Page 1

03-35 31/08/201206/09/2012

AGENDA: Donderdag 30 aug. Vrijdag 31 aug. Maandag 03 sept. Dinsdag 04 sept. Woensdag 05 sept. Donderdag 06 sept. Vrijdag 07 sept.

maandoverzicht 1 komt uit roostervrij gr. 1 t/m 4 ROOSTERVRIJ voor ALLE GROEPEN i.v.m. een studiedag voor het team 19.30: Kennismakingsavond gr. 4 12.30: Start actie Jantje Beton gr. 5 t/m 7 Spelletjesmiddag gr. 1/2

KLEINE AANPASSING BIJLAGE BIJ DE SCHOOLGIDS 2012-2013 Afgelopen week heeft u de bijlage bij de schoolgids 2012-2013 mee naar huis gekregen. Hierin staat bij de groepsindeling een storende fout. De Twinschoolgroepen voor dit jaar zijn de groepen 7 en 8a. Juf Yvonne van Dongen is in deze groepen werkzaam. Op de website van de school kunt u de aangepaste versie vinden.

HERINNERING…… CONTINUROOSTER 28 SEPT.

……HERINNERING

We willen u nogmaals helpen herinneren dat morgen de groepen 5 t/m 8 volgens de gewone lestijden naar school gaan. Op vrijdag 28 sept. (de volgende roostervrije dag voor de groepen 1 t/m 4) is er voor deze groepen een continurooster! De schooltijden op vrijdag 28 sept. zijn dan: 08.45 u. – 12.00 u. 12.00 u. – 12.45 u. 12.45 u. – 15.00 u.

: les : lunchpauze (ALLE KINDEREN BLIJVEN OP SCHOOL!)* : les

* Eten en drinken van thuis meenemen. Er zijn GÉÉN KOSTEN aan verbonden.

De eerdere vermelding van een continurooster op vr. 31 aug. komt te vervallen!

SCHENKING TFT SCHERMEN Van Banning Advocaten hebben we wederom een groot aantal fraaie TFT-schermen ontvangen. Deze schermen komen, net als de eerder al door hen geschonken schermen, uitstekend van pas en zullen eerdaags op hun plaats worden gezet. We willen Banning Advocaten bijzonder hartelijk danken.

REMEDIAL TEACHING Remedial Teaching aan LGF- en zorgcontract leerlingen is ook dit schooljaar weer van start gegaan. Onnie van Grinsven en Diana Kappen gaan de komende periode deze zorg op zich nemen. Betrokken ouders zijn inmiddels op de hoogte. Heeft u nog vragen over de planning en/of invulling van RT binnen school dan kunt u contact opnemen met de heer G. de Ronde.


______________________________________________________________

SCHOOLATLETIEKWEDSTRIJD 2012 Op zondag 16 september 2012 is het eindelijk zover! Op de prachtige nieuwe locatie aan de Postweg wordt door ‘PH’ de Vughtse scholen- atletiekwedstrijd gehouden! Je gaat die dag sprinten, hordelopen, werpen en verspringen. Ook mag je meedoen aan de Atletic Arena en afsluitende hindernisloop. Het beste team mag zich Vughts Schoolatletiek kampioen noemen en wint de wisseltrofee! Een wisselbeker mag een jaar lang op school blijven. Je kunt vanaf 6 personen inschrijven (minimaal 2 meisjes en 2 jongens) in 3 leeftijdscategorieën. Het begint om 10.15 uur en de prijsuitreiking is om 14.00 uur. Deelname is gratis. Inschrijven kan uiterlijk t/m dinsdag 4 september. Vul het strookje in en lever dit dus z.s.m. bij jouw juf of meester weer in. Tot dan!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik doe mee met de schoolatletiekwedstrijd! Leeftijdscatergorie Naam: groep: 6/7, 8/9, 10+ jaar: …….…….…….……. ……. jongen/meisje* …… jaar …….…….…….……. ……. jongen/meisje* …… jaar Naam begeleider**: …….…….…….…….……. Ik/Wij wil(-len) graag in het team** met:

…….…….…….…….…….…….

De naam van ons team is(!):

…….…….…….…….…….…….

* Doorhalen wat niet van toepassing is. ** 1. Elke deelnemer dient zichzelf afzonderlijk in te schrijven! 2. Per 2 kinderen moet minimaal 1 begeleider aanwezig zijn per team! 3. Als 2 of meer kinderen uit 1 gezin in een andere leeftijdscategorie vallen, dient elk kind zich afzonderlijk in te schrijven én het strookje in hun eigen klas in te leveren! Bij onvolledige teams zal de sportcommissie teams samenstellen uit de inschrijvingen en/of evt. teams samenvoegen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________


JANTJE BETON Ook dit jaar doen de groepen 5, 6 en 7 van onze school weer mee aan de actie Jantje Beton. Deze actie, die bestaat uit het verkopen van loten, zet zich in voor goede doelen ten gunste van allerlei projecten voor kinderen en jongeren in het land. De helft van de opbrengst van deze loterij komt ten goede van onze eigen school. Deze actieperiode loopt van woensdag 5 tot en met woensdag 19 september. Aan alle kinderen van groep 5 t/m 7 wordt gevraagd een boekje van tien loten te verkopen aan familie, buren en andere bekenden. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan! De loten kosten â‚Ź 2,- per stuk. Daarnaast worden er onder de lotenverkopers ook een aantal prijzen verloot. Een compleet overzicht van het prijzenpakket is te lezen op de site: www.jantjebeton.nl/loterij. Wilt u erop toezien dat het geld (max. 20 euro) in een dichte enveloppe met het (liefst) een leeg boekje mee terug naar school komt? Bij voorbaat dank! Wij rekenen op uw aller medewerking en wensen de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 alle succes toe bij het verkopen van de loten.

JUFFENFEEST 1/2 Het juffenfeest van woensdag 10 oktober wordt als gevolg van de activiteiten rond de kinderboekenweek verplaatst naar woensdag 24 oktober na de herfstvakantie.

INFO t.b.v. WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 De kinderen in de groepen 8 hebben een vragenformulier mee naar huis gekregen waarop u gevraagd wordt de benodigde info te noteren. Wilt u de ingevulde formulieren uiterlijk ‌.. september door uw kind af laten geven bij de groepsleerkracht?

HALLO WERELD Dit is het thema van de kinderboekenweek 2012. Vanaf 3 september wordt er in alle groepen rond dit thema gewerkt. We gaan met de hele school op woensdagen naar het Afrika museum. Dit wordt gesponsord door de oudervereniging. Daar krijgen we van een echte verteller een verhaal over een vreemd land en een speurtocht. In het volgende rooster zie je wanneer welke groep naar het museum mag gaan: woensdag 5 september Groep 1/2d-4-6-8 woensdag 12 september Groep 1/2a-3-6a-8a woensdag 26 september Groep 1/2c-4a-5-7a woensdag 3 oktober Groep 1/2b/e-3a-5a-7 We hopen dat heel veel ouders enthousiast reageren op de oproep om de verschillende groepen te brengen, te halen en te begeleiden naar het museum!


In het kader van de kinderboeken week………zijn ouders en belangstellenden welkom op woensdag 10 oktober van 11:45-12:15 uur om in de groepen kennis te maken met de cultuur van verschillende landen!!!

FOTO’S EN FILMPJE In groep 1-2C zijn enkele foto’s gemaakt. Ouders/verzorgers uit die groep krijgen vandaag een ‘link’ naar deze foto’s. Aan het eind van afgelopen schooljaar is in groep 7A van juf Frida (nu groep 8 van meneer Joop en Luuk) een filmpje gemaakt. Dit filmpje is via Internet te downloaden en te bekijken. Ouders uit de huidige groep 8 ontvangen vandaag een ‘link’ naar de Internetpagina waar deze film te downloaden is.

______________________________________________________________ VERJAARDAGEN IN DE MAAND SEPTEMBER: datum gr. datum 30-8 1-9 1-9 1-9 2-9 3-9 3-9 4-9 4-9 4-9 6-9 6-9 7-9 7-9 8-9 9-9 9-9 9-9 10-9 11-9 12-9 13-9 13-9 14-9 15-9 15-9 15-9

Madelief Rensen Zaza Whien Lara Mutsaerts Eline Ouwens Sterre Schipper Thijmen van Vlerken Alana Daly Sweder Keunen Max de Bruijn Momijn de Fijter Sterre van Kuijk Valérie van Dommelen Derek van Benthem Ties Vierhout Philip Ledeboer Isabel Dapper Bas Kuiten Josefien Kraan Eden Whien Max van Weert Zoë de Loos Joris Ledeboer Valentijn de Bruyne Collin Janssen Nomedia el Aissaoui Wout van Benthem Ferran de Waal

1/2E 5A 4 4A 7A 5 3 5A 1/2A 1/2E 7 5 7 4 1/2C 8A 5 1/2E 7A 7A 4 4 1/2E 1/2D 7 3 1/2B

15-9 15-9 17-9 17-9 17-9 18-9 18-9 19-9 19-9 20-9 20-9 21-9 21-9 23-9 23-9 24-9 24-9 24-9 25-9 25-9 26-9 28-9 29-9 29-9 29-9 30-9 30-9

gr. Charlotte van Genugten Marieke van Genugten Valentijn Roeffen Sebastiën Roeffen Robin Kuijper Emilie Otters Eva Knoups Floris Zweers Friso Povel Walter van Beusekom Hein Raijmakers Juliet Hulsbergen Charlie Groenewoud Kiki op de Coul Oden Derks Maura Vugts Loren Whien Hugo Bemer Machiel van Amelsfort

1/2C 1/2C 7 6 1/2D 6 3A 1/2A 1/2C 8 3A 4 1/2D 6 3A 5 5 5A 6A Alexander Schrijnemakers 6A Lisa ten Kate 3 Dominic Huijbers 3A Roeland de Boer 6 Rutger de Boer 6A Lucas Driessen 1/2C Joshua Timmermans 1/2E Pleun Laurijssen 1/2C


WEEK 35.

36.

37.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

27

28

29

15.45: maandaggesprekken

19.30: kennismakingsavond gr. 5

19.30: kennismakingsavond gr. 3

03

04

05

ROOSTERVRIJ voor ALLE GROEPEN i.v.m. een studiedag voor het team

19.30: kennismakingsavond gr. 4

12.30: start actie Jantje Beton gr. 5 t/m 7

10

11

12

17

18

19

20.00: MR vergadering

20.00: kennismakingsavond gr. 1/2 20.00: GMR vergadering

sport- en speldag gr. 1 t/m 8

24

25

26

19.30: ouderavond ouders gr. 7 m.b.t. werkweek Woldhuis in gr. 8

38.

39.

20.00: MR vergadering

12.00: start Kinderpostzegel Actie gr. 8 en 8A


01 31/08/201127/09/2011

DONDERDAG

VRIJDAG

30

31

maandoverzicht 1 komt uit

roostervrij gr. 1 t/m 4

06

07

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

08

09

15

16

spelletjesmiddag gr. 1/2

13

14 roostervrij gr. 1/2

20

21

22

23

27

28

29

30

maandoverzicht 2 komt uit

roostervrij gr. 1 t/m 4 continurooster gr. 5 t/m 8


VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND SEPTEMBER: datum gr. wordt vervangen door: 31-8

5-9 7-9 10-9 12-9 14-9 19-9 21-9

24-9 26-9 27-9

juf Yvonne van Dongen juf Marloes vd Brand dhr. Gerard de Ronde juf Renée Schenkelaars juf Frida Lucas juf Marjo Scheel juf Ellen de Koning juf Yvonne van Dongen juf Renée Schenkelaars Babette van de Wal Marloes van den Brand dhr. Ton Teulings juf Marjo Scheel juf Frida Lucas juf Ellen de Koning juf Adrie Jonkman juf Marlies Michels

7/8A 7A dir. 5A 8A 6 5 7/8A 5A 3 7A conc 6 8A 5 7&8A 1-2E

dhr. Marc Verschuur juf Yvonne Sturing n.v.t. dhr. Jasper van Schaijk dhr. Gerald van Gils juf Jolanda Franchimont dhr. Jasper van Schaijk dhr. Marc Verschuur dhr. Jasper van Schaijk nog onbekend juf Yvonne Sturing n.v.t. juf Jolanda Franchimont dhr. Gerald van Gils dhr. Jasper van Schaijk juf Yvonne van Dongen juf Antoinette Spoormakers

______________________________________________________________


INGEKOMEN BERICHTEN …….. HERINNERING …….. FOLDERS E.D. …….. HERINNERING …….. De kinderen hebben afgelopen week een paar folders mee naar huis gekregen waarop een abonnement af te sluiten is voor dit schooljaar (Bobo, Okki, Taptoe & Nat. Geographic). U kunt dit zelf regelen met de betreffende uitgeverij. Van uitgeverij Noordhoff hebben we voor de belangstellenden een folder gekregen om aan u mee te geven indien u hier belangstelling voor heeft. Op school werken we in de groepen 3 t/m 8 met het schoolpakket van AmbraSoft. Uitgeverij Noordhoff biedt u de mogelijkheid aan om thuis van het ‘familiepakket 1213’ gebruik te maken met de software van school. Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u de folder met informatie afhalen bij onze conciërge.

… HERINNERING … LOI KIDZZ TYPECURSUS … HERINNERING … LOI Kidzz biedt een typecursus aan voor kinderen van de basisschool (vanaf groep 6). Via een speciaal ontwikkelde digitale leeromgeving leren de kinderen met 10 vingers te typen (min. 120 aanslagen per minuut). Geïnteresseerden kunnen de folder afhalen bij de conciërge. Volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren kunnen tot uiterlijk 14 sept. ingeleverd worden op school. N.B.: in de groepen 8 wordt aandacht besteed aan het ‘blindtypen’. Er wordt een soort van cursus gegeven maar deze leidt niet tot een volledig typediploma. Het is slechts een eerste aanzet tot het blindtypen met 10 vingers.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT MANTELZORG PLAZA


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik doe mee met de schoolatletiekwedstrijd! Naam: …….…….…….……. …….…….…….…….

groep: ……. …….

jongen/meisje* jongen/meisje*

Leeftijdscatergorie 6/7, 8/9, 10+ jaar: …… jaar …… jaar

Naam begeleider**: …….…….…….…….……. Ik/Wij willen graag in het team** met:

…….…….…….…….…….…….

De naam van ons team is(!):

…….…….…….…….…….…….

* Doorhalen wat niet van toepassing is. ** 1. Elke deelnemer dient zichzelf afzonderlijk in te schrijven! 2. Per 2 kinderen moet minimaal 1 begeleider aanwezig zijn per team! 3. Als 2 of meer kinderen uit 1 gezin in een andere leeftijdscategorie vallen, dient elk kind zich afzonderlijk in te schrijven én het strookje in hun eigen klas in te leveren! Bij onvolledige teams zal de sportcommissie teams samenstellen uit de inschrijvingen en/of evt. teams samenvoegen.

weekbulletin 35 -2012  

weekbulletin 35 -2012

weekbulletin 35 -2012  

weekbulletin 35 -2012

Advertisement