Page 1

Weet wat werkt in de schilderswereld Meer actueel nieuws? Kijk op www.schildernieuws.nu

Jaargang 1 - April 2011

2

2

3

De twee gezichten van flexwerk

Win een weekend naar Parijs

Schadevergoeding OPS-patiënten

Flexibiliteit lijkt hét thema van 2011 te zijn. Is het positief of negatief?

Doe mee aan de puzzel en maak kans op een lekker weekend weg.

Welk standpunt zal Den Haag innemen?

Kort Nieuws Juni zwarte maand voor de bouw Kenners voorspellen meer faillissementen in de komende maanden. Vooral in juni, als het vakantiegeld net is uitbetaald, wordt het overleven.

Laat schildersbranche kansen liggen? Meer instroom met flexibele leerwerkbanen ‘Vanaf 2012 zijn heel veel extra mensen nodig’

De lage btw-regeling voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden moet na 1 juli worden verlengd. Dat zeggen FOSAG, NOA en de Glasbrancheorganisatie.

Onlangs kwamen bouwers Midreth en Heddes in zwaar weer terecht. Er zullen dit jaar nog meer bouwers omvallen. Het eigen vermogen van middelgrote en kleine bouwers slinkt snel. In 2010 verloren zij bijna 10 procent van de productie. De steeds lagere marges, de concurrerende markt en de gestopte overheidssteun hebben veel consequenties, aldus experts van Ernst & Young. Banken zullen veel bouwers dit jaar niet meer willen steunen. In mei moeten werkgevers twee maandsalarissen tegelijk uitkeren in verband met het vakantiegeld. Juni dreigt daarom een zwarte maand voor de bouw te worden.

Bouwvak uit de tijd FNV Bouw wil dat de bouwvak op de helling gaat. Personeel in de bouw moet het hele jaar vrij kunnen nemen. Volgens de vakbond is het wekenlang platleggen van bedrijven in de zomer niet meer van deze tijd. “We hebben straks volop jonge mensen nodig in onze sector”, zegt voorzitter John Kerstens van FNV Bouw. “Dat zijn niet meer de traditionele ‘kostwinners’, maar ook vaak tweeverdieners, die samen het huishouden draaiende willen houden. Dan moet je ook flexibel kunnen zijn. Een vaste, verplichte vakantieperiode past daar niet bij. Het staat een moderne sector in de weg.” De vakbond hield een onderzoek onder bijna driehonderd leden. Negen op de tien ondervraagden gaven aan dat ze zelf willen bepalen wanneer ze op vakantie gaan. Officieel bestaat de bouwvak niet meer. Sinds de jaren tachtig hebben werknemers officieel al recht op zeggenschap over wanneer ze hun vrije tijd opnemen.

Verlenging lage btw ‘broodnodig’

Foto: Jay Tang Steeds meer jongeren in een leerwerktraject gaan via een uitzend/detacheringsbureau aan de slag. Een groei van maarliefst 30 procent wordt voorspeld voor 2011. In de schildersbranche blijft dit steken op ‘hooguit 1 procent van alle leerlingen’. Waarom is dat? Wat zou detacheren in leerwerktrajecten de branche eigenlijk opleveren? ‘Aantal leerwerkbanen in de uitzendbranche groeit in 2011 met 30 procent´, kopte de Algemene Bond voor het Uitzendwezen (ABU) eind februari. Deze cijfers gelden niet voor de schildersbranche. Die neemt een uitzonderingspositie in als het op flexwerk met betrekking tot leerlingen aankomt. Detacheringsbureaus kunnen in theorie Erkend Leerbedrijf/ detacheerder worden in de schildersbranche. In de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt. Volgens Aad van der

Star, manager sector Schilderen en Onderhoud bij Savantis, is het aantal leerlingen dat op deze manier aan de slag gaat, marginaal: “Als het 1 procent is, is het veel”. De strenge voorwaarden die worden gesteld een leerwerktraject zijn moeilijk te combineren met het flexibele karakter van de detachering. Van der Star: “ Savantis is van mening dat een leerling te allen tijde onder dezelfde voorwaarden een opleiding zou moeten kunnen volgen, of dat nu in dienst is van een schildersbedrijf of van een detacheringsbureau.” Schildersleerlingen mogen niet

volgens de ABU-cao werken en de werkgever moet een aaneengesloten traject van twee jaar garanderen. Savantis vindt vooralsnog meer flexibiliteit niet nodig of wenselijk. “De samenwerkingsverbanden zijn, beter dan uitzendbureaus, ingericht op de begeleiding van schildersleerlingen. Zij kunnen in de winterperiode leerlingen praktijkaanvullende scholing garanderen in de werkplaatsen.”

De onderhoudsbranche zucht nog altijd onder de economische crisis. De btw-verlaging naar 6 procent blijkt zeer effectief te zijn voor toename van de vraag, wijst onderzoek naar de effecten van de maatregel uit. Zonder die toename zouden minder arbeidsplaatsen behouden zijn gebleven. Verlenging van de regeling is ‘broodnodig’ . De afbouw-, glas- en vastgoedonderhoudssector vreest bij beëindiging per 1 juli een enorme terugval in activiteiten. Liever ziet de sector 31 december 2011 als einddatum. Verlenging van de regeling betekent minder ontslagen in 2011 en beëindiging ervan per 31 december sluit beter aan op het verloop van een boekjaar.

Heeft de detachering de schildersbranche inderdaad niets te bieden? Lees verder op pagina 3

Fosag en vakbond op ramkoers? Flex in de cao 2011 De onderhandelingen over de nieuwe cao Schilders- Afwerkings en Glaszetbedrijf (SAG) verlopen zeer moeizaam. Eén van de hete hangijzers is flexwerk. De visies van werkgevers en werknemers liggen mijlenver uit elkaar. De Fosag vindt dat de bonden ‘flexibiliteit aan alle kanten volledig aan banden willen leggen.’ Niet waar, aldus de FNV. Onderhandelaar Louwes: ‘Wij willen niet flexibiliteit verbieden, maar wel beteugelen. Nu is het alleen de werkgever die ervan profiteert ten koste van de vaste werknemer en flexwerker.’ De derde onderhandelingsronde op 17 maart bracht geen toenadering. De onderhandelingen worden medio april weer opgepakt. Lees verder op pagina 2


ACHTERGROND

2

DE TWEE GEZICHTEN VAN FLEXWERK ‘Flexibiliteit’ lijkt hét thema van 2011 te zijn. Maar is het voor werkgevers nu positief of negatief? Wat wordt er eigenlijk precies mee bedoeld? De twee gezichten van flexwerk onder de loep. Om het onderscheid te maken spreken we van ‘interne’ en ‘externe’ flexibele arbeid. In het laatste geval gaat het om de inzet van flexkrachten die werken op uitzendbasis of als zzp’er. De werkgever bezit de flexibiliteit om in mindere tijden zijn personeelsbestand op het (gebrek aan) werk aan te passen. ‘De redding van de Nederlandse economie in deze crisistijden’, aldus werkgevers.

uitzendkrachten en zzp’ers versterken (zie artikel Fosag en vakbond op ramkoers? op deze pagina). Werkgeversorganisaties zoals Fosag stellen juist dat een ruime flexibele schil Nederland mede door de crisis helpt. Ondernemingsorganisatie VNO-NCW meent daarbij dat de vakbonden en werknemers deze situatie te danken hebben aan het door henzelf afgedwongen ‘rigide’ ontslagrecht’, waardoor werkgevers huiverig zijn voor vast personeel in lastige tijden.

Flex-werkgever Door haar cyclische aard heeft de sector altijd al veel flexibel gewerkt. In 2008, bij aanvang van de crisis, was het aantal zzp’ers in bouw bijna 1 op de 3 werknemers. In 2009-2010 is dat nog eens met 11 procent gestegen. 85 procent van de bedrijven in de (af)bouw is in 2010 (meer) flexibel personeel gaan inzetten.

Flexwerk blijft voorlopig de branche wel bezighouden. Flex-werknemer Met ‘intern’ flexibel werken wordt de flexibiliteit bedoeld die werknemers krijgen van hun werkgever om bijvoorbeeld hun werktijden anders in te delen, om parttime of deels thuis te werken. Hier is een tegenovergestelde ontwikkeling

PRIJSVRAAG

Voor vakbonden is de grote toename van flexwerkers met zwakke arbeidsrechtelijke posities een doorn in het oog. FNV Afbouw & Onderhoud wil in de nieuwe cao 2011 de positie van

zichtbaar. Deze vorm van flex is in de (af)bouw nog bepaald geen standaard, terwijl volgens onderzoek 40 procent van de medewerkers wel in deeltijd zou willen werken. Volgens de mkb Monitor 2010 staat slechts 7 procent van de bedrijven parttime werk toe. Dit was in 2007 ook al zo, toen onder andere Bouwend Nederland opriep tot moderner personeelsbeleid en sociale innovatie in de (af)bouw. Het hiermee aantrekkelijker maken van de branche voor

vrouwen en jongeren is, met het oog op de vergrijzing, geen overbodige luxe. Werkgevers worden kortom op twee flex-fronten ‘aangevallen’: Ze moeten meer zekerheden bieden aan flexwerkers (uitzend/zzp) en tegelijkertijd meer flexibiliteit bieden aan vast personeel in de vorm van flexibele werktijden en parttime mogelijkheden. Eén ding is zeker: Flexwerk blijft voorlopig de branche wel bezighouden.

Fosag en vakbond op ramkoers?

Woordzoeker

Vervolg van voorpagina

Win een weekendje weg naar Parijs voor twee personen

Wat wil de FNV Afbouw & Onderhoud in de cao SAG 2011? • Een beperking van het maximum aantal flexwerkers (uitzend en zzp) binnen een bedrijf.

N

H

T

R

E

T

T

E

Z

S

A

L

G

T

M

S

E

O

E

V

R

R

D

D

Z

W

U

I

T

B

U

R

G

E

R

E

E

E

R

E

P

E

O

S

P

B

D

R

A

G

P

O

K

R

U

T

E

C

T

R

L

F

U

I

R

G

E

K

S

I

I

H

R

E

E

E

D

E

O

T

D

P

N

L

A

U

P

S

J

D

T

T

U

S

H

L

E

I

T

U

M

T

E

I

L

S

N

A

O

A

R

B

G

R

I

A

F

R

R

I

E

V

E

A

G

I

E

P

R

U

N

E

O

E

H

B

R

T

T

X

D

A

D

R

E

L

E

E

T

C

K

S

P

E

A

P

A

A

N

L

T

V

A

I

S

W

R

L

L

I

O

T

L

O

O

C

A

O

U

T

A

F

A

E

A

I

C

R

B

A

T

I

W

P

E

S

K

R

R

E

N

O

V

A

T

I

E

E

S

E

T

I

E

T

I

L

I

T

U

N

J

I

Z

O

K

Een periode van 9 maanden waarbinnen een werkgever, na ontslag van personeel, geen flexwerkers mag inzetten.

De werkingssfeer van de cao toepassen op alle werknemers, vast of flex. Flexwerkers mogen niet worden achtergesteld in loon en arbeidsvoorwaarden.

Afschaffing van de VAR-verklaring en versoepeling of afschaffing van het urencriterium om zo bedrijfsvoering voor een zzp’er makkelijker te maken. Ook zouden zzp’ers fiscale vrijstelling op hun spaargeld moeten krijgen om reserves aan te kunnen leggen.

Opinie: Zij-instromer Het licht aan het einde van de tunnel die crisis heet wordt overschaduwd door het vooruitzicht van de vergrijzing. Er is de schildersbranche dus heel wat aan gelegen om nieuwe mensen aan te trekken. In 2008 al werd SPOS omgedoopt tot Schilder^sCool. Ongetwijfeld bedacht door marketingmensen om de ‘kids’ van tegenwoordig te lokken met een lekker gekke schrijfwijze - al was de term ‘cool’ zelfs in 2008 al ongeveer een decennium achterhaald. Dat deze ingeving te weinig resultaat heeft opgeleverd, blijkt uit het feit dat de hoop anno 2011 wordt gevestigd op een nieuw potentieel: De zijinstromer. In deze barre tijden van bezuinigingen heeft de overheid er zelfs 250.000 euro voor over om de zij-instromer op te leiden tot schilder (of timmerman). Benieuwd wat de marketingstrategie dit keer gaat worden. Eén tip: Zet niet in op leuke trucjes, maar pak aan wat écht telt: Het netto loon en de combinatie van werk en privé. Schaf de vakantiebon af en promoot deeltijd werk. Dáármee krijg je de kantoorklerk (m/v) achter de pc weg en de steiger op. Frisse lucht en werkplezier doen de rest.

Zoek de volgende woorden in de Woordzoeker: BESTELBUS

LAK

STOFMASKER

BLADGOUD

ONDERHOUD

TERPENTINE

CAO

PBM

UTILITEIT

COATEN

RENOVATIE

VASTGOED

DRUIPER

RESTAURATIE

VCA

FLEXIBILITEIT

ROLLER

VERF

GLASZETTER

SCHILDER

WATERGEDRAGEN

KEET

SCHUURPAPIER

WERKPLAATS

KOZIJN

SPUITERIJ

ZZPER

KWAST

STEIGER

De overgebleven letters vormen een woord. Welk woord is dit? Stuur je antwoord, naam, adres en telefoonnummer naar info@schildernieuws.nu

Websites en internetapplicaties

Een goed idee is het halve werk Wij geven uw plan vorm! www.mkbid.nl


3

Nauwelijks flexibele leerwerkbanen Seizoensgebonden Een typisch kenmerk van de schildersbranche is tegelijkertijd nog een hindernis voor detacheerders: het seizoensgebonden werk.

‘Aanvullen, niet concurreren’

Foto: Jay Tang

Vervolg van voorpagina Heeft de detachering de schildersbranche inderdaad niets te bieden? De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft een andere mening. STOOF-directeur Adriana Stel vindt dat de schildersbranche en flexbranche de handen ineen zouden moeten slaan om de dreigende tekorten aan personeel het hoofd te bieden. “De schildersbranche maakt flexibel werken met leerlingen onaantrekkelijk door de strenge eisen die ze opleggen. Leerlingen mogen niet onder de ABU-cao werken en bureaus moeten verplicht afdragen aan het scholingsfonds van de schilders, terwijl ze ook al afdrachten doen aan het sociale fonds voor de uitzendbranche (SFU).” In andere branches, bijvoorbeeld de metaal, gelden deze eisen niet of minder. Aanvullen, niet concurreren Stel wordt “wat kriegel” van de negatieve

manier waarop soms nog tegen flexwerk wordt aangekeken: “De ABU-cao is zeer eerbaar, er werken 750.000 mensen onder. Wij nemen onze werkgeversrol serieus en leiden ontzettend veel mensen op. De vakbonden zijn daar al jaren redelijk tevreden over.” Wat Stel maar wil zeggen: Flexwerk heeft inzake opleidingstrajecten zeker wat te bieden, ook voor de schildersbranche. “Aanvullen, niet concurreren, is ons credo. Samenwerkingsverbanden moeten detacheerders niet zien als concurrenten, we kunnen elkaar versterken. Vanaf 2012 zijn er heel veel extra mensen nodig. Wij kunnen ons richten op alles wat buiten het reguliere traject van de samenwerkingsverbanden valt: Additionele instroom, uitvallers, zijinstromers. Uitzendbureaus zijn bij uitstek geschikt om op elke hoek van de straat mensen te vinden, dat is ons vak. En een detacheerder kan met zijn grote netwerk leerlingen makkelijker herplaatsen wanneer een werkgever ze naar huis stuurt.”

