Page 1

4 26/11/201003/12/2010

AGENDA: Donderdag 25-11 Vrijdag 26-11 Maandag 29-11 Dinsdag 30-11 Woensdag 01-12 Donderdag 02-12 Vrijdag 03-12

Roostervrij groepen 1/2 Bezoek schrijver Thijs Goverde aan groepen 8 STUDIEDAG TEAM; alle kinderen zijn VRIJ Sintviering op school

STUDIEDAG WO. 1 DECEMBER We willen u nog even helpen herinneren aan het feit dat er komende woensdag een studiedag is voor het gehele team. De kinderen in ALLE groepen zijn die dag VRIJ. Deze info heeft u ook reeds kunnen lezen in maandbulletin 2 van dit schooljaar maar is bij vergissing niet terug te vinden op de kalender die u eind afgelopen schooljaar van ons heeft mogen ontvangen.

MAANDBULLETIN - WEEKBULLETIN Begin dit schooljaar hebben we u gemeld dat we de traditionele informatie middels het „weekbulletin‟ dit jaar anders wilden gaan organiseren. We hebben toen gekozen voor de uitgave van een „maandbulletin‟ en u tevens de data doorgegeven waarop dit maandelijks zou uitkomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging is deze verandering kort geëvalueerd nadat dit ook intern al enkele keren was besproken. Omdat we hebben gemerkt dat het maandelijks informeren meer vragen oplevert dan het wekelijks informeren, is dan ook besloten om weer terug te keren naar het vertrouwde „weekbulletin‟. U ontvangt daarom vanaf vandaag weer wekelijks de informatie vanuit school. Als positief werd de „maandkalender‟ ervaren. Deze willen we daarom, op de reeds geplande momenten voor het uitbrengen van het „maandbulletin‟, met het „weekbulletin‟ meesturen. Ter informatie willen we u nog wel melden dat ALLE informatie, nadat deze is uitgebracht, is terug te lezen op onze site (www.deschalmvught.nl). Ook de eventuele bijlage kunt u hier vinden. Ouders die het maand-/weekbulletin nog steeds op papier ontvingen, wordt verzocht z.s.m. een mailadres door te geven. Vanaf komende donderdag gaan er GÉÉN papieren exemplaren meer met de kinderen mee naar huis.

OUDERGESPREKKEN RAPPORT 1 Alle oudste kinderen van een gezin op onze school, hebben rond 11 nov. een strookje meegekregen met daar de datum en de tijd(-en) waarop u verwacht wordt in de groep


van uw kind(-eren) voor een gesprek met de groepsleerkracht(-en). Mocht u dit nog niet hebben ontvangen dan kunt u hiervoor de groepsleerkracht raadplegen. Met het rapport (09 dec. a.s.) zal uw oudste zoon/dochter nogmaals een dergelijke uitnodiging worden meegegeven. Wilt u zo vriendelijk zijn zich aan deze geplande tijd(-en) te houden zodat e.e.a. vlot kan verlopen. De gesprekken staan gepland op ma. 13, di. 14 en ma. 20 dec. a.s. zowel na schooltijd als ‟s avonds.

GEBRUIK TERREIN KENTALIS/TALENT Het zal u niet ontgaan zijn dat het terrein aan de achterzijde van onze school, zeer intensief gebruikt wordt. Zeker rond de tijd van het halen en brengen van de kinderen is het er erg druk. We willen u met klem vragen of u zich ondanks de drukte rond die tijd wilt houden aan de verplichte rijrichting, d.w.z. het „rondje TEGEN de klok in‟! Om e.e.a. in goede banen te leiden is onze medewerker, dhr. Y. Hamoudi, op deze momenten, vóór en ná school, aanwezig. Wilt u a.u.b. zijn aanwijzingen opvolgen voor de veiligheid van uzelf maar vooral voor die van de kinderen van Kentalis/Talent en onze school. Dank voor uw medewerking

KERSTMIS 2010 In samenwerking met de Oudervereniging is de kerstwerkgroep druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. We melden u de aangepaste (op) schooltijden voor woensdag 22 december en vrijdag 24 december. woensdag 22 december vrijdag 24 december

alle groepen: alle groepen:

17.00 u. tot 18.45 u. kerstviering 08.45 u. tot 12.00 u. 12.00 u: begin van de kerstvakantie

Met de kerstviering van woensdagavond 22 december mogen alle kinderen uit groep 1 t/m 4 verkleed als een persoon uit het kerstverhaal (liever geen Kerstmannen) naar school komen. De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen in chique kleding naar school komen. Alle kinderen zijn vrijdagmiddag 24 december vrij!

______________________________________________________________

UITNODIGING VOOR KERSTVIERING Woensdag 22 december 2010 16:50 18:00 – 18:45 18:45

: kinderen naar de groepen brengen : kerst samenzijn ouders/verzorgers : kinderen ophalen in de groepen

Ook dit jaar besteden we traditiegetrouw weer veel aandacht de kerstviering op school. De Ouderraad nodigt u met veel genoegen uit voor een gezellig kerst samenzijn met alle ouders/verzorgers op woensdag 22 december vanaf 18:00 tot 18:45 u. Bij droog weer treft u het schoolplein aan de achterzijde van de school (bij de speelplaats van de kleuters) in kerstsfeer aan. Natuurlijk wordt u een drankje aangeboden en wordt een en ander feestelijk omlijst met kerstlicht en -muziek.


Om 18:45 is de kerstviering van uw kind(-eren) afgelopen en kunt u uw kind(-eren) mee naar huis nemen. De ouders van kinderen in groep 1/ t/m 4 halen om 18:45 uur de kinderen in de klas op, zodat wij zeker weten dat er in het donker niemand verdwaalt. Wij verzoeken de ouders om via de eigen in- en uitgang van de groepen de kinderen op te halen. Wij hopen een groot aantal van u te mogen begroeten. de kerstcommissie

OUDERBIJDRAGE 2010- 2011 Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar, 2010 – 2011, weer vastgesteld. Ouders met een kind in de groepen 1/2 t/m 6 wordt verzocht een bijdrage van €30,= per kind bij te dragen. De bijdrage voor de kinderen in de groepen 7 en/of 8 bedraagt €45,= per kind. Alle oudste kinderen van een gezin hebben de donderdag na de ALV (11 nov.) een persoonlijke brief meegekregen met daarop vermeld de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Indien deze brief u niet heeft bereikt verzoeken wij u dit even door te geven aan de voorzitter en tevens penningmeester van de oudervereniging mevr. D. van Benthem (oudervereniging@deschalmvught.nl). U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr.: 2963664 t.n.v. Oudervereniging Katholieke Basisschool De Schalm in Vught o.v.v. de voor- en achternaam van uw oudste kind.

UITNODIGING OM BIJ TE DRAGEN AAN DE KERSTVIERING Om de school te versieren en de kerstviering weer soepel en prachtig versierd te doen laten verlopen, zoekt de Kerstcommissie ouders die op een aantal momenten zouden willen helpen. Het zou fantastisch zijn als velen hiervoor een paar uurtjes vrij kunnen maken in de (wellicht al volle) agenda‟s. We zoeken ouders die mee willen helpen om op woensdagochtend 8 december de school in „kerstsfeer‟ te brengen. Ook zoeken we ouders die vóór, tijdens en na de kerstviering op woensdag 22 december een handje mee willen helpen. Tenslotte willen we de kerstversiering opruimen op donderdagochtend 23 december. Ook hierbij stellen we uw hulp erg op prijs. Het helpen zelf vóór, tijdens en na de kerstviering, houdt in het gereed maken van de stands met Glühwein, thee en warme chocolade. Het aansteken van een pad van waxinelichtjes, zodat de kinderen over een feestelijk verlicht schoolplein naar de kerstviering lopen, het schenken van drankjes, voorbereiden van hapjes etc. Na afloop dient alles weer opgeruimd te worden. Vele handen maken licht werk! Graag een bericht naar Marischa van Zantvoort (m_van_zantvoort@hotmail.com of 06 – 113 138 47) op welk moment het u het beste schikt om mee te helpen) Versieren op woensdag 8 december van 8:45 tot circa 12:30 Hulp bij de viering zelf op woensdag 22 december van 15:30 tot circa 20:00 Opruimen van de versiering op donderdag 23 december van 08:45 tot circa 11:00

GEZOCHT: KERSTSTAL VOOR DE BOVENBOUW De Kerstcommissie is op zoek naar een grote kerststal met kerstfiguren (te leen of tegen een vergoeding) voor de bovenbouw. We zoeken kerstfiguren van circa 70-80


cm hoog. Hebt u een grote kerststal over of weet u waar de we deze zouden kunnen aanschaffen, graag een bericht naar Marischa van Zantvoort (m_van_zantvoort@hotmail.com, 06 – 113 138 47). Onze zoek ervaringen hebben ons geleerd dat we een dergelijke grote kerststal het meest waarschijnlijk zullen vinden via een kerk, kerkgemeenschap of parochie. Hebt u zinvolle contacten die we aan zouden kunnen boren, dan horen we dat ook graag.

