Page 1

22-05 01/02/201307/02/2013

AGENDA: Donderdag 31 jan. Vrijdag 1 feb. Zaterdag 02 feb. Zondag 03 feb. Maandag 4 feb. Dinsdag 5 feb. Woensdag 6 feb. Donderdag 7 feb. Vrijdag 8 feb.

Roostervrij gr. 1 t/m 4 Keinderkûpkes festival CITO Eindtoets groepen 8 (dag 1) 16.00-17.00: onder- en bovenbouw overleg CITO Eindtoets groepen 8 (dag 2) CITO Eindtoets groepen 8 (dag 3) Schooladviezen voor de kinderen in groep 8 gaan mee. Carnavalsviering in de groepen ’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE GROEPEN i.v.m. het begin van de Voorjaarsvakantie - 12.00 u.: begin VOORJAARSVAKANTIE

CONCEPT VAKANTIEROOSTER 2013 - 2014 Regelmatig bereikt ons de vraag of er al enige duidelikheid is over het vakantierooster voor komend schooljaar. Middels onderstaand CONCEPT overzicht hopen we u een idee te geven van het vakantierooster voor het schooljaar 2013 – 2014. Op dit overzicht ontbreken o.a. nog de roostervrije dagen voor de onderbouw en de studiedagen van het team. Zodra deze dagen bekend zijn informeren we u hier over. N.B.: Door de aangekondigde abdicatie van Koningin Beatrix wijzigt ook de vrije dag van 30 april. M.i.v. 2014 wordt de ‘Koningsdag’ gevierd op 27 april. In hoeverre deze wijziging van invloed is op onderstaand concept kunnen we u nog niet melden. Feit is echter wel dat dit concept is gebaseerd op de ‘oude situatie’. Kort samen gevat ziet het jaarrooster voor 2013-2014 er zo uit: herfstvakantie kerstvakantie voorjaars- / carnavalsvakantie meivakantie zomervakantie

: : : : :

ma. 14 okt. t/m vr. 18 okt. 2013 ma. 23 dec. 2013 t/m vr. 03 jan. 2014 ma. 03 mrt. t/m vr. 07 mrt. 2014 ma. 28 apr. t/m vr. 09 mei 2014 ma. 14 juli t/m vr. 22 aug 2014

EXTRA feest-/verlofdagen

:

- vr. mi. 28 feb. (begin voorjaarsvak.) (alléén de middag) - vr. mi. 18 apr. (Goede Vrijdag) (alléén de middag) - ma. 21 apr. (2e Paasdag) & - ma. 09 juni (2e Pinksterdag) - vr. mi. 11 juli (begin zomervak.) (alléén de middag)

roostervrije dagen gr. 1-4 roostervrije dagen gr. 1-2 (extra)

: :

ONBEKEND idem


Studiedagen/-momenten TEAM

:

ONBEKEND

N.B.: De Kerstviering staat gepland voor woe. mi. 18 dec. vanaf Âą 17:00 u. Alle kinderen worden geacht hierbij aanwezig te zijn (reguliere onderwijstijd). Ter compensatie van deze uren zijn de kinderen vr. mi. 20 dec. vanaf 12:00 u. VRIJ. Zie verder de bijlage bij dit weekbulletin voor het schematisch jaaroverzicht De Directie

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR Geachte ouders/verzorgers, Graag wil ik u onderstaande informatie doorgeven die de leerplichtambtenaar ons deze week heeft toegestuurd. -----------------------------------------------------------De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. De leerplichtambtenaren van het RBL houden ook dit jaar weer een prikactie. Deze keer wordt er op 8 februari gecontroleerd. De opzet is zoals voorheen. Aanpak Voor 10.00 uur worden alle twijfelachtige ziekmeldingen en gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim bij het RBL gemeld. Het gaat dan om: 1. kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn. 2. kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ouder heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervolgens of afwezig of ziek gemeld;

3.

Belangrijk: bij de ziekmelding dient het verblijfadres van het kind te worden doorgegeven! De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijfadres van het kind plaatsvinden. Wanneer de leerplichtambtenaar bij een controlebezoek aan huis niemand thuis aantreft, dan wordt dus zonder meer procesverbaal tegen de ouders opgemaakt. De ouders krijgen dan niet eerst een waarschuwing. afmeldingen van leerlingen waarbij de directie vraagtekens plaatst.

De leerplichtambtenaren van het RBD kunnen dan gericht gaan controleren. Vanaf 10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan bezoeken. Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met het RBL, 073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. Met vriendelijke groet, J. van Grinsven, coĂśrdinator RBL.

-----------------------------------------------------------met vriendelijke groet, De Directie


SCHOOLFOTOGRAAF We willen u nog even aan helpen herinneren aan het feit dat de schoolfotograaf dit schooljaar op donderdag 21 maart as. op school zal zijn. Die dag worden alle kinderen individueel, met de groep en eventueel met bij ons op school zittende broertjes en zusjes op de foto gezet. We rekenen er op dat alle kinderen aanwezig zijn. De Directie

______________________________________________________________

E

2 PRIJS DEUN EN DEINDER VEUR DE KEINDER Op zaterdag 26 januari was het dan eindelijk tijd voor Deun en Deinder veur de Keinder. Een liedjesfestijn waar verschillende scholen en groepen een liedje ten gehore brengen over carnaval en het thema van dat jaar. Het thema van dit jaar is ‘Hou oe eige nie in’. De titel van ons lied was ‘shoppen’. Wij houden ons eigen niet in en gaan lekker shoppen. En in tijden van crisis gaan we met z’n allen op koopjesjacht. Met prachtige hoeden gemaakt van cadeautjes, stonden 39 kinderen op het podium. Wij e hebben ontzettend genoten van het optreden. We hebben de 2 prijs gewonnen met ons lied. De volgende dag mochten we tijdens de boerenkoolkranslegging ons lied nog een keer laten horen. We kijken nu met veel plezier uit naar de optocht op dinsdag 12 januari. Jullie kunnen je nog aanmelden!

HERINNERING ------ “OUDERBIJDRAGE 2012-2013” ------ HERINNERING aan die ouders die nog niet betaald hebben. Heeft u uw bijdrage reeds betaald, dan kunt u deze mail verwijderen.

Beste ouders/verzorgers, Enkele weken geleden heeft uw oudste kind een brief mee naar huis gekregen m.b.t. de (vrijwillige) ouderbijdrage. Via de mail bent u hier ook over geïnformeerd. Vele ouders hebben deze bijdrage inmiddels betaald waarvoor dank. Indien u deze nog niet heeft voldaan dan verzoeken wij u vriendelijk deze bijdrage z.s.m. te betalen. De (minimale) ouderbijdrage bedraagt: 30 euro per kind in de groepen 1-6 45 euro per kind in de groepen 7-8


Zoals u weet, heeft de oudervereniging deze bijdragen nodig voor het financieren van alle extra activiteiten op school (Sinterklaas, sportdag, Kerstviering, musea bezoeken, sportdag etc) U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. 2963664 tnv Oudervereniging Katholieke Basisschool Vught o.v.v. de naam (namen) van uw kind(-eren) Indien u vragen heeft omtrent de ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met mevr. Doesje van Benthem (06 – 549 523 08), penningmeester van de Oudervereniging.

______________________________________________________________

EIND-CITO GROEPEN 8 Volgende week wordt de Eind-CITO voor groep 8 in ons land afgenomen. Ook de kinderen in groep 8 op onze school zullen hieraan deelnemen. In totaal wordt de toets afgenomen op ruim 6000 basisscholen bij ruim 150.000 kinderen. De afgelopen weken zijn we op school intensief bezig geweest met de voorbereidingen op deze eind CITO zodat een ieder met een gerust hart komende week deze toets kan maken. Bij het maken van de CITO-toets werken de kinderen met een gewoon potlood (HB). De kinderen mogen een eigen potlood meenemen mits het aan voornoemde hardheid voldoet. Ook een goede gum is soms handig om van thuis mee te nemen. Kinderen die een onderdeel klaar hebben gaan in hun vrijleesboek lezen. Indien ze deze keer liever in een (strip-)boek van thuis willen lezen is dat ook mogelijk. Het is tijdens het maken van de CITO-toets NIET TOEGESTAAN om te ‘snoepen’ en/of te drinken. Het nuttigen van een ‘tussendoortje’ kan natuurlijk wel in de kleine pauze rond 10:30 u.!

CARNAVAL “HOUDT OE EIGEN NIE IN” Vrijdagochtend 8 februari wordt er carnaval gevierd bij ons op school. Het thema van dit jaar is: ‘Houdt oe eige nie in’ De kinderen mogen, zoals elk jaar, weer zelf bedenken hoe dat ze verkleed naar school toe komen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen confetti en spuitbussen mee naar school nemen. Houdt u in gedachten dat de jongere kinderen erg verdrietig zijn als ze hun toverstaf, pistool of zwaard in het feestgedruis verliezen?! Voor eten en drinken wordt op deze ochtend gezorgd, dus de kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen. OM 12.00U IS DE OCHTEND AFGELOPEN EN GAAN WE ALLEMAAL GENIETEN VAN EEN FIJNE CARNAVALSVAKANTIE De Carnavalscommissie


JUFFROUW DYMPH VERTELT IN GROEP 4A OVER VROEGER Juffrouw Dymph kwam in groep 4a vertellen over vroeger. Zij heeft zelf op deze school gezeten. Op de kleuterschool en op de lagere school. In groep 4a was vroeger de 6e klas te vinden. Je kreeg een punt voor beleefdheid op school en als je straf kreeg dan moest je op je knieĂŤn voor het kruisbeeld gaan zitten. Juffrouw Dymph was vroeger linkshandig en dat was lastig als je met een kroontjespen en inkt ging schrijven. Je ging dan met je arm over je eigen werk heen. Zomervakantie hadden ze vroeger maar 4 weken, in de maand juli. Ook kreeg je twee weken vakantie met kerst en daarbij de katholieke feestdagen. Juffrouw Dymph ging vroeger op de fiets naar school, daarvoor toen ze kleiner was met de step. Ze woonde vroeger bij de bossen en toen ging ze vaak in het bos spelen. Er was nog geen televisie. Van de kleuterschool kon juffrouw Dymph nog 1 ding herinneren. Op zaterdagochtend moest zij naar school. Ze kregen toen huishoudkunde, daar leerde ze al stoffen, poetsen en huishoudelijke klusjes doen. Ze probeerde dan thuis te blijven en zei dan tegen haar moeder dat ze zich ziek voelde. De meisjes moesten altijd in een jurk of een rok naar school. Als je een broek aan had vanwege de kou, dan moest daar een rok overheen. We vonden het heel erg leuk dat juffrouw Dymph over vroeger kwam vertellen. Bedankt!

______________________________________________________________


VERJAARDAGEN: datum 31-1 31-1 1-2 1-2 2-2 4-2 4-2 4-2 5-2 6-2 8-2 8-2

naam

gr.

Dorus Kapteijn Babette van den Broek Thom Verzantvoort Stijn Mulder Pim Akkermans Frederique Gebel Philip van den Boogaart Wout Visser Joost Kwaijtaal Elise von Morgen Job Ruijters Zara Ruffini

7 6 8A 4A 4A 8 4A 1/2E 7A 3 8A 1/2C

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: datum gr. 01 feb.

04 feb.

05 feb. 06 feb. 07 feb. 08 feb.

juf Marloes vd Brand juf Yvonne van Dongen (½ dag) dhr. Gerald van Gils dhr. Gerard de Ronde juf Mariët vd Ven juf Marie-José v Asseldonk dhr. Gerard de Ronde juf Babette vd Wal juf Ellen de Koning juf Marlies Michels juf Heidi Schel

7A 7 & 8A adj. dir. dir. 1-2A 4 dir. 3 5 1-2E 3A

wordt vervangen door: juf Yvonne Sturing dhr. Marc Verschuur n.v.t. n.v.t. juf Antoinette Spoormakers dhr. Jasper van Schaijk n.v.t. dhr. Jasper van Schaijk dhr. Jasper van Schaijk juf Antoinette Spoormakers juf Onnie van Grinsven

______________________________________________________________ INGEKOMEN MEDEDELINGEN CURSUS FRANS GAAT JAARTJE UITGESTELD: Doordat er dit jaar te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen voor de cursus Frans (‘Petit Tour’ en ‘Super Max 1’), waarover we u via dit weekbulletin de afgelopen tijd hebben geïnformeerd, zal deze cursus dit schooljaar niet meer gegeven worden.

weekbulletin 05 -2013  

weekbulletin 05 -2013