Het risico van thuiszitten in de winter is voor het uitzendbureau. Dirk Boekel, adviseur van Opstap uitzendbureau voor schilders: “Bij leerlingen niveau 1, met een opleiding van een jaar, is dat te overzien. Leerlingen niveau 3 vallen niet meer onder de leerplichtwet en hoeven dus niet twee jaar aaneen in dienst te zijn.” Maar voor het gros, de niveau 2-leerlingen, wordt die twee jaar aaneengesloten in dienst wel geëist.” Boekel: “Als ze thuis komen te zitten, kan dat voor ons niet uit.” Volgens STOOF kan dit voor zowel uitzenders als de branche zelf verbeteren door schilders in de toekomst breder op te leiden, voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. Vakvreemd Ondanks de onmogelijkheden probeert Opstap toch een rol te spelen in de markt van de schildersleerlingen. “We hebben samen met het SPOS een intrede-toets gecreëerd voor vakvreemde mensen boven de achttien die schilder willen worden. Mensen die in het leerlingwezen buiten de boot vallen. Wij pakken ze op. We testen hun capaciteiten en gaan ze dan heel gericht scholen.” Opstapconcurrent uitzendbureau DIT Bouw & Techniek heeft tegenwoordig zelfs een eigen opleidingswerkplaats, in navolging van de samenwerkingsverbanden. STOOF-directeur Stel: “Vroeger stond langdurig opleiden haaks op het idee van een uitzendbureau, maar de flexbranche gaat haar werkgeversrol steeds vollediger vervullen. Detacheerders zijn volwaardige werkgevers en opleiders, ook voor de lange termijn.”

Politiek moet beslissen over OPS-fonds De Vereniging OPS Nederland ijvert al jaren voor de oprichting van een voorzieningenfonds. Moet de hele branche meebetalen aan de compensatie van patiënten? Het antwoord zal uit Den Haag moeten komen.

zichzelf staat: ‘De FOSAG kan niet participeren in een voorzieningenfonds, omdat er per bedrijf sprake is van verschillende situaties en posities. Wij adviseren individuele bedrijven over hun individuele omstandigheden, ook in de situatie van mogelijke OPS.’

OPS of schildersziekte is een syndroom dat voorkomt bij mensen die in het verleden hebben gewerkt met - tegenwoordig verboden - gevaarlijke oplosmiddelen. De status van OPS is in Nederland niet onomstreden. Omdat hun klachten divers van aard zijn (van depressie tot stemmingswisselingen en vermoeidheid), wordt de link met werken met oplosmiddelen niet altijd erkend. De Vereniging OPS vindt dat de patiëntengroep - ruim 400 personen - niet alleen moet worden erkend maar ook recht heeft op een collectieve schadevergoeding. De werkgeversorganisatie FOSAG deelt deze mening niet. Beide partijen staan hierin al jaren lijnrecht tegenover elkaar. Het is volgens Janke van Midlum, secretaris van de Vereniging OPS, tijd om de impasse te doorbreken.

Motie De OPS-vereniging heeft zich nu tot de politiek gewend. Concreet wil Van Midlum dat er een commissie ingesteld wordt die de mogelijkheden tot een voorzieningenfonds gaat onderzoeken. Op 3 maart boog de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken zich over de kwestie. Van Midlum: ‘De SP, PvdA en PVV waren direct van mening dat hier wat aan moet gebeuren. Ook GroenLinks was positief.’ Het aanwezige VVD-Kamerlid Houwers was volgens Van Midlum erg betrokken bij het onderwerp. Maar bij navraag blijkt dat de VVD nog geen officieel standpunt inzake OPS kan geven.

Volgens Van Midlum leidt individueel handelen vooral tot ‘dure en slepende zaken en veel gekift tussen advocaten.’ Zij ziet een collectief fonds als dé oplossing. ‘Het gaat om een afgekaderde groep patiënten die ook niet meer groter zal worden, daarom is een eenmalige regeling heel geschikt. Vergelijk het met de schadevergoeding die oud-mijnwerkers met silicose (stoflongen) hebben ontvangen.’ De vereniging zou willen dat per OPS-patiënt zo’n 47.000 euro wordt afgedragen, een kleine 20 miljoen euro totaal. Dit geld moet worden opgebracht door de bouw, industrie en grafische branche. Vanuit de werkgevers is er weinig animo. Aad Buller, hoofd belangenbehartiging van de FOSAG, is van mening dat elke OPS-zaak op

Wat is uw mening over een fonds voor OPS-patienten? Mail naar info@schildernieuws.nu

STRIP

Schadevergoeding Uit onderzoek naar de positie van OPS-patiënten blijkt dat de helft op of onder bijstandsniveau leeft. Zo’n 50 procent spande procedures aan tegen voormalige werkgevers. Zo’n 21 procent van deze groep ontving een schadevergoeding van gemiddeld 46.076,- euro.

De SP heeft al toegezegd een motie te willen indienen om een onderzoek af te dwingen. De vraag is of een Kamermeerderheid zich hieraan gaat verbinden. De FOSAG is vooralsnog niet bang voor wettelijke verplichtingen. Buller: ‘Mogelijke algemeen geldende initiatieven van de politiek op dit dossier achten wij gezien het individuele karakter van de problematiek niet waarschijnlijk.’ Wordt vervolgd.

Opbouwen

Van onze columnist Bouwbedrijf Midreth is failliet. De hoofdsponsor van amateurclub Elinkwijk is overgenomen door grootmacht VolkerWessels. BAM – topman Nico de Vries noemde de ondergang van de middelgrote bouwer een zegen voor de markt. Het bestuur van de Aannemersfederatie Nederland vond dit misplaatst. BAM springt in tijden van crisis op kleine projecten, met prijzen waar niet mee valt te concurreren. Kleinere partijen delven het onderspit. Als we kijken naar het voetbal zien we een vergelijkbare situatie. Nederland heeft op financieel gebied al lang de slag verloren. Heeft een speler in de eredivisie het vermogen een bal naar iemand met hetzelfde shirt te spelen, is de kans groot dat hij wordt weggekaapt. Het is logisch dat de beste spelers - Sneijder, Van der Vaart, Afellay - hun ambities waarmaken. Dat Royston Drenthe miljonair wordt in Allicante kan ik minder begrijpen. Om nog maar te zwijgen van Piet Velthuizen. De enigszins labiele ex-keeper van Vitesse komt tegenwoordig alleen nog in het nieuws als hij gaat skypen met zijn hond. Een basisplaats is uitgesloten. In Nederland hadden we Piet nog goed kunnen gebruiken. Nu is de 53-jarige Sander Boschker de derde doelman van Oranje. Bij Ajax keept Jeroen Verhoeven. Toen ik hem voor het eerst zag spelen dacht ik dat ik dat het ging om een Sire campagne, die te dikke mensen ertoe wilde zetten een sport te gaan doen. Verhoeven zou het perfecte rolmodel kunnen zijn voor de jeugd. Je bent zwaar en je eet graag frikadellen? Je wilt een sport waarbij je weinig hoeft te lopen? Geef je dan snel op als keeper. Binnen twee jaar speel je net als Jeroen bij Ajax. In Spanje, Engeland, Italië en Duitsland liggen de salarissen vele malen hoger, geen wonder dat iedereen vertrekt. Gevolg is dat we kijken naar een eredivisie waarin Ruud Vormer kan uitblinken. Provincieclubs als Twente en AZ worden zomaar kampioen. Het is mogelijk doordat de traditionele top drie zoveel slechter is geworden. Een club als Ajax wordt weggespeeld in Europa. Een goed beleid (FC Twente) kan de devaluatie nog verbloemen, maar goed beleid in het voetbal is even zeldzaam als een goed nummer van Bløf. Manchester City, de club die werd overgenomen door de ABU Dhabi Group, toont aan dat geld niet zaligmakend is. Haar ziel werd verpacht aan een paar rijke hobbyisten, die in hun achterlijke kopersdriften zelfs Nigel de Jong een aanwinst vonden. Het resultaat: de meest gehate club ter wereld en nog geen prijs gewonnen. Doordat er meer multimiljonairs interesse tonen in het kopen van clubs ziet de toekomst van het voetbal er evenwel inktzwart uit. Opbouwen wordt opkopen, tot de dag dat de markt als een kaartenhuis in elkaar zal storten. De bouwwereld weet er alles van. www.linkspoot.nl


4 (Advertorial)

EVEN PRATEN MET.... Uw personeel, onze zorg

De schildersbranche zit te springen om jonge, gemotiveerde leerling-schilders. SchilderNieuws.NU laat er een paar aan het woord. Wat vinden zij van hun beroep?

