Page 1

10 27/05/201130/06/2011

WEEK

22.

MAANDAG 30 mei

DINSDAG 31 mei

WOENSDAG 01 juni

- 15.45 u. – 17.00 u.: maandaggesprekken (behalve gr. 1/2a)

23.

24.

25.

26.

DONDERDAG

VRIJDAG

02 juni

03 juni

HEMELVAART

- juf Mieke trouwt

ZATERDAG

ZONDAG

04 juni

05 juni

11 juni

12 juni

Hemelvaartsvakantie

06 juni

07 juni

08 juni

09 juni

10 juni

- oudergesprekken n.a.v. uitslag CITO Entreetoets groepen 6 & 7

- 16.00 – 17.00 u.: bouwoverleg gr. 1 t/m 4 - oudergesprekken n.a.v. uitslag CITO Entreetoets groepen 6 & 7

- 13.00 – 14.00 u.: EXTRA Teamverg.

- laatste fase overstap nw. telefooncentrale

- Roostervrij groep 1/4

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

Pinkstervakantie

- 16.00 – 17.30 u.: Teamvergadering - oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2C & 2E

- oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2C & 2E

- 16.00 – 17.00 u.: bouwoverleg gr. 5 t/m 8 - oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2C & 2E

- groepen 7 & 8 vieren verjaardagen lkr. in de Efteling - oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2C & 2E

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

- 15.45 u. – 17.00 u.: maandaggesprekken - oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2A, 2B & 2D

- oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2A, 2B & 2D - Avondvierdaags dag 1

- oudergesprekken oudste kleuters a.h.v. ‘stand van zaken’ ll’n groep 2A, 2B & 2D - Avondvierdaags dag 2

- Avondvierdaags dag 3

- fietstocht groepen 8 ROOSTERVRIJE MIDDAG ALLE GROEPEN!! (behalve gr. 8 & 8a) - Avondvierdaags dag 4

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

01 juli

- 20.00 u.: MR vergadering

- 20.00 u.: Ouderraadvergadering

- INDIANENDAG oudste kleuters (de jongste kleuters

- RAPPORT 3 voor de groepen 3 t/m 8 gaat mee naar huis - MAANDOVERZICHT 11 gaat mee!!

- Roostervrij groep 1/2

zijn vandaag VRIJ!)

PINKSTEREN

18 juni

19 juni Vaderdag

25 juni

26 juni

02 juli

03 juli

maandoverzicht juni  

maandoverzicht 10 juni 2011