Page 1

Schiedel Slovensko spol. s r.o. Zamarovská 177 911 05 Zamarovce

Objednávanie tovaru / Fakturácia Sklad a nahlasovanie odberov tovaru:

telefón

032 / 7460 011

fax

032 / 7460 015

web

www.schiedel.sk

e-mail

mail@schiedel.sk

telefón

032 / 7460 011

fax

032 / 7460 015

Michal Mrena

0915 741 487

nakládka

pondelok - piatok:

7.00 - 13.30

pondelok - štvrtok:

7.00 - 16.00

piatok:

7.00 - 13.30

Pracovná doba Obchodní a technickí poradcovia pre keramické systémy BA

Ing. Dušan Jankovský

0905 726 942

dusan.jankovsky@schiedel.sk

TT

Róbert Stano

0908 700 468

robert.stano@schiedel.sk

NR

Roland Pinke

0905 334 964

roland.pinke@schiedel.sk

TN

Radoslav Plško

0905 726 940

radoslav.plsko@schiedel.sk

ZA

Marián Klieštik

0907 896 378

marian.kliestik@schiedel.sk

BB

Ján Daubner

0905 660 452

jan.daubner@schiedel.sk

KE

Lukáš Kalina

0905 901 361

lukas.kalina@schiedel.sk

PO

Slavomír Špak

0905 726 941

slavomir.spak@schiedel.sk

Obchodní a technickí poradcovia pre nerezové systémy BA, TT

Ing. Juraj Janec

0907 974 044

juraj.janec@schiedel.sk

TN, ZA

Ing. Ján Janči

0915 739 933

jan.janci@schiedel.sk

BB, NR

Mgr. Vladimír Pavlík

0905 974 035

vladimir.pavlik@schiedel.sk

PO, KE

Patrik Štroncer

0905 660 453

patrik.stroncer@schiedel.sk

Key account manager

Ing. Ľubomír Jaššo

0905 974 005

lubomir.jasso@schiedel.sk

Objednávanie tovaru

Mária Borovská

0907 896 376

maria.borovska@schiedel.sk

Technické oddelenie Centrála TN

032 / 746 00 65

032 / 746 00 15


Sortimentná ponuka Komínové systémy

mail@schiedel.sk , www.schiedel.sk

Part of the MONIER GROUP


Schiedel ABSOLUT Schiedel ABSOLUT je trojzložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izoláciou v komínovej tvárnici a keramickou vnútornou vložkou, vhodný pre odvádzanie spalín od spotrebičov na plynné, kvapalné a tuhé palivá. Je predurčený na odvod spalín od nízkoteplotných a kondenzačných spotrebičov, pri Ø14 cm aj od spotrebičov nezávislých na prívode vzduchu z miestnosti (tzv. Turbokotlov). Preto nie je potrebné vložkovať komínový prieduch plastovou rúrou. Schiedel ABSOLUT je univerzálnym systémom, určeným hlavne pre rodinné domy. Schiedel ABSOLUT poskytuje absolútnu voľnosť pri voľbe konkrétneho spotrebiča palív a to minimálne až do konca fázy hrubej stavby domu. ABSOLUT Ø14 možno na základe skúseností z dimenzovania prierezu odporučiť ako ideálny komín pre odvod spalín v podtlaku od väčšiny spotrebičov na plyn. Môže byť prevádzkovaný i v spojení so spotrebičmi nezávislými na vzduchu v miestnosti (TURBO) ako tzv. LAS systém. Tento nový prístup je zameraný špeciálne na to, aby komín bol včas už vo fáze hrubej stavby pripravený pre možnosť výberu z väčšiny dostupných typov spotrebičov. Komínový systém ABSOLUT je určený pre odvod spalín od spotrebiča na všetky druhy palív.

■■ Jednoduché pripojenie tepelných spotrebičov pomocou adaptéru a to vrátane nízkoteplotných a kondenzačných, atmosférických (typu B) aj uzavretých (typu C - turbo). ■■ Využiteľný ako pre spotrebiče závislé na vzduchu v miestnosti, tak tiež pre nezávislé v energeticky úspornej protiprúdovej prevádzke ■■ Maximálna nezávislosť logickou kombináciou s druhým prieduchom pre spotrebiče na tuhé palivá. Pri použití priemeru 18 alebo 20 cm možno vyberať z väčšiny možných spotrebičov na tuhé palivo a to okamžite po dokončení stavby alebo kedykoľvek neskôr v priebehu užívania objektu. ■■ Vzduchospalinový systém (LAS) aj pre spotrebiče na tuhé palivá. Jednoduché pripojenie pomocou adaptéru. ■■ Integrovanou tepelnou izoláciou je opatrený nielen každý komínový prieduch, ale aj viacúčelová šachta. Účinok tepelnej izolácie sa priaznivo prejaví nielen pri klasickej, ale predovšetkým pri LAS prevádzke alebo pri použití šachty pre vetranie alebo prívod vzduchu do kotolne. Vzhľadom k svojej konštrukcii a vlastnostiam je komínový systém ABSOLUT mimoriadne vhodný pre použitie aj v nízkoenergetických a pasívnych domoch. Splňuje požiadavky prevádzky v mokrom prevádzkovom režime s triedou odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu W a súčasne s odolnosťou pri vyhorení sadzí. Kombinácia toho najdôležitejšieho pre správny komín a bezpečnú prevádzku. EN13063-1:2005 ■■ T 200 N1 W 2 O00 ■■ T 400 N1 D 3 G50

Možné výšky napojenia

Detail pripojenia spotrebiča

∅ 12 cm ∅ 18 cm ∅ 14 cm ∅ 20 cm ∅ 16 cm ∅ 25 cm

2,27 m

2,27 m

Napojenie koncentrického dymovodu (nasávanie vzduchu na spaľovanie a bezpečný odvod spalín nad strechu budovy bez rizika poškodenia strešnej krytiny).

1,94 m

1,60 m

1,27 m

2

12

1,60 m

Napojenie atmosférického tepelného spotrebiča s otvorenou spaľovacou komorou (vzduch pre spaľovanie nasáva spotrebič z interiéru).


1 2 3 4 5

SET pre napojenie izolačnej folie Deliaci izolačný prvok DURONIC pre prechod strechou

1 2 3 4 5 6 7 8

kónické vyústenie krycia doska komínový plášť kotviaci prvok do krovu komínová tvárvica ABSOLUT profilovaná vložka napojovací adaptér ABSOLUT komínová päta dvojprieduchová s vetracou šachtou výška 107 cm 9 komínové dvierka

6

Deliaci izolačný prvok DURONIC pre prechod stropom 7 8

Izolačný prvok DURONIC pre komínovú pätu

9

Sortiment ponúkaných tvárnic Jednoprieduchová

Jednoprieduchová s viacúčelovou šachtou

Dvojprieduchová rôzne veľké prieduchy

Dvojprieduchová s viacúčelovou šachtou rôzne veľké prieduchy Dvojprieduchová rovnako veľké prieduchy Dvojprieduchová s viacúčelovou šachtou rovnako veľké prieduchy

Svetlý Ø(cm) 12 14 16 18 20 25 12 14 16 18 20 25 14-16 14-18 14-20 16-20 18-20 14-16 14-18 14-20 16-20 18-20 14-14 16-16 18-18 20-20 14-14 16-16 18-18 20-20

Typ ABS 12 ABS 14 ABS 16 ABS 18 ABS 20 ABS 25 ABS 12L ABS 14L ABS 16L ABS 18L ABS 20L ABS 25L ABS 1416 ABS 1418 ABS 1420 ABS 1620 ABS 1820 ABS 14L16 ABS 14L18 ABS 14L20 ABS 16L20 ABS 18L20 ABS 1414 ABS 1616 ABS 1818 ABS 2020 ABS 14L14 ABS 16L16 ABS 18L18 ABS 20L20

■■ Tepelne izolovaná multifunkčná šachta: zabezpečenie spaľovacieho vzduchu, ■■ Set pre napojenie izolačnej folie: utesnenie komína v prechode strešnou izoláciou, ■■ Deliaci izolačný prvok pre prechod strechou: prerušenie tepelného mosta, ■■ Deliaci izolačný prvok pre komínovu patu: prerušenie tepelného mosta od základov.

Vonkajší rozmer (cm) 36 x 36 36 x 36 36 x 36 36 x 36 38 x 38 48 x 48 36 x 50 36 x 50 36 x 50 36 x 50 36 x 54 48 x 62 36 x 65 36 x 65 38 x 71 38 x 71 38 x 71 36 x 83 36 x 83 38 x 88 38 x 88 38 x 88 36 x 65 36 x 65 36 x 65 38 x 71 36 x 83 36 x 83 36 x 83 38 x 88

Rozmer šachty (cm)

10 x 23 10 x 23 10 x 23 10 x 23 12 x 25 10,5 x 32

13 x 20 13 x 20 14 x 22 14 x 22 14 x 22

13 x 20 13 x 20 13 x 20 14 x 22

Hmotnosť (kg) 21 21 21 21 23 37 30 30 30 30 32 47 36 36 40 40 40 49 49 52 52 52 36 36 36 46 49 49 49 54

3

12


Príslušenstvo: Základná súprava - podstavec s odvodom kondenzátu, komínové dvierka Europa, vetracia mriežka, čelná doska, maltovacia šablóna, škárovacia hmota FM Rapid, aplikačná pištoľ, montážny návod. Súprava komínovej hlavy pre prefabrikovanú kryciu dosku - kónus, šamotová vložka, tesniaci tmel RAPIS. Napojovací adaptér - pre variabilné prepojenie dymovodu, odolný do 160°C. Dodatočné napojenie dymovodu - pre opravu a zmenu umiestnenia napojovacieho kusu pre dymovod sú k dispozícii prvky RAZS. Umožňujú previesť opravu poškodeného prvku, alebo zmenu výšky a orientácie napojenia dymovodu. Označenie podľa EN 1443: ■■ EN 1443-T400 N 1 S D 3 G50 ■■ EN 1443-T400 N 1 O W 2 G50 ■■ EN 1443-T200 N 1 O W 2 G50 Na statické zabezpečenie ponúka firma Schiedel prvok pre uchytenia komína do strešnej konštrukcie. Spoľahlivé riešenie pre zabezpečenie komína.

Komínová hlava UNI*** Final Nový systém prvkov pre ukončenie komína v nadstrešnej časti. Jedná sa o betónové prvky s povrchovou úpravou - imitácia tehiel. Osadzujú sa jednoducho namiesto komínovej tvárnice okolo šamotových vložiek. Vďaka kanálikom v rohoch umožňujú použitie výstuže a spevnenie nadstrešnej časti. Celý systém sa dodáva na jedinej palete, kde je 1,2 m komína Final. Celková výška komína z prvkov Final musí byť z 1/3 pod strechou a z 2/3 nad strechou. Celá časť komína musí byť zaistená dodávanou výstužou. Výšky nad 1,5 m je potrebné posúdiť statickým výpočtom (firma Schiedel nevykonáva). Obsah sady: prvky Final, krycia doska ľahká, súprava komínovej hlavy, príslušný počet šamotových vložiek a izolačných rohoží, súprava výstužných tyčí na 3 m komína, murovacia zmes tenkovrstvová 10 kg, montážny návod. Ďalšie príslušenstvo: jednotlivé prvky Final, šamotové vložky a izolačné rohože, súprava výstužných tyčí, výstužná tyč závitová 1 m na doplnenie súpravy výstužných tyčí, krytka.

4

12

Šamotová vložka UNI Prefabrikovaný komínový plášť z vláknitého betónu

Izolácia skrátená o cca 6 - 8 cm pod hornú hranu tvárnice

Maltové lôžko

Sada výstužných tyčí pre statické zabezpečenie (prvky FINAL, vyššia nadstrešná časť komínov a pod.)

Tepelne izolovaný komín so zadným odvetrávaním, odolný voči vlhkosti. Univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív. Prevedenie jednoprieduchové alebo dvojprieduchové, samostatné alebo s vetracou šachtou. Trojnásobná garancia - odolnosť voči korózii, vyhoreniu sadzí a vlhkosti. Výhody: ■■ univerzálny ■■ bezpečnosť pri vyhorení sadzí ■■ odolnosť proti kyselinám ■■ jednoduchá montáž ■■ šetrí životné prostredie

Kónus

Výmena v krove s predpísaným odstupom. Statické zabezpečenie

Horné čistiace dvierka max. 6 m od ústia komína Izolácia

Tvárnica

Prestup stropom s dilatáciou

b3

1 2 3 4

šamotová vložka komínové dvierka podstavec pre odvod kondenzátu sokel b2

Hrdlo vložky pre pripojenie dymovodu umiestnenie, orientácia podľa projektu alebo konzultácie s projektantom

b1

1 2

Výška pripojenia môže byť zvýšená o násobky 33 cm (výška bežnej vložky), medzihodnoty dosiahneme úpravou výšky betónového sokla. Pri výške nadstrešnej časti komína viac ako 1 m odporúčame do otvorov tvárnice zaliať výstuž s priemerom 8 až 12 mm svetlý prierez (cm) 12-18 18-20 25 30 35 40 45

Veľkosť otvoru pre pripojenie dymovodu b3 (cm) h3 (cm) 21 34 25 34 34 34 40 40 50 50 55 55 62 66

3 4 svetlý prierez (cm) 12-25 30-45

Veľkosť otvoru pre dvierka b2(cm) h2 (cm) 21 34 37 49

svetlý prierez (cm) 12-20 25 30-45 40-45

Veľkosť otvoru pre mriežku b1 (cm) h1 (cm) 19 17 27 17 37 17 42 17

UNI*** - päta komína

■■ univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív ■■ pri zmene paliva nie je potrebné prevložkovať inými materiálmi

Schéma komína Schiedel UNI***PLUS

Detail napojenia dymovodu 45°

1

h3

Schiedel UNI***PLUS

2 3

1 čelná doska 2 tesnenie 3 napojenie dymovodu od spotrebiča POZOR NA DILATÁCIU.


UNI*** PLUS - sortiment vyrábaných tvárnic Svetlý Vonkajší Hmotnosť prierez rozmer kg cm cm Jednoprieduchové tvárnice 14 32/32 20,1 16 32/32 20,1 18 36/36 23 20 36/36 23 25 48/48 54,3 30 55/55 69,4 35 60/60 104 40 67/67 124 45 75/75 135 60 95/95 199 Jednoprieduchové tvárnice s vetracou šachtou 14 32/46 30,1 16 32/46 30,1 18 36/50 33,7 20 36/50 33,7 25 48/62 73,4 30 55/71 94,9 35 60/78 120 40 67/86 153 45 75/94 157 60 95/118 212 Dvojprieduchové tvárnice 14/14 32/59 34,5 16/16 32/59 34,5 14/18 36/64 41,2 16/18 36/64 41,2 14/20 36/64 41,2 16/20 36/64 41,2 18/20 36/67 39,5 20/20 36/67 39,5 Dvojprieduchové tvárnice s vetracou šachtou 14/14 32/72 43 16/16 32/72 43 14/18 36/81 51,9 16/18 36/81 51,9 14/20 36/81 51,9 16/20 36/81 51,9 18/20 36/83 49,7 20/20 36/83 49,7

UNI*** PLUS - Prefabrikované komínové päty

Typ

Objednávací znak

Vetracia šachta

UNI 14 UNI 16 UNI 18 UNI 20 UNI 25 UNI 30 UNI 35 UNI 40 UNI 45 UNI 60

MSTP1416 MSTP1416 MSTP1820 MSTP1820 MST 25 MST 30 MST 35 MST 40 MST 45 MST 60

— — — — — — — — — —

UNI 14L UNI 16L UNI 18L UNI 20L UNI 25L UNI 30L UNI 35L UNI 40L UNI 45L UNI 60L

MSTP1416L MSTP1416L MSTP1820L MSTP1820L MST 25L MST 30L MST 35L MST 40L MST 45L MST 60L

10/22 10/22 10/26 10/26 2x10,5/17 2x12/20 2x14/22,5 2x15,5/26 2x16,5/30 2x21/40

UNI 1414 UNI 1616 UNI 1418 UNI 1618 UNI 1420 UNI 1620 UNI 1820 UNI 2020

MSTP14161416 MSTP14161416 MSTP14161820 MSTP14161820 MSTP14161820 MSTP14161820 MSTP18201820 MSTP18201820

— — — — — — — —

UNI 1414 MSTP1416L1416 UNI 1616 MSTP1416L1416 UNI 1418 MSTP1416L1820 MSTP1416L1820 UNI 1420 MSTP1416L1820 UNI 1620 MSTP1416L1820 UNI 1820 MSTP1820L1820 UNI 2020 MSTP1820L1820

10/22 10/22 14/26 14/26 14/26 14/26 13/26 13/26

Svetlý Vonkajší Hmotnosť prierez rozmer cm kg cm Komínová päta jednoprieduchová 14 32/32 117,3 16 32/32 118,8 18 36/36 135,9 20 36/36 138,9 Komínová päta jednoprieduchová s vetracou šachtou L14 32/46 159,9 L16 32/46 161,3 L18 36/50 181,6 L20 36/50 184,6 Komínová päta jednoprieduchová s vetracou šachtou 14L 32/46 159,9 16L 32/46 161,3 18L 36/50 181,6 20L 36/50 184,6 Komínová päta dvojprieduchová 1418 36/64 242,4 1420 36/64 245,4 1620 36/64 247,5 1814 36/64 242,4 2014 36/64 245,4 2016 36/64 247,5 1820 36/67 245,6 2018 36/67 245,6 2020 36/67 248,6 Komínová päta dvojprieduchová s vetracou šachtou 14L18 36/81 289,7 14L20 36/81 292,6 16L20 36/81 264,1 18L14 36/81 289,7 20L14 36/81 292,6 20L16 36/81 294,1 18L20 36/83 293,7 20L18 36/83 290,7 20L20 36/83 290,7

Objednávací znak

Vetracia šachta

FFS 14 FFS 16 FFS 18 FFS 20

— — — —

FFS L14 FFS L16 FFS L18 FFS L20

10/22 10/22 10/26 10/26

FFS 14L FFS 16L FFS 18L FFS 20L

10/22 10/22 10/26 10/26

FFS 1418 FFS 1420 FFS 1620 FFS 1814 FFS 2014 FFS 2016 FFS 1820 FFS 2018 FFS 2020

— — — — — — — — —

FFS 14L18 FFS 14L20 FFS 16L20 FFS 18L14 FFS 20L14 FFS 20L16 FFS 18L20 FFS 20L18 FFS 20L20

14/26 14/26 14/26 14/26 14/26 14/26 13/26 13/26 13/26

OBSAH prefabrikovanej päty UNI Plus: 3 ks komínová tvárnica, soklová doska + ½ zákl. tvárnica, vetracia mriežka ZLGP, komínové dvierka, napojovací diel na dvierka PAU, maltovacia šablóna, podstavec na odvod kondenzátu, čelná doska, izolačná rohož nehorľavá, závitové tyče.

Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka v závislosti od vlhkosti ±10%.

Sortiment vyrábaných keramických vložiek pre komínové systémy UNI*** PLUS Svetlý prierez cm

Hrúbka steny mm

Výška cm

Typ

Hmotnosť kg

Objednávací znak

15 15 15 15 25 30 30 35 40 40

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

UNI 14 UNI 16 UNI 18 UNI 20 UNI 25 UNI 30 UNI 35 UNI 40 UNI 45 UNI 60

4,9 5,6 6,6 7,1 14 16 21 28 41,8 55

RRU 14 RRU 16 RRU 18 RRU 20 RRU 25 RRU 30 RRU 35 RRU 40 RRU 45 RRU 60

15 15 15 15 25 30 30 35 40 40

66 66 66 66 66 66 66 66 66 100

UNI 14 UNI 16 UNI 18 UNI 20 UNI 25 UNI 30 UNI 35 UNI 40 UNI 45 UNI 60

12,2 13,2 13,8 15,6 31 36 47 54 87 125,5

PAU 14 PAU 16 PAU 18 PAU 20 PAU 25 PAU 30 PAU 35 PAU 40 PAU 45 PAU 60

Rovné vložky 14 16 18 20 25 30 35 40 45 60 Vložky pre komínové dvierka 14 16 18 20 25 30 35 40 45 60

Svetlý Hrúbka prierez steny cm mm Vložky pre napojenie dymovodu 90° 14 15 16 15 18 15 20 15 25 25 30 30 35 30 40 35 45 40 60 40 Vložky pre napojenie dymovodu 45° 16 15 18 15 20 15 25 25 30 30

Výška cm

Typ

Hmotnosť kg

Objednávací znak

66 66 66 66 66 66 66 100 100 133

UNI 14 UNI 16 UNI 18 UNI 20 UNI 25 UNI 30 UNI 35 UNI 40 UNI 45 UNI 60

11,4 12,8 14,1 15,8 33 46,2 52 63,5 140 180

RAU1414 RAU1616 RAU1818 RAU2020 RAU2525 RAU3030 RAU3535 RAU4040 RAU4545 RAU6060

66 66 66 66 66

UNI 16 UNI 18 UNI 20 UNI 25 UNI 30

15,1 16,5 18,8 41 50,5

RAU1616/45 RAU1818/45 RAU2020/45 RAU2525/45 RAU3030/45

Napojenie dymovodu pod uhlom 45° sa doporučuje pre odvod spalín od krbu a kachiel na tuhé palivá, prípadne pri malých účinných výškach. Inde sa používajú napojenia dymovodu pod 90° uhlom.

5

12


MULTI

QUADRO

Schiedel QUADRO

Schiedel MULTI

■■ osvedčený ventilačný komínový systém ■■ pre napojenie uzavretých plynových spotrebičov ■■ pre napojenie až dvadsiatich spotrebičov

■■ určený primárne pre kondenzačnú techniku ■■ nový ventilačný komínový systém ■■ pre napojenie až dvadsiatich spotrebičov

Ventilačný komínový systém s možnosťou pripojenia viacerých uzavretých plynových spotrebičov. Konštrukcia komínového telesa je určená pre protiprúdovú prevádzku, pri ktorej prúdi vzduch pre spaľovanie zhora okolo vložky a vnútorný komínový prieduch tvorený šamotovou vložkou odvádza spaliny bezpečne nad budovu. Samozrejmosťou je odolnosť proti pôsobeniu kyselín - kondenzátu, vďaka šamotovým vložkám Schiedel.

Ventilačný komínový systém naväzuje na systém Quadro s možnosťou pripojenia viacerých uzavretých plynových spotrebičov. Nová generácia šamotových profilovaných vložiek je určená pre protiprúdovú prevádzku, pri ktorej prúdi vzduch pre spaľovanie zhora okolo vložky a zdola hore vložkou odchádzajú spaliny.

Výhody: ■■ v každom podlaží možno napojiť 4 spotrebiče, do celého komína až 20 spotrebičov - uzavreté plynové spotr. typu „C“ - tzv. turbo ■■ bezpečný odvod spalín ■■ statická bezpečnosť je zaistená výstužou, ktorú je možné vložiť do predom pripravených kanálikov v rohoch tvárnic ■■ bezhlučná prevádzka ■■ jednoduchá a rýchla montáž

Výhody: ■■ v každom podlaží možno napojiť 4 spotrebiče, do celého komína až 20 spotrebičov - uzavreté plynové spotrebiče typu „C“- tzv. turbo ■■ statická bezpečnosť je zaistená výstužou, ktorú je možné vložiť do predom pripravených kanálikov v rohoch tvárnic ■■ úspora energie je dosiahnuteľná na princípe výmenníka tepla ■■ pre spotrebiče s teplotou spalín do 200°C ■■ jednoduchá montáž a bezhlučná prevádzka ■■ ekologický výrobok ■■ nižšia hmotnosť komínového systému ■■ tenšia profilovaná rúra - napriek tomu vyššia odolnosť proti vlhkosti

Príslušenstvo: Základná súprava QUADRO: kryt s tlakovou klapkou, montážny návod, maltovacia šablóna, vyrezávacia šablóna.

Príslušenstvo: Sada Multi - na jednej palete Základná súprava Multi: vyhladzovač špár , kónus, montážny kryt vložiek, špárovacia hmota Rotempo (počet podľa priemeru), krúžok pre vyrovnanie tlaku, montážny návod, pištoľ. Kryt päty komína: kryt s dvierkami, kľúč od čistiacich dvierok, pripojovací materiál (kliny) Súprava T-kus päta: šamotová vložka s čistiacim otvorom a odvodom kondenzátu 66 cm Soklová doska Súprava napojovací diel: napojovací diel vnútorný a vonkajší, montážny návod, vyrezávací nôž, mazacia pasta.

Sortiment ponúkaných tvárnic

Sortiment ponúkaných tvárnic

Svetlý prierez cm 14 16 18 20 25 30

Vonkajší rozmer cm

Hmotnosť kg

Objednávací znak

Svetlý prierez cm

36/36 36/36 40/40 40/40 48/48 55/55

32 32 35 35 44 51

MSTQ 1416 MSTQ 1416 MSTQ 1820 MSTQ 1820 MSTQ 25 MSTQ 30

14 16 18 20 25

Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka ±10%.

- proti sebe min. 60 cm - do L, pod sebou min. 30 cm

60 cm

6

12

Vonkajší rozmer cm

Hmotnosť kg

Objednávací znak

36/36 36/36 40/40 40/40 48/48

32 32 35 35 44

MSTM 1416 MSTM 1416 MSTM 1820 MSTM 1820 MSTM 25

Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka v závislosti od vlhkosti ±10%.

Detail riešenia napojovacieho kusu pre Schiedel MULTI 1 otvor v šamotovej rúre 11,5/14,5 cm 2 tvárnica (otvor pre napojovací kus 21/21 cm) 3 napojovací kus I. vymedzenie zasunutia prívodného potrubia pre vzduch do kotla II. omietací kruh III. izolačný prstenec 4 škárovacia hmota ROTEMPO 5 výplňová malta 6 napojovací adaptér pre spaliny 7 napojovací adaptér pre vzduch 8 koncentrický dymovod


Schiedel KERASTAR

Schéma komína Schiedel KERASTAR

Schiedel KERASTAR v skratke: ■■ použiteľný pre všetky typy spotrebičov ■■ pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku ■■ krátka doba výstavby vďaka rýchlej montáži ■■ pre všetky typy palív

1a

Výhody: ■■ Jednoduché plánovanie ■■ paleta prierezov 14, 16, 18, 20, 25 cm ■■ s malým počtom dielcov k perfektnému komínu ■■ malá potreba miesta ■■ vďaka nízkej hmotnosti nepotrebuje základ Vysoká úroveň bezpečnosti ■■ vysoká bezpečnosť s priebežnou keramickou vnútornou vložkou a 60 mm tepelnou izoláciou ■■ nízka povrchová teplota ■■ spoje realizované laserom v ochrannej atmosfére Rýchla montáž ■■ rýchla montáž vďaka presným elementom ■■ malá potreba miesta a nízka hmotnosť ■■ možnosť sprevádzkovania ihneď po montáži ■■ nepotrebuje náročnejšie základy ■■ žiadne zateplovanie v mieste výstavby ■■ ľahká montáž bez potreby mechanizácie, optimalizované a bezpečné balenie EN 13063-2:2005 T200N1W2O30 T400N1D3G50

Päta pre podlahovú montáž

1 b Päta na konzole vrátane

5 c Predĺženie pre statickú objímku 6

odvodu kondenzátu

Odstupový kus pre obklad komína (bez vyobrazenia)

2

Dvierkový kus

3a

Napojenie dymovodu T-kus 90°

konštrukcie

3 b Napojenie dymovodu T-kus 45°

8 a Krycia hlava

4a

7

Komínový diel 665 mm

4 b Komínový diel 330 mm

Vystreďovací kus do stavebnej

8 b Meidingerova krycia hlava 9 a Prestup strechou priamy

4c

Komínový diel 165 mm

9 b Prestup strechou 15° - 45°

5a

Stabilizačná objímka

10 Protidažďová manžeta

5 b Statická objímka

8b

8a

4a

9a

10

9b - 9e

4c

5b

7 4a 5a 5c 3a 3b

4b

2

1b

1a

7

12


Schiedel ICS Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov. Určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá. Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke. Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou. Klasifikácia podľa EN 1856-1: ■■ T450 N1 W V2 L50050 G75 ■■ T450 N1 D V3 L50050 G75 ■■ T450 N1 W V2 L50050 G50 ■■ T450 N1 D V3 L50050 G50 ■■ T200 P1 W V2 L50050 O00 Vnútorná nerezová vložka s laserovým zvarom po celej dĺžke. Materiál vložky je vysoko kvalitná nerezová oceľ 1.4404, ktorá zabezpečuje ochranu pred koróziou a pri vyhorení sadzí. Pretlaková prevádzka je možná do pretlaku 200 Pa a s maximálnou teplotou odvádzaných spalín 200°C. Požadovanú tepelnú ochranu ponúka špeciálna tepelná izolácia hrúbky 25 mm. Izolácia je vyrobená bez použitia lepidel a odoláva vysokým teplotám. Vonkajšie opláštenie komínového systému ICS je z estetickej vysokoleštenej nerezovej ocele 1.4301 a slúži aj ako nosná statická časť systému. Technické údaje ICS 80 - 700 vnútorný priemer [mm] 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700; hrúbka steny [mm] 0,5; materiál vonkajšieho opláštenia 1.4301; hrúbka steny [mm] 0,6; tepelná izolácia vysokoteplotná biorozpustná izolačná vlna „Superwool 607” hrúbky 25 mm s prestupom tepla [m2K/W] 0,50.

8

12

Schiedel PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS je jednoplášťový nerezový komínový systém z vysoko kvalitnej nerezovej ocele, určený: ■■ pre sanáciu existujúcich komínových telies, ■■ v novostavbách pre zabudovanie do špeciálnych šácht, ■■ pre rovné aj uhýbané komíny, ■■ pre dopájanie spotrebičov do komínových telies - dymovody, ■■ pre vzducho-spalinové systémy LAS zabudované do šachty. Materiálová charakteristika: Pri výrobe systému PRIMA PLUS sa používa nerezová oceľ triedy 1.4404 v nasledovných hrúbkach: 0,6 mm do Ø400 mm a 1,0  m od Ø450 do 700 mm. Použitý materiál a technické vyhotovenie komínového systému ponúka ochranu pred koróziou a pri vyhorení sadzí. Pretlaková prevádzka je možná do pretlaku 200  Pa a s maximálnou teplotou odvádzaných spalín 200°C s použitím tesnenia zo silikónu alebo vitonu. Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou. Klasifikácia podľa EN 1856-1: ■■ T600 N1 D 3 G ■■ T400 N1 W 2 O ■■ T200 N1 W 2 O ■■ T200 P1 W 2 O ■■ T600 N1 D 3 G400 ■■ T400 N1 W 2 O200 ■■ T200 N1 W 2 O200


AERA COMFORT

Schiedel AERA COMFORT ■■ nový ventilačný systém ■■ šetrí energiu, nízke prevádzkové náklady

Ventilátor

Schiedel AERA Comfort je systém vetrania bytových priestorov riadený vlhkostnými parametrami. Prednostne je určený pre oblasť novej výstavby rodinných domov. V takom prípade môže byť systém projektovaný ako súčasť hrubej stavby a v jej rámci tiež jednoducho a rýchlo postavený. Vďaka použitým komponentom a regulovanému ventilátoru, ktorý zaručuje konštantný podtlak, pracuje systém plne automaticky. Výhody: ■■ Výustky privádzaného aj odvádzaného vzduchu sú mechanicky riadené vlhkostnými senzormi ■■ Regulovaný ventilátor s konštantným tlakom ■■ Trvalá výmena vzduchu zabraňuje škodám spôsobených vlhkosťou. ■■ Úspory energie. Riadené vetranie bráni plytvaniu energiou na vykurovanie pri vetraní otvorenými oknami. ■■ Jednoduché plánovanie vďaka ucelenému systému ■■ Bezpečná a spoľahlivá technika spojov ■■ Úsporná dispozícia, vonkajšie rozmery šachty iba 28 x 28 cm ■■ Žiadne, resp. minimálne ležaté rozvody vďaka optimálnej možnosti umiestnenia a vertikálnemu vedeniu ■■ Optimálne tepelne i zvukovo izolovaný systém ■■ Vysoká rozmerová presnosť vetracích tvárnic ■■ Ľahká a rýchla montáž prefabrikovaných prvkov v  priebehu hrubej stavby ■■ Minimálne náklady na údržbu ■■ Účinná ochrana proti hluku ■■ Vysoká životnosť prvkov

Plochý kanál Šachta AERA

Prívod čerstvého vzduchu

Odvetrávanie

6

5 Obrázok vyjadruje stav počas dňa, kedy je plne využívaná časť rodinného domu k bežnej dennej prevádzke. Regulačné prvky prívodu vzduchu v obývacej izbe spoločne s prvkami pre odvod vzduchu v kuchyni reagujú na stúpajúcu relatívnu vlhkosť a zabezpečujú automaticky intenzívnejšie prevetrávanie týchto priestorov. Na druhom obrázku je znázornená typická situácia v noci. Zvýšená produkcia vlhkosti je v tomto prípade v oblasti spálne a detských izieb. Elementy prívodu vzduchu sa otvárajú a tieto miestnosti sú preto automaticky prevetrávané intenzívnejšie, zatiaľ čo výmena vzduchu v dennej časti objektu je na minimálnej úrovni.

4

1 Element privádzaného vzduchu s vlhkostným senzorom a tepelne izolovaným prechodom stenou 2 Element odvádzaného vzduchu s vlhkostným senzorom 3 Vetracia tvárnica s plastovou vložkou 4 Vetracia jednotka s regulovaným ventilátorom 5 Flexibilné prepojenie s priebežnou tepelnou izoláciou 6 Univerzálny prechod krytinou vrátane vyústenia

2 ■■ Prívod čerstvého vzduchu

3

2

■■ Odvetrávanie

1

Návrh riešenia a spracovanie ponuky urobia naši pracovníci bezplatne. Zašlite nám v elektronickej podobe (jpg, pdf, dwg) pôdorysy Vášho domu a dýchajte čerstvý vzduch a odstráňte nadbytočnú vlhkosť zo svojej novostavby. Kompletný systém riadeného vetrania už od 1499,90 bez DPH!

9

12


10 dôvodov pre kvalitu Schiedel

KINGFIRE-PARAT KINGFIRE PARAT je riešením, kedy je potrebné minimalizovať priestor potrebný pre náhradný zdroj tepla. Konštrukcia KINGFIRE slúži ako nosná časť pre komínové teleso, ktoré je nadstavbou - komín sa stavia priamo na teleso krbu. Na odvod spalín a prívod vzduchu k spaľovacej komore slúži samotný komín. Šachta sa stará o dostatočný prívod vzduchu a komínový prieduch bezpečne odvádza spaliny. PRVÉ ZARIADENIE NA SLOVENSKU PRIAMO URČENÉ PRE KOMÍN S EXTERNÝM PRÍVODOM VZDUCHU CEZ TELESO KOMÍNA! Komínový modul so zabudovaným spotrebičom KINGFIRE. Kompatibilný LEN s Schiedel ABSOLUT - Priemer 180 mm s multifunkčnou šachtou: ■■ Rozmery 550 x 550 x 2940 mm ■■ Vzduch pre horenie - šachtou ■■ Čelo spotrebiča - kov - 1300mm x 450mm ■■ Samouzatvárateľné dvierka ■■ Oplach skla ■■ Výkon 7,4 kW ■■ Hmotnostný tok spalín - 6 g/s ■■ Teplota spalín 220 °C ■■ Požadovaný ťah 10 Pa ■■ Odstup 50 mm od okolitých horľavých častí ■■ Regulácia vzduchu pre horenie ako aj zohriateho vzduchu KINGFIRE PARAT Vzhľad môže byť prispôsobený rôznorodým požiadavkám. Obstavba alebo obklad je závislá len na rozhodnutí užívateľa. Schiedel je lídrom a preto aj pri KINGFIRE PARAT ponúka výrobok, ktorý už dnes spĺňa požiadavky kladené v budúcnosti na spaľovacie zariadenia na biomasu.

1

Dobrý ťah

2

Požiarna bezpečnosť

3 4 5 6 7 8 9

Tenkostenná keramická vložka kruhového prierezu s hladkým vnútorným povrchom, veľmi kvalitná izolácia a správne dimenzovanie zaručia bezpečný odvod spalín nad strechou. Značné rozdiely teplôt spalín spôsobujú pri lacných viacvrstvových komínoch a pri murovaných komínoch trhliny. Naproti tomu trojvrstvové komíny Schiedel (komínová tvárnica - izolácia - vložka), vyrobené v najvyššej kvalite UNI***, zaručujú komín bez trhlín a netesností a to aj v prípade vyhorenia sadzí (teploty nad 1000 °C). Odolnosť proti vlhkosti Pri prevádzke moderných, energeticky úsporných kotlov vzniká v komíne vlhkosť. Tesná keramická vložka a systém zadného odvetrania udržujú komín suchý. Tým sa ušetrí za prípadnú sanáciu presiaknutých komínov. Odolnosť proti korózii Vlhkosť nie je len voda. Spaľovaním vykurovacieho oleja, plynu, dreva ... sa tvoria agresívne kyseliny. UNI*** - keramika však odoláva tejto záťaži neobmedzene a v porovnaní s ňou vyzerajú ostatné materiály v komínoch skoro opotrebované. Vysoká životnosť so zárukou Na rozdiel od murovaných komínov ponúkajú originálne komínové systémy Schiedel dvojnásobnú 30-ročnú záruku - pri vyhorení sadzí a zároveň pri poškodení koróziou. Keramické vyústenie komína Kovové časti komínov korodujú a vytvárajú slabé miesta v komínovom prieduchu. Pri komínových systémoch Schiedel, kde prieduch tvoria iba šamotové vložky, nedochádza k žiadnemu opotrebovaniu. Tým máte po starostiach a ušetríte za drahé opravy. Univerzálnosť UNI*** - univerzálny komín Schiedel je určený pre všetky typy kúrenia a všetky aktuálne a budúce možné technológie vykurovania. Pri prechode na iné vykurovacie médium nie je potrebné komín vložkovať. Tak už dnes ušetríte svoje peniaze. Jednoduchá montáž Schiedel ponúka dokonale zladené stavebné diely trojvrstvového komínového systému od komínovej päty až po ústie komína vrátane príslušenstva. Výsledok: krátka doba montáže, úspora nákladov a vylúčenie montážnych chýb. 60 rokov know-how Schiedel je odborník v oblasti komínov a najväčší podnik na svete špecializovaný výhradne na odvod spalín. Na jeho skúsenosti a profesionalitu sa môžete vždy spoľahnúť. Nová generácia keramických vložiek

10

Keramické vložky UNI*** vyrábané novou technológiou spĺňajú v maximálnej možnej miere požiadavky na odolnosť proti vysokým teplotám aj proti vlhkosti. Potvrdzujú to certifikáty štátnych skúšobní a priebežná interná kontrola kvality. Pri kúpe keramickej komínovej vložky trvajte na značke Schiedel UNI*** s charakteristickým hnedým sfarbením.

10 12


3 + 1 úžitkový koncept

Komín pre hlavný zdroj vykurovania - odvádza spaliny od kotla ústredného kúrenia. Vďaka univerzálnemu komínovému systému je možné kedykoľvek prejsť na iné vykurovacie médium za použitia najmodernejších spotrebičov (nekondenzačných).

Bytový komín - je komínom pre pohodu, ktorý umožňuje kúrenie v otvorenom krbe. Tým sa stáva garantom požiadaviek na pohodové a komfortné bývanie. Kúrenie v krbe Vám v prechodných obdobiach ušetrí drahú energiu.

Inštalačná šachta - predstavuje inteligentné riešenie s nekonečne veľa variantami využitia (vetranie, pripojenie na strešné solárne zariadenie, káblovú šachtu pre satelitnú anténu atď.) Viacúčelový prieduch Vám umožní všetko.

Komín istoty - odpoveď na zmeny Vašich životných pomerov. Predstavte si, že chcete vo svojom dome vytvoriť nové miestnosti. Bude možné tento zámer realizovať? Jedine s komínom istoty Ste pripravený vykurovať ďalšie priestory.

Vo všeobecnosti platí: • pre kotol do 35 kW a pri výške komína 10 m - pre plyn priemer 14 cm, • pre otvorený krb a výšku komína 10 m - priemer 20 cm, • pre krbovú vložku do výkonu 12 kW a pri výške komína 10 m - priemer prieduchu 16 - 20 cm. Pre správnu voľbu priemeru kontaktujte, prosím, projektanta alebo revízneho technika.

3 otázky k voľbe komínového systému Počet spotrebičov?

Jeden pripojený spotrebič

Druh spotrebiča?

Druh paliva?

Bežné spotrebiče ako kotly, pece, plynové vykurovacie zariadenia, otvorené krby, kachľové pece ...

Plyn, uhlie, drevo

Nízkoteplotné kotly

Plyn

Kondenzačné nízkoteplotné spotrebiče

Plyn

Bežné spotrebiče ako kotly, pece, plynové vykurovacie zariadenia, otvorené krby, kachľové pece ...

Plyn, uhlie, drevo

Kondenzačné v kombinácii s bežnými spotrebičmi

Plyn v kombinácii s tuhými palivami

Klasické uzatvorené spotrebiče

Plyn

Kondenzačné uzatvorené spotrebiče

Plyn

QUADRO

Viac pripojených spotrebičov

MULTI

11 12

Sortimentna ponuka  

www.schiedel.sk

Advertisement