Page 1

juwelierskunst | concepteur de bijoux

Sofie Lachaert

‘Marcell’ 2004 vermelding Droog design 140x110x40 zilver © sofie lachaert | fotograaf Joris Luyten

‘Schoonheid en respect. Dat omvat het helemaal...’ Tielrode aan de Durmekant. Op het einde van een straat die uitkomt bij het veer ligt het galerie-gastenverblijf-atelierwoonhuis dat Sofie Lachaert en Luc d’Hanis betrekken. Het is een sereen oord waar schoonheid innemend is, respect vanzelfsprekend en een veerpont tussen vormgeving en beeldende kunst pendelt, al raakt het kant noch wal. Sofie Lachaert is ontwerper van respectvolle innemendheid als een toegepaste kunst, maar moeilijk met epitheta te bedenken. Laat me beginnen met een Grieks epigram om het verschil duidelijk te maken tussen gewone schoonheid en innemende schoonheid. ‘Schoonheid zonder innemendheid boeit,’ zo dichtte Kapiton, ‘maar kan ons niet vangen: drijft op de stroming voorbij, / nutteloos, aas zonder haak.’

‘Beauté et respect. Tout est là...’ Tielrode sur Durme. Au bout d’une rue qui donne sur le bac, se trouve le domicile-atelier-maison d’hôtes-galerie où ont emménagé Sofie Lachaert et Luc d’Hanis. C’est un lieu avenant où règnent beauté et évidemment respect, où la traversée hésite entre beaux arts et design, sans rime ni raison. Sofie Lachaert a transposé une certaine affabilité empreinte de respect dans une forme d’art appliqué, difficile à qualifier. ISEL 19 | 51


isel 19 | sofie lachaert TEKST | TEXTE: christophe de schauvre FOTO | PHOTO: isabelle pateer

Waaier van wit Bij het betreden van Sofie Lachaerts tentoonstellingsruimte wordt deze nuance écht duidelijk. De sereniteit komt er in een waaier van wit en de objecten krijgen alle ruimte om er zich in hun essentie te laten bewonderen. Twee Verner Panton-stoelen schuiven onder een tafel die ik met mijn bandrecorder ontsier. Sofie Lachaert kijkt argwanend naar het kleinood, maar lacht mijn excuses weg. Ze schenkt meteen klaar water uit een speciale fles. ‘Hier komen geen plastic flessen op tafel. Dat klinkt misschien extreem, maar ik hecht daar nu eenmaal belang aan. Alsof ik de mensen wil sensibiliseren tot schoonheid... Het is misschien wel de achterliggende filosofie in alles wat we doen en maken.’ Sofie Lachaert spreekt niet toevallig in we-vorm. In persoon én werk vormt ze immers een twee-eenheid met Luc d’Hanis. Terwijl zij edelsmidkunstenares is en hij kunstschilder, zijn ze de voorbije jaren geëvolueerd naar het grensgebied tussen beeldende en toegepaste kunst. Als ontwerpersduo staan ze bekend onder de naam SL Delights, al zijn ze ook de drijvende kracht achter een galerie in Gent. ‘Daar is er net als hier in Tielrode een Bed & Breakfast, weliswaar zónder ontbijt omdat het praktisch niet haalbaar is’, want het hoeft geen betoog dat ook de B&B-formule geënt is op die uitgepuurde filosofie. ‘De B&B ligt perfect in het verlengde van de galerie. Het is immers een manier –of een medium op zich zelfs– om mensen in contact te brengen met datgene waarmee we bezig zijn. De gastenkamers zijn met hoofdzakelijk Belgisch design ingericht, en het ontbijt serveren we in de tentoonstellingsruimte zelf. Het zorgt voor de bezieling, ontwerpen effectief gaan gebruiken waarvoor ze zijn bestemd.’ Sofie Lachaert wijst naar de Sugar Cage op de tafel. Het is een vogelkooi met suikerklontjes waarvan het deurtje open staat en lonkt naar de Sweet Lovers. Dit ontwerp uit 2004 herinterpreteert het banale gebruiksvoorwerp van de suikerpot en tegelijk krijgt het een kunsthistorische lading want het refereert aan Duchamps Why Not Sneeze Rose Sélavy? Dat deze Sugar Cage is opgenomen in de collectie van Droog Design maakt van Lachaert en d’Hanis trouwens de enige Belgen die deel uit maken van dit internationaal al even gerenommeerd als gereputeerd collectief. ‘Deel uitmaken van Droog is voor ons een hele erkenning. Die relatie is ook gegroeid. Gijs Bakker (die samen met Renny Ramakers in 1993 Droog Design oprichtte, nvdr) kenden we al langer. Het zijn ontmoetingen die bepaalde dingen in gang kunnen zetten, soms bij toeval. Via Droog en onze presentatie op de designbeurs van Milaan hebben we contact gehad met Barry Friedman in New York en daarop volgde de uitnodiging voor een tentoonstelling. Het Smart Deco-project van Friedman ging specifiek over de vraag om een kamer van deze eeuw te maken. Dan begin je daarover na te denken en dat resulteerde in een erotische Shunga kandelaar. Toeval heeft er ook voor gezorgd dat we voor Droog een lunch zijn gaan uitwerken. Toen Renny hier eens op bezoek was, had ik gekookt en zij bleek nogal onder de indruk. De liefde voor het koken maakt dat we

Commençons par un épigramme grec afin de mieux comprendre la différence entre la beauté simple et la beauté avenante. ‘La beauté sans attrait attire notre attention,’ précise Kapiton dans l’un de ses poèmes, ‘mais elle ne nous saisit pas: elle est emportée par le courant, / vainement, tel un appât sans hameçon.’ Variations de blanc Dès que l’on pénètre dans la salle d’exposition de Sofie Lachaert, cette nuance nous apparaît de façon évidente. La gamme de blanc utilisée inspire un sentiment de sérénité et les objets présents disposent de tout l’espace qui leur est nécessaire pour faire admirer leur essence. Deux chaises Verner Panton se glissent sous une table que j’enlaidis en y déposant mon enregistreur. Sofie Lachaert jette un regard méfiant sur son joyau, mais réagit en riant à mes excuses. Elle sert immédiatement de l’eau fraîche d’une bouteille particulière. ‘Aucune bouteille en plastique n’est déposée sur les tables. Cela peut paraître exagéré, mais j’y attache beaucoup d’importance. Probablement par volonté de sensibiliser les gens à la beauté… C’est peut-être bien la philosophie qui se cache derrière tout ce que nous faisons’. Ce n’est pas par hasard que Sofie Lachaert parle à la première personne du pluriel. Sur le plan personnel et professionnel, elle forme avec Luc d’Hanis une unité double. Bien qu’elle soit artiste en orfèvrerie et lui peintre, ils ont évolué ces dernière années vers un art qui se situe à la frontière entre les beaux arts et l’art appliqué. En tant que designers, leur duo est connu sous le nom de SL Delights. Ils sont également à l’origine de la création d’une galerie à Gent. ‘Tout comme ici à Tielrode, il y a là un Bed & Breakfast, mais sans petit déjeuner car ce n’est pas réalisable pratiquement’, parce qu’ il va de soi que la formule du B&B est également greffée sur cette philosophie épurée. Le B&B se situe dans le prolongement parfait de la galerie. C’est en fait une manière –ou un moyen en soi– de mettre les gens en contact avec ce que nous faisons. Les chambres d’hôtes sont aménagées dans un design principalement belge, et nous servons le petit déjeuner dans la salle d’exposition même. Cela contribue à l’inspiration, l’utilisation effective des objets pour ce à quoi ils sont destinés’. Sofie Lachaert désigne la Sugar Cage déposée sur la table. Il s’agit d’une cage contenant des morceaux de sucre dont la porte ouverte lorgne sur les Sweet Lovers. Cet objet de 2004 associe la fonction première d’un sucrier à une notion d’histoire de l’art en faisant référence à l’oeuvre de Duchamps Why Not Sneeze Rose Sélavy? La reprise de ce Sugar Cage dans la collection de Droog Design fait de Lachaert et d’Hanis les seuls belges repris dans ce collectif de renom international. ‘Faire partie de Droog signifie pour nous une complète reconnaissance. Les relations aussi s’intensifient. Nous connaissons Gijs Bakker (qui a co-fondé Droog Design avec Renny Ramakers en 1993, nldr) depuis longtemps. Il y a des rencontres qui peuvent déclencher certaines choses, parfois par hasard. Via Droog et notre présentation à la foire du design de Milan, nous sommes entrés en contact avec Barry Friedman à New York et il s’en

