Page 1

Weet wat werkt in de schilderswereld Meer actueel nieuws? Kijk op www.schildernieuws.nu of volg ons op:

Jaargang 2 - September 2012

5

2

6

EVC, wat moet je ermee?

Plaats je foto op Facebook en win!

geplaagde verfindustrie gaat groen

Ervaringscertificaat moeilijk aan de man te brengen

De 10 foto’s met de meeste likes winnen een fantastische prijs!

Een toekomstbeeld van onze branche

Kort Nieuws Honderd bouwers per maand failliet DEN HAAG – Het aantal faillissementen in de bouw heeft inmiddels een uitzonderlijk hoog niveau bereikt. Meer dan honderd bedrijven per maand gingen in 2012 reeds failliet.

‘FNV komt niet op voor ZZP’ers’ Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw ‘ZZP’ers zijn geen verkapte werknemers’

Een docent en een gezel schilder en werkstudent van Schilder^sCOOL Tilburg gaan in oktober een groep jongeren begeleiden bij vrijwilligerswerk in Lupeni, Roemenië. Het doel is om vijf praktijklokalen in een school voor kinderen met een verstandelijke beperking op te knappen voor uitbreiding.

De verwachtingen zijn somber. In de gestagneerde woningmarkt zal de komende anderhalf jaar weinig tot geen beweging komen, waardoor de motor voor de bouw niet op gang komt. De Rabobank veracht een prijsdaling van woningen van zo’n 9 procent tot 2014. Sinds het begin van de crisis in 2008 steeg het aantal woningen dat meer dan een jaar te koop staat van 16,2 naar 42,4 procent.

Werkgever houdt vorstverlet in Volgens FNV Afbouw en Onderhoud tellen sommige werkgevers de vorstverletdagen tijdens de afgelopen winterperiode als vrije dagen. Daardoor komen werknemers nu vakantiedagen tekort in de zomerperiode en moeten zij soms verplicht doorwerken. De handelswijze is in strijd met de CAO Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijven. Een werkgever mag geen vakantiedagen in mindering brengen.

Toename vlakglas Meer dan de helft van de Nederlandse architecten verwacht meer vlakglas toe te gaan passen in de gevels van gebouwen in de komende vijf jaar. De kenmerken van vlakglas (transparantie, daglichtoplossingen) zorgen ervoor dat het materiaal steeds vaker gebruikt zal gaan worden. Het gebruik van HPL-gevelmateriaal zal gaan afnemen.

Schilder^sCOOL naar Roemenië

Nu nog FNV Zelfstandigen Bouw, maar binnenkort verder onder een andere naam en niet meer als onderdeel van de vakbeweging. De club voor zelfstandigen is eindelijk zelfstandig. Voorzitter Charles Verhoef praat over het vechten voor de belangen van ZZP’ers in bouw en onderhoud, over bijtelling en tarieven, plannen van politici en de verwoestende gevolgen van schijnzelfstandigheid. U maakt geen deel meer uit van de vakbeweging. Wat verandert er voor uw 10.000 leden? ‘Onze dienstverlening verandert niet nu we zelfstandig verder gaan. We zijn altijd een vreemde eend in de bijt geweest binnen de vakcentrale. De FNV zei wel dat ze wilde opkomen voor ZZP’ers, maar

in de praktijk merkten we daar weinig van. Werkgeversorganisaties hebben al laten weten dat ze blij zijn met onze stap. Nu we geen FNV-lid meer zijn, zijn zij eerder bereid tot samenwerking.’ ‘In de ogen van alle Nederlanders is de FNV een werknemersclub. Wij wilden ook een ZZP-smoel binnen de nieuwe

Vakbeweging, maar deze wens is niet gehonoreerd. Het aantal ZZP’ers in Nederland zit inmiddels tegen een miljoen aan. Het getuigt niet van visie van de vakcentrale om zich niet uit te spreken voor deze groeiende groep. Lees verder op pagina 3

Gezel Schilder en werkstudent Stefan Klemans is samen met docent Schilderen Frank Veldhuis verantwoordelijk voor de begeleiding van een groep jongeren die alle schilderwerkzaamheden gaan uitvoeren. In het kader van ‘Praktijkleren in praktijk brengen’ leert Stefan zo de werkvoorbereiding en projectleiding uit te voeren, jongeren te instrueren en te begeleiden. Schilder^sCOOL betrekt haar leerlingen vaak bij vrijwilligerswerk. Zo schilderden zij dit jaar ook het Jan Braamhuis in Zevenaar, een inloophuis voor kankerpatiënten en hun familie.

Wat gaan we stemmen? De belangrijkste standpunten van de grootste politieke partijen voor u als ondernemer of ZZP’er op een rijtje in SchilderNieuws.Nu.


ZZP NIEUWS

2

Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw

Vervolg van voorpagina Hoe ziet de toekomst eruit? ‘We zijn in gesprek met een aantal ZZPorganisaties om te kijken of we de krachten kunnen bundelen. Het is hoog tijd dat er in Nederland naast ‘werkgever’ en ‘werknemer’ ook een aparte kolom voor de ZZP’ers wordt opgericht waarbinnen we gemeenschappelijk een vuist maken om de belangen van ZZP’ers beter te behartigen.’ U werkt vanaf 1988 als beleidsmedewerker en later sectorbestuurder voor de schildersbranche binnen FNV Bouw. Is er in de branche veel veranderd? ‘De enorme toename van ZZP’ers in de sector is van de laatste twaalf jaar. Bedrijven hadden er steeds meer belang bij om al hun werknemers het hele jaar door aan te houden, desondanks is er in de zomer altijd meer werk dan in de winter. Dat werd opgelost door het inschakelen van zelfstandigen, en in mindere mate uitzendkrachten. Zo hadden de schildersbedrijven vakmensen tot hun beschikking en ook nog eens flexibiliteit.’

prijsvraag

Wat doet u concreet voor ZZP’ers in de schildersbranche? ‘Verschillende belangrijke dingen. Dankzij ons hoeven ZZP’ers die niet privé in hun bus rijden geen rittenadministratie meer bij te houden. Dat een ZZP’er die wel privé rijdt 25 procent van de cataloguswaarde moet afdragen aan de fiscus, vinden wij grote onzin. Daar zijn we over in gesprek met verschillende partijen in Den Haag. Waar we ons ook druk over maken zijn de soms extreem lage tarieven. Elke ZZP’er heeft te accepteren dat het in economisch mindere tijden

ook minder goed gaat met z’n uurtarief. Daar piepen wij niet over. Maar waar we tegen vechten, zijn bemiddelingsbureaus die ZZP’ers uitzetten

in Nederland geven ZZP’ers in de bouw bij arbeidsongeschiktheid maar een uitkering tot hun 60e jaar. Dat is toch bezopen? Dáár moeten die

Werkzoekenden die bij het UWV aankloppen worden tegenwoordig gepusht om ZZP’er te worden. Wat vindt u

bij bedrijven tegen onbeschoft lage tarieven. Ten eerste ben je geen echte ZZP’er als een bureau je prijs bepaalt, ten tweede zijn de bedragen schandalig: Sommige bureaus laten mensen voor 22 euro bruto per uur werken. Die pakken wij aan door ze in de openbaarheid te brengen. Wij roepen ook elke ZZP’er die in zo’n situatie terechtkomt op om zich bij ons te melden.’

partijen wat aan doen!’

daarvan? ‘Dat vinden wij een ongewenste ontwikkeling. Mensen moeten nooit gedwongen worden om ZZP’er te worden, of dat nu het UWV is of een werkgever. Het is heel slecht om iedereen maar ZZP’er te laten worden. Een goede schilder is niet automatisch een goede ondernemer. Als je ziet hoe er wordt omgegaan met bestaande ZZP’ers die het moeilijk hebben, hoe slecht de bijstandsuitkering voor zelfstandigen geregeld is, hoe mensen maanden aan hun lot worden overgelaten. Maar tegelijkertijd wel steeds meer vaklui het ondernemerschap injagen? Zorg eerst maar eens dat de bestaande ZZP’ers hun hoofd boven water kunnen houden!’

Is het instellen van een minimumtarief voor ZZP’ers een oplossing? ‘Absoluut niet. De minister van Sociale Zaken wilde het verplichte minimum tarief een tijdje geleden gelijkstellen aan het minimumloon. Dat is dus ongeveer 10,83 euro per uur. De PvdA heeft nu een vergelijkbaar plan met anderhalf keer het minimumloon, ongeveer 16 euro. Dat zijn krankzinnig lage bedragen, nog lager dan wat de praktijk nu is!’

‘Dat een ZZP’er die privé rijdt 25 procent van de cataloguswaarde moet afdragen, vinden wij grote onzin.’ Welke politieke partijen hebben het beste voor met ZZP´ers? ‘SP en PvdA denken met hun voorstellen ZZP’ers een steviger positie te geven, maar ze bieden niet de juiste oplossingen. Door tarieven te koppelen aan het minimumloon, maak je van ZZP’ers verkapte werknemers, en dat zijn ze niet. Alle uren acquisitie, boekhouding, bijkomende kosten als verzekeringen, inkoop, dat moet allemaal weerspiegeld zijn in het tarief. Veel maatregelen die politieke partijen in petto hebben, leiden niet tot rechten, maar tot plichten. Neem de plicht om verzekerd te zijn. Veel ZZP’ers in de bouwnijverheid kunnen maar moeizaam een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Verzekeringsmaatschappijen sluiten van mensen hun rug, schouders of knieën uit. Of ze worden geweigerd door de combinatie zwaar beroep en hogere leeftijd. Dat vinden wij onacceptabel. De politiek zou moeten regelen dat maatschappijen niemand meer mogen weigeren en dat arbeidsongeschikte zelfstandigen een fatsoenlijke uitkering krijgen tot aan hun AOWleeftijd. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen

Plaats je foto en win! Win één van de 10 ‘ZZP Pro’ Abonnementen van SchilderVacature.nl. Wat moet je doen? Plaats een leuke werkgerelateerde foto op de Facebook-pagina van SchilderVacature.nl (www. facebook.com/schildervacature), verzamel de meeste ‘likes’ en win één van de 10 ‘ZZP Pro’ Abonnementen op SchilderVacature.nl.

Winnaar prijsvraag De prijsvraag van SchilderNieuws.nu April 2012 is gewonnen door Brian Smelt, de 22-jarige stukadoor in opleiding uit Assen. Hij ontvangt een gloednieuw iPod Touch. Van harte gefeliciteerd! Deze prijs wordt aangeboden door SchilderVacature.nl.

‘Mensen moeten nooit gedwongen worden om ZZP’er te worden, of dat nu het UWV is of een werkgever’ Wat is de oplossing voor het grote probleem van de schijnzelfstandigheid? ‘Een groeiende groep mensen uit Oostbloklanden werkt voor krankzinnige tarieven, waardoor de echte ZZP’er wordt weggedrukt. De overheid staat toe dat louche bureautjes buitenlandse mensen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Stel verplicht dat mensen zich persoonlijk als ZZP’er moeten inschrijven en in hun eigen taal uitleg moeten krijgen van hun rechten en plichten als ZZP’er. Dan dam je het probleem direct in. Nu is het dweilen met de kraan open. Schijnzelfstandigen help je niet met een minimumtarief, maar door hun werknemersrechten op te eisen. Creëer een heldere definitie van wat een ZZP’er wel en vooral niet is. Aan de hand daarvan kun je vaststellen wie er wel en geen zelfstandige is. Laat een bedrijf dat lange tijd full time een ZZP’er inhuurt die óók nog eens daarvoor werknemer bij dat bedrijf is geweest, maar eens aantonen waarom die meneer feitelijk geen werknemer is. Kan de werkgever dat niet aantonen? Dan is die persoon gewoon een werknemer in dienst, met alle rechten die daarbij horen. Controle van de regelgeving is essentieel, maar dat ontbreekt vaak in Nederland.’

De getallen Het aantal werknemers in de schildersbranche = ± 25000 man Het aantal ZZP’ers in de schildersbranche = ± 7000 man Jaar dat Charles Verhoef begon in de schilderssector bij FNV = 1988 Aantal leden FNV ZBo uit schilder en glassector = ± 1500 man Kosten contributie FNV ZBo = 200 euro per jaar Minimale uurtarief waar de PvdA ZZP’ers voor wil laten werken = 16 euro Leeftijd tot wanneer een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de bouw uitkeert = 60 jaar

Forenzentaks • Na 12 september van de baan

Forenzentaks • Streep erdoor

Ondernemen • Overbodige regels en ingewikkelde procedures aanpakken • Ontslagrecht versoepelen • Regelingen omtrent subsidies en aanbestedingen voor MKB versoepelen • Makkelijker krediet verstrekken • Overheid/belastingdienst sneller betalen aan ondernemer • BTW-verhoging naar 21 procent na 2013 compenseren door verlagen inkomstenbelasting • MKB-winstvrijstelling verhogen • Werkgeverspremies verlagen.

Ondernemen • Positie kleine zelfstandigen verbeteren • Kosten doorbetalen zieke werknemer eerlijker verdelen onder kleine en grote werkgevers • Rechten hurende ondernemers versterken • Nationale Investeringsbank om kleine ondernemers te ondersteunen • Minimumloon (en uitkeringen) verhogen met 5 procent • Kleinschaligheidsaftrek omhoog, belasting over eerste 41.000 euro winst omlaag • Tegen verlenging crisis- en herstelwet • Uitzendwerk en payrolling terugdringen • Werkgevers worden verplicht gehandicapten/gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen

ZZP’ers • Wettelijke rechten verbeteren • Collectieve pensioenregelingen/ arbeidsongeschiktheidsverzekering • Makkelijker toegang tot Nationale Hypotheekgarantie • Gelijke fiscale behandeling met grotere ondernemers • Bezuinigen • 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking • Snoeien in uitkeringen, werken naar vermogen • Nederlandse bijdrage aan EU flink omlaag Bezuinigen • 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking • Snoeien in uitkeringen, werken naar vermogen • Nederlandse bijdrage aan EU flink omlaag

ZZP’ers • Moeten ook bijdragen aan scholingsfondsen • Moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid • Zelfstandigen hoeven over hun inkomen tot 16.443 euro geen zorgpremie te betalen Bezuinigen • Hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro • Geen JSF • Geen troepen in Afghanistan


3

(Advertorial)

SchilderVacature.nl maakt werk van ZZP’ers! Presenteer uzelf on line • • • •

Ga naar SchilderVacature.nl - ‘Ik ben een zelfstandige’ Kies uw abonnement. Met een uitgebreid profiel krijgt u sneller reacties van opdrachtgevers! (afb. linksboven) Kosten zijn een vast bedrag per jaar. U betaalt niks extra’s in het geval van een succesvolle match. Ga aan de slag met het invoeren van bedrijfsgegevens, informatie over opleidingen, diploma’s en certificaten, specialisaties, ervaring, referenties, foto’s, links naar een eigen website en social media.

Afhankelijk van het type abonnement dat je hebt gekozen, kunt u nu aan de slag met het invoeren van bedrijfsgegevens, informatie over opleidingen, diploma’s en certificaten, specialisaties, ervaring, referenties, foto’s, links naar een eigen website en social media (afb. rechts).

Vind zakelijke en particuliere opdrachtgevers • • •

Zoek vanuit uw profiel eenvoudig naar werk bij u in de buurt! (afb. linksonder) Opdrachtgevers en andere ZZP’ers nemen direct contact met u op om afspraken te maken over uitvoering en tarieven. Binnenkort online*: VerbouwenKlussen.nl, waar particuliere opdrachtgevers en ZZP’ers elkaar vinden! Ook te gebruiken voor abonnees van SchilderVacature.nl!

Netwerken met collega-ZZP’ers Via uw profiel op SchilderVacature.nl komt u in contact met collega-ZZP’ers in de schildersbranche, maar ook de bouw (via TimmermanVacature.nl) en de installatiebranche (via GawaloVacature.nl)! Praat met elkaar op het forum, neem direct contact op om werk te bespreken.

Ga direct naar www.SchilderVacature.nl. Vragen of meer informatie? Mail naar info@schildervacature.nl * VerbouwenKlussen.nl is online vanaf februari 2013

Forenzentaks • Nee, geld moet komen van belasten topinkomens en banken

Forenzentaks • Geen forenzentaks

Forenzentaks • Niet handhaven. Wel een aangepaste vergoeding: van 19 naar 13 cent p/km.

Ondernemen • Invoeren regeling fiscaal vrije afschrijving voor bedrijfsinvesteringen • Innovatiefonds MKB verdriedubbelen en Nationale Investeringsbank oprichten • Bouw aanjagen met tijdelijke fiscale aftrekregelingen • Aantal arbo-inspecteurs uitbreiden • Werknemers meer zeggenschap over werktijden en arbeidsduur • Cao afspraken strenger handhaven • (Middel)grote bedrijven bij wet verplichten vijf procent arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen in dienst te nemen • Tijdelijke contracten duren maximaal een jaar • Uitzendkrachten mogen maximaal een half jaar bij dezelfde werkgever werken • Verlagen BTW in renovatie- en bouwsector

Ondernemen • Verlagen BTW • Kwartje van Kok terug • Vereenvoudigen en versnellen vergunningsproces • Behoud kleine familiebedrijven

Ondernemen: • Vermindering regeldruk • Vereenvoudigen aanbestedingsregels • Borgstelling krediet MKB verlengd en uitgebreid • Overheidsaanbestedingen ook voor MKB en ZZP’ers • Op weg naar een ‘groene economie’, investeren in energiezuinige woningen en gebouwen • Meer stage-en arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking • Verbeteren positie ouderen op de arbeidsmarkt

ZZP’ers • Minimumtarief instellen van 150 procent van het minimumloon • ‘Positie ZZP’er verbeteren’ Bezuinigen • Belastingtarief van 60 procent over belastbaar inkomen boven 150.000 euro • Versoberen hypotheekrenteaftrek • Inkomensafhankelijke zorgpremie en eigen risico

ZZP’ers • Meldingsplicht buitenlandse ZZP’ers Bezuinigen • Geen geld meer naar de EU • Geen subsidies voor kunst en cultuur of voor duurzaamheid (zonne-windenergie) • Geen ontwikkelingssamenwerking

ZZP’ers • Verplichte registratie buitenlandse ZZP’ers moeten om schijnzelfstandigheid op te sporen • Pensioen opbouwen zonder dat dit in geval van faillissement door schuldeisers kan worden aangesproken • Nationale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers Bezuinigingen • Terugdringen overheid/bureaucratie • Loonmatiging • Hervorming hypotheekrenteaftrek


4

URSA PAINT QUALITY & ENVIRONMENT

Minder administratie, minder risico’s

ever

ZZP’er

Opdrachtg

Singel Personele Diensten biedt ZZP’ers administratieve ondersteuning en minder financiële risico’s. • Singel verzorgt de contracten en facturatie richting opdrachtgever. • Desgewenst kun je kiezen voor een gegarandeerde betaling van 95 % van de creditnota na 7 dagen. Uw administratie is 24 uur per dag on line in te zien en aan te passen! De voordelen • Geen administratieve taken dus meer tijd om te werken! • Professionele en correcte contracten en facturen. • Geen risico meer in geval van wanbetaling.* *

Verbeter uw samenwerking met ZZP’ers

Mits opdrachtgever voldoet aan voorwaarden kredietwaardigheid Singel Personele Diensten

Verlicht de administratieve druk in uw bedrijf door gebruik te maken van de ZZP-ondersteuning van Singel Personele Diensten. • U maakt samen met de ZZP’er afspraken over het uurtarief. • U ontvangt één overzichtelijke inkoopfactuur waarop alle gewerkte uren van alle voor u actieve ZZP’ers vermeld staat. Uw voordelen • Minder administratieve taken dus meer tijd om te werken! • Professionele contracten en tijdige facturering. • Eén contactpersoon waarmee u communiceert over administratie en betalingen.

  Wilt u meer informatie over onze diensten?   Neem dan contact op met Singel Personele Diensten via 030 261 20 55 of ga naar www.singelpd.nl.


5

EVC, wat moet je ermee? Ervaringscertificaat moeilijk aan de man te brengen In de schilder- en onderhoudsbranche lopen veel ambitieuze vaklui rond die hun kennis niet in de schoolbanken maar op de steiger hebben opgedaan. Hoe komen zij ‘zonder papiertje’ hogerop? Het Ervaringscertificaat (EVC) wil hier uitkomst bieden, maar is tot nu toe allesbehalve populair. Het idee van het EVC stamt uit de jaren ’90. Het werd toen steeds minder de gewoonte om je hele werkzame leven bij één baas te blijven, zoals in de decennia daarvoor vaak wel het geval was. De arbeidsmarkt werd flexibeler en voor mensen die niet de juiste papieren bezaten, moest het makkelijker worden om aan een (nieuwe) werkgever te laten zien wie ze waren en wat ze konden. Het EVC zou hierin moeten voorzien: Een certificaat dat wordt uitgereikt aan de hand van onderzoek naar iemands ervaring. Een EVC kan in sommige gevallen worden verzilverd, oftewel omgezet in een daadwerkelijk diploma.

‘gewoon’ diploma dan aan een certificaat. Daardoor heeft het EVC nog steeds niet de waarde die het verdient.’ Schoolvermijders Dat laatste is volgens Gerd Simons van Savantis (opleider voor afbouw en onderhoud) opmerkelijk. ‘Voor een werkgever is een EVC veel effectiever dan een diploma. Een EVC maakt volkomen inzichtelijk wat iemand kan en dus wat je aan diegene hebt binnen je bedrijf.’ Bij Savantis is er de afgelopen jaren niet veel vraag naar het EVC geweest. Maar in 2012 geeft de opleider het instrument een nieuwe kans van slagen. Een campagne is afgelopen juli gestart onder de naam Mijn Werkervaring. Simons: ‘In onze sector lopen veel vakmensen rond zonder diploma. Dat heeft een reden. Mensen die met hun handen werken zijn vaak ‘schoolvermijders’. Ze hebben weinig met boeken en stilzitten in een les. Toch zou het een meerwaarde zijn voor de sector en voor de mensen zelf als er op papier staat wat ze weten en kunnen.’ Ook voor ZZP’ers kan het behalen van een EVC een meerwaarde zijn, stelt Simons. ‘Als je geen diploma’s hebt maar toch inzichtelijk wilt maken wat je kwaliteiten zijn, dan kun je je EVC-certificaat laten zien of op je website zetten.’

Dramatisch De vraag naar EVC-trajecten valt al jaren tegen. Adriana Stel is directeur van Stichting Opleiding & Ontwikkeling voor de Flexbranche STOOF. STOOF merkt duidelijk een dalende interesse. Stel vindt dit ‘dramatisch’. ‘In 2010 hadden we rond de 1000 aanvragen, in 2011 waren dat er nog maar 450 en voor dit jaar zijn er een Savantis wil met Mijn Werkervaring mensen kleine 400 reserveringen binnengekomen. Wij duidelijk maken dat het behalen van een EVC vinden het EVC een wereldinstrument dat heel niet eng en wél nuttig is. ‘Je hebt niets te vrezen, goed past bij de flexbranche. Flexwerkers doen want je kunt niet falen. De boodschap is: “Je immers  veel verschillende ervaringen op in bent zoals je bent”. Volgens Simons bestaat de de praktijk. Je krijgt door zo’n certificaat snel  doelgroep uit mensen tussen de 30 en 45 die inzicht in het kunnen en kennen van iemand.’ ambities hebben om hogerop te komen. Savantis STOOF probeert het EVC nieuw leven in te heeft vertrouwen in de campagne, maar is blazen met een pilot genaamd E-portfolio. Ook realistisch. ‘Als het nu niet lukt met het EVC in bieden ze een quickscan voor geïnteresseerden onze branche, dan is er gewoon geen animo.’ en geven een vergoeding. Stel betreurt het dat problemen met de verzilvering van certificaten en gesteggel onderling tussen aanbieders van EVC en de  examencommissie een negatief imago hebben gecreëerd. ‘Ook hechten werkgevers traditioneel meer waarde aan een Leg uw werkervaring vast in

STRIP

EVC FACTS: •

ZZP’er voltooide een EVC-traject

Even praten met....

Stan van Dongen (28), ZZP’er uit Breda Wanneer ben je voor jezelf begonnen? Ik ben nu tien jaar schilder. Na zeven jaar in loondienst en nog een tijdje bij een verfgroothandel, ben ik in 2009 voor mezelf begonnen. Ik heb doorgeleerd tot Niveau 3 en heb nog een jaar Restauratieschilder gedaan. Aan het begin van de crisis. Hoe was dat? Moeilijk. Die winter ben ik doorgekomen omdat vrienden en familie me klussen gunden. Nu is het in de zomer knallen en een buffer opbouwen en hopen dat de winter meevalt. Het is lastig, consumenten staan niet te springen om hun geld uit te geven.

Rinus Sollard (49) zit niet graag stil. De Amsterdamse schilder is al bijna dertig jaar actief in de branche en leerde het vak vroeger in de praktijk. ‘Toen had je nog geen opleidingen zoals nu. Je moest talent hebben en vooral ervaring opdoen.’ Sollard werkte jarenlang in loondienst bij verschillende bedrijven en begon in 2006 voor zichzelf. ‘Dat was ook het moment dat ik vooruit wilde, meer wilde leren.’ Rinus deed veel aan zelfstudie en volgde cursussen en workshops via verffabrikanten als Sigma en Sikkens en bij Savantis. Na het volgen van cursussen voor bijvoorbeeld marmertechnieken, glas-in-lood en het afronden van een schildersopleiding en Kader- en Ondernemersopleiding stapte Rinus op aanraden van Savantis ook in een EVC-traject.

‘Het was zogezegd de kers op de taart na een lange periode van groei en ontwikkeling. Door het EVC is nu overzichtelijk geworden wat ik heb gedaan en waar ik nu sta. Het is ook een soort beroepskeuzetest voor mijn gevoel, het bepaalt wat je volgende stap een officieel document. zal zijn.’ Zijn certificaat zal binnenkort Hiermee toont u aan welke worden uitgereikt. Rinus verwacht dat hij hem kan verzilveren. ‘Ik hoop dat vakkennis u al in huis heeft. ik hiermee de laatste stap, het diploma Een EVC-traject kost bij de meeste • Er wordt samen met begeleiders een Gezel, zal ontvangen.’ Voor Rinus is het Voor meer informatie bezoek de website: aanbieders rond de 1000 euro. ‘zoektocht’ gestart naar ervaringen, belangrijk om erkend en gekwalificeerd www.mijnwerkervaring.net referenties, documenten, beeldmateriaal, te zijn. ‘Het geeft mezelf het gevoel dat Subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld van etc. en je moet laten zien wat je kunt. ik er bij hoor, dat ik niet loop te bluffen het Europees Sociaal Fonds) zijn onlangs en weet waarover ik praat.’ Zijn ambitie helaas afgeschaft. Wel kun je je Individuele • Alles wordt verzameld in een portfolio is om in de toekomst de onderwijskant Budget regeling (IBR) ervoor aanspreken dat wordt beoordeeld door een op te gaan. ‘Het lijkt me geweldig om (geldt ook voor ZZP’ers die tot drie jaar gespecialiseerde beoordelaar. die jonge jongens te laten zien dat je, eerder nog in loondienst waren). Omdat ook al kun je niet goed leren je toch Opmaak 8/28/12 9:41 AM net zoals ik - manieren kunt vinden om je hier alsadvertentie werknemer Mijn zelfs werkervaring 1000 euro in 74x45mm.indd • Je krijgt1een Ervaringscertificaat uitgereikt. de min mag staan, zijn de kosten voor een Je kunt hiermee eventueel een diploma hogerop te komen. Ik hoop dat ik een EVC-traject altijd gedekt. aanvragen dat past bij het niveau van jouw voorbeeld voor ze kan zijn.’ functioneren.

Ervaringscertificaat

‘De kers op de taart’

En hoe gaat het nu met je bedrijf? Ik houd mezelf aan het werk. Mijn oom heeft een groot schildersbedrijf, die huurt me soms in. Veel particuliere klussen worden me toegeschoven door andere ZZP’ers. In deze regio werken we veel samen. Vind je ook werk via internet? Via internet doe ik weinig. Platforms als LinkedIn en Facebook zijn te algemeen en Werkspot.nl vind ik echt veel te duur. Dat is voor mij niet te betalen. Ik zie wel wat in het idee van een soort Facebook speciaal voor ZZP’ers en bedrijven, om met elkaar in contact te komen.

Forenzentaks • Blijft gehandhaafd Ondernemen • Minder regelgeving • Makkelijker contact met de overheid • Ombudsman voor ondernemers • Vereenvoudigen starten van een bedrijf • Kredietverstrekking aan MKB vergemakkelijken • Verlagen inkomstenbelasting • 40-urige werkweek. ATV-dagen en deeltijdwerk terugdringen • Moderniseren ontslagrecht ZZP’ers • Sociale voorzieningen voor ZZP’ers • Schijnzelfstandigheid aanpakken • Versimpelen VAR-verklaring • Urencriterium moet omzetcriterium worden Bezuinigingen • Hypotheekrenteaftrek afbouwen • Minder uitkeringen • Geen JSF


6

Sportzomer

Van onze columnist Het Nederlands elftal beleefde een desastreus EK. Linkspoten speelden op de rechterflank, alwaar ze struikelend de bal over de zijlijn liepen. Daarna scholden ze de bondscoach uit. Van Marwijk nam noodgedwongen ontslag.

Toekomst geplaagde verfindustrie is ‘groen’ Grondstoffen én eigenschappen van verf zullen veranderen De verfindustrie bevindt zich momenteel in een crisis door stijging van grondstofprijzen. Tegelijkertijd wordt het milieubewustzijn van de maatschappij steeds groter. Verfproducenten kijken daarom naar de mogelijkheden van ‘groene’ verf. Maar wat is dat precies? En wat staat de schilder te wachten?

Bert van Oostveen maakte echter een kardinale fout door Louis van Gaal te presenteren als nieuwe bondscoach. Hem aanstellen is even krankzinnig als Psycho Killer tot openingslied van je huwelijksfeest kiezen, Dion Graus serieus nemen of een Indiaan naar het songfestival sturen. De narcistische Van Gaal heeft in 2002 gefaald en niets wijst erop dat de trainer geleerd heeft van zijn fouten. Integendeel. Oranje zal Van Marwijk nog gaan missen. Na het EK begon de Tour de France. Zoals ieder jaar zouden de Nederlanders een rol van betekenis gaan spelen. Zoals ieder jaar lagen ze constant op het asfalt, omringd door prikkeldraad en kromgebogen fietsen. De Nederlandse renners, die niet over de kop vlogen, stopten met fietsen vanwege maagklachten. Tourwinnaar Bradley Wiggins zal volgend jaar zijn trui inleveren als gevolg van een positieve dopingtest. U en ik weten dat al lang. Dat is zo voorspelbaar als een mislukt album van Kane. Alleen Mart Smeets is nog niet op de hoogte. Maar die denkt ook nog steeds dat Lance Armstrong nooit doping heeft gebruikt. De Olympische Spelen voltooiden de sportieve trilogie. Opeens moest ik als kijker luchtdrukschieten en judo serieus nemen. De Nederlandse schermer Bas Verwijlen gedroeg zich dermate idioot, dat zijn sport in ieder geval binnen tien jaar voorgoed verdwenen zal zijn. Mooi. De medaillewinnaars werden gestraft met een bezoek aan het Holland Heineken House: dronken volk dat op verzoek van Humberto Tan de wave inzette. Wie de mensenmassa zag, gaat twijfelen of er überhaupt nog normale Nederlanders rondlopen. Kijkers van De rijdende rechter worstelen al langer met dat vraagstuk. Gelukkig waren de analyses van de NOS op vertrouwd niveau. Zo bleef Nelli Cooman volhouden dat Usain Bolt niet de juiste techniek heeft voor een hardloper. Misschien lag het aan mijn tv, maar voordat mijn pils geopend was zong Bolt alweer het volkslied. Diezelfde Cooman beweerde ooit over Maradona dat hij geen goed voorbeeld voor de jeugd zou zijn. Klopt. Mijn vriendjes en ik wilden op het schoolplein altijd Nelli Cooman zijn. Later bezochten we in Paramaribo haar geboortehuis. De sportzomer is voorbij. Zoals wel vaker was de voorpret leuker. We kunnen ons weer focussen op de eredivisie. Terwijl ik een puffende Theo Janssen zijn tegenstander een schop zie geven, denk ik aan het WK in Rio de Janeiro. Nog maar twee jaar. Iets om naar uit te kijken. www.linkspoot.nl

op basis van lijnolie, dat wordt gewonnen uit de zaden van vlas. Vòòr het gebruik van aardolie in de jaren ’50 opkwam, gebruikten mensen eeuwenlang plantaardige oliën. Rembrandt gebruikte ook lijnolie. Het is duurzaam en herwinbaar. Planten kun je elk jaar weer zaaien en oogsten, dat gaat nooit op.’ ‘Vaak wordt gedacht dat synthetische kunststof verf het beste is’, aldus Van Westerhoven. ‘Wij stellen dat natuurverf kwalitatief niet minder is, het vereist alleen een andere werkwijze. Lijnolieverf droogt minder snel, maar daar staat wel tegenover dat de verf, eenmaal droog, een betere bescherming biedt. De glansgraad loopt iets sneller terug, maar dat is geen probleem voor de bescherming en is bovendien eenvoudig te verhelpen door er een doekje met wat pure lijnolie over te halen. Schilders moeten hun vakmanschap aanpassen op het product, dat is ingrijpend. Daarom bieden we workshops aan en lopen we mee op projecten om de werking en het gebruik van onze natuurverven te demonsteren.’ Ursa Paint werkt in haar laboratorium voortdurend aan de verbetering van de natuurverven. Het bedrijf verkoopt ook ‘gewone’, synthetische verf. Dat is noodzakelijk om het innovatieve onderzoek te kunnen financieren. Van Westerhoven: ‘We gebruiken ook elementen uit de natuurverven in de reguliere verven. Zo groeien beide verven steeds meer naar elkaar toe.’ Kritisch De doelstellingen van de Nederlandse verfindustrie – in 2030 grotendeels ‘bio-based’ produceren - zijn volgens Van Westerhoven ‘een stap in de goede richting’, maar hij is ook kritisch. ‘Fabrikanten stappen wel over op plantaardige olie, maar die grondstof wordt vervolgens nog steeds synthetisch gemodificeerd in een energieverslindend, niet-duurzaam productieproces. Wij stellen dat die hele chemische fase niet nodig is.’

Verf op basis van plantaardige grondstoffen, oftewel ‘bio-based’ verf is wat betreft de branchevereniging voor verffabrikanten VVVF de toekomst: In 2030 moet de helft van het verfassortiment op de Nederlandse markt biobased zijn waarbij de producten qua kwaliteit, levensduur, prijs en verwerking niet mogen onderdoen voor hun tegenhangers op basis van aardolie. De lange termijn maakt het lastig om nu al te kunnen zeggen wat schildersbedrijven te wachten staat, realiseert VVVF-directeur Martin Terpstra zich. ‘De omschakeling naar bio-based grondstoffen ziet er veelbelovend uit. Veel van de benodigde technologische kennis is in Nederland aanwezig en bovendien worden grondstoffen uit de landbouw al van oudsher gebruikt in de verfindustrie, in de huidige alkyd-verven worden plantaardige oliën gebruikt.’ Samen met TNO en de chemische industrie is de VVVF gestart met een project om de technologische kennis die bij kennisinstituten aanwezig is verder te ontwikkelen en bij de achterban te brengen. Doel is om bio-based grondstoffen voor een breed toepassingsgebied inzetbaar te maken en biobased verfproducten te laten voldoen aan de hoge eisen die de industrie stelt. Naast verven voor de bouw, moet bio-based ook ingezet kunnen worden voor sectoren als metaalconservering en industrie die zeer hoge eisen stellen aan hardheid, glans en duurzaamheid. De lange termijn die de VVVF stelt om de omslag naar plantaardige grondstoffen volledig te maken, is ook nodig om die samenwerking vorm te geven. Schilders moeten kunnen wennen aan een nieuw product en er mee leren werken, aldus Terpstra. ‘Er zullen ongetwijfeld verschillen zijn met de huidige werkwijze. Wat voor verschillen dat zijn, dat kan ik niet zeggen. Misschien zijn ze wel heel gering, maar voor schilders is elke wijziging in de eigenschappen van verf ingrijpend. Verandering geeft vaak weerstand. Het helpt als je mensen goed informeert waarom die veranderingen noodzakelijk zijn.’ Natuurlijk duurzaam? Is verf die wordt gemaakt met plantaardige grondstoffen automatisch ook duurzaam? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Verfproducent Ursa Paint uit IJmuiden is al decennia bezig met het ontwikkelen en fabriceren van natuurverf. De vader van huidig technisch directeur Machiel van100Westerhoven begon er al mee in de jaren ‘80. Van Westerhoven: ‘Wij produceren verf

Technisch stafmedewerker Gerrit Jonkers van de VVVF kan zich niet voorstellen dat het chemische proces van modificatie van grondstoffen ooit zal verdwijnen. ‘Het gros van gebruikers stelt bepaalde eisen aan verf met betrekking tot bijvoorbeeld droogtijd, levensduur en glans. Dat niveau bereik je niet zonder een chemisch proces toe te passen. Wat niet wil zeggen dat natuurverf geen bestaansrecht heeft, integendeel. Een bepaalde doelgroep kiest zeer bewust voor natuurverf en accepteert de eigenschappen ervan. Maar dit geldt zeker - nog - niet voor de massa.’ Jonkers benadrukt dat ‘duurzaamheid’ een ingewikkeld concept is. ‘Uit studies blijkt dat de milieubelasting van het productieproces van verf in het niet valt bij wat het gebruik van verf de maatschappij oplevert. Bijvoorbeeld, als je een vurenhouten kozijn níet zou behandelen met een laag verf, zou dat kozijn na vijf jaar verrot zijn. De verf zorgt ervoor dat het kozijn wel 100 jaar mee kan gaan, mits regelmatig onderhouden. De grootste uitdaging is om niet alleen een ‘groen’ product te ontwikkelen op basis van biologische grondstoffen, maar ook om de levensduur van verf zo lang mogelijk te maken, want daar zit feitelijk de grootste winst met betrekking tot duurzaamheid.’ Ambachtelijk Is die bewuste doelgroep die kiest voor natuurverf aan het groeien? Ursa Paint merkt een lichte stijging in Nederland, maar in andere Europese landen is het gebruik van biologische producten al veel meer vanzelfsprekend. Van Westerhoven: ‘Daarom zetten we sinds dit jaar ons merk Aquamaryn internationaal op de kaart met een nieuwe look en naam.’ De verwachting is dat de Nederlandse consument ook steeds bewuster wordt, iets waar schildersbedrijven rekening mee moeten houden. Van Westerhoven: ‘Schildersbedrijven kunnen zich onderscheiden door met • Design natuurverf te werken. Steeds meer bewuste consumenten geven hun geld • Development liever uit aan een ambachtelijk, Hollands • Copywriting natuurproduct dan een synthetisch massaproduct uit China.’

Onderscheidend internet

Internet Marketing (SEO & SEM)

95 75

Ervaringscertificaat

Ook adverteren?

Leg uw werkervaring vast in een officieel document. 5 Hiermee toont u aan welke 0 vakkennis u al in huis heeft. 25

Ook geïnteresseerd in de voordelen van adverteren in SchilderNieuws.nu? Neem dan contact op met Marketing@schildervacature.nl of bel met 030-7070888.

Voor meer informatie bezoek de website: www.mijnwerkervaring.net

www.mkbid.nl

krijgsmanadvertentie woensdag 15 februari 2012 11:59:47

COLOFON

Opmaak advertentie Mijn werkervaring 74x45mm.indd 1

Deze krant is een uitgave van SchilderVacature.nl  Jaargang 2, Nummer 2  Verschijningsdatum: 10 september 2012 Realisatie: SchilderVacature.nl  Tekst: SaS Tekstschrijven  Opmaak: MKBid  Strip: Ron Schuijt  Drukwerk: Libertas, Bunnik

8/28/12 9:41 AM

Postbus 9041, 3506 GA Utrecht  Website: www.schildernieuws.nu

SchilderNieuws.NU - September 2012  

SchilderNieuws.NU is een krant gericht op de Nederlandse schildersbranche. SchilderNieuws.NU is een uitgave van SchilderVacature.nl, de vaca...