Page 1

De sluiting van de Vakwedstrijd komt eraan. Wij verwachten een hele boeiende vakwedstrijd dit jaar. Er wordt belangstelling

31

2013

NSV Plein 2014

Vakwedstrijd

Sluitingsdatum inschrijving en betaling onkostenvergoeding

december

Europese Vakwedstrijd 2014.

15

Sluitingsdatum Vakwerk voor de

waren vooral veel losse papieren bij, die de vulling

contact gehad met potentiële deelnemers

en ook een enquête gehouden onder de deelnemende leveranciers van vorig jaar. Daaruit kwam naar

van de tassen niet eenvoudig maakten. Onze

uit Amerika, Zuid-Afrika, Israel, Belgie en

voren dat veel leden wel graag voor de zondag kiezen maar toch komen als het op maandag wordt

bestuursleden waren daarnaast de hele dag tassen

Finland. Het ziet er dus naar uit dat het een

gehouden. Een aantal kan echter niet vanwege het feit dat hun zaak op maandag geopend is.

aan het vullen i.p.v. als gastheer aanwezig op het NSV

echte internationale editie gaat worden. Doe

Plein. Wij hebben daarom besloten om het in 2014

allemaal zoveel mogelijk mee. Als u goed

Vanuit de leveranciers kwam de voorkeur voor de

bestaat juist uit diverse proefproducten. De

anders te doen. De leden ontvangen bij binnenkomst

gebruik maakt van het feit dat u een prijs hebt

maandag. De Nederlandse Schoenmakers Vereniging

leveranciers zag echter die meerwaarde vaak niet

en registratie een NSV tas. Deze kunnen ze op het

gewonnen in de Vakwedstrijd, zorgt dat zeker

heeft daarom toch besloten voor een handhaving

en moest veel moeite doen om een leuke gadget

NSV Plein vullen met artikelen of informatie die zij

voor meer omzet. En dat zou zomaar eens

van de maandag op grond van de te verwachten

te bedenken voor de Goodie Bag. Bovendien liepen

van de exposanten op het NSV Plein ontvangen. Wij

goed van pas kunnen komen.

kwaliteit van de bezoekers. Daarnaast zullen wij

wij er vorig jaar tegenaan dat van een heel aantal

hebben daarbij wel gevraagd aan de deelnemende

de dag wel enigszins uitbreiden met een optioneel

artikelen er niet voldoende aanwezig was en er

januari

7 april

Europese Vakwedstrijd 2014.

Uitreiking van de prijzen tijdens

2014

Het NSV Plein 2014 zal worden gehouden op maandag 7 april. Wij hebben onze leden ondervraagd

2014

getoond vanaf vele kanten. Zo hebben wij al

Dé Dag voor de Schoenmaker met het NSV Plein 2014.

leveranciers om vooral te zorgen voor proef- en/of

Alle informatie over de vakwedstrijd en de deelname voorwaarden kunt u vinden op

“schoenmakersdiner” en overnachting op de avond

weggeef artikelen voor onze leden omdat men daar

www.vakwedstrijd.nl

voorafgaande aan het NSV Plein. De invulling

prijs op stelt. Het mooiste zou natuurlijk zijn als dat

daarvan moet nog plaats vinden.

een relatief nieuw product is dat op die manier goed

Vaste onderdelen van het NSV Plein zijn de

onder de aandacht gebracht kan worden.

tentoonstelling en prijsuitreiking van de Europese

Ook willen wij nog een loterij of tombola toevoegen.

Vakwedstrijd. En als slotstuk de bekendmaking van

Zevenheuvelenloop 2013

de Beste Schoenmakerij van Nederland.

Inmiddels hebben zich nu in december al ruim twintig

De Goodie Bag krijgt deze keer een andere invulling.

exposanten ingeschreven. Wij gaan er dus vanuit

Uit de consultatie onder onze leden blijkt dat men

dat het NSV Plein 2014 een fantastische editie gaat

juist prijs stelt op de Goodie Bag vanwege het testen

worden. Voor meer informatie en alle deelnemers

loopshirts met achterop het shirt de tekst ‘Wij

van diverse producten. Een goede Goodie Bag

aan deze dag. www.nsvplein.nl.

lopen om anderen beter te laten lopen’. Voor de lopers was het ook een bijzondere dag waarbij persoonlijke records zijn verbeterd en er ook lopers bij waren die hun eerste officiële hardloopwedstrijd hebben gelopen.

2013

31 december

2013

31 december

2014

15

Uw inschrijving en bijdrage moeten uiterlijk binnen zijn bij de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Gaat u dat net niet lukken. Neem dan even contact op.

Sluitingsdatum inschrijving en betaling onkostenvergoeding Europese Vakwedstrijd 2014.

Sluitingsdatum Vakwerk voor de Europese Vakwedstrijd 2014.

Skills Masters 2014

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging is de branchevereniging voor de schoenmakers. De vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van haar leden én van het schoenherstellersbedrijf in het algemeen.

Dutch Shoe Academy #03

jaargang 2013

NSV Plein 2014

#03

#04

Nieuwe huisstijl voor de Nederlandse Schoenmakers Vereniging

De Stichting Beter ter Been denkt alweer na

Hierbij presenteren wij met trots de nieuwe

ondersteund worden door de digitale nieuwsbrief.

over een vervolg. Mocht u zich volgend jaar ook

huisstijl van de Nederlandse Schoenmakers

Deze wijzigingen vroegen om een nieuwe huisstijl.

in willen zetten voor het goede doel, maak dit

Vereniging. Dit in het kader van het nieuwe

Een huisstijl met logo dat richting de consument te

nieuw logo

Beste Schoenmakerij van Nederland 2014

Schoen maker leest...

nieuwsbrief #01

Op zondag 17 november jl. vond de

Met dit bedrag kunnen een aantal mooie

dan aan ons kenbaar zodat wij een startbewijs

beleid wat de komende jaren ingezet zal gaan

gebruiken is maar daarnaast ook voor gebruik richting

Zevenheuvelenloop in Nijmegen plaats.

projecten van de Stichting Beter ter Been

voor u kunnen reserveren.

worden. In eerste instantie vanuit ons zelf

u, de leden om de koerswijzigingen aan te geven.

Samen met nog 11 lopers liepen uit de

rekenen op financiële steun, zoals het project

later ook met als onderliggende gedachte het

De wijziging van het logo was een spannend proces.

schoenmakerij Jaspers Schins en Maurice

modulaire schoen, waarbij op initiatief van wijlen

wegvallen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten

Allereerst was ik er als secretaris van overtuigd dat wij

Mannheims van Schins Leder, onze leden John

Wilbert Nieuwstaten een project is gestart voor

(HBA). De Nederlandse Schoenmakers Vereniging

een heel mooi logo met mooie frisse kleuren hadden

Versteeg en Hans van Dalen en Judith Ridder

de ontwikkeling van een modulaire schoen

is daardoor de enige belangenbehartiger binnen

dat hooguit wat druk was. De ontwerper moest dan

namens het secretariaat van de Nederlandse

die lokaal snel en tegen relatief lage kosten

de schoenmakerij.

ook wel met iets heel goeds komen om ons daar echt

Schoenmakers Vereniging voor de Stichting

gefabriceerd kan worden. Met dit project wil

Beter ter Been. Margret Hoekenga-Idema

de stichting een grotere groep zeer arme

Ook de consumenten­campagne van het HBA zal

was mee voor de mentale ondersteuning en

mensen met een mobiliteitsbeperking

wegvallen. Wij moeten daarom als vereniging ook de

De basis vorm komt uit het oude logo “lid van”

en op de kleding van de kandidaten zult u ook het

verzorging.

helpen aan schoenen.

belangen van de schoenmakers richting de consument

wat wij gebruikten op het lidmaatschapsbordje

nieuwe logo zien. Gefaseerd wordt het briefpapier

gaan behartigen. Daarnaast hebben wij natuurlijk

en als banners. Als je die vorm eruit haalt is het

vervangen en er wordt momenteel ook gewerkt aan

vanaf te halen. En dat is gelukt!

een voorbeeld aan in de bijlage van deze nieuwsbrief. Onze banieren worden aangepast voor Skills Masters

