Page 1

Met o.a.:

! d a l b d n e s i u r ‘n b

De Bruisende Burgemeester

Kindercarnaval bruist

DJ’s en Piraten

Nat tijdens carnaval?

Niets zo veranderlijk als Tubbergen...


bank verzekeringen hypotheken zekerheid gemaakt voor het leven

Oldenzaalsestraat 34 7591 GM Denekamp T 0541 - 222592 Raadhuisplein 10 7651 CV Tubbergen T 0546 - 623401

deterink.nl


‘n br

Inho

uisen

d bla

d!

ud

Onze b Kenn urgemees ismak ter en Procl e amat n met het Van ’n veu ie Van d b r e red prins Mai ruisend tw zitter actie kel I e Bruis e e n adju etal Procl nde bazen 5 dant a Herm Carna matie jeug an 6 d v De br alspak va prins Wie 8 uisen tz n het 10 de bu jaar e I en adj Kinde udan r r 12 t Bas De sc carnaval b gemeester hoolp ruist 14 rins e Uit de n 17 Nat m oude steek adjudant et car 1 Vele l 9 naval ic ? 22 Alles htpuntjes om je in Tub 2 DJ Ta 4 leven b rt zo bru ergen (TV 2 Wim aros 7 C i O s ) end m e ogelij 30 Fotoc n Nico kie k te m kt ach ollage 35 aken De Bö teroe carna t l 40 Niets l’kesbloaz val 2013 e i 44 Ether s zo veran rs zijn er k pirate derlij 48 k als laar voor n, een De ag Tu e 50 De da nda voor gesprek o bbergen e p n 53 11 vr smarieke en bruisen golflengt e a s d car 54 naval Uniek gen aan ee e erv n o ud-d 5 aring Het b 6 an ruise 60 nde le van jeugd smarieke pr ven v 64 an Ba ins Daan en ad bet j Chie 65 l 68 70

Colofon: Redactie: Vormgeving en opmaak: Fotografie: Layout-drukvoorbereiding: Advertenties: Drukwerk:

Gerald Hampsink, Dennis Kroezen, Marcel Kleissen, Wouter Markvoort, Joris Kooiker, Jarno Kroeze, Lilian Koopman Bente Mollink, Lieke Blokhuis, Mark Olde Hampsink, Paul Bollen, Nico Hofhuis Wouter Markvoort, Gerald Hampsink Lilian Koopman, Paul Snijders (en Jan Harink), Fotostudio Visschedijk Hampsink.com Communicatie Reclamebureau & Wouter Markvoort Creatieve Communicatie Wim Tijink m.m.v. de Raad van Elf Twenteprint

3


Het is niet gek zaken doen met ons.

Het is niet gek zaken doen met ons.

DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN -assurantien.nl www.koopman-assurantien.nl 449, www.koopman 449 449, 0546 -- 449 Albergen, TT 0546 AN Albergen, 7665 AN 37, 7665 Hoofdstraat 37, Hoofdstraat

Het is niet gek zaken doen met ons. DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN

tien.nl assurantien.nl opman-assuran www.koopman449, www.ko 449 449, 0546 -- 449 n, TT 0546 Albergen, AN Alberge 7665 AN 37, 7665 traat 37, Hoofdstraat Hoofds

-assurantien.nl www.koopman-assurantien.nl 449, www.koopman 449 449, 0546 -- 449 Albergen, TT 0546 AN Albergen, 7665 AN 37, 7665 Hoofdstraat 37, Hoofdstraat

4


Van ‘n veurzitter... Onze burgemeester De prinsen en hun adjudanten zijn weer gekozen. De hofdames zijn volop bezig om hun garderobe uit te breiden om straks mooi voor de dag te komen. De schrijvers zijn bezig met hun buuts, de dansmariekes oefenen op hun pasjes, decorbouwers zijn al aan het schilderen en grote groepen zijn aan het bouwen aan de wagens voor de optocht. Ik denk dat er maar weinig feesten zijn waar gedurende zo’n lange tijd , zoveel mensen bij betrokken zijn. En dat elk jaar weer. Het is een hele klus om origineel te blijven, niet te platvloers te zijn en de nodige kwaliteit uit te stralen. Toch slagen de Schaop’nböllkes er altijd weer in om er een geweldig feest van te maken. Ook dit jaar maak ik me daar helemaal niet druk om. Elk jaar vinden er verbeteringen plaats. Of het nu gaat om de buuts zelf, het toneel of de manier waarop de optocht is georganiseerd: het wordt telkens beter. Misschien is de grens daarin wel bijna bereikt. Ik wens u veel succes toe bij de voorbereidingen en de uitvoering en hoop u daar zeker een keer tegen te komen. Mervyn Stegers (burgemeester)

Bij het maken van dit stuk “van de voorzitter”, is het herfstvakantie en dan verwacht je dat je met een dikke jas naar buiten moet om regen en wind te trotseren. Niets is minder waar, het lijkt wel voorjaar en de thermometer tikt bijna de 23 graden aan. Toch is iedereen al volop bezig met de voorbereidingen voor weer een nieuw carnavalsjaar. We kunnen terug kijken om een mooi carnavalsjaar, waarbij onze hoogheden prins Wim 1 en Adjudant Nico samen met de hoogheden van de jeugd prins Daan 1 en zijn adjudant Chiel onze vereniging op een goede en positieve wijze hebben uitgedragen. Nogmaals dank hiervoor! Voor het eerst vond de activiteit van de wagenoverdracht plaats op het plein voor de kerk. Het weer was enigszins spelbreker, maar na afloop zorgde de bloaskapel uit Agelo voor een geweldig sfeer. Zeker voor herhaling vatbaar. Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van ons erelid Jan Harink, een duizend poot voor onze vereniging. Eerst als prins Jan IV en daarna actief in het bestuur en diverse commissies, waar hij vele functies bekleedde. De laatste jaren was hij onze hoffotograaf, beheerde hij de website en zat hij in de redactie van het schoap’nblad. Verder was hij een van de oprichters van de stichting verlichte optocht Tubbergen. We zijn Jan veel dank verschuldigd. Voor u ligt weer een nieuwe editie van het schoap’nblad. Dat betekent dat de redactie van dit blad al weer volop bezig is geweest om nieuwsfeiten bij elkaar te sprokkelen, ook zij doen elk jaar jaar weer hun uiterste best om er weer een mooi blad van te maken. Mocht er iemand zijn met suggesties of ideeën schroom niet en laat het de redactie weten. Het schoap’nblad is allang niet meer het enige communicatiemiddel om de leden en belangstellenden te bereiken. Vorig jaar waren we actief op Facebook en op Twitter. Het zijn media om snel de mensen te informeren en op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurd. Verder hebben we dit jaar onze sites, zowel de jeugd als senioren vernieuwd. Wouter Markvoort heeft er voor gezorgd dat deze weer helemaal up-to-date zijn. Ook deze kunt u gebruiken als informatiebron. Ik zou zeggen neem eens een kijkje: www.schaopnböllkes.nl . Met het uit komen van het schoap’nblad wordt het nieuwe carnavalsjaar ingezet enik hoop dat we samen met de nieuwe hoogheden mogen genieten van een geweldig carnaval. Laten we de crisis even mogen vergeten en met z’n allen mogen genieten van een plezierige periode. Alaaf ! Huub Frons (voorzitter)

5


Kennismaken met het bruisend tweetal

“Wij trekt er dit joar met carnaval onmeunig an, moar wie loat het nig oet de haand loop’n.” 6

Prins Maikel: “Ik ben prins Maikel de 1e. Ik ben 44 jaar en ben getrouwd met Marielle. Samen hebben we twee dochters, Bodil en Birthe. Op jonge leeftijd maakte ik al kennis met de carnaval in Tubbergen. In 1984 kwam ik met een groep vrienden bij de jeugdraad, een tijd waar ik nog met veel plezier aan terug denk. Ik werd in 1987 jeugdadjudant van Paul Scholten. Veel ondeugd hebben we uitgehaald met de dansmariekes. In 1989 was mijn vader prins van de Schaop’nböllkes en in 1990 werd ik zelf jeugdprins, mijn adjudant was toen Paul Hofste. Enkele jaren laten kwamen we met ze allen bij de raad van 11 van de Schoap’n bollkes. In het begin was het wel even wennen, de regels en orde waren hier anders dan bij de jeugdraad. Achteraf gezien was dit noodzakelijk en misschien wel beter. Tot 2004 heb ik volop genoten van het carnaval als raadslid. Toen werd ik gevraagd om adjudant te worden van prins Jan 10e (Jan Tasche). Zonder aarzelen heb ik ja gezegd. We hebben een geweldige regeerperiode gehad.


Na het carnaval van 2004 heb ik zitting genomen in het hoofdbestuur van de vereniging en werd ik gekozen tot voorzitter van de raad van elf. Tevens ben ik actief lid van de gala commissie. Begin 2013 heb ik aangegeven te stoppen als voorzitter van de raad van elf. Je moet soms plaats maken en vernieuwen. Kort nadat ik te kennen had gegeven te stoppen als voorzitter werd ik benadert om in 2014 de scepter te zwaaien als prins van de Schoap’nböllkes. Ik vind het echt een enorme eer en samen met mijn familie heb ik er heel veel zin in. Ook al heb ik nu alle functies jeugdadjudant, jeugdprins, adjudant en nu Prins - gehad, ik hoop nog lang lid te mogen blijven van deze geweldige vereniging.”

verhuisd naar de Heinemansbeek en ook hier werd Maikel mijn achterbuurman. We hebben door de jaren heen veel samen ondernomen, maar carnaval vieren is er nooit van gekomen. Neemt niet weg dat ik er erg veel zin in heb. Ik weet zeker dat we de schade dit jaar dubbel en dwars inhalen.” “Wij willen samen met onze Hofdames Marielle en Paula jullie allen een geweldig en carnavalesk carnaval toe wensen en hopen jullie op een van onze carnavalsdagen te mogen begroeten.”

“Alaaf!” Prins Maikel de 1e en Adjudant Herman

Adjudant Herman: “Ik, adjudant Herman ben bijna een halve eeuw geleden geboren te Wierden. In 1991 ben ik getrouwd met Paula en door mijn werk ben ik in Tubbergen terecht gekomen. Laten kregen we drie kinderen; Lisan, Daan en Jop. Ik ken Maikel sinds 1995. Hij was toen mijn achterbuurman. In 2001 zijn we

7


Proclamatie Ik, Prins Maikel de 1e, Prins van de Schaopnböll’kes oet Tubbergen, Zoon van oud prins Wil de 1e, Oud Jeugd Prins en Jeugd Adjudant van de Schaop’nköpkes en Adjudant van oud Prins Jan de 10e. Getrouwd met Boll’kesbloazer Mariëlle en vader van 2 dochters, Bodil en Birthe. Ik, Adjudant Herman, geboor’n en getoog’n Tolmenneke en noe Adjudant van de Schaop’nböll’kes. Getrouwd met Hengele Weendbuul Paula en vader van Lisan, Daan & Jop en bovenal een geducht trainer van TVC F3. Wij Nachtburgemeesters van de Heinemansbeek loat oe ‘t volgende wett’n: 1. Schaop’nböll’kes wet woar aj an begint, bie ons koningshoes wödt ie van Prins Vorst maar bie oons in Tubbig wödt ie van Vorst Prins. 2. Aan de sprök Tubbergen bruist bint wie noe wa went, maar volgens ons bruist in Tubbig alleen nog maar Steradent. 3. Noe de Fortburgers en de Oranjewijk de waag’ns hebt sloopt, hopt wie nig dat ze elkaar veur de veut loopt. 4. Noe de muziek langs de lien bie TVC is bekoeld, vroagt wie oons of, import Tubbigers zo hej dit toch nig bedoeld?

8

5. De vuilnis oet de gemeente Dinkelland wot noe noar Tubbig hen bracht. Is dit noe wat ze bedoeld met Noaberkracht? 6. Politie op stroat in Tubbig is nig meer van disse tiet, dat is ok nig verwonderlijk, ze bint al hun energie an Facebook en Twitter kwiet. 7. Noe een bedrief boet’n oonze gemeente al hun vakmanschap in het nije stroatwerk stekt, mot ze nig zeur’n as d’r af en to een asje brekt. 8. Gezondheidscentrum van kapper Huub wödt woarschijnlijk een flop, hij trekt zich noe de hoar’n oet zien kop. 9. In Tubbig an de Grotestroat is er noe een hoes veur onze Sint, wij hopt wel dat de Piet’n zwart bint. 10. Noe d’r in Tubbig meerdere imkers bint opleid, is d’r nog een probleem, woar möt ze de bijenkast’n kwiet. 11. Wie gunt alleman dit joar een geweldig carnaval zonder trammelant en geweld, en loat wie hop’n dat de optochtcommissie dit joar de punt’n wa good optelt. Liefsprök:

Wij trekt er dit joar met carnaval onmeunig an, moar wie loat het nig oet de haand loop’n.


SCHRÖDER CARWASH

9


Wouter

Markvoort

Van de redactie

Gerald

Bruisend Tubbergen heeft de laatste jaren de gemoederen goed bezig gehouden, daarom hebben wij besloten dit thema te adopteren voor dit magazine. Om in een bruisende sfeer te komen hebben we Soccer Inside bezocht en zijn we letterlijk in de luchtbellen gedoken. Vervolgens zijn in het sportcafé, onder het genot van bruisende drankjes, de onderwerpen besproken en de taken verdeeld. Met een grotere redactie, professionele foto’s en meer interviews met Tubbergenaren buiten de carnaval hopen we dat u dit blad met plezier gaat lezen. Namens de redactie... veel leesplezier!

10

Wil jij onze redactie komen versterken? Dat kan... graag zelfs! Laat het ons dan weten via: magazine@schaopnbollkes.nl

Mollink Bente

Een Bruisend Blad

Hampsink

Dit jaar een ander Schaop’nblad dan u gewend bent. Het Jeugdraad Tubbergen Magazine (JTM) op de achterzijde is verdwenen en het Schaop’nblad richt zich meer dan ooit op de inwoners van Tubbergen... zoals; de heren van de waterpolo, Juul Koopman (beter bekend als DJ Tartaros), Babet Oude Nijhuis (bekend van de boerinnenkalender), de kinderen van de Wiekslag en de Marke. Omdat dit een carnavalsblad is doen we dit natuurlijk wel met een ludieke twist. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de gebruikelijke carnavalsrubrieken.


Lieke Blokhuis Kroezen

Lilian

Kooiker

Nico Hofhuis

Joris

Mark

Dennis

Bollen

Olde Hampsink

Koopman

Jarno

Paul

Marcel

Kleissen

Kroeze

Wim

Tijink

11


De benadering Het was woensdag 18 september en had er weer een werkdag opzitten. Kai had mij een bericht gestuurd met de vraag of ik voor zijn schoonvader een buitenset van hout wou maken. Ik reageerde enthousiast en zei dat hij maar een keer langs moest komen voor wat schetsen en dergelijke. Het was rond half 7 en had alles al netjes voorbereid voor ons overleg. Het duurde maar en duurde maar, uiteindelijk zag ik hem voorbij rijden. Daar ging weer een paar min over heen en zag hem weer voor bij rijden. Daar ging mijn mob, het was

Kai….hij vroeg waar ik nou precies woonde omdat hij het niet meer wist. (wat ik al heel raar vond ) Kai zei dat ik even naar buiten moest komen zodat hij me dan kon zien. Natuurlijk ik naar buiten en zag hem nog niet staan. Loop even richting de dierenarts zei die, ik daar heen en zag hem al meteen om de hoek staan. Na veel handgebaren te maken dat hij achterom moest kijken liep ik er maar naar toe. Het was niet alleen Kai die in de auto zat maar ook Diewe die in de auto zat. Kai was toen lekker direct en zei dat ik in moest stappen, en ik deed dat toen maar. Ze zeiden de eerste honderd a tweehonderd meter niks en vond het allemaal maar raar. Maar ik zag Diewe en Kai al mooi met elkaar ouwehoeren en toen begon het me te dagen. Diewe draait zich om en zegt dat ze nog een jeugdprins zochten…ik wist niet wat ik moest zeggen kon het eigenlijk niet beseffen wat ze vroegen. Het duurde maar even en zei dat ik het ging doen maar dat ik wel even met het thuisfront moest overleggen. Ze vroegen wie ik graag als mijn adjudant wou hebben, daar hoefde ik geen seconde over na te denken en zei dat ik graag Bas als mijn adjudant wou. Na een paar minuten rond gereden te hebben werd ik weer netjes bij huis afgezet. Mijn vriendin Anke zat nog bij mij op de bank en vroeg meteen wat ik toch al die tijd had gedaan. Wat is er toch met je zei ze, ik zei dat ze naar buiten moest kijken en dat deed ze. Ze zag Kai en Diewe in de auto zitten maar kon de link nog niet leggen. Ik zei tegen haar dat ik dit jaar carnaval ga vieren als jeugdprins…ze was helemaal door het dolle heen! Mijn ouders zaten op dat moment in Portugal, ik belde ze op en zei wat me was overkomen. Ze waren enthousiast en zeiden dat het door moest gaan. Er gingen een paar dagen overheen en eindelijk kreeg ik te horen dat Bas ja had gezegd. Ik kon niet wachten om hem op te bellen en dat deed ik dus ook. Hij is diezelfde dag nog bij mij geweest en hebben die avond heerlijk de eerste biertjes op cv 20132014 gedronken.

12


Na een geslaagde vrijdag avond/nacht bij de schuttersfeesten tubbergen ging de wekker weer vroeg af, want er moest weer gewerkt worden in de werkplaats. Met de brakke kop aan het werk totdat het rond het middaguur was en ik Wietze zou verwachten bij de werkplaats in Weerselo. De avond ervoor had ik hem gesproken en hij zou langskomen voor een kop koffie. Achteraf was dit al vreemd want het was gewoon een smoes om te weten waar ik op dat moment zal zijn. Hij was nergens te bekennen en niet te bereiken en besloot maar weer aan het werk te gaan. Er ging een tijdje overheen totdat mijn mobiel overging. Ik kende het nummer niet en meende na het oppakken dat ik ene Hielke aan de telefoon had die buiten stond te wachten. Ik ook naar buiten en trof daar geen Hielke maar Dieuwe en Tim aan. Ik had nog geen vermoeden en geen idee wat ze wilden, maar nam ze mee naar de werkplaats waarin ik enthousiast begon te vertellen over de afzuiginstallatie wat ik pas had aangelegd en de vele opdrachten die ik had totdat ik werd onderbroken door de 2 heren en de vraag kwam of ik adjudant wilde worden dit jaar. Het was even stil en het kwam nog niet goed tot me door (wat waarschijnlijk door de avond ervoor kwam). Mijn eerste vraag was wie dan de prins zou worden. Ik ging bij mezelf na wie dat zou worden en ik kwam al snel bij Wietze terrecht, maar dat zou ik achteraf pas horen. Dieuwe en Tim gingen na een tijdje weer weg en ik weer aan het werk, wat niks meer opschoot omdat ik nog maar één gedacht had. Ik ben naar huis gereden smiddags en heb het verteld aan pa en ma en die waren best enthousiast. Later gebeld met Marlin en ’s avonds opgebeld naar Dieuwe dat ik het ging doen! Wietze was ondertussen nog mooi stil gebleven en zat in spanning met Anke te wachten op mijn antwoordt, totdat hij Tim en Dieuwe had gesproken die al tegen hem gezegd hadden dat Bas het wel zou doen. Hij besloot me op te bellen en ’s avonds hebben we de eerste paar van het nieuwe carnavalsseizoen gedopt.

13


14


Fysio Tubbergen Fysio Albergen Fysio Vasse www.bewustbewegen.com

HB GROUP

WWW.hb-almelo.nl

15


Zaak’n doon op 61c?

Doar kriej proat van!

Heb ie wa gearn dat de leu oawer oe proat? Dan bi’j op ‘n Industriestroat 61c in Tubbig an ‘t juuste adres!

Industriestraat 61c Tubbergen Tel. 0546 622 966 www.hampsink.com

Industriestraat 61c Tubbergen Tel. 06 43 58 08 29 www.woutermarkvoort.nl


Carnavalspak van het jaar Vorig jaar won Shalaila Voorgevel onze Carnavalspak van het Jaar Award. Ook dit jaar hebben we weer vele inzendingen ontvangen van onze lezers, iedereen bedankt daarvoor. Natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn.

De ‘Jeugdraad Tubbergen Carnavalspak van het jaar Award’ is gewonnen door Amber te Naar. Gefeliciteerd Amber, de redactie komt de prijs binnenkort persoonlijk thuis bezorgen!

Naam: Amber te Naar Adres: Burgemeester Stegerslaan 6, Tubbergen Leeftijd: 24 Amber’s filosofie: “Ik ga deze carnaval die stoere boys van de Happy Fris Brigade helpen met het opsporen van jongens die alcohol drinken terwijl ze nog geen 18 zijn. “Ik neem persoonlijk een alcoholtest af en als ze stout zijn geweest neem ik ze mee. Zo kan ik ook mijn steentje bijdragen aan deze maatschappij.”

17


18


Toen in 1811 mr. Louis Johannes Barendtszen de eerste burgemeester van Tubbergen werd wist hij nog niet wie hem allemaal gingen opvolgen. Meer dan 200 jaar later zijn er al velen die hem opgevolgd hebben als burgemeester van ons mooie dorp. Veel verschillende types hebben we gehad. Bekwaam of onbekwaam, bekend of minder bekend. De bekendste namen zijn namen van burgemeesters die we in het dagelijks leven nog veel terug zien. Denk aan Theodoor Schaepman, de broer van het standbeeld op de Esch. Of aan Kolenbrander, die een eigen hof heeft in het centrum van Tubbergen. Zo was er een Burgemeester tijdens de boerenopstand die door een brandbom zijn huis in een vuurzee zag worden omgetoverd. Ook kennen de meesten van jullie de Burgemeester Verdegaalhal. Burgemeester Verdegaal kwam vlak voor de opening van de sporthal in 1975 om het leven tijdens een tragisch verkeersongeluk. Naderhand is de, toen net nieuwe, sporthal naar hem vernoemd. Wat dacht u van de burgemeesters van een (Duits) adelijke familie in Tubbergen. De familie Von Bönninghausen leverde maar liefst twee burgemeesters: de broers Egon en Ernst. Egon werd voor de oorlog als Burgemeester van Ootmarsum ontslagen vanwege pro-Duitse uitlatingen. Tijdens de oorlog werd hij benoemd tot burgemeester van ons dorp. Op aandringen van zijn moeder ging Egon later bij de Waffen-SS. Hij vertrok naar het oostfront en kwam niet meer terug. Hij overleed in een oorlogshospitaal in het huidige Oekraïne. Ernst volgde zijn broer later in de oorlog op. Als NSB-er en vriendje van Mussert werd hij na de oorlog tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Later werd hij accountant in Enschede en stierf in 1973. De naam Von Bönninghausen kennen we nog steeds in Tubbergen. Er is nog altijd een straat naar deze familie benoemd. Wietze Potijk, onze jeugdprins, woont zelfs aan deze straat. Ja, zo valt over elke burgemeester wel een smakelijke, verdrietige of een andersoortige anekdote te vinden. Toch is het vreemd dat jeugdige inwoners van Tubbergen zelden of geen klik met een burgemeester hebben gehad. Waarschijnlijk is dit omdat ze vinden dat deze niet midden in de samenleving staan. Of zou het zijn dat de woorden van de burgemeesters geen aansluiting vinden bij de jeugd? Zo is het niet uit te leggen dat we een aantal jaren geleden een burgemeester hadden die regelmatig goed gevuld de kroeg uit kwam en we nu een burgemeester hebben die twee dagen in de week bezig is met Happy Fris. Fris met prik bruist wel, maar stimuleert dit ook de saamhorigheid en de gezellig-

heid? Een klein alcoholische versnapering op zijn tijd moet gewoon kunnen. Dat vindt vast iedereen in Tubbergen. Doe dan ook niet zo moeilijk. Over één burgemeester in Tubbergen is weinig vinden. In onze residentie, de enige burgemeester waar je zowel door de voor- als achteringang naar binnen wil gaan, hangt een foto van een burgemeester die er uitziet als een eerlijke rechtvaardige jongeman. Iemand waar we ons mee kunnen identificeren. Iemand die de hele dag bruist. Laten we hopen dat de huidige en komende burgemeesters eens goed naar de foto van deze jongen kijken. Tubbergen moet bruisen en dat doe je niet met Happy Fris en zaken waar 98% van de Tubbergse inwoners weinig aan hebben. Tubbergen laat je bruisen door evenementen zoals carnaval, Schröder Masterclass, Foxweek en Glasrijk. Tubbergen laat je bruisen door het stimuleren van de verschillende verenigingen in ons dorp. Ook al is het een sport-, culturele-, of carnavalsvereniging: stimuleren die handel! Niet moeilijk doen over vergunningen, bestemmingsplannen, of andere bureaucratische onzin. Hou het simpel en creëer leefbaarheid. Zorg voor gezelligheid en betaalbare leefbaarheid in Tubbergen. Laat de burgemeester daarbij het voortouw nemen. Alleen daardoor zorg je ervoor dat Tubbergen BRUIST!

De bruisende burgemeester. 19


persoonlijke service... maatwerk en efficiëntie... veelzijdig en flexibel...

op elk installatie-vraagstuk een passend en vakkundig antwoord

loodgieterswerk electra & domotica cv & vloerverwarming nieuw- & verbouw duurzame energie voorzieningen • dakbedekking (EPDM, bitumen) • datanetwerken • onderhoud

• • • • •

Totaal Techniek Vrielink | Haarweg 15 Tubbergen | 06 51 66 20 29

20


• ElEktra • VErwarming • loodgiEtErswErk • sanitair

Galvanistraat 34, 7651 DH Tubbergen Tel.: 0546 622333, Fax: 0546 622415 E-mail: info@installatiebedrijfeppink.nl Website: www.installatiebedrijfeppink.nl

21


e Bo

en ans tJ

, 10 jaar: groe

p7 b

De eerste vrijdag van de carnaval is voor veel mensen de dag van de verlichte carnavalsoptocht. Voor de Tubbergse basischooljeugd is dit een wel hele vette dag! Het is de dag waarop niet de leraren, maar de kinderen het voor het zeggen hebben!

este Me

r André Kro

jaa

roep 7 r: g

ze, 11 jaar: g Kroe roe y p Jo

Basisschool De Wiekslag Wat vinden jullie het mooist aan Carnaval? M.A.: De gezelligheid op school, de optochten en de gala-avonden. Boet: De wagens in het donker zijn erg mooi om te zien. En ook de prinsverkiezingen op school zijn super leuk. Joy: Carnaval is leuk, vooral de muziek en het dansen zijn gaaf. Ook de grote wagens zijn leuk om te zien. Wat vind je van Carnaval op school? M.A.: Toen ik kwam werken op school was er nog niet echt het carnaval zoals we dat nu vieren. Ik heb me ingezet om het e.e.a. van de grond te krijgen en nu is het een geweldige traditie geworden met de prinsverkiezing, de voorstellingen en de spelletjes in de klas. Echt geweldig!! Boet: Het verkleden vind ik heel gaaf en de spelletjes in de klas zijn ook erg leuk. Joy: De playbackshows en de optocht zelf zijn heel erg leuk. In de klas is het ook heel gaaf, omdat we altijd leuke spelletjes doen. Wel is het jammer dat we geen confetti mogen hebben op school.

22

7

b

ne ,5 2

‘s Morgens is het een drukte van jewelste bij basisschool De Wiekslag. De een nog mooier verkleed dan de ander. De kinderen van basisschool De Marke en basisschool De Wiekslag verzamelen zich voor de optocht. En niet zomaar één.. Het is de eerste optocht van het carnavalsweekend onder leiding van de schoolprins en schooladjudant met hun raad van elf. Als voorbereiding op aankomend carnavalsjaar hebben we een bezoekje gebracht aan beide basisscholen.

Hoe ga je verkleed? M.A.: De laatste jaren gaan we met alle leraren hetzelfde verkleed. Hoe we dit jaar verkleed gaan weten we nog niet, dat zie je vanzelf. Boet: Vorig jaar was ik als punk, maar ik weet nog niet hoe ik dit jaar verkleed ga. Ik wil nog wel eens verkleed gaan als meisje. Joy: Vorig jaar was ik als boerenmeisje. Dit jaar wil ik met de vriendinnen verkleed gaan als kusjesmeisje, maar niet om kusjes aan de jongens uit te delen hoor. Doe je zelf ook nog mee met een carnavalsoptocht? M.A.: Vroeger was ik altijd dirigent van het bloaskapel in Geesteren. Ik ben zelfs ooit een keer adjudant in Geesteren geweest, in 1983. De laatste jaren kijk ik altijd de optocht in Geesteren en Tubbergen en ik ga natuurlijk naar de gala-avonden. Boet: Ik doe elk jaar mee met de kinderoptocht. Dit jaar wil ik een vliegtuig maken en dan gaan de jongens verkleed als piloot en de meisjes als stewardessen. Joy: Ik loop elk jaar mee met de kinderoptocht en de grote optocht. Ook wil ik graag meedoen met de verlichte carnavalsoptocht, maar dat kan nu nog niet. Welke meester of juffrouw gaat het leukst verkleed met carnaval? M.A.: Henk Blikman. Boet: Juf Odyle, als hippie. Joy: Juf Odyle, als hippie.


Basisschool De Marke

Su

de id

(6):

gro ep 2

6) en Lisa Aalderi elt ( nk b n (6) tte :g a K ro s e u 3

Ju f

Hoe ga je verkleed? J.L.: Ik ben al eens verkleed geweest als piraat en als Spaanse danseres, maar voor aankomend jaar verklap ik het nog niet. De Meiden: Toen we klein waren gingen we verkleed als Mega Mindy. Vorig jaar waren we verkleed als cheerleader en dit jaar gaan we misschien weer als cheerleader, maar het kan ook nog iets anders worden. De Jongens: Vorig jaar was Joshua verkleed als Spiderman en Hidde weet het even niet meer, maar dat is ook al zo lang geleden. Dit jaar gaan beiden verkleed als politieman of als spider-man. Doe je zelf ook nog mee met een carnavalsoptocht? J.L.: Ik doe ook mee aan de carnavalsoptocht met onze onze buurt, de Beethovenboulevard. Vorig jaar hebben we ook meegedaan met de verlichte optocht en de Rosenmontag optocht. Ook dit jaar hebben we een thema, maar dat blijft ook nog even geheim tot aan de carnaval. De Meiden: We doen elk jaar mee aan de schooloptocht bij de Wiekslag. De Jongens: Wij doen ook elk jaar mee aan de schooloptocht bij de Wiekslag. Ook willen we nog een keer meedoen aan de echte optocht, maar daarvoor zijn we nog te klein.

Joshua St John

p

Wat vind je van Carnaval op school? J.L.: De schoolcarnaval is heel erg leuk voor de kinderen: de optocht bij de Wiekslag, de muziek en de optredens en playback acts die alle kinderen doen. Het hoogtepunt is de komst van de hoogheden, de raad van elf, de jeugdraad en de Böll’kesbloazers. De Meiden: Het dansen, de muziek en de carnavalshoek zijn het leukst aan de carnaval op school. Vorig jaar hebben we een hele lange verlichte optocht geknutseld. Iedereen heeft een wagen getekend en die hebben we achter elkaar gemaakt, zodat we een hele lange optocht hadden. Daarna heeft juffrouw Lieske lichtjes opgehangen en toen hadden we ook een optocht in de klas. De Jongens: Het schminken is het leukst van de carnaval op school. We mogen allemaal verkleed komen en dat is heel grappig want iedereen is anders verkleed.

H

Wat vinden jullie het mooist aan Carnaval? J.L.: Het allermooiste vind ik de saamhorigheid. Met jong en oud carnaval vieren. Het samen verkleden, vrolijk zijn, de voorbereidingen en optochten, gala’s en het feest! De Meiden: De optocht is het leukste aan de carnaval en dan vooral de verlichte optocht. Ook is de polonaise, met alle mensen van de carnaval op school, erg gaaf. De Jongens: De gewone optocht is het leukste aan de carnaval. Ook de dansjes en stukjes die we op school doen zijn erg leuk.

) en f (6 o h Olt

es Li

ke

ja , 54

ar: Groep 1/2

Welke meester of juffrouw gaat het leukst verkleed met carnaval? J.L.: Els Heuvels, ze heeft elk jaar iets origineels. De Meiden: Juf Lieske, als Spaanse danseres. De Jongens: Juf Lieske, als Spaanse danseres.

23


De grote dag De kinderoptocht.. een jaarlijks spektakel in Tubbergen. Voorheen op Rosenmontag en sinds een paar jaar op de zaterdag in het carnavalsweekend. De dag waarop het Tubbergse Kroost de straten opvrolijkt met prachtige kleren, mooie wagens, leuke spreuken, gejuich, gezang en gezelligheid. Zelf gemaakt of met een beetje hulp van het thuisfront. Om dit alles te organiseren wordt er, achter de schermen, veel werk verricht. Al meer dan 15 jaar zetten Marit (Tasche) en Rosalien (Mollink) zich in om de kindercarnaval een groot plezier te laten zijn voor de kinderen. Toen onze kinderen nog op de basisschool zaten zijn wij gevraagd om de kindercarnaval te organiseren en voor je het weet ben je 15 jaar verder. Beide dames vertellen vol enthousiasme over het kindercarnaval. Elk jaar brengen ze voor de carnaval een bezoek aan de basisscholen om het draaiboek door te nemen en alles goed op elkaar af te stemmen. Ook wordt de kinderoptocht door beide dames georganiseerd. De optochten zijn fantastisch voor de kinderen. Ze staan op de grote wagens van de Schaopnböllkes en de Schaopnköpkes, maar ook bijna alle carnavalsverenigingen van Tubbergen nemen deel aan de kinderoptocht. Het is een echt kinderfeest. De dames zijn eensgezind: “het is wel veel werk, maar de blije gezichten van de kinderen zijn onvergetelijk mooi”. salien Mollink tussen kinder en va en Ro e h n de Ook dit jaar wordt er weer een fantastische optocht georganiseerd sc a T Wie rit a waaraan je zeker mee moet doen, iets wat je niet kunt missen. Weet ksl M ag . jij met je vriendjes, vriendinnetjes of alleen iets heel leuks? Geef je dan op!! Je hoeft geen inschrijfformulier meer in te leveren om mee te doen met de Kinderoptocht. Vanaf 1 uur voor de optocht kun je je opgeven bij het meldpunt (binnen bij het Oale Roadhoes). Ik zou er snel bij zijn want wie weet win je wel een hele leuke prijs. We zien jullie dan…

Alaaf Alaaf Alaaf

Hallo allemaal,

Tubbergen. Kortom, het was heel leuk! Gijs Kokhuis

“Ik wil mijn kameraden, mijn zusjes en de noabers nogmaals bedanken. Het was top!” 24

Sch oo l pr

sG

uis en adjudant okh Mi K lou ijs

S

link ve te

Na schooltijd ging mijn klas mee naar mijn huis. We gingen een feestje bouwen. De “noabers” gingen ook nog een boog voor mij maken. Een paar dagen later was de carnavalsoptocht. Ik mocht samen met Milou en de jeugdprins Daan en jeugdadjudant Chiel in het topje van een carnavalswagen staan. De optocht was heel leuk, ik zag veel bekende mensen. Even later waren we binnen in de school. Ik mocht met Milou en de raad van elf mee dansen met de optredens van alle groepen. Het was nog niet voorbij, want ik mocht ook nog mee op de wagen bij de kinderoptocht in

in

Afgelopen jaar was ik, Gijs Kokhuis, de schoolprins van de Wiekslag samen met adjudant Milou Stevelink. We begonnen door middel van lootjes trekken in de klas, omdat er veel kinderen mee wilden doen voor prins of gewoon voor de raad van elf. Uit eindelijk hadden Mats Olde Dubbelink en ik het cijfer geraden. Mijn kameraden en mijn zusjes hielpen mij met de carnavalswagen bouwen. Toen was het zover, het campagne voeren op het schoolplein. Het campagne voeren ging heel erg goed. Veel kinderen liepen achter mijn wagen aan. Een paar dagen later zaten we op de trap in de school voor de uitslag. Ik wist bijna zeker dat het goed zou komen, maar ik vond het nog wel spannend. Toen was het moment aangebroken, de bekendmaking van de prins en adjudant. De meester zei dat Gijs Kokhuis prins was en Milou Stevelink adjudant. Ik was heel blij.


25


k w a l i t e i t s z o r g

certificeringsbegeleiding

.

trAining en opleiding

s

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu ISO/VCA/BR L/CE/HACC P etc. Voedselveil igheid Procesborg ing

Middelbare Veiligheidsk unde Hogere Veiligheidsk unde

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

, Tevredenhe idsonderzoe k Ongevallen onderzoek

CE-markerin g en VCA Opleiding

Vergunning enbeheer

Interne auditting

Beleidsontw ikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveil igheid

MVO en prestatielad der

Cultuur en gedrag

Arbo en milieu coรถrdinator

CO2 footprint

Procesoptim alisatie

Energielabe ls EPA

Risico inventarisat ie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveil igheid

Almelo

26

t r a i n i n g

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.n l


Prins Gerrit 1 en adjudant Gerard 1997

Uit de oude steek “Ak vieftig wör, wik òk nog’n moal Prins wönn!” Dit zei Gerrit voor hij 50 werd. Eén dag na zijn 50e verjaardag werd hij gevraagd, op 5 oktober 1996. Hij hoefde er niet over na te denken, want hij wist wat hij wilde. Maar welke adjudant? Deze aspirantadjudant werd ’s middags gebeld of hij even bij Adrie Beekman wilde komen. Hij maar denken, toen hij op de fiets naar Arie (‘de politie’) ging: ‘Wat heb ik fout gedaan?’. Maar toen hij gevraagd werd om adjudant te worden, viel er een last van hem af. Gelukkig geen bekeuring! Maar welke Prins wordt het dan? Hierop werd geen antwoord gegeven…., maar hij dacht ‘Er is er maar één die mij als adjudant wil hebben: Gerrit Echtermeijer’. Dus hij zei ‘Ja’. Toen kwam Gerrit en wist adjudant Gerard Masselink: ‘Dat klikt wel’. Prins Gerrit 1 en adjudant Gerard. Vooraf is het stel veel bij elkaar geweest om te overleggen. Niemand was wantrouwend, want ze waren kameraden, zwagers en verzorgden samen het ‘oud papier’. De opkomst gebeurde in de aanhanger van de Dr. Schaepman Harmonie. Toch was het wel spannend voor Gerrit, want door één van de spreuken ‘Nen echt’n meyer’ dacht men al dat hij prins zou worden. De adjudant is zelfs die dag gewoon gaan werken, een dagtocht naar Winterberg. Dat was ook beter voor de verwarring. Na de opkomst, feestelijkheden en gezellige avond ging men eieren eten bij de Prins……. Henriëtte en Paula maar eieren bakken. Super lekker en erg gezellig.

Daarna kwamen ook de plichtplegingen. De gala-avonden: deze waren, zoals nog steeds, super. Ook van de deelname aan de optochten in Albergen en Geesteren hebben ze genoten. Schoolcarnaval in Tubbergen, op Don Bosco in Almelo (met lekkere pannenkoeken) en in Fleringen... het was fantastisch. De kinderen kijken echt uit naar de Prins, in z’n prachtige outfit. Die mooie cape en steek met veer. De optochten in Tubbergen, zowel zaterdag de grote optocht, als maandag de kinderoptocht waren een genot om te zien. “Iedereen is zo lang bezig om dit moois te bouwen en als je als Prins dan deze kleurige stoet ziet denk je: dat is allemaal voor mij, Prins Gerrit 1!”. Toen nog de laatste dag: Bokverbranden. ’s Middags met de hofbus naar Agelo, ’s avonds gezellig samen ‘moos met’n butke’ en daarna…..de Bok verbranden. De feestavond was er een in de vorm van “gokken”. In de kantine op de klootschietersbaan in Reutum hebben we in september de afsluitende feestavond gehouden. Een mooie ‘gok’avond met Black Jack, roulette e.d. en een barbecue. Helaas kwam voor de zwagers in november 1997 een einde aan de regeerperiode van prins Gerrit 1. Het was een fantastische periode, die ze niet gemist zouden willen hebben. Een alaaf van... Prins Gerrit 1, Adjudant Gerard en de Hofdames Henriëtte en Paula.

27


Bakk erij•P atiss erie• Choc olate rie

Grotestraat 61 • Tubbergen • 0546-621 312

Als je blieft!

28


29


Nat met carnaval? Gezellig uit je dak op hoog niveau...!! Deze kreet kom je tegen op de website van VKC’03, de Vlaskikkers Kuiperberg Combinatie ’03. Een fanatieke maar bovenal gezellige club waterpoloërs uit Tubbergen en Ootmarsum. De vereniging telt op dit moment 111 leden en bestaat uit 3 jeugdteams, 3 herenteams en een damesteam. Dat fanatisme en gezelligheid perfect samengaan met het behalen van goede resultaten bewijst deze vereniging al jaren. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen in de Waterpoloveste van Tubbergen, zwembad de Vlaskoel. Mooi daj d’r bint Benieuwd wat we de avond brengt nemen we plaats aan de bar in de kantine. Vrijwel direct worden we aangesproken door een van de leden die, ietwat nieuwsgierig, aan ons vraagt: Bunt jullie van de carnaval? Klopt, wij zijn van de carnaval en we komen voor... Joa joa dat hek heurt, mooi daj dr bint. Een goed begin van, wat achteraf bleek, een gezellige avond.

“Carnaval is gewoon een superfeest. Het feest is helemaal compleet wanneer ik, met het hele team, geniet van de laatste biertjes van de avond. Vervolgens steunen we elkaar waar nodig is. Want samen uit is samen thuis.” Raymond Broenink.

30

In de kantine is het geschreeuw, de aanmoedigingen en het gefluit duidelijk hoorbaar. Bij een kijkje door het raam zie je, naast rondvliegende ballen, ook een zwembad vol met mannen. Fanatieke mannen met enorm gespierde armen die bezig zijn met schietoefeningen op de goal. En dit gaat hard, keihard! Volgens ons hebben de heren net zoveel kracht in hun arm dan Johan Neeskens in de rechter. Kameraden De waterpoloërs van heren 1 zijn meer dan een team fanatieke sporters. Het is door de jaren heen een hecht kameradenteam geworden. Dit blijkt ook wel na afloop van de training. Onder het genot van een pilsje rolt menig verhaal over de grote stamtafel. De afgelopen jaren is het team geëindigd in de middenmoot van de 3e klasse landelijk. In vergelijking met voetbal is het dezelfde klasse waarin noaber TVC ’28 opereert. Op het moment van dit schrijven staat het team op een verdienstelijke vierde plek. Desondanks hebben de heren een uitgesproken doelstelling voor dit jaar: Kampioen worden! Toernooi Al snel wordt duidelijk dat de toernooien het mooist zijn. Zo wordt jaarlijks meegedaan aan toernooien in Schoonebeek, Ter Apel en Sittard. Het toernooi in Sittard is veruit de gezelligste van allemaal. Op de vrijdagavond gaan we dan naar Sittard. Bij aankomst wordt vrijwel direct koers gezet richting de feesttent om


daar tot diep in de nacht te feesten. Alleen feesten? Zeker niet, menigeen heeft s’ morgens een kater of nog erger ze kunnen niet eens rechtuitlopen, laat staan zwemmen. Zo ook vorig jaar toen een van de heren (de naam zijn we voor het gemak maar even vergeten) hier ook de nodige problemen mee had. Hij dook heel enthousiast het zwembad in, maar vergat daarbij de bewegingen te maken die normaliter zo standaard zijn voor waterpoloërs. Met als gevolg… U raad het al, bijna verzopen in het zwembad. Soms maakt drank meer kapot dan je lief is!! Ook organiseert de vereniging jaarlijks een toernooi voor de niet waterpoloërs onder ons. Een gezellige dag waaraan je zeker moet deelnemen. Natuurlijk ook de ideale manier om je kunsten in het water te vertonen en wie weet wordt je wel geselecteerd voor een plekje in het 1e. Opgave kan via een van de leden die te vinden zijn op de website www.vkc03.nl. Barproat Dit team heeft ook kwaliteiten buiten het zwembad. Tijdens en na de verlichte carnavalsoptocht zijn ze te vinden bij Fox. Niet om te feesten, maar om met zijn allen u te voorzien van drank en patat. Vooral het eind van de avond blijkt populair bij de heren. Dan wordt er heel wat gelachen met sommige gasten, of beter gezegd, gelachen om sommige gasten. De vrouwelijke gasten zijn meer dan welkom. Zo ook vorig jaar toen er aldus de heren wel een ‘onmeunig skier ding’ binnenkwam. Het zal u niet verbazen dat deze meid een gezellige en

“Tijdens carnaval sneuvelt menig relatie, om welke reden dan ook. Ik heb al jaren een relatie en heb zo zijn eigen theorie. Houd tijdens carnaval zakelijk en privé gescheiden, dan komt alles goed.” Bram Paus.

goedkope avond heeft gehad. Het vrouwelijk schoon bleek, helaas, een nichtje te zijn van een goede bekende van de heren. Deze kwam de volgende dag met de boodschap: Mijn nichtje wil jullie allemaal bedankten voor de eerste kater in haar leven! En dat voor Weinig! Good doan kearls!! De tijd vliegt en inmiddels is het al weer ver na twaalven. Wij willen VKC’03 via deze weg bedanken voor hun gastvrijheid en een zeer geslaagde avond. Een sportieve Alaaf!!

31


GR-computers Het adres voor: Advies, van vraag tot koop Ondersteuning, speciaal voor senioren Nieuwe computers en laptops Reparatie Installatie software Onderdelen Installatie Internet

Gert Regeling Oranjestraat 38 7651 EH Tubbergen Telefoon: 0546-62 25 63 Mobiel: 06 14 10 12 98 www.gr-computers.nl info@gr-computers.nl

“Ik wil een systeem dat werkt, gemakkelijk in gebruik is en lage gebruikskosten heeft� De techniek. De oplossing Bij ons koopt u niet alleen techniek, maar koopt u vooral een oplossing met toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld een betere bereikbaarheid, een snellere verbinding, of een veiliger pand. Techniek vertaald naar oplossing. Simpel toch?

Randapparatuur

De techniek. De oplossing

Communicatie IP oplossingen Telecom Netwerken Narrowcasting Beveiliging Inbraak Brand Toegang Camera-observatie

www.loohuis.nl

Geen zorgen door duurzame installaties op maat

De energie van morgen www.loohuisgroep.nl

Onderstaande installatiebedrijven behoren tot de Loohuis Installatiegroep: Loohuis Fleringen

Loohuis Hardenberg

Loohuis Heeten

Weber Hengelo (O)

0546 - 629 629

Hofman Nijverdal

0523 - 625 060

Joop Elders Raalte

0572 - 388 488

Assies Zwolle

074 - 2 490 290

Loohuis-ITA Apeldoorn

0548 - 631 650

Loohuis-Meulenbeld Almelo

0572 - 351 278

Loohuis-Meulenbeld Enschede

038 - 46 81 800

055 - 36 81 600

Loohuis Rheine (Dld)

0546 - 57 77 33

0546 - 57 77 33

0049 - 5971 96500

altij d de nieu wst e woo ntre nds

SCHRAMEIJER MEUBELEN Molenstraat 32, Tubbergen tel. 0546-623239

4. 0

00 2

m

32

www.schrameijer.nl


Rabobank Noord Twente wenst u

een plezierige carnavalstijd!

rabobank.nl/noordtwente Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.


Gezelligheid kent geen tijd! 5½ uur onbeperkt eten en drinken in Bourgondische ambiance voor een vast bedrag van € 31,50 Jan Steen Tubbergen

Uelserweg 85 • 7651 KV Tubbergen 0546 62 24 42 • tubbergen@restaur antjansteen.nl

www.restaurantjansteen.nl

34


Vele lichtpuntjes in Tubbergen Entreeheffing De entreeprijs voor de verlichte optocht is dit jaar hetzelfde als vorig jaar: ¤ 2,- per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. De toegang tot de Carnavalallée (feesttent) en overige horecagelegenheden is gratis. Gezien de drukte ieder jaar, wordt u aangeraden op tijd aanwezig te zijn. Dit geldt zowel voor de optocht als voor het feestgebeuren.

Tijdelijke verkeersmaatregelen • afsluiting Reutummerweg, tussen de Boskampstraat en de rotonde, vanaf 14.00 uur tot ca. 22.30 uur; • afsluiting entreegebieden en route optocht vanaf 17.30 uur tot direct na afloop van de optocht; • afsluiting Grotestraat ter hoogte van het Raadhuisplein vanaf 18.00 uur tot ca. 02.00 uur; • in de L. van Bönninghausenstraat zal vanaf 18.00 uur tijdelijk éénrichtingsverkeer worden ingesteld, vanaf de rotonde Reutummerweg richting de rondweg.

Met dank aan: Sponsoren, diverse Tubbergse verenigingen, politie, brandweer, EHBO, gemeente en alle (overige) inzetbare vrijwilligers.

Voor nadere informatie

Crisis of niet... Op vrijdag 28 februari zijn er weer vele lichtpuntjes waar te nemen in Tubbergen! Laten we hiermee dus maar inspelen op de positieve signalen, die zo langzamerhand in voorzichtige mate zijn waar te nemen en hopelijk het begin betekenen van een verbeterende economie. Carnaval is bij uitstek een feest om alle dagelijkse beslommeringen even te laten voor wat het is, dus reden temeer voor de Stichting TVCO om op vrijdag 28 februari 2014 de aftrap te geven voor een bruisend carnavalsweekend in Tubbergen. De jubileumeditie van vorig jaar was er voor de organisatie één, waarbij vreugde en verdriet hand in hand gingen. Enerzijds was er volop euforie over (het verloop van) de optocht en alle bijbehorende jubileumactiviteiten, anderzijds was er het verdriet over de afnemende gezondheid van één van onze bestuursleden, Jan Harink. Op 6 maart 2013 hebben wij veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen. Het gemis is nog steeds groot en één ding is zeker, wij zullen hem nooit vergeten!! Desalniettemin is de draad weer opgepakt en richten we ons inmiddels alweer op de 12e editie van de verlichte optocht. Ook dit jaar verwachten we weer een uniek verlicht spektakel, waarvan wij zeker weten dat het publiek onder de indruk zal zijn. Hoewel de organisatie momenteel nog druk doende is om alle puntjes op de i te zetten, staan diverse deelnemers alweer te popelen om straks met hun praalwagens en/of loopgroepen door de straten van Tubbergen te trekken. De Kroegtijgers gingen vorig jaar helemaal uit hun dak, toen zij de wisseltrofee wisten te bemachtigen. Weten zij deze dit jaar wederom te behouden of ……… De prijsuitreiking vindt dit jaar in ieder geval weer plaats in de Carnavalallée (Raadhuisplein), rond 22.45 uur. Voor en na die tijd kan zowel hier, als ook in de overige horecagelegenheden, gefeest worden. Wij wensen iedereen een supergezellig carnavalsseizoen en hopen u natuurlijk te zien op vrijdag 28 februari a.s. De Twentse Verlichte Carnavalsoptocht in Tubbergen is namelijk ook dit jaar beslist weer een bezoekje waard. Claudia Vogelaar-Timmers, voorzitter Stichting Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

www.verlichtecarnavalsoptocht.nl 35


36

SponsorSuite

Routeverloop:

De sponsoren worden uitgenodigd om de verlichte optocht vanuit de SponsorSuite (=mobiel cafĂŠ) te bekijken. De SponsorSuite is gesitueerd aan de Julianastraat, op de parkeerplaats naast het gemeentehuis.

1. Boskampstraat 2. Grotestraat 3. Burg. Smalstraat 4. Almeloseweg 5. Prins Bernardstraat 6. Julianastraat 7. Uelserweg 8. Bruno van Ommenstraat 9. Reutummerweg


37


38


39


PUR SCHUIM SPUITBUS Verkrijgbaar bij o.a.: Bouwbedrijf Hoek, Bouwgroep Twente etc.

DAME VOOR DE DORST Waarschijnlijk verkrijgbaar tijdens de carnavalsdagen...

40


LEKKER KOUD BIERTJE Verkrijgbaar bij o.a.: Café Fox, Jan Steen, Droste’s HCR Fortkamp, De Troubadour, ‘t Oale Roadhoes etc.

BROS CHOCOLADE Verkrijgbaar bij o.a.: Cafetaria Fox

BADZOUT Verkrijgbaar bij o.a.: Parfumerie Ypma

WATERDICHTE LAARZEN Verkrijgbaar bij o.a.: Hofhuis Schoenen

BRANDBLUSSER Verkrijgbaar bij o.a.: Kreuwel Brandpreventie

AUTOWASBEURT Verkrijgbaar bij o.a.: Schröder Carwash, Groeneveld Autobedrijf BUBBELBAD MET DAME (Niet meer verkrijgbaar)

CHAMPAGNE Verkrijgbaar bij o.a.: Droste’s, ‘t Oale Roadhoes, Jan Steen etc.

KAUWGUM Verkrijgbaar bij o.a.: Avia Tankstation (DAME NIET INBEGREPEN)

ELECTRISCHE TANDENBORSTEL Verkrijgbaar bij o.a.: EP Eppink

JACUZI VOOR OP DE BOOT (Tijdelijk uitverkocht)

41


Zakelijk en privĂŠ; hoe is uw balans?

Samen voor succes

www.jong laan.nl accounta nts belastingadviseurs Julianastra at 16, Tubbergen telefoon 0546 62 25 25 e-mail tubbergen@jonglaan.nl

l l

42


Kwaliteit op het hoogste niveau! Uitvoering en advies op gebied van: · bitumen, EPDM en kunststof dakbedekkingen · koper- lood- en zinkwerrken ken

· dakgoten en hemelwaterafvoeren · renovatie- en nieuwbouwprojecten

· onderhoudscontracten

· 10 jaar garantie

· dakveili dak gheid

Vakinstallateur

Bleskolksingel 5A • Almelo • Telefoon (0546) – 47 37 04 • www.lowikdak.nl

ktechniek 105x145.indd 1

11-02-2009 16:40:13

43


Juul Koopman is als zoon van Henry en Ans Koopman een geboren en getogen Tubbergenaar. Buiten Tubbergen kent men hem voornamelijk als DJ Tartaros. Hij maakt sinds een aantal jaar furore als Hardstyle DJ. Als DJ ging hij zelfs al naar Australië en onlangs maakte hij zijn Tubbergse debuut op de schuttersfeesten. Tijd voor een verdere kennismaking met Juul. Wij spraken met hem over zijn ultieme passie: muziek maken.

“Qua buitenlandse landen heb ik nu België, Duitsland, Schotland, Finland en Australië mogen bezoeken. Waarschijnlijk komen daar volgend jaar Frankrijk en Italië bij.”

44


Waarom wilde je DJ worden?

Hoe kom je bij de naam Tartaros?

Toen ik 14 jaar oud was ontstond de interesse. Het begon met beelden van grote dance feesten. Dat zag er zo vet uit! Vol bewondering zag ik hoe de bezoekers dansten op de muziek die DJ’s live aan het mixen waren. Met die beelden in mijn achterhoofd heb ik toen de eerste Vinyls/LP’s gekocht. Op dat moment had ik nog geen draaitafels en kon ik de vinyls alleen afspelen op een oude platenspeler van mijn vader. Later heb ik via marktplaats draaitafels gekocht en kon ik de Vinyls ook echt mixen. Tegenwoordig worden er steeds minder vinyls gebruikt. Nu heb ik aan twee USB stickjes genoeg om mijn muziek te draaien. Dit vergemakkelijkt het reizen, maar het echte ‘draai gevoel’ is er wel een beetje af.

Ik draaide altijd thuis en had daar geen naam nodig. Maar als je op een gegeven moment gaat optreden is het toch handig om als DJ een opvallende naam te hebben. Mijn zoektocht begon op internet. Wikipedia met name. Er zijn enorm veel jongens en meisjes die er van dromen om DJ te worden. Veel namen waren al bezet dus het was nog best een flinke zoektocht. Later stuitte ik op namen uit de Griekse oudheid. Daar stond de naam ‘Tartaros’ ook tussen. De ‘Tartaros’ was een onderwereld waar mensen terecht kwamen als ze iets geflikt hadden. Dat klonk wel lekker en de naam was nog niet bezet. Vanaf dat moment is het DJ Tartaros.

Je wordt steeds bekender en maakt inmiddels je eigen nummers, hoe is dit zo gekomen? Het is een kwestie van veel oefenen en doorzettingsvermogen. Ik heb op een bepaald moment programma’s gedownload waarmee je zelf muziek kunt mixen en ben aan de slag gegaan. In de eerste jaren klinkt het nergens naar, maar naar verloop van tijd ging het me steeds beter af en begon het ergens op te lijken. Uiteindelijk, na ongeveer vier jaar, kreeg ik van anderen te horen dat ze mijn nummers tof vonden. Ik draaide toen alleen nog op mijn slaapkamer, toch wilden enkele andere DJ’s wilden mijn nummers gebruiken op feesten waar zij moesten draaien. Uiteindelijk werd op een groot festival een nummer van mij gedraaid. Dit is gefilmd en zelf heb ik dit op YouTube gezet. Het filmpje werd aardig vaak bekeken. Enkele dagen later werd ik gebeld door

Wat was je eerste grote optreden en wat vond je daarvan? Mijn eerste grote optreden was op WiSH Outdoor 2011. Dit is een driedaags festival in Beek en Donk. Toentertijd had ik nog maar twee keer eerder op veel kleinere feestjes gedraaid. Op WiSH Outdoor stond ik direct op de mainstage voor vierduizend man. Uiteraard was ik behoorlijk zenuwachtig. Maar nadat ik twee nummers had gemixt en zag dat iedereen genoot waren de zenuwen snel vertrokken. Dat optreden en die dag vergeet ik in ieder geval nooit meer. Mijn vader en moeder, die voor het eerst naar een dergelijk festival gingen, trouwens ook niet. Haha!

Wat is je het meest bij gebleven in je carrière? Dat zijn meerdere dingen. Twee jaar geleden werd op de mainstage van Decibel (één van de grootste festivals

“Op WiSH Outdoor stond ik direct op de mainstage voor vierduizend man. Uiteraard was ik behoorlijk zenuwachtig.” een internetradio zender. Ze wilden graag dat ik één keer per maand een mix kwam draaien. Uiteraard heb ik dat aangenomen. Ondertussen is die radiozender niet alleen een radiostation maar ook een label, boekingsbureau en uitgever van (mijn) muziek.

De elektronische dance muziek kenmerkt zich door veel verschillende genres en stromingen . Welk genre heeft jou interesse? Onder de naam Tartaros draai ik vooral het genre ‘Hardstyle’ en een enkele keer ‘Hardcore’. Soms produceer ik ook nummers die meer in de richting van ‘House’ gaan , maar door tijdgebrek kom ik daar te weinig aan toe.

van Nederland) ineens mijn nieuwe nummer gedraaid door één van mijn grote voorbeelden. Ik stond tussen dertigduizend mensen te dansen op een nummer dat ik zelf had gemaakt. Dat vergeet je nooit! Maar ook optredens blijven me altijd bij. Zo stond ik vorig jaar bijvoorbeeld op een vrijdagavond in Schotland. De volgende morgen moest ik weer vroeg terug naar Nederland omdat ik ’s middags op een ander festival stond. Dezelfde dag deed ik ’s avonds mijn derde optreden in 24 uur. Dit zijn zware maar ook heel gave dagen!

Waar haal je je inspiratie vandaan? Ik luister echt naar alle soorten muziek. Niet alleen omdat ik het mooi vind om allerlei nieuwe dingen te ontdekken, maar ook om er misschien iets in te horen wat mij inspireert. Wanneer ik in de auto zit en ik heb muziek op heb staan, is dat bijna nooit Hardstyle aangezien ik daar driekwart van de dag al mee bezig ben.

45


Voor welk publiek draai je het liefst? Het liefst voor publiek dat kennis heeft van de muziek en nummers die worden gedraaid. Als je dan een nummer draait met een bepaalde tekst kun je bijvoorbeeld het volume naar beneden doen zodat iedereen mee kan schreeuwen en zingen. Zo krijg je meer feedback van het publiek en daardoor sta je met meer gevoel achter de knoppen.

Je hebt al enkele keren opgetreden in het buitenland. Waar heb je allemaal gedraaid?

Krijg je hulp bij bepaalde dingen (bijv. van een manager) of doe je alles alleen? Het produceren van muziek doe ik voornamelijk alleen. Uiteraard werk ik soms samen met andere producers als we samen nummers maken. Op het gebied van optredens en het uitbrengen van muziek word ik begeleid door een boekingsbureau. Zij hebben veel contacten waardoor het vaak een stuk gemakkelijker gaat. Als ik op een groot festival sta of bijvoorbeeld naar het buitenland moet, dan gaat mijn manager vaak mee. Dat is niet alleen handig, maar maakt het ook een stuk gezelliger!

In Nederland heb ik alle provincies volgens mij wel gehad. Qua buitenlandse landen heb ik nu België, Duitsland, Schotland, Finland en Australië mogen bezoeken. Waarschijnlijk komen daar volgend jaar Frankrijk en Italië bij. Hopelijk volgen er dan nog veel meer. Draaien in het buitenland is altijd een ervaring op zich. Ook al kennen die mensen jou of je nummers niet, ze gaan toch vaak helemaal los. In Nederland is het publiek verwender. Hardstyle is erg populair en bijna elk weekend is er een ander feest. In Nederland gaat het publiek, als ze een nummer niet leuk vinden, sneller stil staan of zelfs met de rug naar je toe staan. Als DJ moet je dan gewoon doorgaan met wat je doet. Je kunt niet iedereen in het publiek tevreden houden. Dit kan soms wel aardig lastig zijn.

Hoe vond je het om in Tubbergen (met de Schuttersfeesten) te draaien? Dit was wel weer een unieke ervaring. Het was nog niet eerder voorgekomen dat ik ongeveer negentig procent van het publiek kende. Dit maakte het echt een vette avond! En als je dan je ouders en familie helemaal vooraan los ziet gaan maakt dat de avond wel af.

Voor welke andere DJ heb je het meest bewondering? Dit zijn er aardig wat. Er zijn veel Hardstyle DJ’s waar ik fan van ben. Om er een aantal te noemen; B-Front, Daaro, Ran-D. Maar bijvoorbeeld ook Armin van Buuren, aangezien hij wel het beste voorbeeld is van iemand die niet naast z’n schoenen is gaan lopen bij veel succes.

Reageren mensen hier in de regio anders nu je bekend bent als DJ? Nee, gelukkig valt dat heel erg mee. Ik denk dat mensen uit het oosten te nuchter zijn om dan ineens anders te reageren. Wel merk ik dat veel mensen geïnteresseerd zijn in wat ik doe, omdat het toch een beetje een aparte wereld is. Dit vind ik alleen maar leuk om te zien!

46

Wat is je ultieme droom als DJ? Toen ik net begon wilde ik dat ze mijn nummers ooit zouden draaien op een festival. Als dat dan gebeurt pas je heel snel je droom aan. Je hebt uiteraard altijd wel de algemene dromen die voor iedere Hardstyle DJ gelden, zoals het draaien op een mainstage in plaats van het ‘tentje’ dat er naast staat. Als je bijvoorbeeld op feesten zoals Climax, Decibel of Defqon staat weet je ook dat je goed bezig bent. Ik werk er dan ook hard aan om zo veel mogelijk van deze dromen te laten uitkomen.


AUTO-TOTAAL

TUBBERGEN Auto Totaal, Haarweg 5, 7651KE Tubbergen Telefoon: 0546-622000 Internet± www.autototaaltubbergen.nl



       

 

47


Wim en Nico kiekt achteroet

48

Voor ons begon het carnaval al in September 2012. Eén telefoontje van Jos Tijink, met de vraag of hij even bij mij (Wim) langs mocht komen, was al genoeg om te denken dat ze zouden komen vragen of ik Prins of Adjudant wilde worden. Eerst twijfelde ik maar na even nadenken heb ik gezegd dat ik het zou doen. Mijn zwager Nico moest adjudant worden. Hij twijfelde niet lang en gaf direct aan het wel te willen doen. Van deze keuze heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt gehad, want ik had mij geen betere adjudant kunnen wensen. Nu, een goed jaar later kan ik nog niet bevatten waarom ik toen getwijfeld heb. We hebben een geweldig mooi carnaval gehad en we hadden het voor geen goud willen missen. Dus een tip voor degene die ze in de toekomst nog een vragen of ze Prins of Adjudant willen worden: nooit twijfelen! De opkomstdag was geweldig. Een doorlopende mix van bier drinken, handjes schudden, bier drinken, felicitaties ontvangen, bier drinken, polonaise, bier drinken en tot slot ‘s avonds een aantal platte eitjes. Iedereen was enthousiast, velen vol ongeloof, maar de meesten ook vol overtuiging dat het ons zou lukken dat wij er een mooi carnavalsjaar van zouden gaan maken. De weken na de opkomst dachten we dat het even rustig zou worden. Niets was echter minder waar. Er werden foto’s gemaakt, we hebben kennis gemaakt de vereniging en we moesten de jeugdhoogheden Daan en Chiel beter leren kennen. De WhatsApp groep die we met hen hadden aangemaakt draaide als snel op volle toeren. We hebben tijdens de carnaval veel samen gedaan. Er was vanaf het begin een goede klik tussen ons vieren en we hebben nog steeds goed contact met elkaar. De Whatsapp rammelt nog regelmatig. Gelukkig begon bij ons het carnaval al vroeg. Op 29 december zijn we met een volle bus naar carnavalsvereniging de Keistenen in Agelo geweest. Daar moest Wim afscheid nemen, omdat hij daar jaren in de raad van 11 heeft gezeten. We maakten daar de opkomst van de nieuwe Hoogheden mee. Voor de Schaop’nböll’kes was dit ook mooi en goed voor de inspiratie, want bij elke vereniging gaat het toch net weer iets anders.


In de kerstvakantie hadden we alvast een bok gemaakt voor het bokverbranden “omdat het er later toch niet meer van kwam”. Ook moest er het nodige vuurwerk geregeld worden. Nadat de alcoholdampen van de jaarwisseling uit ons lichaam waren verdwenen konden we ons opmaken voor het eerste grote carnavalsweekend. Op 5 januari zijn we naar de Fortburgers bij Fortkamp geweest, waar Bleumke 2012 zijn opwachting maakte. Een dag later, zijn we vroeg in de ochtend met eem bus vanuit Tubbergen naar Langeveen (Sleuteldorp) gegaan om daar foto’s te maken van alle hoogheden van de gemeente Tubbergen. Daarna hebben we kennis gemaakt met de andere hoogheden in zaal Nobbenhuis. We hebben veel contact gehad met de hoogheden uit de Gemeente. Tijdens de carnaval is al besloten dat we elk jaar 1 keer samen komen voor een feestavond. De eerste hebben we inmiddels gehad en er zullen er nog velen volgen. Het volgende klusje was het zetten van de boog. We hadden drie avonden nodig om alle bogen te zetten. De eerste op dinsdag bij Chiel, op woensdag bij de prinsen Daan en Wim en op vrijdag bij adjudant Nico. Telkens was het tot in de late uurtjes zeer gezellig. Vervolgens stond de kledingbeurs en de wagenoverdracht op het programma. Geweldige dag gehad omdat ook de keistenen uit Agelo die middag met een grote groep aanwezig waren. De gala avonden waren fantastisch. Vier gala’s, een seniorengala en ook nog een gala bij het Meulenbelt. Er was geen avond bij dat we ons verveelden. We hebben na de tijd alleen maar positieve reacties gehad, maar ook veel waardering gekregen voor alle mensen die mee werken aan de gala’s. Wat een werk verzetten deze mensen. Nogmaals bedankt. Op 26 januari stond de sleuteloverdracht op het programma. Daar hebben we een cadeau gegeven aan Sleutelprins Guus en Adjudant Hubert van de turftrappers uit Langeveen. We hebben zelf het idee dat we Tubbergen op die dag wel goed op de kaart hebben gezet. We zijn naar verschillende optochten geweest. In Langeveen, Albergen, Geesteren en natuurlijk de optochten in Tubbergen. De verlichte optocht is de allermooiste! Onvergetelijk was ook de optocht in Geesteren. We hebben in Geesteren met sjaaltjes van FC Twente in onze handen op de wagen gestaan. We waren daarvoor lid geworden van de fanclub SVGT en moesten dit natuurlijk direct promoten. Aangrijpend was het bezoek aan Jan Harink. Jan was jarenlang de hoffotograaf en ook vorig seizoen was hij enthousiast begonnen met het maken van foto’s. Met de wagenoverdracht heeft hij de laatste foto’s gemaakt. Wegens zijn ziekte was het helaas

niet meer mogelijk om gebruik te maken van zijn diensten. We vonden toch dat we hem thuis even moesten opzoeken om hem een hart onder de riem te steken. Dit kon Jan zeer waarderen. Nog een keer kon hij praten over zijn grote hobby. Helaas is hij later te vroeg van ons heen gegaan. Jan, bij deze nog bedankt voor je inzet al die jaren! Tussendoor hebben we ook allerlei activiteiten bezocht. Denk aan naaien bij de Wir-War, bordjes ophangen in de “Prinsenstraat”, het bezoeken van de wagenbouwers van het Peleton in Geesteren, naar de plakavond van Oranjewijk, kroamschudd’n bij de familie Bekhuis, bezoekjes aan de Wieken en Heidemansbeek, de beste oliebollen proeven bij bakker Koopmans. Onvergetelijk was ook het carnavalsfeest op de Colckhof in Almelo. Het is prachtig hoe je mensen met een verstandelijke handicap op een simpele wijze de mooiste middag van het jaar kunt bezorgen. De carnavalsperiode is ontzettend snel verlopen, maar we hebben het ervaren als iets wat je maar een keer in je leven meemaakt. We hebben veel mensen leren kennen. We wisten helemaal niet dat er zoveel mensen in Tubbergen woonden! Tijdens de opkomst werd er gesproken over inburgeren, volgens ons is dat zeer goed gelukt. De vereniging heeft voor komend jaar al enkele nieuwe taken voor ons bedacht die we met plezier willen verrichten, dus jullie zullen ons ook komend seizoen wel weer tegenkomen. Zoals we vorig jaar zijn geëindigd gaan we nu weer verder, zonder veer op de steek, maar wel met ons motto: Oons hoof ie niks te vertell’n, wie bint met carnaval toch nig te veurspell’n. Alaaf!

49


50


51


Heisterkamp Dranken BV T 0541 29 18 30 dranken@heisterkamp.com Heisterkamp Wijnkopers BV T 0541 29 22 22 wijnkopers@heisterkamp.com Eerste Stegge 2, 7631 AE Ootmarsum Postbus 63, 7630 AB Ootmarsum F 0541 29 20 24 www.heisterkamp.com

52


Het heeft wat voeten in de aarde maar we zijn er klaar voor, Carnaval Seizoen 2014. Vernieuwd repertoire en verbeteringen in het bestaande. We hebben sinds kort een nieuwe instructeur Arne Veldhof uit Albergen. Hij brengt zijn muzikale talenten ook ten gehore bij Boet’n Aodem in Albergen en de Koffiebraanders. Naast zijn werk vind hij nog de tijd om te studeren en zijn muzikale kwaliteiten te verbreden op de trompet, trombone en sousafoon. Ook hebben wij een nieuwe slagwerker in ons midden Gregor Oude Wesselink uit Tubbergen. Hij komt de club versterken als er ‘gaten’ ontstaan in de bezetting. Hij werkt net als Wouter Echtermeijer in de Horeca en speelt in de Pet Boon Aven Band. Het is misschien een beetje plannen maar zal er zijn tijdens Carnaval 2014. De instrumenten zijn ondertussen weer gepoetst en het onderkomen verruild voor de nieuwe blokhut van Jong Nederland Tubbergen.

We missen alleen nieuwe leden die ons willen versterken!

Mocht je deel uit willen maken van onze gezellige muzikale club trek aan de bel. Nog niet zoveel ervaring? We hebben mogelijkheden voor muzikale opleiding. Ook stellen we het instrument beschikbaar. Liever niet alleen? Neem vriend(in), collega, buur(man)vrouw gewoon mee. Speel / luister gerust een aantal keer vrijblijvend mee.

Contactinformatie is te vinden op:

www.bollkesbloazers.nl

Op deze groepsfoto ontbreken beide heren, maar tijdens de carnaval zijn ze niet te missen. Deze foto is mogelijk gemaakt met medewerking van Brandweer Tubbergen en Schröder Carwash.

53


Als je denkt aan de recente veranderingen dan denk je vast, Tubbergen Bruist! “De dorpskern Tubbergen vormt het hart van de gelijknamige gemeente. Om te zorgen dat het fraaie winkelbestand in de toekomst ook blijft bestaan wil de gemeente de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte

Brookhuis is niet meer en Ruud Droste kijkt vanuit zijn kantoor tegenwoordig op een nieuwe lingerie zaak. Hotel Tubbergen stond op de kaart, maar maakte plaats voor Moezz 5 met ambitieuze doelstellingen. Inmiddels is er een nieuwe uitbater gevonden. Hopelijk hebben deze eigenaren meer succes! Kijkend schuin naar de overkant van de straat is de doorgaande weg verlegd. Slagerij Hulshof begint zijn eigen horecagelegenheid ‘de Klumper’ 6 waar onder

Niets is zo veranderlijk als he

in het centrum vergroten, door het centrum her in te richten. Ook de provincie onderschrijft de noodzaak. Om de verblijfskwaliteit in het centrum te verhogen wordt het doorgaande verkeer uit het centrum geweerd. Door tegengesteld eenrichtingsverkeer in te voeren en langs deze route 1 de parkeerplaatsen te herschikken, wordt het centrum autoluw en blijven alle winkels voor bestemmingsverkeer bereikbaar. “ Menig ondernemer is het (nog) niet eens met de ideeën die al tot uitvoer zijn gebracht en nog moeten volgen. Ook de gemeente zelf heeft vraagtekens. Er zijn al enkele deskundigen ingeschakeld om de kastanjeboom op het Raadhuisplein te beoordelen en ook de keuze voor de straatstenen 2 wordt herzien. Maar wij zien dit als iets positiefs, we zijn begonnen! Maar is het niet te laat, zijn een aantal verandering niet al te definitief? ‘Komt er nog een pandje vrij in het dorp?’ klonk een aantal jaar geleden bekender dan ‘Adje gaat dicht’, voor velen de hofleverancier 3 bij uitstek. Hofhuis speelt met zijn verbouwing goed in op de nieuwe kansen. Casabelle heeft plaats gemaakt voor New Style. 4

54

andere kookclinics worden gegeven. Het terrasje van Theresa ‘Semma 5 minuut’ heeft plaatsgemaakt voor de Burgemeester Smalstraat 7 en nu een A locatie verworven. De ondernemers van Tubbergen ‘Zuid’ timmeren aan de weg. Denk ook aan Preuf Tubbig of de kerstmarkt. Schaatsbaan een super idee! Weliswaar geen echt ijs maar na twee jaar helaas al weer uit het straatbeeld verdwenen. Een ander (nog) niet ten uitvoer gebracht initiatief is het nieuwe ‘’zorgcentrum’’ van kapper Huub. Begonnen aan de Oranjestraat op het zogeheten ‘Roelofsterrein’ met daarnaast een alternatieve locatie 8 aan de Reutummerweg of toch maar naar de Eendracht waar eens de zuivelfabriek 9 stond. Wie zal het zeggen? Of kunnen we dit beter vragen aan wethouder Harmelink?


Initiatieven zijn er in ons dorpje voldoende. Een mooi nieuw sportief initiatief zag zijn uitvoering aan de Reutummerweg. Soccerinside 10 is gevestigd in het pand van Bouwbedrijf Deterink. Mark oude Luttikhuis wil de jeugd uit gemeente Tubbergen samenbrengen op een kunstgrasveld voetbalveld van 30 bij 15 meter. Omdat het veld in zijn geheel is omringd met boarding en netten blijft de bal altijd in het spel, waardoor het intensief en spectaculair is’. Denk verder maar eens aan de Hengstenbingo, een goede variant op de Gooische Vrouwenbingo, waar afgelopen jaar het testosterongehalte de overhand had. TVC ‘28 heeft de kantine naar een hoger niveau getrokken en Jong Nederland Tubbergen heeft zijn oude blokhut voorgoed ingeruild. Daarnaast is Ewilgro 11 met Carnavalsvereniging de Oranjewijk een samenwerking aangegaan en de bouw van de nieuwe carnavalshal is een feit.

In korte tijd is er veel veranderd en er zal nog heel veel veranderen de komende jaren, dat houden we niet tegen. In Tubbergen blijft nooit iets zoals het was, maar er blijven altijd mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken. Dat is goed. Laten we hier trots op zijn en laten we zo zorgen dat Tubbergen blijft bruisen.

et straatbeeld in Tubbergen...

55


Wanneer ben je begonnen met draaien? Het begon toen we een jaar of zestien waren. We kochten met de kameraden onze eerste zender. Daarna gingen we voor het eerst draaien. Dit was spannend en geweldig tegelijk. We kregen reacties op de uitzending en dat was leuk. Mensen zijn enthousiast over wat je doet en welke muziek je draait. Ze moedigen je echt aan. Zo wordt een hobby mooier en hierdoor wil je meer en ga je door.

Nu hebben we Juul Koopman alias DJ Tartaros al gehoord over zijn passie voor hardstyle, hardcore en house muziek, maar in Tubbergen wonen ook veel liefhebbers van piratenmuziek. Wat maakt de geheime zender nu zo bruisend? Wij vroegen het aan de 23 jarige Niek Kroezen uit Tubbergen. Niek is groot liefhebber van geheime zenders en verzameld platen als hobby.

56

Hoe ben je begonnen? We zijn begonnen in ons hok met een 600 watt zender en een kleine pijp aan de muur die op ongeveer zes meter hoogte stond. We hadden al draaiapparatuur omdat enkele van onze kameraden een drive-in hadden. Naar mate de tijd vorderde wilden we het groter aanpakken. We moesten naar het buitengebied. Er kwam een 40 meter mast. Zo werden de behaalde afstanden groter en het luisterpubliek ook. De apparatuur wordt professioneler, het geluid wordt beter, de zender en mast worden groter en platencollectie groter. Vinyl is natuurlijk een must bij piraten. Hoe zeldzamer de platen en hoe groter de collectie, hoe beter.


Wanneer draai je het liefst? Ik draai het liefst doordeweeks. Het is dan rustiger op de band. Het is leuk om rustig vanuit ons hok platen te draaien voor de mensen. Doordeweeks krijg je meer reacties en mensen vinden het fijn om de muziek op hun werkplek te ontvangen. Uiteraard zijn de weekenden ook geweldig, helemaal omdat er dan vaak feesten aan verbonden zijn. Voor wie is de piraten muziek bedoeld? Voor iedereen die het luisteren wil. Wat is jou favoriete plaat? Ik zou het zo niet weten, ik vind heel veel mooi. Alleen die echte zeur muziek mag van mij wel weg.

Heb je wel eens boetes gehad? Nee, boetes hebben we nog nooit ontvangen, maar wel dwangsommen van de gemeente. De gemeente maakt dan foto’s van de mast en zoekt in het gemeentehuis het adres op via kadaster en zo delen ze, op last van illegaal bouwwerk of zendmast, een dwangsom uit. Wanneer de brief op locatie is, word je verzocht binnen een vastgestelde tijd de uitzending te staken en mast te verwijderen. Wanneer je er geen gehoor aan geeft, wordt er een boete opgelegd.

Draai je alleen of met meerdere mensen? Ik draai op dit moment met meerdere mensen. De hobby en met name de boetes zijn niet te betalen in je eentje. Maar het liefst zou ik een eigen studio en zender hebben.

Is het daarom altijd spannend om te draaien? Zeker. Tegenwoordig wil het agentschap telecom de band piratenvrij hebben en worden de boetes direct uitgedeeld. De boetes worden bepaald naar grote van het zendbereik variërend tussen de 2.500 en de 45.000 euro. Wat is je droom met betrekking tot het draaien? Ik zou graag eigen studio willen met een mast van twintig meter en een kleine zender en wanneer frequentie vrij is, een paar plaatjes draaien en een klein pilsje drinken met de kameraden.

Als jullie draaien, hoeveel mensen luisteren dan? Dat is haast niet te zeggen. Je zou het kunnen meten aan de hoeveelheid reacties. Maar lang niet iedereen reageert. Helaas hebben we geen luistercijfers zoals de officiële radiostations.

“Vinyl is natuurlijk een must bij piraten. Hoe zeldzamer de platen en hoe groter de collectie, hoe beter.”

57


INGE (9):

“ Lekker spelen in de overdekte speeltuin en pannenkoeken eten. Samen met mijn zusjes.”

Iedere Woensdag PANNENKOEKEN

Woen sdag “Pann enkoe kenda g”

Van november t/m maart is het elke woensdag pannenkoekendag. Na het spelen onbeperkt pannenkoeken eten met diverse koude en warme garnituren om zelf te beleggen. Kinderen tot 8 jaar € 4,50 , vanaf 8 jaar € 6,50

dour.nl Tibswe g 2 - Tubbergen - T 0546 - 621 378 - www.re stauranttrouba

Praktische oplossingen van ICT-specialisten! Als het gaat om het leveren van pc's, aanleggen van netwerken, beveiligen van uw netwerk of het koppelen van vestigingen, bij ons bent u aan het juiste adres! Neem voor meer informatie over onze producten en diensten contact met ons op.

Galvanistraat 7, 7651 DH Tubbergen Tel.: 0546 - 631248 Email: info@connectworks.nl Internet: www.connectworks.nl

58


Met Informatie over: > onze hoogheden en de raad van elf > onze gehele organisatie en vereniging > de Tubbergse carnavalsoptochten > de Tubbergse Gala-avonden Verder: > het laatste carnavalsnieuws > een evenementenagenda > diverse leuke foto’s en filmpjes

Meedoen aan de Rosenmontag Carnavalsoptocht in Tubbergen? Let op: Alle deelnemers moeten zich tegenwoordig online aanmelden via het aanmeldingformulier op onze website.

Kijk sn e l o p j e c o mputer, l aptop, tab l et of mob iel!

www.schaopnbollkes.nl Wouter Markvoort Creatieve Communicatie is verantwoordelijk voor de nieuwe websites van C.V. de Schaop’nböll’kes en J.C.V. de Schaop’nköpkes. Ook belang bij een gebruiksvriendelijke website die werkt op alle aparaten en zich automatisch aanpast qua design? Neem snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.


De agenda

voor een bruisend carnaval...

Gala 2014 Kaartenverkoop voor de 4 gala-avonden: do 23 jan VOOR LEDEN vanaf 19.30 u. vr 24 jan VOOR NIET-LEDEN vanaf 19.00 u. vr 14 febr 1e Gala-avond Tubbergen ‘t Oale Roadhoes, aanvang 19.30 u. za 15 febr 2e Gala-avond Tubbergen ‘t Oale Roadhoes, aanvang 19.30 u. do 20 febr Senioren Gala-avond Tubbergen ‘t Oale Roadhoes, aanvang 18.30 u. vr 21 febr 3e Gala-avond Tubbergen ‘t Oale Roadhoes, aanvang 19.30 u. za 22 febr 4e Gala-avond Tubbergen ‘t Oale Roadhoes, aanvang 19.30 u. di 25 febr Gala-avond Meulenbeld Het Meulenbeld, aanvang 19.30 u.

Schoolcarnaval vrijdag 21 febr 8.00-12.00u. de Wiekslag + de Marke

Twentse Verlichte Carnavalsoptocht vrijdag 28 febr 19.00 uur Centrum Tubbergen

Kinderoptocht + spectaculair carnavalsfeest zaterdag 1 mrt

Aanvang optocht: 14.30 uur. Aansluitend een groot feest voor de kinderen in ‘t Oale Roadhoes. Prijsuitreiking 17.00 uur.

60


Grote Rosenmontagoptocht + non-stop RosenmontagParty maandag 3 mrt Aanvang optocht: 15.00 uur. Aansluitend Non-stop RosenmontagParty in de zaal van ‘t Oale Roadhoes. Prijsuitreiking 18.00 uur.

Voor de complete carnavalsagenda kijk op: www.schaopnbollkes.nl 61


Springkussen Verhuur Geesteren Meijersweg 8 7678 SH Geesteren 06-23443921

Carnaval s knaller

verhuurgeesteren@hotmail.com www.verhuur-geesteren.nl

Let op! Deze bon is geld waard! Boek voor 30-6-2014 en ontvang 15% korting op een springkussen tegen inlevering van deze bon!

62


GROTESTRAAT 63 – TUBBERGEN TEL. 0546-621720

63


Eindelijk is het zover: Het nieuwe carnavalsjaar is aangebroken inclusief twee nieuwe groepen dansmariekes! De nieuwe groep senioren dansmariekes zijn al bekend bij het grote publiek. Zij waren vorig jaar de junioren dansmariekes. Natuurlijk moest er ook een nieuwe groep junioren dansmariekes komen. Een zestal meiden tussen de twaalf en veertien jaar heeft de vorige groep met veel enthousiasme opgevolgd. Zij staan onder begeleiding van Lotte Klaas en Bente Mollink. Beide groepen dansmariekes staan te popelen om het publiek hun nieuwe dansen te laten zien. De senioren dansmariekes hebben een gardedans (Cotton Eye Joe) en een vrije dans in elkaar gezet. Deze dans was ook te zien tijdens het dansgardeconcours in Fleringen en is te zien tijdens de komende gala-avonden. De junioren dansmariekes swingen dit jaar op een polka. Hun debuut was tijdens de opkomst van prins Maikel 1 en het publiek was dolenthousiast over dit optreden. De junioren dansmariekes mogen hun gardedans laten zien tijdens het seniorengala bij het Oale Roadhoes en tijdens het Meulenbeltgala. Ze vinden het heel leuk dat ze een aantal keren mogen optreden. Tijdens het kindercarnaval en Rosenmontag mogen ze op de wagen staan. Daarnaast zijn ze erg benieuwd naar wat hen allemaal te wachten staat. De senioren dansmariekes vinden het vooral erg leuk dat ze nu vaker tijdens activiteiten aanwezig mogen zijn. “Wij houden allemaal wel van een feestje. We lachen er met z’n allen heel wat vanaf en hebben het met de repetities altijd naar onze zin. Soms is Marieke het daar niet altijd mee eens, maar meestal lacht ze ook nog wel met ons mee. We hebben het met z’n zevenen erg gezellig. We zijn alle zeven erg verschillend, maar toch hebben we sowieso een ding gemeen: we houden allemaal even veel van carnaval!”

64

Het doel van de seniorendansmariekes is: • Met de (jeugd) hoogheden, de (jeugd) raad en alle carnavalsliefhebbers feestvieren. • Zonder alcohol een geweldig feest maken (verhoogde leeftijdgrens voor alcohol) • Met de gala’s iedereen vermaken met hen dans. • Een goede plek behalen op het dansgardeconcours in Fleringen. • Tot in de late uurtjes opblijven, naar alle afterpartys gaan en daar lekkere eitjes eten. • Er met zijn allen een geweldig carnavalsjaar van maken, nog leuker als voorafgaande jaren. Tot slot willen de dansmariekes graag nog wat mensen bedanken: Marieke Masselink, zonder jou kwam er niks van onze dans terecht. We zijn erg blij met hoe onze dans is geworden. Bente Mollink en Lotte Klaas, bedankt voor jullie goede begeleiding. Ruud Droste, we zijn erg blij dat we elke vrijdagavond bij het ‘t Oale Roadhoes mogen oefenen. Carolien Hesselink, voor het in elkaar zetten van onze muziekmix voor de dans. Paula Masselink en Annie Wissink, jullie zorgen er elk jaar weer voor dat alle dansmariekes er spetterend uit zien. Zonder jullie, zouden wij er niet zo mooi uit zien ! Namens de dansmariekes van de Schaop’nbollkes,

Alaaf Senioren dansmariekes: Anne Klaas, Anne Snijders, Babet Snijders, Doris Jansen, Daphne Hoekstra, Ilja Jansen of Lorkeers, Marlou Lubberman. Junioren dansmariekes: Demi Tassche, Ellemijn Groener, Lynn van Dijk, Milou Stevelink, Noa Scholten, Pien Buursen.


