Page 1

35-23 07/06/201313/06/2013

AGENDA: Donderdag 6 jun. Vrijdag 7 jun. Maandag 10 jun. Dinsdag 11 jun. Woensdag 12 jun. Donderdag 13 jun. Vrijdag 14 jun.

16.00-17.00: overleg werkgr. VERKEER ’s middags JAPTHI sponsoractie Roostervrij gr. 1/4 Presentatie groep 6A van zichzelf, in het Engels, aan hun ouders JUFFENDAG gr 3/4 Groepen 6 bezoek Slot Loevestein 16.00 u. – 17.30 u.: Teamvergadering A4d dag 1 A4d dag 2 A4d dag 3

STUDIEMIDDAG TEAM ’s middags ROOSTERVRIJE middag voor ALLE groepen A4d dag 4 (défilé avond!!)

GROEPEN 5 EN 7 SCHOOLJAAR 2013-2014 Na onze berichtgeving omtrent het voornemen de huidige groepen 4 en 6 voor komend schooljaar te gaan wisselen, is er de afgelopen weken veel gebeurd. We hebben als gevolg van één en ander, zowel in- als extern, diverse gesprekken gevoerd met MR, ouders, teamleden en overig betrokkenen. Hoewel het voornemen tot deze wisseling gebaseerd is op o.a. op het werken met de Kanjermethode (zie verder betreffende brief bij bulletin 34-21), zien wij ons op basis van de gesprekken afgelopen week, genoodzaakt dit voornemen met één jaar uit te stellen. Begin komend schooljaar gaan we dit voornemen concreter uitwerken in beleid met als doel de voorgenomen wisseling in te voeren bij de overgang van het schooljaar 20142015. Het spijt ons voor de ontstane onduidelijkheid en de onrust. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven tot verbetering van beleid. We houden u op de hoogte.

MOBILITEIT STG. LEIJESTROOM De Schalm is een van de tien scholen van Stichting Leijestroom. Ieder jaar wordt er aan de leerkrachten die werkzaam zijn binnen de Stichting gevraagd of zij gebruik willen maken van de mobiliteitsregeling. Dit houdt in dat leerkrachten in de gelegenheid worden gesteld om, indien mogelijk, hun kwaliteiten in te gaan zetten op een andere school. Op De Schalm heeft juf Angeline aangegeven gebruik te willen maken van deze mogelijkheid. In de brief bij dit weekbulletin informeren we u over het feit dat zij door deze


mogelijkheid onze school gaat verlaten om te gaan werken op De Voetiusschool in Vlijmen. We informeren u nog over de wijze waarop we afscheid gaan nemen van juf Angeline.

AFSCHEID JUF SUZETTE Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Suzette. Vanaf 1 juni is zij tot directeur benoemd op bs De Vlonder in Uden. Van half 4 tot vier uur hebben veel ouders, met wie Suzette gedurende de afgelopen 16 jaar op De Schalm gewerkt heeft, haar de hand geschud. Hierna was er een informeel samenzijn met het team en een groot aantal van haar ex-collega’s op De Schalm. Foto 1

Foto 2

Foto 3

Suzette, dank voor alles wat je De Schalm, en met name de kinderen op De Schalm, hebt gegeven maar vooral geleerd. Heel veel succes op De Vlonder.

…. ….

______________________________________________________________

INFO A4d Komende dinsdag start de avond 4daagse in Vught. De kinderen die meelopen krijgen in de loop van de week een T-shirt van De Schalm mee naar huis. Die mogen ze op vrijdagavond aantrekken. Graag het T-shirt de week erop weer ongewassen inleveren bij de eigen leerkracht. Op vrijdagavond zijn Dhr. de Ronde en juffrouw Mieke aanwezig voor het uitreiken van de medailles. Iedereen die mee loopt, veel succes en vooral veel plezier! Namens de sportcommissie

______________________________________________________________

REMINDER!! VERKIEZING LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Geachte ouders / verzorgers van basisschool De Schalm, Een aantal weken geleden hebben we een oproep geplaatst in het weekbulletin voor Medezeggenschapsleden voor de oudergeleding. We zijn blij dat er twee ouders, Ingrid van Ham en Mascha Damen, positief hebben gereageerd en dat zich hierbij verkiesbaar stellen. De oudergeleding van de MR bestaat nu uit de volgende leden ; Nicole van Doorne: maakt een tweede termijn af. Willem Kraanen: zit nog in zijn eerste termijn. Marjolein Soeters: is na drie jaar niet herkiesbaar . Flip van Spaendonck (voorzitter): stelt zich herkiesbaar.


In bijgevoegde brief stellen de drie kandidaten zich aan u voor. Aangezien er twee vacatures zijn, vragen wij u twee kandidaten te kiezen! Dit doet u door op een stembiljet twee kandidaatsnamen aan te kruisen en uw strookje te deponeren in de speciale MR verkiezingsbrievenbus bij meneer Ton. De stembiljetten worden vandaag mee gegeven aan de oudsten van ieder gezin. Uiterlijke inleverdatum MAANDAG 10 juni a.s. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Namens de verkiezingscommissie MR, Marlies Michels Marjolein Soeters

______________________________________________________________

VOORTGANG TWIN Dit schooljaar zijn we gestart met vier TWIN kinderen in groep 7 en vier in groep 8A. Lopende dit schooljaar, rond de meivakantie, is één TWIN leerling uit groep 7 verhuisd naar Amsterdam (Mona Fomany). Op dat zelfde moment is er in groep 7 ook afscheid genomen van Don van Xanten. Don is teruggegaan naar Kentalis/Talent. De onderwijsomgeving hier is op dit moment beter passend voor hem. Aan het eind van dit schooljaar gaan, samen met de andere kinderen uit de groepen 8, ook 4 kinderen uit onze TWIN-klas, groep 8A, hun schoolloopbaan voortzetten op het VO. Wij zijn blij dat zij al die jaren op De Schalm hebben gezeten. Zij hebben zich erg goed ontwikkeld tot evenwichtige, jong volwassenen, in een overwegend horende omgeving. Zij op hun beurt hebben ons kennis laten maken met hun (slecht horende/‘dove’) wereld. De meerwaarde van het samen TWIN-school zijn, hebben wij allen hierdoor mogen ervaren. Wij willen hen daarom enorm dank zeggen en wensen hen veel succes op hun nieuwe school. Ook bedanken we de ouders/verzorgers van de TWIN leerlingen en de verschillende medewerkers van Kentalis/Talent voor alles wat we de afgelopen jaren van, met en door elkaar hebben geleerd. Naast de inmiddels vertrokken en eerdaags vertrekkende TWIN kinderen, zal ook Nomedia el Aissaoiu, m.i.v. het nieuwe schooljaar, terugkeren naar Kentalis/Talent. Ook voor haar is de onderwijsomgeving hier voor haar komend schooljaar het best passend. Door al deze wisselingen ziet het er naar uit dat er komend schooljaar nog slechts één TWIN leerling op onze TWIN school zal blijven. De begeleiding zal ook komend jaar, voor het overgrote deel, verzorgd worden door juf Yvonne van Dongen. Naast de ondersteuning voor deze TWIN leerling zal juf Yvonne echter ook werkzaam zijn op bs De Bolster (St. Michielsgestel). Met deze basisschool is Kentalis/Talent onlangs een mediumarrangement in het kader van Passend Onderwijs aangegaan. Komend schooljaar starten hier ± 12 kinderen in verschillende groepen. Met de expertise die is opgedaan op onze TWIN school, gaat men nu op deze school aan de slag. Omdat de TWIN overeenkomst tussen Kentalis/Talent en De Schalm niet is beëindigd, is het niet ondenkbaar dat hier in de nabije toekomst een vervolg op gaat komen. Zo-


dra er zich weer nieuwe kinderen aanmelden die willen profiteren van de expertise en de kennis van onze school in het begeleiden van kinderen met een gehoorbeperking, gaan we ook hen weer zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst.

______________________________________________________________

WELKOM Wij heten van harte welkom:

…….. ……..

groep …. groep ….

Wij wensen hen een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode.

‘VKW 2013’ Het Schalm vader-kind-weekeind (dit jaar SGACHT 2013 gedoopt) bestaat al meer dan 10 jaar en is daarmee een vast onderdeel geworden van de afsluiting en het afscheid van de Schalm. Onze kinderen kijken hier enorm naar uit. Na het weekeind zijn de laatste dagen op school een feit en nemen alle kinderen uit groep 8 afscheid van hun basisschooltijd. Het weekeind bestaat uit een dagprogramma met activiteiten in en rondom Vught, een bonte avond met disco en een avondprogramma. Op zondagochtend sluiten we af met wat activiteit. Alle kinderen hebben voor hun vaders of verzorgers een inschrijf formulier gekregen dat uiterlijk deze week binnen moet zijn bij de organisatie. Gelukkig hebben zich al veel vaders en kinderen ingeschreven. Denk ook aan het overmaken van het geld!! En aan een eventuele extra bijdrage!! Volgende week ontvangen de kinderen zelf hun echte uitnodiging voor dit FOUTE weekeinde wat de geschiedenisboeken in zal gaan als SGACHT 2013.

______________________________________________________________ VERJAARDAGEN: datum 6-6 7-6 8-6 10-6 10-6 12-6 13-6

gr. Kirsten Simon Josephine Hertzberger Lotte Vaandrager Caspar Winkens Ariaan van Es Julie Mutsaers Derek van Geffen

6A 6 1/2E 7A 1/2D 5 5A

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum 07 juni

juf Marjo Scheel juf Marloes van den Brand juf Frida Lucas dhr. Gerard de Ronde

gr.

wordt vervangen door:

6 7A 8A dir.

juf Reinie Poelstra dhr. Gerald van Gils juf Yvonne van Dongen n.v.t.


10 juni

11 juni 12 juni 13 juni

juf Reinie Poelstra juf Marie-José van Asseldonk juf Marjo Scheel juf Marloes van den Brand juf Babette van de Wal juf Yvonne Sturing juf Renée Schenkelaars dhr. Gerard de Ronde juf Marlies Michels

1-2D 4 6 7A 3 7A 5A dir. 1-2E

juf Jolanda Franchimont dhr. Jasper van Schaijk juf Reinie Poelstra dhr. Luuk van Kessel dhr. Jasper van Schaijk dhr. Luuk van Kessel dhr. Jasper van Schaijk n.v.t. juf Antoinette Spoormakers

______________________________________________________________ INGEKOMEN MEDEDELINGEN ……. …..

ENGLISH LUNCHTIME

Weekbulletin 23 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you