__MAIN_TEXT__

Page 1

5-6

Nr. 

Maj - juni 2015 42. årgang

u h r n e f d e æ n h c S


Det NATURLIGE valg til din hund!

KarsbĂŚk Gitana

KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk


INDHOLD:

10

Lederen .............................................................................................................................. 4 Mindeord – Erik Haugaard ............................................................................................... 7 Kombiskue Kreds 19............................................................................................................ 8 DKK-IPO3 ........................................................................................................................ 13 Schæferhund kan lugte blodsukker .................................................................................  18 Avlskåringer ...................................................................................................................  20 Avlskåringer ...................................................................................................................  21 Historien om Balkan .......................................................................................................  22

18

Ungdomssiderne ............................................................................................................  30 Kenneloversigten ............................................................................................................  32 Medlemmernes pletskud ................................................................................................  34 Arrangementskalenderen ................................................................................................  34

13

22

ISSN 0900-6338 Nr. 5-6. Maj-juni 2015 42. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Forsidefoto: Danmarksmesteren C You vom Spektefeld. Foto: RS

Udgivelsesplan 2015: Schæferhunden udkommer 6 gange om året med 5 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 17. januar 3-4 22. marts 5-6 24. maj 7-8 2. august 9-10 20. september 11-12 15. november IPO3 DM 10. juni HAS 1. oktober SPH DM ?

Udgivelse 16. februar 20. april 24. juni 31. august 21. oktober 15. december

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

3


Leder

maj/juni 2015 Når dette læses er vi allerede langt henne på året og i fuld gang med arrangementerne, og vi må vist sige, at vi er kommet ganske godt fra start. På udstillingsfronten har vi haft en række velbesøgte skuer, ikke så mange, som vi nogle gange tidligere har haft, til gengæld har det været ganske store skuer med især mange tilmeldinger i de små klasser. Det burde love godt for fremtiden. Også på konkurrencefronten har vi fået taget hul på sæsonen. DM i IPO-3, som er årets første store arrangement på dette område, var i år henlagt til kreds 4-Roskilde. BHR, som er arrangør af DM, indgik i et flot samarbejde med kreds 4 og kredsens mange medhjælpere. Tak til BHR for et flot og vellykket arrangement, og ikke mindst tak til kreds 4’s ledelse. Det har I i høj grad fortjent. En sådan energi skal man lede længe efter. I kan tjene som et forbillede for mange kredse. Rammerne omkring arrangementet og selve afviklingen kan vi ikke sætte en finger på. Noget andet er det, når vi snakker om deltagerantallet. Vi er i HB og BHR enige om, at når det drejer sig om landets største specialklub indenfor brugshundearbejdet, så er et deltagerantal på 17 alt for lavt. Vi må se på adgangskravene, måske skal vi have en åben tilmelding, og i den forbindelse må vi se på arrangementet i et større perspektiv, og så må vi nok sige, at dette at stræbe frem mod og siden deltage i et DM vil være en rigtig god læring for mange medlemmer med interesse for dette arbejde. Foruden at tjene som en oplæring for hundeførerne vil det også kunne åbne op for interessen og forståelsen for arrangementet og brugshundearbejdet i det hele taget i en bredere del af klubben. Et foreløbigt mål kunne være en fordobling af det deltagerantal, vi så i år. BHR arbejder med sagen, og jeg er overbevist om, at vi nok skal få et godt resultat at se. Et stort tillykke til de 3 på skamlen.

4

SCHÆFERHUNDEN · 5 3-6 4 · 2015

DM i IPO-3 er det højest prioriterede brugsarrangement, men heldigvis ikke det eneste. Når dette læses har der været afholdt endnu et arrangement. Det er på et meget lavere plan, men det er værd at understrege, at det absolut også er et vigtigt arrangement. Det er den begivenhed, der hedder Danmarks bedste Begynder B. Det er kreds 12-Århus, der har startet denne konkurrence og vedligeholdt den gennem årene. Det fortjener kredsen al mulig ære for. Det er vigtigt, at vi har noget at tilbyde på et lavere plan. Konkurrencen henvender sig både til helt nye medlemmer og til øvrige hundeejere, som har fået en ny hund og skal til at begynde forfra. Her kan man som ny på et overkommeligt plan stifte bekendtskab med en spændende del af klubbens arbejde og som ældre få sat sin nye hund i gang. Ved redaktionens deadline var der 36 tilmeldte til arrangementet, så det er jo i høj grad positivt. I september, når efteråret er ved at sætte ind, har vi så endnu et godt arrangement. Også her er det en enkelt kreds, der skal have æren af at starte og vedligeholde en god begivenhed nemlig kreds 70-Fredericia, som er vært for Danmarks bedste IPO-1. Her er der åben tilmelding og altså en god mulighed for, at alle hundeførere med unge hunde kan komme og prøve kræfter med andre klubkammerater. Begge de her nævnte konkurrencer er gode eksempler på, hvordan aktive kredse kan skabe gode arrangementer, der er med til at løfte klubben. De kan tjene som et eksempel for andre, der også kunne få lyst til at skabe noget, der kan bringe yderligere liv i arbejdet med at uddanne vores hunde. Der er absolut flere muligheder. Et kunne for eksempel være en weekend med brugsarbejde om lørdagen og udstilling om søndagen, hvilket så kunne ende med kåringen af en universalvinder i de forskellige klasser. Et sådant arrangement har gennem mange år været afholdt i Flensborg. Vi kunne måske bruge noget lignende her. Det er en mulighed, der findes ganske givet

flere. En anden kunne være en B – C match, som kreds 14 – Herning gennem flere år var vært for. En sådan match kunne tilrettelægges, så der var adgang for både I, II og III’er hunde. Nordjylland havde i sin tid en landsdelskonkurrence kredsene imellem, hvor man kunne tilmeldes som hold, men også som enkeltdeltager. Et hold bestod af tre begynderhunde samt en I’er hund uden spor. Kreds 32-Ringkøbing havde på et tidspunkt en konkurrence, hvor man udelukkende stillede op i spor på forskellige niveauer. Det er blot et lille udvalg, af de gode tiltag, der har været gennem tiden. Her er mange muligheder for inspiration til fremtiden, og yderligere gode ideer modtages med taknemlighed. Se i den forbindelse slutningen af denne leder. I rækken af arrangementer skal vi ikke glemme SPH – DM, der afholdes i det sene efterår. Et talmæssigt noget mindre arrangement men med sine trofaste tilhængere, også her er der mulighed for at dyrke og vise kvalificeret brugshundearbejde. I løbet af sommeren samles en række entusiastiske instruktører for at afholde en uges seminar med klubbens unge medlemmer på den årlige ungdomslejr. Her mødes en række unge klubmedlemmer med nogle af klubbens erfarne folk og bliver bibragt en grundlæggende viden om hundearbejdet i bred forstand. Et meget vigtigt arbejde, og vi skylder disse instruktører en stor tak for, at de bruger tid og kræfter på dette. Arrangementet afsluttes med et skue, hvor deltagerne fører hunde frem. Hele lejren og ikke mindst skuet om søndagen er et besøg værd. Nu kan vi så se frem til årets HAS. For udstillerne er det årets hovedbegivenhed, som heldigvis også besøges af mange andre end de mest udstillings- og avlsinteresserede. Vi håber, at rigtig mange af klubbens medlemmer vil benytte lejligheden til at se de mange smukke hunde ved at aflægge et besøg i kreds 38-Haderslev, som i år og for første


gang har påtaget sig den store opgave at arrangere året største begivenhed indenfor avl og opdræt. I mange år har vi på HAS kun benyttet danske dommere. I år har AR valgt at fravige denne holdning og invitere en tysk dommer. Netop i år, hvor HAS er placeret i det sønderjyske, kan det måske have den effekt, at en række tyske udstillere kunne få lyst til at deltage ved vores hovedavlsskue. Vi har før haft deltagere sydfra, og når det nu foregår så tæt på grænsen, kan det måske være en ekstra tillokkelse. Vi håber på et pænt fremmøde sydfra, og at rigtig mange danskere melder til for at give eventuelle gæster konkurrence fra vores bedste hunde. Kreds 38 er kendt for afholdelse af mange og flotte arrangementer, så jeg er ikke i tvivl om, at HAS er lagt i trygge hænder. Jeg ønsker held og lykke med håbet om flotte resultater. Vi arbejder i HB lige nu med at arrangere kredslederkurser i efteråret. Det er noget, vi forventer os meget af. Kredsene er et særdeles vigtigt led i klubbens struktur. En dygtig

kredsledelse er afgørende for, hvor gode vi er til at fastholde nye medlemmer i klubben. Det kræver selvfølgelig ildhu men også viden om hvordan, man får et godt klima i kredsen, dertil dygtige medarbejdere, så vi har noget at tilbyde medlemmerne. Det er det, vi skal drøfte på møderne, hvor vi ikke mindst skal udveksle erfaringer og lære af hinanden. Heldigvis har der vist sig at være stor interesse for disse kurser og det vælter ind med tilmeldelser. Det er glædeligt og nødvendigt, for medlemsstatistikkerne viser en uønsket tendens. Når vi ser på 2014, viser det sig, at vi her fik 480 nye medlemmer, men samtidig var der 700, der forlod klubben. Den tendens må vi have vendt. Et lyspunkt her er, at der også findes trofaste medlemmer, der holder ved i årevis, og her vil jeg gerne nævne 2 gamle kæmper i top 10. Den ene har medlemsnummer 5 og er således det medlem, der har det længste medlemskab. Det er tidligere landsformand i flere omgange, brugshunderådsformand, brugsog eksteriørdommer samt æresmedlem Kurt Sørensen. Den anden har medlemsnummer 6.

Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing.

Det er Harry Toft, der stadig er aktiv hundemand. Begge har i år holdt deres 80 års fødselsdag. Klubben ønsker jer til lykke og håber I er med mange år endnu, og at vi som hidtil vil kunne møde jer ved klubbens arrangementer. Gid efterårets kurser kan være medvirkende til, at endnu flere får lyst til at være i klubben og bevare deres medlemskab gennem mange år. For de to nævnte herrers vedkommende er det medlemskaber på hhv. 55 og 60 år. Det vil nok blive svært at opnå i fremtiden med den nuværende tendens til at shoppe, men her er det så vores evner til at fastholde medlemmerne, der bliver sat på prøve. Jeg har læst en artikel, der påstår, at hver dansk familie i snit er medlem af 3 foreninger, så interessen for foreningsliv er til stede. Vi må så blot sørge for at få vores del af kagen og holde godt fast i dem, der måtte komme. Det skal blandt andet de kommende kredsledelseskurser hjælpe os til at blive bedre til. God sommer.

Poul Meineche - Landsformand

Kreds 70 byder velkommen til

Danmarks Bedste IPO1 DM Lørdag den 19. september 2015

Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

:

SK

in ed tag øve n a r k ! -p Du IPO1 agen d på

HU

Dommere:

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

Erik Ahrends Gunner Jensen Vivi Gilsager

www.kreds70.dk

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2015

5


Adresseliste HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Næstformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: naestformand@schaeferhund.dk

Sekretær:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 7483 3705 / 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

1. Suppleant:

Jimmy Busjæck, Årupvej 9, 8722 Hedensted Tlf. 4079 1062

2. Suppleant:

Torben Nielsen, Kirkegade 37A, 6800 Varde, tlf. 2291 9776. E-mail: tbn.nielsen@live.com

Avlsrådsformand:

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: avr@schaeferhund.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4050 9043 E-mail: bhr@schaeferhund.dk

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube.

Eksteriørdommerudvalg:

Formand: Michael Lumby Medlemmer: René Jørgensen og Ulla Hansen.

Brugsprøvedommerudvalg:

Brugsprøvedommere:

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Bent Andersen, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 52 1940 10. E-mail: scheelseng@mail.dk

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

Avlsrådet:

René Jørgensen (formand for rådet), Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: avr@schaeferhund.dk Susanne Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600 Silkeborg. Tlf. 2622 9187. E-mail: caos@hotmail.dk Aase Jensen, Haurholmvej 80, 9800 Hjørring. Tlf. 4162 6319. E-mail: haurholmvej@gmail.co Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 E-mail: jeannegrafn@hotmail.com Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk

Redaktion:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 21 28 55 75. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

Annoncer:

Ayoe Hansen Tlf. 3555 3550. Mobil 3011 1540. Mail: ayoe@post10.tele.dk

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2015

Ella Laursen, Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk Finn Bertelsen, Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk Gunner Jensen, Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 28 9037 86. E-mail: kgjensen@adslhome.dk Hanne Boe Andersen, Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com Hans Hansen, Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk Henrik Hjort, Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: henrik@hhvagt.dk Knud Rasmussen, Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk

1. suppleant: Poul Granslev, Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet. Tlf. 8629 5520 / 4013 5520. E-mail: kennel@kiami.dk

Lars Juhl, Rugtoften 30, 6630 Røddinge. Tlf. 74 8485 61. E-mail: mljuhl@bbsyd.dk

2. suppleant: Michael Nielsen.

Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk

Brugshunderådet:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Jan Herneth, Maribovej 97, 4990 Sakskøbing. Tlf. 2533 6002. E-mail: volley@herneth.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com Jan Stilling, Appevej 90, 5690 Tommerup. Tlf. 2633 3573. E-mail: stilling@djappe.dk Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk Merete Frank Christensen, Flinterupvej 29, 4180 Sorø. Tlf. 2728 5324. E-mail: mlf@post.tele.dk

Sekretariatet:

Michael Wifstrand, Grenhusene 173, 2650 Hvidovre. Tlf. 6179 9732. E-mail: wifstrand@hotmail.com

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 4818 4282.

IT og Web-udvalg:

2. suppleant: Karina Michelsen.

PR-standen:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

1. suppleant: Berit Christensen.

Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk

Lars Juhl, Per Svoldgaard, Mikkel Kruse og Villy Petersen.

Forretningsudvalg:

Peter Larsen, Bent Andersen og Poul Meineche

6

Ungdomsudvalg:

Eksteriørdommere:

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk Helge Hansen, Enggårdstoften 93, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513 Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302 Anders Friis Jørgensen, Sølundsgade 14, 8700 Horsens. Tlf. 2629 6461. E-mail: horsnaes@mail.tele.dk René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk

Leif Harder, Birkevangen 2C, 3450 Lynge. Tlf. 4819 2114. E-mail: harder@post.tele.dk

Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mikkel@mixe.dk Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk Peter Gammelgaard Mortensen, Kalvens Kvarter 5, 2750 Ballerup. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgm@10people.dk Peter Maltha Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 4619 0585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Aspiranter: Michael Brandenhoff, Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com Martin Knudsen, Odensevej 46, 5672 Broby. Tlf. 2986 5283. E-mail: xakki-miro@hotmail.com


Mindeord Erik Haugaard Onsdag den 20. maj fik vi i Kreds 19 en trist meddelelse. Lisse Haugaard ringede og fortalte, at Erik var død på Ålborg sygehus syd, hvor Erik havde været indlagt i ca. 14 dage. Et stort tab, først og fremmest for Lisse, børn, børnebørn og svigerbørn samt familie.

Personligt har jeg mistet en god kammerat . Vi er rigtig mange der vil savne dig, men vi er glade for at have kendt dig. Kære Lisse, vi alle i Kreds 19, føler med dig og din familie. Ære være Eriks minde. Børge M. Nielsen Formand Kreds 19

Det er næsten ikke til at bære. Vi har i Kreds 19 mistet et medlem med den største erfaring angående vores sport. Eriks erfaring var ikke noget, han havde læst sig til. Han kunne det i praksis, og for få år siden havde Eriks hunde IPO3 ca. 2 år gamle. Rigtig mange hundeførere har trukket på hans erfaring og fået gode råd og tips. På landsplan har Erik været en særdeles respekteret dommer, og i en årrække var han formand for Brugshunderådet. Han var en uvurderlig arbejdskraft for Kreds 19, uanset om klubhuset skulle males eller figuranter uddannes, så gav Erik en hånd med. Eriks første hund fik han, da han var ca. 12-13 år gammel. En vagthund, som han fik fra Flådestationen i Frederikshavn, så det er over 50 år siden, Eriks hobby blev schæferhund. Erik elskede at fortælle om sine børn, børnebørn og svigerbørn med stor stolthed. Jeg har kendt Erik i knap 50 år, kørt landet rundt, da vi begge var brugsprøve dommere, og har tilbragt mange timer sammen, når vi kørte til prøver et sted i landet. Altid var Erik i godt humør, og en historie i ærmet havde han altid parat.

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2015

7


Nyt æresmedlem Harry Toft blev ved skuet i kreds 19 den 9. maj 2015 efter 56 års medlemskab af klubben udnævnt til Æresmedlem. Foto: John Vejen

Kombiskue

i Kreds 19 Frederikshavn Lørdag den 16. maj afholdt vi kombiskue i Kreds 19-Frederikshavn. Desværre med kun 41 tilmeldte hunde, cirka ligeligt fordelt mellem hvalpe og voksne hunde.

Fritz Bennedbæk var dommer, og det var ifølge Fritz typerigtige og flotte hunde, der var mødt op. Tak til dig Fritz.

Ringordner var Leif Jørgensen, Åse Jensen var sekretær. Tak til jer begge to, fordi I ville bruge en dag i vores kreds. Vejret var med os indtil middag. Derefter var der regn resten af dagen. Sportsånden var ligeledes i top både hos fremførerne og ejerne af hundene. Kun i et eksempel kiksede det, da en hundeejer trak sin hund ud af ringen, fordi de gik nr. 2 i sin klasse. Hunden blev diskvalificeret. Hvad gør HB ved det? Husk vores etiske retningslinjer. Tak til vores medlemmer, pigerne i køkkenet, samt alle vores sponsorer for jeres medvirken til at vi, trods få hunde, fik et godt kombiskue. Tak for det.

Børge M. Nielsen, formand Kreds 19

Figurantudstyr, hundeartikler og beklædning fra Gappay og Julius K9 www.gappay.dk · Tlf. 30 GA PP AY - 30 42 77 29 · Eneimportør af Gappay i Danmark

8

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2015


HAS 2015

PakaFoto 2015

Schæferhundeklubben for Danmarks Hovedavlsskue

KREDS 38 - HADERSLEV

31. JULI - 2. AUGUST

HAS2015.DK

Schæferhundeklubben for Danmarks Hovedavlsskue 2015 Kløvermarkens Idrætsanlæg, Kløvermarken 1, 6100 Haderslev


DKK IPO3-DM Kreds 4 Roskilde havde i år påtaget sig opgaven at afholde DKK’s IPO3-DM i år. En opgave, der bestemt ikke var kedelig, da man nåede op på imponerende 56 deltagere.

forhold, video, billeder mv. Ja faktisk alt, som ejeren lyster at sætte på. Der er stadig lidt

Arrangementet er åbent for alle racer, men udover en enkelt rottweiler, var det schæferhunde og malinois, der fyldte deltagerlisten. Og førstnævnte besatte da også de to øverste pladser på skamlen, så vi kan godt være stolte af vores dejlige race. Dommerne Finn Bertelsen, Mikkel Kruse og Lene Carlson delte point ud, mens Morten Hansen og Tommy Hansen tog sig kærligt men bestemt af alle hundene i Gruppe C. Tilmeldingen til arrangementet blev foretaget igennem working-dog.eu. Et ”nyt” system, som indeholder et utal af oplysninger om hundene. Systemet er forholdsvis nyt på dansk grund, men bruges af WUSV, SV samt 250.000 af Italiens kennel klub medlemmer. Og smart er det… På resultatlisten kan man klikke på en hund, og derigennem se afstamning, stamtavle, sundhed, opdrætter og ejer-

børnesygdomme i forhold til nogle af formuleringerne, da working dog kun for nylig er oversat til dansk, og hvis man ikke ønsker at købe premium udgaven, så skal man slås med reklamer og bannerannoncer, men det bliver spændende at se, hvor det kan føre hen… Stort tillykke til Top 5, som også skal repræsentere Danmark ved FCI-VM i Schweiz den 10.-13. september:

Danmarksmester Jabina Penti i Gruppe C. Foto: Carina Kristiansen

1. Jabina Penti Schæferhund John jabina 98 94 95 287 2. Geo Schæferhund Jacob Christiansen 98 94 93 285 3. Jenos’ Nathan Belgisk Hyrdehund (Malinois) Jens Carlseng 95 95 94 284 4. Bajlum’s Ando Schæferhund Pia Schau 99 89 93 281 5. Independent Spirit’s I’Ro Belgisk Hyrdehund (Malinois) Karina Annesen 93 91 93 277

Foto: Carina Kristiansen

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


SSM INFO

Svenska Schäferhundklubben hälsar er hjärtligt välkomna till Svenskt Schäfermästerskap återigen i Västerås

Förhandsinformation

Svenskt Schäfermästerskap 24-26 juli

URMA

Hans Ludger Göke

är medlem i den tyska schäferhundklubben sedan 1973. 1978 blev han "Zuchtrichter och "Körmeister". Från hans kennel "vom Trompetersprung" kommer många bra hundar och några har också erhållit ausleseplaceringer på den tyska segrarutstäöllningen, som han själv dömde senast 2009. På grund av hans stora intresse för vår ras och hans stora vältalighet har gjort att han dömt på många platser på vår jord. Förra året dömde han på segrarutställningen i Estland. Under årets SSM kommer han att döma samtliga tikar.

Boende i husvagn/husbil/tält Bokning sker via Nordic Camping Tel 0771-101 200 E-post: info@nordiccamping.se eller gå in på www.nordiccamping.se och välj Västerås Mälarcamping. Mer boende finns på visitvasteras.se/bo Mer information om SSM kommer att finnas på vår hemsida

ssmutstallning.se

SSM anordnas i år av Svenska Schäferhundklubben

SSM-2015

URMA

Marco Oßman

tilljör den yngre generationen av tyska domare. Han är verkligen en "comingman" inom den tyska schäferhundklubben. År 2001 tog Marco över kenneln "vom Fichtenschlag" som varit verksam under hans faders ledning sedan 1974. Marco var inte sen att följa sin faders tankar om hur en bra hund skall se ut. Rätt inställning ger också bra resultat. De senaste årens Auslese hundar som innehar detta kenellnamn är Iliano, Remo, Viana. Marco har redan trots sin ungdom dömt många gån ger utanför Tysklands gränser. Marco dömer hanarna under SSM.

VALPDOMARE

LÅNGHÅR

döms av respektive klassdomare. URMA

Välkommen till Västerås

URMA

Ankan Edoff Hanar

Anders Eriksson Tikar

MONTERPLATSER

Sponsor och monteransvarig Martin Hallengren 070-348 75 77 sponsor@ssmutstallning.se

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 11


12 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


IPO3-DM 2015 - Sønderjyderne

indtog Djævleøen

April og starten af maj måned stod i hundens tegn i Roskilde. Kreds 4 havde ikke færre end 3 store arrangementer, startende med DKK IPO3-DM, ugen efter DM/VMudtagelse, og to uger efter skulle det kulminere med Schæferhundeklubbens IPO3DM. Det blev dog nærmest en lidt omvendt verden. DKK’s IPO3-DM trak 56 deltagere, hvorimod Schæferhundeklubbens IPO3DM kunne præstere sølle 17 tilmeldte hunde. Og vi skal nok slet ikke nævne DM/VM-

udtagelsen, som lå imellem med kun 8 deltagere!!! Noget er gået galt – helt galt. Og det ved BHR heldigvis godt. Både ved udtagelserne i Odense og Roskilde er der holdt brainstormingmøder, så skuden kan blive sendt i den rigtige retning. For de tiltag, der skulle øge deltagerantallet, har just gjort det modsatte… Jeg er sikker på, at BHR finder de vise sten, så vi igen kan få et stort og flot IPO3-DM i Schæferhundeklubben…

Top tre til DM. Fra venstre: Jacob Christiansen med Geo, Benny Jensen med C You vom Spektefeld og John Jabina med Jabina Penti.

Jacob og Geo på sporet.

Fredag morgen var der indmarch og væsentest i diset, overskyet vejr. Det var ikke noget, der tog så lang tid, og heldigvis for det, for Kreds 4 bød på brunch i forbindelse med lodtrækningen. Der var planlagt spor fredag og B&C lørdag. Og det var faktisk en af de positive ting ved det lave deltagerantal – altså udover udgiften til trykning af kataloget. Sjældent har man set så mange tilskuere på sporene. Og det var også her, at redaktøren first hand stiftede bekendtskab med en mand, som inden for de næste 30 timer skulle kunne kalde sig Danmarksmester. Benny Jensen var nemlig på sporet, og det er jo altid hyggeligt at følge med i. Altså hvis man kunne komme forbi den såkaldte ”Gamedog-konvoj” som fyldte godt i landskabet. Benny havde nemlig sammen med Jan Kolbeck sit helt eget heppekor med. Ikke alene havde de ens tøj på – de talte også deres helt eget sprog…! Dommerne Peter Larsen og Erik Ahrends belønnede Benny og C You vom Spektefeld med 97 point, hvilket fik en ellers voldsomt jordnær sønderjyde til at svæve en anelse henover sporarealerne. Jooo han var skam en glad mand, men det burde han jo også være, for som en af hans følgere sagde (og jeg citerer…) ”Den sat jo li i a skaw”. Sorte skyer hang truende henover sporarealerne, men det holdt heldigvis tørt. Og resul-

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 13


VM holdet, som det så ud ved bladets deadline. Fra venstre Heidi Nielsen med Jabina Rooney, Jacob Christiansen med Geo, Benny Jensen med C You vom Spektefeld, Torsten Kleven med Jabina Diesel, John Jabina med Jabina Penti samt holdleder og BHR formand Vivi Gilsager.

Danmarksmesteren C You vom Spektefeld i ærmet på Nicki Søberg.

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


taterne taler for sig selv. Alle – på nær en enkelt 0’er – lå mellem 87 og 97, så der er blevet trænet spor til den store guldmedalje. Arealerne var dælme også flotte, og sporlæggerne knoklede rundt. Imens var der træning

på banen, og Kreds 4 sørgede for at hygge om deltagere og andet godtfolk. Lørdag var spændingen så på sit højeste, da Danmarksmesteren skulle findes. Og vejret var heldigvis med Kreds 4 og BHR. Det kunne

bestemt godt have været varmere, men for hundene tror jeg faktisk, at det var helt perfekt. Hvor man skulle mene, at det ikke kunne tage særlig lang tid at høvle 17 hunde igennem B og C, så tager man fejl. Det tager nemlig rigtig lang tid, når man skal holde pause ret tit. Al respekt for, at dommere også skal tisse, spise, bøvse, spidse blyanter osv., men det er altså lidt dræbende som tilskuer, at der er indlagt pauser på halve timer over flere omgange. Der er altså grænser for, hvor mange gange man kan besøge samme stand med hundeudstyr uden at dankortet står i flammer, og der er også en limit for, hvor mange grillpølser man egentlig kan indeholde. Havde der været æblekage, så havde Kreds 4 nok kunne tjene en skilling mere, men lad nu det ligge… Deltagerne gjorde os i løbet af dagen den tjeneste, at de ikke umiddelbart afgjorde noget før til sidst. Pointene fordelte sig, og til tider kunne resultatlisten i kredsen ikke enes med resultatlisten på nettet, så forvirringen var lidt stor hos dem, der kiggede med hjemmefra. Ikke mindst da DM var afgjort, og holdet til VM skulle sættes. Der er selvfølgelig også

Figuranterne. Fra venstre: Frederik Bekkelund, Nicki Søberg og reserve Jannik Grube. S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 15


Dommerkvartetten. Fra venstre: Mikkel Kruse, Gunner Jensen, Peter Larsen og Erik Ahrends.

uheldigt, når det ender ud i et fortolkningsspørgsmål, og i skrivende stund er der da også indsendt en anmodning om at få 6 deltagere med til VM. Takket være Gud eller Jesus eller øøøøøhm Allan, så kunne DM afholdes over fredag og lørdag, eftersom fredag var St. Bededag. Om der blev foldet et par hænder om fredagen på sporene, skal jeg ikke kunne sige, men det kunne jo være nærliggende. I hvert fald kunne konkurrencen færdiggøres om lørdagen, hvilket også åbnede for muligheden for lidt festlig hygge efter præmieoverrækkelsen. Et top hyggeligt initiativ, hvor der var god mad, hygge og så naturligvis de der sønderjyder. De kom spadserende i deres matchende blå trøjer, med Benny hævet over jorden i en guldstol… Nej okay, det var måske en overdrivelse af format. Tværtom var de faktisk så uhyggeligt jordnære, og jeg var en meget stolt redaktør, der sad til bords med Danmarksmesteren. Det var så noget, man godt kunne blive lidt svimmel af, for Benny var godt nok tit i baren og hente til hele bordet. Men de er skam hyggelige, de der sønderjyder. Det er bare så djævelsk ærgerligt, at der ikke følger undertekster med!!! Efter maden bankede landsformand Poul Meineche på glasset og takkede Kreds 4 for

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5

deres flotte arrangementer. Herefter tog Vivi Gilsager ordet og præsenterede hele VM holdet, som efterfølgende blev kaldt til møde. Nu mangler vi så bare, at BHR kan styre helligdagsplanlægningen fremadrettet, så vi altid kan holde DM på denne måde. For jeg er ikke sikker på, at en fest om søndagen vil kunne trække så mange mennesker…

Alt i alt skal Kreds 4 have et Fortrinligt for det hårde arbejde. Det klarede I rigtig flot. Den gode stemning på sidelinjen og ved festen lørdag kunne ingen tage fra os, og tak til deltagerne for en generelt flot fremvisning af frejdige, arbejdsglade hunde. Tillykke til Danmarksmesteren Benny Jensen med C You vom Spektefeld, og pøj pøj til VM holdet i Finland. Randi Salzwedell, redaktør

Poul Meineche roste Kreds 4 Roskilde for deres evne til at afholde arrangementer hele vejen rundt.


WM_tanska 3.5.2015 20:45 Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 17


Schæferhund kan Foto: Martin Joensen Brian Petersen er en mand på 58 år som har haft diabetes, siden han var 5 år. Hans diabetes er velreguleret, men han kan få lidt problemer om natten med for lavt blodsukker. Den 25. maj 2012 blev der født et kuld schæferhvalpe på Kennel Wildmarken mellem Slagelse og Høng. 12 uger senere hentede Brian en pragtfuld hanhund – Wildmarkens Jum Jum - på kennelen, og den viste sig at have en lidt speciel evne. Brian bor alene, og har gjort det i 10 år. Det har aldrig været et problem, bortset fra lige om natten, hvor blodsukkeret nogle gange bliver lavt. Anton (som blev navnet på hunden), som er en stor hanhund, havde Brian haft i ca. 6 måneder, da den reagerede på Brians lave blodsukker første gang, og det har den gjort lige siden. - Jeg har forkælet ham alt for meget, og han får lov til at ligge ved siden af mig i sengen. Hyggeligt ja, men egentligt en dårlig vane, fortæller Brian og fortsætter: - Han reagerer ved, at han vækker mig, og det gør han meget kraftigt. Han lægger sig oven på mig, eller markerer kraftigt med hans poter ved at han slår til mig, oftest på skulderen, og han stopper ikke før jeg er vågen og står op. Herefter følger han mig, og falder først til ro når jeg har styr på blodsukkeret igen. Det eneste minus er, at jeg sommetider har nogle mærker på skulderen efter hans kløer. Et par af de meste markante reaktioner Anton har gjort var at vække Brian en tidlig morgen, og det undrede Brian lidt, da han syntes han var helt klar i hovedet, og mente ikke blodsukkeret var specielt lavt. Men han mærkede, at han skulle på toilettet. Da han rejste sig knækkede benene sammen under ham, og Brian blev straks klar over, at den var gal med blodsukkeret. For at undgå at falde, valgte han at kravle de få meter ud til køkkenet, hvor han kunne få noget at spise hurtigt. Hunden stod ved siden af ham og støttede ham faktisk, mens han kravlede. Først da Brian rejste sig op og støttede sig til køkkenbordet, gik Anton lidt på afstand. - Jeg plejer altid at tjekke mit blodsukker, inden jeg skal køre bil, men en dag havde jeg haft meget

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


lugte blodsukker travlt og glemte dette, fortæller Brian. - Hunden plejer altid at være meget glad for at komme med i bilen, men denne dag nægtede han at springe ind i bilen, men blev ved med at løbe tilbage til hoved døren. Lige gyldigt hvad jeg gjorde, nægtede han at tage med. Det gjorde mig lidt betænkelig, og jeg gik ind og tjekkede mit blodsukker, og det viste sig at det var lidt lavt. Jeg fik noget at spise, og derefter var der ikke nogen problemer med at få hunden ud at køre. Hvor han har det fra, ved jeg ikke. Anton er nu 3 år og er en stor hjælp for Brian. Også fordi han kræver en del motion, hvorved Brian også kommer ud af huset. Anton gør kraftigt opmærksom på, hvis Brian glemmer hans luftetur. Det virker som om han kender klokken, for når Brian er færdig med morgenmaden, gør Anton ham opmærksom på, at det er tid. Det samme om eftermiddagen. Klokken skal ikke blive meget over 16 før Anton står og piber og begynder at gø, hvis Brian ikke letter r….. - Jeg havde tidligere hørt, at man kan træne hunde til at reagere på lavt blodsukker, men det har jeg aldrig gjort, for jeg aner ikke, hvor man kan få trænet sin hund til dette. Men det faldt min schæfer helt naturligt at begynde på det selv. Han er nu også begyndt at reagere, hvis jeg er vågen og mit blodsukker bliver lavt. Det gør han ved at han ikke kan falde til ro, men bliver ved med at kredse omkring mig og gøre opmærksom på, at noget er galt, ofte før jeg selv bliver opmærksom på dette. Hvad det er Anton reagerer på, ved Brian ikke, men det er formodentligt lugte. Det er helt sikkert, at Anton reagerer, hvis Brian får lavt blodsukker, når han sover, og nu også når han er vågen. Nu kan det måske lyde som om, at det er noget der sker tit, men det er faktisk noget, der ikke sker særligt ofte, og denne historie er trukket ud af et sammenhæng på godt og vel 2 år. Hvis der er andre der har oplevet noget lignende med deres hund, kunne Brian godt tænke mig at høre om deres erfaringer. Han kan kontaktes på sonderup10@gmail.com.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 19


ds 55 Furesø e r K i g n i r å k s l v

A

den d ag s r o T

5. m

z Be mmer: Frit o D 5 aj 201

nnedbæk - Figurant: Pav Andersen

Jen-Ager’s Quasi DK 02747/2012 27. 01. 2012 B/1, IPO1, UHP Dario vom Weinbergblick - Jen-Ager’s Emmy.

Avlskåring – Hanner: ChaDe’s Viggo DK 02893/2012 07. 02. 2012 B/0, IPO1, UHP ChaDe’s Atos - Ophelia vom Rossleck.

Thomsebo Carlos DK 19073/2010 21. 09. 2010 A/0, IPO1, UHP Team Marlboro Tiger Thomsebo Toya.

Team Quindi’s Kessler DK 09735/2012 23. 05. 2012 A/0, IPO1, UHP Team Marlboro Tiger - Team Quindi’s Fantastic Funnie.

Vestegnen’s Zorro DK 18997/2011 18. 11. 2011 A/0, AK (DE), IPO3 Team Marlboro’s Tiger - Vestegnen’s Vita.

Avlskåring - Tæver: Amager’s Fine DK 13848/2012 26. 07. 2012 A/0, IPO1, UHP Jacko aus Wiemelhausen - Amager’s Gurli.

Avlsmønstring – Tæver: Hassenkam’s Christa DK 02037/2012 24. 01. 2012 A/0, FP, UHP Fred vom Rumbachtal - Hassenkam’s Ursula.

ds 46 Køge e r K i g n i r å k s l v

A

ag Lørd

den 2

rik Lundkvist - Figurant: Hans Skaaning mer: Svend E m o D 2015 3. maj

Avlskåring – Hanner: Amager’s Rofus DK 07673/2009 31. 03. 2009 B/0 IPO3 UHP Figo du Triangle Magique - Xena vom Haus Cismar.

Akacias Quando DK 02390/2011 25. 01. 2011 A/0, IPO1, UHP Team Marlboro Tiger Akacias Kenya.

Avlskåring – Tæver:

Amager’s Daisy DK 02238/2012 20. 01. 2012 A/0, PH-P, FP, UHP Quick von der Adelegg - Degn’s Dana.

Amager’s Honey DK 00060/2013 10. 11. 2012 B/0, IPO1, UHP Jabina Pascal - Amager’s Epi.

r e c n o n n a k i r Rub Aluna von Karthago, SchH3, AK (Grisella von Karthago, SchH3, AK - Leon von der Staatchmatch, SchH 3, AK) er parret d. 10/5-15 med Sund hund Yang, PH V kl., AK (Sund hund Pampa, SchH 1, AK - ChaDe’s Atos, SchH 3, AK). Forventet fødsel 12/7-2015. Sund hund Cindy, SchH1, AK, (Sund Hund Pampa, SchH1, IPO1, AK - Endy von Karthago, SchH3, AK) er parret d. 31/03-2015 med Hasko z Perstatskeho Mlyna, IPO3, AK- (Carin z Perstátského Mlýna -Zender v. Lusondai) har født 3 hanner og 3 tæver d. 29/5-2015. Salgsklare d. 24/7-2015. Henvendelse Parly Carlsen. Tlf. 5647 0714 - 2752 2796 - 6022 1598. web: www.sundhund.dk Amager´s Vupti IPO1 har født 6-1 hvalpe efter Nederholms Quik aktiv tjeneste hund. Kennel Amager v/ Steen Pedersen, Bondehøjvej 10, 2630 Tåstrup. Tlf. 2629 4965. Kennel.amager@live.dk. www.kennel-amager.dk Rubrikannoncer sendes (elektronisk) til redaktøren på: redaktoer@schaeferhund.dk Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen. Spaltebredden for rubrikannoncer er 81 mm. Minimumsprisen for en meddelse er 165 kr. for op til 7 linier à ca. 70 karakterer (bogstaver, mellemrum og tegn) inkl. navn og adresse. For hver ekstra linie ud over de 7 betales 20 kr. Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optages kuld, der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes og er ansvarlig herfor over for Schæferhundeklubben og Dansk Kennel Klub. Annoncører i Kenneloversigten kan gratis få optaget op til 7 linier rubrikannonce pr. blad. Derudover betales 20 kr. pr. ekstra linie.

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


reds 32 Ringkøbing K i g n i r å k s vl

A

ag d Lørd

mby - Figurant: Torben Knudsen

.m en 9

l Lu er: Michae m m o D 5aj 201

Avlskåring – Hanner Vennebjergs Yvonne DK 12390/2013 18. 06. 2013 A/0, IPO1, UHP Team Marlboro Kashmir - Ginger von Zornkeltinga Smedebakkens Jipper DK 16056/2011 08.09.2011 A/0, PH, FP, UHP Hulgaard’s Tayson - Myretuens Frigga

Frodo vom Wolfsfriede DK 12589/2013 22. 07. 2012 A/0 IPO2 UHP Endy von Karthago - Day von der Teufelskehle

Uggertawn Nemo DK 19583/2011 25. 11. 2011 A/0, IPO1, UHP Bettig Lester - Uggertawn Ibi

Opus vom Elzmündungsraum SZ 2268627 30. 05. 2011 B/0, IPO1, UHP Hatto vom Hühnegrab - Ebafarmens Indi

Avlskåring – Tæver

Team Marlboro Jako DK 16798/2010 15. 09. 2010 A/0, IPO1, UHP Renzo vom Holtkämper See - Cayira’s Frøyha

Amajero’s Amazing DK 20487/2012 30. 11. 2012 N/NZ, IPO1, UHP Omen vom Radhaus - Wildmarkens Best Seller

Avlsmønstring – Tæver Tomag Mandy DK 09539/2012 14. 05. 2012 A/0, FP, UHP Team-Dika’s Uzzo - Tomag Katja

Glarbo Magic DK 11009/2011 23.05.2011 A/1 IPO3 UHP Satoris Saro - Glarbo Havana Anbefaling: bør tilføres en absolut anatomisk, korrekt opbygget han. Froulund Gangster DK 13079/2013 21. 06. 2013 A/0 IPO1 UHP Endy von Karthago - Nadin vom Baronenwald

Beskrivelserne kan læses på www.schaeferhund.dk. Vælg resultater, avlskåringer, eksternt link til arrangementskalender. Vælg datoen for arrangement og klik på det, så kommer beskrivelserne frem

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 21


Min fantastiske – en oplevelse og en udfordring – Tekst og billeder: Tina Kastbjerg Endelig kom dagen i oktober, hvor jeg skulle hente Balkan. På stamtavlen hedder Balkan - Jabina Hristo. I dag, nu her hvor Balkan ikke er hos mig mere, tænker jeg tit på om navnet jeg gav ham, medfødte alle hans problemer, som bl.a. blev årsag til hans alt for tidlige død. Jeg havde endnu ikke set Balkan. Jeg havde fuld tillid til, at John avlede hunde, der levede op til mine krav, og at han ville vælge en han til mig, som kunne stå mål med mine evner og ambitioner ud fra de resultater, jeg havde vist gennem årerne. Jeg glædede mig selvfølgelig til at se, hvad han var for en, og hvordan han opførte sig. Det var Dorthe, der tog imod. Jeg skulle have Balkans søster - Hippi - med hjem til Britta, der trænede i kr. 14. Ud af hundegården kom Fritte, Balkans mor og 5 hvalpe. Dorthe gav mig Balkan i armene, og hvis jeg på dette tidspunkt havde vidst, hvilke udfordringer jeg skulle igennem, da jeg stod med en lille vild og ustyrlig hvalp, så var jeg nok løbet skrigende derfra. Dorthe bar Hippi, mens jeg var nød til at sætte Balkan ned. Han løb totalt kaosagtig af sted efter os ind i køkkenet, og da Dorthe satte Hippi ned, røg Hippi direkte til angreb på Balkan. Balkan kastede sig hylende til gulvet, og jeg stod bare og gloede på denne lille hanhvalp, der totalt underkastede sig, og tænke, »skal jeg have ham med hjem???«. Dorthe undskyldte med, at de der tæver var simpelthen så stride, og jeg havde godt før hørt om stride tævehvalpe, der tæskede brødrene, men alligevel for 1000 tanker gennem mit hoved. Dorthe satte Hippi ud i gården, og kastede et viskestykke ned til Balkan, som han med stor glæde huggede tænderne i og styrtede af sted med rundt om bordet. Jeg satte mig på gulvet for at teste ham. Ham

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5

kom velvilligt hen og bød mig til leg, og her viste han det, han kom til at stå for senere hen, hans ekstreme kampdrift og dybe bid. Han gik jo fuldstændig amok i det klæde, trak som en vild, og for hver gang jeg lod ham vinde, og løbe en omgang, jo mere energisk blev han i kampen. Både byttedriften og kampgejsten var overvældende, og jeg tog hjem med en hvalp, hvor mine ambitioner om både DM og VM, var blevet vakt ekstra meget til live. Træningen af ham gik over alt forventning, jeg var bare dengang slet ikke klar over hvad jeg havde fået med hjem. Jeg trænede selv gr. C med ham der hjemme, og 3 mdr. gammel kunne han standhals og kæmpe for at vinde sit bytte. Alt dette blev overført til figuranten, når jeg var til træning, og alt gik positivt og fremad. Jeg havde hjælp af en rigtig dygtig figurant, og med mine egne mange års erfaringer, forløb træningen og hans indlæring uden fejl, og jeg var bare lykkelig for min Balkan. De problemer han fik, viste sig først senere, fordi jeg ikke havde taget højde for hans ekstreme drifter. I klubben begyndte jeg at blive drillet med at de ikke vidste at Jabina avlede Malinois, men jeg kunne ikke selv se at han skulle være så vild. Da jeg ikke havde fokus på dette, resulterede det senere hen i så meget uro i alt hvad han lavede, at jeg ikke kunne få det rettet. Lige nu gik alt efter bogen, og jeg elskede hans enorme arbejdslyst og udholdenhed. 8 mdr. gammel knurrede han af mig første gang, da jeg ville irettesætte ham. Jeg havde aldrig haft en hund før, der knurrede af mig, så jeg blev faktisk ret forskrækkede og trak mig, og så var kursen ligesom sat. Balkan vidste nu, at han kunne styre mig. Træningen begyndte nu at være præget af, at Balkan havde kontrol over mig, og problemerne begyndte i det små, men ikke noget jeg ikke mente, jeg ikke senere kunne løse.

Jeg havde blandt andet store problemer med at få bolden fra ham, og når det endelig lykkedes, for han gøende rundt om mig. Karsten skældte hver gang ud, og spurgte gentagne gange, hvorfor det var så svært for mig at få den bold fra ham, og om jeg dog for fanden ikke kunne få ham til holde mund og ligge stille, når jeg endelig havde fået bolden. Jeg blev hver gang rigtig ked af det og frustreret over, at han ikke forstod, hvor svær Balkan var, og rakte tit bolden hen til ham og sagde, at han kunne sgu selv prøve ham, men det ville han ikke. Jeg var på det tidspunkt begyndt at interessere mig for at fotografere hunde, helst i action. Balkan blev selvfølgelig ofte brugt som model, og Karsten var den, der skulle kaste bold med ham. Karsten fandt ud af at han måtte slås lige så meget med Balkan, som jeg gjorde, og ind imellem prøvede Karsten at sætte sig i respekt over for Balkan, hvilke en enkelt gang resulterede i, at Karsten måtte på skadestuen og syes i hånden. Ja, jeg må indrømme, at den dag grinede jeg inde i mig selv, det havde han rigtig godt af. Han var så kæphøj, hver gang jeg trænede med Balkan, og så kom han selv til kort over for ham. Med Balkan tabte man altid, Balkan fik altid det sidste ord. Lykkedes det mig endelig, når jeg trænede at få ham til at høre efter, så kunne jeg være evig forsikret om, at det hele startede forfra næste dag. Jeg selv var altid fyldt med blå mærker og tandaftryk, fra mine evindelige kampe med ham om bolden. Balkan havde en særdeles irriterende vane, med altid at skulle stå helt op af mig og gnaske på bolden. Det resulterede mange gange i at den røg ud af munden på ham, og han skulle selvfølgelig nå at fange den, inden den ramte jorden, hvilke betød at han ofte fik fat i mit lår. Jeg skubbede ham altid væk, og skældte ham ud, når han stod op af mig, men han var ikke til at flytte, eller også så gik han lige rundt om sig selv, og


Balkan 5½ år gammel

Balkan stod så igen hvor han ville stå. Jeg måtte selv en tur til lægen, og have min stivkrampe fornyet. Balkan ville heller ikke have, at jeg så poter, tænder og ører på ham, og han ville slet ikke have, vi kom i nærheden af ham, når han spiste. Jeg begyndte at træne ham i alle tingene. Først røre ved poten og kaste bolden, løfte poten og kaste bolden, og det var rigtig vigtigt, at jeg satte kommandoer på, da jeg fandt ud af, at når Balkan først fik af vide, hvad jeg ville, så accepterede han det. Senere i hans liv, med alle skaderne, havde jeg stor hjælp af den træning jeg havde brugt på ham, med hensyn til at tjekke ham og bade hans poter, når de var blevet skåret op. Når han havde fået sin mad, hentede jeg en bakke leverpostej, og en ske, og den første gang, satte jeg mig 2 m. fra ham, og kaldte på ham, mens jeg holdt skeen med leverpostej frem mod ham. Lugten af leverpostej, nåede hans næse, og han kom tvivlsomt hen til mig, skyndte sig at spise leverpostejen, og tilbage til maden. Der gik ikke mere end en uge, så forlod han maden, når han hørte jeg kom ud til ham, og jeg kunne nu gå hen til hans madskål, og røre leverpostejen rundt i hans mad, mens hans begyndte at spise. Det var en øvelse jeg holdt ved lige, men der var aldrig problemer med ham siden, og vi kunne rydde op i hans hundegård, og skubbe til ham, når han spiste, og han flyttede sig, mens han lige gav en logren med halen.

Jeg har aldrig kunne klare, når de får den beroligende sprøjte, som de bliver meget sløve af, den minder alt for meget om aflivning, og hver gang jeg har siddet med en hund, der lægger sig, sløv at sprøjten, så græder jeg. Denne dag sad jeg også på gulvet ved siden af Balkan og græd, mens jeg strøg ham over pelsen, og i dag ved jeg, at det blev den første i en lang række at tårer, med en hund der skulle igennem en masse hårde ture til dyrlægen. Resultatet af HD og AA, var bare så flot som den kunne være, så den viden jeg havde og mit meget strikse mad og motionsprogram, for en schæfer der udviklede sig, holdt igen stand. Balkan havde desværre udviklet overbid, og 2 mdr. senere var vi på Silkebord dyrehospital og få afkortet hjørnetænderne. Han havde tygget dybe huller i ganen, hvor der sad madrester, og var begyndt at få betændelse og bylder på tandkødet. Endnu en tur med en sløv hund, der bestemt ikke frivilligt, måtte lægge sig under dyrlægens behandling.

Bedste Gruppe C med 96 point og en udtagelse i hus.

Nu var Balkan blevet 11 mdr. og vi var en gruppe der skulle have vores hunde HD og AA fotograferet samlet.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 23


Træningen fortsatte som den skulle og øvelserne begyndte mere og mere at ligne færdige øvelser, men roen var der aldrig. Jeg tænkte ikke videre over det, da jeg altid har elsket at træne med bold og fuld tryk på. Jeg ville have udstråling og fart, og glemte at tage højde for Balkans medfødte ekstreme drifter, eller det var nok mere fordi jeg ikke vidste bedre. I februar 2011 overflyttede jeg mit medlemskab til Herning, og fik Brian som min faste figurant. Brian blev den, der i den grad var årsag til, at Balkan fremadrettet udviklede sig, som han skulle i gr. C. Han kunne læse Balkan og takle ham, og vi - Brian og jeg - fik et super godt samarbejde, hvor vi stolede på hinanden, og kunne tale om træningen af Balkan. Et samarbejde hvor vi var enige om, at Balkan så vidt muligt, skulle læres op efter tilbyde adfærd. Vi var også nødt til det, så meget vi kunne, at holde os til tilbyde adfærden, for hver gang Balkan blev tilført ubehag, enten i form af at jeg begrænsede ham, eller at han blev irettesat, så afreagerede han i mig, hvilke jeg blev ret træt af, også fordi jeg frygtede, at han en dag fik rigtig fat i mig. Det betød så til gengæld også, at jeg aldrig kunne få ro på ham, bare det at skulle apportere med ham, var et helvede. Hver gang jeg begyndte at svinge armen, for at kaste apporten, så startede Balkan, han rejste sig halvvejs op, lårene sitrede, og han begyndte at hyle. Jeg kæmpede og kæmpede og Karsten (min mand) skældte og smældte på skiftevis Balkan og mig og jeg måtte gøre det om og om igen, og lige lidt hjalp det. Nogen gange blev Karsten så gal på mig, over at jeg ikke kunne få Balkan til at sidde stille, at han udvandrede fra banen i raseri. Karsten vidste hvilke ambitioner jeg havde, og han stod på sidelinjen og kunne se, hvilke talent Balkan havde for gr. C, så han vidste også godt, at hvis jeg skulle have point nok til både DM og VM, så skulle lydigheden være i orden. Træningen forsatte, der blev gået spor, trænet lydighed og gr. C i lange baner, og jeg var snart klar til en prøve. I august 2011, Balkan var lige fyldt 2 år, bestod han sin IPO1, ikke med overvældende point, men jeg bestod. Balkan gjorde ting til prøven, jeg slet ikke forventede, kort sagt han var ret ustyrlig. I sep. dumpede jeg til hans IPO2, kunne ikke styre ham i gr. C, og måtte på den igen i okt. hvor jeg bestod. Det var en prøve, der bestod af

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5

adskillige sværhedsgrader. Det vi gik spor på, var en sort mark, hvor de selv trænede spor, så det var spor overalt, hvilke bevirkede at Balkan havde så mange kontroller, at jeg var sikker på, at vi dumpede. Tvært imod fik jeg så meget ros for hans søgepræstationer af Lars Juhl, som sagde lige ud, at her var en hund, der kunne gå spor, for han havde da aldrig set en mark, der var så oversået med spor, som denne mark var, hvilke også var årsag til at en del andre hunde allerede dumpede der. I lydighed blev Balkan overfaldet af hunden, der lå langtids afdækket. Da jeg kaldte ham hjem fra dækøvelsen kom den farende lige ind i siden af Balkan. Balkan viste her sin overlegenhed psykisk, da han på ingen måde gad slås, selv om den sprang på ryggen af ham flere gange, han nærmest rystede den af sig med en snerren. Næææ, det var mere mig, hunden skulle tage sig i agt for. Jeg røg efter hunden og råbte og skreg, og sparkede efter den, og pludselig væltede det med mennesker på banen. Ejeren fik fat i sin hund, som øjeblikkelig blev bortvist fra banen, og Karsten fik fat i Balkan, og jeg stod bare og græd, både af forskrækkelse og over at jeg var dumpet - troede jeg. Lars Juhl sagde til mig, at vi ikke havde gjort noget forkert, og at jeg lige skulle gå ud til siden med Balkan i 5 min. og få ro på mig selv. Til den prøve lavede Balkan - trods overfaldet den flotteste lydighed han nogensinde har lavet til en prøve, vi fik 92 p. I gr. C kom Balkan op imod en - ja undskyld udtrykket - svagarmsfigurant, som ikke kunne holde ham, når han skulle slippe, hvilke medførte store slipproblemer. Balkan trak simpelthen rundt med ham, og han kunne heller ikke tage ham i modprøven, hvor han drejede væk fra Balkan, så han ikke kunne fange ærmet, hvortil at Lars Juhl måtte irettesætte ham med, at han burde opsøge nogle hunde, der kom med den fart, så han fik øvelse i at tage dem korrekt i modprøven. I marts bestod jeg hans IPO3, 2½ år gammel med 96 p i C, og vi var klar til udtagelser, og jeg var sikker på at vejen til VM begyndte at være inde for nær fremtid. Der imellem havde Balkan været til dyrlægen flere gange igennem vinteren, bl.a. 2 gange med knækkede tænder, der skulle ud, og en tandfyldning var faldet ud af en af de forkortet hjørnetænder. Skader, der var forårsaget af hans drifter. I hans fart i opsamling af bol-

den, fik han hugget tænderne i en sten, og hvorfor fyldningen var faldet ud, kunne dyrlægen simpelthen ikke forstå, det havde han aldrig oplevet før, og han havde immervæk lavet mange af disse tandforkortninger. Fyldningen røg igen 2 år senere. Midt i april deltog Balkan til hans første udtagelse i Roskilde, og som forventet blev jeg udtaget til DM i Silkeborg 3 uger senere. Balkan deltog som yngste hund, 2 år og 9 mdr. gammel, og med alders afstand til næste hund. Balkan og jeg gik på banen og viste et arbejde, præget af masser af udstråling, energi og pågåenhed. Jeg var rigtig tilfreds med hans præstationer, da han endnu ikke var 100% færdiguddannet. Han lavede 3. bedste gr. C med 94 p, og af de 8 Jabinahunde, der deltog, var Balkan den der fik flest point i gr. C, ja selv opdrætteren slog vi med 1 point. John Jabina kom hen og lykønskede mig, og da han svarede ja til mit spørgsmål, om han var tilfreds med det Balkan havde præsteret i gr. C, ja så blev mor her sgu´ både stolt og glad, og jeg levede længe på den oplevelse. Helt til d. 2 sep. Det var efterhånden begyndt at gå op for mig, at jeg havde fået noget særligt i Balkan. Jeg fik af vide af alle hvalpe efter Balkans mor - Fritte - fremadrettet var forudbestilt. Balkans halvbror, med samme mor, Jabina Diesel var også en hund med helt ekstrem arbejdsglæde, men han leverede modsat Balkan, flotte resultater. Jeg havde i tilgift fået en masse hårdhed, hvilke gjorde, at placeringerne udeblev. Balkan blev også en hund der trak tilskuere til, når han skulle præstere i gr. C, og ofte fik jeg ros for hans helt fantastiske udstråling, fra både dommere og tilskuere, hvilke jeg ikke altid glædede mig over, da jeg havde store problemer med lydigheden. Jeg havde ligesom ikke købt ham for at være en showhund, og jeg var mange gange tæt på at levere ham tilbage til John Jabina, når Balkan i den grad, havde kørt sit eget program på banen. Sommeren kom, og der blev holdt ferie. Der blev stadig trænet, men de trælse ting, havde jeg brug for blev lagt til side til efter ferien, så det var mest sjov og fart, og alt det Balkan bare var super dygtig til. Gennem sommeren kæmpede vi med Balkans drifter her hjemme. Jeg havde en anden


stor interesse, og det var min have. Balkan yndede at følge mig rundt, med sin store punkterede fodbold i munden, når jeg gik og nussede om planterne. Problemet var bare, at hver gang jeg skulle have noget afklip i spanden, så smed Balkan bolden, og stod sitrende klar til at fange det, jeg smed, og mange gange strejfede hans tænder mine finger, når jeg kastede det fra mig, i hans iver efter at fange det. Lige sådan var det, når jeg skulle tømme spanden på komposten. Balkan vidste godt hvad jeg skulle, når jeg gik med spanden, så han drønede i forvejen, og stod klar til at fange indholdet af spanden, men inden jeg overhovedet havde nået at vende spanden på hovedet, så havde Balkan stukket hovedet ned i spanden, og det fløj om ørerne på ham med haveaffald. Jeg blev hver gang gal af forskrækkelse, og prøvede at dirigerer ham væk fra mig, men det endte altid med, at han vandt opgøret, da jeg måtte opgive at få ham til at høre efter. Når jeg ikke længere kunne holde til hans opførsel, kom han i hundegård. Det var det eneste sted, han kunne slappe af. Lige sådan var det med de små Bichon Havanaiser, jeg havde. Det gik fint, når vi gik tur, så rendte han bare sammen med dem, altid med en bold i munden, men når vi kom hjem, og skulle være ude i haven alle sammen, så kunne han simpelthen ikke lade Bisca, min Havanaisertæve være i fred. Han skulle hele tiden snuse til hende, og skubbe til hende med hovedet, og hver gang blev hun gal på ham, og for gøende efter ham, så han smed sig med bagdelen i vejret, og forbenene ud til siden, så kom dog og leg. Hver gang vendte Bisca rundt, stak halen i vejret og skævede tilbage på ham, med et udtryk der sagde, »du er sgu´ da al for stor og voldsom«, og så rendte Balkan efter hende igen. Når vi så forsøgte, enten Karsten eller mig at få ham til at forstå, han skulle lade hende være, så kom svaret igen prompte fra Balkan, og så måtte Balkan i hundegård, så vi andre kunne få lidt ro. I stedet fik Balkan lov at løbe med naboens schæfer, en rigtig sød tæve fra kennel Koldbakken. Konkurrencesæsonen startede igen og træningen blev igen seriøs, og der også blev brugt meget tid på konditions og muskelopbyggende træning, og jeg elskede min 2 timers formiddags tur med Balkan.

Efter høsten brugte jeg ofte stubmarkerne til min træning, og lørdag d. 2 sep. på vej hjem fra træning skete det utænkelige. Jeg kastede bolden, Balkan for efter den, og i opsamlingen af bolden, får han mens han bremser, rodet op i bunden af marken, så korn og aks fløj ham om ørerne, og han inhalerer det ned i lungen. Han smider bolden, hoster, samler bolden op, kommer hen til mig, smider bolden og hoster. Jeg prøver at hjælpe ved at klappe ham på siderne, og på en måde ved jeg godt, at det her, det er ikke godt. Hele weekenden igennem hoster han. Hans hundegård støder op til vores soveværelse og køkken, og jeg vågner flere gange de følgende 2 nætter, på grund af hans hosten. Mandag morgen ringer jeg til dyrlægen, og efter, at han har tilset ham, skal Balkan afleveres næste morgen, så de kan undersøge ham. Da jeg nogle timer senere henter ham, får jeg af vide, at de ikke kan se noget i halsen, men på røntgenbilledet, kan de se, at der sidder noget i den øverste del af højre lunge. Jeg får en masse medicin med hjem, bl.a. astmamedicin. Medicinen skulle åbne hans luftveje, så han forhåbentlig selv kunne hoste det, der sad i lungen op. Han blev selvfølgelig også smertedækket. Jeg skulle kontakte dyrlægen efter 10 dage. I weekenden kørte vi til Fredericia for at se Danmarks Bedste IPO1. Mens vi var dernede, fik Balkan det tydeligt dårligere, han ville helst blive liggende i bilen. Om mandagen kontaktede jeg igen dyrlægen, og vi blev videresendt til Århus Dyrehospital, som havde noget mere avanceret udstyr til at undersøge Balkan. Jeg afleverede Balkan tirsdag morgen, og da jeg senere på dagen hentede ham, fik jeg overrakt en lille pose med ca. 15 korn. Dem havde de fisket op af den øverste del af hans højre lunge. De kunne ikke sige, om de havde fået det hele op, for han var meget betændt i det område, og han kunne heller ikke tåle at være længere i narkose. Jeg blev bedt om selv at gå med ned og hente ham i hans bur. Han havde været rigtig gal på dem, og ham der havde passet ham, var blevet ret utryg ved ham. Hvilke forfærdelig sted at være. Den gang hvor Balkan stod i, var fyldt med hunde, der var nok ca. 35 bure, og der lugtede og var varmt. Stakkels Balkan. Han var selvfølgelig rigtig glad for at se mig, og hundeassistenten holdt sig pænt i baggrunden, da jeg gik ud med ham.

Jeg blev sendt hjem, med en masse medicin, og skulle kontakte dem mandag. Intet ændrede sig. Balkan hostede, men var åbenbart så godt smertedækket, at vi ikke kunne mærke noget på ham. Jeg havde fået besked på at træne med ham, og at lade ham løbe efter bolden, så hans krop blev varm, det kunne hjælpe til, at han selv kunne udstøde det der muligvis kunne være tilbage i lungen. Så vi fortsatte med træningen, og han hostede. Jeg var ved at være desperat. Jeg vågnede flere gange hver nat, over hans hosten, og det havde stået på nu i mere end 14 dage. Når jeg gik med ham om dagen, hostede han, og hver gang han hostede, trak hele min krop sig sammen. Jeg havde det af helvedes til, over at se ham sådan. Mandag ringede jeg igen til dyrlægen for at fortælle, at intet havde forandret sig. Jeg skulle komme med ham om torsdagen, hvor de ville MR-scanne ham. Torsdag morgen blev han afleveret, og kl. 10 ringede de og fortalte, at den ene af de øverste lungelapper var stærkt betændt, så de var nødt til at fjerne den. Inden de opererede ham, skulle de garantere mig, at Balkan kunne fortsætte det liv han var født til. Det kunne dyrlægen. Den reduktion, de ville foretage sig af hans lunge, svarede til en reducering på 12½ %, og det havde ingen betydning for hans liv, og jeg gav grønt lys til at de skulle gøre alt for at Balkan blev rask.

Det så voldsomt ud med de store operationssår. De små korn, som dyrlægen fiskede op af Balkans højre lunge Efter 6 timers ulidelig venten ringede dyrlægen endelig. Balkan var ved at vågne, havde det fint, og operationen var gået godt. Det var i sidste øjeblik, han havde ikke klaret den ret meget længere. Et aks havde boret sig igennem lungen, og da de åbnede ham, stak enden af akset ud i brysthulen, hvor der også lå en masse korn. Han var ved at udvikle lun-

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 25


Balkan i sit es ved DM 2012.

Balkan sammen med border collien Ziggi.

gehinde betændelse, og havde den været mere fremskreden, så havde de ikke kunne redde ham. Vi kunne få ham hjem 2 dage senere, hvis ikke der opstod komplikationer. Jeg ringede lørdag formiddag, som jeg havde fået besked på, og fik af vide, at der var opstået komplikationer. Balkan havde udviklet væske i brysthulen, hvor kornene havde ligget og irriteret. Han havde fået sat dræn i, som skulle tømmes 2 gange i døgnet, og jeg skulle ikke forvente at få ham hjem før tidligst tirsdag. Balkan var ved godt mod, spiste med god appetit, og dyrlægen forsikrede mig om, at jeg fik ham hjem, da jeg spurgte ind til, om jeg stadig kunne risikere at miste ham. Jeg spurgte også ind til hvordan det gik med at takle ham, da han jo sidst havde været gal på dem. Det gik fint, han havde skærm på, og var så fyldt med morfin, at han var meget rolig. Desuden havde ham, den samme som sidst, der passede ham, fundet ud af, at han kunne bestikkes med godbidder, så han og Balkan var blevet rigtig gode venner. Jeg måtte ringe hver formiddag, og hver gang jeg ringede blev udsigten til at få ham hjem udsat. I den periode, havde jeg gudskelov en god hundeven fra kredsen, som dagligt lagde øre til min fortvivlelse over Balkans lidelser. Jeg havde ofte lyst til at smide telefonen ind i

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5

væggen, når jeg havde talt med dyrlægen, selv om det hele tiden gik lige så stille fremad. Jeg savnede Balkan forfærdeligt meget, og havde så svært ved, at han bare skulle ligge i et bur, fordi han skulle holdes i ro. Jeg kunne slet ikke klare, at der ikke skete mere i hans liv, andet end 2 gange 10 minutters luftetur dagligt. Endelig kom dagen, hvor vi måtte hente Balkan. Store var mine forventninger, da vi kørte ind på Århus Dyrehospitals parkeringsplads. Ud af øjenkrogen så jeg en ung pige gå med en schæfer i en indhegning, og da jeg kiggede nærmere efter, var det Balkan. Jeg røg ud af bilen, inden Karsten var standset, og løb hen til hegnet, og meget behersket sagde jeg Balkans navn. Jeg var bange for han ville blive for vild, når han så mig, og jeg vidste jo ikke hvor meget han måtte bevæge sig. Han reagerede, jeg kunne se på ham, at han havde hørt noget han kendte. Jeg kaldte igen lidt højere, og denne gang vendte han hovedet imod mig og så mig. Han begyndte at hyle, mens han trak pigen efter sig hen til hegnet. Pigen fik Balkan hen til lågen, og jeg satte mig på hug og omfavnede ham, mens jeg stortuede. Balkan hylede og slikkede mig i hele hovedet, og Karsten kom til og fik samme tur. Her så jeg først hvordan han så ud. Al pelsen på hans højre side manglede, og han

havde et ar, der gik fra rygraden og ned til albuen. Det så ret voldsomt ud, og jeg var rystet. Vi skulle have betalt og have en masse medicin, så Balkan måtte skilles fra os endnu en kort tid. Pigen gik med ham, og vi gik ind til dyrlægen. Mens vi fik en masse oplysninger, og fik set scannings billeder af hans lunge, var der nogen der hele tiden rykkede i døren bag os. Til sidst spurgte jeg dyrlægen, om døren var låst eller hvad der var galt. Det var Balkan der stod bundet på den anden side, og var ved at rykke døren fra hinanden for at komme ind til os. Vi skyndte os at bliver færdige, så Balkan kunne komme ud i friheden. Dyrlægen klappede Balkan og sagde, at han var en rigtig dejlig hund, og de var alle blevet meget glade for ham, og så kørte vi hjem, med en tilfreds Balkan i buret bag os. Balkan måtte kun luftes en ½ time af gangen i snor hver dag i 1 måned. Derefter måtte jeg starte med at træne med ham. Den første gang jeg tog snoren af ham og lod ham løbe selv, have jeg hjertet oppe i halsen, og den følelse fik jeg lov til at slås med, i de næste mange måneder. For hver gang jeg gik et skridt videre med Balkans træning, var jeg


bange for at det gik galt med hans lunge. Første gang han skulle lave standhals, først gang han lavede en flugt, først gang han lavede modprøve osv. osv. Det var en hård tid, med meget angst, og for hver gang Balkan kom videre, for hver gang var det en lettelse at det gik godt, og Balkan blev mere og mere glad og tilfreds. Det var bare som om ulykkerne ingen ende ville tage. Den vinter var vi til dyrlæge hver måned. Vi var begyndt at svømme med ham, som en del af genoptræningen, og Balkan elskede det, så meget, at han i hans iver efter at komme op i bassinet, slog munden ind i betonkanten, og smadrede en tand, der måtte fjernes. Han skar poterne op i frostvejret, han flækkede en klo på et frossen muldvarpeskud, så kloen måtte fjernes og vi måtte holde pause fra træningen i 6 uger. Han skar bagbenet op 6 uger før udtagelsen i Esbjerg, og for at hjælpe op på helingen, blev han syet, til ingen verdens nytte, for arret sprang op, da stingene blev fjernet. Vi holdt konstant pause fra træningen, og jeg vaskede Balkans poter og ben, og gav medicin og smertestillende i et væk. Balkan nåede lige at blive klar til udtagelsen i Esbjerg, den weekend, hvor kong vinter besluttede sig for at indtage den del af Danmark med snestorm. Langt de fleste deltagere dumpede på sporet, også jeg fik kun 3 point. En måned senere stillede jeg på Fyn, og nu var Balkan begyndt at regne ud, hvornår det var træning og hvornår det var konkurrence, og at der til udtagelser ikke var nogen belønninger. Han ville ikke gå spor, var ikke opmærksom i lydighed, jeg måtte slås med ham, for at få apporten fra ham, og i C kørte han sit eget show. De mange pauser igennem vinteren havde været for meget. Chancen for at nå DM dette år, var slut. Jeg troede ikke længere på, at jeg kom til VM med Balkan, bare at komme til DM så håbløst ud. Sommeren kom og vi holdt ferie, og Balkan fyldte 4 år d. 11 august. Træningen gik igen for alvor i gang, og første udtagelse nærmede sig, denne gang på hjemmebane. Jeg havde siden vinter haft et sporhold, som jeg trænede en gang om måneden. Vi mødtes på hinandens sporarealer, og jeg håbede, at

det dermed kunne hjælpe mig til, at Balkan ikke kunne regne ud, når jeg stillede til udtagelser. Dagen for udtagelsen kom, og jeg håbede og bad til at Balkan ville arte sig. Men håbet blev brat manet i jorden, da jeg gik ind til lydighed. Balkan havde læst situationen, så alt gentog sig, og tilmed havde han store vanskeligheder med at forcere springene. Jeg bestod med et lille god. Karsten var rasende, da jeg gik ned til bilen med Balkan, men jeg forsvarede Balkan med, at han kun gjorde som han havde lært, og han skulle i alt fald ikke lade det gå ud over ham. Det blev min tur til C. Om der et eller andet sted alligevel er en vis form for retfærdighed ved jeg ikke, men Balkan leverede et program, hvor lydigheden for første gang siden hans IPO3-prøve fungerede. Denne dag viste han hvilken top hund han var, hvor kampstærk han var, og publikum jublede. Da jeg overgav den sidste figurant til dommeren, løb tårerne ned af kinderne på mig, for jeg vidste godt, at det her var mange point værd. Balkan endte med at vinde gr. C-pokalen med 96 p., den eneste hund, der på dagen lavede fortrinligt, og jeg var så glad som jeg ikke længe havde været. Nu var det kun sporet dagen efter, hvor Balkan meget gerne skulle præstere. Jeg meldte til ved spordommeren, med en meget opsat Balkan. Balkan satte næsen i jorden på min søgekommando og mens jeg lod sporlinen løbe mellem hænderne, hamrede mit hjerte så hårdt, at jeg følte det ville springe ud gennem brystkassen. Balkan leverede, lige så stille hele vejen rundt, igennem langsider og knæk, dækkede for genstandende, og jeg turde dårlig nok trække vejret. Træningen med mit sporhold havde hjulpet. 96 p, DM udtagelsen var i hus. Nu kunne jeg endelig slappe af, hele resten af konkurrence året. Efter udtagelsen i Herning forsatte Balkan med at have problemer med flugtspringet. Han kunne ligesom ikke finde ud af afsættet, og endte altid med at springe ind i det. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad der var galt. Jeg sendte videoer til min dyrlæge, som ikke kunne forklare problemet, og Balkan blev røntgen fotograferet i hele ryggen, hofter, albuer og bagben, men alt så flot ud. Der var ikke engang antydninger på begyndende slidgigt. Jeg fik besked på at give ham ro i et par måneder.

I februar begyndte Balkan at gå underligt på højre bagben. Igen til dyrlægen, hvor han blev sat på 10 dage med ro og smertestillende, da hun mente det kunne være overbelastning. Intet ændrede sig, men det virkede ikke til, at Balkan havde ondt. Jeg stillede til udtagelse på Fyn, hvor han igen havde problemer med flugtspringet. Udtagelsen gik ikke særligt godt, og jeg var efterhånden ved at være ret opgivende med hensyn til at stille med Balkan, selv om DM-deltagelsen var i hus. Balkan fortsatte med at gå underligt. 14 dage før DM kontaktede jeg igen dyrlægen, for at høre om jeg måtte stille. Hans svar var, at jeg skulle få DM overstået, og bagefter skulle Balkan holdes 3 mdr. i total ro, han var sikker på, at det enten var en muskelskade eller overbelastning. Jeg fik noget smertestillende til Balkan, så han kunne yde sit optimale til DM. Jeg kom igennem DM med et middelmådigt resultat, hvor alt var som det plejer, hvor publikum igen var vilde med ham, men jeg var sgú for at sige det lige ud, hamrende lige glad, nu gad jeg f....... ikke mere. Hvad kunne jeg bruge til, at publikum syntes han var en FED hund, det fik jeg ikke placeringer af. Efter DM skulle Balkan så igen holde en lang pause. Jeg var så mega træt af alle disse pauser, hvor Balkan skulle holdes i ro. Det er dødsygt bare at gå en stille tur, og ikke at kunne træne og lege bold med Balkan, som jeg normalt gjorde hver dag på min formiddagstur. Jeg måtte godt gå spor, men spormarkerne var efterhånden blevet for høje, så det var kun korte kedelig gåture, og intet ændrede sig med Balkan. Nu begyndte Balkan så tilmed at falde, når han løb rundt om vores hushjørne. Det var altid kun den vej rundt, hvor hans højre bagben skulle støtte ham. Sidst i juni efter 1½ mdrs. pause ringede jeg til dyrlægen og fortalte, at alt var uændret, og at han var begyndt at miste balancen, når han drejede højre rundt. Dyrlægens svar var, at så var det hverken en muskelskade eller overanstrengelser, for så skulle han være i bedring. Jeg skulle komme ned med ham, hvor han gerne ville se ham i action på parkerings pladsen. Balkan løb rundt i løbelinen, og hver gang jeg kaldte på ham, og viste ham bolden, så han løb direkte ind mod mig, skred han på det højre bagben. Da jeg havde rendt rundt på

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 27


flere måder ud fra dyrlægens anvisninger, havde han et svar på Balkans diagnose. Jeg satte Balkan i bilen for at gå ind til dyrlægen og høre hvad han havde at fortælle mig. Den dag fik Balkan sin dødsdom, han led af radikulopathi. Det er en kronisk nervebetændelse i nerveroden i rygraden, som gradvis øges og gør at signalerne til bagbenet forringes, og han dermed ender med at blive lam i bagkroppen, med dertil hørende komplikationer, som ikke at kunne holde på urin og afføring. En lidelse som særligt schæferhunden er ramt af. Der findes ingen behandling. Det eneste gode i denne diagnose var, at han ikke havde smerter. Nu skulle vi så selv tage beslutningen om, hvor længe Balkan skulle være her. Vi kunne ikke aflive ham, og dyrlægen sagde, at vi skulle gøre hvad vi kunne for ham, og jeg kunne træne og aktivere ham som jeg syntes, men jeg måtte ikke have forhåbninger om, at han nogensinde ville kunne nå noget i konkurrencer mere. Han ville forværres, og hvor hurtigt det ville gå kunne han ikke sige. Balkan var en ung og stærk hund i super god form, der var blevet ramt af lidelsen i en ret ung alder, og det kunne havde betydning for længden af hans liv. Jeg tog hjem, og var følelsesløs i hele kroppen. Jeg havde mistet alt. Mine ambitioner kunne jeg stikke et hvis sted hen, da jeg ikke kunne aflive ham. De hunde jeg gennem tiden har aflivet, har været gamle livstrætte hunde, der havde mistet glimtet i øjnene. Balkans øjne var stadig fulde af liv, og han udstrålede lyst og glæde. Jeg meddelte i klubben, at jeg ikke kom mere. Jeg kunne ikke se nogen mening i at køre 170 km 2 gange om ugen, til ingen verdens nytte. Jeg sagde også, at jeg ikke regnede med, at jeg mere ville træne schæferhund. Balkan havde tæret godt og grundigt på mit selvværd som hundefører, jeg var bare helt færdig og udkørt. Nogle af mine faste træningsvenner meddelte mig, at de syntes det var synd og skam at jeg stoppede, jeg fik ros for at være en dygtig hundefører, og min opdrætter sagde, at jeg skulle være stolt af de præstationer, jeg havde lavet med Balkan, da der ikke ville være mange kvinder, der havde kunne udrette det med Balkan, som jeg havde udrettet. Det var ord, der ikke lige på det tidspunkt hjalp. Senere har jeg ofte tænk over hvad de sagde, og så har jeg været glad for,

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5

at der har været nogle få, der har villet give mig opbakning og ros, for der er nok af folk, der er kloge og har travlt med at fortælle mig, at jeg gør alt forkert, og at de kender Balkan meget bedre end mig, som er sammen med ham hver dag. 11 august fyldte Balkan 5 år. Tiden gik med gåture og vi kørte meget rundt i den smukke natur omkring os, og gav Balkan oplevelser, hvor han også fik lov at svømme i de mange søer vi kom forbi. Jeg kunne dog fornemme på Balkan, at han manglede figurant Brian og hans arbejde sammen med ham. Da vinteren satte ind, kørte jeg en tur i klubben. Balkan hylede og skreg da vi kørte ind på parkeringspladsen. Har var helt oppe at køre, og den lydighed jeg havde fået på ham, efter jeg havde stoppet træningen, var forsvundet som dug for solen. Han havde ellers lært at slippe bolden, når jeg sagde slip, men alt vendte tilbage, og jeg stod med en hund, der var som i »gamle« dage. Jeg meddelte, at jeg kom en gang om ugen for Balkans skyld. Balkan havde nydt sit arbejde med Brian, og jeg tror også at Brian havde savnet ham. En af årsagerne til at Balkan var så god i gr. C var, at Brian og Balkan havde en evig kamp om, hvem der var stærkest og der var ingen af dem der ville gi´ sig. Jeg selv havde savnet træningsvennerne, og de mange hyggelige stunder efter træningen, hvor der blev talt alt om alt mellem himmel og jord, og hvor der også blev diskuteret højlydt, ind imellem så taget var ved at lette, men hvor vi altid mødtes næste gang uden at bære nag, men med respekt for, at vi er forskellige mennesker med forskellige meninger. D. 14 december hentede jeg min Border Collie Ziggi. Jeg havde trænet agility med min Bichon Havanaiser tæve i 2½ år, men hun levede ikke længere op til min egen udvikling, så jeg ville have noget mere. Balkan tog imod Ziggi, uden synderlig interesse. Han snusede til hende, da jeg bad ham om at komme hen til mig, mens jeg sad på hug med hende. Ziggi fulgte med på vores 2 timers formiddags tur, og jeg fornemmede, at Balkan syntes det var hyggeligt, at hun var der. Han holdt øje med hvor hun var, og løb sammen med hende, når hun styrtede ud af markvejen. Når jeg kastede bold med Balkan, hang hun i hans manke og på ryggen af ham. Ziggi lærte at løbe under ham, mens han stod

stille og springe over hans ryg, når han lå afdækket, og han aldrig så meget som nogen sinde løftede et øjenbryn over hendes tilstedeværelse. Denne lange periode gik uden skader, indtil han for anden gang tabte en plombe i de forkortede hjørnetænder. Jeg spurgte dyrlægen, som flere gange havde ordnet Balkans tænder, om han havde dårlige tænder, når nu han havde ødelagt så mange, og tabte plumperne. Balkan havde super stærke og flotte tænder, og han havde aldrig før haft en hund, der havde tabt en plombe. Balkan ville aldrig få problemer med sine tænder, de skader han havde fået, var forårsaget af en hund, der havde et liv. Ja, det svar kom ikke bag på mig, Balkan var bare ekstrem i alt. Jeg kom stadig til træning en gang om ugen. Han fik lov at springe på den halve højde, hvilke han fint kunne klare, og hver gang troede jeg, at det kun var et spørgsmål om, at han lærte at sætte rigtigt af, og hver gang prøvede jeg at bilde mig selv ind, at Balkan ikke fejlede det dyrlægen sagde. Stor blev skuffelsen også, hver gang jeg prøvede at hæve springet lidt, og han igen fik problemer. Jeg havde så svært ved at erkende, at det var slut. Jeg prøvede hele tiden at finde en udvej til, at det kunne lykkedes mig at styre Balkan og at han kunne springe, så jeg igen kunne stille til udtagelser. Jeg havde så svært ved at erkende, at der kun var en vej for Balkan, og at jeg for første gang i mit liv, skulle aflive en ung hund med livsglæde i øjnene. Ziggi begyndte midt i marts at skifte tænder, og jeg havde købt ben til alle 4 hunde, for at afhjælpe tandskiftningen på Ziggi. Balkan hyggede sig med sit hele weekenden. Mandag havde han fået forstoppelse. Jeg måtte opgive at gå vores sædvanlige formiddags tur. Han blev ved at sætte sig igen og igen, uden at aflevere noget. Det tog mig tre kvarter at nå til nabobyen, som normalt kun tager 15 minutter. Jeg måtte indse, at vi aldrig ville kunne nå rundt på vores normale rute. Jeg fik med møje og besvær Balkan hjem, og ringede til dyrlægen og fik en straks tid en ½ time senere. Sikke en tur til dyrlægen. Balkan oversked hele klinikken, han havde pludselig fået tynd mave. Jeg blev noget forundret, men dyrlægen sagde, at han godt kunne trykke det forbi en prop, så hun skulle have ham undersøgt


bagi. Da jeg skulle have ham op på bordet, det bord som han hadede som pesten, og bare ikke kunne finde ud af at komme op på, så fik han i sin kraftanstrengelser i forsøget på at komme op, klemt den prop ud, der havde siddet og stoppet. Der var hundelort over det hele og det stank. For Balkan var det selvfølgelig en lettelse, og jeg var selvfølgelig også lettet over, at det gik så nemt. På det tidspunkt vidste jeg bare ikke, at jeg var på vej ind i de sidste få dage af Balkans liv. Tirsdag havde han meget dårlig mave, han havde det faktisk ikke ret godt. Hans mave var åbenbart ikke i bedring, og den medicin jeg havde fået med hjem, havde endnu ikke hjulpet. Onsdag var han stadig mat og ville heller ikke rigtig gå med sin bold, da jeg gik tur med ham og Ziggi. Han gik også rigtig dårligt på bagbenene, og jeg tænkte om hans belastbarhed, dækkede over at han egentlig havde det værre, end han gav udtryk for. Da vi nåede mosen, begyndte han at bløde fra endetarmen, når han satte sig. Jeg ringede straks til dyrlægen og fik tid til kl. 16. Bagefter ringede jeg grædende til Karsten, han skulle være hjemme lidt før, og han skulle være forberedt på, at det nok var slut for Balkan. Denne 28 gang blev Balkans sidste tur til dyrlægen. Balkan var efter alle de besøg han har oplevet hos dyrlægen, rigtig ked af at komme der. Han stressede helt vildt og var næsten ikke til at holde. Også denne gang, hvor det var Karsten, der sad med ham og oplevede det som jeg så ofte havde måtte stå igennem, var Balkan stresset og søgte mod døren. Mens vi sad i venteværelset græd jeg, det var så hårdt at se hvordan Balkan havde det, og også fordi jeg formodede, at det var slut for ham. Vi blev kaldt ind, og denne gang var det Ryan, den anden af de dyrlæger på klinikken jeg gjorde brug af, som kendte Balkan. Jeg fortalte Ryan at Balkan blødte fra endetarmen, men sagde også mens tårerne løb ned af kinderne på mig, at jeg ikke kunne mere, og jeg ville, at Balkan skulle have fred. Ryan mente ikke, at det var så alvorligt med blødningen, men han mente så til gengæld også, at det var en lang sej kamp op af bakke med Balkan, og da det kun ville forværres med hans bagben, så syntes han heller ikke, der var nogen grund til at trække den længere.

Jeg kunne se på Karsten, at han havde det rigtig svært. Han var endt henne ved døren sammen med Balkan, som hoppede op af døren for at komme ud. Ryan spurgte, om vi var enige. Karsten svarede ikke. Ryan foreslog, at Balkan kunne bliver smertedækket, og vi kunne tage hjem og tale om det til i morgen. Svaret kom prompte fra Karsten, at det gjorde det ikke nemmere at vente til i morgen, eller 1 mdr. eller om det først blev om et ½ år, der var ingen anden udvej end, at det måtte være nu, for Balkans skyld. Balkan fik mundkurv på, og fik for allersidste gang en beroligende sprøjte i nakken. Ryan gik ud, mundkurven blev taget af, og jeg satte mig på gulvet ved siden af Balkan. Mens virkningen af sprøjten begyndte og Balkan blev sløvere og sløvere, fortalte jeg ham hvor meget han havde betydet for mig. Jeg krammede hans store kraftige manke, med begge mine hænder, mens jeg kiggede ind i hans dejlige mørke øjne, som efterhånden mistede gnisten. Balkan gled ned imellem Karsten og mig, og jeg hjalp hans hoved lige så stille ned på gulvet. Balkan forsøgte til det sidste at modarbejde virkningen, men jeg strøg ham stille over pelsen og talte beroligende til ham, og til sidst blev han liggende. Ryan kom ind, og lagde sig på gulvet ved Balkans forben. Jeg havde sat mig om bag ryggen ved Karsten og Balkan og lagde en hånd på Balkans hjerte, og mærkede det slå kraftige regelmæssige slag. Vi lå lige op af døren, den dør som Balkan så mange gange havde gået ind af, og som han aldrig mere ville komme ud af i live. Ryan fandt en åre i forbenet, og satte en nål i. Han satte sprøjten med det blå væske i nålen, og da han begyndte at trykke indholdet ind i Balkans åre, flyttede jeg hånden fra hans hjerte, jeg kunne ikke holde ud at mærke når det stoppede. Al den blå væske forsvandt ind i Balkan, jeg kiggede på hans hoved og fulgte hans vejrtrækning, han tog 5 dybe åndedrag, blev stille og få sekunder senere drog han sit allersidste suk og forlod denne verden. Stilheden ramte mig som en hammer i mellemgulvet. Karsten og jeg trykkede os grædende ind til Balkans døde krop. Jeg kyssede hans varme snude, trykkede mine hænder ind i hans manke, mens jeg stille hviskede farvel, og tak for alt, jeg vil aldrig glemme dig. - og jeg bare græd og græd og græd.

Næste morgen hentede vi ham hos dyrlægen, og kørte ham til kæledyrskrematoriet i Randbøl. Tirsdag kørte jeg selv, den lange vej derned for at hente hans urne, og lørdag eftermiddag, mens solen skinnede, blev han lagt til hvile i haven. Under Balkans urne lagde vi hans elskede blå bold, og oven på hans gravsted blev der sat en hosta »Lion Heart«, som jeg syntes symboliserer ham, ligesom der ved mine andre hunde står træer eller planter, der symboliserer dem. Balkan var en helt ekstrem hund for mig. Hans drifter var i en klasse for sig, og alt hvad der bevægede sig, skulle fanges. Vi havde mange sjove, men også voldsomme oplevelser, hvor vi ind imellem glemte, hvilke drifter, der styrede Balkan. Havde jeg stået på taget af et højhus, og smidt bolden ud over, så havde Balkan ikke betænkt sig, han havde sprunget efter den. Jeg elskede hans enorme lyst til at arbejde, og at han kunne blive ved. Hans hårdhed var jeg knap så begejstret for, da jeg er en person, der helst arbejder ud fra lyst, motivation, og tilbydeadfærd, og den træningsform er meget lidt foreneligt med en hård hund. Jeg fik aldrig nogen underdanig lydighed fra Balkan, men jeg fik et forhold til ham med respekt, hvor han forstod, at hvis han gjorde som jeg sagde, så fik han mest muligt ud af det. Balkan blev med alderen mere moden og rolig, ikke på den måde at han holdt op med at være voldsom i sit arbejde, men han blev rutineret i sin dagligdag, og blev min aller bedste ven, og fik også en form for afhængighed af mig, da han vidste, jeg var den der kunne hjælpe, når han havde ondt. Om vinteren når de havde strøet salt på cykelstien, kom han selv hen til mig, og løftede den pote, hvor salten sved i revnerne, så jeg kunne børste dem rene. Han affandt sig med at få ordnet ører, set tænder, blive børstet, og andre nødvendige undersøgelser foretaget af mig, og med tiden fik jeg også lov at kramme ham og kysse hans snude. Det var kun noget han affandt sig med, fordi han bagefter fik sin bold eller trække leg som belønning. Balkan var en oplevelse og en udfordring. Jeg er glad for, at jeg fik lov til at opleve at have sådan en psykisk bomstærk og robust schæferhund. Sådan en hund får man kun en gang i livet. Balkan min bedste ven, »Hvil i fred«. Balkan blev 5½ år gammel.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 29


Mit første DM

Nadia Vinther med Canone Bitch

Nu har jeg været til mit første DKK begynder DM. Et super fedt DM helt bestemt og alle de dygtige hundeførere. Den første der gik på banen var et ungdomsmedlem med en Riesenschnauzer. Jeg blev overrasket over at se et andet ungdomsmedlem, jeg troede kun det var mig i starten. Så var der jo også mange andre racer, det var helt underligt, at det ikke kun var schæferhunde. Der var jo alt fra en kongepuddel til en fransk Bulldog, det var sjovt at se den. Den fik også præmie for den mest underholdende. Det var super fedt at se en så lille hund tage en apport. Man blev helt overrasket over den overhovedet kunne have den i munden. Så blev det endelig min tur som nummer 41, jeg var virkelig nervøs. Men det gik rigtig godt i starten. Min hund gjorde alt det hun skulle men, så kommer vi til den sværeste øvelse for os. Apporten. Jeg kastede den, og hun blev siddende. Der troede jeg, hun ville løbe før tid, men så da hun hentede den, gik det helt galt. Så taber hun den på vejen hen til mig, jeg blev helt forvirret, for det plejer hun ikke at gøre. Det gjorde hun så lige den dag, noget rigtigt øv. Så det blev til en 32 plads med 77 point. Jeg blev virkelig skuffet og ked af det, for jeg havde virkelig forventet at komme bare lidt højere op, men det måtte så ikke ske. Jeg havde det rigtigt godt med at skulle til et DM som den første prøve, og nu ved jeg bare til næste gang, at jeg måske ikke skal have helt så høje forventninger, som jeg havde. Jeg havde det rigtigt godt på dagen med alle de dejlige mennesker og hundeførere. Det var super fedt at se sådan et fantastisk publikum. Altså det var ikke kun en bestemt, de klappede af. De klappede af os alle sammen. Det er sådan et rigtigt publikum skal være. Men så blev jeg jo som sagt ked af det, efter jeg havde været på banen, fordi det ikke havde

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


gået, som jeg havde håbet på, men da jeg så lige havde været lidt for mig selv, skal jeg da lige love for, at folk kom hen og gjorde humøret bedre igen. Det var virkelig også så fedt, at folk skrev så mange fine ting på Facebook, det gjorde mig virkelig glad og mere selvsikker på det, jeg laver. Jeg synes det var mega fedt at være med til et DM, som også var min første prøve, og det var sjovt at se en prøve med forskellig hunde, og ikke kun schæferhunde. Det var fedt at se en rottweiler kunne det samme, som min hund kan. Det var en super fed oplevelse at få med hjem, at man havde været til DM som 13 årig, det var en fed følelse. Det kan godt være, jeg ikke vandt, men jeg ved nu, at jeg er dygtig og jeg er blevet meget klogere og selvsikker på, hvordan jeg kan gøre det bedre næste gang. Tusind tak for alle de fine kommentarer folk har sagt og tak for et mega fedt publikum og super arrangement.

Hilsen Nadja Vinther 13 år

Prøver Nadja Vinther og Canone Bitch har deltaget til DKK DM Beg B d. 18/4, og jeg må indrømme, at jeg er overrasket. Det var Nadjas allerførste prøve, og tænk at have mod på at stille til DM. Nadja og Bitch bestod deres prøve, selv om Bitch snød i en af de dyre discipliner, super flot klaret. Det bliver godt nok spændende at følge de to. Arrangørerne var også så imponeret af en pige på 13 år, der kan gå så flot med hund, at Nadja blev dagens fighter. Respekt og kæmpe tillykke.

Åbent hus Som de andre år, er der åbent hus onsdag aften, hvor alle er velkomne og evt. kan finde et ungdomsmedlem til at løbe hund til ungdomsudstillingen. I må gerne fortælle om det åbent hus, til dem I kender.

Lejr Så nærmer vi tiden til årets lejr. I har jo svaret på, om I skal bruge trailerplads til jeres hunde, og om I har pladser tilovers. Nogen af jer aftaler indbyrdes med at have plads sammen, og det er rigtig godt, men jeg vil alligevel meget gerne have at vide, hvem der har hund hos hvem, for jeg skal lave skilte, så vi ved, hvilke hunde, der er i de forskellige trailere, så vær sød, at give mig besked. Iris

ANNONCEPRISER 1/1 side (182×262 mm) kr. 3.200,00 + moms 1/2 side tværformat (182×129 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/2 side højformat (86×262 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/4 side (86×129 mm) kr. 950,00 + moms Alle priser er inkl. 4-farve, ex. moms og er gældende pr. 1. sept. 2013 Der tages forbehold for tastefejl o.lign. Kontakt annonce-ekspeditionen for yderligere.

1/8 side (86×62,5 mm) kr. 575,00 + moms 1/16 side (86×29 mm) kr. 325,00 + moms

Annoncer: Ayoe Hansen Tlf. 35 55 35 50 · Mobil 30 11 1540 E-mail: ayoe@post10.tele.dk Eller: Redaktør Randi Salzwedell Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 31


Kenneloversigten Fordele ved at være med i kenneloversigten

Sjælland og Lolland-Falster

Cutulus Mia Oest Olsen����������������������� 4656 3132 Mobil��������������������������������� 3151 3132 Holbækvej 72, 4340 Tølløse E-mail: mol@aol.dk www.kennel-cutulus.dk

inkl. IT-/red.-/opdrætterpakke:

Disager

1. Kennelannonce i 6 udgivelser inkl. Årskavalkaden i 2013 under kenneloversigten i medlemsbladet. Ophør med annoncering skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra annoncørens side til udløb ved kalenderårets udgang. 2. Fri hvalpe-/parringsannonce på Schæferhundeklubbens hjemmeside: www.schaeferhund.dk med eget password og mulighed for link til egen hjemmeside. 3. Avlsrådet sender nyt på e-mail til kenneloversigtens annoncører. 4. Det første års medlemskab af Schæferhundeklubben til halv pris af alm. kontingent (kr. 600) til opdrætternes nye hvalpekøbere. Hvalpekøberne opnår fuldt medlemskab med alle rettigheder og forpligtelser. Den nye ejer må ikke have været medlem af Schæferhundeklubben indenfor de seneste 3 år, og der må ikke være delt ejerskab med opdrætteren. Opdrætteren skriver en mail til sekretariatet med oplysning om kennelnavn, hvalpekøberens navn og adresse og om der er tidligere medlemskab. Medlemskabet effektueres, når hvalpekøberen har betalt kontingentet. Samtidig med kontingentopkrævningen fremsendes velkomst med introduktionsmateriale. Kontakt til redaktøren vedr. kennelannonce på E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk eller tlf. 2128 5575.

Hans Peder Søndergaard. . . . . . . . . . . . 5858 1250 Disagervej 10, 4200 Slagelse E-mail: hps@disager.dk www.disager.dk

Grænsen Per og Birgitte Hjorth Bjerverskov Alle 12 · 2650 Hvidovre Mobil: 4068 8735 · E-mail: ph@trae-m.dk

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen Tlf./mobil 4618 7170 / 2445 7870 el. 4083 6915 Havdrupvej 13, 4622 Havdrup E-mail: mhn@kennelgraensen.dk www.kennelgraensen.dk

Hajen

Alcea Peter Nielsen������������������������� 2096 0991 Møllemarken 1, 4621 Gadstrup E-mail: alcea@alcea.dk www.alcea.dk

Katja Cath Carnett Mobil��������������������������������� 4077 9999 Kringsholmvej 15, 2670 Greve E-mail: kennelhajen@gmail.com www.kennel-hajen.dk

v/ Steen Pedersen Bondehøjvej 10 2630 Tåstrup

Carl Hulgaard

Mobil: 61 46 40 08 Email kennel.amager@live.dk www.kennel-amager.dk

PRIS: Enkeltannonce (kun tekst) kr. 1.000 + moms for 6 udgivelser.

Mobil��������������������������������� 2120 2544 Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 Køge E-mail: carl@kennelhulgaard.dk www.kennelhulgaard.dk

Langtoften

Dobbeltannonce (inkl. logo/foto i farver) kr. 1.500 + moms for 6 udgivelser.

Calippo

Med venlig hilsen Redaktionen, IT-udvalget og Avlsrådet

Elsie & Arne Lambrecht�������������� 5545 6520 Mobil��������������������������������� 6128 6520 Byvænget 24, 4262 Sandved E-mail: arne.l@mail.dk www.kennel-langtoften.dk

Maack Svend Rungstrøm�������������������� 4753 1209 Mobil��������������������������������� 2986 8785 Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris E-mail: kennelmaack@mail.dk www.kennelmaack.com

Bornholm Nyholm Lene Riis Olsen����������������������� 2176 2234 Aagaardsvej 37, 3700 Rønne E-mail: lene@kennelnyholm.dk www.kennelnyholm.dk

Sund Hund Parly Carlsen������������������������� 5647 0714 Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie E-mail: p.carlsen@privat.dk www.sundhund.dk

32 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5

Chijas

Normanner

Jette og Jan Siebenhaar Mobil������������������ 2648 7161 / 6088 7161 Kirkevænget 53 A, 4360 Kr. Eskilstrup E-mail: chijas@chijas.dk www.chijas.dk

Pia & Fritz Bennedbæk�������������� 4793 9685 Mobil��������������������������������� 2368 4400 Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested E-mail: kennel@normanner.dk www.normanner.dk

Coronis

Team-Buller

Gitte og Steen Møllegaard Salmonsen Telefon 5764 0181 – Mobil 2096 5626 Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted E-mail: coronis@mail.dk www.kennel-coronis.dk

John Thomsen����������������������� 4841 2560 Mobil��������������������������������� 2342 6807 Godsparken 22, 2670 Greve E-mail: team-buller@team-buller.dk www.team-buller.dk


Nørreheden

TEAM

KRATMOSEN

Arne Bak Rasmussen���������������� 9894 1874 Mobil��������������������������������� 2095 4029 Danmarksgade 4, 9850 Hirtshals E-mail: vanjaurga@gmail.com www.noerreheden.dk

Jylland

Tina Rommelhoff

Tlf. 4738 1142 Mobil 2016 0108 Ørnholmvej 4, 3550 Slangerup E-mail: timkina3@gmail.com www.teamkratmosen.mono.net

Fyn Bjarli Bjarne og Lisbeth Petersen���������� 6485 2412 Mobil��������������������������������� 2280 5412 Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup E-mail: bjarne@bjarli.dk www.bjarli.dk

Djalsam Jette Andersen og Leo Sørensen Tlf./mobil�������������� 6444 1627 / 2094 1627 Åbjergvej 39, 5464 Brenderup E-mail: post@djalsam.dk www.djalsam.dk

Degner Lone Degner������������������������� 2513 6207 Museumsgade 59, 7400 Herning E-mail: assiofelia@live.dk www.kennel-degner.dk

Kennel Sandkærgård Lillian Christensen Telefon����������������� 7567 6550 / 2045 6646 Hjortsvang Kærvej 4, 7160 Tørring E-mail: sandkaergaard@dlgmail.dk www.sandkaergaard.dk

Egåens

Smed

Inger & Egon Knudsen Tlf./ mobil������������� 8622 4856 / 2081 4856 Skæring Hedevej 64, 8250 Egå E-mail: egaaens@mail.tele.dk www.egaaens.dk

Irene Thygesen & Jakob Smed Telefon����������������� 8640 6812 / 4079 1165 Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers E-mail: irene@kennel-smed.dk www.kennel-smed.dk

Heager Børge M. Nielsen�������������������� 9846 1617 Hedevangsvej 25, 9300 Sæby E-mail: bmn.2@mail.dk www.heager.dk

Kennel Kiami Kirsten og Poul Granslev og Dorthe Granslev Rafn Tlf./mobil 8629 5520 / 4013 5520 / 2036 2062 E-mail: kennel@kiami.dk www.kiami.dk

Team Pakas Ulla Hansen Tlf.������������������������������������ 7352 9099 Mobil��������������������������������� 2277 3036 Hestehaven 16, 6100 Haderslev www.teampakas.dk

To-Fast Kent Krog & Lars Jakobsen���������� 9831 7408 Mobil��������������������������������� 4058 7175 Skodsborgvej 42, 9270 Klarup E-mail: lars.ja@live.dk www.kennel-to-slow.dk

Djappe Dorthe & Jan Stilling��������������� 41 60 30 45 Appevej 90, 5690 Tommerup Stilling@djappe.dk www.djappe.dk

Maegaard Ida & Lynge Larsen������������������� 6263 1236 Ølstedvej 3, 5672 Broby E-mail: Ida-lynge@kennelmaegaard.dk www.kennelmaegaard.dk

Kennel Meineche

Forkortelser

Verden er fuld af forkortelser. Her er et lille udpluk af dem, vi bruger i Schæferhundeklubben: Alfabetisk Beg. B, AB, ABC Schæferhundeklubbens begynderprøver: B = Lydighedsarbejde A = Sporarbejde C = Forsvarsarbejde AGK Avlsgodkendt. Dette betyder, at hunden opfylder mindstekravet for opnåelse a f stambogsføringsret. AK Hunden er avlskåret. Avlskåring kræver, at hunden har bestået brugshundeprøve og udholdenhedsprøve. AM Avlsmønstret. Det betyder, at hunden er godkendt til avl. Kræver bestået færdselsprøve og udholdenhedsprøve. AR Avlsrådet ARK Avlsrådets kontaktperson AVKL eller VA Avlsklasse eller Vorzüglich Auslese. Henholdsvis dansk og tysk prædikat for udvalgte hunde, som ved det pågældende lands årlige hovedudstilling særligt anbefales til avl. BHR Brugshunderådet BRK Brugshunderådets kontaktperson

DSB Driftanlæg - Selvsikkerhed - Belastbarhed. Prædikatramme ved forsvarsarbejde. F Udstillingsprædikatet Fortrinlig. FP Færdselsprøve FU Forretningsudvalget G Udstillingsprædikatet God. HAS Hovedavlsskue HB Hovedbestyrelsen HD Hofteledsdysplasi = forandringer(dysplasi) i hofteleddene. HZS Hauptzuchschau (tysk hovedavlsskue) IPO (I, II, III)(1, 2, 3) Internationale Prüfungs Ordnung 1, 2, 3. Internationale prøver efter samme mønster som SchH prøverne. M Udstillingsprædikatet Mangelfuld. PH Dansk Politihundeforenings brugsprøve. PRK PR udvalgets kontaktperson SG Udstillingsprædikatet Særdeles God SL (I, II, III)(1, 2 3) Schæferhundeklubbens lydighedsprøver. Svarer til BHP-prøverne, men ekslusiv forsvarsarbejdet. SPH (I, II) Sporhundeprøver 1 og 2. T Udstillingsprædikatet Tilstrækkelig. U Udstillingsprædikatet Utilstrækkelig. UHP Schæferhundeklubbens udholdenhedsprøve. Cykelprøve på 20 km.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 33


PLETSKUD

Medlemmernes

Sally: En rigtig smuk blomsterpige er Sally bestemt. Indsendt af Bente M. Beier.

Livas Lafayette i skoven. Indsendt af Kamilla Hansen.

Kennel Crympe’s B kuld. 9 stk. på tur med mor. Indsendt af Lotte Hendriksen.

34 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5


k s t alender 201 n e m e g n a r r A

5

Dato

Arrangement

LD

Kreds

Dommere

12-Århus

Gunner Jensen

1

4-Roskilde

René Jørgensen, Sven Erik Lundkvist, Ulla Hansen

6

10-Hjørring

Ulla Hansen

5

9-Odense

Ulla Hansen

7

14-Herning

8

38-Haderslev

René Jørgensen, Michael Lumby, Margit van Dorssen, Ulla Hansen, Poul Meineche, Sv. E. Lundkvist, Fritz Bennedbæk. M&K: Peter M. Larsen

1 HAS

8

38-Haderslev

René Jørgensen, Michael Lumby, Margit van Dorssen, Ulla Hansen, Poul Meineche, Sv. E. Lundkvist, Fritz Bennedbæk. M&K: Peter M. Larsen

2 HAS

8

38-Haderslev

René Jørgensen, Michael Lumby, Margit van Dorssen, Ulla Hansen, Poul Meineche, Sv. E. Lundkvist, Fritz Bennedbæk. M&K: Peter M. Larsen

JUNI 20 Danmarks Bedste beg. B 27 LD-Skt.Hansskue

JULI 5 Sommerskue 11 Ungdomsudstilling 18-19 Herning Open 31 HAS

AUGUST

28-30 SV-Bundessiegerprüfung

Meppen

29-30 SPH 1-DM udtagelse

55-Furesø

SEPTEMBER 4-6 SV-BundessiegerZuchtschau

Nürnberg

12-13 SPH 1-DM udtagelse

15-Nakskov

13 Mix-Match

1

62-Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

19 Danmarks bedste IPO1

8

70-Fredericia

Erik Ahrends, Vivi Gilsager og Gunner Jensen

27 Kombiskue

5

49-Odense Nord

René Jørgensen

27-27 SPH 1-DM

84-Skovbo

OKTOBER 3-4 IPO-SPH-DM 10-11 IPO3-DM/VM-udtagelse 11 Kombiskue

1

2-Amager

1

2-Amager

17-18 SPH 1-DM 18 Kombiskue

Poul Meineche

46-Køge 6

11-Randers

Poul Meineche

24-25 IPO3-DM/VM-udtagelse Jylland 24-25 IPO-SPH-DM

71-Grenaa

NOVEMBER 1 Kombiskue

1

6-Frederikssund

Tysk dommer

8

37-Vejle

tysk dommer

1

23-Slagelse

Fritz Bennedbæk, Michael Lumby

14-15 IPO3-DM/VM-udtagelse Sjælland 22 Vinterskue

DECEMBER 26 Juleskue

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 5 35


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

Mød de bedste

Her er vores VM-hold og dine kursus-vejledere: Vil du have personlig vejledning i træningen af din hund af vores VM-hold, så se her: VM-holdet 2015 tilbyder dig og din hund en enestående mulighed for at få undervisning og vejledning i alle IPO-discipliner. Det er lige meget, om du møder med din første hund eller har trænet hund i en men-neskealder, og møder med en 3'er hund - alle kan være med og få noget godt med hjem. Tilmeld dig allerede nu, og vær sikker på at komme med. Kurserne afholdes i Kreds 14 Herning d. 15. og 16. august 2015 og i Kreds 4 Roskilde d. 29. og 30. august 2015 Tilmeld dig på vmhold2015@gmail.com. og få yderligere info. Pris for en hel week-end´s undervisning med hund er 1200.og uden hund 700.-. Ungdomsmedlemmer halv pris. Tilmelding er bindende og først gældende, når betaling er registreret på kontoen. Husk navn på indbetalingen. Reg nr 3420 Kontonr 4357807565

Profile for schaeferhund

Schaeferhunden2015 5 6  

Schaeferhunden2015 5 6  

Advertisement