Page 29

ONTWERP EN INRICHTING

Alle van Steenis: “Het woord primair proces is een vies woord, want het is een productieterm.”

gebouw het Capitool. Door de nieuwbouw zijn we het hele gebouw anders gaan gebruiken. In het Capitool hebben we prachtige hoeken, waar je op een heel andere manier met onderwijs om kunt gaan. In het Palviljoen vind je de bèta profilering van onze science stroom, die al zes jaar met succes draait. Daar zitten geniale leerlingen bij die hele mooie resultaten halen. In het verlengde van die bèta profilering hebben we voor de havo een technasium opgezet. Dat is in de nieuwbouw een prachtige ruimte geworden. We zijn nu ook bezig om voor de mavo een bèta profiel op te zetten. De naamgeving VMBO-T heeft hier nooit op de gevel gestaan.”

Vliegwiel in gang zetten “Deze school is een gemeenschap met heel veel energie en projecten. Ik zag al die bewegingen, maar ook dat er te weinig verbindingen over en weer werden gelegd. De kunst is om vliegwielen in gang te zetten, die op elkaar in draaien. En daar ligt mijn bijdrage. Ik ben een verbinder en wil dat er in elke klas en in elke les aspecten van verbindingen herkenbaar en voelbaar worden. Het is leuk dat leraren als hoogopgeleide professionals slimme dingen bedenken, maar dat moet werkbaar zijn in de les. Het woord primair proces is een vies woord, want het is een productieterm. Het geeft niet het denken in termen van ontwikkelin-

gen aan, maar van resultaten en ontwikkelingen. Het gaat om het leren in de les en morgen mag het net even iets anders zijn dan vandaag. Je moet oppassen voor woorden die remmen. Taal is zo belangrijk in communicatie. Dat ik als een soort hoofdconciërge dat proces mag faciliteren is fantastisch. Het gaat erom dat de docenten geïnspireerd blijven. Wie aan die slinger draait is niet zo belangrijk.

Prima begeleiding

projectinformatie

ICSadviseurs heeft ons goed begeleid in dit traject. Op een deskundige en zorgvuldige manier, proactief en verantwoordelijk, waardoor we op de juiste momenten aan tafel zaten en het project binnen het budget bleef. Ons nieuwe hoofd bedrijfsvoering Rob Janson heeft goed met Thomas Nobel van ICSadviseurs samengewerkt. De start was augustus 2011 en in mei afgelopen jaar werd het al opgeleverd. Ons nieuwe gebouw is prachtig, maar het gaat om wat erin gebeurt. Ik teken onze organisatie als allemaal cirkels die in elkaar grijpen. Het centrum is ook een cirkel die voor het leerproces staat. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om.”

Project Nieuwbouw uitbreiding Kaj Munk College, Hoofddorp

Opdrachtgever Stichting IRIS

Omvang 4225 m² BVO

Investeringsbudget € 4.800.000,-

Adviseurs ICSadviseurs

Aannemer (Engineering & Build) De Groot Vroomshoop

Het Kaj Munk College vormt onderdeel van de Stichting voor

Oplevering

CVO-IRIS groep. Voor meer informatie mailt u naar

Mei 2012

a.vansteenis@kajmunk.nl of surft u naar www.kajmunk.nl.

schooldomein

april 2013

29

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement