Page 1

27-12 21/03/2014 27/03/2014

AGENDA: Donderdag 20 mrt. Vrijdag 21 mrt. Maandag 24 mrt. Dinsdag 25 mrt. Woensdag 26 mrt. Donderdag 27 mrt.

RAPPORT 2 gaat mee naar huis 16.00-17.30: bouwoverleg 1 t/m 8 Roostervrij gr. 1/2 15.45: maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1 t/m 2) 15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) maandoverzicht 8 komt uit 15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning)

Vrijdag 28 mrt.

ALTERNATIEF PROGRAMMA KONINGSSPELEN Afgelopen week we via een laatste oproep geprobeerd voldoende vrijwilligers te krijgen om mee te kunnen doen met het door MOVE Vught bedachte programma op ‘De Dag van de Koningsspelen’. Veel ouders hebben hier enthousiast op gereageerd. Helaas is het aantal vrijwilligers nog te weinig waardoor we af hebben moeten zien van deelname aan dit georganiseerde evenement. In DEZE BRIEF kunt hier meer over lezen.

RAPPORT 2 GAAT MEE e

De kinderen in de groepen 3 t/m 7 krijgen vandaag hun 2 rapport mee naar huis. Bij dit rapport ontvangt u tevens een uitnodiging voor het rapportgesprek met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Deze gesprekken zijn gepland voor dinsdag 25, donderdag 27 en maandag 31 maart (’s middags en ’s avonds). De gesprekken duren 10 minuten. e Op de uitnodiging voor het rapportgesprek staat per ongeluk dat het over het ‘1 rape port’ gaat. Het zal duidelijk zijn dat dit het ‘2 rapport’ moet zijn.

INFORMATIE CITO NORMERING Tijdens de rapportgesprekken zal de score van de afzonderlijke Cito toetsen besproken worden. Onlangs is door het Cito deze score aangepast. Op onze website kunt u een brief vinden waarin het Cito uitleg geeft over de aard van de verandering. Hierbij wordt aangegeven voor welke toetsen dit geldt en tevens wat de gevolgen hiervan zijn voor uw kind. Voor een directe koppeling naar deze brief KLIK HIER.


VOORAANKONDIGING ALGEMENE OUDERAVOND 15 APRIL Enkele weken geleden hebben we u uitgenodigd voor een algemene informatieavond o.a. over de ‘Week van de Lentekriebels’ en de vernieuwde Cito normering. Door het geringe aantal aanmeldingen is die avond helaas niet doorgegaan. Omdat we u over een aantal andere, in onze ogen, belangrijke zaken willen informeren, organiseren we een nieuwe informatieavond. Naast de gewijzigde Cito normering, waar we u alsnog over willen informeren, willen we u ook berichten over het voorgenomen besluit van het structureel wisselen van de groepen 4 en 6 vanaf dit schooljaar. Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we u hier reeds over geïnformeerd. Kijkend naar de impact die deze beleidswijziging op dat moment in het schooljaar te weeg bracht, hebben we toen moeten besluiten deze verandering één jaar op te schuiven. Door u nu reeds hierover te informeren komen we tegemoet aan de vraag die ons destijds is gesteld namelijk u hier in het nieuwe schooljaar tijdig over te informeren. Voor de complete ‘agenda’ van deze avond en om uzelf aan te melden middels een invulstrookje, KLIK HIER. Aanmelden voor deze avond is echter ook digitaal mogelijk. Klik daarom op HIER

AANMELDEN. U kunt ook een mail sturen naar ‘info@deschalmvught.nl’. AANMELDEN KAN TOT ZATERDAG 12 APRIL A.S. N.B.: Alle oudste kinderen van het gezin op onze school hebben deze uitnodiging ook op papier mee naar huis gekregen!

AFWEZIGHEID JUF JOLANDA Juf Jolanda is door haar rug gegaan bij het uitoefenen van ‘licht huishoudelijk werk’. Zij is hierdoor enige tijd uitgeschakeld en zal voorlopig vervangen worden door juf Britt van den Heuvel. Ouders/verzorgers van groep 1-2C hebben hier een brief over meegekregen. We wensen juf Jolanda een spoedig herstel toe. de directie

______________________________________________________________


BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2014-2015 Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de vierde betalingsherinnering mee naar huis. Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. Via het weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de volgende betalingsherinnering met uw kind mee naar huis komt.

GEZONDHEIDSONDERZOEK 5-6 JARIGEN Op 24, 25 en 27 maart vindt het gezondheidsonderzoek voor 5-6 jarigen plaats bij ons op school (voorheen was dit het bezoek aan de schoolarts). Het gaat om de leerlingen die geboren zijn tussen 01-01-2008 en 31-12-2008. Deze leerlingen kunnen in groep 1, 2 of 3 zitten. Tijdens het gezondheidsonderzoek screent de teamassistente bij deze leerlingen de groei, ogen en oren. Mogelijk krijgt een aantal leerlingen daarna op indicatie nog een vervolgafspraak bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Hoewel we dit niet zeker weten, gaan we er van uit dat ouders/verzorgers van deze kinderen hier per post/mail over zijn ge誰nformeerd.

EVEN VOORSTELLEN Hallo ouders van groep 7A, Afgelopen week hebben jullie een nieuw gezicht op school gezien. Zoals aangekondigd, zal ik de komende tijd met groep 7A aan de slag gaan. Ik ben Marian van der Velden, 28 jaar en kom uit Cromvoirt. Ik ben twee jaar werkzaam geweest op SBO de Leilinde in OudHeusden en heb begin dit jaar gewerkt in groep 7/8 van de Voetiusschool in Vlijmen. Met veel plezier zie ik de komende maanden tegemoet. We gaan er een leuke en leerzame tijd van maken. Heeft u vragen, schroom niet en kom gerust even binnen lopen. Groeten, Marian van der Velden

KINDERVERKIEZINGEN BS DE SCHALM Sinds een aantal jaar, steeds wanneer er in ons land verkiezingen zijn, nemen we met de groepen 7 en 8 deel aan het landelijk georganiseerde initiatief van de kinderverkiezingen. Afgelopen week is er opnieuw in deze groepen uitgebreid gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat er voldoende over gesproken was en een ieder zich een beeld had kunnen vormen van wat welke Vughtse partij op haar partijprogramma had staan, kon er overgegaan worden tot het stemmen. Alle kinderen uit deze 4 groepen hadden een stembiljet ontvangen en konden zo laten weten welke partij het volgens hen hier in Vught voor het zeggen zou moeten hebben. Nadat de stemmen uitgebracht waren, kon er worden geteld. Het resultaat van deze kinderverkiezingen kunt u hieronder vinden. De uitslag van onze school is doorgegeven en op de site gezet van de kinderverkiezingen. Hier staan ook de uitslagen van alle andere scholen in Nederland die aan de


kinderverkiezingen hebben meegedaan. Ga naar ‘kinderverkiezingen.nl’ en je ziet alle uitslagen. De stemverdeling in Vught (lees: op De Schalm) afgezet tegen de landelijke score ziet er als volgt uit:

De huidige uitslag vergeleken met de Kinderverkiezingen van 2012 laat het volgende beeld zien (links kinderverkiezingen Gemeenteraad 2014, rechts kinderverkiezingen Tweede Kamer van 2012):

______________________________________________________________


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: datum 20-03 21-03 21-03 23-03 24-03 24-03

gr. Max Arnouts Berend Ruijters Niamh Termeer Olivier Kraan Feline van de Pas Mila Salomons

datum

8A 4 8 5A 1/2B 3A

25-03 27-03 27-03 28-03 28-03

gr. Teun Dirven Pien Kwantes Isabelle Gerbens Ties Hendrikx Karlijn van Vlerken

8 1/2B 5 1/2D 1/2E

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum 21-03

24-03

26-03

27-03 28-03

juf Babette Kuip juf Stephanie Brouwer dhr. Mart van Loon juf Marlous van der Miessen juf Babette Kuip juf Frida Lucas mevr. Diana Kappen dhr. Gerard de Ronde juf Nicole van Zon juf Marlies Michels juf Heidi Schel dhr. Gerard de Ronde juf Jolanda Franchimont juf Marlies Michels juf Jolanda Franchimont juf Nicole Sluijter juf Babette Kuip juf Ellen de Koning dhr. Jasper van Schaijk

gr.

wordt vervangen door:

3 4A 6 6A 3 8A IB-BB dir. 1-2C 1-2E IB-OB dir. 1-2C 1-2E 1-2C 1-2A 3 5 5A

juf Antoinette Spoormakers juf Britt van den Heuvel juf Kris Raaijmaakers juf Reinie Poelstra de vervangerspool regelt dit juf Yvonne Sturing n.v.t. n.v.t. juf Kris Raaijmaakers juf Sophie Lansdaal n.v.t. n.v.t. juf Britt van den Heuvel juf Sophie Lansdaal juf Britt van den Heuvel de vervangerspool regelt dit juf Reinie Poelstra juf Yvonne Sturing juf Kris Raaijmaakers

______________________________________________________________


INGEKOMEN BERICHTEN

OPEN DAG MUSIC’SCOOL Afgelopen maandag en dinsdag hebben ruim 900 leerlingen van groepen 7 en 8 genoten van de voorstelling “De Geschiedenis van de Popmuziek” die door de docenten van Music’scool gegeven werd. Aanleiding was het 5-jarig bestaan van Music'scool ’sHertogenbosch. De reacties waren zeer leuk en positief. Voor alle geïnteresseerden is er de mogelijkheid om eens zelf muziek te maken; Music’scool opent de deuren voor een Open Dag! Op zaterdag 22 maart tussen 13:00 en 16:00 uur kun je bijvoorbeeld een keer achter een echt drumstel kruipen, een gitaar in je handen nemen om een vet akkoord te spelen of de longen gecontroleerd uit je lijf schreeuwen. Kortom; kom zelf eens proberen of muziekles, op de coolste school die er is, ook iets voor jou is! Music’scool ’s-Hertogenbosch vind je aan de Dommelstraat nummer 11. Voor meer informatie, zie www.musicscool.nl

ONTMOETINGSAVOND VOOR (GROOT)OUDERS MET EEN KIND MET AUTISME Heeft u een (klein)kind met autisme? Wilt u tips en ervaringen uitwisselen met andere (groot)ouders? Dat kan. Op 3 april a.s. organiseert het CJG een ontmoetingsavond. Deze avond staat in het teken van ervaringen uitwisselen tussen (groot)ouders onderling: hoe anders is de opvoeding van een autistisch kind, welke aanpassingen vraagt het? Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, omgang met broertjes en zusjes, vakanties, reacties uit de omgeving, enz. Wij bieden wij u de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en tips en ideeën te delen. Deze ontmoetingsavond is voor (groot)ouders van kinderen met autisme (klassiek autisme, asperger, of PDD-NOS) en wordt verzorgd door Marjolein Vos en Daniëlle Coolen, medewerkers van MEE. Wanneer? Waar? Tijd

: donderdag 3 april : Dr. Landmanschool, Kastanjelaan 15, 5268 CA Helvoirt : 19.30 u. - 21.30 u.

U bent van harte welkom. Deelname is gratis! U kunt zich aanmelden per mail: cjgadministratie@vught.nl Graag vermelden met hoeveel personen u komt. Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien tel: 0800-6441414 gratis of cjg@vught.nl CJGVGH

www.cjgvught.nl

CJG Vught-Haaren-Gestel

Weekbulletin 12 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you