Page 1

OCMW BLANKENBERGE KINDERDAG VERBLIJF

Ouderkrantje ‘t Schelpje J A A R G A N G

‘T SCHELPJE

VOORWOORDJE

6

N R . 1

April 2018

Beste ouders,

IN DIT NUMMER

Voorwoordje

1

Nieuwtjes

2-4

Week van de

5

Het Team ‘t Schelpje

opvoeding Weetjeshoek

6-8

Ziko-Vo Inkijk in het KDV

9

Terugblik

10-11

paaseierenraap Uitstapje

12

Wie zijn Wij?

13

Oudercafé

14

Info Het Ei

15

Belangrijke

16

data

Ondertussen zijn we weer overgeschakeld naar het zomeruur en begint de lente zichtbaar te worden. De tijd vliegt voorbij! Jullie kunnen meer info terugvinden over het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf en blikken we ondermeer terug op de afgelopen weken met heel wat sfeerfoto’s. In de weetjeshoek stellen we het kindvolgsysteem ZIKO-VO graag aan u voor. Veel kijk-en leesplezier gewenst met dit nieuwe ouderkrantje!


PAGINA

2

Vormingen Uit onderzoek blijkt dat kinderopvang van goede kwaliteit langdurende positieve effecten heeft op de sociale, emotionele, verstandelijke, morele en taalontwikkeling van de kinderen. Wij willen daarom samen met ons team van kinderbegeleiders verder investeren in een goede kinderopvang. Als verantwoordelijke of team weet je waar je sterktes en groeikansen liggen en wil je vooral aan de slag om je kwaliteit te verbeteren. Dit kan je soms niet alleen. Dit jaar volgen wij o.a. twee vormingstrajecten waarbij er extra coaching en ondersteuning wordt gegeven op de werkvloer. Eind januari zijn we alvast gestart met het eerste vormingstraject. De binnenruimte van de verschillende leefgroepen is heel belangrijk. De kinderen moeten er zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontspannen. Het volledige team werd onder meer ondergedompeld in het kritisch kijken naar de inrichting van hun leefgroep en hun spelaanbod. Iedereen begon volop te experimenteren. De kinderbegeleiders gingen hiervoor heel creatief aan de slag! Kleinigheden werden aangepast in de leefgroep zodat het welbevinden, de betrokkenheid en de beleving van de kinderen nog meer gestimuleerd kan worden. Het werken met kosteloos materiaal, denk maar keukenrolletjes, eierdozen, oud keukenmateriaal,...werd nog eens extra in de verf gezet. Omdat het geen standaard speelgoed is dat je in de winkel kunt kopen, nodigt dit materiaal uit om op ontdekking te gaan. Daar hebben we twee vliegen in één klap: gratis én creatief. We merken o.a. dat kinderen meer ontdekken en meer uitgedaagd worden in hun creativiteit. Hiernaast wat leuke sfeerfoto’s.

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

3


PAGINA

4

Evacuatie-oefening In het voorjaar organiseren wij terug een geplande evacuatie-oefening voor de baby-kruiper en peutergroepen. Vooraf worden er met iedereen goede en duidelijke afspraken gemaakt zodat de evacuatie vlot kan verlopen.

Op de koffie De peutergroepen heten jullie graag één maal per maand welkom om bij het afhalen van uw kindje een kopje koffie/thee te drinken. Het kan een leuk moment zijn om naast het themaverslag een inkijk te hebben in de leefgroep van uw kindje. De kinderbegeleiders laten dit op voorhand weten via een briefje, aankondiging in het thema-verslag of nota in het H&W schriftje.

Facebookpagina Ja hoor…’t Schelpje is online gegaan met een eigen Facebookpagina! Vanaf heden wordt er af en toe iets ‘gepost’: activiteiten die we organiseren (evenement), een herinnering aan de sluitingsdagen, een oproep om iets mee te brengen,… Wij hebben ervoor gekozen om geen info/foto’s erop te plaatsen die privacygerelateerd zijn, denk maar aan foto’s met herkenbare kinderen op, namen van ouders/kinderen, geboortedata…

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

Save the date Woensdag 16 mei van 15u-16u: Workshop “Bewegen met baby’s”     

Samen met de ouders dansen, zingen en muziek maken; De zintuigen stimuleren van de baby’s: zien, voelen, horen, ruiken; Spelen is leren; Kennismaken met andere methodieken van spelen; Uitwisselen en ontmoeting.

Woensdag 23 mei van 15u-16u: Workshop “Peuters in actie”  

Actieve speel- en beweegtips voor (groot)ouders en hun peuter (tot 3 jaar). De peuterperiode is een niet te onderschatten mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind. Tussen 1 en 3 jaar is spelen, lopen, springen, dansen,.. kortom BEWEGEN hun belangrijkste bezigheid, want een sterke motorische ontwikkeling legt de basis voor de latere complexe vaardigheden. Wat is er leuker dan SAMEN spelen en bewegen. Peuterbewegen geeft je een brede waaier aan spelimpulsen en beweegtips waarmee je thuis makkelijk aan de slag kan. Aangezien het om een doe-sessie gaat draag je best losse en gemakkelijk zittende kledij.

Interesse? Een inschrijvingsstrookje wordt in de loop van de maand april nog meegegeven in het kastje van uw kindje.

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

5


PAGINA

6

Weetjeshoek Introductie Ziko-VO kindvolgsysteem Graag willen wij u informeren over het Ziko-VO kindvolgsysteem.

Wat? Het Ziko-VO kindvolgsysteem is een volgsysteem waarbij wij als kinderdagverblijf, vertrekkend vanuit het welbevinden (gaat over hoe kinderen zich voelen in de opvang) en betrokkenheid (gaat over geboeid bezig zijn met iets) van baby’s en de peuters hun ontwikkeling in al zijn facetten opvolgen en daarover willen communiceren met de ouders. Het kind staat centraal, we kijken in zijn/haar dagdagelijks bezig zijn hoe het kind evolueert, wat zijn/haar sterke kanten zijn en waar we hem/haar extra kunnen stimuleren.

Hoe? Het systeem bestaat uit een “kindportretje” waar de kinderbegeleiders beschrijven hoe uw kind het in de opvang maakt en hoe het zich ontwikkelt. Het is de bedoeling dat de leefgroep van uw kindje driemaandelijks een “portretje” zullen maken. De kinderbegeleiders zullen dit portret met u meegeven. Voordat uw kindje naar school gaat worden alle portretjes gebundeld en meegegeven aan de ouders. Deze kunnen een herinnering zijn voor later aan de periode in de kinderopvang.

Waarom? Regelmatig het portret van een kind invullen helpt de kinderbegeleiders om het goed op te volgen. Zo kan men de aanpak nog beter afstemmen op wat uw kindje voor zijn/haar ontwikkeling nodig heeft. Met Ziko-Vo staan de kinderbegeleiders samen met u stil bij de ontwikkeling van uw kind.

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

Voorbeeld van een portret

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

7


PAGINA

8

De opbouw van een portret Welbevinden en betrokkenheid Hoe maakt het kind het in de opvang? Die vraag is het uitgangspunt van het invulblad. De kinderbegeleiders gaan na hoe uw kind zich in de opvang voelt (welbevinden) en hoe intens en geboeid het bezig is (betrokkenheid). Wanneer uw kind zich bij de kinderbegeleiders niet echt goed voelt of er zelden speelt, wil dat niet zeggen dat het een probleem heeft. Het is eerder een aanwijzing dat er gezocht moet worden naar een aanpak die zijn welbevinden of betrokkenheid kan verhogen.

De figuur In het hoofd van de figuur schrijven de kinderbegeleiders een algemeen beeld van uw kindje in de opvang. In het hemdje wordt er genoteerd wat uw kind leuk en niet leuk vindt en met wie het vooral optrekt.

