Page 1

24-21 20/05/201127/05/2011

AGENDA: Donderdag 19 mei Vrijdag 20 mei Maandag 23 mei Dinsdag 24 mei Woensdag 25 mei Donderdag 26 mei Vrijdag 27 mei Zondag 29 mei

- 09.00 u. – 11.00 u.: excursie Rioolwaterzuivering Tilburg gr. 8

- 09.00 u. – 11.00 u.: excursie Rioolwaterzuivering Tilburg gr. 8A - 09.00 u. – 13.30 u.: Wiggleton presentatie

- praktisch verkeersexamen groepen 7 - MAANDOVERZICHT 10 gaat mee naar huis e

- 10.00 u.: viering 1 H. Communie leerlingen groep 4

NIEUWE SCHOOLFOTO 1/2C EN 4A Vlak voor de meivakantie is de schoolfotograaf nog een keer op school geweest om de laatste schoolfoto‟s te maken. Omdat de groepsfoto‟s van de groepen 1/2C en 4a „mislukt‟ waren, is deze foto opnieuw gemaakt. Op de nieuwe foto van deze groepen staan beide juffen nu wel. Wanneer uw deze foto wilt ontvangen dan kunt u die GRATIS ophalen in de groep van uw kind. Wanneer u dan de „oude‟ foto inlevert krijgt u deze foto direct mee. Tegen betaling van €5,50 krijgt u de foto ook mee en mag dan het vorige exemplaar behouden (indien in uw bezit!). U kunt deze foto ophalen/ruilen tot en met dinsdag 24 mei. Ook de betalingen van de individuele foto‟s die onlangs mee naar huis zijn gegaan dienen dan geregeld te zijn.

JAARLIJKSE CONTROLE NAW GEGEVENS Alle kinderen die komend schooljaar het oudste kind van een gezin zijn, krijgen vandaag een brief mee naar huis waarop de, voor zover aan ons bekend, meest actuele NAW gegevens van u en uw kind(-eren) staan. Wij vragen u deze gegevens te controleren en zo mogelijk aan te vullen dan wel te wijzigen waar nodig en z.s.m. weer aan de groepsleerkracht van uw kind te geven (uiterlijk 01 juni a.s.). Ook wanneer er géén wijzigingen, aanvullingen o.i.d. zijn, willen we het formulier toch graag weer van u terug. Alvast dank voor uw medewerking. de directie

______________________________________________________________

SPORTIVITEITSPRIJS SCHOOLVOETBALTOERNOOI VOOR DE SCHALM Op de woensdagen 13 april (meisjes groepen 7 en 8), 20 april (jongens groepen 7 en 8) en 28 april (jongens en meisjes groepen 5 en 6) is er door de Vughtse Basisscholen


gestreden om het schoolvoetbalkampioenschap van Vught. De Schalm heeft hier diverse bekers in de wacht gesleept door goed te spelen in de wedstrijden. Tijdens dit toernooi werd ook gestreden om een andere belangrijke overall prijs; de sportiviteitsprijs. Verschillende criteria waren belangrijk om deze prijs in de wacht te slepen. Zo werd er gekeken welke school de kleedkamers netjes hield, zich sportief en flexibel opstelde en naar het gedrag van de kinderen en de begeleiding. Als school mogen we dan ook enorm trots zijn dat we deze prijs in ontvangst mochten nemen. Daarom een groot applaus voor alle spelers, begeleiding, leerkrachten en publiek!

A4d VUGHT 21 T/M 24 JUNI Van di. 21 t/m vr. 24 juni a.s. kunnen de kinderen van De Schalm weer deelnemen aan dit grootse wandelfestijn in onze gemeente. Ook u als ouder/verzorger kunt hieraan deelnemen. Alle kinderen krijgen vandaag een informatiebrief mee naar huis. De kosten om hieraan deel te mogen nemen bedragen (bij voorinschrijving via school) € 4,50 p.p.. Het deelname strookje en het inschrijfgeld kunnen tot 1 juni ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. We hopen weer met erg veel „Schalmers‟ aan de start te staan!

SCHOOLATLETIEKWEDSTRIJDEN ZA. 2 JULI Zaterdag 2 juli a.s. organiseert atletiekvereniging Prins Hendrik weer het jaarlijkse „schoolatletiektoernooi‟. Volgende week ontvang je hier meer info over. Noteer deze datum echter maar vast in je agenda en geef je z.s.m. op! Vriendelijke groet, Tanja Faber

______________________________________________________________

VERKIEZINGEN NIEUWE LEDEN MR Na de oproep in het weekbulletin zijn wij heel blij dat twee ouders zich kandidaat hebben gesteld om zitting te nemen in de MR. Alle oudste kinderen krijgen vandaag een aparte brief mee waarin zij zich aan u voorstellen. Tevens ontvangt u bij deze brief, per ouder, een „stembiljet‟ waarop u ieder kunt aangeven wie van de kandidaten uw voorkeur krijgt om zitting te gaan nemen in onze MR. Wilt u uw ingevulde stembiljet in de “brievenbus” van de MR stoppen? Deze brievenbus kunt u vinden in de hal bij de conciërge. U kunt uw stem uitbrengen tot en met vrijdag 27 mei. Met vriendelijke groet, namens de MR, Marlies Michels en Marjolein Soeters

______________________________________________________________


WELKOM NIEUWE KINDEREN! Deze week heten wij hartelijk welkom: Carmel van Hooft groep 1/2A Camilla van Hooft groep 1/2C Wij wensen hen een goede start van een leerzame en fijne basisschoolperiode.

INFO VADER – KIND WEEKEND GROEPEN 8 Vergeet niet uw inschrijving voor het Vader Kind weekeinde in te dienen (2 en 3 juli). Voor de meivakantie heeft uw kind een inschrijfformulier mee naar huis gekregen hiervoor. Formulier kwijt? Stuur een mail naar robvanerp@tele2.nl en hij mailt u een nieuw formulier toe. Daarop kunt u ook aangeven waarbij u wilt begeleiden. Tevens vindt u er de gegevens voor de betaling van het inschrijfgeld.

STAGIAIRE IN GROEP 1/2A Mijn naam is Shamim Meijs ik ben 27 jaar en woonachtig in Vught. Dit schooljaar heb ik al in diverse groepen stage gelopen op de Schalm, momenteel loop ik tot het einde van het schooljaar stage in groep 1/2A bij juf Mariët en Nicole. e Ik ben een 1 jaars PABO student aan de Fontys hogescholen in Den-Bosch.

VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN GROEPEN 7 & 8 De kinderen in de groepen 7 & 8 krijgen vandaag een brief mee naar huis waarin uw toestemming gevraagd wordt om de verjaardag van de leerkrachten te mogen vieren in De Efteling. We willen graag ALLE antwoordstrookjes terug hebben vóór 25 mei a.s. Op deze strookjes vragen we u ook aan te gegeven of u in de gelegenheid bent om te rijden en, voor de ouders/verzorgers van de groepen 7, of u een groep kinderen kunt begeleiden in de Efteling. Onlangs hebben we, door een gebrek aan ouderhulp, een uitstapje van één van onze groepen niet door laten gaan. We hopen dat dit voor „ons verjaardagsfeestje‟ niet nodig zal zijn. Indien er voor één van de groepen toch onvoldoende begeleiding blijkt te zijn, zien we ons jammer genoeg genoodzaakt dit „feestje‟ voor deze groep(-en) helaas toch te moeten annuleren! De andere groepen gaan dan natuurlijk wel! De leerkrachten van de groepen 7 & 8

BASISAGENDA GROEP 6 & 7 Om kinderen te leren omgaan met het maken van een (huiswerk-)planning en ter voorbereiding op het VO, werken we in groep 7 en 8 met een agenda. Deze agenda wordt via school aangeschaft en alléén deze agenda wordt gebruikt. Aan het begin van het schooljaar wordt de agenda uitgereikt aan de kinderen. Voor uw bijdrage aan de kosten van deze schoolagenda vragen wij u om € 2,25 via uw kind af te geven aan de groepsleerkracht (grp. 6 en 7!). Dank u wel.

______________________________________________________________


VERJAARDAGEN 21-05 21-05 22-05 22-05 24-05 25-05 26-05 27-05

Youp Basten Paula Kraanen Guus Basten Lore de Gier Lieske Otters Pien Gillhaus Sanne Dirven Carolijn de Boer

3 6A 1/2B 6A 5 8 7A 7

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum 20-05 juf Lucy Dussenbroek 23-05 dhr. Joop de Krom dhr. Gerald van Gils 24-05 dhr. Joop de Krom 25-05 juf M.-José v. Asseldonk dhr. Joop de Krom dhr. G. de Ronde 26-05 dhr. Joop de Krom 27-05 juf Marloes van den Brand dhr. Joop de Krom juf Marjo Scheel

gr. 6A 8 adjunct 8 4 8 dir. 8 6 8 8A

wordt vervangen door: juf Yvonne Sturing juf Yvonne Sturing n.v.t. juf Yvonne Sturing juf Stephanie Brouwer dhr. Gerald van Gils n.v.t. juf Yvonne Sturing juf Remy Breekpot juf Yvonne Sturing nog ONBEKEND

______________________________________________________________ INGEKOMEN MEDEDELINGEN ALPE d’HUKIDS VUGHT

DOEN JULLIE OOK MEE??:

Op maandag 30 mei organiseert een groep enthousiaste mensen de Alpe d‟HuKids op Zorgpark Voorburg in Vught. Een sponsor „wieler‟ tocht voor het goede doel, HET KWF kankerbestrijding. Het startsein wordt gegeven om 18.45 uur. Waarom? Het doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen om meer onderzoek te kunnen doen naar de behandeling van kanker. Alpe d‟HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden gezien. De missie van de Stichting Alpe d‟HuZes is om anderen te faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker. Kijk ook eens op de website : www.opgevenisgeenoptie.nl. Voor meer informatie over deze actie verwijzen we u graag naar onze schoolsite waar u alle informatie (incl. sponsorformulier) van Alpe d‟HuKids Vught kunt vinden. Alvast dank voor jullie inzet, namens de initiatiefneemster van dit evenement en deelneemster uit Vught aan de actie, Kitty Jenniskens (klik hier om haar eigen „pagina‟ op de speciale Alpe d‟HuZes site te bezoeken)


KINDERKAMP BLADEL:

OPGEVEN VOOR KINDERKAMP BLADEL DÉ VAKANTIEWEEK VOOR KINDEREN Viert het 40-jarige jubileum! e

Voor de 40 keer organiseert stichting Jeugdwerk Rozenoord uit Vught, hét zomere kamp voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Vught en omgeving in de 2 week van de grote vakantie. Een zeer ervaren én enthousiaste leidinggroep zorgt voor een perfecte begeleiding van dit tentenkamp waaraan maximaal 36 deelnemers kunnen deelnemen in de prachtige bossen in Bladel. Op zondag 17 juli vertrekken ze naar Bladel. Ze kamperen daar een week lang midden in de bossen en doen daar gezellige, maffe en spannende spelen. Ook uitstapjes naar het zwembad én een verrassingsdag staan op het programma. Iedere dag wordt afgesloten met een kampvuur en chocomelk. Kortom: een week waarin kinderen zich geen minuut vervelen en ook nog eens nieuwe vrienden maken. Op zondag 24 juli komen ze moe, maar zeker vol enthousiaste verhalen weer terug in Vught. Dit jaar wordt het een extra speciale editie want het kinderkamp bestaat 40 jaar. Voor een regionaal kamp is dat in deze tijd uniek te noemen. Voor de kinderen zullen er extra activiteiten worden georganiseerd om dit jubileum te vieren. De kosten voor een onvergetelijke vakantieweek bedragen €80,00 per deelnemer. Wilt u meer informatie en/of uw kind opgeven, dan kunt u bellen naar: Geert-Jan van den Heuvel, tel.073-6566903 of een mail sturen naar info@jeugdwerkrozenoord.nl Kijk ook eens op de website, boordevol foto‟s en informatie:www.kampbladel.nl

Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij, reageer dus snel !

weekbulletin 21 -2011  

weekbulletin 21 -2011