Page 24

WETENSCHAP

Leefwereld met radioactiviteit Radioactiviteit voorziet ons van energie, draagt bij aan de evolutie, maar zorgt evengoed voor erfelijke ziektes en wereldrampen. Het is overal en nergens. Een wetenschappelijk verantwoorde blik op een fenomeen dat onzichtbaar je leven bepaalt. door Amélia Malfait en Willem-Jan Persoons cartoon door Ine T' Sjoen

Er is de laatste jaren veel te doen geweest rond radioactiviteit. De ramp bij Fukushima, protesten tegen het transport van radioactief afval,... Radioactiviteit is in feite ioniserende straling. We kunnen die straling onderverdelen in drie verschillende klassen: alfa-, bètaen gammastraling. Die laatste is eigenlijk een vorm van licht. Licht dat we evenwel niet kunnen waarnemen omdat het zich niet binnen het spectrum van het voor ons zichtbaar licht bevindt. Bètastraling bestaat uit elektronen of anti-elektronen, terwijl alfastralen bestaan uit heliumkernen. Alle drie ioniseren ze materie. Dit wil zeggen dat ze voldoende energetisch zijn om elektronen uit de buitenste schil van atomen te slaan. Bent u nog mee? PUUR NATUUR Overal in het heelal is die ioniserende straling aanwezig. Alle atomen hebben radioactieve isotopen. Die isotopen bevinden zich in een hogere energetische toestand. Na verloop van tijd vervallen ze naar een lagere, normale energietoestand, waarbij ze een vorm van alfa-, bèta-, of gammastraling uitstoten. Alles kan dus radioactief zijn. We worden bijgevolg vanuit heel wat hoeken belaagd met straling. Eerst en vooral is er de straling van de zon en kosmische straling uit de ruimte. Het grootste gedeelte van deze straling bereikt ons echter niet omdat ze wordt tegengehouden door onze atmosfeer en het magnetisch veld van onze aarde. Maar ook een gipsmuur, een bonsaiboompje en zelfs je lief bestralen je dat het een lieve lust is. Zelfs door te eten kunnen we radioactieve stoffen in ons opnemen. Bepaalde fruitsoorten, zoals bananen, concentreren zelfs typische 24

SCHAMPER 550

radioactieve kernen. Maar niet gevreesd: zelfs al eet je een karrenvracht aan bananen, dan nog ga je niet ten onder aan stralingsziekte. De hoeveelheden radioactieve straling waar we dagelijks aan blootgesteld worden, zijn immers relatief klein. Gelukkig. EFFECT OP HET LICHAAM De kans dat je in een vat plutonium valt, is vrijwel nihil. Maar wanneer radioactieve deeltjes zich een weg vinden in je lichaam, kunnen ze voor problemen zorgen. In het menselijk lichaam bevinden zich chemische bindingen, en radioactiviteit kan die verbreken door de bindende elektronen uit te trekken. Het kan dan gaan over een gebroken watermolecule, maar erger zijn mogelijk ontbonden chemische verbindingen in het DNA. De DNA-code is de erfelijke code die voor iedere cel

uitmaakt hoe deze er precies uitziet en hoe ze moet functioneren. Bepaalde cellen gedragen zich niet meer normaal en kunnen worden omgevormd tot kankercellen wanneer de DNA-code wordt aangepast, en dat is helaas wat radioactiviteit doet. Het gevolg zijn erfelijke ziektes. Rokers nemen naast de andere rotzooi waarmee ze hun longen belagen ook radioactieve stoffen op. In elke sigaret zit er lood-210 en polonium-210. Dit zijn twee radioactieve isotopen. Het wordt nog een tikkeltje problematischer omdat teer bij een verstokte roker in de longen blijft zitten, waardoor die twee radioactieve elementen zich bij elke sigaret opstapelen. Op jaarbasis geeft dat een behoorlijke dosis die in de luchtpijpvertakkingen van de longen achterblijft. En da’s niet gezond.■

Profile for Schamper

Schamper 550  

16 februari 2015

Schamper 550  

16 februari 2015

Profile for schamper
Advertisement