Stappen in de ontwikkeling In de vakjes rond de figuur leest u op welke punten uw kind de laatste weken vooruit is gegaan. Het gaat om acht domeinen in zijn/haar ontwikkeling. De kinderbegeleiders zetten de talenten van uw kindje extra in de verf door een kroontje aan te kruisen. Als men niet helemaal zeker is over een ontwikkelingsdomein duidt men het vraagteken aan. Dat wil zeggen dat men het verder wil opvolgen en bevragen.

Vragen aan ouders Als ouder kent u uw kindje natuurlijk het best. Op elk invulblad krijgt u de kans om te reageren. De kinderbegeleiders kunnen u vragen stellen, maar u kan ook zelf opmerkingen, vragen en suggesties noteren.

Acties De kinderbegeleider maakt dit portret niet zomaar. Het dient om inzicht te krijgen in wat uw kind nodig heeft om zich goed te voelen en om zich verder te ontwikkelen.

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

I

NKIJK IN HET KINDERDAGVERBLIJF

Carnaval Onthaalmoment KB’s tussen de kindjes

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

9


PAGINA

10

P

AASEIERENRAAP

We blikken hieronder met enkele sfeerbeelden terug op een geslaagde 2de paaseierenraap! Bedankt aan iedereen die eitjes kwam zoeken. Ook een dankjewel aan het team van KDV ‘t Schelpje voor de voorbereiding en de organisatie van deze voormiddag!

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

11


PAGINA

12

U

ITSTAPJE

Een korte toelichting voor de nieuwe ouders onder ons Voor de kindjes die naar school gaan, als afronding van hun tijd hier bij ons in het kinderdagverblijf, voorzien wij een kleine uitstap. De kindjes worden steeds vergezeld door de kinderbegeleiders van de groep. In het verleden zijn o.a. al op uitstap geweest naar: de bakkerij, de Colruyt, het bos, het strand en de bib.

Eind maart gingen we naar het binnenspeeltuin “Lunch Garden” te Brugge (B-Park). Onze peuters ontdekten boordevol leuke hoekjes: een ballenbad, blokkenzone, klimtuigen,...Fun verzekerd!

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

W

IE ZIJN WIJ: IEMAND VAN ONS TEAM AAN HET WOORD

Dag mama’s en papa’s, Ik ben Chelsea, vaste kinderbegeleider in de peutergroep ‘De Rupsen.’ In 2014 ben ik afgestudeerd als kinderverzorgster in het instituut Mariawende- Blydhove te Brugge. Om mij verder te specialiseren, heb ik nadien een bijkomende 7de jaar leefgroepenwerking bijgestudeerd als opvoedster A2. Hierbij leerde ik onder meer omgaan met kinderen en volwassenen met een beperking. Na mijn specialisatiejaar kon ik onmiddellijk aan de slag op mijn stageplaats, het MPI Zeepreventorium in De Haan. Ik deed er een zwangerschapsvervanging voor anderhalf jaar. Daarna heb ik nog een viertal maanden gewerkt in C&A Kids te Blankenberge. Sinds augustus 2017 ben ik tewerkgesteld in KDV ‘t Schelpje. Gedurende zes maanden werkte ik als vlinder in de verschillende leefgroepen. Na examens, kreeg ik in januari 2018 een contract voor onbepaalde duur. Ik kon onmiddellijk starten als vaste kinderbegeleider in de peutergroep De Rupsen. Ik werk voltijds, dus mij kom je hier zeker vaak tegen. Mijn job doe ik enorm graag omdat ik er veel in de plaats voor terug krijg: vrolijke kindjes, dankbare ouders, enthousiaste collega’s,… Ik zie de kindjes graag hoe ze zijn en dit elk op hun manier. Ik doe dan ook mijn best om alles te geven voor jullie kleine spruit. Ik ben ondertussen vier jaar samen met mijn vriend Byron. We hebben ook al een huisje samen. Kinderen hebben we nog niet, maar een kinderwens zeker wel. We hebben twee huisdieren: een poes Zohra en een Labrador Retriever Charlie van één jaar oud. Onze vrije tijd wijden we vooral aan de zorg van onze huisdieren. Ook zijn we beiden lid van een carnavalsvereniging “De Moashpotten”. Lieve groetjes Chelsea

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

13


PAGINA

14

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE


PAGINA

Zwangerschapsondersteuning in KDV ‘t Schelpje De vroedvrouwen van Het Ei staan u en uw partner bij zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. Het Ei geeft alle mogelijke informatie rond alles wat met zwanger zijn te maken heeft en biedt als vertrouwenspersoon ook een luisterend oor.

Infoavonden voorjaar 2018 in ‘t Schelpje   

14/05/18: Zwangerschapsoefeningen (van 19u-20u) 18/06/18: Borstvoeding of flesvoeding 16/07/18: Arbeid en bevalling

WANNEER? De infoavond gaat telkens door van 19u tot 20u30 (met uitzondering van sessie 14/05). WAAR? Kinderdagverblijf ‘t Schelpje, Rood-Kruisstraat 17 Gratis toegang. Iedereen welkom! I

Informatie te verkrijgen bij mevrouw Isabelle Macoir - hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw Tel. 050/63.34.99, VEM1@azzeno.be, www.azzeno.be

Vroedvrouwen consultatie Wekelijks spreekuur in AZ Koningin Fabiola Heeft u specifieke vragen over de periode voor, tijdens of na een zwangerschap? Dan kunt u terecht bij de vroedvrouwen van de materniteit van AZ Zeno. Ze geven u tijdens een individueel gesprek antwoord op alle mogelijke vragen. Wekelijks is er op donderdag een spreekuur van 18u tot 21u. Maak vooraf een afspraak via Caroline Destailleur op het nummer 050/63.34.99. De raadpleging bij een vroedvrouw is gratis.

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

15


Website OCMW

Onze visie op kinderopvang

INTERESSANTE INFORMATIE 

Adres KDV ‘t Schelpje: Rood-Kruisstraat 17, 8370 Blankenberge

www. ocmw-blankenberg.be

Elk kind is uniek en krijgt de nodige individuele aandacht en affectie. Zo krijgt uw kind alle kansen op zich optimaal te kunnen ontplooien. Wij zorgen voor:

Telefoon: 050/ 43.12.05 Fax: 050/ 43.12.15 E-mail: schelpje@ocmw-blankenberge.be Erkenningsnummer Kind en Gezin: 910002810 Organiserend bestuur: OCMW Blankenberge, Jordaenslaan 34,

een veilige (speel)omgeving

de nodige structuur

gezonde voeding

de nodige prikkels zowel op motorisch vlak als voor de taalontwikkeling

de nodige begeleiding voor de sociale en emotionele ontwikkeling

Wij werken graag met u als ouder samen om uw kind de nodige

8370 Blankenberge

bouwstenen te bezorgen om op te groeien tot een zelfstandig persoontje.

Sluitingsdagen 2018 Dag van de Arbeid

01/05/2018

OLH Hemelvaart + brug

10/05/2018-11/05/2018

Pinkstermaandag

21/05/2018

Zomervakantie

09/07/2018-20/07/2018

OLV Hemelvaart

15/08/2018

Allerheiligen-Allerzielen

01/11/2018-02/11/2018

Kerstvakantie

24/12/2018-31/12/2018

Luc Demeulemeester

Björn Prasse

Tineke Deketelaere

Secretaris OCMW

Voorzitter OCMW

Directeur ‘t Schelpje

OUDERKRANTJE

‘T

SCHELPJE

Ouderkrantje 't Schelpje april 2018  
Ouderkrantje 't Schelpje april 2018  

Nieuwe editie ouderkrantje! Veel kijk-en leesplezier

Advertisement