Page 1

25-10 08/03/201314/03/2013

AGENDA: Donderdag 7 mrt. Vrijdag 8 mrt. Maandag 11 mrt. Dinsdag 12 mrt. Woensdag 13 mrt. Donderdag 14 mrt. Vrijdag 15 mrt.

16.00-17.00: TWIN – overleg 20.00: MR-vergadering

RAPPORT 2 gaat mee naar huis Roostervrij gr. 1/4

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN THERESIALAAN Beste ouders, verzorgers en overige betrokkenen bij onze school, Sinds vorige week donderdag wordt er hard gewerkt aan de voorzijde van onze school in de Theresialaan. Niet alleen door de inzet en hulp van de diverse betrokkenen maar vooral door uw medewerking als ouder/verzorger lukt het ons om m.n. het brengen maar ook het ophalen van de kinderen in goede banen te leiden. We willen u hiervoor hartelijk dank zeggen. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat de weg van thuis naar school een veilige weg is en blijft. Kiss & Ride zone Ouders/verzorgers die nog met de auto naar school komen om hun kind(-eren) weg te brengen, wijzen we graag nog even op de speciale ‘KISS & RIDE zone’. We hopen dat u hier in dit geval, zo veel als mogelijk, gebruik van wilt maken. De door de Gemeente Vught ingeschakelde verkeersregelaars blijven nog een aantal dagen na vandaag actief aan de achterzijde van de school. Omdat de huidige verkeerssituatie nog enige tijd zal duren, gaan we met de werkgroep verkeer kijken hoe we het vertrek van deze verkeersregelaars kunnen opvangen. De inzet hierbij van bereidwillige ouders zal onontkoombaar zijn. Mocht u zich op voorhand beschikbaar willen stellen voor één of meer momenten per dag/week, dan kunt u dat kenbaar maken door dit even telefonisch of per mail te melden (T.: 073 – 656 36 78 of @: info@deschalmvught.nl). Op de fiets naar De Schalm De huidige verkeerssituatie heeft (gelukkig) veel ouders/verzorgers doen besluiten om hun kind(-eren) op de fiets naar school te brengen. Daar zijn we erg blij om. Wanneer u uw kind(-eren) naar school brengt, wilt u dit dan bij voorkeur wel via de voorzijde van onze school doen? Dit vragen we niet alleen aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 maar ook aan de ouders met een kind in groep 1/2. U kunt onze school (nog steeds) bereiken via zowel Het Titusbrandsmalaantje (Maurick College) als via het Loeffplein/de Van de Pollstraat. Indien u toch via de achterzijde van onze school uw kind uit groep 1/2 op de fiets naar school brengt, wilt u


zich dan aan de verkeersrichting houden en met het verkeer meerijden? Door de verkeersdrukte hier is het negeren van deze verplichte rijrichting erg gevaarlijk voor u en de overige gebruikers van dit terrein. Dank u wel. De Directie Onderstaande kaarten laten we u graag nog een keer zien ter info. U kunt ze ook nog steeds terugvinden op onze website: KLIK HIER Omleidingsroute periode 1 vanaf 28 feb.

Omleidingsroute periode 2 vanaf 01 mei

AFZETZONE

Vanwege deze KISS & RIDE zone is een aantal parkeerplaatsen geblokkeerd. ’s Middags na schooltijd zijn deze vakken echter weer gewoon te gebruiken om er uw auto te parkeren.


HOERA, MATTHIJS IS GEBOREN Vanmorgen, om 06.04 u., is juf Sophie Lansdaal (gr. 1-2C en E) bevallen van een zoon, Matthijs. Wij feliciteren juf Sophie en haar man Maarten van harte met de geboorte van hun eerste kind en wensen hen heel veel geluk.

RESULTATEN CITO EINDTOETS Deze week zijn de leerlingrapporten met uitslagen van de Citotoets bij ons binnengekomen en met de leerlingen uit de groepen 8 mee naar huis gegeven. Het landelijk gemiddelde lag dit jaar op 535,1. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo. De leerlingen van De Schalm behaalden dit jaar een gemiddelde standaardscore van 540,2. (afgelopen jaar 541,4). Recordaantal leerlingen Een recordaantal leerlingen heeft dit jaar de toets gemaakt. In totaal hadden 165.000 leerlingen zich ingeschreven. Dat is 3.000 meer dan het jaar daarvoor. Van het totaal aantal leerlingen maakte 86% de Eindtoets Basis (inschatting vmbo GL/TL, havo, vwo) en 14% Eindtoets Niveau (inschatting vmbo BB, KB). Maximale score Geen enkel kind heeft alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Twee jongens hebben slechts één fout gemaakt in de toets. In totaal hebben 7.772 kinderen een standaardscore van 550 behaald. Deze leerlingen hebben in totaal 18 of minder fouten gemaakt in de 200 opgaven. Verschillen jongens en meisjes dit jaar iets groter Net als in voorgaande jaren halen jongens, landelijk gezien, gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Het verschil tussen de prestaties van jongens en meisjes is dit jaar iets groter dan vorig jaar. Vorig jaar werd dit verschil juist iets kleiner. Meisjes scoren gemiddeld hoger bij Taal en jongens juist bij Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Bron: Cito

De Directie

______________________________________________________________

SCHOOLBORDEN AANGEBODEN Komende week worden in de groepen 3 en 4 digitale schoolborden (SMARTboarden) geplaatst. De huidige schoolborden worden dan weggehaald. Inmiddels zijn we via Marktplaats al 2 borden kwijtgeraakt. Indien u nog interesse heeft in 1 of 2 authentieke ‘krijtborden’ dan kunt u dit kenbaar maken bij men. Ton (T.: 073 – 656 36 78 of @: info@deschalmvught.nl). Ook wanneer u iemand kent die mogelijk een schoolbord wil hebben, dan kunt u dit aanbod doorgeven. N.B.: Een kleine bijdrage van tussen de € 25,= en €50,= voor de aanschaf van digibord materiaal, stellen we zeer op prijs.

______________________________________________________________


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: datum 7-3 7-3 8-3 10-3 11-3 11-3 13-3 13-3 14-3 14-3 14-3 15-3

gr. Marijn Verboven Gillian de Gunst Celeste Leermakers Isa de Laat Fleur Paymans Djulia Voets Daan v.d. Wassenberg

Anoek Koolen Merel Vuurens Lucas van der Geld Wouter Menschaar

Fabiënne van Dijk

7 3A 8 3A 7 7 1/2C 3 5A 4 4 1/2B

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum

gr.

wordt vervangen door:

08 mrt. juf Heidi Schel juf Yvonne van Dongen (½ dag) 11 mrt juf Reinie Poelstra juf Marjo Scheel juf Frida Lucas 12 mrt. juf Babette vd Wal 13 mrt. juf Renée Schenkelaars 14 mrt. juf Marlies Michels 15 mrt. dhr. Ton Teulings

3A 7 & 8A 1-2D 6 8A 3 5A 1-2E conc.

juf Onnie van Grinsven dhr. Marc Verschuur juf Jolanda Franchimont juf Reinie Poelstra dhr. Gerald van Gils dhr. Jasper van Schaijk dhr. Jasper van Schaijk juf Antoinette Spoormakers n.v.t.

______________________________________________________________ INGEKOMEN MEDEDELINGEN

MAAK KENNIS MET TENNIS Ben je tussen de 5 en 17 jaar dan kun je, in het kader van haar 95 jarig bestaan, van 1 april t/m 31 okt. voor slechts € 25,= lid worden van Tennisvereniging Woburnpark (Eikenlaan 18 te Vught). Meld je vóór 2 april aan voor de cursus ‘Maak Kennis met Tennis’ en je ontvangt de gehele zomer lang een proeflidmaatschap ter waarde van €60,=/€135,=. Je kunt dan, buiten de trainingen om, onbeperkt tennissen op de buitenbanen van Woburn en deelnemen aan de activiteiten die door de jeugdcommissie georganiseerd worden. Voor meer info verwijzen we je graag naar de Woburn website (http://www.woburn.nl). Ook kan er contact worden opgenomen met mevr. Margot Klerkx (06 – 211 961 21) .


SPORTKAMPEN VAN SPORTIVUN Dit jaar zijn ze er weer, de super leuke en professionele Sportkampen van Sportivun. Of de kinderen nu beter willen worden in hun specifieke sport of de sport van hun leven willen ontdekken. Het kan allemaal bij de Sportkampen van Sportivun! In 2013 staan al onze kampen in het teken van ‘Leven als een prof!’. Sport, beweging, gezondheid en fun staan centraal. Onder deskundige begeleiding van (ex-) topsporters biedt Sportivun een ervaring voor het leven. Daarbij halen we met ons sportadvies het beste in kinderen naar boven! Tijdens de sportkampen slapen we in ons eigen Olympische dorp en leven we als echte profs, eten we echte sport maaltijden en liggen de medailles klaar! Voor meer informatie, sprint snel; http://www.sportkampenvansportivun.nl/ Ontvang nu 10 % op inschrijvingen in de zomer! Vul ‘basisschool13’ in op het inschrijfformulier! Het thema ‘Leven als een prof!’ is terug te vinden in ons hele programma. Dat is overigens flink uitgebreid! Naast de bekende multi-sportkampen hebben we nu ook triathlon-, tennis- , badminton-, schoonspring-,en voetbalkampen! Kinderen van 7 t/m 10 en 10 t/m 13 jaar krijgen training van professionele trainers en (ex-)topsporters worden begeleid door super leuke en goed geschoolde staff! Met sportieve groet, Arjen Hop Sportkampen van Sportivun Een initiatief van Nationaal Bureau Sport Stimulering Tolweg 4G 3741 LK Baarn T : 035 30 30 035 W : http://www.sportkampenvansportivun.nl/

weekbulletin 10 -2013  

weekbulletin 10 -2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you