ISEL 19 | 53


‘frietvorkje’ zilver, 100x20x1 © foto sofie lachaert

‘Crossed legs’ 2002, wood paint 800x700x400 © sofie lachaert | fotograaf Joris Luyten

‘as sweet as honey’ honinglepel zilver 2001, 100x15x15 © sofie lachaert | fotograaf: Joris Luyten 54 | ISEL 19


onder de noemer Aan tafel met Vlaamse Meesters een zinnenprikkelende lunch zijn gaan uitwerken. Of je nu ontwerpt door te solderen, te bakken of te koken... Eigenlijk is dat hetzelfde.’ Zilveren frietvork Ook de gastronomie kan dus een medium zijn waarin Lachaert de schoonheid poëtische innemendheid inblaast. En de aanleiding daartoe kan toevallig zijn, maar ook vetrekken vanuit een noodzaak. ‘Dan wil ik bijvoorbeeld een mooi lepeltje maken, speciaal bedoeld voor honing. Of een zilveren frietvork. Als we buitenlandse gasten op bezoek krijgen die interesse hebben in de ons zo typerende culturele kenmerken, dan nemen we ze mee naar Linkeroever omdat je van daaruit een ander zicht krijgt op Antwerpen, maar bovenal omdat ze daar de beste frieten van de streek verkopen. Zowel het frietkot als het zicht op de stad zijn dus een mooi uitje. En dan houden we daar een picknick. Een zilveren frietvork vind ik dan een mooi gebaar, een teken van respect en gastvrijheid naar onze gasten toe.’ Dat een zilveren frietvork tegelijk het surrealisme van een Magritte prikt, geeft het ontwerp van SL Delights zoals steeds die dubbele bodem. Een dubbelzinnigheid waarmee de ontwerpen zich onderscheiden van het design als eenzijdige discipline. Lachaert en d’Hanis beoefenen immers de kunst van de symbiose. Elk project situeert zich in dat diffuse raakvlak van beeldende kunst en vormgeving, en tegelijk kleeft het in dat fijn geweven web dat ze met hun respectievelijke persoonlijkheid én creatieve achtergrond spannen. Tactiele broosheid Omdat edelsmeedkunst me niet meteen de meest voor de handliggende studierichting lijkt voor een frêle dametje als Sofie Lachaert, argumenteert ze in termen van vluchtigheid. Vrijwel mijn hele familie heeft wel wat met mode te maken gehad en ook mijn ouders waren daarin actief. Mode lag bij ons thuis in overdaad op de paplepel. Overdaad smaakt niet’, lacht ze. ‘Pas op, mode intrigeert me wel, maar het is me veel te vluchtig. Dan liever de juweelkunst. Dat heeft nog dezelfde creatieve inslag, maar het is minder vluchtig. Edelsmeedkunst is echter méér dan juwelen maken, hoor. Je kan ook grotere of grootsere ontwerpen creëren.’ Begint daar dan de rode draad van innemende poëzie die zich in haar verdere leven zou afspinnen? Edelsmeedkunst als meest edele toegepaste kunst en een vormtaal die tactiele broosheid toelaat? ‘Het gaat me zeker om de fijngevoeligheid. Het aspect van mensen aanraken intrigeert me. Juwelen –meer nog dan mode– hebben een intiem karakter. Juwelen beroeren mensen. Die dragen ze bewust op hun lichaam. Beroeren of ontroeren kan ook op een andere manier. Je kan dat ook met een kast of met een stoel. Neem nu de Crossed legs, die ziet er op het eerste zicht uit als twee identieke klassieke, gewone stoelen. Toch is het één stoel. Met die ineengestrengelde poten krijg je een vervlechting, éénwording.’

