Page 1

04-36 06/09/201312/09/2013

AGENDA: Donderdag 05 sept. Vrijdag 06 sept. Maandag 09 sept. Dinsdag 10 sept. Woensdag 11 sept. Donderdag 12 sept. Vrijdag 13 sept. Zaterdag 14 sept. Zondag 15 sept.

15.45-17.45: bouwoverleg 5 t/m 8 Roostervrij gr. 1 t/m 4 13.15-15.30: Moestuin project gr. 6 20.00: Algemene Leden vergadering van onze Oudervereniging 20.00-22.30: GMR-vergadering Sport- en Speldag gr. 1 t/m 8 12.30: start actie Jantje Beton voor ll’n groepen 5 t/m 7 16.00-17.00: overleg werkgroep ‘VERKEER’

12.00-16.30: schoolatletiekdag bij PH in Vught

STILLE BEZUINIGINGEN IN HET ONDERWIJS De afgelopen jaren doch met name recentelijk verschijnen er artikelen in de pers over de bekostiging van het onderwijs. Politieke partijen zeggen niet te (willen) bezuinigen op onderwijs. Andere partijen beweren juist meer te willen uitgeven. Bonden sluiten opportunistisch nieuwe akkoorden. Alles lijkt rozengeur en maneschijn in het onderwijs. Doch in de praktijk vallen er ontslagen en worden klassen groter. Boven de 30 leerlingen in een klas is op veel scholen al de praktijk van alle dag. De leerlingbegeleiding staat onder druk en de leiding moet proberen met de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk onderwijs te bieden terwijl de verwachtingen van de ouders alleen maar toenemen. Deze situatie heeft de Bossche scholen er toe gebracht een brief te schrijven aan alle fracties en ouders. De scholen in Vught nemen dit initiatief over door u hierover ook te informeren. In de bijlagen (brief 1 en brief 2) treft u twee documenten aan vanuit de PO-raad, dat is de overkoepelende organisatie voor het Primair Onderwijs. Hierin schetsen zij de feiten en trends van de afgelopen jaren t.a.v. de bekostiging. De Directie

______________________________________________________________


LAATSTE HERINNERING!!! ALGEMENE LEDENVERAGDERING OUDERRAAD BS. DE SCHALM Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van bs. De Schalm, Graag nodig ik u namens de Ouderraad uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad op dinsdag 10 september van 20.00 - 22.00 uur. Naast het voorstellen van enkele (nieuwe) leden en het bespreken van het jaarverslag staat de avond in het teken van social media met als thema ‘GENERATIE YOUTUBE’. Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar oudervereniging@deschalmvught.nl Programma: 19.45 uur: Inloop met koffie en thee 20.00 uur: Bespreken jaarverslag OR 2012/2013 en vaststellen ouderbijdrage 20132014 20.15 uur: Interactieve lezing over ‘Generatie YouTube’ door mevr. Floor Bink 21.45 uur: Afsluiting

De ouderraad van de Schalm denkt dat het onderwerp ‘Generatie YouTube’ voor iedereen actueel is omdat dit ook voor onze jongste kinderen snel dichterbij komt. Kinderen en ICT, een perfecte combinatie? Zelfs kinderen op de basisschool komen in aanraking met mobieltjes en tablets. Onze kinderen zitten zelf of via broertjes/zusjes op Youtube, Twitter, Facebook en Whatsapp. Ze weten de populaire plekken online snel te vinden. Maar er is ook een keerzijde waar ouders zich regelmatig zorgen over maken. Hoe voorkom je scheldpartijen en bedreigingen? Weten ze dat hun profiel altijd vindbaar is en alles wat ze er op zetten nooit meer verdwijnt? Hoe gaan zij om met extreme beelden van seks en geweld? Weet u hoe zij de techniek gebruiken en met de tablet en apps in de weer zijn, de mobiel vergroeid met hun hand? EN, hoe gaat u hiermee om als ouder? De Ouderraad heeft media-adviseur Floor Bink uit Vught gevraagd om u te laten kennismaken met de internetwereld van onze kinderen. Veel beelden, onderzoeken en foto’s helpen u uw kind te begrijpen en begeleiden. De avond is interactief. U wisselt meningen en ervaringen uit. Kortom, de ouderraad ontvangt u daarom graag op dinsdagavond 10 september om na een kopje koffie of thee van start te gaan met een korte ALV-vergadering om vervolgens het woord te geven aan mevr. Floor Bink. U allen bent van harte welkom. I.v.m. de ruimte en het regelen van koffie en/of thee verzoeken u vriendelijk per mail uw komst (alleen of met partner) door te geven via oudervereniging@deschalmvught.nl. Namens de Ouderraad van De Schalm, Tom Ouwens Voorzitter

______________________________________________________________


INFORMATIE WOLDHUIS 2014-2015 De ouders/verzorgers van de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten, hebben vandaag een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond over Het Woldhuis 2014 van maandagavond 23 sept. a.s. (aanv. 19.30 u.). Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u dat via het strookje bij de betreffende brief kenbaar maken. Levert u dit uiterlijk woe. 11 sept. in bij de groepsleerkracht van uw kind (gr. 7 of 7A) zodat we er rekening mee kunnen houden bij de voorbereiding. Dank u wel De leerkrachten

INFO t.b.v. WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 De kinderen in de groepen 8 hebben vandaag een vragenformulier mee naar huis gekregen waarop u gevraagd wordt de benodigde info te noteren. Wilt u de ingevulde formulieren uiterlijk 12 september door uw kind af laten geven bij de groepsleerkracht?

JANTJE BETON Ook dit jaar doen de groepen 5, 6 en 7 van onze school weer mee aan de actie Jantje Beton. Deze actie, die bestaat uit het verkopen van loten, zet zich in voor goede doelen ten gunste van allerlei projecten voor kinderen en jongeren in het land. De helft van de opbrengst van deze loterij komt ten goede van onze eigen school. Deze actieperiode loopt van woensdag 11 tot en met woensdag 25 september. Aan alle kinderen van groep 5 t/m 7 wordt gevraagd een boekje van tien loten te verkopen aan familie, buren en andere bekenden. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan! De loten kosten â‚Ź 2,- per stuk. Daarnaast worden er onder de lotenverkopers ook een aantal prijzen verloot. Een compleet overzicht van het prijzenpakket is te lezen op de site: www.jantjebeton.nl/loterij. Wilt u erop toezien dat het geld (max. 20 euro) in een dichte enveloppe met het (liefst) een leeg boekje mee terug naar school komt? Bij voorbaat dank! Wij rekenen op uw aller medewerking en wensen de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 alle succes toe bij het verkopen van de loten.

EVEN VOORSTELLEN Hallo allemaal, Ik ben Yvon van Someren en ik ben de stagiaire van groep 4a bij Juffrouw Stephanie. Ik ben een derdejaars student van PABO Eindhoven. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Boxtel. Mijn hobby’s zijn volleyballen, badmintonnen, winkelen en gezellig kletsen met mijn vriendinnen. Ik hoop dat ik veel plezier ga beleven tijdens mijn stage op de Schalm! Groetjes, Yvon.

______________________________________________________________


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: datum 06-09 06-09 07-09 07-09 08-09 09-09 09-09 10-09 11-09 12-09 13-09 13-09 13-09

Valérie van Dommelen Sterre van Kuijk Ties Vierhout Derek van Benthem Philip Ledeboer Josefien Kraan Bas Kuiten Eden Whien Max van Weert Zoë de Loos Stijn Raadschelders Valentijn de Bruyne Joris Ledeboer

gr. 6 8A 5A 8A 3 3 6 8 8 5A 1/2C 3A 5A

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum gr. wordt vervangen door: 06-09 11-09 13-09

juf Marloes van den Brand dhr. Gerard de Ronde dhr. Jasper van Schaijk juf Babette Kuip dhr. Luuk van Kessel dhr. Gerard de Ronde

7A dir. 5A 3 7 dir.

dhr. Gerald van Gils n.v.t. juf Kris Raijmakers juf Reinie Poelstra nog onbekend n.v.t.

______________________________________________________________


INGEKOMEN BERICHTEN ‘VEERKRACHT’ BIJ KINDEREN BEVORDEREN

Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en moet vaardigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De emotionele veerkracht die kinderen hebben, is belangrijk voor geluk, welbevinden en succes in hun latere leven. Voor meer info over deze ‘LEZING’ die u wordt u aangeboden door Centrum Jeugd en Gezin Vught Haaren-Sint Michielsgestel, KLIK HIER

KINDERUNIVERSITEIT Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven organiseren in het nieuwe schooljaar 2013-2014 weer de succesvolle Kinderuniversiteit. Op zes woensdagen staan colleges voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 gepland op de campus van beide universiteiten. Voor meer informatie KLIK HIER.

LEREN DEGENSCHERMEN IN VUGHT Roel Verwijlen, Nederlands Bondscoach en vader van Olympisch schermer Bas Verwijlen, start per 11 September een dependance van de Schermclub Den Bosch in Zaal de Kwebben in Vught. Vanaf deze datum kunnen jonge schermers wekelijks op woensdagmiddag aanhaken voor les in de fijne kneepjes rond het degenschermen onder leiding van het trainersgilde van Schermclub Den Bosch. Voor meer info KLIK HIER.


WERK SLIMMER, GEBRUIK OFFICE PRO + 2013 Diverse software pakketten en andere ICT artikelen kunt u, ouder van onze school, aanschaffen via SURFSPOT.NL, tegen de laagste prijs!

Deze folder kunt u afhalen bij de balie van onze school!

Weekbulletin 36 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you