Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 28e jaargang nr. 1 6, 1 1 december 2 0 12

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Nieuw milieu brengstation in Heerde bij Lagemaat Sloopwerken HEERDE- Vanaf januari 2013 beheert Lagemaat Sloopwerken B.V. een volledig milieubrengstation waar particulieren 6 dagen per week terecht kunnen met de meest voorkomende afvalstromen. Om de service naar de inwoners toe te verhogen heeft de gemeente Heerde opdracht gegeven om de afvalbrengvoorziening uit te breiden. De bestaande milieustraat op het terrein van Lagemaat Sloopwerken B.V. wordt in samenwerking met ROVA verder uitgebreid tot een volledig milieubrengstation. De samenwerking tussen Lagemaat Sloopwerken B.V. en ROVA is op 10 december officieel vastgelegd op het kantoor van Lagemaat Sloopwerken B.V. in Heerde. Bij de ondertekening van het contract waren wethouder Van der Stege namens de gemeente Heerde, de heer Lagemaat namens Lagemaat Sloopwerken B.V. en de heer Groenhuis namens ROVA aanwezig. Er is getekend voor een samenwerking van een periode van

top 3

beste vo waard oren

EC HT E

C

H

T

asteenbergen dvocatuur advocatuur

www.echtadvocatuur.nl

ECHT Arbeidsrecht EPE Tel. 0578-614029

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

GOURMET, KERSTPAKKETTEN, SALADESCHOTELS, HAPJESSCHOTELS, ROLLADE, WILD. De topslager heeft alles voor een geslaagd Kerstdiner. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl Nu ook schaatsen + slijpen!

Zonnepanelen

n Nu ook verkoop van Zandstra schaatse Tijd voor een fiets winterbeurt! Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl tenminste vijf jaar. Inwoners van de gemeente Heerde kunnen al sinds 2004 met verschillende afvalstromen terecht bij de milieustraat van Lagemaat Sloopwerken B.V. dat gevestigd is aan de Zwarteweg 1 te Heerde. Voor bepaalde afvalstromen zoals vlakglas, klein chemisch afval en

65 jaar getrouwd VAASSEN-AntonenCorryvanDrecht uit Vaassen zijn vandaag, dinsdag 11 december, 65 jaar getrouwd. Zij vieren dit zaterdag in familiekring met een etentje. Anton komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Na de middelbare school ging hij naar Deventer naar de Tropische Landbouwschool. “In Amsterdam deed ik aan korfbal en dat heb ik in Deventer voortgezet. Mijn vrouw korfbalde ook. Zo hebben we elkaar leren kennen. Dat was in 1944”, vertelt Anton. In september 1945 kregen ze verkering en op 11 december 1947 zijn ze getrouwd. “Na ongeveer 2 maanden ben ik als militair naar Indonesië ge-

Emst •

gaan. Daar heb ik 2,5 jaar gezeten”, vertelt Anton. Na zijn terugkeer in Nederland, vertrok Anton opnieuw naar Indonesië, maar nu met zijn gezin. Vijf jaar lang hebben ze hier gewoond. “Ik ben ook de tropische landbouwschool gaan doen met het uitzicht om naar Indonesië te gaan”, legt Anton uit. Eenmaal terug in Nederland is Anton in militaire dienst gegaan, als welzijnzorgofficier. Corry zorgde voor het gezin. “Mijn vrouw heeft harder gewerkt dan wie dan ook: ze hield het gezin op de been en regelde alles”, zegt Anton hierover. Het echtpaar kreeg 4 kinderen: 3 dochters en 1 zoon. Inmiddels zijn er ook 7 kleinkinderen en 1 achterkleinzoon. Het echtpaar woonde, eenmaal terug in Nederland, 9 jaar in Hoogerheide, 1 jaar in Vlaardingen en 3,5 jaar in Lunteren. Vervolgens hebben zij 7 jaar in Seedorf, Duitsland gezeten. Terug in Nederland is het echtpaar in Vaassen gaan wonen. “In 1979 ben ik met pensioen gegaan. Ik heb me vervolgens gestort op allerlei vrijwilligerswerk. Ik ben bijvoorbeeld secretaris geweest bij de Tennisclub Vaassen en ben redacteur van het clubblad geweest. Ook was ik redacteur bij een officiersblad van de landmacht en heb ik een aantal jaren in de huurdersvereniging afd. Berkenoord gezeten. Daarnaast ben ik 12 jaar secretaris geweest van Veilig Verkeer Nederland afd. Epe. Daar ben ik net mee gestopt en nu zit ik thuis. Ik ben als het ware aan het freewheelen, uitrijden.” Corry heeft ook altijd diverse hobby’s gehad, zoals handwerken en tuinieren. Vandaag de dag zijn Anton en Corry fervent golfer: ze zijn lid van het Dutch Golf Center in Hattem en golfen twee keer per week. Anton zegt plezierig terug te kijken op de afgelopen 65 jaar. “Toen we trouwden hebben we niet afgesproken voor hoe lang dat zou zijn. Als we dit hadden geweten, hadden we nog wel even achter de oren gekrabd”, lacht hij. Maar alle gekheid op een stokje: “We zijn gelukkig.”

bruin- en witgoed moesten inwoners nog naar het milieubrengstation van ROVA in Zwolle of naar de gemeentewerf in Heerde. Daar komt vanaf januari 2013 verandering in en Lagemaat Sloopwerken B.V. gaat dan op haar locatie, in samenwerking met ROVAde afvalstromen vlakglas, klein chemisch afval, en bruin- en witgoed ontvangen. Van 29 december tot en met 4 januari is Lagemaat Sloopwerken B.V. gesloten.

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

Onderhoud voetbalvelden verzorgd

EPE- Per 1 januari worden de voetbalvelden in de gemeente Epe geprivatiseerd. De acht voetbalclubs hebben in de firma Veluwenkamp uit Hattem een nieuwe aannemer gevonden, die de circa 30 natuurgrasvelden gaat verzorgen. De contracten hiervoor zijn afgelopen zaterdag, onder het toeziend oog van wethouder Jan Berkhoff, ondertekend in het clubhuis van de csv Vios te Vaassen. De oude situatie waarin de gemeente Epe de velden onderhield was voor de voetbalclubs natuurlijk ideaal, gaf Robert Dijkman, voorzitter van de voetbalfederatie gem. Epe, aan. “De kosten voor de verenigingen waren niet hoog. Vergeleken met clubs in de omgeving zaten we in een hele goede positie.” Erg happig om te privatiseren waren de clubs dan ook niet.

“Uiteindelijk zijn we toch overstag gegaan. Voordeel was wel dat hierdoor kunstgrasvelden in beeld konden komen.” Na vele gesprekken met hoveniers en grondtechnische bedrijven, werd uiteindelijk besloten om met Veluwenkamp in zee te gaan. “We zijn er met z’n allen bij geweest en hebben met z’n allen deze keus gemaakt”, aldus Dijkman. “we zijn er allemaal van overtuigd dat het onderhoud in goed overleg zal gebeuren.” Dijkman gaf aan het jammer te vinden voor de gemeentemedewerkers die de velden al die jaren met veel zorg hadden onderhouden. Wethouder Berkhoff was het daarmee eens. “Het was hun hoobby en eigenlijk hun leven. Dat is dus best ingrijpend allemaal. Maar: binnen de organisatie kunnen zij op een ander onderdeel

hun werkzaamheden voortzetten.” Berkhoff complimenteerde de clubs met hun constructieve houding in het gehele traject. “Het was ook lastig, je hebt immers te maken met tegenstrijdige belangen. Maar iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen.” Ook Dijkman mocht van de wethouder de nodige complimenten in ontvangst nemen. “Jij hebt het voortouw genomen en wanneer stagnatie dreigde, heb je de clubs bij elkaar getrokken. Je had een belangrijke coördinerende rol.” De wethouder legde de lat hoog voor Veluwenkamp: “Het onderhoud door de gemeente was ‘perfect’. Op jullie rust de zware taak om te zorgen dat de kwaliteit in ieder geval niet achteruit gaat.” Het contract geldt voor een periode van 3 jaar met een optie voor nog eens 2 jaar.


SCHAAPSKOOI

-

N A2 2 D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA G IGNI A

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadres Postbus 175, 8180 AD Heerde Telefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl

Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telefonisch bereikbaar ma. t/m do. 08.30 - 17.00 uur vrijdag 08.30 - 16.00 uur Burgerzaken ook iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur geopend. Inzien stukken Voor het inzien van stukken of voor uitgebreide vragen is het altijd verstandig een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat u op dat moment wordt geholpen.

Afvalinzameling Klantenservice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

Opvang zwerfdieren Dierenbescherming `Edo Hammers`, Kampen Tel. 038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl Stichting Amividi Tel: 088-0064654 of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Burgerlijke stand

Voornemen ambtshalve opneming van gegevens in GBA

Geboorte · Jesse Olivier van Velde, zoon van G.P.H. van Velde en M.J. den Herder · Fiene Aurelia Mulder, dochter van P.J.A. Mulder en L. ter Mors

Uit onderzoek van het team Burgerzaken en Belastingen is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) staat ingeschreven. Het college van Heerde maakt bekend dat het voornemen is om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Deze persoon heeft nog tot 7 januari 2013 de tijd om een adreswijziging door te geven. Als er geen adreswijziging wordt gedaan, schrijven wij deze persoon uit naar een land onbekend.

Huwelijksaangifte/voorbereiding partnerschapregistratie · G. Schurink en B. voor de Poorte · H. Nieboer en J.M.S. Knobben · W. Eikelboom en M.E.M. Bagerman · T.B. Rorije en H. Sotthewes Huwelijken en partnerschapregistratie · N. van Leeuwen en E. Patijn · H. Nieboer en J.M.S. Knobben · W. Eikelboom en M.E.M. Bagerman Overleden · J.M. Scholten-Letteboer · J.W. de Haan-Nieuwenhuizen · G. de Krijgsman-de Graaf · H. Lucier · G.C.M. Zwart-Vijselaar · A. Oostenveld · L. van Dijk

· H.J. Oonk · A.G. Brouwer-van Kommer · D. Wensink · C. Eilander · G. Hoekstra-Kromdijk · H.C. Bezuijen-Reijgers

Wijziging betaaltermijnen gemeentelijke belastingen Eind januari, begin februari 2013 ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Door een combinatie van meerdere aanslagen op één biljet kan het om een behoorlijk bedrag gaan. Als u de gemeente al een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, incasseren wij het bedrag in tien termijn als deze hoger is dan € 100,00. Is het totale bedrag lager, dan incasseren we het bedrag in één keer, uiterlijk twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet in één keer betalen. Vraag nu de automatische incasso aan Als u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u zich daarvoor aanmelden. Vraag daarvoor een machtigingskaart aan (of haal deze op) bij team Burgerzaken en Belastingen. U kunt de machtigingskaart ook printen via www.heerde.nl (zoeken op trefwoord ‘machtigingskaart’). Vul deze in en stuur deze naar de gemeente Heerde, antwoordnummer 2, 8160 VG Heerde. Een postzegel is niet nodig. Uitgebreidere informatie vindt u via www.heerde.nl.

de Jonge (naam), Kornelis (voornaam), 14-05-1965 (geboortedatum) Bent u het hier niet mee eens? U kunt vóór 7 januari 2013 uw zienswijze gemotiveerd schriftelijk kenbaar maken bij het team Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Heerde. U kunt uw zienswijze richten aan: het College van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Inzameling oud papier ·

·

·

· · ·

Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen. Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat. Atletiekvereniging De Gemzen heeft tot 13 december een oud papier container aan de Veldweg 1b staan. De Heemde zamelt op zaterdag 15 december oud papier in. De Ontmoetingskerk heeft op woensdag 19 december een oud papier container staan.

Kerststukjes begraafplaats

Meld misdaad anoniem: 0800-7000

Voor meer informatie Ga naar www.heerde.nl.

U kunt zelf meewerken aan de veiligheid in uw omgeving. Via de meldlijn ‘Meld misdaad anoniem’ kunt u anoniem informatie doorgeven over misdaden, fraude of schendingen van de integriteit. M. is te bereiken via telefoonnummer 0800-7000, op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 24.00 uur en op zaterdag en zon- en feestdagen van 10.00 tot 24.00 uur.

In deze tijd van het jaar worden weer veel kerststukjes geplaatst op de graven van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde. Om ook in het nieuwe jaar de begraafplaatsen weer goed op orde te kunnen houden vragen wij u de kerststukjes uiterlijk 31 januari 2013 op te ruimen. Bent u niet in de gelegenheid geweest zelf de kerststukjes op te ruimen dan verwijderen de medewerkers van de begraafplaats deze op de eerste werkdag in februari. Het afval wordt vervolgens gescheiden en afgevoerd. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 3

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Raadsvergadering 17 december 2012 Op maandag 17 december 2012 komt de gemeenteraad bij elkaar om te besluiten over een aantal raadsvoorstellen. Locatie: raadzaal van het gemeentehuis, ingang Dorpsstraat. Begintijd: 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom, want de vergadering is openbaar. De vergadering is ook te beluisteren via Radio 794 van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur. De agenda met bijlagen kunt u vinden op www.heerde.nl onder de button vergaderstukken. Wilt u inspreken? Insprekers die iets willen zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat, kunnen dat tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering doorgeven bij de raadsgriffier via tel. (0578) 699494 of e-mail b.espeldoorn@heerde.nl. Insprekers wordt gevraagd hun bijdrage op papier aan de raadsgriffier Bianca Espeldoorn te geven of te mailen naar b.espeldoorn@heerde.nl. De raadsvoorstellen zijn verdeeld in B-onderwerpen en A-onderwerpen. B-onderwerpen zijn onderwerpen waar nog over gediscussieerd kan worden of waar stemming over plaatsvindt. Over A-onderwerpen vindt geen discussie plaats. Deze agendapunten worden bij hamerslag afgedaan. De gemeenteraad kan tijdens de vergadering besluiten de agenda gewijzigd vast te stellen. 1. 2. 3. 4.

Opening en mededelingen Vaststelling agenda Verslagen vergaderingen 22 oktober 2012 en 5 en 6 november 2012 Spreekrecht publieke tribune

B-onderwerpen 5. Beslissing op subsidieaanvraag onderhoud Veerweg van Wijheseveer BV Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om bij te dragen in de gemaakte kosten van asfaltering van de Veerweg. De raad wordt voorgesteld de subsidieaanvraag af te wijzen. 6. Parkeerbeleidsplan Het parkeerbeleidsplan geeft antwoord op vragen die kunnen spelen over parkeren in de bebouwde kom, zoals over te hanteren parkeerkentallen in nieuwbouwsituaties, parkeren in bestaande wijken maar ook over de toepassingsmogelijkheden van de blauwe zone. 7. Handhavingsnota 2013-2016 en handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 Het in de nota vastgelegde beleid geeft duidelijkheid aan gemeenteraad, burgers en bedrijfsleven over de manier waarop het college zijn handhavingstaak invult. 8. Besluitvorming over deelname aan de omgevingsdienst Het college vraagt de gemeenteraad om een voorlopig standpunt over de wens om toe te treden tot de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Dit voorlopige standpunt zal worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming over het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling van de ODNV. 9. Gewijzigde ontwerpbegroting 2013 Felua-groep De raad wordt voorgesteld om als zienswijzen er bij de Felua-groep op aan te dringen voor 2013 ĂŠn volgende jaren met een sluitende begroting te komen, de uitstroom naar regulier werk te bevorderen, het aantal ambtenaren terug te brengen, de vervangingsinvesteringen op te schorten en de ambitie voor de uitplaatsingen realistisch in te schatten. 10. Geactualiseerde financiĂŤle verordening Om het financiĂŤle beleid op onderdelen aan te passen is een actualisatie van de verordening noodzakelijk. A-onderwerpen 11. Formatie griffie Voorgesteld wordt de formatie van de griffie beperkt uit te breiden en een herschikking te doen van uren. 12. Aanbesteding accountantsdiensten De raad wordt voorgesteld voor de uitvoering van de accountantsdiensten Ernst & Young Accountants LLP aan te wijzen voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 (met een verlengingsoptie van twee jaren). 13. Ingekomen stukken en mededelingen 14. Actualia 15. Sluiting

Evenementenkalender Wilt u niet-commerciÍle, voor publiek toegankelijke culturele evenementen aankondigen? Meld het bij de secretaris van het Platform Kunst en Cultuur: Marga Franken, e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon (0578) 69 44 54. Tot en met 14 december Kinderexpositie Rode Brug. Cultuurplein Noord Veluwe exposeert tekeningen van basisschoolleerlingen. Locatie: Elburgerweg 3 in Heerde. 14 december 2012 ¡ Adventsconcert De Lofzang in de Johanneskerk te Heerde. ¡ Winterconcerten Cultuurplein Noord. Www.cultuurpleinnoordveluwe.nl. Zaterdag 15 december 2012 ¡ Toneelvoorstelling van Toneelgroep Graficus. Aanvang 20.00 uur, Dorpshuis Heerde. Www.cultureelcentrumheerde.nl. ¡ Verzamelbeurs van 13.00-17.00 uur, Senioren Inloop Centrum aan de Nachtegaalweg 48 in Wapenveld. Www.heerderweb.nl/deelnemers/can. Vrijdag 21 december 2012: Kerstzangdienst in de Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij (collecte). Zondag 23 december 2012: Kerstmuziek door Sonare in de Ontmoetingskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur. Toegang vrij (collecte). Tot en met 31 december Expositie Kerstmerklappen, Kerstquilts & Kerstaccessoires. Villa Jacoba (HHV), Dorpsstraat 55, 8181 HN Heerde.

Brandveiligheid tijdens Kerst Een kerstboom in huis ziet er mooi uit en brengt gezelligheid met zich mee, maar kan ook brandgevaar opleveren! Brandveilige boom Om het brandgevaar te verminderen kunt u uw (natuurlijke) kerstboom impregneren met een brandvertragend middel. Daarnaast is een boom met kluit minder brandgevaarlijk dan een boom zonder kluit. In beide gevallen moet u zorgen voor voldoende vocht om uitdroging te voorkomen: een uitgedroogde boom kan in minder dan 4 seconden in lichterlaaie staan! Meer tips voor een brandveilig kerstfeest Alvast enkele tips rondom het veilig branden van kaarsen: ¡ Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond; ¡ Gebruik geen kandelaar die gemaakt is van brandbaar materiaal, zoals plastic, hout e.d; ¡ Decoratieringen voor kaarsen zijn sfeervol, maar ook zeer brandbaar; ¡ Steek de kaarsen in kerststukjes liever niet aan, of laat ze in ieder geval niet te ver opbranden; ¡ Zet de kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar u ze altijd kunt zien, en niet in de buurt van gordijnen, vitrage of andere brandbare voorwerpen; ¡ Laat kinderen nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten; ¡ Zet kaarsen nooit in een kast of onder een meubelstuk. Ook voor bedrijven, instellingen en verenigingen bestaan meer specifieke tips en voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid van kerstversieringen. Deze vindt u op www.heerde.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA G IGNI A N A2 4

4WWWHEERDENL

Bekendmakingen ∇ Tegen deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. ♌ Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar aantekenen. ∗ Tegen deze besluiten kunt u een beroep indienen.

¡ het kappen van een perenboom op het perceel Stationsstraat 10 te Heerde. Verzonden: 30 november 2012.

De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij het Publiekscentrum, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur (behalve wanneer anders vermeld). Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning Het college van b&w maakt bekend dat zij in de periode van 23 november 2012 tot 4 december 2012 de volgende aanvragen omgevingsvergunning heeft ontvangen voor: ¡ Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verplaatsen van een hooiberg op het perceel Elburgerweg 11 te Heerde. ¡ het bouwen van een woning op het perceel Eperweg 40 te Heerde. ¡ het kappen van een witte berk op het perceel Oenerweg 30 te Heerde. ¡ het bouwen van drie appartementen op het perceel Stationsstraat 13 te Heerde. ¡ het wijzigen van een kapconstructie op het perceel Hondenbergseweg 12-1 te Wapenveld. ¡ het bouwen van een woning op het perceel Noorderkampweg 5a te Wapenveld. ¡ het aanpassen en verhogen van 17 hoogspanningsmasten, het aanleggen van een uitrit en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening binnen en nabij het tracÊ van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Sloopmeldingen Het college van Heerde maakt bekend dat zij in de periode van 27 november 2012 tot 4 december 2012 de volgende sloopmeldingen heeft ontvangen voor: ¡ het slopen van een winkel met bovenwoning, garage/berging en noodwoning op het perceel Stationsstraat 13 te Heerde. ¡ het slopen van een carport en het verwijderen van asbest op het perceel Veldweg 25 te Heerde. ¡ het slopen van de fundering van 17 hoogspanningsmasten binnen en nabij het tracÊ van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Deze meldingen liggen niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 699494. Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) ♌ Het college van Heerde maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend voor: ¡ het bouwen van een bedrijfshal op het perceel Europaweg 5 te Heerde. ¡ het uitbreiden van de woning op het perceel Kerkstraat 60 te Heerde. ¡ het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Wildekampseweg 87 te Wapenveld. Verzonden: 28 november 2012. ¡ het vervangen van de woning op het perceel Prins Bernhardlaan 5 te Heerde. ¡ het verbouwen van de woning op het perceel Hondenbergseweg 14 te Wapenveld. Verzonden: 29 november 2012.

- DINSDAG SCHAAPSKOOI

Sinterklaastoer nooi BC’70

R 2012 - PAGINA 11 DECEMBE

Sinterklaastoer dhorst en Via Bamba nooi BC’70 Vel t Wen uwe Sinterklaasfees SCHAAPSKOOI - DINSDAG

EPE- Voor de badmintonveren jeugdleden van iging BC’70 luwe is erE-een Vewas weer tijd voor bij HEERD HetSinterklaastoern aasfeestooi gehoude n. De e Sinterkl kinderen Alle het jaarlijks hebben wedstrij Heerde. djes tegen rst in elkaar elsverenide Wendho zowel , personegespeeld enkel vanalsdedubbelsp ouders eenleden na rst enel.deEn avond Wendho inspanni vanvol ng hebben entrum alleging Kinderc jeugdleden een vanleuk en kinderen cadeautjeigd. uitgenod gekrege waren n.Bamba Natuurli jker kunnen kindede nogVia om ze nieuwe enthousi was aste Clown Puk jeugd- as leden van sinterkla gebruike op de n.komst De jeugd speelt elke ren . Clown Puk had maandag avond van te bereiden 19.45voor meegen totomen uur in ompet 18.30 de Wieken toeter/tr het in horen hoe Vaassen Ook een . hij senior ledenliet zijn van ot en daarmee van Sinharte welkom . Voor de stoombo van meer informa kun jegeluid allerlei tieliedjes Na de website klonk. bekijken te hebben www. bc70velterklaas gezongen en of contact hebben teuwe.nl opneme met Tamara ook echt n Sinkwamk:dan Hallebee tel.0578 842938.gedanst, aan met aantal- pieten. een terklaas de kindemochten g Als afsluitin naar Via Bamba, ren weer terug as de schoentjes waar sinterkla met een cadeautje van de kinderen

XX

EPE- Voor de badmintonveren jeugdleden van luwe is er een iging BC’70 VeSinterklaastoern ooi De wedstrijdjesXXtegenkinderen hebben zowel enkel als elkaar gespeeld, een avond vol dubbelspel. En na alle jeugdleden inspanning hebben een leuk cadeautj gekregen. Natuurli e jk kunnen ze nog nieuwe enthousi aste jeugdleden gebruike n. De jeugd speelt elke maandagavond van 18.30 tot 19.45 uur in de Wieken in Vaassen Ook senior leden . zijn van harte welkom. Voor kun je de websitemeer informatie bekijken www. bc70veluwe.nl of contact opneme met Tamara Hallebee n k: tel.0578842938.

SCHAAPSKOOI - DINSDAG

bakPepernoten rkom ken bij Peute

11 DECEMBE R 2012 - PAGINA

Veluwe

Melding Activiteitenbesluit Het college van Heerde maakt bekend dat zij een melding op grond van het Activiteitenbesluit heeft ontvangen van de Gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde, voor het oprichten van een gemeentewerf op de Veldweg 8a Heerde. Voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, is geen omgevingsvergunning nodig, maar moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, behorende bij het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te downloaden op de site www.wetten.nl. Zoekwoord: “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheerâ€?. Tegen meldingen Activiteitenbesluit staat geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep open. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, tel. (0578) 699431. Zienswijze ∇ Een ontwerpbesluit wordt ĂŠĂŠn dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: 0578-699494. Bezwaar ♌ en beroep ∗ Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarof beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Voorlopige Voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrecht van de Rechtbank Zutphen, Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen. Inzage De vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentekantoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

XX

11 DECEMBE gehoude R 2012 n. - PAGINA

Zwarte piet op bezoek bij Nijntje Pluis Pietenconcert SDG

HATTEM- Vorige week kregen de kinderen en juffen van Nijntje Pluis een grote verrassing: zwarte piet kwam op bezoek. Zwarte piet heeft met de kinderen gespeeld, pepernoten uitgedeeld, pietengym gedaan, samen met de peuters de zak met cadeautjes gezocht en natuurlijk ook de cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen. Voor meer informatie, aanmelding of een de site van rondleiding kunnen ouders contact rst vindt u op .nl. Wendho HEERDE- Eindelij tie over opnemen Stichting Welzijn informamet www.koppelepe zover, al weken k was het dan had gevuld. Meer in de Koppel, tel. Hattem: info@swhattem.nl, Via Bamba Sint zijn bezoek tevoren had de Kinderopvang 038-4432881. HEERDE- Afgelop de kinderen van aangekondigd en en maandag hebben tjeshonk aan de de broertjes en de F, de mini’s en de peuters van HEERDE- Eindelij `t Hummelhet voor de Sint Zwolseweg het Sinterklaasfeest om samen het zusjes uitgenodigd Sinterklaasfeest zover, al weken k was het dan Zwarte Pieten niet mogelijk om zelf te komen. gevierd. Helaas was vieren. En het werd te tevoren gestuurd. Groot had de Sint zijn bezoek toch een was de verbazin Daarom had hij twee De secretaris van een mooi feest. aan organiseerde lende groepen HEERDEOnlangs speelden natuurlijk Sinterkl g toen er HEERDv.v. aas en Piet de kinderen van aangekondigd en een knikkerb van Christelijke E- Heerde Afgelopheeft de kinderen sen maandag hebben WELSUM- Op woensdag 5 decemalle bekende (en minder bekende) op de peuterspeelzaal kwam.op woensdag de mini’s enzijn drukke de opbouwen huishoe en iedereen k. Ondertumuziekvereniging tjeshonk de broertjes en de F, Door aan de die Elk jaar gaan de gekomen was mee ENZwolsew EN- eg zusjes of in naarkeer een Pieten liedjes van de Sint en er werd ber is met veel actie de brandweer in voor de tweede vande`t Humme VAASS uitgenodin VAASS pe-peuters maasfeest het ontvang om samen het Sinterkl igd deze dagen voor l- ruiken Peuterko en niet de Sint het lekker en verteld dat dehet gingHelaas mheden van de om Sinterkl gevierd. sen mogelijk waar Welsum uitgerukt om een brandje te concert. Ook deze keer was de uit volle borst mee gezongen. week peuters aasfeest ten, jaar voorlees dit Zwarte vieren. En hetwerkzaa zelf te komen. was n peperno Pietgestuurd maar aas tevorige haar een.bakken, verhaal over de Pieten Sinterkl werd een de Dorpshuis in Uiteindelijk een heel gezellig en vers gebakke blussen die veroorzaakt werd door 2 grote zaal van van het bracht Groot was pernoten mooi feest. want Daarom had hij toch een SintSinterkl De secretaris van het eind bezoek aan de de verbazin en de aantwee compuextra gezellig ter had gemaild g al een g toen aas de peuters v.v. Heerde meeaangekleed en feestelijk concert wat zeker voor hetenwel pietjes op OBS Dijkzicht. De pietjes Heerde feestelijk Van maanda er Piet van . was op op vol woensda kleuters omdat heeft de kinderen en de Vaassen de peutersp zakjeg l er toch eelzaal een pepernoten orischoo nogsamen met iedereen daarPieten aanwe- herhaling vatbaar is. Wilt u meer kwam. een waren waren zonder Sinterklaas op school diverse s ochtend er werd er ook die ritten gekomen was Montess om en mee was Amerigo ool de Gerardu was. De bezoekklein probleem pje ontvang naar huis kregen nachteli Peu-werd gegeven informatie over de blokfluitgroep, verschenen, ze waren zo “in luvâ€? zig. Heten.De concert de van basissch en jke teld dat de voorlees verSint vanaf Teuge d,endat onder- gebakken. De peuters lekker van te smikkel weg maar was Piet was van op alle juffen dat ze Sint helemaal door Fill-in (jeugdgroep van de Malletband of opleidingsorkest Piet haar Majella vang verhaal over dezo vermoei peuterop naar de Montesmet de kleuters terkom is eenMalletband), er een kwijtgeraakt. Ende Sint onderwe Sint helikopt en de compuvergeten hadden. Omdat ze nogal leerlingengroep van van Soli Deo Gloria neemt u dan werdengsamen Kwam Kinderopvang, ter had gemaild per gedeeld en Vaassen vloog. voorlijk eerst gezochtdie moestinnatuuromdat eroltoch kleine groepjes een groepje Stichting Kom baldadig waren, stookten ze een het opleidingsorkest ool Ge- en de blok- contact op met Ard van der Maeen pepernoten sorischo nog via de in Basissch Ademloos hebben de worden. om aas gewoon gevestigd fluitgroep de beurt was er fikkie met veel rookontwikkeling SDG. De verschil- ten, tel. 0578-692152. Sinterkl probleem geopend balletjes en was. De bezoekklein Zij zijnvan pje de pieten waren verhaal geluisterkinderen naar Piet naar de beurt om kleine een beet- rardus Majella. zodat Meester Wouter maar snel de was binnen, aan het op het onderweg maar was deur d. Na heel - en donderdagocharbare manier Eenzingen kwam is onverkla draaien en ze daarna brandweer belde, die waren er binte hard onderwe de bezoek Piet er voor op dinsdag kwijtgeraakt. EndeopSint beland. 12.45 uur. Er was g Ook 7.30– school de van nen binslaan. van natuurmaar wel zonder nen een paar minuten, rolden al hun dakmoest je plat te Sinterklaas. met tend peuter tussen omteam lijk eerst gezochtdie Sinterkl aangeland, volgde gelegenheidElk alle kinderen plek voor uw beneden werd nog naar worden. peutersvoren slangen uit en blusten snel en vakdeaas, Adem-ke bijeenkomst in geroepe hebben geholpe loos hebben de maal Pietjepret. De de nkleuters van jaar. waarvan 4 ed en met feestelij 2 Sint n kinderen zoeken, de werd door alle iets vertelde en g de Sint kinderen kundig het brandje. Toen bleek dat het speelgo en daar was verhaal geluister er een naar schapsru uitdagin imte van de het de uitgezwuaaid dan‌ Een nieuwe op nadat hij d. de es uit Nagemeen gedeeld ze Sinterklaas ook bij zich hadden, ten bij de IJssel en samen die zorgden samen allecadeautj kinderen el uit- toegezeg spelen. ochtend heel hard l. De gasten uit zingen kwam werden samensp had tie dvindt al met door Pietjeda volgend de bezoek er gelijk Meer ns eninforma Montess die had alleen op een bankje geze- zij ervoor dat het nog een gezellige werd. waarbijWelsum Pietorischoo opvang.nl. jaar weer op benen maar wel zoek te komen. /verzorger(s) kleuters hielpen Mkinder Sinterkl ouder(s) enbinzonder aas. proElk team werd Spanje Sinterkl ontstond. De bijvoorbeeld het www.KO een alle kinderen aas, voren kregengeroepe deze eerste kinderen van de de peuters met n waarvan de naar Pietjepret. De Sint werd geholpe terugkijken op ast, toneel, met zoeken, en hebben lsintiets vertelde vann poppenk door alle daar was ma van plezier gramma enInde cadeautj Sint rd kinderen Montessorischoo die dan‌ programuitgezw voorgeschoteld. es uit- toegezeg naaidgeslaagd nadat hijehad een gevariee werden door Pietjeda zang en dans gedeeld dversiere volgend ochtend vertrokns en spoppen weer op bespel, speculaa zoek te komen. met veel jaarviering. de loop van de naar een volIedereen kan VAASSEN- De er en film. ken Sint en pieten was s Middag maar liefst vier Sint kwam met gend adres. ‘s HEERDE- Net als ieder jaar was naar KCVO op zwarte pieten het ook nu weer een gezellige Egelbeek. De 50 het sportpark de drukte in Kristal deze Sinterklaashebbenvan de tijdkinderen World-cdagen up en de week. Natuurlijk bezocht de Sint VAASSEN- De F-jeugd EPE- Inzo vier LiveLifezongen hard en van de kinderen op zijn verjaardag. datteam het bezocht maar liefst vier Sint kwam met volgens en de fietspiet EPE- Ook dit jaar de sint geen adressen Hij bracht daar 4 Pieten voor mee, x 16enkel probleemblij heeft de Sint sanaar KCVO op zwarte pieten 2TheMa men met twee om de enen wasgejuiste in de gemeen volwass onder wie Pietje Verliefd. Het was enweg te vinden. Egelbeek. De 50 het sportpark deOok dit jaar vond Sinterschapsru van kinderen De kinderen Een gebracht aan Pieten een bezoek stond hoorden volbezoek. wel even spannend, want Pietje een troon voor imte. Daar de verbazing van met hun van de de ZuukerWorld-cup en de kinderen EPEde de naar maakt school. Dit jaar St. Bernardus- klaar. weg Sinterklaas pieten na bezoek aan wat klaas zijn dit een Verliefd wilde juf Rebel graag met Iedere jaar allemaal wel even zo hard dat het F-jeugd zongen de reacties hebben weer hadom op zijn paardkoos hij ervoor mooi optredengroep verzorgde een Het werd nog den“Onze volgens deschool. gezien zich meenemen naar Spanje. De EPE- kinderen van sint d, want Sint belde op om geen enkel probleem Ookhun voor de Sint en ge-unpieten: voetbalk dit maken. Hij werd zijn entree te tuurlijk jaar aasfeest heeft sten naenmen spannen Sinterkl de Sint sa- in ondeuge kinderen konden dit door uitdrukleuk met nde juiste weg te vinden. was om de hij geen benzine een heel hebben de gemeenschapsru ren, juffen, papa’s,door alle kinde- cadeautjwas er voor ieder kind een Pieten Jurrestreken daar omheen. en twee een bezoek te vertellen dat kelijk protest verhinderen. En zo Rinke Sinterkla e. imte. Daar mama’s, opa’s, Piet gebrach ook geen geld hoorden vol verbazin De kinderen as t aan stond een troon deze had.elftallen had haalde oma’s Hij Met de â€? alle had. St. en Bernardusanderen mee en speelden Groep meer was voor Sinterklaas g aan wat stukgedaan! HATTEM- Een grote groep kin- ziekinstrument blijft juf gelukkig bij haar kinderen school. voor heel goed pieten dit jaar allemaal de stuk klaar. Iedere groep Dit het om benzine. Hij Rinke komd op school. warm verwel- cadeautj5 t/m 8 zorgde zelf voor jaarnaar voren koos hebben ze voor nieuwe Emst. Gelukkig actie persoonl gezellige Sinterklaasliedjes. van groep 1 en 2. De Sint had aan-succesv verzorgde eenderen kwam gezellig feest vie- daarna weer hades; de mooiste om olle Iedere groep De ijk toe op zijn den gezien van ruimhij ervoor mooi optreden te m in paard spreken. d’ is surprises Ook Adriche zijn bij kwamen hun voor ‘gestran moesten hem end entree te tuurlijk voetbalkunis op woensdag en JurreHij dacht voor allerlei gymoefeningenHulseggemaken. de Sint en ren bij Stichting Welzijn Hat- volgende instuif op visite deze dag de school er nog sten en ondeuge tijd vervang KWF enkele voor ldwerd door leiderseuro nde streken daar binenren, alle kinde- cadeautjwas er voor ieder kind na-tem. Er werd film gekeken en 12 december van 14.00geweest vond hij net op door vijf sterke trainers opgehaa tot 15.30nen. en tekeningen die de kinderen aan1000 juffen,oppapa’s, omheen. Sinterkla het matje een jongens e. ko- , opa’s, men bijoma’s mama’s g. De vervoer en werd ‘Flinstone-auto’ Na dezeGroep de Sint gezongen, en natuurlijk werden uur en staat in het teken van een hem lieten zien en voor de lied-kankerb estrijdin dans werd elftallen stuk voor as haalde alle enom corrigere Liveanderen het voor teamwarm 5 t/m nd te verwelworden hun 8 zorgde Sinter-zelf geĂŻmpro Pieten in een met klaas, pieten toegespr ook veel pepernoten gegeten. hele grote kerstboom. De kosten jes die andere kinderen voor hemgaan komd t. Na het samen om ze persoonl stuk naar voren op oken. het cadeautj voorer viseerde en kinderen school. voor es; de mooiste geldOndertu school gebrach ein met sen waren Iedere van veld sijk toe te spreken. even is meer naar in voor groep tijd de zijn 1,85 euro. Twee kinderen brachten hun muzongen. Als afsluiting kregen de daarna de kantine eMax een bijdrage wisten pieten is kwamen surprise korte pauze Ook moesten bij s bij Life2Th steeds hemD’HuZe s de jeugdige . Ook uw st op het schoolpl op visite druk omSint er Life2tM talenten uiteinAlpe dedoel dag deweer kinderen van ook kinderen van groep 1 tot 4 een goede bezocht jongens en geweest mei-op adem uitpakken vandeze de waarin surprises en hetdelijk school en krachten ders en trainers nog enkele lei-ontvang en zang, verzamelde iete deteam . ? worden nen. binook organinog eens welkom beleving kon van het het den harte Het voorzien nodige te Welke mooi cadeau van Sinterklaas. De elkaar van snoepgo de bovenbouw voorlezen van gedichten. ving. fietsen. m/Live- deze met wat men bij de Sint op het matje ko-muziek pieten. Dit leverdewinnen van ed.acties. Alle- gekomen de gemeenschapsebook.co Na zich Het tijdens drinken dezein feest barsttediverse www.fac dans en Daar helemaasponsor Kijk op het voor . Wat l los toen de school. worden toegesprom corrigerend tedereen seert bele- pernoten de werd de kinderen erg pe- nus extra veel peperno hen als boSinter- geĂŻmpro klaas,van ten voor eenpiepieten hun “zwarte uit ten op. Sinraste was dat sommig en kinderen ver- terklaas in ruil viseerde veld in kindereneven pieten styleâ€? desen waren de oken. Ondertus- ruimte maal acties voor een de kantinemonstre de jongste toegepieten steeds druk kwamen korte de van tijd wisten bij Barcelona hadden e pieten nog kinderen maakte het feest voor de erden op de tafel de jeugdige pauze aas werd peuters waarin om de kinderen talenten weerouders. op adem helemaal complee en getraind voluitein-kinderen dus op bezoek, delijkSinterkl hij alle en krachten te voorzien van Zuuk ouders nogbezocht t door ook nog eens de gens Sinterklaas. Ze eens te winnen later het nodige snoepgo met hunkon enook worden zongen gekomen t waren stonden dan voor allemaal ook nog een hun ook deze pieten. vandanskunsten konden met wat drinken . ed. Het feest Duimelo n van groepen barstte helemaa leverde in de Dit en alle leerlinge pernoten vertonen. tegente popelen om een wedstrijdje achter te laten. Dit leverde cadeau hen g, . Wat nus extra veelpe- kinderen de kinderen hem bij veel pepernoten als boheel erg deze pieten te spelen. vertrek en ten hun “zwartel los toen de pie- aanwezi wederom chool raste verop.ook was dat sommig terklaas Zuukers Sineen oorverdoOp het vend maaktekwam EPE- Natuurlijk de Sint dit e pieten monstreerden pieten styleâ€? de- debij Barcelon het feest lied op. de leervoor de op a hadden getraind nog kinderen Bijna hadden Daltonjaar op dehelemaa W.G. van de Hulstschool. kinderen dus ook de tafel en de gens Sinterkla l complee t door OENEnog eens hun de openbare as. Ze stonden vol- voor Eerstallemaal werden erook 2 grote danskunsten konden nogdozen ook een gebracht lingen van Bongerdâ€? voor niets dan laten. Dit vertonen. tegente popelen om een wedstrijdje achter door detePostNL. Wat zou daarcadeau toch in school “De usâ€? leverde Kulturh hem EPEdeze pieten te spelen. vertrek bijde Vorige week bij “het wederom zitten? Even later kwam weer staan zingenvond een daar Op het vend voor de 3e , ouders, oorverdo - het Pietenfe lied op. Allebijkinderen postbode aan, hij had de Sint en keer piet in Oene. est de BSO's hten stonvan Koppel en leerkrac plaats. gevonden en kwam deze persoonlijk oma’s De vierte BSO wachten op locaties opa’s, uur van afzetten op school. Sint was een beetje om 8.15 vieren den Koppel altijd gezamen feest ligman. goedhei van de dit in paniek en was de weg kwijtgeraakt. lijk. Ruim EPE- Vorige week de komst 50 “Vriendschapâ€? g kindeerenigin De Sint was een piet kwijt en konren hemgenoten van het keer het Pietenfe vond voor de 3e feest. VAASSEN- Op werd het Muziekv jaar sinterest bij de BSO's feestOene speeldeDitenkele nergens vinden. De kinderen hebben opnieuw van Koppel plaats. al uit gehoude december had dinsdagochtend 4 gezellige bij de Marieke n had BSO Kiddo's de morgen waarbij de Sint geholpen met zoeken en locaties van Koppel De vier BSO in deJuf klaasliedjes. , maar Jenaplan gelukkig tijd om Goedheilig man van Bloemfo school. bewoners gekeken vieren Er was horloge een bezoek te brendit feest verdwenen piet bleek in doos verstopt een spetterende ntein en bezoeke altijd gezamen op haar gen aan het wijksteu tendisco pie- aas. Een lijk. Sinterkl de gymzaal te zitten. Kijk voor meer foto’s op innee, nog geen npunt Bloem- De Flank samen een activiteitrs van ren genoten van Ruim 50 kindee , er konden fontein aan de sinterklaVAASSE pieten scheurd den waarbij het hadasjes www.wgvandehulstschool.nl. metOptwee geknutse werd het feest het feest. Dit jaar onderlin quad Nlddinsdago sen. Daar werd Wetstraat in Vaas- versterkt d naast de worden en er draaide opnieuw gehoude sportvel chtend decembe werd. Iedereen ge contact over het een 4aas.gezellige morgen bij BSO Kiddo's Sinterkl n r had opeens gevierd door de het sinterklaasfeest een cadeautj aasfilm. ontving nog de zonder Er kwamen GoedheiSinterkl in de Jenaplan waarbij lig gelukkig zelfs maar man e van de Sint school. Er was bewoner 2 net school, tijd Zwarte s om schrokk koffie-uurtje, de bezoekers van het Sint en enorm, van Bloemfontein en Pieten een bezoek langs, die en te een spetterende waarna bezoekers van gen voor brenPiet werden uitgezwa meewerkers van tendisco in de aan iedere pieDe Flank samen De pieten het hen in BSO de JP van der wijksteu mooi cadeau eenachter gymzaal, er konden npunt De ochtend werd aid. een activiteit hadaas nog Bent Bloemfontein bijaan Stichting sinterklaasjes Sinterkl zich den zat weer hadden. afgesloten door ze en de gezamen de Wetstraa waarbij het onderlin bezoekers van wasGelukHet geknutseld worden eensen. t reden zeer het e. Snel in Vaas- aas. de Flank. Ongevee lijk geslaagd op te zitten. en er draaide wagentj werd feest, dertig mensen kwamen e Daar Sinterkl versterkt werd. Iedereen ge contact het r Een aantal een drankje te drinken. waar Sinterklaas om en 4 eenalle een naar asfeest prachtig kinderen ool in EPEzoeksinterkla gevierd van op ontving Er was paniek op de Gilde3 buurtbew Er kwamen zelfs Sinterklaasfilm. Parksch genoten er door een op even de terug groep nog de oners cadeautj fie de bezoeke kof- teraf aan In hebben. en daarmee was Meer kig had gaf achaas.informa e van de Sint rs ze HEERDE- Ook Sinterkl kwamen van erhetaas Sint koffie-uu g de tiertje, in Epe. De waren voorpieten langs, die voor 2 Zwarte Pieten overde waarna zat Gelukki Sinterklaas natuur- school fontein bijna vol. de zaal in Bloem- ochtend dat ze een bijzondere leuke BSO's vankinderen meewerk Koppel aan. Sinterkl hielp stoel versierd Heerde slaat alleZe ers van De en Piet werden uitgezwaaid. Sinterklaasde JPvindt gehad hadden. weer Sinterklaas met kwijt geraakt. hadal Bent mooi cadeau bij iedere BSO een op lateruder Meijer Wonen naar Sinterklaas de site ochtend werd ts gezellige Zwarte of van Voor meer Koppel, de klassen werden van eldenindehet waStichting Piet kwamen op informatie of foto’s e doorbezoeke zich hadden. Het lijk niet over. www.ko verkreuk het nieuwe afgesloten door den overal met gezocht maar konden beetje was een zeer geslaagd een cadeautj ag vieren, ouderwe eerst in werden errsppelepe. het vervoer van hij wasgezamen denl.Flank. wa- een lijk een zijn verjaard liedjes gezonge bezoek. Er www.swo-epe.nl. kunt u kijken op dag, voor het nogdrankje de quad, meester dertig Sinterklaas met Ongevee Waarhemverblijd en kinderen feest, waar toch achter nergens vinden.jufDe te drinken. alle kinderen van mensen Sint aantal en cadeautjes “Kulturhusâ€?. gentjekwamen Voor informat Maar wat nu? klaas had over verschill n en Sinter- over Bloemfo wasr de Een praten namens Sint. Dekinderen van groep buurtbew er op deg kofiedereenoners de Parkschool. Pieten? Er klonkwaren . Gelukki maal naar ende de Hoge Weerdschool natuurlijk erg verdrietig,fie en Meer informa genoten hebben. ntein kunt u terecht ie gaf had zichaan met uit gevallen ach-weer eenEPE- De Hoge Weerdschool mensen iets te in s daarmee was de zaal Bongerd n en hadteraf dat ze een ren trots op de prachtige surprise tie vertellen Wijksteunpunt . De in Bloemwaren de Zwarte bijzonde . Dat stond uitdelen terecht gekome el uit de be-maar meester Epe heeft het sinterklaasfeest komen? Omdat zij nieuwsgierig Ernest bood aan omfontein van Koppel vindt over de BSO's re leuke Bloemfontein, bij: kon gehad zacht vol. allemaal aasochtend in het op ge- bijna 5 t/m 8 op de grote boek. SinterklaSinterkl Linda lieve Seinstra, hadden. Voor gerommel en gestomm en de as met Zwarte Het was haar eigen traditionele manier zijn naar de surprises te zijn worden. Dat was natuurerg bezeerd. Koppel, www.ko u op de site van Wonen. In dehulpsint gemaakt Piet meer nietkwamen een hele die hulp- tel. 0578-620988 (tussen er op bezoek. Er informatie of foto’s kunt u kijken ppelepe.nl. e die mooi stelbus van Meijer 12.30 uur). hebben. gevierd met een kijkavond voor pieten dit jaar gemaakt 8.30gebaar. Opeens kwamwerden liedjes gezonge was het volgend lijk een www.swo-epe.nl. op school dichten. de van n hal Voor informat klaas had over verschill en Sinter- over Bloemfo alle kinderen en hun ouders. Het thema van deze avond was geen stoel voorer een vrachtauto van UPS het plein ntein kunt u terecht ie ende mensen probleem. Er stond iets te vertellen Maar ook dit jaar waren er ook â€?Sinterklaas in sprookjesbosâ€?. op rijden. Een vader van ĂŠĂŠn van de Wijksteu bij: . in het grote boek.Dat stond allemaal Seinstra, npunt Bloemfontein, Linda weer een heleboel andere be- Sinterklaas toonde zich zeer tekinderen was de Sint tegengekotel. 0578 Het was e

Sinterklaasfees t bij v.v. Heerd e

Sinterklaasfees t bij v.v. le He hoo erd Vurig onthaal Sinterklaas ssorisc Sint op Monte

Sint bezoekt St. Bernardu sschool

Sint bezoekt St. Bernardu sschool

Zwarte Pieten-instuif bij SWH

terklaabij Sinterklaas opSin bezoek GBS s op bezKristal oeksuc bij6! jeugd KCVO ot ietspieten gro

De Sinterklaasinzendingen van afgelopen week kunt u bekijken op:

Sinterklaas op KWF-f bezoek kerschool Zuu debij jeu gd KCVO Sinterklaas op

Sinterklaas op bezoek Sinterklaas in het in Bloemfontein Sinterklaas op rd sprookjesbos nge Sint en pieten dit jaar door bezorgd Bo bez oek in PostNL ld Bloop emde fontein Sint onthaa Pietenfeest bij de Parkschool de BSO's van Sinterklaas op Koppel Pietenfeest bij de BSO's van Koppel

Paniek bij aankomst

www.heerdeonline.nl > schaapskooi online > sint 2012


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 5

Ahoy! Rabobank Noord Veluwe geeft een feestje op zaterdag 22 december Door een ongelukkig toeval komen Ernst en Bobbie op een groot cruiseschip terecht. De kapitein lijkt verdwenen te zijn en Ernst en Bobbie gaan natuurlijk naar hem op zoek‌

Beleef je dit avontuur met ons mee? Ben jij klant van Rabobank Noord Veluwe? Vraag dan je vader of moeder om je aan te melden op www.rabobank.nl/noordveluwe. Hiervoor heb je de unieke code nodig welke afgedrukt staat op de uitnodiging die je van de Rabobank ontvangen hebt. Ben je wel klant maar heb je geen uitnodiging gehad? Mail je geboortedatum naar communicatie@nv.rabobank.nl en je krijgt de unieke code per mail toegestuurd.

Wanneer? Zaterdagochtend 22 december om 10.30 uur start de voorstelling. Om ongeveer 12.00 uur is het afgelopen. Vanaf 9.45 uur zijn de deuren geopend.

Ernst en Bobbie komen. Jij toch ook?

Waar? Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,dus wees er snel bij!

Heey! Rabobank Noord Veluwe heeft iets gaafs! Op 22 december komen Nick en Simon optreden. Ze willen samen met jou dansen en zingen en er een gezellig feest van maken. In het voorprogramma treden Mike & Colin op.

Ben je erbij? Ben jij klant van Rabobank Noord Veluwe? Meld je dan aan via de website www.rabobank.nl/noordveluwe. Hiervoor heb je de unieke code nodig welke afgedrukt staat op de uitnodiging die je van de Rabobank ontvangen hebt. Ben je wel klant maar heb je geen uitnodiging gehad? Mail je geboortedatum naar communicatie@nv.rabobank.nl en je krijgt de unieke code per mail toegestuurd.

Wanneer? Zaterdagmiddag 22 december om 14.30 uur begint het feest. Om ongeveer 16.30 uur is het afgelopen. Vanaf 13.45 uur zijn de deuren geopend.

Waar? Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Nick en Simon komen. Jij toch ook?


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 6

Padd’n goes arctic

Praktijk voor aura- en chakratherapie HATTEM- Aura- en chakratherapie wordt meer en meer geaccepteerd als een aanvullende therapievorm naast het reguliere aanbod. Trijnie Lucht van Praktijk voor aura- en chakratherapie is daar erg blij mee. “De beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de BHET, krijgt steeds meer registraties. Ook de zorgverzekeraars blijven vergoeden, mits je natuurlijk voldoet aan

de eisen die worden gesteld en jezelf aanvullend bent verzekerd. Deze therapievorm is nooit een vervanging van een bezoek aan de huisarts of specialist maar altijd aanvullend”. Trijnie heeft drie cursussen geschreven over de aura en de chakra’s. De cursussen worden gegeven in Hattem. Voor meer informatie: www.trijnielucht.nl, email info@ trijnielucht.nl of tel. 06-45276648.

Dagje uit voor gezinnen Voedselbank

WAPENVELD/WEZEP- Jos Visser uit Wapenveld en William Boeve uit Wezep gaan samen op avontuur. In januari doen ze mee aan de Scan Covery Trial onder het motto: Padd’n Goes Arctic. De twee heren zijn niet onbekend met het rijden door sneeuw en ijs. “Vorig jaar hebben we ook meegedaan maar dan met een andere organisatie”, leggen ze uit. De eerste etappe moesten ze toen meteen met de zogenaamde billen bloot: 2760 kilometer werd er afgelegd. “We deden er 30 uur over.” Ze wisselen elkaar af met rijden. Je moet wel bijna een steekje los hebben om aan zoiets mee te doen. Waarom? “Het uitdagende, dat je niet weet wat je te wachten staat”, trekt de 50-jarige Jos aan. Op 4 januari vertrekken ze vanaf Ulft richting het noorden. “We rijden op coördinaten. We krijgen coördinaten mee en daar rijden we

naar toe.” Via een ingebouwd track & tracé systeem kan de organisatie en iedereen thuis hun verrichtingen volgen. Ze hebben zelf nog geen idee waar ze heen gaan behalve dat het koud gaat worden. “Maar we mogen graag skiën en houden van de winter.” En samen kunnen ze het prima rooien. “We zijn vrienden van elkaar”, vertelt de 40-jarige William. Tijdens het rijden zelf zitten ze vol met adrenaline. “Vorig jaar kwamen we op zondag terug. Maandag en dinsdag ging het prima maar op woensdag stortte ik helemaal in”, legt Jos uit. “De adrenaline was uitgewerkt.”

Goed doel Rode Beer

Ze verplaatsen zich met de auto van de vrouw van Jos, een Ford Kuga, een 4x4. Net als vorig jaar hebben ze een goed doel verbonden aan hun reis. Was dat vorig jaar

de Hartstichting, ditmaal besloten ze een goed doel dichterbij huis te zoeken; de Rode Beer. “Die mensen zijn goed bezig”, aldus de mannen, “Je weet zeker dat het geld goed terecht komt.” Het geld dat ze ophalen wordt bij elkaar gebracht door bedrijven die een sticker op de auto kunnen financieren en door parcticulieren die een sticker van een rode beer op de auto kunnen zetten met een boodschap erop. “De opbrengst van de actie gaat geheel naar de Rode Beer.” En particulieren kunnen al voor een klein prijsje meedoen. Voor meer informatie over de reis en natuurlijk over hoe ze te ondersteunen kun je kijken op de website www.paddngoesarctic. com. Natuurlijk kunt u de mannen ook volgen tijdens de Trial via deze site. In totaal doen 75 teams mee aan de Trial. Op 12 januari komen ze weer naar huis.

Kult Podium action painting

EPE - Op zaterdag 1 december was er een Kult Podium action painting in het Kulturhus EGW in Epe voor mensen met een verstan-

delijke beperking. Dit was het derde Kult Podium dat georganiseerd werd door Koppel, Cultuurplein Noord Veluwe, SWO/E en Kul-

turhus EGW. Doel is om mensen met een verstandelijke beperking kennis te laten maken met allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Action painting is een actieve manier van schilderen, waarbij de kwast het schilderdoek niet raakt. Beschermd door een kleurige regencape gingen de deelnemers aan de slag met het gooien van verf met kwast, pollepels en rollers. Men was het erover eens dat het ontzettend leuk was om te doen en iedereen ging met een goed geslaagd kunstwerk weer naar huis. In maart vindt het volgende Kult Podium plaats. De activiteit wordt nog bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Stichting Koppel, tel. 0578-676767, www.koppelepe.nl of Meggie Moors, tel. 0578627314 (privé).

Actie Zon in de schoorsteen groot succes WAPENVELD- De actie Zon in de schoorsteen die de afdeling Wapenveld van de Nationale vereniging de Zonnebloem had georganiseerd, is ook dit jaar zeer succesvol verlopen. Een viertal medewerkers zijn een middag druk bezig geweest om de 53 pakketten op de desbetref-

fend adressen op 3 december af te leveren. Van zowel de zijde van de gevers als van de zijde van de ontvangers hebben de medewerkers leuke en positieve geluiden gehoord. Omdat de afdeling Wapenveld overgaat naar de afdeling Heerde is het onwaarschijnlijk dat deze actie nog

een keer in deze regio zal plaatsvinden. “Daarom willen wij langs deze weg alle gevers heel hartelijk bedanken voor dit loyale gebaar, voor het maken van het cadeautje, waarbij sommige er wel heel mooi en spannend uitzagen”, laat de Zonnebloem afdeling Wapenveld weten.

de Daendelsweg 2 in Hattem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op deze avond wordt weer een mogelijkheid geboden om de verzameling uit te breiden door ruilen of kopen van zegels tegen geredu-

ceerde prijzen. Er is daarvoor een ruim aanbod van zegels. Deze vereniging is er voor jong en oud. De volgende bijeenkomsten worden gehouden op 10 januari, 14 februari,14 maart, 11 april en 2 mei.

EMST- Er zijn gezinnen die moeilijk rond kunnen komen en daardoor afhankelijk zijn van de Voedselbank, een stichting die met uitsluitend vrijwilligers ervoor zorgt dat deze gezinnen wekelijks een voedselpakket kunnen afhalen. Uiteraard is dit pakket van groot belang voor deze gezinnen, maar zou het niet eens fijn zijn als deze ouders en kinderen eens een dagje uit konden gaan? Daar wordt als eerste op bezuinigd als je over een krap budget beschikt. Gelukkig hadden de Pieten van Sinterklaas ook deze geluiden opgevangen en gingen zij op zoek naar een oplossing. Deze werd snel gevonden want de ABN AMRO en ’t Smallert wilden hier wel aan meewerken. Zij stellen samen zo’n 60 vrijkaarten

beschikbaar zodat deze gezinnen met weinig te besteden een dagje uit kunnen op dit gezellige gezinspark. Dolblij waren de Pieten en ook Sinterklaas was enthousiast want met zo’n mooi initiatief konden zij het voedselpakket een extraatje geven. In ieder pakket vonden de gezinnen een bon waarmee zij een dagje naar ’t Smallert kunnen. Ze mogen de hele dag gebruik maken van het speelpark en ze kunnen een rondleiding volgen langs de forellenkwekerij. Een dagje uit is natuurlijk niet af zonder iets te eten en te drinken en dus wordt er voor een patatje, wat mini-snacks, iets te drinken en een ijsje gezorgd. Sinterklaas, de Pieten, ABN AMRO en ’t Smallert wensen de ontvangers van de pakketten een fijn dagje uit.

Genezingsdienst HEERDE- De bekende Jan Zijlstra komt vrijdag 14 december naar Heerde voor een genezingsdienst. Zijlstra houdt twee keer per maand genezingdiensten in Leiderdorp die druk worden bezocht. De dienst in Heerde vindt plaats in CC de Noord-

gouw, Eperweg 34a te Heerde en begint die vrijdag om 19.30 uur. De toegang is gratis. De organisatie ligt in handen van de E.G de Schaapspoort. U bent van harte welkom. Verdere info: www.deschaapspoort. nl of tel. 06-33505977.

Oud papier en oud ijzer EPE- Voetbalvereniging EZC '84 zamelt komend weekeinde oud papier in. De container voor het papier staat vrijdag 14 en zaterdag 15 december bij het sportpark aan de Kweekweg in Epe. Daarnaast zamelt de club ook oud ijzer in. Hiervoor beschikken ze

over een speciale container op het sportpark. Oud ijzer kan iedere vrijdag tussen 8.30 en 10.00 uur naar het sportpark worden gebracht. De ingang van het sportpark voor het brengen van oud ijzer is aan de Oenerweg (zijingang sportpark).

Beschuit met muisjes bij Alemet

Postzegels HATTEM- Op donderdag 13 december houdt de Eerste Hattemse Philatelistenvereniging haar maandelijkse bijeenkomst. Deze zal worden gehouden in multifunctioneel centrum de Marke aan

OENE- Jolanda Willems, voorzitter van Gospelkoor Alemet, is in oktober bevallen van zoon Lars. Trotse ouders, Jolanda en Evan, hadden het bestuur uitgenodigd

om de kleine te komen bewonderen. Kleine Lars sliep door, maar werd verwend met mooi speelgoed, waar hij mee kan spelen zodra hij iets ouder is.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 7

onze stafchefs krijgen ’t weer druk

Kerstaanbiedingen Rieten Kerstboom met waxinelicht Van 9,95 voor ............................................. 7,95

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

Mini Kerstboom in sierpot Opgemaakt al vanaf ................................ 14,95

20% korting

Windlicht hanger Opgemaakt nu ..........................................

9,95

Luxe opgemaakte Kerststolp met witte orchidee nu ......................... 32,50 Kerstboeket al vanaf ............................... Azalea’s en Anthurium planten diverse kleuren, .. elke 2e plant 50%

9,95

op 1 Kerstartikel Alleen geldig op 14 december. M.u.v. bloemen, planten, aanbiedingen. Zie voorwaarden in de winkel.

korting

Bonenburgerlaan 60, Heerde.

e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

Tel. 0578-692179.

www.bloemsierkunstdegroot.nl Gehele week geopend

Fax 0578-695208.

Ruime parkeergelegenheid

roomboter amandelstaaf met vruchtjes of amandeltjes

95

4,

deze aanbieding geldt t/m 17 december 2012

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Karbonades, diverse soorten

Varkenshaas met paddenstoeltjes

elke 4e gratis

100 gram

245

TIP VAN MARINUS

TIP VAN HENNY

TIP VAN BEN

HEERDERSLOTJES

CORDON BLEUS

PAMPASCHIJVEN

100 GRAM

3 STUKS

100 GRAM

190

600

120

WILLY'S BEROEMDE

KERST BESTEL TIP

GEHAKT BALLEN

GOURMETSCHOTELS KERSTPAKKET ,WILD,LAMSVOOR KALFSVLEES, RELATIES OF MEDEWEKERS OVENKLARE INFORMEER NAAR VARKENSHAAS DE MOGELIJKHEDEN

4 STUKS

550

TIP VOOR BEDRIJVEN

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 10-12-2012 t/m 15-12-2012.

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 8

Leegverkoop Alle schoenen en laarzen met rood label.

2 paar 1 EURO e

Alle combinaties zijn mogelijk ....

Actie gaat uit van originele prijs

K erkstraat 4b ( 038) 333 43 40 Hattem - Hoofdstraat 87 ( 0578) 61 20 58 E pe

Twitter

D orpsstraat 6 ( 0578) 69 60 01 Heerde - I nternet: www.olthuis s c hoenen.nl

Facebook

Olthuis, daar kan iedereen mee uit de voeten!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 9

Te Koop KERSTBOMEN / A kwaliteit Nordmann / Blauwspar

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N

Vosbergerweg 13

10.000 km beurten en reparaties alle merken.

Heerde

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

:RHQVGDJ GHFHPEHUVWDUWGH 67$3(/.257,1*

 

DUWLNHO

DUWLNHOHQ

DUWRIPHHU

" ĂŠ"1/ / .257,1*

/ /"/

70%

UÊ -‡Ê Ê , UÊ Ê /Ê ,1

ĂŠĂŠĂŠ7",

‹9\PTLWHZRHTLYZ‹.YH[PZWHYRLYLU ‹2VMÄLOVLR‹(PYJVHHU^LaPN :[H[PVUZZ[YHH[/LLYKL[LS ^^^TVKLO\PZIY\PUL^V\KUS

6WLUPUNZ[PQKLU!TH\\Y KP[TKV \\Y]Y \\Y ]YPQKHNRVVWH]VUKaH[ \\Y

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe

Telefax 0578 – 621218

Telefoon: 0578 – 620615

E-mail: info@gswvanherk.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 10

Jo Postprijs gaat naar Voedselbank

Actie Koppel voor Serious Request EPE- Verschillende locaties van Koppel zijn in actie voor de 3FM actie Serious Request. Er wordt druk koekjes gebakken, lege flessen ingezameld, spaarpotten geknutseld, schilderijen geverfd en nog veel meer. 3FM zet zich dit jaar in voor de allerkleinsten: miljoenen baby's die hulp nodig hebben om te kunnen blijven leven. Ook de 'jonge moedergroep' van Koppel heeft afgelopen zaterdag haar steentje bijgedragen. Deze groep jonge moeders, die iedere vrijdagochtend bij elkaar komt in Impuls om allerlei activiteiten te doen, heeft het idee op-

VAASSEN– De Jo Postprijs voor een opvallende vrijwilligersorganisatie gaat dit jaar naar de Voedselbank Epe-Heerde. De prijs werd voor de 24ste keer uitgereikt door de naamgeefster Jo Post. In het juryrapport noemt voorzitter Leo Eland de Voedselbank een voorbeeld voor het vrijwilligerswerk in beide gemeenten. “U heeft na een moeilijke start met grote voortvarendheid en doorzettingsvermogen het project opgepakt waarvan je helaas moet zeggen dat

het in een grote behoefte voorziet. De jury komt in volstrekte unanimiteit tot de conclusie dat de prijs naar de groep rond Thea en Rob van Amersfoort dient te gaan”. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro en een fraaie oorkonde, jaarlijks beschikbaar gesteld door Koppel. Directeur Marianne van Koppel zegde toe dat haar organisatie de vrijwilligers en ook de prijs voor verdienstelijke organisaties op dat vlak beschikbaar blijft stellen. De Voedselbank is genomineerd door

Annemarie de Loor, één van de vrijwilligers van de maand, die worden geportretteerd in een nieuwsblad. Zij mogen een suggestie doen voor het nomineren. Er zijn vier genomineerden voor de Vrijwilligersprijs van het Jaar, die op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe, 7 januari, wordt uitgereikt: mevrouw A. van Triest-Ebbers (Emst), dhr. E. van de Vosse (Vaassen), echtpaar Kamphuis (Emst) en P.van Amersfoort-Huntink (Vaassen).

gevat om een kledingbeurs te organiseren. Ze zijn druk bezig geweest met het inzamelen en sorteren van kleding en speelgoed. Afgelopen zaterdag vond de beurs plaats in jongerencentrum Impuls in Vaassen. Er was een grote opkomst, ook van mensen die voor de eerste keer bij Impuls in Vaassen kwamen. De kleding vond gretig aftrek en de opbrengst van de actie was dan ook veel hoger dan verwacht. Er is in totaal 350 euro opgehaald. Op de website www.kominactie.nl/koppelinactie kunt u meer lezen en eventueel ook geld doneren.

Sneeuwpret bij BSO De Basisbende VAASSEN- Nu er volop sneeuw ligt, is er natuurlijk niks mooier dan lekker buiten spelen in de sneeuw. De kinderen bij BSO De Basisbende konden dan ook niet binnen blijven zitten. Er is een sneeuwballengevecht gehouden en natuurlijk moest er ook

een mooie sneeuwpop gemaakt worden. Al met al een gezellige winterse middag bij BSO De Basisbende. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.KOMkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer tel. 0578-569960.

Goed weekend voor GV Hercules

EPE- Zaterdag 8 december was de 2e voorwedstrijd voor de 3e divisie meisjes in Beekbergen. Hier verschenen 6 deelneemsters van Hercules Epe aan de start. In de eerste wedstrijd zaten de jeugd meisjes Marije Huiskamp en Jeunessa Andeweg. Marije is nog aan haar knie geblesseerd en kon dus geen sprong doen. Jeunessa deed wel alle

toestellen. Jeunessa werd keurig 5e en Marije 17e omdat ze maar 3 toestellen deed. In de 3e wedstrijd waren de pupillen 1 Manouk Bonhof en Sofie Bakker aan de beurt. Sofie kreeg de bronzen plak omgehangen en Manouk eindigde op een keurige 4e plek. In de laatste wedstrijd zaten de pupillen 2 Laura Jeths en Samantha de Lange. Beide

Vrouwen van Nu EPE- De leden van de afdeling Epe van de NBvP, Vrouwen van Nu, sluiten op donderdag 13 december het jaar af in Restaurant De Loreley met een ‘aangeklede koffietafel’. Anvang 18.00 uur,

zaal open om 17.30 uur. Na de pauze komt Anneke Rot met haar programma, bestaande uit verhalen en liedjes van vroeger, onder de toepasselijke naam ‘Pruttelkoffie en Krentenmik’.

Snuffeldag Stichting Rankmarkt VAASSEN- Op zaterdag 15 december organiseert de Stichting Rankmarkt zoals gebruikelijk op de 3e zaterdag van de maand de bekende snuffeldag. Door de inbreng van de maandelijkse ophaaladressen is de stichting er in ge-

slaagd een assortiment van allerhande goederen, boeken en kleding van goede kwaliteit aan te bieden. U bent die dag van harte welkom in het Snuffelhuis aan de Torenstraat 6 in Vaassen van 9.00 tot 13.30 uur.

dames turnden een prima wedstrijd. Laura wist de 3e plek te bemachtigen en Samantha kreeg het zilver omgehangen. Tegelijkertijd werden in Winterswijk de wedstrijden voor de springgroepen afgewerkt. Hier wist de groep junioren bestaande uit Michelle Veldhuis, Kirsten en Dessa Elskamp, Nina Tuinman, Dinah Sarah Schols, Kim van Henten, Sterre Meines, Madeleine Lagerweij, Ilse Barnhoorn en Amber Leusink 2x goud, 2x zilver en 1x brons in de wacht te slepen waardoor ze op alle onderdelen waarop werd meegedaan een prijs mee naar huis werd genomen. De seniordames deden het bijna even goed. Merel en Demi Diepenbroek, Michelle Robbertsen, Mirja Nieuwenhuis, Manon Eggink, Janneke van Triest en Esmee van de Vlekkert haalden zilver op het onderdeel dubbele trampoline en goud op de onderdelen lange mat, minitramp, airtumbling en minitramp pegasus. Op de foto trotse trainster Karin Proper met links Laura Jeths en rechts Samantha de Lange.

Beslissende Handbalwedstrijd VAASSEN- Zondag 16 december moeten de heren 1 van handbalvereniging CVO tegen het heren 3 team van Achilles in Dorpscentrum de Wieken in Vaassen. Het ziet er naar uit dat dit een beslissende tweestrijd gaat worden voor het kampioenschap. Daarom zou de plaatselijke handbalvereniging het leuk vinden als er zoveel mogelijk publiek komt. Aanvang: 10.00 uur.

Kerstmarkt in Wapenveld WAPENVELD- Woensdag 12 december is er de traditionele kerstmarkt op het W.H. v.d. Pollplein in Wapenveld. De markt begint om 14.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Naast de diverse kramen met “kersthandel” is er om 16.00 uur een optreden van “Remy”. Zij verzorgt een leuke optreden voor de kinderen. Tegen schemer zullen de Vlijtbloazers van zich laten horen. Deze blazers mogen niet ontbreken op de Wapenveldse kerst-

markt. Vanaf 18.00 uur zal het vuur van de smid weer oplaaien. Natuurlijk zal er gezorgd worden voor de inwendige mens. Tapperij Teun zorgt voor een tent en Glühwein, warme chocolademelk en andere drankjes waar men warm van wordt. Ook Dick Berghorst van de Hekserie zal ook de lekkerste hapjes te koop hebben. Kortom: reden genoeg om naar het W.H. v.d. Pollplein te komen op woensdag 12 december.

Petanque HATTEM- Ook bij Hattem Petanque wist St. Nicolaas de weg te vinden. Dinsdagavond 4 december werd weer het wekelijkse toernooi gehouden. Alleen het verschil met andere dinsdagen was dat alle aanwezige spelers na afloop in de prijzen vielen, dit alles verpakt in St. Nicolaas papier. Bij het Bultman toernooi op de woensdagmiddag was het droog, maar wel fris, maar dat deerde de aanwezige spelers niet. Dik ingepakt werden de drie verplichte wedstrijden afgewerkt en tegen vijf uur

kon de wedstrijdleiding de beste tien spelers bekend maken. Uitslag dinsdagavond: 1e Jan Heideveld, 2e Wim Kinket, 3e Ad Visser, 4e Ton Visser, 5e Mariska Landman, 6e Renze Bosgraaf, 7e Dini Wassink, 8e Martin Willemsen, 9e Gerrit Jan Potgieter, 10e Marijke Wijnen. Uitslag Bultman toernooi: 1e Gerard Zijlstra, 2e Jan Bossink, 3e Ben Kort, 4e Dolf van de Veen, 5e Gerrit Hoogers, 6e Dini Boomstra, 7e Willem Ramaker, 8e Wim Kinket, 9e Gerrie Keyl, 10e Aly van Oene.

Kerstkraam ZWO EPE- Voor de kerstdagen en tijdens de play in 2012 is er weer een kerstkraam van de gezamenlijke ZWOcommissies van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk bij de ingang van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. In december staat de kerstkraam er op: zaterdag 15 december van 11.30 tot 17.00 uur. Vrijdag

21 december van 14.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 22 december van 12.00 tot 21.00 uur. Er zijn weer mooie kerststukjes, vogelvoederpoppetjes, pinda-voederhuisjes, erwtensoep, rookworst enz. te koop. Dit alles ten bate van het ZWO-project 2012/2013: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.

Superbingo HEERDE- De supportersvereniging van VV Heerde houdt op maandag 17 december een Superbingo in de

Keet van Heerde. Ditmaal met twee Superhoofdronden met prijzen van 40 en 90 euro. Aanvang: 19.30 uur.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 14 december: Hattemse haven krijgt functionele landmark, Wat eten we vandaag, Benefietconcert op de

Hezenberg voor ‘Stichting Willemijns wens’, Herfstaspecten in het vinkennest, Rondje rondom Hattem. Uitzendtijden: zie teletekst pagina 260 of www.rtvhattem.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 1 1

Let op: Wanneer u dit jaar nog… NIEUW

Vraagprijs: € 185.000,= k.k. Annenkamp 41, Wapenveld

HELP DE VOGELS DE WINTER DOOR Super strooivoer zak 20 kilo ............................ 19,95 Mezenbollen emmer 30 stuks van 6,99 nu ................. 5,50

- Starters opgelet! Zeer nette en moderne tussenwoning in een kindvriendelijke wijk - Woonkamer 27m²met fraaie laminaatvloer - Half open moderne keuken v.v. inbouw app. - Bijkeuken met wasm.- en drogeraansluiting - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer (geheel betegeld) met douche - 2e Verd.: via vaste trap naar voorzolder met berging en vierde slaapkamer - Onderhoudsvrije tuin op het zuiden met veranda en stenen schuur

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Houd uw oprit schoon !!!

Makelaardij

Strooizout zak 20 kilo van 8,99 nu....6,99

ijke zaak ! een duidel

Epe Paasvuurweg 7 - 8161 CA - Epe Tel: 0578-612317.

WIN SCHILTERKORTIDER NG

€50,0 per m a per da n g

0

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Heino Raalte Hattem Heerde

L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34 Postbus 68 Molenweg 1a

T 0572-391246 T 0572-354144 T 038-4449270 T 0578-760066

Heino Raalte Hattem Heerde w w w . s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 12

Vrijwilligersprijs voor VeVoMa

Damuitslagen WAPENVELD- Na ontmoetingen in de voorgaande ronden met de, gedeelde, koplopers, moesten de dammers van Eye-T Webdesign/ OG het in de 7e ronde opnemen tegen het als derde geklasseerde Heerenveen. Uitslag: HeerenveenEye-T Webdesign/OG 9-11; Gerben de Wit (1223)- Henk Mostert Azn. (1120) 2-0 (6); Iepie Poepjes (979)- Jan Lammers (1140) 0-2 (5); Sjoerd Koopman (1273)Freek Jongerman (914) 1-1 (9);

Aize Plantinga (1091)- Gerard Blok (1014) 1-1 (4); Tjipke Smedinga (1185)- Harry Beekman (1050) 0-2 (10); Peter Achterstraat (1098)- Erik Bakker (1005) 0-2 (8); Anne Dekker (1083)- Albert Lusink (1089) 0-2 (1); Peter Veltman (1172)- Henk Mostert Jzn. (883) 2-0 (2); Rinus Veenstra (1154)- Alie Beekman (1143) 1-1 (7); Johnny Modderman (1091)Maikel van den Esker (1044) 2-0 (3).

HVV heren HATTEM- De volleybal mannen van Berends&Slump/HVV boekten afgelopen zaterdag een plichtmatige overwinning op hekkensluiter Blauw-Wit uit Oldebroek. Dit was de 10e zege op rij voor de HEERDE- Wethouder Hubert Bögemann heeft vrijdagavond de winnaars bekend gemaakt van de Vrijwilligersprijs, de Pluim én de aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers in de gemeente Heerde. De Vrijwilligersprijs gemeente Heerde 2012 ging naar Buurtbus VeVoMa. Ton van der Vosse, voorzitter, nam namens VeVoMa de prijs in ontvangst. Vevoma heeft ongeveer 40 vrijwilligers, van wie het merendeel vrijdag aanwezig was. Naast een penning en een oorkonde kregen ze een geldprijs ter waarde van 300 euro. Dit kunnen ze gebruiken voor de werving, begeleiding en het behouden van de vrijwilligers. De andere geno-

mineerden voor de Vrijwilligersprijs waren: Diana Adams-Kalf, die vanuit haar rolstoel vrijwilligerswerk doet voor onder meer de speeltuin in de Molenkamp, Music 4 All, Handi Internetcafé en de EHBO, en Gerrit en Ria Regtering, die al sinds de oprichting koormeesters zijn van De Regenboog, een koor voor mensen met een beperking. De winnares van de Pluim is de 17-jarige mantelzorgster Jolieke van Dalfsen uit Heerde geworden. Ze is zeer begaan met haar gehandicapte zus en zet zichzelf vaak op de tweede plaats. Ze ontving vrijdag een boekenbonen een oorkonde. Winnaars van de aanmoedigingsprijs bleken de kin-

deren van het vrijwilligersproject Graag Gedaan, van wie de jongsten van alle veertien scholen op het podium mochten verschijnen. Alle 170 kinderen ontvingen een oorkonde. Deze feestelijke happening vond plaats in het Heerder Dorpshuis, waar tijdens deze nationale Dag van de Vrijwilliger niet alleen deze prijzen worden uitgereikt, maar ook een leuke en leerzame avond plaatsvond voor alle vrijwilligers door de Plu in samenwerking met de gemeente. Ze konden bijvoorbeeld meedoen aan een workshop sponsoring en fondsenwerving of ‘Hoe hou ik de sfeer goed?’.

koplopers uit Hattem. De Hattemse ploeg ligt nog altijd prima op koers voor het kampioenschap. Voor de laatste wedstrijd van 2012 reist Berends&Slump/HVV komende donderdag af naar Ermelo(nr.6).

Halfom-toernooi EPE- Voor de leden van JBC Epétanque wordt er halverwege de maand het Halfom-toernooi georganiseerd. Er waren op deze koude winterdag 17 spelers naar de Leenhofweg te Epe gekomen en heeft het volgende resultaat opgeleverd: Op de 1e plaats

is geëindigd Evert Doornhof met 2 gewonnen + 17 punten; 2e plaats Mattie Beers met 2 + 10 punten; 3e plaats Thea Bos met 2 +8 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd deze middag verzorgd door Mar van de Knaap.

Een eigen plakschilderij maken

BC Epe aan slag

EPE- Het derde team van dartvereniging Red Bull uit Epe is begonnen in de vierde divisie. Inmiddels zijn ze twee keer op rij kampioen geworden en komen de heren uit in de tweede divisie. En daar gaat het goed: ze staan boven-

aan in de tweede divisie en gaan promoveren naar de eerste divisie volgend jaar. Dit team heeft dartshirts ontvangen van André Visch Schildersbedrijf (rechts op foto) en Ammie de Vries Metaalrecycling (links op foto).

EPE- Het eerste team van badmintonclub BC Epe heeft afgelopen zondag thuis, in de Prins Willem Alexanderhal tegen ‘t Veen, nu wel winst weten te behalen. De mannen- en vrouwendubbel waren de eerste twee driesetters en werden beiden gewonnen. BC Epe heeft iedere woensdagavond de Prins Willem Alexander Sporthal tot zijn beschikking. Van 19.00 -20.00 uur de junioren en van 20.00-22.30 uur de senioren. Voor meer informatie kijk op www.badmintonepe.nl.

Netwerken en borrelen

WAPENVELD- Nissan Rorije uit Wapenveld kijkt met tevredenheid terug op de vorige week gehouden netwerkborrel voor ondernemers. Mede organisator en initiatiefnemer Reinier Selles: “In samenwerking met Hallo Reclamebedrijf uit Wapenveld en Dijkstra bedrijfsauto’s uit Heerde is een informeel en infor-

matief programma opgesteld. Met als randvoorwaarde volop gelegenheid om met elkaar kennis te maken en/of te praten. Dit concept sloeg duidelijk aan bij onze gasten en is zeker voor herhaling vatbaar”. Op het programma stond onder andere een kennismaking met de auto van het jaar, de Nissan Leaf. De Leaf is

een volledig elektrisch aangedreven auto met vijf comfortabele zitplaatsen en een ruime kofferbak. De auto gebruikt geen brandstof en stoot geen CO2 uit. Bovendien rijdt hij fluisterstil en accelereert hij sneller dan een compacte gezinsauto. Dit laatste kon zelf ervaren worden tijdens een proefrit. Ook bijzonder was de wijze waarop Hallo Reclamebedrijf een auto voorziet van reclamebeplakking. Tijdens een demonstratie was te zien dat door een juiste materiaalkeuze en het nodige vakmanschap vrijwel alles voor beplakking en dus reclame in aanmerking komt. Minder spectaculair, maar zeker zo handig waren de verschillende bedrijfswagens die Dijkstra bedrijfsauto’s had opgesteld. De feitelijke organisatie van de netwerkborrel voor ondernemers lag bij autobedrijf Rorije. Het bedrijf is gevestigd aan de Groteweg 20 in Wapenveld en al meer dan 50 jaar actief in de auto(herstel) branche waarvan 30 jaar als Nissan dealer. Onderhoud, ruitreparatie en -vervanging, aircoservice en schadeherstel aan alle merken; autobedrijf Rorije doet het allemaal.

VAASSEN- Docent Berna Harleman ging met de kinderen van de 9+ BSO van KOM een plakschilderij maken. De kinderen begonnen met het maken van een tekening over een vorm, dier of iets anders waar zij/hij van houdt. De een maakte een groot hart, de andere vuurwerk en weer een ander een jaguar. Daarna werden er kleuren papier gescheurd uit tijdschrif-

ten. En tot slot werden de stukjes papier op een schilderijdoek geplakt met behangerslijm met als eindresultaat zelfgemaakte schilderijen. Voor meer informatie over de mogelijkheden van de 9+ BSO bij De Basisbende (locatie Montessorischool) in Vaassen kijkt u op www.KOMkinderopvang.nl of bel de met de afdeling klantbeheer, tel. 0578-569960.

Kunstig en kleurrijk glas VAASSEN- Bij KuVa in Museum Vaassen Historie is op 6 december een nieuwe expositie van start gegaan, die tot en met 9 februari duurt. Alles wat te zien is heeft met glas te maken. Zo zijn van Jan Beekman bijzondere objecten in glas in lood te bewonderen, allen door hem met de hand gemaakt. Dukkie Peterzon en Yvonne Lieverse werken aan deze expositie met foto’s mee. Een inwoner van Vaassen toont vazen in verschillende kleuren, die in de vitrine staan opgesteld. Het betreft handgeblazen vazen uit de dertiger jaren die verzameld zijn door het

afstruinen van rommelmarkten. De KuVa-leden Monique van den Bosch, Hans van der Wateren, Ria Debets, Hermien Veendorp en Lot Kreeftenberg leveren ook een bijdrage met 1 of meerdere gemaakte glasobjecten. De expositie bij KuVa sluit goed aan bij de nieuwe expositie in Museum Vaassen Historie waar een kapel is ingericht met een verzameling engelen in diverse soorten en materialen. Adres: Dorpsstraat 73 Vaassen, geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Koppel dartstoernooi WAPENVELD- Op 22 december vindt in de kantine van v.v. Wapenveld een Koppel Dartstoernooi plaats. Aanvang 13.00 uur. De kosten per koppel bedragen 10 euro.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jordan Jans, tel. 0623231032 of 038-4470403, e-mail jan88156@planet.nl of in de kantine, tel. 038-4478920.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 1 3

…een woning koopt, dan kunt u…

Kerst-shoppen

NIEUW

Zaterdag 15 december zijn we weer open! Leolux, Montis, Gelderland e.v.a.

Outlet ..... iitala, Kosta Boda, Marimekko en designverlichting tot 50% korting

Kom zaterdag 15 december naar Heerde!

Vraagprijs: € 258.000,= k.k. Schuurmansweg 10, Oene - Op een prachtige landelijke locatie staat deze vrijstaande woning op een ruim perceel van 715m²met grote vrijstaande schuren - Woonkamer 19m² met schouw v.v. gaskachel - Woonkeuken (eiken) v.v. inbouw apparatuur - Slaapkamer en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: overloop met vaste kasten en drie slaapkamers (10, 6 en 6m²). 2e Verd.: luik naar bergzolder - Royaal en praktisch ingericht perceel met grote schuren en zonneterras

MOZA, net dat beetje anders !

OPEN VAN 09:30 TOT 17:00 UUR

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

BONENBURGERLAAN 17 | HEERDE

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

Bonenburgerlaan 17 8181 HB Heerde Tel. 0578-691556

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Steek uw licht op bij Toyota Ramaker

&

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

12½ jaar in Heerde daarom 12½ % korting van 1 november tot 15 maart 2013 op het binnen schilder- en sauswerk en behangen. Is uw huis ouder dan twee jaar, dan betaalt u maar 6% BTW.

en profiteer van heel veel wintervoordeel!

Verf - Glas - Behang Wezeweg 7, Heerde. Tel. 0578-694050. www.dikkeschei.nl

Bij aankoop van een Toyota:

Begin de winter veilig in onze showroom en kies voor comfortabel Toyota wintervoordeel.

GRATIS winterbanden

Mooi voor de feestdagen: Strak gelakte nagels met de gelcolor van OPI.

* Inclusief montage en BTW

Bij Ramaker gaat veiligheid voor alles. Daarom krijgt u nu een complete set winterbanden gratis bij aankoop van een nieuwe Toyota. En koopt u alleen een set winterbanden, dan doen wij er gratis een praktisch wintersetje bij. Kom dus snel naar onze showroom en zorg dat u klaar bent voor de winter. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2012 en uitsluitend bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto vanaf € 7.500 bij Toyota Ramaker. De gratis winterbanden zijn van een gangbaar merk en type voor de aangeschafte auto. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

Ramaker

Hattem, Crunershof 1, 038-4441993,

Dé Toyota dealer voor de N.O. Veluwe!

Pedicure en manicure

Rozanne Morsink

‡”ƒ”†˜ƒ‡Ž†‡ƒ••ƒ‰‡ʹͷȈͺͳͺͳ ‡‡”†‡ȈͲͷ͹ͺ͸ͻʹͷ͹͹ȈͲ͸ʹ͵ͲͳͶ͵͵ͺ ™™™Ǥ…‘•‡†‹•…Š…‡–”—Š‡‡”†‡ǤŽȈ”‘œƒ‡̷…‘•‡†‹•…Š…‡–”—Š‡‡”†‡ǤŽ


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 14

Hanzelijn officieel geopend

Jubilate Deo op kerstmarkt HATTEM- Op vrijdag 14 december vindt in het centrum van Hattem de jaarlijkse kerstmarkt plaats. Net zoals de afgelopen jaren is het koor Jubilate Deo uit Hattem er te vinden met een kraam vol lekkernijen waarvan de opbrengst van dit jaar geheel ten behoeve is van het eerstvolgende grote concert van het koor. Op zaterdag 2 februari 2013 zal namelijk in de Open Poort in Hattem “Die Schöpfung” van Joseph Haydn worden uitgevoerd. Dit ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Jubilate Deo. Voor koren wordt het steeds moeilijker om sponsors te vinden voor concerten, dus men moet creatief zijn in het zoeken van manieren waarop er extra geld in het laatje kan worden gebracht. De leden van Jubilate Deo dragen allemaal hun steentje bij aan het zoeken en realiseren van deze

extra inkomsten. Op vrijdag 14 december ziet u die inzet vertaald in het vele lekkers dat verkrijgbaar is bij de kerstkraam. Zo kunt u er terecht voor heerlijke erwtensoep, rookworsten en eigengebakken cakes, kruidkoeken en dergelijke. Jubilate Deo rekent erop dat mede dankzij de kerstmarkt, maar vooral vanwege het enthousiasme van de leden en de kwaliteit van dirigent Jaap Neuteboom, de gecontracteerde solisten Heleen Koele, Leon van Liere en Bert van de Wetering en het orkest NASKA, er op 2 februari een prachtige uitvoering van “Die Schöpfung” gegeven kan worden. Wilt u alvast kaarten kopen (20 euro, inclusief consumptie) dan kan dat door een email te sturen naar Leonie Jonker (leonie_jonker@hotmail.com). Op 2 februari kosten de kaarten 22,50 aan de kerk.

