Page 1

SCHENK MAGAZINE Jaar 3 | nummer 5 | juli 2017

ONDERWEG

InSite is de nieuwe portal Maar hoe werkt het? Hans Van Schaik

Je bent bij Schenk geen nummer, maar een mens Wagenparkbeheer Breidt uit en begint met actieve benadering van chauffeurs


Groei activiteiten vereist extra versterking organisatie HET EERSTE WOORD “De recente groei van onze onderneming is het gevolg van een toenemende vraag door de aantrekkende economie en successen bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Dit is een positieve ontwikkeling, het is daarom noodzakelijk extra te investeren in onze organisatie in de vorm van uitbreiding van de personele capaciteit bij de afdelingen ICT, HR, Wagenparkbeheer, Werkplaats, OPS (operationele sector) en Planning. De groei leidt ook tot aanschaf van vervangend en extra materiaal voor ATV, Chemie en Versum.

2 | ONDERWEG 05 2017

We zijn erg blij dat de groei gepaard gaat met minder incidenten en ongevallen in het eerste kwartaal door succesvol beleid, meer near-miss meldingen en last but not least; beter opletten! Het actief toepassen van GOAL (Get Out And Look) heeft hier een behoorlijke bijdrage aan geleverd. Complimenten aan alle betrokkenen, we zijn trots op onze chauffeurs! Continuïteit Flexibiliteit en duurzaamheid zijn niet alleen belangrijke steekwoorden in de nieuwe cao, maar ook bij onze opdrachtgevers. We moeten snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden, terwijl mensen van nature zekerheid willen. Maar door tijdig in te spelen op die veranderingen en continu te investeren in de organisatie en mensen, kunnen we continuïteit bieden. En continuïteit biedt juist weer die gewenste zekerheid. De nieuwe cao biedt oudere werknemers meer mogelijkheden om minder te werken, daar waar het in combinatie met de bedrijfsomstandigheden mogelijk is. Ook extra vrije dagen kopen behoort voortaan tot de mogelijkheden. Afhankelijk van deze vraag binnen het bedrijf zullen we mogelijk extra chauffeurs moeten aannemen in een krapper wordende arbeidsmarkt. De komende tijd zullen we de effecten van de nieuwe cao met onze opdrachtgevers en intern bespreken om zo tot zo goed mogelijke oplossingen te komen. Nieuwe ontwikkelingen Linde Gas BV onderzoekt momenteel op welke wijze zij in de toekomst omgaan met hun eigen vervoer. Uiteraard volgen wij deze ontwikkeling met veel belangstelling. Wellicht dat ons bedrijf hierin een rol kan spelen. Andere ontwikkelingen binnen de afdeling cryogene gassen zijn de wijzigingen waarmee we te maken hebben bij zowel Praxair als Messer. Het betreft veranderingen op het gebied van de voertuigtechniek en de planning. Tenslotte mogen we Air Liquide weer als opdrachtgever verwelkomen. Met Air Liquide is een vervoersovereenkomst gesloten voor voertuigen met standplaats in Terneuzen (NL). De groei van de afdeling cryogene gassen is dusdanig dat besloten is om de bemanningsplanning van de cryogene chauffeurs onder verantwoording te brengen van een toegewijde manager. Per 1 juni j.l. is Arjo Kreeft gestart als Operationeel Manager Cryo. In de volgende uitgave van de Onderweg zal hij zich nader voorstellen. Wij wensen al onze medewerkers een even prettige als veilige zomervakantie toe!” Harry en Arjan Schenk


INHOUDSOPGAVE 02 Groei activiteiten vereist extra versterking organisatie 03 Op weg naar een toekomstbestendige organisatie 04 Kennismaken met het managementteam 06 Intensieve voorbereidingen voor nieuwe websites

08 InSite is de nieuwe portal voor alle medewerkers 10 Je bent bij Schenk geen nummer, maar een mens 11 Met Niels Meinecke een nieuw opgeleide bedrijfsautomonteur erbij 12 Opleiding eerstehulpverleners 14 We zijn flexibel en weerbaar 14 In Memoriam: Niels van Maaren 15 Onderwijsroute

16 Wagenparkbeheer breidt uit 18 Huldiging nieuwe stijl van jubilarissen en gepensioneerden 20 De beste manier om veilig te werken is als een betrokken medewerker 21 Update over organisatie Afdeling ICT 22 ‘Connecting Planning & Execution’ in de Bemanningsplanning 24 Jubilarissen

ORGANISATIE

Op weg naar een

toekomstbestendige organisatie Per 1 juni 2017 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van Schenk. De reden voor de geplande wijzigingen is dat de organisatie verder versterkt dient te worden om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden. Schenk blijft groeien, al jaren achtereen. Om toekomstige groei blijvend mogelijk te maken is het van belang dat de organisatie sterk genoeg is om de verwachte ontwikkeling aan te kunnen. Onderstaand een uitleg met de wijzigingen om een eerste stap in de goede richting te zetten. Intermodal: Schenk-Intermodal heeft zich geheel op basis van autonome groei (zonder overnames) ontwikkeld tot een volwaardig bedrijf dat vele klanten in binnen- en buitenland bedient. De operationele & commerciële successen hebben geleid tot een bedrijf dat volledig zelfstandig kan opereren. De omvang van Schenk-Intermodal rechtvaardigt / vereist inmiddels een eigen General Manager die de organisatie verder aanstuurt, opvolgt en waar mogelijk verder ontwikkelt. Paul van de Reijt is voor deze functie de organisatie komen versterken per 1 juni 2017. Paul heeft ruim 15 jaar ervaring in de branche, o.a. als voormalig directeur van GCA Nederland BV. Anton de Vries, die tot op heden Intermodal aanstuurde, zal zich in de toekomst hoofdzakelijk bezighouden met commerciële taken van Intermodal. In de volgende Onderweg zal hij zich nader voorstellen. Transport van Cryogene- / luchtscheidingsgassen: Een deel van de groei van Schenk-Papendrecht BV komt voort uit de toename van het transport van cryogene gassen. De omvang van de ladingpakketten die opdrachtgevers Schenk gunnen maken het noodzakelijk dat deze afdeling als een aparte business unit aangestuurd wordt. Inmiddels omvat deze activiteit een personeelsbestand van circa 225 mensen en een wagenpark van circa 130 eenheden. Een dergelijke omvang vereist veel aandacht vanuit het management. De opsplitsing van taken in deze afdeling tussen Hans Mulder en Frits van Hintum is per 1 juni 2017 gewijzigd met de komst van Arjo Kreeft als Operational Manager Cryogene Gassen. Arjo heeft jarenlang gewerkt als planner in een transportbedrijf en de laatste acht jaar was hij Key Accountmanager

bij Scania waar hij o.a. grote accounts (overheden) heeft bediend. In de komende weken / maanden worden de taken van Hans en Frits overgedragen aan Arjo. Huisvesting: De groei van het bedrijf leidt ook tot de noodzaak om na te denken over huisvesting. Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan dit vraagstuk. De verwachting is dat een oplossing op middellange termijn (ca. 18 maanden) geboden kan worden. Zowel de werkplaats, het parkeerterrein en de kantoorruimte is hierbij in focus. De afdeling Intermodal is per begin juni 2017 naar het kantoorgebouw van P3 (Nieuwland Parc) verhuist, zodat op P1 (Burgemeester Keijzerweg) kantoorruimte is vrijgekomen om het komende jaar verder te groeien. Op weg naar een toekomstbestendige organisatie.

Directie

Ondernemingsraad

Directie assistente

ICT

Techniek

HR

Financiën

QHSSE & CRS

Personeelsplanning motorbrandstoffen Personeelsplanning cryogene gassen

Wegtransportplanning Intermodaal planning

QHSSE & CSR = Quality, Health, Safety, Security, Environment & Corporate Social Responsibility; HR = Human Resources; ICT = Information & Communication technology

ONDERWEG 05 2017 | 3


COLLEGA AAN HET WOORD

Kennismaken met het managementteam:

John van den Akker Wat is je functie? “HR-Manager. HR staat voor Human Resources oftewel menselijk potentieel. Vroeger heette het personeelszaken (PZ). Je bekijkt samen met de leidinggevenden hoe je het menselijk potentieel beter kan benutten. Vandaar de verandering van naam. Dat kan van alles zijn; van een opleiding volgen tot andere werkroosters in het kader van duurzame inzetbaarheid, maar ook functioneringsgesprekken indien de werkzaamheden niet goed zijn gegaan. Verder is het mijn verantwoordelijkheid alles rondom indiensttreding, doorstoom in de organisatie en uitdiensttreding van medewerkers in goede banen te leiden. Het werven, selecteren en aanstellen hoort daar bijvoorbeeld bij. Tot slot zie ik het tot mijn taak om, samen met directie en managementteam, plannen te ontwikkelen om het bedrijf beter te maken of om kosten te voorkomen.

4 | ONDERWEG 05 2017

Bovenstaande klinkt natuurlijk heel leuk en is belangrijk, maar met ongeveer 850 medewerkers in Nederland moet de HR-afdeling natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben. Aan een aantal zaken kwamen wij op HR helaas niet toe, aangezien de dagelijkse gang van zaken veel tijd vergt. Vandaar dat ik ook blij ben dat de directie onlangs akkoord heeft gegeven op het uitbreiden van de HR-afdeling. Na de zomer zal dat vorm krijgen met een aantal nieuwe collega’s. Hierbij maak ik van de mogelijkheid gebruik om wat uit te leggen over mijn functie en de HR-afdeling, ik merk namelijk dat collega’s de rol van HR wel eens anders interpreteren: HR bepaalt niet het rooster van een chauffeur, dat doet de leidinggevende (de planner of de operationeel manager). HR zorgt ervoor dat het vervolgens netjes administratief of contractueel geregeld wordt, ook ten aanzien van de wettelijk gestelde kaders.

Hoe lang ben je in dienst? “Sinds 1 januari 2009. Voor die tijd was ik werkzaam bij Defensie (Koninklijke Marine), mijn laatste functie was Hoofd Operationele Dienst aan boord van het marine fregat Van Galen. Ik heb bij de marine in de initiële opleiding mij gespecialiseerd in HR met de opleiding HBO Personeel en Arbeid. Deels aan wal en deels op zee op een varende eenheid heb ik diverse (HR) functies vervuld. Ik heb varende uitzendingen gehad die een paar maanden duurden, ik weet dus wat het is om lange dagen te maken en soms lang van huis te zijn, zoals onze chauffeurs en andere collega’s meemaken. Met een jong gezin was het destijds geen ideale combinatie. Ik ben in 2008 op zoek gegaan naar een personeelsbaan in het bedrijfsleven en kwam bij Schenk terecht. Wat ik wel bijzonder vind is dat alle leden van het toenmalige managementteam er nog steeds zijn. Dat zegt toch wel iets positiefs is mijn beleving.”


zijn reputatie mee. Chauffeurs bij Schenk staan immers nog steeds hoog in aanzien.

Het HR-team John van den Akker HR-Manager Maarten Maasland Chauffeur supervisor Diana Bakker HR-medewerkster Rolf van Mourik Algemeen administratief medewerker

Verder is er de laatste jaren ook erg veel veranderd op het gebied van wetgeving. Het vastleggen van persoonsgegevens, arbeidsvoorwaarden en de rechten van werknemers en werkgevers zijn behoorlijk veranderd door de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) of de modernisering van de ziektewet, om maar twee wetten te noemen. De maatschappij waar we in leven is in het algemeen ook veranderd, net als de contractuele eisen van onze opdrachtgevers/klanten dat zijn. De regels zijn m.n. verscherpt en dat proces gaat nog door.”

“Boeien en binden” Wat houdt je huidige functie in? “In de basis gaat het om ondersteunen van alle afdelingen op personeelsgebied, samen met het HR-team, om het beste uit de mensen te halen. Dat doen we in overleg met de leidinggevenden en betrokkenen.

Hoe verliep het daarna met je functie? “Toen ik in dienst kwam waren er ongeveer 530 mensen in dienst in Nederland. Nu zijn het er bijna 850. Het sommetje dat ik betrokken geweest ben bij 320 nieuwe mensen is te simpel; ondertussen zijn er mensen uit dienst gegaan. Ik ben dus samen met diverse collega’s betrokken geweest bij vele honderden mensen die in dienst zijn gekomen. Als je het bekijkt op het niveau van sollicitaties praat je over duizenden sollicitaties. Aan een verdere professionaliseringsslag op de HR-afdeling wordt blijvend gewerkt. Opmerkelijk is dat ik was aangenomen in het begin van de crisistijd. Heel even was het moeilijk om aan chauffeurs te komen, maar al snel werd ik op mijn wenken bediend door de crisis waardoor het aanbod aan chauffeurs steeds groter werd. Juist nu is er door vergrijzing en het aantrekken van de arbeidsmarkt door de stijgende economische ontwikkelingen een krapte aan het ontstaan. Gelukkig heeft Schenk

Ik heb een leuk en interessant vak: de mens is toch het belangrijkste kapitaal van een bedrijf en de mens maakt het verschil. Vele leuke ervaringen en mijlpalen zijn behaald, maar er zijn ook mindere kanten. Ontslag bijvoorbeeld of een langdurig arbeidsongeschikte medewerker die niet meer aan het werk komt, dat zijn niet altijd makkelijk situaties.” In hoeverre ben je zichtbaar voor de chauffeurs? “In het begin ben ik veel naar chauffeursvergaderingen gegaan, de laatste jaren gebeurt dat helaas niet meer. Ik vind dat erg jammer, want ik wil daar aanwezig zijn om collega’s te spreken. Feit is wel dat ik als meewerkend voorman ook veel met uitvoerende taken bezig ben. Vandaar dat ik teveel binnen op kantoor zit. De chauffeurs hier in Papendrecht kennen me wel, maar daarbuiten eigenlijk veel te weinig. Vandaar dat ik zo veel mogelijk naar evenementen probeer te gaan. Wel ben ik bereikbaar voor chauffeurs, voor zover dat binnen mijn taakstelling valt. Telefoneren, e-mailen of indien op Papendrecht face-to-face kan contact altijd plaatsvinden, daar moet niemand over twijfelen. In de toekomst,

met een intranetomgeving, zal de informatievoorziening ongetwijfeld beter gaan verlopen. Als de HR-processen verder geautomatiseerd zijn en de HR-afdeling uitgebreid hoop ik meer tijd te krijgen om het veld in te gaan, samen met planners en operationeel managers.” Volg je opleidingen? Ik vind het belangrijk om opleidingen te volgen, dat beveel ik iedereen aan. De eerste jaren heb ik veel trainingen en workshops gedaan op het gebied van transport, preventie, arbeidstijden en functiewaarderingssystemen, dat alles om me goed te verdiepen in de sector. In 2015 heb ik de opleiding Bedrijfskundig HRM gevolgd, bedoeld om beter cijfermatig te werken en daarmee HR-voorstellen financieel inzichtelijk te maken. Je leert er een businessplan te maken richting de directie; wat kost het en wat levert het uiteindelijk op. Stel bijvoorbeeld dat je het ziekteverzuim met een half procent kan terugbrengen, dan mag je daar best wat in investeren, want uiteindelijk levert het een besparing op. In 2016 heb ik de 4 maanden (1 dag per 2 weken) durende opleiding Arbeidsrecht gevolgd. Er is namelijk veel veranderd in de wet en je moet deze expertise in huis hebben als bedrijf dat we zijn. Enerzijds belangrijk om medewerkers en werkgever goed te kunnen adviseren, anderzijds ook om advocaatkosten te minimaliseren.” Hoe zie je de toekomst in jouw segment? “Er gaat het nodige veranderen. Collega Maarten Maasland gaat in 2018 met pensioen en zal vervangen gaan worden. Een deel van zijn taken worden overgenomen door de operational supervisors. Zijn opvolger zal veel meer een HR-casemanager zijn voor verzuimmanagement. Verder breiden we zoals al gezegd de HR-afdeling uit met een HR-adviseur voor werving en selectie van nieuw personeel en krijgt Diana als HR-medewerkster een directe collega zodat we tijdens alle kantooruren een HR-bezetting hebben om personeel te woord te staan. In een groeiende organisatie zijn we nu bezig met een steeds verdergaande automatisering. Nu moeten we de gegevens nog uit het systeem halen, straks moet het systeem het signaleren. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar daar is dit artikel te kort voor. We willen als HR-team in ieder geval toekomstbestendig blijven.”

ONDERWEG 05 2017 | 5


Intensieve voorbereidingen COMMUNICATIE In de afgelopen maanden is een projectgroep actief bezig geweest om het voor elkaar te krijgen; de vernieuwing van de websites www.schenk-tanktransport.com en www.werkenbijschenk.nl, met tevens de uitbreiding met de websites InSite als intranet voor alle medewerkers en OutSite voor wie bij Schenk solliciteert. “We bereiken een nieuwe mijlpaal, met twee vernieuwde websites en twee nieuwe websites van Schenk. We willen daarmee o.a. vooruit blijven lopen in de transportsector. Voldoen aan de techniek van vandaag, vandaar dat de algemene websites ook goed leesbaar zijn op smartphones en tablets.

6 | ONDERWEG 05 2017

Vier websites Waarom deze vier websites? Ze zijn meer doel(groep)gericht. De website www.schenk-tanktransport.com blijft in zijn vernieuwde vorm de website voor alle doelgroepen; overheid, opdrachtgevers/klanten, geïnteresseerden, medewerkers en potentiële medewerkers. De website www.werkenbijschenk.nl was en is gericht op potentiële medewerkers. Deze beide websites zijn nu ook het portaal voor alle medewerkers zelf. Via deze websites kom je bijvoorbeeld op InSite, dat uitsluitend voor medewerkers van Schenk is (uitleg elders in deze Onderweg). Na de persoonlijke inlog kom je in een omgeving met alle eigen gegevens, zoals o.a. je contractvorm, je functie, de afdeling waartoe je behoort, maar ook je loonstroken en jaaropgaven zijn in Pdf te openen en kun je vervolgens opslaan op je eigen computer. Uiteraard is deze omgeving goed afgeschermd, daarin


voor nieuwe websites zorgt o.a. het toonaangevende softwarebedrijf AFAS met onze ICT-afdeling. Er wordt informatie gegeven over de collega’s die vandaag en de komende dagen jarig zijn, er is ook een wie = wie oftewel het smoelenboek met foto’s. Tot slot worden ook nieuwsberichten geplaatst en zijn documenten zoals het chauffeurshandboek te raadplegen. De eerste uitrol van het platform is nog beperkt, maar de komende maanden/jaren zal verder gebouwd worden en er zal meer informatie geplaatst gaan worden. Zo kun je denken aan vooraankondigingen voor chauffeursvergaderingen en het aanbieden van e-learning ook in combinatie met de code-95 nascholingsverplichting voor beroepschauffeurs. InSite zal zich ook verder ontwikkelen waarbij het de intentie is dat de medewerker uiteindelijk zelf zijn eigen gegevens kan aanpassen (woonplaats, telefoonnummer e-mailadres e.d.) als er iets in zijn of haar situatie veranderd.

Als laatste hebben we de website OutSite, ook een platform dat door AFAS wordt geleverd. Deze is puur bedoeld voor mensen die interesse hebben in een functie bij Schenk. A.d.h.v. de beschikbare vacatures kan de geïnteresseerde zelf zijn/haar sollicitatie doen waarbij de gegevens ingevuld worden op de website en deze komen vervolgens in de database van AFAS Profit terecht, waardoor een hoop registratiewerk voor Schenk overbodig wordt. Voor degenen die aangenomen worden kunnen we namelijk de gegevens onmiddellijk overplaatsen naar de InSite-omgeving. Er is al veel werk verzet, maar gedurende de zomermaanden gaat de websitevernieuwing gewoon door, zodat in het najaar alle websites optimaal ingericht zijn.”

ONDERWEG 05 2017 | 7


InSite is de nieuwe portal voor alle medewerkers ACTUALITEIT Robbert de Boer, systeem- en applicatiebeheerder op de ICT-afdeling, heeft zijn handen vol aan de nieuwe websites van Schenk. Op een rijtje; www. schenk-tanktranport.com als de algemene site en www.werkenbijschenk.nl hebben een nieuwe lay-out gekregen, een vernieuwde inhoud, recente foto’s en zijn geschikt gemaakt voor smartphone en tablet. Eerstgenoemde website wordt steeds gevoed met een deel van de artikelen uit Onderweg en blijft daarmee actueel. Via beide websites zijn Insite en OutSite te bereiken. OutSite is bedoeld voor mensen die interesse hebben in werken bij Schenk, zij kunnen daar hun gegevens invullen en op die manier in contact treden. Deze site wordt voor de HR-afdeling een nieuw en belangrijk communicatiemiddel in de werving van personeel. InSite InSite is een portaal voor alle medewerkers van Schenk het meest belangrijk. Robbert de Boer: “Een dik jaar geleden hebben we intern besloten om de software van AFAS Profit nog beter te gaan benutten. Zoals met zoveel software geldt: is er zoveel mogelijk, maar toch worden lang niet alle functionaliteiten uitgenut. Dit is een voor Schenk ongekende ICT-operatie; van ca. 80

8 | ONDERWEG 05 2017

Maar hoe werkt het? mensen die tot op heden gebruik konden maken van het AFAS Profit - vaak maar voor een klein deel - kunnen er nu ongeveer 850 medewerkers inloggen. Voor InSite is de gebruikersautorisatie een hele puzzel die essentieel is, dit diende als eerste goed opgelost te worden. Het organigram speelt daarbij een grote rol, iedereen in de organisatie op de juiste plaats, en vanuit je functie de juiste gegevens kunnen zien waarbij de privacyregels worden gewaarborgd. Verder is het zo dat als je als individuele medewerker inlogt je de gegevens kunt zien van jezelf en niet die van een ander. Insite gaat niet in één keer volledig van start, het zal in gaan in drie fases. De eerste fase is inmiddels van start gegaan. Onderstaand de fases op een rij met daarin een uitleg hoe het werkt. Fase 1 De eerste fase heeft tot juli 2017 gelopen, waarbij de basisoplevering van InSite het eindpunt was. De enigen die kunnen inloggen zijn medewerkers met een geldig contract. Om in te loggen krijgt iedereen een gebruikersnaam aangereikt. De volgende vraag is om een wachtwoord aan te maken. Geen makkelijke, want de bescherming van privacy is belangrijk. Wie dat gedaan heeft krijgt per e-mail een bevestiging van het geaccepteerde account en vanaf dat moment is inloggen op InSite mogelijk. De belangrijkste zichtbare onderdelen zijn dan: ‘Mijn gegevens’, ‘Mijn loonstrook en jaaropgave’,

‘Wie = wie’ en ‘Nieuws en documenten’. Op ‘Mijn gegevens’ staan naam, adres en woonplaatsgegevens plus het contract en het rekeningnummer van jezelf. ‘Mijn loonstrook en jaaropgave’ spreekt voor zich; dit komt in plaats van toezending per post. ‘Wie = wie’ geeft van alle collega’s de gegevens over standplaats, opdrachtgever en de verjaardag. Zonder jaartal en zonder telefoonnummer in verband met de privacy. Via ‘Nieuws en documenten’ wordt automatisch melding gemaakt van relevant nieuws en qua documenten is bijvoorbeeld het chauffeurshandboek beschikbaar. Tevens is in fase 1 Sollicitant Self Service (SSS) opgeleverd, zodat sollicitanten makkelijk kunnen solliciteren en hun sollicitatiestatus kunnen volgen via internet. Aan Schenkzijde wordt hiermee het sollicitatieproces efficiënter gemaakt en het beheer van de sollicitanten verbeterd. Niet onbelangrijk in deze tijd van een veranderende arbeidsmarkt. Fase 2 Fase 2 heeft m.n. betrekking op interne processen. We praten dan over het activeren van signaleringen binnen workflows (werkprocessen) voor het verlengen/aanvragen van o.a. cursussen, certificaten, rijbewijzen, tachograafkaarten, enz. Gegevens die bekend zijn, maar nu een signaleringsfunctie krijgen zodat de HR-afdeling gestructureerd deze gegevens kan beheren en de individuele


Gebruikers handleiding medewerker kan attenderen op het verlopen van bepaalde documenten (bv rijbewijs en bestuurderskaart), (herhalings) cursussen en rijbewijskeuringen e.d. worden ook in de toekomst vanuit Schenk geïnitieerd. Denk hierbij aan een ADR die over een bepaalde tijd verlengd moet worden. Het mondt uit in een lijst met taken die actie verlangen. Als fase 2 is afgerond, naar verwachting eind dit jaar, kun je als chauffeur op InSite gebruikmaken van ESS oftewel Employee Self Service. Vanaf dat moment kan je als medewerker persoonlijke gegevens wijzigen (Adres, e-mail e.d.). Dit in plaats van het doorbellen of mailen. Verder zal het onderdeel Nieuws en documenten verder gevuld worden met “Nice-to-know” en “Need-to-Know” informatie. Fase 3 Fase 3 staat gepland voor inwerkingtreding in het voorjaar van 2018. In deze fase zullen leidinggevenden meer taken in InSite krijgen volgens MSS (Manager Self Service) t.b.v. het beheer van de personeelsdossiers van hun medewerkers. Veelal bestaat dat nu nog op papier, na fase 3 zal het volledig digitaal gaan. Het betreft bijvoorbeeld correspondentie, contractverlenging en/of -wijziging. Het is ook de fase waarin medewerkers zelf met input kunnen komen via Insite om het systeem verder te verbeteren. Na fase 3 is het nog niet afgelopen. Er staan tal van wensen op de rol om meer gegevens in AFAS Profit te integreren. Gerichte informatie over Kwaliteit & Veiligheid bijvoorbeeld. Het doel is om de communicatie te verbeteren, dus niet alleen informatie krijgen, maar daar ook zelf informatie aan toevoegen.”

Hieronder de stappen die genomen moeten worden om in te loggen met je eigen wachtwoord. STAPPENPLAN INLOGGEN INSITE: Stap 1: Je gaat via je internetbrowser naar het volgende adres: https://74970.afasinsite.nl/

Stap 2: Je klikt op de tekst “Wachtwoord opvragen” Stap 3: Je voert nu je e-mailadres in dat bij Schenk bekend is (dit is het e-mailadres waarop je maandelijks de personeelsinformatie ontving) en klikt op de knop “aanvragen” Stap 4: Je ontvangt nu een e-mail in je e-mailbox met verdere instructies om te volgen Stap 5: Je klikt op de link die in de e-mail en komt in een scherm waarop je een nieuw wachtwoord invult en je herhaalt dit wachtwoord ter bevestiging. Stap 6: Zodra je een nieuw wachtwoord hebt aangemaakt kom je op de InSite website van Schenk waar je de aangeboden informatie kunt raadplegen. Mocht je vragen hebben, dan kun je die richten aan insite@schenk-tanktransport.com.

ONDERWEG 05 2017 | 9


Hans Van Schaik:

Area Manager België/Luxemburg Rudy Wille vertelt het al in zijn bijdrage in Onderweg. Wegens het beëindigen van het contract met Q8 in België, kreeg de ploeg van 28 chauffeurs alternatieven aangereikt om toch bij Schenk te kunnen blijven werken. Eén van die mannen is Hans Van Schaik uit Deurne. Hoe is het hem vergaan?

“Je bent bij Schenk geen nummer, maar een mens” INTERNATIONAAL

Hans Van Schaik kwam in 2001 in dienst bij Schenk Tanktransport in Antwerpen. “Ik ben vrijwel direct vast op Q8 gekomen. Een mooie opdrachtgever voor wie ik naar tevredenheid werkte. Leuk werk en wij vonden onszelf de leukste ploeg van allemaal. Contractverlenging is altijd spannend, maar na 15½ jaar denk je dat het wel goed komt. In januari 2017 hebben we gehoord dat het dit keer anders was. Het contract liep tot en met 31 maart 2017 en ik moet zeggen dat we allemaal de lat zo hoog mogelijk hebben gelegd om het zo goed mogelijk af te ronden. Ik vond het net als de anderen heel vervelend, maar op een gegeven moment heb je er vrede mee, het is niet anders. Opleiding We kregen meerdere mogelijkheden aangeboden; Bitumen, Chemie of Industriële gassen. Ik heb gekozen om samen met mijn collega Pieter Louwsma om beurten dag- en nachtdiensten te gaan rijden met CO2 (koolstofdioxide) voor Praxair. We kregen voorafgaand een opleiding bij Praxair gedurende 20 dagen. Er werd lesgegeven door verschillende mentoren, ik heb er veel van geleerd. We vervoeren het als vloeibaar gas onder een druk van 15 bar en pompen het ijskoude goedje naar de tanks van de klant. Het wordt gebruikt bij o.a. tuinders, brouwerijen, slachterijen en voor koelingen. Die opleiding is erg belangrijk, want in het begin zie je al die leidingen en lijkt het wel spaghetti. Wennen Ik ben net (begin mei 2017, red.) begonnen dus het is wennen en best spannend. Je rijdt voor het eerst naar nieuwe klanten op nieuwe locaties en de opleggers zijn verschillend qua bediening. Bij Q8 kwam je op goed verlichte ruime tankstations, nu moet je in de nachtdienst op donkere plekken afleveren en is het vaak smal en onoverzichtelijk. Het vereist het nodige van je stuurmanskunst als chauffeur, zeker bij het manoeuvreren. Daar mis ik wel de achteruitrijcamera die we gewend waren! Van mijn collega’s hoorde ik dat je vanaf de vierde week wel weet hoe het zit, dus dat het dan met die spanning ook wel weer goedkomt. Alles is nu ook anders; een nieuwe omgeving, nieuwe klanten, nieuwe mensen, dat moet allemaal wennen. Toch heb ik geen moment gedacht om weg te gaan. Schenk is de beste werkgever in de brandstoffenbranche. Ook al is het enorm gegroeid, het blijft een familiebedrijf. Je bent bij Schenk geen nummer, maar een mens. Daarom ben ik gebleven en ben daar nog steeds blij om.”

10 | ONDERWEG 05 2017


OPLEIDINGEN

Met Niels Meinecke

een nieuw opgeleide bedrijfsautomonteur erbij In juni 2017 is een mooie mijlpaal behaald. Leerling Niels Meinecke behaalde zijn diploma Eerste bedrijfsautotechnicus. In een traject van vier jaar heeft Niels vanuit het VMBO dit MBO diploma behaald via een zgn. BBL-traject (BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg). Vier dagen werken en één dag naar school (Da Vinci College te Dordrecht), zodat veel in de praktijk het vak van bedrijfswagenmonteur geleerd kan worden. Technisch personeel is schaars, een fenomeen dat al heel lang speelt. Daarom verzorgt Schenk dit soort BBL-trajecten. Jonge mensen die technische interesse hebben een mogelijkheid bieden om in een betaalde baan te leren en te werken tegelijk, met na het behalen van de opleiding een blijvende baangarantie. Een win-win situatie voor zowel het bedrijf als de leerling. Niels heeft het behalen van zijn diploma allereerst te danken aan zijn eigen inzet, maar vanuit de werkplaats dienen ook alle monteurs/ondersteunende medewerkers en in het bijzonder Frank Boelema (monteur) bedankt te worden. Zonder hun inzet in het begeleiden van Niels had dit traject nooit succesvol afgerond kunnen worden.

“Namens geheel Schenk hierbij aan Niels de felicitatie voor het behalen van het diploma Eerste bedrijfswagentechnicus, een fantastische prestatie”.

ONDERWEG 05 2017 | 11


“Trainingen en ook het herhalen van trainingen zijn essentieel om de vaardigheden die je nodig hebt in het werk op een goed niveau te brengen en te houden”, stelt Danilo Smoczinsky (QHSSE manager Duitsland).

Opleiding

eerstehulpverleners Harry Schenk opende de workshop met een terugblik op de geschiedenis van het bedrijf en de ontwikkeling van Schenk in Duitsland.

INTERNATIONAAL

“In Duitsland is bij rijvaardigheidscursussen voorgeschreven dat je vooraf een cursus eerste hulp moet hebben gevolgd. Vervolgens kom je, en dat is natuurlijk maar goed, niet snel in de gelegenheid om de geleerde eerste hulp in de praktijk te brengen. Er kunnen zich toch situaties voordoen (bijvoorbeeld indien je als directe getuige bij een verkeersongeval of bij ongevallen op de werkplek aanwezig bent), waarbij het noodzakelijk is om op het juiste moment de eerste hulp te verlenen. Dan is het goed om over de specifieke basiskennis te beschikken. Vandaar dat herhalingscursussen Eerste hulp uitermate belangrijk zijn en in het voorjaar van 2017 is juist deze kennis weer op peil gebracht. De training werd gegeven door Jürgen Drechsel, een deskundige hulpverlener van de ambulancedienst, aan Schenkmedewerkers op het kantoor en de chauffeurs. Naast het bijbrengen van de theoretische grondbeginselen was de training vooral gericht op de praktische uitvoering. Hier leerden de cursisten op de juiste wijze te handelen in de praktijk. Er werden richtlijnen ter oriëntatie in geval van nood verstrekt, bijvoorbeeld het onderzoeken van het slachtoffer volgens het ABC-principe (Ademhaling-Bewustzijn-Circulatie). De mond-op-mondbeademing en de hartmassage op de oefenpop zorgden voor de praktische afronding zodat instructeur Jürgen de cursisten kon beoordelen op de juiste toepassing van het geleerde.

12 | ONDERWEG 05 2017


De deelneemsters en deelnemers luisterden aandachtig naar de interessante bijdrage van Harry Schenk.

Trainer Jürgen Drechsel (3e van rechts) legde aan de deelnemers van de training op de oefenpop het juiste handelen in het geval van een noodzakelijke hartmassage en mond-op-mondbeademing uit.

Chauffeursworkshop Waar knelt de schoen? Welke houding kan Schenk als een goede werkgever in de toekomst aannemen? Hoe kan het tekort aan chauffeurs ter hand genomen worden? Deze onderwerpen stonden bij de chauffeursworkshop in het hoofdkantoor van Schenk Duitsland in Gelsenkirchen (D) op 13 mei jl. in het middelpunt. Chauffeurs uit de diverse Schenkvestigingen van Duitsland kwamen naar het hoofdkantoor en werkten in vier groepen de betreffende onderwerpen uit. De bijdragen van alle afzonderlijke groepen werden vervolgens aan alle andere groepen gepresenteerd. Voor de partners, die hun mannen vergezelden tijdens deze dag, werd een rondleiding georganiseerd in de Zeche Zollverein te Essen (D). Een voor het Ruhrgebied typische event, dat zeer goed ontvangen werd door de dames. De workshop leverde natuurlijk huiswerk op, een aantal onderwerpen zal verder uitgewerkt moeten worden en opgevolgd worden zodat Schenk blijvend aandacht geeft om tevreden medewerkers te hebben. Ook belangrijk om hierbij te noemen is dat er veel positieve geluiden te horen waren over zaken die nu al goed georganiseerd zijn en goed lopen.

Safety-Day-events met Praxair De CO2-transporten van onze langjarige klant Yara werd dit jaar aan PRAXAIR verkocht. Met plezier vernamen wij dat de distributie van CO2 ook met PRAXAIR wordt voortgezet. Nu was het noodzakelijk het bestaande en stabiele chauffeursteam met de (veiligheids)eisen van onze nieuwe klant vertrouwd te maken. Daarvoor vonden twee gezamenlijke Safety-Day-events in Gelsenkirchen (D) plaats. De focus was niet alleen gericht op de periodieke training in HACCP (levensmiddelenhygiëne )-richtlijnen of het omgaan met de veiligheidsafsluitkleppen SAA, maar vooral op de wijze waarop Praxair het onderwerp “veilig werken” beschouwt. Eén onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat de chauffeur, voordat hij zijn rit start, een alcohol-blaastest moet doen. Op een aan het dashboard vast gemonteerd toestel in de chauffeurscabine wordt deze blaastest uitgevoerd. Een ander technologisch hulpmiddel om de veiligheid te waarborgen is met de Safety-On-Bord-Computer het rijgedrag van de chauffeur te evalueren. Tot slot worden er periodiek chauffeursevaluaties opgesteld die de basis vormen voor de ranking van alle voor Praxair rijdende vervoerders. En hier komt natuurlijk ook ons streven tot uiting, in de ranking een toppositie in te nemen…”

ONDERWEG 05 2017 | 13


INTERNATIONAAL

Rudy Wille:

“We zijn flexibel en weerbaar” In Onderweg staan vaak artikelen over nieuwe en verlengde contracten. Zo vaak dat het weleens lijkt of het vanzelfsprekend is. De waarheid is een andere; soms worden contracten niet verlengd, hoe goed Schenk Tanktransport ook zijn best heeft gedaan. Wat dan?

IN MEMORIAM

Dat gebeurde bijvoorbeeld in België waar een langlopend contract voor Q8 per 31 maart 2017 tegen de verwachtingen in werd beëindigd. Area Manager België / Luxemburg Rudy Wille: “Dat was een grote tegenvaller, zeker omdat het zo’n enthousiaste en hechte groep is van 28 chauffeurs die tot en met de laatste dag van het contract hun uiterste best hebben gedaan. Juist op dat soort momenten komt het eropaan hoe zich Schenk als werkgever opstelt en zich inzet om de medewerkers een alternatief te bieden. En daar verdient de directie alle eer, want alles is in het werk gesteld om onze mensen aan het werk te houden. Van de 28 zijn er 4 zelf overgegaan naar de andere vervoerder, hebben we er acht kunnen herplaatsen bij de Motorbrandstoffen, vijf naar Air Products in Gent en 11 in Antwerpen bij Messer of Praxair. Het betekent dat 85% bij Schenk is blijven werken. Het laat zien hoe deze mensen vertrouwen hebben in het bedrijf en Schenk op zijn beurt zo flexibel en weerbaar is om dat mogelijk te maken.

Op 6 februari 2017 hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Niels van Maaren 64 jaar - Tankwagenchauffeur

Compliment Ik wil de chauffeurs bedanken dat zij de ommezwaai hebben gemaakt, hun vertrouwde omgeving vervalt en er is veel voor hen veranderd op het gebied van hun werk met een intensief opleidingstraject, daar verdienen ze een compliment voor. Voor de medewerkers op de administratie geldt hetzelfde. Gelukkig konden we ook voor hen ander werk vinden, maar de functieinhoud is wel veranderd. In Luxemburg hebben we hetzelfde scenario gehad bij het niet verlengen van een contract. Omdat er daar minder alternatieven zijn, hebben enkele mensen Schenk verlaten maar de meesten konden we herplaatsen. Dat lukt alleen omdat de directie erachter staat en inspanningen verricht. Ondanks de tegenvallers laten we de moed niet zakken. De markt in België en Luxemburg is moeilijk, soms verliezen we wat, maar we zijn ervan overtuigd dat in de loop van de tijd de kwaliteit die Schenk Tanktransport levert voor de klanten overtuigend zal zijn voor weer nieuwe contracten. De twee nagelnieuwe Lukoil voertuigen en een nieuw ethanolvoertuig die we in gebruik hebben genomen, zijn er wat ons betreft de gunstige voortekenen van.”

Niels kwam in januari 2004 in ons bedrijf werken. Hij was een zeer betrokken en vakbekwaam tankwagenchauffeur. Niels deed met veel plezier zijn werk, stond altijd klaar om ingezet te worden en was een fijne collega. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. De laatste periode van zijn leven was voor hem en zijn familie erg zwaar. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode. Wij missen in hem een fijne collega. Namens directie en personeel Schenk Papendrecht BV, Harry en Arjan Schenk

14 | ONDERWEG 05 2017


SCHENKVARIA

Onderwijsroute 8 maart 2017 heeft Schenk Nederland alweer voor de derde keer deelgenomen aan de Onderwijsroute, een initiatief van de scholengemeenschap De Lage Waard (VMBO/HAVO/VWO) en Scholengemeenschap Willem de Zwijger (VMBO/HAVO/VWO) uit

Papendrecht. Met veel plezier was Schenk gastheer voor een aantal leerlingen van deze scholen met interesse voor het transportbedrijf Schenk. Op de foto’s de twee groepen met “potentiele toekomstige” medewerkers.

ONDERWEG 05 2017 | 15


Wagenparkbeheer

breidt uit

Marco Bruin en Gert Bosch

16 | ONDERWEG 05 2017


ACHTERGROND

en begint met actieve benadering van chauffeurs De groei van Schenk Tanktransport heeft ertoe geleid dat de afdeling Wagenparkbeheer is uitgebreid. Wagenparkbeheerder Marco Bruin nam voorheen het takenpakket alleen voor zijn rekening, maar sinds 9 januari 2017 heeft hij versterking gekregen in de persoon van Gert Bosch.

“Gert Bosch, iemand met ervaring en feeling met transport, heeft het administratieve beheer van de pasjes, tolkastjes, verzekerings- en schadepapieren, tankkaarten en accijnzen op zich genomen, net als het uitlezen van de tachografen”, vertelt Marco Bruin. Geen overbodige luxe, want het takenpakket van Wagenparkbeheer is uitgebreid en het Nederlandse wagenpark is sinds 2009 meer dan verdubbeld, het zijn inmiddels ruim 420 eenheden. Bij Wagenparkbeheer is er enerzijds samenwerking met trainer-instructeur Ad Bremmer1 voor wat betreft de besparing op de brandstofkosten door middel van Fuel Focus en Defensief Rijden. Anderzijds is er veelvuldig contact met Technical Manager René van Rijn voor wat betreft de technische aspecten die in de werkplaatsen thuishoren. Fuel Focus Marco Bruin: “Een taak die we noodgedwongen moesten laten liggen, namelijk actieve benadering van de chauffeurs, kunnen we weer oppakken. We kunnen nu per wagen en per chauffeur goed zien hoe het is gesteld met prestaties omtrent het brandstofverbruik. Met die gegevens kunnen we samen met de chauffeurs een nieuwe stap maken om verder kosten te besparen op basis van Homebase Telematica en Drive Performance. Samen met het inlezen en analyseren van de tankkaarten wordt op die manier Fuel Focus op een doelgerichte

manier nieuw leven ingeblazen. We zijn tevens verantwoordelijk voor de inkoop van brandstof in de vorm van prijsafspraken en netwerkafspraken. Dat laatste heeft invloed op waar er wel en niet getankt kan worden met het oogmerk dat er geen onnodige kilometers hoeven te worden gemaakt. Ook dat is Fuel Focus.” Uitbreiding takenpakket “Ons takenpakket is sinds 1 januari 2017 uitgebreid met het verzorgen van de onderhoudscontracten, vooral buiten Nederland, voor de wagens en trailers die niet bij ons in Papendrecht in de werkplaats komen. Wij houden in de basisadministratie een digitaal dossier bij van elk voertuig. Met enige regelmaat vragen opdrachtgevers om documentatie hieruit. De vervanging en uitbreiding van het wagenpark betekent voor ons veel werk. Afmelden bij de verzekering, kenteken uitschrijven, uitbouw tolkasten en in veel gevallen een vrijwaringsbewijs regelen, bij de nieuwe wagens gaat het juist om aanmelden, inbouw en de documentatie in orde maken”, vertelt Marco Bruin. “Tot slot behoort het bandenbeleid tot ons takenpakket. We hebben een contract met Michelin dat onder meer voorziet in vier checks per jaar per voertuig. De banden worden stuk voor stuk geïnspecteerd op eventuele beschadigingen en de juiste bandenspanning. Zo nodig ondernemen de inspecteurs zelf actie. Dit alles omdat de veiligheid ook hier vóór alles gaat.”

1 Ad Bremmer verlaat per 1 augustus 2017 Schenk voor een nieuwe uitdaging.

ONDERWEG 05 2017 | 17


Karel Vermaire, pensioen

Lex Haveman, 25 jaar in dienst

SCHENKVARIA

Mario Donders, pensioen

Huldiging nieuwe

jubilarissen en gep Piet Dubbelman, pensioen

Onderstaande chauffeurs konden helaas niet bij de viering aanwezig zijn: Frans Herman (40 jaar in dienst) Herman Schoenaker (25 jaar in dienst) Peter de Kort (25 jaar in dienst)

Tom Melching, 25 jaar in dienst

Cees op den Brouw, pensioen

Op de achterpagina van de Onderweg van december 2016 stonden ze alle vijftien vermeld; De jubilarissen en gepensioneerden van het jaar 2016. Hier alsnog de foto’s van de huldiging nieuwe stijl op 9 december 2016 in Hotel Van der Valk in Houten. Het was er helemaal in kerstsfeer en de catering was natuurlijk uitstekend geregeld. Zowel Harry als Arjan Schenk waren aanwezig, net als Mark van Elsacker, Frits van Hintum, Miranda Wolf, Frank Keurntjes, Jack Leijten, Maarten Maasland en John van den Akker. Ook vanuit Bottom Line (planning motorbrandstoffen) kwam er een vertegenwoordiging, wat erg werd

18 | ONDERWEG 05 2017


Henk Toes, 25 jaar in dienst

Henk van Wijk, pensioen

Albert Pierik, 40 jaar in dienst

stijl van

pensioneerden Johan de Klein, 25 jaar in dienst

Hans Rouwen, 25 jaar in dienst

gewaardeerd. Er waren persoonlijke kaarten van kantoormedewerkers en mooie woorden vanuit de directie. Daarin memoreerde Arjan aan de eerste wagen van Johan de Klein 25 jaar geleden. Een Mercedes waar waarschijnlijk niemand mee wilde rijden kreeg hij als eerste wagen. Hij heeft er vervolgens 5 jaar mee gereden. Er werd ook stilgestaan bij de enorme waardering die de directie uitsprak over de lange dienstverbanden en het feit dat sommige pensionado’s op eigen verzoek, maar ook omdat Schenk ze wat kan bieden, nog zo nu en dan doorrijden. Mooi dat de wet het toelaat. De speciaal opgemaakte boeketten met een toepasselijk cadeau

Aad van den Eijkel, pensioen

voor iedereen werden tot slot uitgereikt en de gepensioneerden kregen daarbovenop ook nog een diner bon. Huldiging nieuwe stijl wil zeggen; niet meer binnen de Schenkmuren, niet meer twee keer per jaar tijdens werktijd, maar één keer per jaar aan het einde van de vrijdagmiddag in Houten. En voortaan zijn niet alleen de partners welkom, maar ook de kinderen met hun aanhang, vertegenwoordigers van opdrachtgevers en de planning-afdelingen. De namen van alle nieuwe jubilarissen en gepensioneerden van 2017 staan achterop deze Onderweg en straks die van december 2017, de huldiging dit jaar vindt plaats ergens tussen eind november en begin december.

ONDERWEG 05 2017 | 19


KWALITEIT & VEILIGHEID

De beste manier om veilig te werken is als een

VEILIGHEID GAAT BOVEN ALLES! EN IK WERK VEILIG DOOR LMRA! laatste minuut risico analyse: weet wat je doet en doe het veilig

betrokken medewerker. Ewout Mol kan als QHSSE Manager eigenlijk nooit tevreden zijn. Het kan natuurlijk altijd beter en pas als er nul incidenten plaatsvinden is de missie bereikt. Waarom is hij dan toch tevreden? “Natuurlijk streef je naar nul incidenten, maar we moeten ook realistisch zijn. We zijn allemaal mensen en geen robots. De positieve resultaten, in de vorm van opnieuw minder contaminaties en manoeuvreerschades, daar mogen we best tevreden over zijn. Daarnaast is onze oproep om near miss meldingen te doen enorm goed opgepakt door de chauffeurs. Miranda Wolf (administratief medewerkster QHSSE/ personeelsplanning) heeft er veel binnengekregen en is daar actief met onze opdrachtgevers mee bezig. Behalve van motorbrandstoffen komen ze ook binnen vanuit de andere divisies en dat juich ik alleen maar toe. De afhandeling duurt wel eens langer dan we willen, het gaat bij de grote maatschappijen over veel schijven. Daarom is het goed dat een chauffeur naast het maken van de near miss melding ook medewerkers of operators aanspreekt op zaken die niet kloppen, dat betekent vaak een snellere oplossing van het probleem. Hoe dan ook, de opdrachtgevers waarderen het en wij ook. Daarom blijven we elke maand Schenkparaplu’s uitloven voor de beste near misses. Dubbele zelfcontrole Het is goed om te zien dat de inspanningen van de operationeel supervisors hun vruchten afwerpen. Zij hebben al heel wat ‘Ik werk veilig’-

20 | ONDERWEG 05 2017

sleutelhangers kunnen uitdelen aan chauffeurs die dat verdienen. Neem nu de daling contaminaties, het scheelt zo veel ellende voor de opdrachtgever, hun klanten, ons bedrijf en de chauffeur zelf als we dat weten te voorkomen. Door op de momenten dat het erop aankomt je te focussen in de vorm van actieve dubbele zelfcontrole voorkom je het, de cijfers zijn het bewijs. LMRA In het verlengde hiervan kan je LMRA zien: Laatste Minuut Risico Analyse. Dat wil zeggen; voordat je aan een klus begint, nog één keer beoordelen of het veilig is voor jou en de omstanders. Hetzelfde zien we met GOAL, Get Out And Look. Sinds meer chauffeurs dit doen, verminderen de manoeuvreerschades. Met al die positieve resultaten zijn we echt op de goede weg. Tel daarbij op dat de persoonlijke beschermingsmiddelen steeds beter worden gedragen, dan mag je als kwaliteitsmanager best tevreden zijn. We krijgen complimenten over onze tankwagenchauffeurs, dat is goed voor ons imago. Het vereist heel wat van je om rustig te blijven in het steeds drukkere verkeer. Wat zeker helpt is je betrokken voelen bij ons bedrijf en onze opdrachtgevers. Ik durf de bewering aan dat de beste manier om veilig te werken is als een betrokken medewerker. Gezien de positieve resultaten van ons bedrijf en het feit dat de collega’s alles zo goed hebben opgepakt, hebben we bij Schenk veel betrokken medewerkers.”


AUTOMATISERING

Update In de afgelopen periode is er het nodige veranderd op het gebied van automatisering. Het wordt tijd om kennis te maken met de mensen achter de ICT-veranderingen. Direct of indirect heeft iedereen daar wel mee te maken. De eerste verantwoordelijkheid van de afdeling ICT is dat alle medewerkers onderweg, thuis en op kantoor op elk tijdstip de juiste software programma’s kunnen gebruiken om hun dagelijkse werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Om dit te verbeteren zijn de servers van de Schenk Groep medio 2016 ondergebracht in een datacentrum in Amsterdam in plaats van in Papendrecht. Om de ondersteuning aan de gebruikers te verbeteren is het werkplek- en netwerkbeheer vanaf januari 2017 voor een groot deel uitbesteed aan UC Systems uit Hardinxveld. De vaste beheerders zijn reeds bekende gezichten geworden, Frank Nijmeijer en Maarten van den Bogaard. Hierdoor hebben de ICT-medewerkers meer ruimte gekregen voor verdere ontwikkeling en beter gebruik van de software toepassingen in het bedrijf. Aan het hoofd van ICT binnen Schenk

over organisatie Afdeling ICT staat ICT-manager Willem van Eck. Hij werkt sinds 2005 bij Schenk. Hij is eindverantwoordelijk voor de afdeling en houdt zich vooral bezig met projecten gericht op het verbeteren van werkprocessen binnen Schenk en digitale gegevens uitwisseling met klanten. Zoals nu het project ‘Connecting Planning & Execution’ in de Personeelsplanning, zie hierover meer elders in deze Onderweg. Robbert de Boer, begonnen bij Schenk in 2002 op de ritadministratie is sinds 2006 systeembeheerder op de ICT-afdeling. Robbert is naast systeembeheerder de beheerder van AFAS online, het systeem achter de (nieuwe) websites InSite en OutSite. Via InSite kunnen sinds kort 850 Nederlandse medewerkers inloggen op een interne website van Schenk. Via OutSite kunnen mensen solliciteren bij Schenk. Zie elders in deze Onderweg. Als derde hebben we Richard van Dijk, werkzaam bij Schenk sinds 2012, begonnen als administratief medewerker op de loonadministratie. Hij is sinds 2015 de beheerder van +/- 700 boordcomputers en tablets, de software voor de aansturing van de boordcomputers en de software voor beheer van de data van de digitale

tachograaf. Richard is voor deze onderwerpen aanspreekpunt voor de vestigingen van Schenk en de Nederlandse chauffeurs. Per 1 april 2017 is procesanalist Steven Petersen de ICT-gelederen komen versterken. Steven komt uit de overheidssector en was daar werkzaam in procesoptimalisatie en het analyseren, digitaliseren en optimaliseren van de informatiestromen. Steven zijn eerste opdracht is het analyseren van de werkprocessen en inzet van geautomatiseerde toepassingen in het nieuwe project Connecting Planning & Execution. Daarnaast ondersteunt hij de werkplaats bij het verbeteren van de aansluiting tussen de werkplaatssoftware Ultimo en de uitvoering van het werk in de werkplaats. De afdeling werkt nauw samen met zogenaamde super-users (medewerkers die veel weten van de software en dagelijks gebruiken) op de Schenkvestigingen van diverse software applicaties om het gebruik van deze applicaties te ondersteunen en nieuwe ontwikkelingen in te voeren.

Helpdesk voor alle ICT-zaken Medewerkers van de vestigingen in Nederland, Duitsland, Luxemburg en België kunnen voor alle meldingen (storingen, maar ook nieuwe ideeën) over werkplek- software en netwerkbeheer mailen naar service@ucsystems.nl of bellen in geval van nood naar 0031 (0) 88 6666 333 (optie 9). Zowel UC System als Schenk ICT-medewerkers werken aan deze meldingen.

V.l.n.r.: Robbert de Boer, Richard van Dijk, Steven Petersen, Maarten van den Boogaard en Willem van Eck.

ONDERWEG 05 2017 | 21


AUTOMATISERING

‘Connecting Planning & Execution’

in de Bemanningsplanning Een project waar ICT-manager Willem van Eck op dit moment druk mee bezig is, het verbeteren van de gegevensverwerking op de bemanningsplanning van de motorbrandstoffen en industrieel gas. Dit heeft invloed op de werkzaamheden van de planner, de chauffeur en de ritadministratie van alle Schenk vestigingen. Willem van Eck: “De huidige administratieve verwerking op de afdeling bemanningsplanning is arbeidsintensief en foutgevoelig. In tegenstelling tot de transport planning sturen we geen Schenk ritopdrachten naar de voertuigen. De Schenk bemanningsplanning is verantwoordelijk voor het plannen van de juiste chauffeur, juiste voertuig op de juiste standplaats voor de juiste opdrachtgever op het juiste moment. De opdrachtgever stuurt de ritopdrachten naar een klant boordcomputer en de chauffeur verwerkt deze opdrachten, daarnaast registreert hij zijn uren op de Schenk boordcomputer. De ritadministratie is afhankelijk van tijdige, volledige en juist ingevulde informatie, die zij achteraf verzamelen via de Schenk boordcomputer en de ritpapieren. Als informatie niet juist, incompleet of niet tijdig aanwezig is, zorgt dit ervoor dat het

22 | ONDERWEG 05 2017

maken van een juiste factuur of nacalculatie arbeidsintensief is. Om dit te verbeteren hebben we een verbinding gemaakt tussen de software van OWS (Ortec Workforce Scheduling = chauffeursplanning) en ons Transport Management Systeem Enterprise waardoor we elke shift met een uniek ritnummer naar de boordcomputer kunnen sturen. Invloed op chauffeur en administratie Dit heeft invloed op het gebruik van de boordcomputer. De chauffeur meldt zich aan, start zijn shift en vraagt op de boordcomputer bij het afronden van een activiteit (start shift, laden, lossen of einde shift) zijn volgende activiteit aan. Na afronding van deze activiteit vraagt hij weer een nieuwe activiteit aan. Zo bouwt een chauffeur zijn eigen shift op. Het resultaat is dat de gegevens en gescande documenten van een shift in de bemanningsplanning nu real-time beschikbaar zijn in de transportsoftware. De ritadministratie kan de volgende dag de (shift) controles direct uitvoeren. Zo ontstaat er dus een rechtstreekse verbinding tussen de planner, chauffeur en ritadministratie.


V.l.n.r.: Habib Loukili, Mark van Elsacker, Willem van Eck, Richard van Dijk en Steven Petersen.

Voordelen De voordelen zijn meer inzicht, minder fouten, minder papier en sneller factureren. Het scheelt handmatige invoer van shiftgegevens als start- en eindtijden, de factuurregels worden ook automatisch gegenereerd. Door het scannen van de papieren tijdens de shift zijn die direct beschikbaar en het heeft tot gevolg dat 95% van alle operationele facturatiegegevens beschikbaar zijn op de eerste van de volgende maand. Het geeft ons tevens de gelegenheid om de gegevens van Wegtransportplanning en Bemanningsplanning te centraliseren”, aldus Willem van Eck. Implementatie Het project is begonnen in het najaar van 2016 met een bureauopstelling en het samenstellen van project teams in Nederland en Duitsland. De teamleden zijn Frank Hutz, Markus Krone en Atnan Namaczi voor Duitsland en Habib Loukili en Mark van Elsacker voor Nederland, vanuit ICT wordt het project

V.l.n.r.: Frank Hutz, Atnan Namaczi en Markus Krone.

ondersteunt door Richard van Dijk (boordcomputer) en Steven Petersen (procesanalyse). In januari 2017 startte de praktijk test met drie Nederlandse en vier Duitse testwagens. In april 2017 werd het testproject uitgebreid met 19 nieuwe combinaties van Praxair in Duitsland. Momenteel wordt er gewerkt aan kinderziektes en het facturatie en rapportage proces. Live In oktober 2017 begint een brede implementatie in Nederland en Duitsland. Naar verwachting is het systeem in het eerste kwartaal van 2018 operationeel. Aansluitend volgen België en Luxemburg medio 2018. Kritisch De sleutel tot succes is de mens achter de knoppen. Onze chauffeurs op de auto, onze planners en ritadministratie op kantoor. Willem: “We gaan proberen iedereen zo goed mogelijk te trainen, zodat iedereen goed geïnformeerd is voor zijn job.”

ONDERWEG 05 2017 | 23


SCHENKVARIA

Jubilarissen 1 januari 2017 - 1 juli 2017

(Vervroegd) Ouderdomspensioen 2017 Aert, C.A. van (Cees) Jong, W.D. de (Willem) Meijdam, J. (Jos)

Industrieel gas Aviation LPG

12,5 jaar dienstverband 2017 Pee, A. de (Arno) Duijn - Duijzer, A. van (Adri) Voorhorst, H.J. (Henk) Lichtert, R. (Ruud) Minnen, B. van (Bart) Kemp, J.C.A. (John) Baas, P. (Patrick) Eeten, A.B. van (Albert) Roza, F.E. (Frank) Hartog, R. (Rob)

Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Industrieel gas Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Smeerolie Smeerolie LPG

25 jaar dienstverband 2017 Hak, J. (Jan) Overink, E. (Bertil) Daalmeijer, F.C.A. (Frans) Dinteren, J.G.J. van (Jan) Kreek, G.A. de (Gerard)

Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen

40 jaar dienstverband 2017 Meijering, H. (Harm)

Motorbrandstoffen

Schenk Papendrecht bv Burg. Keijzerweg 6 NL-3352 AR Papendrecht Tel +31 78 644 21 50 Fax +31 78 644 21 55 info_nl@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport GmbH Am Stadthafen 12-18 D-45881 Gelsenkirchen Tel +49 209 88001-100 Fax +49 209 88001-199 info_de@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport nv Schomhoeveweg 13 B-2030 Antwerpen Tel +32 3 206 90 90 Fax +32 3 206 90 99 info_be@schenk-tanktransport.eu

Schenk Luxembourg SA Zone Industielle 23 L-8287 Kehlen Tel +352 30 98 51-1 Fax +352 30 52 82 info_lu@schenk-tanktransport.eu

www.schenk-tanktransport.com

Profile for Schenk Papendrecht BV

Schenk magazine - Onderweg  

Jaar 3 | nummer 5 | juli 2017

Schenk magazine - Onderweg  

Jaar 3 | nummer 5 | juli 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded