Page 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

G£OWICE TERMOSTATYCZNE ZAWORY TERMOSTATYCZNE ZAWORY POWROTNE PRZY£¥CZA DO GRZEJNIKÓW ARMATURA GRZEJNIKOWA ZAWORY GRZEJNIKOWE Z£¥CZKI ZACISKOWE BLOKI INSTALACYJNE ZESTAWY £AZIENKOWE EXCLUSIVE DUO-PLEX ARMATURA EKSKLUZYWNA PRZY£¥CZA JEDNOOTWOROWE ZESTAWY £AZIENKOWE LUX ZESTAWY ELEGANT ZESTAWY ELEGANT STYLE ZESTAWY ELEGANT MINI ZESTAWY PRESTIGE OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL ZESTAWY £AZIENKOWE SQUARE DUOPLEX SQUARE TRÓJNIKI DO GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ ARMATURA SANITARNA ASORTYMENT RAL 9005 AKCESORIA

1 12 14 15 16 20 22 23 24 28 30 32 34 37 42 44 53 58 59 60 61 67 69 71


G£OWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT

6001 00001

6001 00002

G³owica termostatyczna SH Bia³a

G³owica termostatyczna HT Bia³a

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5mm.

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

6001 00003

6001 00004

G³owica termostatyczna C Bia³a

G³owica termostatyczna DZ Bia³a

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

6001 00005 G³owica termostatyczna DR Bia³a Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

1


G£OWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT PLUS

6001 00011

6001 00012

G³owica termostatyczna SH Bia³a - Chrom

G³owica termostatyczna HT Bia³a - Chrom

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

6001 00013

6001 00014

G³owica termostatyczna C Bia³a - Chrom

G³owica termostatyczna DZ Bia³a - Chrom

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

6001 00015

6001 00017

G³owica termostatyczna DR Bia³a - Chrom

G³owica termostatyczna HT Bia³a

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

2


G£OWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT PLUS

6001 00018

6001 00019

G³owica termostatyczna C Bia³a

G³owica termostatyczna DZ Bia³a

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

6001 00020 G³owica termostatyczna DR Bia³a Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

G£OWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT INVEST

6001 00030

6001 00031

G³owica termostatyczna SH Bia³a

G³owica termostatyczna SH Metalizowana

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm. * G³owicy nie nale¿y czyœciæ œrodkami chemicznymi

3


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

6002 00001

6002 00002

G³owica termostatyczna SH Bia³a - Chrom

G³owica termostatyczna SH Bia³a

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6002 00003

6002 00004

G³owica termostatyczna SH Chrom

G³owica termostatyczna SH Satyna

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6002 00005

6002 00006

G³owica termostatyczna SH Stal

G³owica termostatyczna SH Z³oto mat

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

4


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

5

6002 00007

6002 00008

G³owica termostatyczna SH Z³oto

G³owica termostatyczna SH Bia³a - Z³oto

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6002 00009

6002 00010

G³owica termostatyczna SH Z³oto - Chrom

G³owica termostatyczna SH Chrom - Z³oto

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6002 00011

6002 00012

G³owica termostatyczna SH Czarny chrom

G³owica termostatyczna SH Antyczna miedŸ

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

6002 00013

6003 00001

G³owica termostatyczna SH Antyczny mosi¹dz G³owica termostatyczna HT Bia³a - Chrom Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

6003 00002

6003 00003

G³owica termostatyczna HT Bia³a

G³owica termostatyczna HT Chrom

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

6003 00004

6003 00005

G³owica termostatyczna HT Satyna

G³owica termostatyczna HT Stal

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami grzejnikowymi: TS-90 firmy Herz

6


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

6004 00001

6004 00002

G³owica termostatyczna C Bia³a - Chrom

G³owica termostatyczna C Bia³a

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

6004 00003

6004 00004

G³owica termostatyczna C Chrom

G³owica termostatyczna C Satyna

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

6004 00005 G³owica termostatyczna C Stal Z gwintem przy³¹czeniowym M28x1,5 wspó³pracuje z zaworami Comap

7


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

6005 00001

6005 00002

G³owica termostatyczna DZ Bia³a - Chrom

G³owica termostatyczna DR Bia³a - Chrom

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

6005 00004

6005 00005

G³owica termostatyczna DZ Bia³a

G³owica termostatyczna DR Bia³a

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

6005 00007

6005 00008

G³owica termostatyczna DZ Chrom

G³owica termostatyczna DR Chrom

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

8


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

6005 00009

6005 00010

G³owica termostatyczna DZ Satyna

G³owica termostatyczna DR Satyna

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

6005 00011

6005 00012

G³owica termostatyczna DZ Stal

G³owica termostatyczna DR Stal

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss 013G7360 z po³¹czeniem typu RA-N

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 wspó³pracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wk³adkami zaworowymi z po³¹czeniem typu RTD-N

G£OWICA ELEKTRONICZNA PROGRAMOWALNA

9

6011 00001

6011 00004

G³owica elektroniczna programowalna SH

G³owica elektroniczna programowalna DZ

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss przy zastosowaniu przejœciówki RA.


G£OWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT PLUS

6006 00003

6006 00004

G³owica termostatyczna SH Bia³a

G³owica termostatyczna SH Bia³a - Chrom

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6006 00005

6006 00006

G³owica termostatyczna SH Bia³a

G³owica termostatyczna SH Bia³a - Chrom

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6006 00009 G³owica termostatyczna SH Chrom Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

10


G£OWICE TERMOSTATYCZNE MINI

6011 00010

6011 00011

G³owica termostatyczna Mini Bia³a-Chrom

G³owica termostatyczna Mini Bia³a

Do wspó³pracy z zaworami z monta¿em g³owicy na zacisk firmy Schlösser.

Do wspó³pracy z zaworami z monta¿em g³owicy na zacisk firmy Schlösser. * Pozosta³e wersje kolorystyczne dostêpne na stronie www.schlosser.com.pl

11

6011 00030

6011 00031

G³owica termostatyczna Mini Bia³a-Chrom

G³owica termostatyczna Mini Bia³a

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.

6011 00032

6011 00033

G³owica termostatyczna Mini Bia³a

G³owica termostatyczna Mini Bia³a

Do wspó³pracy z zaworami z monta¿em g³owicy na zacisk firmy Schlösser.

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5 mm.


ZAWORY TERMOSTATYCZNE

6012 00003

6012 00008

Zawór termostatyczny

Zawór termostatyczny

Figura aksjalna Niklowany DN15 GZ 1/2 x GW 1/2

Figura aksjalna Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6012 00004

6012 00005

Zawór termostatyczny

Zawór termostatyczny

Figura prosta Niklowany DN15 GZ 1/2 x GW 1/2

Figura k¹towa Niklowany DN15 GZ 1/2 x GW 1/2

6012 00006

6012 00007

Zawór termostatyczny

Zawór termostatyczny

Figura osiowo prawa Niklowany DN15 GZ 1/2 x GW 1/2

Figura osiowo lewa Niklowany DN15 GZ 1/2 x GW 1/2

12


ZAWORY TERMOSTATYCZNE

13

6012 00009

6012 00010

Zawór termostatyczny

Zawór termostatyczny

Figura prosta Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

Figura k¹towa Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6012 00011

6012 00012

Zawór termostatyczny

Zawór termostatyczny

Figura osiowo prawa Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

Figura osiowo lewa Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6012 00014

6012 00015

Zawór termostatyczny

Zawór termostatyczny

Figura prosta Niklowany z nastaw¹ skokow¹ DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2

Figura k¹towa Niklowany z nastaw¹ skokow¹ 1 DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2


ZAWORY POWROTNE

6013 000011) 2) 6013 00002

6013 000031) 2) 6013 00004

Zawór powrotny

Zawór powrotny

Figura k¹towa Niklowany 1) DN 10 3/8 GZ x 3/8 GW 2) DN 15 1/2 GZ x 1/2 GW

Figura prosta Niklowany 1) DN 10 3/8 GZ x 3/8 GW 2) DN 15 1/2 GZ x 1/2 GW

6013 00006

6013 00008

Zawór powrotny

Zawór powrotny

Figura k¹towa Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

Figura prosta Niklowany DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6013 00012

6013 00014

Zawór powrotny

Zawór powrotny

Figura k¹towa Niklowany do lutowania DN 15 1/2 GZ x 15mm

Figura prosta Niklowany do lutowania DN 15 1/2 GZ x 15mm

14


PRZY£¥CZA DO GRZEJNIKÓW

6007 00003

6007 00004

Armatura przy³¹czeniowa

Armatura przy³¹czeniowa

Figura prosta G 3/4 3/4 D = 50mm Eurokonus * Do grzejników z gwintem ½” naleýy uýyã Nypla ½ x ¾ - 6030 00003

Figura k¹towa G 3/4 3/4 D = 50mm Eurokonus * Do grzejników z gwintem ½” naleýy uýyã Nypla ½ x ¾ - 6030 00003

6007 00005

6007 00006

Armatura przy³¹czeniowa

Armatura przy³¹czeniowa

Figura prosta Z p³ask¹ uszczelk¹ G 3/4 3/4 D = 50mm * Do grzejników z gwintem ½” naleýy uýyã Nypla ½ x ¾ - 6030 00040 * Do grzejników z gwintem ¾” naleýy uýyã Eurokonus - 6030 00005

Figura k¹towa Z p³ask¹ uszczelk¹ G 3/4 3/4 D = 50mm * Do grzejników z gwintem ½” naleýy uýyã Nypla ½ x ¾ - 6030 00040 * Do grzejników z gwintem ¾” naleýy uýyã Eurokonus - 6030 00005

1)

15

6030 00003 6030 000402)

6030 00005

Nypel 1/2 x 3/4

Eurokonus

Mosi¹dz z oringiem 1) Do armatury przy³¹czeniowej 6007 00003, 6007 00004 2) Do armatury przy³¹czeniowej 6007 00005, 6007 00006

Mosi¹dz Do armatury przy³¹czeniowej 6007 00005 i 6007 00006


ARMATURA GRZEJNIKOWA

6022 00001

6022 00003

Zestaw grzejnikowy k¹towy

Zestaw grzejnikowy k¹towy

G³owica termostatyczna 6001 00001, Zawór termostatyczny 6012 00005, Zawór powrotny 6013 00002

G³owica termostatyczna 6002 00002, Zawór termostatyczny 6012 00005, Zawór powrotny 6013 00002

6022 00005

6022 00007

Zestaw grzejnikowy k¹towy

Zestaw grzejnikowy k¹towy

G³owica termostatyczna 6002 00001, Zawór termostatyczny 6012 00005, Zawór powrotny 6013 00002

G³owica termostatyczna 6002 00003, Zawór termostatyczny 6012 00005, Zawór powrotny 6013 00002

6022 00009 Zestaw grzejnikowy k¹towy G³owica termostatyczna 6001 00030, Zawór termostatyczny 6012 00005, Zawór powrotny 6013 00002

16


ARMATURA GRZEJNIKOWA

6022 00002

6022 00004

Zestaw grzejnikowy prosty

Zestaw grzejnikowy prosty

G³owica termostatyczna 6001 00001, Zawór termostatyczny 6012 00004, Zawór powrotny 6013 00004

G³owica termostatyczna 6002 00002, Zawór termostatyczny 6012 00004, Zawór powrotny 6013 00004

6022 00006

6022 00008

Zestaw grzejnikowy prosty

Zestaw grzejnikowy prosty

G³owica termostatyczna 6002 00001, Zawór termostatyczny 6012 00004, Zawór powrotny 6013 00004

G³owica termostatyczna 6002 00003, Zawór termostatyczny 6012 00004, Zawór powrotny 6013 00004

6022 00010 Zestaw grzejnikowy prosty G³owica termostatyczna 6001 00030, Zawór termostatyczny 6012 00004, Zawór powrotny 6013 00004

17


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE STANDARD MINI

6022 00031

6022 00032

Zestaw termostatyczny k¹towy

Zestaw termostatyczny prosty

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00015, zawór powrotny 6013 00002, g³owica termostatyczna 6011 00033

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00014, zawór powrotny 6013 00004, g³owica termostatyczna 6011 00033

6022 00033

6022 00034

Zestaw termostatyczny k¹towy

Zestaw termostatyczny prosty

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ Zawór termostatyczny 6012 00010, zawór powrotny 6013 00006, g³owica termostatyczna 6011 00033

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ Zawór termostatyczny 6012 00009, zawór powrotny 6013 00008, g³owica termostatyczna 6011 00033

1)

1)

6022 00035 2) 6022 00036

6022 00037 2) 6022 00038

Zestaw termostatyczny osiowy

Zestaw termostatyczny osiowy

1) Figura osiowo prawa - Zawór termostatyczny 6012 00011, powrotny 6013 00006 2) Figura osiowo lewa - Zawór termostatyczny 6012 00012, powrotny 6013 00006 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

1) Figura osiowo prawa - Zawór termostatyczny 6012 00006, powrotny 6013 00002 2) Figura osiowo lewa - Zawór termostatyczny 6012 00007, powrotny 6013 00002 GZ 1/2 x GW 1/2

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ 6011 00033

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ 6011 00033

18


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE STANDARD MINI

19

6022 00039

6022 00040

Zestaw termostatyczny k¹towy

Zestaw termostatyczny prosty

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00031, zawór powrotny 6013 00002, g³owica termostatyczna 6011 00032

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00032, zawór powrotny 6013 00004, g³owica termostatyczna 6011 00032

6022 00041

6022 00042

Zestaw termostatyczny k¹towy

Zestaw termostatyczny prosty

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00033, zawór powrotny 6013 00022, g³owica termostatyczna 6011 00032

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00034, zawór powrotny 6013 00023, g³owica termostatyczna 6011 00032

6022 00043

6022 00044

Zestaw termostatyczny k¹towy

Zestaw termostatyczny prosty

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00033, zawór powrotny 6013 00024, g³owica termostatyczna 6011 00032

GZ 1/2 x GW 1/2 Zawór termostatyczny 6012 00034, zawór powrotny 6013 00025, g³owica termostatyczna 6011 00032


ZAWORY GRZEJNIKOWE

6014 000011) 2) 6014 00002

6014 000031) 2) 6014 00004

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Figura k¹towa 1) DN 10 3/8 GZ x 3/8 GW 2) DN 15 1/2 GZ x 1/2 GW

Figura prosta DN 10 3/8 GZ x 3/8 GW 2) DN 15 1/2 GZ x 1/2 GW 1)

6014 00006

6014 00008

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Figura k¹towa DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

Figura prosta DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6014 00012

6014 00014

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Figura k¹towa do lutowania DN 15 1/2 GZ x 15mm

Figura prosta do lutowania DN 15 1/2 GZ x 15mm

20


ZAWORY GRZEJNIKOWE

6014 000151) 2) 6014 00016

6014 000171) 2) 6014 00018

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Figura k¹towa 1) DN 10 3/8 GZ x 3/8 GW 2) DN 15 1/2 GZ x 1/2 GW

21

Figura prosta DN 10 3/8 GZ x 3/8 GW 2) DN 15 1/2 GZ x 1/2 GW 1)

6014 00019

6014 00020

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Figura k¹towa DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

Figura prosta DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6014 00022

6014 00024

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Zawór grzejnikowy do rêcznej regulacji

Figura k¹towa do lutowania DN 15 1/2 GZ x 15mm

Figura prosta do lutowania DN 15 1/2 GZ x 15mm


Z£¥CZKI ZACISKOWE

6025 00001

6025 000021) 6025 000032) 3) 6025 00004

Z³¹czka zaciskowa do rury z miedzi

Z³¹czka zaciskowa do rury z miedzi

GW 3/4 x 15mm

GW M22x1,5 x 15mm 1) Niklowana 2) Bia³a 3) Chrom Pozosta³e z³¹czki: 6025 00002.02 - Satyna; 6025 00002.03 - Stal 6025 00002.04 - z³oto; 6025 00002.05 - z³oto mat 6025 00002.10 - antyczny mosi¹dz; 6025 00002.11 - antyczna miedŸ

1)

6026 000011) 6026 000022)

6026 00003 6026 000052) 6026 000063)

Z³¹czka zaciskowa do rury z tworzywa sztucznego

Z³¹czka zaciskowa do rury z tworzywa sztucznego

1) GW 3/4 - 16x2 2) GW 3/4 - 17x2

GW M22x1,5 - 16x2 1) Niklowana 2) Bia³a 3) Chrom Pozosta³e z³¹czki: 6026 00003.02 - Satyna; 6026 00003.03 - Stal 6026 00003.04 - z³oto; 6026 00003.05 - z³oto mat 6026 00003.10 - antyczny mosi¹dz; 6026 00003.11 - antyczna miedŸ

6027 00003 Z³¹czka zaciskowa do rury ze stali GW 1/2 x GW M22x1,5 Chrom Pozosta³e z³¹czki zaciskowe: 6027 00002.02 - Satyna; 6027 00002.03 - Stal 6027 00002.06 - bia³a; 6027 00002.10 - antyczny mosi¹dz; 6027 00002.11 - antyczna miedŸ

22


BLOKI INSTALACYJE

23

6028 00001

6028 00002

Blok instalacyjny

Blok instalacyjny

Pojedynczy z rur¹ karbowan¹ 25mm do PEX i PEX-A-PEX

Podwójny z rur¹ karbowan¹ 25mm do PEX i PEX-A-PEX

6028 00003

6028 00004

Blok instalacyjny

Blok instalacyjny

Pojedynczy z rur¹ karbowan¹ i miedzian¹ 15mm

Podwójny z rur¹ karbowan¹ i miedzian¹ 15mm


ZESTAWY £AZIENKOWE EXCLUSIVE

6017 001011) 6017 001132) 3) 6017 00149

6017 001041) 6017 001162) 3) 6017 00152

Zestaw ³azienkowy k¹towy bia³y

Zestaw ³azienkowy k¹towy chrom

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00001, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00001

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00002, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00002

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00031, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00031

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00032, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00032

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00061, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00061

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00062, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00062

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

1)

1)

6017 00102 2) 6017 00114 6017 001503)

6017 00105 2) 6017 00117 6017 001533)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy bia³y

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy chrom

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00011, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00021

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00012, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00022

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00041, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00051

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00042, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00052

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00071, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00081

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00072, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00082

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

6017 001031) 6017 001152) 3) 6017 00151

6017 001061) 6017 001182) 3) 6017 00154

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy bia³y

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy chrom

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00021, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00011

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00022, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00012

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00051, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00041

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00052, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00042

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00081, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00071

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00082, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00072

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

24


ZESTAWY £AZIENKOWE EXCLUSIVE

6017 001071) 6017 001192) 3) 6017 00155

6017 001101) 6017 001222) 3) 6017 00158

Zestaw ³azienkowy k¹towy satyna

Zestaw ³azienkowy k¹towy stal

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00003, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00003

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00004, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00004

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00033, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00033

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00034, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00034

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00063, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00063

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00064, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00064

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

1)

25

1)

6017 00108 2) 6017 00120 6017 001563)

6017 00111 2) 6017 00123 6017 001593)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy satyna

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy stal

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00013, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00023

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00014, Zawór powrotny osiowo lewy- 6016 00024

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00043,Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00053

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00044, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00054

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00073, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00083

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00074, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00084

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

6017 001091) 6017 001212) 3) 6017 00157

6017 001121) 6017 001242) 3) 6017 00160

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy satyna

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy stal

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00023, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00013

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00024, Zawór powrotny osiowo prawy- 6016 00014

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00053, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00043

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00054, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00044

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00083, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00073

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00084, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00074

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005


ZESTAWY £AZIENKOWE EXCLUSIVE

6017 001251) 6017 001372) 3) 6017 00161

6017 001281) 6017 001402) 3) 6017 00164

Zestaw ³azienkowy k¹towy z³oto mat

Zestaw ³azienkowy k¹towy z³oto

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00005, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00005

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00006, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00006

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00035, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00035

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00036, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00036

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00065, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00065

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00066, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00066

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00006

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00007

1)

1)

6017 00126 2) 6017 00138 6017 001623)

6017 00129 2) 6017 00141 6017 001653)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy z³oto mat

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy z³oto

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny - osiowo prawy - 6015 00015, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00025

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00016, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00026

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00045, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00055

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00046, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00056

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00075, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00085

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00076, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00086

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00006

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00007

6017 001271) 6017 001392) 3) 6017 00163

6017 001301) 6017 001422) 3) 6017 00166

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy z³oto mat

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy z³oto

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00025, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00015

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00026, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00016

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00055, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00045

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00056, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00046

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00085, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00075

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00086, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00076

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00006

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00007

26


ZESTAWY £AZIENKOWE EXCLUSIVE

6017 001311) 6017 001432) 3) 6017 00167

6017 001341) 6017 001462) 3) 6017 00170

Zestaw ³azienkowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw ³azienkowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00007, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00007

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00008, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00008

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00037, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00037

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00038, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00038

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00067, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00067

Zawór termostatyczny k¹towy - 6015 00068, Zawór powrotny k¹towy - 6016 00068

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013

1)

27

1)

6017 00132 2) 6017 00144 6017 001683)

6017 00135 2) 6017 00147 6017 001713)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy antyczna miedŸ

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy antyczny mosi¹dz

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00017, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00027

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00018, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00028

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00047, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00057

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00048, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00058

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00077, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00087

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6015 00068, Zawór powrotny osiowo lewy - 6016 00088

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013

6017 001331) 6017 001452) 3) 6017 00169

6017 001361) 6017 001482) 3) 6017 00172

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy antyczna miedŸ

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy antyczny mosi¹dz

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny - osiowo lewy - 6015 00027, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00017

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00028, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00018

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00057, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00047

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00058, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00048

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00087, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00077

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6015 00088, Zawór powrotny osiowo prawy - 6016 00078

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013


ZINTEGROWANE PODEJŒCIA DUO-PLEX

1)

1)

6020 00001 6020 000022) 6020 000213)

6020 00003 6020 000042) 6020 000223)

Duo-plex 3/4 x M22x1,5 bia³y

Duo-plex 3/4 x M22x1,5 chrom

1) Figura k¹towa, prawa 2) Figura k¹towa, lewa 3) Figura prosta 6020 00013 - Figura k¹towa, prawa 3/4 x 3/4 6020 00014 - Figura k¹towa, lewa 3/4 x 3/4 * Duo-plex 3/4xM22x1,5 dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6020 000xxU

1) Figura k¹towa, prawa 2) Figura k¹towa, lewa 3) Figura prosta 6020 00015 - Figura k¹towa, prawa 3/4 x 3/4 6020 00016 - Figura k¹towa, lewa 3/4 x 3/4 * Duo-plex 3/4xM22x1,5 dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6020 000xxU

1)

1)

6020 00005 2) 6020 00006 6020 000233)

6020 00007 2) 6020 00008 6020 000243)

Duo-plex 3/4 x M22x1,5 satyna

Duo-plex 3/4 x M22x1,5 stal

1) Figura k¹towa, prawa 2) Figura k¹towa, lewa 3) Figura prosta 6020 00017 - Figura k¹towa, prawa 3/4 x 3/4 6020 00018 - Figura k¹towa, lewa 3/4 x 3/4 * Duo-plex 3/4xM22x1,5 dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6020 000xxU

1) Figura k¹towa, prawa 2) Figura k¹towa, lewa 3) Figura prosta 6020 00019 - Figura k¹towa, prawa 3/4 x 3/4 6020 00020 - Figura k¹towa, lewa 3/4 x 3/4 * Duo-plex 3/4xM22x1,5 dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6020 000xxU

6020 000091) 2) 6020 00010 3) 6020 00025

6020 000111) 2) 6020 00012 3) 6020 00026

Duo-plex 3/4 x M22x1,5 antyczna miedŸ

Duo-plex 3/4 x M22x1,5 antyczny mosi¹dz

1) Figura k¹towa, prawa 2) Figura k¹towa, lewa 3) Figura prosta 6020 00027 - Figura k¹towa, prawa 3/4 x 3/4 6020 00028 - Figura k¹towa, lewa 3/4 x 3/4 * Duo-plex 3/4xM22x1,5 dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6020 000xxU

1) Figura k¹towa, prawa 2) Figura k¹towa, lewa 3) Figura prosta 6020 00029 - Figura k¹towa, prawa 3/4 x 3/4 6020 00030 - Figura k¹towa, lewa 3/4 x 3/4 * Duo-plex 3/4xM22x1,5 dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6020 000xxU

28


ZINTEGROWANE PODEJŒCIA DUO-PLEX

6021 000011) 2) 6021 00002 6021 000033) 6021 000044)

6021 000051) 2) 6021 00006 6021 000073) 6021 000084)

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5 bia³y

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5 chrom

1) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00001, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00001 3) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00002, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 4) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00002 6021 00031 - Figura prosta z nyplami; 6021 00032 - Figura prosta bez nypli * Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

1) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00003, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00003 3) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00004, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 4) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00004 6021 00033 - Figura prosta z nyplami; 6021 00034 - Figura prosta bez nypli * Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

6021 000091) 2) 6021 00010 3) 6021 00011 6021 000124)

6021 000131) 2) 6021 00014 3) 6021 00015 6021 000164)

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5 satyna

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5 stal

1) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00005, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00005 3) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00006, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 4) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00006 6021 00035 - Figura prosta z nyplami; 6021 00036 - Figura prosta bez nypli * Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

1) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00007, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00007 3) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00008, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 4) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00008 6021 00037 - Figura prosta z nyplami; 6021 00038 - Figura prosta bez nypli * Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

1)

29

1)

6021 00017 6021 000182) 3) 6021 00019 4) 6021 00020

6021 00021 6021 000222) 3) 6021 00023 4) 6021 00024

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5 antyczna miedŸ

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5 antyczny mosi¹dz

1) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00009, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00009 3) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00010, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 4) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00010 6021 00039 - Figura prosta z nyplami; 6021 00040 - Figura prosta bez nypli * Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

1) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00011, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa, prawa: Duo-plex prawy - 6020 00011 3) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00012, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 4) Figura k¹towa, lewa: Duo-plex lewy - 6020 00012 6021 00041 - Figura prosta z nyplami; 6021 00042 - Figura prosta bez nypli * Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013


ARMATURA EKSKLUZYWNA

6010 000011) 2) 6010 00004

6010 000021) 2) 6010 00003

Armatura ekskluzywna bia³a

Armatura ekskluzywna chrom

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 * Przy³¹cza dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6010 000xxU

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 * Przy³¹cza dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6010 000xxU

6010 000051) 6010 000062)

6010 000071) 6010 000082)

Armatura ekskluzywna satyna

Armatura ekskluzywna stal

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 * Przy³¹cza dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6010 000xxU

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 * Przy³¹cza dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6010 000xxU

1)

1)

6010 00009 6010 000102)

6010 00011 6010 000122)

Armatura ekskluzywna antyczna miedŸ

Armatura ekskluzywna antyczny mosi¹dz

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 * Przy³¹cza dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6010 000xxU

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 * Przy³¹cza dostêpne równie¿ z p³ask¹ uszczelk¹ - nr kat. 6010 000xxU

30


ZESTAWY ARMATURY EKSKLUZYWNEJ

1)

31

1)

6010 00020 2) 6010 00021

6010 00024 2) 6010 00025

Zestaw armatury ekskluzywnej bia³y

Zestaw armatury ekskluzywnej chrom

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00001, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00004, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00002, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00003, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

6010 000281) 2) 6010 00029

6010 000321) 2) 6010 00033

Zestaw armatury ekskluzywnej satyna

Zestaw armatury ekskluzywnej stal

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00005, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00006, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00007, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00008, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

6010 000361) 6010 000372)

6010 000401) 6010 000412)

Zestaw armatury ekskluzywnej antyczna miedŸ

Zestaw armatury ekskluzywnej antyczny mosi¹dz

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00009, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00010, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

1) Figura k¹towa, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00011, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura prosta, przy³¹cze 3/4 x M22x1,5 - 6010 00012, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013


PRZY£¥CZA JEDNOOTWOROWE

1)

1)

6020 00041 6020 000422) 6020 000613)

6020 00043 6020 000442) 6020 000623)

Przy³¹cze jednootworowe bia³e

Przy³¹cze jednootworowe chrom

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm

1)

1)

6020 00045 2) 6020 00046 6020 000633)

6020 00047 2) 6020 00048 6020 000643)

Przy³¹cze jednootworowe satyna

Przy³¹cze jednootworowe stal

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm

6020 000491) 2) 6020 00050 3) 6020 00065

6020 000511) 2) 6020 00052 3) 6020 00066

Przy³¹cze jednootworowe antyczna miedŸ

Przy³¹cze jednootworowe antyczny mosi¹dz

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe ½ x M22x1,5

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm

32


PRZY£¥CZA JEDNOOTWOROWE

1)

6021 00063 6021 000642) 6021 000743)

Zestaw przy³¹czeniowy bia³y ½ x M22x1,5

Zestaw przy³¹czeniowy chrom ½ x M22x1,5

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00041 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00042 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe 6020 00061

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00043 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00044 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe 6020 00062

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm oraz g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm oraz g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

1)

33

1)

6021 00061 6021 000622) 6021 000733)

1)

6021 00065 2) 6021 00066 6021 000753)

6021 00067 2) 6021 00068 6021 000763)

Zestaw przy³¹czeniowy satyna ½ x M22x1,5

Zestaw przy³¹czeniowy stal ½ x M22x1,5

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00045 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00046 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe 6020 00063

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00047 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00048 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe 6020 00064

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm oraz g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm oraz g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

6021 000691) 2) 6021 00070 3) 6021 00077

6021 000711) 2) 6021 00072 3) 6021 00078

Zestaw przy³¹czeniowy antyczna miedŸ ½ x M22x1,5

Zestaw przy³¹czeniowy antyczny mosi¹dz ½ x M22x1,5

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00049 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00050 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe 6020 00065

1) Figura k¹towa prawa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00051 2) Figura k¹towa lewa, przy³¹cze jednootworowe 6020 00052 3) Figura prosta, przy³¹cze jednootworowe 6020 00066

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm oraz g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z rurk¹ kolektora 30cm oraz g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013


ZESTAWY £AZIENKOWE LUX

6037 000011) 6037 000312) 3) 6037 00061

6037 000041) 6037 000342) 3) 6037 00064

Zestaw ³azienkowy k¹towy bia³y

Zestaw ³azienkowy k¹towy chrom

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00001, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00001

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00002, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00002

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00031, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00031

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00032, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00032

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00061, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00061

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00062, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00062

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

1)

1)

6037 00002 2) 6037 00032 6037 000623)

6037 00005 2) 6037 00035 6037 000653)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy bia³y

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy chrom

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00011, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00021

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00012, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00022

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00041, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00051

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00042, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00052

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00071, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00081

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00072, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00082

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

6037 000031) 6037 000332) 3) 6037 00063

6037 000061) 6037 000362) 3) 6037 00066

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy bia³y

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy chrom

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00021, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00011

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00022, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00012

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00051, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00041

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00052, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00042

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00081, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00071

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00082, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00072

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00002

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00003

34


ZESTAWY £AZIENKOWE LUX

6037 000071) 6037 000372) 3) 6037 00067

6037 000101) 6037 000402) 3) 6037 00070

Zestaw ³azienkowy k¹towy satyna

Zestaw ³azienkowy k¹towy stal

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00003, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00003

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00004, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00004

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00033, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00033

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00034, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00034

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00063, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00063

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00064, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00064

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

1)

35

1)

6037 00008 2) 6037 00038 6037 000683)

6037 00011 2) 6037 00041 6037 000713)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy satyna

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy stal

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00013, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00023

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00014, Zawór powrotny osiowo lewy- 6036 00024

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00043, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00053

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00044, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00054

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00073, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00083

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00074, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00084

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005

6037 000091) 6037 000392) 3) 6037 00069

6037 000121) 6037 000422) 3) 6037 00072

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy satyna

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy stal

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00023, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00013

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00024, Zawór powrotny osiowo prawy- 6036 00014

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00053, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00043

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00054, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00044

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00083, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00073

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00084, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00074

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00004

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00005


ZESTAWY £AZIENKOWE LUX

6037 000191) 6037 000492) 3) 6037 00079

6037 000221) 6037 000522) 3) 6037 00082

Zestaw ³azienkowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw ³azienkowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00007, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00007

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00008, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00008

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00037, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00037

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00038, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00038

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00067, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00067

Zawór termostatyczny k¹towy - 6035 00068, Zawór powrotny k¹towy - 6036 00068

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013

1)

1)

6037 00020 2) 6037 00050 6037 000803)

6037 00023 2) 6037 00053 6037 000833)

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy antyczna miedŸ

Zestaw ³azienkowy osiowo prawy antyczny mosi¹dz

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00017, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00027

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00018, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00028

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00047, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00057

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00048, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00058

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00077, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00087

Zawór termostatyczny osiowo prawy - 6035 00068, Zawór powrotny osiowo lewy - 6036 00088

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013

6037 000211) 6037 000512) 3) 6037 00081

6037 000241) 6037 000542) 3) 6037 00084

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy antyczna miedŸ

Zestaw ³azienkowy osiowo lewy antyczny mosi¹dz

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1

Zawór termostatyczny - osiowo lewy - 6035 00027, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00017

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00028, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00018

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00057, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00047

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00058, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00048

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00087, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00077

Zawór termostatyczny osiowo lewy - 6035 00088, Zawór powrotny osiowo prawy - 6036 00078

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00012

* Zestawy z g³owic¹ termostatyczn¹ Brillant SH 6002 00013

36


ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT

1)

6042 00003 6042 000042) 3) 6042 00102

Zestaw zaworów grzejnikowych bia³y

Zestaw zaworów grzejnikowych chrom

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00001, Zawór powrotny - 6041 00001 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00002, Zawór powrotny - 6041 00002 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

6042 000051) 6042 000062) 3) 6042 00103

6042 000411) 6042 000422) 3) 6042 00104

Zestaw zaworów grzejnikowych bia³y - chrom

Zestaw zaworów grzejnikowych antyczna miedŸ

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00005, Zawór powrotny - 6041 00003 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00013, Zawór powrotny - 6041 00007 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

37

1)

6042 00001 6042 000022) 3) 6042 00101

1)

6042 00043 6042 000442) 6042 001053)

6042 00045 6042 000462) 6042 001063)

Zestaw zaworów grzejnikowych antyczny mosi¹dz

Zestaw zaworów grzejnikowych stal

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00014, Zawór powrotny - 6041 00008 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00015 Zawór powrotny - 6041 00009 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2


ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT

6042 000471) 6042 000482) 3) 6042 00107

6042 000491) 6042 000502) 3) 6042 00108

Zestaw zaworów grzejnikowych satyna

Zestaw zaworów grzejnikowych z³oto

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00016, Zawór powrotny - 6041 00010 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00017, Zawór powrotny - 6041 00011 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6042 00051 6042 000522) 6042 001093)

6042 00053 6042 000542) 6042 001103)

Zestaw zaworów grzejnikowych z³oto mat

Zestaw zaworów grzejnikowych bia³y-z³oto

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00018, Zawór powrotny - 6041 00012 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00025, Zawór powrotny - 6041 00019 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

38


ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT

6042 000211) 6042 000222) 3) 6042 00111

6042 000231) 6042 000242) 3) 6042 00112

Zestaw zaworów grzejnikowych bia³y

Zestaw zaworów grzejnikowych chrom

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00007, Zawór powrotny - 6041 00004 1) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00008, Zawór powrotny - 6041 00005 1) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

6042 00025 6042 000262) 6042 001133)

Zestaw zaworów grzejnikowych bia³y - chrom DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ Zawór grzejnikowy - 6040 00011, Zawór powrotny - 6041 00006 1) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

Pozosta³e zestawy grzejnikowe w wersji prostej, dostêpne na zamówienie: Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 6042 00055 - Antyczna miedŸ; Zawór grzejnikowy - 6040 00019; Zawór powrotny - 6041 00013 6042 00057 - Antyczny mosi¹dz; Zawór grzejnikowy - 6040 00020; Zawór powrotny - 6041 00014 6042 00059 - Stal; Zawór grzejnikowy - 6040 00021; Zawór powrotny - 6041 00015 6042 00061 - Satyna; Zawór grzejnikowy - 6040 00022; Zawór powrotny - 6041 00016 6042 00063 - Z³oto; Zawór grzejnikowy - 6040 00023; Zawór powrotny - 6041 00017 6042 00065 - Z³oto mat; Zawór grzejnikowy - 6040 00024; Zawór powrotny - 6041 00018 6042 00067 - Bia³y-z³oto; Zawór grzejnikowy - 6040 00027; Zawór powrotny - 6041 00020 Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 6042 00056 - Antyczna miedŸ; Zawór grzejnikowy - 6040 00019; Zawór powrotny - 6041 00013 6042 00058 - Antyczny mosi¹dz; Zawór grzejnikowy - 6040 00020; Zawór powrotny - 6041 00014 6042 00060 - Stal; Zawór grzejnikowy - 6040 00021; Zawór powrotny - 6041 00015 6042 00062 - Satyna; Zawór grzejnikowy - 6040 00022; Zawór powrotny - 6041 00016 6042 00064 - Z³oto; Zawór grzejnikowy - 6040 00023; Zawór powrotny - 6041 00017 6042 00066 - Z³oto mat; Zawór grzejnikowy - 6040 00024; Zawór powrotny - 6041 00018 6042 00068 - Bia³y-z³oto; Zawór grzejnikowy - 6040 00027; Zawór powrotny - 6041 00020 Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2 6042 00114 - Antyczna miedŸ; Zawór grzejnikowy - 6040 00019; Zawór powrotny - 6041 00013 6042 00115 - Antyczny mosi¹dz; Zawór grzejnikowy - 6040 00020; Zawór powrotny - 6041 00014 6042 00116 - Stal; Zawór grzejnikowy - 6040 00021; Zawór powrotny - 6041 00015 6042 00117 - Satyna; Zawór grzejnikowy - 6040 00022; Zawór powrotny - 6041 00016 6042 00118 - Z³oto; Zawór grzejnikowy - 6040 00023; Zawór powrotny - 6041 00017 6042 00119 - Z³oto mat; Zawór grzejnikowy - 6040 00024; Zawór powrotny - 6041 00018 6042 00120 - Bia³y-z³oto; Zawór grzejnikowy - 6040 00027; Zawór powrotny - 6041 00020

39


ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT

6042 000111) 6042 000122) 3) 6042 00121

6042 000311) 6042 000322) 3) 6042 00131

Zestaw zaworów termostatycznych bia³y

Zestaw zaworów termostatycznych bia³y

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ; G³owica termostatyczna - 6002 00002, Zawór termostatyczny - 6040 00003, Zawór powrotny - 6041 00001 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ; G³owica termostatyczna - 6002 00002, Zawór termostatyczny - 6040 00009, Zawór powrotny - 6041 00004 1) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6042 00013 6042 000142) 6042 001223)

6042 00033 6042 000342) 6042 001323)

Zestaw zaworów termostatycznych chrom

Zestaw zaworów termostatycznych chrom

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ; G³owica termostatyczna - 6002 00003, Zawór termostatyczny - 6040 00004, Zawór powrotny - 6041 00002 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ; G³owica termostatyczna - 6002 00003, Zawór termostatyczny - 6040 00010, Zawór powrotny - 6041 00005 1) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6042 00015 2) 6042 00016 6042 001233)

6042 00035 2) 6042 00036 6042 001333)

Zestaw zaworów termostatycznych bia³y-chrom

Zestaw zaworów termostatycznych bia³y-chrom

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ; G³owica termostatyczna - 6002 00001, Zawór termostatyczny - 6040 00006, Zawór powrotny - 6041 00003 1) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

DN15 1/2 GZ x M22 x 1,5 GZ; G³owica termostatyczna - 6002 00001, Zawór termostatyczny - 6040 00012, Zawór powrotny - 6041 00006 1) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 2) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 3) Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2

40


ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT

Pozosta³e zestawy termostatyczne w wersji k¹towej, dostêpne na zamówienie: Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 6042 00017 - Bia³y-z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00026; Zawór powrotny - 6041 00019, G³owica termostatyczna - 6002 00008 6042 00019 - Stal; Zawór termostatyczny - 6040 00028; Zawór powrotny - 6041 00009, G³owica termostatyczna - 6002 00005 6042 00069 - Satyna; Zawór termostatyczny - 6040 00029; Zawór powrotny - 6041 00010, G³owica termostatyczna - 6002 00004 6042 00071 - Antyczna miedŸ ; Zawór termostatyczny - 6040 00030; Zawór powrotny - 6041 00007, G³owica termostatyczna - 6002 00012 6042 00073 - Antyczny mosi¹dz; Zawór termostatyczny - 6040 00031; Zawór powrotny - 6041 00008, G³owica termostatyczna - 6002 00013 6042 00085 - Z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00039; Zawór powrotny - 6041 00011, G³owica termostatyczna - 6002 00007 6042 00087 - Z³oto-mat; Zawór termostatyczny - 6040 00040; Zawór powrotny - 6041 00012, G³owica termostatyczna - 6002 00006

Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 6042 00018 - Bia³y-z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00026; Zawór powrotny - 6041 00019, G³owica termostatyczna - 6002 00008 6042 00020 - Stal; Zawór termostatyczny - 6040 00028; Zawór powrotny - 6041 00009, G³owica termostatyczna - 6002 00005 6042 00070 - Satyna; Zawór termostatyczny - 6040 00029; Zawór powrotny - 6041 00010, G³owica termostatyczna - 6002 00004 6042 00072 - Antyczna miedŸ; Zawór termostatyczny - 6040 00030; Zawór powrotny - 6041 00007, G³owica termostatyczna - 6002 00012 6042 00074 - Antyczny mosi¹dz; Zawór termostatyczny - 6040 00031; Zawór powrotny - 6041 00008, G³owica termostatyczna - 6002 00013 6042 00086 - Z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00039; Zawór powrotny - 6041 00011, G³owica termostatyczna - 6002 00007 6042 00088 - Z³oto-mat; Zawór termostatyczny - 6040 00040; Zawór powrotny - 6041 00012, G³owica termostatyczna - 6002 00006 Wersja k¹towa ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2 6042 00130 - Bia³y-z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00026; Zawór powrotny - 6041 00019, G³owica termostatyczna - 6002 00008 6042 00126 - Stal; Zawór termostatyczny - 6040 00028; Zawór powrotny - 6041 00009, G³owica termostatyczna - 6002 00005 6042 00127 - Satyna; Zawór termostatyczny - 6040 00029; Zawór powrotny - 6041 00010, G³owica termostatyczna - 6002 00004 6042 00124 - Antyczna miedŸ; Zawór termostatyczny - 6040 00030; Zawór powrotny - 6041 00007, G³owica termostatyczna - 6002 00012 6042 00125 - Antyczny mosi¹dz; Zawór termostatyczny - 6040 00031; Zawór powrotny - 6041 00008, G³owica termostatyczna - 6002 00013 6042 00128 - Z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00039; Zawór powrotny - 6041 00011, G³owica termostatyczna - 6002 00007 6042 00129 - Z³oto-mat; Zawór termostatyczny - 6040 00040; Zawór powrotny - 6041 00012, G³owica termostatyczna - 6002 00006

Pozosta³e zestawy termostatyczne w wersji prostej, dostêpne na zamówienie: Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur miedzianych - GW M22x1,5 x 15x1 6042 00075 - Stal; Zawór termostatyczny - 6040 00032; Zawór powrotny - 6041 00015, G³owica termostatyczna - 6002 00005 6042 00077 - Satyna; Zawór termostatyczny - 6040 00033; Zawór powrotny - 6041 00016, G³owica termostatyczna - 6002 00004 6042 00079 - Antyczna miedŸ; Zawór termostatyczny - 6040 00034; Zawór powrotny - 6041 00013, G³owica termostatyczna - 6002 00012 6042 00081- Antyczny mosi¹dz; Zawór termostatyczny - 6040 00035; Zawór powrotny - 6041 00014, G³owica termostatyczna - 6002 00013 6042 00083 - Bia³y-z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00036; Zawór powrotny - 6041 00019, G³owica termostatyczna - 6002 00008 6042 00089 - Z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00037; Zawór powrotny - 6041 00017, G³owica termostatyczna - 6002 00007 6042 00091 - Z³oto-mat; Zawór termostatyczny - 6040 00038; Zawór powrotny - 6041 00018, G³owica termostatyczna - 6002 00006

Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 x 16x2 6042 00076 - Stal; Zawór termostatyczny - 6040 00032; Zawór powrotny - 6041 00015, G³owica termostatyczna - 6002 00005 6042 00078 - Satyna; Zawór termostatyczny - 6040 00033; Zawór powrotny - 6041 00016, G³owica termostatyczna - 6002 00004 6042 00080 - Antyczna miedŸ; Zawór termostatyczny - 6040 00034; Zawór powrotny - 6041 00013, G³owica termostatyczna - 6002 00012 6042 00082 - Antyczny mosi¹dz; Zawór termostatyczny - 6040 00035; Zawór powrotny - 6041 00014, G³owica termostatyczna - 6002 00013 6042 00084 - Bia³y-z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00036; Zawór powrotny - 6041 00019, G³owica termostatyczna - 6002 00008 6042 00090 - Z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00037; Zawór powrotny - 6041 00017, G³owica termostatyczna - 6002 00007 6042 00092 - Z³oto-mat; Zawór termostatyczny - 6040 00038; Zawór powrotny - 6041 00018, G³owica termostatyczna - 6002 00006

Wersja prosta ze z³¹czk¹ do rur stalowych - GW M22x1,5 x GW 1/2 6042 00136 - Stal; Zawór termostatyczny - 6040 00032; Zawór powrotny - 6041 00015, G³owica termostatyczna - 6002 00005 6042 00137 - Satyna; Zawór termostatyczny - 6040 00033; Zawór powrotny - 6041 00016, G³owica termostatyczna - 6002 00004 6042 00134 - Antyczna miedŸ; Zawór termostatyczny - 6040 00034; Zawór powrotny - 6041 00013, G³owica termostatyczna - 6002 00012 6042 00135 - Antyczny mosi¹dz; Zawór termostatyczny - 6040 00035; Zawór powrotny - 6041 00014, G³owica termostatyczna - 6002 00013 6042 00140 - Bia³y-z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00036; Zawór powrotny - 6041 00019, G³owica termostatyczna - 6002 00008 6042 00138 - Z³oto; Zawór termostatyczny - 6040 00037; Zawór powrotny - 6041 00017, G³owica termostatyczna - 6002 00007 6042 00139 - Z³oto-mat; Zawór termostatyczny - 6040 00038; Zawór powrotny - 6041 00018, G³owica termostatyczna - 6002 00006

41


ZESTAWY GRZEJNIKOWE ELEGANT STYLE

1)

1)

6048 00001 6048 000022) 3) 6048 00003

6048 00007 6048 000082) 3) 6048 00009

Zestaw grzejnikowy k¹towy bia³y

Zestaw grzejnikowy k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe z drewnem 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe z drewnem 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

6048 000131) 6048 000142) 3) 6048 00015

6048 000191) 6048 000202) 3) 6048 00021

Zestaw grzejnikowy k¹towy satyna

Zestaw grzejnikowy k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe z drewnem 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe z drewnem 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6048 00025 6048 000262) 6048 000273)

6048 00031 6048 000322) 6048 000333)

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe z drewnem 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe z drewnem 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

42


ZESTAWY GRZEJNIKOWE ELEGANT STYLE

6048 000041) 6048 000052) 3) 6048 00006

6048 000101) 6048 000112) 3) 6048 00012

Zestaw grzejnikowy k¹towy bia³y

Zestaw grzejnikowy k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe bez drewna 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe bez drewna 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

6048 00022 6048 000232) 6048 000243)

Zestaw grzejnikowy k¹towy satyna

Zestaw grzejnikowy k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe bez drewna 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe bez drewna 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

43

1)

6048 00016 6048 000172) 6048 000183)

1)

6048 00028 2) 6048 00029 6048 000303)

6048 00034 2) 6048 00035 6048 000363)

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe bez drewna 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Pokrêt³o krzy¿owe bez drewna 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE ELEGANT MINI

6034 00001

6034 00003

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6034 00008

6034 00010

Zestaw termostatyczny prosty bia³y

Zestaw termostatyczny prosty chrom

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6034 00015

6034 00017

Zestaw termostatyczny osiowy bia³y

Zestaw termostatyczny osiowy chrom

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

44


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE ELEGANT MINI

6034 00002 Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y-chrom GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6034 00009 Zestaw termostatyczny prosty bia³y-chrom GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6034 00016 Zestaw termostatyczny osiowy bia³y-chrom GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

* Pozosta³e wersje kolorystyczne dostêpne na stronie www.schlosser.com.pl

45


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE ELEGANT MINI

6034 00041

6034 00042

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y-chrom

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6034 00043

6034 00044

Zestaw termostatyczny prosty bia³y

Zestaw termostatyczny prosty bia³y-chrom

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

6034 00045

6034 00046

Zestaw termostatyczny osiowy bia³y

Zestaw termostatyczny osiowy bia³y-chrom

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

46


ZESTAWY GRZEJNIKOWE PRESTIGE

1)

1)

6045 00001 6045 000022) 3) 6045 00003

6045 00010 6045 000112) 3) 6045 00012

Zestaw grzejnikowy k¹towy bia³y

Zestaw grzejnikowy k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, Sto¿kowe pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Sto¿kowe pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6045 00004 6045 000052) 3) 6045 00006

6045 00013 6045 000142) 3) 6045 00015

Zestaw grzejnikowy k¹towy bia³y

Zestaw grzejnikowy k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, Walcowe cienkie pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Walcowe cienkie pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

6045 000071) 2) 6045 00008 3) 6045 00009

6045 000161) 2) 6045 00017 3) 6045 00018

Zestaw grzejnikowy k¹towy bia³y

Zestaw grzejnikowy k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, Walcowe grube pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Walcowe grube pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

Kolory drewna:

47

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge


ZESTAWY GRZEJNIKOWE PRESTIGE

6045 000191) 6045 000202) 3) 6045 00021

6045 000281) 6045 000292) 3) 6045 00030

Zestaw grzejnikowy k¹towy satyna

Zestaw grzejnikowy k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, Sto¿kowe pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Sto¿kowe pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6045 00022 2) 6045 00023 6045 000243)

6045 00031 2) 6045 00032 6045 000333)

Zestaw grzejnikowy k¹towy satyna

Zestaw grzejnikowy k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, Walcowe cienkie pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Walcowe cienkie pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

6045 000251) 6045 000262) 3) 6045 00027

6045 000341) 6045 000352) 3) 6045 00036

Zestaw grzejnikowy k¹towy satyna

Zestaw grzejnikowy k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, Walcowe grube pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Walcowe grube pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

Kolory drewna:

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge

48


ZESTAWY GRZEJNIKOWE PRESTIGE

6045 000371) 6045 000382) 3) 6045 00039

6045 000461) 6045 000472) 3) 6045 00048

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, Sto¿kowe pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Sto¿kowe pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6045 00040 2) 6045 00041 6045 000423)

6045 00049 2) 6045 00050 6045 000513)

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, Walcowe cienkie pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Walcowe cienkie pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

6045 000431) 6045 000442) 3) 6045 00045

6045 000521) 6045 000532) 3) 6045 00054

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw grzejnikowy k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, Walcowe grube pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, Walcowe grube pokrêt³o drewniane 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

Kolory drewna:

49

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6045 000731) 6045 000742) 3) 6045 00075

6045 000821) 6045 000832) 3) 6045 00084

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6045 00079 2) 6045 00080 6045 000813)

6045 00088 6045 000892) 3) 6045 00090

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

Kolory drewna:

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge

50


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6045 000911) 6045 000922) 3) 6045 00093

6045 001001) 6045 001012) 3) 6045 00102

Zestaw termostatyczny k¹towy satyna

Zestaw termostatyczny k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6045 00097 2) 6045 00098 6045 000993)

6045 00106 6045 001072) 3) 6045 00108

Zestaw termostatyczny k¹towy satyna

Zestaw termostatyczny k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

Kolory drewna:

51

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6045 001091) 6045 001102) 3) 6045 00111

6045 001181) 6045 001192) 3) 6045 00120

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1)

1)

6045 00115 2) 6045 00116 6045 001173)

6045 00124 6045 001252) 3) 6045 00126

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

1/2 x M22x1,5, G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GW M22x1,5 x 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GW M22x1,5 - 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GW M22x1,5 x GW 1/2

Kolory drewna:

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge

52


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6017 002011) 6017 002312) 3) 6017 00261

6017 002041) 6017 002342) 3) 6017 00264

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

6017 002071) 2) 6017 00237 3) 6017 00267

6017 00210 2) 6017 00240 6017 002703)

Zestaw termostatyczny k¹towy satyna

Zestaw termostatyczny k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1)

1)

6017 00219 6017 002492) 3) 6017 00279

6017 002221) 6017 002522) 3) 6017 00282

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2 Kolory drewna:

53

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6017 003011) 6017 003312) 3) 6017 00361

6017 003041) 6017 003342) 3) 6017 00364

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

6017 003071) 2) 6017 00337 3) 6017 00367

6017 00310 2) 6017 00340 6017 003703)

Zestaw termostatyczny k¹towy satyna

Zestaw termostatyczny k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1)

1)

6017 00319 6017 003492) 3) 6017 00379

6017 003221) 6017 003522) 3) 6017 00382

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2 Kolory drewna:

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge

54


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6037 001011) 6037 001312) 3) 6037 00161

6037 001041) 6037 001342) 3) 6037 00164

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

6037 001071) 2) 6037 00137 3) 6037 00167

6037 00110 2) 6037 00140 6037 001703)

Zestaw termostatyczny k¹towy satyna

Zestaw termostatyczny k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1)

1)

6037 00119 6037 001492) 3) 6037 00179

6037 001221) 6037 001522) 3) 6037 00182

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2 Kolory drewna:

55

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6037 002011) 6037 002312) 3) 6037 00261

6037 002041) 6037 002342) 3) 6037 00264

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

6037 002071) 2) 6037 00237 3) 6037 00267

6037 00210 2) 6037 00240 6037 002703)

Zestaw termostatyczny k¹towy satyna

Zestaw termostatyczny k¹towy stal

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1)

1)

6037 00219 6037 002492) 3) 6037 00279

6037 002221) 6037 002522) 3) 6037 00282

Zestaw termostatyczny k¹towy antyczna miedŸ

Zestaw termostatyczny antyczny mosi¹dz

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2 Kolory drewna:

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge

56


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE PRESTIGE

6017 002251) 6017 002552) 3) 6017 00285

6037 001251) 6037 001552) 3) 6037 00185

Zestaw termostatyczny k¹towy - imitacja drewna

Zestaw termostatyczny k¹towy - imitacja drewna

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em sto¿kowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

6017 003251) 2) 6017 00355 3) 6017 00385

6037 00225 2) 6037 00255 6037 002853)

Zestaw termostatyczny k¹towy - imitacja drewna

Zestaw termostatyczny k¹towy - imitacja drewna

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Exclusive G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1/2 x M22x1,5, korpus zaworów Lux G³owica z drewnianym pokrêt³em walcowym 1) Zestaw do rur z miedzi - GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali - GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1)

Kolory drewna:

57

1) D¹b

2) Mahoñ

3) Wenge


OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL

1)

1)

6032 00001 2) 6032 00002 6032 000033)

6032 00031 2) 6032 00032 6032 000333)

Kasetowy zestaw z zaworem termostatycznym

Kasetowy ogranicznik temperatury RTL

1) Bia³y G3/4 2) Biaùy - Chrom G3/4 3) Chrom G3/4 S³u¿y do regulacji temperatury pomieszczenia z ogrzewaniem pod³ogowym o powierzchni nie przekraczaj¹cej 20m², dùugoúci pætli rur grzewczych do 100m i œrednicy wew. 12mm. Instalacja ogrzewania podùogowego powinna posiadaã zabezpieczenie przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego powyýej 50°C.

1) Bia³y G3/4 2) Biaùy - Chrom G3/4 3) Chrom G3/4 S³u¿y do ograniczenia temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania pod³ogowego o powierzchni nie przekraczaj¹cej 20m², dùugoúci pætli rur grzewczych do 100m i œrednicy wew. 12mm. Pêtla grzewcza ogrzewania pod³ogowego mo¿e byæ pod³¹czona do instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55°C

1)

6032 00010 6032 000112)

Ogranicznik temperatury RTL

Seria Duo-plex RTL

1/2 x M22x1,5 Figura prosta 1) G³owica RTL Diamant, zawór œrutowany mosi¹dz 2) G³owica RTL Diamant, zawór œrutowany bia³y

3/4 x M22x1,5 Dostêpne figury: k¹towa i prosta Dostêpne kolory: bia³y, chrom, satyna, stal, antyczna miedŸ, antyczny mosi¹dz • Zawory dostêpne z g³owicami RTL Brillant

58


OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL

Seria Elegant Mini RTL GZ 1/2 x M22x1,5 GZ Dostêpne figury: k¹towa, prosta, osiowa Dostêpne kolory: bia³y, chrom Zestaw zawiera: zawór RTL, zawór powrotny, g³owica RTL Brillant Wiêcej informacji na stronie www.schlosser.com.pl

ZESTAWY £AZIENKOWE SQUARE

6058 000011) 2) 6058 00021 3) 6058 00041

6058 000021) 2) 6058 00022 3) 6058 00042

Zestaw termostatyczny k¹towy bia³y

Zestaw termostatyczny k¹towy chrom

1) Zestaw termostatyczny Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw termostatyczny Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw termostatyczny Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

1) Zestaw termostatyczny Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw termostatyczny Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw termostatyczny Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

6058 000071) 2) 6058 00027 3) 6058 00047

6058 000081) 2) 6058 00028 3) 6058 00048

Zestaw termostatyczny osiowy bia³y

Zestaw termostatyczny osiowy chrom

1) Zestaw termostatyczny Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw termostatyczny Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw termostatyczny Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

1) Zestaw termostatyczny Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw termostatyczny Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw termostatyczny Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

* Pozosta³e wersje kolorystyczne (satyna, stal, antyczna miedŸ, antyczny mosi¹dz, paleta RAL, struktura) dostêpne na zamówienie. Szczegó³y oferty na stronie www.schlosser.com.pl

59


ZINTEGROWANE PODEJŒCIA DUO-PLEX SQUARE

6059 000611) 6059 000622) 3) 6059 00063

6059 000671) 6059 000682) 3) 6059 00069

Zestaw Duo-plex k¹towy prawy bia³y

Zestaw Duo-plex k¹towy prawy chrom

1) Zestaw Duo-plex Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw Duo-plex Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw Duo-plex Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1/2

1) Zestaw Duo-plex Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw Duo-plex Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw Duo-plex Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

1)

1)

6059 00064 2) 6059 00065 6059 000663)

6059 00070 2) 6059 00071 6059 000723)

Zestaw Duo-plex k¹towy lewy bia³y

Zestaw Duo-plex k¹towy lewy chrom

1) Zestaw Duo-plex Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw Duo-plex Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw Duo-plex Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

1) Zestaw Duo-plex Square do rur z miedzi - GZ 1/2 x Cu 15x1 2) Zestaw Duo-plex Square do rur z tworzywa sztucznego - GZ 1/2 x PEX 16x2 3) Zestaw Duo-plex Square do rur ze stali - GZ 1/2 x Stal 1

* Pozosta³e wersje kolorystyczne (satyna, stal, antyczna miedŸ, antyczny mosi¹dz, paleta RAL, struktura) dostêpne na zamówienie. Szczegó³y oferty na stronie www.schlosser.com.pl

60


ZAWORY PRZYSTOSOWANE DO MONTA¯U GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ

1)

6049 00007 6049 000082) 3) 6049 00009

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Bia³y 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Chrom 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6049 00013 6049 000142) 6049 000153)

6049 00019 6049 000202) 6049 000213)

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Satyna 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Stal 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

61

1)

6049 00001 6049 000022) 3) 6049 00003

1)

6049 00025 2) 6049 00026 6049 000273)

6049 00031 2) 6049 00032 6049 000333)

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Antyczna miedŸ 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Antyczny mosi¹dz 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal


ZAWORY PRZYSTOSOWANE DO MONTA¯U GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ

1)

1)

6049 00004 6049 000052) 3) 6049 00006

6049 00010 6049 000112) 3) 6049 00012

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Bia³y 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Chrom 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6049 00016 6049 000172) 6049 000183)

6049 00022 6049 000232) 6049 000243)

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Satyna 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Stal 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6049 00028 2) 6049 00029 6049 000303)

6049 00034 2) 6049 00035 6049 000363)

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Trójnik termostatyczny do grza³ki

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Antyczna miedŸ 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór termostatyczny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Antyczny mosi¹dz 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

62


ZAWORY PRZYSTOSOWANE DO MONTA¯U GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ

1)

6049 00057 6049 000582) 3) 6049 00059

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Bia³y 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Chrom 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6049 00063 6049 000642) 6049 000653)

6049 00069 6049 000702) 6049 000713)

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Satyna 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Stal 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

63

1)

6049 00051 6049 000522) 3) 6049 00053

1)

6049 00075 2) 6049 00076 6049 000773)

6049 00081 2) 6049 00082 6049 000833)

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Antyczna miedŸ 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Antyczny mosi¹dz 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal


ZAWORY PRZYSTOSOWANE DO MONTA¯U GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ

1)

1)

6049 00054 6049 000552) 3) 6049 00056

6049 00060 6049 000612) 3) 6049 00062

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Bia³y 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Chrom 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6049 00066 6049 000672) 6049 000683)

6049 00072 6049 000732) 6049 000743)

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Satyna 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Stal 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6049 00078 2) 6049 00079 6049 000803)

6049 00084 2) 6049 00085 6049 000863)

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Trójnik grzejnikowy do grza³ki

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Antyczna miedŸ 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór grzejnikowy przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Antyczny mosi¹dz 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

64


ZAWORY PRZYSTOSOWANE DO MONTA¯U GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ

1)

6050 00007 6050 000082) 3) 6050 00009

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Bia³y 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Chrom 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6050 00013 6050 000142) 6050 000153)

6050 00019 6050 000202) 6050 000213)

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Satyna 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Stal 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

65

1)

6050 00001 6050 000022) 3) 6050 00003

1)

6050 00025 2) 6050 00026 6050 000273)

6050 00031 2) 6050 00032 6050 000333)

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Antyczna miedŸ 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Prawa, Antyczny mosi¹dz 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal


ZAWORY PRZYSTOSOWANE DO MONTA¯U GRZA£KI ELEKTRYCZNEJ

1)

1)

6050 00004 6050 000052) 3) 6050 00006

6050 00010 6050 000112) 3) 6050 00012

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Bia³y 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Chrom 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6050 00016 6050 000172) 6050 000183)

6050 00022 6050 000232) 6050 000243)

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Satyna 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Stal 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

1)

1)

6050 00028 2) 6050 00029 6050 000303)

6050 00034 2) 6050 00035 6050 000363)

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Antyczna miedŸ 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

Zawór powrotny przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej Figura Lewa, Antyczny mosi¹dz 1) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 16x2 Pex 3) ze z³¹czk¹ GW 1/2 M22x1,5 Stal

66


ARMATURA SANITARNA

6060 00011

6060 00012

Zawór czerpalny

Zawór pod³¹czeniowy z rozet¹

DN15 1/2”GZ x 3/4”GZ

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ

6060 00013

6060 00014

Zawór pod³¹czeniowy z rozet¹

Zawór pod³¹czeniowy podwójny z rozet¹

DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ x 3/4”GZ

6060 00015

6060 00052 6060 000532)

Zawór pod³¹czeniowy z filtrem z rozet¹

Zawór pod³¹czeniowy chrom seria Square

DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

1)

1)

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

* Pozosta³e wersje kolorystyczne dostêpne na stronie www.schlosser.com.pl

67


ARMATURA SANITARNA

6060 000161) 2) 6060 00017

6060 000181) 2) 6060 00019

Zawór pod³¹czeniowy bia³y

Zawór pod³¹czeniowy chrom

1)

1)

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

6060 000201) 6060 000212)

6060 000221) 6060 000232)

Zawór pod³¹czeniowy satyna

Zawór pod³¹czeniowy stal

1)

1)

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

1)

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

1)

6060 00024 6060 000252)

6060 00026 6060 000272)

Zawór pod³¹czeniowy antyczna miedŸ

Zawór pod³¹czeniowy antyczny mosi¹dz

1)

1)

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

2)

DN15 1/2” GZ x 1/2” GZ DN15 1/2” GZ x 3/8” GZ

68


ASORTYMENT RAL 9005

1)

69

1)

6037 00025 6037 000552) 3) 6037 00085

6037 00026 6037 000562) 3) 6037 00086

Zestaw ùazienkowy k¹towy LUX

Zestaw ùazienkowy osiowo prawy LUX

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

6037 000271) 6037 000572) 3) 6037 00087

6021 001011) 6021 001022) 3) 6021 00103

Zestaw ùazienkowy osiowo lewy LUX

Zestaw Duo-plex 3/4 x M22x1,5

1) Zestaw do rur z miedzi GZ 1/2 x z³¹czka 15x1 2) Zestaw do rur z tworzywa sztucznego GZ 1/2 x z³¹czka 16x2 3) Zestaw do rur ze stali GZ 1/2 x z³¹czka GW 1/2

3/4 x M22x1,5 1) Figura k¹towa prawa, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 2) Figura k¹towa lewa, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4 3) Figura prosta, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

6010 001011) 6010 001032)

6010 001021) 6010 001042)

Armatura przy³¹czeniowa Exclusive

Armatura przy³¹czeniowa Exclusive

1) Armatura przy³¹czeniowa Exclusive Figura k¹towa, 3/4 x M22x1,5 2) Zestaw armatury przy³¹czeniowej Exclusive Figura k¹towa, 3/4 x M22x1,5, g³owica termostatyczna Brillant SH 6002 00014, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4

1) Armatura przy³¹czeniowa Exclusive Figura prosta, 3/4 x M22x1,5 2) Zestaw armatury przy³¹czeniowej Exclusive Figura prosta, 3/4 x M22x1,5, g³owica termostatyczna Brillant SH 6002 00014, 2 szt. Nypel 1/2 x 3/4


ASORTYMENT RAL 9005

6049 000371) 6049 000382) 3) 6049 00039

6049 000401) 6049 000412) 3) 6049 00042

Trójnik termostatyczny do grza³ki z g³owic¹ Mini

Trójnik termostatyczny do grza³ki z g³owic¹ Mini

Zawór termostatyczny z g³owic¹ Mini, przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej. Figura prawa 1) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - 16x2 PEX 3) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - GW 1/2 Stal

Zawór termostatyczny z g³owic¹ Mini, przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej. Figura lewa 1) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - 16x2 PEX 3) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - GW 1/2 Stal

1)

1)

6050 00037 6050 000382) 6050 000393)

6050 00040 6050 000412) 6050 000423)

Trójnik powrotny do grza³ki

Trójnik powrotny do grza³ki

Zawór powrotny, przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej. Figura prawa 1) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - 16x2 PEX 3) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - GW 1/2 Stal

Zawór powrotny, przystosowany do monta¿u grza³ki elektrycznej. Figura lewa 1) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 x 15mm Cu 2) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - 16x2 PEX 3) Ze z³¹czk¹ M22x1,5 - GW 1/2 Stal

6002 00014

6025 00002.RAL90051) 2) 6026 00003.RAL9005

G³owica termostatyczna Brillant SH

Z³¹czki zaciskowe

Do wspó³pracy ze wszystkimi zaworami firmy Schlösser, jak równie¿ z innymi zaworami posiadaj¹cymi gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 i wymiar zamkniêcia zaworu 11,5mm.

1) Z³¹czka zaciskowa do rury z miedzi GW M22x1,5 x 15mm 2) Z³¹czka zaciskowa do rury z tworzywa sztucznego GW M22x1,5 - 16x2 Kolor RAL9005 Zastosowanie: 6010 00101, 6010 00102, 6010 00103, 6010 00104, 6021 00101, 6021 00102, 6021 00103

70


AKCESORIA

71

6030 00006

6030 00007

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa do grzejników kompaktowych typ B Gwint przy³¹czeniowy G1/2 Nastawa wstêpna poprzez obrotow¹ przys³onê. Wk³adka pasuje do wszystkich g³owic termostatycznych z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5mm Kv od 0,10 do 0,60 Kvs 0,80

Wk³adka zaworowa do grzejników kompaktowych typ A Gwint przy³¹czeniowy G1/2 Nastawa wstêpna poprzez obrotow¹ przys³onê. Wk³adka pasuje do wszystkich g³owic termostatycznych z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5mm Kv od 0,10 do 0,60 Kvs 0,80

6030 00020

6030 00021

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa do zaworów termostatycznych Zastosowanie: Do zaworów termostatycznych serii 6015, zintegrowanych podejœæ DUO-PLEX serii 6020 i 6021, zaworów termostatycznych zestawów zaworów serii Elegant. Gwint przy³¹czeniowy M22x1,5 Szeœciok¹t ustalaj¹cy S 19 mm

Wk³adka zaworowa do zaworów powrotnych. Zastosowanie: Do zaworów powrotnych serii 6016, zintegrowanych podejœæ DUO-PLEX serii 6020 i 6021, armatury ekskluzywnej serii 6010 oraz zaworów powrotnych zestawów zaworów serii 6042. Gwint przy³¹czeniowy: M22x1,5

6030 00022

6030 00023

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa do zaworów termostatycznych serii 6012. Nastawa wstêpna realizowana poprzez obrotow¹ przys³onê. Wymiana wk³adki w zaworze bez koniecznoœci opró¿niania instalacji za pomoc¹ zestawu serwisowego „Demoblok” Kv od 0,10 do 0,60 Kvs 0,80

Wk³adka zaworowa do zaworów termostatycznych z nastaw¹ skokow¹ Nastawa wstêpna realizowana poprzez ograniczenie skoku grzybka. Kv od 0,08 do 0,55 Kvs 1,5


AKCESORIA

6030 00024

6030 00026

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa

Wk³adka zaworowa do zaworów termostatycznych przystosowanych do g³owicy termostatycznej serii Prestige Gwint przy³¹czeniowy M22x1,5 Szeœciok¹t ustalaj¹cy S15mm

Wk³adka zaworowa do zaworów grzejnikowych sterowanych rêcznie Zastosowanie: Zawory grzejnikowe serii Elegant Gwint przy³¹czeniowy M22x1,5 Ciœnienie nom. 1MPa Max temperatura pracy: 120°C

6031 00001

6030 00038

Demoblok

Zestaw rozet os³onowych

Zestaw serwisowy do wymiany wk³adki zaworu bez opró¿niania instalacji.

Zestaw rozet os³onowych s³u¿y do maskowania koñcówek przewodów instalacji centralnego ogrzewania stanowi¹cych przy³¹cza do grzejników. Znajduje zastosowanie w grzejnikach ³azienkowych i grzejnikach dekoracyjnych w których eksponowana jest równie¿ ekskluzywna armatura grzejnikowa. Zestaw przystosowany jest do rur instalacyjnych PEX16x2 i rur miedzianych 15x1. Z powodzeniem mo¿e byæ równie¿ stosowany do grzejników klasycznych boczno zasilanych .

6030 00003

6030 00004

6030 00003.06

6030 00003.02

Nypel 1/2 x 3/4

Nypel 1/2 x 3/4

Nypel 1/2 x 3/4

Nypel 1/2 x 3/4

Mosi¹dz z oringiem

Chrom z oringiem

Bia³y z oringiem

Satyna z oringiem

6030 00003.03

6030 00003.11

6030 00003.10

6030 00040

Nypel 1/2 x 3/4

Nypel 1/2 x 3/4

Nypel 1/2 x 3/4

Nypel 1/2 x 3/4

Stal z oringiem

Antyczna miedŸ z oringiem

Antyczny mosi¹dz z oringiem

Mosi¹dz z oringiem

72


AKCESORIA

73

6030 00030

6030 00031

6030 00032

6030 00005

D³awik

D³awik

D³awik

Eurokonus

Zespó³ d³awika do wk³adki zaworowej 6030 00022 stosowanej w zaworach serii 6012.. 3-12

Zespó³ d³awika do wk³adki zaworowej 6030 00023 stosowanej w zaworach serii 6012.. 14-15

Zespó³ d³awika do wk³adki zaworowej 6030 00020 stosowanej w zaworach serii: 6015.., 6020.., 6021.., 6042..

Mosi¹dz

6030 00050

6030 00051

Trójnik do grza³ki bia³y

Trójnik do grza³ki chrom

GW 1/2 x GW 1/2 x GZ 1/2

GW 1/2 x GW 1/2 x GZ 1/2

6030 00052

6060 00006

Trójnik do grza³ki satyna

Z³¹czka zaciskowa do zaworów pod³¹czeniowych

GW 1/2 x GW 1/2 x GZ 1/2

Z³¹czka zaciskowa do Armatury Sanitarnej Chrom 3/8” x ¨ 10mm

Pozosta³e trójniki do grza³ek: 6030 00053 - stal 6030 00054 - antyczna miedŸ 6030 00055 - antyczny mosi¹dz

6060 00030 - Bia³a 6060 00031 - Satyna 6060 00032 - Stal 6060 00033 - Antyczna miedŸ 6060 00034 - Antyczny mosi¹dz

6060 00007

6060 00071

6030 00060

Rozeta do Armatury Sanitarnej, stal nierdzewna

Rozeta do Armatury Sanitarnej Square, chrom

Rozeta do zaworów serii Prestige

6060 00035 - Bia³a 6060 00009 - Chrom 6060 00036 - Satyna 6060 00037 - Stal 6060 00038 - Antyczna miedŸ 6060 00039 - Antyczny mosi¹dz

6060 00070 - Bia³a 6060 00072 - Satyna 6060 00073 - Stal 6060 00074 - Antyczna miedŸ 6060 00075 - Antyczny mosi¹dz

¨ 15mm ¨ 16mm 1) D¹b

Kolory drewna: 3) Wenge 2) Mahoñ


AKCESORIA - POKRÊT£A

6030 00010

6030 00011

Pokrêt³o bia³e

Pokrêt³o chrom

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5

6030 00012

6030 00013

Pokrêt³o bia³e-chrom

Pokrêt³o satyna

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5

Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5

Pozosta³e pokrêt³a w ofercie 6030 00014 - stal 6030 00015 - antyczna miedŸ 6030 00016 - antyczny mosi¹dz 6030 00017 - z³oto 6030 00018 - z³oto-mat 6030 00019 - bia³y -z³oto

6030 00008 Pokrêt³o mini bia³e Z gwintem przy³¹czeniowym M30x1,5

74

Schlosser katalog  
Schlosser katalog  

katalog schlosser 2012

Advertisement