__MAIN_TEXT__

Page 1

1-2

Nr. 

Januar - februar 2015 42. årgang

u h r n e f d e æ n h c S


Det NATURLIGE valg til din hund!

KarsbĂŚk Gitana

KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk


INDHOLD:

32

Lederen .............................................................................................................................. 4 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde ............................................................................ 5 Landsformandens beretning................................................................................................ 6 Avlsrådets beretning ......................................................................................................  14 Brugshunderådets beretning ...........................................................................................  24 Mindeord .......................................................................................................................  28 Avlskåring i Kreds 9 Odense ...........................................................................................  30 En dommer takker af ......................................................................................................  32 Juleoptog med Kreds 2 Amager ......................................................................................  35 Formandsmøde i Vejle ....................................................................................................  36 Tips & Tricks ...................................................................................................................  40 Avlsplan for reducering af størrelse .................................................................................  44 Grundkursus på Bornholm ..............................................................................................  47 Kenneloversigten ............................................................................................................  48 Arrangementskalenderen ................................................................................................  50

36

ISSN 0900-6338 Nr. 1-2. Januar-februar 2015 42. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S

47

40

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Forsidefoto: Natascha med Haus Lintz Kaizer. Foto: Vibeke Jørgensen

Udgivelsesplan 2015: Schæferhunden udkommer 6 gange om året med 5 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 17. januar 3-4 22. marts 5-6 24. maj 7-8 2. august 9-10 20. september 11-12 15. november IPO3 DM 10. juni HAS 1. oktober SPH DM ?

Udgivelse 16. februar 20. april 24. juni 31. august 21. oktober 15. december

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

3


ruar b e f / r a u n a j n e r Lede Så har vi passeret endnu et nytår, og det kan være på sin plads at stoppe op og kaste et blik fremad.

Hvad vil den kommende tid bringe? Hvordan ser Schæferhundeklubben ud om 10 år? Vi er jo inde i en tid med tilbagegang, og hvad vil det betyde for vores forening i fremtiden. Kan vi i værste fald opleve, at klubben ikke kan overleve, eller vil det lykkes os at stoppe tilbagegangen? Antallet af stambogsførte schæferhundehvalpe var i 2014 nede på 1740. Det var kun lidt højere i 2013 – nemlig 1768. I året 2012 var tallet 1970 – og går vi tilbage til 2010 var vi oppe på 2008. Altså en stille og rolig tilbagegang gennem årene. I og for sig ikke alarmerende, men absolut en kedelig tendens. Medlemstallet var i 2014 på 3.520. Året før i 2013 var det lidt højere nemlig 3.711. Her altså også en svag nedgang.

Hvad gør vi, og hvad er årsagen? Vi kan starte med at konstatere, at villa, Volvo og vovsehund er yt. Folk flytter fra land til by. Samtidig kan vi konstatere, at der aldrig har været så mange singler som nu. Hverdagen er desuden blevet anderledes. Folk har aldrig haft så mange jern i ilden som i dag. Det er ikke unormalt, at børnefamilier kører børnene til flere forskellige hobbies, og så er der ikke så megen tid til en stor hund. Hvis folk endelig vil have en hund, så er det ulig nemmere at have en ”klø bag øret” -hund. Den er betydelig mindre krævende, for vi må jo erkende, at en schæferhund kræver mere end at blive kløet bag øret. Til gengæld giver det at beskæftige sig med en schæferhund ikke mindst i klubregi, også rigtig mange glæder tilbage.

4

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2015

Udover ovennævnte faktorer må vi heller ikke glemme krisen, som ikke bare vi her i landet men en stor del af verden har været igennem. Står man overfor at skulle købe hund, og midlerne er små, så kan man vel ikke fortænke folk i at blive fristet til at købe en til 2000 eller 3000 kr. måske uden papirer frem for at skulle ryste op med et betydeligt højere beløb. Desuden er det ikke omkostningsfrit at have en stor hund, når man tænker på fodring, eventuel træning, dyrlæge osv. Alt taget i betragtning er der måske ikke noget at sige til, at beslutningen om at anskaffe sig en raceren schæferhund bliver udskudt.

Er det for dyrt at gå til træning med sin hund? Næppe. Det koster mellem 1000 og 1500 kr. om året.

Er det for dyrt at være medlem af klubben? Næppe. Det koster 600 kr. om året 300 kr. for et familiemedlem. Her er oplistet en række årsager, der muligvis kan forklare tilbagegangen, men derudover kan vi jo også gribe i egen barm.

Kan vi ikke gøre det bedre? Jo det kan vi sikkert, og her tænker jeg i første omgang på ledelsen i klubben, selv om vi

selvfølgelig altid er taknemlige for gode input. Der blev på det nylig afholdte formandsmøde i DKK oplyst, at hundeholdet i hele Danmark i de seneste år er sunket fra 75.000 til 65.000 pr. år, heraf tegnede DKK sig i 2014 for 20.283. Som et lille lyspunkt i det ellers mørke billede kunne DKK i 2014 notere en lille fremgang på 250 registreringer. Det skal dog ses i lyset af, at DKK i 2012 afskaffede stort set alle begrænsninger i adgang til stambogsføring. Vi kan så diskutere om en stigning på 250 registreringer står i et fornuftigt forhold til, hvad det kostede i tab af rimelige restriktioner. Det mener vi ikke i Schæferhundeklubben. Vi havde gerne set, at man havde bibeholdt nogle af kravene såsom f.eks. udstillingskrav og krav til sundhed. Vi er altså inde i en periode med en stille og rolig tilbagegang, men det nytter ikke at sidde med hænderne i skødet. Vi må alle op på hesten og puste en optimisme ind i klubben. Ud og vis flaget til gavn for vores dejlige race, som fortjener fremgang og ikke tilbagegang. Held og lykke med hundearbejdet i 2015.

Poul Meineche - Landsformand


Repræsentantskabsmøde 2015 Søndag den 22. marts kl. 10.00 »Huset«, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Dagsorden:   1. Valg af dirigent   2. Valg af stemmetællere   3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse   4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse   5. Brugshunderådsformandens beretning fremlægges til godkendelse  6. Kassereren a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed b. Kassereren forelægger budget for 2015 og 2016 til godkendelse   7. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse)   8. Valg i henhold til lovenes §16 a. Valg af formand for 2 år (Poul Meineche) b. Valg af kasserer for 2 år (Bent Andersen) c. Valg af sekretær for 1 år (Karin Christiansen) d. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (Jimmy Busjæck) e. Valg af 3 avlsrådsmedlemmer for 2 år (Lene Pichler Bjerre, Susanne Karlsen, Kai Mortensen) f. Valg af 2 suppleanter til avlsrådet for 1 år (Poul Granslev og Leif Jørgensen) g. Valg af brugshundemedlemmer for 2 år (Torsten Kleven, Merete Frank Christensen og Bjarne Brix) h. Valg af 2 suppleanter til brugshunderådet for 1 år (Jan Herneth)   9. Godkendelse af revisor 10. Eventuelt På Hovedbestyrelsens vegne Landsformand, Poul Meineche

Stemmesedler udleveres kun til repræsentanter med gyldigt medlemskab. Medlemmer med gyldigt medlemskab kan ved tilmelding til sekretariatet overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. Seneste tilmelding er den 13. marts 2015. Af hensyn til check ind skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere forudbestille og betale frokostbilletter á 150,00 til sekretariatet, senest den 6. marts 2015. Beløbet er inkl. isvand, men ekskl. evt. øl/sodavand. Betalte frokostbilletter udleveres på dagen.

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2015

5


Landsformandens Når man ser tilbage på året 2014, er der mange gode oplevelser, der rinder en i hu. Mange gode arrangementer og godt samvær med sportskammerater, men tingene skal også ses i et større perspektiv, og set lidt fra oven, må vi jo erkende, at ikke alt er helt tilfredsstillende. Antallet af registrerede schæferhunde er gennem årene gået jævnt tilbage. I 2014 var antallet af registrerede hvalpe nede på 1740. Medlemstallet er trods enkelte udsving dalende, når man ser på det over en længere periode, det er nu på 3411 fordelt på 67 kredse, deltagerantallet ved en del arrangementer er vigende, aktiviteten i kredsene er svingende og i nogle områder ikke tilfredsstillende.

det medfører uundgåeligt, at med den spredning i interesseområder, vil der også være færre deltagere ved de enkelte arrangementer. Tiden er desuden en anden end i opgangstiderne i 80’erne, arbejdslivet, børnepasning og familielivet i det hele taget lægger større beslag på folk end før. Endelig må det også siges, at det kræver en ganske stor indsats, hvis man vil lidt mere end blot have sin hund som familiehund. Går man ind for konkurrencesporten kræves en stor indsats på træningspladsen, men også til udstillingshundene stilles store krav. Udover at det kræver ringtræning, skal disse hunde

jo ligeledes arbejde frem mod aflæggelse af brugsprøver, og vi er med årene blevet mere og mere professionelle. Der er kolossal forskel på, hvad vi så ved DM-mesterskaberne i 70’erne og det, vi ser nu til dags. Det samme på udstillingsfronten, hvor man dengang godt kunne se en hundefører lægge en snor på hunden og selv tage nogle ture rundt i ringen med den, mens vi nu ser imponerende flotte fremvisninger. Det kan være, at en del af vores problemer ligger her. Vi er blevet så dygtige, at almindelige medlemmer har fået svært ved at følge med, og det kan udmærket være en medvirkende årsag til dalende engagement. Uanset hvad, er det noget vi i foreningen må tage stilling til.

Årsagerne kan være mange. Det gør det ikke lettere for vores specialklub, at vi har én race men to populationer. Det er selvfølgelig meget positivt, at vi er i stand til at rumme begge afdelinger indenfor klubbens rammer, men

En tur i Mols bjerge i sneen med Balkan. Indsendt af Tina Kastbjerg

6

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2015


BERETNING FOR 2014

rS

ch

fsl

if

Vi har også måttet sige farvel til to af klubbens dommere. Det er Frits Andresen og Helle Priess, som begge har valgt at stoppe. Tak til jer begge for gennem mange år at have stået til rådighed for klubben med jeres viden og dygtighed.

de

Efter disse mere almene betragtninger nu til et tilbageblik, på sidste år. Kort efter sidste repræsentantskabsmøde meddelte Per Christiansen, at han ønskede at trække sig fra sin post som bestyrelsesmedlem i HB. Jeg beklager Pers afgang og takker ham for samarbejdet i HB. Karin Christiansen, som var første suppleant trådte igen ind i HB.

von

Tak til de ”gamle” – velkommen til de nye

lly

Men, at der er problemer skal ikke få os til at kaste handsken i ringen. Vi må se fremad og finde nye veje. Måske skal vi til at se på aktiviteter, der kræver mindre professionalisme, hvor almindelige medlemmer med begrænset tid til hundearbejde også kan deltage.

S cu

En trøst er det dog, selv om det også er en fattig trøst, at vi ikke er alene om problemerne. Ser vi os omkring til nabolandene, er det det samme billede, der tegner sig. Således konstaterer den tyske avlsrådsformand i SV’s julenummer i sin beretning om brugsklasse hanner, at antallet af tilmeldinger også her på det tyske hovedavlsskue er jævnt faldende gennem de sidste år, og at antallet af udenlandske deltagere nu er oppe på hele 49 %. Det er måske nok glædeligt set i et WUSV perspektiv, men det viser også, at der er tilbagegang i moderlandet. Går man ud i de tyske Ortsgrupper ses det samme billede som herhjemme. Det fungerer ikke optimalt i kredsene, skuerne bliver mindre og mindre, og det går tilbage med prøveaflæggelser for almindelige medlemmer.

ac

he

. In

d se

nd

t af

K ar

in a

Mic h

elsen Som ny brugsprøvedommer kan vi i klubben sige velkommen til Peter Gammelgaard Mortensen. Vi glæder os til samarbejdet fremover. Tak til Lise i sekretariatet for et fremragende arbejde og et veludført job. I den forbindelse også tak til Tommy Jensen, der altid har været parat til at rede trådene ud, når der har været problemer med medlemskartoteket. Tak til Randi for et meget flot blad, der hævder sig stærkt i sammenligning med blade fra nabolandene. Jeg er bekendt med, at Randi altid mangler stof til bladet, og kommer der endelig noget, så kommer det ofte for sent. Så her er en opfordring til klubbens medlemmer. Støt Randi og dermed vores flotte blad. Send noget stof, gerne nogle beretninger fra kredsene eller fra mindre arrangementer og vær på den måde med til at gøre et godt blad endnu bedre. I den forbindelse vil jeg gerne nævne Zenia Kruse og takke hende for hendes mange gode og instruktive artikler under titlen: Tips og Tricks. Også tak til Asa Garodkin, der læser korrektur og sørger for, at bladet fremtræder ulastelig korrekt.

Vi har en flot årskavalkade, men den kunne være endnu bedre, hvis nogle af vores opdrættere havde tilføjet en julehilsen i en annonce fra deres kennel. En sådan julehilsen kan udover reklamen også indeholde interessante oplysninger om kennelens hunde. Jeg ved godt, at i disse internet – tider har bladannoncer det svært, men en årskavalkade er en publikation medlemmer vender tilbage til flere gange i årets løb, så det er en annonce med en god levetid. Tak til klubbens sponsorer for vigtige bidrag til klubben og tak til Tarm Bogtryk for et fremragende samarbejde og et meget flot blad. Endelig tak til PR og opvisningsholdet for rigtig god reklame for racen.

Den frivillige hær Man hører fra tid til anden om medlemmer, der siger: Hvad får vi egentlig for de 600 kr., det koster at være medlem? Ja helt direkte, så får man et flot blad, og adgang til at deltage ved brugsprøver og avls-

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2015

7


kåringer, men man får desuden så meget mere. En velfungerende klub som Schæferhundeklubben tilbyder sine medlemmer en lang række aktiviteter. Der er organiseret kredse med træningspladser og trænere og avlsvejldere, klubben arrangerer udstillinger, avlskåringer og brugsprøver, uddanner instruktører og dommere, lønner et sekretariat, som sammen med alt det andet sørger for, at et stort og mangesidet apparat står til medlemmernes rådighed. Alt det, er man med til at støtte som medlem samtidig med, at man har mulighed for at benytte sig af tilbuddene. I en hobbyklub som Schæferhundeklubben skulle hundearbejdet helst fylde mest. Det er ikke altid tilfældet. Arbejdet med at mægle i stridigheder i kredsene fylder desværre temmelig meget i det daglige. Heldigvis er der tale om ret få af klubbens 69 kredse en 5-6 stykker, men til gengæld kræver disse få uforholdsmæssigt meget tid. Værst var det i begyndelsen af året. På det seneste er det gået betydeligt bedre. Lad os håbe, det er en tendens, der vil forstærkes fremover. Vi har i samfundet en stor udfordring i at tiltrække mennesker, som vil påtage sig et frivilligt arbejde. Det gælder også i hundeverdenen, vi er ikke gået ram forbi. Vi har kredse, hvor man med nød og næppe kan sætte en bestyrelse sammen, vi har andre kredse, som ikke er i stand til at finde folk til tillidsposter. Derfor skal vi værne om dem, som gider. For de udfører et flot stykke arbejde. Tak for det.

Arrangementer

tyske hovedavlsskue og ved FCI verdensmesterskaberne. Ved det tyske hovedavlsskue var vi rigt repræsenteret. Over 30 danske hunde deltog, heraf 9 i brugsklasserne, hvor alle bestod mod og kampdrift. 4 af de deltagende danske hunde blev placeret i top 10 i deres respektive klasser. Endelig kunne vi igen i år møde med hele to deltagende grupper i opdrætsklassekonkurrencen. Det var kennel Leri og kennel Team Marlboro, der igen havde præsteret at få samlet tilstrækkeligt mange hunde til at kunne være med i denne konkurrence. Stort tillykke til alle deltagerne. Ved FCI verdensmesterskabet i Sverige var de danske hundeførere også godt repræsenteret med tre hunde indenfor de første ti. Ved WUSV verdensmesterskabet i Frankrig bestod alle 5 danske deltagere og var at finde indenfor de første 50 med den bedste placering som nummer 19.

Samarbejdet Vi har i HB haft det allerbedste samarbejde med begge rådene. Tak til AR for jeres samarbejde i året, der er gået og arbejdet, der er udført, herunder aftalen med SV om livstidskåring af vore hunde og dermed godkendelse af vores kåring. Tak også til BHR for de mange opgaver, som Vivi og hendes folk har klaret, og som man skal stå tidligt op for at følge med i. Hun har mange bolde i luften, og langt de fleste kommer i mål.

Der har i året, der er gået været afholdt mange vellykkede hundearrangementer, DM i IPO 3, HAS, SPH – DM, ungdomslejr, Danmarks bedste begynder B og Danmarks bedste IPO 1, diverse skuer og shows, udtagelser, kredsmesterskaber, ja hundearbejdet fylder trods alt mest. Vi har et enormt stort aktivitetsniveau i Schæferhundeklubben til glæde for medlemmerne.

Forretningsudvalget har holdt telefonmøder, hvor økonomien har haft en stor plads. På HB-møderne har en række emner været til behandling som kredsudfordringer, strukturdebat, BHR’s uddannelsestiltag og AR’s livstidskåring og AK i almindelighed.

Alle disse aktiviteter er grundlaget for arbejdet med vores hunde. For de fleste forbliver det på det almindelige plan, men nogle stræber højere og er med til at præsentere vores hunde udadtil. Det ses blandt andet ved det

Der har været afholdt møde med eksteriørdommerne, hvor der udspillede sig en konstruktiv debat. Brugshunderådet har afholdt et weekendmøde på Mols, også her et givende møde.

Samarbejdet med DKK har været særdeles positivt. Tak til DKK for det.

Houen Viva (Keyla).

8

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2015


Tak til dommerstaben for det flotte arbejde, der er lagt året igennem. Dommerne udgør rygraden i arrangementslivet. De udfører et stort arbejde og lægger mange timer i det. Det fortjener de tak og anerkendelse for. Sidst på året indkaldte HB til et fællesmøde med bestående af HB, AR, og BHR. Her var strukturdebatten øverst på dagsordenen. Der var stor opbakning fra rådene til det skitserede oplæg. Det tegner godt for fremtidens samarbejde. Også den store dumpeprocent ved mod og kampdriftprøverne på HAS blev diskuteret livligt. Det er et område, som AR arbejder videre med. Vi må ikke glemme, at en vigtig del af arbejdet i en specialklub som Schæferhundeklubben, er at holde opsyn med at avlen er på det rigtige spor. Vi har igennem årene lagt en stor indsats i at forbedre den psykiske sundhed i racen med opmærksomhed på, at det er vigtigt også at lægge vægt på gode arbejdsegenskaber og et godt driftniveau. Et andet område er den fysiske sundhed og brugsegnet bygning. I vores avlskåringsprogram og reglerne for høje placeringer på HAS har vi lagt vægt på sunde hofter og albuer. Når det gælder en korrekt og brugsegnet opbygning har vi stadig problemer at slås med. Her er det først og fremmest de overvinklede bagparter, der påkalder sig opmærksomhed. Vi ser stadig for mange alt for løse og slingrende bagparter. Det er hæmmende for en naturlig bevægelse, og noget, vi må ofre meget opmærksomhed på i fremtiden. Det er jo i første omgang AR’s arbejdsområde, og det er da også ting, som AR i høj grad har fokus på.

Ungdomsudvalget Ungdomslejren blev igen afholdt på Broby Sportsefterskole på Fyn, hvor vi efterhånden har fast base. Denne gang med deltagelse af 31 børn og unge, som sammen havde nogle dejlige dage med masser af hundetræning og gode oplevelser. Bl.a. i form af dog-dancing, besøg af og træning med bruttotrupfiguranter, grundkursus med Vibeke Mølgaard, ring-

træning ved avlsrådsformand Rene Jørgensen, rally, lydighed spor, gr. C mm. For 6. gang sluttede lejren af med en ungdomsudstilling, hvor alle de tilmeldte hunde blev fremført af ungdomsmedlemmerne. En stor succes, som med fin tilmelding på 59 hunde, for alvor har slået sin status fast som et af klubbens faste arrangementer. Dommer i år var Rene Jørgensen. Uden hjælp fra de mange firmaer, kredse, kenneler og privatpersoner, ville det ikke være muligt at stable en lejr på benene, så herfra skal lyde en stor tak til alle sponsorer, som gjorde det muligt for os at afholde en flot og vellykket lejr. Også en stor tak til Broby Sportsefterskole, fordi vi må leje skolen, samt stor TAK til Ida Larsen og kreds 9, fordi de lagde faciliteter og arbejdskraft til ungdomsudstillingen. Sidst men ikke mindst TAK til de trofaste hjælpere, som har brugt en uges ferie på at sikre klubbens yngste medlemmer en stor oplevelse. UUV ser med glæde på det fantastiske sammenhold og kammeratskab, der bliver dannet ved afholdelse af ungdomslejr. Vi ser jo gang på gang, at de unge mødes uden for vores regi, fordi de har fundet sammen på lejren, og vi har fået mange tilkendegivelser fra både de unge og deres forældre, hvor glade de er for lejren, og de holder sammen flere år efter, de egentlig er blevet for »gamle«. Ungdomsmedlemmernes sammenhold ses også på Hovedavlsskuet, hvor rigtig mange nye og gamle ungdomsmedlemmer samles i egen afdeling på campingpladsen og hygger sig sammen denne weekend. Endvidere er det glædeligt at se, at de unge også har opdrætternes bevågenhed, for rigtig mange bliver flittigt brugt som handlere rundt omkring på diverse arrangementer.

Indsendt af Line Kjær Jensen

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2015

9


Derudover er der særdeles positivt, at nogle af de unge også kan gøre sig gældende i de voksnes konkurrencer. Der har i 2014 endvidere været afholdt en ungdomsweekend i november i kr. 4 - Roskilde. Det var hele 13 deltagere. Tak til kreds 4, fordi de velvilligt har stillet faciliteter til rådighed. Resultathæftet for ungdomsmedlemmer har nu været i gang i 5 år, og det var i forbindelse med ”Danmarks Hund” dejligt, at der i år var flere ”ansøgere” til ”Årets ungdomsmedlem”. De 3 bedste blev: nr. 1: Anne-Katrine Karlsen, kr. 17 og nr. 2: Christina S. Jensen, kr. 38. Nr. 3: Simon T. Larsen kreds 56.

En fortsættelse af en stram økonomi har i år givet klubben et overskud på kr. 88.811, som må siges at være et tilfredsstillende resultat. Kontingentindtægten har, på trods af at der i 2014 har været 135 færre betalende medlemmer end i 2013, været en del større end budgetteret, hvilket i det væsentligste skyldes den anvendte regnskabspraksis (periodisering/regulering af forudbetalt kontingent). Prøve-/skuegebyrer er faldet en del i forhold til 2013.

Økonomi Medlemstilbagegangen er desværre fortsat i 2014, og det er for nærværende svært at se, hvornår den vender til ”nettotilgang”. Der har i 2014 været 701 udmeldelser mod 479 nyindmeldelser. Det er som tidligere skrevet stadig meget svært for kredsene at holde på de nyindmeldte medlemmer.

Adler See Ditto. Indsendt af Gert Friis Eriksen

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Indtægter fra klubbens kursusvirksomhed er for opadgående. Annonceindtægterne, der anvendes til nedbringelse af hovedbladets produktionsomkostninger, har været stærkt faldende. Deltagelsen i HAS har i 2014 været noget mindre og har resulteret i et lille underskud. Der har ikke i 2014 været afholdt udgifter til optimering af klubbens hjemmeside.


Det tilsigtede formandsmøde i 2014 er udskudt til januar 2015. Der er i 2014 tilgået klubben et tilskud fra Robert Buch-Nielsens legat til brug for afholdelse af et dommerseminar. I driftsresultatet indgår henlæggelsesbeløb til arrangementer ved 100-års jubilæet i 2018 og til afholdelse af SPH-VM i 2016. Klubbens værdipapirbeholdning har i 2014 givet en noget mindre renteindtægt end i 2013. De i årets løn tilkøbte værdipapirer er ikke rentegivende men ”akkumulerende”. Værdipapirbeholdningen er i 2014 tilført en urealiseret kursgevinst på ca. kr. 103.000. Budgetterne for 2015 og 2016 er udarbejdet efter de ved udgangen af 2014 kendte medlemstal med indregning af en fortsat medlemstilbagegang. For 2016 er indregnet en kontingentstigning til kr. 650/325 årligt. Gældende kørselstakster er ikke ændret i budgetterne. Klubbens økonomi er nu ”rigtig god”, og vi skal nu have genskabt klubbens ”konsolidering”, så vi står stærkt i fremtiden. TAK til alle for bidrag til årets driftsresultat.

Fremtiden Vi har som nævnt i årets løb haft mange aktiviteter i klubben, og vi skulle gerne holde dampen oppe også i den følgende tid. Her er det ikke mindst livet i kredsene, vi skal have øjnene rettet imod. I nogle kredse går det godt, men i andre er aktivitetsniveauet for lavt. Vi skulle gerne nå dertil, at opdrættere med god samvittighed kan sende deres hvalpekøbere til hvilken som helst kreds og være sikre på, at her kan de få meningsfyldt hjælp, enten de nu blot skal have sat styr på en familiehund, deltage i hundelivet på et jævnt plan eller har planer om en mere ambitiøs karriere. Brugshunderådet er i gang med en udbygning på uddannelsesområdet, men det kræver desuden et engagement ude i kredsene. Her må vi se på, hvordan vi skaber in-

spiration på dette område. Også omkring udstillingerne har vi brug for et løft. Ser vi på arrangementsplanen, kan vi se, at færre kredse har haft lyst til at binde an med et kombiarrangement end tidligere. Det hænger måske sammen med, at arrangementerne i nogle tilfælde er blevet meget mindre, og der derfor er mindre økonomi i at afholde dem samtidig med, at den sportslige værdi jo uvægerlig bliver mindre. Man bør her nok tænke lidt anderledes. Det drejer sig ikke blot om økonomi, her er der jo nemlig lejlighed til at holde et godt arrangement for kredsens og også for klubbens øvrige medlemmer. Selv et lille skue kan være en god oplevelse, hvor man møder gode venner, vurderer de fremmødte dyr og får en god dag ud af det. Har man desuden et godt cafeteria, kan der sagtens tjenes lidt til kredskassen. Også på det område må vi se på, hvordan vi kan få skabt en større dynamik i kredsene. Her er det nok især kredsledelserne, der har en opgave med at hjælpe til med at inspirere medlemmerne, sørge for at få dem engageret f.eks. i en træningslederuddannelse, men også på avlsområdet skulle vi gerne have mere gang i sagerne. Vi har f. eks. Meget få unge eller nye medlemmer, der har vist lyst til at tage en avlsvejlederuddannelse. Det er nu sådan, at der findes kredse, hvor der ikke er en avlsvejleder. I tidligere tider var det ikke ualmindeligt, at der var både to og tre i enkelte tilfælde endog fire avlsvejledere i en kreds. Det fortæller om en periode med lyst til at deltage i klublivet, som vi godt kunne bruge lidt af igen.

VM i SPH2 afholdes i 2016, VM i IPO 3 afholdes i 2018 og sidst men ikke mindst, så fylder Schæferhundeklubben 100 år i 2018, hvor der skal afholdes et jubilæumsskue, og hvor der skal udsendes et jubilæumsskrift. Der bliver nok at se til. Det er en fornøjelse for mig som landsformand at se tilbage på det år, der gik. Det har været et tidsrøvende arbejde, men det har også givet rigtig mange glæder og det skyldes ikke mindst det gode samarbejde i HB og samarbejdet med råd sekretariat, blad og andre samarbejdspartnere. Poul Meineche - Landsformand

Der er altså, som det ses nok af udfordringer på det almene plan, men udover dette, så venter også store udfordringer på os.

Wildmarkens Furbo i sneen. Indsendt af Jeanette Marker

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 11


DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014

Regnskab BUDGET Regnskab

2013

2014

2014

kr.

t.kr.

kr.

Kontingentindtægt..................................... 1.899.350

1.820 1.869.544

Tilbagebetalt til kredsene........................... -305.600

-400 -365.160

Kontingent.................................................. 1.593.750

1.420 1.504.384

Nettofortjeneste varesalg........................... 12.059

10

Avlskåringer og DNA-test........................... 19.928

15 22.609

Prøve/skuegebyrer...................................... 86.475

70 73.123

Kursusvirksomhed....................................... 35.633

8.449

50 45.229

Øvrige indtægter........................................ 154.095

145 149.410

Indtægter i alt............................................. 1.747.845

1.565 1.653.794

Hovedbladet Schæferhunden.................... -435.314

-450 -431.402

Avlsråd......................................................... -64.686

HAS og HAS-udvalg..................................... 13.990

Brugshunderåd............................................ -65.259

VM-tilskud IPO ........................................... -5.000

-90 -53.807 0 -8.744 -80 -86.168 -5 -35.080

DM/DM-udtagelse....................................... -35.013

-40 -30.534

Ungdomslejr/ungdomsudvalg.................... -16.125

-20 -16.772

-15

Marketing og presse................................... -15.763

IT-udvalg......................................................

-5.531

0 -30

W.U.S.V. + FCI.............................................. -12.959

Materiale til kredsene.................................

Emblemer og arbg.forsikring m.v.............. -18.307

0

-20 -14.544

0 -5 -600 -25 -20.929

Mødeudgifter.............................................. -111.835

-115 -110.957

Aktivitetsudgifter.......................................

-766.271

-895

-815.068

Resultat før omkostninger.........................

981.574

670

838.726

Personaleudgifter....................................... -347.034

-360 -357.182

Administrationsudgifter............................. -147.001

-225 -190.798

Øvrige udgifter........................................... -494.035

-585 -547.980

Resultat før renter m.v. og ejendom.........

Trunderupvej 12A....................................... -180.206

Resultat før renter m.v...............................

487.539

307.333

85

290.746

0 85

0 290.746

Renteindtægter m.v.................................... 56.032

40 28.065

Hensat til 100 års jubilæum 2018............... -50.000

-50 -100.000

Hensat til jubilæumsskue 2018..................

0 -10 -20.000

Hensat til SPH-VM 2016..............................

0

Afsat til formandsmøde..............................

0 -20 -20.000

Ekstraordinær afskrivning på varelager....

0

Indgået tidligere afskrevet......................... 750 0

0

Afskrivninger Trunderupvej 12A................ -82.500

0

ÅRETS RESULTAT........................................

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

231.615

0 -50.000 0 -40.000 0 45

88.811


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

AKTIVER

2014 2013

kr. kr.

Omsætningsaktiver: Varelager......................................62.596 71.151 Ekstraordinær afskrining........... -40.000 22.596 0 Omsætningsaktiver: ..............................

22.596 71.151

Tilgodehavende: Varedebitorer..........................................

12.389 16.257

Diverse debitorer.....................................

38.106 644.097

Depositum bladporto..............................

21.000 21.000

ÅRSREGNSKAB 2014 2014 2013 kr. kr.

Robert Buch-Nielsens Legat Bankrenter......................................................... 21 191 Renteindtægt værdipapirer............................. 10.206 54.478 Afskrivning PR-Trailer....................................... -9.600 -9.600 Tilskud til dommeruddannelse ........................ -35.000 0 Depotgebyr m.v................................................. 0 -12  ÅRETS UNDERSKUD.......................................... -34.373 45.057 Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER Obligationer Nordea Invest Forudbetalte omkostninger.................... 8.037 5.771 Mellemlange obligationer.. 1.294 stk. à 173,30 224.250 212.475 Tilgodehavende i alt:.............................. 79.532 687.125 Nordea Invest Verdens obligationsmark... 1.529 stk. à 112,43 171.905 162.532 Værdipapirer: Nordea Invest Værdipapirer........................................... 2.394.335 1.094.068 Aktier II................................. 371 stk. à 402,39 149.287 125.583 Nordea Invest Værdipapirer i alt:................................... 2.394.335 1.094.068 Korte obligationer............... 808 stk. à 103,63 83.733 84.355 Nordea Invest Likvide midler: Stabile aktier........................ 258 stk. à 143,90 37.126 31.218 Likvide midler.......................................... 130.440 614.736 666.301 616.163 Bankindestående Likvide midler i alt:................................. 130.440 614.736 Nordea 6640 870 076...................................... 29.885 19.658 Omsætnings aktiver i alt:....................... 2.626.903 2.467.080 AKTIVER I ALT..........................................

2.626.903 2.467.080

Anlægsaktiver PR-Trailer……………………………….... 38.496 afskrivning……………………………….-38.496

0 9.600

PASSIVER Kapitalkonto pr. 1. januar 2014.............

1.329.142 1.329.142 AKTIVER I ALT..................................................

Årets overskud......................................... 88.811 0 Kursreguleringskonto............................. 103.166 -227 Kapitalkonto pr. 31. december 2014......

1.521.119 1.328.915

Skyldig A-skat m.v...................................

15.818 12.781

Skyldig moms...........................................

1.569 3.850

Skyldige omkostninger m.v....................

43.255 265.810

Skyldig kredskontingent m.v.................. 26.185 0 Periodisering af kontingent...................

582.286 645.230

Forudbetalt kontingent forfaldent 2015

21.000

Hensat til efteruddannelse dommere....

58.781 23.500

Hensat til 100 års jubilæum i 2018.........

200.000 100.000

670.158 -34.373 635.785

670.158 0 670.158

Kreditorer........................................................ 35.000 0 Kursreguleringskonto: Saldo pr. 1. januar 2014.................................. -24.737 29.352 Urealiseret kursgevinst 2014.......................... 50.138 -54.089 Saldo pr. 31. December 2014.......................... 25.401 -24.737

15.300

Hensat til jubilæumsskue i 2018............. 20.000 0 Hensat til SPH-VM i 2016........................ 50.000 0 Hensat til instruktøruddannelse.............

PASSIVER Legatkapital pr. 1. januar 2014...................... Årets resultat................................................... LEGATKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2014........

696.186 645.421

28.924 33.557

Afsat til formandsmøde.......................... 20.000 0 Hundeførerfonden..................................

9.189 9.360

Ungdomsafdelingen...............................

28.777 28.777

Gæld.........................................................

1.105.784 1.138.165

PASSIVER I ALT.........................................

2.626.903 2.467.080

SAMLET LEGATKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2014 661.186 645.421 PASSIVER I ALT.................................................

696.186 645.421

Foranstående årsregnskab 2014 for Schæferhundeklubben for Danmark, der udviser et overskud på kr. 88.811 og en kapitalkonto på kr. 1.521.119 godkendes hermed. Havdrup, i januar 2015 Landsformand Kasserer Poul Meineche Bent Andersen Årsregnskabet er endnu ikke revideret. Et revideret årsregnskab med noteoplysninger og budget for 2015 og 2016 vil blive fremsendt til kredsrepræsentanterne.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 13


Årsberetning for Endnu et år er gået og ja, tiden er bare fløjet af sted, og det er igen blevet tid til en årsberetning. I år har jeg lavet en masse statistikker over vores aktiviteter og hundematerialet – her kan vi se hvilke prioriteringer opdrætterne gør sig med hensyn til valg af avlspartnere og hvilke tendenser der er blandt opdrætterne, og hvordan det ser ud på udstillingsfronten. En beretning er også med til at skabe identitet og stolthed over de begivenheder og resultater vi som klub og opdrættere/medlemmer har opnået i ind og udland, samt fremhæve og takke alle dem der frivilligt bruger ufattelige mange timer for at holde hjulene igang i kredsene og til dem som beskæftiger sig med foreningsarbejde. En stor tak til opdrætterne, uden jeres engagement for at opdrætte schæferhunde – ingen klub, fordi I er grundpillerne for, at der overhovedet eksisterer en schæferhundeforening.

Opdrætter i dag Det at være opdrætter er en spændende ansvarsfuld opgave som kræver mange ressourser, stor viden omkring racens anatomi og egenskaber og samtidig skal vi følge med i udviklingen inden for racen og være opmærksomme på nutidens krav, det er ikke let, men hvis vi tilstræber at avle schæferhunde, som er i stand til at udfører, opgaver i dagens samfund, kræver det, at vi vurderer dyrene kritisk og ærligt og altid prioriterer dyr med god sundhed, høj levealder, sunde kuld og rigtige moderinstinkter og hanner/tæver som er parringsvillige og fri for arvelige sygdomme (eks. allergi, bugspytskirtel cauda equina) og kun bruge HD/AD frie hunde A-B og altid søge avlsdyr, som er i besiddelse af de karakteristiske brugsegenskaber. Gør vi det, har vi et solidt avlsmateriale, som kan gennemføre Schæferhundeklubbens brugsprøve og avlskåringssystem, det må være det overordnede mål for enhver opdrætter at avlsdyrene er sunde, robuste og en alsidig familie- og

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Stambogsregistreringer i andre lande i 2014 Antal

Tyskland

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Holland

Stock-Langstock

11.000

1.588

771-51

1.420-131

1.740-12

674

Stambogsregistreringer 2004-2014 i DK År/Antal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stockhår

2.388 2.159 2.113 2.080 2.325 2.240 2.008 2.114 1.970 1.768 1.740

Langstock

16

brugshund med en STÆRK KARAKTER. Ser vi i statistikkerne er det glædeligt, at Schæferhundeklubben har mange erfarne og seriøse opdrættere som efterlever og værner om racen, ved at opdrætte efter ovenstående, og gør man det bliver der stemplet i stamtavlen med rød skrift.

Denne hund er avlet efter Schæferhundeklubben for Danmark og Dansk Kennelklubs avlsanbefalinger

Stambogsregistrering Stambogsføringstallet for schæferhunde er faldet markant siden storhedsperioden i de gyldne firsere, vi oplevede en langsom tilbagegang op igennem halvfemserne og ind i det tyvende århundrede hvor stambogføringstallet stabiliserede sig og var stabilt i flere år, desværre er antallet af stambogsføringer af hvalpe faldet ned under 2000 de senere år (se statistikken nedeunder.) det er ikke kun i Danmark vi oplever at stambogs-

Antal

33

12

registreringerne falder, i landene omkring er det den samme nedadgående spiral de oplever, tilbagegangen er en kendsgerning som vi kan vælge at forholde os til med positive briller, husk at schæferhunden stadigvæk er den anden mest fortrukne race efter labrador retriever. Og noget jeg er rigtig stolt af, er at danske opdrættere i forhold til lande som Sverige, Norge, Finland og Holland, er det land hvor opdrætterne avler på flest avlskårede dyr, det er noget som vi er respekteret for og sådan skal det forsætte ud i fremtiden.

Anbefalinger Statistik over registrerede hvalpekuld siden stambogsføringsreglerne/avlsrestriktionerne blev ændret i 2012. DKK havde lavet en undersøgelse, der viste, at der blev/bliver avlet mange schæferhunde uden stambøger, schæferhunde som er registreret i Dansk hunderegister (over 2000). Vi har fuld forståelse for, at der er ingen race, der er tjent med, at der bliver avlet hunde uden stambø-

Statistik over 341 registreret kuld i DKK update 2012

245

Kuld begge forældre er AK

13

Kuld med AK Far – AM Mor

49

Kuld med AK Far – AGK Mor

18

Kuld med AK Far – Mor ingen godkendelse

7

Kuld Far testikel godkendt – AK Mor

9

Kuld ingen godkendelse på begge forældre

341

2014


avlsrådet 2014 Antal

Statistik over 305 registrerede kuld i DKK update 2013

229

Kuld begge forældre er AK

16

Kuld med AK Far – AM Mor

22

Kuld med AK Far – Mor ingen godkendelse

4

Kuld Far testikel godkendt – AK Mor

34

Kuld ingen godkendelse på begge forældre

305

Antal

Statistik over 281 registreret kuld i DKK update 2014

131

Kuld begge forældre er AK (HØJAVL)

63

Kuld begge forældre er AK (SPORTS)

18

Kuld med AK Far – AM Mor (HØJAVL)

2

Kuld med AK Far – AM Mor (SPORTS)

3

Kuld Far Testikel godkendt – Mor AK (HØJAVL)

4

Kuld Far Testikel godkendt – Mor AK (SPORTS)

3

Kuld Far Testikel godkendt – Mor AM (SPORTS)

16

Kuld med AK Far – Mor ingen godkendelse (HØJAVL)

23

Kuld med AK Far – Mor ingen godkendelse (SPORTS)

7

Kuld ingen godkendelse på begge forældre (HØJAVL)

11

Kuld ingen godkendelse på begge forældre (SPORTS)

281

ger. DKK’s mål med at ændre avlsrestrektionerne var at få disse opdrættere til at stambogsføre/registrere deres hvalpe i DKK. Ser vi på antallet af kuld, er der 60 kuld færre siden avlsrestriktionerne blev indført og antallet af nye schæferhundeopdrættere er meget begrænset. Lidt bekymrende har erfarne etablerede opdrætterer avlet kuld uden anbefalinger, håber, at det kun er dette ene kuld, (som selvfølgelig bliver kåret senere) I ved om nogen, at hvis hvalpekøberen bliver engageret i udstilling/træning vil der på et tidspunkt komme en dag, hvor hvalpekøberen får at vide, at den hvalp han/hun har købt, er der nogle begrænsninger for, da forældredyrene ikke er kåret. Vi har mere end nogensinde brug for tilfredse hvalpekøbere, de skulle gerne vælge en schæferhund igen. Kochens No One. Indsendt af Connie Riddersholm

Greve Æxo. Indsendt af Gitte Beck Nielsen

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 15


Statistik over de 281 kulds forældres HD/ED-HD-index 2014 De mange års fokusering på HD/ED har medført, at meget få opdrættere avler på hunde med status C-HOFTER og status ED-2 på albuerne. Opdrætterne har også fokus på om kombinationen har et så højt HD-Index som muligt og at der er HD-frie dyr i anerne. Hvis vi kigger lidt på tallene ud fra de hanhunde, som er blevet anvendt i år, ser vi tydeligt at opdrættere har prioriteret hanner med AHOFTER og ED 0. Statistik over HD-status på 281 registrerede kulds forældre 2014

Antal kuld

Fædre med A-HOFTER

236 kuld

Fædre med B-HOFTER

44 kuld

Fædre med C-HOFTER

1 kuld

■ Statistik over HD-index på DKK registrerede kulds forældre 2014 (562) 349 hunde med HD-Index 100+ 165 hunde med HD-Index 90-99 39 hunde med HD-Index 80-89 7 hunde med HD-Index 70-79 1 hund med HD-Index 60-69 1 hund med HD-Index 50-59 0

■ HD-A 39% ■ HD-B 28% ■ HD-C 17% ■ HD-D 12% ■ HD-E 4%

4% 12%

281 kuld Mødre med A-HOFTER

178 kuld

Mødre med B-HOFTER

86 kuld

Mødre med C-HOFTER

17 kuld

39% 17%

281 kuld

I statistikken ED på hanhunde, er der registreret 22 kuld, hvor faderen har ED-1 på albuerne, de 17 ud af de 22 kuld (10 / 7) er 2 hanner som har været benyttet. Statistik over ED-status på 281 registrerede kulds forældre 2014

Antal kuld

Fædre med Status ED – 0

259 kuld

Fædre med Status ED – 1

22 kuld

Fædre med Status ED – 2

0 kuld 281 kuld

Mødre med Status ED – 0

241 kuld

Mødre med Status ED – 1

37 kuld

Mødre med Status ED – 2

3 kuld

80,0

28%

HD-DKK racestatistik 2011 total

■ HD-A 59% ■ HD-B 21% ■ HD-C 8% ■ HD-D 8% ■ HD-E 4%

8%

4%

8%

21%

59%

281 kuld

HD-DKK racestatistik 2012 total

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

160,0

240,0

320,0

400,0


■ HD-A 62% ■ HD-B 19% ■ HD-C 11% ■ HD-D 6% ■ HD-E 2%

6%

2%

■ HD-A 65% ■ HD-B 17% ■ HD-C 11% ■ HD-D 5% ■ HD-E 2%

11%

2% 19%

5%

62%

11%

17%

65%

HD-DKK racestatistik 2013 total

HD-DKK racestatistik 2014 total

Falkøens Jamilla på 4 år. Indsendt af Christina Larsen og Morten Birksø

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 17


Avlskåringer Der er blevet afviklet 14 kåringer i år, fordelt med 9 i Jylland, en på Fyn og 4 på Sjælland og det samlet antal hunde, der er blevet kåret, er lidt færre end sidste år. Selve kåringerne forløber uden problemer i en afslappet professionel og god atmosfære. Avlsrådet vil gerne sige tak til kredsenes bestyrelser/avlsvejledere, som har lyst til at afvikle avlskåringer, det er en stor gevinst for vores medlemmer, at I tilbyder en avlskåring i eget regi/ med. Kåringsfiguranter har en god sportslig indstilling og stiller sig gerne til rådighed, så I kan få trænet op til kåringen, nye som gamle medlemmer nyder godt af jeres råd og vejledning. Tak til de ansvarlige (dommere, avlsvejledere, kåringsledere og avlsrådsmedlemmer) at alt papirarbejdet/kåringbeviser bliver eksekveret hurtigt og effektivt. Vi har i HB diskuteret om det gav nogen mening at have de lange avlskåringsbeskrivelser i bladet uden billeder, beslutningen er, at fra 2015, kommer der standbilleder i bladet af de kårede hunde med data/ejerforhold. De kårede hunde kan ses på et link på hjemmesiden, hvor der er oversigt over avlskårede/avlsmønstrede dyr. På statistikkerne er det meget positive resultatet vedr: HD/AD statistikken på de avlskårede dyr, det vidner om opdrætternes har fokus på at avle sunde dyr.

Statistik over avlskåringer fra 2004-2012 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hanner AK l

Antal

28

21

30

20

17

23

21

22

22xUDP

Hanner AK ll

25

21

16

21

12

5

11

4

Ej kåret

5

7

1

7

6

1

4

2

2 Ej kåret 48xUDP

Tæver AK l

42

35

21

21

25

31

40

18

Tæver AK ll

32

35

29

48

35

23

20

20

3xTS

Ej kåret

22

25

18

21

20

8

6

6

8 Ej kåret

Avlsmønstring

7

8

4

7

16

16

7

12

17

Ej mønstret

0

0

0

0

1

1

0

3

0

161

152

119

145

131

108

109

87

100

Total

Statistik af hunde som er avlskåret i Danmark og Tyskland 2013 og 2014 Sportshunde

2013

2014

Højavl

2013

2014

Hanner

25

17

Hanner

18

6

Tæver

32

28

Tæver

29

31

Kåret ialt

57

45

Kåret ialt

47

37

Ej Kåret

1

2

Ej kåret

5

7

Avlsmønstring

3

1

Avlsmønstring

6

15

Ej mønstret

0

1

Ej mønstret

0

1

Sportshunde ialt

61

49

Højavl ialt

58

60

HD/AD Statistik for hunde der er avlskåret i DK 2014 DK-HD/Status

Antal

DK-AD/Status

Antal

DK - A

52

DK - 0

60

DK - B

17

DK - 1

8

DK - C

2

DK - 2

3

Tysk-HD-Status

Tysk-AD/Status

Normal

7

Normal

11

Fast Normal

4

Fast Normal

0

Noch Zugelassen

0

Noch Zugelassen

0

TOTAL

82

TOTAL

82

Statistik over Danske hunde som er kåret i Tyskland 2013-2014

Der er 32 hunde som er kåret – 6 hanner – 26 tæver, en tilbagegang i forhold til sidste år hvor 41 blev kåret Neuankoring (nykåret) Hanner Sportshunde

2013

2014

Wiederankoring (livstidskåring) Hanner

2013

2014

0

0

Højavl

6 stk.

4 stk.

Højavl

Sportshunde 2 stk.

2 stk.

Kåret i alt

6 stk.

4 stk.

Kåret i alt

2 stk.

2 stk.

Neuankoring (nykåret) Tæver

2013

2014

Wiederankoring (livstidskåring) Tæver

2013

2014

Sportshunde

1 stk.

3 stk.

Sportshunde

Højavl

21 stk.

16 stk.

Højavl

11 stk.

7 stk.

Kåret i alt

22 stk.

19 stk.

Kåret i alt

11 stk.

7 stk.

HD/AD Statistik for hunde der er avlskåret i Tyskland DK-Tysk-HD-Status A - Normal

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

25 stk.

Tysk-AD-Status

Antal

Normal

30 stk

B - Fast Normal

  6 stk.

Fast Normal

  2 stk.

C - Noch Zugelassen

  1 stk.

Noch Zugelassen

  0 stk.

TOTAL

32 stk.

TOTAL

32 stk.


Kombiarrangementerne Vi er i en tid hvor schæferhundeklubbens arrangementer, ikke kun udstillingssporten, men også de andre aktiviteter og tilbud der findes i klubben, har brug for opbakning. Vi i avlsrådet oplever, at der er små/store kredse, som tidligere har afviklet kombiarrangementer, desværre har mistet interessen. Som de siger, der bliver tilmeldt for få hunde, ingen hunde – ingen mennesker, intet salg i kantinen osv. det gør, at de timers arbejde og mennesker, der er involveret for at arrangere det, ikke bliver belønnet nok, kort og godt, føler det er spild af tid og det ikke kan betale sig.

Team Paka’s Patricia på 1 år. Indsendt af Jørn Gøgsig Statistik over kombiarangementer 2013-2014 Fremmødte

Fremmødte

Kombi

Kreds

2013

Voksne

Hvalpe

Kreds

2014

Voksne

Hvalpe

Kombi

2

60

27

33

2

39

13

26

Kombi

4

86

52

34

4

57

32

25

Kombi

6

73

49

24

6

93

53

40

Kombi

7

54

30

24

Kombi

8

56

31

25

Kombi

10

43

20

23

10

64

35

29

Kombi

11

83

44

39

11

69

37

32

Kombi

14

14

37

16

21

Kombi

19

58

36

22

19

69

39

30

Kombi

23

97

62

35

23

79

33

46

Kombi

37

67

31

36

37

89

52

37

Kombi

38

68

30

38

38

101

52

49

47

57

27

30

Kombi

47

68

33

35

Kombi

47

37

22

15

Kombi

49

42

20

22

49

51

33

18

Kombi

62

62

31

31

62

45

27

18

Kombi

65

81

40

41

Kombi

72

50

28

22

Kombi

81

78

39

39

Kombi

84

74

44

30

Kombi

84 19 kombi

1.237

669

568

84

54

32

22

84

53

34

19

15 kombi

957

515

442

Jeg håber, at vi vil støtte de kredse, som har lyst og overskud til at gøre en indsats, for jer, der elsker udstillingssporten, mød op uanset hvem der arrangerer/dømmer. (det har de fortjent) ellers risikerer vi, at de også mister lysten til at afvikle arrangementer og det tror jeg ikke der er nogen der ønsker. Husk at udstillingssporten har betydning for klubben’s eksistens, de er med til at skabe grobund for mange nye medlemmers interesse, udstillingsporten er og bliver en vigtig del af schæferhundesporten, jo flere vi bliver, jo sjovere er det. En stor tak til de kredse, opdrættere avlsvejledere og medlemmer, som har støttet op om denne del af schæferhundesporten. Tak til eksteriørdommerne, som har dømt. I år har der været lidt færre kombiarrangementer 14 ialt, 7 i Jylland/Fyn og 7 på Sjælland.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 19


Simba hos sin nye familie. Indsendt af Finn Koust

Landsdelskuerne Vi har i år haft 2 LD-skuer, som har være tilfredsstillende besøgt. Pinseskuet var som altid særdeles velforberedt, ankomsten til kredsen er et flot syn, flag og den traditionsrige opstilling af hvide stole hele vejen rundt om ringene, mange stader og de mange medlemmer, som kommer, er med til at skabe den helt rigtige LD-skue stemning, tak til hele staben i kreds 32 Ringkøbing som igen i år havde mod på at afvikle et af avlsrådets vigtige avlsarrangementer. På Sjælland var det kreds 7

Kalundborg der ansøgte om at afvikle et LDskuet, en kreds der har været lidt stille i en del år med at afvikle udstillinger, kredsen er inde i en rivende udvikling, de har fået mange nye medlemmer, der har mod på det hele. Selve arrangementet blev afviklet på kredsens store træningsplads, masser af parkeringsmuligheder. I gennemførte et flot arrangement, som var et LD-skue værdigt, med en herlig stemning og alt fungerede perfekt, tak til alle som var involveret i afviklingen.

Statistik over LD-Skuer 2013-2014 Fremmødte

Fremmødte

LD-skuer 2013-2014

2013

Voksne

Hvalpe

kreds

2014

Voksne

Hvalp

Kreds 32 Ringkøbing

114

75

39

32

97

67

30

Kreds 25 Nordfyn

53

27

26

Kreds 4 Roskilde

90

62

28

85

53

182

120

Kreds 7 Kalundborg Samlet

257

164

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

93

4

32

LD-skuerne er et avlsarrangement og for at de skal give værdi i forhold til HAS ville det være fantastisk hvis der var flere hunde i konkurrence, det vil også gøre det mere attraktivt avlsmæssigt og sportsligt og mere spændende, det er vel sjovere at stille op i en klasse med 25 hunde. Kvaliteten af hundene er ligeværdige og det er anatomiske detaljer og udvikling, der afgør hundenes placeringer i de yngre klasser, det en fordel at flere dommere har set din hund i konkurrence, det giver dommerne på dommermødet før HAS en større mulighed for diskuterer de tilmeldte hunde i de enkelte klasser bedre. I brugsklasserne er der flere parametre der skal tages hensyn til i forhold til deres placeringer. Endnu en tak til kredsene for at afvikle LD-skuerne for os. Status: I brugsklasse hanner blev der udstillet 11 i Jylland og 9 på Sjælland. I alt 20 stk. Status: I brugsklasse tæver blev der udstillet 16 i Jylland og 11 på Sjælland. I alt 27 stk.


Hovedavlsskuet Jeg vil henvise til alt det positive der er skrevet i decembernummeret (Årskavalkaden 2014) om selve arrangementet, hvor alle mine dommerkollegaer har beskrevet deres klasser meget fyldestgørende og rost alle de engagerede. Tak til alle jer der hjalp kredsen, med at få det til at gå op i en højere enhed også tak til alle, der var med kammeratsfesten, jeg tror at den fest var med til at skabe en fantastiske stemning rundt omkring ringen resten af weekenden, jeres hjælp og engagement var uvurdeligt, noget som jeg vil tænke tilbage på med med glæde og en oplevelse som jeg vil huske langt ud i fremtiden. Vi havde i avlsrådet lavet et par små justeringer/krav for en placering i top 5. Som det altid har været, skal begge forældredyr være AK- for at hunden kan komme i avlsklasse eller blandt de 5 første. I år kunne hunde med HD-status- “C” eller status Noch Zugelassen ikke komme i top 5. Hunde med EDstatus- “2” eller Noch zugelassen kan heller ikke opnå AVKL eller blive blandt de 5 første. Blandt de 5 første i alle klasserne var hundenes HD-ED Status- 92 % havde A hofter og 97 % med 0 i albuerne et meget flot resultat. Vi havde indført et pointsystem ved aflæggelsen af DSB. Dette pointsystem bliver brugt i de fleste lande i Europa. Vi har siden 1989 ikke brugt prædikater i bedømmelsen af DSB, det har været bestået- eller ej-bestået. Det skulle blive spændende at se det i brug, skalaen er fra 1-5 hvor 5 er det bedste, hunde som opnår 3-3 har fået udpræget/slipper og kan opnå Avlsklasse/fortrinlig. Opnår hunden 2-3 og tilstede kan individet opnå prædikatet SG. Flere tilskuere gav tilkende, at det var blevet meget mere seværdigt og spændende, fordi de hunde som lavede noget ekstra ordinært fik også en belønning. Ansvaret for bedømmelserne var klubbens næstformand Peter Larsen som også er en rutineret brugsprøvedommer, Peter har dømt DSB på HAS mange gange tidligere, en vigtig faktor er at dommeren har kendskab til arrangementets karakter.

Stastitik over tilmeldte hunde HAS 2013-2014 HAS 2013 Tilmeldte

319

HAS 2014 Tilmeldte

265

Fremmødte

276

Fremmødte

235

Voksne

164

Voksne

134

Hvalpe

112

28

101

Tak til dommerkollegaer for et professionelt arbejde og engagement i hele udstillingssæsonen. Antallet af hunde var tilfredsstillende med 265 hunde tilmeldt i kataloget og et fremmøde på 235 hunde.

Danmarks hund Der var 215 hunde med i konkurrencen Danmarks hund. Hvor overrækkelsen af pokaler til de vindende hunde skal afvikles, ved jeg ikke i skrivende stund, men det plejer at blive fejret og hyldet efter alle kunstens regler, med flotte præmier til de vindende hunde/ hundeførere. Danmarks hund har eksisteret i mange år og er stadigvæk en populær konkurrence, som dog har haft lidt svingende deltagelse siden starten. Der er mange timers arbejde i at holde styr på de forskellige kategorier og pointgivninger, herfra! tusind tak til Jeanne Granslev Rafn, som har overtaget arbejdet efter Randi Salzwedel. Stort tillykke til alle. De 215 hunde var tilmeldt i 7 kategorier

struktivt for at sikre udvikling og fremdrift inden for vores ansvarsområder. Vi har opdateret og revideret Avlsrådets afsnit i ’’Gældende bestemmelser’’ – en opgave, som har været forsømt i gennem mange år.

Sekretærerne Schæferhundeklubbens sekretærer, varetager opgaverne på HAS og LD-skuerne-Kombi samt avlskåringerne. At være sekretær idag er en krævende og ansvarsfuld opgave, ITudviklingen går hurtigt, ny databaser skal håndteres, hurtigheden i at skrive og være opdateret med de nye tiltag o.s.v. Sekretærernes indsats er uvurderlig for klubben og dens medlemmer, derfor en stor tak og anerkendelse for jeres indsats i 2014

Avlsvejleder Der har i mange år været stillet spørgsmål ved avlsvejledernes funktion/rolle, hvilke opgaver/ansvar skal der uddeligeres til avlsvejlederen osv. skal der findes et nyt begreb/ betegnelse for avlsvejlederne Derfor vil vi på næstkommende avlsvejledermøde brainstorme på hvilke opgaver en avlsvejleder skal have i fremtiden. Tak til alle avlsvejlederne for jeres indsats i 2014.

Årets Brugshund over 18 mdr.:

 65

Årets Brugshund under 18 mdr.:

 12

Årets Sporhund:

  2

Årets Udstillingshund over 18 mdr.:

 54

Dommerstaben

Årets Udstillingshund under 18 mdr.:

 34

Året hele hund over 18 mdr.:

 38

Året hele hund under 18 mdr.:

 10

Deltagere i alt:

215

Der har været 5 eksteriørdommeraspiranter igang inden for de sidste 5-6 år, desværre er ingen af aspiranter kommet igennem uddannelsesforløbet, årsagerne til det har bla. været aldersgrænsen, ikke bestået eksamen, stoppet pga arbejde. Avlsrådet håber, at der inden for en årrække kommer nye dommerkræfter til, så der kan blive en naturlig udskiftning af dommere over tid. Dommermødet lige før udstillingsæsonen blev flyttet til et fællesmøde med alle brugsdommerne, desværre måtte vi aflyse, pga sygdom og arbejde. Som altid var der dommermøde i forbindelse

Avlsrådsmøder Avlsrådsmøder har der været afholdt 3 af. Alt anden kommunikation er via mails og telefonsamtaler/møder. Masser af opgaver er løst og uanset hvordan vi vender og drejer os, ja så vil nogen synes om det, mens andre gerne ville det anderledes. Udvalget arbejder kon-

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 21


med HAS. Den første time af mødet foregår sammen med alle der har sagt ja til at hjælpe med avlsrådets opgaver, her gennemgår vi dagenes program. Den næste time er kun for eksteriørdommerne, her diskuterer og gennemgår vi alle klasserne, avlsrådet fremlægger hvilke prioriteringer dommerne skal fokusere på. Kort tid efter HAS havde vi et spændende dommermøde, hvor næsten alle dommerne deltog, som Poul Meineche skrev i sin leder! et dommermøde hvor vi virkelig fik debatteret hund, specielt de hunde, som var udstillet på HAS- blev studeret ud fra billeder af de 10 første i hver klasse, Tak til fotograf Poul Johnsen for at han fremkaldte standbillederne fra HAS så hurtigt, det gav mødet et godt afsæt for en god diskution. Vi diskuterede også avlskåringerne, bl.a. om det var nødvendigt, at der var en fra avlsrådet med, og om beskrivelserne var ved at blive for lange og om DSB skulle beskrives med mere end UDP og TS. Enighed i, at kåringsdommerne gerne må give en mundtlig kritik af hundens DSB-performence, men at det ikke skal skrives i avlskåringbeskrivelsen. Avlsrådet havde også fået Torsvik til at sende HAS-filmen med DSB-afviklingen, alle hundene blev gennemgået og analyseret i en positiv og konstruktiv debat til langt ud på aftenen. Tak for jeres engagement og godt samvær.

Hekami’s Bermuda var med i yngsteklasse tæver og gjorde en flot figur og løb en flot tredie plads hjem. I hvalpeklassen 6-9 mdr. fik Grænsen’s meget lovende. Også i Tyskland var vi stærkt repræsenteret. Stort tillykke til alle med de flotte placeringer.

Danske Brugstæver’s placeringer Fortrinlig 48  Leri Xanadoo 54  Team Marlboro Unique “ 56  Team Marlboro Zasi 58  Team Marlboro Jessie 77  Wildmarken’s Best Seller

Danske brugshanner’s placeringer Fortrinlig   7 Team Marlboro Kashmir 50  Team Marlboro Tyler 65  Team Marlboro Panther 73  Vestegnen’s Zorro

Danske Unghundehanner’s placeringer SG 5 Juwika’s Destroyer SG 88 Ulk von der Zenteiche Dansk ejer SG 91 Leri Iron

Udstillingsaktiviteter Internationalt har flere af klubbens opdrættere igen i år repræsenteret dansk schæferhundeavl på bedste vis. I år har de danske opdrætterne som tog nordpå for deltage på Norsk Vinderudstilling og Svenske Schæferhunde Mesterskab (SSM) kommet hjem med mange flotte placeringer. I Norge var der 3 hunde som deltog. I brugsklassen blev Wildmarkens Best Seller VA 2. Team Sajo Filippa og Armajero’s Astma opnåede SG. På det Svenske SSM var der danske hunde, som blev fremstillet. I brugsklassehanner blev Grænsen Toby Fort.16 og i brugsklassetæver var det fra start til slut Wildmarkens Best Seller der førte an, og helt fortjent kunne modtage VA og årsvindertitlen, flot gået og stort tillykke. Unghundehanner blev også vundet af en Dansk hund, Thomsebo’s Hoover. I unghundetæver placerede Amajero’s Amazing en datter efter Best Seller sig som SG 3. Tashlund Mirabel. Indsendt af Gitte Beck Nielsen

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5


Danske Unghundetæver’s placeringer SG 10 Vixen av Quantos. Norsk opdrættet men Dansk/Norsk ejet. SG 37 Team Paka’s Larissa SG 44 Thomsebo’s Heaven SG 75 Team Marlboro Enya SG 104 Lyshøj’s Rosita Danske Yngstehanner’s placeringer SG 57 Juwika’s Frisko SG 86 Wildmarken’s Malthe SG 88 Wildmarken’s Ludwig SG 89 Wildmarken’s Mums Danske Yngstetæver’s placeringer SG 31 Lyager’s Xiu SG 64 Lyager’s xannie SG 80 Hekami’s Bermuda SG 92 Leri Kecia SG 141 Leri jayla SG 145 Wildmarken’s Lady VA SG 152 Calippo Viana SG 158 Team Marlboro Happie Danske langstockhårhunde’s placeringer Yngste tæver SG 19 Leri Kaysie Unghundetæve SG 3 Vikki av Quantos Norsk opdrættet, men Dansk ejet

Opdrætsklasser I konkurrencen verdens bedste opdrætter 2014, var der deltagelse af to Danske opdrættere, Kennel Team Marlboro opnåede en placering som nr 8 og Kennel Leri blev nr. 13. Det at stille sit opdræt blandt verdens bedste, er en kæmpe præstation, Kæmpe stort tillykke til alle jer, der havde hunde med i opdrætsklasserne, og stort tillykke til ejerne af kennelerne.

Afslutning På Schæferhundeklubbens opdrættermøde i oktober 2013, opfordrede opdrætterne avlsrådet til at gå videre med at få godkendt vores avlskåringer i SV`regi.

Foto: René Jørgensen Først på året (d.16 jan 2014) var vi til møde med SV’s Geschaftsfuhrender Direktor Hartmut Setecki og Chef for Abteilungsleitung Zuchtbuchamt Frau Anne Fath for at finde ud af, hvad der skulle til for at den danske kåring kunne blive godkendt på lige fod med den Tyske kåring og hvad der skulle til for at Danske hunde kunne indføres i SV’s ”Zucht Buch. Efter hjemkomsten fra Tyskland gik vi igang med at udfærdige et kåringssystem ud fra de krav som SV havde skitseret var nødvendigt for at de kunne godkende vores AK. HB godkendte det nye tiltag om at indføre nyt kåringsystem i DK. Ansøgning blev underskrevet af hele HB. og sendt til SV ( vorstand) bestyrelse, med en udførlig beskrivelse af hvordan vi ville indføre livstidskårings i Danmark. Vi rykkede SV flere gange, da vi gerne ville indføre det nye AK system den 1.-1. 2015. SV behandlede vores ansøgning d. 5

december og d.16 dec. fik vi et positivt svar hvori der står, at SV gerne vil godkende den danske kåring på lige fod med den tyske. I skrivende stund har avlsrådet sendt en ansøgning til DKK om godkendelse til at indføre livstidskåringssystemet som er i lighed med det, der er gældende i Verein Für Deutsche Schæferhunde (SV). Vi afventer DKK’s behandling og håber, at det bliver et positivt svar, så vi kan komme videre med at få afsluttet og udfærdiget det endelige dokument (kontrakt) med SV. Tak til mine avlsrådsmedlemmer og BHR og HB-medlemmerne, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i det forgangne år.

René Jørgensen - Avlsrådsformand

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 23


Årsberetning for Endnu et travlt år har nået sin slutning, og det er tid til et tilbageblik. Jeg vil gerne starte med at rette en stor tak til alle, som igen i år har bidraget med at løfte arbejdsopgaverne i og omkring BHR. I 2014 har alle udvalgene fungeret i fuld udstrækning, og der har været aktiviteter på alle områder. Nedenstående en oversigt over BHR’s arbejdsaktiviteter.

Arbejdsaktiviteter 2014 HB 11-01-2014 15-01-2014 24-01-2014 25-01-2014 26-01-2014 08-02-2014 09-02-2014 09-04-2014 10-04-2014 27-04-2014 24/25-5-2014 24-05-2014 31-05-2014 03-06-2014 04-06-2014 27-06-2014 12-08-2014 13-08-2014 03-09-2014 27-09-2014 08-10-2014 02-11-2014 13-11-2014 21-11-2014 22-11-2014 06-12-2014 07-12-2014 08-12-2014 14-12-2014

BHR

Fælles Udvalgsmøde

DU (dommeruddannelsesudvalget) Vivi Gilsager Udvalget har bestået af Villy Petersen, Mikkel Kruse, Per Svoldgård og Lars Juhl. DU varetager uddannelse af dommeraspiranter for alle specialklubber og arrangerer/afvikler dommermøder m.m. i DKK regi. I 2014 har DU haft meget travlt. Der er bl.a. afviklet et dommerseminar på Mols, som viste, at yderligere efteruddannelse var nødvendig. 2 temadage med fokus på hver enkelt dommers arbejde, blev resultatet. Den første temadag blev afviklet i december, og den sidste løber af stablen i begyndelsen af februar.

DU

HB+Råd

UU x

FU

VM

x x x x x x x x x x x x X x x x x x

x x x x x x

x

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

x x x x x

Efter den sidste temadag, vil der være én fælles dommerliste. SV godkender prøver dømt af en FCI-godkendt dommer. Schæferhundeklubbens dommere har igen i år haft travlt. Det er blevet til i alt 247 prøvedage, fordelt på 14 dommere – det er gennemsnitlig 17,6 prøvedage pr. dommer. Kære dommere, tak for jeres indsats. I 2014 har vi måttet sige farvel til 2 dommere, Poul M., som efter 37 år valgte at trække sig tilbage, og Helle Priess, som efter 11 år desværre måtte stoppe af helbredsmæssige årsager, tak til jer begge.


BHR 2014 DU og dommerefteruddannelsen drives af den pulje, vi alle betaler til via vores prøvegebyr. VM udvalget har været udgiftsneutralt. BHR møder holder vi på Helen Krags arbejdsplads, tak for lån af faciliteter.

UU (uddannelsesudvalget) Merete Frank Christensen Uddannelsesudvalget består af Vibeke Mølgård, Xenia Kruse, Lena Pichler Bjerre, Connie Guldberg Christiansen og Connie Riddersholm. Tak til jer alle for en kæmpe indsats. Der er revideret i Grundkurset, og i det forløb er nogle ting gledet ud, mens andre er kom-

met til. Udvalget har ønsket, at Grundkurset skal være relevant for alle medlemmer af Schæferhundeklubben, og der er nu i Grundkurset emner som de etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben, etik og klub, samt en del om hunden, dens væsen, sanser, drift, motivation, kommunikation med hunden og dens adfærd, og hvad en schæferhund har behov for. Udover Grundkurset har uddannelsesudvalget valgt at fokusere på at udbyde kurser for kredsenes trænere, så den træning, medlemmerne tilbydes i kredsene, er opkvalifice-

Houen James Dean. Indsendt af Søren Jensen ret og bygger på moderne træningsmetoder. Der er igangsat en ny trænerbasisuddannelse, som består af fire moduler, hvoraf de to første er afholdt i vinterens løb; de to sidste moduler afholdes inden sommer. Det første modul blev holdt som et fælles kursus for alle kredse, der var dog et ønske fra kredsene om, at de følgende moduler bliver afholdt både vest og øst for Storebælt, og dette har heldigvis kunnet lade sig gøre. Trænerbasisuddannelsen går mere i dybden på de emner, Grundkurset berører, og har en del om planlægning af træningsforløb, samt formidling med, så trænerne får mere, måske ny viden, omkring det, at formidle sin viden til andre mennesker. Det er planen, at trænerbasisuddannelsen udbydes igen til efteråret 2015, så den afvikles hen over vinteren 2015-2016. Der deltog 74 trænere på det første modul af træneruddannelsen. Uddannelsesudvalget er så småt begyndt at udvikle den kursusvirksomhed, som skal bygge ovenpå træner-basisuddannelsen. Det

Kochens Fenris og Mai Tuk Stage slapper af efter træning. Indsendt af P.G. Stage

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 25


betyder, at der skal udvikles kurser for trænere i IPO-programmets gr. A, B og C, samt hvalpetrænere. Sidenhen er det uddannelsesudvalgets ønske, også at kunne uddanne trænere til agility, rally og evt. andre discipliner.

FU (figurantudvalget) Jan Stilling Udvalget består af Claus Mouridsen, Martin Knudsen, Mikkel Kruse, Tommy Hansen og Erik Fenger. Tak til jer alle for en kanon indsats. Figurantudvalget står for mønstring af kredsenes figuranter, træningen af bruttotrup-figuranter, samt udvælgelse af egnede figuranter til udtagelser og mesterskaber.

VU (VM-udvalget) Thorsten Kleven Udvalget består af John Jabina og Lea Angel. Her skal også lyde en tak for indsatsen. VUs opgaver er at skabe aktivitet og midler til det årlige VM. Ud over en særdeles aktiv facebookgruppe (2015), som har været i funktion siden begyndelsen af november, arrangeres også seminar, hvor VM-holdet tilbyder deres undervisning. Desværre måtte det ene seminar i 2014 aflyses, grundet for få tilmeldte. Samlet er der et fald i prøveaktiviteten på 8 %. Vi har været vidende om, at prøveaktiviteten for schæferhunde har været stigende i andre specialklubber. Alle resultater pr. prøvedage er tilgængelige på hunde-web, og i 2014 har 242 Schæferhunde aflagt prøve

Prøveaktivitet

Beg. Prøver

Fald/stigning i antal (2013)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

425

416

329

327

254

260

229

-31 50

Del P

57

54

65

47

14

35

85

UHP

248

221

229

221

205

230

234

4

FP

366

380

325

504

305

363

377

14

1

1

IPO-V

0

IPO-1

238

225

253

250

218

209

165

-44

IPO-2

117

122

97

101

87

90

76

-14

IPO-3

169

101

120

131

104

101

97

-4

29

30

24

19

14

13

20

7

203

212

180

204

208

201

115

-86

IPO-1-DM IPO-udtagelser IPO-DM

27

27

SPH-1

213

293

171

266

185

198

121

-77

SPH-udtagelser

188

226

211

170

169

186

144

-42

26

26

41

52

58

63

71

68

83

15

2294

2332

2062

2303

1834

1954

1800

-154

SPH-1-DM SPH-2

uden for vores regi. Af de 242 prøver er 51 IPO-1 prøver. BHR er naturligvis interesseret i, at schæferhunden aflægger prøver i Schæferhundeklubben, det bliver én af opgaverne i 2015.

DM-VM-udtagelser og IPO-3 DM Desværre falder antallet af deltagere til IPO-3 udtagelserne, det er en udfordring at få økonomien til at hænge sammen. Dette gælder både den arrangerende kreds og hovedklubben, det er en udfordring, som skal løses inden næste sæson. Udtagelserne er generelt et meget stort arbejde for kredsene, og det er absolut nødvendigt, at vi alle støtter den arrangerende kreds med godt humør og handel i kantinen. I denne sæson har BHR indført, at der skal 2 resultater til, før ekvipagen er DM-klar. Dette er udelukkende indført for at sikre deltagere til de sidste udtagelser. Det er rigtig hyggeligt og dejligt at deltage i udtagelsen, og BHR kan kun opfordre hundeførerne til, at tilmelde sig. Niveauet af IPO-3 -prøver er stabilt, så hundeførerne burde være der. I 2014 stod BHR selv for DM, med særdeles god hjælp fra Kreds 14. Det var en rigtig god og positiv weekend i Aulum. Tak til alle for en positiv oplevelse. Resultaterne og placeringerne er nævnt flere gange, både i vores blad og årskavalkaden, så det vil jeg udelade her. SPH-I-udtagelser og DM i 2014.

0 I alt

Antal af schæferhunde i andre specielklubber Belgiske Hyrdehunde Klub

Schæferhunde 16

% fordeling 7

Dobermann klub

12

5

Boxer klub

26

11

DcH

84

35

0

0

Hovawart klub Schnauzer klub Hyrde-, kvæg- og gårdhunde Rottweiler klub I alt

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

8

3

64

26

32

13

242

100

Det var umådeligt vanskeligt at få ”solgt” alle udtagelser og DM til kredsene. Det var absolut i sidste øjeblik, at kreds 84 sagde ja til mesterskabet. Kreds 84 satte alt ind på at arrangere et fantastisk DM, og det blev det. Alt klappede, bortset fra vejret, som om søndagen stod på skybrud, nærmest hele dagen. Det var et helt særligt SPH-1-DM, det var nemlig det sidste i BHR regi. Fra 2015 skifter vi til SPH-2. SPH-1-udtagelser og DM forsætter dog i kredsregi.


VM i Frankrig, Haugenau I år gik VM til Frankrig. Holdet og placeringer er nævnt mange gange. I 2014 havde jeg selv fornøjelsen af holdleder-tjansen. Tak til VMholdet for en rigtig god uge, hvor I alle på fornemste vis repræsenterede Danmark. Desværre fik vi ingen placeringer, men det danske hold skiller sig ud, ved at være det hold med absolut bedst sammenhold. Alle bestod og fremførte deres hunde flot. Det kunne være sjovt, hvis vi også kunne få en placering. Selv de danske tilskuere var fantastiske, der var mange og det kunne mærkes og ses. Tusind tak for opbakningen.

FCI-IPO-3-VM i Malmø Selvom det var i Sverige, virkede det næsten som i Danmark. Der var dejlig mange tilskuere på bænkene. Her var det danske hold markant anderledes end de øvrige; alle 5 deltagere stillede med en schæferhund. Desværre blev det ikke til en podieplads for de danske ekvipager. Vi havde også en anden dansker ved FCI-IPO-3-VM i Malmø, Tommy Hansen, som var blevet valgt til at løbe det korte arbejde ved VM. Tommy leverede et fantastisk stykke arbejde, ensartet, koncentreret og korrekt.

Afslutning Det har været en fornøjelse at være sammen i BHR, der er altid positiv stemning og gå-påmod. Interessen for vores schæferhund har været i højsæde. Tak for et godt år til Merete Frank Christensen (uddannelse), Thorsten Kleven og Bjarne Brix (VM og udtagelser) Helen Kragh (sekretær og ”blæksprutte”), Jan Stilling (figurantudvalget) og Jan Hernet (suppleant).

Med venlig hilsen - BHR - Vivi Gilsager

Tino vom Haus Pixner. Indsendt af Karina Michelsen

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 27


Mindeord om Thorleif Schack Rasmussen En legende er taget fra os En af vores tids største hundeførere er desværre gået alt for tidligt bort. Mandag den 22. december 2014 er Thorleif gået bort efter længere tids sygdom. Thorleif var kendt som en af de førende hundeførere i verden og i særdeleshed i Danmark med mange DM-titler både inden for BHP og IPO programmet. Thorleif var også BHR-formand i Schæferhundeklubben i en periode. Det var en ære at få lov til at kende en så stor personlighed og med så stor en viden omkring træning og indlæring af schæferhunde. Jeg mindes og glædes endnu omkring de mange hyggelige stunder, vi har haft sammen ved private lejligheder og hundearrangementer som DM, VM, BSP og jeres Pa-Schack cup´er. Thorleif var sammen med Anne Marie i flere årtier de førende opdrættere under navnet kennel Pa-Schack inden for sport/ brugshundeavlen med et stort antal af Danmarksmestre samt DM/VM deltagere inden for BHP3 og IPO3-programmet. Blandt andet fremførte Thorleif, som en af de sidste hunde i sin lange karriere, PaSchacks Jalner (Pan), som vandt BHP3-DM

og IPO3 DM i alt 7 gange samt en topplacering til VM som nr. 5 i Strassburg. Første gang jeg så Thorleif, var til EM i 1979 i Gladsaxe med stammoderen til deres avl nemlig Gabriella og siden førte mange andre hunde frem blandt andet Pa-Schack´s Nikon. Uden kennel Pa-Schack´s store viden om brugshundeliner ville det ikke have været muligt at have frembragt så mange fremragende schæferhunde, og vi er mange sport/brugshundeopdrættere, der skylder kennel Pa-Schack en stor tak for deres fremsynethed allerede i halvfjerdserne ved at kunne se, hvad der skulle til for at bevare og opdrætte robuste og stærke schæferhunde.

Thorleif´s hjerte bankede stadig for schæferhunden, og han talte tit om at vende tilbage til schæferhundesporten, men desværre var helbredet ikke helt til det mere. Dette kunne man se når man stadig så ham og hans nuværende kone Tine til arrangementer som BSP-VM og sidste arrangement de var til var IPO-VM i Malmø 2014. Mine tanker går til de efterladte og hans kone Tine. En stor personlighed er gået bort. Æret Være Dit Minde

Frank Olsen, Kreds 61 Lynge

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5


r e c n o n n a k i Rubr KENNEL HULGAARD, Salbyvej 166, 4600 Køge. Tlf. 2120 2544, www.kennelhulgaard.dk meddeler: Amager´s Cassi, PH-P, AK, A/0, index 113 (Jabina Gustav – Degn´s Dana) og We-Hi-Te´s Hoya, BHP1, AK-1, A/0, index 117 (Kenzo v. Nordenstamm – Satoris Kiki) er begge parret med Bayogi Belsi, PH-P, Tjenestehund, AK, A/0, index 117 (Hulgaard´s Yupp – Bayogi Regina). Forventet fødsel primo marts 2015. En tævehvalp udstationeres. Amager´s Olly IPO3 AK.IPO1 DM vinder. 2xDM deltager til IPO3 DM har født 2-3 hvalpe efter DM Vinder Amos von Makera PH-V. AK. Salgsklare d. 14. marts. Amager´s Unni flere gange DM deltager i PH.PH-V. AK. Forventer fødsel d. 4. februar efter Nederholm´s Quick Aktiv tjensthund. DM deltager. AK Henvendelse: Kennel Amager, Bondehøjvej 10, 2630 Tåstrup. Tlf. 2629 4965. Rubrikannoncer sendes (elektronisk) til redaktøren på: redaktoer@schaeferhund.dk Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen. Spaltebredden for rubrikannoncer er 81 mm. Minimumsprisen for en meddelse er 165 kr. for op til 7 linier à ca. 70 karakterer (bogstaver, mellemrum og tegn) inkl. navn og adresse. For hver ekstra linie ud over de 7 betales 20 kr. Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optages kuld, der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes og er ansvarlig herfor over for Schæferhundeklubben og Dansk Kennel Klub. Annoncører i Kenneloversigten kan gratis få optaget op til 7 linier rubrikannonce pr. blad. Derudover betales 20 kr. pr. ekstra linie.

FORSIKRINGER Schæferhundeklubben har tilmeldt sig et forsikringsforhold via DKK. En ARBEJDSSKADEFORSIKRING der dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, medens han/hun arbejder for klubben f.eks. som træner, ringsekretær, hjælper i klubbens sekretariat, hjælper ved kredsenes årlige ”arbejdsdage” o.s.v. En ERHVERVSANSVARSFORSIKRING der dækker de skader, som en af klubbens ”medarbejdere” (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en fig. eller træner foranlediger skade på en hund så den f.eks. brækker benet. Forsikringerne dækker ikke løsøre. Der skal stadig kræves lovpligtig forsikring med udvidet dækning (figurantdækning). Forsikringsforholdet er etableret med henvisning til manglende forsikringsdækninger ved skader i flere kredse.

Hovedbestyrelsen

Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 29


9 s d e r K i g n i r å k s Avl Ej kåret

Dommer: Michael Lumby. Figurant: Torben Knudsen

Pri-Wat Bufas - Afmeldt. Hamsel’s Pique - DSB ikke bestået. Vestegnen’s Zorro - Afmeldt.

Avlskåring - Hanner: Chade’s Karo

Avlskåring - Tæver: Angel DK 21438/2008 12.10.2008 A/0, IPO3, PH, FP, UHP ChaDe’s Atos - Glarbo Essa Sch-Ca Laura Satoris Bøvle

DK 16341/2008 18.07.2008 B/0, BHP3, IPO3 FP, UHP Cinto von Ungalant - ChaDe’s Uzzi. Hulgaard’s Lasse

DK 18136/2011 23.10.2011 A/0, IPO1, FP, UHP Hulgaard’s Yupp - Sch-Ca Freja DK 05931/2011 08.03.2011 A/0, IPO1, PH, FP, UHP Leon von der Staatsmacht - Satoris Joba.

DK 14114/2012 28.07.2012 A/0, PH-K, FP, UHP Hulgaard’s Yupp - We-Hi-Te’s Hoya.

Satoris Bomber DK 05930/2011 08.03.2011 A/0, IPO3, FP, UHP Leon von der Staatsmacht - Satoris Joba.

Beskrivelserne kan læses på www.schaeferhund.dk. Vælg resultater, Avlskåringer, Eksternt link til arrangementskalender. Vælg datoen for arrangement og klik på det, så kommer beskrivelserne frem.

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Hajen Emsige Stribe DK 06148-2011 17.03.2011 A/0, IPO1, FP, UHP Hajen Tumle - Hajen Fisen. Wicky vom Pendel Bach

SZ 2250242 18.03.2010 FN/N, IPO1, FP, UHP Jako von der Adelegg - Qinta vom Pendel Bach.


Odense, den 29. november 2

01

Team Englunds Berta

UHP Fiftby van de Biezenhoeve - Fidji du Triangle Magique. Satoris Handy DK 06371/2012 23.03.2012 N/N, IPO1, FP, UHP Keanu vom Hessenstein - Satoris Chiba.

Avlsmønstring - Tæver: Hesselballe Paja

Satoris Eischa

DK 15093/2011 21.08.2011 B/1, AK, IPO1 Hulgaard’s Yupp - Toftegården Nessi. Sund Hund Dina

DK 05129/2009 19.03.2009 A/0, AM, FP, UHP Macho vom Ottilienstein - Gala von der Heidenschanze. DK 15705/2011 11.08.2011 FN/N, IPO1, FP, UHP Satoris Wakan - Satoris Tosca.

DK 11941/2012 21.06.2012 B/0, PH, FP, UHP Le-Wan’s Boss - Aluna von Karthago. Vestegnen’s Vita DK 12582/2008 29.05.2008 A/0, AK-D, SchH3 Wesley van Dan Alhedy’s Hoeve Vestegnen’s Naughty Girl. Team Marlboro Enya DK 02210/2013 11.01.2013 B/0, IPO1, FP, UHP Schumann von Tronje - Team Marboro Kamiah.

Sportshund Gipsi DK 22407/2009 11.11.2009 B/0 BHP1 FP UHP Cinto von Ungalant - Hyldebo Foxi Lady.

Ej kåret Skusterhusets Maggie - DSB ikke bestået. Team Quindi’s Jolly Good One

Junique du Triangle Magique

- Overstørrelse.

DK 09577/2011 06.06.2010 A/0, IPO3, FP,

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 31


En dommer

takker af

Onsdag den 31/12-2014 var en lidt særlig dag for brugsprøvedommer Helle Priess. Det var nemlig dagen, hvor hun dømte sin sidste brugsprøve, og herefter lagde sit dommerkort, da helbredet desværre ikke vil være med mere. I starten af december kom det Karin Jørgensen for øre, at Helle Priess stoppede som dommer i det nye år, og hun tog en hurtig beslutning, da et sådant exit ikke bare skulle gå ubemærket hen. Karin arrangerede nemlig straks en SPH-prøve i samarbejde med Kreds 84 på selveste nytårsaften. Og hvor man skulle mene, at mange havde travlt med at lave alt muligt andet på sådan en dag, så endte markerne i Karise med at blive godt besøgt – og dette på trods af, at GPS’en var tæt på at give op mange gange!!! Det var dog ikke helt gnidningsfrit at afholde sådan en prøve om formiddagen nytårsaften. For den 31/12 er slet ikke betegnet som en helligdag, og dermed skulle prøven jo sådan set ifølge gældende regler først starte kl. 15.00. Så der blev søgt om dispensation i BHR og DKK, og denne blev heldigvis givet. Så klokken 10.00 var en trofast flok sporhundefolk samlet, og eftersom nyheden om Helles sidste prøve havde spredt sig, kom der

flere besøgende til i løbet af formiddagen. Og det er nok ikke så mærkeligt… Helle Priess har nemlig gjort sig bemærket på mange områder. Hun har til foråret været medlem af Schæferhundeklubben i 33 år. Helle blev nærmest født ind i Schæferhundeverdenen, og hun var da også kun 16 år, da hun for første gang blev udtaget til DM – på daværende tidspunkt yngste hundefører nogensinde. I 1995 fik hun tæven Lomholt Ess, som blev startskuddet til Kennel Mai Tuk, som gennem årene har leveret mange brugshunde til både familiehunde, konkurrencehunde, redningshunde og politihunde. Gennem tiden har hun haft mange poster i Schæferhundeklubben; Instruktør, BHU, BHR, holdt privatkurser mm., men i 2003 tog hun det store skridt og maste sig ind i en - på daværende tidspunkt – mandsdomineret verden, og blev Schæferhundeklubbens første kvindelige brugsprøvedommer. Et ”job” som har bragt hende vidt omkring. Blandt andet har hun

Helle på glatis med Karin Jørgensen som ”hjælpedommer”.

32 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Merete fra BHR var forbi med en gave til Helle.

dømt adskillige prøver, DM/VM-udtagelser i Schæferhundeklubben og diverse specialklubber, Gruppe B+C ved IPO-DM i Schæferhundeklubben, Gruppe A+B+C ved IPO3-DM (Malinois), samt en VM udtagelse, og været hjælpedommer i Gruppe B ved WUSV i Randers. I 2004 dømte hun VM for Hovawarth i SPH2 i Tyskland. Som hundefører har Helle Priess været til ikke færre end 16 IPO3-DM, SPH-DM, 2-VM IPO3-(DKK), og det slutter nok ikke der.


Helle blev behørigt forkælet med cola, slik og frikadeller. Men det er ikke kun på resultatsiden, at Helle har gjort sig bemærket. Som regel ved man altid, om Helle er i nærheden. For hvis man ikke kan se hende – så kan man i hvert fald høre hende. For Helle er altid på, og har en særegen humor, og er bestemt ikke bange for at sige sin mening. En egenskab, som til tider også har sendt hende en tur på bænken, men hver gang er hun kommet stærkt igen. Personligt kan jeg huske engang, at Helle havde dømt en prøve, og som dommergave fik hun en megafon. Det var faktisk en usædvanligt dårlig idé, men vældig morsomt var det da. Og i Kreds 84 nytårsaften blev ringen så sluttet. For hvad kun Helle var vidende om var, at hendes allerførste prøve som nyuddannet dommer

faktisk også fandt sted i Kreds 84. Der var 3 hunde til prøve på dagen. Helle troede godt nok der var 4, men hun blev klogere. Vejret artede sig heldigvis, og prøven var dårligt startet, da Merete Frank Christensen fra BHR gjorde sin entré med en gave til Helle. Og en dommer blev pludselig meget rørt og glad. Prøven kunne herefter fortsætte, og skulle slutte af med Karin ”Momse” Jørgensen med Gozo. Hvad Helle ikke vidste, var at Gozo slet ikke var tilmeldt prøven, så da de gik lystigt derudaf, dækkede Karin pludselig Gozo af, og gav Helle linen. Gennem tiderne har Helle nemlig også være kendt for at hjælpe hundeførerne undervejs, når klappen gik ned, og hun har også altid været klar med et træningsfif eller to. Så hun fik lov at slutte af som hundefører, mens Karin

indtog rollen som dommeren med assisterende bemærkninger. En opgave, som Karin klarede så ”flot”, at Helle til sidst nærmest ikke vidste, hvad der var rigtigt og forkert. Afslutningsvis var der hjemmebagt kransekage og sprøjt med bobler i, og Karin holdt en meget bevægende tale for Helle, inden hun fik flotte gaver og en masse kram. Et exit fra dommerverdenen, der vist ikke kunne blive meget mere stilfuldt, og på spørgsmålet om man kan få en brugsprøvedommer til at tude? Jep – hele tre gange…! Held og lykke fremover Helle…

Randi Salzwedell, BRK Kreds 30

Karin Jørgensen sluttede dagen af med at holde tale for Helle. S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 33


Hvad hører du?? Lyt til din første intuition og stol på den Denne sætning har jeg hørt så mange gange for mig selv igennem årene. En af vores tidligere dommere Harry Hansen, var en af mine »lærere«, da jeg startede som dommeraspirant, og han hamrede denne sætning ind i mig. Den har jeg altid holdt fast i. Jeg havde nogle kanon dommerkollegaer som mine lærermestre. Flere af dem er desværre ikke dommere i dag, men ingen af dem er glemt. Til min dommereksamen måtte jeg love ikke at være for hård, ja tænk sig, jeg har været hårdere end i dag (griner). På Valdemars dag d. 15. juni 2003 bestod jeg min eksamen efter bare godt 1½ år som aspirant. Men gode lærere og masser af erfaring indenfor klubben og som hundefører hjalp mig på vej til en bestået eksamen i første forsøg. Min far, som selv tidligere var brugsprøvedommer, var jo heller ikke af vejen at have på sidelinjen. Der har været utrolig mange oplevelser med prøver, udtagelser og DM’er. Dette indenfor flere racer og det er absolut et ekstra plus, syntes jeg. Jeg glemmer ikke i 2004, da jeg stod i Tyskland og dømte VM for Hovawarth klubben og kom i tysk fjernsyn. Sikke en på opleveren. Men der har været så mange andre igennem årene. Mange kilometer er travet, mange timers koncentration, møder og ikke mindst oplevelser rigere er nu desværre slut. Desværre vil mit helbred ikke som min hjerne, og jeg har nu kastet mig over nye ting. Der er dog stadig hund på tapetet.

TAK til alle som sørgede for en meget bevægende sidste dag med en prøve i kreds 84, som også var den kreds, hvor jeg dømte min allerførste prøve som nyuddannet dommer. Ringen blev afsluttet. TAK til alle jer derude for oplevelserne.

En meget bevæget x-dommer

Helle Priess

34 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5


Kreds 2 Amager

Juleoptog Kreds 2 Amager er hvert år med i et juleoptog, når julelysene skal tændes på Amagerbrogade.

Det er en strækning på omkring 4 km, som tager ca. 1½ time at gå, men det er også i et meget roligt tempo, og en del stop, når folk lige vil klappe nogle af hundene. Gaden er selvfølgelig spærret for al anden trafik de timer, for vi går jo på gaden. Der er rigtig mange foreninger, der deltager, og alle mødes kl.15.30 for at gøre det hele klar til afgang kl. 16.00. Kreds 2 har altid en plads lige foran brandbilerne, og hundene har travlt med at kigge sig tilbage de første gange, der bliver tændt for udrykningshornet. Der er rigtig mange forskellige foreninger, der deltager. Af gode grunde, når jeg ikke at se hele optoget, men ved, der fx deltager eventyrfigurer, Falck, politi, spejdere, nisser, pigegarde, gamle Falck veteranbiler, teatergrupper, boldklubber og meget meget mere. Der er fuldstændigt pakket af mennesker på begge sider af vejen på hele ruten, og det er oplyst, at der har været ca. 60.000 tilskuere. Super tur og en god oplevelse at deltage med vores hunde, hvoraf mange selvfølgelig har nissehuer på og halsbånd der lyser. Hundene får mange gode kæl og klap på ruten.

Iris - Kreds 2 Amager

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 35


Formandsmøde Orientering ved formanden Poul M bød velkommen og tjekkede hvilke kredse, der var mødt. Poul fremhævede det gode samarbejde i HB.

Disse tal giver på sigt problemer på flere områder, hvor vi som klub er nødt til at reagere.

Disse bliver afskrevet i år, da der ikke sælges nær så mange som tidligere.

Samfundet er anderledes. Familiestruktur, mm. er ændret. Kan klubben blive ved med at have råd til et sekretariat?

Samlet overskud i 2014 er på ca. 88.000 kr.

Af fremtidige arrangementer er der: SPH-VM i 2016 på Djursland, WUSV-VM i 2018 (stedet endnu ikke fastlagt), samt jubilæumsskue i 2018 evt. med dommere udefra.

Antallet af stambogsføringstallet samlet i DKK er stabilt. Dog kun 250 flere efter de nye stambogsføringsregler.

Jubilæumstidsskrift under planlægning.

Regnskabet ved BA

Økonomien ser fin ud nu.

Det ser pænt ud. Det er svært at lave budget, især om kontingent, og der har været flere udmeldte end budgetteret.

Resultatet af strukturudvalgets arbejde er klar til at blive fremsat. Medlemssituationen kunne være bedre. For nuværende er der 3411 medlemmer. I 2014: 479 indmeldt, mens 700 har meldt sig ud. Stambogstallet er nu nede på 1740.

36 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Klubbens gode økonomi er bl.a. pga. salg af huset. Der er budgetteret med kontingentstigning fra d. 1.1.2016, da det er 6 år siden sidste stigning. Kursgevinst i år på 100.000 kr. realiseres, og vi tager pengene hjem.

Regnskab og budget kommer i næste blad og udsendes også til repræsentanterne.

Der blev forespurgt, hvorfor der budgetteres med kontingentstigning, når overskuddet er så stort?

I budgettet for 2015 og 2016 bliver der lagt penge hen til VM, SPH-VM og jubilæumsskue.

BA: der er mange gamle medlemmer, der bliver pensionister. Der er kun 50 % af de nyindmeldte, der betaler den anden opkrævning.

I 2017 kommer nyt brugsprøveprogram. Vi har stadig 2000 stk. af de gamle liggende.

Til sammenligning koster medlemskab i DCH 1250 kr. inkl. træningsgebyr.


i Vejle - lørdag den 24. januar Herefter var der drøftelse af, om der bruges for mange penge på eliten.

RJ: Den store udskiftning i kredsbestyrelser er problematisk for kredsene.

Præsentation af kandidater evt. på hjemmeside inden.

Kr. 67 finder det i orden, at der bakkes op om eliten, men kunne disse give tilbage til kredsene? Poul M. svarede, at det gøres i forvejen i form af kurser med VM-holdet.

Struktur

Formøderne får større værdi ved dette forslag. Så ved kredsene hvad der skal tales om.

Hvad kan ledelsen gøre for at få kredsene til at fungere? Der fremkom ønske om større støtte til kredsene. Fx kunne en kvart sides annonce i bladet for arrangement være gratis. Drøftelse om afgiften med de 20 % til klubben ved arrangementer kunne være mindre. Prisen på trænerkurser er steget rigtig meget, og det har nogle kredse ikke råd til. Kreds 44 gjorde opmærksom på, at kredsene har mulighed for at få refunderet 75% af tilmeldingsgebyret ved kommunen. Sekretariatet kan udstede kvitteringer til brug hertil. Forslag om anderledes aktiviteter: Klubben burde sende to medlemmer fra hver kreds på et kursus i af favne og holde på de nye medlemmer. Sporkonkurrencedag, begynderturneringer, mv. Evt. opvisning af eliten til disse arrangementer.

Peter Malta Larsen takkede strukturudvalget: Gunner Jensen, Jørgen Refsgaard , Niels Ove Rasmussen og Karin Christiansen for arbejdet med strukturen. Herefter gennemgang af de væsentlige ændringer: • Repræsentantskabsmøde hvert andet år •  Valgperioder 4 år • Der vælges 7 personer til HB (formand, næstformand, kasserer, sekretær, medlem, AR-formand, BHR-formand ) • AR og BHR: Rådene består af 4 medlemmer, som udpeges af HB. • Fordeling af repræsentanter til repræsentantskabsmødet ændres til: 1 til 50 giver 1 repræsentant 51 til 100 giver 2 repræsentanter 101 til 150 giver 3 repræsentanter, osv. • Små kredse lukkes, hvis der overhovedet ingen aktiviteter er, eller sættes i bero. • Kandidater meddeles skriftligt til sekretariatet senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet, om de ønsker at stille op. Ændringen vil give arbejdsro ved længere periode. Punkterne drøftet enkeltvis, og der var generel ros til forslaget.

Interne skuer. Der fremkom ønske om kun en beretning. Der fremkom ønske om Info fra HB til kredsbestyrelser samt kredsledelseskurser. HB vil gerne genoplive dem i 2015, men Jan Stilling (BHR) sagde, at kredsledelse bliver et modul i kurserne senere, hvis alt går vel.

Det blev foreslået, at HB tager kontakt til meget små kredse. Punktet med kandidater i forvejen, bør også sættes på kredsvedtægterne.

Poul M: Mindede formændene om de kommende tre medlemsmøder om strukturforslaget. Bør stå tydeligere på hjemmesiden, selv om de er lagt i kalenderen.

Nyt fra Avlsrådet ved Rene Jørgensen I kredsene tager man imod opdrætternes hvalpe. Kredsene bør af opdrætterne have mere anerkendelse for det arbejde, der bliver gjort rundt om i kredsene. Om livstidskåringer. Der har været mange problematikker om disse. Der var tidligere ingen aftale med SV. Avlsrådet var derfor til møde med SV i februar 2014 til drøftelse en om dette, som skulle godkendes af SV’s bestyrelse. D. 16.12. 2014 kom besked fra Tyskland om, at SV nu godkender aftalen. Den ligger nu til endelig godkendelse i DKK. Så snart godkendelsen fra DKK foreligger, meldes den ud. På spørgsmålet om pointsystemet til HAS er kommet for at blive, svarede RJ, at evalueringen har vist, at der bliver enkelte justeringer, men ordningen er kommet for at blive. Der vil ikke blive slækket på kravene og niveauet bliver, men der kan komme justeringer.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 37


Nyt fra BHR ved Jan Stilling Den nye kursusrække er startet op med succes. Kursusrække i gang for DKK af alle brugsprøvedommere. Sidste møde er d. 7.2. Drøftelse af SPH 1-udtagelsessystem. JS forklarede, hvorfor SPH 1-udtagelser og SPH1 DM fremover sker via frivillighedens vej, og er lagt ud til kredsene. BHR har valgt at satse på SPH 2, da DKK fremover sender deltagere til SPH 2-VM. Der blev efterlyst entydige regler ved ansøgninger til IPO3-udtagelser. Ansøgning om IPO3 DM 2015 har ikke været slået op, men BHR sagde ja tak, da kreds 4 tilbød sig, så arrangementet er tildelt kreds 4. Indtil 2018 tilstræber BHR at afholde DM på de samme to stadions. Drøftelse at indtægter og udgifter i forbindelse med DM og udtagelser generelt. Der var et udbredt ønske fra kredsene om figurantkurser. JS lovede at arbejde videre med ønsket. Der skal være møde med figuranter om disse i nær fremtid.

Evt.: RJ: Kunne glad meddele, at kreds 84 - Skovbo afholder HAS i 2016. Der er ikke så mange kredse længere, der vil holde arrangementer. Poul M: Vedrørende VM, så kan kredsene byde ind, når betingelserne slås op. Der fremkom fra flere sider kritik af hjemmesiden, som mange finder svær at finde rundt i. Der blev spurgt til AK-database, og det blev oplyst, at AK-beskrivelserne af de stillede hunde ligger i arrangementskalenderen (link på forsiden af hjemmesiden).

38 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Redaktør RS opfordrer kredsene til mere brug af bladet.

ikke udvidet forsikring, og forsikringen nægter at betale.

Ønske fra kreds 84 om forudbetaling i forbindelse med alle arrangementer via tilmeldingsprogrammet.

Derfor forsikrer klubben nu trænere og figuranter via kollektiv forsikring i DKK. Denne dækker også ved skader, fx. hvis man reparerer klubhus.

Forespørgsel om vaccinationskrav ved arrangementer, så disse bliver ens for hele klubben.

Kredsene skal dog stadig kræve udvidet forsikring og det anbefales, at udvidede forsikringer tjekkes ved indskrivningen hvert år.

Ønske fra kreds 14 om at HB - og rådsmedlemmer kommer mere ud i kredsene. Drøftelse om indhentning af børneattester, hvordan det praktiseres i kredsene.

Jimmy Busjæk informerede om klubbens Facebookside. Hidtil er det kun Poul M og JB, der kan lægge noget på. Fremover kan kredsformændene lægge arrangementer på.

Nye resultatlister mht. brugsprøver trådte i kraft d. 1.1.2015

Der er tale om en forsøgsordning, som går i luften efter generalforsamlingerne.

Drøftelse vedrørende forsikringer pga. en verserende sag i en kreds, hvor en træner ved en lydighedstræning får vrid i skulderen og bliver skadet. Den pågældende hund havde

Til slut takkede Poul M de fremmødte for et godt og positivt møde og ønskede alle god tur hjem.

Karin Christiansen - Referent


Medlemsmøde i Kreds 2 Amager Onsdag den 28. januar 2015

Det første medlemsmøde i en række på tre blev afholdt i kreds 2 Amager, det eneste øst for Storebælt, den 28. januar 2015. Der var mødt 20 medlemmer op, om det var konkurrencen fra håndboldholdet eller manglende interesse fra medlemmernes side er svært at sige! Formålet med mødet var primært at informere om den nye strategi, som bliver fremlagt som forslag på repræsentantskabsmødet! Der var nogle forbehold som blev belyst, herunder kan nævnes; udviklingen, 4 år i HB hvor man kunne ”Fise den af”. Ligeledes mente nogle der var manglende kontakt til HB, og dette skulle afhjælpes ved afholdelse af flere formandsmøder! Andre syntes 4 år var en god idé – dog mente man der var langt imellem det enkelte medlem og HB. Man kom også ind på problematikken med medlemstal, forældet stambøger, kvalitet og samfundsproblematikken. Den nye struktur skulle give bedre sammenhold i stedet for at der blev modarbejdet. Dog var der ikke den stor tro på, at strukturændringen ville ændre klubbens ”problemer”. Strukturændringen begrundes i nødvendighed for ændringer, og ikke vare fordi der skal ”ske” noget! Der var røster fremme om, at man skal kigge på bredden og ikke eliten! Ligesom der var bred enighed om, at man skal ”yde for at nyde”.

Foto indsendt af: Lars Kyndesen - Kennel Sundeved Dog var den generelle holdning at det var en god idé! Der var også diskussion om at en Rådsformand blev valgt og selv satte sit hold. Man mente der kunne opstilles et ”hold” som så skulle vælges som en ”pakke”! Andre mente, at grundet økonomien, skulle et råd max. bestå af 4 medlemmer, og udover dette, kunne man stadig bruge ”frivillig” arbejdskraft (underudvalg). Igen kom problematikken med at der skulle bruges flere kræfter på kredsene og ikke på eliten, ligesom man mente, at opdrættere der ikke kommer på træningspladserne er et problem!

Der kom også idéer om, at man valgte en formand for 4 år – og resten af HB blev valgt med forskellige intervaller. Ligeledes mente nogle, at hvalpekøbere skulle have 1 års gratis medlemskab, evt. til ½ pris, da man havde indtryk af, at nogle fra den ”gamle ordning” stadig hang ved! Alt i alt en god aften, med masser af nye impulser, bare synd at der ikke var mødt flere medlemmer op!

DCH har en tilsvarende struktur som Schæferhundeklubben, dog var der forslag om suppleanter til de ”faglige” poster blev valgt på repræsentantskabsmødet, ligesom nogle mente at udvalgsmedlemmer ikke per automatik skulle være repræsentanter! Et andet samtaleemne var: Hvordan skaffer vi nye medlemmer? - samt forslag om, at nedsætte et ”Hvad gør vi” råd.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 39


af Xenia Kruse

Hvordan bliver jeg dygtig, til at træne hund?

(13)

Hund med hensyn Der er netop lanceret en kampagne som hedder ’’Hund med hensyn’’. Du finder den på nettet på hundmedhensyn.dk og på facebook. Siden indeholder 10 gode råd til den hensynsfulde hundeejer:   1.  Vis hensyn over for andre   2.  Hils på den gode måde   3.  Træn et sikkert indkald   4.  Sørg for at din hund bliver socialiseret   5.  Lær hundens sprog at kende   6.  Kend din hunds personlighed   7.  Træn din hund   8.  Søg hjælp ved uønsket adfærd   9.  Opfyld hundens behov 10.  Overhold regler og påbud

vet en Schæferhund, eller en Schæferhundeejer, som ikke viste hensyn eller på anden måde optrådte uheldigt. Selvfølgelig findes der rigtig mange Schæferhunde, og derfor også nogle uheldige eksemplarer, og selvfølgelig findes der andre racer som folk har historier om – men alligevel har jeg altid tænkt, at det ikke skulle være min hund, som fik nye historier til at florere.

Siden opfordrer til, at hundeejerne viser hensyn og tager ansvar for sin hund i samfundet, og det kan jeg kun tilslutte mig.

Vi ved, at Schæferhunden er følsom overfor manglende socialisering, og vi ved, at nogle tæver ikke kan lide andre tæver, at nogle hanhunde ikke kan lide andre hanhunde og så fremdeles. Men det giver blot os alle som Schæferhundeejere, et endnu større incitament til at sørge for, at VORES hund, gør racen ære, og ikke er med til at skabe dårlig reklame.

At eje en Schæferhund

Hvad kan man gøre?

Når man ejer en Schæferhund, eller en anden stor hund, har man et ekstra stort ansvar for, at andre folk, og andre dyr, ikke bliver bange for ens hund

Man kan naturligvis sørge for, at ens Schæferhund er velsocialiseret og veltrænet, så den kan begå sig i samfundet. Gør hvad du kan for at få en velfungerende hund.

Utallige er de historier som jeg, og sikkert alle andre schæferfolk, har måttet lægge øre til, når man møder hundemennesker med andre racer: Forfærdelige historier om hvordan deres hund engang er blevet overfaldet af en Schæferhund, hvordan de som barn blev bidt af en, eller hvordan de på anden vis har ople-

-Og de 10 gode råd her, er absolut værd at følge, så din hund er god reklame for racen.

På siden er hvert hensyn beskrevet i en kort tekst og et ganske kort videoklip, og flere af rådene er forsynet med links til nyttige sider, hvor man kan få yderligere viden og tips.

40 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Og hvis det viser sig, at din hund alligevel ikke kan begå sig, sammen med andre hunde, andre mennesker, eller andre dyr, så er det yderst vigtigt, at du tager dine forholdsregler,

så du alligevel kan tage ansvar og vise hensyn. Fx hvis din hund ikke er rar ved andre hunde, den viser overdrevet dominans, trykker dem, knurrer, gøer eller laver udfald, jamen så undgå at lade din hund hilse. Hold den i snor, hvor der kan komme andre, og når du møder nogen, så sig til de andre hundeejere, at de skal tage hensyn til din hund. Så har du gjort din hund og dig selv en stor tjeneste – og været en ansvarlig hundeejer.


Men galt kan det alligevel gå! Selv om man gør alt hvad man kan, socialiserer på livet løs, tager hensyn og gør sig umage, så kan det alligevel gå galt – og det har vi da også oplevet hjemme hos os. Her er der to historier om de to uheldige eksemplarer, som vi har haft, ud af de 10 Schæferhunde, vi har haft boende gennem tiden: Den første Schæfertæve vi købte blev super socialiseret. Fra 8 uger, hver eneste dag var hun med i en Hundeskov og fulgte en stor gruppe (20-25 hunde) på tur, først korte ture,

Foto: Joan Serritzlev

og siden hele turen rundt, over en time. Der var alle mulige hunderacer; fra Gravhunde, Japansk spids, jagthunde, Dalmatinere, Newfoundlændere osv. Efter turen var hun med på rideskolen, hun var med til at undervise både børn og voksne, hun kørte med bus og tog, og alt gik super godt. Lige til løbetid nr. 2, så var freden forbi. Midt på turen i Hundeskoven røg hun i hovedet på en af de andre tæver, vi holdt ikke øje med dem, for alt gik jo så fint, så jeg ved ikke hvad der skete. Men fra den dag var hun svært adfærdsvanskelig overfor andre hunde. Alle skulle ”slås ihjel”, kun de allerstærkeste hanhunde skulle hun ikke have noget klinket med. Så derefter var det udelukkende lufteture i flexline, så hun ikke skulle komme til at skade nogen.

Foto: Xenia Kruse Det betød, at vi altid lukkede ham væk, hvis vi skulle have gæster, og passede på, på matriklen, at han var under kontrol, hvis der var nogen. Men en dag gik det galt alligevel, og han bed en uanmeldt gæst, som selv gik ind, det var meget uheldigt.

Hund med hensyn Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle tænker over de 10 råd, evt. besøger siden, og at vi alle overvejer, om vi ER hensynsfulde ansvarlige hundeejere?

Så her var en situation, hvor vi havde gjort alt hvad vi kunne, og alligevel holdt det ikke – og det betød, at vi fra da af, måtte tage særlige hensyn til andre hunde, og undgå al kontakt.

Kender vi vores hund godt nok, til at kunne tage de nødvendige forholdsregler? Kan vi se på vores hund, når den synes det er ved at være nok? Kan vi kalde på den, også hvis der pludselig dukker en anden hund op? Kalder vi altid hunden til os, hvis vi møder nogen mennesker? Hvad gør vi når vi møder hundeejere som ikke tager hensyn?

En anden hund vi havde, en han, var velsocialiseret og velfungerende både på træningspladsen og hjemme. Men at få fremmede på besøg der hjemme, kunne han ikke tolerere.

Hvis alle hundeejere tager disse råd til sig, ja så vil vi opleve færre uheldige episoder, og vi vil alle få en roligere hverdag ude i verden med vores hund.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 41


Adresseliste HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Ungdomsudvalg:

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube

Anders Friis Jørgensen, Sølundsgade 14, 8700 Horsens. Tlf. 2629 6461. E-mail: horsnaes@mail.tele.dk

Eksteriørdommerudvalg:

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk

Formand: René Jørgensen Medlemmer: Ulla Hansen, Michael Lumby

Brugsprøvedommerudvalg:

Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com

Lars Juhl, Per Svoldgaard, Mikkel Kruse og Villy Petersen

Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk

IT og Web-udvalg:

Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: naestformand@schaeferhund.dk

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Sekretær:

Avlsrådet:

Næstformand:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 7483 3705 / 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

1. Suppleant:

Jimmy Busjæck, Årupvej 9, 8722 Hedensted Tlf. 4079 1062

Avlsrådsformand:

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

René Jørgensen (formand for rådet), Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: avr@schaeferhund.dk Susanne Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600 Silkeborg. Tlf. 2622 9187. E-mail: caos@hotmail.dk Aase Jensen, Haurholmvej 80, 9800 Hjørring. Tlf. 4162 6319. E-mail: haurholmvej@gmail.com Kai Fr. Mortensen, Egelandvej 83, 6040 Egtved. Tlf. 4020 4009. E-mail: kailyshoej@gmail.com Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk 1. suppleant: Poul Granslev, Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet. Tlf. 8629 5520 / 4013 5520. E-mail: kennel@kiami.dk

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: avr@schaeferhund.dk

2. suppleant: Leif Jørgensen, Langåvej 10, Væth, 8870 Langå. Tlf. 4026 4529 / 8644 5828.

Brugshunderådsformand:

Brugshunderådet:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4050 9043 E-mail: bhr@schaeferhund.dk

Forretningsudvalg:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Thorsten Kleven, Baunehøj 42, 4320 Lejre. Tlf. 3084 5867. E-mail: thorsten@klevens.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com

Peter Larsen, Bent Andersen og Poul Meineche

Jan Stilling, Appevej 90, 5690 Tommerup. Tlf. 2633 3573. E-mail: stilling@djappe.dk

Sekretariatet:

Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk

Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

PR-standen:

Michael Wifstrand, Kløverprisvej 90, 2650 Hvidovre. Tlf. 3675 9732 ml. kl. 16-21. E-mail: miw@kmd.dk

Redaktion:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 21 28 55 75. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

42 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Merete Frank Christensen, Flinterupvej 29, 4180 Sorø. Tlf. 2728 5324. E-mail: mlf@post.tele.dk 1. suppleant: Jan Herneth, Maribovej 97, 4990 Sakskøbing. Tlf. 2533 6002. E-mail: volley@herneth.dk

Eksteriørdommere: Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk Helge Hansen, Enggårdstoften 93, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513 Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 4818 4282. Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Brugsprøvedommere: (SV) Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500 Vojens. Tlf. 7454 7776. E-mail: E.ahrends@mail.tele.dk Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: scheelseng@mail.dk (WUSV) Hanne Boe Andersen, Plougslundvej 206, 7190 Billund.Tlf. 2082 0768. E-mail: hanneboea@hotmail.com (WUSV, SV) Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.Tlf. 5656 1333. E-mail: lene.carlson@mail.dk Vivi Gilsager, Olaf Ryesvej 14, Borup,, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099, E-mail: vivi@gilsager.dk (SV) Gunner Jensen, Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090. E-mail: kgjensen@adslhome.dk (SV) Lars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg, 6630 Rødding. Tlf. 7484 8561. E-mail: mljuhl@bbsyd.dk Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3th, 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mikkel@mixe.dk (SV) Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com (SV) Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 46190585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk Peter Gammelgaard Mortensen, Kalvens Kvarter 5, 2750 Ballerup. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgm@10people.dk


Danmarks 2014

Præmieoverrækkelsen for Danmarks Hund 2014 finder sted på Kombiskuet i Kreds 84 Skovbo, torsdag den 2. april 2015 ved middagstid. Vi håber på at se mange, der vil hylde de dygtige hunde og hundeførere. Resultaterne kan ses på hjemmesiden under resultater/Danmarks Hund. AR

Ved Schæferhundeklubben kreds 22´s generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 kunne kredsen fejre ikke mindre end fire jubilarer. Tre medlemmer har været med i Schæferhundeklubben i 40 år: Jane Kofoed, Birgitte Hertz og Flemming Larsen. Et medlem kunne fejre 25 års jubilæum: Steen Sejfert Larsen, der på generalforsamlingen blev valgt til formand for kreds 22 for de næste to år.

På billedet ses fra venstre: Birgitte Hertz, Flemming Larsen og Steen Sejfert Larsen. Jane Kofoed var fraværende på dagen.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 43


Avlsplan for reducering af størrelse (Lothar Quoll og Helmut Buss) i SV oktober 2014

Fra Avlsrådet Avlsrådet har fået tilladelse til at bringe denne artikel i bladet som er oversat af Arne Bak Rasmussen. Dette er et tiltag, der er udtænkt i SV (Verein für Deutsche Schäferhunde) for nedbringelse af størrelsen på Schæferhunden. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i SV, bestående af et panel af div. eksteriørdommere, som har kommet med et oplæg, hvorledes man kan komme tendensen af overstørrelse til livs. Avlsrådet takker Arne Bak for at måtte benytte denne artikel som oplysning til vore medlemmer. Med venlig hilsen fra Avlsrådet

Ved dommer- og kåringsdommermødet d. 30/11 og 1/12 2013 nedsatte avlsrådsformand Lothar Quoll en arbejdsgruppe, der fik til opgave at beskæftige sig med størrelsesproblematikken i Schæferhunderacen og opstille et handlingskoncept, der kan medvirke til en reducering af størrelse i racen. Gruppen havde følgende medlemmer: Helmut Buss, Frank Goldlust, Christoph Ludwig, Wilfried Scheld, Leonhard Schweikert og Margit van Dorssen. Det efterfølgende koncept blev også med et ønske om en juridisk prøvning forelagt hovedbestyrelsen, så det efter en godkendelse kunne forelægges avlsrådet og repræsentantskabet (Bundesversammlung). Oplægget fik stor tilslutning i alle forsamlinger og blev på repræsentantskabet vedtaget med kun fire stemmer imod. Det blev derefter klargjort til snarest mulige offentliggørelse. Handlingskoncept til nedbringelse af størrelse Bilag til standarden for ”Den tyske Schæferhund” til avlsforordningen (gældende be-

44 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

stemmelser), udstillingsreglementet og kåringsreglerne i SV.

1. For at forbedre informationerne om emnet ”størrelse” anbefales det efter råd fra populationsgenetiker Dr. Reiner Beuing at anvende avlsværdivurdering (indeks)for at nå målet med at stabilisere størrelsen indenfor de grænser, der er fastlagt i standarden. Indekset udtrykkes ved en talværdi. 2. Indekset opnås gennem det indsendte datamateriale og tilbydes som et beslutningsgrundlag ved avlsplanlægning. 3. De pågældende tillæg til standarden og ordningen bliver for at opnå en videnskabelig sikkerhed bearbejdet i en database frem til år 2020.


4. Enhver størrelsesafvigelse i forhold til standarden er at betragte som en fejl, hvor bedømmelsen må stå i forhold til graden af afvigelse. 5. Ved at anvende denne metodik opnås, at hunde der ligger indenfor standarden med hensyn til størrelse har en fordel ved bedømmelsen, når det drejer sig om dyr med samme kvalitet. Det vil motivere opdrætterne til ved valg af avlspartner at søge at holde sig under den ønskede størrelsesgrænse. 6. En hunds mål bliver i avlssekretariatet udregnet som et gennemsnit af alle foreliggende målinger. Jo flere målinger, der foreligger, jo sikrere informationer har man som grundlag for et indeks. Dataindberetningerne sker i skriftlig form efter enhver udstilling. Enhver hundeejer kan rette en skriftlig klage til avlssekretariatet indenfor otte dage efter dagen for en måling. Hunden kan så efter indsendelse af en skriftlig ansøgning få hunden målt af avlsrådsformanden. Dette mål vil så indgå i beregningen af hundens gennemsnit. 1. Hvad er grunden til at beskæftige sig med størrelsesproblematikken? Egenskaben størrelse var lige fra begyndelsen et heftigt diskussionsemne i Verein für

Deutsche Schäferhunde. Som et første skridt ved klubbens start blev størrelsen sat 5cm op, da tævehunde med en mankehøjde på maximalt 55 cm og hanhunde med en maximal højde på 60 cm var for små og svage til at sætte sig igennem overfor stærke får. Derefter blev den ønskede størrelse for tæver på 55 – 60 cm og 60 – 65 cm for hanner fastlagt. En yderligere forøgelse af størrelse og vægt er uønsket, da der hermed kan opstå sundhedsmæssige problemer samtidig med, at brugshundeegnetheden forringes. Endelig bliver håndteringen af disse dyr sværere for privatpersoner. Da opdrætterne i overvejende grad foretrækker hunde, der nærmer sig den øverste grænse, vil der forekomme en naturlig størrelsesKtlg. Nr. SG++ 6 (64 cm)

Ktlg.Nr. SG+ 14 63,5 cm) 1 (64 cm) 7 (65 cm)

4 (65 cm)

fordeling fra små over middelstore og store til overstore dyr. Når man sætter størrelsesgrænsen til 60 cm for tæver og 65 cm for hanner og ved avlskåringer tillader 1 cm overstørrelse (tidligere resulterede det i en kåringsklasse 2 og indtil repræsentantskabet i 2014 at fortrinlig ikke kunne opnås på skuer) udelukker man ca. en tredjedel af populationen fra avl på grund af en vis overstørrelse. For at slå det helt fast, så var det sådan tidligere, at overstore hunde med undtagelse af ekstremer som en hovedregel blev placeret indenfor de godkendte rammer. Dermed var imidlertid en tredjedel af de angivne størrelser forkerte, og det blev med fuld ret kritiseret af medlemmerne. Nu kan enhver få de korrekte mål, de bliver indsendt efter ethvert skue. Ktlg.Nr. SG 2 (65 cm) 5 (64 cm)

Ktlg.Nr. SG3 (64) 16 (64,5 cm) 8 (65 cm)

15 (64 cm) 20 (64 cm) 17 (65 cm)

9 (66 cm) 10 (66 cm) 19 (66 cm)

11 (66 cm) 12 (67 cm)

13 (68 cm)

16 (67 cm)

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 45


Videnskaben betegner den hidtidige fremgangsmåde med hensyn til størrelse som Avl, der er uafhængig (eller ikke tager hensyn til) af andre selektionskriterier. Ulempen ved denne selektionsmetode består i, at man kommer til at begunstige det middelmådige resultat. (citat Prof. Dr. W. Schleger, Hundeavl i teori og praksis s. 127 Jugend und Volk Verlag – Wien 1986). Avl efter denne metode betyder, at foreningen fastlægger grænsen, og dyr der overskrider denne grænse udelukkes fra avlen eller fra højeste præmiering, uanset hvilke fortrin disse dyr ellers måtte have. Denne grænse betegnes som uafhængig, fordi den ikke står i forhold til dyrenes øvrige kvaliteter. I parentes bemærket forsvinder ved denne avlsmetode, hvor man ikke tager hensyn til andre kriterier som sundhed, tandstatus, brugsegenskaber o.s.v., mange hunde til udlandet. På grundlag af disse hunde er der i udlandet nu og da skabt en avlsbasis, hvis, til tider fremragende resultater, af og til kan ses på vores arrangementer. Hvad der bliver tilbage er ofte det gennemsnitlige, hvilket kan resultere i det middelmådige. Denne udvikling bør vi forhindre i fremtiden også for ikke at stille SV- opdrættere i en ringere position. Kun syge og væsenssvage hunde bør udelukkes af avlen.

2.  Hvad er målet for handlingskonceptet? Målet er at reducere størrelse i racen gennem tiltag, der ikke går ud over væsentlige dele som anatomi og væsen. Opdrætterne har brug for bedre information om størrelse til dette arbejde. Derfor skal udstillingsdommere og kåringsdommere offentliggøre (videregive oplysninger om) målene på hunde med overstørrelse, uden at disse oplysninger udelukker dem fra avl eller højeste præmiering. På grundlag af dette talmateriale kan der i fremtiden udarbejdes et indeks om størrelse, som kan tjene som et oplysningsgrundlag for opdrætterne, uden at det har den negative konsekvens at udelukke andre vigtige egenskaber. Det har den fordel, at man, ved vurdering af størrelse hos en eventuel avlspartner i en planlagt parring foruden hundens egen størrelse, kan tage stilling til den familiære baggrund, og senere også hvordan nedarvningen har indflydelse på indekset hos afkommet. Offentliggørelse af størrelse, uden at det får de tidligere hårde konsekvenser, betyder, at overstørrelse som fejl får indflydelse på bedømmelse og præmiering i lighed med alle andre relevante afvigelser fra standarden i beskrivelsen af idealtypen. 3. Hvordan bliver de nye muligheder for bedømmelse omsat i praksis? Vi kan som eksempel tage forløbet af et almindeligt skue. Ved standmønstringen bliver hunden beskrevet og bedømt med alle sine fejl og fortrin. Dernæst bliver den målt af dommeren på et fast underlag, tilstrækkeligt stort (100x200 cm)og med en glidefri overflade. Efter standmønstringen bliver hunden forhåndsplaceret i en kvalitetsgruppe indenfor den præmiering, den er tiltænkt. Herunder bliver størrelsesafvigelser fra standen med tiltagende størrelse ( 66 cm, 67 cm, 68 cm osv.) naturligvis vurderet som en fejl, hvor konsekvensen heraf stiger med størrelsen af afvigelsen fra standarden.

I en tid hvor vores avlspopulation talmæssigt er i tilbagegang kan vi ikke leve med en situation, hvor værdifulde egenskaber i henseende til væsen og anatomi står i fare for at gå tabt.

Vi kan tage en unghundeklasse med 20 fremstillede dyr som eksempel. Grupperne med den foreløbige placering ser således ud: SG++, SG+, SG, SG-, altså 4 forskellige kvalitetsgrupper.

På den anden side gælder det dog stadig om ved bedømmelser at prioritere hunde, der med hensyn til størrelse opfylder standardens krav.

Det deraf følgende udkald ser således ud: 6, 4, 9 (66 cm), 10(66 cm), 19 (66 cm), 14,1,7,20,11 (66 cm), 16 (67 cm), 2,5,15,17, 12 (67 cm), 3,16,8,13 (68 cm).

46 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

I løbet af travmønstringen forekommer opog nedrykninger. Det bliver efterprøvet, om en hund har den rigtige placering i forhold til standmønstringen. Skulle det vise sig, at hunden med katalognummer 10 er tydeligt den bedste i sin kvalitetsgruppe SG++, kan den også vinde klassen. Hvis hundene med numrene 6 og 4 ved vurderingen af helhedskvaliteter og med hensyn til vurdering af størrelse er ligeværdige, må de blive på de forreste pladser. De samme regler ved tildeling af fortrinlig. 4. Vil det lykkes at få denne avlsplan til at virke til fordel for racen? Vores kansler vil sige: ”Der er ikke noget alternativ til dette tiltag!” Det kan dog kun lykkes, hvis udstillings- og kåringsdommerne i deres arbejde foretager de korrekte målinger. Det påhviler dem på ansvarsbevidst måde at udføre det pålæg, der er dem givet af repræsentantskabet. Lykkes det ikke, må der tages andre midler i brug for at få fastslået den korrekte størrelse. Samarbejdet med opdrætterne og ejerne er mindst lige så vigtigt. Nogle optræder dog som om, de endnu ikke har forstået, hvilke muligheder disse tiltag indeholder. Det er ikke særlig konstruktivt, når man til tider kan iagttage, hvordan hunde med forskellige kneb animeres til at dukke sig, og på den måde gør det sværere at opnå et korrekt mål. Kun gennem samarbejde kan den øjeblikkelige situation forbedres og i fremtiden varigt etableres, hvilket ud fra et populationsmæssigt synspunkt er nødvendigt. Gennem repræsentantskabets fremsynede beslutning i 2014, har vi indenfor 6 år mulighed for at gennemføre dette til gavn for racen. Den øjeblikkelige gennemførelse af et indeks i forbindelse med størrelse, når fornødent datamateriale foreligger, bliver et afgørende skridt i retning mod en ansvarsbevidst og målrettet indsats for opdrætterne i forbindelse med problemet størrelse til gavn for racen. Oversættelse ved ABR


Afholdelse af

GRUNDKURSUS lørdag den 24. januar 2015 Flere af kredsens medlemmer ønskede, at der blev afholdt et grundkursus – blandt andet fordi grundkurset er adgangsgivende til øvrige kurser i Schæferhundeklubben. Lørdag d. 24. januar blev udmeldt som kursusdag. Umiddelbart var det ikke nogen heldig dato. I flere vintre har det ikke været muligt at komme ind til klubhuset på grund af sne. Ville der overho-vedet komme nogen tilmeldinger til kurset? Betænkelighederne blev gjort til skamme: ingen sne og 12 tilmeldinger. 12 tilmeldt – ja det var fak-tisk 25% af kredsens medlemmer der deltog i kurset. Lena Pichler Bjerre var instruktør, og det tog ikke modet fra hende, at kurset var tresproget. Der blev talt dansk, tysk og bornholmsk. 5 ½ timers kursus, gennemgang af 90 plancher og kun teori – det lød voldsomt! Men Lena havde kursisterne i sin hule hånd hele tiden. Dejligt ping-pong-spil mellem instruktør og kursister, masser af viden og humor. Det var trætte, men tilfredse medlemmer af kreds 22 der forlod klubhuset efter kurset. Vi har bedt Helle Dam og Lene Ipsen fortælle lidt om deres oplevelser på kurset. Deres beretninger er vedhæftet. De bedste hilsner fra Steen Sejfert Larsen - formand, kreds 22

Min opfattelse af grundkurset var at det var en bragende succes Lena fortalte utroligt levende og det gjorde at flere (mig incl), fik en fantastisk indsigt i den psykologiske del af hunden, hvilket jeg i hvert fald ikke havde i forvejen. Helle Dam

Lene Ipsen Lørdag den 24 januar havde jeg meldt mig til grundkursus i kreds 22, med Lena Pichler Bjerre. Jeg havde ikke de store forventninger til det, da jeg for 10-15 år siden også tog et grundkursus i schæferhundeklubben, hvilket jeg husker som meget kedeligt og noget der bare skulle overstås. Som udgangspunkt da Lena trådte ind i klubhuset virkede hun meget ’’tør og kedelig’’, og jeg tænkte, årh nej, - hvad er det jeg har

meldt mig til igen, - det her, bliver en lang dag!!! Men da kurset gik i gang og Lena åbnede munden, var det en helt anden der kom til udtryk. Nu var det pludselig en humoristisk, åben, sjov og fangende Lena man mødte, og man kunne derfor ikke undgå at leve sig ind i det... Vi lærte om hvordan schæferhunden blev til schæferhund som race, hvad de blev brugt til og hvilke egenskaber denne hund indeholder. Schæferhundeklubbens opbygning, hvad man som kreds skal kunne tilbyde og dyrke.... Lærte om hunden, hvad der er genetisk, hvad kan påvirkes af miljø, hvad der er drift eller stress. Hvad stress faktisk gør ved hunden. Hvad der er hundens drivkraft og overlevelse. Alt i alt en god lørdag, med læring og genopfriskning af de ting som man godt vidste, men måske ikke lige tænkte over i hverdagen. Mange hunde hilsner fra Lene Ipsen

Instruktør Lena Pichler Bjerre Som Instruktør under Schæferhundeklubben kommer man en del rundt i de forskellige kredse, og som nævnt i overskriften også på Bornholm. Jeg var blevet forespurgt fra udvalgets formand om jeg kunne tænke mig at tage derover, fordi de også ønskede ”Øen” skulle være opdateret med de nye kurser. Jeg har en gang tidligere været afsted, så jeg sagde ja, det er jo en dejlig Ø – så i gang med at finde dato, samt booke fly biletter osv….men at få det hele til at hænge sammen når man også selv har hunde, og kun en weekend i ugen, så blev det først afholdt i januar 2015. Der var 12 tilmeldte, en blanding af ”ældre” og nye medlemmer, samt en fra ungdomsafdelingen. Hvad man ikke havde fortalt var at der også var ”Tyske” deltagere, men nu er det heldigvis sådan at det ikke er et sprog der volder mig vanskeligheder, så kurset blev kørt på an blanding af dansk, bornholmsk, og som nævnt også tysk………..og det fik vi skam også meget sjov ud af. Som Instruktør, må jeg sige at det var et dejligt kursus, vi havde mange ”afstikkere”, men det holdt debatten og det humoristiske i gang, og det gjorde også tror jeg at de fleste virkelig fik noget med hjem, som de kunne bruge. Det ærgerlige ved dette var bare, at der ikke var tid til at se noget som helst af øen…………så det håber jeg at kunne have til gode til en anden gang. Tusind tak til kreds 22 Bornholm, for super deltagelse, også trods sprogbarrierer med det bornholmske, men vi fandt da ud af det, glæder mig til at vi mødes igen. På vegne af uddannelsesudvalget i Schæferhundeklubben.

Instruktør Lena Pichler Bjerre

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 47


Kenneloversigten Fordele ved at være med i kenneloversigten

Sjælland og Lolland-Falster

Cutulus Mia Oest Olsen����������������������� 4656 3132 Mobil��������������������������������� 3151 3132 Holbækvej 72, 4340 Tølløse E-mail: mol@aol.dk www.kennel-cutulus.dk

inkl. IT-/red.-/opdrætterpakke:

Disager

1. Kennelannonce i 6 udgivelser inkl. Årskavalkaden i 2013 under kenneloversigten i medlemsbladet. Ophør med annoncering skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra annoncørens side til udløb ved kalenderårets udgang. 2. Fri hvalpe-/parringsannonce på Schæferhundeklubbens hjemmeside: www.schaeferhund.dk med eget password og mulighed for link til egen hjemmeside. 3. Avlsrådet sender nyt på e-mail til kenneloversigtens annoncører. 4. Det første års medlemskab af Schæferhundeklubben til halv pris af alm. kontingent (kr. 600) til opdrætternes nye hvalpekøbere. Hvalpekøberne opnår fuldt medlemskab med alle rettigheder og forpligtelser. Den nye ejer må ikke have været medlem af Schæferhundeklubben indenfor de seneste 3 år, og der må ikke være delt ejerskab med opdrætteren. Opdrætteren skriver en mail til sekretariatet med oplysning om kennelnavn, hvalpekøberens navn og adresse og om der er tidligere medlemskab. Medlemskabet effektueres, når hvalpekøberen har betalt kontingentet. Samtidig med kontingentopkrævningen fremsendes velkomst med introduktionsmateriale. Kontakt til redaktøren vedr. kennelannonce på E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk eller tlf. 2128 5575.

Hans Peder Søndergaard. . . . . . . . . . . . 5858 1250 Disagervej 10, 4200 Slagelse E-mail: hps@disager.dk www.disager.dk

Grænsen Per og Birgitte Hjorth Bjerverskov Alle 12 · 2650 Hvidovre Mobil: 4068 8735 · E-mail: ph@trae-m.dk

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen Tlf./mobil 4618 7170 / 2445 7870 el. 4083 6915 Havdrupvej 13, 4622 Havdrup E-mail: mhn@kennelgraensen.dk www.kennelgraensen.dk

Hajen

Alcea Peter Nielsen������������������������� 2096 0991 Møllemarken 1, 4621 Gadstrup E-mail: alcea@alcea.dk www.alcea.dk

Katja Cath Carnett Mobil��������������������������������� 4077 9999 Kringsholmvej 15, 2670 Greve E-mail: kennelhajen@gmail.com www.kennel-hajen.dk

v/ Steen Pedersen Bondehøjvej 10 2630 Tåstrup

Carl Hulgaard

Mobil: 61 46 40 08 Email kennel.amager@live.dk www.kennel-amager.dk

PRIS: Enkeltannonce (kun tekst) kr. 1.000 + moms for 6 udgivelser.

Mobil��������������������������������� 2120 2544 Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 Køge E-mail: carl@kennelhulgaard.dk www.kennelhulgaard.dk

Langtoften

Dobbeltannonce (inkl. logo/foto i farver) kr. 1.500 + moms for 6 udgivelser.

Calippo

Med venlig hilsen Redaktionen, IT-udvalget og Avlsrådet

Elsie & Arne Lambrecht�������������� 5545 6520 Mobil��������������������������������� 6128 6520 Byvænget 24, 4262 Sandved E-mail: arne.l@mail.dk www.kennel-langtoften.dk

Maack Svend Rungstrøm�������������������� 4753 1209 Mobil��������������������������������� 2986 8785 Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris E-mail: kennelmaack@mail.dk www.kennelmaack.com

Bornholm Nyholm Lene Riis Olsen����������������������� 2176 2234 Aagaardsvej 37, 3700 Rønne E-mail: lene@kennelnyholm.dk www.kennelnyholm.dk

Sund Hund Parly Carlsen������������������������� 5647 0714 Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie E-mail: p.carlsen@privat.dk www.sundhund.dk

48 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Chijas

Normanner

Jette og Jan Siebenhaar Mobil������������������ 2648 7161 / 6088 7161 Kirkevænget 53 A, 4360 Kr. Eskilstrup E-mail: chijas@chijas.dk www.chijas.dk

Pia & Fritz Bennedbæk�������������� 4793 9685 Mobil��������������������������������� 2368 4400 Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested E-mail: kennel@normanner.dk www.normanner.dk

Coronis

Team-Buller

Gitte og Steen Møllegaard Salmonsen Telefon 5764 0181 – Mobil 2096 5626 Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted E-mail: coronis@mail.dk www.kennel-coronis.dk

John Thomsen����������������������� 4841 2560 Mobil��������������������������������� 2342 6807 Godsparken 22, 2670 Greve E-mail: team-buller@team-buller.dk www.team-buller.dk


Nørreheden

TEAM

KRATMOSEN

Arne Bak Rasmussen���������������� 9894 1874 Mobil��������������������������������� 2095 4029 Danmarksgade 4, 9850 Hirtshals E-mail: vanjaurga@gmail.com www.noerreheden.dk

Jylland

Tina Rommelhoff

Tlf. 4738 1142 Mobil 2016 0108 Ørnholmvej 4, 3550 Slangerup E-mail: timkina3@gmail.com www.teamkratmosen.mono.net

Fyn Bjarli Bjarne og Lisbeth Petersen���������� 6485 2412 Mobil��������������������������������� 2280 5412 Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup E-mail: bjarne@bjarli.dk www.bjarli.dk

Djalsam Jette Andersen og Leo Sørensen Tlf./mobil�������������� 6444 1627 / 2094 1627 Åbjergvej 39, 5464 Brenderup E-mail: post@djalsam.dk www.djalsam.dk

Degner Lone Degner������������������������� 2513 6207 Museumsgade 59, 7400 Herning E-mail: assiofelia@live.dk www.kennel-degner.dk

Kennel Sandkærgård Lillian Christensen Telefon����������������� 7567 6550 / 2045 6646 Hjortsvang Kærvej 4, 7160 Tørring E-mail: sandkaergaard@dlgmail.dk www.sandkaergaard.dk

Egåens

Smed

Inger & Egon Knudsen Tlf./ mobil������������� 8622 4856 / 2081 4856 Skæring Hedevej 64, 8250 Egå E-mail: egaaens@mail.tele.dk www.egaaens.dk

Irene Thygesen & Jakob Smed Telefon����������������� 8640 6812 / 4079 1165 Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers E-mail: irene@kennel-smed.dk www.kennel-smed.dk

Heager Børge M. Nielsen�������������������� 9846 1617 Hedevangsvej 25, 9300 Sæby E-mail: bmn.2@mail.dk www.heager.dk

Kennel Kiami Kirsten og Poul Granslev og Dorthe Granslev Rafn Tlf./mobil 8629 5520 / 4013 5520 / 2036 2062 E-mail: kennel@kiami.dk www.kiami.dk

Team Pakas Ulla Hansen Tlf.������������������������������������ 7352 9099 Mobil��������������������������������� 2277 3036 Hestehaven 16, 6100 Haderslev www.teampakas.dk

To-Fast Kent Krog & Lars Jakobsen���������� 9831 7408 Mobil��������������������������������� 4058 7175 Skodsborgvej 42, 9270 Klarup E-mail: lars.ja@live.dk www.kennel-to-slow.dk

Djappe Dorthe & Jan Stilling��������������� 41 60 30 45 Appevej 90, 5690 Tommerup Stilling@djappe.dk www.djappe.dk

Maegaard Ida & Lynge Larsen������������������� 6263 1236 Ølstedvej 3, 5672 Broby E-mail: Ida-lynge@kennelmaegaard.dk www.kennelmaegaard.dk

Kennel Meineche

Seniorlejr 2015 Kort om Seniorlejr

Lejren er udsprunget af, at man i alderen fra 12-20 år kan deltage på Ungdomslejren, men når man bliver 21 år, så er det slut. Dette er til stor ærgrelse for mange mennesker, så derfor var vi en gruppe tidligere U-lejrs deltagere og medarrangører af U-lejren, som tog initiativ til at starte denne lejr for unge mellem 20-30 år. Meningen med lejren er, at man skal træne noget seriøst hundetræning, men samtidig få et fedt sammenhold mellem andre hundefolk på tværs af linjerne (altså brugs og højavls). Det er meningen, at man skal lære noget nyt af hinanden og have lysten til at træne hund. For at kunne deltage skal man være medlem af en specialklub, være mellem 20-30 år (+/-), have en hund, have lysten til at lære nye mennesker at kende og have lysten til at udvikle sine træningsmetoder.

Seniorlejr 2015

Dato: 14-17. maj 2015 Adresse: Præsteskovvej 17, 5672 Broby (Hytte: Lærkedal) Pris: 800 kr. (pengene går til forplejning både mad og drikke, samt betalingen til hytten). Betaling skal indbetales på: reg.nr: 5072 Konto.nr: 1199342 seneste den. 13. april 2015 (grundet sidste betaling af hytten + husk at skrive navn ved overførsel) Tilmelding sendes til jeannegrafn@hotmail.com, hvori der står navn, alder, email, tlf. nr., hundens navn, alder og gerne navnet på specialklub/kreds. Sponsorater modtages også gerne! Hjemmeside: http://rumtrold.dk/seniorlejr/ På vegne af udvalget - Jeanne Granslev Rafn

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 49


k s t alender 201 n e m e g n a r r A

5

Dato

Arrangement

LD

Kreds

Dommere

14-15 IPO3-DM/VM-udtagelse

9-Odense

Dommere: Lars Juhl (Erik Ahrends), Gunner Jensen, Villy Petersen

14-15 SPH 1-DM udtagelse

56-Præstø

MARTS

22 Repræsentantskabsmøde

Middelfart

5

9-Odense

Lars Juhl (Erik Ahrends), Gunner Jensen, Villy Petersen

2 Kombiskue

1

84-Skovbo

René Jørgensen, Michael Lumby

11 Mix-Match

1

6-Frederikssund

kommer senere

1-Rødovre

Dommer: Villy Pedersen

28 IPO3-DM/VM-udtagelse

APRIL

11-12 SPH 1-DM udtagelse 11-12 DKK IPO3-DM

1

4-Roskilde

18 IPO3-DM/VM-udtagelse

1

4-Roskilde

Lene Carlson (Peter M. Larsen), Mikkel Kruse, Villy Petersen

19 IPO3-DM/VM-udtagelse

1

4-Roskilde

Lene Carlson (Peter M. Larsen), Mikkel Kruse, Villy Petersen

25 Kombiskue

7

17-Silkeborg

Michael Lumby

25-26 SPH 1-DM udtagelse

63-Hobro

MAJ 1 IPO3-DM

4-Roskilde

Erik Ahrends og Peter Larsen. B+C: Gunner Jensen og Mikkel Kruse

2 IPO3-DM

4-Roskilde

Erik Ahrends og Peter Larsen. B+C: Gunner Jensen og Mikkel Kruse

3 IPO3-DM

4-Roskilde

Erik Ahrends og Peter Larsen. B+C: Gunner Jensen og Mikkel Kruse

6

19-Frederikshavn

Fritz Bennedbæk

14 Kombiskue

1

62-Vallensbæk

Fritz Bennedbæk

25 LD-Pinseskue

7

32-Ringkøbing

?

2 Aftenshow (hvalpe 4-12 mdr.)

1

6-Frederikssund

Sven Erik Lundkvist

5 Mix-match

1

4-Roskilde

Lena Pichler Bjerre

9 Kombiskue 14 FCI-FH-WM

JUNI

5-11 Ungdomslejr 7 Kombiskue & Avlskåring 14 Kombiskue

Broby Sportsefterskole 4

22-Bornholm

Fritz Bennedbæk

7

71-Grenaa

Michael Lumby

12-Århus

Gunner Jensen

1

4-Roskilde

?

6

10-Hjørring

Ulla Hansen

5

9-Odense

Ulla Hansen

7

14-Herning

8

38-Haderslev

20 Danmarks Bedste beg. B 27 LD-Skt.Hansskue

JULI 5 Sommerskue 11 Ungdomsudstilling 18-19 Herning Open 31 HAS

50 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5

Kløvermarkens Idrætsanlæg


Dato

Arrangement

LD

Kreds

Dommere

1 HAS

8

38-Haderslev

Kløvermarkens Idrætsanlæg

2 HAS

8

38-Haderslev

Kløvermarkens Idrætsanlæg

AUGUST

28-30 SV-Bundessiegerprüfung

Meppen

29-30 SPH 1-DM udtagelse

SEPTEMBER 4-6 SV-BundessiegerZuchtschau

Nürnberg

12-13 SPH 1-DM udtagelse

15-Nakskov

13 Mix-Match

1

62-Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

19 Danmarks bedste IPO1

8

70-Fredericia

Erik Ahrends

27 Kombiskue

5

49-Odense Nord

René Jørgensen

27-27 SPH 1-DM

84-Skovbo

OKTOBER 3-4 IPO-SPH-DM 10-11 IPO3-DM/VM-udtagelse 11 Kombiskue

1

2-Amager

1

2-Amager

Poul Meineche

6

11-Randers

Poul Meineche

1

6-Frederikssund

Tysk dommer

8

37-Vejle

tysk dommer

1

23-Slagelse

Fritz Bennedbæk, Michael Lumby

17-18 SPH 1-DM 18 Kombiskue 24-25 IPO3 DM/VM udtagelse Jylland

NOVEMBER 1 Kombiskue 14-15 IPO3-DM/VM-udtagelse Sjælland 22 Vinterskue

DECEMBER 26 Juleskue

ANNONCEPRISER 1/1 side (182×262 mm) kr. 3.200,00 + moms 1/2 side tværformat (182×129 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/2 side højformat (86×262 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/4 side (86×129 mm) kr. 950,00 + moms 1/8 side (86×62,5 mm) kr. 575,00 + moms Alle priser er inkl. 4-farve, ex. moms og er gældende pr. 1. sept. 2013 Der tages forbehold for tastefejl o.lign. Kontakt annonce-ekspeditionen for yderligere.

1/16 side (86×29 mm) kr. 325,00 + moms

Annonceekspedition: Sekretariatet · Tlf. 64 76 13 26 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Eller: Redaktør Randi Salzwedell · Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 5 51


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

omsorg til din sCHÆFErHund gEnnEm korrEkt ErnÆring omsorg til din sCHÆFErHund gEnnEm korrEkt ErnÆring ÅR

med

ÅR

med

er du opdrætter kan du få stor glæde af royal Canins opdrætter ordning - ring på tlf. 8915 3535 og hør nærmere... er du opdrætter kan du få stor glæde af royal Canins opdrætter ordning

Profile for schaeferhund

Schaeferhunden2015 1 2  

Medlemsbladet 2015 nummer 1-2

Schaeferhunden2015 1 2  

Medlemsbladet 2015 nummer 1-2

Advertisement