8544 Maj 2012

Page 1

8544

2

Maj 2012

8544 Månedsblad for Mørke Sogn 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317 e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen. Tlf. 3011 3292 Mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: SG@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 27286311 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Tage Overgaard Poulsen, tlf. 26248501 tpvinkelvej@gmail.com Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer i begyndelsen af hver måned undtagen juli og august i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Frisk, billig og lige i nærheden Stationsvej 12, 8544 Mørke 8637 7099

Åbningstider: Alle dage fra kl. 7 - 20

Mørke bibliotek Så er der igen en spændende konkurrence for børn på biblioteket. Hele maj måned står i det spirende forårs tegn, når vi sætter fokus på frugt og grønt! Sæt selv tænderne i den grønne konkurrence og vær måske den heldige der vinder den spændende hemmelige præmie. Med venlig hilsen Louise Stenmann Jørgensen Mørke Bibliotek Husk d. 9. maj: Forfatteren Katrine Grünfeld: Et hjem i Mørke. Dagplejebørn maler foråret ind Inspireret af forårets farver har dagplejebørnene i Mørke lavet flotte malerier, der nu udstilles på Mørke Bibliotek. I den kommunale dagpleje i Mørke er forårsfarverne fundet frem. Børnene har sammen med deres dagplejere kigget nærmere på foråret og alt det, der spirer og gror. På gåture og ved leg i haven, har de snakket og lært om træerne der springer ud, blomsterne der kommer op ad jorden, og fuglene der synger og bygger reder. Med farvelade og papir i hænderne har børnene og dagplejerne inden døre snakket videre om foråret. Det er der kommet en masse flotte malerier ud af, og fra den 2. maj til den 6. juni bliver de udstillet på Mørke Bibliotek. Her vil de uden tvivl sprede forårshumør til alle, der kigger forbi.

DGI fodboldskole i Mørke Uge 32, 2012 Eva Thomsen, Thorsagervej har igen taget et godt initiativ, idet det er lykkedes hende at få DGI’s fodboldskole til Mørke. DGI Fodboldskoler er spændende, udfordrende, lærerig, anderledes og sjov fodboldskole med seriøse trænere og hjalpetrænere. Sportsligt kan alle deltage bade øvede og ikke øvede. Aldersgruppe: Piger og drenge mellem 7 og 14 ar. Tidspunkter: Man- til fredag, hver dag kl. 9.00-15.00 Deltagerpris: 610 kr. Pa enkelte skoler kan der være en højere deltagerpris til ekstra aktiviteter. Tilmelding er senest den 31. maj 2012 Det vil dog være muligt at tilmelde sig frem til den 14. juni, men så er du ikke sikker på din tøjpakke er klar, når du møder op på skolen. Du vil så selvfølgelig modtage den senere. Ved tilmelding efter 31. maj opkræves et ekstra administrationsgebyr på 50 kr. Tilmelding: 1. Gå ind på http://www.moerkeif.dk 2. Vælg faneblad ”Fodbold” 3. Klik på linket ”Tilmelding til fodboldskole” Yderligere information ang. fodboldskolen i Mørke Eva Thomsen 40 31 15 36 eller eva-thomsen@hotmail.com NB: Et andet af Eva Thomsens initiativer, nemlig foredraget med Susanne Møberg: ”Mod til selvværd” samlede over 100 tilhørere fra det meste af Djursland. Flot..


Maj 2012

8544

3

Mørke Distriktsråds høringssvar til Planstrategi 2012 for Syddjurs kommune. Udvikling/omdannelse og forskønnelse af: MØRKE

Redakteurens Hjørne

Nyt rådhus skal selvfølgelig bygges i Rønde Debatten raser, - hvor skal det nye rådhus placeres i Syddjurs kommune? Det er klart, at ebeltoftborgerne helst ser det nuværende rådhus udbygget, så al administration samles i Ebeltoft. Blindtarm Men Ebeltoft er og bliver en blindtarm i Syddjurs kommune, hvorfor det vil være tåbeligt og på alle måder fordyrende at placere rådhuset der. Rønde Rønde har den centrale placering i Syddjurs. Tæt på motortrafikvejen, indspundet i et netværk af busruter, og samtidig af byrådet udpeget til at huse den primære boligmæssige udbygning i kommunen. Kolind Kolind skal naturligvis have et nyt bibliotek som erstatning for det gamle, der på ulyksalig vis nedbrændte. 7 distriktsråd Når 7 af kommunens distriktsråd samtidig peger på, at et nyt rådhus skal placeres i Rønde, bør det kun være en ekspeditionssag for byrådet at træffe den rette beslutning. Jørn Løth.

8544 bringer her et uddrag af Distriktsrådets svar. Rådet har valgt følgende overskrifter: ”Bosætning”, ”Natur, kulturarv og landskab” samt ”Erhverv” Vores geografiske beliggenhed, vil også fremover gøre Mørke til et meget attraktivt sted at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer arbejder i Århus eller Randers. Til Århus centrum er der 28 km i bil og 24 km til Randers Mørke har en størrelse, således at byen byder på den service, der kan tænkes. Her findes der en stor skole med 0.-9. klasse, SFO, børnehave, vuggestue og idrætscenter, (med fitness og motionscenter indviet i 2009), hal, foreningsliv, fritidsaktiviteter og dagligvareforsyning. ”Bosætning” - Byfornyelse.” Mørke har/får desværre forstærket et dårligt image af forbipasserende, som kun kører gennem byens hovedgade (Ebeltoftvej - Randersvej). Det er derfor altafgørende for Mørke, at der igangsættes og gennemføres et by- omdannelses- og by- forskønnelses-projekt i tilknytning til Ebeltoftvej - Randersvej. Der bør satses på en koncentration af centerbebyggelse til strækningen på Ebeltoftvej mellem jernbaneoverskærin-gen og Kirkevej og på Randersvej.

Vi har tænkt os torvedannelser ved jernbaneoverskæringen på begge sider af Ebeltoftvej - Udstykning af kommunal jord. Det er af stor betydning for Mørke, at den nuværende dagligvareforsyning fastholdes, og at Mørke Skole ligeledes fastholder sin overbygning. Det er derfor vigtigt, at udbygningen af område vest fortsætter, samt at der kontinuerligt sørges for, at der er grunde til salg. Vi forestiller os, at næste etape dels er udstykningen af Lappedykkevej, og dels at færdiggøre tilslutningen til Knopsvanevej, ”Natur, kulturarv og landskab” - Omfartsvej Vi finder i øvrigt, at tiden er løbet fra den planlagte omfartsvej vest for byen. Fastholder man behovet for en omfartsvej, vil vi foreslå den får en linjeføring nord om Mørke by. - Beplantning Rundkørslerne både den sydlige og nordlige bør forskønnes, idet de er meget trist anlagte (vi henviser til den netop pænt anlagte rundkørsel ved Korslund). ”Erhverv” - Erhvervsgrunde. Der findes for øjeblikket ingen erhvervsgrunde til salg i Mørke, hvilket ikke er acceptabelt. Det må være muligt for lokale iværksættere at erhverve en erhvervsgrund på deres ”hjemegn”. - Udbygning af cykelstier. Rosenholmvej mellem Mørke og Hornslet bruges dagligt af mange cyklende borgere, hvorfor der bør etableres cykelsti her – evt. etapeopdelt. Distriktsrådet mener, at disse tiltag kan være starten til en lys fremtid for Mørke, og bane vejen for øget tilflytning og vækst, til gavn for hele Syddjurs Kommune.

i 2012. Juni: Udkommer weekenden 2. – 3. juni. Deadline 20. maj. Juli og august: Sommerferie.


8544

4

Maj 2012

Byfest i Mørke Så er vi klar med årets Byfest 2012 d. 7 -8 -9 -10 juni Et godt sted at mødes både for de små og de lidt større... og alle der elsker socialt samvær Hold øje med byfest bladet... Vi kan løfte sløret lidt, og vil bla. byde på 10 km løb, tilmelding til Lene Møller<lnm@vfl.dk>; MC udstilling. Dengang Cafeteriet i Mørke fandtes. Lækkert musik lørdag aften i teltet. Som noget nyt kan lørdags billet købes på nettet, på M.I.F hjemmeside... Vi glæder os til at se så mange som muligt. Forårs hilsner fra Mørke Byfest Rita Simonsen

Sponsorcykelløb 10. juni 2012

Igen i år arrangerer vi et sponsorcykelløb den 10. juni i forbindelse med Sommerfesten. Det er 16. gang i træk, vi arrangerer løbet. År efter år har der været en rigtig god opbakning til arrangementet, hvor det sidste år lykkedes at sætte rekord med et indkørt beløb på godt kr. 43.000,-. Vi satser på at sætte ny rekord igen i år. Det kræver

selvfølgelig, at de sædvanlige deltagere og sponsorer støtter op om arrangementet. Mange af deltagerne har været med næsten hvert år, og vi håber selvfølgelig, at de stiller op igen i år. Vi er meget interesseret i, at se nye deltagere med eventuelt nye kontakter, således at vi kan nå ud til en lidt bredere kreds af sponsorer. Det der kræves er kun en cykel og gerne en cykelhjelm. Det er op til én selv om man vil køre på en speciel konstrueret cykel, tandem, almindelig cykel eller racercykel. Man må gerne komme festlig udklædt eller iført cykeltrico. Løbet varer 45 minutter og køres på en 1 km rundstrækning i byen med start / mål på Fabriksvej ud for festpladsen. Der plejer at være mange tilskuere langs ruten og især ved målområdet. De er med til at gøre det ekstra festligt, når de forskellige spurtpræmier afgøres under løbet. Der er blandt andet præmier til den, der kører flest kroner i kassen samt den flotteste udklædning. Rytterne tegner sponsorkontrakter med forskellige virksomheder, forretninger og foreninger fra Mørke og omegn. Herudover tegner rytterne sponsorkontrakter i løbet af sommerfesten med mere end 200 andre borgere, som herved støtter et rigtig godt formål, nemlig indkøring af et ekstra beløb til ungdomsarbejdet i MIF. Pengene kan således anvendes til nogle alternative spændende aktiviteter for ungdomsafdelingerne. Nye deltagere er meget velkomne til at kontakte: Erland Falk Hansen på 22567774 eller efalk@mail.dk .

Nyt fra Mørke skole i-Pad dag. Onsdag den 18. april var store iPad – dag for lærere og skolepædagoger. På Marienhoffskolen var lærere, pædagoger, kommunalbestyrelse og forvaltningschefer alle samlet til fælles foredrag og oplæg om læring og pædagogik i relation til iPads. Som kulmination på dagen fik det pædagogiske personale hver især udleveret en iPad med henblik på at blive godt klædt på til august og januar, hvor børnene får iPads. Lærere og pædagoger er i gang med kurser og salonen – det der tidligere hed lærerværelset - summer af vidensdeling om Ipads. En af oplægsholderne i Ryomgård, en lærer fra Skotland, som har undervist med iPads i et par år, formulerede sig således: ”This could be the end of education as we know it” og senere: ”This could be the start of education as we want it”. Med Venlig hilsen Annie Wernblad og Lars C. Larsen Kalenderen: 2. maj Skole-hjemsamtaler i 5.kl 15 – 18 2.maj Forældremøde i 8.kl 17 – 20 2. maj Forældrearr. Indskoling 15.30 – 17 3. maj Skole-hjemsamtaler i 5.kl 15 – 18 8. maj Skole-hjemsamtaler 0. kl 14 – 19 9. maj Skole-hjemsamtaler i mic1 15 – 19 10. maj Skole-hjemsamtaler i 0.kl 14 – 19 15.maj Skole-hjemsamtaler i 0.kl 14 – 19 21. maj Skole-hjemsamtaler i 3. kl. 14 – 18 1. juni 9.kl sidste skoledag


8544

Maj 2012

5

UDLEJNING AF FLAGALLÉ

Bestilles i god tid hos Spar Storkøb

8637 7102 Tangeværket – en del af Energimuseet

Lejr med Mellem C Vi har været på lejr med Mellem C. Første dag var vi på Energimuseet i Tange. Her så vi, hvordan man kan lave strøm af vandkraft og vi prøvede mange forskellige ting. Der var rigtigt meget, man kunne prøve og eksperimentere med indenfor energi. Der var også et sted, hvor man kunne se gamle elektroniske apparater og prøve mange af dem og der var en stor dampmaskine. I Niels Bohr tårnet så vi, hvordan man kunne lave menneskeskabte lyn og overføre elektricitet gennem luften. Det var et rigtig godt og spændende sted at besøge. Senere skulle vi sove på skolen og vi lavede mad i skolekøkkenet, kørte på mooncarts udenfor og hørte høj musik i blok øst, men vi legede gemmeleg i mørket. Næste dag var vi i Ree park, hvor vi så sortbjørneunger. Vi fodrede også sortbjørnene og hørte om, hvordan ulvene fik ekstra mad, fordi en af hunulvene snart skal føde og så skal hun have ekstra at spise. Vi så også løveungerne, aberne, de afrikanske vildhunde, kamelerne og mange flere. Til slut spiste vi pizzasnegle og pølsehorn, som vi selv havde bagt og kage, som nogle af forældre havde doneret. En supergod lejr med ture ud af huset og sove på skolen.

Hel flagallé på 50 stk. kun kr. 500,10 stk. med spyd kun kr. 200,-

Store C på Lejrskole i København Mandag den 16. april skulle vi med toget til Aarhus. Vi ventede i Aarhus i en time, hvor efter at vi skulle med toget til Fredericia. Vi skulle lyn hurtig gå hen til det tog der kørte til København. Da vi kom til København, skulle vi gå rigtig langt for at kom hen til vores hus, en spejderlejr på Holmen. Da vi kom til vores hus, og havde fået pakket ud skulle vi hen og se Christiania, det var meget spændende, og det virkede som et sted hvor man godt kunne se at de var hippier. Vi så også mange sjove huse et der næsten kun var lavet af vinduer, og et andet som kun var en lille hytte op i et træ, uden tag på. Vi så også deres flag som var rødt med 3 gule prikker. Da vi havde købt ind til aftensmad skulle vi hjem. Vi fik Burger den første dag. Tirsdag skulle vi til Xperimentarium. Først så skulle vi gå hen til metroen og kør med et tog. Derefter skulle vi gå igen, det gjorde vi lige ind til vi kom til Xperimentarium. Da vi kom ind skulle vi først hen og se et show der handlede om sæbe bobler, derefter måtte vi gør lige hvad vi ville. Der var mange sjov ting man kunne prøve, der var et skibs-simulator spil og en maskine der gjorde man kunne høre folk selv om de viskede

Da vi skulle til at hjem, købte nogen fra klassen souvenirs. Da vi kom hjem var vi meget trætte og vi gik tidlig i seng. Dagen efter var vi på kanalrundfart. Vi så først Operaen både den nye og den gamle, vi så også et gammelt værft, få skibe, en fregat og et af Danmarks Store krigsskibe der var der under den kolde krig, og det ægte danske flag. Vi så også den lille havfrue og en masse slotte og kirker. Da vi kom på land igen skulle nogen af os havde noget at spise. Efter vi havde spist og gået lidt, fik vi lov til at gå rundt og shoppe. Da vi havde shoppet, skulle vi op i rundetårnet, men der var vi ikke så længe, og da vi havde været der gik vi hjem. Da vi kom hjem slappede vi af til en film som Simon havde købt. Om aftenen spiste vi på Jensens Bøf hus, og da vi kom hjem gik vi tidligt i seng. Torsdag tog vi hjem. Vi kørte med et lyn tog som kun havde få stop inden Aarhus, og bagefter skulle vi med et tog til Mørke. Skrevet af Nikolaj KC


6

8544

Maj 2012

FJERNVARME

- SUND ØKONOMI - PROBLEMFRIT - MILJØVENLIGT Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

MØRKE AUTOGENBRUG

KUN FORD DELE 8637 6002


Maj 2012

Mørke Motionsløb 9. juni 2012 Lørdag den 9. juni 2012 arrangerer Mørke Løbeklub Mørke Motionsløb, som er 8 km og ruten går fra sportspladsen ad Fabriksvej - Skaføgårdsvej – Sechersvej- FredensvejDagstrupvej-Stationsvej og tilbage ad Fabriksvej til Sportspladsen. Kl. 12.15 åbner borgmester Kirstine Bille løbet, hvorefter der er opvarmning Kl. 12.30 skydes løbet i gang. Der vil være tidtagning med chip. Deltagerpris: 75 kr. inkl. tidtagning og sandwichbolle efter løbet. Tilmelding til løbet er senest 31. maj og sker på www.moerkeif.dk Gymnastik ”Event”. Alle kan være med. Der vil være fortræning på ruten tirsdage kl. 17.00 fra Mørke Idrætscenter, hvis du har lyst til at prøve ruten sammen med løbere fra Mørke Løbeklub. Hilsen Mørke Løbeklub Forrygende Gymnastikafslutning Lørdag den 31. marts var hallen fyldt med spændte gymnaster, der stolt viste de øvelser, de havde lavet i løbet af sæsonen. Tak for en flot opbakning til denne dag. Hilsen Bestyrelsen i Gymnastikafdelingen

8544

7

Oversigt Lene Møller Tak for opbakningen I år valgte jeg at stoppe som formand for MIFs gymnastikafdeling efter mange fantastiske år i bestyrelsen og de sidste fem som formand. Det har været nogle spændende år med masser af nye aktiviteter og udfordringer, som har fået en flot modtagelse. Jeg vil gerne takke alle både gymnaster, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og trænerne/hjælpetrænerne for jeres opbakning til nye tiltag og mod til at prøve nye hold og nye rammer. Den store opbakning gør foreningsarbejde sjovt, spændende og udfordrende. Det at være en del af en forening, der udvikler sig og er til glæde for mange børn og voksne, giver energi, og det er dejligt at være med til at gøre en forskel. Tusind tak for de flotte lysestager, som jeg fik i gave, de vil minde mig om en fantastisk tid i bestyrelsen i MIFs gymnastikafdeling. Hermed vil jeg også opfordre andre til at melde sig som frivillig i Mørke IF, det er dejligt at komme i Mørke IF, hvor der er glade mennesker og en god teamånd. Venlig hilsen Lene Møller

Hermed oversigt over den nye hovedbestyrelse og formændene i de forskellige afdelinger. I øvrigt henvises til MIF’s hjemmeside: www.moerkeif.dk Hovedbestyrelsen. Formand: Riber Hog Anthonsen. Kasserer. Dorthe Boesen. Brian Pedersen. Thomas Lomholt.

Afdelingsformænd i MIF: Håndbold: Maria Kjeldsen. Fodbold: Peter K Møller. Gymnastik: Thomas Ring. Tennis: Angela Heinemeier. Badminton: Henrik Pedersen. Floorball: Peer Henrik Pedersen. Fitness: Cliff Ring.

Udlejning af Solgårdens lokaler Al henvendelse skal ske på mobiltelefon 5072 4945 fortrinsvis mandag- og onsdagaften mellem kl. 19-21


8

8544

Maj 2012

Mørke fik markeret sig på floorballlandkortet Mørke IF Floorball kom for alvor på landkortet i weekenden den 13.-15. april. Spillerne på hold som Copenhagen, Herlev, Vanløse, Frederikshavn, Rødovre og Benløse ved i hvert fald nu, at der er en by, der hedder Mørke. Klubbens yngste spillere (U11 og U13) deltog med tre hold i Landsstævnet 2012, som i år fandt sted i Ringsted/Benløse, og alle tre hold viste, at Mørke sagtens kan spille lige op med flere af de store klubber. Fælles for samtlige Mørkes spillere var, at de i løbet af weekenden voksede både på og uden for banen, så det var en fryd at se. De gjorde god reklame for klubben og for byen, og U13-holdet vandt en pokal med sig hjem. Seks af klubbens ældste spillere deltog i den samme weekend i DM for oldboys. Dark Devils havde allieret sig med vennerne i den aarhusianske klub ÅFS og stillede med et fælleshold til stævnet, der fandt sted i Aarhus. Det blev en lærerig affære for de gamle, som fik fornemmelsen af, hvordan det er, når de allerbedste floorballspillere mødes. Flere af modstanderholdene talte nemlig nuværende elitespillere, ligesom der også var flere gamle ishockeyspillere på modstanderholdene, og sådan nogle kan man altså godt slå sig på. Landsstævnet og DM-stævnet markerede samtidig slutningen på vintersæsonen. De kommende måneder holder flere af spillerne formen ved lige i Mørke Idrætscenter, hvor der hver onsdag aften er sommerfloorball for alle. Man kan læse mere om floorballen på Mørke IF’s hjemmeside, moerkeif.dk