est suivi l’invitation à une exposition. Le Smart Deco-project de Friedman consistait à réaliser une chambre de ce siècle. Tu commence donc par y réfléchir et cela donne naissance à un chandelier érotique, le Shunga. Le hasard nous a également amené à préparer un dîner pour Droog. Un jour où Renny était en visite ici, j’avais fait la cuisine et elle semblait assez impressionnée. L’amour de la cuisine nous a amené à préparer un dîner érotique intitulé ‘A la table de maîtres flamands’. Que tu crées en soudant, cuisant ou cuisinant… Cela revient en fait au même’. Des fourchettes à frites en argent C’est donc également à travers la gastronomie que Lachaert insuffle de l’affabilité poétique dans la beauté. L’inspiration peut être le fruit du hasard, mais également être dictée par la nécessité. ‘Je veux par exemple réaliser une belle petite cuillère, spécialement conçue pour le miel. Ou une fourchette à frites en argent. Lorsque nous avons des visiteurs étrangers qui s’intéressent à nos caractéristiques culturelles typiques, nous les emmenons sur le Linkeroever (rive gauche de l’Escaut, nldr) parce que de là ils ont une autre vue d’Anvers, mais surtout parce qu’ils y vendent les meilleures frites de la région. Autant la baraque à frites que la vue sur la ville constituent le prétexte à une belle sortie. Nous y faisons alors un pique-nique. Je considère qu’une fourchette à frites en argent est un beau geste, un signe de respect et d’hospitalité envers nos hôtes.’ En associant une fourchette à frites en argent au surréalisme de Magritte, SL Delights confère à l’objet un double sens qui le distingue du design en tant que discipline unilatérale. Lachaert et d’Hanis exercent en fait l’art de la symbiose. Chacun de leurs projets se situe à l’intersection diffuse de l’art imagé et de l’esthétisme et vient se coller à la toile finement tissée qu’ils ont tendu à l’aide de leur personnalité respective et leur bagage créatif. Fragilité tactile L’orfèvrerie ne me paraissant pas d’emblée une orientation d’étude évidente pour une petite dame frêle telle que Sofie Lachaert, celle-ci avance l’argument de l’éphémère. ‘Pratiquement toute ma famille a été baignée dans l’univers de la mode et mes parents également ont travaillé dans ce domaine. On m’a gavé de mode dès ma plus tendre enfance. Ce gavage m’a coupé l’appétit’, dit-elle en riant. ‘Attention, je ne dit pas que la mode ne m’intéresse pas, mais cela me semble trop éphémère. J’ai préféré alors la joaillerie qui suit le même mouvement créatif, mais est moins éphémère. L’orfèvrerie, c’est bien plus que réaliser des bijoux . On peut aussi créer des objets plus grands, voire grandioses.’ Est-ce alors qu’est né le fil conducteur qui la mènera plus tard dans sa vie vers le concept de la poésie affable? L’orfèvrerie comme le plus noble des arts appliqués et une forme d’expression permettant une forme de fragilité tactile? ‘Tout est certainement pour moi une question de délicatesse. Toucher les gens est un aspect de l’art qui m’intrigue. Les bijoux –davantage encore que la mode– ont un caractère intime. Les bijoux touchent les gens. Ils les portent volontairement sur leur corps. Toucher ou émouvoir peut aussi se faire d’une autre manière.

ISEL 19 | 55


Over leven De Crossed legs is ongetwijfeld ook een metafoor voor de unieke positie die het kunstenaarskoppel inneemt in leven en werk. Zoals de overzichtsfolder van hun ontwerpen –opgevat als een reclamebrochure– de stoel uit 2002 omschrijft als: Two in one, one for two. Maar hoe zien zij die autonome positie van de kunstenaarontwerper? Die positie die toch een dubbel karakter heeft: namelijk de maatschappelijke realiteit observeren en bekritiseren terwijl ze er tegelijkertijd deel vanuit maken en er dus moeilijk aan kunnen ontsnappen? Of beter: hoe verhoudt zich dat naïeve-creatieve ontwerpproces tot de economische realiteit? Hoe (over)leef je? ‘Het is een en-en-verhaal. Door een galerie te beginnen én er een Bed & Breakfastformule aan te koppelen én les te geven aan de academie –hoewel ik nu in loopbaanonderbreking ben– én te ontwerpen, wordt de optelsom leefbaar.’ Ben je je dan bewust van dit unieke bestaan volgens een afwijkende drievuldigheid? ‘Absoluut. Al deze aspecten zijn noodzakelijk om te overleven. Je moet niet idealistisch zijn... maar, onze rijkdom ligt ook op een heel ander vlak dan in onze portemonnee. Kijk rond. Je hiermee kunnen omringen, dat is toch rijkdom van een andere orde?’ Aan de Barcelona Chair van Mies van der Rohe, hier in de tentoonstellingsruimte, hangt anders wel een duizelingwekkend prijskaartje… ‘Oh, maar dat is een erfstuk van mijn grootouders. De emotionele waarde is van groter belang. Maar ik herinner me nog de tijd dat ik die stoel maar niets vond. Hij zit ook ongemakkelijk, het is een wachtbank, geen zetel om urenlang voor tv te gaan liggen. Vroeger vermeed ik die stoel, maar later besefte ik ten volle hoe waardevol zo een object is. Ik ben mijn grootmoeder dankbaar dat ze me dit heeft nagelaten.’ Culturele bagage die kan tellen. Grootouders zweren doorgaans bij zware Mechelse eik? ‘Slechte smaak kan ik hen zeker niet verwijten. Mijn grootmoeder was een culturele madam die zich vooral omringde met klassieke muziek en literatuur.’ Als ik Sofie Lachaert pols naar de relatie met haar ouders, blijken die haar al vroeg ontvallen te zijn. Omdat mijn bandrecorder naast woorden ook stiltes registreert, laat ik een zijweg open. Of ze dit kon vermoeden twintig jaar geleden, dit leven? Het antwoord is al even snel als eenvoudig: ‘Bahneetgij! Ik stam uit een andere generatie. De toekomst liet zich niet vangen in een bepaald materialistisch droombeeld of een levensstandaard die we moesten of zouden najagen. Toen dachten wij heel eenvoudig: nu komt dit en ik sla deze richting uit en dan volg je de weg...’ Vandaag de dag is de snelweg hét drukst bereden. Waarheen leidt jouw weg? ‘Goh. Wie kan dat voorspellen? Over twintig jaar ben ik misschien aardbeien aan het kweken, ik zeg maar wat. Net zo goed is het morgen al gedaan. En mocht de aardbeienkweek toch wenken, dan zullen het zeker mooie en lekkere vruchten zijn.’

