Page 1

Schelde press

uws-Vlaanderen

Nummer 18 | 10 september 2018

Uw wekelijkse Zeeuws-Vlaamse krant

6

20

21

BOERENERFFAIR IN HOEK

DIRK BOEHLÉ GENIET VAN HET LEVEN ALS BEACHVOLLEYBALLER

FESTIVAL VAN ZEEUWSVLAANDEREN VIERT 30E EDITIE

DEZE WEEK

Nummer 34 10 september 2018 Editie West

Autonieuws Zee

Tesla Semi

Al in 2019: de toek omst volgens Tesl

a

Eén auto maar wisse TIP lende bestuurder? Met twee stukjes weet je precies hoe gekleurd tape op je stoel stond ingest dorpel en stoel eld. Dat voorkomt ergernissen.

Verbazend actueel

De toekomst to

entertijd

Er was eens, heel, heel lang geleden... liken, files sharen Een tijd zonder ken we met weemen on-demand informatievoorzien internet, posts oed terug aan die ing. voorbeeld. Dan tijd. Tijdens verjaa Soms dengaan rdagen bijsettes en in dit geval velen van ons eens neuzen in oude elpees, casboeken.

Wij vonden een drietal handige naslagwerkjes uit Maar het derde de Alkenreeks. naslagwerkje, daar Met de prijs van een gaat het ons om. Rijksdaalder met Het potlood op het experimentele auto’s. handelt over eerste schutblad geschreven. Precie schreven over gastur Er wordt ges vijftig jaar oud zijn ze. Allemaal stofcellen en elektro bines, brandin korrelig zwartmotoren. Er wit en een hardco wordt ook in het ver in primaire kort ingegaan op kleuren. Een van de toekomst van de het vrachtvervol hypermoderne boekjes staat voer: de schrijver auto’s van bovan het kleinoo d, ven de 12.000 Gulden P. Govers, voorza g dat in het jaar (van de Alfa Romeo 1750 Berlina 2000 het sleutel woord ‘container’ voor Fl 14.480,tot de Wolseley zou zijn. Hoe waar 18/85 Mk II Saloon is dat geworden. voor Fl 14.625,-). Die containers zijn niet meer weg te denken. Het tweede boekje staat vol sportwagens. (Van de Vrachtvervoer is voor die tijd exorin vijftig jaar tijd bitant hoog geprijs gigantisch verand de erd. Maar ook Er was ee back voor Fl 59.500 AC 428 Fastns, heel, heel lang gelede personenauto’s zijn in dat tijdsbe n... Een tijd zonde ,r internet, posts liken, file informatievoorzie - demand P1800S, beter bekend tot de Volvo stek geëvolueerd. we terug ning. Soms denken in de auto’s s sharen en onStroomlijn, geals de auto we met weemoe die we dageverjaarda gen bijvoorbeeld. van ‘The Saint’ bruiksgemak, autom lijks gebrui nodigd d terug a an die tijd. Tijdens Dan gaan velen v is voor ken. , voor efficient elektri atisering, effi- geval bo an ons eens neuzen in oud eken. Voor precies 21.000 Fl 20.750,-.) sch ciency... De auto aangedreven e elpees, is sinds jaar en dag vervoe cassette Gulden kon je s en in dit r voorha nden. in die tijd een de kweekvijver van Dan is het eigenli We zijn vijftig jaar Lancia Flavia Sport Wij vond nieuwe techniejk en een drietal han heel gek dat we verder. Een halve dige nasl Zagato nieuw meene ken. En veel van nu pas aan het agwerkjes uit de Aeeuw! met potl lkenreeks. Met de de technieken, begin men. ood op het eerste staan prijs van van schutbla in 1968 in dat boekje een Rijksdaalder brandstofrevolutie. d geschr de zwart-wi t en een hardcove Want de even. Precies vijftig jaar oud zijn ze. genoemd, zien r in primaire kleudis Allemaa cussie Goed, l in korre ren. Een over luchtvervuili er was een digital lig van boven de 12.0 van de boekjes st 00 Gulden (van deng door aat vol hypermode revolutie Alfa Romeo 1750 erne auto's en een oor Fl 14 bewustzijnsr Mk II Saloon voor Berlina v evolutie nodig Fl 14.625,-). benzine- en .480,- tot de Wol om de technieken seley 18/85 op diesel branHet tweede boekj toe te passen. Maar grote schaal e staat vol sportw dersagens. (V de Grote Oman de vomekee werd Fastback voor Fl 5 or die tijd exorbit r, die ant hoog 9.500,- tot de Vo toen geprijsd lvo P1800S, beter vijftig schoor e AC 428 voeten d jaar bekend 20.750,-.) Voor pr werd als de au begon ecies 21.000 Guld to van 'T nen, he Saint' is met onder gelede en kon je , voor Fl n, in die tij meer meenemen. en d een La Tesla in ncia Flav volleia Sport Z gang. agato nie Waar een ver daarvóór, uw wil is, is een weg. En het Maar het derde n zal een paar cenal in alle heaslagwerkje, daar gaat het ons om. ten kosten. Over vijftig geschreven over g vigheid ge- Het handelt over experimentele aujaar is het asturbines, brands tofcellen en elektboekje ‘Exper to's. Er wordt imentele Auto’s’ op de toekomst v romotoren. Er wordt ook voerd. Toen uit de an het vrachtverv Alkenreeks rt ingegaan uit 1968 in het ko chrijver van het kl jaar 2000 het sleu wasoer: de s waarsc einood, P al veel hijnlijk telwoord 'contain Accupack van de . Govers, voorzag dat in he minder actuee Chevrolet Electrov jn. Hoe wpas t meer weg te denk l. aar is dat geword van er' zou zi air (1966) de techen. en. Die containers zijn nie General Motors Bison gasturbine t niek die betruck (1964) Schelde press Vrachtve rvoer is in vijftig jaar tijd g igantisch verande tijdsbestek geëvo rd. Maar ook pers lueerd. Stroomlijn onenauto's zijn in , gebruiksgemak, dat automatisering, e fficiency... De aut o is sinds jaar

pagina 11

Een zonnig pompoenfestijn IJzendijke – Het twintigjarig bestaan van haar pompoenbedrijf ging niet onopgemerkt voorbij. Charlotte Doens maakte er een mooi feestje van aan de Watervlietseweg. Het weer werkte goed mee waardoor veel bezoekers op het festijn afkwamen. Er waren pompoenen in alle kleuren en maten, kraampjes met lekkernijen en mooie creaties van pompoenen. De rondleidingen werden goed bezocht en de katapult die de pompoenen wegschoot, had veel bekijks. Charlotte Doens begon in 1992 en maakte van haar hobby haar beroep. Met droogbloemen en pompoenen geeft ze workshops. Ze verkoopt pompoenen, streekproducten en planten vanuit haar winkel en verzorgt ook leuke uitjes, zoals een high-tea in haar kassen. ‘De Heidebloem’ was de naam van haar bedrijf, maar ze vond het na 20 jaar wel tijd voor een nieuwe naam: Charlotte’s Pompoenen.

- Particulieren: papiervisjes, wespen, vliegen, knaagdieren enz.

Ruime aula • Salon Koffietafels • Rouwmaaltijden 24 u. begroetingskamers Alle verzekeringen • Grafmonumenten Aandacht voor nazorg

Altijd bereikbaar

0117-49 22 62

24 u. per dag, 7 dagen op 7, ook in uw gemeente

denachtzon.nl

- IPM integrated pest management - Elektrische vliegendoders UV - HACCP en Bedrijfshygiëne

Ronny Geernaert

Schelde press Uw vertrouwde leverancier voor print- en drukwerk

Ook voor speciale edities uw (media)partner! Schelde press

CADZAND MARITIEM

SPECIAL amse krant

Uw wekelijkse Zeeuws-Vla

C A D Z A N D

IEM ie RIT MAOpeni ngsweekendedit

Reinaertstraat 6 • 4527 CB Aardenburg • ronny@denachtzon.nl

C A D Z A N D

Groot 10e RITIEM MA Openingsweekend Groot

Za & ZO

C A D Z A N D

smartphone

blet ta f o kapot?

kies slim kies phonedokter

Communicatielaan 5b, Terneuzen 06-16912148 E info@phonedokter.repair T 0115-436117

ITIEM21 MAR & 22 April 2018 d Openingsweeken Groot

13 13 mei mei

Schelde press

Een speciale editie

van

en kelen in Terneuz

Uw wekelijkse Zeeuws-Vlaamse

7 mei 2018

krant

Hét nieuwe win

Kennedyplein 13 mei

marathon, natuurlijke en veilige n Gezellige, mooie, Nederland en Vlaandere op de grens van

14 14

21 april 2018

mei mei 14 mei

met: met:

meevarenn Gratis meevare Gratis nen en chte Acht eilJA met: Acht en tsmeevaren Gratis ZeilJ enZeilJ ekAr rts hten n,wAv vekA Boten,wA en ZeilJAc n riBBote A en Aven Arts chthAve riB ven rondom de JAchthAv Boten,wAvek

zijdig! Verr assend en veel

en JAchthA riB iten inen deMET STuk EN DJDJ DJ JAchthAven de AND Activite bAND rondom in in en rondom EN STuk EN STuk ENn MuZIEk Activiteite bAND Activite iten bAND FEESTbAR MET MET EN MuZIEk MuZIEk FEESTbAR R EN ZATERDAGAvOND: vOND: zandkastelen bouwen… bouwen… : FEESTbA duinen, sups, GAvONDZATERDAGA in de duinen, sups, zandkastelen ZATERDA Quiz-route in de zandkastelen bouwen… Foodtrucks, Quiz-route Foodtrucks, in de duinen, sups, Foodtrucks, Quiz-route Zie voor hele programma:

Extra

GrAtis iedereen is welkom!

GrAtis

toeGAnG

ideale plek en het water. Een van het centrum dag in Terneuzen. rijker. Op loopafstand van een gezellige (winkel-) nieuw winkelcentrum of eindpunt Terneuzen is een inspiratie op te doen. Als startpakt op de en gezellig een terrasje om te winkelen gordijnen of Terneuzen lééft

Depondt

l en de ScheldeXpress Zie voor hele programma: www.badkoerier.n ScheldeXpress specialOrganisatie: de bij de enkrant ier.nl als bijlage toeGAnG

www.badkoer hele programma: iedereen is welkom! Zie voor ss special van 8 mei 2017welkom! GrAtis toeGAnG en de ScheldeXpre rier.nl is iedereen www.badkoe

special

(F.A.P.) ing. Ferdy Depondt ing. Ferdy (F.A.P.) Afdeling Waterkeringen

Beleidsmedewerker Afdeling Waterkeringen Beleidsmedewerker Depondt

ing. Ferdy (F.A.P.)

Afdeling Waterkeringen Beleidsmedewerker t 088-2461263 m 06-83678390

t 088-2461263 e i m 06-83678390

Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg 1

Kennedylaan 1 Kanaalweg 4538 AE Terneuzen 4337 PA Middelburg 1 Postbus 1000 Kennedylaan ZW Middelburg Terneuzen AE4330 1

ferdy.depondt@scheldestromen.nl4538 www.scheldestromen.nl

n.nl e ferdy.depondt@scheldestrome t 088-2461263 i www.scheldestromen.nl

m 06-83678390

men.nl e ferdy.depondt@scheldestro i www.scheldestromen.nl

2018

22 april Marathon Terneuzen on elmarath Hulst Wand n Start: 8:00, Terneuze

Start: 11:00, Hulst

Kanaalweg 4337 PA Middelburg

Postbus 1000 1 Kennedylaan Middelburg 4330 ZW

4538 AE Terneuzen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

P10 P10 P19

ttijden

Programma & doorkoms

Traject & sponsoren Zeeuws-Vlaanderen Deelnemerslijst

Moederdag is het Moederdag, Zondag 13 mei lekker in Markt. dag om alle moedersEen mooie met meubelen, waar je vernieuwde heel veel te bieden. Wil de voor inrichting zetten. Dit zijn winkels de deur en alles het zonnetje te Of en heeft je Parkeren voor te shoppen in het en tapijten. van Terneuzen moet stappen. het aanbod van aanleiding om gezellig de andere kant regelmatig binnen in om het huis: je ontdekt je dan zeker een keer het Kennedy Retail Park in Terneuzen. is verrassend stappen, want ontdekken? Bezoek nieuwe winkelcentrum prijsbewust is, beter: wílt van Vlaanderen, Wie waar het nieuwe Portaal steeds iets nieuws. ruim en voordelig. de Sluiswachter. Je vindt zeker iets bij Agrimarkt binnenkort onderin over Wees welkom! haalt zijn boodschappen je wekelijks prachtig uitzicht verrast heeft veel te bieden ze blij van wordt. is Met een en Aldi. De Action de Terneuzen je opnieuw hoe naar de binnenstad aanbod. En voor water, ontdek is. met een nieuw je De afstand van hieruit het veelzijdig Terneuzen huis en tuin, kun zo klein, dat je inrichting van je loopt verrassend van bovendien de winkelstraat winkels terecht, makkelijk naar bij verschillende de complete tot JYSK leuke accessoires ‘Terneuzen AGRIkrijgt eerste MARKT VAN DER JYSK-winkel in ‘Typisch Nederland in POEL Zeeuws en volledig nieuw ‘Dit winkelopvallend lage concept’ centrum, zo prijzen’ dicht bij de binnenstad, is uniek in Nederland’

zvl.nl

www.marathon

7

5

3

ACTION

Meer winkelplezier in grotere Action CARPET Terneuzen 2003

‘Meer winkelplezier in grotere Action Terneuzen’

RIGHT

WITTEBOUSSEN

is al sinds oktober op 31 Terneuzen – Action maar verhuisde gevestigd in Terneuzen, de Kennede binnenstad naar een maart 2018 van Action-winkel heeft dylaan 5. De nieuwe De winkel is ongeveer 1000m2. kunt er oppervlakte van zijn breder en je lichter, de gangpaden

‘Maak kennis met het nieuwe Carpetright’

‘Luisteren naar de wensen uit de markt’

gratis parkeren.

Action Terbedrijfsleider van blij Arno van Aken, en ik zijn ontzettend neuzen: “mijn team nieuwe locatie. winkel op deze en is met de nieuwe oogt fris en vriendelijk De winkel is groter,

13

beter bereikbaar.”

en in het aantal klanten Arno ziet een toename reacties. “Een belangontvangt veel positieve winkel is dat de kassa’s de oude rijk verschil met zijn en dat er een komen nu veel beter gepositioneerd die nu alleen iets servicebalie is. Klantenniet meer in de rij te staan terugbrengen hoeven de winkel is klantbeter voor de kassa. En we onze artikelen jubileum van een we het 12,5 jarig vriendelijker doordat Onlangs vierden dat we serieus bij ons werken. van ons team is kunnen presenteren. die al langere tijd over. De kracht zeker voor collega’s buurt en hebben veel voor elkaar om te verhuizen, uit de Het was best spannend een hecht team, komen allemaal We zijn aantal collega’s. is voor humor.” en is nu dat er ook ruimte in Enkhuizen opgericht kunnen zijn maar assortiAction is in 1993 met het verrassende staan er 370 in Nederland. lage prijzen in combinatie ook actief in België, Luxem1.100 Action-winkels straatbeeld. De Van de meer dan producten Action is naast Nederland denken uit het Nederlandse niet meer weg te buiten onze landsgrenzen.worden meer dan 6.000 verschillendevinden. Het totale klanten aan, ook en Polen. In de winkelser iedere week 150 nieuwe producten ment spreekt veel kantoor & Duitsland, Oostenrijk en je kunt zelf, spel & ontspanning, dier, burg, Frankrijk, als huismerken) decoratie, doe het bekende merken persoonlijke verzorging, productcategorieën: verkocht (zowel eten & drinken, & schoonmaken, uit veertien verschillende aanbod bestaat outdoor, wassen huishoud, tuin & hobby, multimedia, linnengoed. sport, kleding en ontstaat doordat in Het verrassingseffect prijzen heerlijk om eens Action-formule. vinden het vaak Verrassing & lage de belangrijkste onderdelen van de wisselt. Klanten Want of je nu een van er allemaal ligt. Verrassing is één prijsje. variabel is en voortdurend wat voor nieuws het assortiment En voor een leuk te lopen om te zien het er allemaal. meer dan 60% van winkel de een optimale nodig hebt, je vindt rondje door of schoolspullen en efficiënte inkoop, de zoveel tijd een vieren, gaat tuinieren hanteren komt door grootschalige kan kinderfeestje wilt zeer lage prijzen De reden dat Action bedrijfscultuur. van kostenbewuste distributie en een Nieuw in de winkelbetaalbare tuintools en -accessoires tuin zeer je nu een “Onlangs zijn de toegevoegd. Of prakhet assortiment Green Boots aan uitgebreid assortiment wij hebben een tot diverse hebt of een balkon, en plantenvoeding Van grasschaar vingers hebt, dan tische producten. Als je geen groene zonnebrandbloembolmixen. en graszaden geheel nieuwe lijn Verder is er een krijg je ze nu wel. bestaande uit verschillende winkel te vinden van het eigen merk producten in de -melk, -olie en aftersun vitamine E en soorten zonnespray, milks zijn waterproof, rijk aan en alle mooie zomerdagen”. ‘Zenova’. De sprays huid. Heel fijn voor geschikt voor iedere

11

9

het Maak kennis met nieuwe Carpetright

Briefpapier | enveloppen | naamkaartjes | folders | brochures | enz... pvc, laminaat, vinyl, Of het nu gaat om van Nederland. ook terecht voor is dé vloerenspecialist je kunt bij Carpetright het allemaal. Maar Terneuzen | Carpetright 35 en laat je inspireren! Carpetright heeft de Stationsweg Loop binnen aan tapijt of vloerkleden; en traprenovatie. gordijnen, raamdecoratie Nieuwe locatiewinkel die open

“Wij zijn de eerste nieuwe winkelis gegaan in het dag 1 zijn wij centrum en vanaf al zeer tevreden. als verkoopteam ruim 10 jaar een Carpetright is al maar op de begrip in Terneuzen, wij ons nieuwe locatie kunnenuitvoeren beter specialisme nog beter van dienst en de klanten nóg team. In de zijn”, aldus het trotse worden meer nieuwe showroom en producten gepresenteerd tot hun recht. komen deze beter

je te helpen Wij zijn er omons hoog in

“Service staat bij een van de het vaandel,” vertelt bij Carpetright adviseurs. Je kunt voor namelijk altijd terecht realiseren Zo persoonlijk advies. woondroom en we samen jouw je de juiste weet je zeker dat je een vloer keuze maakt. Heb Dan komen of gordijn uitgekozen? En wil je we gratis bij je opmeten. laten leggen? je vloer professioneel maken van de Dan kun je gebruik professionele plaatsingsservice

trots Ik ben harstikke haar 25 jarig bestaan. internationale “Dit jaar viert Action kan voor de snelst groeiende winkel in Terneuzen dat ik mag werken van Europa. In onze daarmee hoop ik dat non-food discounter succes en bijdragen aan het bij ons komen winkelen”. ik mijn steentje lang met veel plezier klanten nog heel

25 jaar Action

grotere winkel betekent

en nu uit 46 medewerkers de via “Ons team bestaat Je kunt solliciteren ook meer banen. weekendmedewerkers”.

en Personeel gezocht voor nieuw personeel want een vulploegmedewerkers We zoeken vooral nog een oproep personeel. Tot slot op zoek naar nieuw we zijn nog steeds website: www.werkenbijaction.nl

De openingstijden: Maandag – donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

: 09.00-18.00 : 09.00-21.00 : 09.00-18.00 : 12.00-17.00

Vrijblijvend advies en offerte? Mr. F.J. Haarmanweg 59D Terneuzen | Tel. 0115 - 700525 | info@scheldexpress.nl Carpetright vernieuwt aan het

Carpetright is volop de verhuizing vernieuwen. Met Kennedy West naar Winkelcentrum naar de is onze winkel overgegaan met een nieuw nieuwe formule winkeluitstraling. logo en een frisse vernieuwde Het is een compleet woonideeën winkel waar je volop en inspiratie opdoet.

Ruim assortiment vind je een ruim In de nieuwe winkel vloeren, gordijnen, assortiment aan traprenovatie in raamdecoratie en elke prijsklasse.

www.scheldexpress.nl

www.action.com

van Carpetright.

Nieuwbouwprojecten veel nieuwbouw-

In Terneuzen zijn Speciaal voor projecten te vinden. nieuwbouwwoning mensen die een organiseert hebben gekocht, avonden Carpetright inspiratie minimaal 10 (voor groepen van het genot van personen). Onder drankje geven een hapje en een je persoonlijk interieurstylisten ze je bij over de advies en praten profiteer laatste trends. Daarnaast korting. mooie je ook nog van een op Kijk voor meer informatie www.carpetright.nl/nieuwbouw

vernieuwde winkel Nieuwsgierig geworden? in onze compleet tel.: 0115-697 111. Kom dan snel langs 35 in Terneuzen, aan de Stationsweg Openingstijden Maandag Dinsdag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag*

*Elke laatste zondag

van de maand koopzondag.

11.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 20.00 9.00 - 17.00 12.00 - 17.00


Ben jij op zoek naar een afwisselende baan? Tractorchauffeur / kraanmachinist Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste collega’s die zelfstandig werk kunnen verrichten en in bezit zijn van, of bereid tot het halen van: ▪ VCA-certificaat ▪ Rijbewijs CE ▪ Veilig werken langs de weg

Riemens Hoek Groenvoorziening in Hoek is een jong en dynamisch bedrijf dat actief is in openbare, landschappelijke en recreatieve groenvoorziening.

Wat bieden wij Een voltijds baan met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: ▪ een uitstekend salaris volgens cao LEO ▪ een plezierige werkomgeving

Naast advies over de aanleg en het

Interesse? De koffie staat gereed!

medewerkers ook actief de handen

onderhoud van groenvoorzieningen, steken de professionele uit de mouwen. Maai- en rooiwerk,

Reacties kunnen gemaild worden naar info@riemenshoek.nl of neem contact op met Dirk Riemens via telefoonnummer 06-53312732

aanleg en renovatie, onderhoud en afrastering wordt vakkundig door hen verzorgd. Het bedrijf beschikt daarvoor over een jong en adequaat machinepark.

Bezoekadres Riemens Hoek bv Seydlitzweg 5 4542 RS Hoek pagina 2

Schelde press


Dansdroom Zeeland is een unieke kans voor jong Zeeuws danstalent 12e editie Kiwanis Quiz in nieuw jasje Terneuzen - De Kiwanis Quiz, de jaarlijkse quiz voor zaken- en vriendenteams georganiseerd door Kiwanis Zeeuws-Vlaanderen, is klaar voor haar 12e editie. Op donderdag 25 oktober kunnen de teams, bestaande uit 4 personen, zich weer buigen over de grotendeels Zeeuws-Vlaamse vragen in het Scheldetheater. Er zijn zoals altijd weer mooie prijzen te vinden en vanzelfsprekend gaat de opbrengst weer naar een goed doel, namelijk Stichting KindervakANSie Zeeuws-Vlaanderen. Een prima formule waar met name veel bedrijven zich voor inschrijven vooral met als doel een gezellige avond beleven. Tekst en fotografie: Gino van den Broecke / foto Blood Kiss: Richard Beukelaar

HULST/MIDDELBURG – Wie van dansen houdt én de kans wil krijgen zijn haar talenten te tonen op een hoog niveau, die krijgt daar eind dit jaar opnieuw de kans voor. Want Zeeuwse danstalenten krijgen via Dansdroom Zeeland de kans om in het voorprogramma van beroemde dansgezelschappen te dansen. “In november worden twee repetitieweekenden georganiseerd, waarin twaalf tot achttienjarige Zeeuwse dansers toewerken naar een voorprogramma bij de voorstelling ‘Blood Kiss’ van Danstheater Aya. Deze voorstelling zal op 21 november van dit jaar te zien in Theater de Mythe in Goes. Zelf ben ik vanuit mijn functie als projectleider cultuur betrokken bij de organisatie en uitvoering van deze projecten. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor Kunstbende Zeeland. Eigenlijk allemaal projecten met een provinciale uitstraling en bedoeld voor de hele provincie, vandaar dat voor dit project de repetities in Goes (Omnium) en Terneuzen (bij Bodyline) zullen plaatsvinden”, zegt mede-organisatrice Barbara Audenaert van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Driehonderd dansers

Dansdroom Zeeland is een initiatief van Stichting DanZee i.s.m. de ZB in Middelburg. Dansdroom Zeeland wordt dit jaar door hen voor het vijfde jaar op rij georganiseerd. “Het project biedt talentvolle dansers uit Zeeland een bijzonder kijkje achter de schermen van de professionele danswereld. De afgelopen jaren hebben zo’n driehonderd dansers, afkomstig van balletscholen uit heel Zeeland, aan Dansdroom Zeeland meegedaan. Voor deelnemende dansers is het niet zo belangrijk welke dansstijl zij als achtergrond hebben. Dans- of bewegingservaring is wel gewenst, evenals de drive om te willen dansen. Interesse in fysiek theater is niet noodzakelijk, maar wel een voordeel als je wilt meedoen. Stichting DanZee zet zich in om expertise,

COLOFON Schelde

kwaliteit en vernieuwingen binnen de danssector naar Zeeland te halen. Samen met de ZB wil DanZee jonge danstalenten kennis laten maken met nieuwe dansstijlen, hen op die manier inspireren, uitdagen én kansen bieden hun talent verder te ontwikkelen.”

Danstheater

In de afgelopen edities traden de Zeeuwse danstalenten die deelnamen aan Dansdroom onder andere op in het (voor)programma’s van Introdans, De Dutch Don’t Dance Division, Conny Janssen Danst, Isabelle Beernaert, 155, De Stilte, Sally Dansgezelschap Maastricht, The Fabulous Sneakerboyz en Scapino Ballet Rotterdam. Dit jaar is het dus de beurt aan Danstheater Aya, dat brutaal en interactief danstheater voor een jong publiek. Hierbij worden taboes niet geschuwd. Voor Dansdroom dient Blood Kiss als inspiratie; een voorstelling over een vampiermeisje en een gepeste jongen die samen een verbond sluiten waarin moderne dans en breakdance worden gecombineerd met theater, (manshoge) poppen en muziek.

Het aantal teams dat kan inschrijven is beperkt, dus wie mee wil doen wordt geadviseerd om niet te lang te wachten. Vorig jaar moesten uiteindelijk nog een aantal teams op een wachtlijst geplaatst worden. Inschrijven kan via www.kiwaniszvl.nl. Meer info: Frans van den Hemel 06-53394195

Onvergetelijke ervaring

Josephine Franse (18), evenals Barbara Audenaert afkomstig uit Hulst, danst bij Balletschool Petrella Lion in Axel en nam al twee keer deel aan Dansdroom. “Het was voor mij een absolute verrijking. Ik heb veel mensen leren kennen, toch ook op een andere manier naar dans leren kijken én op hoog niveau kunnen dansen. Als jonge danser krijg je, zeker in Zeeland, niet vaak de kans om met dit soort gezelschappen te werken. Het was voor mij zeker een onvergetelijke ervaring en ik kan het jonge talenten absoluut aanraden om die ervaring mee te pakken. ”

Meedoen?

Wie aan Dansdroom wil meedoen en unieke danservaring op wil doen, die kan zich tot 13 oktober a.s. inschrijven via de website van Stichting DanZee: www.dan-zee.nl

press

BEZORGKLACHTEN? Mail naar: info@scheldexpress.nl COLOFON - Scheldexpress is een wekelijkse uitgave van Scheldexpress Media B.V. en verschijnt gratis huis aan huis in Zeeuws-Vlaanderen en Waasland (B).

ORGANISATIE Ronny Rammeloo, ronny@scheldexpress.nl, tel. 06-20419082 Redactie en advertentieverkoop Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen Rob Vermoet, rob@scheldexpress.nl, tel. 06-51851704 Planning en advertentieverkoop

KANTOORADRES Mr. F.J. Haarmanweg 59D, 4538 AN Terneuzen, tel 0115-700525 Schelde press

“Een gezellige avond is het gegarandeerd!”, aldus Frans van den Hemel, één van de organisatoren. “Na de vernieuwing vorig jaar heeft de quiz duidelijk een hoger entertainment gehalte. Natuurlijk speelt kennis nog steeds een rol maar ook andere zaken als herkenning, breinbrekers en bijvoorbeeld ruiken of proeven”. De vernieuwde opzet werd vorig jaar door de deelnemers zeer enthousiast ontvangen. Doordat pure kennis toch een iets minder belangrijke rol speelde en de diversiteit in de vragen groter was, is de quiz ook voor een breder publiek aantrekkelijk geworden.

COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze ScheldeXpress is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

In Bibliotheek Terneuzen Terneuzen - Woensdagochtend 12 september van 10.00-11.00 uur is er een BoekStartochtend in Bibliotheek Terneuzen. Het thema van deze workshop, bedoeld voor ouder én kind (in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar), is Jules past schoenen. De kinderen maken kennis met Jules, een grote pop waarmee het thema uitgediept wordt. Er wordt gebruik gemaakt van grote vertelplaten. Het verhaal uit het bijbehorende boek wordt op een levendige wijze verteld met gebaren, muziek en met gebruik van bijpassende voorwerpen. De kinderen worden helemaal meegenomen in het verhaal. De BoekStartochtend wordt verzorgd door gebarendocente Tabitha Karman, werkzaam bij Kentalis. Locatie: Bibliotheek Terneuzen, Oostkant 1 Datum en tijdstip: woensdag 12 september 2018 van 10.00-11.00 uur. Toegang: gratis Aanmelden via: jeugd@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Meer informatie op www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl pagina 3


Heemstra & Roest Notariaat is verhuisd! Na ongeveer 40 jaar, waarvan de laatste 5 jaar onder de naam Heemstra & Roest Notariaat, aan de Nieuwstraat 34 te Oostburg gezeten te hebben, is het notariskantoor met ingang van 1 september verhuisd naar een nieuw en modern pand. De meesten onder u zullen dit pand herinneren als het oude consultatiebureau of het pand van Zorgsaam. Heemstra & Roest Notariaat is nu vanuit alle windstreken goed bereikbaar en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast is het nieuwe pand veel toegankelijker, nu alles gelijkvloers en drempelloos is. Voor een goed advies, indien gewenst met een kopje koffie of thee, bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie.

Ons nieuwe adres is: Tragelweg 2 te Oostburg (4501 HL)

OPEN DAG 22 SEPTEMBER Digitale protheses

De veranderingen in de tandheelkunde en tandtechniek gaan razend snel. Vooral op het gebied van digitalisering. Door een prothese te maken via digitale technieken gaan zowel de kwaliteit als de pasvorm van het gebit erop vooruit. Een van de voornaamste reden hiervoor is dat de gebitsafdrukken worden gescand. Normaal moeten gebitsafdrukken worden verwerkt met gips en kan de tandtechnieker hierop verder werken. Digitaal wordt de afdruk ingescand en het gebit wordt vervolgens digitaal ontworpen op het beeldscherm. Het plaatsen van de tanden en kiezen gebeurt dus met slechts één muisklik met behulp van de ingebouwde software. Het eindresultaat is een oersterke prothese met een perfecte pasvorm. Een van de grote voordelen voor de patiënten is dat er minder afspraken bij de tandarts of tandtechnieker moeten worden gemaakt. Doordat de prothese wordt gefreesd door de computer heeft de patiënt veel minder last van drukplaatsen en blaren. De prothese wordt veilig en digitaal opgeslagen zodat er binnen enkele dagen een exacte nieuwe prothese op te vragen is zonder behandelingen mocht er iets aan de hand zijn.

De kosten zijn hetzelfde als een conventionele gemaakte prothese, zodat de vergoeding van de zorgverzekeraar hetzelfde blijft. Cor Nuijten, onze tandtechnieker van Excent Goes heeft inmiddels voor onze praktijk al 15 digitale protheses gemaakt. In heel West Zeeuws Vlaanderen is Mondzorg Dogterom Oostburg de enige die deze digitale techniek aanbied. Bent u nieuwsgierig geworden naar de digitale prothese? Kom dan op zaterdag 22 september naar onze praktijk van 09.30 uur tot 14.00 uur. Hier kunt u kennis maken met de werking van de digitale prothese en zal Cor al uw vragen beantwoorden.

Met deze digitale technieken zijn vaak twee bezoeken voldoende om een perfecte prothese te verkrijgen.

Notaris Bob Roest en toegevoegd-notaris Carla Heemstra

Voor het bepalen van uw koers! Mondzorg Dogterom Oostburg Melkweg 1a, 4501 GJ Oostburg 0117-455092 @ info@mondzorgdogteromoostburg.nl melkweg.tandartsennet.nl Volg ons ook op Facebook!

Tragelweg 2, 4501 HL Oostburg | Tel. +31 (0)117-453851 info@henrnotariaat.nl | www.henrnotariaat.nl pagina 4

Graag verwelkomen wij u in onze praktijk. Tot ziens! Schelde press


Ik ben er voor u.

dubbele bekijk de voorwaarden op pearle.nl

leeftijdskorting op een multifocale bril

voor ogen die scherp willen blijven

Pearle Opticiens Oostburg Eenhoornplantsoen 2a, Tel. (0117) 38 63 06

Als uw dierbare komt te overlijden, moeten er in korte tijd veel zaken geregeld worden. Op dat moment ben ik er graag voor u. Samen zorgen we voor een onvergetelijk afscheid met een goed gevoel en mooie herinneringen. Altijd en voor iedereen bereikbaar Monuta Isabelle Braem staat dag en nacht voor u klaar, ook als u niet of elders verzekerd bent. Bel mij gerust voor meer informatie. Leg uw uitvaartwensen vast Weet u al hoe uw eigen uitvaart eruit komt te zien? Dan kunt u dit vastleggen in het Monuta uitvaartwensenformulier, dit kan online op www.uitvaartwensen.nl of indien u wenst kom ik graag vrijblijvend bij u langs. Monuta Isabelle Braem West en Midden Zeeuws-Vlaanderen M 06 - 53811446 T 0117 - 45 23 09 of 0115 - 61 28 81 E ibraem@monuta.nl I www.monutaisabellebraem.nl facebook.com/monutaisabellebraem

Isabelle Braem

129x193 Adv Monuta Isabelle Braem_Terneuzen.indd 1

30-05-18 11:41

SCHILDER-EN TEKENLESSEN IN SLUIS Sluis - Karin Ohms, 57 jaar, heeft jaren geleden voormalige varkensstallen verbouwd op de Heilleweg 1 (Van IJzerloo Schilderwerken) net buiten Sluis, vlakbij de rotonde, en ingericht tot een gezellige teken-en schilderruimte met kantine. Een prachtig plekje midden in de natuur met voldoende parkeerruimte. Zodra het weer het toelaat, wordt er dan ook volop buiten geschilderd! Haar schilderclub heet: Schilderclub de Kleurencirkel. Deze club bestaat al 12 jaar! Gedurende de maanden november tot en met mei geeft ze begeleiding en teken-of schilderles. In de zomerperiode vind je haar op verschillende markten met oa. schilderijen van Zeeuwse klederdrachten. Eén van haar vele hobby’s.

Momenteel heeft ze 3 groepen: op dinsdagmiddag, woensdagavond en donderdagmorgen. Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur ontvangt ze 50-plussers (maar jonger mag ook hoor, als er plaats is) en geeft ze individuele begeleiding aan beginners en gevorderden.

eens niet, dan reken ik de les niet door! De kosten zijn zeer redelijk en zijn altijd inclusief les, kopies, koffie/thee met versnapering en gratis gebruik van klein materiaal zoals keukenrolpapier en (tafel)ezel. Inspringen gedurende het jaar is altijd mogelijk mits er plaats is”!

Al heel haar leven is Karin een creatieve tante! Op 7-jarige leeftijd maakte ze haar eerst portret! Naast het volgen van enkele jaren Middelbaar Kunstonderwijs in Eeklo, wat toen bestond uit schilderen, tekenen, boetseren en musiceren, heeft ze in 2000 de ‘creatieve’ draad weer opgepakt.

Karin: “Het gezellig samen schilderen en tekenen staat hier bovenaan. Trouwens, dat is ook mijn streven: geen schoolse toestanden met huiswerk of overdreven prestatiedrang, maar gewoon ontspannen en gezellig creatief bezig zijn en nog wat leren ook! Het mooie resultaat volgt dan vanzelf!!”

Momenteel zijn er nog voor alle groepen enkele plaatsen vrij! De lessen beginnen weer op dinsdagmiddag 30 oktober, woensdagavond 31 oktober en donderdagmorgen 1 november.

Karin: “Nadat ik in 1982 mijn diploma lerares talen op zak had, gaf ik verschillende jaren les op enkele Middelbare Scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Toch begon het weer te kriebelen om me volledig te gaan richten op het tekenen en schilderen”.

Woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur en donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur werkt ze voornamelijk met een thema, maar er is ook hier af en toe ruimte gepland ‘vrij te schilderen of te tekenen’.

Ze volgde van 2000 tot 2003 schilderlessen bij oa. Walter Verheeken in Knokke en erna een 4-jarige restauratie- en decoratieopleiding op de Schildervakschool in Goes bij Gert-Jan Nijsse. Karin: “Ik heb nu al vele jaren praktijkervaring opgedaan, zowel als restauratieschilder in het bedrijf van mijn man als in het geven van lessen en workshops in mijn club en daarbuiten”. Toch leert ze nog steeds ‘kijken, ervaren en oefenen’ van allerlei stromingen en nieuwe technieken op schildergebied, die ze dan weer toepast in haar schilder- en tekenlessen.

Schelde press

Dit seizoen staat er heel wat op de planning: de club gaat zich verdiepen in de symboliek van de schilderkunst met boeiende theorie- en praktijklessen en een gratis workshop. Er volgt ook nog een kerstworkshop met het aanleren van wederom een nieuwe techniek (is nog een verrassing!!). In 2019 start Karin met lessen over het impressionisme. Dit thema bestaat uit een les kunstgeschiedenis, een les kleuren mengen, enkele tekenlessen volgens Degas, perspectief tekenen, impressionistisch landschapschilderen, etc. Dit alles op een relaxte manier waar zowel beginners als gevorderden iets aan hebben! Karin: “Overigens werken we met stempelkaarten. Het voordeel: kun je

Voor info en inschrijvingen kun je bellen: 0630964111 of mailen: karin_ohms@hotmail.com (let op: streepje onderaan!), of via de website: www.ijzerlooschilderwerken.nl (je kiest dan onderdeel ‘kunstkring’). Graag inschrijven VOOR 25 september 2018. Na deze datum kunnen de groepen vol zijn en sta je op een wachtlijst. Hopelijk tot ziens!!!!

pagina 5


lekker Cadsand Fruit Zaamslag

Zaterdag 15 en 22 september 10.00u tot 16.00 uur Locatie: Boomgaard “op Noten” Schepenlaan ten zuiden van de wijk Othene in Terneuzen

Appel ZELFPLUK DAGEN Meer info

vers

Cadsand Fruit Zaamslag

drukkerij

Polka Print

k drukwe?r nodig

www.polkaprint.nl Molendijk 3 • Hoek • T. 0115-442397 • info@polkaprint.nl

Boerenerffair in Hoek Meer dan 50 verschillende activiteiten Hoek-Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september wordt voor de derde maal een Boerenerffair gehouden in Hoek. Deze Fair, die een initiatief is van de gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen is bedoeld voor een breed publiek. En dat is ook zichtbaar uit het zeer uitgebreide programma en het groot aantal stands en kraampjes die er deze dagen te zien zijn. Het programma voor de Boerenerffair van 2018 is bijzonder goed gevuld en rijk gevarieerd. Op vrijdag zijn de bezoekers van harte welkom van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Speciale activiteiten op de vrijdag zijn om 19.00 uur show van Axelse klederdrachten en om 20.30 uur bierproeverij. Hiervoor kun je je opgeven via de website. Op zaterdag is er om 11.00, 12.00 en 13.30 uur een roofvogelshow en kan de Axelse Klederdracht weer bewonderd worden vanaf 11.00 uur.

Eljohara - sierraden van glas, Fotokaarten, Haaraccessoires, Handdoeken - geborduurde handdoeken, Hildes Hoedenatelier - handgemaakte hoeden, DenMdesign - zie ook hun FB-pagina, houtsnijwerk, Huizer Witjes - speciale tegeltjes, Juutsom – streekproducten, Klompenmaker, Mandenmaker Jan Prins, Marckensteijn, Margo & Zo – bloemen, Oldtimers, Sigaren - van der Haeghen, Spinnenwiel, Steigerhouten meubelen, Stoffenhoedje - hoeden, sjaals en tassen, Tupperware, Victoria sieraden en WLB Blokpunt – lego. Verder kun je raden naar de waarde van een boodschappenmand, zijn er

Nog even snel uw diepvries vullen

TONGSCHAR €7,98/per kg

€14,98/per 2 kg Geldig t/m 18 september

www.dolfschoot.nl leuke activiteiten voor de kinderen en kan er met buksen geschoten worden. Ook is er een stand van Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen.

De Boerenerffair wordt gehouden in Hoek op Noordstraat 44. Alle informatie is ook te vinden op de website www.boerenerffair. nl

Diverse lokale ondernemers en hobbyisten zijn van de partij om hun waren te slijten of hun hobby aan het publiek te laten zien. En niet te vergeten te laten proeven. Voor de lekkerbekken zijn er o.a.: advocaat - zelf gemaakt, bonbons, friet van verse aardappelen, groente en fruit, ijscokar, jam, kaarten en babbelaars - zelf gemaakt, ketchupfabriek, koffie, thee en taart, Ronduut Zeeuws - diverse Zeeuwse streekproducten, saté en hamburgers - vers gebakken, ter versterking van de inwendige mens, snoep, haring en kibbeling en vers gebakken wafels Je kunt er heerlijk rondneuzen en kijken naar Ab Klaassen met schilderijen, Antiek en Brocante, Axelse klederdrachtgroep – presentaties, Bags en Bijoux - tassen en sieraden, Bloemstukken, chrysanten, dorskast, Schelde press

pagina 6


Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen opent op vrijdag 14 september een nieuwe expositie van Cees van Langevelde

100 beste Nederlandstalige nummers bij Omroep Zeeland

Na 46 jaar terug in het Stadhuis

Stem nu op de Lage Landenlijst!

Terneuzen - In 1955 is Cees van Langevelde gestart met het op papier en doek vastleggen van voor hem interessante dingen die hij waarnam in Terneuzen ruime omgeving. Sas van Gent is zijn eerste expositie, maar in die periode waren zijn werken ook een jaar lang bij Philips in Terneuzen te zien. Cees was de allereerste kunstschilder die zijn werk, op veler verzoek, mocht tonen in het nieuwe stadhuis van Terneuzen. Cees exposeerde trouwens ook in het oude stadhuis in de Noordstraat, toen dat geen dienst meer deed. Er zijn weinig kunstenaars die dat hebben gepresteerd. Ruim

7 jaar na zijn overlijden is het niet meer dan gerechtvaardigd, dat we nog eens kennis kunnen malen met het werk van Cees Van Langevelde, kunstschilder en vooral ook Terneuzenaar in hart en nieren.

Meerdere stijlen

Hij was een spontane schilder, de verf lijkt zonder moeite op het doek te zijn aangebracht. Soms eigenzinnig en vaak ‘recht voor zijn raap’. Hij nam daarbij de werkelijkheid als uitgangspunt: ‘je moet immers iets herkenbaar in een schilderij terug kunnen vinden.’ vond hij. ‘Schilderen doe je niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen’ was zijn motto.

Cees werd vermaard om zijn stadsgezichten en dan vooral van het oude Terneuzen. In 1978 waren zijn werken te zien in het Terneuzense Museum, schilderijen die betrekking hadden op Terneuzen, de haven en de zee. Beelden van havens en schepen in volle zee vormden geliefkoosde onderwerpen.

Landschappen en bomen

Door de jaren heen keerden ook landschappen in alle seizoenen terug in zijn werk. Het Zeeuws Vlaamse landschap met haar ongeëvenaarde luchten, was hiervoor een grote inspiratiebron. Hij kon als geen ander de sfeer van het landschap weergeven. Voordat hij aan het werk ging, fietste hij soms door de polders. Cees was met zijn volle grijze baard en zijn onafscheidelijke alpino pet op het hoofd, een gekende verschijning in het stadsbeeld van Terneuzen. Honderden schilderijen hangen er in Zeeuwse huiskamers. Maar ook elders in de wereld kun je ze tegenkomen. En nu na 43 jaar terug in het stadhuis van Terneuzen, daar waar hij ooit de allereerste was met een expositie van zijn werken. Een uitgelezen locatie om het werk van deze oer-Terneuzenaar weer de aandacht te geven die het verdient.

Malle Babbe? Dromen zijn Bedrog? Of toch Zoutelande van BLØF. Wat vind jij het beste Nederlandstalige nummer? Door te stemmen bepaal jij de top 100 van de Lage Landen. Wat is de Lage Landenlijst? De Lage Landenlijst bestaat uit de beste Nederlandstalige liedjes sinds 1945 uit Nederland en België en wordt in zijn geheel uitgezonden op zaterdag 22 september. Voorheen werd uitzending gemaakt door Radio 5 in samenwerking met de Vlaamse Radio 1 maar dit jaar is de rol van Radio 5 overgenomen door drie Nederlandse regionale omroepen: L1, Omroep Brabant en Omroep Zeeland. Stemmen Stemmen voor de Lage Landenlijst kan tot zaterdag 22 september op www.omroepzeeland.nl. Op die dag wordt de definitieve lijst live uitgezonden vanuit, hoe kan het ook anders: Zoutelande. De Lage Landenlijst wordt gepresenteerd door een Vlaams-Nederlands duo: Jan Hautekiet van Radio 1 en Kirsten Paulus, stem en gezicht bij L1, de regionale omroep van Limburg. Waar is de lijst te horen? De gezamenlijke uitzending van de Lage Landenlijst is van 9 uur ‘s ochtends tot 18 uur live te horen op de radio bij Omroep Zeeland, L1, Omroep Brabant en Radio 1. Dat houdt in dat de reguliere radioprogramma’s van Omroep Zeeland vervallen tussen 9 en 18 uur. De nieuwsbulletins deze dag worden ook verzorgd door de gezamenlijke omroepen en bestaan uit een mix van nieuws uit Vlaanderen, Brabant, Limburg en Zeeland.

WIJ EISEN FNV voert sinds februari actie voor een goed pensioen, en stelt daarbij drie heldere eisen:

RED ONS PENSIOEN

STELSEL

PENSIOEN

ALARM

1. Een volwaardig pensioen. Pensioenen en pensioenaanspraken moeten geïndexeerd kunnen worden. Daarvoor zijn evenwichtige rekenregels nodig. AOW omhoog en welvaartsvast. 2. Een toekomstbestendig pensioen. Iedereen, vast, flex en zzp, moet een collectief aanvullend pensioen kunnen opbouwen, nu en in de toekomst. 3. Een tijdig pensioen. De AOW-leeftijd moet bevroren worden op 66 jaar. Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen en daar moeten regelingen voor worden getroffen. Dit zijn basale eisen, die normaal zouden moeten zijn in een welvarend land als Nederland. Wij zullen dan ook nooit verslechteringen accepteren. Daarom voeren we actie, totdat ons pensioenstelsel veilig gesteld, versterkt en verbeterd is. Sluit je aan, en word lid!

Blijf op de hoogte via

BEMOEI JE MET JE TOEKOMST! Pensioen een ver van je bed verhaal? Er wordt nú besloten over jouw toekomst! En dat zijn best ingrijpende keuzes: wie nu geboren wordt, moet misschien wel tot zijn 81ste doorwerken. En zolang de pensioenen niet geïndexeerd worden, loop je groot risico te weinig op te bouwen. Met een flexcontract ben je helemaal de Sjaak: als uitzendkracht bouw je in je eerste halfjaar zelfs helemaal niets op! Maar zelfs als je een fatsoenlijke baan hebt, heb je de afgelopen 10 jaar gemiddeld 20% te weinig opgebouwd. De huidige gepensioneerden weten hoe dat is: zij merken al dagelijks de gevolgen van een niet-geindexeerd inkomen.

FNV.NL/PENSIOENACTIES

IEDEREEN WORDT (HOPELIJK) EEN KEER OUD! Pensioenen zijn een belangrijke arbeidsvoorwaarde, en gaan iedereen aan. Maar al te vaak blijft de discussie hangen in techniek die alleen voor gevorderden te begrijpen is. Mensen doen net alsof deze regels hogere wiskunde zijn, maar dat is niet het geval. We roepen de politiek op het vertrouwen in onze systemen niet verder te ondermijnen en te stoppen met deze foutieve beeldvorming. Dit zijn politieke keuzes, en ze gaan over jouw toekomst. Ben jij het ook zat te horen dat het ‘nou eenmaal niet anders kan’, of dat jong en oud tegenover elkaar staan? Sluit je dan aan en maak samen met ons één vuist voor een beter Nederland. Wij vechten voor een oplossing die eenheid smeedt en vertrouwen in de toekomst creëert. Doe je mee?

Meer informatie bij:

lokaal.zeeuwsvlaanderen@vereniging.fnv.nl Schelde press

pagina 7


Deto Jeans organiseert Ladies Fashion Event Axel- Op vrijdag 28 september begint Deto Jeans feestelijk aan een nieuw winterseizoen met een grandioos Ladies Fashion Event in Axel. Deze avond staat – zoals de naam het al zegt - natuurlijk helemaal in het teken van Fashion! Zoals bij Deto gebruikelijk wordt het een veelzijdig show met de nieuwst trends voor herfst en winter op het gebied van kleding, bodywear & haar. Een ideale avond om eens lekker uit te gaan en te genieten van al dat nieuws dat Deto Jeans brengt. Onder het genot van een lekker glaasje bubbels en live muziek kunt u kijken naar diverse modeshows waarin we onze nieuwe herfst- en wintercollectie van 2018-2019 laten zien! Om u meer uitleg te geen over de allernieuwst mode zijn er deze avond diverse stylisten aanwezig van o.a.

Vero Moda, Levi’s, Freebird, Loftymanner & Wrangler. Deze avond is ook uitermate geschikt om ook nog eens lekker door de rekken te snuffelen en je op de hoogte te stellen van wat Deto Jeans voor deze herfst en winter allemaal voor je in petto heeft. En vergeet natuurlijk niet dat er bijna dagelijks nieuwe kleding arriveert. Dus ook na het Ladies Fashion Event is het goed om regelmatig een bezoekje te brengen aan de Deto vestigingen in Axel en Sluis Na afloop van het Ladies Fashion Event staat er voor u een GRATIS drankje klaar bij Mia’s Restaurant & Lounge in Axel! Daar kun je lekker bijkomen van al het nieuws wat je gezien hebt.

19 september: My Way Music in De Halle Axel Aan-Z organiseert een optreden van My Way Music op 19 september a.s. De aanvang 13.30-16.00 uur. de locatie is "De Halle", Rooseveltlaan 1a, Axel

Scholingstraject “Hybride techniekopleiders” van start Vlissingen - Op 9 oktober 2018 start bij Scalda in Vlissingen een oriëntatie-/ scholingstraject in het kader van het project Hybride Techniekopleiders. Met dit innovatieve traject wil Scalda en de participerende Zeeuwse Vmbo’s de verbinding tussen theorie en praktijk versterken in het technisch beroepsonderwijs. Daarom is er samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en worden enthousiaste praktijkmensen gezocht die middels dit traject de leerlingen van nu opleiden tot de toekomstige vakmensen. Tevens wordt middels dit initiatief, invulling gegeven aan het tekort aan techniekopleiders van Vmbo/Mbo in de regio.

Hybride Techniekopleiders

Samenwerking Het scholingstraject Hybride techniekopleiders is een van de activiteiten uit het Actieprogramma Techniekpact Zeeland van de Provincie Zeeland, dat als doel heeft om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren. Het project Hybride Techniekopleiders is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de technische O&O fondsen (OTIB (RBPI ZN)/A+O Metalektro/OOM), ZAOS, Huis van de Techniek Zeeland, Scalda, de participerende Zeeuwse Vmbo’s en opleider Fontys.

Het oriëntatie-/scholingstraject Op basis van de adviezen vanuit het Het traject vindt plaats in het Techniekpact Zeeland, is in Zeeland schooljaar 2018/2019. Op basis het project Hybride Techniekopleiders van intakegesprekken wordt een vormgegeven. Met Hybride Techniekpersoonlijke route uitgestippeld die opleiders worden mensen bedoeld gedeeltelijk gezamenlijk met andere die werkzaam zijn in zowel het deelnemers plaatsvindt en gedeeltelijk bedrijfsleven als in het onderwijs. Het individueel maatwerk is. Er zijn 14 uiteindelijke doel van het project is stagemomenten gepland in het (v) te zorgen voor voldoende opleiders mbo en 19 theoriebijeenkomsten. voor het technisch beroepsonderwijs Het traject wordt afgesloten metREGIO! een in Zeeland én meer praktijkervaring HET LEUKSTE NIEUWS UIT JOUW Pedagogisch Didactisch Diploma. binnen het onderwijs brengen.

22

Het boterhamzakje met de DeDe onwetendheid over de onwetendheid over De onwetendheid over de de oude gouden sieraden… goudprijs en waarde goudprijs en waarde van goudprijs en waardevan van oude sieraden. oude sieraden. oude sieraden.

Enkele weken geleden deed zich weer tevoorschijn. “Pff, geen idee, met 100 euro een leuk voorval voor in onze winkel in ben ik al blij!” lachte ze. Terneuzen. Een dame van een jaar of 55 Iedereen weet dat goud en zilver geld waard zijn. Wat mensen mensen pas naartoe zenancieel financieel aandede Iedereen weet dat goud en zilver geld waard zijn. Wat pas naartoe als als ze fi kwam onze winkel binnen met het voor ons Ik keek haar aangaan en gaan glimlachte terug. Naaan Iedereen weet dat goud en zilver geld waard zijn. Wat mensen pas naartoe gaan als ze fi nancieel de veel mensen echter niet weten is wat die paar oude ketzitten. “Onzin” zegt een klant van Vanaan Leeuveel mensen echter niet weten is weten wat die paar oude ketgrondgrond zitten. “Onzin” zegtzegt een klant Van Leeubekende boterhamzakje in haar handen. het toetsen en taxeren noemde ikvan haar het veel mensen echter niet is wat die paar oude ketgrond zitten. “Onzin” een klant van Van Leeutinkjes, armbandjes, ringen en oorbellen waard zijn die wen Juweliers aan de Noordtraat 47 in Terneuzen. tinkjes, “kan armbandjes, ringen enringen oorbellen waard zijn diezijn diewen Juweliers aan was de Noordtraat 47“…dit in in Terneuzen. ik hier mijn gouden en zilveren spullen bedrag. Toen het even had tinkjes, armbandjes, en oorbellen waard wen Juweliers aan de Noordtraat 47 Terneuzen. al jaren in het nachtkastje liggen zonder gedragen te “Het is een gewone winkel enstil. je krijgt ook goede uital jarenverkopen?” inalhet nachtkastje liggen zonder gedragen te “Het is een gewone winkel en je krijgt ook goede uitjaren in het nachtkastje liggen zonder gedragen te “Het is een gewone winkel en je krijgt ook goede uitik echt niet verwacht! worden. leg. Een vriendin vertelde mij hoeveel geld ze had worden.“Jaworden. leg. Een vriendin vertelde mij hoeveel geld ze had leg. Een vriendin mij hoeveel geld had mevrouw, dat kan bij ons” antwoordde gekregen voor haarvertelde oude sieraden. Ik ben blijzedat ik gekregen voor haar oude sieraden. Ik ben blij dat ik gekregen voor haar oude sieraden. Ik ben blij dat ik ook geweest ben. zich Ik had veel sieraden dieen ik al jaren ik.De laatste jaren is de goudprijs enorm gestegen. Het is Ze legitimeerde met haar rijbewijs De laatste is de goudprijs enorm gestegen. Het isook geweest ook geweest ben. had sieraden die jaren De laatstedan jaren is dejaren goudprijs enorm gestegen. Het is ben. Ik had veelveel sieraden diegedragen. ik ik al al jaren dat veel kun mensen niet meer droeg ofIkzelfs nooit had Wij “Ik hebook nogniet watverwonderlijk oud spul gevonden, je de brug wij betaalden haar hetnog bedrag uit. “Hoe dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen de brug niet meer droeg of zelfs nog nooit had gedragen. Wij dan ook niet verwonderlijk veel mensenen dede brug droeg ofverbouwen zelfs nog dus nooit had gedragen. Wij nieteens slaan tussen dedat hoge goudprijs, oude sie-niet meer zijn aan het dit was een aangename daar naar kijken?” moet ik nu met zoveel geld over straat?” niet slaan tussen de hoge en desieoude siezijnhet aanverbouwen hetvoor verbouwen dit was aangename niet slaanraden tussen hoge goudprijs, en de oude dit een aangename diedeze ergens in eengoudprijs, kastje hebben liggen. Dezijn aan verrassing ons!dus Alsdus het was maar ineen mijn kast blijft mompeldevoor de terwijl zehet naar de hoeveelheid raden die ze ergens in een kastje hebben liggen. De verrassing ons! Als maar in mijn kast blijft die,insoms uit nieuwsgierigheid, liggenvoor heb ikons! er toch raden diemensen ze ergens een alleen kastjemaar hebben liggen. De verrassing Alsook hetniets maaraan!” in mijn kast blijft Mevrouw zette quasi achteloos het boterhamzakje geld in haar handen keek. Glimlachend mensen somsmaar alleen uitzijn nieuwsgierigheid, er toch aan!” een gouddie, inkoop punt bezoeken, vaak met stom-liggenliggen mensen die, soms alleen uitmaar nieuwsgierigheid, heb ikheb er ik toch ook ook nietsniets aan!” een goud inkoop punt bezoeken, zijn vaak met stomvoor mijn neus op de tafel en keek ik haar aan, “Wat dacht u van heid geslagen als ze horenzijn watvaak de waarde is van “dat De toekomst een goud inkoop punt bezoeken, met stomheid geslagen als zeinhoren watligt.” deheeft waarde is van “dat De keek me vragend aan. u “dat hettoekomst boterhamzakje mevrouw…?” spul wat toch maar de Wat de goudprijs morgen gaat doen weet niemand. heid geslagen als ze horen wat“Mevrouw, dekast waarde is van De toekomst spul wat toch maar in de kast ligt.” Wat de goudprijs morgen doen weet niemand. Een feit is datmorgen vandaaggaat degaat prijs historisch hoog staat. enig idee watinde is van wat u hier spul wat toch maar dewaarde kast ligt.” Wat de goudprijs doen weet niemand. Een feit is dat vandaag de prijs historisch hoog Sceptisch Mensen die oude sieraden hebben die niet meerstaat. zo nonchalant neerzet?” vroeg ik lachend. Regelmatig zien wij onze winkels hoog zulke Een feit is datdie vandaag de in prijs historisch staat. Sceptisch Mensen oude sieraden hebben die niet meer Veel mensen nemen een achterdochtige houding aan gedragen worden zijn dan ook niet onverstandig om Oude gouden ringen met wat steentjes taferelen. Het blijft altijd leuk om de SceptischVeel mensen nemen een achterdochtige houding aanMensen die oude sieraden hebben die onverstandig niet meer om gedragen worden zijn dan als het gaat over goud inkoop. Men vergelijkt een van deze hoge goudprijs teook profiniet teren nu het nog kan. erin, kapotte kettinkjeshouding die zevergelijkt verbouwereerde gezichten te teren zien van de nog Veel mensen nemen een achterdochtige aan eengedragen worden dan ook niet onverstandig om als het gaatoorbellen, over goud van deze hogezijn goudprijs te profi nu het kan. goud inkoop punt al snelinkoop. met eenMen pandjeshuis waar als het niet gaat over goud inkoop. vergelijkt meer droeg, een en een waarvan deze hoge die goudprijs profiteren nu het nog kan. mensen de prijstetotaal niet verwachten. goud inkoop punt alslavenarmband snel Men met een pandjeshuis goud inkoop punt snel met een er pandjeshuis van alles enalnog wat kwam uit het zakjewaar

Sieraden die niet Sieraden die Sieraden dieniet niet Sieraden die niet gedragen worden gedragen worden gedragen worden gedragen worden zijn geld waard! zijn geld geld waard! zijn waard! zijn geld waard!

Van Leeuwen Van Van Leeuwen Leeuwen Juweliers Juweliers Van Leeuwen VanVan Leeuwen Leeuwen Juweliers Van Leeuwen Juweliers Goud en Zilver Inkoop Goud en Goud en Zilver Inkoop Terneuzen: Goud en Noordstraat 47, 06 244 Terneuzen: Noordstraat 47, tel.: 06220 39 220 Terneuzen: Noordstraat 47, tel.: tel.: 0639 39 220 244244 Openingstijden: di-vr 11:00-17:00 za: 11:00-16:00 Openingstijden: 11:00-17:00 uur, za 11:00-16:00 uur Goud enen Zilver Inkoop di-vrdi-wo-vr 11:00-17:00 za: 11:00-16:00 Goud Zilver Inkoop Openingstijden: Goud en Terneuzen: Terneuzen: Noordstraat Noordstraat 47, 47, tel.: tel.:06 0639 39220 220244 244 Terneuzen: Noordstraat 47, tel.: 06 39 220 Terneuzen: Noordstraat 47, tel.: 06za: 3911:00-16:00 220244 244 Openingstijden: di-vr Openingstijden: di-vr 11:00-17:00 11:00-17:00 za: 11:00-16:00 Openingstijden: Openingstijden: di-vr di-vr 11:00-17:00 11:00-17:00za: za:11:00-16:00 11:00-16:00

pagina 8

Schelde press


pts machinery VacatUres

PTS MACHINERY is gespecialiseerd in de algemene zwaardere machinebouw. Wij bedenken, ontwerpen, produceren en assembleren uiteenlopende machines voor de scheepsbouw, offshore, chemie en algemene werktuigbouw. Moderne locatie, deskundige medewerkers Dankzij onze moderne productielocatie van 1,2 hectare, waaronder 3000 m² werkplaats en 500 m² kantoorruimte, zijn we in staat om aan de vraag van onze klanten te voldoen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over jarenlange ervaring. Zij vertalen de eisen en wensen van opdrachtgevers naar kwaliteitsproducten, die voldoen aan de eisen van duurzame productie, kwaliteit en veiligheidseisen. Bloeiende onderneming Sinds de oprichting in 2002 is PTS Machinery uitgegroeid tot een bloeiende, groeiende en internationale onderneming. Innovatie, kwaliteit, hoogwaardige service en klantgerichtheid vormen de solide basis voor de continuïteit en garanties die wij zowel klanten als medewerkers bieden.

Vacatures Momenteel hebben wij binnen ons bedrijf de volgende vacatures

• • • • • • • • •

Monteurs Mechanisch/Hydraulisch Lassers Monteur (motorvoertuigen) Operationeel Technisch Inkoper CNC Draaier / Frezer ICT Medewerker Werkplaatschef (Montage) Constructiebankwerker Werkvoorbereider (WTB)

Wat wij vragen voor bovenstaande functies: Werktuigbouwkundige opleiding mbo/hbo Praktische werkervaring Flexibele- en klantgerichte instelling Wat we bieden: Dynamische werkomgeving Uitstekend salaris Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden tot studie Heb je belangstelling? Afd. personeelszaken Australiëweg 2, 4561 PD Hulst of mail naar info@ptsmachinery.nl Website: www.ptsmachinery.nl

www.ptsmachinery.nl Australiëweg 2, 4561 PD Hulst, Nederland info@ptsmachinery.nl Schelde press

volledige vacatures zijn te vinden op onze website Tel.: +31 (0) 114-317101

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

pagina 9


Ik vervang ALLE S in uw keuken Reparatie en renovatie van alle merken keukens en apparatuur

✔ Onderhoud

Ik ben gespecialiseerd in het vervangen van o.m. keukendeurtjes, werkbladen, spoelbakken, inbouwapparaten, kranen, afvalsystemen, laden en scharnieren.

✔ Centrale verwarming ✔ Sanitair

Bel voor een gratis advies bij u thuis:

Bernhard Verhage

✔ Loodgieterswerken

06 - 14 87 78 29 bernhardverhage@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl

✔ Duurzame energie

KEUKENRENOVATIE MA AKT BESPAREN GEMAKKELIJKER DAN U DENKT

(warmtepompen)

Ondernemersweg 55 4501WD Oostburg Nederland (+31) 0117451116 info@vanoirschotinstallatie.nl www.vanoirschotinstallatie.nl

Gericht op duurzaam energieverbruik VLOOIEN? BEL TRAAS: 088-22 121 22

VLOOIEN? 12122 22 VLOOIEN? BEL TRAAS: 088-22 VLOOIEN?BEL BELTRAAS: TRAAS: 088-22 088-22 121 121 22

pagina 10

WWW.TRAAS.NL

WWW.TRAAS.NL WWW.TRAAS.NL WWW.TRAAS.NL

Schelde press


11

HET LEUKSTE NIEUWS UIT JOUW druiven verwerkt. Gelijk na deREGIO! pluk wordt druivensap gemaakt. De druiven worden geperst en het sap wordt gepasteuriseerd en in de flessen gedaan. Verser kan eigenlijk niet. Er wordt een beperkte oplage gemaakt, omdat er natuurlijk ook wijn van de druiven gemaakt wordt. Handelsweg 2 • 4501 PG Oostburg T: 0117-451455 Wijn maken is een veel langer procedé. In grote M: info@sweat.nu • www.sweat.nu vaten, waarin het borrelt en gist, ontstaat langzaam de heerlijke Elmare wijn. Na een aantal maanden kan de witte wijn en de rosé in de fles.

JOTA een PROGRAMMA BEWEEGDAG JOTA eenplek plekvoor voor SEPTEMBER SENIOREN Sweat Healthcenter Ambachtelijk werken ontmoeting en inspiratie De15 druiven zijn erafVOOR ! ontmoeting en inspiratie In de keuken van de boerderij pruttelen de IS ROND EN PROBEER ONS Dus in de loop van 2017 De druiven zijn geplukt en voor een sportschool deel zitten zeUIT ook al !in de is geen gewone In onze samenleving, waar mensen meer opsteeds zichzelf terug geworpen worden, In onze samenleving, waarsteeds mensen meer op zichzelf en staat de confit te pruttelen, fles. Op dede boerderij worden deambachtelijk druiven verwerkt. Gelijkjamketels nageproduceerd de op boerderij : kan wijn uit 2016 wil JOTA een ‘oase’ zijn. Een de plek waar je naar uitkijkt om anderen te ontmoeten, SweatStreekproducten Healthcenter en Match Sportmanagement bieden u in terugwordt geworpen worden, wil JOTA een ‘oase’ zijn. Een plek pluk wordt druivensap gemaakt. De druiven worden geperst enook daar want aanwaar gewerkt, waar tijd is voornu eenhard gesprek, mensen naar je willen luisteren. Je kunt er kofsamenwerking met diverse aanbieders deflessen regio gedaan. en ondersteuning gedronken worden.enuit De het sap wordt gepasteuriseerd in de Verser kan waar jevoorraad naar uitkijkt om anderen te ontmoeten, waar tijd is wijnen, sappen jams en veel meer ! zodat de nieuwe zo vlug mogelijk fiedrinken, iets eten, de krant of een boek lezen, je huiswerk maken, de laptop en Onze faciliteiten zijn anders, onze uitstraling is anders en eigenlijk niet. Er wordt een beperkte oplage gemaakt, omdat er van de gemeentemeeste Sluis eenrode gevarieerd programma wijn gaat dan aan: Van valpreventie voor een gesprek, waar mensen naar je willen luisteren. Je

on ei Healthcenter Wil jij ook weer pijnvrij bewegen? ewone sportschool Het Vers&Lekker winkeltje is gevestigd in het Vlaemsche Erfgoed natuurlijk ook wijn van de zwemmen druiven gemaakt wordt. Wijn maken gratis WIFI gebruiken. onze filosofie is anders. Hierdoor spreken wetai een grote tot Beweegplezier!, Nordic walking, en aqua chi. in de potjes kan.

nogprocedé. voor een paar is eenechter veel langer In grote vaten, waarin het borrelt en groep Zeeuws Vlamingen aan die zich niet aangetrokken gist, jaar ontstaat langzaam de heerlijke Elmare wijn. Na een aantal in een houten vat om voelen traditionele En dat is precies Zet in uw agenda: zaterdag 15 september van 9.30 – 16.15 uur maanden kantot de een witte wijn en desportschool. rosé in de uur fles.

verder telocaties rijpen zo op vertrekpunt vanaf Sweat wat we willen… Beweegplezier op diverse inom Oostburg, druiven zijn eraf ! kan de wijn uit 2016 gedronken worden. Dus in deDe loop van 2017 Ambachtelijk werken Dewerken druiven zijn slimmer geplukt en voor een deel zorgt zitten Healthcenter. Een mooi programma, voor elk wat wils. We en dat ervoor datDiverse jij meer aanbieders resulsmaak te komen. Dede meeste dan echter zerode ook al inwijn de fles. gaat Op de boerderij worden de nog voor een paar jaar in een el een In deuit keuken van boerderij pruttelen de druiven verwerkt. Gelijk na de pluk wordt de regiohouten laten taat uvat kennis maken met het belang van natuurlijk en vooralniet het van zal in tijd. zo Datop betekent omervaren verder teminder rijpen om smaak te komen. druivensap gemaakt. De druiven worden jamketels en staat de confit te pruttelen, Hoeveel tijd per dag zit jij? Achter je35bureau, opjede en het sap wordt gepasteuriseerd en in e kern plezier in bewegen. datgeperst je minder hard moet trainen. In die minuten dat de flessen gedaan. Verser kan eigenlijk niet. Er want ook daarbank, wordt nu hard wordt eenaan beperktegewerkt, oplage gemaakt, omdat er inbijde etc.? Juist, hetmaximale merendeel van de onsauto, bent, we je om het uit je training ans bij natuurlijk wijnhelpen van de druiven gemaakt zodat de nieuwe voorraad zo ook vlug mogelijk n anders, onze uitstraling is anders en wordt. Deelnamedag. is gratis en iedereen kan ’s morgens of ’s middags binnenlopen. te Wijn halen. dat doet, 2 trainingen per week makenAls is krijgen eenje veel langer procedé. In mensen grote Daardoor veelzijn (vroeg of vollaat) on Cirin de potjes kan. waarin het borrelt en gist, ontstaat Voor meer vragen doende envaten, uitgebreide informatie u uiteraard om flinkElmare wat resultaat te ervaren. Je zal jeterecht sterker, bij de langzaam de heerlijke wijn. Na een kunt ders. Hierdoor spreken een last van rug, nek, schouders en/of heupen. Sweat In keuken van de boerderij pruttelen de jamketels en staat de confit aantal maanden kanwe de witte wijn en de rosé ingrote Klaar voor verkoop in aanbieders opdedeze dag. de fles. fitter en energieker voelen.nu Enhard de kilo’s die er in zodat de loop te pruttelen, want ook daar wordt aanAmbachtelijk gewerkt, de nieuwerken het winkeltje, u komt heeft devan oplossing om deze klachten te helpen laten Kerst& cadeaupakketten ! de keuken van de boerderij we voorraad zo vlug mogelijk in van de2017 potjes de tijd zijn aangekomen, trainkan. je erIn stap voor stap af.pruttelen de Dus in de loop ingen aan maanden die niet jamketels en staat de confit te pruttelen, toch zich ook langs in aangetrokken kan de wijn uit 2016 daar wordt nu hard verdwijnen/voorkomen. Gaat dit nieteen snel genoeg, gaan wijwant je ook binnenkort zelfaan gewerkt, De de komende is het drukte gedronken worden.dan Devan via Zaterdag 15 september TEST ONS UIT! zodat de nieuwe voorraad zo vlug mogelijk Klaar voor?!verkoop in het winkeltje, komt toch ook langs in Groede ?! Groede meeste rode wijn gaatu dan in de potjes kan.

kunt er koffiedrinken, iets eten, de krant of een boek lezen, je Klaarmaken, voor verkoop in en gratis WIFI gebruiken. huiswerk de laptop het winkeltje, u komt toch ookDag langs in Vrede. Vindt je dat ook belangrijk: meer 21 september van de ?! VredeGroede op deze wereld, kom naar JOTA en doe mee. Meer informatie

in Groede, Slijkstraat 10, 4503 BC Groede en wordt beheerd even bellen of mailen naar JOTA. door St. Juutsom. . Gebruikelijke foto voorgevel verlicht Ambachtelijk werken of 06 22 8195 30 ; email Tel. 0117-401653 Info@versenlekker.com

De WEEK van SAMEN (27 sept. tot 6 okt.) JOTA een plek voor ontmoeting en inspiratie.

In ontmoeting onze samenleving, mensen terug gew Bij JOTA staat centraal.waar In de Week vansteeds Samenmeer willenop wezichzelf daar nog JOTA een ‘oase’ zijn. Een naar uitkijkt om anderen te on eens extra aandacht aan besteden doorplek extrawaar veelje samen te doen. Iedereen EEN VAN DE voor TROUWSTE GASTEN BIJde JOTA AAN TAFEL AAN HET WOORD eenom gesprek, mensen naar je willen luisteren. kunt er ko is van harte welkom samen waar aan activiteiten deel te nemen, maarJeben de krant of een boek lezen, je huiswerk maken, de laptop en gratis W je vaak alleen of altijd met zijn tweetjes, dan is die week zeker wat voor jouw/ Ik ben alleenstaand en het is voor mij thuis te zitten. Ik heb het niet zo breed jullie. Zowel voor jong als oud(er). Kom met velen dan wordt het vanzelf heel ========================================================= niet uitdagend om altijd voor mezelf een en dan kun je niet zomaar eens met iegezellig. Kun niet zelftekomen, het proberen we vervoer voor lekkere maaltijd klaar maken.laat En in je weten, mand dan ergens afspreken om samen een je te regelen. Doe het, kom eens binnen, doe mee, schuif aan, dat kan op: eentje opeten is eigenlijk niks aan. Van- kopje koffie te drinken, laat staan samen Even bijkomen bij . Heeft u het terrasje bij JOTA 27 sept.: uur om samen te zingen o.l.v. Martha Roelofs daar dat ik14.00 graag wekelijks bij JOTA ga JOTA te eten. Arm zijn vergroot isolement he-ook al 29 sept.: 18.00 uur om samen Afrikaans eten te proeven (Eritrea) eten. Daar kun je tegen een schappelijMaar gezien deop prijs ook van ontvangen u graag. Let op laas. de aanbiedingen het–bord. Dede soep en 2 okt.: uur driegangen om samen te kletsen en elkaar –tekanontmoeten, ke prijs erg19.30 lekker een menu andere consumpties dat dan wel zijn heerlijk.door En dejonge gezelligheid met en evt. een praatje krijgt u er gratis b georganiseerd een eten en het is er ook altijd gezellig. Jemensen bij JOTA. Ik ga lichamelijke er ook graaghandicap, een kopje ook voor schuift aanmaar bij anderen aananderen. tafel en er is koffie drinken. Ik ben heel blij dat JOTA 3 okt. 14.00 uur: is het Alzheimercafé, een gezellige middag voor altijd wel iemand die een verhaal heeft. er is en ga er graag naar toe. Erg goed mantelzorgers met een lezing over ‘Eenzaamheid bij de Er is eigenlijk altijd een goede sfeer en vind ik dat mensen die gebruik moeten mantelzorger’. het eten is ook nog eens heerlijk. Ze ma- maken van de voedselbank tegen een 4 okt. 14.00 uur: om samen een rondrit door de streek te maken met ken er altijd iets bijzonders van. Iets wat gereduceerd tarief ook bij JOTA aan Taaansluitend een maaltijd (opgeven voor 22 sept.) en tussen door je voor jezelf niet zo vlug klaar maakt. fel kunnen mee eten. JOTA kan dat alleook nog een ludiek intermezzo. De variatie10.00-12.00 is groot. Het isuur een goed doen omdat een er alleen maar vrijwil5 okt.: is mehet maal Mamacafé, inloop voor dicijn voormama’s mij tegen gevoelens van eenligers werken. Heel bijzonder. en papa’s met hun kleine kinderen en zaamheid 14.00 en de uur: neiging om gezelschapspelletjes depressief samen spelen (jong en oud). Een deel van de activiteiten wordt tezamen met anderen georganiseerd (Porthos, Alzheimer Nederland en de Stadsraad)

Kijk ook op de webshop winkel@versenlekker.com

helpen om je voedingspatroon te verbeteren. Goed bezig belang in Vers&Lekker, want worden de tionele sportschool. Endan dat is precies Milon Cirkel 08.30 -12.00 Sweat Healthcenter toch? echter nog voor een paar jaar in een houten vat om verder te rijpen om zo op smaak te komen.

Klaar voor verkoop in

het winkeltje, u komt kerstpakkettenFIVE samengesteld. toch ook langs in BEWEGEN Groede ?! Nordic Walking HELPT JE PIJNVRIJ 09.30 -10.30 Sweat Healthcenter Bedankt! Dit jaar is er samen met het Vlaemsche Five is dé oplossing voor ons zittende bestaan. Meer bewegen voor 10.00 bedanken -11.00 sporthal de Eenhoorn Via Ouderen deze weg wil ik iedereen die al gestart is ofEn ErfgoedChinese een keur aan kerstpakketten, die te al langer goed bezig is bijdie Sweat Healthcenter voor het inen bewegingsleer voor onmisbaar voor iedereen door een inactieve & cadeaupakketten ! enDedat zorgt ervoor dat jij meer resulkomende maanden is hetKerstdrukte van vinden zijn op de webshop van Vers&Lekker. Deeen komende maanden is het een drukte van onsbelang gestelde vertrouwen. En dit hadden we nooit durven balans en ontspanning Sweat - buitenles in Vers&Lekker, want dan10.30 worden de-11.30

Kerst- & cadeaupakketten !

zittende levensstijl de natuurlijke beweeglijkheid voelt

4501 PG Oostburg Handelsweg 2 • 4501 PG Oostburg belang in Vers&Lekker, want dan worden kerstpakketten samengesteld. dromen… T: de 0117-451455 T: 0117-451455 kerstpakketten samengesteld. jaar isVlaemsche Dit jaar is erDit samen met het Pilates 10.30 -11.30 Erfgoed een keur aan kerstpakketten, die te er samen met het Vlaemsche Erfgoed een u • www.sweat.nu M: info@sweat.nu • www.sweat.nu vinden zijn op de webshop van Vers&Lekker.

inder tijd. Dat betekent niet Fitline Oostburg verminderen, met natuurlijk klachten aan rug, nek, schouders oestel

Een flink keuze uitMensendieck diverse pakketten, Ingeborg Modde het team van Sweat Healthcenter Oefentherapie groep -11.30 Rode Kruisgebouw keur aan kerstpakketten, die te vinden zijnen 10.30 en/of heupen als gevolg. Five vermindert en geneest Een flink keuze uit diverse pakketten, moet trainen. In die 35 minuten dat je gevuld met heerlijk produkten van op de webshop van Vers&Lekker. Een flinOostburg produkten van PG Oostburg Handelsweg 2 •gevuld 4501 met PG heerlijk Oostburg het Zeeuwse land ! met keuze uit diverse pakketten, gevuld lichte tot heftige pijn. En11.00 Five-12.00 werkt tegen artrose en 0117-451455 T: 0117-451455 hetke Zeeuwse land ! demo Beweegplezier sporthal de Eenhoorn heerlijk produkten van het nr 5 2016 | Eenhoornmagazine | 25

weZeeuwse je 50 om het maximale uit je training werkt ook preventief! land + fit ! gewrichtsproblemen en 11.30 -12.30 Fitline Oostburg el

ww.sweat.nu

M: info@sweat.nu • www.sweat.nu

plus-gym -13.45 ‘In Vorm” Ijzendijke taat in 60 doet, zijn 2 trainingen per 13.00 week volen balanstraining. -14.00 sporthal de Eenhoorn CLAIM NU JOUW FIVE13.00 PROEFSESSIE! 35 mi- valpreventie bewust bewegen voor balans 13.15 -14.00 KWL-gebouw t resultaat te zal gratis je sterker, Deervaren. 1e sessie isJe geheel en vrijblijvend. Tijdens ervolgOostburg el brengt meer proefsessie laten we je kennismaken met Five. weede En deze de kilo’s die erAANBIEDING in de-15.00 loop 60 6plus-gym 13.45 ‘In Vorm” Ijzendijke Uvoelen. hoeft slechts NOVEMBER Vul op onze website jouw naam, e-mail en telefoonoepen ten te sporten. am demo Beweegplezier 14.00 -15.00 sporthal de Eenhoorn rvolgstap Bij je de aankoop van 10 Euro ofBurght meer :belgekomen, train er stap stap engt en meerzetten nummer in om jouw voor proefsessie te af. claimen. We eer bewust bewegen voor balans 14.30 -15.15 De Oostburg de tweede eftvan slechts 6 een heerlijk potjete jam gratis!! len om een maken. den de kleinere Introductie lesjeAqua Taiji afspraak 15.30 -16.15 sporthal de Eenhoorn eafwissporten.

l

enoeg, dan gaan wij je binnenkort zelf gstap Datzetten versterkt - zwembad

en van deen tweede er zorgt dus Verkoop in het Vers&Lekker winkeltje, gevestigd in het Vlaemsche Erfgoed, de kleinere ngsresultaat en 10, 4503 ngspatroon teBCverbeteren. bezig Slijkstraat Groede en dat wordtGoed beheerd door St. Juutsom-medewerkers. emzot versterkt Tel. 0117-401653 of 06 22 8195 30 ; email Info@versenlekker.com n zorgt dus msche Erfgoed, door het trainen orden. Kijk esultaat enook op de webshop www.versenlekker.com !

JOTA Chill-out: een veelbelovend initiatief Voor de meeste activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Voor meer informatie of van te voren aanmelden voor (een van) de activiteiten, een doe-activiteit, chillen en kun je bellen========================================================= tijdens openingsuren naar JOTA 0117-308154 daarna of naar Marianne plaatjes aanvragen bij de DJ. De start op 0117-452426 of mail naar JOTA: jota.oostburg@gmail.com.

Bedankt!

pen voor dat de enen en de taille m. 023 het Telefoonnummer: trainen

bestel ook voor dat de en de taille

op de webshop:

rakker lichaam. iedereen bedanken die al gestart is of

er lichaam.

Speciaal voor jongeren is er op elke 2e en 4e zaterdag JOTA Chill-out: een gezellig inloopmoment, waarbij je elkaar in een lounge-setting kunt ontmoeten, met muziek, drankjes en lekkere hapjes. We beginnen om 20.00 uur met

Wat zeggen onze leden?

g is bij Sweat Healthcenter voor het in

zeggen onze leden? uwen. En ditWat hadden we nooit durven “Precies op maat, letterlijk en figuurlijk. Prak-

“Het is heerlijk dat je in zo’n mooie omgeving

1 oktober met de DJ Workshop van team ’t trèk nerhus op was super! Meer informatie op onze facebookpagina. Volgende Chill-outs: 12 en 26 november, 20.0023.00 uur, Raadhuisplein 4 Oostburg. Na school ff relaxen bij JOTA@Work Even relaxen na school? Dat kan. Iedere donderdagmiddag van 3 tot 5.Samen met vriend(inn) en chillen in JOTA.

vanwege tijdsduur maxiin dat slechts 35 minuten écht iets gedaan hebt “Preciestisch op maat, letterlijkde enkorte figuurlijk. Prak- en“Het is heerlijk je in zo’n mooie omgeving male effectiviteit, doordat iedereen tegelijk aan je gezondheid. Je tisch vanwege de korte tijdsduur en maxiin slechts 35 minuten écht iets gedaanweet hebt precies wat je TAIZE VIERING IN JOTA 9 NOVEMBER van oefening verwisselt. Five concept moet doen, dat geeft structuur en gemak. Dit male effectiviteit, doordat iedereen Het tegelijk aan je gezondheid. Je weet precies wat je Openingstijden JOTA 10 - 16over uur.de zin van het leven, over God Om samen even stil te staanwo. bij t/m en naza. te denken voor de bewegelijkheid is geweldig, ik voel is precies wat we zochten.” van oefening verwisselt. Het Five concept moet doen, dat geeft structuur en gemak. Dit nu al veel energieker.” en John - JOTA aan zijn Tafel:in 6 en 20 sept. om 18.00 uur; Graag te voren aanmelden. voor deme bewegelijkheid is geweldig, ik voel is precies watIne we zochten.” en mens deze wereld. Tijdstip vanvan 16.30 tot 17.00 uur me nu alKarin veel energieker.” Ine en John - PANNENKOEKEN ETEN vanaf 11 uur: iedere 2e zaterdag v.d.mnd Karin - Iedere vrijdagmorgen voedselbank Openingstijden JOTA: wo, do, vr , za van 10 tot 16 uur. - Conversatie les Nederlands iedere donderdag van 13 – 15 uur iedere donderdagavond: aanvan tafel. Welkom 17.30 uur. Maaltijd: 18.00 uur - Naailes allocht.vrouwen; iedereJOTA woensdag 13.15 tot 15.15 vanaf uur Zie voor meer informatie en gegevens op onze website: of gedaan “De afwisseling van trainingsapparaten en “Ik www.sweat.nu heb nu 5 trainingen en ben erg “De afwisseling van trainingsapparaten en “Ik heb nu 5 trainingen gedaan en ben erg-- Iedere vrijdagmorgen voedselbank. Sociaal Spreekuur:10.30 tot 11.30 op 12 en 26 sept. Dagelijks bereikbaar via 06 53307203 cardio, het feit dat je in ongeveer 35 minuten tevreden, ik doe veel zittend werk dus mijn www.match-sportmanagement.nl cardio, het feit dat je in ongeveer 35 minuten tevreden, ik doe veel zittend werk dus mijn-- Brei vrijd.mi. Zie facebook de activiteiten of26 belnovember Roeli. café:iedere 1, 15 1e enen 293enov.aanv.14.00 uurvoor - Reparatie café: aanv. 10.00 uur klaar bent én de begeleiding van de instrucspieren waren erg kort en mijnJota-jong: conditie maklaar bent én de begeleiding van de instrucspieren waren erg kort en mijn conditie ma- - Breicafé: ( om de 2 weken):12, 26 sept v.a.14.00 uur Mama café: 4 nov. aanv. 10.00 uur Taize viering: 9 november 16.30 uur teurs maakt het trainen voor mij ideaal. Na tig. 2 keer in de week trainen geeft nu resulteurs maakt het trainen voor mij ideaal. Na tig. 2 keer in de week trainen geeft nu resul- - Jota reparatie 29/9 10.00 uur Ingeborg Modde cirkel een rondje Five taat, en dan taat, hetFijne voeltomgeving goed. Fijne omgeving en goe- 12 en uur -- Jota 26 nov. - JOTA@Work: iedere do.mi 15-17 uur de cirkelde nog evennog eeneven rondje Five en dan het voelt goed. en goeMamaChill-out: café: 7 sept.10.00 Sweat Healthcenter eenvoldaan heerlijk voldaan gevoel naarde huis.” de begeleiding maken het plaatje compleet.” PROEF DE SFEER TOEN IN HETgevoel VLAEMSCHE ! metVAN eenmet heerlijk naar huis.”ERFGOED begeleiding maken het plaatje compleet.” - Taize viering: 12 sept. 16.30 uur Jan| Eenhoornmagazine nr 5 2016 | Eenhoornmagazine | 27 info@sweat.nu Inge Inge Jan nrgroepsarrangementen 5 2016 | 27 Museum met filmpjes, erfgoedwinkel met streekprodukten,

en het team van Sweat Healthcenter

nr 5 2016 | Eenhoornmagazine | 25

op maat ! Een familiefeestje of uitje ; het kan op verschillende manieren en er is voor elk wat wils. Even mailen of bellen / reserveren van tevoren: info@ Handelsweg 2 • 4501 PG Oostburg hetvlaemsche-erfgoed.nl of tel.nr boekingskantoor : 023 558 0585 (Het Vlaemsche Zin in een gezellig avondje? Komt u Erfgoed is overigens T: Zeelandpas deelnemer). 0117-451455 naar de voorstelling van Adrie Oosterling in De Twee Duiven op zaterdag 26 nov. info@sweat.nu • www.sweat.nu voor meer info de website: www.het-vlaemsche-erfgoed.nl a.s. om 20.00uur! ZieM:

ED ! psarrangementen manieren en er is

Schelde press

De WEEK van SAMEN ( 27 sept. tot 6 okt.) Bij JOTA staat ontmoeting centraal. In de Week van Samen eens extra aandacht aan besteden door extra veel samen te Ben je vaak alleen of altijd met zijn tweetjes, maar zou je o anderen willen kletsen. Dan is die week voor jouw/jullie zow oud(er). Sommigen zijn (te)veel alleen, als die allemaal kom gezellig. Kun niet zelf komen dan proberen we vervoer voo Doe het, kom eens binnen, doe mee, schuif aan. Je bent alt Nieuwsgierig, wil je mee doen of heb je een vraag aan ons? Kom eens langs! welkom. Later het; tel: programma, maarjota.oostburg@ er zullen samen Adres: Raadhuisplein 4, 4501 BGvolgt Oostburg 0117 308154; email: Zin in koffie, een praatje, wat gezelligheid, wil je ook mee doen of heb je een vraag aan ons?

gmail.com; Facebook: Kom langs, mailwebsite: of bel ons!www.jotaoostburg.nl; Adres: Raadhuisplein 4, 4501 BG Oostburgjota-oostburg.. ; tel: 0117-308154;Twitter: JOTA email: jota.oostburg@gmail.com; website: www.jotaoostburg.nl; Facebook: jota-oostburg. JONG@JotaJong Voor jota-jong:roeli@jota-jong.nl of 06 22957270 Instagram: https://www.instagram.com/jotajong/ Handelsweg 2 • 4501 PG Oostburg JOTA wordt o.a. gesponsord door: diverse kerken, Gemeente Sluis, RABO, VSB, T: 0117-451455 Sponsoren: diverse kerken en fondsen, Gemeente Sluis, RABO, VSB, SIOC, Oranjefonds, Mij v Welstand e.a. M: info@sweat.nu • www.sweat.nu Oranjefonds, SIOC, Mij v.Welstand en particuliere giften. pagina 11


KWALITEITSOCCASSIONS Waagt u graag een gokje of wordt het toch een occasion van ons? Vraag naar de uiterst eens in onderstaand overzicht. Staat de occasion van aantrekkelijke uw keuze er niet bij? Kom dan langs, dan kunnen wij u Suzuki Swift 1.2 Comfort, Ford Fiesta 1.0 Hyundai Tucson 1.6 GDI financieringsméér occasions laten zien waaraan u lang, héél langECOBOOST zwart met. ST LINE i-Motion 01-2015 104.107 km 02-2018 - 12.524 km veel- 88.113 plezier kunt 03-2016 km beleven. mogelijkheden Bent u op zoek naar een betrouwbare gebruikte auto? Dan is de kans groot dat u bij ons slaagt. Kijkt u maar

Ford CMax 1.5 ecoboost 150pk Titanium red pearl 04-2016 - 47.253 km

€24.950,-

€20.950,-

€10.950,-

Bosch Car Service Snoodijk Drieschouwen | Zuid 18 Axel | T: 0115562045 E: info@snoodijkauto.nl

Wij verlengen uw Bosch Car Service Pech hulp gratis bij onderhoud. Gespecialiseerd in onderhoud van alle merken automobielen. Gespecialiseerd het schoonmaken van roetfilters en BRIEFPAPIER A4 DESIGNinSANDIFORT ID | 2009 inlaatsystemen en automatische versnellingsbakken spoelen.

Kijk op www.snoodijkauto.nl Open van 7.00 tot 19.00 uur

€ 20.950,-

OOSTBURG Transportweg 7 | 4501 PS Oostburg | T (0117) 45 29 96 | E info@vakgarageoostburg.nl

Peugeot 208 Style 1.2 PureTech 82

Suzuki Sx4 S-cross 1.6 Exclusive stop/start

Hyundai i10 Comfort brown met.

Suzuki Baleno 1.0 high executive boosterjet full options

Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Attraction Advance 105pk Automaat

€11.950,-

€19.500,-

€10.500,-

€ 17.950,-

01-2013 – 94.000km

IBAN NL17 ABNA 0500 1404 99 | BTW NL8180.41.535.B01 | KvK 11064445 | WWW.VAKGARAGEO

40.077 km - 08-2014

Honda Insight 1.3 HYBRIDE 107.450 km - 05-2011

€9.950,-

55.897 km - 01-2014

01-2016 - 10.451 km

Mitsubishi Asx 1.6 ClearTec Intense

Nissan Note 1.2 N-TEC Acenta

€18.950,-

€ 15.950,-

25.763 km - 03-2014

5.526 km - 03-2017

€17.950,-

22.975 km - 06-2016

Nissan Qashqai 2.0 Tekna full options

154.053 km - 08-2009

€ 10.950,-

Renault Clio 0.9 tce gt-line

Ford Focus wagon 1.0 ecoboost edition

Peugeot 207 sw 1.6 hdi xs 90pk

Ford Fiesta 1.0 titanium 80pk 5drs

03-2017 – 9.800km

09-2014 – 79.000km

02-2008 – 155.000 km

04-2015 – 59.000km

€16.250,-

€13.950,-

€4.750,-

€13.950,-

Transportweg 7, Oostburg. Tel. (0117) 45 29 96

Kia Picanto 1.0 CVVT XTREME

69.835 km - 02-2015

€ 9.850,-

Saab 9-3 1.8t Linear CABRIO

Suzuki Ignis 1.2 STIJL SMART HYBRID

Suzuki Sx4 1.6 Exclusive automaat

€ 9.950,-

€ 17.950,-

€ 10.950,-

148.716 km - 02-2007

15.964 km - 01-2017

42.166 km - 10-2010

Getoonde prijzen zijn rijklaarmaak prijzen!

Automobielbedrijf MORET BV

Autoboulevard

Handelspoort

Suzuki Terneuzen B.V. Handelspoort 6, 4538 BN Terneuzen, Tel. (0115) 649 000 www.automoret.nl

Terneuzen

Handelspoort 6, 4538 BN Terneuzen, Tel. (0115) 649 000, www.automoret.nl

- Personenauto’s - Personenbussen - Bestelauto’s - Bestelbussen - Aanhangwagens - Rolstoelbussen - Autotrailers - Verhuiswagens - Personenauto’s

- Aanhangwagens

- Personenbussen

- Rolstoelbussen

- Bestelauto’s

- Autotrailers

- Bestelbussen

- Verhuiswagens

0115 – 622 722

Weer als nieuw?

Weer als nieuw?

Dan kunt u het herstel van uw schade natuurlijk het beste overlaten aan de erkende reparateur. Autoschadeteam Meijers neemt u bovendien alle zorg uit handen! Ook voor deskundig onderhoud van uw camper of caravan bent u bij ons aan het juiste adres. Dan kunt u het herstel van uw schade • Goed opgeleide vakmensen natuurlijk het beste overlaten aan de • Verwerking van originele onderdelen reparateur. Autoschadeteam Meijers •erkende 2 jaar garantie + 2 jaar extra als u uw caravan neemt u bovendien zorg uit handen! of camper door hetalle FOCWA-bedrijf laat inspecteren • Goed opgeleide vakmensen G M • Volledige verzorging van administratieve en afhandeling met verzekeraar • financiële Verwerking van originele onderdelen V iddelburg

oes

Bergen op Zoom

lissingen

2 jaar garantie + 2 jaar extra als u uw caravan of camper door het FOCWA-bedrijf laat inspecteren

Breskens

Reserveren: www.rida.nl/verhuur of 0115-622722 Terneuzen: Mr. F.J. Haarmanweg 4, IJzendijke: Oranjestraat 40

Voor al uw stoffeerwerk! Stoffering van o.a.: Meubelen • Campers/Caravans, SPECIALIST SPECIALIST Boten/Jachten • Auto’s/Oldtimers • Projectstoffering Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden 2014 van de Bovag onafhankelijke autobedrijven van toepassin ANWB en Consumentenbond. Deze voorwaarden kunt u inzien bij ons u bedrijf en gratis meenemen. Gratis prijsopgave. Wij komen vrijblijvend bij langs!

IJzendijke

Volledige verzorging van administratieve en financiële afhandeling met verzekeraar

Terneuzen

Antwerpen

COLOFON Autonieuws Zeeuws-Vlaanderen Oranjestraat 40 NL-4515 CA IJzendijke Tel.: 0031 117 301660 Fax: 0031 117 301836 www.meijers-autoschade.nl ijzendijke@rida-autoschade.nl Jammer dat ons werk onzichtbaar is...

pagina 12

AUTONIEUWS ZEEUWS-VLAANDEREN is onderdeel van SCHELDEXPRESS, een wekelijkse uitgave van Scheldexpress Media B.V. REDACTIE EN SAMENSTELLING Bart van Waterschoot autoredactie@scheldexpress.nl Met redactionele bijdragen van Autozeeland.nl en Wereld op Wielen editie Zeeland ADVERTENTIE ACQUISITIE Ronny Rammeloo, ronny@scheldexpress.nl, tel. 06-20419082 Rob Vermoet, rob@scheldexpress.nl, tel. 06-51851704 Schelde press


Autonieuws Nummer 18 | 10 september 2018

Zeeuws-Vlaanderen

Tesla Semi

Al in 2019: de toekomst volgens Tesla TIP Eén auto maar wisselende bestuurder? Met twee stukjes gekleurd tape op dorpel en stoel weet je precies hoe je stoel stond ingesteld. Dat voorkomt ergernissen.

Verbazend actueel

De toekomst toentertijd Er was eens, heel, heel lang geleden... Een tijd zonder internet, posts liken, files sharen en on-demand informatievoorziening. Soms denken we met weemoed terug aan die tijd. Tijdens verjaardagen bijvoorbeeld. Dan gaan velen van ons eens neuzen in oude elpees, cassettes en in dit geval boeken. Wij vonden een drietal handige naslagwerkjes uit de Alkenreeks. Met de prijs van een Rijksdaalder met potlood op het eerste schutblad geschreven. Precies vijftig jaar oud zijn ze. Allemaal in korrelig zwartwit en een hardcover in primaire kleuren. Een van de boekjes staat vol hypermoderne auto’s van boven de 12.000 Gulden (van de Alfa Romeo 1750 Berlina voor Fl 14.480,tot de Wolseley 18/85 Mk II Saloon voor Fl 14.625,-).

Maar het derde naslagwerkje, daar gaat het ons om. Het handelt over experimentele auto’s. Er wordt geschreven over gasturbines, brandstofcellen en elektromotoren. Er wordt ook in het kort ingegaan op de toekomst van het vrachtvervoer: de schrijver van het kleinood, P. Govers, voorzag dat in het jaar 2000 het sleutelwoord ‘container’ zou zijn. Hoe waar is dat geworden. Die containers zijn niet meer weg te denken.

Het tweede boekje staat vol sportwagens. (Van de voor die tijd exorbitant hoog geprijsde AC 428 Fastback voor Fl 59.500,- tot de Volvo P1800S, beter bekend als de auto van ‘The Saint’, voor Fl 20.750,-.) Voor precies 21.000 Gulden kon je in die tijd een Lancia Flavia Sport Zagato nieuw meenemen.

Vrachtvervoer is in vijftig jaar tijd gigantisch veranderd. Maar ook personenauto’s zijn in dat tijdsbestek geëvolueerd. Stroomlijn, gebruiksgemak, automatisering, efficiency... De auto is sinds jaar en dag de kweekvijver van nieuwe technieken. En veel van de technieken, in 1968 in dat boekje genoemd, zien

Er was eens, heel, heel lang geleden... Een tijd zonder internet, posts liken, files sharen en ondemand informatievoorziening. Soms denken we met weemoed terug aan die tijd. Tijdens we terug in de auto’s die we dagenodigd is voor efficient elektrisch verjaardagen bijvoorbeeld. Dan gaan velen van ons eens neuzen in oude elpees, cassettes en in dit lijks gebruiken. aangedreven vervoer voorhanden. geval boeken. We zijn vijftig jaar verder. Een halve

Dan is het eigenlijk heel gek dat we eeuw! Wij vonden een drietal handige naslagwerkjes uit de Alkenreeks. Met de prijs van een Rijksdaalder nu pas aan het begin staan van de met potlood op het eerste schutblad geschreven. Precies vijftig jaar oud zijn ze. Allemaal in korrelig brandstofrevolutie. Want de disGoed, er was een digitale revolutie zwart-wit en een hardcover in primaire kleuren. Een van de boekjes staat vol hypermoderne auto's cussie over luchtvervuiling door en een bewustzijnsrevolutie nodig van boven de 12.000 Gulden (van de Alfa Romeo 1750 Berlina voor Fl 14.480,- tot de Wolseley 18/85 om de technieken op grote schaal Mk II Saloon voor Fl 14.625,-). benzine- en diesel bran-

toe te passen. Maar de Grote Om-

al in alle he-

ten kosten. Over vijftig jaar is het

Het tweede boekje staat vol sportwagens. (Van de voor die tijd exorbitant hoog geprijsde AC 428 ders werd mekeer, die toen schoorvoetend Fastback voor Fl 59.500,- tot de Volvo P1800S, beter bekend als de auto van 'The Saint', voor Fl vijftig jaar werd begonnen, is met onder meer 20.750,-.) Voor precies 21.000 Gulden kon je in die tijd een Lancia Flavia Sport Zagato nieuw geleden, en Tesla in volle gang. Waar een wil is, meenemen. ver daarvóór, is een weg. En het zal een paar cenMaar het derde naslagwerkje, daar gaat het ons om. Het handelt over experimentele auto's. Er wordt vigheid geboekje ‘Experimentele Auto’s’ uit de geschreven over gasturbines, brandstofcellen en elektromotoren. Er wordt ook in het kort ingegaan voerd. Toen Alkenreeks uit 1968 waarschijnlijk op de toekomst van het vrachtvervoer: de schrijver van het kleinood, P. Govers, voorzag dat in het was al veel pas minder actueel. jaar 2000 het sleutelwoord 'container' zou zijn. Hoe waar is dat geworden. Die containers zijn niet van de techmeer weg te denken.

niek die be-

Accupack van de Chevrolet Electrovair (1966)

Schelde press

General Motors Bison gasturbine truck (1964) Vrachtvervoer is in vijftig jaar tijd gigantisch veranderd. Maar ook personenauto's zijn in dat

tijdsbestek geëvolueerd. Stroomlijn, gebruiksgemak, automatisering, efficiency... De auto is sinds jaar

pagina 11 13


AutoZeelandtest test de

“Is de A klasse?”

Mercedes-Benz A 180d

Tekst: Rob Strating Foto’s: Gianni Agosti

De vierde generatie van de A-Klasse is groter, dynamischer en volwassener geworden. Dankzij de ultramoderne connectiviteit wil hij de maatstaf in zijn klasse zijn. De Vision, het conceptmodel van de A-Klasse in 1993 was redelijk schokkend. Na de 130H in 1934 had Mercedes niet meer zo’n kleine auto gebouwd. Toen hij in 1997 productierijp was, gooide een Zweeds journalistenteam roet in het eten. Bij de elandtest kieperde hij om. Dankzij het ESP-systeem werd dat probleem opgelost, maar het grote succes begon eigenlijk toch pas in 2012 waarbij het hoge model met de dubbele bodem werd vervangen door een modern en jeugdig koetswerk. De basis voor een succesmodel was daarmee gelegd en nu hebben de ingenieurs na 6 jaar de auto binnenstebuiten gekeerd en hem van nieuwe motoren, nieuwe veiligheidssystemen en een nieuw connectiviteitssysteem voorzien.

Dynamisch koetswerk

Eigenlijk zie je de veranderingen het beste als je de nieuweling naast zijn voorganger zet. Dan valt op dat hij lekker strak getrokken is met slankere A-,B- en C-stijlen, waardoor hij niet alleen slanker oogt, maar het een stuk lichter in het interieur is geworden. Van binnenuit is daarmee het zicht op de weg absoluut verbeterd (+10%), zeker omdat de C-stijl een stuk minder dik is. De auto groeide bijna 13 cm in de lengte (4.42 m), maar nauwelijks in de breedte (1.796 m) en dat is te prijzen, want daardoor behoudt hij zijn compacte vorm en blijft hij lekker handelbaar in de stad. De 3 cm meer wielbasis komt uiteraard ten goede aan de achterpassagiers.

Slim interieur

Hoe slim men met de beschikbare ruimte binnenin is omgesprongen, blijkt wel als ik plaats neem. Voorin al krijg ik een veel ruimtelijker gevoel dan bij zijn voorganger. Dat heeft zeker ook te maken met de al beschreven dunnere stijlen, maar ook met de indeling. Ook achterin ontbreekt het niet aan ruimte, hoofd en benen komen niets tekort. De kofferruimte

groeide ook (370-1210 liter) en hij is beter toegankelijk geworden door de 20 cm grotere opening.

Digitaal widescreen

Het meest opvallende kenmerk van het bijzondere dashboard is wel het enorme digitale scherm dat uit twee gedeeltes bestaat. Het lijkt wel te zweven, maar dat komt ook, doordat het dashboard, de middenconsole en de portierbekleding in elkaar overlopen. Voor mijn neus worden de klokken digitaal geprojecteerd, bestaande uit een analoge snelheidsmeter en een toerenteller. De snelheid kan ook digitaal worden weergegeven en dan verschijnt in plaats van de analoge meter een grote klok. Tussen de klokken bevindt zich alle informatie van de boordcomputer. Soms spiegelt het scherm wat als de zon erin schijnt. Het tweede gedeelte van het beeldscherm wordt gebruikt voor de navigatie, het infotainment en de achter-

Net als bij de communicatie tussen mensen moet je eerst zijn naam noemen om hem wakker te schudden. “Hey Mercedes”, roep je dan. Vervolgens kan je zeggen: “Ik heb het koud!” Hij reageert dan onmiddellijk door de temperatuur op te schroeven. Ook korte opdrachten als: “Ik wil een croissant”, levert de kortste route naar een warme bakker op. Hij raakte ook wel eens in verwarring, want toen mijn dochter de kinderen

fijne reisauto die op kleine bochtige wegen aangenaam strak stuurt. Ik was echter niet zo te spreken over de actieve spoorassistent: wanneer ik zonder richting aan te geven over de onderbroken of ononderbroken streep reed, greep de assistent zó abrupt in door eenzijdig te remmen, dat het een onaangenaam schrikeffect teweeg bracht. Ik heb het vervolgens snel verholpen door het systeem te deactiveren.

achterin vermanend toesprak: “Hey jongens……., zet je koptelefoon wat zachter!”, antwoordde het systeem: “Wat wilt u?”

Alle A-Klasses

uitrijcamera. Nagenoeg alle knoppen zijn verdwenen en de meeste functies worden aangestuurd door het touchscreen of anders met het touchpad op de middenconsole.

MBUX/LINGUATRONIC

Dat staat voor ‘Mercedes Benz User Interface’ en vervangt het oude Comandsysteem. Zowel op het stuur als op de middenconsole zijn gevoelige touchpads aangebracht, waarmee heel veel kan worden aangestuurd. In deze A-Klasse zijn de gesproken opdrachten wel het meest fascinerend. Dankzij het volledig nieuwe LINGUATRONIC verstaat de nieuwe A-Klasse de bestuurder woord voor woord.

Unterwegs

De testauto is uitgerust met 1461 cc grote turbo-dieselmotor die 116 pk levert en een koppel heeft van 202 Nm. De buitengewoon stille diesel is gekoppeld aan een 7-traps dubbele koppelingsautomaat van Getrag. Hij schakelt nauwelijks merkbaar en past naadloos bij de fijne diesel. Dankzij de adaptieve schokdempers kan er een keuze worden gemaakt tussen o.a. een comfort- en een sportstand. In de comfortstand is hij in combinatie met de beschreven bandenkeuze inderdaad heerlijk comfortabel en ontpopt hij zich als een

De test A 180 d is de enige verkrijgbare diesel. Wat betreft de benzineversies: de A160 en de A 180 hebben allebei een 1325 cc viercilinder met resp. 109 en 136 pk. De A 200 heeft een 1332 cc viercilinder met 163 pk en de A 250, de topversie heeft een tweeliter onder de motorkap met 224 pk! De instapprijs komt op € 30.687,-

Conclusie

Meer comfort, meer ruimte, meer assistentsystemen, meer connectiviteit, een bijzonder dasboard en een geactualiseerde aandrijflijn. De nieuwe A-Klasse is een moderne compacte auto met een ultramoderne spraakbediening. De diesel is geweldig zuinig en schoon. Inderdaad, de A is klasse

Lees de volledige tests op autozeeland.nl

pagina 14

Schelde press

pagina 12

Schelde press


AutoZeelandtest test de

Formidable confortable!

Citroën C4 Cactus Shine

Tekst: Rob Strating Foto’s: Gianni Agosti

De markante airbumps zijn verdwenen, hij kreeg een modern koetswerk, maar vooral het bijzondere veersysteem maakt van hem weer een échte Citroën! Ik zag hem voor het eerst op de Autosalon van Genève in maart dit jaar en haalde de eerste testauto op bij Citroën Van Beek in Vlissingen. Uiteraard kan men voor de C4 Cactus ook terecht bij Van Fraassen in Goes en bij Wisse in Terneuzen. Was zijn voorganger nog een SUV/ crossover, de nieuwe Cactus is een compacte hatchback geworden. Hoewel de grondvorm en de afmetingen nauwelijks gewijzigd zijn, is de Cactus met zijn lengte van 4,17 meter sowieso 16 cm korter dan de C4. Hij is voorzien van een modern en elegant exterieurdesign met leuke kleuraccenten en een mooie daklijn. Ik vind de C-stijl met de naam Cactus bijzonder geslaagd. De grote wielen met de kunststof uitsparingen en de opvallende dorpel geven hem een stoer charisma. De donkere zijruitlijn is eigenlijk ook heel apart! De nieuwe lichtsignatuur met de spits toelopende hightech ledverlichting en de smalle, in de bumper geplaatste koplampen geven hem een eigen, uniek gezicht.

Ambiance Metropolitan Red

De nieuwe C4 Cactus biedt keuze uit vijf verschillende interieurthema’s die geïnspireerd zijn op de meubel- en reiswereld. In de witte testauto was het Ambiance Metropolitan Red geinstalleerd. De zalige comfortstoelen zijn gecapitonneerd en bieden overal een heerlijke steun. Ik kreeg zelfs associaties met de stoelen van een DS Palace uit de jaren ’60… De bovenkant van het dashboard doet denken aan een luxe reiskoffer, evenals de handgrepen op de portieren. De digitale snelheidsmeter is prima af te lezen, maar ik mis een toerenteller en een temperatuurmeter. Het 7-inch touchscreen voor het infotainment, de Bluetooth, de telefoon en de navigatie werkt perfect. Ook de achteruitrijcamera is een uitkomst. De hoog opgetrokken middenconsole wordt verfraaid door glanzend zwarte en verchroomde sierelementen. Zowel de selectiehendel van de automaat in de eerste testauto als de knop van de schakelpook van de witte Cactus zijn mooi gevormd en pakken goed aan. Voorin is het goed toeven in de 1.72 m brede Cactus. Achterin is het voor lange mensen wat aan de krappe kant. De kofferruimte biedt standaard 358 liter, te vergroten tot 1170 liter. De achterste zijruiten kunnen worden

uitgeklapt en dat vond kleinzoon Toon maar wat spannend.

Zuinig en stil

De eerste test-Cactus had een 1199 cc 110 pk/205 Nm driecilinder onder zijn forse motorkap. Hij was gekoppeld aan een zestraps automaat. Deze basismotor trekt met de acceleratie van 0-100 km/h in 10,9 seconden niet de straatstenen uit het wegdek. De witte Cactus heeft echter de 130 pk/230 Nm in het vooronder en in combinatie met de manuele zesbak levert dat een duidelijk fellere driepitter op. Dat vertaalt zich ook in de acceleratie en de topsnelheid: 9 seconden en 207 km/h topsnelheid! De tankinhoud bedraagt 50 liter en daarmee heeft hij een actieradius van 724 kilometer. Met een testverbruik van 1 op 18 gemiddeld mag deze Cac-

Sébastien Loeb jarenlang op de eerste plaats geëindigd in het wereldkampioenschap. Ik durf te zeggen dat deze Cactus op het gebied van comfort absoluut marktleider is in zijn klasse, misschien wel de maatstaf in de toekomst! Elke beweging, overhellen in bochten, het

tot “Engine of the Year”. De twee dieselmotoren hebben 1,5 liter en resp. 99pk/250 Nm en 120 pk/300 Nm. Het roetfilter van deze motor houdt 99,9% van de roetdeeltjes tegen, terwijl de katalysator 90% van de stikstofoxyden (NOx) 0mzet. Ze voldoen aan de Euro 6 normen. De instapprijs van de C4 Cactus is € 21.990,-

Conclusie

Het comfort is weer troef bij Citroën. Noblesse oblige…! Voorts valt de prettige directe besturing, de fijne stoelen en de flitsende motor op (130 pk). Om hem op waarde te kunnen schatten, moet u écht een proefrit maken!

tus best zuinig genoemd worden en de uitstoot van 110 gr/km is keurig. Beide motoren zijn geweldig stil. Citroën heeft heel veel aan de geluidsisolatie gedaan en zelfs bij hogere toeren blijft het geluidsniveau binnen de perken. Ook het windgeruis valt daaronder, want bij 130 km/h op de snelweg noteerde ik slechts 70 dB(A) en dat zijn prima waarden!

Onovertroffen comfort

De C4 Cactus is als eerste Citroen voorzien van het nieuwe veersysteem ‘Progressive Hydrolic Cushions’™(PHC) genaamd. Een conventioneel veersysteem bestaat uit een schokdemper, een veer en een mechanische aanslag. Het door Citroen ontwikkelde veersysteem beschikt daarnaast over twee hydraulische aanslagen, één voor de uitgaande en één voor de ingaande slag van de vering. Bij grote oneffenheden dempen de aanslagen op progressieve wijze de bewegingen zonder harde schokken aan het einde van de veerweg en zonder nadeinen. Kleine oneffenheden worden dankzij deze aanslagen volledig glad gestreken, wat zorgt voor een ‘vliegend tapijt’- effect. Citroën is op het gebied van de vering al decennia een topper. Deze nieuwe techniek vindt zijn basis in de rallysport en het Franse merk is met

passeren van putdeksels en akelige dwarsnaden? Alles wordt geregistreerd en dat vertaalt zich in een ongelooflijk veercomfort… Alweer krijg ik die associaties met de DS, CX, GS en BX…

Alle Cactussen

Er zijn drie uitvoeringen: Live, Feel en Shine. Twee driecilinder 1,2 liter benzinemotoren met resp. 110 en 130 pk die beide in 2017 zijn uitgeroepen

Hier valt zelfs voor ons geen eer te behalen

uw vestiging in 2 muisklikken zichtbaar!

jammer dat ons werk onzichtbaar is..

Schelde press

pagina 15

Schelde press

pagina 13


Occasions te koop

PEUGEOT 208 STYLE 1.2 PURETECH 82 € 11.950,-

Bouwjaar: 2014 Carrosserie: Hatchback 5drs Brandstof: Benzine Kleur: Rood Kilometerstand: 40.079 km

Transmissie: Handgeschakeld Motorinhoud 1.199 cc Vermogen: 60 kW Gewicht: 950 kg

AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI PRO LINE 125 PK € 18.950,-

Bouwjaar: 2015 Carrosserie: Hatchback 5drs Brandstof: Benzine Kleur: Pure White Kilometerstand: 64.546 km

Aanbieder: Van de Ree Oostburg

Aanbieder: Moret Terneuzen

FORD FIESTA 1.0 TITANIUM 80PK 5DRS

Transmissie: Handgeschakeld Motorinhoud 1.395 cc Vermogen: 93 kW / 126 pk Gewicht: 1.080 kg

Aanbieder: Poppe Terneuzen

€ 13.950,-

MINI MINI 1.2 ONE PEPPER € 15.950,-

Bouwjaar: 2015 Carrosserie: Hatchback 5drs Brandstof: Benzine Kleur: Blauw Kilometerstand: 35.970 km

Transmissie: Handgeschakeld Motorinhoud 1.233 cc Vermogen: 75 kW / 102 pk Gewicht: 1.125 kg

Bouwjaar: 2015 Carrosserie: Hatchback 5drs Brandstof: Benzine Kleur: Zwart Kilometerstand: 58.908 km

Transmissie: Handgeschakeld Motorinhoud 998 cc Vermogen: 59 kW / 80 pk Gewicht: 955 kg

Aanbieder: Verbrugge Terneuzen

Aanbieder: Vervaet Axel

CITROEN DS3 1.6 THP ULTRA PRESTIGE € 14.750,-

Bouwjaar 2014 Bouwjaar: Carrosserie Carrosserie: Hatchback 3drs Brandstof Brandstof: Benzine Kleur Kleur: Zwart Kilometerstand Kilometerstand: 63.067 km

Transmissie: Handgeschakeld Motorinhoud 1.598 cc Vermogen: 115 kW / 156 pk Gewicht: 1.065 kg

Vindertje

Ceci n’ est pas une pipe Aan de muur van het tekenlokaal op de middelbare school hing een reproductie van Magritte. Een plaatje van een pijp met daaronder de woorden: Ceci n’ est pas une pipe: Dit is geen pijp. Daar had Magritte natuurlijk gelijk in. Het is immers een afbeelding van een pijp en niet werkelijk een pijp. Het Verraad van de Voorstelling, zoals het werkje heet, is een icoon van de moderne kunst geworden. Wat dat te maken heeft met de Citroën DS 3 die we mochten testen van Garage Verbrugge in Terneuzen? Heel weinig, en tegelijkertijd ontzettend veel. Want de DS 3 is in veel opzichten niet wat ie lijkt. Dat is geen oordeel. Want het waarderen van kunst is altijd subjectief. Het canvas voor de DS 3 is een 1,6 liter tweedeurs hatchback met 156 pk en 1065 kilogram schoon aan de haak. Een prima basis voor een kunstwerk dat wellicht niet de geschiedenis zal ingaan als het volgende icoon van Citroën (naast de Traction Avant, de 2CV en de eerste DS), maar dat toch krachtig genoeg is om Citroën als stijlmakers op de kaart te zetten.

Dit is geen trendy mini. Door de kleurcombinatie, het toepassen van chroom en rode accenten binnen en buiten, de rode glossy finish van het dashboard, het mooi in de achterlichten verwerkte DS-logo en mooi afgewerkte interieur, roept de DS associaties met kleine trendmachines zoals Mini, Fiat 500 en Opel Adam op. Maar nergens wordt het truttig of cliché. Dit is geen straatracertje. Met zijn sportpedaaltjes, het eigenzinnige stuurtje, de flinke rode

spoiler, de opvallende B-stijl, de stoere racevelgen en de rode omlijsting van de grille, zouden petdragers geneigd kunnen zijn hun hoofddeksel een halve slag te draaien. Maar de DS 3 wordt nergens schreeuwerig of over-the-top, terwijl hij ook niet ingetogen is. Dit is geen ruime stadsauto. De DS 3 stuurt quasi-stads door de bochten met een beetje onderstuur, maar is wel lekker uit de bocht te accellereren. De dappere 1,6 liter komt boven de 3500 toeren pittig tot zijn recht. Aan binnenruimte is in de tweedeurs hatch geen gebrek, al is de instap naar achteren wat moeizaam. Deze DS 3 creëert zijn eigen imago. Wars van alle conventies en trends die bepalen wat een auto moet uitstralen of zijn. Eigenlijk is het moderne kunst: een weergave van een sportwagen, een trendy mini, een straatracertje. Maar wat het werkelijk is: een prettige 1,6 liter tweedeurs hatchback met 156 pk en 1065 kilogram schoon aan de haak.

Dit is geen sportwagen. De diepe kuipstoelen, het aan de onderkant afgeplatte sportstuurtje, de kleurcombinatie rood/zwart, de omvangrijke grille, de lichtmetalen velgen, het magere gewicht en de pk’s geven een beeld van een bloedsnelle hatch. Maar dat is hij niet. Hij staat zijn mannetje, dat wel. Maar door het comfortabele onderstel is het geen gretige, snelle bochtenverslinder.

Piramide van Maslow Auto’s en hun baasjes. Je zou er niet-wetenschappelijk onderbouwde boeken over vol kunnen schrijven.

Zelfontplooiing

Van trendvolger naar trendsetter.

Behoefte aan

Wij van ScheldeXpress testen tweedehands auwaardering en erkenning to’s aan de hand van de door Abraham Maslow ontwikkelde Piramide van Maslow met Behoefte aan sociaal contact universele behoeften van de mens. Absoluut niet wetenschappelijk bewezen, Behoefte aan veiligheid en zekerheid maar het werkt. Bart van Waterschoot pagina 14 16

Lichamelijke behoeften

Snel, trendy en eigentijds. Zonder kleur te bekennen. Thuis in alle sociale klassen. 5 sterren EURO NCAP. Remt als een anker aan een dikke elastiek. Geweldige sportstoelen. Schelde press


AUTOBEDRIJF C. ROELSE NIEUWENDIJK 1 - AXEL - TEL. 0115-530112 | WWW.AUTOBEDRIJFROELSE.NL

Grote beurt in cl. apk v.a. e2 00,Kleine beurt v. a. e75,-

BROMMOBIELEN FORD KA blauw met.

