Page 30

School voor AKA: transparante geborgenheid De Tilburgse School voor AKA is een bijzondere opleiding. Daar hoort een bijzondere leeromgeving bij. Atelier Mariëtte Adriaanssen tekende voor de metamorfose van een verouderd jaren 60-pand. Zo ontstond een eigentijdse, uitnodigende en veilige leeromgeving voor een kwetsbare doelgroep. Tekst Mayke Peters, Woordkracht Foto’s Rolf Bastiaans

“H

et schoolgebouw aan de Apennijnenweg 6 in Tilburg was dringend aan verbetering toe, zowel bouwtechnisch als functioneel. Vooral het gebruik vormde een extra uitdaging”, vertelt Mariëtte Adriaanssen. “De School voor AKA (ArbeidsgeKwalificeerd Assistent) is geen doorsneeschool. Met een nieuwe, praktijkgerichte opleiding richt het ROC zich op ‘drop outs’. Veel AKA-leerlingen zijn elders van school gestuurd of hebben problemen thuis. De School voor AKA doet er alles aan om hen

terug te krijgen in het onderwijs. Het vernieuwde pand moest naadloos aansluiten op deze doelstellingen.”

Onderling samenspel “Ik ben geselecteerd als architect vanwege mijn open, (be)vragende benadering. Die sprak de opdrachtgever erg aan. Nauw onderling samenspel heeft geleid tot een zeer bevredigend proces en dito eindresultaat. Mijn ontwerp stimuleert en faciliteert een nieuwe manier van werken – precies wat de school wilde. Hierbij heb ik me gebaseerd op vier cruciale pijlers: veiligheid, geborgenheid, concentratie en praktijk. De School voor AKA kiest namelijk voor leren door doen in een veilige omgeving. De leerlingen zijn voornamelijk praktisch bezig in een kleinschalige setting onder strakke, persoonlijke begeleiding. Al deze elementen heb ik vertaald naar de indeling, ruimten, materialen en sfeer.”

Duurzaam vernieuwen Atelier Mariëtte Adriaanssen werkt zo duurzaam mogelijk. Dat begint met zorgvuldig hergebruik. Deze insteek biedt voordelen op milieugebied én op financieel vlak. Adriaanssen licht toe: “De architectuur van het pand was gedateerd, maar wel vriendelijk. Ook bood zij voldoende indelingsvrijheid dankzij

30

schooldomein

april 2013

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement