Page 1

17-51 14/12/201220/12/2012

AGENDA: Donderdag 20 dec. Vrijdag 21 dec.

Maandoverzicht 5 komt uit 08.30-11.30: schaatsen door gr. 5 t/m 8 (volgens schema) ’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE groepen (begin Kerstvak.)

Maandag 24 dec. Vrijdag 04 jan. Maandag 07 jan. Dinsdag 08 jan. Woensdag 09 jan. Donderdag 10 jan. Vrijdag 11 jan.

begin KERSTVAKANTIE einde KERSTVAKANTIE Hoofdluiscontrole in alle groepen

16.00-17.00: onder- en bovenbouw overleg Spelletjesmiddag gr 1/2

Bijna 2013‌ We wensen u - en hen die u omringen het allerbeste voor het nieuwe jaar geluk in grote en in kleine dingen maar bovenal: gelukkig met elkaar!


VERKEERSSITUATIE THERESIALAAN Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt wordt er op dit moment in en aan de Theresialaan voor onze school hard gewerkt. Dit zijn de voorbereidende activiteiten t.b.v. de ‘nieuwe inrichting’ van onze straat. Deze werkzaamheden zijn afgelopen januari van start gegaan in de vorm van overleg, plannen en voorbereiden en zullen nog tot aan de zomervakantie gaan duren. Om u te informeren over de werkzaamheden, de vorderingen en dergelijke heeft de gemeente Vught een ‘nieuwsbrief’ gemaakt. Deze nieuwsbrieven (tot nu toe 4) hebben we voor u op onze website gezet. Alle info over de stand van zaken en de voortgang kunt u hier terug lezen. De ‘link’ naar de laatste nieuwsbrief vindt u hier: LAATSTE NIEUWSBRIEF Afgelopen week hebben we als gevolg van e.e.a. diverse ‘boze’ telefoontjes ontvangen van buurtbewoners. Zij meldden ons dat automobilisten voor schooltijd (± 08.30 u. – 08.50 u. & 13.00 u. – 13.20 u.) en rond het uitgaan van de school tussen de middag en aan het einde van de schooldag, regelmatig de auto plaatsen op plekken waar dit niet kan en mag. Zij veroorzaken hierdoor veel hinder en/of veroorzaken onveilige situaties dan wel belemmeren buurtbewoners in hun gaan en staan. Behalve dat kentekens van deze automobilisten aan ons zijn doorgespeeld, is ons tevens gemeld dat men zich zeer respectloos uitte wanneer men gewezen werd op dit foutieve parkeergedrag. Als directie van De Schalm betreuren we het uiteraard zeer dat ouders van onze school zich niet aan de geldende ‘parkeerafspraken’ houden maar m.n. de wijze van reageren vinden wij ongepast. Hierbij doen we daarom een oproep om niet alleen op een respectvolle manier onze buurtbewoners te woord te staan maar vragen u tevens of u zich wilt houden aan de verkeersregels. Mede namens de buurtbewoners dank voor uw medewerking. De Directie. N.B.: De politie van de gemeente Vught is over e.e.a. geïnformeerd. Zij hebben aangegeven toe te (gaan) zien op het naleven van de verkeersregels en indien nodig te verbaliseren.

_____________________________________________________________

LOT CONTROLE NA DE VAKANTIE!! Beste Ouders, Maandag 07 januari 2013 vindt er vanaf 08.50 uur in alle groepen (dus van 1 t/m 8!) weer een luizencontrole plaats. Aan het Luizen Opsporings Team het verzoek deze datum te noteren zodat iedereen!! er weer is. Het is erg vervelend als je het luizenpluizen alleen moet doen!! Mocht je onverhoopt niet kunnen, wil je dan, aan de hand van de klassenlijst, zelf voor vervanging zorgen? Verder het verzoek aan de ouders om: het haar van de meisjes niet mooi op te steken of in te vlechten, de jongens niet te veel gel, het haar en hoofdhuid goed te reinigen!!


Tot slot nog het verzoek aan de LOT-ouders om de school via de hoofdingang binnen te gaan! Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een heel goed 2013!! LOT-coördinatoren namens de ouderraad Kim Wesselman & Tineke Trompert

______________________________________________________________

VERKORTEN MIDDAGPAUZE (dit schooljaar) NIET HAALBAAR Zoals al eerder in het weekbulletin is geschreven, is op initiatief van de MR een onderzoek gestart naar het verkorten van de middagpauze. Het leek erop dat het verkorten van de middagpauze met 15 minuten begin 2013 haalbaar was, als pilot. Een ruime meerderheid van het leerkrachtenteam staat hier positief tegenover. Natuurlijk waren er ook nog vragen en zou e.e.a. afgestemd moeten worden. Echter de directie heeft gezegd dat op dit moment een pas op de plaats gemaakt moet worden i.v.m. de herinrichtingsplannen aan de achterzijde van de school. Bovendien, gaat ook aan de voorzijde de straat ‘op de schop’. Dit heeft tot gevolg dat er nog meer verkeersdruk aan de achterzijde komt. Aangezien De Schalm met een kortere middagpauze om 15.15 uur uit zou zijn, (Kentalis is om 15.00 uur uit) zorgt dit voor een te hoge verkeersdruk aan de achterzijde na schooltijd. De MR blijft kijken naar mogelijkheden tot het verkorten van het lesrooster/de middagpauze. De optie om direct over te gaan naar een continu-rooster komt nu ook weer in beeld. Zodra de directie duidelijkheid kan geven over de definitieve herinrichtingsplannen aan de achterzijde, kan het onderzoek naar het verkorten van de middagpauze een vervolg krijgen. Namens de MR

______________________________________________________________

DE FIRST® LEGO® LEAGUE (FLL®) Deze wedstrijd is afgelopen zaterdag geweest en het was een groot succes. Het was een geweldige dag en……we hebben dit jaar, ja, ja, een ‘beker’ gewonnen. De juryprijs om precies te zijn. Waarvoor; Het ontwerp, en het programmeren van onze robot was heel goed gedaan maar helaas hadden we tijdens de wedstrijd, buiten onze schuld om, wat pechmomenten waardoor we niet het aantal punten behaalden waar we voor gingen. Maar de First Lego League is zoals jullie weten meer dan alleen een robotwedstrijd. De jury was dan ook onder de indruk van het onderzoek en de manier waarop wij senioren betrokken hebben bij ons idee.


Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens moesten de kinderen zelf ook op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteerden. De MSL (Moderne Senior Laptop) die de leerlingen van De Schalm hadden bedacht en ontworpen was voor de jury zeker een reden om een prijs toe te kennen. Maar vooral de antwoorden die we konden geven op het doorvragen na de presentatie van de jury ging heel goed. Er was goed nagedacht waarom we voor de MSL gekozen hadden en wat het betekent om ouder, senior te worden. En dan niet te vergeten het samenwerken, teamwork. Ook daarvoor complimenten. Kortom onze beker hebben we meer dan verdiend volgens de jury!! De coaches David en Diana zijn dan ook heel trots op het team van De Schalm.

WELKOM Wij heten van harte welkom: Feline Mutsaers groep 1/2A Abel van Duren groep 1/2B Victor Potters groep 1/2B Pleun Laurijssen groep 1/2C Noor Smits van Oijen groep 1/2C Anne van de Kamp groep 1/2C Iris de Jong groep 1/2C Leaya Cleary groep 1/2C Josephine Mulder groep 1/2D Siem Bluijssen groep 1/2D Jet Franken groep 1/2E Wij wensen hen een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode.


WEEK 52.

MAANDAG 24 dec.

DINSDAG

WOENSDAG

25 dec.

26 dec.

31 dec.

01 jan.

02 jan.

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

07 jan.

08 jan.

09 jan.

15 jan.

16 jan.

Kerstvakantie t/m vr. 04 jan.

01.

02.

Hoofdluiscontrole

03.

14 jan.

20.00: GMR vergadering 20.00: Ouderraadvergadering

04.

21 jan.

22 jan.

15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2 t/m gr. 8a) 20.00: MR vergadering

05.

28 jan.

20.00: Bestuursvergadering

23 jan.

Voorleesontbijt

29 jan.

30 jan.


05 21/12/201225/01/2013 DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

27 dec.

28 dec.

29 dec.

30 dec.

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

03 jan.

04 jan.

05 jan.

06 jan.

Kerstvakantie

EINDE Kerstvakantie

10 jan.

11 jan.

16.00-17.00: onder- en bovenbouw overleg

Spelletjesmiddag gr 1/2

17 jan.

18 jan.

16.00-17.00: overleg werkgroep ‘VERKEER’

Roostervrij gr. 1/2

24 jan.

25 jan.

Maandoverzicht 6 komt uit

ROOSTERVRIJ voor ALLE GROEPEN i.v.m. studiedag TEAM

31 jan.

01 feb..

Roostervrij gr. 1/4

Drie Koningen

12 jan.

13 jan.

19 jan.

20 jan.

26 jan.

27 jan.

02 feb.

03 feb.


KERSTGROET JAPTHI Lieve mensen, Namens de kinderen van Manasa Jyothi Koni, Kishor,Chitra,Gowri,Annaja,JayaKumar,Abi,Divya,Reeshma,Greeshma,Guru,Kiran,Sat hien,Pavan,Vidhya,Vino,Suhan,Rakshita en Nutana, wil ik iedereen heel erg bedanken voor jullie steun afgelopen jaar. De kinderen hebben een prachtige glimlach op hun gezicht, mede dankzij jullie. Wij wensen jullie hele fijne dagen en heel veel goeds voor 2013. Liefs Maartje en hopelijk tot snel. ‘You can do things I cannot, I can do things you cannot, together we can do Great things’. Mother Theresa.

P.S.: bijgevoegd het artikel in het blad Doel bewust, KLIK HIER.

GROEP 4 EN 3FM SERIOUS REQUEST Een aantal weken geleden kwam Ties op het idee om iets te doen voor Serious Request. Wij hebben daarom de afgelopen tijd statiegeld verzameld en thuis klusjes gedaan. Daarmee hebben wij 101,74 euro opgehaald! Ties gaat dit samen met zijn vader en moeder naar het glazen huis brengen.

VOORLEESKAMPIOEN JASPER In de aula vliegt het dak eraf met de voorleeswedstrijd. De groepen 7a en 7 en 8a en 8 strijden tegen elkaar: 7a Jasper Goetzee , 7 Annelinde van Stiphout, 8a Yante Bodewes en van groep 8 Cato van Driel. Alle deelnemers waren hartstikke goed, maar er moest er natuurlijk eentje winnen . De jury bestond uit meneer De Ronde (directeur), juf Tine, Caroline en Nienke. Voor de jury was het heel moeilijk om te kiezen. Er waren wel 111 kinderen in de aula en sowieso een kwart ging juichen voor Jasper.


Maar de andere drie deelnemers waren ook monstergoed. Maar de jury had uiteindelijk toch voor Jasper gekozen. De deelnemers moesten natuurlijk in een microfoon praten. De aankondiger was juf Frida Lucas. Juf Marloes heeft bijna alles gefilmd. Jaspers boek was ‘Kinderen ontvoerd’, Cato’s boek was ‘Hoe overleef ik mijn dromen’, Yante’s boek was ‘Buiten zinnen’ en Annelindes boek was ‘Achtste groepers huilen niet’. Jasper vond het natuurlijk erg leuk. De schrijvers zijn Ruben van Mil, Ziggy van Vliet, Michiel van Kampen, Eline Boon, Jasper Goetzee en Max van Weert.

OPEN DAGEN VO In januari, februari en ook nog in maart houden de scholen voor VO in de regio weer hun traditionele ‘OPEN DAGEN’. Op onze website hebben we voor u een overzicht gemaakt van de (meeste) Open Dagen van scholen voor VO uit de regio. In de kranten en sommige huis aan huis bladen zullen deze data ook terug te vinden zijn. Via ‘DEZE LINK’ komt u direct bij het overzicht.

______________________________________________________________ VERJAARDAGEN komende weken en IN DE MAAND JANUARI 2013: datum gr. datum gr. 21-12 22-12 24-12 26-12 27-12 28-12 29-12 29-12 31-12 1-1 2-1 2-1 2-1 7-1 8-1 13-1 14-1 16-1 17-1 18-1 19-1 21-1

Faris Saleh Philip Maas Eline Clercx Colette Brakels Fien Franken Joris Houben Zara Smits Tim Stehmann Cathelijn Klarenbeek Elize Dix Mona Fomany Sophie van Lier Silvijn van Binsbergen Julia Kimmel Daan Stuijfzand Sofie ten Kate Joost van Os Casper Wouters Jesse Boers Fiene van Oeijen Joep Derissen Guus Daanen

4 8 1/2C 4 4A 4 8 3 5A 1/2A 7 7A 3 1/2E 7A 4A 6A 4 5 3 3A 4

23-1 23-1 24-1 24-1 24-1 24-1 25-1 26-1 26-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27-1 28-1 28-1 29-1 29-1 29-1 29-1 31-1 31-1

Robert Kuiper Floortje Lingg Sandor Schuijt Alexander Rijsman Quirijn van der Lande Olivia Potters Bo Robeerst Isabelle Hoppenbrouwers

Thijs ten Horn Nienke van Son Elisa van Iersel Marijn Kemperink Jules van den Heuvel Mees van den Heuvel Valerie Raijmakers Valentijn Kolster Felix Slippens Iris Malbasic Thom Bergknut Nanna Geeris Dorus Kapteijn Babette van den Broek

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND JANUARI 2013: datum 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan.

juf Frida Lucas juf Frida Lucas juf Renée Schenkelaars juf Frida Lucas juf Frida Lucas juf Heidi Schel juf Marloes vd Brand

gr. 8A 8A 5A 8A 8A 3A 7A

wordt vervangen door: dhr. Gerald van Gils dhr. Gerald van Gils dhr. Jasper van Schaijk dhr. Gerard de Ronde dhr. Gerard de Ronde juf Onnie van Grinsven juf Yvonne Sturing

4 1/2E 6A 7A 6 1/2D 7 7A 5A 7 3 3A 1/2A 1/2D 6 1/2C 6A 5 1/2B 1/2D 7 6


datum 11 jan.

14 jan.

15 jan. 16 jan. 17 jan. 18 jan.

21 jan.

22 jan. 23 jan. 24 jan. 28 jan.

29 jan. 30 jan.

01 feb.

07 jan.

(vervolg)

juf Frida Lucas dhr. Gerald van Gils dhr. Gerard de Ronde juf Reinie Poelstra juf Marie-José v Asseldonk juf Marjo Scheel dhr. Gerard de Ronde juf Babette vd Wal juf Ellen de Koning juf Marjo Scheel juf Marlies Michels juf Marjo Scheel juf Heidi Schel juf Marloes vd Brand dhr. Gerald van Gils dhr. Gerard de Ronde juf Reinie Poelstra juf Marjo Scheel juf Marloes vd Brand juf Babette vd Wal juf Renée Schenkelaars dhr. Gerard de Ronde juf Mariet van de Ven juf Reinie Poelstra juf Marjo Scheel dhr. Gerald van Gils juf Babette vd Wal juf Renée Schenkelaars juf Marjo Scheel dhr. Gerard de Ronde juf Marloes vd Brand juf Yvonne van Dongen (½ dag) dhr. Gerald van Gils dhr. Gerard de Ronde juf Frida Lucas

gr. 8A adj. dir. dir. 1-2D 4 6 dir. 3 5 6 1-2E 6 3A 7A adj. dir. dir. 1-2D 6 7A 3 5A dir. BC-OB 1-2D 6 adj. dir. 3 5A 6 dir. 7A 7 & 8A adj. dir. dir. 8A

wordt vervangen door: onbekend n.v.t. n.v.t. juf Jolanda Franchimont dhr. Jasper van Schaijk juf Reinie Poelstra n.v.t. dhr. Jasper van Schaijk dhr. Jasper van Schaijk dhr. Gerard de Ronde juf Antoinette Spoormakers dhr. Gerard de Ronde juf Onnie van Grinsven juf Yvonne Sturing n.v.t. n.v.t. juf Jolanda Franchimont juf Reinie Poelstra juf Yvonne Sturing dhr. Jasper van Schaijk dhr. Jasper van Schaijk n.v.t. n.v.t. juf Jolanda Franchimont juf Reinie Poelstra n.v.t. dhr. Jasper van Schaijk dhr. Jasper van Schaijk onbekend n.v.t. juf Yvonne Sturing dhr. Marc Verschuur n.v.t. n.v.t. dhr. Gerald van Gils

______________________________________________________________


INGEKOMEN MEDEDELINGEN HET GROTE GYMFEEST

Geachte Ouders/verzorgers, Op 6 januari doet Prins Hendrik uit Vught mee aan Het Grote Gymfeest (www.hetgrotegymfeest.nl). Overal in Nederland stellen gymclubs hun deuren open om kinderen de verschillende facetten van de gymsport te laten ervaren. Kinderen volgen een uitdagend parcours met oefeningen, waaronder turnen, dansen en springen. Het Grote Gymfeest is een landelijk initiatief van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) om beweging onder jonge kinderen te stimuleren. Als ambassadeur van Het Grote Gymfeest nodig ik alle kinderen van Uw school uit om met zo veel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes naar Het Grote Gymfeest bij Prins Hendrik te komen. Voor scholieren die hun beste beentje voorzetten wacht een verrassing. Ik verzorg een clinic bij de verenigingen die door een originele aanpak de meeste deelnemers weten te werven. Daarnaast maken kinderen kans mij persoonlijk te ontmoeten! Alles over Het Grote Gymfeest kunt u vinden op www.hetgrotegymfeest.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bas Oerlemans (bas013@gmail.com)

Met sportieve groet,

Epke Zonderland Ambassadeur van Het Grote Gymfeest

weekbulletin 51 -2012  

weekbulletin 51 -2012

Advertisement