Page 21

ONTWERP EN INRICHTING

Schooldomein vierde haar 25-jarig jubileum met een debattenreeks op de NOT van 22 tot en met 26 januari. Op het ‘Bouwen aan de Toekomst’podium gingen deskundigen met elkaar en het publiek in debat over actuele ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting onder leiding van Sibo Arbeek, hoofdredacteur Schooldomein en Edward van der Zwaag, debater namens de redactieadviesraad Schooldomein. Tekst Janet van Oort Foto’s Kees Rutten en Janet van Oort

Ontwerpoplossing voor frisse scholen Het binnenklimaat in scholen is een hot item. Micha de Haas van Abbink De Haas Architectures presenteert de resultaten van BNA-onderzoek. Hij stelt dat een vertaling van het oude concept van de Openluchtschool naar de moderne scholenbouw kan zorgen voor gezondere leerlingen en beter onderwijs. Vooral het realiseren van klimaatzones die aansluiten bij activiteitenzones spreekt Yvette Vervoort van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen erg aan: “juist in brede scholen vinden verschillende soorten activiteiten plaats. Leerlingen bewegen veel door het gebouw en van binnen naar buiten. Dat vraagt om lokale regelbaarheid van het klimaat”. Dick de Groot van de Purmerendse Scholengroep refereert aan zijn onderwijservaringen in Zambia waar kinderen onder een grote baobab-boom les krijgen. Les in de open lucht kan in Nederland ook nu onderwijs dankzij digitale mogelijkheden steeds minder plaats- en tijdgebonden is. “Het ziet er aantrekkelijk uit maar je moet wel vraagtekens zetten bij de frisheid van de Nederlandse buitenlucht.” Marloes de Vries, college van bestuur Da Vinci College: “het Leerpark Dordrecht heeft problemen met het binnenklimaat in de onderwijsgebouwen. Wij zoeken naar concrete oplossingen voor verbetering van de luchtkwaliteit”. Wik Jansen van CBE is benieuwd of het openen van gevels en het aanpassen van de interne zonering betaalbaar

is in bestaande bouw. Uiteindelijk is de openluchtschool ook vooral een manier van denken en doen. Zet ramen open, ga naar buiten en doe af en toe wat warms aan!

Bestaat de duurzame school nog? Jan Willem van Kasteel van ICSadviseurs opent het debat over de Duurzame School stevig: “de architect heeft de rol van integrale ontwerper op het gebied van duurzaamheid verloren aan de bouwfysicus en de installatieadviseur.” “Onzin”, stelt Erik van Wel van BRTA architecten, “de rol van de architect is wel veranderd. Hij is onderdeel van een integraal proces, waarin duurzaamheid een van de opgaven is. De architect is weer l’uomo universale, net als vroeger.” Goed bouwprojectmanagement, samenwerking en slim financieren. Dat zijn de gereedschappen die overheden in moeten zetten om ervoor te zorgen dat ze in 2018 energieneutraal kunnen bouwen. “De praktijk bewijst dat het kan”, zegt Irma Thijssen van Agentschap NL. “Voorbeeldprojecten laten zien dat bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie of bestaande bouw een frisse school prima kan worden gerealiseerd: technisch en financieel!” Ronald Schilt, Merosch stelt dat uitkomsten uit onderzoek naar de kwaliteit van nieuwbouwscholen blijkt dat scholen qua ambities op het gebied van energie en binnenmilieukwaliteit, aanzienlijk hoger scoren dan wat op basis van het bouwbesluit

schooldomein

april 2013

21

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement