Page 22

wordt geëist. Diana Seijs van Ahrend voegt toe dat we niet moeten vergeten dat inrichting en interieur een belangrijke rol spelen bij het creëren van een gezonde leeromgeving. “En een duurzame school heeft niet alleen een duurzaam gebouw maar zeker ook een duurzame organisatie!”, brengt Hetty van de Pennen van Draaijer en Partners in. Peter Loggere van Arcadis stelt dat door de bouwcultuur in Nederland veel duurzame oplossingen in het bouwproces verloren gaan door ongewenste wijzigingen van de aannemer(s). “Duurzaamheid is een containerbegrip geworden”, stelt Thomas Bögl van LIAG. “Als we een inhoudelijk relevante discussie willen voeren in het belang van het onderwijs moeten we het begrip duurzaamheid vervangen door gezondheid.”

Succesvolle leeromgeving is óók virtueel Maurice de Hond deed namens ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’ (O4NT) de aftrap in het debat rond de inrichting en uitstraling van een succesvolle leerom-

geving. De Hond betoogt: “de start van de Steve Jobs scholen is noodzakelijk omdat kinderen op bestaande scholen niet worden opgeleid voor de toekomst waarin de virtuele belevingswereld een belangrijke rol speelt.” Erik Schotte van LIAG onderkent dat de rol van de virtuele wereld in het onderwijs groot is en groeit. “Maar de fysieke school blijft heel belangrijk als plek voor ontmoeten, reflectie en coaching.” De uitdaging is wel om scholen te ontwerpen die flexibel zijn, heringedeeld en aangepast kunnen worden en mee kunnen bewegen met het onderwijs. Johan van Helden van Eromes waarschuwt: “flexibiliteit is geen vrijbrief voor een ontwerp zonder eigen identiteit of karakter”. “De inrichting van een gebouw is een essentiële factor als het gaat om het creëren van een succesvolle leeromgeving”, aldus Guus Klamerek van akoestisch adviesbureau Ecophon. Merel de Boer van ICSadviseurs geeft aan dat het creativiteit van adviseurs en architecten vraagt om voor voortdurend veranderende onderwijsactiviteiten een stimulerende, functionele en aantrekkelijke leeromgeving te ontwikkelen en ontwerpen. Dat kan niet zonder de gebruikers. Dorte Kristensen van Atelier PRO: “zij inspireren: hun visie en ambities bepalen de keuzes in het ontwerp van een succesvolle leeromgeving. Gaby Prechtl van Kunst & Bedrijf en Lisa van Noorden kunstenares Concept en Ontwerp benadrukken het belang van een kwalitatief goede inrichting. Lisa: “een mooie leeromgeving die veel lijkt op de echte wereld lokt positief gedrag uit.” Een Pabo studente zet stevig in met haar reactie op het debat: “een basisschoolleerling die continu op een iPad bezig is in een steeds veranderende omgeving is het tegendeel van een succesvol beeld. Een leerling heeft structuur, rust, herkenbaarheid en veel menselijk contact nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.” Het vinden van de juiste balans is de kunst en iedereen volgt met interesse de voorlopers die mede door de virtuele component in het onderwijs een nieuw beeld van een succesvolle leeromgeving laten zien.

Hergebruik goed alternatief nieuwbouw Hergebruik en renovatie van bestaande panden is momenteel een zichtbare trend. Nieuw is niet uit maar renovatie is wel in. Veelal zijn er economische motieven maar de aanleiding kan ook een mooi of goed beschikbaar pand zijn. In dat verband pleit Frido van Nieuwamerongen van Arconiko Architecten voor de derde weg tussen doelmatig onderhouden en volledige nieuwbouw. Cruciaal bij inzet van bestaande panden voor onderwijs is de locatie. ”Bij sloop van vrijvallende locaties moet ook gedacht worden aan ‘strategische sloop’”, betoogt Chris de Jonge van JHK Architecten. “Zo geef je ruimte terug aan de wijk.” Bij hergebruik is het van groot belang dat een pand goed wordt onderzocht, aldus Jan Remijnse van ICSadviseurs. “Technisch dient het pand aanpasbaar te zijn aan het onderwijsconcept, denk aan de constructie, verdiepingshoogte, isolatiewaarde, gevelopbouw

22

schooldomein

april 2013

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement