Page 27

ONTWERP EN INRICHTING

inrichting en inbouw zijn demonteerbaar, zodat het eenvoudig meegenomen kan worden naar de toekomstige permanente locatie. Het meubilair wordt waar mogelijk hergebruikt. Door onder meer bewust om te gaan met kleur en design is een huislijke sfeer gecreëerd. Het Jeroen Bosch College heeft de leerlingen betrokken tijdens de ontwerpfase. De leerlingen gaven te kennen dat ze een professionele werkomgeving willen: ‘we zijn toch geen kleuters!’ Iedereen is gebruiker van de werkplaats: Docenten en leerlingen maken beide gebruik van dezelfde werkplekken, zodat er een open sfeer ontstaat waar docenten zich samen met leerlingen in de rol van coach over vraagstukken buigen. De denktank is volledig paperless. Leerlingen schrijven op de whiteboardwanden en de whiteboard tafelbladen en maken met hun telefoon foto’s van hun ideeën.

De technasiumwerkplaats Een technasiumwerkplaats is een nieuwe soort ruimte: het heeft als doel om leerlingen, in het bijzonder meis­ jes, meer te interesseren in bèta- en techniekonderwijs onder meer door opdrachten vanuit het bedrijfsleven uit te voeren en een leeromgeving te realiseren die uitdaagt tot creativiteit, onderzoek, innovatie en ontwerpen. Het is bewezen dat de inrichting van deze werkplaats een wezenlijke invloed heeft op het leer- en onder­ zoeksgedrag van de leerlingen. Alle scholen met een ingerichte werkplaats ervaren een toename van het leerlingaantal sinds ze gestart zijn met het technasium.

In de bus toonde ICSadviseurs een film met achtergronden over technasiumwerkplaatsen en vertelde Judith Lechner, directeur van Stichting Technasium, over de onderwijsinhoudelijke kant van het technasium, waaronder het belang van het opleiden en samenwerken van docenten. Inhoud en ruimte gaan altijd hand in hand voor een succesvol technasium! Kortom, veel beleefd, ideeën en inspiratie opgedaan met een enthousiaste groep mensen.

Bezochte scholen: Cals College in Nieuwegein Goois Lyceum in Bussum Johannes Fontanus College in Barneveld Jeroen Bosch College in Den Bosch

Enkele tips voor een succesvolle technasiumwerkplaats: • O  ntwikkel met elkaar een heldere en gedragen visie op het technasium en toets alle ontwerpplannen nauwkeurig of ruimtelijke inrichting de visie ondersteunt en versterkt. • Zorg voor variatie in plekken en elementen, zodat de ruimte leerlingen stimuleert en het karakter van de ruimte minder ‘schools’ is. • Vergroot de brainstormmogelijkheden ten behoeve van creativiteit door o.a. een groot whiteboard, whiteboardwanden, en -tafels. • Geef leerlingen op gestructureerde wijze zo veel mogelijk de beschikking over denkbare informatie en materialen. • Realiseer een aantrekkelijke ruimte voor jongens én meisjes door een focus op het interieur, de kleur en het design waarin elkaar ontmoeten en creativiteit de hoofdrol spelen. • Creëer uitwaaiermogelijkheden voor extra flexibiliteit in capaciteit. Voor meer informatie kunt u mailen met Hidde Benedictus en Marieke Kraaij van ICSadviseurs: hidde.benedictus@icsadviseurs en marieke.kraaij@icsadviseurs.nl

schooldomein

april 2013

27

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement