__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

www.morskecentrum.sk MorskĂŠ Centrum PartizĂĄnske

1


Informácie k MICROBE-LIFT bakteriálnym produktom

Informácie k Baktériám od MICROBE-LIFT® MICROBE-LIFT® Produkty odstránia skoro všetky problémy, ktoré môžu postihnúť udržanie čistého akvária. Tieto produkty obsahujú práve správny výber a vyrovnanosť bakteriálnych kultúr, ktoré udržujú vaše akvárium na prirodzenej báze čisté a zdravé. S nimi potrebujete menej času na čistenie a menej peňazí k nahrádzaniu rýb, rastlín a koralov, ktoré žiaľ zomierajú často kvôli zlej kvalite vody. Pri zriaďovaní akvária nemôžete vždy vychádzať z toho, alebo sa spoliehať na to, že akvarista s pomocou importovaných živých skál (morské akvárium) a rastlín (sladkovodné akvárium) dostane aj všetky, pre čistenie vody, dôležité baktérie a mikroorganizmy v správnom pomere. Z toho ťažia potom často krát iné, menej priané živočíchy - ako napr. Cyanobaktéria - nebezpečný patogénny pôvodca chorôb, ako aj voľne sa vznášajúce baktérie (zakaľujú vodu), pre ktoré je prednosťou existovať bez biologickej konkurencie. Pridanie vodky, octu alebo iných zdrojov uhlíka k redukcii živín bolo v neošetrovanom akváriovom prostredí podľa okolností fatálne. Tak sa medzi časom zaužíval postup, najprv dať do akvária príslušné filtrové baktérie a tieto rozmnožiť pomocou uhlíkového zdroja. Negatívom tohto uhlíkového vyťahovania bakteriálnych kultúr je neexistujúce biologické riadenie a pohyblivosť. Tieto môžu zrazu odumrieť pri chýbajúcich živinách alebo nedostatku uhlíka a prudko zaťažiť vodu. K tomu produkujú veľmi vysoké množstvo CO2, čo má za následok nestabilné pH hodnoty a zníženie uhličitanovej tvrdosti. Práve túto problematiku pozná výrobca MICROBE-LIFT® už roky a zostavil produktovú líniu baktérií, ktorá pre každú oblasť použitia obsahuje zodpovedajúce baktériové kultúry - použiteľné so zdrojom uhlíka. Baktériové výrobky sa nechajú kombinovať a rozširovať podľa stanovenia problému ako skladačkový systém.

Základné k správnemu použitiu MICROBE-LIFT® Baktérie - výrobky Pre úspešné usídlenie a činnosť baktérií je nevyhnutne dôležitá vhodná plocha na osídlenie (napr. živé kamene a piesok v morskom akváriu, alebo piesok, rastliny, korene či rozličné filtračné médiá v sladkovodnom akváriu). Keďže sa pri MICROBE-LIFT® Baktériových produktoch jedná o žijúce mikroorganizmy mali by sme sa vyvarovať fyzikálnych a chemických metód čistenia vody, ktoré by mohli zničiť tieto mikroorganizmy. Použitie UV - C odkalovačov alebo ozonizérov by malo byť prvých 48 - 72 hodín po dávkovaní vynechané, aby sa umožnilo úspešné usídlenie MICROBE-LIFT® Baktérií. Zvláštny pozor je nutný pri použití ozonizéra , preto že už len malé predávkovanie ozónom, mikroorganizmy a tým dôležité baktérie zabíja. Po ošetrení antibiotikami a pred použitím baktériových produktov musí bezpodmienečne nasledovať filtrovanie cez aktívne uhlie a nakoniec veľká výmena vody. Pretože výmena látok aeróbnych baktérií (Nitrifikácia) je proces požierajúci kyslík, mali by ste sa postarať o dostatočnú cirkuláciu či prevetranie (napr. odpeňovač pri morskom akváriu, čerpadlo alebo rastliny pri sladkovodnom akváriu) v akváriu. Pre úspešné odbúranie nitrátu (Denitrifikácia) by mali vždy existovať dostatočné anaerobné (chudobné na kyslík) zóny ako napr. živé kamene alebo vysoká koralová drť a tomu zodpovedajúci filtračný materiál. Inak nie je možná chemická zmena nitrátu (NO3) na plynný dusík (N2). Niektoré bakteriálne produkty od MICROBE-LIFT® obsahujú fotosyntetické baktérie (napr. Purpur baktérie v Special Blend a Therap), malo by byť akvárium alebo filtračná nádrž dostatočne osvetlené, aby ste zabezpečili adekvátnu látkovú výmenu týchto baktérií.

2 2 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk


Kolobeh - Nitrifikácia a Denitrifikácia s MICROBE-LIFT®

Ryby

Pôvod amoniaku

Dusíkový plyn (N2)

Plynný dusík stúpa bezpečne na hladinu vody a vyparí sa do vzduchu, ktorý zo 78 % pozostáva z dusíku.

2 kroky

Denitrifikácia

prírodnému,

(už opísané v kroku 1) obsahuje Denitrifikanty, pracuje bez kyslíku. Tieto vybrané mikroorganizmy môžu pod anaerobnými podmienkami ktoré sa nachádzajú v akváriových filtroch a ich biofilmoch, premení nitrát v neškodný dusíkatý plyn (N2), a tak odstráni z akvária.

Nitrát (NO3)

Zdroj živín pre rastliny a riasy.

Nitrobacter sp. a Nitrospira sp. MICROBE-LIFT®/NITE-OUT II

(už opísané v kroku 2) dodá nutné Nitrobacter sp. a nitrospira sp. baktérie, ktoré sú potrebné pre oxidáciu rovnako jedovatého nitritu (NO2) v neškodný nitrát (NO3).

Krok 1:

k

Odbúranie nitrátu v anaerobných (na kyslík chudobných) zónach akvária.

MICROBE-LIFT®/ SPECIAL BLEND

Popri amoniaku, ktorý je odovzdávaný rybami cez ich žiabre, sú detritus (výlučky rýb), zvyšky potravy a odumreté zvyšky rastlín rozkladané mikroorganizmamy, ktoré rovnako vytvárajú amoniak ako konečný produkt.

čistému a zdravému akváriu!

Pridanie MICROBE-LIFT®/ SPECIAL BLEND

Urýchli odstránenie organických materiálov v akváriu vďaka prídavku vybraných mikroorganizmov, ktoré zvyšujú efektivitu organického rozkladu a zlepšujú výkonnosť filtra.

Krok 2:

Pridanie MICROBE-LIFT®/ NITE-OUT II

Dodá nutné nitirfikujúce baktérie (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp. a Nitrospira sp.), ktoré sú dôležité pre biologický nitrifikačný proces a zaistí plynulé odbúravanie jedovatého amoniaku.

Nitrosomonas sp.

(obsiahnuté v MICROBE-LIFT®/NITE-OUT II ) Premieňa amoniak v Nitrit (NO2).

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 3 3


Obsah

Baktérie - Produkty

Biologické procesy .................................. 2 - 3 Baktérie - Produkty ................................. 5 Krmivo pre koraly a doplnky krmiva ..... 6 Sladkovodné produkty ........................... 7 Morské a sladkovodné produkty ........... 8 KH a PH - Produkty .................................. 9 Rastliny - Ošetrujúce produkty .............. 10 - 11

5

Morská voda - Produkty ......................... 12 - 15 Prírodné ošetrujúce produkty ............... 16 - 17 Filtračné médiá ........................................ 18 Plazy a obojživelníky

Morské a sladkovodné produkty

ošetrujúce produkty ............................... 19

8 Morská voda Produkty

Prírodné ošetrujúce produkty

12-15 16-17 4

Morské Centrum Partizánske www.morskecentrum.sk


BaKTÉRIE PRODUKTY pre morské a sladkovodné akváriá

Gel Filter

Biologický štartér pre filtre • Predlžuje životnosť filtrov • Zapríčiní okamžitú biologickú aktivitu • Odbúrava organické znečistenie • Udržuje užitočné baktérie priamo na filtračnom materiály • Jednoduchá obsluha vďaka filtračným baktériám v gélovej forme Položka Objem

Biologický odstraňovač nitrátov • Zlepšuje kvalitu vody a tým aj zdravie rýb • Odstráni nitrát z vody • Odbúrava organický odpad rýchlo a spoľahlivo • Znižuje organické usadeniny na filtri, v piesku a dekoráciách Reef Safe

Dávkovanie

vystačí na 450 litrov

Nové akvárium: 5 ml na 80 l vody Zabehnuté akvárium: 5 ml na 40 l vody

vystačí na 1 800 litrov

Nové akvárium: 5 ml na 80 l vody Zabehnuté akvárium: 5 ml na 40 l vody

Dávkovanie

vystačí na 3 600 litrov

Naneste Gel filter priamo na filtračný materiál pravidelne v líniách alebo bodovo. Dávkovanie sa riadi podľa filtračného materiálu. Pri poróznom filtračnom materiály je doporučované filtračný gél nechať účinkovať 15 až 30 minút predtým, ako ho dáte do filtra. Opakujte proces pri každom čistení filtra alebo pri pridaní nového filtračného materiálu.

vystačí na 7 200 litrov

Nové akvárium: 5 ml na 80 l vody Zabehnuté akvárium: 5 ml na 40 l vody

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 250 litrov

Nové akvárium: Pridajte každý druhý deň 1 čajovú lyžičku (5 ml) na 40 l vody, až pokým nebudú akceptovateľné hodnoty nitritu a amoniaku. Zabehnuté akvárium: Pridajte 1 čajovú lyžičku (5 ml) na 40 l vody pri výmene vody alebo keď pridáte nové živočíchy.

vystačí na 900 litrov vystačí na 1 800 litrov vystačí na 3 600 litrov vystačí na 14 400 litrov vystačí na 28 800 litrov

Biologický ošetrujúci systém pre vaše akvárium • Štartovacia formula pre biologický cyklus • Odbúrava organické odpadové látky • Znižuje nitráty biologickou cestou • Stimuluje prirodzený vývoj rastlín • Redukuje časté čistenie a robí vodu krištáľovo jasnú Postačujúci pre

42 týždňov, vystači pre 300 l akvárium

vystačí na 28 800 litrov vystačí na 57 600 litrov

Nové akvárium: 5 ml na 80 l vody Zabehnuté akvárium: 5 ml na 40 l vody

Biologický čistič substrátov Čistí dno akváriá na prírodnej báze • Čistí dno a skaly • Odstráni organické odpadové látky • Plnohodnotne spracuje fosfátové a nitrátové zdroje • Viaže uvoľnený fosfát • Docieli optimálne hodnoty vody Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

Rozdielné, záleží od potreby alebo údržby.

Pozri príbalový leták.

TheraP

Special Blend

30 týždňov, vystači pre 100 l akvárium 32 týždňov, vystači pre 200 l akvárium

Položka Objem

Gravel & Substrate Cleaner

Štartovacie baktérie Špeciálne štartovacie baktérie pre nové a zabehnuté akváriá • Odbúrava amoniak a nitrit vďaka prirodzeným biologickým procesom • S MICROBE-LIFT® Special Blend vytvára optimálny biologický kolobeh

Položka Objem

Aquarium Balancer

Postačujúci pre

Nite-Out II™

Položka Objem

Baktérie - produkty

Biologický ošetrujúci systém pre vaše živočíchy • Zosilňuje rast rýb a koralov • Podporuje živočíchy vďaka probiotickým baktériám • Znižuje nedostatky • Je vhodné ako koralové krmivo (bakteriálny planktón) • Znižuje stres • Neobsahuje chémiu - čisto biologický Postačujúci pre

Dávkovanie

Pozri príbalový leták.

30 týždňov, vystači pre 100 l akvárium

Pozri príbalový leták.

Pozri príbalový leták.

32 týždňov, vystači pre 200 l akvárium

Pozri príbalový leták.

Pozri príbalový leták.

42 týždňov, vystači pre 300 l akvárium

Pozri príbalový leták.

Dávkovanie

Pozri príbalový leták.

Položka Objem

Pozri príbalový leták.

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 5 5


Krmivo pre koraly a doplnky potravy

Phyto-Plus B

Rastlinný planktón Špeciálne konzervovaný fyto planktón pre všetkých útesových obyvateľov v morskom akváriu. • Zlepšuje rast morských živočíchov • Zosilňuje prirodzené sfarbenie • Veľmi silne koncentrované • Vysoko hodnotné zloženie • Veľkosť: 2 - 23 mikrónov (mikrometrov) • Dlhá životnosť MICROBE-LIFT ®/Phyto-Plus A je vyrábaný v kontrolovanej aqua kultúre. Je zbieraný a miešaný v prírodných podmienkach a balený v laboratóriu.

Morská a sladká voda Phyto-Plus A

Rastlinný planktón Špeciálne konzervovaný fyto planktón pre všetkých útesových obyvateľov v morskom akváriu. • Zlepšuje rast morských živočíchov • Zosilňuje prirodzené sfarbenie • Veľmi silne koncentrované • Vysoko hodnotné zloženie • Veľkosť: 9 - 50 mikrónov (mikrometrov) • Dlhá životnosť MICROBE-LIFT ®/Phyto-Plus A je vyrábaný v kontrolovanej aqua kultúre. Je zbieraný a miešaný v prírodných podmienkach a balený v laboratóriu. Položka Objem

Položka Objem

Dávkovanie Pred použitím potraste.Pridajte 1-2 čajové lyžičky (5 ml) alebo 1-2 vrchnáky na 200 l vody týždenne. Podľa obsadenia akvária môžete dávkovanie meniť. Môžete podávať s umelou striekačkou 1 až 2 kvapky 2-3 krát týždenne každému živočíchovi ako potravu. Dávkujte najlepšie v oblasti s veľkým vodným prúdením.

ZOO Plus

Živočíšny planktón Špeciálne konzervovaný planktón pre všetkých útesových obyvateľov v morskom akváriu. • Zlepšuje rast morských živočíchov • Zosilňuje prirodzené sfarbenie • Veľmi silne koncentrované • Vysoko hodnotné zloženie • Veľkosť: do 800 mikrónov (mikrometrov) • Dlhá životnosť MICROBE-LIFT ®/Phyto-Plus A je vyrábaný v kontrolovanej aqua kultúre. Je zbieraný a miešaný v prírodných podmienkach a balený v laboratóriu.