Wat is het grootste nadeel van werken met flexibel personeel? Door het inlenen van uitzendkrachten kunt u uitbreiden zonder risico. U kunt direct inspelen op drukke perioden, maar ook structurele uitbreiding van uw personeelsbestand realiseren. Administratieve rompslomp wordt u uit handen genomen. Dat klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Toch ervaren werkgevers vaak één nadeel aan flexibel werken: hebben uitzendkrachten die via een bureau worden geselecteerd, wel het juiste gevoel bij uw onderneming? Begrijpen zij wat u wilt uitstralen naar de klant? Zetten zij net die extra stap voor u? Kortom, hoe is de binding met het bedrijf?

Payrolling: het beste van twee werelden U weet als geen ander wie er bij uw onderneming past. Daarom past payrolling bij u. Stelt u zich eens voor: U maakt gebruik van flexibele contracten met aantrekkelijke tarieven. U betaalt een vooraf afgesproken en vast bedrag per gewerkt uur. U loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte, WIA, etc. Maar u bent zelf volledig verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding. Hierdoor komt de juiste kracht op de juiste plek. Met de juiste instelling. Voor de scherpste prijs. Meer weten? Ga naar www.singelpd.nl

Stefano Rieskin (19) is in 2008 begonnen met zijn opleiding als schilder. Hij is net klaar met niveau 2 en gaat nu door voor niveau 3. Stefano is wat je noemt ambitieus. ‘Hoe verder je doorleert, hoe beter je wordt. Je kunt dan de mooiere klussen doen en meer geld verdienen.’ Wat is het leukste aan dit beroep? ‘Het leek me van kleins af aan al leuk. Het bevalt goed, vooral het contact met collega’s en het kunnen opknappen van oude dingen.’ Wat is minder leuk aan schilder zijn? ‘Sommige collega’s zijn weleens racistisch. Vooral toen ik net was begonnen, had ik daar wel last van. Sommige grapjes zijn niet gepast. Maar ik ben iemand die dat het ene oor in en het andere uit laat gaan. Nu ik ouder en meer ervaren ben, is het minder. Collega’s respecteren mijn werk, ik heb me bewezen.’ Waarom is er een tekort aan jongeren in de schildersbranche? ‘In mijn huidige bedrijf begonnen we met 5 jongeren, 3 ervan zijn weggestuurd. Ze hebben het zelf verpest. De houding van sommige jongeren is verkeerd, ze hebben een te grote mond.’ Wat zou je in de toekomst willen? ‘Ik zou graag uitvoerder willen worden. Na niveau 3 wil ik ook niveau 4 gaan doen. Ik ga door zover als ik kan.’

WIE ZIJN WIJ? Baanmakelaar bemiddelt in arbeidsrelaties. Bent u op zoek naar de juiste schilder / onderhoudsmedewerker voor uw bedrijf? Met onze digitale vacaturebank SchilderVacature.nl werven onze gespecialiseerde accountmanagers de beste vaklieden. HOE WERKEN WIJ? Internet is een middel om mensen bij elkaar te krijgen, maar de perfecte match maken blijft mensenwerk. De accountmanagers van Baanmakelaar begeleiden u graag in uw zoektocht. Baanmakelaar ontwikkelde het digitale platform SchilderVacature.nl om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. U ontvangt na inschrijving op SchilderVacature.nl gratis en vrijblijvend cv’s van geschikte kandidaten binnen uw regio. Wij nemen contact met u op, selecteren kwaliteit, completeren cv’s en controleren referenties. Zo krijgt u niet zomaar een match met ‘een kandidaat’, maar met díe ene kandidaat die perfect past bij uw vacature en bedrijf.

BESCHIKBARE KANDIDATEN Justian Louw (19) is net begonnen aan het eerste jaar van de niveau 2 schildersopleiding. Niveau 1 heeft hij afgerond. Justian begon ooit als timmerman, maar stapte na een jaar over. Wat is het leukste aan dit beroep? ‘De timmeropleiding was erg moeilijk, je moest heel veel rekenen. Schilderen ligt mij beter. Vooral het buiten werken met mooi weer is fijn. Ik werk vier dagen per week bij een groot bedrijf in Badhoevedorp, met wel 50 schilders in dienst. Ik loop steeds met andere schilders mee, dus ik leer heel veel verschillende dingen.’ Wat is minder leuk aan schilder zijn? ‘Buiten werken als het koud is. En oudere schilders hoor ik wel klagen over dat ze vergeleken bij de jonkies te weinig betaald krijgen. Oudere schilders vinden dat ze beter beloond moeten worden voor hun ervaring.’ Waarom is er een tekort aan jongeren in de schildersbranche? ‘Geen idee, het is hartstikke leuk. Je hebt veel vrijheid om te kiezen wat voor soort werk je wilt doen. En het is fijn om dingen op te knappen en mooi te maken, je ziet echt resultaat.’ Wat zou je in de toekomst willen? ‘Misschien nog niveau 3 doen, ik weet niet of ik daar zin in heb maar het is wel verstandig.’

Schilder, uit Haarlem 46 jaar, 18 jaren ervaring (Vastgoedonderhoud & Woningbouwverenigingen), Schilder | Niveau 2, in het bezit van rijbewijs en auto. Assistent Schilder, uit Amsterdam 21 jaar, 6 jaren ervaring (particulier, woningbouw en groot onderhoud), Schilder | Niveau 2, in het bezit van rijbewijs en auto. Gezel Schilder uit Damwald 36 jaar, 17 jaren ervaring (particulier, woningbouw en groot onderhoud), Schilder | Niveau 3, in het bezit van rijbewijs en auto. Schilder uit Wildervank 23 jaar, 6 jaren ervaring Schildersbedrijf (particulier- en kleine woningbouw), Schilder | Niveau 2, niet in het bezit van rijbewijs, geen auto. Schilder, uit Tiel, 24 jaar, 8 jaren ervaring (particulier, woningbouw en groot onderhoud), Uitvoerder afbouw en onderhoud | Niveau 4, in het bezit van rijbewijs en auto. Schilder uit Apeldoorn, 33 jaar, 15 jaren ervaring (particulier- en kleine woningbouw), Gezel schilder | Niveau 3, in het bezit van rijbewijs en auto. Aankomend Calculator Alphen aan de Rijn, 26 jaar, 10 jaren ervaring (particulier- en kleine woningbouw), Kader- en ondernemersopleiding | Niveau 4, in het bezit van rijbewijs en auto. Bent u geïnteresserd in deze of andere kandidaten? Neem dan direct contact met ons op! Baanmakelaar Midden-Nederland Baanmakelaar Noord-Nederland E-mail info@baanmakelaar.nl

Telefoon 030 - 272 53 70 Telefoon 050 - 313 31 70 Internet www.baanmakelaar.nl

COLOFON Deze krant is een uitgave van SchilderVacature.nl Jaargang 1, Nummer 1 Verschijningsdatum: 11 april 2011 Realisatie: SchilderVacature.nl Tekst: SaS Tekstschrijven Opmaak: Jay Tang - Terra Preta Strip: Ron Schuijt

Drukwerk: Libertas, Utrecht

Postbus 9041, 3506 GA Utrecht

Website: www.schildernieuws.nu

SchilderNieuws.NU - April 2011  

SchilderNieuws.NU is een krant gericht op de Nederlandse schildersbranche. En is een uitgave van SchilderVacature.nl, de vacaturebank voor s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you