8544 juni 2012

Page 1

8544

2

8544 Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317 e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: SG@@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 8637 6311 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Tage Overgaard Poulsen. Tlf 2624 8501 e-mail: tpvinkelvej@gmail.com Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer hver første tirsdag i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Bogsalg på Mørke Bibliotek Mandag d. 4. juni kl. 15 og resten af måneden slår biblioteket dørene op til bogsalg. Kom og gør et kup 5 kr. for børnebøger 10. kr. for voksenbøger 5 tidsskrifter for 10 kr.

SOMMERFERIELUKKET på Mørke Bibliotek Biblioteket har lukket i ugerne 28, 29, 30 og 31. Sidste åbningsdag før ferien er torsdag d. 5. juli Første åbningsdag efter ferien er mandag d. 6. august Alle vore lånere ønskes en rigtig dejlig sommer.

Fodbold på biblioteket . Juni måneds konkurrence på bibliotekets hjemmeside og på biblioteket handler om fodbold i lange baner. For nu er det jo snart EM tid! Så klik ind på syddjursbibliotek.dk eller kom ind på biblioteket og deltag i konkurrencen for alle børn om en fed fodboldpræmie. Venlig hilsen Mørke bibliotek.

Spændende forfatteraften på Mørke Bibliotek. Heldigvis mødte mange tilhørere op på Mørke Bibliotek til en spændende aften med forfatteren Katrine Grünfeld, der er aktuel med sin seneste bog ”Et hjem i Mørke”. Det var spændende at lytte til hendes baggrund for at lade handlingen foregå i Mørke, og hvordan hun – efter at have lært beboerne og byen bedre at kende – havde ændret indstilling til mange ting. Der var mange gode spørgsmål til Katrine Grünfeld og spændende diskussioner fandt sted. Ros til Mørke bibliotek Stor ros til Mørke Bibliotek for det gode initiativ. Det store fremmøde giver forhåbentlig blod på tanden til lignende arrangementer. JL.

Hallo Hallo Mørke Husholdningskreds Arrangerer med Syddjurs Haveforening en heldags havetur til Vestjylland Lørdag d. 11. august Med start v Ebeltoft Turistinformation kl. 7.00, Rønde Bibliotek kl. 7.30 Og P-Plads Hornslet Kirke kl. 7.45 . Turen går via have ved Silkeborg, hvor der serveres kaffe med rundstykker, videre til rosenhave v. Ringkøbing. Her nydes medbragt frokost. Endnu et par haver, og så er der mulighed for at besøge Søn

Juni 2012 dervig Skulpturfestival (entre 40 kr.) – eller en lille tur til Vesterhavet. På hjemturen besøges endnu en spændende have i Videbæk. Forventet hjemkomst i Hornslet kl. 19.00, Rønde kl. 19.15 og Ebeltoft ca. 19.45. Pris incl. rundstykker, kaffe, kage: 350,00 kr. Tilmelding og nærmere oplysninger gives hos: Kirsten Damsted, tlf. 8637 7032 eller 6127 7032. Tilmelding senest 15. juli. NB. Svømning starter onsdag d. 5/9. P.F.V. Kirsten Damsted

Til Mørke Distriktsråd ”Vi finder i øvrigt at tiden er løbet fra den planlagte omfartsvej vest for byen. ” Sådan skriver Distriktsrådet i maj udgaven af 8544. Hermed er vi tilbage ved udgangspunktet, som for 10 år siden startede med, at man i Hornslet ønskede en omfartsvej, først med flere forslag vest om Hornslet, siden med flere forslag øst om Hornslet. Så fandt man ud af at den østlige omfartsvej også kunne være omfartsvej for Mørke. God ide, hermed sparede man asfalt. Men pludselig blev der stille i Hornslet. Der står vi så i dag. Hvordan kan de to distriktsråd se så forskelligt på omfartsvejens betydning på udviklingen! I både Hornslet og Mørke ønsker man stadig omfartsvej. I den samme sætning som, hvor der står at tiden er løbet fra en omfartsvej, står der at man ønsker en vej med en linjeføring nord om Mørke. Det var netop her det begyndte. I Hornslet er man stadig tavs, men en vej nord om Mørke kan da ikke aflaste Rosenholmvej – Løgtenvej og der vil blive brug for mere asfalt. Mørke den 6-4 -2012 Med venlig hilsen Ib Kristensen


Juni 2012

3

8544

Redakteurens Hjørne Røverendter talt. Så skete det, der ikke måtte ske. Mørke mister sit eneste pengeinstitut. Det er katastrofalt. Hvor skal folk, der ikke har computer eller bil bevæge sig hen for at få råd om penge? Efter at Sparekassen Kronjylland for 5 år siden overtog en veldrevet Mørke Sparekasse, som Kronjylland var henrykt over at få, og som man ville satse på at beholde langt ud i fremtiden, ja så må man så sandelig håbe, at Kronjylland er betydeligt bedre til planlægning på andre områder, end tilfældet har været med Mørke Sparekasse. Den sidste bestyrelse i Mørke Sparekasse, der i dag udgør Fondsbestyrelsen føler sig direkte røvrendt af ”Kronjylland” – og er dybt, dybt skuffet. (Se Fondsbestyrelsens indlæg her i bladet). Kunderne fra Mørke bliver henvist til Kronjyllands afdeling i Auning. Mørke har absolut ingen berøring med Auning, så det må igen bero på en fejlbedømmelse fra Randers sparekassens side. Lokale pengeinstitutter fra byer, hvor Mørke har en mere naturlig berøringsflade, har da også reageret prompte på muligheden for at få flere Mørke-kunder. Gid det må lykkes. - Ikke engang kontantautomaten har ledelsen i”Kronjylland” ment, at den vil lade Mørke beholde. Det er en ganske uhyrlig nedladende måde behandle os borgere på. Jørn Løth.

Grill og mavedans på Solgården Menukortet bliver piftet noget op, når Brugerhuset Solgården inviterer til fællesspisning fredag den 15. juni kl. 18. Der er nemlig mavedans til dessert. Og bare rolig, man behøver ikke selv at bevæge sig. Det er en trup fra ”Happy Hips”, der kommer og ruller med hofterne. Menuen denne aften består af grillmad. Solgården leverer tilbehøret i form af varm kartoffelsalat, salatbord og flutes, men man skal selv medbringe kødet til grillen. Der vil blive sat en stor grill op, så der er

MØRKE AUTOGENBRUG

plads til alle. Senere serveres der kaffe og småkager, og der er popcorn til børnene. Mavedanserne, der kommer fra forskellige dele af Djursland, overtager gulvet ca. kl. 20, når maden er fortæret. Husk at købe billet forinden enten hos Spar-købmanden eller i Dagli’Brugsen. Det koster 45 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år. Vi ses, Brugerhuset Solgården – tlf. 50724945

Udlejning af Solgårdens lokaler Al henvendelse skal ske på mobiltelefon

KUN FORD DELE  8637 6002

5072 4945 fortrinsvis mandag- og onsdagaften mellem kl. 19-21


4

8544

Juni 2012

Tak til Mørke Sparekasses Fond Mørke Handelsstandsforening vil hermed takke for jeres vejvilje overfor vores ansøgning om 25.000,- til etablering og opsætning af 2 stk. byskilte ved indkørselen til Mørke by. Vi går snarest i gang med ansøgning hos Statens vejdirektorat, for at opnå tilladelse til opsætningen, med hjælp fra vejingeniør Arne Gynther Syddjurs Kommune. Jeg er helt sikker på, vil skabe glæde og opmærksomhed, og være til gavn for Mørkes borgere og foreninger. Endnu engang tak for jeres velvilje og tilsagn om støtte til projektet. f/Mørke Handelsstandsforening Finn Korsholm

Også en stor tak fra ”Månedsbladet 8544”, fordi I endnu engang har ydet os en håndsrækning til videreførelse af bladet. Venlig hilsen Jørn Løth.

UDLEJNING AF FLAGALLÉ

Bestilles i god tid hos

Spar Storkøb  8637 7102 Hel flagallé på 50 stk. kun kr. 500,10 stk. med spyd kun kr. 200,-

Som kunde hos os får du ikke bare løst dine behov for økonomi og rådgivning konkurrencedygtigt og effektivt ....

- du støtter også din lokale sparekasse; et aktiv for lokalsamfundet!

Sparekassen Kronjylland

www.sparkron.dk/Morke

Åbent brev til Direktionen for Sparekassen Kronjylland. Den sidste bestyrelse for Mørke Sparekasse er lige nu samlet for at dele ud af afkastet for den Fond, der blev oprettet, da Sparekassen Kronjylland overtog Mørke Sparekasse. Vi har ved flere lejligheder bekræftet hinanden i, at det var et godt skifte, vi var med til at gennemføre ved fusionen. Dette er hen ad vejen blevet bestyrket ved tilkendegivelser fra kunder i sparekassen om, at de har været godt tilfredse med de nye forhold. Derfor føler vi os, på godt dansk, regulært røvrendt af jeres beslutning om at lukke Mørke afdelingen. Det var absolut ikke de toner, der lød under fusionsforhandlingerne. Da lød det til fra jeres side, at Mørke rent geografisk var et smørhul for jer, og at I agtede at drive forretning her i byen mange år fremover. (5= mange ???). Denne skrivelse skal derfor opfattes som en protest mod lukningen, da det strider mod alle forudsætninger for, at vi indgik i aftalen. Jeres argument om bedre mulighed for rådgivning holder ikke vand. De kunder i Mørke afdelingen, der evt. har brug for særlig rådgivning, kan jo henvises til Auning, som

åbenbart har mere ekspertise, end der findes i Mørke. Alternativt kan de henvises til hoved-afdelingen, eller I kan sende en rådgiver herud. Det må alt andet lige være nemmere end at flytte alle kunder til Auning. Lukningen af Sparekassen , som byens eneste pengeinstitut, vil ganske givet betyde, at de positive udviklingstendenser, der har været i byen de sidste par år, vil blive påvirket i en meget negativ retning. Samtidig har I overset at Mørke ikke har et naturligt tilhørsforhold til Auning, men mere naturligt er vendt mod Rønde eller Hornslet. Dette forhold vil antageligt komme til at koste jer en del kunder. Selv om det ser ud til, at beslutningen, uden forudgående høringer, er endelig, vil vi på det kraftigste anmode jer om at revidere den, så vi fortsat kan nyde godt af Sparekassen Kronjylland i Mørke. Hvis ikke andet kan ændres, vil det være et stort ønske fra os og hele byen, at kontantautomaten kan bevares. Mørke den 8.-5.-2012 Dorthe Boesen Jens Christiansen Flemming Hansen Erik Ipsen Finn Johansen Martin Sommer.


Juni 2012 Af Kai Pedersen Ternevej 11 8544 Mørke

PROFITTEN LÆNGE LEVE Som det har fremgået af dagspressen har direktion og bestyrelse i Sparekassen Kronjylland besluttet at lukke deres afdeling i Mørke. Hvorfor sker dette så ca. 5 år efter de købte Mørke Sogn`s Sparekasse, som da havde eksisteret i langt over 100 år? Det kan der være flere grunde til, f.eks at det giver underskud at drive Mørke afdelingen. Det tror jeg ikke er grunden til lukningen. Områdedirektør Jens Brix udtaler at grunden er følgende: ”Kravene til rådgivning af vore kunder bliver større og større medens kunderne samtidig klarer flere og flere ting hjemmefra. Som et eksempel kan jeg nævne, at der i dag findes omkring 50 forskellige lånetyper til fast ejendom. Investeringssiden bliver også mere og mere komplekse, og rådgiverne skal certificeres for at kunne rådgive kunderne. Pensionsområdet med løbende lovændringer, stiller ligeledes større og større krav til vore rådgivere. For at kunne rådgive kunderne maksimalt er det derfor nødvendigt med større enheder, hvor kompetencen kan samles”. Er dette så grunden. Det tror jeg ikke, for jeg formoder at Sparekassen Kronjylland kender til både telefon og internet, så kunderne hurtigt kan få et svar fra f.eks. hovedkontoret i Randers. Det er nok en meget lille del af borgerne i Mørke der har brug for rådgivning om ca. 50 lånetyper til fast ejendom, investeringog pensionsrådgivning, og som ikke kan vente en dag eller 2 på den maksimale rådgivning desangående. Hvad kan grunden så være? Jeg formoder det sker for at opnå større profit, og hvordan kan det så lade sig gøre? Ved at spare på personalet og ejendomsudgifter. Så udover borgerne i Mørke bliver dårlige stillet,

5

8544 forventer jeg personale nedskæringer. Bestyrelsen i Mørke Sogn`s Sparekasse må have sovet i timen, da man solgte til Sparekassen Kronjylland, uden samtidig at sikre sig at der også var sparekasse i bygningen i mindst 10-20 år. Denne Tornerose søvn kan man måske komme ud af ved evt. at tilbagekøbe ejendom-men, og så få et andet pengeinstitut til byen. Fonden, som blev stiftet ved salget, har midlerne, og disse er jo kommet fra borgerne i Mørke, så hvad ville være mere naturligt end at gøre dette. Hvis Fond`s bestyrelse forsøger på dette, under forudsætning af der også efterfølgende kan drive pengeinstitut, ville de gøre byen en velfortjent gerning.

Kørsel for alle Kørsel til tiden 4-8 pers. taxier Vi kører f.eks. Lægekørsel Bryllupskørsel Kørsel m. barnestol v/ Kim Brændstrup Rasmussen www.braendstrup-taxi.dk

Randersvej 28 - Mørke - 8637 7700 - Fax 8637 7950 - morke@kvistjensen.dk


6 Af byrådsmedlem (A) Kai Pedersen Ternevej 11 8544 Mørke

ASFALT Som alle borgere i Syddjurs Kommune sikkert har bemærket er vore veje ikke for gode. Dette skyldes flere ting, men først og fremmest kommunens økonomi. Der er i budget 2012 afsat midler til asfalt, men desværre ikke så mange, som man kunne have ønsket sig. Dette gælder også andre områder. I uge 31 og 32 vil Lykkenvej blive asfalteret med pulverasfalt, hvor der ligger huse langs vejen. Det første ca. 500 m fra Gl. Mørkevej, indtil Lykkenvej 1B, vil blive asfalteret med overfladebelæg-ning. Vesterskovgårdsvej vil blive asfalteret fra Gl. Mørkevej til Bakkedraget. Vestervej trænger meget til asfalt, og denne vil i 2013 blive asfalteret. CYKELSTIER Kommunen har i 2011 brugt mange penge på cykelstier, og det vil der også blive brugt i 2012. Disse cykelstier bliver lavet af hensyn til trafiksikkerheden og til turist brug. Langt de fleste cykelstier er og bliver lavet i tilknytning til Nationalparken Mols Bjerge. Arbejdsmarkedets Feriefond har bidraget med en stor del af udgifter, og har været medbestemmende over hvor cykelstierne etableres. I Mørke har der i mange år været ønske om en cykelsti til Hornslet. Der er ingen tvivl om at behovet er der, men jeg anser strækningen fra Rosenholm Slot til Hornslet for at være den mest trafikfarlige, så hvis ikke det lykkedes at få hele strækningen med på en gang, må denne strækning havde 1. prioritet. KNOPSVANEVEJ – LYKKENVEJ I forbindelse med udstykningen af det nye boligområde i Mørke Vest forsøgte jeg i Rosenholm Kommune`s tid at få en af stikvejene ført

8544

Juni 2012

ned til Lykkenvej. Det lykkedes desværre ikke at samle et flertal for dette. Jeg er dog stadig af den opfattelse at en vejføring til Lykkenvej vil være en god ide, både af hensyn til trafiksikkerheden og af hensyn til borgerne. Jeg vil derfor arbejde for at Knopsvanevej bliver forlænget til Lykkenvej. De borgere der har etableret sig på Sangsvanevej, Pibesvanevej og Grågåsevej har haft en forventning om, at disse veje er”lukkede” veje, hvorfor jeg i respekt herfor foreslår Knopsvanevej forlænget. Der er nogle planmæssige forhold som skal undersøges før en evt. forlængelse kan komme på tale. PARKVEJ Efter at Mosevej er blevet lukket for ind- og udkørsel til og fra Ebeltoftvej er trafikken på Parkvej blevet et stort problem, også sikkerhedsmæssigt. Beslutningen om lukningen af Mosevej skete af hensyn til trafiksikkerheds hensyn, men spørgsmålet er om ikke det bare flyttede problemet og ikke forbedrede dette. Da der for tiden arbejdes med revision af trafiksikkerhedsplanen modtager jeg gerne in-put fra borgerne.

MØRKE - HORNSLET

8699 5400 8637 7800 Taxa med barnestol kan bestilles. Taxa indrettet til køre stole - kørsel læge - speciallæge.

Ring og indhent tilbud.

- din lokale Taxa Benny Friis - Ravnhøjvej 1


Juni 2012

7

8544 Kl. 18: Velkommen til Sankt Hans aften. Spisning. Medbring din egen mad eller køb pølser, snobrød, pandekager, sodavand, kaffe og kage (for almindelige danske kroner) Kl. 19: Vær med til at bygge årets heks. Kl. 20: Bålet tændes. Tilmeld din bod til Pernille Scharling-Toft på tlf: 22 81 69 16 eller pernille@scharling-toft.dk

Sankt Hans-aften og Markedsdag Vi udvider Sankt Hansarrangementet ved FDF Mørke på Fabriksvej I år starter vi allerede om eftermiddagen med en stor Markedsdag. Lørdag d. 23. juni fra kl. 16 vil pladsen bag FDF´s hus på Fabriksvej være fyldt med aktivitet, god stemning og røg fra bålene. Du kan købe en frisklavet pandekage, prøve en af aktiviteterne eller bruge dine Mørkemoneter i en af boderne. Kan du trylle eller sætte en flot frisure, er du megasej til ansigtsmaling eller til at give massage, har du en flok dåser, der skal skydes ned med bolde eller kan du lave fine smykker af naturmaterialer? Eller har du en helt anden idé til en bod, som andre vil have glæde af at besøge, så kom og stil den op. Alle er velkomne! Vi har materialer til at bygge boden og lave skilte af. Det er meningen, at børn, unge og voksne køber og sælger til hinanden fra de boder, de selv har fundet på. (Det er ikke et loppemarked). Vi handler med vores egen valuta, Mørkemoneter, så det er gratis at være med. Man kan også deltage i de konkurrencer FDF arrangerer i løbet af eftermiddagen. Program: Kl. 15: Boderne stilles op. Kl. 16: Markedet åbner. Kl. 17.30: Boderne pakkes ned.

Midsommerhilsen FDF Mørke


8

8544

Nyt fra Mørke skole Tak for i år Her op mod ferien har eleverne i 9. klasse har været til de skriftlige afgangsprøver og er i gang med de mundtlige prøver. 1. juni var sidste dag sammen med 9. Vi holder dimissionsfest for afgangsklassen onsdag d. 27 juni. Lærerne er i gang med at planlægge det kommende skoleår. På mellemtrinnet kommer starten af skoleåret uden tvivl til at bære præg af, at eleverne får iPads. Lærere og pædagoger er i fuld gang med at blive dygtige til at bruge iPads og at tænke god undervisning sammen med brugen af iPads. Tak fordi I passer på skolen: Vi er glade for, at der færdes folk her tidligt og sent, for vi tror det er med til at begrænse episoder, hvor skolens udearealer ikke bliver brugt på den fine måde, som alle ellers er velkomne til. Vi ved, at I hjælper os med at passe på skolen. Også i løbet af sommeren. Gå en tur med hunden, eller gå en lille tur, selv om du ikke har en hund. Det nye skoleår 1. skoledag i det nye skoleår er mandag d. 13. august Vi siger tak for det gode samarbejde i årets løb og ønsker alle en varm og rar sommer. Annie Wernblad og Lars C. Larsen

Juni 2012


Juni 2012

Genbrugsfantasi på Mørke Skole I indskolingen har vi haft skrammeluge. Alle elever og forældre samlede hverdagsskrammel, som vi sorterede. Så blev alle elever delt op i forskellige værksteder f.eks. biler, dyr, maskiner, kunst, arkitekten og eventyr. I alle værkstederne skulle der samles og bygges masser af figurer af skrammel. I dyreværkstedet blev der samlet både giraffer, pingviner, krokodiller, kænguruer, hvaler, løver, heste, bjørne og meget mere. I ”eventyrværkstedet” har de lavet prinser og prinsesser, drager, heksens pandekagehus, feer og slotte, Askepots sko og en trold. I ”bil og maskiner værkstedet” har de samlet store og små biler, tog, monster trucks, lastbiler og diverse fantasi biler. I ”kunst værkstedet” har de ladet sig inspirere af Richard Mortensen og Robert Jacobsen til at lave diverse flotte kunstværker, skulpturer og collager. I ”arkitekt værkstedet” er der blevet opfundet en micro golfbane, bygget model af Storebæltsbroen og lavet fuglehuse, huse, svimmingpools, haver, flere flotte stole og forskellige forlystelser. Efter bygningen af figurerne, dyrene osv. er disse alle blevet fotograferet og beskrevet af børnene, hvilket var en stor udfordring for alle. Heldigvis havde alle lærerne lige fået ipads, så dem måtte børnene låne og skrive på. Alle elever synes det har været sjovt og udfordrende at bruge fantasien. Fernisering Onsdag den 2. maj havde vi fernisering for forældre, søskende og andre interesserede, det var rigtig hyggeligt og dejligt at vise alle vores ting frem.

8544

9


10

8544

Juni 2012


Juni 2012

8544

11


12

8544

Juni 2012


Juni 2012

8544

13


14

8544

Juni 2012

Kalenderen – Mørke skole:

Nyt fra skolebestyrelsen II

12 juni: Skolehjemsamtaler i MIC 16 – 17.30 14. juni: Forældremøde i MIC1 15.30 – 19 Grillfest i 0.a 16 – 20 15. juni: Grillfest i 8.a 21. juni: Skolebestyrelsesmøde 19 – 21.30 27.juni: Dimissionsfest for 9.kl 18 – 21 29. juni: Sommerferieafslut- ning 30. juni - 12. august: Sommerferie

Mellemtrinet på Mørke Skole har kørt forsøg i en måned med at børnene må have deres mobil tændt i klassen, dog på lydløs. Formålet er at de vænner sig til at administrere de digitale medier, og at de ikke behøver at være på hele tiden, selvom mobilen er tændt. Dette har fungeret upåklageligt, og kan derfor forsætte. Pædagogerne får en årsnorm der gør det muligt at de kan indgå i et tættere samarbejde med indskolingen. Det betyder at pædagogerne får tildelt enkelte timer. Børnene på mellemtrinet vil som tidligere nævnt få tildelt Ipads. Både børn og forældre vil blive indkaldt en aften først i skoleåret, hvor det enkelte barn får id samt generel information inden børnene får en Ipad med hjem. Mørke skole har fået en Elitesmiley for skoleboden.

Skolebestyrelsen har haft møde med forældre fra klasserådene. Vi ønskede at præsentere klasserådene for vores tanke bag ved en forældrebank. Stort ses alle klasser var repræsenteret. På mødet kom der mange gode ideer til, hvad forældrebanken kunne indeholde. En forældrebank er en fortegnelse over, hvilke kompetencer blandt forældrene som skolens lærere kan trække på. Hvert klasseråd vil medbringe dette emne på forældremøderne efter sommerferien. Efter sommerferien modtager mellemtrinnets elever hver en ipad. Skolen indkalder til et forældremøde, hvor forældre og børn vil få udleveret ipads, og informationer om disse. Resten af skolens elever vil modtage deres ipads efter jul. En af Mørke skoles visioner er at skabe kontakt til skoler i udlandet – f. eks. gennem EU-projekter. Et udvalg af skolens ansatte arbejder lige nu med at skabe disse kontakter, så elverne i fremtiden kan knytte internationale kontakter, få styrket deres sprogkundskaber og opnå en større forståelse for børns levevilkår i andre lande. Med venlig hilsen

Heidi

Distriksrådet vil gerne gøre opmærksom på Mørke.dk og vil meget gerne have flere abonnenter samt bidragsydere. 1. skoledag er den 13. august. Repræsentanter fra skolebestyrelsen har deltaget i et dialogmøde med politikerne, hvor skolebestyrelsens visioner blev drøftet samt økonomi.

- SUND ØKONOMI - PROBLEMFRIT - MILJØVENLIGT

Venlig hilsen Gitte Winther. Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. 8544 MØRKE -  8637 7230

Hvilsager VVS Tlf. 8637 7373

ApS

Nyt fra skolebestyrelsen

FJERNVARME

VVS Rønde afd. Tlf. 8637 2650

Deres sikkerhed for veludført arbejde


Juni 2012

8544

15


16

8544

Juni 2012


Juni 2012

8544

17


18

8544

Juni 2012

Mørke Sogn i Gl. Tid Mørke Sogn i Gl. Tid genåbnede den 3. september og har nu fast åbningstid den 2. og den 4. tirsdag i måneden, undtagen i december, juli og august måned. Åbningstiden er fra kl. 16 til kl. 18. Arkivet er kommet med i Syddjurs Arkivsamvirke og med i et projekt med registrering af arkivalier i databasen Arkibas, som er en landsdækkende Arkivdatabase for Lokalarkiver. Arkivet har fået installeret Arkibas på pc’en og er begyndt at registrere billeder i databasen. Registrering af f.eks. billeder i databasen vil gøre det meget lettere at finde dem i fremtiden. Der er krav til arkiveringsmetoden, når originale billeder, papirer m.m. skal arkiveres. Arkivet vil efterhånden bruge syrefri kuverter og æsker, så de bliver opbevaret på forsvarlig vis. Opbevaring af foto i plastlommer ødelægger med tiden fotoet. Husk Arkivet, når du rydder op ! Vi er interesseret i alle firmaer, foreninger, personer m.m., der har eller har haft tilknytning til Mørke Sogn – dog hovedsagelig papirmateriale og fotos. Vil du ikke overdrage materialet til arkivet, vil vi gerne låne det for scanning. Vi opfordrer til ”Fortæl din historie” ! Fortæl om din skoletid, din ungdom, dit arbejde, din familie, dit liv lige nu. Din historie er altid spændende læsning for vores efterkommere. Kom hen i Arkivet og få ”Fortæl din historie” materialet og få hjælp til at komme i gang. På gensyn i Mørke Sogn i Gl. Tid www.moerkesognigltid.dk

God sommer Alle medarbejdere ved ”8544” ønsker vore annoncører og læsere en dejlig sommer. Vi udkommer igen den 1. september, og deadline for stof til bladet er d. 20. august.

Mandag d. 2-7 Banko på lindegården kl. 14 til 16-15 D. 26-6 har vi en tur til Mallehøje Naturpark. Der er opslag på Lindegården. Venligst Mørke Ådalens Efterløns og Pf.

Pensionistforeningen Mandag d. 4-6 banko på Lindegården kl. 14 til 16-15 Onsdag og fredag formiddag er der data kl. 9 til 11-30 Tirsdag eftermiddag er der kortspil kl. 13-30 Onsdag kl. 12 er der billard Torsdag er der billard kl 14 Alt dette foregår på Lindegården

Fin tur Vi har lige haft en god tur til Vester Mølle ved Skanderborg, der var meget at se på og høre om. Vi havde godt vejr, og bøgen var lige sprunget ud, så det var rigtig flot. Venligst Mørke Ådalens Efterløns og Pf.