Hoe vergaat het de oud-dansmariekes van de Schaop’nböllkes? Hebben zij hun tijd als dansmarieke ervaren? Wij spraken Karin Zandstra en stelden haar 11 vragen. 1. Wanneer was je dansmarieke? Dat is al weer eventjes geleden, volgens mij was dat van 1999 t/m 2002. Maar het kan ook een jaartje eerder of later zijn geweest. 2. Waarom wilde je dansmarieke worden? Carnaval werd er bij ons thuis met de paplepel ingegoten. Mijn vader was eerder al prins, mijn moeder zat in het hofkoor en mijn broer zat in de jeugdraad. Ik had dus bijna geen andere keus, maar het was geen verplichting hoor. 3. Hoe heb je de vier jaar als dansmarieke ervaren? Geweldig! Het is nog steeds leuk om op die periode terug te kijken. 4. Wat vond je het leukste carnavalsfeest? Dat is moeilijk om te kiezen, elk feestje was leuk! Als ik echt moet kiezen dan ga ik voor de grote optocht in Tubbergen, voor de tijd ontbijten bij de prins/adjudant. Het hele weekend volop carnaval. Dat waren toch wel de gezelligste feestjes. 5. Wat is je het meeste bijgebleven van alle jaren? De gezelligheid wat carnaval met zich mee brengt. Van ’s ochtends tot ’s avonds één groot, gezellig feest. 6. Spreek je de andere oud dansmariekes nog wel eens die bij jou in de groep zaten? Wij zijn nog steeds vriendinnen van elkaar en spreken elkaar regelmatig. 7. Vond je het jammer dat de vier jaren voorbij waren? Het afscheid nemen is altijd jammer. Het zijn vier intensieve jaren geweest.

Namens de senioren dansmariekes: P.S. Oud-jeugdadjudant Chiel Veldhuis is ons nog een goed verzorgd diner verschuldigd. Chiel deze carnaval kom je er zeker niet onderuit. Het staat hier!

8. Vond je het moeilijk om de dansjes in te studeren? Ja dat is lastig. Daarbij komen dan ook nog de zenuwen om de hoek kijken. Ik was altijd weer blij dat het dansen achter de rug was. 9. Wie begeleidde jullie als dansmariekes? Sabine Snijders-Wissink en Laura Deterink-Echtemeijer. 10. Vier je nog steeds carnaval? Uiteraard! Wel wat minder dan toentertijd, maar als het feestje weer voor de deur staat begint het toch weer te kriebelen. 11. Hoe was jullie band met de (jeugd)raad van elf en de andere carnavalsleden? Goed! Je trekt in een hele korte periode heel veel met elkaar op en dat schept altijd een band.

65


en ontvang

op onderkleding ww w.gustavspo

66

rt.nl

4

geldig tot 28-02-201

van

POUR VOUS YPMA wenst prins Maikel, adjud ant Herman, jeugdprins Wietze, adjudant Bas en de hele hofhouding een geweldig carnavalsjaar toe!!


Nobe lstra at 29 • Tubb erge n • T 06-5 1453 077 www.groo thuis hand el.nl

67


Een unieke ervaring Één van de aller, allerlaatste opdrachten is ons gegeven. Een samenvatting schrijven over ons fantastische, geweldige, prachtige, overweldigende carnavalsjaar! Hoe het begon: Het was eind augustus 2012 toen het allemaal begon. We werden benaderd en gevraagd als jeugdprins en adjudant. Dit was voor ons beiden een grote verrassing. Eerst wat twijfels, wat moet er gebeuren en wat houd het allemaal precies in? Maar na onze opkomst op 9 januari 2012 werden deze vragen al snel positief beantwoord. Na deze avond wisten wij zeker dat carnaval 2013 het mooiste carnaval ooit zou worden. Wat een prachtig feest en wat een mooie ervaring! Hoe het verder ging: Na de opkomst was het, op de statieportretten maken na, rustig. Tot eind december, toen brak alles weer los. Toen moest het ook meteen gebeuren, want wij hadden de pech dat ons carnavalsseizoen relatief snel was afgelopen. Nou ja pech, meer feesten in een kortere tijd eigenlijk, de feesten kwamen als het ware op ons af schieten in die periode. Één voorbeeld van die feesten is dat we met Prins Wim naar Carnavalsvereniging de Keistenen in Agelo gingen. In Agelo waren ze echter niet goed voorbereid op de komst van de raad van elf en de jeugdraad, want het bier was namelijk na een paar uur al op! Andere activiteiten waren de opkomst van het Bleumke bij Fortkamp, foto’s maken met alle hoogheden, het gezellige Sjaapfeest, de bogen zetten, het gemeentegala, de sleuteloverdracht, het dansmariekeconcours, de seniorengala’s, de gala’s in de buurtdorpen, de collecte en alles wat we nu zo nog vergeten zijn. Als officiële afsluiter het Bokverbranden en het Askruisje halen in de kerk en toen was het helaas echt voorbij. Hoe we er op terugkijken: Alle optochten waren geweldig om mee te maken en omdat Langeveen in ons jaar het Sleuteldorp was, betekende dat zelfs nog één extra optocht voor ons. Elke optocht is anders en heeft zijn eigen charme. Naar Albergen vertrokken we bijvoorbeeld al om 10.00 uur in de ochtend met onze wagen. In eerste instantie vroegen we ons af wat we toch moesten doen al die tijd, maar eenmaal daar, was het ook zo 13.30 uur en kon de optocht beginnen.

68


De mooiste optocht: Als je ons vraagt naar de mooiste optocht dan zeggen wij beide in koor; de verlichte optocht! Geweldig om al die mensen langs de kant te zien. Nog mooier dat onze wagen als eerste vertrok en op de helft aan de kant ging staan zodat we vanaf de wagen de rest van de optocht ook konden bekijken. Toen alles voorbij was sloten wij weer achteraan. De mooiste dag: De vrijdag was voor ons verreweg de langste, zwaarste en mooiste dag. Vooral het bezoek aan de Colckhof in Almelo was geweldig. Vooraf werd ons al verteld dat dit één van de mooiste dingen van het carnaval was, maar toen konden we ons er nog geen voorstelling bij maken. Maar eenmaal daar aangekomen was het polonaise lopen en alleen nog maar feesten en lachen. Een zaal vol mensen met een beperking en begeleiders de tijd van hen leven geven, dat was echt geweldig om als hoogheden mee te maken! Echt iedereen was daar verkleed en in de goede stemming. Na een middag vol polonaises, dansen, lachen, hoeden wisselen werd het een middag die ons lang bij zal blijven, echt bijzonder! Het minst mooie: Als we iets moeten noemen wat wij minder vonden, dan is dat toch wel het aftreden. Kai en Dennis Steggink hadden laten we zeggen, behoorlijk pijnlijke opdrachten verzonnen, waardoor we een week lang niet fatsoenlijk konden zitten. De rest mag je zelf invullen ;) Onze conclusie: Het was echt een supertijd met een mooie groep jeugdraad, maar ook met de Schaop’nböllkes, de Böllkesbloazers, de dansmariekes en iedereen die we nog vergeten zijn. We hebben zelfs vrienden gemaakt. In het bijzonder willen we prins Wim, adjudant Nico en de hofdames Ingrid en Mariël voor een supertijd. Overal gingen we samen naartoe, we liepen altijd achter elkaar aan en met de hofdames en samen hebben we er een prachtjaar van gemaakt en zijn het echte moat’n geworden. 15 januari 2013 volgden jeugdprins Wietze en adjudant Bas ons op en zat het er echt op. Wietze en Bas, maak er een mooi jaar van en zorgt dat je constant geniet, want deze ervaring krijg je nooit weer! Nogmaals iedereen bedankt voor deze fantastische, geweldige, prachtige tijd en de hofdames bedankt voor alle goede zorgen en hulp ;) Alaaf!

Jeugdprins Daan de 1e en adjudant Chiel.

69


Babet oude Nijhuis, geboren en woonachting in Tubbergen, 24 jaar oud. Boodschappen doet ze met een blauw gestipte trolley. Ze omschrijft zichzelf als kleurrijk, creatief, niet standaard, geen IKEA. Haar droom? Bouwvakker worden! Gewerkt als onderwijsassistent (ondersteunen in rekenen en taal) voor kinderen met een rugzakje op de basisschool in Reutum. Bij de 165 leerlingen helaas wegbezuinigd. Ondertussen werkzaam bij de kinderkroon in Tubbergen. Zittend op het Tubbergse industrieterrein. De kinderen (vooral jongens) vinden het uitzicht met de vrachtauto’s maar wat stoer.

Tips van Babet: sneeuw Tip 1. Koop geen auto in de mee s Tip 2. Neem altijd tie wrap Tip 3. Cabrio’s zijn geweldig Zelf heeft ze een liefde voor auto’s. In de vijf jaar dat ze haar rijbewijs heeft, is ze nu al bezig met de vijfde auto. Niet versleten, maar gewoon haar ding. Begonnen in een donkerblauwe Volkswagen Polo uit 1989 en al snel overstapt naar een grijze Volkswagen Golf Cabrio. Hierna ingeruild voor een Gif groene Volkswagen Lupo en even later een Peugeot Cabrio. Ondertussen terug bij een Volkswagen Polo uit 2007 (met BBS Velgen). Momenteel met de minder mooie winterbanden. Carnaval is met de paplepel ingegoten. Haar vader Janny was adjudant in 1996 samen met Prins Jack Stolp de 1e. Het was een logisch gevolg dat ze bij de dansmariekes ging (2003-2004 tot 2007-2008). Het dansen is ze blijven doen ook na de dansmariekes. Ze gaf zelfs les in streetdance bij de sportschool. In 2012 heeft zij samen met vele anderen met ‘Kids Dance for Kids’ € 15.000,- bij elkaar gedanst. Dit bedrag ging naar het glazen huis in Enschede voor 3FM Serious Request 2012 ‘Let’s hear it for de Babies’!

70

Een heel ander avontuur begon 2 jaar geleden. Ze woonde toen nog thuis, zat achter haar computer en gaf zich op voor een mooie ‘calendar shoot’. Het duurde even maar ze kreeg na 1,5 jaar toch een mailtje dat ook zij was uitgenodigd voor de fotoshoot van de Boerinnenkalender editie 2014. Dit had ze toen alang niet meer verwacht. ‘Als het maar niet te ordinair zou worden’. Ze reisde samen met haar vriend naar Deventer waar de foto’s zijn gemaakt, ‘een leuke dag’. Niet veel later kreeg ze van bekenden een whats app-je.

Wat sta je leuk op de foto! De definitieve foto had ze zelf nog niet eens gezien, maar stond al wel in de Tubantia! ‘Snel bladeren, gelukkig erg mooi geworden’. De herkenning is leuk, maar daar moet het wel bij blijven. Een ambitie tot het laten maken van meer foto’s heeft ze ook niet. Als aandenken heeft ze een grote foto gekregen. De opbrengst van de boerinnenkalender gaat naar 3FM Serious Request 2013 ‘Let’s Clean this Shit Up’! De kalender is te koop voor € 14,95 op boerinnenkalender.nl Ze gaat graag op vakantie en wil snel weer op wintersport. Tijdens haar laatste vakantie in het Turkse Kusadasi heeft ze haar vriend Frans leren kennen uit Goeree Overflakkee. Dat eilandje dat hoort bij Zuid Holland (geen Zeeland). Op haar verlanglijstje staan nog reizen naar Marokko en Engeland. In welke outfit ze carnaval gaat vieren in 2014? Ze denkt aan hertje, die is ze nog niet eerder tegengekomen.


400 jaar karakter

E

en overheerlijke ijskoude Grolsch zat er, ver voor de intrede van de koelkast, op een broeierige zomerse dag niet in. Rond 1890 ging men bij Grolsch dit probleem te lijf. Bij strenge winters zaagde men onder leiding van de meesterbrouwers zelf, het ijs uit de grachten rond Groenlo. Grote blokken ijs werden, samen met onze kratten Grolsch, opgeslagen in flinke ijskelders. Het ijszagen was een karwei voor geharde mannen en was verre van ongevaarlijk. Ja, dat waren nog eens stoere tijden... Grolsch wordt al sinds 1615 gebrouwen en eigenlijk is er de afgelopen 400 jaar niet zoveel veranderd. We hebben nog steeds die karaktervolle smaak die Grolsch zo Grolsch maakt. En natuurlijk onze fiere beugelfles. Ja, Grolsch wordt nog altijd gebrouwen met dezelfde beleving, inzet en volharding als 400 jaar geleden.

71


! d a l b d n ‘n bruise

Tubbig's Schaop'nblad 2014  

Het Tubbig's Schaop'nblad 2014 van c.v. de Schaop'nböll'kes uit Tubbergen