Page 1

7-8

Nr. 

Juli- august 2015 42. årgang

u h r n e f d e æ n h c S


Det NATURLIGE valg til din hund!

KarsbĂŚk Gitana

KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk


INDHOLD:

30

Lederen .............................................................................................................................. 4 Avlskåringer ...................................................................................................................... 8 BHR workshops og nye regler for udtagelser ..................................................................... 11 Ungdomslejr 2015 .......................................................................................................... 16 Præsentation af VM-holdet .............................................................................................  24 Træneruddannelsen ........................................................................................................  28 Hovedavlsskuet 2015 .....................................................................................................  30 LD-skue i Bad Barmstedt ................................................................................................  34

38

Danmarks bedste begynder B .........................................................................................  38 Medlemmernes pletskud ................................................................................................  41 Tips & Tricks....................................................................................................................  42 Arrangementskalenderen ................................................................................................  45 Keneloversigten...............................................................................................................  46

16

42

ISSN 0900-6338 Nr. 7-8. Juli-august 2015 42. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Forsidefoto: Årsvinder Brugsklasse hanner HAS 2015 Laban vom Emkendorfer Park. Foto: PAKA

Udgivelsesplan 2015: Schæferhunden udkommer 6 gange om året med 5 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 17. januar 3-4 22. marts 5-6 24. maj 7-8 2. august 9-10 20. september 11-12 15. november IPO3 DM 10. juni HAS 1. oktober SPH DM ?

Udgivelse 16. februar 20. april 24. juni 31. august 21. oktober 15. december

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

3


Leder august 2015 Schæferhunden har gennem mange år været den mest populære hund her i landet, men den position har i de seneste år været stærkt truet af retrieverens fremmarch, og det i den grad, at retrieveren i nogle år har været den race, der har fået stambogsført flest hvalpe. I 2014 lykkedes det at genvinde førstepladsen på dette felt, men positionen er stadig truet. Dog må vi alligevel slå fast, at trods tilbagegang og ændrede tider og livsmønster for mange, så er schæferhunden stadig en meget populær race, der har mange tilhængere.

Hvad er så det, der har gjort, at så mange har tabt deres hjerte til schæferhunden? Jeg tror, at det er dens store alsidighed. Det, at den foruden at være en trofast familiehund og vogter af hjemmet også har kunnet finde anvendelse på rigtig mange og vidt forskellige arbejdsområder. Det er en hund, der ikke er specialiseret som f.eks. en jagthund, en mynde eller en slædehund, men en hund, der netop på grund af sin alsidighed kan sættes ind på mange forskellige områder. Det kan vi så takke racens grundlæggere for, de tyske kynologer med Max v. Stephanitz i spidsen. Sidstnævnte var en drivende kraft, der var med til at fastlægge standarden, der stadig er gældende, og siden skrev han bogen Den tyske schæferhund i ord og billeder, hvor han blandt andet slog fast, at schæferhunden er en brugshund, og han understregede, at han bad til, at man også i fremtiden lagde vægt på dette, det er desuden nedfældet i standarden, at et tiltalende ydre skal tilstræbes uden at det dog må få indflydelse på brugsdueligheden.

Hvordan har vi så forvaltet den arv, vi har fået? Ja meget er sket siden dengang, og en ting, der har forrykket helhedsbilledet i udtalt grad, er, at vi i dag står med en race, hvor hundene nok alle be-

4

SCHÆFERHUNDEN · 7-8 · 2015

væger sig indenfor standardens rammer, men dog er delt i to populationer, og det er to populationer, der er temmelig forskellige både i udseende og i indhold. Man må sige, at det heldigvis er lykkedes indtil nu at holde disse yderpoler fast indenfor den samme standard, og det er vigtigt, at vi også i fremtiden holder fast heri. Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at vi i HB har opmærksomheden rettet mod den situation. Vi skal holde fast i den standard og de grundprincipper, der blev lagt fast ved den tyske forenings start i 1899.

ter en bold endsige en apportpind, og hvis man kan lokke dem til at tage fat i et ærme, så er det uden styrke og energi. Det er absolut ikke sådan, at vi ønsker, en schæferhund skal være.

Hvordan ser det så ud? Er vores hund stadig en hund, der står i ”mittlere Rahmen” altså en hund uden overdrivelser enten på den ene eller den anden måde? Det kan vi nok ikke uden videre svare ja til. Jeg ser ofte på min vej rundt i schæferhundeverdenen hunde af sportshundelinjerne, der har nået et driftniveau, hvor mennesker uden særlig kendskab til afretning og uden den helt store erfaring må give op. Det er umuligt for dem, at få noget fornuftigt ud af en sådan hund. Bemeldte hunde kan være fremragende dyr og i de rigtige hænder eminente konkurrencehunde, men vi er på afveje, når der kræves specialviden for at kunne få glæde af en sådan hund. I den modsatte ende af skalaen findes hunde, der er særdeles smukke og særdeles velfungerende i en udstillingsring dog med den tilføjelse, at en del nærmer sig overtypning, hvilket især giver sig udslag i svage, vaklende bagparter på grund af overdreven vinkling. Mange i den gruppe har også problemer med driftniveauet, og hvis de kommer på en træningsplads har de meget ringe lyst til at løbe ef-

Hvis ikke vi er opmærksomme på den udvikling og tager skridt til at påvirke den i en anden retning, så kan vi ende op med to adskilte typer, hvor den ene i forhold til standarden er små, lidt utypiske hunde i nogle tilfælde med hanner, der mangler lidt kønspræg, men samtidig dyr, der er fremragende sportsredskaber, som dog kun rigtig kan udnyttes af specialister, og i den anden ende formfuldendte skønheder, der til gengæld ikke kan bruges til ret meget andet end at tage sig ud. Det er sat på spidsen, og det er et skrækscenario, men det er en udvikling, vi skal være opmærksomme på. Avlsrådet har her en stor opgave i at udstikke linjer for opdrættet, men også dommerne både brugsprøvedommerne og eksteriørdommerne har et stort ansvar her. De kan i høj grad være med til at give en udvikling fart ved at fokusere på detaljer frem for helheden. HB har det overordnede ansvar og må blandt andet være med til at præge udviklingen ved at påvirke, den sidste store gruppe, der har betydning her nemlig opdrætterne og bibringe dem en forståelse for vigtigheden af at opretholde det synspunkt, at schæferhunden er en hund med bred alsidighed og uden overdrivelser i den ene eller anden retning, således som det blev fastlagt af de fremsynede kynologer i Augsburg i 1899. Hvis ikke det lykkes for os, så har vi ikke forvaltet vores opgave som ansvarlig specialklub ordentligt. Poul Meineche


Færdselsprøve i kreds 55

Dommeren sagde vi skulle løbes ned af en motionist og køres ned af en cykel. Det tog motionisten meget alvorligt! Den meget ufarlige hund er Akacias Quando, den farlige motionist er Janni Ysbæk-Nielsen og hundeføreren som forsøger at stå imod ’overfaldet’ er Klaus Lingskov.

Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

h

e kl u b

or

m ark

Salg af foder.

und

Dan

Reparation af dragter/ærmer m.v.

KOMBI-SKUE S c h æ f er

Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing.

Kr e d

s 2 A m a ge

r

Kreds 2 Amager inviterer til Kombi-skue

Søndag den 11. oktober 2015 Dommer: Poul Meineche Tilmeldingsfrist den 3. oktober 2015. Præmietilsagn modtages aller hjertens gerne. Kredsens adresse: Selinevej 15, 2300 København S Det vil være muligt at købe mad og drikke i klubhuset, og selvfølgelig også Kredsens berømte flæskestegssandwich

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

Tilmeld jer og kom og få en fantastisk hyggelig dag i schæferhundens tegn!

SCHÆFERHUNDEN · 7-8 · 2015

5


Adresseliste

Ungdomsudvalg:

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube.

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Eksteriørdommerudvalg:

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 4818 4282.

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Brugsprøvedommerudvalg:

Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Lars Juhl, Per Svoldgaard, Mikkel Kruse og Villy Petersen.

Brugsprøvedommere:

Næstformand:

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: naestformand@schaeferhund.dk

Sekretær:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 7483 3705 / 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

1. Suppleant:

Jimmy Busjæck, Årupvej 9, 8722 Hedensted Tlf. 4079 1062

2. Suppleant:

Torben Nielsen, Kirkegade 37A, 6800 Varde, tlf. 2291 9776. E-mail: tbn.nielsen@live.com

Avlsrådsformand:

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: avr@schaeferhund.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4050 9043 E-mail: bhr@schaeferhund.dk

Forretningsudvalg:

IT og Web-udvalg: Ansvarlig for Danmark’s hund:

Avlsrådet:

René Jørgensen (formand for rådet), Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: avr@schaeferhund.dk Susanne Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600 Silkeborg. Tlf. 2622 9187. E-mail: caos@hotmail.dk Aase Jensen, Haurholmvej 80, 9800 Hjørring. Tlf. 4162 6319. E-mail: haurholmvej@gmail.co Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 E-mail: jeannegrafn@hotmail.com Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk 1. suppleant: Poul Granslev, Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet. Tlf. 8629 5520 / 4013 5520. E-mail: kennel@kiami.dk 2. suppleant: Michael Nielsen.

Redaktion:

Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

Annoncer:

Ayoe Hansen Tlf. 3555 3550. Mobil 3011 1540. Mail: ayoe@post10.tele.dk

SCHÆFERHUNDEN · 7-8 · 2015

Finn Bertelsen, Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk (SV) Gunner Jensen, Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 28 9037 86. E-mail: kgjensen@adslhome.dk (WUSV) Hanne Boe Andersen, Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com Hans Hansen, Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk Henrik Hjort, Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: henrik@hhvagt.dk Knud Rasmussen, Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk (SV) Lars Juhl, Rugtoften 30, 6630 Røddinge. Tlf. 2258 1675. E-mail: maryoglarscjuhl@gmail.com Leif Harder, Birkevangen 2C, 3450 Lynge. Tlf. 4819 2114. E-mail: harder@post.tele.dk (SV) (WUSV) Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk

Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com

Eksteriørdommere:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 21 28 55 75. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

(SV) Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk

Jan Herneth, Maribovej 97, 4990 Sakskøbing. Tlf. 2533 6002. E-mail: volley@herneth.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk Merete Frank Christensen, Flinterupvej 29, 4180 Sorø. Tlf. 2728 5324. E-mail: mlf@post.tele.dk Berit Christensen Revelhøjvej 8 8200 Aarhus N 21448678berit_k@mail.dk

Sekretariatet:

Michael Wifstrand, Grenhusene 173, 2650 Hvidovre. Tlf. 6179 9732. E-mail: wifstrand@hotmail.com

Ella Laursen, Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk

Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk

Suppleant: Karina Michelsen.

PR-standen:

Bent Andersen, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 52 1940 10. E-mail: scheelseng@mail.dk

Brugshunderådet:

Peter Larsen, Bent Andersen og Poul Meineche Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

6

Formand: Michael Lumby Medlemmer: René Jørgensen og Ulla Hansen.

(WUSV) Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk Helge Hansen, Enggårdstoften 93, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513 Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302 Anders Friis Jørgensen, Sølundsgade 14, 8700 Horsens. Tlf. 2629 6461. E-mail: horsnaes@mail.tele.dk René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk

(SV) Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk Peter Gammelgaard Mortensen, Kalvens Kvarter 5, 2750 Ballerup. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgm@10people.dk (SV) Peter Maltha Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 4619 0585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Aspiranter: Michael Brandenhoff, Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com Martin Knudsen, Odensevej 46, 5672 Broby. Tlf. 2986 5283. E-mail: xakki-miro@hotmail.com


Manfred – den første Mastiff i Danmark med en færdselsprøve I kreds 43 har vi et helt specielt makkerpar i Kim og Manfred. Manfred er ikke en schæfer, men en 96 kg. tung Mastiff som sammen med sin ejer Kim har trænet i kredsen, siden de startede på hvalpeholdet for nogle år siden. De er beviset på, at det altid kan betale sig at træne, selv om det til tider kan virke lidt ”tungt”. Manfred har rigtig mange schæfervenner, og det er en oplevelse at se dem lege sammen, når der er lidt pause til træning. De har deltaget på vores IPO lydighedshold, og Manfred har som den første Mastiff i DK nu en færdselsprøve. De har også haft stor glæde af træningen, når de deltager på forskellige udstillinger (som de vinder). Der er meget fin kontakt mellem hund og fører og meget mere ro og lydighed på det hele, hvilket alle konkurrenterne har lagt mærke til. Så selv om man ikke lige skal videre med IPO prøverne, så har Manfred og hans schæfervenner stor glæde af hinanden til træning.

Anette Lindberg Jensen Kreds 43, Hvidovre

Figurantudstyr, hundeartikler og beklædning fra Gappay og Julius K9 www.gappay.dk · Tlf. 30 GA PP AY - 30 42 77 29 · Eneimportør af Gappay i Danmark

SCHÆFERHUNDEN · 7-8 · 2015

7


Avlskåring

den 23. juni 2015 i Kreds 17 - Silkeborg To-Fast Æspritte DK 06736 / 2012 22. 04. 2012 A/0, PH, FP Hulgaard’s Yupp - To-Slow Gaby.

Dommer: Michael Lumby Figurant: Niels Jørgen Nielsen

Avlskåring – Hanner:

Grænsen’s Olfert DK 14744 / 2012 11. 07. 2012 A/0, IPO3 Grænsen’s Toby - Grænsen’s Elektra.

Nørrehedens Falcon DK 17751/2012 19.10.2012 A/0, IPO1 Fred vom Rumbachtal - Nørrehedens Bama. Cartagena Olly DK 17119 / 2012 30. 08. 2012 A/0, IPO1 Wito vom Weinbergblick Cartagena Hollie.

Maegaards Yoker DK 15158 / 2013 08. 08.2013 A/0, IPO1 Team Marlboro Tiger Maegaards Nova. Smedebakkens Iq DK 14026 / 27.07.2011 B/1, PH-P, FP Kenzo vom Nordenstamm Smedebakkens Cookie. Happy de Zitan de Arco LOE 2208294 24.03.2013 N/N, IPO1 Fred vom Rumbachtal - Gretchel de Al Malaki. Team Marlboro Stallone DK 18882/2011 30.10.2011 B/0, IPO2 Renzo vom Holtkämper See - Cim von der Waterbör.

Genfremstilling – Tæver: Team Marlboro Urma DK 01698/2012 05.01.2012 B/0, AK(DE), IPO1 Boomer vom Polarstern - Team Marlboro Quess.

Team-Dika’s Extra DK 19539 / 2012 01. 11. 2012 A/0, IPO1 Kratmosens Blake - TeamDika’s Juna.

Avlskåring - Tæver: Nørrehedens Iba DK 09413 / 2013 18. 05.2013 B/, IPO1 Conbhairean Uno - Nørrehedens Bama.

Lærkbo’s Hella DK 09702 / 2012 23. 05. 2012 A/0, IPO1 Olek von der Maineiche Lærkbo’s Freja.

Cartagena Rasmus DK 08390 /2013 04. 04.2013 A/0, IPO1 Keanu vom Hessenstein Cartagena Filla.

8

SCHÆFERHUNDEN · 7-8 · 2015

Zora von der Lobdeburg DK 11134/2014 09.01.2013 A/1, IPO1 Josh vom Adelmannsfelder Land - Oxana vom Patiala.

Beskrivelserne kan læses på www.schaeferhund.dk. Vælg resultater, avlskåringer, eksternt link til arrangementskalender. Vælg datoen for arrangement og klik på det, så kommer beskrivelserne frem


Avlskåring Dommer: Fritz Bennedbæk Figurant: Mikkel Carlseng

den 4. juli 2015 i Kreds 10 - Hjørring Genfremstilling – Tæver:

Vennebjergs Pippi DK 00999 / 2012 22. 12. 2011 A/0, BHP1 FP Kratmosens Blake Nørrehedens Gaya.

Den 4. juli afholdt kreds 10 avlskåring med Fritz Bennedbæk som dommer, Mikkel Carlseng som figurant og Jimmy B. Rasmussen som kåringsleder. Det gjorde I flot- tusind tak til jer. Der var 11 hunde tilmeldt, og alle de fremmødte hunde kom flot gennem kåringen. Hjertelig tillykke med kåringerne til ejere og opdrættere af de fine hunde. Vejret og stemning var i top fra både hundeførere og de mange tilskuere der kom fra hele landet, sikken en dag.

Thomsebo Yettie DK 20197 / 2009 28. 09. 2009 A/1, IPO1 Team Marlboro Tiger - Skovhytten’s Cora.

Avlskåring, livstid – Tæver:

Amager’s Zille DK 02857/2011 20.01.2011 B/0, IPO2 Mike vom Weinbergblick - Amager’s Epi. Aica vom Suentelstein SZ 2234154 12. 02. 2009 N/N, SchH1 FP Zerxis vom Osterberger-Land - Daika vom Suentelstein.

Efter kåringen blev der trænet flittigt i forbindelse med det kommende Hovedavlsskue. Fantastisk aktivitet i kreds 10, hvor meninger og holdninger i forhold til træning, avl og opdræt livligt blev diskuteret. Tusind tak for en fantastisk dag samt at I valgte at bruge jeres lørdag sammen med os i kreds 10.

Venlig hilsen Aase Jensen, formand Kreds 10

Avlskåring, 2016-17 – Hanner: Vennebjergs Young DK 12387 / 2013 18. 06. 2013 A/0, IPO1 Team Marlboro Kashmir - Ginger von Zornkeltinga.

Jack-Daniels von der Liebeswarte SZ 22298487 16.11.2013 N/N, IPO2 Ballack von der Brucknerallee - Zsa-Zsa von der Liebeswarte.

Team-Dika’s Sandra DK 13306 / 2010 30. 05. 2010 A/0, IPO1 Team-Dika’s Gandor - Liva’s Hira.

Avlskåring, 2016-17 – Tæver: Vennebjergs V-Olga DK 03205 / 2013 31. 01. 2013 B/0, IPO1 Koby von Fidelius - Vennebjergs Æ-Donna.

Amajero’s Ayoe DK 20486 / 2012 30. 11. 2012 N/N, IPO1 Omen vom Radhaus - Wildmarkens Best Seller.

Satoris Cougar DK 06223 / 2011 14. 03. 2011 FN/N, IPO1 Satoris Wakan - Satoris Chiba.

SCHÆFERHUNDEN · 7-8 · 2015

9


Avlskåring

den 26. juli 2015 i Kreds 32 - Ringkøbing

Dommer: Michael Lumby Figurant: Torben Knudsen

Avlskåring, Livstid – Tæver:

Avlskåring, 2016-17 – Hanner:

Team Marlboro Jessie DK 16802 / 2010 15. 09. 2010 A/0, AK(DE) IPO1 Renzo vom Holtkämper See - Cayira’s Frøyha.

Team Marlboro Iron DK 17152 / 2013 29. 09. 2013 A/1, IPO1 Pacco vom Langenbungert - Team Marlboro Emmie. Team Marlboro Kanto DK 00010 / 2014 17. 11. 2013 A/0, IPO1 Wallaby vom Kapellenberg - Team Marlboro Kobra.

Avlskåring, 2016-17 – Tæver:

Dederthing Esther DK 04277 / 2012 03. 03. 2012 B/0, IPO1 Qash del Lupo Nero - Hedegård’s Katja.

Avlsmønstring – Tæver: Team Marlboro Atos DK 16323 / 2012 09. 09. 2012 B/0, IPO1 Guccy vom Heinrichplatz - Team Marlboro Emmie.

Avlskåring

Haus Lintz Gogo DK 10779 / 2013 20. 05. 2013 A/0, IPO1 Pacco vom Langenbungert Coco vom Frankengold.

Laguso Wikki DK 01779 / 2011 07. 01. 2011 A/0, FP Mike vom Weinbergblick - WeHi-Te’s Guzzi.

den 22. juli 2015 i Kreds 4 - Roskilde

Dommer: René Jørgensen Figurant: Morten Hansen

Avlskåring, Livstid – Tæver:

Avlskåring – Tæver: Le-Wan’s Dodo DK 07409-2012 10.04.2012 A/0 AK IPO2 Cartagena Figther - Hessselballe Olfi. Leri Jayla DK 11898/2013 18.06.2013 A/0 AK(DE) IPO2 Kimon van Trasidius - Leri Opal. Leri Kecia DK 15911/2013 20.08.2013 A/0 AK(DE) IPO2 Fred vom Rumbachtal - Leri Theresia.

Calippo Natalie DK 17650 / 2010 19. 09. 2010 B/0 AK(DE) IPO1 Nino von Tronje Quera vom Fichtenschlag.

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Taiga vom Nordenstamm SZ 2287250 26.11.2012 / IPO1 Howy vom Höllbachgrund - Queen vom Nordenstamm.

Avlskåring – Hanner: Jabina Anton DK 13994/2012 12.07.2012 A/0, IPO1 Ares vom Wolfsblut - Jabina Fritte Jabina Izaz DK 06468/2013 19. 04. 2013 A/0, IPO1 Keanu vom Hessenstein - Jabina Gitti.


BHR

workshops omkring DM Som bekendt har BHR gennem de sidste 3 konkurrencesæsoner, forsøgt flere forskellige muligheder for at øge deltagerantallet til IPO 3-udtagelser og til DM, men desværre uden held.

IPO 3-udtagelser, er ændret. De nye datoer er oprettet i konkurrencekalenderen. Betingelserne for IPO 3 og SPH-udtagelser og DM fastholdes i denne nye form til

mindst 2018, hvor WUSV-IPO 3-VM afholdes i Danmark.

Med venlig hilsen BHR

I år har BHR forsøgt noget nyt. I begyndelsen af juni blev der arrangeret 2 workshops: IPO-3 udtagelser/DM, samt SPHudtagelser/DM. Vi sikrede at samle 2 grupper med meget forskellige ideer og tanker. Det blev en rigtig god dag, hvor der blev debatteret, diskuteret fordele og ulemper – alt blev vendt og drejet. Afslutningsvis blev alle input samlet til et fælles oplæg, som BHR færdiggjorde dagen efter. BHR besluttede samtidig at søsætte de nye tanker med det samme. Det betyder, at de datoer, som allerede var umeldt/reserveret til

SPH gruppen

IPO 3 gruppen

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 11


Regler for deltagelse i

IPO-SPH DM og udtagelser Udtagelseskrav:

Det er et krav, at ekvipagen inden tilmeldingen har bestået en SPH-1 prøve.

Til DM kan deltage 24 ekvipager. Såfremt ekvipagen ved en SPH-2-udtagelse opnår 94 point eller derover, er ekvipagen sikret en DM plads. (Dette gælder også, hvis flere end 24 ekvipager har opnået kvalificering - i givet fald udvides DM).

Hvis der efter sidste udtagelse er flere end 24 ekvipager, kan BHR beslutte, at DM skal starte fredag.

Hvis der efter sidste SPH-2-udtagelse ikke er 24 ekvipager, som har opnået direkte udtagelse, fyldes op med ekvipager med bedste resultat under 94 point til og med 70 point opnået ved en udtagelse.

Umiddelbart efter sidste udtagelse offentliggøres listen, og BHR inviterer kvalificerede ekvipager til DM.

En dansk WUSV-verdensmester, opnår direkte kvalificering ved kommende DM.

BHR kan uddele wildcard.

Udtagelse til WUSV VM: De 3 bedst placerede ved DM udtages til VM. 4 og 5 pladsen er reserver.

BHR har mulighed for at uddele wildcard, således at Schæferhundeklubben for Danmark altid kan stille fuldt hold.

Udtagelser:

Der planlægges minimum 4 udtagelser pr. sæson.

Kredsene kan, ved henvendelse til BHR, få tildelt en udtagelse - ansøgningsfrist for kredsene er den 31. december.

Hvis der ikke inden den 1. januar er tilsagn om 4 udtagelser, vil BHR ved direkte kontakt forsøge at få udtagelserne afsat - i første omgang blandt de kredse, som har SPH-hundeførere.

Er det ikke lykkedes inden den 1. februar, aflyses årets DM og udtagelser.

En udtagelse er minimum et 1-dags arrangement med op til 12 deltagere. Den arrangerende kreds kan vælge at afholde udtagelse over 2 dage med flere end 12 deltagere.

DM:

DM er IPO-SPH. Det betyder, at der konkurreres over to dage med to forskellige dommere.

Kredsene kan, ved henvendelse til BHR, få tildelt årets DM - ansøgningsfrist den 31.december. Hvis der ikke inden den 1. januar er tilsagn om afholdelse af DM, vil BHR ved direkte kontakt forsøge at få DM afsat - i første omgang blandt de kredse, som har SPH-hundeførere.

Er det ikke lykkedes inden den 1. februar, aflyses årets DM og udtagelser.

Tilmelding:

Tilmelding til udtagelser sker til den arrangerende kreds og er bindende. Tilmeldingsfristen er 14 dage før udtagelsen.

Tilmeldingen er godkendt, når betalingen er registreret.

Ved afbud er det alene op til den arrangerende kreds, om tilmeldingsgebyret kan refunderes.

Såfremt der er opført ekvipager på venteliste, skal den arrangerende kreds tilbyde de afmeldte pladser til disse.

Til DM indbydes ekvipagerne af BHR.

Hundeføreren skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Hunden skal være dansk registreret.

Hundeførere, som stiller til udtagelser og DM, skal være danske statsborgere eller bosiddende i Danmark.

Tilmeldingsgebyr - se gebyrliste.

Træning på sporarealer: Såfremt der trænes på reserverede konkurrencesporarealer 2 uger før udtagelsen, bortdømmes ekvipagen. Registrering ved ankomst:

Ved ankomsten afleveres resultathæfte (medlemsnummer påføres resultathæftet) i sekretariatet Endvidere forevises gyldig dokumentation for udvidet ansvarsforsikring og lovpligtige vaccinationer.

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5


Lodtrækningen:

Der skal ske lodtrækning både ved udtagelser og ved DM. Ekvipagerne inddeles ved lodtrækning i grupper.

Lodtrækningen om sporene sker ude på sporarealet, og den kan først ske, når sporene er lagt.

Hundeførerne må ikke kunne se, når spor eller afledning lægges.

Diskvalifikation:

Såfremt ekvipagen diskvalificeres, deltager man ikke i afslutningen.

Hvis man diskvalificeres dag 1, er det frivilligt, om man møder dag 2. Man har dog ikke ret til at få udleveret sit resultathæfte, før konkurrencen er slut.

Dommere:

BHR udpeger dommere. Den ene af dommerne udpeges som overdommer.

Information fra dommere: Informationen sker inden væsenstesten. Informationen vil kun indeholde konkurrencepraktiske elementer. Løbske tæver:

Løbske tæver indgår i lodtrækningen på lige fod med de øvrige deltagere. De afprøves på sporet efter tidspla nen og indgår på lige fod i lodtrækningen om sporene.

Konkurrencestart:

Konkurrencen starter med væsenstesten, og slutter når afslutningsceremonien er tilendebragt.

Hunden skal under hele konkurrencen, på konkurrencebanen/sporareal, bære det ifølge programmet anviste halsbånd - og kun dette halsbånd.

Hvis der anvendes sporsele, kan den påsættes samtidig med kædehalsbåndet.

Hunden skal føres i en line på ca. 1-3 m - ikke en flexline.

Der må ikke medtages bolde og lign., hverken ved væsenstesten eller afslutningen.

Katalognummer:

Katalognummer skal bæres, når ekvipagen er på konkurrencebanen. Såfremt nummeret er et armbånd, bæres dette på højre overarm.

Sygdom:

Såfremt en hundefører melder sin hund syg, efter en allerede aflagt disciplin, skal hf opsøge dyrlæge og lade denne attestere tilstanden. I resultathæftet indføres ”afbrudt pga. sygdom”

Undlader hf at lade hunden komme til dyrlæge, påføres i resultathæftet ”meldt syg, men nægter dyrlæge”.

Dyrlægeattester skal fremsendes inden 4 dage.

Trækker en hf sin hund pga. en åbenlys skade, kræves ikke dyrlægeattest. I resultathæftet påføres ”afbrudt pga. sygdom”.

Afgør dommeren, at prøveforløbet afbrydes, pga. enten sygdom eller tilskadekomst, kræves ikke dyrlægeattest.

Tidsplaner:

Tidsplaner udleveres umiddelbart før konkurrencestart.

Sporarealer/genstande: Offentliggøres på arrangerende kreds’ hjemmeside med billeder senest 14 dage før konkurrencestart. Konkurrenceregler:

Særlige konkurrenceregler, som udstikkes af BHR, oplyses senest den 15. februar og ændres herefter ikke. Programregler ændres, såfremt det pålægges internationalt.

Etiske regler:

Det er en betingelse for deltagelse, at deltagerne respekterer dommere, figuranter, sporlæggere, hjælpere, konkurrenter m.m.

Det betyder, at deltagerne weekenden igennem udviser almindelig god opførsel og respekterer klubbens etiske regler.

Overskrides dette, bortvises hundeføreren øjeblikkelig.

Pointlighed:

Den samlede prøve skal være bestået. Ved pointlighed gælder: 1) Bedste enkelt resultat hos de 2 dommere 2) Flest fortrinlig, opgjort i gruppen

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 13


Regler for deltagelse i

IPO-3-DM og udtagelser Udtagelseskrav:

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse, bliver inviteret til at deltage ved IPO-3-DM. Umiddelbart efter sidste udtagelse offentliggøres listen, og BHR inviterer kvalificerede ekvipager til DM. En dansk WUSV-verdensmester, opnår direkte kvalificering ved kommende DM. BHR kan uddele wildcard.

Udtagelse til WUSV VM:

Danmarksmesteren er direkte kvalificeret til WUSV-VM. BHR udtager derudover 4 ekvipager og 2 reserver ud fra opnåede VM point ved udtagelser og DM. Den ekvipage med færrest placeringspoint er bedst placeret. Alle ekvipager som opnår 250 point og bestået prøve tildeles VM-point. VM point = placering. Dette gælder både ved udtagelser og DM. Der skal optjenes VM-point ved 2 udtagelser og DM for at kunne komme i betragtning til VM holdet. Ved pointlighed er DM-placeringen afgørende. BHR har mulighed for at uddele wildcard, således at Schæferhundeklubben for Danmark altid kan stille fuldt hold.

Udtagelser:

Der arrangeres 3 udtagelser. Det tilstræbes, at udtagelserne placeres i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Udtagelserne afholdes i kredse og kan afholdes på kredsenes baner. En udtagelse afvikles over en weekend med A, B og C begge dage. Kredsene kan, ved henvendelse til BHR, få tildelt en udtagelse - ansøgningsfrist den 31. maj.

DM:

DM holdes på stadion/neutral grund torsdag til lørdag i uge 18. Lørdag afsluttes med fejring af vinderne og fællesspisning.

Tilmelding:

Tilmelding til udtagelser sker til den arrangerende kreds og er bindende. Tilmeldingsfristen er 14 dage før udtagelsen. Tilmeldingen er godkendt, når betalingen er registreret. Ved afbud er det alene op til den arrangerende kreds om tilmeldingsgebyret kan refunderes. Såfremt der er opført ekvipager på venteliste, skal den arrangerende kreds tilbyde de afmeldte pladser til disse. Hundeføreren skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Hunden skal være dansk registreret. Hundeførere, som stiller til udtagelser og DM, skal være danske statsborgere eller bosiddende i Danmark. Tilmeldingsgebyr - se gebyrliste.

Træning på banen:

Træning på konkurrencebanen må kun ske på de i forvejen offentliggjorte tidspunkter. Ved overskridelse diskvalificeres ekvipagen pga. usportslig optræden (USP).

Træning på sporarealer: Såfremt der trænes på reserverede konkurrencesporarealer 2 uger før udtagelsen diskvalificeres ekvipagen pga. usportslig optræden (DISK-USP). Registrering ved ankomst: Ved ankomsten afleveres resultathæfte (medlemsnummer påføres resultathæftet) i sekretariatet. Endvidere forevises gyldig dokumentation for udvidet ansvarsforsikring og lovpligtige vaccinationer. Lodtrækning: Diskvalifikation:

Der skal ske lodtrækning både ved udtagelser og ved DM. Lodtrækningen sker efter væsenstesten. Ekvipagerne inddeles ved lodtrækning i grupper. Lodtrækningen om sporene, sker på sporarealet. Hundeførerne må ikke kunne se, når sporene lægges.

Dommere:

BHR udpeger dommere. Den ene af dommerne udpeges som overdommer. Samtlige grupper dømmes af 2 ligeværdige dommere. Begge dommere bedømmer, uafhængigt af hinanden, ekvipagens arbejde. Resultatet er gennemsnittet af dommernes bedømmelse.

Såfremt ekvipagen diskvalificeres, deltager man ikke i afslutningen. Hvis man diskvalificeres dag 1, er det frivilligt, om man møder dag 2. Man har dog ikke ret til at få udleveret sit resultathæfte, før konkurrencen er slut.

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5


Styredommeren i gruppen giver ekvipagen en generel beskri-velse, og herefter nævnes prædikaterne for de enkelte øvelser. Hvis den ene dommer diskvalificerer eller afbryder arbejdet, opnår hundeføreren gennemsnittet af de 2 dommeres bedømmelse.

Information fra dommere: Informationen sker i forbindelse med væsenstesten ved udtagelser - og torsdag aften ved DM. Informationen vil kun indeholde konkurrencepraktiske elemen-ter. Løbske tæver:

Løbske tæver indgår i lodtrækningen på lige fod med de øvrige deltagere. De afprøves på sporet efter tidsplanen og indgår på lige fod i lodtrækningen i sporgruppen. De afprøves i B og C som sidste ekvipage. De løbske tæver tilbydes baneprøvning efter sidste ekvipage af ikke løbske ekvipager. Der afsættes 8 minutter til baneprøvning pr. ekvipage. Efter baneprøvning tilbydes 30 minutters pause, hvorefter Gr. B gennemføres. Ekvipagen tilbydes yderligere 30 minutters pau-se før Gr. C gennemføres.

Konkurrencestart:

Konkurrencen starter med væsenstesten, og slutter når afslut-ningsceremonien er tilendebragt. Konkurrenceområdet dækker konkurrencebanen, samt ad-gangssluse (min. 10x5 m). Hunden skal under hele konkurrencen på konkurrenceområ-det/sporareal bære det ifølge programmet anviste halsbånd - og kun dette halsbånd. Hunden skal føres i en line på ca. 1-3 m - ikke en flexline. Der må ikke medtages bolde og lign., hverken ved væsenste-sten eller afslutningen. Ved ophold i slusen (før ekvipagen skal på banen), må ekvipa-gen gerne bruge bold, godbid m.m. i moderat forstand. Ekvipagen må ligeledes bringe en hjælper med ind i sluseområ-det.

Katalognummer:

Katalognummer skal bæres, når ekvipagen er på konkurrence-banen. Såfremt nummeret er et armbånd, bæres dette på højre over-arm.

Sygdom:

Såfremt en hundefører melder sin hund syg, efter en allerede aflagt disciplin, skal hf opsøge dyrlæge og lade denne attestere tilstanden. I resultathæftet indføres ”afbrudt pga. sygdom”. Undlader hf at lade hunden komme til dyrlæge, påføres i resul-tathæftet ”meldt syg, men nægter dyrlæge”. Dyrlægeattester skal fremsendes inden 4 dage. Trækker en hf sin hund pga. en åbenlys skade, kræves ikke dyr-lægeattest. I resultathæftet påføres ”afbrudt pga. sygdom”. Afgør dommeren, at prøveforløbet afbrydes, pga. enten syg-dom eller tilskadekomst, kræves ikke dyrlægeattest.

Tidsplaner:

Tidsplaner udleveres umiddelbart før konkurrencestart og overholdes. Såfremt det er nødvendigt med ændringer, sker dette kun nat-ten mellem konkurrencedagene.

Konkurrencebane:

Konkurrencebanen offentliggøres senest 14 dage før konkurrencestart.

Sporarealer/genstande: Offentliggøres på arrangerende kreds’ hjemmeside med billeder senest 14 dage før konkurrencestart. Konkurrenceregler:

Særlige konkurrenceregler, som udstikkes af BHR, oplyses se-nest 14 dage før første udtagelse i den nye konkurrencesæson starter og ændres herefter ikke. Programregler ændres, såfremt det pålægges internationalt.

Etiske regler: Det er en betingelse for deltagelse, at deltagerne respekterer dommere, figuranter, sporlæggere, hjælpere, kon kurrenter m.m. Det betyder, at deltagerne weekenden igennem udviser almin-delig god opførsel og respekterer klubbens etiske regler. Overskrides dette, bortvises hundeføreren øjeblikkelig. Pointlighed: Hvis der ved samlede prøve er pointlighed gælder flg.: 1) Bedste C 2) Bedste B 3) Bedste A 4) Flest ’fortrinlig’ i den samlede prøve. Ved bedste A, B og C gælder: Den samlede prøve skal være bestået. Ved pointlighed gælder: 1)  Bedste enkeltresultat hos de 2 dommere 2)  Flest ’fortrinlig’ - opgjort i gruppen S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 15


UNGDOMSSIDERNE

Ungdomslejr 2015

Igen i år, har vi haft en dejlig lejr på Nr. Broby sportsefterskole. Vi mødtes søndag eftermiddag den 5. juli i dejlig solskin. Det var i slutningen af den uge, hvor sommeren ramte Danmark. Efter indskrivning og udlevering af flotte jakker og T-shirt, blev de unge vist ind for at se, hvor deres værelser var, og hvem de skulle bo sammen med. Hundene blev placeret i de forskellige trailere rundt på området. Det var 19. gang ungdomslejren blev holdt, og efterhånden er det blevet sådan, at hvert år skal uge 28 holdes helt fri for andre aftaler, for hverken hjælpere eller de unge vil gå glip af den uge. Sportsefterskolen er et dejligt sted med gode forhold, gode værelser, stort og godt køkken og en stor spisesal. Desværre bliver der efterhånden bygget så meget til, at det mindsker den plads, vi har til rådighed udendørs. Da vi kom, var der gravet ud og lagt enkelte fliser på det sted, vi normalt har vores trailere stående. Kl. 9.00 gik vi på bytur og til sportræning, og da vi vendte hjem til frokost, stod der en færdig bygning på stedet, og der var både døre og vinduer i. De er effektive der i Nr. Broby. Derudover er der også bygget en stor hal på det område, vi ellers har kunnet bruge. Efter vores store fælles luftetur, havde vi en lille ”ryste sammen leg”, hvor der var lavet

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

en model af legeklodser, som de unge fik lov at studere i korte øjeblikke af gangen, og så skulle hvert hold prøve at bygge en, der lignede. Det var åbenbart svært. Om aftenen kom der et skybrud og et gevaldigt tordenvejr med voldsomt mange lyn, men det forsvandt heldigvis i løbet af aftenen.

blev, da en af de unge havde hørt om vores planer og havde varskoet alle om, hvad der skulle ske. Så der blev sendt mange SMS, og de lå bare med tøjet på og ventede på, at vi skulle starte et eller andet.

Henrik Wiborg Andersen bor over for skolen, og han tilbød at holde et foredrag tirsdag formiddag.

Grundet det dårlige vejr, blev natløbet holdt inde på skolen, og det tror jeg naboerne var glade for, så de slap for de frygtelige skrig og høje hyl, efterhånden som de opdelte hold stødte på forskrækkelser undervejs.

Det var om mentaltræning, og han kom ind på, hvad vi selv kunne gøre for at kunne træne optimalt, og gøre os bevidste om, hvad ens sindstilstand betyder, når vi træner og skal til prøve.

Vi hjælpere var rigtig grimt udklædte og sminket og havde gemt os de mest mørke steder, og vi var ikke så sjove at møde.

Henrik og hans kone Iben er også i en hundeklub med agilitybane i nr. Broby, og den bane kunne vi låne tirsdag og torsdag. Onsdag havde vi som sædvanlig ringtræning med Ulla Hansen, som underviste i alt, hvad der er vigtigt, for at være god til at fremføre hunde til skuerne. Som næsten alle de andre år, var der selvfølgelig også regnvejr denne onsdag, så vi er efterhånden ret gode til langtidsprognoser. Så TV 2 vejrets metrologer kan bare henvende sig, vi kan godt allerede med ret stor sandsynlighed fortælle, at onsdag i uge 28 i 2016 vil der være regnvejr. Om aftenen var der igen ”åbent hus” og det var pænt besøgt. Vi fik da også solgt en del kaffe og god hjemmebagt kage, for så kunne de besøgende sidde inde i tørvejr og drikke deres kaffe, hvis de kun var der som tilskuere. Efter vi havde sagt godnat til de unge, gjorde vi klar til et natløb, men overraskelsen ude-


Torsdag var det meget koldt og stærkt blæsende. Vi havde tilbud om at låne agility banen igen, men opgav, da redskaberne bare ville blæse omkuld. Der blev i stedet trænet flittigt til prøverne om fredagen, og når man ikke selv deltog, skulle man sidde og se på, og det gjorde de også, selv om det var så koldt, med det resultat at dynerne blev fjernet fra sengene, og så sad de på tilskuerpladserne pakket godt ind

i dyner og soveposer for at holde varmen. Hele dagen havde de gået rundt med lange bukser og jakker, og nogen havde endda også regntøj udenpå, for at holde vinden ude.

Hvem skulle tro det, når det var hedebølge, da vi tog af sted, og vintervejr 3 dage efter. Om aftenen holdt Jeanne Rafn et foredrag om førstehjælp til hunde, det var rigtig godt, og noget flere af de unge havde efterlyst.

En af pigerne sagde ”jeg troede ikke jeg skulle have ski undertøj og vanter med på sommerlejr”.

Fredag kom Gunner Jensen som skulle være dommer til FP.

Det kunne være, vi på huskesedlen skulle have skrevet.” Glem solcreme, men husk hue og vanter”.

3 af de unge var blevet klar til at gå til FP, og andre skulle op til enten B eller C i de prøver, de var nået til med deres hunde. Det var uofficielle prøver, men dem ville Gunner også gerne dømme, og gjorde det, som om det var en rigtig prøve, så de unge fik at vide, hvad de evt. skulle forbedre inden de gik til rigtig prøve. De unge hunde og hvalpe stillede til en lejrprøve, som blev dømt af Iris og Lisbeth, prøven bestod af ganske lidt lydighed, men så var der andre ting med, fx skulle de køre hundene i trillebør. Alle 3 hunde bestod FP og lavede et rigtig flot lydighedsprogram. Normalt har vi vandkamp fredag eftermiddag, men da det var så koldt, var der ingen interesse for det. Vi risikerede jo også bare, at vandet frøs til is, inden det kom ud af den varme hane.

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 17


Så kom ugens højdepunkt Festudvalget havde pyntet fint op i salen. Køkkenet havde som sædvanligt lavet fantastisk mad. Der blev rigtig hygget og sunget med på de kendte sange, og der blev selvfølgelig også danset på alle mulige måder. Aftalen var, at festen skulle slutte 23.30, men de hyggede videre, og da kl. blev 23.45 fik de at vide, at hvis de lovede, der var ryddet helt op kl. 24 kunne de alle få lov at sove i en pærevælling på området over trappen, og aldrig har jeg set så hurtig og effektiv oprydning. Lørdag morgen skulle alle hjælpe til med rengøring på skolen og arealerne udendørs, værelser skulle ryddes, alt skulle pakkes og være klar til afhentning af forældre kl. 10.00. De fleste kørte nu ind til Odense, hvor lejren skulle slutte af med ungdomsskuet. Der var 66 tilmeldte hunde, som vi synes er meget flot. Kravet på ungdomsskuet er, at det kun er ungdomsmedlemmer, der må løbe med hundene, men det gør de også super godt. Heldigvis var vejret nogenlunde om lørdagen Da vi selvfølgelig først kan starte kl. 11, fordi skolen skal ryddes og alle transporteres ind til

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Odense, bliver det hurtigt til en sen dag, og det gjorde det også i år. Under festaftenen fredag, blev der uddelt pokaler og sponsorpræmier

Bestået FP Nadja Vinther / Canone Bitch kreds 70 Karoline Karlsson / Fan- Widi`s Naja kreds 10 Casandra Rygaard / Gandhi kreds 2


Ungdomslejren 2015

Delprøver Bedste B Karina Michelsen / Molly Bedste C Christina Jensen / Team Paka`s Java

Lejrprøver Præmie til de 5 bedste Maria Knudsen / Satoris Pepa Mai Rasmussen / Team Marlboro Ultra Sarah Kikkenborg / Team Paka`s Alma Sofie Knap / Nyholm Enzo Natascha Lintz Jørgensen / Haus Lintz H`Fay

5 års nåle Caroline Madsen Jannik Grube (hjælper)

10 års nåle Jeanne Granslev Rafn (hjælper) Vi havde fået en del ekstra pokaler, og i år var der mange, der havde ydet noget ekstra. Det kunne være med ekstra ihærdig træning uanset vejret eller andre positive ting.

Pokaler for særlig indsats

I år var det den 4 gang, jeg var med på ungdomslejren. Og igen i år har jeg ikke andet end positive ting at sige om lejren. Det var rart at se sine hundevenner igen, og tilbringe en hel uge sammen med dem og deres hunde. Dette år havde vi to kurser. Et med noget minddog, om hvor vigtig en positiv indstilling er, og hvor meget forskel den kan gøre. Vi havde også et førstehjælps kursus med Jeanne Rafn. Det var et virkeligt godt kursus, og jeg fik meget ud af det. Lederne havde i år planlagt et natløb. Vi blev alle vækket ved midnatstid, med musik, hvilke klart slår sidste års opvækning med brandalarmen… derefter blev vi inddelt i grupper som gik rundt på skolen og blev skræmt, nogen mere end andre. Formålet med løbet var, at vi skulle regne en gåde ud. Efter løbet fik vi lov til at gå i seng igen. Vejret på lejren i år var virkelig trist, solen skinnede næsten aldrig og det regnede, lynede og tordnede. Men på trods af vejret var lejren stadig sjov, selvom vi ikke havde nogen vandkamp i år, da alle var enige om, at det var for koldt. Men vi lod os ikke slå ud af vejret, for der skulle stadig trænes hund, og der var stadig et par stykker, der gik med shorts på trods af vejret. Workshops i år var meget fokuseret på prøverne, vi alle skulle op til om fredagen. Så der var en del lydelighed og gruppe c, men vi havde stadig plads til byturen og spor. I år havde minddog lånt os deres agility bane, så der var mulighed for det, hvis man havde lyst, hvilket jeg personlig synes var rart, da vi de sidste 2 år ikke havde mulighed for det. Vi havde selvfølgelig også ringtræning om onsdagen. Det var meget lærerigt, og jeg tror mange af de helt nye kom godt ind i det. Som altid havde vi festaften om fredagen, hvor der dagen forinden var blevet valg et festudvalg. I år var der mange i festudvalget, både nye og gamle. Jeg selv var en del af det, og vi hyggede rigtig mens vi gjorde klar til festen. På selve aftenen var alle vildt pæne og der blev uddelt pokaler og sponsorgaver. Senere på aften blev der skrålet med på ”himmel hunden”, og danset limbo og andre danse. Det var alt i alt en sjov aften. Vi sluttede om søndagen med oprydning og rengøring af skolen, hvorefter nogen tog til ungdomskuet i kreds 9 og andre tog hjem. Jeg vil gerne takke for endnu en vidunderlig lejr, og opfordre andre ungdomsmedlemmer til at deltage, for ungdomslejren er noget, man aldrig vil glemme. Håber vi ses næste år. - Cecilie Kindberg Schack Linneman 16 år

Christina Jensen, Maria Knudsen, Nicoline Birk, Nadja Vinter og Anna Lundgreen

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 19


Bedste kammerat i år Helene Skou

Figurant fund Niels-Christian Müller Jensen

En kæmpe tak til alle vores sponsorer, som gør lejren til en god oplevelse for alle de unge.

Tak til alle for en fantastisk uge Vi i udvalget er også et rigtig godt team, der arbejder godt sammen, og i år syntes mine kolleger åbenbart, at jeg skulle udnævnes til årets fighter. Tusinde tak, det blev jeg glad for.

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Sponsorer Erhvervsdrivende og privatpersoner Eldorado

Eukanuba Josera Kenjan Maxsø hundeartikler Olivers PAKA FOTO Poul M Regner Larsen Karin og Erik Christiansen


Ungdomslejren 2015 Så har jeg været på ungdomslejr for anden gang. Det har været super hyggeligt, og jeg kommer helt sikkert flere år endnu. Der er 3 grunde til at jeg vælger at komme på ungdomslejr 1. Det gode fællesskab 2. Jeg lærer noget nyt til min træning 3. De gode kurser vi får Der har også været en masse fede workshops, det var super hyggeligt og lærerigt. Så har vi også haft lærerige kurser igen i år. Først et om mental træning og derefter et med Ulla Hansen om, hvordan man handler en hund, og til sidst men meget vigtige nemlig førstehjælp til hunde. Jeg vil sige tusinde tak, fordi I ville komme og give os sådan nogle lærerige kurser. Jeg får rigtig meget ud af at være på ungdomslejr, og det er ikke kun i lydighed, det er også på sporet og i C -arbejde. Det jeg også fik ud af det i år var, at jeg bestod min færdselsprøve. Men så skal sådan en fantastisk lejr også slutte rigtigt, og det er selvfølgelig med en fest, hvor vi fik god mad, pokaler og sponsorgaver, det var en super god og hyggelig fest. Tusinde tak for en hyggelig uge Tak til lederne for at bruge en hel uge med os. Tak til madmødrene for rigtig god mad hele ugen. Tak til jer der gav os kurser, det var meget spændende og tak til sponsorerne. MVH Nadja Vinther 13 år

Pat Funnell og Per Svoldgaard Dansk Dyre Helse Rygårds Systue Dorthe Sørensen, kreds 55 ABC Hundeudstyr Whesco Chemvet e-vet Kruuse Roskilde Dyreklinik Schæferhundeklubbens kredse Kreds 2 - Amager Kreds 3 - Ballerup Kreds 6 - Frederikssund Kreds 9 - Odense Kreds 16 - Aalborg kreds 18 - Aabenraa Kreds 22 - Bornholm Kreds 30 - Greve Kreds 31 - Skive Kreds 37 - Vejle Kreds 38 - Haderslev Kreds 41 - Nykøbing Falster Kreds 47 - Suså Kreds 55 - Furesø Kreds 56 - Præstø Kreds 59 - Grindsted Kreds 62 - Vallensbæk

Kreds 67 - Aabybro Kreds 71 - Djursland Kreds 70 - Fredericia Kreds 77 - Tørring Kreds 84 - Skovbo

Ungdomsweekend 13.-14.-15. november bliver der igen en ungdomsweekend i kreds 4 Roskilde, og der er plads til alle, der kan ligge i et lag på gulvet i klubhuset.

Kenneler Kennel Garodkin Kennel Leri Kennel Maegaard Kennel Sandkærgård Kennel Team Paka’s Kennel Thomsebo Kennel Sonto Kennel Smed Kennel Vennebjerg Kennel Team-Dika Kennel Haus Lintz Kennel Macchiatos Kennel Kiami Kennel Langtoften

Følg med på ungdomsmedlemmernes facebookside.

Prøver Nadja Winther og Canone Bitch har deltaget til Beg. B. DM den 12. juni og fik 95 point. Fantastisk flot og kæmpe tillykke. Iris

Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 21


Ungdomsudstill shirt til alle handlerne, 30 poser EUKANUBAfoder samt flotte rygnumre til udstillingen. Dommer Ulla Hansen fortalte om ungdomslejren og ringtræningen tidligere på ugen samt det at fremføre hund på bedste vis. Derudover takkede Ulla alle hjælperne for indsatsen med lejren. Herefter kunne skuet gå i gang. De unge handlere gik til opgaven med liv og sjæl. Der var i alt 17 handlere, og undervejs i bedømmelserne fik de råd og vejledning af dommeren.

Kreds 9 lagde igen hus til arrangementet, som blev holdt for 7. gang. Der var 66 tilmeldte hunde, så det var imponerende flot. Jeg er både glad og stolt over, at udstillerne i den grad støtter op om arrangementet og ungdomsarbejdet. Eldorado / EUKANUBA var hovedsponsor for udstillingen, og de havde givet en flot rød T-

PAKA FOTO var til stede og tog en masse flotte billeder til brug i HAS-kataloget.

Yngste: 1. Nicoline Birk, kreds 17 2. Karoline Karlsson, kreds 10 3. Natascha Jørgensen, kreds 55

Ældste: 1. Christina S. Jensen, kreds 38 2. Maria Knudsen, kreds 9 3. Anna Lundgreen, kreds 6 Så var det tid til oprydning og hjemtur efter en lang og dejlig dag.

Efterskrift:

Der var pokaler til alle. Alle sponsorer blev nævnt i forbindelse med pokaloverrækkelse.

Personligt synes jeg, vi har haft en helt igennem dejlig lejr – på alle måder.

Da brugsklasse hanner var færdigbedømt omkring kl. 18.30, blev alle 17 handlere kaldt i ringen og de bedste blev handlere fundet, og her var dommeren virkelig kommet på en svær opgave med alle de dygtige handlere.

Lejrdeltagere har været meget engagerede og interesserede. De ”gamle” har været fantastiske til hurtigt at få de nye med i fællesskabet. Der var en meget positiv stemning hele lejren igennem, og deltagerne er gået op i de forskellige aktiviteter med liv og sjæl. TAK til alle deltagere for en uforglemmelig og fantastisk lejr.

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5


lingen 2015

TAK til lejrens hjælpere, Iris, Lisbeth, Jannik, Henriette, Morten, Dorthe, Christina, Jeanne og Ole, som har brugt en uge af deres sommerferie på at give ungdomsmedlemmerne en fantastisk oplevelse.

TAK til alle sponsorer, fordi I har støttet ungdomsarbejdet. Der har igen i år været stor opbakning til lejren fra mange sider. Uden hjælp fra sponsorer, var det ikke muligt at gennemføre lejren - TAK.

TAK til Ida Larsen, som igen i år har stået for alt det praktiske i forbindelse med udstillingen.

Håber vi alle ses igen på Ungdomslejren i 2016.

TAK til kreds 9, for det praktiske i forbindelse med ungdomsudstillingen.

På ungdomsudvalgets vegne Karin Christiansen

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 23


VM-holdet

I lighed med sidste år bringer vi her en præsentation af vores danske VM hold. Held og lykke i Finland, hvor vi håber at den danske opbakning vil være til at høre og se…

Benny Jensen med C You vom Spektefeld Vejen til VM: Denne sæson har været min og C You`s første i konkurrence. Vi har været så heldige at kvalificere os til VM med 2 udtagelser og et godt DM. Efter DM har vi holdt formen ved lige med nogle løbeture og intervaltræning. Vi har ikke holdt nogen pauser, da vi begge nyder at træne. Vi arbejder med små korrektioner i de forskellige grupper. Vi træner sammen med vores faste træningspartnere i IPO Åbenrå. Foruden nogle gode hjælpere kunne dette ikke lade sig gøre. Vi glæder os meget til at komme til Finland og vil nyde hvert minut.

Med sportslig hilsen Benny og C You

Heidi Nielsen og Jabina Rooney Rooney er min tredje hund. I september 2014 blev vi nr. 3 til Danmarks Bedste IPO1. I november tog vi IPO2 og IPO3, og derefter var planen at være med til DM/VM-udtagelsen i Odense foråret 2015. Det gik ud over alt forventning. Vi blev nr. 2, og min drøm om for første gang at være med til Schæferhundeklubbens IPO3-DM var tæt på. Vi manglede en udtagelse i Roskilde, og der lykkedes det at blive nr. 2 igen. DM var i hus og hold nu op jeg var stolt af min hund. Endelig lykkedes det mig at kvalificere mig til DM! Tilmed stod vi med VM-point, ja og nu står vi så og skal til VM i Finland. Det har godt nok været en vild start for Rooney og jeg. Jeg glæder mig så meget til at gå ind på stadion med Rooney ved min side. Han er en drøm at gå med, selvom hans drifter en gang imellem tager lidt over. Han er ung 3 år, og vi gør alt for at gøre ham endnu mere klar til VM. Til den tid har han nået at runde de 4 år, så måske han hører helt efter hvad mor siger til den tid… Tusind tusind tak for al den opbakning, vi allerede har fået rundt omkring fra DK. Det har været meget overvældende. Tak til mit lille træningsteam og John Jabina, der har fulgt

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

med på sidelinjen og kommet med gode råd. Er super stolt over at Rooney og jeg skal repræsentere Schæferhundeklubbens VM hold. Vi kommer til at nyde hvert sekund. Det bliver så stort.

Vi ses i Finland.


Jacob Christensen og Geo Forberedelserne frem mod årets WUSV-VM, er godt og planmæssigt i gang. Noget vi glæder os meget til og har arbejdet mod, siden jeg fik Geo 19 mdr. gammel. Han bliver 7 år til oktober. Geo er den første hund, jeg har uddannet frem til IPO3. I år er anden gang vi skal deltage ved VM, så der er en erfaring mere at bygge forberedelserne på. Men i år er situationen en lidt anden, da vi også har fået æren af at repræsentere Danmark ved FCI-IPO3VM, som finder sted blot 14 dage før WUSV-VM. Hvilket selvfølgelig skal tænkes med i forberedelserne, for at få hunden til at toppræstere på den store scene to gange med så kort mellemrum.

Træningsplan: Her skal lyde en kæmpe tak til min faste støtte, kritiker og figurant Anette, du har en kæmpe aktie i vores gode resultater. Og en tak til mine to træningskammerater Edi og Verner. Da Geo er blevet et år ældre, fortjente han efter DM en måneds pause, for at restituere fysisk og mentalt. Herefter er vi begyndt med en del konditionstræning, løb og svømning. Og vi er startet op med træning i alle 3 grupper.

Gruppe A: Efter pausen er der startet op 3-4 gange om ugen med spor af forskellig længde, med rimelig høj sværhedsgrad og en del problemløsninger. Dette for at holde ham 100% fokuseret, så søgearbejdet ikke bliver for rutinepræget. De sidste par måneder frem mod VM vil sporene være prøvelignende. Og den sidste måned vil vi træne spor dagligt.

Gruppe B: Vi er startet op med træning 2 gange om ugen med små prøvelignende delmomenter, hvor der bliver belønnet for den svage del i momentet, f.eks. fokus efter sit, tempo i indkald, ro i apportbukken. De sidste 6 uger frem mod VM intensiveres træning til 4-5 gange ugentligt og bliver mere og mere prøvelignende. Stadig med høj belønningsfrekvens, men med stor afveksling på hvor i programmet de falder.

Gruppe C: Her er vi også startet med træning 2 gange ugentligt. Vi træner en del runderinger, for at skærpe Geos opsøg, og bevogtninger, dette er også to momenter, der supplerer hans konditionstræning rigtigt fint. De sidste 6 uger vil vi her øge træning til 4-5 gange ugentligt, hvor vi køre fuldt program med få afvigelser, f.eks. et ekstra bid som belønning i en bevogtning. Vi kører fuldt program i forholdsvis lang tid og mange gange inden en konkurrence, så både Geo og jeg har i helt frisk erindring og rutine, hvordan der skal arbejdes fra start til slut, under det stor tryk, Geo opbygger, når vi kører et fuldt program.

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 25


John Jabina med Jabina Penti Jabina Penti formåede i år igen at kvalificere sig til både FCI & WUSV VM - så nu har han kvalificeret sig til 5 ud af 6 VMér mulige de sidste 3 år. I Silkeborg 2013 smuttede det lige ved det allersidste slip, hvor han måtte have en ekstra kommando og derfor »kun« blev reserve... Penti´s vej til VM kom via 2 point fra sidste års VM, en 2. plads ved VM udt. i Hvidovre samt en 3. plads til specialklubarrangement DM for Schæferhunde i Roskilde maj 2015. Siden DM har vi nærmest ikke trænet ud over 1 uges tid op til Herning Open - som Penti heldigt vandt qua super gode makkere i b og C... Tak her til Steen T Pedersen og Danmarksmesteren i IPO 1 Thomas Jørgensen. I skrivende stund, start aug 2015, begynder vi så småt at træne lidt igen, det første spor er gået og den 1. svømmetur i Taastrup Hundesvøm er taget og snart begynder vi også at træne både lydighed og forsvarsarbejde..

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

I lydighed vil vi koncentrere os lidt om hurtighed og i særdeleshed hurtighed i apporterne. I gr. C vil vi mest koncentrere os omkring bevogtningerne og ellers bare nyde, at der ikke er så meget at rette op på, når nu hunden snart nærmer sig de 100 mrd.... (Penti fyldte 8 år 14. juli 2015). Stor tak skal lyde til vores fodersponsor Olivers samt dbj petfood, Taastrup Hundesvøm som igen i år har gjort det muligt for VMholdet at benytte bassinerne helt gratis i bestræbelserne på at få hundene i form samt mit træningsteam for konstant og hele tiden lade mig vide, at træerne ikke vokser ind i himlen :) Håber at se mange danske tilskuere ved VM i Finland...


Thorsten Kleven med Jabina Diesel Mit navn er Thorsten. Jeg er gift med Karin, der er jagtrytter, og sammen har vi sønnen Theis, der i mange år dyrkede karate, så vi er vel det man kalder en aktiv familie. Jeg har brugt en del år på lokalt kredsarbejde som brugshundemedlem og formand for samme, nemlig kreds 4 Roskilde. Jeg har været dommeraspirant samt siddet i brugshunderådet for Schæferhundeklubben. Jeg har trænet hund i mange år, deltaget ved en del Danmarksmesterskaber med forskellige hunde, og tidligere været reserve på det danske landshold med tidligere hund.

Med Jabina Diezel har jeg vundet DKK-IPO-1 DM, deltaget ved en del udtagelser, og også vundet et par stykker. Faktisk var Diezel og jeg på pallen 3 ud af 4 gange ved de udtagelser vi deltog i, i både 2012 og 2013 og 3 ud af 3 i 2014. Ved udtagelserne, vi deltog ved frem til DM 2015 blev det til to pladser som nr. 3 samt en gentagelse af sidste års udtagelse i Roskilde 2014 en plads som nr. 1. En plads som nr. 5 ved DM banede vejen for hattrick. Diezel skal som ikke mange før, deltage ved sit tredje WUSV-VM i træk, kun 6 år gammel. Nr. 3 ved DKK IPO 3 DM 2013, gav adgang FCI VM 2013, hvor det blev til en plads i top tyve og den 7ende bedste schæferhund i verden. Jabina Diezel og jeg har dannet makkerpar, siden han blev 8 uger, hvor jeg hentede ham. På vejen hjem stoppede vi og gik de første spæde hvalpespor. Det var i april 2009. Sådan blev jeg ved to gange dagligt det første år, to spor hver gang. Så efter et år var der mere end tusind spor i næsen på Diezel. Jabina Diezel er en utrolig driftig og arbejdsivrig hund. Jeg kan vist godt uden at træde nogen over tæerne sige, at han er langt over det normale. Det har været en udfordring ud over det normale, for det kan være rigtig svært at nå indlæring med en hund, der kører så højt. Når det så er sagt, så er det klart den type hund der tiltaler mig mest, for det er så tydeligt, at han elsker at være på banen. Når jeg skriver at vi har brugt så meget tid med spor, er det fordi jeg rigtig godt kan lide den del. I forhold til B og C-træning er det en del mere moderat. Jeg er en del af et fast team, hvor vi to gange ugentligt mødes og hjælper hinanden, og jeg er dette team dybt taknemlig, for uden deres støtte, råd og hjælp, havde alle disse oplevelser ikke været mulige. Så det er med stolthed jeg vil gå på banen som repræsentant for Danmark ved dette års verdensmesterskab i Finland.

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 27


Schæferhundeklubben for

Danmarks Træneruddannelse Træner – en lidenskab – en livstil For alle trænere må det være ambitionen at varetage opgaven som træner bedst muligt.

Når der tales om trænere, så menes der trænere, trænerføl og figuranter.

Gennem deltagelse på Schæferhundeklubben for Danmarks Træneruddannelse tilegner du dig viden om hundeadfærd, indlæringspsykologi, motivation, samt kommunikation og formidling.

Det er en frivillig uddannelse og det er ikke et krav, at du skal have en træneruddannelse, for at fungere som træner eller figurant i din kreds.

Viden og værktøjer fra Træneruddannelsen vil sammen med dine erfaringer fra det praktiske arbejde med hund og hundeførere give dig vigtige kompetencer, som du kan udnytte i mange forskellige sammenhænge.

Medlemmer af specialklubber under DKK kan ligeledes deltage i Schæferhundeklubben for Danmarks kurser. Er du medlem af en specialklub under DKK deltager du på lige fod med Schæferhundeklubben for Danmarks medlemmer, men dog med det forbehold, at i tilfælde af overskridelse af max. antal kursister, vil medlemmer af Schæferhundeklubben altid have forret til deltagelse.

En træner skal gerne være i besiddelse af grundlæggende viden om hundeadfærd, indlæringspsykologi og forståelse for de særlige udfordringer der opstår, når du skal lede, organisere, inspirere, kommunikere og samarbejde i dit virke, som træner for en gruppe hundeførere – evner som efterspørges overalt i samfundet og som gerne skulle være en del af Schæferhundeklubben for Danmark.

Krav til uddannelsesforløbet

At være træner er derfor en sjælden og god kombination af hundetræning, personlig udvikling, sjove oplevelser og spændende udfordringer. Som så mange andre vil du opleve, at det at være træner kan være en lidenskab – en livsstil, der beriger vores dagligdag – både, som elev og/eller træner.

Uddannelsen er bygget op således, at du skal have deltaget i et grundkursus, som danner grundlaget for Træneruddannelsens basismoduler. Træneruddannelsen kræver, at du gennemfører modul 1, hvorefter du er berettiget til at deltage i de resterende moduler. Modul 1 danner et solidt grundlag for forståelsen af emnet ”motivation og amarbejde”, hvilket er nødvendigt for optimalt udbytte af de øvrige tre moduler. Modul 2, 3 og 4 kan herefter gennemføres i den rækkefølge, som du selv føler passende for dig.

Modulerne beskæftiger sig med følgende emner:

Træneruddannelsens grundmoduler Schæferhundeklubben for Danmark har i 2014 udvidet kursusmulighederne for samtlige medlemmer af foreningen, idet der er udfærdiget en egentlig Træneruddannelse. Træneruddannelsen bestående af fire grundmoduler. Disse fire grundmoduler danner basis for en senere specialisering, hvor du tilbydes en overbygning i form af tilvalgsmoduler, med særlig fokus på spor, lydighed, gr. C, hvalpe, familiehund bl.a.

Modul 1 – motivation og samarbejde. Modul 2 – indlæringspsykologi. Modul 3 – problemer på træningspladsen og stress. Modul 4 – kommunikation og undervisningsteknik. Basismodulerne afsluttes med en skriftlig prøve, der sendes til uddannelsesudvalget, hvorefter en bestået prøve giver adgang til tilvalgsmodulerne.

Basismodulerne omfatter hver ca. 7 timers undervisning og beskæftiger sig, som navnet antyder, med grundlæggende emner, som alle trænere bør have kendskab til.

Skræddersy din uddannelse – tilvalgsmoduler

Tilvalgsmodulerne omfatter hver ca. 7 timers undervisning og behandler specifikke tekniske aspekter, der hæfter sig til den enkelte disciplin.

Ønsker du at deltage i de efterfølgende tilvalgsmoduler kræver det, at du har gennemført alle 4 moduler og bestået den skriftlige prøve. Prøven tager udgangspunkt i det undervisningsmateriale, som du tilsendes pr. mail efter hvert modul.

Hvem kan deltage? Træneruddannelsen er rettet mod de medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark, der varetager en trænerfunktion i deres kreds.

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Du behøver ikke at færdiggøre uddannelsen indenfor en given periode. - Men du kan på den anden side vælge, at søge målrettet mod at afslutte uddannelsen og derved få adgang til tilvalgsmodulerne, hvis du har ambitioner om dette.


Træneruddannelsens basismoduler sikrer dig en grundlæggende viden om hund, træning og formidling. Denne grundlæggende viden gør dig i stand til at forstå og formidle tilvalgsmodulernes indhold. Når Træneruddannelsen er bestået, lægger Schæferhundeklubben for Danmark op til, at du som træner selv har ansvaret for din egen uddannelse. Når du er klar til, at deltage i tilvalgsmodulerne er der ikke nogen bestemt rækkefølge eller obligatoriske moduler, som fastlægger vejen for dig. Det store spørgsmål er så: Hvor skal man starte? Hvad skal man begynde med? Det korte svar vil være, at du skal tage udgangspunkt i dit aktuelle behov. Hvilket hold er du træner for? Hvilket emne vil du derfor have størst nytte af at vide mere om netop nu? Dit behov for uddannelse som træner kan også hænge sammen med din funktion - ansvarlig træner eller hjælpetræner - og din erfaring som hundefører og træner. Schæferhundeklubbens for Danmarks Træneruddannelse har den kvalitet, at du kan gennemgå tilvalgsmodulerne i det tempo og den rækkefølge, der passer dig, så du løbende kan forny din viden og opnå ny inspiration. En anden væsentlig ting - du kan vende tilbage igen og igen. Der er frit valg. Værsgo at gå i gang.

Registrering af kursusforløb Samtlige kurser skrives i Schæferhundeklubben for Danmarks Kursushæfte samtidig med, at sekretariatet registrerer hvert kursus, du har deltaget i. Det er vigtigt, at du er i besiddelse af dit kursushæfte og det medbringes til samtlige kurser afholdt af Schæferhundeklubben for Danmark. Kursushæftet fungerer, som dokumentation for din deltagelse i grundkurset, samt Træneruddannelsens basismoduler og tilvalgsmoduler.

Tilmelding til Træneruddannelsen Træneruddannelsen slås op på Schæferhundeklubben for Danmarks hjemmeside under Kurser/kalender, hvor du automatisk åbner op for tilmeldelsen, ved at udfylde tilmeldelsesskemaet I forbindelse med tilmelding til det enkelte modul er det vigtigt, at du opgiver din egen mailadresse således, at sekretariatet kan sende dig de nødvendige kursusoplysninger samt kursusmateriale.

Betaling pr kursusmodul Pris for deltagelse pr. modul i Træneruddannelsen er kr. 400,Der skal særligt gøres opmærksom på, at mange kommuner yder tilskud til uddannelse af trænere og det kan anbefales, at din kreds søger om tilskud til din deltagelse. Der er dog forskel på de enkelte kommuners tilskudsordninger, idet der ikke er ens retningslinjer for tilskud til uddannelsen. Det skal nævnes, at du selv er ansvarlig for indbetaling af kursusgebyret og du først er registreret på kurset, når sekretariatet har modtaget din betaling. Schæferhundeklubben for Danmark byder dig hermed velkommen til Træneruddannelsen. Har du yderligere spørgsmål til Træneruddannelsen, bedes du rette henvendelse til ……….

Anden uddannelse i Schæferhundeklubben for Danmark Ønsker du ikke at uddanne dig som træner, så tilbyder Schæferhundeklubben for Danmark dig hundeførerkurser. Hundeførerkurserne henvender sig til alle medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark. Hundeførerkurserne er en del af det gamle kursuskoncept og foregår i en kreds under Schæferhundeklubben for Danmark.

Tidspunkt for afholdelse af Træneruddannelsen

Kravet for deltagelse i et hundeførerkursus er, at du har deltaget i et grundkursus.

Schæferhundeklubben for Danmark afholder årligt en Træneruddannelse på Sjælland og en Træneruddannelse vest for Storebælt. De to uddannelsesforløb planlægges fra efteråret og hen over vinteren, hvor modul 4 forventes afsluttet inden maj måned. Det er frivilligt, om du ønsker at deltage øst eller vest for Storebælt.

Hundeførerkurserne fokuser på den enkelte hundeførers behov for spor, lydighed, gr. C og hvalpetræning, samt uddannelse som prøveleder.

Instruktører på Træneruddannelsen Træneruddannelsens instruktører er særligt udvalgt af Schæferhundeklubben for Danmarks Uddannelsesudvalg. Instruktørerne udvælges på baggrund af deres teoretiske viden og praktiske erfaringer som både hundefører og træner.

Ved ønske om afholdelse af hundeførerkursus, bedes der rettes henvendelse til brugshunderådet/uddannelsesudvalget for nærmere information og aftale.

Mvh. Uddannelsesudvalget

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 29


Hovedavlssk Tekst og fotos: Randi Salzwedell Årets HAS var henlagt til arealerne omkring Kløvermarkens Idrætsanlæg, og det var Kreds 38 Haderslev, der var trukket i arbejdstøjet for at levere et fortrinligt arrangement. Allerede i tiden op til HAS var informationsniveauet højt. Hjemmesiden blev løbende opdateret med oplysninger om camping, dommere, tidsplan, forplejning mv. Dette blev så suppleret med oplysninger igennem Facebook, som jo efterhånden må anerkendes for at være et hurtigt voksende socialt medie, hvor mange informationer hurtigt kan komme rundt, og hvor deltagerne løbende kan kommentere og komme med egne indlæg og billeder. Fredag kl. 10 åbnede campingpladsen, som stille og roligt blev fyldt godt op med alverdens godtfolk og deres firbenede venner. Kl. 16 startede standmønstringerne i respektive ringe, og også denne øvelse forløb nogenlunde uden de store udfordringer. Dog blev der lidt ventetid i brugsklasse hanner, da træning med HAS-figuranter startede klokken 18, da dommer og AR-formand René Jørgensen ikke kunne præstere at være to steder på én gang. Et manglende telt på banen gav nogle udfordringer for figuranter og hunde, her måtte der tages hurtige beslutninger. Ifølge tidsplanen var der planlagt træning med HAS-figuranter kl. 18-20 og træning

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

med egne figuranter kl. 20-22. To timer til over 40 hunde er bestemt ikke særlig meget, hvis man både vil lave kort og langt arbejde til træningen med HAS-figuranter, og igen var det dem, som var kvikke nok til at komme først, som også kunne nå at få træningen. Det er naturligvis ærgerligt, at alle ikke kan nå at benytte sig at tilbuddet om træning, men i stedet for at kaste skyts efter arrangørerne, så skal man også se på hundeførerne, som til tider tog sig urimeligt meget tid på banen og dermed ikke efterlod meget tid til de resterende. Såfremt der fremadrettet kun er to timer, skal der også være styring på, så alle kan nå samme tilbud. Måske i form af forhåndstilmelding, så der er en rækkefølge, og hundene ikke skal være med til at stå i kø… Traditionen tro var Mod og Kampdrift da også en disciplin, der tiltrak rigtig mange tilskuere. For der jo nu engang her, at brugsklasserne skal vise deres værd på brugssiden, og som Jyske Vestkysten så smukt beskrev det, kan det kræve en del at lære sin hund at hoppe og bide…! Peter M. Larsen havde påtaget sig opgaven at dømme i år, og det var en til tider udfordrende opgave. Der var i år dog en synlig forbedring at se på banen. Det gælder ikke kun i Gruppe C, men også i ringen søndag, hvor de fleste løb fri ved fod uden de store problemer. Kun to hanner klarede ikke kravene, og der blev uddelt en del både 4 og 5 taller. Og havde der været en pokal for mest underholdende hund, så er jeg ret sikker på, at den var gået til Grænsens

”Dronningen” i selskab med landsformand Poul Meineche.

Toby, som efter det lange stop kom i tanke om, at der da var en figurant mere, hvorefter han satte kurs mod teltet, fandt Mikkel Carlseng og stjal hans ærme. En øvelse som udløste flotte klapsalver fra publikum. Forinden da havde broderen Grænsens Torpedo just præsteret et hamrende flot stykke arbejde til 5-5, som søndag også udløste pokalen for bedste gruppe C hos hannerne. I øvrigt er det helt sikker også værd at nævne, at Græn-


sens Torpedo blev standmønstret, stillet i Gruppe C, travmønstret og løbet fri ved fod af samme fører, som også er hundens ejer. Det er altså bemærkelsesværdigt. Hos tæverne var der også bedring at spore – dog er der stadig plads til forbedring. 5 tæver klarede ikke kravene, og ellers lå gennemsnittet omkring 3-3 i point. Der var dog enkelte, som virkelig skinnede igennem, og blandt disse var især Haus Lintz Gogo, som især bragede igennem på det lange arbejde og blev belønnet med 4-5, hvilket også var nok til at hive pokalen for bedste Gruppe C hos tæverne hjem om søndagen. Med et veloverstået stykke arbejde i Gruppe C, som Paw Andersen og Mikkel Carlseng i øvrigt i flot stil lagde krop til, var det tid til den officielle åbning af HAS 2015. Ulla Hansen tog mikrofonen blot for at mane til stilhed, hvorved publikum kunne høre sirener i det fjerne. Ind på pladsen kom to motorcykelbetjente og en stor flot Mercedes, som efter sigende skulle indeholde selveste dronningen. Der blev sunget nationalsangen, mens

Der var flot omtale i Jyske Vestkysten og TV2-Syd var også forbi og lavede et flot indslag.

kuet 2015

kortegen tog en runde i ringen. Og underholdende var det da bestemt også, da der blev holdt tale, røget smøger og uddelt ordener i bedste humoristiske stil. HAS 2015 var hermed erklæret åbent! Første klasse i ringen var 4-6 mdr. tæver efterfulgt af hanner. En meget diskuteret klasse, da den ikke som sådan er en del af avlsarrangementet, men en mulighed for at opdrætterne kan opfordre deres hvalpekøbere til at komme og deltage ved et hovedavlsskue, og opleve stemningen. Men hvad der skulle være et hyggeligt indslag, er blevet en ligeså konkurrencepræget del, hvor disse meget unge hvalpe blive handlet af fremmede løbere, og hvor konkurrencen er højsædet. Ikke helt som det var tiltænkt… Deltagerantallet var i år oppe på 260 hunde ud af 303 tilmeldte, hvoraf antallet af de langstockhårede stiger. Ikke voldsomt, men nok til at der i nogle af klasserne var plads til lidt sund konkurrencen. Det høje deltagerantal gav nogle rigtig flotte klasser, og flere af

dem fik den tyske dommer Margit van Dorssen glæden af. Startende med 6-9 mdr. tæver, hvor der var ikke færre end 37 hunde i ringen. Dette gav lidt forsinkelser i tidsplanen, men tilskuerne var dog alligevel tålmodige nok til at blive og se de to flotte afkomsgrupper efter henholdsvis Team Marlboro Kamiah og Laban vom Emkendorfer Park. Herefter var der standmønstring af de fem opdrætsklasser, som var færdige omkring kl. 17.30. Dette levnede ikke megen tid til hverken deltagere eller arrangører, da kammeratskabsaftenen skulle skydes i gang kl. 19. Igen havde Kreds 38 været på hårdt arbejde, og der var hentet rigtig mange flotte sponsorpræmier ind. Blandt andet kunne man vinde et dobbeltbur og 100 kg. foder. Café Alice Springs stod hele weekenden for den absolut fortrinlige forplejning, og kammeratskabsaftenen var ingen undtagelse. Hver gang man købte drikkevarer, fik man en eller flere lodsedler (jo flere procent – jo flere lodsedler), og der blev løbende trukket vindere. Det var jo i teorien en rigtig god idé – dog med risiko for, at den

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 31


De langstockhårede savner stadig større konkurrence i de forskellige klasser.

med flest lodsedler sidst på aftenen ikke var i stand til at se tallene på dem… Det kunne have været rigtig spændende at have udstyret Alice med en skridttæller, for jeg tror at hun på den aften løb et maraton, og talte man hele weekenden med, var det nok nærmere to. Der blev spist til sidste krumme var støvsuget op, og herefter blev der festet og hygget i bedste stil. De fleste dog med tanke for, at yngste klasse tæver var klar til travmønstring kl. 8 den følgende morgen…! Og der var da også et par klatøjede personager at spore rundt om på pladsen, men ikke noget der havde nogen som helst indflydelse på konkurrencen i ringen. Vejret var igen lige tilpas. Altså hvis man var tilskuer og sad med noget koldt at drikke i hånden. Ikke hvis man var hund og sad i en bil. Det kan igen kun understreges, hvor dybt kritisabelt det er, at

man gentagne gange i højtalerne er nødt til at nævne, at der er hunde i varme lukkede

biler, og at der skal trues med smadrede ruder førend der bliver reageret. Når solen skin-

Hvalpene var i skarp konkurrence, og handlerne gjorde deres bedste.

Opdrætsklasserne her ført an af Kennel Vennebjerg

32 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5


Brugsklasse tæver. Fra venstre VA Team Paka’s Java, VA Team Marlboro Tasha, VA Wildmarkens Best Seller og VA Noraja vom Merkur-Stern.

ner, bliver der varmt i bilerne. Det er ikke noget nyt overraskende for nogen – det burde det i hvert fald ikke være. Det eneste lille kritikpunkt man måske kunne nævne omkring Kreds 38’s ellers pletfrie arrangement er, at der var mangel på ordentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed og skygge. Det kan være nærmest umuligt at skaffe for enhver arrangør, men det er virkelig vigtigt at få prioriteret i planlægningen. Det og så var der nogen, der nævnte toilet- og badeforhold for campisterne. Der var vist et par stykker, der lærte hinanden lidt bedre at kende, end de egentlig havde lyst til… I brugsklasserne stillede i år 21 tæver og 21 hanner til travmønstring. Der blev uddelt 4 Avlsklasse VA i hver klasse. Vinder af brugsklasse tæver blev den yderst velgående Team

Marlboro Tasha (3-3), som gik på fløjen fra start til slut, og det samme gjorde vinderen af brugsklasse hanner Laban vom Emkendorfer Park (4-5). Nærmere beskrivelser af hundene vil jeg overlade til dommerne af klassen, og disse kan læses i årskavalkaden i november.

Samlet set må man konkludere, at Kreds 38 Haderslev godt kan håndtere et arrangement i den liga, som HAS er. De gjorde det til et stort fortrinlig med pil opad, og rosen kom både fra dommere, deltagere, tilskuere og vælter i skrivende stund stadig ind på facebook.

Der var fyldt helt op med feststemte mennesker til kammeratskabsaftenen.

Standbilleder til årskavalkaden Hold øje med klubbens hjemmeside. Her bliver det offentliggjort, når standbillederne fra PAKA Foto er klar til gennemsyn. Vær opmærksom på, at der kun er taget standbilleder af Top 10!!! Har din hund fået en placering derunder, eller ønsker du ikke at bruge PAKA’s billede, skal du selv fremsende et andet på mail redaktoer@schaeferhund.dk SENEST 1. OKTOBER!!! Billedet skal være i ordentlig opløsning – dvs. noget der er downloadet fra en hjemmeside og fylder 84 kb dur ikke…! Redaktøren

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 33


LD-skue i Bad Barmstedt Bad Barmstedt er en lille hyggelig by i Landesgruppe 1 Schleswig Holstein. Her afholdes hvert andet år et Landesgruppe Schau på kredsens træningsplads noget udenfor byen på Pinneberger Landstrasse. Det er et populært skue, hvortil også mange danskere både udstillere og tilskuere finder vej. Arrangementet er også et besøg værd. For det første er det en rigtig hyggelig og afskærmet plads med et fint klubhus. Så er der også altid solskin og varmt, maden er fortrinlig, og kredsens kvinder demonstrerer deres suveræne evner til at bage kager. Så rammerne er på plads. Men også hundemæssigt er der noget at komme efter. Her dømmer hver gang nogle af de dommere, der skal dømme på BSZS, og det trækker selvfølgelig interessante hunde til. I år dømte Bundeszuchtwart Lothar Quoll de to ældste hanklasser, Johann Mayer dømte yngste hanner og hvalpe hanner, og Wilhelm Nordsieck dømte alle tæverne. Hernede er der ofte tale om en lidt sindig start, og der gik over ½ time inden hvalpeklasserne kom i ringen. Det er værd at lægge mærke til, at i Tyskland har man et andet syn på hvalpeklasser end her i landet. Dels er der kun tale om aldersklassen 9-12 mdr. i modsætning til os, der går helt ned til 4 mdr., og dels er disse klasser altid meget små, hvor vi jo er vant til, at hvalpeklasserne ofte er de største. Det var især synligt på dette års HAS, hvor aldersgruppen 6-9 mdr. var skuets suverænt største klasse! At det er blevet sådan, kan nok have flere årsager. Man kan jo se på et kombiskue som et klubarrangement, hvor medlemmerne samles om en fælles interesse, og hvor dyrene kan erhverve sig ringrutine, men hvis man ser på det, som det oprindeligt var tanken, at et skue var et avlsarrangement, hvor man også bedømte dyrene som avlsdyr, så skal man passe på med at tillægge hvalpeklasserne for stor betydning. Der er stadig en lang vej at gå for de små, og meget kan æn-

34 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

dre sig under en udvikling. Jeg husker fra gamle dage en han som Baron v.d. Burg Wilbringen, der en overgang var særdeles populær som avlshan. Når hans hvalpe viste sig i de første klasser, imponerede de ved deres fremtræden, det var små færdige modeller, som charmerede ved deres stramhed og linjer, men ofte viste det sig, at de ikke slog til men kom til at mangle betydelighed som voksne. Det kan dog også vise sig, at det smukke førsteindtryk i mange tilfælde holder. Det var en hund som Eroson v. Messebau et eksempel på. Hans hvalpe var som små meget indtagende at se på, og mange af dem gennemgik en heldig udvikling og stod distancen som voksne. Hvalpeklasserne her i Barmstedt var på henholdsvis 4 og 3 altså ganske små. I tæveklassen gik to halvsøstre efter Yoker v. Pendler foran. Et par særdeles velsnittede og velgående, meget lovende unge hvalpe. I hanklassen gik en dansk hund Hekami Ener. Han var nummer 4 på HAS, her blev han nummer 2. En meget tiltalende hanhvalp efter Laban v. Emkendorfer Park. Endnu et stk. Labanafkom kunne vi se i yngste klasse tæver, det var Walkini’s Raja. Hun var med i 9-12 på HAS, hvor hun blev SL 2. Her i Barmstedt kunne hun hævde sig på tredjepladsen. Laban har haft en del parringer i Danmark, men her kunne han ikke møde med mere afkom, hans hvalpe er endnu for unge. I Danmark kunne han til gengæld stille en fin afkomsgruppe fortrinsvis af dyr i alderen 6-9 mdr. Hans hvalpe er velsnittede og velvinklede med gode bevægelser, og de viser frisk optræden. Nu bliver det spændende så at afvente, hvordan de udvikler sig. Det er jo som regel brugsklasse hanner, der afventes med mest spænding, selv om der også her er en tendens til, at de ”store” hanner kun vises i begrænset omfang. Det gjaldt

til en vis grad også Barmstedt, hvor klassen var på 15 hanner. Ikke noget stort tal i forhold til tidligere tiders skuer men acceptabelt, det er jo tæt ved landets nordlige grænse, men der var en absolut præsentabel top. I spidsen gik  VA Pacco v. Langenbungert. Han er jo en gammel bekendt, men man bliver ikke træt af at se på ham. Han har altid en meget flot præsentation, liv, udstråling og gangvilje præger ham, så man næsten glemmer, at han har begrænsninger i sit fremgreb, og det indvirker selvfølgelig på den ellers dy-


namiske bevægelse. Pacco har jo nu nogle år på bagen, men han kunne også møde op med præsentabelt afkom. I brugsklasse tæver, som var på 9 hunde, var de tre efter Pacco. Nummer 1 Sina a.d. Seevetaler Grund var en værdig vinder med kraft og betydelighed. Også nummer 4 og 5 var efter Pacco. I unghunde klasse hanner gik Paccosønnen Faust v. Hülsbach på andenpladsen, han var sg 11 på det seneste BSZS, han har desuden 2 højtplacerede søstre. Han er en smukt pigmenteret og harmonisk ung han.

På andenpladsen i brugsklassen gik Pepe v. Kuckucksland. Han er efter Fulz di Zenevredo og dermed et barnebarn af Furbo degli Achei. Pepe står helt i faderlinjens type, stor og kraftfuld med harmoniske bevægelser og smukt pigment. På dagen var han lidt halt, hvilket hæmmede ham lidt. Han har aldersmæssigt endnu til gode at møde med afkom af betydning, men linjen var repræsenteret af en søn af Fulz. Det var Macho v. Lamorak, som var vinder i unghunde klassen. Han var sg 6 i yngste klasse i Nürnberg og en fin repræsentant for linjen.

les veludviklet, velsnittet og velgående han med et godt pigment. Han er efter Yankee v. Feuermelder.

Efter Pepe kom Vaiko v. Suentelstein. Han er efter Fred v. Rumbachtal og står i en lidt anden type. Han er en udtalt strakt hund med særdeles lange og smidige bevægelser. Hans store pels falder i øjnene. Som nummer 6 i klassen gik en halvbroder, også efter Fred, det var Happy de Zitan de Arco. Han har gode proportioner, er godt pigmenteret og velgående. Han er ung og mangler endnu den sidste udvikling. Han deltog på det danske HAS men kom for tæt på figuranten og måtte derfor udgå.

Den største klasse på skuet var unghunde klasse tæver, som Nordsieck jo også skal dømme på dette års BSZS. Her var 23 tilmeldte. Vinderen af klassen var Quendolina v. Amur, moderen  VA Kaleya v. Amur er en datter af Paer v. Hasenborn, Faderen Gomez v. Externstein fører tilbage til Zamp v. Thermodos. en meget kraft- og substansfuld tæve med et lidt kort kryds. Min favorit gik på andenpladsen, det var en italiensk hund Reina IV di Ca San Marco. Hun fører Vegas på fadersiden og Enosch v. Amasis på modersiden. En særdeles harmonisk og velsnittet tæve dertil meget velgående. I denne klasse faldt også nogle Yoker v. Pendler – børn i øjnene. De er af tiltalende type med harmoni og gode bevægelser. Den bedst placerede blev Chessy Kaizen, der blev sg 3. Også Landos Quartier Latin, der gjorde sig bemærket med sin afkomsgruppe på sidste års BSZS, havde et par gode døtre i denne klasse.

Som nummer 4 kom Nex v. Osterberger-Tal. Han var nummer 6 i unghundeklassen på BSZS sidste år, og også han fremtræder endnu som en ungdommelig hund. Han er dertil præget af en tiltalende vitalitet og gangvilje og viser en flot præsentation. Smukt pigmenteret, lidt kort i underbrystet. Han er et barnebarn af Paer v. Hasenborn. Endelig på femtepladsen Polo v. Arlett, som blev AVKL 4 på vores HAS. Polo er en særde-

I yngste klasse hanner var toppen domineret af et par halvbrødre. Det var Optimus og Mark v. Pendler. Deres far Arre v. Hühnegrab står klart i erindringen fra sidste års BSZS, en imponerende, kraftfuld, stærkt pigmenteret ung han med en udtalt stærk overlinje. Han forsvandt umiddelbart efter skuet i Nürnberg til Sydamerika men nåede altså at efterlade sig et par næsten lige så imponerende sønner, hvor især Mark står i faderens tegn.

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 35


Marks mor er Corsika v. Pendler, som i en helt usædvanlig grad har vist gennemslagskraft, det gjorde hun også her, for hun er nemlig ikke bare mor til Mark, hun er også mormor til Optimus. Så man kan vist godt sige, at opdrætteren Wolfgang Meinen skød papegøjen, da han hentede moderlinjens ophav danske Team Pa-

36 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

kas Daria til Tyskland. Arre havde desuden endnu en søn i klassen. Det var sg 9 Voodoo v. Frankengold. Et par gode hanner fulgte efter og hævdede sig, selv om det var svært at komme efter en sådan top. Det var Jeff du Sellenthal efter Hugh v. Eichenplatz og Kranichzug Oscar efter Yuri v. Osterberger-Land. Oscar er som sin

fader en strakt hund. I samme klasse sås vinderen fra yngste klasse på HAS Pablo v. Nordteich, her blev han sg 11. Som sg 13 gik toeren fra vores HAS den svenske Schezzheims Tzar. Yngste klasse tæver, var ikke stor blot 7 hunde og heraf var de 3 danske. Foruden


førnævnte sg 3 Walkini’s Raja gik Team Marlboro Oline som sg 2. Hun er efter Djambo v. Fichtenschlag og Team Marlboro Kamiah. Hun var sg 3 på HAS, en harmonisk type, der falder godt i tråd med de mange gode tæver fra denne kennel.

Endelig kom Pacco datteren Edith de AlMalaki på sjettepladsen. Klassen var ikke stor men med en god top. Vinderen Vanta v. Absela Samstag er en datter af Schumann v. Tronje og står i samme smukke type som faderen, som også andre steder har vist sin evne til at sætter sin type igennem.

125 hunde var tilmeldt, og selv om det gik lidt trægt med at komme i gang, var skuet afviklet i pæn tid ved firetiden. Endnu et vellykket skue i Bad Barmstedt. Arne Bak Rasmussen

Fotos ved Jeanne Granslev

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 37


Danmarks bedste

begynder B Danmarks bedste Beg. B blev afholdt lørdag den 20. juni med strålende vejr og det hidtil største antal deltagere – 39 hf og hunde havde tilmeldt sig arrangementet. Tusind tak for jeres opbakning til vores arrangement. I viste rigtig flot hundearbejde og niveauet var højt. I havde styr på programmet, og det virkede som om der også var kontrol på nerverne. Det var en fornøjelse at være sammen med jer. I de seneste år har der været 20-25 hf tilmeldt vores arrangement og kredsen er altid lidt nervøs for, om der nu kommer nok tilmeldinger, da mange vælger at melde til ret sent. I år nåede vi slet ikke at blive nervøse, for da online tilmeldingen åbnede kom tilmeldingerne i en lind strøm. Desværre trækker Beg. B ikke mange tilskuere til og det er ærgerligt, for de nye hf viser faktisk rigtig flot lydighed sammen med deres hunde, og der er hf og hunde i alle aldre.

38 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Det er vigtigt for vores klub at der også vises interesse for vores nye hf og deres ”lave” prøveniveau. Vi har alle været nye hf engang!! Vi skal respektere, at alle ikke vil træne IPO, deltage i DM osv.. Schæferhundeklubben for Danmark skal indeholde hele bredden, hvis den vil bestå.

Så længe der er en kreds 12-Aarhus, så længe vil vi afholde Danmarks bedste Beg. B, og når vi byder velkommen lørdag den 18. juni 2016 vil det være vores 16’ende Danmarks bedste Beg. B, og det glæder vi os til at afholde Personligt kontakter jeg hvert år de kredse og opdrættere, der har et medlem eller opdræt med til vores arrangement for at spørge om tilsagn til et sponsorat – det er fantastisk så positivt jeg bliver mødt. TUSIND TAK til jer, I er så meget med til, at vi kan lave et rigtig flot præmiebord på dagen.

Janne Alholt Formand


Det ”lille” DM Mange trækker et overbærende smil, når man taler om DM for begynder B. Det skal man bestemt ikke. Jeg havde i år fornøjelsen at skulle dømme dette års lille DM. Det lille DM blev i år, med 39 tilmeldinger, det største begynder B-DM rent deltager mæssigt i Schæferhundeklubben. I en tid med tilbagegang, så var dette særdeles positivt at opleve. Dette DM har det hele. Der er fælles indmarch, hvor alle går ind med fanen forrest. Der er atmosfære så det syder, og så er der ikke mindst et rigtig medlevende publikum. Der er markeret til hundeførerne, hvor og hvordan de skal placere sig, inden de skal på banen.

Sponsorer: Alt er tilrettelagt til mindste detalje, og det gennemføres på samme vis, og med den samme præcision, som tilrettelæggelsen giver indtryk af. Det er en rigtig god oplevelse at være en del af dette arrangement. Jeg kan kun ønske kreds 12 tillykke med et rigtig flot arrangement, en dejlig oplevelse og en dejlig tradition, som kredsen har skabt.

Gunner Jensen Dommer

Kreds 2-Amager Kreds 6-Frederikssund Kreds 11-Randers Kreds 13-Kolding Kreds 14-Herning Kreds 16-Aalborg Kreds 25-Nordfyn Kreds 29-Tølløse Kreds 31-Skive Kreds 43-Hvidovre Kreds 44-Esbjerg Kreds 59-Grindsted Kreds 62-Vallensbæk Kreds 63-Hobro Kreds 65-Skanderborg Kreds 67-Jammerbugt/Åbybro Kreds 70-Fredericia Kreds 71-Grenå Henning G. Rasmussen Kennel Adler See v/Lizette Jørgensen Kennel Amager v/Linda og Steen Pedersen Kennel Calippo v/Susanne og Søren Jensen Kennel Cutulus v/Mia Oest Olsen Kennel Egon v/Egon Mærsk Kennel Froulund v/Dorthe og Thomas Froulund Kennel Haus Lintz v/Vibeke & Per Jørgensen Kennel Kiami v/Poul og Kirsten Granslev Kennel Satoris v/Karsten Sonne Kennel Smed v/Irene Thygesen og Jacob Smed Kennel Smedebakken v/Loni og Allan Jørgensen Kennel Snested v/Helle og Bjarne Kristensen Team Canone v/Emil Mærsk Team Otkjær v/René Otkjær Team Paka v/Ulla Hansen Royal Canin

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 39


Danmarks bedste

begynder B Så kom dagen den. 20 juni 2015 hvor hele familien skulle stille til Begynder B-DM. Vi var spændte, da vi begyndte at køre mod Århus til Kreds 12. Men samtidig også rigtig fedt, da det var hele familien, som skulle stille til prøve. Vi vidste, der vil komme en del fra kreds 70, og selvfølgelig også fra Team Canone, så man kunne da mærke »presset« fra sine hundevenner. Nu er jeg heldigvis ikke særlig nervøs, når jeg skal ind med hund, så tiden gik med masser af hundesnak, og så er der bare en kanon god atmosfære, da alle er smilende og imødekommende. Men tiden gik, og jeg skulle ind med den første hund. Vi havde været lidt uenige ugen op til DM, altså hunden og jeg. Jeg havde også mest lyst til, at melde ham af to dage inden DM, for det kørte bestemt ikke. Nu er jeg ikke typen der giver så nemt op, så jeg sagde »hvad fanden«. Det gik da heller ikke, da hunden gik i mangelfuld og Gunner Jensen sagde »du skal vist hjem og træne lidt mere« ja jo måske tænke jeg. Det var bare at ryste skuffelsen af skulderne, og op på hesten igen, det er jo dyr, vi har med at gøre, så det er ikke altid, det går som vores hoved vil det. Tid til at slappe af og få en bid brød, inden man skulle ind igen. Så kunne man da i mellemtiden, også se de andre hundeførere. Tiden gik, på med vesten og ind til Gunner Jensen igen. Denne gang kunne jeg da mærke, at hunden/HF havde gjort et godt stykke arbejde. Vi fik, da også et F for vores præstation, det var bare super fedt. Så kunne jeg slappe af, men der gik ikke længe, så blev jeg rigtig nervøs, for så skulle min datter ind. Det er meget værre, end når man selv skal ind. Det gik rigtig godt, hun endte med SG og en super flot femte plads. Spændingen kom til til sidst, da vi skulle ind til præmieoverrækkelsen, da man ikke vidste

40 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

om man blev fire eller etter, der var jo givet fire F’er. Det er det mest fede, at stå til sidst og ikke ane om man har vundet, før anden pladsen bliver råbt op, og man står som sidste mand.

Tak til sponsorer for de flotte præmier.

Så blev der jublet.

Til sidst tak for det store fremmøde fra kreds 70 og Team Canone.

Der skal lyde en stor tak til kreds 12 for det flotte arrangement, der var styr på det hele og man følte sig godt tilpas.

Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til de andre hundefører, for det gode kammeratskab og den hyggelige atmosfære.

Glade hundehilsner fra Nina Vinter/Canone Alfina


Kreds 37’s yngste medlem Karoline sammen med Leri Diesel. Indsendt af Birgitte Kristiansen

Medlemmernes

s G-kuld på strand sdal tur A l ,d ne a en

6½ var de

mle uge ga . Foto: Vib ek e Ab il

shals Hirt rd, aa dg

K

Cartagena Luna. Indsendt af Karine Michelsen

PLETSKUD

Vibeke og Lime en sen sommeraften på stranden. Indsendt af Michelle Sønderbæk

Frederikke og Fie planlægger et langt venskab. Indsendt af Karin Jørgensen S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 41


af Xenia Kruse

Hvordan bliver jeg dygtig, til at træne hund?

Når ferien er slut Når sommerferien er en brugt ferie, har mange brug for, allerede at planlægge den næste ferie, så man har det at glæde sig til! Man kan også starte med at glæde sig over, at eftersommeren og efteråret betyder sporarealer! Nu høstes der på livet løs og de langhårede græsmarker forvandles til høballer, med og uden plast, kornmarkerne høstes og der efterlades stub. Nogle steder sås der med det samme, andre steder ligger markerne urørt hen. Det betyder, at der fra nu af kommer en masse mulighder for at gå spor, hvis man altså har en aftale med en bonde.

Sporaftaler Når man kører rundt i landet ser man de dejligste marker, som frister en til sportræning. Det er yderst vigtigt at få lov til at gå på marken, før du benytter den. Hvis du går på en mark hvor en anden hundemand har en aftale, så risikerer du, at bonden trækker denne tilladelse tilbage, fordi der blev gået ulovligt på hans mark. Det giver i det hele taget sporsporten dårlige kår, hvis der gås tyvspor rundt omkring i landet. Husk at din adfærd er reklame, god som dårlig for alle hundefolk i landet! Så hvis du ser en dejlig mark, så find ud af hvem der ejer den, og spørg om du må gå der. Får du nej, så respekter det, får du ja, har du måske fundet din helt egen spormark. Men har du en hvalp, eller en uerfaren hund, behøver du ikke andet end en fodboldbane eller en træningsplads til at starte op på.

At lægge spor Når man lægger et spor til hunden afsætter man fært, og denne fært følger hunden. Hundene har en utrolig god lugtesans, som blandt andet politi og militær gør megen brug af. I vores program skal hunden følge sporet ved at afsøge hvert fodspor, i roligt ensartet tempo.

Fært Man taler om 2 slags fært, dynefært og kildefært. Når vi går, og dermed også når vi går spor, afgiver vi en masse mikroskopiske lugtpartikler. Vi taber fx dele af hud og hår, og vores tøj og fodtøj afgiver også fært. Når vi

42 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

(15) går ud af sporet får vi også hvirvlet op i underlaget, og vi ødelægger plantemateriale, eller maser jorden sammen.

Dynefært Alle de løse lugtpartikler kalder vi for dynefært. Dynefærten ligger som en dyne over og omkring sporet. Det kommer naturligvis an på hvor meget vind der er, luftfugtighed, evt. nedbør, og underlagets højde, hvor hurtigt eller langsomt dynefærten forsvinder fra sporet, men man siger som hovedregel, at dynefærten forsvinder i løbet af 20-45 minutter. Lige når man lægger sporet er dynefærten størst, altså på sit højeste. Når vi går IPO-spor er vi ikke interesserede i at hunden følger dynefærten, vi ønsker at hunden skal gå efter kildefærten.

Kildefært I vores fodspor, sker udviklingen af kildefært. Vi ødelægger vegetationen, en masse mikroorganismer masses af vores vægt, og vi trykker jorden sammen. Alt dette medvirker til den kemiske proces der sker i vores spor, en nedbrydning, en forrådnelse. Det er denne lugt vi gerne vil have hunden til at følge, og det er denne lugt som er nøjagtigt der hvor vi har trådt. Kildefærten vil være der i mange timer, og aftager langsomt.

Fodsporene Hunden skal lære at følge fodsporene, og den skal lære at afsøge hvert enkelt fodspor i indlæringen, sådan så vi får et roligt, omhyggeligt og nøjagtigt sporsøg. Når vi lærer hunden at gå sporet er det derfor vigtigt, at den ikke springer nogle af de godbidder, vi har lagt, over. Det vil vise os, at hunden ikke afsøger sporet omhyggeligt nok. Du kan fx eksperimentere hvor mange dine skridt mellem godbidder skal være, for at du får et sporsøg med ensartet tempo. Der er mange som ønsker at kunne afsætte dybe fodspor i indlæringen, så kan hunden ikke se godbidderne på afstand, og den har ’hele hovedet’ nede i fodsporet for at afsøge det. Nogle lægger godbidden i hælen og andre i tåen, så du må prøve dig frem, og se hvad som virker bedst på din hund. Du skal altså huske hvordan du lagde sporet, og godbidderne, og du skal observere hvordan hunden reagerer på det. Det er ikke nok at I kommer hele vejen rundt, du skal arbejde på, at hunden går ordentligt spor. Et ordentligt sporsøg er effektivt – det vil sige at hunden søger, hele tiden, det er energisk – det vil sige at den ikke holder nogle pauser, det er nøjagtigt – det vil sige, at den bliver i sporet og ikke flakker rundt, det er roligt i tempo – så du kan følge med, og så den ikke misser knæk og genstande, når du når der til.

Knæk Når hunden kan gå roligt og omhyggeligt ligeud, er det tid til at lære den knæk, men vent ikke for længe. Knæk skal gerne være en naturlig del af sporsøget, så hunden ikke har lært, at spor bare går lige ud. Ved knækindlæring, kan du starte med at gøre hunden opmærksom på, at der sker en ændring på sporet ved hjælp af ekstra fært. Når hunden har lært at skifte retning, kan du gå i gang med at lave knækkene i mere og mere naturlig gang. Her er det vigtigt at du placerer det første fodspor i den nye retning, der hvor hunden forventer det skal være. Den vil have lært, at den skal finde et fodspor til højre, når den står i et fodspor til venstre. Det betyder, at for at du lægger et knæk korrekt, skal det sidste fodspor være fx et højre fodspor, hvis du


skal til venstre, og dit venstre fodspor, på den nye langside, skal have hælen der hvor hunden forventer det, bare drejet til den nye retning, og omvendt.

Genstande Når hvalpen skal lære genstande, er der rigtig mange måder at gøre det på. Man kan fx starte det op hjemme i stuen. Tag nogle forskellige genstandene, et krus med guf og evt. en klikker til hjælp, hvis din hund er ’klikket’. Sæt dig på gulvet sammen med hvalpen og læg en genstand på gulvet. Når hvalpen snuser til den klikker og roser du, dette gentages med forskellige genstande, indtil hvalpen har forstået det. Næste fase er, at sige ´’dæk´’, stille og roligt, når hvalpen snuser til genstanden, og du klikker og/eller roser først når den dækker, giver guf og tager genstanden. Hvis hvalpen ikke er skrap til dækkommandoen, kan du fx hjælpe den med hånden oven på genstanden, som du ellers ville hjælpe den til at dække. Prøv alle mulige forskellige genstande og det er meget vigtigt at sørge for at hvalpen er i forskellige positioner, i forhold til dig. Hunde lærer i billeder, og den skal jo ikke kun kunne dække, på genstanden, med front imod dig. Når den er god til genstandene hjemme, tager du dem med ud i verden. Du starter med at øve dem lige som hjemme i stuen. Når den kan det, lægger du dem på sporet. Første gang den møder en genstand og snuser til den, kan du klikke og/eller rose den, og derefter få den til at dække på genstanden mens den får sin belønning. Du giver den altså guf mens den ligger ned. Når du har gjort det nogle gange, så burde den begynde at lægge sig ned af sig selv, når den møder genstanden. Gør den ikke det, kan du hjælpe den med en kommando ’dæk’ når den snuser til genstanden. Når den ligger på genstanden, venter du længere og længere tid med at klikke/rose, og begynder at tage genstanden op inden belønningen. Det er vigtigt, du kan huske hvor du har lagt genstandene, så hunden ikke går hen over den. Det er også vigtigt, at du indlærer genstandene stille og roligt, så de bliver gode for hunden at

finde. Vær opmærksom på, at hunden ikke lærer at skubbe til eller bide i genstandene og at du prøver alle mulige forskellige genstande allerede i indlæringen.

Sportræning af hvalpe En rigtig god måde at bruge hvalpens energi på, er ved at bruge hovedet. En af de bedste måder til det, er ved at gå spor. Lær fx hvalpen at finde godbidder i stuen og i haven, når den kan det, kan den egentlige sportræning begynde.

Sporlinen Når du skal lære din hvalp at gå spor, er det en god idé fra start at lære den at have linen mellem benene, så vænner den sig hurtigt til det. Når linen er under hunden, mellem benene, kommer du ikke til at trække hundens næse væk fra sporet, hvis den går for hurtigt, eller kommer på afveje.

Slæbespor Når du skal lære din hvalp at gå spor, er det en god idé at starte med ’’slæb’’, det forstærker færten af sporet, og giver hvalpen en god anledning til at bruge næsen. At bruge slæb betyder, at du køber fx en lever og skærer den op i 3-4 stykker og binder en snor i et af stykkerne, med en lille løkke på. I løkken sætter du en line fast, og med godbidder i lommen er du klar til at lægge spor til hvalpen. Du sætter flaget i jorden og lægger spor med guf i alle de dybe hælespor, mens du trækker leveren efter dig. Slæbet holder hvalpen på sporet og hjælper den videre til næste godbid.

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 43


holdende. Du skal øge længden af sporet, nedsætte frekvensen af godbidder, ændre hvilket underlag du går på, gå i modvind og sidevind og ændre retning med et ’knæk’, øge længden af sporlinen. Men ha hele tiden det korrekte sporsøg for øje. Når hvalpen går godt på den måde, begynder du at duppe leveren på sporet med pauser, så den ikke bliver ’’afhængig af den’’, og du trapper ned. Samtidig kan du begynde at springe guf i nogle af fodsporene over. Hvis hvalpen holder op med at snuse i alle fodspor, og begynder at ’’sjuske’’, er du gået for hurtigt frem, og du må tilbage til guf flere fodspor. Husk, at du allerede nu kan begynde at lære hvalpen ’’knæk’’. Har hvalpen god interesse for sporet, kan du gå på dens almindleige foder, blot gufferne ikke er for store. Kniber det med interessen og/eller fastholdelsen af interessen, så må du finde det hvalpen allerbedst kan li’, er det ost, er det fiskeboller, skinketern? Og du må lave en pose med godterne i små stykker. Størrelsen er vigtig, godbidderne skal ikke være så små, at hvalpen ikke opdager dem, men omvendt skal den kunne spise dem hurtigt, den skal ikke stå og tygge på sporet, så glemmer den, hvad den er i gang med. Det findes et utal af måder at lære hunden at gå spor på, det her er blot en af dem. Du kan bruge en græsmark, en fodboldbane eller en træningsplads. Du kører ud med hvalpen, som ikke har fået mad inden for minimum 4 timers tid, gerne længere. Du tager en pind med, som du kan bruge som sporflag, til en markering af sporets start. Lad hvalpen sidde i bilen mens du lægger sporet, så den ikke bruger krudt på at ville med dig, hvalpe bliver hurtigt trætte. Sæt flaget i jorden og marker med fødderne i græsset ved flaget starten af sporet, markér hvert fodtrin godt og læg en godbid i hælen på hvert eneste skridt. Gå med korte skridt, lige ud og i medvind de første mange gange, anvend evt. slæb som tidligere beskrevet. Hunden skal altså lære at følge færten i fodsporet og ikke færten i luften, så den kommer til at gå spor med næsen tæt på underlaget og i et roligt tempo, så det skal du have dig for øje i indlæringen. Når hunden har forstået, at den skal gå roligt og søge i hver eneste fodspor efter en godbid kan du begynde at springe godbidder over, altså have tomme fodspor ind i mellem. Når du efterfølgende går sporet, skal du se efter, at hunden også undersøger de tomme fodspor og ikke bare springer videre til den næste godbid. Det er vigtigt, at hunden går spor og ikke søger godbidder. Hvis hunden ikke tjekker alle fodspor, så er det for tidligt, du springer nogle over. På sporet skal du gradvis øge sværhedsgraden, så hunden bliver dygtigere og mere ud-

44 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Du skal huske kun at præsentere hunden for 1 ny ting af gangen, så den ikke begynder at sjuske og stresse. Hvis hunden laver fejl, er du nok gået for hurtigt frem.

Sportræning af Unghunde Når hunden er sikker på sporsøget og kan gå et spor på 100-200 skridt med op til 20-30 skridt i mellem godbidderne, uden at ændre intensitet og hastighed, på forskellige underlag, kan du andetsteds begynde at lære hunden at lægge sig på genstandene. Start fx hver sportræning med at øve forskellige genstande i græsset, brug kommandoen ’’søge’’ for at få hunden til at lede efter dem. Bekræft hunden med kommandoen dæk hvis den er i tvivl, men se først efter om den er ved at gøre det af sig selv. Næste skridt er at tage genstande med på sporet. Typisk slutter man sporet med en genstand, så der rigtig er tid til at hygge med fundet! Hjælp hunden de først par gange, og ros den når den dækker af sig selv. Når hunden er sikker på den sidste genstand, begynder du at lægge en genstand eller to midt på en langside. Vær sikker på, at du ved hvor de er, så du kan hjælpe hunden hvis den er i tvivl om hvad den skal. Husk at have andre mennesker med når du går spor, så hunden vænner sig til forstyrrelser. Hvis du altid går alene, vil det være en stor omvæltning at komme til en prøve

Den voksne hund Den voksne hund begynder at være mere erfaren, og du skal fortsætte med at udfordre den. Du kan gå længere og længere spor, 800-1500 skridt, du kan gemme genstandene under græsset eller trykke dem lidt ned i jorden, så hunden ikke umiddelbart kan se dem. Du kan fx lægge et spor på forskellige marker, så du skifter underlag i løbet af sporet, du kan gå over veje, stier, grøfter og små åer, Du kan gå i stormvejr, regnvejr, snevejr, på strand, i skov osv. Kun fantasien sætter grænser. Bare du husker at øge sværhedsgraden langsomt og belønne hunden, også med godbidder på sporet, så det bliver ved med at være sjovt. Hunden skal stadig tjekke hvert fodspor, det er vigtigt den ikke begynder at sjuske. Du kan vælge at placere godbidderne efter knækkene, hvis du gerne vil bekræfte hunden i, at det var rigtigt at følge sporet. Du kan lægge godbidder efter genstandene, så hunden ikke spurter af sted, når du starter sporet igen. Du kan også vælge at lægge godbidderne efter passager på sporet som du ved er svære, fx efter bare pletter, vand eller opkørt jord. Husk hele tiden at variere, hvordan du lægger sporet, godbidderne og genstandene, så hunden hele tiden er vågen og opmærksom.

Tempo Pas på, at tempoet ikke bliver for højt når hunden bliver dygtigere. Læg fx godbidderne i en ’stime’ eller i en bunke, for at få tempoet ned. Lav mange knæk eller læg sporet som en slange.

Højt søg Har du problemer med højt søg, fx i modvind, kan du arbejde med at grave godbidderne ned. Du laver et godt hælspor, lægger guf i, og træder jorden ned over igen. Sørg for at hunden er ordentligt sulten, og at det er noget den kan lide, så den godt gider grave guffen op.

Sidevind Har du problemer med, at hunden flakker i sidevind, kan du træne sporsøget i sidevind, med guf i alle fodspor, det holder hunden inde på sporet. Så trapper du ned, hver andet fodspor osv. Hvis hunden begynder at flakke igen, er du gået for hurtigt frem, og du skal gå tilbage i sværhedsgrad. Du fortsætter indtil du har dit almindelige antal guf tilbage og hunden holder sig i sporet. Spor er noget af det, du kan træne ofte, og hvor flid betaler sig! Så glæd dig til at komme ud og gå spor, efterhånden som arealerne bliver klar igen!


k s t alender 201 n e m e g n a r r A

5

Dato

Arrangement

LD

Kreds

Dommere

SEPTEMBER 4-6 SV-BundessiegerZuchtschau 12 Hvidovre Open

Nürnberg 1

12-13 SPH 1-DM udtagelse

43-Hvidovre

Villy Pedersen og Peter Gammelgaard Mortensen

15-Nakskov

13 Mix-Match

1

62-Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

19 Danmarks bedste IPO1

8

70-Fredericia

Erik Ahrends, Vivi Gilsager og Gunner Jensen

20 Kredsledelseskursus

Fyn

24-27 WUSV-VM i Finland 27 Kombiskue

5

49-Odense Nord

René Jørgensen

84-Skovbo

Finn Bertelsen

2-Amager

Poul Meineche

62-Vallensbæk

Finn Bertelsen og Peter M. Larsen

11-Randers

Poul Meineche

17-18 IPO3-DM/VM udtagelse

59-Grindsted

A: Morten Jensen og Erik Ahrends. B+C: Hanne Boe og Lars Juhl

24-25 IPO-SPH-DM

71-Grenaa

26-27 SPH 1-DM

OKTOBER 11 Kombiskue

1

17-18 SPH 1-DM 18 Kombiskue

6

NOVEMBER 1 Kombiskue

1

6-Frederikssund

Helmut Buss

22 Vinterskue

8

37-Vejle

Tysk dommer

1

23-Slagelse

Fritz Bennedbæk, Michael Lumby

DECEMBER 26 Juleskue

ANNONCEPRISER 1/1 side (182×262 mm) kr. 3.200,00 + moms 1/2 side tværformat (182×129 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/2 side højformat (86×262 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/4 side (86×129 mm) kr. 950,00 + moms Alle priser er inkl. 4-farve, ex. moms og er gældende pr. 1. sept. 2013 Der tages forbehold for tastefejl o.lign. Kontakt annonce-ekspeditionen for yderligere.

1/8 side (86×62,5 mm) kr. 575,00 + moms 1/16 side (86×29 mm) kr. 325,00 + moms

Annoncer: Ayoe Hansen Tlf. 35 55 35 50 · Mobil 30 11 1540 E-mail: ayoe@post10.tele.dk Eller: Redaktør Randi Salzwedell Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 45


Kenneloversigten Fordele ved at være med i kenneloversigten

Sjælland og Lolland-Falster

Cutulus Mia Oest Olsen����������������������� 4656 3132 Mobil��������������������������������� 3151 3132 Holbækvej 72, 4340 Tølløse E-mail: mol@aol.dk www.kennel-cutulus.dk

inkl. IT-/red.-/opdrætterpakke:

Disager

1. Kennelannonce i 6 udgivelser inkl. Årskavalkaden i 2013 under kenneloversigten i medlemsbladet. Ophør med annoncering skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra annoncørens side til udløb ved kalenderårets udgang. 2. Fri hvalpe-/parringsannonce på Schæferhundeklubbens hjemmeside: www.schaeferhund.dk med eget password og mulighed for link til egen hjemmeside. 3. Avlsrådet sender nyt på e-mail til kenneloversigtens annoncører. 4. Det første års medlemskab af Schæferhundeklubben til halv pris af alm. kontingent (kr. 600) til opdrætternes nye hvalpekøbere. Hvalpekøberne opnår fuldt medlemskab med alle rettigheder og forpligtelser. Den nye ejer må ikke have været medlem af Schæferhundeklubben indenfor de seneste 3 år, og der må ikke være delt ejerskab med opdrætteren. Opdrætteren skriver en mail til sekretariatet med oplysning om kennelnavn, hvalpekøberens navn og adresse og om der er tidligere medlemskab. Medlemskabet effektueres, når hvalpekøberen har betalt kontingentet. Samtidig med kontingentopkrævningen fremsendes velkomst med introduktionsmateriale. Kontakt til redaktøren vedr. kennelannonce på E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk eller tlf. 2128 5575.

Hans Peder Søndergaard. . . . . . . . . . . . 5858 1250 Disagervej 10, 4200 Slagelse E-mail: hps@disager.dk www.disager.dk

Grænsen Per og Birgitte Hjorth Bjerverskov Alle 12 · 2650 Hvidovre Mobil: 4068 8735 · E-mail: ph@trae-m.dk

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen Tlf./mobil 4618 7170 / 2445 7870 el. 4083 6915 Havdrupvej 13, 4622 Havdrup E-mail: mhn@kennelgraensen.dk www.kennelgraensen.dk

Hajen

Alcea Peter Nielsen������������������������� 2096 0991 Møllemarken 1, 4621 Gadstrup E-mail: alcea@alcea.dk www.alcea.dk

Katja Cath Carnett Mobil��������������������������������� 4077 9999 Kringsholmvej 15, 2670 Greve E-mail: kennelhajen@gmail.com www.kennel-hajen.dk

v/ Steen Pedersen Bondehøjvej 10 2630 Tåstrup

Carl Hulgaard

Mobil: 61 46 40 08 Email kennel.amager@live.dk www.kennel-amager.dk

PRIS: Enkeltannonce (kun tekst) kr. 1.000 + moms for 6 udgivelser.

Mobil��������������������������������� 2120 2544 Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 Køge E-mail: carl@kennelhulgaard.dk www.kennelhulgaard.dk

Langtoften

Dobbeltannonce (inkl. logo/foto i farver) kr. 1.500 + moms for 6 udgivelser.

Calippo

Med venlig hilsen Redaktionen, IT-udvalget og Avlsrådet

Elsie & Arne Lambrecht�������������� 5545 6520 Mobil��������������������������������� 6128 6520 Byvænget 24, 4262 Sandved E-mail: arne.l@mail.dk www.kennel-langtoften.dk

Maack Svend Rungstrøm�������������������� 4753 1209 Mobil��������������������������������� 2986 8785 Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris E-mail: kennelmaack@mail.dk www.kennelmaack.com

Bornholm Nyholm Lene Riis Olsen����������������������� 2176 2234 Aagaardsvej 37, 3700 Rønne E-mail: lene@kennelnyholm.dk www.kennelnyholm.dk

Sund Hund Parly Carlsen������������������������� 5647 0714 Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie E-mail: p.carlsen@privat.dk www.sundhund.dk

46 S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5

Chijas

Normanner

Jette og Jan Siebenhaar Mobil������������������ 2648 7161 / 6088 7161 Kirkevænget 53 A, 4360 Kr. Eskilstrup E-mail: chijas@chijas.dk www.chijas.dk

Pia & Fritz Bennedbæk�������������� 4793 9685 Mobil��������������������������������� 2368 4400 Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested E-mail: kennel@normanner.dk www.normanner.dk

Coronis

Team-Buller

Gitte og Steen Møllegaard Salmonsen Telefon 5764 0181 – Mobil 2096 5626 Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted E-mail: coronis@mail.dk www.kennel-coronis.dk

John Thomsen����������������������� 4841 2560 Mobil��������������������������������� 2342 6807 Godsparken 22, 2670 Greve E-mail: team-buller@team-buller.dk www.team-buller.dk


Nørreheden

TEAM

KRATMOSEN

Arne Bak Rasmussen���������������� 9894 1874 Mobil��������������������������������� 2095 4029 Danmarksgade 4, 9850 Hirtshals E-mail: vanjaurga@gmail.com www.noerreheden.dk

Jylland

Tina Rommelhoff

Tlf. 4738 1142 Mobil 2016 0108 Ørnholmvej 4, 3550 Slangerup E-mail: timkina3@gmail.com www.teamkratmosen.mono.net

Fyn Bjarli Bjarne og Lisbeth Petersen���������� 6485 2412 Mobil��������������������������������� 2280 5412 Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup E-mail: bjarne@bjarli.dk www.bjarli.dk

Djalsam Jette Andersen og Leo Sørensen Tlf./mobil�������������� 6444 1627 / 2094 1627 Åbjergvej 39, 5464 Brenderup E-mail: post@djalsam.dk www.djalsam.dk

Degner Lone Degner������������������������� 2513 6207 Museumsgade 59, 7400 Herning E-mail: assiofelia@live.dk www.kennel-degner.dk

Kennel Sandkærgård Lillian Christensen Telefon����������������� 7567 6550 / 2045 6646 Hjortsvang Kærvej 4, 7160 Tørring E-mail: sandkaergaard@dlgmail.dk www.sandkaergaard.dk

Egåens

Smed

Inger & Egon Knudsen Tlf./ mobil������������� 8622 4856 / 2081 4856 Skæring Hedevej 64, 8250 Egå E-mail: egaaens@mail.tele.dk www.egaaens.dk

Irene Thygesen & Jakob Smed Telefon����������������� 8640 6812 / 4079 1165 Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers E-mail: irene@kennel-smed.dk www.kennel-smed.dk

Heager Børge M. Nielsen�������������������� 9846 1617 Hedevangsvej 25, 9300 Sæby E-mail: bmn.2@mail.dk www.heager.dk

Kennel Kiami Kirsten og Poul Granslev og Dorthe Granslev Rafn Tlf./mobil 8629 5520 / 4013 5520 / 2036 2062 E-mail: kennel@kiami.dk www.kiami.dk

Team Pakas Ulla Hansen Tlf.������������������������������������ 7352 9099 Mobil��������������������������������� 2277 3036 Hestehaven 16, 6100 Haderslev www.teampakas.dk

To-Fast Kent Krog & Lars Jakobsen���������� 9831 7408 Mobil��������������������������������� 4058 7175 Skodsborgvej 42, 9270 Klarup E-mail: lars.ja@live.dk www.kennel-to-slow.dk

Djappe Dorthe & Jan Stilling��������������� 41 60 30 45 Appevej 90, 5690 Tommerup Stilling@djappe.dk www.djappe.dk

Maegaard Ida & Lynge Larsen������������������� 6263 1236 Ølstedvej 3, 5672 Broby E-mail: Ida-lynge@kennelmaegaard.dk www.kennelmaegaard.dk

Kennel Meineche

Forkortelser

Verden er fuld af forkortelser. Her er et lille udpluk af dem, vi bruger i Schæferhundeklubben: Alfabetisk Beg. B, AB, ABC Schæferhundeklubbens begynderprøver: B = Lydighedsarbejde A = Sporarbejde C = Forsvarsarbejde AGK Avlsgodkendt. Dette betyder, at hunden opfylder mindstekravet for opnåelse a f stambogsføringsret. AK Hunden er avlskåret. Avlskåring kræver, at hunden har bestået brugshundeprøve og udholdenhedsprøve. AM Avlsmønstret. Det betyder, at hunden er godkendt til avl. Kræver bestået færdselsprøve og udholdenhedsprøve. AR Avlsrådet ARK Avlsrådets kontaktperson AVKL eller VA Avlsklasse eller Vorzüglich Auslese. Henholdsvis dansk og tysk prædikat for udvalgte hunde, som ved det pågældende lands årlige hovedudstilling særligt anbefales til avl. BHR Brugshunderådet BRK Brugshunderådets kontaktperson

DSB Driftanlæg - Selvsikkerhed - Belastbarhed. Prædikatramme ved forsvarsarbejde. F Udstillingsprædikatet Fortrinlig. FP Færdselsprøve FU Forretningsudvalget G Udstillingsprædikatet God. HAS Hovedavlsskue HB Hovedbestyrelsen HD Hofteledsdysplasi = forandringer(dysplasi) i hofteleddene. HZS Hauptzuchschau (tysk hovedavlsskue) IPO (I, II, III)(1, 2, 3) Internationale Prüfungs Ordnung 1, 2, 3. Internationale prøver efter samme mønster som SchH prøverne. M Udstillingsprædikatet Mangelfuld. PH Dansk Politihundeforenings brugsprøve. PRK PR udvalgets kontaktperson SG Udstillingsprædikatet Særdeles God SL (I, II, III)(1, 2 3) Schæferhundeklubbens lydighedsprøver. Svarer til BHP-prøverne, men ekslusiv forsvarsarbejdet. SPH (I, II) Sporhundeprøver 1 og 2. T Udstillingsprædikatet Tilstrækkelig. U Udstillingsprædikatet Utilstrækkelig. UHP Schæferhundeklubbens udholdenhedsprøve. Cykelprøve på 20 km.

S C H Æ F E R H U N D E N · 7 - 8 · 2 0 1 5 47


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

Medlemstallene er pr. 1. august 2015 1-Rødovre 51 2-Amager 119 3-Ballerup 117 4-Roskilde 180 5-Hillerød 51 6-Frederikssund 92 7-Kalundborg 42 8-Rønnede 38 9-Odense 65 10-Hjørring 52 11-Randers 87 12-Aarhus 23 13-Kolding 26 14-Herning 49 15-Nakskov 29 16-Aalborg 53 17-Silkeborg 43 18-Aabenraa 47 19-Frederikshavn 74 21-Djursland 17 22-Bornholm 39 75 23-Slagelse 24-Odsherred 25 25-Nordfyn 35 36 26-Vestfyn 28-Sønderborg 35 29-Tølløse 40 61 30-Greve 31-Skive 26 32-Ringkøbing 103 33-Holstebro 44 34-Horsens 35 27 35-Sydfyn 37-Vejle 82 38-Haderslev 85 39-Arresø 26 41-Nykøbing Falster 61 42-Hedensted 36 43-Hvidovre 55 44-Esbjerg 57 45-Struer 31 46-Køge 36 47-Suså 54 49-Odense Nord 16 31 52-Ullerslev 20 53-Nibe 54-Brønderslev 24 55-Furesø 143 56-Præstø 59 59-Grindsted 28 60-Thisted 27 61-Lynge 29 62-Vallensbæk 150 34 63-Hobro 64-Them 19 65-Skanderborg 49 67-Jammerbugt 45 68-Skærbæk 10 70-Fredericia 40 71-Grenaa 45 75-Århus Nord 50 15 76-Bramming 77-Tørring 16 31 80-Viborg 81-Løkken-Vrå 19 82-Karlebo 26 84-Skovbo 120

Livas Lafayette sammen med ejeren Kamilla Hansen (som blev student juni 2015)

Schæferhundeklubben for Danmark er den næststørste specialklub tilknyttet DKK. Og vi vil gerne byde mange nye medlemmer velkomne. Derfor udfordrer vi nu kredsene til en lille dyst om, hvor mange nye medlemmer, I kan byde velkommen i vores dejlige klub. Konkurrencen løber i et halvt år, og gøres derfor op pr. 1. februar 2016. De kredse, der opnår den procentvis største fremgang kan vinde:

1. præmie: 5.000 kr. 2. præmie: 3.000 kr. 3. præmie: 1.000 kr. (I tilfælde af lighed, tildeles der to 1. pladser og 2. præmien udgår.)

Profile for schaeferhund

Schaeferhunden2015 7 8  

Schaeferhunden2015 7 8  

Advertisement