Schooldomein 2 - Ontwerpen met liefde

Page 58

Tekst Sibo Arbeek Fotografie Ramon Menting

ELK KIND IS UNIEK IN HET GELE PARK

IEKC Lichtenvoorde is er voor iedereen

Het nieuwe Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde biedt ruimte voor vijf verschillende gebruikers. Het credo is dat elk kind uniek is en alle kinderen gelijk aan elkaar. Dat leverde een open en verbindend gebouw op.

K

wartiermaker en directeur Will van der ­Zanden vertelt met Frans van Heemst en ­Nikki de Boer van RoosRos architecten en Remco Hillen van BINX Smartility over het IEKC: “In dit integraal educatief kindcentrum Het Gele Park in Lichtenvoorde doet elk kind tussen 0 en 13 jaar mee en hoort erbij. Door de samenwerking binnen regulier en speciaal (basis)onderwijs met kinderopvang, (jeugd)zorg en het ondersteuningsteam van de gemeente hebben we een unieke plek in de gemeente en regio gemaakt, waar alle disciplines onder één dak samenkomen. De ­gemeente zit hier met haar ondersteuningsteam in. De dorpsbibliotheek heeft hier haar depen­ dance en we hebben met de speeltuinvereniging een prachtige buitenspeelplaats gemaakt. De betrokken vijf besturen omarmen het uitgangspunt dat elk kind erbij hoort. We zijn niet echt content met de onderverdeling van kinderen naar label, leeftijd, beperking en de termen speciaal onderwijs, a ­ utisme en adhd helpen daar niet bij. Elk kind ­ontwikkelt zich uniek en heeft zijn kwaliteiten; laten we dus stoppen met het labelen van kinderen

58

SCHOOLDOMEIN

december 2021

op beperking of leeftijd. Gemiddeld gezien leren kinderen rond vijf jaar en vier maanden lezen, maar de ene kan het al met vier jaar en de ander heeft na zeven jaar nog begeleiding nodig of leert het maar beperkt. Je moet dus maatwerk bieden. De professionals ontmoeten elkaar hier continu. Collega’s van speciaal onderwijs, zorg, regulier onderwijs en opvang overleggen samen over de ontwikkeling van alle kinderen.” DYNAMISCHE EN OPEN UITSTRALING “In het centrale hart komt alles samen”, vertelt Frans, “het is een bijzondere ruimte met een prominente trap. Daarop wordt gelopen, geklommen en ­gezeten, maar het kan ook als podium en patio gebruikt worden. Het ontwerp ondersteunt de integrale visie, bevordert de samenwerking en geeft het interieur van het gebouw een dynamische en open uitstraling.” Will: “Dit IEKC is op leeftijd ingedeeld en niet op onderwijssoort. De essentie is dat alle partijen door elkaar heen zitten; de drie groepsruimten voor het speciaal onderwijs zitten als tussenplekken tussen het basisonderwijs. In de meeste scholen die integratie