- Det fælles oldboyshold. Fra Dark Devils deltog følgende spillere: Benny Kvistgaard, Hans Jensen, Jimmy Hougaard, Johnny Lillelund, Michael Secher Hansen og Lars Svith. Tak til Mørke IF Fodbold for lån af spillertøj.

Rønde EL-Service havde sponseret en flot paradedragt til U11- og U13spillerne, der deltog i landsstævnet. Bagerst fra venstre er det Nicklas Kvistgaard, Kaj Graabæk Klitgaard, Casper Bech Nielsen, Nikolaj Hougaard, Rasmus Crolly, Tobias Pedersen, Niels Sønderskov Mikkelsen, Mathias Jakobsen. Forrest: Nicklas Dissing, Sille Nielsen, Otto Hernandez, Jonas Brejnegaard-Pedersen og Kristoffer Kipp. Rolf Agerbo Bork mangler på billedet, men var også med.


Maj 2012

8.kl på tur til København Hjemkommet dagen før 8544 deadline, gav os ikke mange muligheder for, at de meget trætte elever kunne nå at forfatte en række artikler. Derfor fik (den trætte) lærer lov af eleverne til at skrive på deres vegne. De gav mig nogle stikord, og så har jeg nu fået æren af at skrive det sammen. Vi havde 4 store punkter på programmet Naturhistorisk Museum, Nationalmuseet, Christiania og Folketinget. Udover det blev der også tid til et besøg på Rosenborg slot, hvor vi så Riddersalen, Christian d. 4´s toilet – Danmarks første med træk og slip, og kronjuvelerne. Vi nåede en hyggelig tur i biografen, hvor drengene fik sig et grin over den skøre Christian d. 7 og pigerne (og lærerinden) fældede en tårer over Struense og Caroline Mathildes ulykkelige skæbne i ”En kongelig affære”. På Naturhistorisk Museum koncentrerede vi os hovedsagligt om fossilerne. Her kunne vi se, hvordan Danmark igennem de sidste mange 100 millioner af år har flyttet sig rundt. Vi har bevæget os fra Nordpolen, ned til Ækvator og nu er vi så på vej mod Nordpolen igen. Danmark ved Ækvator var et billede vi dvælede ved længe, da Københavnervejret lod os ikke i tvivl om, at vi igen var på vej mod Nordpolen. På Nationalmuseet fik vi opfrisket vores viden om oplysningstiden, romantikken og Det moderne gennembrud. Det var godt at få det hele kædet sammen på en ny måde via guidens fortælling, men også få det visualiseret. Vi så malerier, hvor der blev knyttet en spændende fortælling til, vi så gamle landbrugsmaskiner, det rød/hvide sengetæppe, som blev luftet dagligt i Sønderjylland i den periode, hvor Sønderjylland var tysk. Det var nemlig forbudt at hejse Dannebrog. I den mere drabelige ende, så vi den økse, der havde kappet hovedet af Struense inden indvolde og lemmer blev hængt på hjul og stejle. Men det, der gjorde størst

8544 indtryk var nok, da guiden iførte Louise et korset, og der blev ikke lagt fingre imellem – der blev strammet til. Det gav os et lille indblik i modens historie, hvor man iførte små piger korsetter allerede i 5-6 års alderen sådan, at deres ribben og indvolde kunne forme sig og danne hvepsetaljen. Vi så billeder af kvinder, der så højst besynderlige ud.

Dagen efter besøgte vi Christiania. Her blev vi underholdt af en vaskeægte christianit. En rapkæftet, men varmhjertet oldemor, som for 40 år siden var med til at storme Christiania, og som i de forløbne 40 år, havde været med på godt og ondt. Vi fik hele Christianias historie, vi fik indsigt i deres økonomi og en grundig gennemgang af, hvordan deres lille alternative minisamfund hang sammen og fungerede. Efter et lille oplæg fik vi en guidet tur gennem Christiania. Vi så alle de berømte steder; Den Grå hal, Stadens museum for kunst og ikke mindst Pusher Street og her var vi lige ved at brænde nallerne, da et lille kamera kom op af tasken. Det er nemlig strengt forbudt at tage billeder i Pusher Street. Det var heldigvis et par søde og godhjertede pushere, vi var ramlet sammen med, så kameraet overlevede og vi fik lov til at fortsætte vores tur i ro og fred. Vi forlod de turistede områder og så Navernes hus, og de mere ”almindelige huse”. Der er rigtig meget at fortælle om den tur, men vi kan lige slutte af med nogle af de mere overraskende oplysninger. Vidste I, at Christiania er Københavns næstestørste turistattraktion, og at Christianitter er meget

9

tro mod deres kirke – Frelsens kirke, og til sidst men ikke mindst er de royallister til fingerspidserne. Vi forlod alle Christiania med følelsen af, at det var da lige godt for galt, at politikkerne ville rive Christiania ned og erstatte det med grå boligblokke, hvor kun rige mennesker havde råd til at bo. Det var lige før at resten af klassekassen var gået til de berømte/berygtede folkeaktier. Vi besindede os dog og drog mod Christiansborg, hvor vi havde en aftale med folketingspolitikeren Jens Joel. Mht. Christiania kunne han så bidrage med den anden vinkel, som ikke nødvendigvis var at rive Christiania ned, men at der var problematikker, som der skulle kigges på. Så det var en rigtig god og eksemplarisk måde at få set tingene fra flere perspektiver. Jeg tror, eleverne i 8. kl. fik et nuanceret og godt fundament til at danne deres egen mening ud fra. Vi fik også en rundvisning på Christiansborg og fulgte ”sukkerdebatten” i Folketingssalen, vi så alle de berømte malerier og ikke mindst elevatorerne. Og selvom vi på første hold oplevede, at Jens Joel var en meget travl mand, gav han sig tid til at fortælle om grøn energi og hverdagen på Christiansborg. Konklusionen på det hele denne lange fortælling er, at vi i 8. klasse har haft en fantastisk tur. Den har været lærerig, sjov, spændende, hyggelig og de lange gåture gav et godt indtryk af både det historiske og moderne København. På vegne af 8. kl Marlene Gade


10

8544

Maj 2012


Maj 2012

8544

11


12

8544

Maj 2012


Maj 2012

8544

13


14

8544

JUNI Mandag den 4. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening

Nyt fra Lindegården Når forårets livskraft nærmest eksploderer foran os, er det umuligt ikke at lade sig påvirke af det – og heldigvis for det. Det er med til at understrege for os, at vi må have et åbent sind for forandring, men også påminde os om, at vi stadig har fast tag i fortiden (nogle siger lidt pessimistisk "hænger fast i"). Livet er forandring og proces, og vi udsættes for forandringer og omskiftelser mange gange i løbet at et livsforløb. Det har en af det gamle Roms digtere, Ovid (43 f.Kr. – 8 e.Kr.), udtrykt sådan her: Der er intet vedvarende i universet. Al ebbe og flod, enhver form, der fødes, bærer i sit skød forvandlingens frø. Dette sagt for at understrege eller måske pege på, at nok påvirkes vi meget af vore omgivelser; men vi kan også "lære" at tænke, at livet er fuld af muligheder – og de hører aldrig op. Også det kan vi opleve i fællesskaberne på Lindegården. Bendt Johansen Kildegårdsvej 8 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk MAJ Mandag den 14. kl. 14 – 16 Ingen er vist i tvivl ...: Jytte Drejer fortæller og underholder Arr.: Arrangementsudvalget Mandag den 21. kl. ?? Forårstur. Arr.: Nørkleholdet

Mandag den 11. kl. 14 – 16 Sognepræst Eva Pedersen, Søby, fortæller om personlige oplevelser om vejen til præsteembede. Arr.: Arrangementsudvalget Mandag den 18. kl. 9.30 Arrangementsudvalget holder planlægningsmøde Mandag den 25. kl. 9 Centerrådsmøde PS! For lokalereservation: kontakt Merete Bødker Olsen pr. e-mail på mbo@syddjurs.dk eller pr. telefon på 8753 5838 / 2485 9197, såfremt Elsebeth Lange Christensen ikke træffes på tlf. 8753 5980. Hold i øvrigt øje med Lindegårdens opslagstavler

Maj 2012

Pensionistforeningen Mandag d. 7-5 banko på Lindegården kl. 14 til 16-15 Tirsdag d. 8-5 Tur til Vestermølle Ved Skanderborg Der er opslag på Lindegården Tirsdag eftermiddag er der kortspil på Lindegården kl. 13-30 til 16

Onsdag og fredag formiddag er der data på Lindegården Kl. 9 til 11-30 Torsdag er der bowling i Ebeltoft kl. 10 til 11-30 Onsdag og torsdag eftermiddag er der billard på Lindegården Om onsdagen er det kl 12 og om torsdagen er det kl. 14. Mandag d. 4-6 banko på Lindegården kl. 14 til 16-15. Vi havde en rigtig god forårsfest på Lindegården med rigtig god underholdning. Venligst Mørke Ådalens Efterløns og Pensionistforening


Maj 2012

Ældre Sagen i Rosenholm får et nyt medlem hver uge !! Den nye bestyrelse af Ældre Sagen Rosenholm: Formand Poul Andersen Næstformand Frede Solkær Pedersen Kasserer Hanne Brissing Sekretær: Anne Margrethe Hansen Redaktør af “Det sker” : Frede Solkær Pedersen Ældre Politik Gitte Gormsen/ Holger Lauritzen Social/ Humanitær: Inge Merethe Villadsen Web Master: Niels Rasmussen Telefon Stjernen: Annie Hvass Nielsen Rejser/ Ku udvalg: Knud Jørgensen Formand Poul Andersen udtaler: Vi er nu oppe på 1296 medlemmer og det synes vi er pragtfuldt at så mange støtter op om ældre sagen det er en stigning fra sidste år på 58 det er faktisk mere en om ugen hele året og vi vil endnu engang takke alle vore frivillige for det store arbejde de lægger i ældre sagen, uden det kunne vi ikke klare de ting vi har på programmet så en stor tak til alle frivillige. Fremtiden: Vi vil arbejde på at få nogle af de ting vi laver på Rosengården også kunne finde sted på Lindegården. Arbejde på at få gang i Motionsvenner, som vi synes er en god ting det drejer sig om svage ældre i eget hjem som er færdigbehandlet af kommunen kan få hjælp til at lave nogle enkle øvelser så de bliver i stand til at klare mange ting selv, Vi vil passe meget på ikke at tage arbejdet fra de offentlig ansatte men hjælpe hvor vi kan, vi mangler nogle stykker som kunne tænke sig at komme med i det arbejde, der bliver kursus i hvad vi må og ikke må og hvordan vi er forsikret.

8544

15

Vi har tænkt os Engelsk undervisning på brugerplan d,v,s, så man kan begå sig på charterrejser det kommer til at foregå på Rosengården fredag formiddag nærmere i det nye program der kan være max. 16 på hvert hold Der er også mulighed for viderekomne hvis der er interesse for det. Vi har haft meget glæde af vores madlavning på Mørke skole så det agter vi at fortsætte med i det nye år.

Kørsel for alle Kørsel til tiden 4-8 pers. taxier

En ting vi vil holde meget øje med, er det nye tiltag der er rundt omkring i kommunerne med hensyn til rengøring hvor man nogle steder er gået over til hver 4 uge - heldigvis er man ikke kommet så langt her i Syddjurs endnu, og vi håber ikke det sker

Vi kører f.eks. Lægekørsel Bryllupskørsel Kørsel m. barnestol v/ Kim Brændstrup Rasmussen

MØRKE - HORNSLET

8699 5400 8637 7800 Taxa med barnestol kan bestilles. Taxa indrettet til køre stole - kørsel læge speciallæge.

Ring og indhent tilbud.

- din lokale Taxa Benny Friis - Ravnhøjvej 1


16

.

8544

Maj 2012