56 | ISEL 19

On peut le faire avec une armoire ou une chaise. Si vous prenez la Crossed legs, elle apparaît de prime abord comme deux simples chaises classiques identiques. Il ne s’agit pourtant que d’une chaise. Les pieds entrelacés les enlacent, les unifient.’ Sur la vie Le Crossed legs représente sans aucun doute également une métaphore sur la position unique adoptée par le couple d’artistes dans la vie et dans le travail. Le dépliant donnant un aperçu de leurs objets –conçu comme un prospectus publicitaire– intitule la chaise de 2002 Two in one, one for two. Mais comment perçoivent-ils la position autonome de l’artiste-créateur? Cette position qui présente tout de même un double aspect: à savoir observer d’un oeil critique la réalité sociale, tout en faisant partie eux-mêmes de cette réalité, ce qui signifie qu’ils peuvent difficilement y échapper? Ou mieux: comment se situe ce processus de conception naïf-créatif par rapport à la réalité économique? Comment (sur)vivez-vous? ‘C’est une histoire de cumul d’activités. En démarrant une galerie, en la combinant à une formule Bed & Breakfast, en donnant des cours à l’académie –bien que je sois actuellement en pause carrière– et en créant, la somme de tout cela permet de vivre.’ Etes-vous consciente de cette existence unique basée sur une trinité divergente? ‘Tout à fait. Tous ces aspects sont nécessaires pour survivre. Il ne faut pas être idéaliste… mais notre richesse ne se limite pas à notre portefeuille. Regarde autour de toi. Pouvoir t’entourer de tous ces objets, c’est tout de même une autre forme de richesse, non?’ La Barcelona Chair de Mies van der Rohe qui se trouve ici dans la salle d’exposition doit valoir une somme faramineuse… ‘Oh, mais c’est un héritage de mes grands-parents. La valeur affective est plus importante. Mais je me souviens encore du temps où je la trouvais nulle. Elle n’est pas confortable, c’est un banc, pas un fauteuil pour rester des heures devant la télé. Auparavant j’évitais cette chaise, mais plus tard je me suis vraiment rendu compte de la valeur d’un tel objet. Je suis reconnaissante à ma grand-mère de me l’avoir laissé.’ Un bagage culturel qui peut compter. Les grands-parents ne jurent généralement que par l’imposant chêne de Malines? ‘Je ne peux certainement pas leur reprocher un quelconque mauvais goût. Ma grand-mère était une dame très intéressée par la culture qui s’entourait principalement de musique et de littérature classique’. Lorsque que j’aborde la relation de Sofie Lachaert avec ses parents, j’apprends que ceux-ci l’ont quittée très tôt. Après ces mots, s’ensuit une période de silence. Je dévie alors la conversation sur un autre sujet. Aurait-elle pu s’imaginer vivre une telle vie vingt ans plus tôt? La réponse est aussi rapide que simple: ‘Sûrement pas! Je viens d’une autre génération. L’avenir ne se laissait pas enfermer dans un rêve matérialiste bien précis ou un mode de vie que l’on devait poursuivre. A l’époque on pensait de manière très simple: maintenant ceci m’arrive, je prends cette direction et tu suis le chemin…’