Juni 2012

19

8544 de, der er tilknyttet centret, og det vil for Lindegårdens vedkommende sige Mørke sogn og Ådalsområdet. Detsuden skal man være fyldt 60 år eller være førtidspensionist. Valgperioden er på 2 år. Kopi af vedtægter for centerrådene kan fås hos undertegnede. I ønskes alle en god sommer.

JUNI Mandag den 11. kl. 14 – 16 Sognepræst Eva Pedersen, Søby, fortæller om personlige oplevelser om vejen til præsteembede. Arr.: Arrangementsudvalget Mandag den 18. kl. 9.30 Arrangementsudvalget holder planlægningsmøde

Nyt fra Lindegården I disse år med krav fra det offentlige og sparekasser, der lukker afdelinger, kan det blive vanskeligt at få ganske almindelige hverdagsting klaret. Dette betyder, at mange, der ikke er vokset op med en computer, med rette kan føle sig skubbet til side. Rigtig mange har imidlertid taget udfordringen op, og fra ældreorganisationernes side gør man sig også anstrengelser for at hjælpe (f.eks. Lindegårdens datastue); men i alle tilfældene skal man have en computer. Derfor går anstrengelserne ud på at give hjælp (og mod) til brugen. Dette gælder også i Ældre Sagen, hvor man kan gå på dens hjemmeside og "gennemspille" et læreprogram (uden at være medlem). Det er let og giver en god forståelse af, hvad en computer er. Hjemmesiden og hjælpen finder du her: www.aeldresagen.dk – herefter klikker du ind på "Dine temaer", så "Teknologi og it", derefter "ITundervisning", hvor der er gode, enkle forklaringer og små øveprogrammer. Når dette læses, er aktiviteterne på Lindegården stort set gået i sommerdvale (se dog Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforenings program); men allerede i løbet af aug. md. lægges der ud med fuldt program. Bl. a. skal der være valg til Centerrådet, hvor Oskar Balle, Hanne Birkmann, Karen Pedersen og Bendt Johansen er på valg. Centerrådet består af 7 valgte medlemmer og 2 repræsentanter for administrationen, og ifølge reglerne om valget er der 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Stemmeberettigede og valgbare til Centerrådet skal bo i det lokalområ-

Bendt Johansen Kildegårdsvej 8 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk

Mandag den 25. kl. 9 Centerrådsmøde JULI Mandag den 2. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening AUGUST Mandag den 6. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening

Frisk, billig og lige i nærheden Stationsvej 12, 8544 Mørke  8637 7099

Åbningstider: Alle dage fra kl. 7 - 20

Hold i øvrigt øje med Lindegårdens opslagstavler PS! Lokalereservation (ikke til private fester): Merete Bødker Olesen pr. e-mail på mbo@syddjurs.dk eller pr. telefon på 8753 5838 / 2485 9197, såfremt Elsebeth Lange Christensen ikke træffes.

Tirsdag den 7. kl. 9 Centerrådsmøde Mandag den 13. kl. 14 – 16 Lederen af Hospice Djursland, Dorit Simonsen, fortæller om hospice og betydningen af at have et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker kan få en afgørende lindrende behandling og omsorg i den sidste tid. Arr.: Arrangementsudvalget Mandag den 20. kl. 14 – 16 Åbent hus med valg til centerrådet – og hyggeligt samvær tillige. Arr.: Centerrådet Mandag den 27. kl. 14 – 16 En medarbejder ved Kirkens Korshær vil fortælle om, hvad KK står for og om betydningen af byarbejdet i Aarhus (vores genbrugsbutik her i byen er med til at skaffe penge til dette arbejde). Arr.: Arrangementsudvalget SEPTEMBER Mandag den 3. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening


20

8544

Juni 2012