Page 1

Nr. 3-4

·

Marts · April 2019

·

47. årgang

Schæferhunden


A

HIGH ENERGY TIL BRUGSHUNDEN

Mai Tuc Xorro ejet af Benny Kyed FP bestået 15 mdr. gammel UHP bestået 16 mdr gammel Foder: Josera High Energy

KORNFRI PRODUKTER:

KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk


Avlskåringer........................................................................  38

INDHOLD: Præsentation af Hovedbestyrelse�������������������������������������������������������������� 6 Wesenbeurteilung������������������������������������������������������������������������������������ 9

28

Agria Ungdomslejr søger sponsorer�������������������������������������������������������� 12 Referat fra formandsmødet��������������������������������������������������������������������� 14 Ungt klubmedlem med fart på���������������������������������������������������������������� 18

36

Referat fra Repræsentantskabsmødet����������������������������������������������������� 22 Revideret regnskab��������������������������������������������������������������������������������� 26 Agria Ungdomslejr��������������������������������������������������������������������������������� 28 Årets forening til Mærsk Næstved Sports Awards������������������������������������ 30 Kreds 41 og krokodillerne����������������������������������������������������������������������� 32 Depression rammer også kæledyr����������������������������������������������������������� 36 Menneskemad kan være livsfarligt for hunde������������������������������������������ 37 Arrangementskalender��������������������������������������������������������������������������� 38

RETTELSE

Kennel Maack’s Harley var til kåring i Frederikssund den 25. november 2018. Desværre kom billedet ikke med i bladet ved en fejl – det får I her: I blad 1-2 2019 er der indsneget sig en fejl for så vidt angår Kåringen den 15. december 2018. Kåringen står anført som værende afholdt i Køge – det var naturligvis i kreds 32, Ringkøbing.

ISSN 0900-6338 Nr. 3-4. Marts - april 2019 47. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark v/vores bureau, Bredbjergvej 44, 5230 Odense M. Tlf. 5277 1467 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Torben Jepsen Tlf. 2266 8802 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Forsidefoto: Djago på 6 mdr. vosker hurtigt. Indsendt af Dina Jørgensen.

Udgivelsesplan 2019: Schæferhunden udkommer 5 gange om året med 4 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 13. januar 3-4 1. april 5-6 27. maj 7-8 26. august 9-10 4. november

Udgivelse 8. februar 9. maj 28. juni 27. september 13. december

IPO3-DM 25. maj HAS 1. oktober SPH-DM 1. november Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2019

3


Adresseliste HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: formand@schaeferhund.dk

Næstformand:

Tina Nørgaard, Ulla Hansen og Irene Thygesen.

Kåringsledere: Leif Jørgensen, Karin Christiansen, Gordon Steffensen, Irene Thygesen, Michael Tashlund, Annemarie Mortensen, Susanne Karlsen, Ida Lynge, Larsen og Lena Pichler Bjerre.

Dommeruddannelsesudvalg: Mikkel Kruse, Per Svoldgaard, Erik Ahrends og Morten Jensen.

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

IT og Web-udvalg:

Sekretær:

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

Jan Herneth, Maribovej 97, 4990 Sakskøbing E-mail: volley@herneth.dk

Kasserer:

Tina Nørgaard, Vonsildvej 134, 6000 Kolding. Tlf. 5140 7562. E-mail: straxorden@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com

1. Suppleant:

Henrik Wittrup E-mail: hwittrup@mail.dk

Avlsrådsformand:

René Jørgensen, Højvangen 39,2860 Søborg. Tlf. 2828 6989 E-mail: kennelhassenkam@godmail.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk

Forretningsudvalg:

Peter Maltha Larsen, Tina Nørgaard, Karin Christiansen

Sekretariatet:

vores bureau, Bredbjergvej 44, 5230 Odense M. Tlf. 5277 1467 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Redaktion:

Redaktør: Torben Jepsen Sørkelvej 92, 8600 Silkeborg Tlf.: 2266 8802 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

Ungdomsudvalg:

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Thomas Tromborg Nielsen.

Eksteriørdommerudvalg:

Helen Kragh, Vivi Gilsager, Tina Nørgaard.

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Avlsrådet: René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 2828 6989 E-mail: kennelhassenkam@godmail.dk Irene Thygesen, Fiskergårdsvej 30 8920 Randers NV. Tlf. 4079 1165 E-mail: irene@kennel-smed.dk

Brugsprøvedommere: Erik Søndersø Ahrends, (FCI, SV), Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk Bent Andersen, (FCI (70)) Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: scheelseng@mail.dk Hanne Boe Andersen, (FCI), Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com Finn Bertelsen, (FCI), Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk Michael Brandenhoff, (FCI), Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com Lene Carlson, (FCI, SV), Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk Vivi Gilsager, (FCI), Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Hans Hansen, (FCI), Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk

Annemarie Krog Mortensen, Lodderne 6 4330 Hvalsø. Tlf 2026 3312 E-mail: lyngstedet@tdcadsl.dk

Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup Tlf. 4619 0585 / 2147 0622 E-mail: vp_tyson@post.tele.dk

Brugshunderådet:

Henrik Hjort, (FCI), Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: h.hjort@outlook.dk

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099. E-mail: vivi@gilsager.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens.Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk Britta Kammersgård, Æblehaven 2 7480 Vildbjerg. Tlf. 3061 5457. E-mail: kammersgaard@vildbjerg.dk John Rasmussen, Ålholmvej 29, 7400 Herning Tlf. 6221 3390. E-mail: johnogvibeke@webspeed.dk Claus Mouridsen, Kratskoven 5, 8800 Viborg Tlf. 22336102. E-mail: clausmouridsen@hotmail.com

Eksteriørdommere: Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4010 5144. E-mail: jorgen.hindse@gmail.com René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@godmail.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk

Avlsvejlederudvalg:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2019

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 52 30 10 09 E-mail: winnie.kurt@gmail.com

Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla Hansen.

Irene Thygesen og Annemarie Mortensen.

4

Avlskåringsudvalg:

Morten Jensen, (FCI), Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com Mikkel Kruse, (FCI), Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com Peter Maltha Larsen, (FCI, SV), Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com Ella Laursen, (FCI), Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk Peter Gammelgaard Mortensen, (FCI), Hestehavevej 22, 4130 Viby S.j. Tlf. 2962 0802. E-mail: sportshunde@outlook.dk Per Svoldgaard Nielsen, (FCI,SV), Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@live.dk Knud Rasmussen, (FCI), Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk Morten Hansen (FCI) Adamshøjvej 14, 4100 Ringsted Tlf. 5363 5401 E-mail: morten@falcos.dk


Dyrehelse i verdensklasse! Boehringer Ingelheim Animal Health arbejder for at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde nyskabende produkter i høj kvalitet og som effektivt forebygger, behandler og helbreder dyret.

Canosan®

Canikur® / Canikur ®Pro

Viacutan® Plus

bevægelse & led

mave & tarm

hud & pels

Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX. Ekstrakt af grønlæbet musling. - Længe leve friheden!

Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse.

Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe. Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering

Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.)

Canikur, tabletter indeholder: Citrusfibre, risstivelse, Kaolin, Sepiolit, Glykose, Natrium- og kaliumklorid. Canikur Pro pasta indeholder: Probiotika - Mælkesyrebakterier (Enterococcus faecium), Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

Indeholder: Omega 3-fedtsyrer fra fisk. Omega 6-fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje.

Læs mere på

www.bivet.nu/dk & find en forhandler Med over 10.000 ansatte på verdensplan har Boehringer Ingelheim Animal Health produkter, der er tilgængelige på over 150 markeder, og en global tilstedeværelse i 99 lande. Som en forskningsbaseret veterinærmedicinsk virksomhed investerer Boehringer Ingelheim løbende ca. 12 % af nettoomsætningen i forskning og udvikling med henblik på fortsat forbedring af dyresundheden i verden.

ABCD


Præsentation af HB Peter Maltha Larsen, landsformand

I Brønshøj handler det hele stadigt om hund. Tina har en tæve, som hun træner med og har opnået Ipo3 prøven med. Jeg arbejder med Buster, som jeg har været til et antal DM-VM-udtagelser med, 2 Danmarks-mesterskaber, og sågar blev vi udtaget som reserve til det danske landshold i 2017, hvor vi var i Tilburg i Holland. Buster og jeg har i dag stoppet med IPO (IGP)- træningen og kastet os over sporhunde-arbejdet. Vi håber, at vores gennemsnit holder, så vi i oktober kan deltage i Danmarksmesterskaberne i Spor Holstebro.

Jeg er 63 år og arbejder som direktør i Hillerød Forsyning. Privat er jeg gift med Tina, og vi har drengene Philip og Jacob og er bosiddende i Brønshøj i København.

Så mit liv har i ca. 50 år været stærkt knyttet til Schæferhunden, og det håber jeg, kan fortsætte mange år endnu. Karin Christiansen, næstformand

Jeg kom hurtigt i gang med træningen i Kreds 3 (i dag er jeg i Kreds 4 Roskilde), og blev også hurtigt ” kenneldreng” (en kenneldreng er bl.a. ham, der samler lort og gør rent) på Kennel Trinekær, og mine næste mange hunde kom også herfra.

For ca. 13 år side skiftede jeg fra højavlshundene til at få min første sportshund, en lille sort tæve.

6

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2019

Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i flere perioder, og bestridt flere poster her.

Schæferhundeklubben er en stor del af vores liv, og jeg håber da, vi fortsætter mange år endnu. Jeg bliver tit spurgt, hvorfor jeg bliver ved, om jeg ikke er træt af det? Men så længe vi er fælles om vores hobby – Schæferhunden, så bliver vi ved.

Weekenderne gik med at være figurant om lørdagen og være ”handler” på skuer og udstillinger om søndagene. Dette stoppede dog, da jeg som 25-årig blev FCI Brugsprøve-dommer.

Kurt, der også var landsformand ”narrede” mig med i Hovedbestyrelsen. Denne har jeg været en del af i 3 perioder (ca 18 år) både som næstformand og landsformand.

Vi bor på et nedlagt landbrug i Midtsønderjylland, og har gennem årene haft mange schæferhunde. Flere af dem har været årsvindere og avlsklassedyr, og vi har kørt Tyskland tyndt til arrangementer. Jeg har tidligere taget BHP prøver på mine hunde, men det er primært min mand, der nu tager sig af den del. Så hjælper jeg med alt det andet. I øjeblikket har vi to hunde, en højavlshan og en sportshundetæve.

Ungdomsarbejdet står mit hjerte nært, og jeg har været med på Ungdomslejren mere end 15 gange. Ud over Ungdomsudvalget, er jeg i øjeblikket også ansvarlig for Arrangementsudvalget. Jeg sidder i klubbens FU og passer brevkassen på hjemmesiden.

Jeg startede min hundekarriere for 49 år siden, da jeg som 14-årig fik min første schæferhund fra Kennel Alsatian.

Min klubadministrative uddannelse startede i bestyrelser i Kreds 3, hvor jeg ca. 12-15 år sad i bestyrelse med Kurt Sørensen, Henrik Egemose, Mogens Beckmann og Leif Hansen (nok den eneste kredsbestyrelse kun bestående af brugshundedommere).

jeg været kredsformand side 1.2. 1980. Udover denne post i kredsen, træner jeg hvalpeholdet, er BRK, kåringsleder og avlsvejleder/skueassistent. I kredsen har jeg været med til at arrangere HAS to gange, IGP3-udtagelser, SPH-DM samt et utal af skuer, brugsprøver og kurser.

Jan Herneth, sekretær Privat har jeg været gift med Erik siden 1979. Vi har en søn og en datter og 3 børnebørn. Sønnen har arvet vores interesse for schæferhunde, idet han er hundefører ved politiet. Min mand og jeg stiftede bekendtskab med Schæferhundeklubben, da vi havde købt vores første schæferhund, og startede med på træningspladsen i Haderslev i 1976. Dengang var Sønderjylland én stor kreds – kreds 18, med satellittrænings-pladser rundt om i landsdelen. Jeg blev meldt ind som familiemedlem i 1978 og blev valgt til bestyrelsen i kreds 18, hvor jeg var sekretær og PR-kvinde. Jeg fik også min egen hund, en grå højavstæve fra kennel Lysgaard. I august 1979 blev kreds 38 – Haderslev stiftet, og her har


Så længe jeg husker tilbage, har der altid være hund i min familie. Den første hund fra min barndom var en collie, som jeg legede en del med. Den næste kom i mine teenagerår og var en tæve af racen bokser. En rigtig dejlig familiehund og som 18-årige købte min familie den første schæfer. Vi trænede en kort periode i kreds 40 – Lyngby, hvor jeg blev introduceret til klubben gennem Mogens Bechmann. Dette år flyttede jeg til Lolland og fortsatte træningen i den nystartede kreds, 41 – Sakskøbing og var tit på besøg i kreds 15 – Nakskov mellem flyvepladsen og skydebanen. Fra min første schæfer får jeg en hvalp som kommer igennem uddannelsessystemet og ender flere gange på podiet som DMsporhund. Det var også i den periode mit netværk blev udbygget gennem konkurrencer og med ferieture til Bornholm, kreds 22 med hundehovederne fra kreds 1 Rødovre. Tabet af min konkurrencehund betød en kort pause som aktiv hundefører, men vente tilbage til hundeverdenen og fortsatte med sporkonkurrencer i kreds 56 – Præstø og nu senere i kreds 47 – Suså. Jeg har således været med i 40 år og i den periode siddet i kredsbestyrelser, været figurant, træner og vejleder i alle mine aktive år. Jeg har næsten prøvet alt fra udstilling, kåring, udtagelser i brugs- og sporarbejde og deltaget i et utal af sporhundemesterskabet. Nu arbejder jeg med at blive kvalificeret til IGP3 DM som det sidste på CV’et. Gennem hele mit voksne liv har schæferhunden derfor været en stor del af min familie som består af min hustru og vores nu 2 voksne børn. Vi bor på en nedlagt landbrugsejendom med 2 heste på Lolland med udsigt til dejlige spormarker. Jeg trådte ind i HB forrige periode som suppleant og fortsætter på posten som sekretær. Mit yndlingscitat: Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt. Vi ses derude Tina Nørgaard, kasserer I september måned 2000 blev jeg medlem af Schæferhundeklubben for Danmark med tilknytning til kreds 76, Bramming. I Bramming trænede jeg min første Schæferhund Sibberns Quana i BHP programmet. Først begynder B prøverne og siden BHP 1, 2 og 3 samt naturligvis en kåring derimellem. Quana blev også udstillet og vi hyggede os med at lunte med nede bagved, da hun både manglede

pigment og var for høj. Hun var dog en forrygende brugshund og jeg startede også træneruddannelsen i Bramming. I 2005 flyttede jeg og blev så tilknyttet kreds 38, hvor jeg stadig er. Jeg trænede da med min 2. schæferhund, Slottets Terminator men det blev mest til hyggetræning, da Terminator ikke viste den store interesse for hverken B eller C, trods forrygende figurantarbejde fra kredsens figuranter og gode råd fra trænerne. Min interesse lå dengang også mest til spor, så måske smittede det ned igennem linen til hunden. I mellemtiden var jeg blevet uddannet skue- og kåringssekretær og nød at hjælpe til med arbejdet bag arrangementerne. Jeg tager stadig ofte ud og skriver ved kåringer, samt ved LD-skuer og HAS. Ud over det, bruger jeg min fritid på at arbejde for Hovedklubben. Jeg er webmaster på hjemmesiden, laver kåringsbeviser, taster prøver på Hundeweb, er superbruger på Caniva og i et år nu, har jeg også været klubbens kasserer. Jeg går også til hånde ved klubbens store brugsarrangementer, når der er brug for det, og tiden omkring VM vil jeg aldrig glemme. Jeg ELSKER at se et flot IGP-program og tager hatten af, for det store arbejde der ligger bag. Privat bor jeg i Kolding og har en 25-årig datter. Jeg arbejder som økonomiansvarlig for en nordisk virksomhed i Kolding, som laver alt med logo på, firmagaver og arbejdstøj. Her sidder jeg i ledergruppen og tager mig af alt IT, HR og naturligvis regnskab.

den har vi haft flere schæferhunde, og lige nu har vi Ziva som midtpunktet i vores familie. Hun er nu 6 år og er min bedste træningskammerat. Ziva og jeg træner i Kreds 70, Fredericia. Her startede jeg min træning med vores tidligere hund, Lothar. Vi begyndte på hvalpeholdet med et par meget dedikerede trænere, og det var medvirkende til, at jeg blev ’bidt’ af sporten. Det førte først til et (blivende!) træner-job, en plads i BHU og nu en årrække som kredsens formand. Kreds 70 er en rigtig god og hyggelig kreds, hvor vi tilbyder alt fra agility og rally til spor og lydighed. I kreds 70 har vi både eliten og bredden, og sammen har vi et godt socialt fællesskab. Derudover er vores kendetegn, at vi hvert år arrangerer Danmarks Bedste IPG1 DM for schæferhunde. Jeg bruger min fritid på at arbejde for dels Kreds 70 og dels hovedklubben. I hovedklubben startede jeg i Brugshunderådet - og har siddet der siden. Her er jeg især med til at arbejde med uddannelse og kurser, skrive referater, arrangere IPG3 DM, og det sidste halve år har arbejdet bestået i at færdiggøre det nye brugsprøveprogram. Som bestyrelsesmedlem i HB sidder jeg i it-udvalget og arbejder bl.a. med Caniva og klubbens DM hjemmeside ud over div. ad hoc opgaver.

Helen Kragh, bestyrelsesmedlem Jeg er vokset op med schæferhund. I min familie var det min far som trænede vores hunde, og jeg fulgte interesseret med fra helt lille.

Planlægningen og afviklingen af WUSV VM 2018 i Randers var en kæmpe oplevelse at være en del af. Det var hårdt arbejde, men den store succes var alle anstrengelserne værd.  

Min første schæferhund var Bianca. En fantastisk tæve fra kennel Kromann i Snoghøj. Si-

Fælles for de opgaver jeg påtager mig er, at hundeførerne skal have en god oplevelse.

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2019

7


Privat er jeg gift med Niels Chr. og sammen har vi 2 drenge. Vi bor på en gård lidt uden for Fredericia - og vi bor kun 5 minutter fra træningspladsen. Jeg er lærer og arbejder på Fredericia Realskole, hvor jeg underviser i dansk, it og er skolens skolebibliotekar. En stor bonus ved arbejdet ’med hund’ er mødet med de mange skønne og positive mennesker med samme interesse, nemlig schæferhunden!« Vivi Gilsager, BHR-formand

Min hundekarriere startede i 1979, hvor jeg fik en labrador, og startede som så mange andre med at gå til hundetræning i D.C.H, fordi hunden skulle lære at komme, når der blev kaldt. Jeg blev hurtigt ”bidt” af sporten, så da labradoren gik i byen og parrede sig med byens smukke schæfer, beholdt jeg en af hvalpene. Rubi var dygtig og sjov at træne med, så tingene begyndte at tage fart. For mig var nøglen til succes, at forstå og i dybde kende de parametre, som er hundes grundelementer. Jeg startede på træneruddannelse. Pat Funnell var en af instruktørerne og enormt inspirerende og motiverende, Pat er helt sikkert grunden til, at jeg valgte schæferen og Schæferhundeklubben. I 1984-86 (kan ikke helt huske hvornår) købte jeg min første schæferhund og meldte mig ind i kreds 56 Præstø. Her huserende Per Lærke som figurant. Træningen var vildt sjovt, og Per var hammer dygtig, det var virkelig en fornøjelse at træne/uddanne hund. I 1996 flyttede min familie og jeg til Jylland, nærmere betegnet Helgenæs, jeg blev overflyttet til kreds 65 Skanderborg. På det tidspunkt var Jørgen Gundorf figurant og ”mesteren” - endnu en inspirator. På det tidspunkt

8

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2019

var 5-6 figuranter i drift, 3 gange om ugen, der blev trænet, lagt prøver og ikke mindst storhygget. Afstanden til kreds 65 var for mig 75 km, hver vej og efter nogle år, besluttede jeg at skifte til kreds 71 Grenaa (40 km har vej). Kreds 71 er ikke den største kreds, men en kreds, som satser på stabilitet og ikke slår større brød op, end der kan bages. Kredsen har i dag 2½ figurant (den ½ er ung og nybagt far) og har evner til at uddanne hundene hele vejen (IGP 3 DM, Spor DM og VM), i forhold til størrelsen, særdeles solide resultater. På skuesiden er kredsen ligeså velfunderet, med Dorthe Granslev, som utrættelig og med stor motivation holder gang i engagementet. I hele min hundekarriere har jeg deltaget i foreningsarbejde, i D.C.H, var det uddannelse og BHU. De sidste par (eller flere) har jeg passet BHR-jobbet. Nogle kender mig også som brugsprøvedommer. Bedømmelserne skal naturligvis være i henhold til brugsprøveprogrammet, men jeg holder meget fokus på at hundeførerne skal have en god oplevelse. Privat er jeg gift med Leif og har været det, siden 1978, vi har 2 piger, som hver har 2 børn, til børnebørnene forsøger jeg at tilføre glæden ved et aktivt liv. Jeg holder meget af min motorsav og kratrydder. Dels kan man virkelig ser der sker noget, og den fysiske aktivitet gør mig godt. Jeg er oprindeligt uddannet kemiingeniør og har i mange år arbejdet f.eks. på Novo Nordisk. I 2007 skiftede jeg til byggebranchen og etablerede virksomheden Jysk Trykprøvning, som arbejder med trykprøvning og energimærkning af bygninger, samt akustikmålinger. I brancheforeningen for trykprøvning af bygninger, er jeg også aktiv, dels underviser jeg, men her er det især det politiske arbejde, der fylder. Mit motto: Hvis noget generer eller plager, stiller jeg mig følgende spørgsmål: Er det vigtigt? Hvis nej, så lad det fare, hvis ja, kan der gøres noget? Hvis nej, så glem det, hvis ja, så gør det. Og det gør jeg René Jørgensen, avlsrådsformand Jeg er født i Søborg i 1957. I 1990 flyttede jeg sammen med Tina. Vi har 4 børn tilsammen og 5 børnebørn. Jeg har været selvstændig fotograf siden 1980 og arbejdet som konsulent siden år 2000. Min første hund var

en ustyrlig glathåret hønsehund, som jeg gik på jagt med. Den døde desværre i en ung alder, men efter et par år uden hund, var tiden inde til at få hund igen. I nabolaget var en mand, som havde 2 dejlige schæferhunde, som altid fulgte ham tæt. Jeg tog kontakt til ham og fik en masse schæferblade og bøger om schæferhunden, så blev der studeret. Jeg besøgte flere kenneler, og min første schæferhund blev købt hos kennel Lundsmarks i 1978. Samme år blev jeg også medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Jeg begyndte at træne i kreds 29 - Tølløse, hvor bl.a. Thorleif og mange af de dygtigste hundeførere trænede. Herfra gik det stærkt, masser af brugsarbejde, oplæring som figurant og i weekenderne på udstilling og løbe med hund. I 1980 gik turen til Bremen, for at udstille på det Tyske Siegerhauptzuchtschau, en fantastisk, fascinerende oplevelse, at se så mange toptrænede smukke schæferhunde samlet på et sted. Det blev startskuddet, for min interesse for Schæferhundens egenskaber og dens anatomi. Samme år blev jeg medlem af den tyske Schæferhundeklub (SV) og har lige siden, udstillet eller besøgt det tyske Siegerschau. Jeg var i Holland i nogle år, hvor jeg fik nogle af de største oplevelser som handler. Jeg fik den store ære, at handle legenderne Odin von Tannenmeise og senere hans berømte søn Jeck von Noricum. Det er også blevet til en del frivilligt arbejde. Jeg har været aktiv i bestyrelser i kreds regi, har været prøvefigu-


rant og er stadigvæk aktiv indlæringsfigurant i kreds 55, hvor jeg er medlem. I 20 år har jeg stået for ringtræning i kreds 3 - Ballerup og senere i kreds 62 - Vallensbæk. Jeg har været aktiv eksteriørdommer og kåringsdommer og dømt på det danske hovedavlsskue i mange år. Er i dag avlsrådsformand og en del af dommerudvalget. Dommergerningen har givet mig, mange dejlige oplevelser, rundt i ver-

den. I 2016 blev jeg æresmedlem og i 2018 havde jeg 40-års jubilæum. Sammen med min livsledsager Tina Hassenkam, har vi opdrætter schæferhunde i kennel Hassenkam i over 25 år. En af vores opdrættede hunde, Hassenkam’s Nilas, opnåede Avlsklasse, i Danmark og Sverige, han stillede 4 afkomsgrupper på HAS, og en enkelt afkomsgruppe i Sverige. Nilas blev næsten 13 år, og det er

uden overdrivelse, at Nilas for evigt, har en speciel plads i hjertet hos Tina og mig. Kennelen fik opdrætternålen i 2015. Vores liv med schæferhunden, er utrolig livsbekræftende og berigende. Vi kan ikke forestille os et liv, uden en schæferhund og de mange dejlige oplevelser, vi har haft i Schæferhundeklubben - et liv vi ønsker at forsætte med i mange år.

Wesenbeurteilung (Væsentest) Wesenbeurteilung (væsentest) – hvorfor nu det? SV har indført, at alle tyske schæferhunde, der ønskes stillet i avlsrelevante prøver og kåringer og som er født efter 1/7 2017 skal deltage i og bestå en væsentest, når de er i alderen mellem 9 og 13 måneder.

Tyskland er stort og der er mange Schæferhunde. Det kan derfor være svært for os udlændinge at få plads på de tysk arrangerede tests.

Reglen gælder også for udenlandske schæferhunde der f.eks. skal stilles til SV-ZAP, Kåring (tysk), Skue hvor der stilles i brugshundeklassen (fra 24 måneder) eller til avl (gælder kun hvis hunden er tyskejet).

Kreds 76, Bramming, med BRK Werner Schumacher som drivende kraft, havde i den anledning arrangeret en Wesenbeurteilung i weekenden den 16. og 17. februar for danske schæferhunde. Kredsen havde indbudt dommer, Bernd Weber, fra SV til at forestå testen og havde forinden fået bekræftet fra SV at testen holdt i Danmark med tysk dommer var anerkendt i SV-regi.

Du kan læse mere om Væsentesten på SV’s hjemmeside: www.schaeferhunde.de

Ikke mindre end 24 hunde og deres førere fra alle egne af landet, havde fundet vej til Bram-

Kørende motorsav

”Wackeltisch”

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2019

9


Møde med fremmed hund

ming. 12 hunde lørdag og 12 hunde søndag og kreds 76, sørgede for gode forhold, både til afvikling af testen men sandelig også for os deltagere. Tak for det. Jeg deltog selv i testen med min tæve Jazz på 12 måneder og testen i sin helhed går ud på at bedømme hundens reaktionsmønster, når den udsættes for forskellige påvirkninger.

frit løb gennem gruppe af mennesker

defører men også med fremmed, gang op ad rampe til bord, gang på bord osv. Du kan se den fulde test (på tysk) på billedet herved. Testen forløb fint for alle deltagende hunde, både lørdag og søndag og alle bestod. Alt i

alt en rigtig dejlig og sjov dag – både for hund og fører og det kan da klart anbefales at deltage i en væsentest uanset om den skal bruges i tysk regi eller ej.

Torben Jepsen

Der er i alt 8 hovedpunkter/tests som hunden skal igennem. Heldigvis er det ikke en opvisning ud i lydighedens kunst – så hvorvidt hunden gik pænt ”på plads” eller trak lidt rigeligt i linen var ikke det vigtigste. Som alle andre prøver starter det hele med en ID-kontrol, herefter tandvisning og mål af hundens højde. Af andre elementer i testen kan nævnes: hundens reaktion på kørende motorsav, tab af jernkæde ned på metal, stå/sit på vaklende underlag, gemt bold under kasse, møde med anden hund, leg med bold – både med hun-

leg med fremmed person

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

Fra venstre: Frau Weber, BRK Werner Schumacher, Bernd Weber, formand kreds 76 Preben Thomassen.

Gang på bord


Du ved vel at vores kunder også bidrager til forskning?

Blandt projekterne for 2018 var der mange interessante studier, der handlede om bedre dyresundhed, nye vacciner og ny teknik inden for veterinærmedicin, for eksempel: Et nordisk studie ved SLU skal gennemføres for at bane vejen for en forandring i anatomien hos fladnæsede hunderacer. Indsamling af data og prøver fra et stort antal hunde skal på længere sigt nedbringe forekomsten af luftvejsproblemer (BOAS eller Brachycephalt syndrom). Studier af avlsdyr og genetiske faktorer indgår også. Ansvarshavende forsker er professor Åke Hedhammar. Etologen Kenth Svartberg skal analysere data fra mentalbeskrivelser med det formål at identificere personlighedstræk og ud fra denne analyse udvikle en affektbaseret model for personlighed hos hund. Hundens indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed skal studeres under ledelse af professor Frode Lingaas, Norge. Analysen skal se på forholdet mellem hund og menneskelig sundhed og dødsårsag ved at undersøge 50.000 menneskers livsstil, motion, rygning, sundhed/usundhed og hundehold. Mave/tarm-kræft udgør 14 % af alle kræftformer hos kat. Lektor Susanna Cirera ved Københavns Universitet starter et toårigt projekt med henblik på at udvikle en test, så man kan stille en tidlig diagnose.

Læs mere på agria.dk

Agria er specialister i dyreforsikringer. Vi har forsikret hunde siden 1924.

de

fo r

Hos Agria ønsker vi, at dyr skal være trygge og raske. Agrias forskningsfond støtter forskning om dyresundhed og samvær mellem dyr og mennesker. Det har vi gjort siden 1938. Hugo, hans ejer og alle andre Agria kunder bidrager, når vi hvert år afsætter 4 promille af vores præmieindtægt til forskning. Sammen giver vi hunde, katte, heste og husdyr en sundere fremtid...... Og det føles godt! Vi vil med glæde fortsætte med at bidrage i mindst 80 år endnu.

Sun

Her hygger Hugo og Jens, mens de bidrager til hundeforskning

hv

e


Til kredse, kenneler og andre interesserede:

AgriaUngdomslejr 2019 på Broby Sportsefterskole, Fyn

UNGDOMSUDVALGET

Ja, her afholdes Schæferhundeklubbens Ungdomslejr i uge 28 – for 23. gang

Vi skulle på lejren gerne give de unge så gode oplevelser, at de bliver ved med at have lysten til schæferhund. Det er jo i sidste ende dem, der gerne skulle tage over en skønne dag.

Det er disse unge medlemmer, der er klubbens fremtid. Det er dem, der gerne skulle blive den nye generation af hundeførere, figuranter, opdrættere, udstillere, løbere og som finder Ungdomslejren som ét af årets højdepunkter.

Derfor, kære opdrættere, kredse og andre schæferhundeinteresserede, vi har brug for sponsorstøtte for at gøre denne Ungdomslejr til den bedst mulige oplevelse for de unge.

På klubbens hjemmeside under ungdomssiderne finder I Ungdomslejrens program. En uge med spændende aktiviteter fra morgen til aften. Aktiviteter, der ikke blot kræver en utrolig tålmodighed og koncentration af vores unge hundeførere, men også af de frivillige ledere, som bruger en uge af deres sommerferie på lejren. Tidligere år har en stor del af vores kredse, opdrættere og andre med interesse for ungdomsarbejdet været utrolig opmærksomme på ungdomslejren og har bidraget med sponsorstøtte.

I kan maile jeres sponsor-beløb til Lisbeth Christensen, email: lic.holmer@gmail.com Beløbet bedes indsat på konto: Reg.nr. 3420 konto 10555450 Andre ting end penge har også interesse, såsom reklameeffekter, godbidder, T-shirts, hunderelaterede ting, mm. Alle sponsorer bliver sat på klubbens hjemmeside og naturligvis nævnt i ”Schæferhunden” i forbindelse med reportagen fra Ungdomslejren. På forhånd tak.

Med venlig hilsen – Ungdomsudvalget

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9


S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 13


Referat fra formandsmødet Søndag den 3. marts på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Der var tilmeldt deltagere fra 39 kredse, og vi var ca. 60 deltagere i alt.

Dagsorden: Kl.   9.30-10.00: Ankomst, kaffe/te med rundstykker serveret i caféen. Kl. 10.00-10.15: Velkomst og generel orientering, støtte til kredsene v/Landsformand Peter Maltha Larsen Kl. 10.15-10.30: Sidsel Kofoed fortæller lidt om, hvordan sekretariatet fungerer Kl. 10.30-11.00: Hvordan sikrer vi en god tone på Repræsentantskabsmødet? Peter Maltha Larsen Kl. 11.00-11.30: Kredsledelse v. Jan Herneth (punktet udgik pga. sygdom) Kl. 11.30-12.00: Caniva og IT v. Tina Nørgaard

Fra Hovedbestyrelsen deltog: Peter Maltha Larsen (PML), Tina Nørgaard (TN), Helen Kragh (HK), René Jørgensen (RJ) og Karin Christiansen (KC) Fra sekretariatet: Sidsel Kofoed. Afbud: Vivi Gilsager (dommermøde i Düsseldorf), Jan Herneth (syg) og redaktør Torben Jepsen (havde rund fødselsdag)

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause Kl. 13.00-13.45: Orientering fra BHR: Helen Kragh fortæller generelt om uddannelse og ideen med mentorer. Thea Stoico fortæller om Rally, og hvordan vi tænker det afviklet i forbindelse med skuer. Britta Kammersgaard fortæller om Nosework. Kl. 13.45-14.15: Nyt fra Avlsrådet v. René Jørgensen Kl. 14.15-14.45: Strategi v. Peter Maltha Larsen Kl. 14.45-15.00: Kaffepause Kl. 15.00-15.30: Arrangementsplanen, pokaler, bindende tilmelding, tilmeldingsfrister.

Ordet frit – spørgsmål og svar v. Karin Christiansen

Kl. 15.30:

Eventuelt og afslutning

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

PML bød velkommen og indledte med at fortælle om nogle af de problemer der er rundt om i de forskellige kredse. Bestyrelserne er demokratisk valgt, og det er dem, der bestemmer. PML gav forskellige eksempler på sager, som HB har hjulpet kredsene med. Han fortalte også om forløbet i disciplinærsagerne, der var i 2018, og der blev spurgt ind til dette. Der var en drøftelse om film- og lydoptagelser, og dette er ikke lovligt uden tilladelse. Det anbefales at sætte et skilt op i klubhuset,


samt evt. skrive på kredsens hjemmeside, at dette ikke er tilladt uden personernes samtykke. Sidsel Kofoed fra sekretariatet fortalte om de forskellige arbejdsopgaver her. Hun havde til lejligheden medbragt resultathæfter og Go-card DNA-sæt, og der var mange kredse, der benyttede sig af muligheden for at få suppleret beholdningen og spare porto. Tina Nørgaard (TN) havde slæbt restlageret af VM-jakker, T-shirts mm med, og der var her muligt at gøre en god handel til billige penge. PML havde herefter ordet til en snak om Repræsentantskabsmødet, og hvordan vi i år kan sikre en bedre tone. HB har fået tilbagemelding fra flere kredse, som ikke ønsker at deltage pga. mødet i 2018. Repræsentantskabet er klubbens højeste myndighed, og der bør stå respekt om denne. PML bad om deltagernes opbakning til en god tone. Der kom mange gode indlæg fra salen, og der var stor opbakning til emnet. Der kom opfordring til kredsbestyrelserne om nøje at tage stilling til, hvem det er de vil anbefale, at medlemmerne stemmer på ved kredsgeneralforsamlingerne. Vi bør respektere og acceptere hinanden. Vi bør stå sammen om klubben. Ellers får vi heller ikke nye medlemmer. Det skal gøres klart fra starten af mødet, at der forlanges en ordentlig tone. Vi skal alle hjælpe med, at dette overholdes. TN fortalte om medlemssystemet og hjemmesiden. I medlemsadmin på Mobillos skal man bruge det samme password som til egen medlemsside på hjemmesiden. Vi opfordrer alle til at registrere deres e-mail på hjemmesiden. Opfordring til at tilmelde til automatisk betaling på hjemmeside, så man undgår at komme i restance samt at skulle betale gebyr for girokort udsendelse.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 15


Det er langt den billigste måde for klubben, da Danske Bank tager sig rigtig godt betalt for både girokort udsendelse og PBS hævninger. I Mobillos skal man bruge sit password fra login på hjemmesiden. Vi opfordrer alle til at registrere deres e-mail på hjemmesiden. Opfordring til at tilmelde til automatisk betaling på hjemmeside, så man undgår at komme i restance. Det er langt den billigste måde for klubben. Ellers koster det et stort gebyr til Danske Bank. Er mailadressen ikke registreret, koster det fremover et gebyr TN gennemgik medlemssystemet. Kredsene får ikke afregning for de medlemmer, der er i restance. Tina viste hvordan ”Medlemssøgning” fungerer, så kredsene kan tjekke, om deltagere til prøver og skuer er medlemmer af Schæferhundeklubben. Avlsrådet/TN er i gang med at forbedre den eksisterende Kåringsdatabase, så man skal kunne logge på med medlemslogin og kan bruge den som opslagsværk.

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

RJ oplyste, at det er for at kunne opbevare kåringsdata. Klubben bruger rigtig meget tid på at sikre, at oplysningerne ved tilmeldinger til kåringer og HAS er korrekte. Derfor ser vi frem til denne database.

Uddannelsesudvalget (UUV): Siden den 22. september har der været arbejdet på, hvordan vi får de nye ting ind i Schæferhundeklubben. Der er nedsat flg. udvalg: Rally-, Nosework- og Nordisk udvalg.

Caniva: Vi er ved at få systemet tilrettet fuldstændig efter Schæferhundeklubbens ønsker, så vi får vores eget med bl.a. følgende forbedringer: Resultatlister vil kunne sendes direkte til dommer, forbedring af resultatliste til avlskåringer, skuedelen opdateres, så unødvendige ting ”barberes” væk, fx ”scorebooknumber”. Reklamer forsvinder. Problemer med ”hunde uden kennelnavn”, bliver også rettet.

Vi mangler endnu et Agilityudvalg.

BHR: Helen Kragh: Nyt prøveprogram i bedre kvalitet trykkes af Schæferhundeklubben. BHR er i gang med IGP3-DM-VM-udtagelser i kr. 4 -Roskilde og kr. 38 -Haderslev.IGP3 DM afholdes på Tårnby stadion d. 17. & 18. maj. Erik Ahrends og Vivi Gilsager er til dommermøde i Düsseldorf denne weekend. Det bliver muligt at aflægge UHP fredage efter kl. 12. VG har sendt mail til alle kredse, og der er kommet fine tilbagemeldinger fra BRK’erne, at man gerne vil have nyhedsbreve fra BHR. Opfordring til, at det også indeholder ”Nyheder fra kreds til kreds”.

UUV afholder samling igen i august. Træner uddannelsen denne gang bliver på Sjælland. Som noget nyt etableres et Figurantuddannelsesforløb på 3 moduler. Grundkurset bliver ikke længere udbudt. Materialet herfra bliver tilgængeligt for formænd til teoriaften i kredsene. Mange kurser aflyses. Mange kredse afholder egne kurser. Forslaget om mentorordninger gennemgået: Tilbud om enkeltmandstræning, træning på små hold. Økonomi: Der afregnes beløb til instruktør, kreds og hovedklub. Forslag om kurser med fremmede instruktører, hvor deltagerne betaler, hvad det koster.


Thea Stoico, Rallyudvalget: Gennemgang af hvad rally er. Sporten er både for dem, der skal have det sjovt, og dem der har ambitioner. Der bliver lagt vægt på, at man har det sjovt. Man må rose, bruge håndtegn, snakke med sin hund. Der er en ny bane hver gang. Godbidder og legetøj er tilladt, så længe det ikke er synligt. Hårde eller truende kommandoer accepteres ikke.

Nyt fra Avlsrådet v. avlsrådsformand René Jørgensen: Dog-triathlon i kreds 55 var en stor succes. Gentages i år. RJ fortalte lidt om Avlsrådets opgaver og om den nye uddannelse skuedommerassistenter. Hvorfor er der så få kredse, der afholder en avlskåring? RJ rettede en stor tak til kreds 8 - Rønnede, at de vil afholde HAS i 2019.

Schæferhundeklubben” skal lægges ud til kredsene for at hjælpe kredsene med gode argumenter for medlemsskab. RJ foreslog at opdrætterne kunne betale halvdelen af kontingentet og ejerne den anden. Karin Christiansen kom med et lille oplæg og stillede spørgsmål til forsamlingen om flg. emner: Arrangementsplanen, pokaler, bindende tilmelding, tilmeldingsfrister.

Fører må ikke røre hunden. Der kan stilles i 4 klasser: Begynder-, ekspert-, øvet- og championklasse Hunden skal være 10 mdr. for at starte i begynderklassen. Der bliver senere en seniorklasse. DKK’s reglement, hundeweb, resultathæfte Krav til materiale: • Øvelsesskilte (findes på DKK’s hjemmeside. • Skilteholderekegler, • Spring, tunnel, felt Se vejledning udarbejdet under udvalget. Rallyudvalget hjælper gerne. Rallykursus i kr. 3 den 15. juni – primært for rallytrænere i kredsene. Der afholdes et tilsvarende i Jylland efter sommerferien. DM i rally i kr. 14 - Herning den 20. juli. Plakat til alle kredse udleveret. Britta Kammersgaard (BK) fortalte om den nye disciplin - Nosework. Der bruges tre dufte: Eukalyptus, anis og lavendel. Duftene kan kommes i en dåse eller en lukket tesi. Schæferhunden har en rigtig god næse, og hunden liver meget træt efter næsearbejde. Søgning foreår: i beholdere, indendørs søg, udendørs søg (inden for afgrænset område), køretøjssøg. Manual til Nosework kommer inden sommerferien.

RJ udtrykte bekymring over, at der kun er 8 udstillingsarrangementer inden HAS. Avlsrådet opfordrer til, at der afholdes opdrættermøder og foredrag rundt om i landet, fx i landsdelene

Der var enighed i forsamlingen om, at der uddeles for mange pokaler generelt. Værdien af en pokal forfladiges noget, når alle får. Der var ønske om, at HB udstikker regler for pokaler og tilmeldingsfrister.

Strategi v. Peter Maltha Larsen: Refererede fra fællesmødet i januar: • Økonomi – god i dag, men hvad om x år? • Medlemstal, stambogsføringstallet går den forkerte vej. Hvad kan vi gøre? • Mentalitet og sundhed. • Nedsættelse af sundhedsudvalg. • Ungdomsarbejdet. • Træningsmetoder, misrøgt, • Love • Facebook-adfærd Der sættes ind overfor dårlig opførsel i ringene. Det står ikke så slemt til inden for brugshundesporten.

Det er yderst svært for kredsene at planlægge, når tilmeldingsfristen ligger så sent som onsdagen eller torsdagen inden.

Små kredse, satellittræningspladser.

Der kunne laves et lille område uden for ringen, hvor dette kunne klares, så arbejdet i ringen kunne fortsætte.

Medlemskab: Kredsene skal sikre, at folk ude i kredsene melder sig ind klubben. Det er vigtigt, at alle er med til at betale til de fælles goder. I de klubber, vi ellers sammenligner os med, er der tvunget medlemskab. Hvis der er flere, der melder sig ind, kan der udbetales en større andel til kredsene. Emnet gav anledning til en god drøftelse, Det er et problem, at så mange kurser bliver aflyst. TS opfordrede forsamlingen til at ruske op i kolleger om at deltage i kurserne. TN: Vi skal være bedre til at ”sælge” Schæferhundeklubben. Fx ved at fortælle om sundhed, blad, kurser, mm. Forslag til, om ”10 gode grunde til at blive medlem af

Der ER bindende tilmelding til skuerne, men det respekteres ikke af nogle udstillere, og kredsene har ikke tid og kræfter til at opkræve beløbene bagefter. Det ville være dejligt, at skuegebyret blev betalt ved tilmelding. Arrangementerne trækker ofte alt for længe ud. Dette skyldes primært mange klasser – og deraf lige så mange præmieoverrækkelser – hele 32 kan det i værste fald være!!

Desuden kunne der spares tid, hvis medlemmerne var lidt flinkere til at lære deres hunde tandvisning samt at blive målt. KC fortalte lidt om arbejdet med arrangementsplanen og udfordringen med at få den til at gå op, når kredsene ønsker samme dommer. Landsformanden sluttede af med at tage forsamlingen for en god og konstruktiv debat og for den gode og positive stemning. Han håbede, repræsentantskabsmødet vil forløbe lige så fint.

Referent Karin Christiansen

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 17


Ungt klubmedlem

med fart på.. Tekst & foto: Mia Rasmussen Kreds 18 har fået et nyt medlem, og det er et medlem, som vil fremad. Trods Karolinas unge alder af seksten år er hun allerede nået langt, og det første mål er snart inden for rækkevidde – DKK’s Begynder B DM. Men for Karolina er dette blot et skridt på vejen, hendes mål er at komme endnu længere i sporten – og så vil hun også gerne mønstres som figurant. Karolina Knach er 16 år gammel og bor i byen Løjt Kirkeby tæt ved Aabenraa. Hun træner fire til fem gange om ugen i kreds 18 med sin grå schæfer Team Aixa Nextra (Extra), som lige er fyldt 10 måneder. Ekvipagen er allerede kommet langt i deres træning, og når de bevæger sig rundt på banen, trækker de mange øjne efter sig. Extra er hendes første schæfer og også den første hund, hun træner seriøst med. Karolina startede med at træne i kreds 18 med sin Dansk/Svensk gårdhund, før hun fik Extra. Hun vidste, hun gerne ville have en schæfer, så for at gøre sig klar og forberede sig begyndte hun at træne i klubben.

”De tog rigtig godt imod mig i klubben – selvom jeg kom med en meget lille hund. Jeg havde det allerede dengang lidt i baghovedet, at det kunne være fedt at konkurrere, så det gav meget inspiration og god læring at være i klubben, før jeg fik min egen schæfer,” fortæller Karolina og fortsætter: ”Da det var tid til, jeg skulle vælge min første schæfer, fik jeg mange gode råd fra klubben, og det gjorde det meget nemmere at vælge hund, men det var også en stor hjælp gennem hele opstartsfasen og hvalpeperioden,” siger hun glad. Træning med et mål Og Karolina har i den grad fået blod på tanden; ligegyldigt om solen skinner, eller om det regner og blæser, så er hun at finde på banen og på sporet sammen med Extra og deres træner Jes Påskesen, som fast hjælper dem med både lydighed, spor og bidarbejde: ”Det er lige meget, hvis det regner, det skal man være ligeglad med, hvis man gerne vil stille til prøver, for man ved aldrig, hvordan

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

vejret er til prøver,” forklarer hun. Og det er ikke kun vejret, som ikke får lov til at rokke med hendes faste træning – heller ikke aftaler med skoleveninderne kan ændre på hendes træningsplaner: ”Så længe man får det hele til at passe ind, så går det nok, og jeg tilpasser alle mine andre aktiviteter efter min træning,” fortæller hun og understreger, at træningen altid er hendes første prioritet. Det er dog ikke kun, fordi Karolina er et udpræget konkurrencemenneske – for det er hun – det er også, fordi hun elsker at træne med hunden: ”Man får en helt særlig forbindelse og venskab med sin hund, når man træner sammen. Når man træner og øver alle øvelserne sammen, skal man samarbejde hele tiden, og det giver en speciel forbindelse mellem hund og ejer – man snakker godt sammen, og det er ikke kun på banen, men også derhjemme,” forklarer hun, ”det vigtigste er, at vi begge to har det sjovt.” Derudover fremhæver hun også de gode venskaber, hun har fået i klubben, og at noget af det fedeste ved sporten er de mennesker, hun træner med. Den 26. maj afholder DKK årets DM i begynder B, og Karolina glæder sig meget til at stille op. Hun har ikke været til prøve før, og hun synes, at denne prøve kunne være et godt sted at starte. Fordi det er hendes første prøve, er hendes primære mål at få noget erfaring og at opnå et godt resultat – som for hende betyder, at hun ikke bliver den sidste. Efter prøven har hun planer om at stille til en færdselsprøve, så hun næste år kan stille til DM i IPO1. Og det ultimative mål?: ”Schæferhundeklubbens Danmarksmesterskab i IPO3, helt klart,” griner hun, ”og så det at have et godt venskab med hunden og et super godt samarbejde.” En kommende figurant? Men det er ikke kun træningen med sin egen hund, der optager Karolina, hun er også blevet fascineret af figuranttræningen: ”Det har altid interesseret mig, hvordan det foregik, så efter den første gang, jeg prøvede at figurere, hang jeg på. Jeg synes, det er sjovt, at man hele tiden skal lære noget nyt, alle de små

teknikker, som man bruger til at gribe hunden, tage flugten osv.,” fortæller hun og uddyber: ”Der er stor opbakning fra klubben med at nå mine mål. De tog det også rigtig godt, at jeg gerne vil prøve at træne som figurant, men i starten gjorde de også meget ud af at finde, om det virkelig var det, jeg ville. Jes, som er kredsens figurant, spurgte meget ind til min interesse for det, og vi snakkede meget om det. Nu tror jeg ikke længere, der er nogen i klubben, som tvivler på, at jeg virkelig gerne vil det,” smiler hun. Målet for hende er da heller ikke bare at blive medhjælper som figurant i klubben, for ligesom med træningen af Extra gør hun ikke noget halvt, så hun sigter efter at blive mønstret figurant, så hun kan figurere ved prøver. Og at der er få hvis overhovedet nogen andre piger eller kvinder at finde som figuranter på de danske baner, skræmmer hende ikke spor: ”Jeg synes bare, jeg er heldig at have muligheden for at lære det.”


60 års jubilaren Harry Toft Det at være medlem af en klub i 60 år behøver jo ikke at være ”andet” end at følge med strømmen og lade tiden gå, men for Harry Toft har det ikke været nok. Han har markeret sig ved stadig at komme på diverse udstillinger og kåringer samt prøver. Harry startede i schæferhundeklubben den gang den blev kaldt: Dansk Schæfer Hundeklub. Harry har været aktiv i de nordlige kredse samt i bestyrelserne også, både i kreds 16 og efterfølgende i hans nuværende kreds, nemlig kreds 53 – Nibe. Her har han lagt mange timers arbejde som hvalpetræner samt unghundetræner. Harry har selv gennem årene været en aktiv løber med sit opdræt, kennel Møgelvang – på diverse udstillinger. Ikke at forglemme at han også var aktiv med at lægge prøve på sit opdræt.

Harry toft blev udnævnt til æresmedlem maj måned 2015 samme år som han fyldte 80 år. Året 2019 kan han nu sætte endnu en titel som 60 års jubilar på sit CV. Harry har altid været særdeles engageret og meget aktiv på kredsens generalforsamlinger, med klare holdninger og meninger om schæferhunden og vor klub. Den dag i dag kommer Harry stadig og kigger til træninger og deltager til arrangementer hvor han kan. Du ser ham altid på sidelinje med katalog og blyant. Og er altid klar på at kommentere på dommerens valg.

På vegne af kreds 53 – Nibe Formand: Sabrina Grønhøj

Kreds 53 – Nibe ønsker Harry Toft stort tillykke med jubilæet. Og glæder os over at se ham i klubben stadig væk.

Kreds 38 - Haderslev afholder

LANDSDELSSKUE

Lørdag d. 25. maj 2019 kl. 9.00 René Jørgensen Ulla Hansen Fritz Bennedbæk • • • •

dømmer:

Brugsklasse hanner & tæver 9-12 mdr. hanner 6-9 mdr. tæver Afkomsgrupper, hanner&tæver

• • • • • • •

dømmer:

Veteranklasse tæver Unghundeklasse tæver Yngsteklasse tæver 9-12 mdr. tæver 4-6 mdr. tæver Afkomsgrupper, tæver Opdrætsklasser

• • • • • • •

dømmer:

Veteranklasse hanner Unghundeklasse hanner Yngsteklasse hanner 6-9 mdr. hanner 4-6 mdr. hanner Afkomsgrupper, hanner Opdrætsklasser

Tilmelding senest mandag d. 20. maj på Caniva eller evt. til Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov tlf.: 2367-6915 mail: karin@kreds38.dk Obs. Standmønstringer foregår på traditionel vis inden den respektive klasse.

Vi ses på:

Kreds 38´s træningsplads, Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 19


50 års jubilæum

Poul Meineche – Kreds 11, Randers Poul er en ener en KORYFÆ. Så enkelt kan det beskrives, men lidt faktuel viden er vel også på sin plads når et æresmedlem skal beskrives. Poul har været medlem af kreds 11 siden 1. juni 1968 og startede Kennel Meineche året efter, igennem årene er det blevet til flere avlsdyr med topplaceringer på HAS. Igennem

70 og 80’erne har Poul siddet i kredsens brugshundeudvalg og det var som medlem af kredsens avlsråd at han var med til at arrangere kreds 11’s første HAS. I 1986 blev han tatovør for DKK, et job som han havde i 12 år. Poul blev brugsprøve dommer i 1977, avlsvejleder og eksteriør dommer i 1982. På nær et enkelt år har Poul været dommer ved HAS og i 10 år dømt mod og kampdrift. Poul har dømt 2 gange ved brugsprøve DM og har 2 gange været dommer i Tyskland. I 24 år har Poul været medlem af hovedklubbens avlsudvalg, 10 år som formand. Poul blev i 1989 tildelt DKK’s

50 års jubilæum

Christian Heidum – Kreds 11, Randers Christian Heidum har i år jubilæum i Schæferhundeklubben for Danmark og jeg vil her lave en kort beretning om ham og hustruen ”Lisbet´s” virke i klubben. I 1968 blev Christian medlem af Schæferhundeklubben, hvor Lisbet og Christian havde deres første Schæferhund ”Troldahls Candy” fra Vagn Lübker, der var brugsuddeler i Støvring ved Randers. Denne tæve blev efterfølgende overtaget af Poul Meineche Hansen og han parrede hende med en god brugshan ”Lisedals Cito”. I dette kuld havde Lisbet og Christian første valg og valgte en tæve, der blev født den 6. juni 1970 og kaldt ”Anja”. Hun havde ikke den bedste kynologi, men et super væsen og gode brugshunde egenskaber. Hun var en af de første uddannede redningshundeved Civilforsvaret i Danmark, og bestod også sine brugshundeprøver BHP I- II og III, samt hun blev avlskåret. Hun var deltager ved Danmarksmesterskaberne i 1973 og blev placeret som nr. 3. Der

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

blev lavet flere kuld på denne tæve, men en afløser blev der ikke fundet. Ved det tyske Sieger Hauptzucht Schau i Mannheim 1979 fandt Lisbet og Christian en tævehvalp på 5 måneder – Lisa von der Schwartzenburg, der efterfølgende blev stammoder til Kennel Heidums opdræt. Der var flere andre opdrættere, som stillede spørgsmålstegn ved deres valg, men på Hovedavlsskuet i 1984 i Odense, blev hun klassevinder i brugshundeklasse tæver. De havde set rigtig. I 1981 fik familien tildelt kennelmærke under navnet ”Kennel Heidum”. Lisa blev parret med Boss v. Kreuzbaum og i kuldet var der en tæve ” Heidums Elka”, som Lisbet og Christian beholdt for videre avl. Elka blev parret med en kommende komet ” Uran vom Wildsteiger Land” der senere blev Welt Sieger i Dortmund 1984 og igen i 1985 i Mannheim. Dette kuld var fremragende og Heidums Inka og Heidums Ingo blev senere placeret i Avlsklassen ved det danske Hovedavlsskue. Heidums Ingo var også patruljehund ved Dansk Politi, hvor der faktisk i samme periode var ikke mindre end 3 Heidum hunde i patruljen. Heidums Gento, Heidums Grando og som nævnt Heidums Ingo. Alle hundene var avlet med kynologi og

hædersnål og har været landsformand i 2 perioder, sidst siden august 2011. Kreds 11 har i Poul en meget erfaren schæferhundemand, som altid er villig til at stille op for kredsen og så er han i øvrigt også æresmedlem af hovedklubben. Det skal også nævnes at Poul driver 19 frisørforretninger fordelt i flere byer i Jylland. Poul Meineche blev udnævnt til æresmedlem i 2014.

Kreds 11 ønsker til lykke med jubilæet På bestyrelse og medlemmers vegne/tsj

brugsegenskaber for øje. Det skal lige tilføjes, at deres kennel også har leveret hunde til Amerika, hvor Heidums Wello blev tjenestehund for San Diego Police Department. Kennel Heidum lavede en gentagelse af parringen med Uran, hvilket denne gang gav en super hanhund ”Heidums Jingo”, der også blev placeret i avlsklassen året efter. Sidst i firserne blev en god ven og hjælper inddraget i kennelen. Heidums Inka gik ved hjælperen og der blev taget beslutning om en parring med en superhanhund., nemlig Henning Van Noort. I dette kuld var der endnu en stjerne ”Heidums Quick”, der både i Danmark og i Tyskland blev højt placeret på udstillinger. I Danmark var han i avlsklassen, men desværre havde han ikke de danske opdrætteres bevågenhed, trods hans gode kynologi og super gode brugshunde egenskaber. Han deltog blandt andet ved udtagelsen til DM, hvor han blev flot placeret. Christian har varetaget mange tillidsposter i Schæferhundeklubben og været formand i kreds 11 igennem flere omgange. Han har været næstformand i Schæferhundeklubben og skueleder ved flere HAS arrangementer. Han har ikke længere Schæferhund, men følger fortsat med i arbejdet omkring Schæferhunden og kredsens arbejde.

CS.


40 års jubilæum

Anders Hem – Kreds 67, Jammerbugt Anders Hem blev medlem af Schæferhundeklubben i 1978. Først som medlem af kreds 16 og som en af foregangsmændene i stiftelsen af kreds 67 (dengang Aabybro og nu Jammerbugt), som han skiftede til i 1984. Anders har gennem årene i kreds 67 været klubmand med stort K. Han har været træner, bestyrelsesmedlem og går altid forrest, når der er praktisk forefaldende arbejde på pladsen, der skal laves. Nyligt er han blevet valgt som formand for kreds 67 Jammerbugt. Kommer man som ny hundefører i kreds 67, kan man næsten være sikker på at møde Anders som en af de første. Altid interesseret i dig og din hund og altid klar med gode råd.

Anders har også været medlem af dyrenes beskyttelse igennem en menneskealder og dyrevelfærd ligger ham meget på sinde. Anders er som person altid hjælpsom. Dette gælder i alle forhold; - også hvis nogen af en eller anden grund kommer i den situation, at ens hund skal omplaceres. Når vi er til fx HAS kan man også være sikker på, at Anders står som hjælper til opsætning af diverse telte, campingvogne og fortelte. Anders er på HAS også kendt for sin kæmpe store slikskål. Anders driver Kennel Uggertawn sammen med sin kone Lillian. Kommer man som hvalpekøber hos dem, bydes man ind som medlem af familien. Utallige grillaftener med hvalpekøbere har fundet sted i deres hjem.

25 års jubilæum

Inger Berg Andersen – Kreds 67, Jammerbugt Inger startede med sin første hund i kreds 54 Brønderslev. Efter nogle år her tog hun en pause med schæferhund indtil 1993, hvor hun blev medlem af kreds 67 Aabybro(som siden hen blev omdøbt til kreds 67 Jammerbugt). Inger har altid været aktiv på pladsen og har aflagt flere prøver gennem årene. Spor har altid haft en stor interesse, hvor hun, sammen med sin mand Preben, har deltaget i flere SPH udtagelser. Inger har haft en del schæferhunde gennem årene. KUNO var en herlig han og en ener i Ingers hjerte. Dina og Alli var to andre tæver, som Inger tog en del prøver med.

Anders træner stadig aktivt på pladsen med Uggertawn Solo. Schæferhunde har altid været en stor del af Anders´ liv og af hunde kan nævnes Carlo, Fiona og mange andre. En kæmpe tak fra kreds 67 Jammerbugt skal lyde til Anders sammen med et hjertelig tillykke med 40 års jubilæet

se. Har man gået til træning hos Inger, kan man også være sikker på at alt grundlæggende træning er på plads. Vi i kreds 67 værdsætter Inger og hendes arbejde i klubben højt og ønsker hjertelig tillykke med 25 års jubilæet i Schæferhundeklubben for Danmark.

Alle ønskes hjertelig tillykke med deres jubilæum

Helbredet er dog ikke til schæferhund mere. Nu er det Dværgschauzeren Tessa, der fylder i Ingers liv (og hjerte) - Tessa trænes flittigt i såvel lydighed, spor og agility. Inger er stadig aktiv i kreds 67 som træner, hvor især hvalpeholdene har hendes interes-

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 21


Repræsentantskabsmødet 2019 søndag den 17. marts 2019 kl. 10.00 på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kassereren a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed b. Kassereren forelægger budget for 2019 og 2020 til godkendelse 5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - d.17.2. 2019 kl. 22.00. 6. Valg i henhold til lovenes §16 a. Valg af formand (for 2 år) (Peter Malta Larsen) b. Valg af kasserer for 2 år (Tina Nørgaard) c. Valg af sekretær for 1 år (Jan Herneth) d. Valg af suppleant for Brugshunderådsformand for 1 år (Erik Ahrends) e. Valg af Avlsrådsformand for 2 år (René Jørgensen) f. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år (Ulla Hansen) g. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år 7. Godkendelse af revisor 8. Eventuelt

Landsformand Peter Maltha Larsen (PML) bød repræsentanter, æresmedlemmer og tilhørere velkommen. Der blev afholdt et minuts stilhed for bortgåede medlemmer. Harry Toft fik overrakt diplom og 60-års nål for medlemskab af klubben.

Ad 2. Valg af stemmetællere: Åse Jensen, Jimmy Rasmussen, Martin Knudsen, Henning Visholm Antal stemmeberettigede: 130 Ved almindeligt flertal kræves mindst 66 stemmer. Ved kvalificeret flertal kræves 87 stemmer.

Ad 1. Valg af dirigent: Ole Sarbæk og Jørgen Hindse var opstillet. Jørgen Hindse (JH) valgt som dirigent.

Ad 3. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse ÆM, Kurt Sørensen kom med et langt indlæg til beretningen. Han mener ikke, der er så slemt med dårlig tone. Ros til VM-arrangementet. Flot figurantarbejde. Spørgsmål vedr. ændring af sekretariatet til eksternt bureau. Kommenterede brugen af Facebook, DKK-samarbejdet, for meget styring af SV, stambogstallet i Tyskland, aktivitetsniveauet i HB, mener det er godt, at avlsvejlederfunktionen er ændret. Det er et problem, når kredsene bliver for små.

JH erklærede repræsentantskabsmødet for gyldigt og beslutningsdygtigt.

PML svarede, at vedrørende sekretariatet, så er der bl.a. besparelse til feriepenge, lokaler

Vivi Gilsager blev udnævnt til æresmedlem og fik nål og diplom. Landsformanden henstillede til forsamlingen, at debatten på mødet skal være sober, pæn og ordentlig.

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

Harry Toft får tildelt 60-års jubilæums nål

mm. Vi kan skrue op eller ned, alt efter forbruget. Vi er ikke sårbare ved sygdom og ferie, og vi har adgang til flere færdig-heder og sprog. Det nye sekretariat har bl.a. lavet VMkataloget. Åse Jensen, kr. 10: Kritik af at der ikke er ros til Poul Meineche i beretningen. Spørgsmål til tvungent medlemskab. JH: Henstilling om at beretningen mere tydeligt op i afsnit. PML: Taget ad notam. Avlsrådsformand Rene Jørgensen fortalte om baggrunden for aftalen med SV mht. dommere og 70-års aldersgrænsen. Alle dommere er FCI dommere og kan dømme overalt, selv om de er fyldt 70 – undtagen i SV. Jimmy Rasmussen, kr. 64: På opdrættermødet blev der drøftet, at i Danmark kun bør være dansk kåring. De der ønsker at kåre i Tyskland, bør uddannes i Tyskland.


Intet salg af P-pladser pga. situationen omkring stadion.

Tina Nørgaard (TN) fremkom med sine kommentarer til regnskabet. Historik omkring hendes tiltrædelse som kasserer:

Tøjbudgettet er lidt højt. Der er solgt for ca. 200.000 kr.

To personers godkendelse af alle betalinger.

Hoteludgifterne blev noget højere.

Flytning af alle konti til Danske Bank.

ÆM, Bent Andersen (BA), har sendt spørgsmål til regnskabet til HB, og gjorde opmærksom på, at han mener, at klubben har momsfritagelse.

Skift til online økonomisystem – E-conomics. Klubben udskriver nu korrekte fakturaer med fakturanumre. Klubben har fået oprettet Mobilepay.

Vivi Gilsager udnævnes til æresmedlem

Beretningen godkendt med overvejende majoritet Ad 4 a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse og ansvarsfrihed Vivi Gilsager (VG) gennemgik først VM-regnskabet i slides, der beskrev forhistorien op til VM, så alle de tidlige udgifter også var med. VG kom bl.a. ind på begrundelse for valg af stadion, hvor Randers Stadion kom i spil. I 2017 samarbejde med Visit Randers, som også deltog ved VM i Tilburg. Grønsvær og faciliteter drives af FC Randers.

VG svarede BA: Penge fra instruktøruddannelsen blev bl.a. brugt til figurantuddannelse til VM, camping på kreds 11’s plads var ikke i vores regi. Royal Canin har givet 50.000 kr. i kontanter + bannere, armbånd, tøj, foder og meget mere. Tina Nørgaard (TN) forklarede, at vi ikke kunne få momsfritagelse, da Skat vurderer, at VM er en tilbagevendende begivenhed. Gitte Bundgaard, kr. 63 spurgte om udgifter til hensættelser til VM. VG: Overskuddet på forplejning fra boderne blev delt med Randers FC. BA: Spurgte til budget for VM. Hvornår er det lavet?

TN bogfører alle bilag siden skift til Vores Bureau (VB), hvilket sparer klubben for udgifter. Forsøger at gøre regnskabet forståelig for alle. Løbende status med sekretariatet/budgetopfølgning. Tjek af priser på bladet: nuværende leverandør: 273.000 kr., 1. konkurrent: 180.000 kr., 2. konkurrent: 227.000. kr. For alle tre tilbud gælder + moms. Afvigelser fra 2017 til 2018: AK og DNA + 8.709 kr. Prøvegebyr + 46.16 kr. Kursusvirksomhed + 41.992 kr. DM – 85.897 kr. Mødeudgifter: -102.478 kr. Øvrige udgifter: -655.646 kr.

VG: Tilbød at finde ud af det. ÅJ, kreds 11: Budgettet burde have været sendt ud. Tror ikke at overskud på forplejning kan passe.

ÆM, BA spurgte ind til forskelligt i regnskabet: Kursregulering, momsrefusion, dommerudgifter, hundefører-udgifter, ungdomsarbejdet.

160 frivillige var i gang i løbet af ugen. Problemer med parkering medførte ekstra Pvagter, Hektor-sagen krævede også ekstra bemanding. VG gennemgik de forskellige punkter. Underskud: 211.101,23 kr. - svarende til 70 kr. pr medlem. Særlige udgifter: Jubilæumsbogen blev dyrere både i tryk og forsendelse. Entreindtægter blev meget lavere, idet konflikter med Randers Freja, medførte åben dør, så nogle snød sig ind. Vi fik ikke momsfritagelse som lovet. Skat godkendte ikke vores ansøgning. Færre stande pga. de danske regler.

Dirigent Jørgen Hindse, formand for DKK, åbner repræsentantskabsmødet

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 23


TN: Klubbens revisor har valgt at bogføre på denne måde, og han har ingen anmærkninger haft til regnskabet. Dommeruddannelsen er betalt af DKK, af de gebyrer klubberne betaler for prøveregistrering. Vi har valgt at rydde op i de forskellige konti og samlet dem. Regnskabet godkendt med overvejende majoritet. 1 stemme imod. Ad 4.b. Kassereren forelægger budget for 2019 og 2020 til godkendelse.

Forsamlingen ønskede ikke at behandle forslaget. Forslag 5: trukket, da den tilsvarende lovændring ikke blev godkendt ved DKK’s repræsentantskabsmøde.

Forslag 2: Vedtaget med overvældende majoritet, 1 imod Forslag 3: Vedtaget med overvældende majoritet

RJ fremkom med sine synspunkter, oprydning i regler, brydning af mønstre, avlsvejleder/ skueassistenter, ærlighed og åbenhed.

6. Valg i henhold til lovenes §16 a. Valg af formand (for 2 år) Peter Malta Larsen: Genvalgt med overvældende majoritet. Ole Sarbæk: trak sit kandidatur. b. Valg af kasserer for 2 år. Tina Nørgaard: Genvalgt med overvældende majoritet.

Budgettet enstemmigt godkendt. Ad 5. Indkomne forslag Forslag 1: Forkastet

Fritz Bennedbæk: 20 Ole Sarbæk: 0 1 blank og 1 ugyldig

Bent Andersen: trak sit kandidatur. Ole Sarbæk: trak sit kandidatur. c. Valg af sekretær for 1 år Jan Herneth: genvalgt Ole Sarbæk: trak sit kandidatur.

Forslag 4: Forkastet

d. Valg af suppleant for Brugshundesrådsformand for 1 år Erik Ahrends: valgt med overvældende majoritet.

Ole Sarbæk begrundede sit forslag.

Ole Sarbæk: Trak sit kandidatur

JH forklarede problematikken i lovforslaget, som kolliderer med de nuværende love.

e. Valg af Avlsrådsformand for 2 år: René Jørgensen: 108 genvalgt

PML bad forsamlingen bakke op om RJ, og fremhævede det gode samarbejde. f. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år: Ulla Hansen: Genvalgt med overvældende majoritet. Ole Sarbæk: trak sit kandidatur. g. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år: 1. suppl. Henrik Wittrup: 102 2. suppleant Siff M. Olsen: 95 Henrik Jensen: 17 Henrik Jeberg: 9 Ole Sarbæk: 0 3 blanke stemmer 7. Godkendelse af revisor Ole Stampe Revision: valgt Herefter var der en times frokostpause.

130 stemmeberettigede repræsentanter var mødt op

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

7. Eventuelt: Henrik Lunnsgaard, kr. 55: Ønskede mødet holdt et sted med mere plads.


Randi Salzwedell, kr. 30: Opfordrede HB til at lade den nye redaktør, i hvert fald det første år, lave bladet med den gamle leverandør. Takkede repræsentantskabet for den pæne tone. PML ønskede forsamlingens tilkendegivelse, om der skal være repræsentantskabsmøde hver andet år. Forsamlingen ønskede hvert år. Berit Andersen, kr. 61 bad forsamlingen tænke over det med repræsentantskabsmødet hvert andet år. Det ville give meget mere arbejdsro til ledelsen. VG: HUSK at tage reklame fra udvalgene i BHR. Steen Larsen, kr. 22: Ønsker retningslinjer fra HB ved kassererskift, da det er blevet meget besværligt. TN: Danske Bank stiller sig til rådighed for foreninger.

Der lyttes og noteres

Vibeke Mølgaard, kreds 14 svarede på spørgsmål vedrørende træneruddannelsen. Der bliver afholdt workshops igen i år. Opfordrede kredsene til at finde egnede instruktører, da der er mangel på nye.

Jimmy B Rasmussen, kr. 64: Opfordrede HB til at modtage hjælp fra de opstillede kandidater.

PML påpegede, at det er meget dyrere at afholde møder andre steder end Fjelsted Skovkro, men lovede, at HB undersøger mulighederne.

Åse Jensen, kreds 10 påpegede den manglende bordplads. Efterlyste referat fra opdrættermødet.

RJ takkede for valget. Lovede at referatet fra opdrættermødet ville blive offentliggjort i den kommende uge.

Ros og applaus til kreds 47-Suså for foreningspris i kommunen. Dirigenten takkede for god ro og orden. PML takkede for dirigenten for indsatsen og ønskede forsamling god tur hjem.

Dirigent Jørgen Hindse Referent Karin Christiansen

Der stemmes ved håndsoprækning

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 25


DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2018 »Efter VM-regnskabet er afsluttet og godkendt af revisoren, ser Hovedklubbens regnskabet nu således ud. Regnskabet er godkendt uden anmærkninger«

Regnskab BUDGET Regnskab BUDGET BUDGET 2017 2018 2018 2019 2020 kr. tkr.

Kontingentindtægt................................. 1.739.045

kr. tkr. tkr.

1.653 1.710.992

1.653

Tilbagebetalt til kredsene....................... -346.100

Kontingent.............................................. 1.392.945

Nettofortjeneste varesalg........................ 8.679

10 31.053

10

10

Avlskåringer og DNA-test......................... 29.093

25 17.255

20

20

Prøve/skuegebyrer.................................... 28.760

25 46.616

25

25

Kursusvirksomhed..................................... 60.424

50 41.992

50

50

Øvrige indtægter...................................... 126.957

Indtægter i alt.......................................... 1.519.902

Hovedbladet Schæferhunden................. -459.463

-346 -334.310 1.307 1.376.682

-330

1.653

1.323

110 107.429

1.417 1.484.111

105

1.428

-465 -447.265

-450

-330 1.323

105

1.428

-450

Avlsråd...................................................... -50.468

-60 -42.720

-60

-60

HAS og HAS-udvalg.................................. -29.353

-30 1.287

-30

-30

Brugshunderåd......................................... -24.749

-50 -42.708

-50

-50

VM-tilskud - IPO og SPH .......................... -57.849

-30 -15.000

-30

-30

DM/DM-udtagelse.................................... -26.169

-40 -85.897

-40

-40

Ungdomslejr/ungdomsudvalg................. -9.609

-35 16.068 -20

Marketing og presse................................ -3.000

-10

IT-udvalg og udvikling............................. -5.393

-20 -31.518

-35

-35

W.U.S.V. + FCI............................................ -13.031

-15 -229.871

-15

-15

Materiale til kredsene.............................. -10.450

-10 -10.450

-10

-10

Emblemer og arbg.forsikring m.v. .......... -3.915

-10

383

0

-3

-4

-20 -3

-4

Mødeudgifter........................................... -123.552

-135 -107.478

-135

-135

Aktivitetsudgifter....................................

-817.002

-910

-990.168

-882

-882

Resultat før omkostninger......................

702.900

507

493.943

546

546

Personaleudgifter..................................... -356.681

-365 -398.413

0

0

Administrationsudgifter.......................... -193.419

-200 -257.233

-487

-487

Øvrige udgifter........................................ -550.100

-565 -655.646

-487

-487

Resultat før renter m.v. ...........................

Renteindtægter m.v................................. 63.218

Realis.kursgev.solgte værdipapirer......... 0 0 0 0 0

Hensat til 100 års jubilæum 2018............ 0 0 0 0 0

Hensat til jubilæumsskue 2018................ -90.000

0

0

0

0

Hensat til jubilæumsskrift........................ -10.000

0

0

0

0

Hensat til jubilæumsgaver....................... 0 0 0 0 0

Hensat til nyt medlemssystem................. 0 0 0 0 0

Tilbagef. hensat SPH-VM 2016................ 0 0 0 0 0

-

ÅRETS RESULTAT.......................................

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

152.800

116.018

-58

-161.704

40 47.425

-18

-114.279

59

59

40

40

99

99


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 AKTIVER

2018 2017 kr. kr.

Omsætningsaktiver: Varelager.................................................

112.379 18.168

Omsætningsaktiver: ..............................

112.379 18.168

Tilgodehavende:

Varedebitorer..........................................

25.466 10.391

Tilgodehavende moms............................

0 3.504

Diverse debitorer.....................................

12.629 10.696

Depositum bladporto..............................

21.000 21.000

Forudbetalte omkostninger....................

0 169.424

Tilgodehavende i alt ..............................

59.095 215.015

Værdipapirer: Div. værdipapirer.....................................

2.131.945 2.455.849

Værdipapirer i alt ...................................

2.131.945 2.455.849

Likvide midler:

Likvide midler..........................................

115.025 476.903

Likvide midler i alt ..................................

115.025 476.903

Omsætnings aktiver i alt ........................

2.418.461 3.165.935

AKTIVER I ALT

2.418.461 3.165.935

PASSIVER Kapitalkonto pr. 1. januar 2018.............

1.729.695 1.613.677

Årets overskud.........................................

-114.279 116.018

Kursreguleringskonto.............................

-149.339 -25.471

Kapitalkonto pr. 31. december 2018......

1.466.071 1.704.224

Skyldig A-skat m.v...................................

23.068 16.036

Skyldig moms........................................... -28.854 Skyldige omkostninger m.v....................

0

284.772 209.638

Skyldig kredskontingent m.v..................

25.088 30.840

Periodisering af kontingent...................

553.067 575.273

Mellemregning Robert Buchs Legat......

0 10.028

Forudbetalt kontingent forfaldent 2018

0

7.187

Forudbetalt kursusgebyr 2018................

0 14.800

Hensat til efteruddannelse dommere....

37.535 48.889

Hensat til 100 års jubilæum i 2018.........

0 340.000

Hensat til jubilæumsskue i 2018.............

0 50.000

Hensat til instruktøruddannelse.............

0 28.924

Hensat til ny hjemmeside.......................

0 0

Hensat til jubilæumsskrift.......................

0 75.000

Hensat til jubilæumsgaver......................

0 25.000

Hensat til nyt medlemssystem................

0 0

Hundeførerfonden..................................

0 5.104

Ungdomsafdelingen - kredsophør ........

0 24.992

Gæld.........................................................

952.384 1.461.711

PASSIVER I ALT.........................................

2.418.461 3.165.935 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 27


Schæferhundeklubbens

Agria-Ungdomslejr Igen i år afholdes Schæferhundeklubbens ungdomslejr på Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby

Deltagere: For ungdomsmedlemmer fra 12 - 20 år (inkl.) Pris: 1500 kr. Dette beløb dækker udgifter til kost og logi - også hundemad, samt alle aktiviteter. Endvidere får alle deltagere en sweatshirt og t-shirt. Alle deltagere møder søndag den 7. juli mellem kl. 14.00 og 15.00. Tilmelding skal ske ved indsendelse af tilmeldingsblanketten til Iris Sørensen: iris_chr@yahoo.dk Tilmeldingsblanketten findes på Schæferhundeklubbens hjemmeside. Sidste tilmelding er fredag den 7. juni. I løbet af ugen vil der blive arbejdet med spor, lydighed, gruppe C, ringtræning, klikker-træning, rally, nosework, agility mm. Fredag er der forskellige konkurrencer. Om aftenen holder vi en forrygende festaften med uddeling af præmier og gaver. Der vil på lejren selvfølgelig også blive god tid til hygge og leg, såsom fodbold og rundbold. Hver aften sluttes også af med Lejravisen. Lejren slutter af med Ungdomsudstilling om lørdagen, den 13. juli kl. 10.00, hvor René Jørgensen og Ulla Hansen kommer og dømmer både jer og hundene. Det er i år 11. gang, vi afholder Ungdomsudstilling. Tilmelding til udstillingen foregår på Caniva.

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

Hvornår: I uge 28 fra søndag den 7. juli til lørdag den 13. juli Udstillingen foregår igen i år på skolen, hvor lejren holdes. Til denne udstilling kan alle medlemmer af Schæferhundeklubben tilmelde deres hunde, men det er ungdomsmedlemmerne, der løber med dem. Ud over konkurrencebedømmelsen af hundene, kåres de bedste handlere. En forudsætning for at Ungdomsudstillingen afholdes på skolen er, at alle deltagere i ungdomslejren hjælper til og deltager i afviklingen af Ungdomsudstillingen. Dette gælder også oprydningen! Onsdag den10. juli kl. 19, er der ”Åbent Hus” på lejren, hvor vi arrangerer fælles ringtræning for alle interesserede. Der vil her være mulighed for at lave aftaler om løbere til dem, der deltager i Ungdomsudstillingen. Deltagergebyret på 1500 kr. indsættes på konto: Reg.nr. 3420 konto 10555450 senest den 7. juni 2017. Tilmeldingen er ikke gældende før, deltagerbetalingen er indgået.


Når der tilmeldt og betalt, vil man få tilsendt yderligere besked om det nøjagtige program for lejren samt liste over, hvad man skal medbringe. Når I sender tilmeldinger til lejren, må i meget gerne skrive på, hvem I ønsker at dele værelser med. Det er ikke sikkert I alle får jeres ønsker opfyldt, men vi vil gøre, hvad vi kan. Betingelser for at kunne deltage på lejren:   1)  at du er medlem af Schæferhundeklubben   2)  at du selv kan tage ansvar for samt styre din schæferhund på lejren   3)  at du er mellem 12 og 20 år (inkl.)   4)  at du har trænet hund i mindst et halvt år.   5)  at den hund, du medbringer, er mindst ca. 6 mdr. og tilhører husstanden   6)  det er kun tilladt at medbringe en hund.   7)  at den hund, du medbringer, skal kunne sove i trailer eller hundeboks uden problemer   8)  der gælder samme regler for alle på lejren, uanset alder  9) man må gerne komme og afrejse i egen bil, men kørsel i egen bil under lejrens forløb er ikke tilladt 10)  der må ikke indtages alkohol eller stoffer på lejren. Rygning er forbudt. 11)  løbske tæver og syge hunde må ikke medbringes på lejren. 12) Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre hjemsendelse!!! Du skal selv medbringe en overdækket boks eller trailer, som din hund kan bo i under lejren. Hundene må ikke være indendørs på skolen. Hvis du ikke har mulighed for at låne en boks eller plads i en trailer, så kontakt Iris. Hvis du har en ekstra plads i din trailer, bedes du også lige give Iris besked, så hun kan formidle ledige pladser videre til dem, der mangler. Bare send en sms til Iris. Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr. ungdomslejren rettes til: Iris Sørensen, tlf: 2624 9321/ e-mail iris_chr@yahoo.dk eller Karin Christiansen, tlf.: 23676915 e-mail: karin.fc@get2net.dk Se ungdomssiderne på www.schaeferhund.dk Siderne bliver løbende opdateret. Vi glæder os til at se jer alle – gamle som nye – med jeres hunde.

Ungdomsudvalget: Iris, Lisbeth, Thomas, Henriette og Karin

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 29


AVL SK ÅRIN GER Avlskåring den 26. januar Kreds 46-Them Dommer: Michael Lumby

Dansk Kåring Hanner:

Dansk Kåring Tæver:

Dansk Livstidskåring Hanner

Karat’s Mindy født 05.09.2015 / 17257/2015

Karat’s Kimbo født 03.09.2015 / DK 17299/2015 Dansk Livstidskåring Tæver

Team Englund’s Fanni født 20.02.2015 / DK 04733/2015 Karat’s Raika født 10.03.2016 / DK 03439/2016 Argi født 27.01.2016 / DK 02912/2016 Cartagena Quintus Messi født 10.10.2012 / DK 18154/2012

Le-Wan Gaia født 03.06.2015 / DK 10558/2015

Smedebakkens Pike født 16.11.2015 / DK 19257/2015

Masha von den Klosterspatzen født 14.08.2016 / DK 20741/2016

Team Englund’s Eia født 18.09.2014 / DK 16739/2014 Snested Miss Mia født 23.09.2014 / DK 16853/2014 Team Marlboro Naya født 27.12.2013 / DK170814/2013 Avlsmønstring: Almebo’s Rimmi født 22.07.2015 / DK 148431/2015

Schæferhundeklubben kreds47-Suså

blev den 7. marts 2019 kåret som Årets Forening til Mærk Næstved Sports Awards Vores formand, Vicky H. Andersen var oppe og modtage prisen, og takkede for denne anerkendelse. Prisen blev givet til en forening, der har skilt sig positivt ud blandt foreninger i Næstved Kommune. Årets foreningspris gives til en forening der har udført et unikt stykke arbejde, der har skabt positiv udvikling for foreningens medlemmer. Schæferhundeklubben kreds47-suså blev indstillet bl.a. på baggrund af vores store fremgang i medlemstallet fra 2017 – 2018. Vi har vores egen træningsplads, hvor der bliver hygget i klubhuset eller på terrassen. Medlemmerne tager deres ægtefæller og børn med i kredsen og bruger en masse tid på træning og socialt samvær. Alle snakker med alle. Vi hjælper hinanden med, at se efter børnene mens forældrene træner – der er plads til alle, både store og små. Vi har medlemmer fra 15 år og op til 80 år. Vi er en aktiv kreds der holder flere forskellige prøver og kurser. Vi har haft stor tilslutning til

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

dem alle. Folk som deltager i vores prøver eller kurser kommer igen og igen, da de alle siger vi er en dejlig og venlig kreds at komme i – man følger sig velkommen, hvilket også er vores mål. Vi er meget stolte af vores foreningspris. Da Kreds47 vandt prisen lovede vi i den forbindelse, at man ville komme til at se os mere i bylivet, så folk har mulighed for at se, at schæferhunden ikke er en farlig hund, men at den både kan være en familie hund og en arbejdshund. Vi ville gerne i byen og vise, at vores hunde er søde og rare familie hund samt sports hunde. I den forbindelse aflyste vi vores holdtræning lørdag den 23. marts 2019 og tog på by tur i Næstved centrum. Vi havde planlagt en rute på omkring 4,5 km. rundt omkring i byen. Vi var bl.a. på torvet, hvor der hver lørdag er torvedag. Her holdte vi vores første pause, hvor nogen hundefører brugte tiden på, at

træne lidt færdselstræning. Hundene blev udsat for, at gå tæt sammen og de fik afprøvet deres tålmodighed mht. ventetid. Herefter gik turen videre til Banegårdspladsen, hvor alle hundene fik kørt i elevator og prøvet kræfter med tog der både ankom og kørte fra perronen. Turen fortsatte videre tilbage til by midten, igennem gågaden, hvor både hvalpe og voksne hunde trak stor opmærksomhed. Især hvalpene blev klappet en del. Det var en utrolig hyggelig tur, som skabte stor opmærksomhed blandt forretningerne og de handlende. Det var dejligt at møde folk der havde lyst til at snakke med os og hundene. Flere af hundene blev klappet og krammet af både børn og voksne. Det var en fin reklame for Schæferhunden, alle hunden opførte sig eksemplarisk, og gik tæt sammen med hinanden i gruppen igennem byen.


HUSK! at indsende standbillede af din hund hurtigst muligt efter kåring til:

redaktoer@schaeferhund.dk

Se deadlines på side 3

I forbindelse med ungdomslejren 2019 afholdes

UNGDOMSUDSTILLING Lørdag d. 13. juli kl. 10.00

Ulla Hansen René Jørgensen dømmer

dømmer

Hvalpe tæver & Voksne hanner

Hvalpe hanner & Voksne tæver

Vær opmærksom på følgende: • De tilmeldte hunde skal fremføres af et ungdomsmedlem. • Alle ungdomsmedlemmer til og med 20 år kan deltage. • Der er fri tilmelding, men man skal selv på forhånd eller senest på dagen træffe aftale med et ungdomsmedlem om fremføring af hunden. • Der konkurreres som til et almindeligt kombiskue, men derudover kåres bedste handlere i forskellige aldersgrupper.

Vær med til en festlig dag sammen med ungdomsmedlemmerne. Vi sørger for mange fine præmier og super forplejning, men al sponsorstøtte er selvfølgelig velkommen!

Tilmelding senest onsdag d. 10. juli kl. 22.00 på https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/4267/ Ungdomsskue--hvalpeshow%2C-Broby/ eller til Ida Larsen: e-mail: Ida-lynge@kennelmaegaard.dk Tlf: 4057 1525 Vi ses på:

Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

Hullvej 7 Sulbæk, 9900 Frederikshavn Skilte opsat ved frakørsel 12, Sæby Nord

KOMBISKUE 7. juli 2019 kl. 9.00 Dommer: Fritz Bennedbæk Tilmelding på Caniva Præmier til alle deltagere

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

Præmietilsagn og øvrige henvendelser til: Børge Nielsen, tlf. 9846 1617

www.kreds19-frederikshavn.com

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 31


Kreds 41 og krokodillerne Kreds 41 var lørdag den 23. marts på besøg i Krokodille Zoo v. Nina og René Hedegaard, på Nordfalster. Vi havde 4 hold med: Hvalpehold, Fortsætterhold, Unghundehold og Familiehundehold i alt 23 kursister og 5 trænere.

32 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

Først var der en gennemgang for kursisterne uden hund med Nina Hedegaard. Hun fortalte lidt om de mange arter af krokodiller som de har og specielt hvor man skulle passe lidt på. Nogle af krokodillerne kan godt finde på at slå mod glasset med hoved eller hale og det kunne jo være at vovserne kunne blive noget forskrækkede over det.

Kursisterne blev også rådet til at lægge overtøjet, da der nærmest er tropisk klima indenfor med temperatur mellem 22 og 28 grader og en luftfugtighed tæt på 100! Herefter blev hundene hentet og vi gik rundt i mindre grupper og kikkede på dyrene, der er nemlig også slanger, aber og varaner m.m.


Alle hundene tog det rigtig pænt og der var aldrig optakt til panik. De fleste var meget interesserede over de mange nye dufte, men enkelte var totalt ligeglade, men nød dog samværet med de andre.

og begivenhedsrig formiddag. Vi fik lovning på at vi var velkomne tilbage med nye hold.

Morten Birksø, formand kreds 41

Det var miljøtræning på meget højt niveau og vi takker Nina og René for en meget hyggelig

LD SKUE - KREDS 4 ROSKILDE Lørdag 29. Juni 2019

René Jørgensen

Michael Lumby

Hans-Peter Schweimer

Tilmelding via Caniva OBS! Adresse: Svogerslev Boldklub Tværengen 23 400 Roskilde

Kontakt os gerne ved spørgsmål. www.kreds4.dk

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 33


Mindeord

Tom Pedersen Kreds 80 Onsdag den 9. januar 2019 sov Tom Pedersen ind kun 49 år gammel efter lang tids uhelbredelig sygdom. Tom blev valgt til kredsens formand i 2017 men få måneder efter blev Tom ramt af sygdom og valgte at stoppe til generalforsamlingen i 2018. Det er ikke så mange år siden at Tom kom til kreds 80, men alligevel arrangerede han sig aktivt i kredsarbejde og ydede bl.a. en stor indsats i forbindelse med kredsens byggeri af nyt klubhus og han var i det hele taget en person som var meget hjælpsom også selv om det nogle gange var for egen midler, men samtidig også en person som havde sine meninger og sagde dem og så man vidste hvor man havde ham.

Tom startede op som ny hundefører. men alligevel nåede han med sin første schæferhund at tage en ipo2 og var godt på vej til sin ipo3, da sygdommen ramte og derfor desværre ikke nåede det. Personligt lærte jeg Tom at kende godt et års tid før han begyndte at få hund, da ham sammen med sin yngste datter og kone igennem lang tid kom hos mig og så mine avlstæver og hvalpe inden Tom besluttede sig hvad tæve han ville have efter og jeg lavede en genparring hvor Tom fik Nikki og senere overtog han en hanhund fra mit R kuld for Tom var blevet bidt af det

lighed i fremtiden og i dag kan vi blot tænke på hvor heldige vi var at ham som ven mens han var i live. Mine/vores tanker går især til Toms kone Grethe og børnene, Patricia og Ann, som ikke blot har mistet en ægtemand og en far, men også deres alletiders ven. Ære været Toms minde.

Paul Sørensen,Kkennel Skusterhuset og medlem kreds 80

Desværre nåede Tom ikke alt det han gerne ville. men han nåede meget på kort tid og vi er mange der vil savne Toms person-

A N N O N C E PR I S E R 1/1 side (182×262 mm) kr. 3.200,00 + moms 1/2 side tværformat (182×129 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/2 side højformat (86×262 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/4 side (86×129 mm) kr. 950,00 + moms 1/8 side (86×62,5 mm) kr. 575,00 + moms Alle priser er inkl. 4-farve, ex. moms Der tages forbehold for tastefejl o.lign. Kontakt annonce-ekspeditionen for yderligere. Annoncer: Redaktør Torben Jensen Tlf. 3136 5760 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

34 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

1/16 side (86×29 mm) kr. 325,00 + moms


Schæferhundeklubben for DanmarkBrugshunderådet

byder velkommen til

IGP3 DM 2019 Fredag den 17. maj – lørdag den 18. maj 2019 Tårnby Stadion

Gemmas Allé 41, 2770 Kastrup Dommere: Gr. A: Erik S. Ahrends - Peter M. Larsen Gr. B: Vivi Gilsager - Morten Jensen Gr. C: Michael Brandenhoff - Henrik Hjort

www.igp3dm.dk S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 35


Depression rammer også kæledyr Kilde: Agria

Kæledyr får os i bedre humør, når vi er triste. Men kæledyr kan også selv blive nedtrykte. Derfor udskriver danske dyrlæger antidepressiv medicin. Men medicin er dog ikke den eneste mulighed for at muntre kæledyret op. Ofte er små ændringer i hverdagen nok.

meget små skridt, hvilket nemt resulterer i at vi der omgås dyrene vænner os til deres ændrede opførsel og derved ikke registrerer den. Det er således vigtigt at have øje for detaljer i dit kæledyrs adfærd for tidligt at opdage eventuelle depressions tendenser.”

I 2016 foretog YouGov en undersøgelse på vegne af Agria Dyreforsikring, der viste, at kæledyr kan give nedtrykte danskere øget livskvalitet og højne deres humør. Ifølge undersøgelsen oplever 70 procent af de danske kæledyrsejere, at deres kæledyr gør dem gladere, og mange svarede dertil, at de kan støtte sig op ad kæledyret, når de er stressede eller deprimerede. Men kæledyrene kan faktisk også blive nedtrykte, forklarer dyrlæge hos Agria Dyreforsikring, Mogens Brix:

Mogens Brix forklarer, at det ofte er ændringer i kæledyrets fysiske omgivelser, som resulterer i negative følelser. Det er især gældende for hunde, som også kan blive påvirket negativt af at være for meget alene. Mogens Brix er ikke modstander af brugen af antidepressiv medicin til kæledyr, men han opfordrer ejerne til indledningsvis at undersøge, hvad der kan ligge til grund for den ændrede opførsel hos dyret. Ofte kan små ændringer i hverdagen nemlig være nok til at depressionen forsvinder:

“Kæledyr fungerer ikke blot ved instinkt alene. De har følelser, der kan minde om de følelser, vi mennesker kender til. Det ser man fx på hunden, som logrer med halen og springer rundt, når den oplever glæde. Men kæledyr kan også opleve negative følelser,” siger Mogens Brix. Selvom det for nogen kan lyde som en vittighed, at kæledyr bliver deprimerede, så er det en kendsgerning, at dyrlæger udskriver antidepressiv medicin til nedtrykte kæledyr. I 2012 foretog Politiken research en undersøgelse, der viste, at 7 ud af 10 dyrlæger ordinerer antidepressiv medicin til især hunde og katte. Men hvordan ved man lige, at fx ens hund er deprimeret? Man kan jo ikke ligefrem tage en snak med hunden om dens humør. Ifølge Mogens Brix kan hundens adfærd i hverdagen og ikke mindst ændringer i forhold til normal adfærd afsløre tegn på depression: “Et deprimeret kæledyr, som en hund eller en kat, vil være mindre entusiastisk i forbindelse med de aktiviteter, som normalt resulterer i begejstring. Det kan være i forhold til fodring, leg og gåture. Og et deprimeret kæledyr vil i langt mindre grad opsøge menneskene omkring dem” siger Mogens Brix og fortsætter ”Det vigtige i denne forbindelse er at huske at disse adfærdsændringer kommer gradvis i

36 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9

“Man kan forsøge at ændre på de fysiske rammer, som kæledyret lever i. Det kan være i forhold til stimuli i dagligdagen, nye lege og øvelser, mere nærkontakt med mennesker og andre dyr, og for hunde gælder det især, at fysiske udendørsaktiviteter hjælper på humøret – socialisering er således ikke kun vigtigt i den første tid som hvalp men i hele hundens liv” afslutter dyrlægen.


Menneskemad kan være

livsfarligt for hunde Kilde: Agria Hvert år må hunde til dyrlægen, fordi de spiser kemikalier eller medicin, men også helt almindelig menneskemad er årsag til forgiftning. Du må godt give Fido en godbid, når du laver mad eller disker op med rester fra middagsbordet, forklarer dyrlæge. Men vær opmærksom, da der kan være fødevarer, som gør familiens firbenede medlem alvorligt syg. Hvert år oplever Agria Dyreforsikring, at velmenende hundeejere giver deres hunde godbidder eller madrester, som viser sig at gøre hunden meget syg. Lotta Möller, dyrlæge hos Agria Dyreforsikring, forklarer, at der selvsagt er forskel på mennesker og dyrs behov for føde, og at det som udgangspunkt er bedst at holde maden adskilt. Men hun er samtidig klar over, at mange hundeejere går i køleskabet efter godbidder til hunden. Det kan være i forbindelse med træning eller for at toppe hundemaden med lidt ekstra gode sager. I disse tilfælde er det vigtigt, at maden ikke er farlig for hunden. Agria Dyreforsikring har i samarbejde med Dansk Kennel Klub lavet en oversigt over fødevarer, der er farlige for hunde:

Alkohol og tobak Det burde måske ikke være nødvendigt at nævne det, men alkohol og tobak er kun for mennesker. Begge ting er livsfarlige for hunden. Chokolade Chokolade indeholder stoffer som teobromin og koffein, der er giftigt for hunde. Jo mørkere chokolade, jo mere giftigt er det for hunden. Indtagelse kan være livstruende. Dej Det er ikke sundt for hunde at spise gærdej. Dejen hæver og gærer i maven og danner alkohol. Det er sjældent livsfarligt, men kan være meget ubehageligt for hunden. Kaffe Koffeinen i kaffen er ikke sundt for din hund. Derfor skal man heller ikke give din hund te eller typer af sodavand, som indeholder koffein. Vindruer og rosiner Vindruer, rosiner og korender kan forårsage akut nyresvigt hos din hund. Løg, hvidløg og porre Løg indeholder alicin, der er giftigt for hunde. Alicin findes både i rå og tilberedte løg og

kan forårsage blodmangel hos hunden. Porre hører også til løgfamilien. Grøn peber Den grønne peberfrugt indeholder mere klorofyl end sine gule og røde slægtninge, hvilket gør den bitter i smagen. Klorofyl er skadeligt for hunden. Avocado Indeholder stoffet persin, som er meget giftigt for hunde. Dette må du give vovsen med god samvittighed Der er en række fødevarer, som både er sunde for mennesker og hunde. Du kan derfor diske op af følgende til din hund uden problemer – prøv altid med en lille bid først, så du ser, hvordan din hund reagerer: • Gul og rød peberfrugt • Jordbær • Kartofler (kogte) • Asparges • Banan • Agurker • Gulerødder

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 37


ARRANGEMENTS Dato

Arrangement

Arrangør

Dommere/instruktører

Kreds 17 - Silkeborg

Michael Lumby

11. Avlskåring

Kreds 31-Skive

Michael Lumby

12. Skue & hvalpeshow

Kreds 8 - Rønnede

Fritz Bennedbæk & Ulla Hansen

MAJ 5. Skue & hvalpeshow

17.-18. IGP3-DM 25. LD-skue

Schæferhundeklubben for Danmark Tårnby stadion kreds 38 – Haderslev

Følger senere

2. Skue & hvalpeshow

Kreds 22 - Bornholm

René Jørgensen

8. Danmarks bedste BP B

Kreds 12 - Århus

Morten Jensen

9. Pinseskue

Kreds 32 - Ringkøbing

Michael Lumby

29. LD-skue

Kreds 4 - Roskilde

Følger senere

30. Dog-Triathlon

Kreds 55 - Furesø

JUNI

JULI 7. Skue & hvalpeshow 7.-13. Ungdomslejren

Kreds 19 - Frederikshavn

Fritz Bennedbæk

Schæferhundeklubben for Danmark, Ungdomsudvalget

13. Ungdomsskue- og hvalpeshow

Schæferhundeklubben for Danmark, Ungdomsudvalget

René Jørgensen og Ulla Hansen

16. Mix Match

Kreds 62 - Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

20-21. Norsk Vinner

Norsk Schäferhund Klub

26.-28. SSM Sverige

AUGUST 2.-4. HAS Hovedavlsskuet

Kreds 8

SEPTEMBER 5.-8. Siegerhauptzuchtschau

38 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 9

Nürnberg

Følger senere


KALENDER 2019 Dato

Arrangement

Arrangør

14.

Danmarks bedste IPO1

kreds 70 - Fredericia

21.

Skue & hvalpeshow

Kreds 25 - Nordfyn

Michael Lumby

Kreds 46 - Køge

Fritz Bennedbæk og tysk dommer

28. Skue & hvalpeshow

Dommere/instruktører

OKTOBER 2.-6.

WUSV-IGP3-VM

6. Skue & hvalpeshow 19.-20.

SPH2-DM

Italien Kreds 11 - Randers

? og Poul Meineche

?

NOVEMBER 3. Skue & hvalpeshow 23. Vinterskue

kreds 6 - Frederikssund

Jürgen Mailböchen

Kreds 13 - Kolding

Lutz Wischalla

Kreds 23 - Slagelse

Dansk og tysk dommer

DECEMBER 28. Juleskue

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 9 39


Afsender: Bredbjergvej 44, 5230 Odense M.

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

NÅR VI SIGER

100% NATURLIGT – så mener vi 100% naturligt

100% NATURLIGT · 100% GLUTENFRIT · MARKEDETS HØJESTE INDHOLD AF TØRVEJET KØD ARION Original tilbyder dig et bredt og varieret udvalg af førsteklasses tørfoder. Vi anvender udelukkende rene og naturlige ingredienser – fordi vi hos ARION er overbeviste om, at det er sundere for din hund.

IEGAARDEN

Se det komplette foderprogram på arion-petfood.dk

Profile for Torben Jepsen

Blad 3-4 2019  

Blad 3-4 2019  

Advertisement