Page 1

26-11 15/03/201321/03/2013 AGENDA: Donderdag 14 mrt. Vrijdag 15 mrt. Maandag 18 mrt. Dinsdag 19 mrt. Woensdag 20 mrt. Donderdag 21 mrt. Vrijdag 22 mrt.

RAPPORT 2 gaat mee naar huis Roostervrij gr. 1/4 15.45: rapport gesprekken (volgens planning) 15.45: rapport gesprekken (volgens planning) 19.00: vervolg rapport gesprekken (volgens planning) 09.30-11.00: bezoek kasteel Ammersoyen (gr. 4 & 4A) SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 19.00: ‘belevingsvond’ 3 tbv vormelingen (in de aula van bs De Schalm) 09.30-11.00: bezoek kasteel Ammersoyen (gr. 3 & 3A) Spelletjesmiddag gr 1/2

SCHOOLFOTOGRAAF Komende donderdag 21 maart zal de schoolfotograaf alle kinderen van onze school op de ‘gevoelige plaat’ vast komen leggen. We rekenen er op dat alle kinderen die dag aanwezig zijn.

‘KISS AND RIDE’ ZONE EEN GROOT SUCCES De afgelopen weken hebben we aan de achterzijde van onze school een speciale ‘Kiss and Ride’ zone ingesteld. Hier wordt door de meeste ouders/verzorgers goed gebruik van gemaakt. Via een speciaal briefje aan de ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 4 willen wij (de directie en het team) iedereen bedanken die hier tot op heden gebruik van gemaakt heeft. Tevens willen we die ouders/verzorgers die hier nog géén gebruik van maken aansporen dit vooral WEL te doen. Het heeft voor iedereen een grote meerwaarde. Wanneer uw kind(-eren) naar school gebracht wordt door een oppas (Opa of Oma, oom of tante), wilt u hen dan ook over het gebruik van deze ‘K & R’ zone informeren? Het blijkt dat m.n. deze groep nog onvoldoende hierover geïnformeerd is. Verder vragen we u, mede namens Kentalis/Talent, géén gebruik te maken van de parkeerplaatsen die speciaal voor kentalis/Talent bedoeld zijn. Deze parkeerplaatsen zijn te herkennen aan het speciale ‘parkeerbord’ van Kentalis/Talent en vindt u precies tegenover de ‘K & R’ zone. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor medewerkers van Kentalis/Talent. Zij moeten hier gebruik van kunnen maken omdat ze moeten gaan werken. Verder is het in- en uitrijden van het parkeervak hier extra hinderlijk doordat hier ook de ‘K & R’ zone eindigt. Dank u wel!


ONDERHOUD BOMEN TERREIN KENTALIS/TALENT Vanaf woensdag 20 maart as. zullen er op een vijftal werkdagen werkzaamheden plaats vinden m.b.t. het groot onderhoud aan bomen op terrein Eikenheuvel. De startdag van 20 maart is gekozen i.v.m. de studiedag van school KENTALIS/Talent. Er zal met een hoogwerker en een tractor gewerkt worden. Door steeds gedeeltes van het terrein af te zetten tijdens de werkzaamheden zal dit de veiligheid ten goede komen. Bent u dus uiterst voorzichtig! De Directie

______________________________________________________________

OUDERHULP VERKEER ACHTERZIJDE SCHOOL De verkeerssituatie aan de achterzijde van onze school werd tot en met afgelopen week in goede banen geleid mede door de EXTRA INZET van HET TEAM en enkele medewerkers van De Gemeente Vught. De ondersteuning van deze gemeentewerkers is echter afgelopen week beëindigd. Als verkeerscommissie vinden we het in het belang van de kinderen enorm belangrijk dat de veiligheid voor onze kinderen gewaarborgd blijft. Als bijlage bij dit weekbulletin ontvangt u een ‘BRANDBRIEF’ waarin u gevraagd wordt mee te werken deze veiligheid voor onze kinderen te waarborgen. U kunt uw hulp kenbaar maken door een mail te sturen naar school (info@deschalmvught.nl) of dit telefonisch kenbaar te maken (073 – 656 36 78). Ook kunt u uw hulp kenbaar maken door dit even door te geven bij meneer Ton. Een laatste mogelijkheid uw hulp kenbaar te maken is door te klikken op ‘DEZE LINK’. Namens de kinderen HARTELIJK DANK voor uw aanmelding! De verkeerscommissie Ellen de Koning(lkr. gr. 5), Monique Hoevenaar(lkr. gr. 1/2B), Babette van de Wal(lkr. gr. 3), Danielle de Werd (lid ouderraad), Masscha Gebel (lid ouderraad) en De Directie

______________________________________________________________

PARKEERPLAATSEN KENTALIS/VIATAAL Beste ouders, verzorgers van basisschool De Schalm. De aanpassing van De Theresialaan maakt het voor u bijzonder lastig uw kind op een veilige manier naar school te brengen. Als goede buur van De Schalm hebben we onze hulp aangeboden en u in de gelegenheid gesteld uw kind op een veilige manier naar school te brengen via de achterzijde van De Schalm over óns terrein. Met de directie van De Schalm is afgesproken dat er een speciale ‘Kiss and Ride’ zone zou worden ingesteld ter hoogte van de ingang van het schoolplein van de onderbouw. Tot onze vreugde wordt hier door veel ouders gebruik van gemaakt. Onze dank hiervoor. Sinds vorige week krijgen we van onze eigen medewerkers echter het bericht dat ze hun auto niet meer kunnen parkeren in de speciaal hiervoor bedoelde KENTA-


LIS/VITAAL parkeerplaatsen. Het blijkt dat enkele van de ouders van De Schalm hun auto juist op die plaatsen parkeren om hun kind te brengen of te halen. Namens mijn collega’s vraag ik u deze parkeerplaatsen VRIJ TE HOUDEN en gebruik te maken van de ‘K & R’ zone zodat zij hier hun auto kunnen parkeren en op tijd kunnen starten met hun werkzaamheden. Dank voor uw begrip. Directie KENTALIS/TALENT

______________________________________________________________

LEESPROMOTIE IN DE ONDERBOUW Afgelopen week heeft Annemiek Krebbers voorgelezen uit haar eigen boek ‘Quibus en Cobus aan zee’’. De kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben genoten van de leespromotie en het bezoek van de de hoofdrolspelers uit het boek. Niet alleen de kinderen, maar ook de honden genoten van de aandacht die zij hebben gekregen. Ze zijn zelfs verwend met koekjes die een van de kinderen als verrassing voor Quibus en Cobus had meegenomen.

Annemiek Krebbers; "Na mijn afscheid als leerkracht van de basisschool begon voor mij als 60-jarige een onverwachte nieuwe levensfase. Ineens had ik veel tijd voor hobby’s als lezen, schrijven, sporten, reizen, wandelen met mijn twee teckels en natuurlijk de kleinkinderen. Voor hen schreef ik een paar boekjes en gestimuleerd door hun enthousiasme maakte ik een nieuwe start als schrijfster." Een prachtig boek voor jong en oud om uit voor te lezen of uit voorgelezen te worden. Het boek is via de leerkracht te bestellen voor € 13,45. Kun je niet wachten? Het boekje is ook te koop bij boekhandel Primera in Vught. We willen juffrouw Annemiek bedanken voor haar bezoek in de klas.

EVEN VOORSTELLEN Hallo allemaal. Juffrouw Mariët heeft mij gevraagd een stukje te schrijven waarin ik mij kan voorstellen. Dat wil ik bij deze graag doen. Mijn naam is Hein van Cuijck ik ben geboren op 20 oktober 1968 en ik loop stage in groep 1a. Ik ben getrouwd met Rosanne Hubers en wij hebben samen twee kinderen. Duco van 6 en Pelle van 4. Zij zitten in SintMichielsgestel op de openbare basisschool de Bolster, in groep 3 en 1. Wij wonen overigens ook in Sint-Michielsgestel. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volley-ballen en te mountain-biken of om in de tuin te werken.


Ik realiseer me dat een leeftijd van 44 jaar niet de meest voorkomende leeftijd is voor een stagiaire, maar dat zit zo. Ik heb HTS-bouwkunde gestudeerd en in 1993 heb ik daarvoor ook mijn diploma behaald. Sinds toen heb ik ongeveer 20 jaar bij verschillende keukenzaken en bij SieMatic Nederland gewerkt. Sinds 2008 toen de crisis begon heeft deze ook de keukenbranche hard geraakt. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt en heb na een aantal omzwervingen op dit moment geen uitzicht op iets nieuws. Eerlijk gezegd komt me dat wel goed uit. Ik liep al jaren met de gedachte om iets anders te gaan doen en dan met name iets in het onderwijs. Het voelde als nu of nooit meer. Dat is dus de reden dat ik sinds september 2013 de verkorte deeltijd opleiding op de PABO ben gaan volgen. Deze stage op de Schalm is mijn tweede stage en ik heb het enorm naar mijn zin bij de kleuters. Met name de onbevangenheid en het enthousiasme van vind ik erg leuk. Dus als alles goed blijft gaan ben ik over anderhalf jaar meester Hein!

______________________________________________________________ VERJAARDAGEN: 14-3 14-3 14-3 15-3 16-3 17-3 18-3 18-3 20-3 21-3 21-3

Merel Vuurens Lucas van der Geld Wouter Menschaar

Fabiënne van Dijk Julia Hertzberger Anne Borst Elmar Snoek Maartje Kwaijtaal Max Arnouts Niamh Termeer Berend Ruijters

5A 4 4 1/2B 3A 8A 5 1/2A 7 7A 3

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum 14 mrt. juf Marlies Michels 15 mrt. dhr. Ton Teulings 18 mrt. juf Stephanie Brouwer dhr. Gerard de Ronde 19 mrt. juf Babette vd Wal 20 mrt. juf Ellen de Koning 21 mrt. juf Mariët van de Ven 22 mrt. juf Antoinette Spoormakers juf Heidi Schel juf Marloes van den Brand juf Yvonne van Dongen (½ dag) dhr. Gerard de Ronde (½ dag)

gr. 1-2E conc. 4 dir. 3 5 BC-OB 1-2B 3A 7A 7 & 8A dir.

wordt vervangen door: juf Antoinette Spoormakers n.v.t. dhr. Jasper van Schaijk n.v.t. dhr. Jasper van Schaijk dhr. Jasper van Schaijk n.v.t. juf Monique Hoevenaar juf Onnie van Grinsven dhr. Gerald van Gils dhr. Marc Verschuur n.v.t.

______________________________________________________________

weekbulletin 11 -2013  
weekbulletin 11 -2013  

weekbulletin 11 -2013

Advertisement