CONTROLE FIETSVERLICHTING GRP 4 t/m 8 Het is weer zover. De dagen worden korter en het wordt steeds eerder donker. Tijd om de fietsverlichting te controleren. Inmiddels is deze controle uitgevoerd (zie de foto‟s). Per groep stelden 2 ouders zich hiervoor beschikbaar. Bij deze reuze bedankt voor uw hulp. Alle kinderen hebben nog een presentje tegoed. Goed verlicht is veilig in het verkeer!

de verkeerscommissie

______________________________________________________________

NIEUWS UIT DE WOENSDAGOCHTENDGROEP Op 10 november zijn de leerlingen uit de groepen 4 t/m 7 gestart met projecten in de woensdagochtendgroep. De begeleiding van deze leerlingen wordt gedaan door de remedial teachleerkracht, Wilma Haans. Deze leerlingen zijn geselecteerd door afname van de de SIDI-R lijst, observaties van en gesprekken met de leerkrachten en ouders. Deze groepen blijven bijeen tot de voorjaarsvakantie 2011. In het nieuwe jaar zullen de ouders van deze leerlingen verder geïnformeerd worden. De projecten zijn bedoeld om deze leerlingen, die extra uitdaging nodig hebben buiten de groep, te prikkelen om leren te leren. Vaak is het bij de bedoelde leerlingen zo, dat ze snel klaar zijn, het extra werk in de groep niet uitdagend genoeg vinden, meer geïnteresseerd zijn in reken-taal- en wereldoriënterende vakken, die methodeoverstijgend zijn. Om in de klas de leerlingen ook extra uit te dagen zijn we momenteel bezig met het inventariseren van materialen op reken- en taalgebied, die de leerlingen kunnen gaan maken als eigen werk. De leerlingen uit groep 4 t/m 7 zijn bezig met projecten. We hanteren hierbij het TASC-model. Tasc betekent”: “Thinking activily in a social context.” Samenwerken, uitzoeken en presenteren zijn de drie pijlers, waarop het project steunt.


Hoe werken de kinderen met dit model? TASC-werkblad: wat weten wij er al van? Wat willen wij gaan uitzoeken? Leervragen. Die hebben ze zichzelf gesteld en krijgen er van de leerkracht nog bij. Hoe denken we aan informatie te komen Welk idee is het beste? Beslis. Doen, voer uit. Hoe is het gegaan? Evalueer. Communiceer: hoe presenteren we het? Leerervaring: wat hebben we geleerd? Groep 4 en 5 hebben als thema “BRUGGEN”. Groep 6 en 7 “DE SPEELPLAATS”. Daarnaast werken we aan het discussiëren over allerlei onderwerpen en gebruiken daarvoor de techniek, die de heer De Bono heeft ontwikkeld. Hij is raadgever en bemiddelaar op allerlei vlakken, o.a. adviseert hij ook president Obama. Deze techniek houdt in dat we in stappen een onderwerp verkennen en meningen geven met betrekking tot voor- en nadelen van het gestelde onderwerp. Luisteren naar elkaar en elkaars mening respecteren is de bedoeling. Ook zijn er in het verleden veel spelletjes gekocht die zowel in de klas als in de Woensdagochtendgroep gebruikt worden. We zijn al twee keer bij elkaar geweest en het verloopt goed.

DE SCHALM IN HET STEDELIJK MUSEUM Kunst van leerlingen van Basisschool de Schalm is uitgekozen voor de tentoonstelling „de illusieratoren‟ in het Stedelijk Museum ‟s-Hertogenbosch.

Woensdag 3 november is er door een officiële jury vanuit het SM‟s een keuze gemaakt uit de vele verschillende kunstige en technische werken van kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van Basisschool de Schalm. De uitverkoren werken zijn van Joris Houben, Sam van den Heuvel Troy Markus, Duco op de Coul (groep 1/2), Jippe Schendstok, Felix Slippens, Julius Ruijters (groep 4),Lars Simon, Jan-Bart Trompenaars,Thom Verzantvoort, Gijs Hanssen, Mo van Erp (groep 6), Vera Koning, Eva van Os, Maurits Potters, Sjors Buiting, Matthijs van Brunschot (groep 7). Daarbij heeft de jury ontwerptekeningen meegenomen uit diverse klassen die ook een mooie plek in het museum krijgen. Deze zogenoemde “onvoorstelbare illusieratoren” worden tentoongesteld in het SM‟s van 23 t/m 28 november 2010. Uit de werkstukken die in de tentoonstelling te zien zijn, zal ook een winnaar gekozen worden. Vrijdag 26 november vindt deze prijsuitreiking in het SM‟s plaats. De beste „illusieratoren‟ zullen met een prijs worden beloond.


In September startte in alle groepen van BS De Schalm het project rondom Kunst en Techniek, in samenwerking met het Stedelijk Museum „s-Hertogenbosch. Bij dit project stond optimale verwondering, beleving en verbeelding voorop. De kinderen gingen na een introductie binnen de groep en een bezoek aan het Stedelijk Museum ‟sHertogenbosch aan de slag en ontwierpen een zogenoemde “onvoorstelbare illusierator”. Vele illusies en dromen werden verbeeld en door toevoeging van technische foefjes tot beweeglijke kunstwerken gemaakt.

GROEP 4 LEERT DE TAFELS Wij zijn weer begonnen met het automatiseren van de tafels. Wij geven de kinderen om de week een tafel met wat oefenstof mee naar huis. En dan kan het opzeggen beginnen. Eerst goed oefenen en als de tafel goed opgezegd kan worden, ook door elkaar, kunnen de kinderen inschrijven om de tafel bij de juf op te zeggen. In het tafelboekje wordt de tafel dan afgetekend. Wij vragen dus hulp aan ouders en oudere broertjes en zusjes bij het thuis oefenen van de tafels. Succes! Leerkrachten groep 4.

OPA ROB IN GROEP 5 Groep 5 kreeg bezoek van opa Rob (de opa van Eline Boon) Opa Rob gaf een les ruiken & proeven. Opa Rob had ons allemaal stokjes gegeven met verschillende geuren. Al die stokjes bij elkaar had de geur van banaan. Toen hij had hij een fles met rode limonade dat was kokos limonade dat was niet zo lekker. Hij had ook een fles met blauwe limonade die was wel lekker. Toen gaf hij ons een groen snoepje als je je neus dicht hield was die lekker en als hem open liet was die niet lekker. Toen gingen we cola maken die was zonder prik. Hij had ons ook het recept van cola gegeven. Hij had ook met ons paprikachips gemaakt. Bedankt opa Rob voor de leuke en leerzame les. Jelle Faber groep 5

1 APRIL H. VORMSELVIERING Vrijdag 01 april 2011 zal de H. Vormselviering in de H. Hart kerk worden gehouden. Deze viering zal om 19:00 u. beginnen. Nadere info over deze viering, de voorganger(s) e.d. volgen nog. Woensdagavond 19 jan. zal er een informatieavond zijn over de H. Vormselviering, de deelname maar vooral over de betekenis van het H. Vormsel. Een uitnodiging voor die avond kunt u t.z.t. verwachten. U kunt deze data nu reeds in uw agenda vastleggen.

WOLDHUIS SCHOOLJAAR 2010 - 2011 De ouders / verzorgers van de kinderen in de groepen 7 hebben unaniem aangegeven dat we ook komend schooljaar de werkweek op het Woldhuis te Apeldoorn voor de ste 31 keer kunnen gaan organiseren. Volgende week krijgen de kinderen een brief mee waarop dit valt te lezen. Tevens zal dan worden gevraagd om aan te geven welke manier van betalen gewenst wordt (1, 2 òf 6 termijnen).

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN Onlangs zijn de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen gehouden in sporthal „Ouwerkerk‟. Ook de kinderen uit de groepen 5 en 6 van onze school konden hieraan deelnemen. Na een heerlijke zwemmiddag kon de balans opge-


maakt worden. Met een beker voor de derde prijs en een eigen medaille, kwamen de kinderen â€&#x;s maandags vol trots naar school. PROFICIAT jongens en meisjes!!

______________________________________________________________


WEEK 48.

49.

50.

51.

MAANDAG 29 nov.

DINSDAG

01 dec.

- Bezoek schrijver Thijs Goverde aan groepen 8

STUDIEDAG TEAM ALLE groepen zijn VRIJ

06 dec. .

07 dec.

08 dec.

- STUDIEOCHTEND TEAM ALLE groepen zijn ‘s morgens VRIJ

- 15.45 – 17.15 u.: TWIN-overleg - 20.00: GMR vergadering

- aankleding school i.v.m. Kerst

13 dec.

14 dec.

15 dec.

- A.O.B. test gr. 8/8A - 15.45 – 17.00 u.: maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1/2) - RAPPORT gesprekken - 20.00: MR vergadering

- RAPPORT gesprekken - 20.00: MR vergadering

20 dec.

21 dec.

22 dec. - 16.50 u. – 18.45 u.: KERSTVIERING in de groepen - 18.00 u. – 18.45 u.: Kerst samenzijn ouders op het plein.

- Drempeltoets gr. 8/8A - RAPPORT gesprekken

52.

WOENSDAG

30 nov.

27 dec.

28 dec.

29 dec.

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE


04 26/11/201023/12/2010

DONDERDAG

VRIJDAG

02 dec.

03 dec.

Weekbulletin 1 gaat mee (vanaf vandaag weer iedere week)

Bezoek St. Nicolaas aan bs. De Schalm

09 dec.

10 dec.

- RAPPORT 1 gaat mee naar huis. - 16.00 u. – 17.30 u.: teamvergadering

ROOSTERVRIJ gr. 1/4

16 dec.

ZATERDAG

ZONDAG

04 dec.

05 dec.

11 dec.

12 dec.

17 dec.

18 dec.

19 dec.

23 dec.

24 dec.

25 dec.

26 dec.

MAANDOVERZICHT 5 gaat mee

12.00 u.: begin KERSTVAKANTIE

1e Kerstdag

2e Kerstdag

30 dec.

31 dec.

01 jan. 2011

02 jan.

KERSTVAKANTIE

Oudjaarsdag KERSTVAKANTIE

Nieuwjaarsdag KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE


VERJAARDAGEN 26-11 26-11 27-11 28-11 28-11 28-11 29-11 29-11 30-11 30-11 30-11 01-12 01-12 02-12 02-12 03-12 03-12 03-12 03-12 04-12 06-12 06-12 07-17 09-12 10-12 10-12 11-12 11-12

Hilde Koning Maarten van Dijk Naomi Czifra Valérie Zweep Eva van Os Tjardo de Boer Olivier de Groot Floris van Lier Stephanie Rozemeyer Sebastiaan Koel Joris Suiskens Veerle Timmermans Daan Dirven Bink Driessen Maaike Pruijt Reinoud Koelink Julian van der Steen Job Clerkx Gosse Drent Elma Purdic Jan van den Heuvel Merel van Benthem Guusje van Driel Olivier de Bruyne Maxvan den Oord Jack Groenewoud Lotte Ruis Geert Gillhaus

6 8 3A 4 7A 8A 1/2B 8 4A 6A 6A 3A 8A 4A 8A 1/2A 1/2A 7 8 6 7A 8 7A 1/2A 4 7A 1/2D 6A

12-12 12-12 14-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 16-12 18-12 19-12 21-12 22-12 22-12 23-12 26-12 27-12 27-12 27-12 27-12 28-12 28-12 29-12 29-12 29-12 30-12 31-12

Blues Groenewoud Martje van den Heuvel Floor van Son Rosalie Wouters Shams el Aissaoui Vera Koning Laura Ruis Wout Verzantvoort Nanne Anker Roos Bouwman Aimee van den Boogaard Faris Saleh Philip Maas Olivier Eerden Finn van Benthem Colette Brakels Fien Franken Britt Wirtz Teun van Haren Sjoerd Faber Joris Houben Bill Groenewoud Tim Stehmann Zara Smits Bram Swanenberg Annelore Jacobs Cathelijn Klarenbeek

3 8 4A 3A 6 7A 8 8A 4 1/2A 6A 1/2E 6A 8A 6A 1/2C 1/2E 7 8 8A 1/2C 8 1/2E 6A 8A 7A 3

VERLOF / AFWEZIG IN DECEMBER datum 26-11 juf Heidi Schel juf Marlous vd Miessen 29-11 juf Angeline van Dijk 02-12 juf Marlous vd Miessen 03-12 dhr. Y. Hamoudi 07-12 juf Heidi Schel 08-12 dhr. Joop de Krom 08-12 juf M-José v. Asseldonk 10-12 juf Renée Schenkelaars 10-12 juf Marloes van den Brand 15-12 dhr. Joop de Krom 16-12 dhr. G. de Ronde 17-12 juf Ellen de Koning juf Marjo Scheel dhr. Gerald van Gils 22-12 juf M-José v. Asseldonk dhr. Joop de Krom

gr. 3A 6A 7 6A conc. 3A 8 4 5A 6 8 dir. 5 8A adjunct

4 8

wordt vervangen door: juf Remy Breekpot juf Yvonne Sturing juf Yvonne Sturing juf Yvonne Sturing „s middags afwezig juf Yvonne Sturing dhr. Gerald van Gils juf Stephanie Brouwer juf Mieke van Zutphen juf Remy Breekpot dhr. Gerald van Gils n.v.t. juf Remy Breekpot juf Yvonne Sturing n.v.t. juf Stephanie Brouwer dhr. Gerald van Gils

______________________________________________________________


INGEKOMEN MEDEDELINGEN SPECIALE HOOFDLUISSITE De site www.hoofdluiscampagne.nl is een speciale site met info over „de hoofdkuis'. Onlangs is deze site verder 'aangevuld' met onder andere een flash animatie over een luizenleven, luizenfoto‟s etc. Het is de bedoeling dat deze site boordevol informatie komt te staan over „de hoofdluis‟ en het bestrijden hiervan. Natuurlijk moet het ook de vraagbaak worden over de hoofdluis. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een onafhankelijk forum. Mocht u ideeën hebben, informatie missen of vragen hebben, dan kunt u dit melden via het contactformulier op die site of aan info@hoofdluiscampagne.nl. Uiteraard kunnen ouders, die met hun handen in het haar zitten, naar de redactie mailen voor advies over het bestrijden van de hoofdluis.

TENTOONSTELLING SM’s VAN 23 T/M 28 NOVEMBER

De tentoonstelling „De Onvoorstelbare Illusierator‟, waarin prachtige werkstukken te zien zijn van kinderen van de Schalm, is in het SM‟s te bewonderen van 23 t/m 28 november. Uit de werkstukken die in de tentoonstelling te zien zijn, zal ook een winnaar gekozen worden. Vrijdag 26 november vindt deze prijsuitreiking in het SM‟s plaats. De beste „illusieratoren‟ zullen met een prijs worden beloond. Hieronder vind u de tijden waarop de prijsuitreikingen voor de verschillende groepen plaatsvinden. Groepen 1 t/m 3: 13.00-14.00 uur Groepen 4 t/m 8: 14.30-15.30 uur Voortgezet Onderwijs: 16.00-17.00 uur Combinatiegroepen 3 / 4 zijn ingedeeld van 13.00-14.00 uur. Na de tentoonstelling kun je jouw werkstuk op komen halen. Dit kan van 29 november t/m 3 december, tijdens de openingstijden van het museum. Aan de kassa geef je aan dat je jouw werkstuk op komt halen. Een medewerker van het museum zal je begeleiden naar de educatieruimte. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je het SM‟s bellen. Het nummer is 0736273699. De contactpersoon is Thea Sterken. Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn om de werkstukken te bewonderen en misschien wel om een prijs in ontvangst te nemen! Met vriendelijke groet, Sofie Boon en Joke Backx Ank Fennis, Jan Jansen en Jouke Dijkstra SM‟s en TechXperience!

Openingstijden SM’s: dinsdag t/m zondag: 12.00 – 17.00 uur maandag gesloten Adres SM’s: Magistratenlaan 100 5223 MB ’s-Hertogenbosch


SCHAATSLES IN SPORTIOM Ben je niet ouder dan 12 jaar en wil je leren schaatsen in de kerstvakantie? Dat kan op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 december bij het Sportiom in Den Bosch (naast stadion de Vliert). Daar verzorgt de Vughtse IJsclub ook dit jaar weer drie ochtenden kerstschaatslessen, van 8.00 tot 9.00 uur of van 9.00 tot 10.00 uur. Je krijgt les van echte schaatstrainers van de Vughtse IJsclub (VIJC) en er wordt gelest in 4 niveaus. Er is dus altijd wel een groep die bij je past. Voor deze 3 lessen van elk een uur betaal je in het totaal € 12,=. En als je geen schaatsen hebt, dan kun je die voor € 2,= per dag in het Sportiom huren. Neem zelf in ieder geval handschoenen en een muts mee. Lijkt dit je leuk, meld je dan snel aan. Stuur een e-mail naar: VIJC.kerstschaatsen@live.nl . Vermeld in de mail je naam, leeftijd, telefoonnummer en of je van 08.00-09.00 of van 09.00-10.00 wilt schaatsen. Het aantal plaatsen is beperkt. We werken met volgorde van inschrijving. Je krijgt per mail een bevestiging van je inschrijving. Als je vragen hebt, kun je mevrouw Truus Arkenbout bellen: telefoonnummer 073 – 641 81 03. Tot in de kerstvakantie in Sportiom!

JEUGDCANTORIJ TIJDENS KERSTVIERING


WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID IN DE BIEB Afgelopen woensdag, 24 november, was het zover: de eerste Week van de Mediawijsheid ging van start! Ook de lokale bibliotheken zijn er klaar voor. Met afwisselende programma‟s, gericht op jong en oud, zullen zij het grote publiek mediawijzer maken. Op de speciale campagnesite vindt u deelnemende bibliotheken en een quiz om uit te vinden hoe mediawijs u bent. Kijk ook op de speciale 'Week van de Mediawijsheid'campagnesite om te zien wat er allemaal te zien en te beleven valt. De bibliotheek in Vught organiseert een leerzame middag rondom games. DUS: Ben jij ook zo gek op games? Wil je leren om zelf games te maken? Kom dan naar de bibliotheek voor een workshop Gamemaker! Wanneer: zaterdag 27 november Tijd: 13.30 – 15.00 uur Kosten: € 5,00 Aanmelden kan per mail: Vught@bibliotheekmeierij.nl Of aan de balie in de bibliotheek

ROZENOORD ZOEKT BESTUURSLEDEN

Al ruim 45 jaar verzorgt Stichting Jeugdwerk Rozenoord uit Vught, diverse activiteiten voor de Vughtse jeugd. Dit kan alleen maar mogelijk worden gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die de activiteiten begeleiden en organiseren maar ook door een overkoepelend bestuur dat richting geeft aan het beleid. Dat Jeugdwerk Rozenoord e nog steeds vernieuwend en midden in de 21 eeuw staat blijkt wel uit het feit dat ze met nieuwe activiteiten zijn gestart zoals het jeugd Popkoor de For teen Poppers, Kinderyoga en het „moederkoor‟. Om al deze activiteiten te kunnen waarborgen is het bestuur op zoek naar aanvulling. We zoeken mensen die een hart hebben voor het jeugdwerk, enthousiast zijn en communicatief positief zijn ingesteld. Wilt u informatie of een persoonlijke toelichting, dan kunt u contact opnemen met Christien vd Steen 073-6566179 of stuur een mail naar info@jeugdwerkrozenoord.nl


JEUGDPRINS(ES) VERKIEZINGEN 2010-2011 FUNKTIE-VERDELING 42e Jeugdprins(es) verkiezingen 2010-2011 DOMMELBAORZEDURP Vught

funktie

naam

basissschool

1. Jeugdprins(es)

Britt Wirtz

De Schalm

2. Adjudant(e)

Jesse Schoenmakers

De Baarzen

3. Hofdame

Louise van den Heuvel

De Wieken

4. Burgervaoder

Mark Swinkels

De Baarzen

5. Veldwachter

Brettney Brekelmans

De Springplank

6. Vaandeldrager

Kevin Janssen

De Springplank

7. Nar

Marijn v. Engelen

Het Molenven

8. R.van 11

Babette Oerlemans

De Lichtstraat

9. R.van 11

Rayando Rutten

Hertog v. Brabant

10. R.van 11

Ahmed Yacoub

De Springplank

11. R.van 11

Brian de Jager

De Wieken

12. R.van 11

Ayoub Fryed

De Wieken

maandbulletin dec-2010  

maandbulletin dec-2010

Advertisement