Parallelle wereld Sofie Lachaert lacht als ik haar vraag of ze beseft dat ze niet voor het meest gangbare parcours heeft gekozen toen ze edelsmeedkunst ging studeren om daarna een galerie te beginnen. Of ze wel weet hoe het er op die snelweg –waar keuzes beperkt blijven tot drie keer rechtdoor én dan nog omgord met vangrails– aan toe gaat? ‘Oh jazeker. Ik heb ook wel eens een normale baan gehad. Ik heb nog in een wegrestaurant gewerkt’, klinkt het treffend. ‘Zo een wegrestaurant langs de autostrade heeft iets van een parallelle wereld. Ik heb er nog toiletten gepoetst en als dienster gewerkt. Op den duur kende ik de mensen bij naam en de dankbaarheid die ik soms kreeg van die truckchauffeurs als ik niet één maar twee koekjes bij de koffie gaf... Het was mooi. Het had wel wat. (lacht) Mijn man Luc ging vaak mee met de metsers. Ook hij betaalde zijn studies zelf en zijn twee rechterhanden zijn ons bij de verbouwingen goed van pas gekomen.’ Zowel het koekje bij de koffie als de verbouwingen van dit pand getuigen van respect. Is dat voor jou het allerbelangrijkste? ‘Schoonheid en respect. Dat omvat het helemaal.’ Ben je gelukkig? ‘Zie ik er ongelukkig uit dan?’ (schatert) Nee, maar het staat me toe te vragen wat je geluk bepaalt. ‘Daarvoor moeten we geluk kunnen definiëren. Wat is geluk?’

De nos jours, c’est l’autoroute qui est la plus empruntée. Où mène votre chemin à vous? ‘Oh. Qui peut le prédire? Dans vingt ans, je cultiverai peut-être des fraises, qui sait. Ca peut tout aussi bien se passer demain. Et si la culture des fraises nous tente, ce seront sûrement de beaux et bons fruits’. Un monde parallèle Sofie Lachaert se met à rire lorsque je lui demande si elle réalise qu’elle n’a pas choisi le parcours le plus courant en décidant d’étudier l’orfèvrerie pour ensuite ouvrir une galerie. Si elle sait comment on emprunte cette autoroute – où les choix se limitent à continuer trois fois tout droit sur une route bordée de rails de protection. ‘Bien sûr. J’ai déjà eu un emploi normal. J’ai travaillé dans un resto-route, dit-elle très à propos. ‘Un tel restaurant, le long de l’autoroute, ressemble un peu à un monde parallèle. J’y ai déjà nettoyé les toilettes et travaillé comme serveuse. A la longue, je connaissais les gens par leur nom. Et la reconnaissance que me témoignaient les routiers lorsque je joignais à leur café non pas un, mais deux biscuits… c’était beau. Il y avait quelque chose. (rire) Mon mari, Luc, travaillait souvent avec les maçons. Lui aussi payait lui-même ses études et ses deux mains droites nous ont été bien utiles pour les travaux de rénovation.’ Le biscuit avec le café ainsi que la rénovation de ce bâtiment témoignent d’un certain respect. Est-ce pour vous la chose la plus importante? ‘La beauté et le respect. Tout est là’


Als alleen nog de definitie van geluk je kopzorgen baart... ‘Moeten we hier in België niet allemaal gelukkig zijn? We hebben het hier zo goed dat het bijna absurd is om je ongelukkig te voelen. Uiteraard zijn er tal van aanwijsbare factoren die je óngelukkig kunnen maken, maar op de keper beschouwd... Daarom hecht ik er ook belang aan dat we respect hebben voor de wereld en de mensen om ons heen. Iedereen zou toch op zijn manier een bijdrage moeten leveren aan de schoonheid van de wereld. Hoe bescheiden je bijdrage ook is, of je dat nu doet door veldwerk voor Artsen Zonder Grenzen of geld te storten of minder met de auto en meer met de fiets te gaan rijden. Dat is onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij.’ Vandaar de schoonheid die je brengt met het ontwerpen, de B&B en de galerie? ‘Met de galerie zijn we begonnen omdat er nergens een forum was voor datgene waarmee wij bezig waren. Ik bedoel daarmee het werk van mijn medestudenten, want ik heb het altijd moeilijk gehad met de idee van galerie als vehikel om je eigen werk te belichten. De voorwaarde van onze galerie was dat er met respect voor de kunstenaar én zijn werk een juiste context moest gecreëerd worden. Onder geen beding mag het idee rijzen dat andermans werk bedoeld is om ons werk te kunnen verkopen. Daarom zijn ook veel van onze ontwerpen ontstaan vanuit een dienende, toegepaste rol: de presentatie van andermans werk.’ De klemtoon ligt andermaal op respect en schoonheid, innemendheid in toegepaste vorm. Geen design, noch marktveroverend. Het is fragiele kunst, een overzet waard.

Es-tu heureuse? ‘Ai-je donc l’air malheureuse?’ (et elle éclate de rire) Non, mais ça me permet de te demander ce qu’est le bonheur pour toi. ‘Pour cela il faudrait pouvoir définir le bonheur. Qu’est-ce que le bonheur?’ Si seule la définition du bonheur te cause du soucis… ‘Ne devrions-nous pas tous être heureux en Belgique? Nous ne manquons de rien, à un point tel qu’il serait presque absurde de se sentir malheureux. Bien sûr, il y a des tas de facteurs qui à première vue peuvent te rendre malheureux, mais en y regardant de plus près… C’est pourquoi j’attache aussi beaucoup d’importance au respect pour le monde et les gens qui nous entourent. Chacun devrait à sa manière apporter sa contribution à la beauté du monde. Même une contribution modeste, que tu travailles dans les champs pour Médecins Sans Frontières, que tu leur verses de l’argent ou que tu utilises moins la voiture et plus le vélo pour te déplacer. C’est notre responsabilité envers la société.’ De là la beauté que tu apportes par tes objets, le B&B et la galerie? ‘Nous avons démarré la galerie car il n’existait nulle part un forum pour ce que nous faisons. Je veux dire également pour les oeuvres de mes confrères car je n’ai jamais beaucoup aimé l’idée d’une galerie exposant son propre travail. La condition de notre galerie était la création d’un contexte adapté dans le respect de l’artiste et de son oeuvre. On ne voulait en aucun cas donner l’impression que l’oeuvre d’autrui était destinée à faire vendre notre oeuvre. C’est pourquoi un grand nombre de nos objets sont nés dans un but utile, de service: la présentation de l’oeuvre d’autrui.’ L’accent est une fois encore mis sur les notions de respect et de beauté, d’attrait mis en pratique. Pas de design, ni de recherche de marché. C’est de l’art fragile, qui vaut la traversée.

Sofie Lachaert °1958

KOMENDE TENTOONSTELLING

1982 Studie edelsmeedkunst / juweelontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen 1985 Postgraduaat Nationaal Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen 1990 Opening Galerie Sofie Lachaert, Sint Jozefstraat 30, Tielrode en Zwartezusterstraat 20, Gent

Tentoonstelling Gallery Friedmann New York

Docent aan de Koninklijke Academie, Antwerpen Docent aan de Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas Gastdocent Hiko Mizuno College, Tokyo, Japan Gastdocent Alcimia, Firenze, Italië

Solo expositie voor Droog 2007 met Droog-dinner ‘Indulge in a Flemmish Painting’

Exposities in ondermeer Design Museum, Gent – Interieur Kortrijk – Galerie Ademloos, Den Haag –Stedelijk Museum s’-Hertogenbosch – Orféo, Luxemburg – Musée des Arts Décoratifs, Parijs – Design Week, Milaan, Italië – Hipotesi, Barcelona – Magari, Barcelona – Design Museum, Londen – Counterpoint El Paso, Texas, USA – Helen Drutt, Philadelphia, USA – Morlen Sinoway, Chicago, USA www.lachaert.com

60 | ISEL 19

Miami Art Basel 2007


‘dumbwaiter’ 1993 zilver, 580x300 © sofie lachaert foto: isabelle pateer

Sofie Lachaert  

Laat me beginnen met een Grieks epigram om het verschil duidelijk te maken tussen gewone schoonheid en innemende schoonheid. ‘Schoonheid zon...