Dávkovanie Pred použitím potraste.Pridajte 1-2 čajové lyžičky (5 ml) alebo 1-2 vrchnáky na 200 l vody týždenne. Podľa obsadenia akvária môžete dávkovanie meniť. Môžete podávať s umelou striekačkou 1 až 2 kvapky 2-3 krát týždenne každému živočíchovi ako potravu. Dávkujte najlepšie v oblasti s veľkým vodným prúdením.

Položka Objem

Dávkovanie Pred použitím potraste.Pridajte 1-2 čajové lyžičky (5 ml) alebo 1-2 vrchnáky na 200 l vody týždenne. Podľa obsadenia akvária môžete dávkovanie meniť. Môžete podávať s umelou striekačkou 1 až 2 kvapky 2-3 krát týždenne každému živočíchovi ako potravu. Dávkujte najlepšie v oblasti s veľkým vodným prúdením.

Krill Spray

Garlic Spray

Prírodná vábnička Špeciálne vyvinutá vábnička pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Prírodná vábnička • Podporuje príjem potravy • Zosilňuje prirodzené sfarbenie • Veľmi silne koncentrované • Vysoko hodnotné zloženie • Ideálny zhodnocovač krmiva • Dlhá životnosť MICROBE-LIFT ® Krill Enhance je silná prírodná vábnička bohatá na živiny, ktorej múdre vlastnosti spočívajú v komplexnom aromatickom zlúčení. Krill Enhance zlepšuje príjem potravy zvlášť pri novo nasadených, chorých alebo oslabených živočíchoch. Položka Objem

Dávkovanie Nastriekajte priamo na krmivo.

6 6 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk

Prírodná vábnička Špeciálne vyvinutá vábnička pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Prírodná vábnička • Podporuje príjem potravy • Účinkuje anti parazitne • Veľmi silne koncentrované • Vysoko hodnotné zloženie • Ideálny zhodnocovač krmiva • Dlhá životnosť MICROBE-LIFT ® Garlic Enhance je silná prírodná vábnička bohatá na živiny, ktorej múdre vlastnosti spočívajú v komplexnom aromatickom zlúčení. Garlic Enhance zlepšuje príjem potravy zvlášť pri novo nasadených, chorých alebo oslabených živočíchoch. Položka

Objem

Dávkovanie Nastriekajte priamo na krmivo.


sladkovodné Produkty

pH Increase

pH Decrease

pH - Plus Špeciálne vyvinutý produkt k cielenému zvýšeniu pH hodnôt v sladkovodných akváriách. • Bezpečné zvýšenie pH hodnôt • Zamedzí osmotickému šoku pri živočíchoch • Chráni žiabre a sliznicu rýb • Neškodí rybám, rastlinám ani bezstavovcom V kombinácií s MICROBE-LIFT® pH-Buffern je možné udržať priané úrovne pH hodnôt konštantné. Položka

Objem

Dávkovanie

pH - Mínus Špeciálne vyvinutý produkt k cielenému zníženiu pH hodnôt v sladkovodných akváriách. • Bezpečné zníženie pH hodnôt • Zamedzí osmotickému šoku pri živočíchoch • Chráni žiabre a sliznicu rýb • Neškodí rybám, rastlinám ani bezstavovcom V kombinácií s MICROBE-LIFT® pH-Buffern je možné udržať priané úrovne pH hodnôt konštantné. Položka

Objem

Pridajte 5 ml na 190 l vody vo vašom akváriu, aby ste pH hodnotu bezpečne zvýšili o 0,1.

Dávkovanie Pridajte 5 ml na 190 l vody vo vašom akváriu, aby ste pH hodnotu bezpečne znížili o 0,1.

Clarifier Plus Vitamins & Amino Acids

Prémiové vitamíny a amínokyseliny Špeciálne vyvinuté prémiové vitamíny a amínokyseliny pre použitie v sladkovodných akváriách. • Stará sa o lepšiu vitalitu • Podporuje imunitný systém • Zlepšuje zdravý rast Vitamíny a amínokyseliny sú dôležité súčasti v sladkovodnom akváriu, zlepšujú imunitný systém a prispievajú podstatne k zachovaniu zdravia vašich živočíchov. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 650 litrov

Pridajte týždenne 5 ml na 120 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 5 300 litrov vystačí na 10 600 litrov vystačí na 42 400 litrov vystačí na 84 800 litrov

Odkaľovač Špeciálne vyvinutý odkaľovač pre použitie v sladkovodných akváriách. • Rýchlo vyčistí kalnú vodu • Odoberie vode výlučky a naplaveniny • Zlepší výkon filtra • Biologická aktivita zostane nezmenená • Polymérová účinná formula • Neškodný pre všetky živočíchy a rastliny Vďaka jedinečnému polymérovému zloženiu budú špina a naplaveniny vo vode rýchlo a bezpečne viazané a cez vnútorný a vonkajší filter odstránené. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 450 litrov

Pridajte 5 ml na 75 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 1 800 litrov vystačí na 3 600 litrov vystačí na 7 200 litrov vystačí na 28 800 litrov vystačí na 57 600 litrov

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 7 7


úprava vody - produkty

morské a sladkovodné Produkty Ammonia Remover

Odstraňovač čpavku Špeciálne vyvinutý prípravok na úpravu vody pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Trvalo viaže amoniak a zbavuje jedov • Neutralizuje chlór, chloramín • Zostáva aktívny aj po aplikácii • Ideálny pri transporte či výstave • Rýchla pomoc v nutnom prípade a pri prevencii • Neovplyvňuje biologickú aktivitu • Stabilizuje pH hodnoty Microbe-Lift®/Ammonia Remover účinkuje ideálne v kombinácii s Microbe-Lift®/Aquatic Stress Relief pre stresové situácie (transport, výstavy, import, atď.) Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 225 litrov

Pridajte 5 ml na 40 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 900 litrov vystačí na 1 800 litrov

Phosphate Remover

Odstraňovač fosfátov Jedinečný odstraňovač fosfátov pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Odstráni fosfáty rýchlo, bezpečne a natrvalo • Zlepší kvalitu vody • Bezchybné pre ryby a koraly • Bio - polymérová funkcia • Žiadny účinok na pH hodnoty Neustále vysoké hodnoty fosfátov poukazujú väčšinou na fosfátové ložisko na dne alebo v skalách. Tieto by mali byť prístupné vďaka použitiu Gravel a Substrat Cleaners, aby mohli byť vďaka Phosphat Remover rýchlo, bezpečne a dlhodobo odstránené*. * iba uvoľnený fosfát vo vode je vďaka fosfátovému absorbentu odstrániteľný Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 1 500 litrov

Sladkovodné akvárium: Pridajte pri PO4 hodnote medzi 0,2 a 0,9 mg 7,5 ml na 190 l vody vo vašom akváriu. Pri PO4 hodnote nad 1,0 mg zdvojnásobte dávkovanie. Morské akvárium: Polovičné alebo rovnaké dávkovanie ako pri sladkovodnom akváriu.

vystačí na 3 000 litrov vystačí na 6 000 litrov

vystačí na 3 600 litrov

vystačí na 24 000 litrov

vystačí na 14 400 litrov

vystačí na 48 000 litrov

vystačí na 28 800 litrov

Aquatic Stress Relief XTreme™

Úprava vody Špeciálne vyvinutý upravovač vody pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Urobí vodu z vodovodu bezpečnú pre všetky živočíchy • Základ pre život baktérií • Neutralizuje chlór, chloramín a ťažké kovy • Odstráni amoniak, zbaví jedov nitritu • Chráni efektívne sliznicu a žiabre • Stabilizuje uhlíkovú tvrdosť a pH hodnoty Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 225 litrov

Pridajte 5 ml na 50 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 900 litrov vystačí na 1 800 litrov

Zmierňovač stresov Špeciálne vyvinutý upravovač vody pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Redukuje stres • Neutralizuje chlór, chloramín • Odstráni ťažké kovy • Chráni efektívne sliznicu a žiabre • Obsahuje esenciálne elektrolyty • Stabilizuje pH hodnoty • Neovplyvňuje biologickú aktivitu Keď bude tento produkt kombinovaný s Ammonia Remover, bude amoniak rýchlejšie, bezpečne a trvalo odstránený a ryby, ako aj ostatné živočíchy budú optimálne chránené. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 225 litrov

Pridajte 5 ml na 40 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 900 litrov vystačí na 1 800 litrov

vystačí na 3 600 litrov

vystačí na 3 600 litrov

vystačí na 14 400 litrov

vystačí na 14 400 litrov

vystačí na 28 800 litrov

vystačí na 28 800 litrov

8 8 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk


KH a PH Produkty

nOVINKA KH Booster

KH Plus Špeciálne vyvinutý produkt na zvýšenie uhličitanovej trvdosti (Karbonat) pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Rýchlejšie a bezpečnejšie zvýšenie uhličitanovej tvrdosti • Dodá pre nitrifikáciu dôležité palivo baktériám • Podporuje rast koralov V procese nitrifikácie môžu baktérie odbúrať nebezpečný amoniak iba pri dostatočne vysokej hodnote uhličitanovej tvrdosti, ktorá by mala mať minimálnu hodnotu od 3 dH° v sladkovodnom akváriu a 8 dH° v morskej vode. Položka Objem

pH Buffer / Stabilizer

pH hodnota stabilizéra 8,2 Špeciálne vyvinutý stabilizátor pH hodnôt pre morské akváriá. • Stabilizuje pH hodnotu na 8,2 • Neškodné pre ryby a koraly V kombinácii s pH Increase morská voda môže byť v akváriu dosiahnutá každá ph úroveň bezpečne a jednoducho. Položka Objem

Dávkovanie Pozri príbalový leták.

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 4 750 litrov

Použite priloženú lyžičku a pridajte 1 lyžičku (5 g) na 95 l vody.

vystačí na 9 500 litrov vystačí na 35 000 litrov

Buffer 6.5 pH

Buffer 7.0 pH

Stabilizátor pH hodnoty 6,5 Špeciálne vyvinutý stabilizátor pH hodnôt pre sladkovodné akváriá. • Stabilizuje pH hodnotu na 6,5 • Neškodné pre živočíchy a rastliny V kombinácii s pH Increase alebo pH Decrease môže byť v akváriu dosiahnutá každá pH úroveň bezpečne a jednoducho. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 1 900 litrov

Aby ste znížili pH hodnotu a udržali ju na 6,5: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 40 l vody. Aby ste zvýšili pH hodnotu a udržali ju na 6,5: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 40 l vody.

vystačí na 3 800 litrov vystačí na 14 000 litrov

Stabilizátor pH hodnoty 7,0 Špeciálne vyvinutý stabilizátor pH hodnôt pre sladkovodné akváriá. • Stabilizuje pH hodnotu na 7,0 • Neškodné pre živočíchy a rastliny V kombinácii s pH Increase alebo pH Decrease môže byť v akváriu dosiahnutá každá pH úroveň bezpečne a jednoducho. Položka Objem

Dávkovanie

vystačí na 1 900 litrov

Aby ste znížili pH hodnotu a udržali ju na 7,5: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 40 l vody. Aby ste zvýšili pH hodnotu a udržali ju na 7,5: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 40 l vody.

vystačí na 3 800 litrov vystačí na 14 000 litrov

Aby ste znížili pH hodnotu a udržali ju na 7,0: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 40 l vody. Aby ste zvýšili pH hodnotu a udržali ju na 7,0: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 40 l vody.

vystačí na 14 000 litrov

Buffer 8,5 pH

Stabilizátor pH hodnoty 7,5 Špeciálne vyvinutý stabilizátor pH hodnôt pre sladkovodné akváriá. • Stabilizuje pH hodnotu na 7,5 • Neškodné pre živočíchy a rastliny V kombinácii s pH Increase alebo pH Decrease môže byť v akváriu dosiahnutá každá pH úroveň bezpečne a jednoducho. Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 3 800 litrov

Buffer 7,5 pH

Položka Objem

Postačujúci pre vystačí na 1 900 litrov

Stabilizátor pH hodnoty 8,5 Špeciálne vyvinutý stabilizátor pH hodnôt pre sladkovodné akváriá. • Stabilizuje pH hodnotu na 8,5 • Neškodné pre živočíchy a rastliny V kombinácii s pH Increase alebo pH Decrease môže byť v akváriu dosiahnutá každá pH úroveň bezpečne a jednoducho. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 1 900 litrov

Aby ste znížili pH hodnotu a udržali ju na 8,5: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na 120 l vody. Aby ste zvýšili pH hodnotu a udržali ju na 8,5: pridať 1 dávkovaciu lyžičku (5 g) na120 l vody.

vystačí na 3 800 litrov vystačí na 14 000 litrov

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 9 9


Starostlivosť o rastliny - produkty All-in-One

Prémiové živiny pre rastliny Špeciálne vyvinutý ošetrujúci preparát pre všetky rastliny v sladkovodnom akváriu. Vďaka špeciálnej formule z mikro a makro živín, vitamínov a aminokyselín obdržia rastliny všetko pre ich zdarný vývin. Funkcie a výhody: • Zdravé rastliny • Lepší rast • Silné korene • Maximálne farby • Obsahuje esenciálne, primárne a sekundárne živiny • Vitamíny a aminokyseliny • Bez nitrátov a fosfátov

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 1 400 litrov

Pridajte 5 ml na 115 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 5 500 litrov vystačí na 11 000 litrov

nOVINKA Bio - Carbon

Mikrobiologický uhlíkový zdroj pre rastliny Špeciálne vyvinutý ošetrujúci preparát pre všetky rastliny v sladkovodnom akváriu. Vďaka špeciálnej formule z mikroorganizmov a prírodného uhlíka sa zlepší príjem potravy, čo vedie k lepšiemu blahu a rastu rastlín. Funkcie a výhody: • Kyselina humínová ako uhlíkový zdroj • Obsahuje prirodzené mikroorganizmy • Stúpa príjem potravy rastlín • Napomáha prirodzenej rovnováhe rastlín • Stúpa efektívnosť substrátu • Zlepšuje sa pohoda a rast rastlín

Položka Objem

Prémiový prípravok fosforu pre rastliny • Zlepšuje bohaté rastlinstvo • Jednoducho použiteľné tekuté stopové prvky • Bez nitrátov Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 3 500 litrov

2,5 ml na 75 litrov vody 1 x alebo 2 x za týždeň alebo pri úbytku fosforu.

vystačí na 56 000 litrov

vystačí na 17 000 litrov

Prémiový prípravok kália pre rastliny • Zlepšuje silné korene a výhonky rastlín • Zlepšuje príjem živín • Zabráni žltnutiu • Bez nitrátov a fosfátov Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 500 litrov

1 čajová lyžička (5 ml) na 115 litrov vody.

vystačí na 5 000 litrov

nOVINKA Nitrogen (Dusík)

Prémiový prípravok dusíka pre rastliny • Zlepšuje rast rastlín • Jednoduché k doplneniu tekutého stopového prvku • Bez fosfátov

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 7 000 litrov

2,5 ml na 150 litrov vody 2 x za týždeň alebo podľa potreby.

vystačí na 14 000 litrov vystačí na 28 000 litrov vystačí na 112 000 litrov

nOVINKA Potassium (Kálium)

Položka Objem

Štartovacia dávka: 1 čajová lyžička (5ml) na 40 l vody. Následujúca dávka: 1 čajová lyžička (5ml) na 190 l vody denne alebo každý druhý deň. Dávkovanie môže byť pomaly zvyšované pri akváriách s vysokým rastlinstvom.

vystačí na 68 000 litrov

nOVINKA Phosphorous (Phosphor)

vystačí na 7 000 litrov vystačí na 14 000 litrov

Dávkovanie

vystačí na 8 500 litrov

vystačí na 44 000 litrov

Položka Objem

Postačujúci pre vystačí na 4 250 litrov

nOVINKA Iron (Železo)

Prémiový prípravok železa pre rastliny • Prináša živé farby • Zabráni žltnutiu • Bez nitrátov a fosfátov Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 4 500 litrov

1 čajová lyžička (5 ml) na 190 litrov vody podľa potreby, aby zostala hodnota od 0,10 ml/l železa.

vystačí na 9 000 litrov

vystačí na 10 000 litrov

vystačí na 18 000 litrov

vystačí na 40 000 litrov

vystačí na 72 000 litrov

1010 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk


STAROSTLIVOSŤ O RASTLINY Produkty nOVINKA Biologically Alive Substrate

Biologické základné dno pre akvária Špeciálne vyvinutý základ pre všetky sladkovodné akvária. Biologically Alive Substrat obsahuje cez 25 mikro a makro živín pre veľkolepé a zdravé rastliny. Jeho zvláštna štruktúra ponúka nitrifikujúcim baktériám (štartujúcim baktériám) optimálnu pôdu a rastlinám veľmi dobrú podporu pre ich zdar. Funkcie a výhody: • Obsahuje pozitívne bakteriálne spóry • Obsahuje stopové prvky aj cez 25 mikro a makro živín • Má veľkú osídľujúcu plochu pre nitrifikujúce baktérie • Prírodné suroviny (nie chemicky vrstvené alebo farbené) • Vysoká sypná hustota (skoro dupľovaný rozsah ako u konkurencie) • Pálené • pH neutrálne • Udržuje kyslík • Neobsahuje hnojivo, kompost, zem alebo rašelinu Položka Objem

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 11 11


Morská voda Produkty

Výrobky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach balenia.

Strontium & Molybdenum Clarifier Plus

Odkaľovač • Rozjasní rýchlo zakalenú vodu • Zbavuje vodu výlučkov a naplavenín • Zlepšuje výkon filtra • Biologická aktivita zostáva • Polymérová účinná formula • Neškodný pre všetkých útesových obyvateľov

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov vystačí na 4 400 litrov

Pre kalnú vodu: Pridajte 10 ml na 200 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 8 800 litrov vystačí na 36 200 litrov vystačí na 72 400 litrov

Prémiový prídavok stroncia + pH stabilizátor • Biologicky dostupné stroncium a molybdén • Zlepšuje rast • Zosilňuje tkanivo • Zlepšuje farby • Stabilizuje pH hodnoty V prírode je stroncium s 8 mg/l morskej vody rozpustné. Má veľkú podobnosť s kalciom a sú u koralov spoločne uskladnené. Pre dobrý zdar koralov je nevyhnutné. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov

Pridajte 7-14 ml na 200 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 4 400 litrov vystačí na 8 800 litrov

Pri údržbe: 1 x za týždeň 7 ml na 200 l vody vo vašom akváriu.

vystačí na 36 200 litrov vystačí na 72 400 litrov

Calcium Concentrate

Prémiový prídavok kalcia a pH stabilizátor • Biologicky dostupné kalcium • Zlepšuje rast • Silnejšia vápenatá kostra • Stabilizuje pH hodnoty • Obsahuje vitamín D3 Kalcium koncentrát obsahuje cez 100.000 mg/l kalcia v biologicky dostupnej forme a je kvôli obsiahnutému vitamínu D ešte efektívnejšie prijatý pre koraly a bezstavovce ako u konkurenčných produktoch. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov

Pridajte 7-14 ml do 200 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 4 400 litrov vystačí na 8 800 litrov

Vitamins & Amino Acids

Vitamíny a amínokyseliny + pH stabilizátor • Zlepšuje príjem stopových prvkov • Zlepšuje imunitný systém • Stabilizuje pH hodnoty Vitamíny a amínokyseliny sú dôležité súčasti v morskej vode, ktoré zlepšujú imunitný systém a prispievajú predovšetkým k tomu, že koraly môžu prijímať stopové prvky lepšie. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov

Pridajte 7-14 ml do 200 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 4 400 litrov vystačí na 8 800 litrov

vystačí na 36 200 litrov

vystačí na 36 200 litrov

vystačí na 72 400 litrov

vystačí na 72 400 litrov

1212 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk


MORSKÁ VODA - produkty

Chelated Iron

Prémiový prípravok železa a pH stabilizátor • Zosilňuje farby koralov • Zlepšuje rast okrasných rias • Stabilizuje pH hodnoty Chelated Iron účinkuje zvlášť prednostne pri starostlivosti o druhy Goniopora a Alveopora, ktoré majú zvýšenú potrebu železa.

Magnesium Supplement

Prémiový prípravok magnézia a pH stabilizátor • Zvyšuje rast • Podstatný stopový prvok • Pomáha udržiavať vysokú hodnotu kalcia • Stabilizuje pH hodnoty Veľa koralov a vápenatých rias uskladňuje vo svojej kostre okrem kalcia a stroncia aj magnézium. Magnézium je podstatný stopový prvok v morskej vode, ktorého koncentrácia sa pohybuje medzi 1250 mg/l a 1350 mg/l. Položka

Objem

Dávkovanie Pridajte 15 ml na 200 litrov vody vo vašom akváriu.

Essential Minerals & Trace Elements

Prémiové minerály a stopové prvky + pH stabilizátor • Zosilňuje farby a rast u koralov • Podporuje vznik polypov • Podporuje zooxantelov • Stabilizuje pH hodnoty Essential Minerals a Trace Elements účinkuje proti podzásobeniu dôležitými prvkami pri tvrdých a mäkkých koraloch. Vyššie riasy, ako napr. Caulerpa sú podporované pri raste a ukazujú prirodzené a sýte farby. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov

Pridajte 7-14 ml do 200 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 4 400 litrov vystačí na 8 800 litrov

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov

Pridajte 7-14 ml na 200 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 4 400 litrov vystačí na 8 800 litrov vystačí na 17 600 litrov vystačí na 35 200 litrov

Jodide a Bromide

Prémiový prípravok jódu a brómu + pH stabilizátor. • Zosilňuje farby koralov • Podporuje zvliekanie kože pri bezstavovcoch • Zvyšuje vitalitu bezstavovcov • Podporuje vznik pigmentu • Pri rybách znemožňuje vznik hrč • Stabilizuje pH hodnoty Podporuje vznik polypov v symbióze žijúcich zooxantelov, čo sa pozitívne odráža na farebnosti koralov. Zvliekanie sa garnel, krabov a ostatných bezstavovcov je tiež podporované. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 200 litrov

Pridajte 7-14 ml na 200 litrov vody vo vašom akváriu.

vystačí na 4 400 litrov vystačí na 8 800 litrov vystačí na 17 600 litrov vystačí na 35 200 litrov

vystačí na 17 600 litrov vystačí na 35 200 litrov

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 13 13


Morská voda

All-in-One

Prémiové stopové prvky. Tento prémiový produkt obsahuje vyvážený pomer nasledujúcich šiestich MICROBE-LIFT/Reef produktov. Obsahuje: • Železo v chelátovej forme (železo, tiamín B-1) • Dôležité minerálne látky a stopové prvky • Vitamíny a aminokyseliny • Koncentrát vápnika • Jodidy a bromidy • Stroncium a molybdén • Vitamín D S novo vyvinutou receptúrou je teraz významne jednoduchšie udržiavanie morského akvária. Je to časovo úsporný produkt, jednoduchý a pohodlný pri použití. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 1 125 litrov

Pridať 1-2 týždenne 14-25 ml na 190 l vody, pokryje tak široký rozsah vo všetkých hlavných zložkách.

vystačí na 2 250 litrov vystačí na 4 500 litrov vystačí na 18 000 litrov

Produkty

Coralline Algae Accelerator

Vápenaté riasy plus • Obsahuje najlepší Aragonit • Má 100.000 mg/l vápnika • Podporuje rýchly rast korálových rias • Zabraňuje rastu nežiadúcich rias Červené až fialové vápencové riasy prinášajú mnohým akvaristom veľkú radosť. Podporuje farebnú veľkoleposť mora a tým zároveň konkuruje nežiadúcim riasam.

vystačí na 36 000 litrov

pH Buffer / pH stabilizátor 8.2

Špeciálne navrhnutý pH stabilizátor morskej vody akvária. • Stabilizuje hodnotu pH na 8,2 • Neškodí rybám a koralom V kombinácii s MICROBE-LIFT® pH Increase pre morskú vodu sa môže bezpečne a jednoducho dosiahnuť potrebné pH na každej úrovni. Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 4 750 litrov

Použite pribalenú odmernú lyžičku a pridajte 1lyžicu (5 g) na 95 l vody.

vystačí na 9 500 litrov vystačí na 35 000 litrov

pH Increase / pH zvýšenie pH-plus

Špeciálne vyvinutý produkt na zvýšenie pH hodnôt v morskom akváriu. • Bezpečne zvyšuje pH • Zabraňuje osmotickému šoku živočíchov • Chráni žiabre a sliznicu rýb • Nie je škodlivý pre ryby, koraly a bezstavovce V kombinácii s MICROBE-LIFT® pH-Buffer je možné zachovať konštantné požadované pH.

Položka

Objem

Dávkovanie Po pridaní 5 ml na 190 litrov morskej vody vášho akvária sa bezpečne zvýši pH o 0,1.

MORSKÁ VODA - produkty

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 4 450 litrov

Pridajte 5 ml na 190 litrov morskej vody vášho akvária.

vystačí na 8 900 litrov vystačí na 17 800 litrov vystačí na 71 200 litrov vystačí na 142 400 litrov

Complete

Vápniková a uhličitanová prísada • Dopĺňa vápnik a uhličitan • Obsahuje všetky stopové prvky potrebné pre kalcifikáciu • Stabilizuje hodnotu pH na 8.2 až 8.3 V kombinácii s produktom MICROBE-LIFT®/All-In-One to je kompletné riešenie pre morské akvárium.

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 450 litrov

Pridajte každý deň 10 ml na 40 litrov morskej vody vo vašom akváriu. Dbajte na to, aby ste dávkovali produkt v zóne so silným prúdom vody.

vystačí na 900 litrov vystačí na 1 800 litrov vystačí na 7 200 litrov vystačí na 14 400 litrov

1414 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk


ÚTESová a morská SOĽ

ÚTESová a morská SOĽ

Útesová soľ (Riff Salz)

• Je vyrobená z farmaceutickej soli • Pomáha stabilizovať pH • Je navrhnutá na používanie s kalciovými reaktormi • Obsahuje všetky hlavné, vedľajšie a stopové prvky, ktoré potrebujú útesoví obyvatelia. Položka Rozsah

Merná hmotnosť / obsah soli

Objem

Hmotnosť

1,025 merná hmotnosť / 10 l = 323.5 g slanosti (3,78 l) 1 balenie 1,025 merná hmotnosť / 10 l = 323.5 g slanosti (13 l) 1 balenie 1,025 merná hmotnosť / 10 l = 323.5 g slanosti (18 l) 1 balenie

Morská soľ (Marine Salz)

• Vyrobená z farmaceutickej soli • Pomáha stabilizovať pH hodnoty • Obsahuje všetky hlavné, vedľajšie a stopové prvky, ktoré sú potrebné pre morské ryby Položka Rozsah

Merná hmotnosť / obsah soli

Objem

1,022 merná hmotnosť / 10 l = 298 g slanosti

(3,78 l) 1 balenie

1,022 merná hmotnosť / 10 l = 298 g slanosti

(13 l) 1 balenie

1,022 merná hmotnosť / 10 l = 298 g slanosti

(18 l) 1 balenie

Hmotnosť

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 15 15


100% Prírodné a RASTLINNÉ pre zdravé vodné prostredie!

MICROBE-LIFT/Artemiss™ MICROBE-LIFT/Artemiss je biologický prípravok do vody, ktorý podporuje obranyschopnosť rýb pri bakteriálnych infekciách. Tieto infekcie majú symptómy: začervenané plutvy, vredy, vypúlené oči, mliečna koža, zrýchlené dýchanie alebo plieseň. MICROBE-LIFT/Artemiss prispieva k zosilneniu prirodzenej imunity rýb, aby sa potom zvýšila obranyschopnosť proti chorobám. MICROBE-LIFT/Artemiss zvyšuje a urýchľuje regeneráciu poškodeného tkaniva, pokým sa rana plnohodnotne nezacelí. Aj pri hlbokých ranách pomáha MICROBE-LIFT/Artemiss prekvapivo rýchlo. Používa sa aj pri ošetrení antibiotikami, aby sa predišlo novým infekciám. MICROBE-LIFT/Artemiss sa môže použivať v každom akváriu a je bezpečný pre všetky živočíchy. Je to veľká podpora pri aklimatizovaní sa rýb v novom prostredí.

Medikamentózne ošetrenia robia veľa problémov v akváriu. Usmrcujú nitrifikujúce baktérie v bio filtri alebo v akváriu až tak, že sú potrebné denné výmeny vody aby sa zabránilo otrave amoniakom. Otázka: Keď MICROBE-LIFT /Artemiss a Herbtana neusmrtia žiadne vo filtri nitrifikujúce baktérie, ako môžu potom efektívne účinkovať proti patogénnym baktériám? Odpoveď: MICROBE-LIFT/Herbtana a Artemiss nie sú žiadne biocídy! Sú to prirodzené stimulanty imunitného systému. MICROBE-LIFT/Herbtana a Artemiss nezhoršujú kvalitu vody a šetria čas i peniaze. Počas liečby týmito produktami môžete vaše ryby kŕmiť a filter nechať v prevádzke ako zvyčajne. To prispieva k pohode a uvoľneniu vašich rýb.

SLADKá voda

MORSKÁ VODA

Artemiss™

• 100 percent organický produkt • Podporuje liečbu živočíchov pri bakteriálnych ochoreniach a infekciách • Podporuje a urýchľuje regeneráciu poškodeného tkaniva až do úplného zahojenia rany

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 250 litrov

Dávkovanie 1ml na 20 l alebo 5 ml na 100 l akvarijnej vody po dobu 10 dní.

vystačí na 4 500 litrov vystačí na 9 000 litrov vystačí na 36 000 litrov

1616 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk

Artemiss™

• 100 percent organický produkt • Podporuje liečbu živočíchov pri bakteriálnych ochoreniach a infekciách • Podporuje a urýchľuje regeneráciu poškodeného tkaniva až do úplného zahojenia rany

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 250 litrov

Dávkovanie 1ml na 20 l alebo 5 ml na 100 l akvarijnej vody po dobu 10 dní.

vystačí na 4 500 litrov vystačí na 9 000 litrov vystačí na 36 000 litrov


Otázka:

Prečo by ste mali použiť MICROBE-LIFT/Herbtana a MICROBE-LIFT/Artemiss namiesto antibiotík a iných ošetrujúcich metód?

MICROBE-LIFT/Herbtana MICROBE-LIFT/Herbtana je biologický prípravok do vody, ktorý podporuje ryby pri nasledujúcich parazitárnych ochoreniach: Hautegel, Žiabrové červy, Ichtyo, Odinium, Costia, Chilonella a Trichodina. Parazitárne ochorenia sa dajú spoznať podľa nasledujúcich symptómov: mliečna koža, trenie sa o predmety a sťažené dýchanie. Parazity sa nachádzajú na väčšine rýb v menšom alebo väčšom množstve. Je to prirodzené a býva z pravidla kontrolované cez zdravý imunitný systém rýb. Pri stresových situáciách klesá schopnosť rýb toto kontrolovať. Má to za následok premnoženie parazitov, ktoré ohrozujú zdravie rýb. MICROBE-LIFT/Herbtana podporuje imunitný systém rýb, redukuje parazity a zabráni ich návratu počas ošetrenia. Pozor: Nepoužívať spolu s inými liekmi, Algicídmi alebo na medi založenými produktami. Odstráňte všetky uhlíkové filtre, aby ste zabránili odfiltrovaniu prírodných zložiek.

Odpoveď: Antibiotiká alebo chemické ošetrenia: • Môžu zabiť nitrifikujúce baktérie, čo vedie k problémom s kvalitou vody a jej stabilitou • Môžu podporovať rozvoj rezistentných patogénnych baktérií • Môžu oslabiť imunitný systém rýb • Môžu mať negatívne účinky na citlivé druhy rýb a rastliny • Môžu poškodiť silikónové tesnenie v akváriu

Výhody MICROBE-LIFT/Herbtana a Artemiss: • 100 % prírodné • Netoxické • Ekologické • Nevedie k rezistentným bakteriálnym kmeňom • Pomáha pri napadnutí patogénnymi baktériami ako sú Aeromonas sp. Pseudomonas sp., Cytophaga (Flavobacterium) Flexibacter sp. a v mnohých iných antibiotikám odolných bakteriálnych kmeňoch • Pri predpísanom použití je bezpečný pre všetky morské, sladkovodné a ryby z braktickej vody, ako aj pre koraly, ostatné živočíchy a rastliny • Nemá žiadny vplyv na nitrifikujúce baktérie • Žiadne farbenie vody - žiadne fľaky, žiadne poškodenie silikónového tesnenia • Žiadne škodlivé zvyšky - MICROBE-LIFT/Herbtana a Artemiss sú plnohodnotne biologicky odbúrateľné Vo väčšine prípadov sú ochorenia rýb zapríčinené zlými životnými podmienkami, ako napr. preplnenie akvária, zlá kvalita vody a neprimeraný chov. Aby ste tomu zabránili, preskúšajte chovné podmienky vašich rýb. Jednorázová dávka Artemiss pomáha rybám sa rýchlejšie zabývať v novom prostredí. Keď je voda silne zaťažená nemôže sa imunitný systém rýb zlepšiť ani po podaní MICROBE-LIFT/Herbtana alebo MICROBE-LIFT/Artemiss.

MORSKÁ VODA

SLADkÁ voda

Herbtana™

Herbtana™

• 100 % biologický výrobok • Podporuje živočíchy pri parazitárnych ochoreniach a infekciách • Podporuje a urýchľuje regeneráciu poškodeného tkaniva až do plnohodnotného zahojenia sa rany

Položka

Objem

Postačujúci pre vystačí na 2 250 litrov vystačí na 4 500 litrov vystačí na 9 000 litrov vystačí na 36 000 litrov

Dávkovanie Dávkovanie 1 ml na 20 litrov alebo 5 ml na 100 litrov akvarijnej vody po dobu 10 dní.

• 100 % biologický výrobok • Podporuje živočíchy pri parazitárnych ochoreniach a infekciách • Podporuje a urýchľuje regeneráciu poškodeného tkaniva až do plnohodnotného zahojenia sa rany

Položka

Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

vystačí na 2 250 litrov

Dávkovanie 1 ml na 20 litrov alebo 5 ml na 100 litrov akvarijnej vody po dobu 10 dní.

vystačí na 4 500 litrov vystačí na 9 000 litrov vystačí na 36 000 litrov

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 17 17


Carbon a Zeolit

filtračné médiá

Špeciálne vyvinuté aktívne uhlie a zeolit pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Rýchlo a bezpečne zlepší kvalitu vody v akváriu • Obsahuje Zeolit, ktorý cielene ​​odstráni škodliviny z vody a ponúka perfektnú pôdu na osídlenie nitrifikujúcimi baktériami • aktívne uhlie odstráni z vody rýchlo a dôkladne pachy, zafarbenie, organické znečistenia, škodliviny, jedy a lieky

Produkty Carbon

Špeciálne vyvinuté aktívne uhlie pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Vyťahuje z vody škodliviny ako magnet a pomáha ju čistiť a číriť • Karbón je špeciálne vyvinutý uhlík pre použitie v akváriu. Účinok nastupuje rýchlo a cielene a môže byť použitý vo všetkých druhoch filtrov • Pachy, zafarbenia, organické znečistenie, škodliviny, jedy a lieky budú dôkladne a bezpečne odstránené Položka

Položka

Množstvo závisí od kapacity filtra.

Ceramic Rings

Špeciálne vyvinuté keramické krúžky pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Majú pórovitý a štruktúrovaný povrch a kanáliky, ktoré sú baktériami optimálne využité • Bezproblémové čistenie • Podporujú znižovanie nitritu a nitrátu • Môže sa použiť vo všetkých druhoch filtračných systémov

Dávkovanie

Objem

Dávkovanie

Objem

Množstvo závisí od kapacity filtra.

Položka

Objem

Dávkovanie

Zeolit

Množstvo závisí od kapacity filtra.

Špeciálne vyvinutý Zeolit pre použitie v morských a sladkovodných akváriách. • Rýchlo a bezpečne zlepšuje kvalitu vody v akváriách • Amónium bude natrvalo odstránené • Mikropórovitý povrch Zeolitu ponúka perfektnú pôdu na osídlenie pre nitrifikujúce baktérie • Znižuje stres rybám (Antistresová funkcia) • Biologické filtrovanie bude vďaka Zeolitu podporované a zosilnené Položka Objem

Dávkovanie Množstvo závisí od kapacity filtra.

Biological Pin Balls

Bio guličky + štartovacie baktérie (Nite-Out II) • Zaočkované s Nite-Out II štartovacími baktériami • Okamžite biologicky aktívne • Optimálna pôda na osídlenie nitrifikujúcimi baktériami • Podporuje odbúranie nitritu • Ideálne na dlhodobé použitie • Bezproblémové čistenie • Môže sa použiť vo všetkých druhoch filtračných systémov Položka

Objem

Biological Mini Pads

Filtračné hubky + štartovacie baktérie (Nite-Out II) • Zaočkované s Nite-Out II štartovacími baktériami • Okamžite biologicky aktívne • Optimálna pôda na osídlenie baktériami • Podporuje odbúravanie nitritu a nitrátu • Ideálne na dlhodobé použitie • Bezproblémové čistenie • Môže sa použiť vo všetkých druhoch filtračných systémov Položka

Objem

Dávkovanie Množstvo závisí od kapacity filtra.

Dávkovanie Množstvo závisí od kapacity filtra.

1818 Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk

Biological Ceramic Rings

Keramické krúžky + štartovacie baktérie (Nite-Out II) • Zaočkované s Nite-Out II štartovacími baktériami • Okamžite biologicky aktívne • Majú pórovitý a štruktúrovaný povrch • Optimálna pôda na osídlenie baktériami • Podporuje odbúravanie nitritu a nitrátu • Bezproblémové čistenie • Môže sa použiť vo všetkých druhoch filtračných systémov Položka

Objem

Dávkovanie Množstvo závisí od kapacity filtra.


Starostlivosť o

PLAZY a OBOJŽIVELNÍKov Natural Cleaner

Špeciálne vyvinutý, prírodný čistič bez jedovatých zvyškov. • Vysoko výkonné a bezpečné odstránenie organických usadenín a ich priľnutí • Biologicky odbúrateľný, bezpečný pre kožu a netoxický • Bezpečný pri použití pre všetky živočíchy • Mikroemulziálna technológia Položka

Objem

vodné korytnačky

Produkty Bakterial Water Balancer

Špeciálne vyvinutý baktériový preparát pre použitie v akváriu pre korytnačky. • Odstráni amoniak/ammonium a nitráty • Stará sa o rýchle a spoľahlivé odbúravanie organických odpadov • Redukuje organické usadeniny vo filtri, piesku a dekoráciách • Zlepšuje kvalitu vody a podporuje zdravie korytnačiek • Pomáha pri vybalancovaní nových akvárií • Obsahuje milióny užitočných čiastočiek baktérií

Extreme Water Conditioner

Špeciálne vyvinutý prostriedok do vody pre použitie v akváriu pre korytnačky. • Rýchly a bezpečný štart nového akvária pre korytnačky • Vytvorí základ pre život užitočných baktérií • Neutralizuje chlór, chloramín a ťažké kovy • Odstráni amoniak/ammonium a zbaví jedov nitritu • Ideálny pre použitie pri výmene vody Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

ošetrí až 900 litrov

Dávkovanie 1 čajovú lyžičku (5 ml) na 40 l.

ošetrí až 1800 litrov

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

ošetrí až 900 litrov

Dávkovanie 1 čajovú lyžičku (5 ml) na 40 l.

ošetrí až 1800 litrov

Rock a Substrate Cleaner

Špeciálne vyvinutý bakteriálny preparát pre použitie v akváriu pre korytnačky. • Čistí korytnačí pancier a končatiny • Zakladá sa na organickom a mikrobiologickom základe • Pomáha zabrániť mäkkému pancieru u korytnačiek • Rýchle a prirodzené odstránenie bahna a špiny • Redukuje a viaže potravu, ako aj škodlivé plynné zlúčeniny • Zlepšuje výkonnosť filtra • Účinkuje 80 % rýchlejšie ako čisto bakteriálne produkty

Položka Objem

Postačujúci pre

Dávkovanie

Líši sa pri ošetrení alebo údržbe.

Pozri príbalový leták.

www.morskecentrum.sk www.morskecentrum.sk Morské Morské Centrum Centrum Partizánske Partizánske 19 19


Kontakt: Adresa maloobchodnej predajne: Morské centrum, Mostová 381, Partizánske Tel: +421 905 315 655 +421 905 792 431 E-mail: morskecentrum@gmail.com Web: www.morskecentrum.sk Otváracia doba: Po - Pia: 10.00 hod. - 18.00 hod. Sobota: 9.00 hod. - 12.00 hod.

Naša predajňa Mapa k nám

Po telefonickom dohovore sme tu pre Vás NON STOP.

Vyrobil: Petra Sivá Graphic Preložil: Morské centrum, Mostová 381, Partizánske

20

Všetky použité obrázky a texty podliehaju ochrane podľa autorského zákona. Ich použitie bez predchádzajúceho súhlasu autora alebo oprávnenej osoby je zakázané.

Morské Centrum Partizánske www.morskecentrum.sk

Profile for Peter Scheer

Microbelift-produktový katalóg  

Slevenský preklad produktov od firmy Microbe-Lift.

Microbelift-produktový katalóg  

Slevenský preklad produktov od firmy Microbe-Lift.

Profile for schepetko
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded