Schooldomein 1 - oktober 2017

Page 53

EXPERTMEETING

Tekst Sibo Arbeek

NATUURLIJK BEWEGEN ALS DOEL

Focus op cognitieve prestaties doorgeslagen Topos Architecten is de gastheer van het debat over natuurlijk bewegen. Ligt het probleem bij het onderwijs of stimuleert onze samenleving het bewegen niet meer en kunnen we ook de ouders niet meer in voldoende mate prikkelen? “We moeten kinderen niet beter laten rekenen maar ze beter laten bewegen.”

­ inderen met twee Nederlandse ouders hebben kink deren met ouders met een andere etnische herkomst veel vaker overgewicht. Amsterdamse cijfers onder 5-jarigen illustreren deze ongelijkheid: ruim een kwart van de kinderen met Turkse of Marokkaanse herkomst zijn te dik – tegen 10% van de kinderen met Nederlandse herkomst. Om kinderen op een gestructureerde manier blijvend in beweging te krijgen zijn

“We ontnemen kinderen de mogelijkheid om te ontdekken hoe leuk bewegen is”

Foto InFit Beweegconcepten

DOCENTEN ZIJN NIET TOEGERUST OM MEER ­B EWEGEN IN DE KLAS TE IMPLEMENTEREN Amika Singh van Vumc: “De cijfers spreken voor zich: volwassenen en kinderen in Nederland bewegen te weinig. Dat we te weinig bewegen is een belangrijke reden voor stijgende aantallen mensen met overgewicht. Meer dan de helft van alle Nederlanders is te dik en dat is ongelijk verdeeld. Vergeleken met

SCHOOLDOMEIN

oktober 2017

53