Page 1

12-46 16/08/201322/08/2013

AGENDA: Donderdag 14 nov. Vrijdag 15 nov. Zaterdag 16 nov. Zondag 17 nov. Maandag 18 nov. Dinsdag 19 nov. Woensdag 20 nov. Donderdag 21 nov. Vrijdag 22 nov.

Zaterdag 23 nov. Zondag 24 nov.

DAG VAN RESPECT 10.45: voorstelling ‘op reis’ gr. 3/4 13.30: voorstelling ‘op reis’ gr. 3/4 Roostervrij gr. 1/4 Aankomst Sint Nicolaas in Nederland Aankomst Sint Nicolaas in Vught

DAG VD RECHTEN VAN HET KIND RAPPORT 1 gaat mee naar huis START WEEK vd MEDIAWIJSHEID (t/m 29 nov.) Voorleesochtend in de groepen 8 n.a.v. De Dag van de Rechten vh Kind spelletjesmiddag gr. 1/2 Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 3 t/m 5 Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 6 t/m 8

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF DOMINIQUE GR. 6A In verband met het naderend zwangerschapsverlof van juf Dominique in groep 6A, hebben de kinderen uit deze groep gister een brief mee naar huis gekregen. In die brief is te lezen dat zij tijdens haar afwezigheid vervangen gaat worden door juf Reinie Poelstra. Omdat dit ook gevolgen heeft voor de ondersteuning in de groepen 3, hebben de kinderen in die groepen ook een brief mee naar huis gekregen. Hierin is te lezen hoe en door wie de ondersteuning in die groepen vanaf dat moment zal worden ingevuld.

RAPPORTGESPREKKEN Afgelopen week hebben alle oudste kinderen van een gezin in de groepen 3 t/m 8 een uitnodiging voor het rapportgesprek mee naar huis gekregen. Voor de duidelijkheid vermelden we nog even dat deze gesprekken plaatsvinden op di. 26 en do. 28 nov. en di. 03 dec. De ouders met een kind in groep 6A kunnen een uitnodiging voor woe. middag 27 nov. hebben gekregen. Dit i.v.m. het zwangerschapsverlof van juf Dominique. Komende donderdag krijgt u deze uitnodiging nogmaals mee ter herinnering!


ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS (OGO) IN DE BOVENBOUW Zoals u ongetwijfeld weet wordt er in de OB van onze school gewerkt met thema’s. Door het creëren van rijke spelactiviteiten verkrijgen de kinderen specifieke kennis. In de groepen 3/4 wordt thematisch gewerkt rondom de wereld oriënterende vakken. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. Als school willen we een doorgaande ontwikkelingslijn van OGO wereldoriëntatie realiseren naar de Bovenbouw. Leerlingen bouwen zo vakkennis op middels onderzoeksactiviteiten. Onder vakkennis verstaan we: historische kennis, kennis van de natuur, kennis van topografie en geografie. Ofwel wereldoriëntatie. In DEZE BRIEF informeren we u nader over OGO in de bovenbouw De Directie

______________________________________________________________

OUDERBIJDRAGE 2013 - 2014 Beste ouders/verzorgers, Ook dit schooljaar heeft de oudervereniging weer veel leuke dingen voor uw kind(eren) in petto. Mede dankzij de vrijwillige inzet van veel ouders en de inzet van de leerkrachten wordt hier mee een extra dimensie gegeven aan de schooltijd van uw kind(eren).

OUDERBIJDRAGE Alleen dankzij de jaarlijkse ouderbijdrage is het mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 september jl is op basis van de jaarplannen besloten om de minimum ouderbijdrage gelijk te houden aan vorige jaren en deze is vastgesteld op: 30 euro per kind in de groepen 1-6 45 euro per kind in de groepen 7-8 Gister heeft u een speciaal mailbericht ontvangen waarin u gevraagd wordt deze ouderbijdrage vóór 1 januari 2014 te voldoen. Tevens hebben alle oudste kinderen van een gezin op onze school een brief meegekregen waarin u dit alles nog eens na kunt lezen. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage voor 1 januari 2014 over te maken op rek. nr.: 2963664 t.n.v. Oudervereniging Katholieke Basisschool De Schalm in Vught o.v.v. de voor- en achternaam van uw oudste kind. Met vriendelijke groet, Namens de Oudervereniging Paul-Jeroen Zweep Penningmeester oudervereniging@deschalmvught.nl T: 06 – 225 617 75


SAMENSTELLING OUDERVERENIGING Ingevolge het bepaalde in art. 16 van de statuten van de oudervereniging, deel ik u mede dat de ouderraad en het dagelijks bestuur sinds de algemene jaarvergadering van 10 september 2013 als volgt is samengesteld: Tom Ouwens (voorzitter en commissie carnaval) Paul Jeroen Zweep (penningmeester) Mascha Gebel-Bartels (secretaris) André van den Broek (commissie natuur) Miranda Ernst (commissie kerstmis) Marieke van Heeswijk(commissie kerstmis) Marie-José Kemperink(commissie sport) Sandra Schoten (commissie cultuur) Chantal van den Wassenberg(commissie Koningsdag) Kim Wesselman (commissie gezondheid) Met vriendelijke groet, Mascha Gebel-Bartels

______________________________________________________________

SINTERKLAAS KOMT WEER NAAR ONS LAND Het is bijna weer zo ver, De Sint en zijn Pieten komen naar Nederland. Komende zaterdag komt De Goed Heiligman aan in Groningen en a.s. zondag volgt de intocht in ons eigen Vught. Voor de kinderen is dit vaak de mooiste en gezelligste tijd van het jaar. Dit jaar volgen wij weer met de klas het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Hier zijn we de komende weken dan ook erg druk mee. Voor het geval u hier nog niet door uw kind over bent ingelicht, het Sinterklaasjournaal is al vanaf afgelopen maandag 11 november te volgen op de TV. Iedere dag kunt u het Sinterklaasjournaal bekijken om 18.00 u. bij ZAPP. Voor nog meer ‘leuks’ voor thuis kunt u kijken op ‘sinterklaasjournaal.nl’

VADER-KIND WEEKEND (VKW) GROEPEN 8 Het Schalm vader-kind-weekeind (dit jaar SGACHT 2014 gedoopt) wordt aan het einde van het schooljaar voor groep 8 en 8A, georganiseerd, door alle vaders van de kinderen. Het weekend bestaat al meer dan 10 jaar en is daarmee een vast onderdeel geworden van de afsluiting en het afscheid van de Schalm. Onze kinderen kijken hier enorm naar uit. Na het weekeind zijn de laatste dagen op school een feit en nemen alle kinderen uit groep 8 afscheid van hun basisschooltijd. Het weekeind bestaat uit een dagprogramma met activiteiten in en rondom Vught, een bonte avond met disco en een avondprogramma. Op zondagmiddag sluiten we af. Meer informatie en de definitieve datum volgt snel, alle vaders worden gevraagd mee te helpen en kunnen contact opnemen via SGacht@live.nl. namens de vaders, Joep Dirven, Jurgen van Olphen, Eugène Scholten.


FIETS(-LICHT) CONTROLE Afgelopen vrijdag zijn de fietsen van de kinderen weer gecontroleerd. In deze natte en donkere tijd is er naast goed werkende remmen e.d. speciaal aandacht besteed aan de controle van de verlichting. Samen met de actie ‘LIGHTWISE’ van de ANWB konden we hier extra op letten. Een goed gevulde, via de ANWB verkregen, ‘lightwise box’ met handige hulpmiddelen, maakte het in sommige gevallen zelfs mogelijk om kleine reparaties aan m.n. de verlichting op school te verrichten. Wanneer er ‘iets meer’ gedaan moest worden, werd dit op de controle kaart aangegeven en met de kinderen mee naar huis gegeven.

Alle ouders die hebben geholpen willen we hartelijk bedanken. Mede dankzij uw hulp gaan onze kinderen de komende winter, goed verlicht en veilig, door het verkeer.

______________________________________________________________ VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: datum gr. 14-11 16-11 19-11 20-11 21-11

22-11

Mathieu Frijns Florentine Schoten Felix Briquet Joep Kwantes Flor Smit Fleur Aarninkhof Carmen van de Laar Roel Janssen Gijs Vaandrager Floor van der Steen Matea Malbasic Cristopher Smit Fiene van Mil

4 5 3A 3 8A 6A 1/2E 3A 5 5A 8A 4A 5A

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum 15-11 18-11 20-11 21-11 22-11

dhr. Jasper van Schaijk dhr. Luuk van Kessel juf Renée Schenkelaars juf Heidi Schel dhr. Mart van Loon juf Marlies Michels juf Babette Kuip juf Ellen de Koning dhr. Jasper van Schaijk dhr. Gerard de Ronde

gr.

wordt vervangen door:

5A 7 3A IB-OB 6 1-2E 3 5 5A dir.

juf Kris Raaijmaakers vervangerspool vervangt juf Jolanda Franchimont n.v.t. juf Kris Raaijmaakers juf Antoinette Spoormakers juf Reinie Poelstra vervangerspool vervangt juf Kris Raaijmaakers n.v.t.

______________________________________________________________


INGEKOMEN BERICHTEN SPACE SCOOTER KWIJT!!!!! Vrijdag 25 oktober heeft Oden (gr. 4A) zijn zwarte space scooter met oranje hangslot in de fietsenstalling gezet. In verband met een bezoek aan de dokter zijn wij vergeten de space scooter die vrijdag ook weer op te halen. Kan het zijn dat iemand hem uit voorzorg heeft meegenomen of elders heeft geparkeerd? Anders kan ik slechts 1 conclusie trekken....graag uw reactie naar bart.angelique@mail2u.nl voorbeeld van een vergelijkbare space scooter

BIEB VUGHT 50 JAAR Zondag 27 oktober vierde de bibliotheek van Vught haar 50 jarig bestaan. In het kader van dit jubileum is de bieb op 22 zondagen open. Er is dan, voor diverse leeftijdsgroepen, wekelijks een gratis te bezoeken activiteit gepland. Komende zondag, 17 november, kun je kennismaken met 2 kleine vrienden van Eric of het kleine insectenboek; de slak en de kever. Samen met Natuurkids bouw je een mooie logeerruimte voor de slakken en kom je van alles over de dieren te weten. Durf je een slak op je hand te zetten? Tijdens het tweede deel van de middag maak je kennis met kevers. Heb je ooit gezien hoe een meelworm verandert in een mooie glanzende kever? Je mag je eigen meelworm persoonlijk verzorgen. Behalve de kennismaking met echte levende kevers en slakken, zijn er doorlopend knutsel-, en ontdekopdrachten. Heb je wel eens meelworm koekjes gegeten? Of knutsel je eigen heilig kever of slome slak in elkaar? Kom zondag 17 november, tussen 14.00 en 16.00 uur, naar de bieb in Vught voor een natuurlijke en spannende middag. Tot dan! Stichting Natuurleuk Catrien Kuijpers en Marleen van de Wees

BUITENSCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN VAN MOVE Vanaf dinsdag 19 november biedt MOVE Vught Buitenschoolse Activiteiten (BSA) aan. Deze activiteiten staan in het teken van, hoe kan het ook anders, Sport! Deze activiteiten worden georganiseerd samen met de gymstagiaires van het Koning Willem I College. Op dit moment lopen deze studenten o.a. stage op onze school. Voor meer info KLIK HIER!

Weekbulletin 46 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you