BROMMOBIEL

10-2007 148.000 km

2.250

MICROCAR MGO DCI 2013, 29.700 km

PEUGEOT 2008 AUTOMAAT 2014, 35.000 km, panoramadak, hoge instap

LIGIER JS50

12.900,-

2013, 10.000 km, Nieuwstaat

SEAT AROSA GRIJS MET. 08-2002 150000 km, keurige auto

8.950

LIGIER X-TOO RS

1.950

2010, 22.000 km, Witgoud

NISSAN Qashqai Nieuwe APK, trekhaak, beige met. 151000 km, 06-2009, luxe uitvoering

6.950

5.950

SMO OPEL ASTRA 1.4 CO 2010 | 111.205 km

€7.950,-

OOK VOOR AIRCOSERVICE

8.450

MERCEDES A DIESEL AUTOMAAT 158.000 km keurige auto, luxe uitvoering, grijs met.

ebsite voor Kijk ook op de w re occasions minimaal 50 ande

5.750

BEDRIJFSWAGEN

€5.950,-

www.robdeesautobedrijf.nl

PEUGEOT BIPPER AIRCO 2011, 90.000 km, wit

5.900

Nieuwendijk 88 4571 LK Axel - 06-41013077 0115-530800 robdeesautobedrijf@planet.nl

Renault Twingo 1.2-16v dynamique

Fiat 500 1.2 lounge

70.874 km - 08-2012

76.937 km - 06-2010

115.234 km - 05-2008

24 MAANDEN INTERNATIONALE GARANTIE

• Airco

Oudelandseweg 31 4536 HK Terneuzen T 0115 618500 E verlinde@carprof.nl

Volkswagen UP! 1.0 move up! BlueM.

e 6.750,-

• Onderhoud alle merken

Ook uw adres voor nieuwe Mazda’s

Verlinde WIJ ZIJN CARPROF

SEAT IBIZA 1.4 ST YL ANCE 2008 | 133.391 km

e 5.250,-

ONDERHOUD VOLGENS HET BOEKJE

• APK Australieweg 22i • Hulst • 0114-630007 www.autoservicevanleuven.nl

De Volkswagenspecialist voor West Zeeuws Vlaanderen

e 5.995,-

DG Autoservice Oostburg Het adres voor alle werkzaamheden aan uw Volkswagen, Audi, Seat of Skoda.

HELDERE AFSPRAKEN VOORAF

Industrieweg 6 | 4501 PM | Oostburg | 0117-454520 www.dg-autoservice.nl | info@dg-autoservice.nl

ZIE WWW.CARPROF.NL/OCCASIONS

PROFITEER VAN VEEL Volkswagen Polo

OCCASIONS

ACTIES EN KORTINGEN!

Praktisch, zuinig en vol innovatie. De Polo is klaar voor avontuur!

€285,-*

SELECTIE AANBOD OOSTBURG

Ford Ka

Volkswagen Golf Plus

1.2 TSI Bluemotion Trendline 105pk

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI High Executive Line Bluemotion Automaat 105 pk

€ 7.950,-

€ 11.450,-

€ 11.950,-

1.2 Style Start/Stop 70 pk

2014 // 17943 km // Oostburg

per maand

2012 // 64470 km // Oostburg

2012 // 129994 km // Oostburg

Volkswagen Golf Plus

Audi A4

Volkswagen Golf

€ 11.950,-

€ 12.950,-

€ 12.950,-

1.2 TSI Bluemotion Comfortline 105 pk

2012 // 73865 km // Oostburg

Volkswagen Passat

Variant 2.0 TDI Comfortline 140pk

€ 12.950,-

2011 // 144931 km // Oostburg

De zesde generatie Polo is ruimer, sportiever en standaard luxer uitgerust dan ooit. Deze Volkswagen klassieker is rijk aan innovaties die elke rit aangenamer en veiliger maken. Adaptive Cruise Control bijvoorbeeld, of automatische airconditioning ‘Climatronic’. En dat alles tegen een verras verrassend lage instapprijs.

dgautoservice

Volkswagen Golf

1.4 TSI ACT Highline 140 pk

€ 16.950,-

1.6 TDI Highline Executive 5-deurs 110 pk

2.0 TFSI Pro Line 180 pk

2009 // 132091 km // Oostburg

2013 // 85935 km // Oostburg

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

€ 14.450,-

€ 14.950,-

1.2 TSI Edition+ 90 pk

1.4 TSI Comfortline 125 pk

2014 // 48658 km // Oostburg

2013 // 32316 km // Oostburg

Audi A4 Avant 2.0 TDI Business Edition Multitronic 136PK

Audi A4

€ 17.950,-

€ 19.950,-

Avant 1.8 TFSI Business Edition 170pk

Kom de Polo bekijken in onze showroom of gaan naar autopoppe.nl en plan eenvoudig een proefrit. * Dat is o.b.v. 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

2013 // 106897 km // Oostburg

2013 // 125442 km // Oostburg

Auto Poppe Oostburg Industrieweg 6, Oostburg // T. 0117 - 45 37 51

Auto Poppe Terneuzen Handelspoort 4, Terneuzen // T. 0115 - 64 73 33

autopoppe.nl

Auto Poppe Goes Pearyweg 13-15, Goes // T. 0113 - 54 25 00

Auto Poppe Vlissingen Gildeweg 22, Vlissingen // T. 0118 - 42 40 00

info@autopoppe.nl

SERVICE

Schelde press

2013 // 123653 km // Oostburg

pagina 17


AUTOHUIS Terneuzen

! EN ER ND AA VL SW EU ZE OR VO ER AL DE A KI DE

KIA RIO 1.0 T-GDI DESIGN EDITION

157 km - 08-2018

€ 18.445,-

KIA PICANTO 1.0 CVVT

KIA CEE’D 1.6 CRDI BUSINESS GT-LINE DCT7

66.048 km - 01-2016

€ 19.945,-- 3.354 km - 02-2018

KIA SPORTAGE 2.0 CVVT M-BITION

TOPDEAL

KIA SPORTAGE 1.6 T-GDI GT-LINE

€ 39.945,-

KIA SORENTO 2.5 CRDI ADVENTURE AWD

KIA CEE’D 1.4 CVVT PLUS PACK 88.816 km - 11-2012

€7.445,- 1176.257 km - 01-2007

KIA PICANTO 1.0 CVVT BUSINESSLINE

27.643 km - 02-2015

KIA CARENS 1.6 GDI BUSINESS PACK 7Z

€ 9.945,- 112.871 km - 07-2013

KIA PICANTO 1.0 CVVT COMFORTLINE NAVIGATOR

3.076 km - 01-2018

€ 6.945,- 236.756 km - 01-2005

€ 12.945,- 88.220 km - 02-2010

KIA PICANTO 1.0 CVVT

€ 14.945,- 28.888 km - 01-2014

KIA SPORTAGE 2.0 CVVT XCEPTION

€ 5.445,-

€ 10.945,- 2.807 km - 02-2018

KIA RIO 1.2 CVVT

€ 8.445,- 74.731 km - 03-2012

KIA NIRO 1.6 GDI HEV DYNAMICLINE

€ 17.945,-

31.008 km - 02-2016

€ 9.445,-

KIA CEE’D SPORTSWAGON 1.6 CRDI BUSINESSLINE | 7 JAAR GR

€ 28.945,- 117.355 km - 09-2014

MR. F.J. HAARMANWEG 4 TERNEUZEN - TEL. 0115-622600 WWW.RIDA.NL PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTI ACCESS

27.264 km - 04-2016

€ 17.945,-

TOYOTA AYGO 1.0 12V COMFORT NAVIGATOR 5DRS

22.024 km - 05-2011

€ 7.495,-

FIAT 500 1.2 POP

145.532 km - 11-2007

€ 4.945,-

SKODA FABIA COMBI 1.2 TDI GREENLINE

145.740 km - 05-2011 pagina 18

€ 5.945,-

VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI HIGHLINE 7P.

131.968 km - 06-2011

€ 12.945,-

SUBARU FORESTER 2.0 X AWD LPG G3

151.731 km - 06-2007

€ 8.945,-

CITROEN C3 1.4 E-HDI COLLECTION EGS

110.191 km - 12-2012

€ 7.445,-

BMW 3-SERIE 320D DYNAMIC EXECUTIVE

279.971 km - 11-2005

€ 5.445,-

MERCEDES-BENZ SLK 200

162.007 km - 04-1999

€ 5.945,-

RENAULT GRAND SCENIC 1.6 DCI DYNAMIQUE

202.401 km - 11-2011

€ 6.945,-

VOLVO V40 1.6 D2 MOMENTUM

126.337 km - 04-2013

€ 13.945,-

PEUGEOT 407 1.8 SR 1.600 KG TREKGEWICHT

53.606 km - 06-2010

€ 7.945,-

10 km - 05-2018

€ 21.760,--

KIA RIO 1.2 CVVT EXECUTIVELINE

€ 15.945,- 14.187 km - 02-2016

PRODUCTIESTRAAT 8 TERNEUZEN - TEL. 0115-613690 - WWW.AUTOHUIS-TERNEUZEN.NL

RIDA

KIA STONIC 1.0 T-GDI COMFORTPLUSLINE NAVIGATOR

€ 14.945

The Power to Surprise

De occasion specialist voor Zeeuws-Vlaanderen SUZUKI SPLASH 1.2 COMFORT EASSS

70.588 km - 07-2014

€ 9.945,-

HONDA CIVIC 1.3 HYBRID COMFORT

131.634 km - 04-2011

€ 6.945,-

MERCEDES-BENZ A-KLASSE 150 CLASSIC

71.626 km - 09-2005

€ 5.945,-

FIAT PUNTO 0.9 TWINAIR POP

30.135 km - 03-2014

€ 8.945,-

RENAULT TWINGO 1.2 16V AUTHENTIQUE

47.860 km - 08-2011

€ 4.945,-

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 T BUSINESS

143.542 km - 03-2009

€ 10.945,-

MAZDA 6 1.8I TOURING

172.852 km - 10-2004

€ 3.445,-

RENAULT CAPTUR 0.9 TCE DYNAMIQUE

33.202 km - 03-2014 Schelde press

€ 14.945,-


o

Nieuwvlietseweg 39,

maar de campingsetjes zijn al binnen.

Oranjestraat 1 Axel Tel. 0115 530 530 WWW.MSAT.NL

Zeeuwse kust E info@buize.nl omlijst

4504 AD Nieuwvliet

wonen

bouwen

Nieuwvlietseweg 39, 4504 AD Nieuwvliet E info@buize.nl

T +31 (0)117 371 984

T +31 (0)117 371 984

Met deze expositie wil ik laten zien dat afbeelding en lijst met elkaar verbonden zijn. Uitgangspunt is de ruwheid van de paalhoofden. Deze heb ik terug laten komen in het ruwe materiaal van de lijsten, waardoor er een elkaar versterkende combinatie ontstaat. De kracht zit hem in de herkenbaarheid van het beeld

het

aan 7 s

M a z p k l k h

Speedh

en het natuurlijke materiaal waar de zelfgemaakte lijsten van gemaakt zijn. Het is bijna voor te stellen dat het hout is aangespoeld uit zee of vervaardigd uit één van de paalhoofden.

vloer -

Frank Stokkerman. www.facebook.com/ Frank-Stokkerman-Photo-site

Speedh

• • • •

1m

ren

per

15x

schilders- en afwerkingsbedrijf b.v. anno 1741

• installatie • electrisch • centrale verwarming • airco’s • koeltechniek • loodgieterswerk

PURE KLEURENWAND ERKEND SIKKENS SPECIALIST FLEXA CETABEVER PURE KLEURENMENGMACHINE 20% KORTING OP ALLE SIKKENS VERF

schilders- en afwerkingsbedrijf b.v.

BADHUISWEG 50 • CADZAND • 0117-391426

anno 1741

BADHUISWEG 52 • CADZAND • 0117-391426 INFO@TACK-SCHILDERS.NL PURE KLEURENWAND

Bridgecursus in Terneuzen Terneuzen - De Terneuzense Bridgeclub Luctor et Emergo gaat weer een bridgecursus voor beginners organiseren. De start is op dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur in het Rivierenhuis, IJsselstraat 3 in Terneuzen. Een lesavond duurt tot ongeveer 10.15 uur. Er zijn 12 lessen (steeds op dinsdag) zodat de cursus eind januari afgesloten wordt. De kosten zijn 65 Euro, inclusief het cursusboek en 1 jaar lidmaatschap van de bridgeclub.

cursus mag u vrijblijvend tot de zomer van 2019 onder begeleiding komen bridgen bij de bridgeclub Luctor et Emergo die haar clubavond in ’t Vijverhof houdt op maandagavond.

U leert op deze cursus het in Nederland gebruikelijke Acol systeem volgens het boek "Bridge in een Flits 1" van Berry Westra. Na afloop van de

Nadere inlichtingen en opgave bij de bridgeclub (bridgeluctor@zeelandnet.nl) of bij Ton Lichteveld (alichtev@ zeelandnet.nl).

Bridge is een erg sociale denksport. Je bent een avondje uit en hebt contacten met andere mensen in een gezellige sfeer. Bovendien is het erg goed voor je geheugen omdat je dat behoorlijk veel moet gebruiken.

Themadienst

Discipelschap Over het volgen van Jezus

Spreker:

Jacques Brunt

Wanneer:

Zondagmorgen 16 September

Waar:

Trefpunt Breskens, Langeweg 1a

Tijd:

11:15 tot 12:15

ERKEND SIKKENS SPECIALIST FLEXA CETABEVER PURE Informatiebijeenkomsten voor een KLEURENMENGMACHINE leesgroep Filosofie voor een 20% KORTING OPen ALLE SIKKENS VERF

Beton platen op maat zagen

Wandzagen

Asfalt zagen

leesgroep Engels In Terneuzen

Terneuzen - U heeft veel voor Filosofie. U leest hier BADHUISWEG 50 belangstelling • CADZAND • 0117-391426 veel over en zou graag eens met andere mensen van gedachten wisselen over de boeken die u gelezen hebt. Dan is een filosofie leesgroep beslist iets voor u. Of u heeft iets met de Engelse taal en u wilt mooie Engelse boeken lezen en daarover inspirerende gesprekken voeren. Ook daarvoor bestaan leegroepen. Op woensdag 19 september worden er twee informatiebijeenkomsten gehouden in de Bibliotheek in Terneuzen. De eerste bijeenkomst gaat over een leesgroep filosofie. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de bibliotheek van Terneuzen en begint om 10:30 uur. De leesgroep filosofie kiest boeken om te bespreken uit een door Senia samengestelde lijst en gaat daarover met elkaar in gesprek. De tweede informatiebijeenkomst op 19 september in de Bibliotheek in Terneuzen gaat over de oprichting van een leesgroep Engels en begint om 14:00 uur. Deze leesgroep leest boeken van op eenmaat doorzagen deskundigen Beton platen opgestelde boekenlijst met hedendaagse Engelse literatuur. De boeken worden in het Engels gelezen en in het Engels besproken. De informatiebijeenkomsten zijn een initiatief van de landelijke organisatie Senia, in samenwerking met bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. De boekbesprekingen worden door Senia ondersteund door leeswijzers met discussievragen die het ge-

sprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie

Belangstellenden voor de informatiebijeenkomst over de leesgroep filosofie zijn van harte welkom op 19 september om 10.30 uur in de Bibliotheek in Terneuzen. De informatiebijeenkomst over de leesgroep Engels begint om 14:00 uur. Ook deze wordt gehouden in de Bibliotheek van Terneuzen. De bibliotheek is gevestigd aan de Oostkant 1.

Bijwonen van de bijeenkomsten is gratis en vrijblijvend Wandzagen

Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met mensen die aan de nieuwe leesgroep willen deelnemen. Aanmelden mag, hoeft niet, via André Schoonderbeek, ambassadeur van Senia in Zeeland. Het e-mailadres is andre.schoonderbeek@senia.nl. Ook kunt u zich bij de bibliotheek aanmelden via n.wijnands@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl.

Koffie staat klaar vanaf 11:00 uur Er is een aparte dienst voor kinderen van de basisschool

Meer info: 06 44924521, Gert & Coby Pieters www.jacquesbrunt.nl

U bent van Harte Welkom!

Schelde press

pagina 19

As


Hulstenaar Dirk Boehlé geniet van het leven als beachvolleyballer Door: Gino van den Broecke

SCHEVENINGEN – Met een 2-0 overwinning in sets bleek beachvolleyballer Dirk Boehlé samen met partner Steven van de Velde in de finale van het Nederlands Kampioenschap te sterk voor Ruben Penninga en Tom van Steenis. Het was voor de uit Hulst afkomstige Boehlé zijn tweede nationale titel in het beachvolleybal. Ook in 2015 mocht hij zich tot beste het land kronen. Boehlé pakte de Nederlandse titel in de door hem geliefde sport op het strand van zijn huidige woonplaats Scheveningen. De geboren ZeeuwsVlaming nam eerder dit jaar ook al deel aan het EK Beachvolleybal, dat ook in Nederland werd gehouden. Daar strandde hij in Rotterdam met zijn maatje Van de Velde net voor de achtste finales. Omdat Boehlé en Van de Velde op de derde plek waren geëindigd in de poule streden ze met de andere nummers twee en drie in een tussenronde om acht plekken in de achtste finales. In drie sets werd daarin verloren van het Tsjechische duo Perusic/Schweiner. “Dat was erg jammer, zeker ook omdat we in dat toernooi best aardig volleybal speelden. We speelden daar ook tegen de nummers één van de wereld en kregen zelfs enkele matchpoints. Dan zie je dat het in deze sport echt op ervaring aankomt. Want uiteindelijk wisten we het niet over de streep te trekken. Toch was het voor ons een mooie en leerzame ervaring.” Boehlé begon ooit met beachvolleyballen bij Breda Beach, waar hij vanuit Hulst met buslijn 19 naartoe reed om te trainen en na de training weer in de bus stapte richting Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels heeft de sport erg aan populariteit gewonnen en zijn er op meerdere plaatsen in Nederland indoorcomplexen waar kan worden getraind en gespeeld. Zelf woont hij vandaag de dag in Scheveningen, en heeft hij over trainingsmogelijkheden niets te

klagen. “In Hulst hebben ze nu ook al eventjes een beachvolleybalveldje en dat is natuurlijk mooi. Maar helaas bevinden zich voor mij alle andere faciliteiten en sparringpartners vooral in de omgeving Den Haag. Dat geeft mij dus veel meer mogelijkheden. Ik train er momenteel dagelijks en daardoor kan ik me als speler goed blijven doorontwikkelen.” Boehlé heeft zich helemaal op het beachvolleybal gericht, mede ook omdat hij op het strand met zijn ‘slechts’ 185 centimeters veel beter uit de verf komt. “Indoor gaat het toch vooral om zo hoog mogelijk springen en de ballen over het net beuken. In het zand is het meer tactisch en technisch en moet je de ballen goed wegleggen. Je komt veel vaker aan de bal en dat is gewoon leuk. Ik kan er echt mijn energie in kwijt en

Momenteel is van Boehlé en Van de Velde het ultieme doel om plaatsing voor de Olympische Spelen te realiseren in Tokio 2020. “Dat is het allerhoogste podium, daar willen we naartoe."

door de ervaringen die we als team opdoen, daar worden we elke keer weer een stukje beter van. We winnen regelmatig ook tegen top-10 duo’s en kruipen stapje voor stapje omhoog op de ladder.” Momenteel is van Boehlé en Van de Velde het ultieme doel om plaatsing voor de Olympische Spelen te realiseren in Tokio 2020. “Dat is het allerhoogste podium, daar willen we naartoe. We trainen en spelen zoveel mogelijk om het uiterste uit onze mogelijkheden te halen. En lukt dat niet om 2020 te halen, dan stellen we het bij en proberen we om er in 2024 bij te zijn. We hebben meerdere toernooien in een kwalificatiecyclus van anderhalf jaar om ons te kwalificeren. Daarvoor werken we hard en trainen we elke dag.” Want qua uren training haalt de Hulstenaar makkelijk de twintig per week. “Baltraining, cardio en natuurlijk ook krachttraining. Alles proberen we verder te ontwikkelen om uiteindelijk dichter bij de

pagina 20

mondiale top te komen. We krijgen daarbij geen ondersteuning vanuit de nationale bond, maar doen het zelf als commercieel team. Dat is niet altijd makkelijk, maar we laten zien dat we ook uitstekende prestaties kunnen halen. Wellicht dat we ooit (weer) onder de bondsvlag zullen werken, maar voorlopig doen we het zelf. We hebben geen voetbalsalaris, maar met het geven van trainingen, clinics en ons prijzengeld kunnen we ervan leven. Ik geniet van elk moment en van alle ervaringen die we opdoen. Dan denk ik nog wel eens terug aan die ritjes met lijn 19 naar Breda en wat er sindsdien allemaal al voor moois is gebeurd. En hopelijk kunnen we nog heel wat mooie prestaties toevoegen in de toekomst.” Dirk Boehlé en Steven van de Velde in actie zien? Dat kan op 7 september (Utrecht) en 8 september (Antwerpen) tijdens het FIVB-evenement ‘King of the Court’. De mondiale top 15 strijdt daarbij tegen elkaar. De Nederlands Kampioenen kregen van de organisatie een wildcard. Schelde press


Festival van Zeeuws-Vlaanderen viert 30e editie Terneuzen - Zes grote symfonieorkesten, een aantal kleinere ensembles en zelfs een miniopera: het Festival van Zeeuws-Vlaanderen brengt alleen wat musici betreft al circa 480 mensen op de been. Voor festivaldirecteur Rinus Meesen is de periode van 5 tot en met 27 oktober het ijkpunt in het jaar. Hier werkt hij gedreven naartoe. Wie het kantoor van Rinus binnenstapt, stapt in het kloppend hart van het festival. Hier gebeurt het! Natuurlijk is het druk, maar Rinus kan niet ontkennen dat hij zich als een vis in het water voelt. Organisatorisch, zakelijk, artistiek; het komt niet vaak voor dat je op zoveel terreinen gelijktijdig actief kunt zijn. “Het gaat om commitment en er vol voor gaan. Het Festival van Zeeuws-Vlaanderen is een solide merk. We hebben een flink nationaal en internationaal bereik in het klassieke muziek segment en tal van sponsoren die het festival een warm hart toedragen. Dat vereist dat we er gedegen en serieus mee omgaan. De lat ligt hoog”, aldus Rinus.

Grote orkesten

Verhalend concert

Dit jaar viert het festival het dertig jarig jubileum. Voor Rinus zelf is dit de 14e editie. Dat is een mijlpaal op zich. Maar terugkijken is niets voor hem. Dus op naar het komende festival. Veel verwachtingen heeft hij van de bijzondere avond op 12 oktober in Koewacht. Een avond die in het teken staat van de vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog. “We bieden een mix aan genres. Deze worden aan elkaar verbonden door de Vlaamse tv-persoonlijkheid Kurt van Eeghem. Een verhalend concert dus, als muzikaal eerbetoon.”

Divers muzikaal aanbod

Rinus is Zeeuws-Vlaming. Hij kent de regio en experimentele muziek valt hier niet zo in smaak, wél romantiek en barok. Diversiteit, dat is wat hij nastreeft om een breed publiek te enthousiasmeren. En natuurlijk vernieuwt hij op een manier die bij Zeeuws-Vlaanderen en het Festival past. “We hebben dit jaar een

minopera. Gewoon omdat hier vraag naar is. Op donderdag 11 oktober in het sfeervolle kerkje in IJzendijke is er een Night of Opera en Operetta.” Wie Rinus spreekt, raakt in de ban van de muziek en het festival. Er is zoveel te beleven en voor zoveel muzikale voorkeuren een plaats, dat vinden

van een voorstelling ook dit jaar geen probleem zal zijn.

Kijk voor meer informatie op www.festival-zvl.nl

30 jaar klassiek

Hij vertelt dat de programmering een continu proces is. Televisie, magazine, culturele katernen in de krant: festivaldirecteur zijn betekent ogen en oren openhouden, altijd. “Mijn zakken zitten vol met bierviltjes en post-its”, lacht hij. Gezelschappen uit binnen- en buitenland komen graag naar Zeeuws-Vlaanderen. “Grote orkesten leggen we soms al

een of twee jaar van te voren vast. Dat betekent dat ik ook nu al bezig ben met volgend jaar.”

www.festival-zvl.nl

5 t/m 27 oktober 2018 Kaarten en info www.festival-zvl.nl

Hoofds

WERELDTOP CONCERTEN IN EIGEN BUURT! nsor po Industrial Products

Schelde press

pagina 21


Trappistenweekend Hulst 15 en 16 september Hulst -Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert voor de 10e maal het Hulster Trappistenweekend op zaterdag 15 en zondag 16 september a.s. Tijdens het Trappistenweekend staat Hulst in het teken van de Trappisten. Trappistenweekend is een unieke collectieve samenwerking van Horeca Hulst en dit jaar heeft het een extra feestelijk tintje vanwege het jubileum.

Van heinde en verre komen mensen naar Hulst om met de zogeheten stempelkaart een “kroegentocht” te maken langs de vele gezellige cafés en restaurants die Hulst rijk is. De stempelkaart kost €17,50 inclusief bijbehorend uniek Trappistenweekend 10-jarig bestaan proefglas. U kunt met de stempelkaart 10 Trappisten proeven. De plattegrond op de stempelkaart geeft daarbij aan welk bier bij welke horecazaak tot 22.00 uur uur kunt n 12.00U geproefdmpkan worden. zo uw en zaterdag va • Ste eltijd r. uu .00 20 r tot uu eigen Trappistenroute uitstippelen. 00 12. n va en zondag ment Bij het inleveren van een volle lusief proefglas l rt €17,50 inc u elkaakrijgt mp stempelkaart een leuke ste ustatie-Orva ijs Pr • Hulst gen istenweekend attentie. TrappStempelkaarten kunnen met le vol gekocht worden bijote Ma Café De Kroon, uw u nt rkt ku Gr Kraam op de pakketje • Bij het enken. Het Brasserie The Schuur, Restaurant nd aa k leu everen voor een mpelkaart inl punt hoofdverkoopop de .v. De Vest steen inGroteonze stand Markt is tevens de op mer kraam Grote Markt. Diverse restaurants elkaart. dag 14 of voor de stemp mber. presenteren gerechten met Trappist. aar. het hotel boekb e Schuur, De Th We hopen van harte uKroonte, mogen bij op ko • Kaartver

begroeten in het weekend van 15 en 16 september in de meest Vlaamse stad van Nederland! Kijk voor meer informatie op www.hulstvestingstad.nl.

aniseert: Vestingstad org eniging Hulst Ondernemersver

10e Hulsterkend e Trappisten we ember 2018

15 en 16 sept

Horeca Hulst bedankt Eduard van de Wiele voor de jarenlange inzet

Stempelkaart schillende kunt u tien ver rt à €17,50 Met deze kaa nde bij de deelneme n eve pro n eld Trappiste stempels verzam Als u alle tien horecazaken. ng ophalen in eri inn her ke een leu van hebt, kunt u . Met behulp Grote Markt de tent op de t u uw binnenzijde kun de aan rtje het kaa en. ute uitstippel Trappistenro

De 10e editie van het Trappistenweekend in Hulst moet het voor het eerst stellen zonder het hart van de organisatie. Met zijn Taveerne De Meerpaal was Eduard van de Wiele het middelpunt van het Trappistenweekend. Buiten zijn grote kennis van Trappisten, het volledige assortiment in zijn zaak en zijn actieve deelname aan de organisatie was Eduard degene die de deelnemers een medaille mocht geven aan het eind van de Trappistenroute. Schrale kaken heeft hij nog van al het zoenen.

t Grote Markt

De Vest & Ten

Op zaterdag 15 september mag Eduard een Trappistencadeau in ontvangst nemen van zijn collega’s en medeorganisatoren. Horeca Hulst bedankt Eduard voor zijn jarenlange inzet voor de organisatie en voor zijn enthousiasme tijdens het Trappistenweekend en andere evenementen van Horeca Hulst.

Drankenhandel Wauters

e s t a u r a n t

Hogeweg 2d

4561 RA Hulst

Wegens vakantie gesloten van 14 september t/m 5 oktober

Stationsweg 1, 4561 GB Hulst. | Tel. 0114-851444

T 0114 313 073

info@trappistwestmalle.nl

Nieuwe outfit voor T.C. Steen T.C.Steen uit Sint Jansteen is in een nieuwe outfit gestoken. Na 4 jaar werd het weer tijd voor een fris en strak design van het merk Bio Racer. Onze dank gaat uit naar de vertrouwde sponsor viswinkel Mangnus uit Kapellebrug en de nieuwe sponsoren Boussen Culinair uit Sint Jansteen,Benjamins Catering uit Hulst en Engie uit Terneuzen. We hopen in deze frisse outfit weer vele veilige kilometers te rijden op de Zeeuwse en Belgische wegen. De mooie fotoreportage is genomen door Simone Steijaart.

Tearoom-Restaurant

De Vest

• Onbeperkt gamba’s • Onbeperkt vleesbrochette • Onbeperkt kip in bucket • High tea • High wine Mini vijf gangen diner incl. 2 consumpties

15 en 16 september Trappistenweekend

Stationsweg 3 - Hulst - Tel. 0114-320290 www.restaurant-devest.nl - Ma. + di. gesloten. pagina 22

Schelde press


Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert:

10e Hulster Trappisten weekend 15 en 16 september 2018

Deelnemers stempelkaart (Verkooppunten ** van de stempelkaart) 1 2 3

Zundert

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Westvleteren

Chimay

De Kroon ** ‘t Anker De Vest **

La Trappe Witte Trappist & Quadrupel Chimay Blauw La Trappe Bock Tre Fontane & Benno Ravelijn La Trappe Isid’or & Puur Bio Verswinkel Marlou Sege rs Craftlounge De Biecht Westvleteren Vele Trappistenkazen in de winkel en in het kraam bij de winkel Leon Chimay Wit Gall & Gall Hulst Café Entrez Nivard 5+1 gratis naar keuze in het ruime assortiment Tr appisten ’t Voske Rochefort 6’ Emté Hulst Oud Hulst Orval Gratis glas bij aankoop va n sixpack La Trappe De Herleving Zundert Hotel Hulst ‘t Raedthuys La Trappe Blond Trappisten Arrangement Hotel Hulst: Babbels Chimay Rood • Een welkomst degustatie -Orval Bally’s diner Spencer Trappist Ale • Twee overnachtingen De Korenbeurs Gregorius & Rochefort 8’ • Twee keer ontbijt met Tr appistenkaas Bonte Hert Achel Bruin • Trappisten proefpakketj e voor thuis Boozz Achel Blond • €97,00 p.p. o.b.v. tweep ersoonskamer Jonkvrouw/Jonkheer Rochefort 10’ Aankomst op vrijdag 14 of zaterdag 15 september. Kwebbel La Trappe Tripel & Dubbel Alleen direct bij het hotel boekbaar. Marlou Segers Trappistenkaas Proeverij The Schuur** Westmalle Dubbel & Tripel

Extra’s

Achelse Kluis

horeca Vele promotieacties in de *** chten met Trappisten re ge n re te en es pr ts an ur Resta *** st, AH Hulst, Leuke acties bij Emté Hul & Hotel Hulst Verswinkel Marlou Segers *** deelnemers Leuke herinnering voor de van de stempelkaart

*** pjes in de stad Diverse Trappistenkraam *** ’s die cafefg las uur. In 20.0 prdeoe tot 0 uur in0cl. 12.017 0 ,5 dag van zon € a en rt aa lk pe em St . den er gestempeld wor later open zijn kan nog lang andeling nw ste pi ap Tr n ee or vo

Hotel Hulst Trappisten Arrangement Hotel Hulst: Orval • Een welkomst degustatiegen • Twee overnachtin • Twee keer ontbijt met Trappistenkaas • Trappisten proefpakketje voor thuis

12.00 uur tot 22.00 uur Stempeltijden zaterdag van

,50 • Prijs stempelkaart €17 Trappistenweekend Hulst

en

inclusief proefglas

*** kraam ar in voll rijgbakun o.a. veoprk e t u uw Stempelkaart• en rkt Ma te Gro de Bij het Kraam kt Mkenar rote . Het de eenGleuk aanden keaarnd veren voor t inleop Trappistenwstemeepelk

• €97,00 p.p. o.b.v. tweepersoonskamer of Aankomst op vrijdag 14 zaterdag 15 september. boekbaar. Alleen direct bij het hotel

kraam op de Grote Markt

is tevens hoofdverkooppunt

*** voor de stempelkaart. Alle Trappisten aanwezig uur, De Kroon, • Kaartverkoop bij The Sch De Vest & Tent Grote Markt

*** van 13.00 tot 17.00 uur Molen open, elke zondag Schelde press

Westmalle

Spencer

La Trappe

Nivard

lst Vestingstad organiseert: Ondernemersvereniging Hu

10e Hulster Trappisten weekend 15 en 16 september 2018

Stempelkaart kunt u tien verschillende Met deze kaart à €17,50 deelnemende de Trappisten proeven bij stempels verzameld tien alle u Als ken. caza hore ing ophalen in nner heri e leuk hebt, kunt u een Met behulp van de tent op de Grote Markt. jde kunt u uw het kaartje aan de binnenzi len. ippe Trappistenroute uitst

Rochefort

Gregorius

Benno

Orval

• Stempeltijden zaterdag van 12.00 uur tot 22.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur. • Prijs stempelkaart €17,50 inclusief proefglas Trappistenweekend Hulst • Bij het Kraam op de Grote Markt kunt u uw volle stempelkaart inleveren voor een leuk aandenken. Het kraam op de Grote Markt is tevens hoofdverkooppunt voor de stempelkaart. • Kaartverkoop bij The Schuur, De Kroon, De Vest & Tent Grote Markt

Hulst, de meest Vlaamse stad van Nederland pagina 23


Heerlijk 4-gangen keuzediner bij Cote d’Azur in Sluis

aar

uit

W W W.FLIERSJUWELIERS.NL Hallux valgus ofwel knobbelteen

uwerijstraat 29 Oostburg 0117-452905

Medisch Centrum Epicurus Praktijk Fysiotherapie OOSTBURG @ FLIERSJUWELIERS.NL Van Steenbergenlaan 35 Terneuzen Oranjestaat 4 Sas van Gent De zomer is weer voorbij en de voeten moeten weer in dichte schoenen.

VanAllesWat!

Vooral de mensen met een knobbel aan de binnenzijde van de voorvoet Gezondheidscentrum Axelhebben. De druk vanHuisartsenpraktijk Philippine zullen hier moeite mee de schoen op de knobbel De Ruyterstraat 9 Axel Havenplein 3 Philippine irriteert en veroorzaakt vaak pijnklachten in het grote teengewricht. Soms ontstaan er zelfs pijnklachten bij het lopen op blote voeten door Zuidzandsestraat beperkingen in dit gewricht 29 en drukplekken tussen de tenen.

 0115 62 60 40 Bij de ontwikkeling van een hallux valgus speelt erfelijkheid vaak een rol.

Kaas- of garnalenkroket Carpaccio ~~ Soep van de dag Tomatensoep ~~ Biefstuk Mosselen Vispannetje Tagliatelle (vegetarisch) ~~ Dame Blanche Chocomousse

agenda

Dit 4 gangen menu krijgt u voor de prijs van maar liefst € 19,50 U dient vooraf telefonisch te reserveren op +31 117 420055

•• Meubelstoffering Meubelstoffering

Gordijnen •• Gordijnen

Onbeperkt spareribs •• Caravankussens • Vloeren Vloeren Caravankussens mosselen• Binnenzonwering Projectstoffering ••of Projectstoffering Binnenzonwering Camperkussens ••voor Camperkussens Matrassen E16,95!• Traprenovatie

Oostburg

• • •

online bestellen afhalen gratis bezorgen

H.J. van Immerzeel stofferingen

Markt 20 4501 4501 CK Oostburg VanAllesWat! verkoopt: Er ontstaat een verandering in de functie van het grote teengewrichtRestaurantRestaurant D’Azur •29, Kapellestraat 29 •Markt 4524 CWCK Sluis 20 Oostburg Cote D'Azur, Cote kapellestraat Tel. 06 14889441 14889441 Tel. 0031 (117) 420055 Tel. 06 C Tweedehands c waardoor kraakbeen in het gewricht verdwijnt. Hier worden osteofyten, 4524 CW Sluis, tel : 0031 (117) 420055 www.hjvanimmerzeel.nl www.hjvanimmerzeel.nl C Brocante c botuitsteeksels, gevormd en wordt de gewrichtsspleet nauwer. Het C Antiek c nr 352015 2016 || Eenhoornmagazine Eenhoornmagazine||3 nr grote teengewricht wordt C Restpartijen c stijver met als gevolg dat de grote teen bij de afwikkeling van de voet onvoldoende afgezet kan worden in de juiste richting en scheef wordt.

angevuld, nemen

adres voor het arageboxen en elen op in heel 06-23934655

Openingstijden: maandag 13:00 tot 17:30 dinsdag t/m zaterdag 09:30 tot 17:30 zondag gesloten

De voetstand en schoenkeuze heeft hier veel invloed op! Wanneer de voet teveel naar binnen kantelt wordt de grote teen verder in deze en met minigraver scheefstand gedwongen en versnelt het proces. Een slappe schoen, aven met kettinggraver puntige an bomen en stronken schoen of te hoge hakken verergeren eveneens deze afwijking.

n slijpen van kettingzagen ud aan tuin en park machines

De therapie is afhankelijk van de fase van de hallux valgus evenals de oorzaak en duur van de klachten. Bijvoorbeeld vermindering van M.H. van Iwaarden “Na jarenlang als zelfstandig fruitteler appels en peren te hebben geteeld, ben ik pijnklachten, van verergering van de afwijking, verbetering Olieweg 6voorkomen enkele jaren geleden een andere weg ingeslagen. Sindsdien werk ik als ZZP-er in diverse sectoren zoals de bouw, uit agrarisch, transport en ben ik te in huurcombinatie in combivan zooltherapie met 4527 PPactiviteiten Aardenburg etc. Dit kan bestaan natie met mijn mini-graver. Ook voor onderhoud en reparaties aan grasmaaiers, 06 54 214 378 schoenadvies om dekettingzagen voetstand en voetfunctie verbeteren. Centraal en andere machines kunt u een beroep op te mij doen. Voor meer informatie kunt vrijblijvend contact met mij opnemen.” staat vermindering van druk op het gewricht en betere afwikkeling van de voet over de grote teen. Soms wordt er een siliconen orthese vervaardigd om de druk tussen de tenen beter te verdelen. (bijvoorbeeld bij likdoorns) Bij onvoldoende resultaat of bij een te ernstige fase zal gekozen worden voor een operatieve ingreep. Ook na deze operatie blijft de juiste schoenkeuze en voetstand belangrijk.

FEEST- EN VERGADER 24 SEPTEMBER Pop Up Healthy Skin Lounge LOCATIE & CATERING 4 OKTOBER MAURITSWEG 5 BBN West Jaarevent 2018 2 8 O K T O B E R concept + branding INFO@MAURITSHOF.EU Kiekenavond, onbeperkt kip & rib + 31 (0) 117 306666 4 NOVEMBER Halloween brunch WWW.MAURITSHOF.EU

LOGO NODIG?

IJZENDIJKE

burobrugge.nl

e fi a r g o i b e d n e p Meesle r a č v a B l i m E l i r i van C

Tips: zorg voor schoenen met voldoende ruimte in de breedte bij de voorvoet en de grote teen; geen naden en stiksels ter hoogte van de knobbel; voldoende steun aan de achtervoet. Eventueel kunnen voetoefeningen baat geven waarbij de nadruk ligt op het strekken en spreiden van de tenen. Indien de klachten niet verbeteren ondanks een goede schoen, kan wellicht de podotherapeut uw klachten onderzoeken en mogelijk uitkomst bieden met een aanpassing in de schoen. Voor meer info zie onze website: www.praktijkpodotherapie.nl of bel 0115-626040.

Medisch Centrum Epicurus Van Steenbergenlaan 35 Terneuzen

Praktijk Fysiotherapie Oranjestaat 4 Sas van Gent

Gezondheidscentrum Axel De Ruyterstraat 9 Axel

Huisartsenpraktijk Philippine Havenplein 3 Philippine

Behandeling op afspraak via telefoonnr.:

www.praktijkpodotherapie.nl pagina 24

 0115 62 60 40

Geboren in 1945 in Slovenië vluchtte Ciril Bavčar als 17-jarige voor de Joegoslavische dictatuur van Tito en leidde een zwervend bestaan over de gehele aardbol om de wereld en vooral zichzelf te leren kennen. Tenslotte belandde hij in Kloosterzande in ZeeuwsVlaanderen. Gedurende zijn avonturen op de wilde vaart kwam hij meer dan eens zichzelf tegen en voelde hij zich eenzaam en verloren. Vrouwen speelden een belangrijke rol in zijn leven, maar droegen niet per se bij aan zijn geluk. Als gevolg van een ongeluk werd hij blijvend invalide. Al dit lijden was nodig om de kunstenaar in hem te laten ontwaken. Twee metgezellen bleven Ciril Bavčar zijn hele leven trouw, Jezus en zijn moeder, de muze van zijn werk. In Dicht bij mijn ziel beschrijft Ciril op gevoelige wijze zijn geschiedenis en zijn kijk op het leven. De lezer wordt als het ware zijn leven binnengetrokken.

Dit boek is te bestellen via www.boekenbestellen.nl/boek/dicht-bij-mijn-ziel Schelde press


Het Podium 2018

Het Podium 2018 Orgelconcert OrgelconcertGert Gertvan vanHoef Hoef

Brink, Brink,Bakker Bakkeren ende deBechstein Bechstein

SS

V V

eptember eptember2017…… 2017……het hetPodium Podiumvol vol(!)(!)orgelliefh orgelliefh ebbers, ebbers,wachtend wachtend opopdedeorgelbespeling orgelbespelingdoor doorGert Gertvan vanHoef. Hoef.Het Hetwas wasniet nietvoor voorniks, niks, Gert Gerthaalde haaldededemooiste mooisteklankkleuren klankkleurenuit uithet hetorgel orgelenenhijhijbracht brachteen eenzeer zeer verrassend verrassendprogramma. programma.Naast Naastgeestelijke geestelijkemuziek muziekprachtige prachtige bewerkingen bewerkingenvan vanhedendaagse hedendaagsemuziek. muziek. Voor Voorinformatie informatieover overhet hetprogramma programmakunt kuntuuopoponze onzewebsite websitekijken; kijken; zomaar zomaareen eengreep greepuit uitz’n z’nrepertoire…Flight repertoire…Flightofofthe theBumble Bumblebee, bee,Pump Pump and andCircumstance, Circumstance,Praeludium Praeludium&&fuga fugavan vanBach, Bach,Aria Ariapsalm psalm91, 91, Mulder…..Kom Mulder…..Komenenlaat laatuuverrassen! verrassen!

a tribute to

Mannen Mannenvan vanAchterom Achterom HEEL-JAAR-BEWAAR EXEMPLAAR!

DD

rierie Brabanders, Brabanders, muzikale muzikale vijft vijft igers igers diedie zich zich thuis thuis voelen voelen tussen tussen schuifdeuren schuifdeuren enen in in theaters. theaters. John John vanvan derder Sanden, Sanden, Luc Luc dede Graaf Graaf enen Maarten Maarten vanvan derder Zanden Zanden vormen vormen hethet trio trio DeDe Mannen Mannen vanvan Achterom. Achterom. In In 2015/2016 2015/2016 speelden speelden ze ze met met veel veel succes succes hun hun eerste eerste theatervoorstelling theatervoorstelling Achterom, Achterom, eeneen voorstelling voorstelling waarin waarin hilarische hilarische scenes scenes afgewisseld afgewisseld werden werden met met fraaie, fraaie, grapgrappige pige of of ontroerende ontroerende liedjes. liedjes. Veel Veel persoonlijke persoonlijke enen toch toch herkenbare herkenbare thema’s thema’s over over vroeger, vroeger, nunu enen dede ongewisse ongewisse toekomst. toekomst. In In dede vervolgvoorstelling vervolgvoorstelling Achterom Achterom II gaan II gaan dede mannen mannen eeneen stap stap verder. verder. DeDe ongemakken ongemakken vanvan vaders vaders met met jonge jonge enen al wat al wat oudere oudere kinderen, kinderen, hoe hoe blijf blijf je fijet fien t en aantrekkelijk, aantrekkelijk, hoe hoe ga ga je met je met verlies verlies omom enen waar waar kun kun je nog je nog winst winst halen? halen? Alledaagse Alledaagse vragen vragen waar waar John, John, Luc Luc enen Maarten Maarten spelend spelend enen zingend zingend antwoorden antwoorden opop vinden. vinden. OfOf niet. niet. Met Met prachtige prachtige liedjes, liedjes, absurde absurde énén herkenbare herkenbare hilarische hilarische scènes scènes enen eeneen mooie mooie – ja– het ja het mag mag weerweermoraal, moraal, ontmoeten ontmoeten dede Mannen Mannen vanvan Achterom Achterom hun hun publiek. publiek. Om Om hethet mee mee te te nemen nemen in in hun hun leven leven datdat niet niet altijd, altijd, maar maar gelukkig gelukkig nog nog vaak vaak genoeg genoeg over over rozen rozen gaat. gaat.

ololtrots trotsmogen mogenwe weuutwee twee klaviervirtuozen klaviervirtuozenpresenteren, presenteren, Bert Bertvan vanden denBrink BrinkenenCor CorBakker! Bakker! “Check “CheckininbijbijBert: Bert:reis reismee mee enenontmoet” ontmoet”isisdedetitel titelvan vanhet het programma programmawaarbij waarbijBert Bertvan vanden den Brink Brinkéén éénofofmeerdere meerderesolisten solistenaan aan uuvoorstelt. voorstelt. Voor Voorhet hetoptreden optredenopopZaamslag Zaamslag brengt brengtBert Bertvan vanden denBrink Brinkeen een bevriend bevriendpianist pianistmee, mee,Cor CorBakker. Bakker.

www.bertvandenbrink.com www.bertvandenbrink.com www.corbakker.nl www.corbakker.nl

ag ag rdrd tete Za Za rr be be em em ptpt 2222sese rr uu gg2020uu an an nv nv Aa Aa ,-,€8 €8 e e tre tre En En nd nd ite ite lu lu ts ts nnuiui tete arar Ka Ka alal dezaza nnde aaaa

ag ag nd nd Zo Zo rr be be em em ptpt 3030sese rr uu gg1515uu an an nv nv Aa Aa 5,5,e e€1€1 tre tre En En

g g dada terter ZaZa r r tobe tobe 6 ok 6 ok r r uuuu g 20 g 20 anan nvnv AaAa 0 0 2,52,5 e €1 e €1 tretre EnEn

www.demannenvanachterom.nl www.demannenvanachterom.nl

“The Rocky Road to Dublin”

V

ergeet Halloween, vergeet Saint Patrick’s Day: Het grootste Ierse feest van Nederland vindt plaats op 27 oktober op ‘t Podium van Zaamslag. Dan speelt Acting The Maggot: “The Rocky Road to Dublin!” Acting The Maggot wordt door kenners de beste Ierse Folk-pop-rockband van Nederland genoemd en zelfs Ieren zweren dat de band uit Ierland moet komen. Ben je liefhebber van de Ierse klanken van The Dubliners, The Pogues of Flogging Molly of kom je graag in een Irish Pub dan moet je hier bij zijn!

Organic Brass / Pelgrim Brass

E

én van de mooiste stukjes van Rotterdam is de schilderachtige wijk van historisch Delfshaven. Het is ook niet vreemd dat de koperblazers van Pelgrim Brass elkaar hier tegen het lijf zijn gelopen. Aan inspiratie geen gebrek op de plek van de ‘Pilgrim Fathers’. Het ensemble is in 2013 voor het eerst bij elkaar gekomen en direct was er een muzikale klik.

In een bijna twee uur durende reis neemt Acting The Maggot je mee naar het prachtige Ierland met zijn ruige omgevingen, de sfeervolle pubs, maar vooral de prachtige muziek. Van zeer gevoelige folk tot opzwepende feestklanken. En dat de muzikanten van Acting The Maggot een feestje kunnen bouwen bewezen ze afgelopen jaar al op vele festivals in binnen -en buitenland. Ze speelden in België, Duitsland en Denemarken en komen nu dus ook naar Zaamslag. Met zang, gitaar, bas, drums, accordeon, viool, banjo en tin whistle zetten de inmiddels goede vrienden een muur op van prachtige en opzwepende Ierse muziek, gespeeld met passie en vol met emotie. Ze laten de grote festivalpodia even voor wat het is en trekken nu het theater in. Met “The Rocky Road to Dublin” brengen ze (een flink stuk) Ierland in ons eigen theater.

De mannen focussen zich vooral op het maken en spelen van eigen programma’s en gaan verrassende verbintenissen met andere artiesten aan zoals het solo spelen als kwintet met een volledig fanfare orkest, of zoals hier op Zaamslag: met ORGEL! Daarbij is het ensemble ook niet vies van een stukje volksmuziek of een ‘blue note’…

www.actingthemaggot.nl www.facebook.com/actingthemaggot

Zaterdag r 27 oktobe 20 uur Aanvang ,Entree €15

Guust Guust Guust Westdorp Guust Westdorp Westdorp Westdorp RAMSES RAMSES RAMSES RAMSES - De - De Liederen - De Liederen - De Liederen Liederen

“The Rocky Road to Dublin”

V

ergeet Halloween, vergeet Saint Patrick’s Day: Het grootste Ierse feest van Nederland vindt plaats op 27 oktober op ‘t Podium van Zaamslag. Dan speelt Acting The Maggot: “The Rocky Road to Dublin!” Acting The Maggot wordt door kenners de beste Ierse Folk-pop-rockband van Nederland genoemd en zelfs Ieren zweren dat de band uit Ierland moet komen. Ben je liefhebber van de Ierse klanken van The Dubliners, The Pogues of Flogging Molly of kom je graag in een Irish Pub dan moet je hier bij zijn!

HT

UITVERKOC

In een bijna twee uur durende reis neemt Acting The Maggot je mee naar het prachtige Ierland met zijn ruige omgevingen, de sfeervolle pubs, maar vooral de prachtige muziek. Van zeer gevoelige folk tot opzwepende feestklanken. En dat de muzikanten van Acting The Maggot een feestje kunnen bouwen bewezen ze afgelopen jaar al op vele festivals in binnen -en buitenland. Ze speelden in België, Duitsland en Denemarken en komen nu dus ook naar Zaamslag.

Martijn Broekaart, oudejaarsconference Met zang, gitaar, bas, drums, accordeon, viool, banjo en tin whistle zetten de inmiddels goede vrienden een muur op van prachtige en opzwepende Ierse muziek, gespeeld met passie en vol met emotie.

De uitvoerenden: Bas Duister, trompet, Ferdi Seelbach, trompet, Harry Stens, hoorn, Alejandro Belmonte, trombone en Stefan Knuijt, tuba, Gerard van der Zijden, orgel.

Ze laten de grote festivalpodia even voor wat het is en trekken nu het theater in. Met “The Rocky Road to Dublin” brengen ze (een flink stuk) Ierland in ons eigen theater.

Zaterdag r 20 oktobe 20 uur Aanvang 5,€1 e tre En umptie Incl. cons

Zaterdag r 27 oktobe 20 uur Aanvang 5,€1 e Entre

oto ttoe te to etue t t u u u b b b b ir ii tr tir tr aa ata

g Za gZada gdag dater dater ter ZaterZa erno er mb mb mb mber veno ve veer no 10 no10 10 10ve r guu20 r uu uu20 20 20r uur g g an an an nv nv nv nv Aa Aa Aa Aa ang 0 0 2,5 2,5 2,5 €1 €1e €102,50 e €1 e tre treEn EntreEn Enetre

Festival of Lessons and Carols

A ZAAA

ls Ramses ls Ramses Ramses ik ls en Ramses elkaar iken elkaar iken ik weer zagen elkaar weer zagen klonk weer zagen klonk altijd zagen klonk altijd zijn klonk altijd groet: zijn altijd groet: zijn ‘Dag zijn groet: ‘Dag lieve ‘Dag lieve‘Dag lievelieve aterdag 15lsen december isweer erelkaar weer een viering van het ‘Festival ofgroet: Lessons jongen, jongen, ben jongen, jevolgens ben jongen, daar jeben daar weer!’. ben je daar weer!’. jeWij daar weer!’. herkenden Wij weer!’. herkenden Wij Wij herkenden elkaar, herkenden elkaar, alsmet elkaar, wealselkaar, samen we alssamen we als achter samen weachter samen achter achter and Carols’ de Engelse traditie, compleet de piano de piano zaten, de piano de zaten, als piano zaten, we als ons zaten, we als verwonderden, ons we als verwonderden, ons we ons verwonderden, verwonderden, als we als beiden we als beiden we als onze beiden we onze streken beiden onze streken onze streken streken processieliederen en samenzang. uithaalden, uithaalden, uithaalden, alsuithaalden, wealssamen we alssamen we als huilden wehuilden samen enhuilden huilden en huilden huilden en huilden enhet van huilden lachen het vanlachen van het om lachen het de om lachen wereld de omwereld de omwereld de wereld De muzikale verzorging is samen in handen van devan @Hoc Singers XL uit Goes, om omheen’ ons om .heen’ ons om ons heen’ . heen’ . die . banden heeft met het bekende kamerkoor eenons groep jonge zangers

Musica Cordis.

Met(solo)voorstelling zijn MetMet (solo)voorstelling zijn zijn (solo)voorstelling (solo)voorstelling ‘Ramses-de ‘Ramses-de ‘Ramses-de liederen’ ‘Ramses-de liederen’ brengt liederen’ liederen’ brengt Guus brengt Guus Westdorp brengt Guus Westdorp Guus Westdorp eenWestdorp een een een www.hennocysouw.nl www.hennocysouw.nl www.hennocysouw.nl www.hennocysouw.nl Met zijn muzikale muzikale muzikale odemuzikale aan odehet aan ode het ode aanLessons werk van aan het werk levenskunstenaar het vanwerk levenskunstenaar van van levenskunstenaar levenskunstenaar Ramses Ramses Shaff Ramses Shaff yRamses metShaff y wie met Shaff y wie met y met wie wie Martijnwww.actingthemaggot.nl Broekaart, oudejaarsconference Festival ofwerk and Carols hij jarenlang hij jarenlang hij jarenlang bevriend hij jarenlang bevriend was. bevriend bevriend met was. anekdotes was. metwas. anekdotes metmet anekdotes voert anekdotes voert hij uvoert hij door voert u hij door velden uhij door velden u door velden velden

www.facebook.com/actingthemaggot

Z

aterdag 15 december is er weer een viering van het ‘Festival of Lessons www.guuswestdorp.com www.guuswestdorp.com www.guuswestdorp.com www.guuswestdorp.com and Carols’ volgens de Engelse traditie, compleet met

“Scratchen met Soerjadi”

processieliederen samenzang. MartijnMartijn Broekaart, Martijn Broekaart, Broekaart, oudejaarsconference oudejaarsconference oudejaarsconference Festival Festival Festival ofenLessons of Lessons of Lessons and Carols andand Carols Carols

I

Zaterdag r 8 decembe 20 uur Aanvang 0 2,5 €1 Entree

n een ander jasje terug-vanweggeweest, de masterclass koorzang. Dit jaar krijgt deze dag de titel mee “Scratchen met Soerjadi”. Het Engelse werkwoord “to scratch” heeft in de golf-sport de betekenis van “spelen zonder richtlijn”, in zekere zin dus spelen-voor-hetplezier! Dat is hier ook het geval; de deelnemers (max 30, verdeeld over Sopraan-Alt-Tenor en Bas) gaan -voor het plezier!- een hele dag aan de slag met highlights uit de koormuziek. De workshop staat deze keer onder leiding van de dirigent en pianist Ardjoena Soerjadi. Op het programma highlights uit de koormuziek, zoals “Ave Verum” van Mozart, de “Cantique de Jean Racine”van Fauré, “The long day closes”van Sullivan”, “Verleih uns Frieden”, Mendelssohn en enkele stukken uit de wereld van de opera.

Uitjejehoofd hoofd Uit

voelen

Tribute ‘Johnny Cash’, Def Americans bewustbewust-

is weten wording inin contact contact wording door voelen door voelen enen ervaren ervaren

Z ZZ

Angelique de Pooter - GZ-Haptotherapeut

Mn zijn eerste oudejaars-conference blikt Martijn terug op een

I

Zaterdag

ber ke 15 decem uur “will ma laanderen nvgang 20 g Aada da -V ter ter s Za Za Zaterdag 2,50 w u e €1 e tre e er En Z mb e e e ce ce cember k k k deer an 15 de 15 der 15mb Tribute ‘Johnny Cash’, !”l“m l maa“in il uu wAmericans wilal em “wilDef 20an re gnv g r20 uur deare nvan nla ndnerenAanvang 20Aauu Aa 24 lauawnsdu lasa-V -V g20ruuer aet eaugws-V 0 e €12,5e0€12,50 2,5 w €1 e e e Aanvang tre tre tre e e

2,50 da Entree €1 Zater

Zeeland Kliniek | Verlengde van Steenbergenlaan 29 Angelique de Pooter - GZ-Haptotherapeut 4537 BBKliniek Terneuzen Zeeland | Verlengde van Steenbergenlaan 29 4537 BB Terneuzen

www.haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl Uitjejehoofd hoofd Uit voelen bewustbewustwww.haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl is weten wording inin contact contact wording door voelen door voelen enen ervaren ervaren

Zaterda Zaterda er cember deer 8 decemb 8 dece 8mb www.defamericans.nl 20 uur gnv 20 uur20 uur Aanvang Aanvan Aa ang terdag 0 0Za 2,50 2,5 2,5 €1 €1 Entree EntreeEntree €1 november

M

Z

Z

Z

tree €15 !”agJohnny innaam enig Rock ’n Roll-hartEngaat harder kloppen als jeade ag!”ain!” aat in great ag greagt re Cash noemt. Er zijn veel Johnny Cash-coverbands in Nederland, maar het is g ZaterdaHaptotherapie & Haptonomische Haptotherapie & Haptonomische n zijn eerste Def Americans die vaak geroemd wordt als de beste. vember oudejaars-conference blikt Martijn terug op een 17 no concert: zwangerschapsbegeleiding De grote hits van ‘Theeerste man in black’ komen allemaal wel voorbij en op Afsluitend zwangerschapsbegeleiding n zijn eerste n oudejaars-conference zijn n zijn eerste oudejaars-conference oudejaars-conference blikt Martijn blikt terug Martijn blikt op een Martijn terug terug eenop een r turbulent jaar. Hij neemt vooral het 2018 van zijn eigen regio uu 20 g aanvan worden gespeeld in een vrij authentieke uitvoering. jaar. turbulent Hij turbulent neemt jaar. vooral Hij jaar. neemt Hij het neemt 2018 vooral van vooral het zijn 2018 het eigen van 2018 regio zijn van eigen zijn regio eigen regio e €7,50 Haptotherapie |op Kinderhaptotherapie | Stress en burnoutonder de loepturbulent en roept de noodtoestand uit. Onze ZeeuwsEntre , sh rk De band weet de sound van Johnny Cash goed te benaderen en doordat de Haptotherapie | Kinderhaptotherapie | Stress en burnout wo e am | Haptotherapie bij seksuele problematiek onder de loep onder en roept onder de loep de deen noodtoestand loep roept en de roept uit. de noodtoestand Onze Zeeuwsuit. Onze uit. ZeeuwsOnze Zeeuwseln Deproblematiek Axelsestraat 2 4543 CJ Zaamslagen identiteit lijkt beetje bij beetje afvan tenoodtoestand brokkelen. problematiek Haptotherapie zwangerschapsbegeleiding bij seksuele problematiekVlaamse en zanger de kenmerkende maniertjes Cash heeft komt de dag €50,-|| Haptonomische hele intimiteit Vlaamse identiteit Vlaamse Vlaamse lijkt identiteit beetje identiteit bij lijktbeetje beetje lijkt afbeetje bij te beetje brokkelen. bijovergenomen, beetje af te brokkelen. af te brokkelen. intimiteit | Haptonomische zwangerschapsbegeleiding plannenmakerij@zeelandnet.nl muziek dubbel zo goed over. T: 0115 432838 Angelique de Pooter - GZ-Haptotherapeut Zeeland Kliniek | Verlengde van Steenbergenlaan 29 G:06 21135087 Angelique de Pooter - GZ-Haptotherapeut www.defamericans.nl 4537 BBKliniek Terneuzen Zeeland | Verlengde van Steenbergenlaan 29 www.deplannenmakerij.nl g

I

I

,-

I I

4537 BB Terneuzen

Orgel & Meezing concert “Kerst”

www.haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl

Vertelavond

A

l jarenlang sluiten we het jaar af met een vertelavond. Piet Scheerders weet altijd weer een aantal vertellers te strikken die ons meenemen in een boeiend verhaal…. al dan niet waar gebeurd of gelogen, blijmoedig of verdrietig, spannend of romantisch……De verhalen worden2 4543 CJ Zaamslag Axelsestraat op luchtige manier aaneengepraat door plannenmakerij@zeelandnet.nl Piet; ter afwisseling is er live muziek en in de pauze een Glüh-wijntje….. T: 0115 432838 U komt toch ook?

Zaterdag er 22 decemb 20 uur Aanvang €8 e Entre sluitend Kaarten uit al aan de za

eerlijk vertrouwde kerstliederen, gespeeld, bewerkt en in samenzang, een prachtige voorbereiding op de komende kerstdagen! De organist Johan Hamelink studeerde bij grote namen als Everhard Zwart, Ab Weegenaar, Charles de Wolf en Peter van de Velde (Antwerpen).

G:06 21135087 www.deplannenmakerij.nl

Zaterdag er 29 decemb 20 uur Aanvang ,50 12 e€ Entre

En

En

En

T

H te UITuVERKOC

ib a tr

www.haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl

15

uur en samenzang. g 20 processieliederen processieliederen processieliederen en samenzang. en samenzang. nvan Aa 2,50 €1muzikale eDe tre De muzikale Deverzorging muzikale verzorging is in handen verzorging is van in handen de is in @Hoc handen vanSingers devan @Hoc de XL@Hoc Singers uit Goes, Singers XL uitXL Goes, uit Goes, En een groep jonge een groep zangers een groep jonge diezangers jonge banden zangers die heeft banden met die banden het heeft bekende met heeft het kamerkoor met bekende het bekende kamerkoor kamerkoor Musica Cordis. MusicaMusica Cordis.Cordis.

enig Rock ’n Roll-hart gaat harder kloppen als je de naam Johnny Cash noemt. Er zijn veel Johnny Cash-coverbands in Nederland, maar het is Haptotherapie & & Haptonomische neemt vooral het 2018 van zijn eigen regio Haptotherapie Haptonomische Def turbulent Americans diejaar. vaakHij geroemd wordt als de beste. zwangerschapsbegeleiding De grote hits ‘Then e man in black’ komen allemaal weluit. voorbij en Zeeuwsonder de van loep roept de noodtoestand Onze zwangerschapsbegeleiding ag worden gespeeld in een vrij authentieke uitvoering. Zaterd Vlaamse identiteit lijkt beetje bij beetje af te brokkelen. Haptotherapie | Kinderhaptotherapie | Stress en burnout Derband weet de sound van Johnny Cash goed te benaderen en doordat de Haptotherapie Kinderhaptotherapie | Stress en burnout be m problematiek ||Haptotherapie bij seksuele problematiek en ce de 8 en problematiek Haptotherapie zwangerschapsbegeleiding bij seksuele problematiek zanger derkenmerkende maniertjes van Cash heeft overgenomen, komt de intimiteit || Haptonomische 20 uu intimiteit | Haptonomische zwangerschapsbegeleiding Aanvang muziek dubbel g zo goed over. g g

Aanmelden workshop: info@podiumvanzaamslag.nl

H

ke “will ma laanderen -V s w u e Ze ain!” great ag

De muzikale verzorging is in handen van de @Hoc Singers XL uit Goes, eenaterdag groep 15 jonge zangers banden heeft met het bekende kamerkoor december aterdag aterdag 15isdecember erdie 15 weer december een is erviering weer is ereen van weer viering het een ‘Festival viering van het ofvan ‘Festival Lessons het ‘Festival of Lessons of Lessons Zaterdag Musica Cordis. r deCarols’ and Carols’ volgens and Engelse volgensvolgens de traditie, Engelse decompleet Engelse traditie, traditie, met compleet compleet met met be mCarols’ ce deand

Kaartverkoop

to

Zaterda er 24 novemb 20 uur Aanvang 5,Entree €1

Reserveren Via de website: www.podiumvanzaamslag.nl Telefonisch: 0115-611875 (woensdag 9.30-12.00 uur, vrijdag en zaterdag 9.30-17.00 uur) Kaarten af te halen bij Brocante De Stoof (open vrijdag 13.00-18.00 en zaterdag 9.30-17.00 uur) Joop de Pooter Blaasinstrumenten (woensdag 9.30-12.00 uur, vrijdag 9.30-18.00 uur) Beide geveistigd Terneuzensestraat 2, 4543 BN Zaamslag

a

e to

ut trib

Ons boekje verschijnt jaarlijks in de loop van december, en is gratis af te halen aan de zaal. Het wordt in een deel van de kanaalzone en Oost Zeeuws Vlaanderen huis aan huis bezorgd. Als u er een per post wilt graag even een mailtje, een briefje of een telefoontje. We sturen het u graag tegen verzendkosten toe. Annuleren Annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de voorstelling; voor al betaalde kaarten krijgt u een tegoedbon; bij te laat annuleren gaan we ervan uit dat u de kaarten gewoon komt betalen!

Inlichtingen info@podiumvanzaamslag 0115-611875 06-54225226 Adres Stichting Podium van Zaamslag Terneuzensestraat 2, 4543 BN Zaamslag Bankrekening: NL55 RBRB 0959 5397 27 Bankrekening Vrienden van Podium: NL89 RABO 0392 4353 30 K.v.k. inschrijving nummer: 20136264 Btw nr. 818849101B01 De capaciteit van de zaal is beperkt, zorg dus tijdig voor kaarten, want vol=vol! Actuele informatie vindt u op: www.podiumvanzaamslag.nl Meld u aan als vriend of like onze facebookpagina, zo blijft u gemakkelijk op de hoogte van ons laatste nieuws. Opmaak en drukwerk van het programmaboekje verzorgt door DeltaXpress, Zaamslag

Actuele informatie vindt u op: www.podiumvanzaamslag.nl Actuele informatie vindt u op: www.podiumvanzaamslag.nl Schelde press

pagina 25


€24,95

€12,

48

€49,95

€24,

98

€19,95

€24,95

€9,

€19,95

€12,

98

€9,

48

€39,95

98

€44,95

€19,

€39,95

€22,

98

€19,

48

98

€19,95

€19,95

98

€9,

€9,98

€39,95

€34,95

€19,

€17,48

98

GROTE PARTIJ SOMEONE KIDS 50% KORTING! JONGENS+MEIDEN WINTER COLLECTIE MAAT 92 T/M 176 * WEKELIJKS NIEUWE AANVOER! *zolang de voorraad strekt

€39,95

€19,

98

€29,95

€14,

98

€29,95

€14,

98

€39,95

€39,95

€19,

€19,

98

98

€34,95

€34,95

€17,

€17,

48

48

€24,95

€22,95

€12,

€11,

48

48

€39,95

€19,

98

€34,95

€17,

48

€39,95

€19,

98

€29,95

€34,95

98

€14,

€17,48

€34,95

€39,95

48

€17,

€19,98

€29,95

€29,95

€14,

€14,98

98

GROOT HANDTAS P.S. ASSORTIMENT 95 HANDTASSEN, KEUZE UIT MEER DAN 100 MODELLEN!

€14, pagina 26

Schelde press


uit Zaterdag 22 september van 13.45 tot 17.00 uur in Terneuzen

Gratis workshop: Wikken en Wegen We maken voortdurend keuzes, ook al zijn we er ons niet altijd van bewust. In de workshops onderzoeken we onze eigen manier van kiezen die ons al dan niet voldoening geeft. We staan stil bij het belang van kiezen en gaan na wat er in ons leven kan veranderen als we leren kiezen. In samenwerking met Taiji en De Dames. Inschrijven www.prh-nederland.nl of jacqueline.hermans@prh-nederland.nl

AZIATISCH SPECIALITEITEN WOKRESTAURANT

“DE LANGE MUUR”

ONBEPERKT GENIETEN VAN SUSHI’S, TEPPANYAKI, CHINESE EN JAPANSE GERECHTEN, INCLUSIEF DESSERT Maandag t/m donderdag: e22,50 p.p. Vrijdag t/m zondag en feestdagen: e25,50 p.p. Kinderen 3-10 jaar: e10,50 p. kind Vanaf 16.00 uur geopend

agenda

Polderblues presenteert

Ed & The Gators op 15 september in 't Oude Raedhuis Westdorpe Ed & The Gators Is een allround bluesband om U tegen te zeggen! Westdorpe - Een optreden van Ed & the Gators neemt je mee door de geschiedenis van de blues. Naast een aantal covers die in een eigen arrangement gegoten werden, brengen zij ook heel wat eigen nummers. Het programma varieert van rauwe Chicago blues over swingende WestCoast naar funky New-Orleans stuff. Af en toe afgewisseld met een stevige

Texaanse shuffle of wat ouderwetse country blues… You name it, they play it. Dit alles wordt gebracht door 4 ras-muzikanten die hun strepen reeds geruime tijd verdienden in verschillende top bands. U bent van harte welkom op 15 september in 't Oude Raedhuis Westdorpe. De aanvang is 21.00 uur. Kosten: 7,50 euro

Onbeperkt genieten van vele oosterse gerechten en desserts.

Restaurant De Lange Muur • De Blokken 20 • Terneuzen • Tel. 0115 - 61 46 15 Reserveren gewenst • Geen afhaal Open van 16.00 tot 22.00 uur. Dinsdag vaste sluitingsdag, m.u.v. feestdagen.

www.delangemuurterneuzen.nl

Opening 14 september HOF TER POLDER BRASSERIE

Live muziek

vrijdagavond 12 oktober

GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

Bierkaaistraat 12 | 4561 BC Hulst | Tel. (0114) 31 20 66 Schelde press

Waar eten mensen samenbrengt! LUC & CHEF STEVEN Do-ma open vanaf 12.00 uur Di & woe gesloten Reservatie gewenst PLEZANTSTRAAT 4, 9170 MEERDONK E-MAIL: HOF.TER.POLDER@TELENET.BE TEL.: 0470/66.05.54 pagina 27


Succes heb je zelf in de hand!

Zet jouw pijnlijke levenservaringen om in kracht

Er is géén dier dat ik zou kunnen verzinnen dat zijn jongen “zo maar” treitert, pijn doet, vernedert, manipuleert. Alleen mensen zijn daartoe in staat. Het waarom van het geweld in mijn kindertijd is me nooit duidelijk geworden. Er is beweerd dat ik het “verdiend” zou hebben. Dat geloofde ik ook lange tijd… herken je dit? Lees dan verder…

Mentale spierballen

Opbouwende kracht

Mijn naam is Jaap Beemster. Ik merk op dat veel

Gelukkig zijn er van die voorbeelden van mensen die hun

ondernemende mensen die de wereld wisten te veranderen,

negatieve kindertijd ombuigen naar een opbouwende

terugkijken op een nare kindertijd. Deze mensen slaan zich

kracht. Maar hoe zit dat bij jou? Hoor jij tot die groep met

met succes door het leven omdat zij - zo zie ik het - dóór

een ruggengraat? Ben jij zo iemand die doorzet en zeg je

het geweld “mentale spierballen” hebben gekregen. Deze

wat je doet en doe je wat je zegt? Ben je iemand met een

‘vechters’ gaan dóór waar anderen opgeven. Mensen die

ondernemende houding? Iemand die kiest om niet bij de

deze kracht op een positieve manier benutten, zijn: Apple-

pakken neer te zitten, maar het roer in eigen hand heeft en

icoon Steve Jobs, tv-ster en ondernemer Oprah Winfrey,

houdt? Kan jij tegen een stootje en ben je ‘open minded’?

kunstenaar Pablo Picasso, componist Ludwig van Beethoven,

Ga je uit van het goede in mensen? Ben je een leider in plaats

filosoof Friedrich Nietsche en schrijver Franz Kafka. Helaas

van een volger? Kortom, stá je ergens voor en gá je voor

zijn er ook mensen die hun kracht op een negatieve manier

je doel? Kortom, heb jij die opbouwende, constructieve,

omarmen: Adolf Hitler, Jozef Stalin en Nicolae Ceaucescu.

positieve kracht, ondanks je ‘achtergrond’?

Waar ik naartoe wil? Dat we allemaal de keuze hebben: hoe

Contact

ga ik om met wat mij in het leven overkomt? Kies ik voor

Dan nodig ik je graag uit om met mij van gedachten te

drama of werk ik aan een meesterstuk? Uit onderzoek is

wisselen. Met een kopje koffie/thee erbij. Persoonlijk. Dat

gebleken dat 70% van degenen die als kind het mikpunt

kan varend, fietsend of wandelend. Wie weet zetten wij

waren van (volwassen) geweld, later flink in de problemen

samen met elkaar iets in beweging waarmee we de wereld

komen. Deze weerloze slachtoffers eindigen bijvoorbeeld in

hoop geven en… van een ander aanzicht voorzien.

de prostitutie, de criminaliteit of belanden in psychiatrische instellingen. Het geweld dat op hen inwerkte - thuis, maar ook via media en games - maakt van hen mensen die blindelings verkeerde keuzes maakten (én maken!). Denk aan wapengebruik, alcohol- en drugsmisbruik en mishandeling. Zij houden zo een miljarden-business in stand

Je kunt mij bereiken via e-mail:

en bovendien kost deze uitgerangeerde groep mensen de

jaapbeemster@outlook.com en

samenleving vele miljarden.

via Whatsapp/sms 0653 81 80 31.

pagina 28

Schelde press

Profile for ScheldeXpress

ScheldeXpress Editie West 34  

ScheldeXpress Editie West 34  

Advertisement