Onder het motto ‘Lopers voor lopen’ is er

Het prachtige parcours en mooie

ook besloten om de informatievoorziening richting

allereerst een grappige vorm maar je kunt er ook

een nieuw design voor de website. Vervolgens zullen

Heeft u uw zaak al tegen het licht gehouden zodat u deel kunt nemen aan

tot nu toe een bedrag van € 3.737,76 aan

omgeving van Nijmegen maakt de

de leden weer in eigen hand te gaan nemen. Vanaf

een gestileerde huid in zien. De schoenen werden

wij diverse ledenartikelen gaan maken met het nieuwe

de wedstrijd? Al die collega’s die op- en aanmerkingen hebben op het werk

sponsorgelden opgehaald en mogelijk wordt dit

Zevenheuvelenloop tot een hele

2014 is er geen collectief abonnement op VakNieuws

versimpeld, de hamer toegevoegd en wat denkt u

logo. Er komen banners zodat u op uw eigen website

bedrag nog iets hoger! Alle sponsoren hartelijk

bijzondere loop. De lopers voor de

meer en gaan wij ons NSV Nieuws op een nieuwe

van het stikrandje en de nerf van het leer. Vervolgens

kunt laten zien dat u lid bent van de Nederlandse

dank hiervoor!

Stichting Beter ter Been waren dit

manier verspreiden. Dit is dan ook ons voorbeeld van

hebben we gekozen voor het donker groen vanwege

Schoenmakers Vereniging en gebruik maakt van de

jaar duidelijk herkenbaar in de mooie blauwe

de nieuwsbrief die u in de toekomst van ons gaat

het milieuvriendelijke imago en omdat dit op vrijwel

Schoenmakersvoorwaarden. Een onderdeel van de

ontvangen. We beginnen klein, maar deze nieuwsbrief

alle achtergrondkleuren te gebruiken is. Daarnaast

schoenmakersvoorwaarden is de klachtencommissie

kan natuurlijk steeds dikker worden. Wij denken dat

werkt het vanuit de verte (bijvoorbeeld op een gevel

dus u staat voor kwaliteit. Daarnaast is het logo

die uiteindelijk zal uitgroeien tot een app. Er komen

of banier) en van dichtbij. En zie daar het nieuwe logo.

te gebruiken op een gevelbord en allerlei reclame­

een aantal vaste rubrieken in en uiteraard is ook

Het verhaal erachter moet u maar gewoon weer snel

materiaal. In de nieuwe kleine campagne waar wij

nieuws van de leveranciers welkom. Ook zij ontvangen

vergeten. Wij als bestuur vinden het een mooi logo

mee komen uiteraard ook.

daarom ons eerste exemplaar. Wij hebben als

waar wij weer een poos mee verder kunnen. Het logo

voorbeeld alvast een stuk van Jos America geplaatst

zal de komende tijd geheel in een nieuwe huisstijl

Wij wensen u veel leesplezier in deze bijzondere editie

rondom de levering aan Leather Spa in New York City.

vertaald worden. Dat doen we gefaseerd om geen

en uiteraard zijn uw tips van harte welkom!

De nieuwsbrief gaat uitkomen rondom belangrijke

overbodige kosten te maken. De eerste nieuwe uiting

evenementen in de schoenmakerij en zal tussentijds

was te zien in de kalenderkaartjes van dit jaar. U treft

januari

Alle eisen voor de deelname aan de wedstrijd zijn hetzelfde gebleven. Denkt u ook aan de presentatie vooraf. Alleen het invullen van het formulier en daarbij los uw reclameactiviteiten en foto’s is niet meer voldoende. U kunt uw presentatie op verschillende manieren maken. Dit kan bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie of een collage zijn. Het allereerste doel is dat u beter naar uw eigen zaak gaat kijken. Lukt het niet? Het secretariaat helpt u graag!

februari

4

maart

7 april

2014

28

2014

Inmiddels zijn er al ruim voor de sluitingsdatum diverse deelnemers binnen.

2014

en het bedrijf van de genomineerden. Doe mee!! En kijk waar u zelf staat.

Bekendmaking genomineerden Beste Schoenmakerij van Nederland 2014.

Felicitatietour Beste Schoenmakerij van Nederland.

Bekendmaking Beste Schoenmakerij van Nederland tijdens Dé Dag voor de Schoenmaker met het NSV Plein 2014.

De verplichte deelname aan de vakwedstrijd blijft en het aangetroffen vakwerk

De voorwaarden voor deelname en het inschrijfformulier kunt u vinden op

in de zaak blijft ook van groot belang. Doet u mee? En wordt u de opvolger van

de website www.besteschoenmakerij.nl. Houdt voor alle belangrijke datums

Schoenmakerij De Kaplaars in Aalten?

voor de Beste Schoenmakerij van Nederland de website in de gaten. #05

Tekst Nederlandse Schoenmakers Vereniging

Nederlandse Schoenmakers Vereniging Margret Hoekenga-Idema

Fotografie Nederlandse Schoenmakers Vereniging www.fotofinesse.eu

Bekijk ons evenementen: www.nsvplein.nl www.besteschoenmakerij.nl www.vakwedstrijd.nl

Ontwerp en opmaak Wijn Design, Winkel #06

Heeft u tips en/of suggesties voor deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met NSV via de volgende gegevens: Havenstraat 41A | 1736 KD Zijdewind 0226 - 42 36 85 | info@schoenmaker.nl www.schoenmaker.nl

Margret Hoekenga-Idema #01


De schoenmakers op Skills Masters

Sluiting secretariaat Het secretariaat van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging is gesloten tussen kerst en oud & nieuw.

Ledenvoordeel

Op 9, 10 en 11 januari 2014 worden de vakwedstrijden voor jongeren Op dinsdag 24 december 2013 zijn wij tot 13.00 uur

t/m 24 jaar gehouden in Ahoy in Rotterdam. Ook ons beroep is weer met

telefonisch te bereiken. Woensdag 25 december

vakwedstrijden aanwezig. De kandidaten zijn geselecteerd, de jury is bekend,

2013 t/m 1 januari 2014 zijn wij gesloten. Vanaf

de machines, de materialen en de schoenen zijn geregeld.

donderdag 2 januari 2014 staan wij weer voor u klaar! Ook zijn wij gesloten op 9 en 10 januari 2014 vanwege Skills Masters.

2013

24 december

2013

25 december

2013

31 9

januari

2014

december

januari

2014

15 januari

2014

20 januari

2014

27

7 april

#02

2014

4

maart

2014

febrauri

2014

28

Secretariaat tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

t/m 1 januari 2014

Sluiting secretariaat i.v.m. de feestdagen.

Sluitingsdatum inschrijving en betaling onkostenvergoeding Europese Vak­ wedstrijd 2014. Sluitingsdatum inschrijving en aanleveren presentatie deelname Beste Schoenmakerij van Nederland 2014.

en 10 en 11 januari 2014 Skills Masters te Rotterdam.

Sluitingsdatum inlevering Vakwerk voor de Europese Vakwedstrijd 2014.

Themabijeenkomst leden Nederlandse Schoenmakers Vereniging.

Themabijeenkomst leden Nederlandse Schoenmakers Vereniging.

Bekendmaking genomineerden Beste Schoenmakerij van Nederland 2014.

Felicitatietour Beste Schoenmakerij van Nederland 2014.

Dé dag voor de Schoenmaker met het NSV Plein 2014. Tijdens deze dag de uitreiking van de Vakwedstrijd en de bekendmaking van de Beste Schoenmakerij Nederland 2014.

Wedstrijdopdracht:

Nederlands kampioen Schoenmaker te worden voor jongeren t/m 24 jaar. De

- Heren schoenen AGO maakwijze met leren zolen met een opbouwhak met een rubber achterlap. De reparatie die hierbij uitgevoerd moet worden is het

Leather Spa New York

van lederen opbouwstukken of reststukken leer, opbouwhakken, voorzien

Voor de wedstrijden zijn er zes jonge toppers geselecteerd.

van een rubberen achterlap. Ook dient bij beide schoenen de hielvoering en

Colin van der Veen uit Hoogeveen (20 jaar) Petstra’s Hakkenbar / Meppel

de inplakzolen vervangen te worden. De halve inplakzolen moeten door hele

Steven Rath uit Boxtel (23 jaar) Schoenmakerij Bas / Boxtel

inplakzolen vervangen worden. De hielvoering en de inplakzolen dienen uit

Kumar Autar uit Den Haag. (23 jaar) Daléro uwschoenmaker /Den Haag

een kalfsvel gehaald te worden.

Hans Heine uit Amstelveen (23 jaar) Heine Schoenservice / Amstelveen

reparatie die hierbij moet worden uitgevoerd is het vervangen van halve

Joran van Bart uit Maarssen (20 jaar) Schoenmakerij Aerts / Breukelen

rubberen zolen en rubberen achterlappen. - Heren schoenen sneaker model. De reparatie die hierbij moet worden

Zij gaan in twee groepen gedurende de drie dagen aan de slag om

uitgevoerd is het vervangen van het looprubber van de onderwerken door

mooie reparatie te maken. Dit zal gaan gebeuren op de nieuwe Flexam

een vlakke rubberen langzool.

Midden in Manhattan, het bruisende hart van New York, is Leather Spa met drie

er drie komen te staan. Er worden voor de kandidaten drie volledige

Het secretariaat zal gedurende de drie dagen van Skills Masters voltallig

schoenmakerijen gevestigd, of beter gezegd, er zijn drie winkels waar klanten hun schoenen

werkplekken door hen ingericht. Dumco uit Sprang-Capelle zorgt voor de

aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over het vak en de schoenen te

ter reparatie aan kunnen bieden. Het is er de hele dag een komen en gaan van mensen die

reparatie- en poetsmaterialen. De herenschoenen zijn geleverd door Van

laten “Shoelacen” en zo samen met de wedstrijden de aandacht weer vol op ons

tussen hun werkzaamheden door, ze hebben vaak zelfs twee banen, even snel hun schoenen

Bommel uit Moergestel en de damesschoenen door Gabor. En natuurlijk

prachtige vak te richten. Wij hopen dat dit weer nieuwe leerlingen oplevert. We

komen halen of brengen.

was dit niet mogelijk geweest zonder een subsidie van de commissie

zullen dit dan ook mede in de vorm van de nieuwe Dutch Shoe Academy promoten.

Schoenherstellersbedrijf van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Alle sponsoren

Wij wensen alle deelnemers vanaf deze plaats weer heel veel succes! Alles over

vanaf deze plaats ontzettend bedankt!

onze bijdrage op Skills Masters kunt u vinden op www.schoenmaker.nl

werkplaats hebben er een fenomenaal uitzicht

Manhattan naar Leather Spa voor een

over de sky line van Manhattan. Tot voor

“reconditioning” van nieuwe schoenen. Het

kort werkten ze echter op oude machines

gaat hier om schoenen, die een paar maal

en het werkklimaat was verre van optimaal.

gepast zijn en hierbij mogelijk een krasje onder

Jos America werd ingeschakeld om hier

de zool hebben opgelopen. Het zijn vooral

verbetering in aan te brengen. Afgelopen

schoenen uit het hogere segment, denk

september werd de werkplaats volledig nieuw

hierbij aan Jimmy Choo, Prada of Christian

ingericht met 6 nieuwe Flexam machines,

Louboutin… , die bij Leather Spa hersteld

voorzien van de allerlaatste technologieën,

en verzorgd worden; Leather Spa als een

die uiteraard zijn aangesloten op een centrale

kuuroord voor de schoen.

Flexam V80 stofafzuiging.

Het interieur van deze Leather Spa

Eigenaar van Leather Spa, de heer Carlos

vestigingen bestaat uit een toonbank met

Mezquita heeft een duidelijke visie; hij heeft de

een comfortabele plaats om te wachten of

medewerkers in de werkplaats intern opgeleid

schoenen te wisselen. Verder zijn er fraaie

en aldus veel geïnvesteerd in zijn personeel.

kasten waarin de gerepareerde en verzorgde

Om zijn vakmensen voor Leather Spa te

schoenen in speciale tassen op hun eigenaren

kunnen behouden, moest hij zorgen dat ze

wachten. Deze vinden levertijden van drie

zich goed voelden in hun werkomgeving.

weken heel normaal, maar dan moeten de

Hiertoe ging hij op zoek naar middelen om het

kostbare stappers ook wel echt weer helemaal

werkklimaat in de werkplaats te verbeteren.

pico- bello zijn.

Voor optimale werkomstandigheden

In de mooi ingerichte winkels is echter in geen

zijn behalve een mooi uitzicht, goede

velden of wegen een reparatiemachine te

ergonomische voorzieningen en schone lucht

bekennen. De te repareren schoenen worden

in de werkplaats een absolute noodzaak.

in duidelijk herkenbare luxe bestelbussen

Hoezeer ”the American way” van Leather Spa

van de drie vestigingen naar de centrale

ook van de Nederlandse mag verschillen, over

reparatiewerkplaats van Leather Spa gebracht.

het laatste denken ze bij Leather Spa USA dus

Deze is gevestigd op de bovenste verdieping

eigenlijk hetzelfde als bij America in Nederland.

van het gebouw van de voormalige Silver

Goede werkomstandigheden vormen de basis

Cup filmstudio’s. De medewerkers in de

voor een succesvol bedrijf.

• Via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging bent u ook gratis lid van MKB Nederland. MKB biedt u dé informatie en tools voor ondernemerschap, zoals handige boeken, scans en netwerkevenementen. Als lid kunt u hier gratis of met korting gebruik van maken.

- Dames laarsjes, AGO maakwijze met rubberen zolen met een blokhak. De

Joel Keizer uit Rottum (18 jaar) Schoenmakerij Baron / Drachten

Master waarvan Jos America uit Nieuwkuijk er voor heeft gezorgd dat

Daarnaast gaan veel schoenwinkels uit

• Uw bedrijfsnaam wordt op onze internetpagina vermeld waarop de consument op zoek kan naar een goed schoenmaker. Een stukje gratis reclame.

• Twee maal per jaar zijn er ledenbijeenkomsten. De ledenvergadering in het voorjaar en de CrispinusFamiliedag in het najaar. Een unieke gelegenheid om ervaringen met collega’s uit het hele land uit te wisselen. • In het voorjaar wordt Dé Dag voor de Schoenmaker gehouden samen met het NSV Plein of de Vakbeurs voor de Schoenmakerij georganiseerd.

vervangen hele lederen onderwerken met kompleet nieuwe, zelf te maken

De kandidaten:

Agenda

• Tussentijds wordt u via mailingen en digitale nieuwsbrieven van de voor u belangrijke activiteiten op de hoogte gehouden.

Gedurende drie dagen zullen de kandidaten tegen elkaar strijden met als doel finale vindt dus in Rotterdam plaats.

• Bij u in de regio worden regioavonden gehouden. Hiervoor zult u worden uitgenodigd. Collegiaal overleg met collega’s op regioavonden dat is onbetaalbaar!

• U ontvangt altijd de laatste informatie over onze branche d.m.v. de nieuwsbrief.

• U kunt bij een zakelijk geschil beroep doen op een gratis advocaat van de vereniging tot een maximum van € 907,50 per kalenderjaar. • U kunt invloed uitoefenen op de branchebelangen via uw vertegenwoordigers in het pensioenfonds, bij de opleiding, MKB Nederland en de CAO. • Wij vochten voor u voor behoud van de lage BTW! En daardoor hebben wij in ieder geval al ruim 10 jaar de lage BTW kunnen hanteren. En vooralsnog blijft hij van toepassing. • U kunt gebruik maken van de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Schept duidelijkheid richting cliënten.  

Nieuw: Dutch Shoe Academy

• Als u advies en bijstand nodig heeft bij milieuvergunningen en andere problemen met uw gemeente of verhuurder kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

De schoenopleidingen binnen de Dutch

kunnen benaderen en kunnen ze bovendien

heeft: traditionele innovatieve technieken

HealthTec Academy hebben een nieuw gezicht

nieuwe doelgroepen bereiken waarbij zij

voor het ontwerpen, maken en herstellen

gekregen. De schoenopleidingen (waar ook de

zich actief zullen richten op schoolverlaters

van schoenen en van zadels, kennis van de

schoenherstellers onder vallen) hebben een

voor de mbo opleidingen en medewerkers

materialen en van de verschillende kenmerken

lange historie. De kwaliteit van de opleidingen

uit de industrie voor de cursussen. Het

van doelgroepen en markten. Het vakmanschap

wordt gewaarborgd door het vakmanschap

opleidingenaanbod zal bestaan uit de

staat voorop. In de nieuwe opleiding schoen

van de verschillende docenten die lesgeven.

reguliere opleidingen Schoenhersteller

en leer wordt hiervoor de basis gelegd voor

Met de nieuwe naam en logo krijgen deze

en Schoenhersteller ondernemer en de

een zeer gevarieerde doelgroep. De opleiding

schoenopleidingen een duidelijke, herkenbare

contractopleidingen Ambachtelijk schoenmaken

Zadel- en Tuigenmaker van de nieuwe partner

positie die recht doet aan hun karakter.

en Industrial Footwear Design. De bijbehorende

de Nederlandse Vereniging voor Zadelmakers

In samenwerking met de Nederlandse

cursussen worden herzien en uitgebreid.

en Rijzadelspecialisten (NVRS) sluit goed aan bij

Schoenmakers Vereniging hebben deze

Daarnaast is er ook een kwalificatiedossier voor

het aanbod van de Dutch Shoe Academy. Het

schoenopleidingen een eigen gezicht gekregen.

de zadel- en tuigenmakers in ontwikkeling. Alles

nieuwe gezicht geeft nieuw elan aan bestaande

met het doel de ambachten rondom schoenen

opleidingen en cursussen en ruimte aan nieuwe

Momenteel wordt dit nieuwe merk uitgerold

en leer nu en in de toekomst een herkenbare

opleiding met marktpotentieel.

met een eigen website en promotie­

plaats te bieden.

• Indien u dit wenst kunt u deelnemen aan de jaarlijkse prijsvergelijking waarbij wij de gemiddelde prijzen aan de deelnemers publiceren. • Wij hebben voor u voorbeeld contracten en voorbeeld loonberekeningen en geven u deskundige uitleg en eerstelijns advisering over alle zaken die de moderne ondernemer bezighouden. • U kunt bij ons terecht voor CAO informatie en premies sociale verzekeringen. • Wij ontwikkelden de Arbocatalogus www.arboschoenmaker.nl en www.schoentechniekveilig.nl.

• In de winter worden er thema bijeenkomsten gehouden over een vaktechnisch of ondernemersgericht onderwerp.   • Vanaf 2014 zullen wij een beperkte reclame campagne gaan voeren ivm het wegvallen van de collectieve reclame vanuit het HBA.   • Toegang tot het ledengedeelte van onze site met abonnement op de digitale nieuwsbrief.   • Gratis advertentie op internet. Voor bijvoorbeeld zaak te koop of personeel gezocht.   • Mogelijkheid tot deelname aan de wedstrijd voor de Beste Schoenmakerij van Nederland. Een prachtige mogelijkheid voor een stukje extra reclame.   • Wij organiseren jaarlijks Vakwedstrijden voor de branche. • Mogelijkheid om onze huisstijl te gebruiken op uw drukwerk. • Goedkopere prijzen voor reclamepakketten bedrukt met uw en ons logo bij Vadret fournituren. • Kortingen op diverse cursussen van onze opleiding. • Korting op uw telefoon abonnement bij KPN via Mobile Miles. • Korting op cursussen van de Kompas Veiligheidsgroep.   • Collectieve kortingsregeling bij de BUMA en de SENA.   • Mogelijkheid tot deelname aan de NSV Benchmark: Omzet en kosten vergelijken met collega’s. • Mogelijkheid tot deelname aan ons prijsbenchmark: Zijn uw prijzen wel marktconform.

campagne. Op deze manier krijgen de

• Als lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging kunt u deelnemen in de stichting Financiële Hulp bij Zieke Schoenmakers.

opleidingen een volwaardige plaats naast de

De ambitie van de Dutch Shoe Academy is

gezondheidstechnische opleidingen binnen de

het expertisecentrum te zijn voor schoen en

Dutch HealthTec Academy.

leer in Nederland en in de omringende landen.

Met het nieuwe merk hoopt de Dutch Shoe

Bij de Dutch Shoe Academy leer je dan ook

• Deelname maakt AOV overbodig voor het 1ste jaar.

Academy de huidige doelgroep gerichter te

alles wat met schoenen en leer te maken

• U heeft geen wachttijd meer. #03

• Branchepromotie in de pers en op diverse beurzen zoals bijvoorbeeld tijdens Skills Masters. www.schoenmaker.nl #04

13 8728 nieuwsbrief 1 dec 2013 lr2  

2013-01 Nieuwsbrief Nederlandse Schoenmakers Vereniging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you