Schaaksport ZWOLLE/HATTEM- Donderdag is de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle officieel in gebruik genomen door Koningin Beatrix. De lijn moet het Noorden van Nederland verbinden met de Randstad. Voor de nieuwe spoorlijn is onder meer een nieuwe brug aangelegd

in Hattem. Op station Lelystad arriveerde Beatrix met de Koninklijke trein, waar ze werd ontvangen door de burgemeester van Lelystad en de Commissaris van de Koningin. Na een toespraak van onder anderen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, opende de

Koningin de nieuwe spoorlijn, met een druk op een grote rode knop. De Koningin vervolgde de treinrit met tientallen genodigden. In Zwolle genoot het hele gezelschap van een gezellig samenzijn in de Nieuwe Buitensociëteit. Foto: Judith Tellegen.

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Abels – Burczak 0,5-0,5; Tessemaker - Bastiaannet 0,5-0,5; Snijder - Overbeek 0-1; Schutte - van Gelderen 0,5-0,5; Vos - Mouwe 1-0; Douma - Roggeband 1-0; Van der Most - Nijhof 0-1. Donderdag

wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svheerde.nl.

Infomix op Radio 794

Nieuwe start voor Evert Remmerts

EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 11 december kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week aandacht voor het jaarlijkse kerstconcert van de vier koren van gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap uit een Emst in de R.K. kerk St. Martinus in Epe, het Adventsconcert van het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde in de Herv. Johanneskerk te Heerde en het “gezellig samenzijn” met Stichting Present op 2e kerstdag in Oene. Met Lily van Diepenbrugge wordt stil gestaan bij het 65-jarig jubileum van de Rotaryclub Epe en Elly van

HEERDE- Na een lange periode van herstel en omscholing is het voor Evert Remmerts bijna zo ver: hij start met een nieuwe activiteit, namelijk herstel van oppervlakteschades. “Twaalf jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen met een keukenmontagebedrijf. Drie jaar geleden kreeg ik een ongeluk en daardoor kan ik fysiek niet alles meer wat ik zou willen”, vertelt Remmerts. “Je hebt dan eigenlijk twee opties: of je kan bij de pakken neer gaan zitten, of je maakt een nieuwe start.” En Evert koos voor het laatste. Als oppervlakteschadespecialist bestaan zijn werkzaamheden uit het herstellen van oppervlakteschades aan keukens, interieurs, toplaminaat, werkbladen (hpl), kunststofkozijnen, graniet, alles soorten hardsteen, vloeren en sanitair. “Werk dat fysiek minder zwaar is en ik kan er mijn energie helemaal in kwijt”, aldus een enthousiaste Remmerts. “Ik bleek via Veldhuis Advies goed verzekerd te zijn en mede dankzij de verzekeraar en re-integratiebureau PerPlex ben ik nu zo ver gekomen dat ik een volleerd reparateur ben van oppervlakteschades. Zonder hen had ik alle cursussen en alles wat erbij komt kijken niet kunnen doen.” Maar ook zijn vrouw is altijd een goede steun geweest. Het leven als ZZP-er bevalt Evert goed, al is het wel eens lastig om de juiste balans te vinden tussen privé en werk. “Ik zet mij altijd voor meer dan 100% in voor mijn klanten en dan moet je wel eens wat uurtjes extra werken”. Aan de andere kant kan hij wel zelf bepalen wat hij doet, “vrij leven” noemt hij dat. Ooit begon hij als meubelmaker. Zo kwam hij terecht in de interieuren, waarna hij doorgroeide naar de bouw. Vervolgens kwam hij in de keukenmontage bij Van Olst. En zo begon hij ook voor zichzelf in die branche. Nu hij inmiddels oppervlaktespecialist is, richt hij zich vooral op herstelwerkzaamheden. “Juist in deze tijden is het voor veel mensen gunstiger om te herstellen zonder al het breeken sloopwerk. Voorheen werd een keuken of een werkblad helemaal vernieuwd. Nu kan de

Kranen werpt een blik op de feestkilo’s en haar nieuwe Puur Gezond methode. Tenslotte een reportage gemaakt door Evelyn Grijze. Zij wandelt met Jan van de Velde, voorzitter van de stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, langs ‘De Slinger’ van kunstenaar Leo Vroegindeweij in Vaassen. Infomix wordt ook herhaald. Op woensdag vanaf 14.00 uur en op donderdag vanaf 9.00 uur. Terugluisteren kan uiteraard ook via www.radio794.nl. Radio 794 - 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM kabel – of via www.radio794.nl.

Kerstoptredens Mediona

EPE- De Eperzanggroep Mediona sluit een mooi jubileumjaar, met haar 85 jaar het oudste koor van Epe, in kerststijl af. Met dirigent Marlies Tiemens en pianist Gijs Hermans wordt er hard gewerkt aan een afwisselend kerstprogramma met o.a. A Caroling We Go, Stil In Die Nacht en Reise Rieselt Der Schnee. Het Medionakoor brengt op woensdagavond 19 december een bezoek aan de

Mozaiekschool in Vaassen. Vanaf 19.00 uur klinkt er Kerstmuziek in de gemeenschapsruimte waar dan de ouders binnen komen van een frisse wandeltocht. Aan het einde van de avond om 21.00 uur is er samenzang met Mediona. Tenslotte sluit Mediona haar muziekjaar in stijl af tijdens de Play In op zaterdagmiddag 22 december om 15.00 uur in de Grote kerk van Epe.

Kerstmarkt Hof van Blom HATTEM- Zaterdag 15 december van 14.00-17.00 uur houdt de Hof van Blom haar jaarlijkse kerstmarkt. Er zijn prachtige spullen gemaakt in kerst- en wintersfeer,

daarnaast is er een draaiend kerstrad met mooie prijzen en maakt u voor 1 euro kans op een levensmiddelenpakket. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Oliebollen, snert, glühwein, enz. U bent allen van harte welkom.

schade in de meeste gevallen nagenoeg onzichtbaar hersteld worden”, legt hij uit. Door zijn expertise heeft hij nu al de nodige opdrachten van verzekeringsmaatschappijen, keukenbladenleveranciers etc. Hieraan zou hij ook graag partijen als woningstichtingen willen toevoegen omdat hij voor deze organisaties snel, efficiënt en kostenbesparend kan werken. Naast het schadeherstelwerk kan men ook nog gewoon bij hem terecht voor specialistische vragen op het gebied van keukenmontage. Daarnaast houdt Remmerts zich

nog bezig met service en onderhoudswerk aan keukens of voor het leveren en afstellen van keukenapparatuur. Het moge duidelijk zijn dat Evert Remmerts een bezige bij is. “De meesten van mijn leeftijd zouden zeggen, ik ga het maar wat rustiger aan doen”, lacht hij. Maar op 49-jarige leeftijd is Evert klaar om een nieuwe start te maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.oppervlakteschade.nl, mailen via info@oppervlakteschade.nl of bellen met tel. 06-53306238.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 1 5

…gebruik maken van gunstigere… Epe

Sleedoornstraat 2

NIEUW

Vraagprijs: € 199.000,= k.k. Vinkenweg 32, Wapenveld

• Uitstekend onderhouden helft van een dubbel met garage en bijkeuken • Rustig en kindvriendelijk gelegen in een gezellig hofje • Royale woonkamer (ca. 38 m²), open keuken met inbouwapparatuur • 1e verdieping drie slaapkamers en complete badkamer • 2e verdieping veel bergruimte en 4e slaapkamer met dakraam • Leuke tuin met veel privacy en royale oprit voor meerdere auto’s • Perceeloppervlakte 270 m², inhoud ca. 400 m³, bouwjaar 1985

- Moderne hoekwoning met schuurtje op pracht locatie in een kindvriendelijke wijk - Royale en lichte woonkamer v.v. grindvloer - Half open keuken met inb.app., bijkeuken - Tuin, pal op het zuiden, met een blokhut - 1e Verd.: Overloop, 3 ruime slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, toilet en meubel - 2e Verd.: Via vaste trap naar voorzolder en 4e slaapkamer met berging - Recent schilderwerk, cv-ketel 2008. Prima woning om zo te betrekken !

MOZA, de aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Heerde

Makelaardij

Zwolseweg 52-1

ijke zaak ! een duidel

DECEMBERACTIE: Alleen deze maand zeer scherpe vraagprijs. Reageer snel!

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

A. Kuyperstraat 2

Hypotheken

www.moza.nl

Dameslaarzen

• Charmante vrijstaande woning met berging, garage en royale tuin • Fraaie ligging op loopafstand van centrum en openbaar vervoer • Grote rondom gelegen tuin met vrij gelegen achtertuin op westen • Zeer sfeervolle woning in villastijl met vele fraaie stijlelementen • Grote woonkamer met suitedeuren v.v. glas in lood en open haard • Vier slaapkamers op de 1e verdieping, badkamer en balkon • Perceeloppervlakte 790 m², inhoud ca. 450 m³, bouwjaar ca. 1951

Epe

&

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

NIEUW

50

euro KORTING

• Volledig gemoderniseerd geschakeld herenhuis met garage en carport • Veel ruimte, prachtige woonkeuken, royaal perceel en diepe tuin • Ruime tuingerichte woonkamer, woonkeuken met moderne hoekopstelling • Bijkeuken en garage. Begane grond v.v. natuursteen met vloerverwarming • 1e verdieping, complete badkamer, toilet, 2 (voorheen 3) slaapkamers • 2e verdieping royale slaapkamer en veel bergruimte. Hier kunt u zo in! • Perceeloppervlakte 388 m², inhoud ca. 420 m³, bouwjaar 1981

Hardenbrink 46 - Epe - Tel: 0578-612392 - Volop parkeerruimte

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Wij helpen u graag met al uw wensen

ERWIN HAAS ARCHITECT w w w. e r w i n h a a s . n l info@erwinhaas.nl 06 1494 7668

en ideeën. Kijk voor meer informatie op onze website, of bel voor een vrijblijvende afspraak.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 16

Buitenlandse vleeswaren proeverij

HEERDE- Op vrijdag 14 december organiseert Keurslagerij uit de Bosch een proeverij van vleeswaren en worstsoorten uit met name Italië, Spanje en België. Van 11.00 tot 16.00 uur kunt u proeven van speciaal voor u geïmporteerde vleeswaren zoals Parmaham, Pancetta, Serrano, Cacciatore en Pain d’Ardenne. Deze soorten zijn prima geschikt om te gebruiken als tapas, borrelhapje of in (voor)gerechten. “We laten andere vleeswaren proeven die je niet gewend bent om te eten. Daar willen we de aandacht op vestigen”, aldus Marinus uit de Bosch. Speciaal voor deze proeverij komt een medewerker van de vleeswarenleverancier naar Heerde om uitleg te

geven over deze lekkernijen. De meesten van deze vleeswaren zijn maandenlang gerijpt, sommige tot wel 16 maanden, waardoor ze hun specifieke smaak krijgen. “Zo hebben de klanten alvast een idee voor de feestdagen.” Naast de vleeswaren en worsten presenteert de Keurslager ook een uitgebreid assortiment ambachtelijk gemaakte patés uit België voor de Kerst. “Erg lekker is bijvoorbeeld de cranberry-peer paté of de 4 noten paté.” Daarnaast is het assortiment wild en gevogelte op bestelling voor de feestdagen uitgebreid in overleg met de poelier. “En ook voor gourmetschotels bent u bij ons aan het juiste adres. Deze worden samengesteld met

onze eigengemaakte producten.” Steeds meer klanten weten de weg naar de Keurslager te vinden voor cadeaus. “Denk daarbij aan waardebonnen, vleesschaaltje en worstpakketjes en natuurlijk Kerstpakketten.” Uiteraard Marinus met zijn medewerkers zorgen voor een ruim assortiment van vlees en vleesspecialiteiten. “Zoals u dat van ons gewend bent zodat u thuis de heerlijkste gerechten kunt bereiden voor het kerstdiner. En als iemand advies nodig heeft of een maaltijd idee dan kunnen ze het natuurlijk altijd vragen!”, aldus de enthousiaste slager. U vindt Keurslager Uit de Bosch aan de Dorpsstraat 20, 8181 HR Heerde, tel. 0578-691872.

Kerst Lichtjestocht ECR Groot Stokkert WAPENVELD– Wandel op woensdagavond 19 december in de bosrijke omgeving van ECR Groot Stokkert de Lichtjestocht en proef de kerstsfeer. De met lichtjes aangegeven route brengt u al wandelend langs het kerstverhaal. U loopt onder meer langs een herberg, de herders en hun schapen, een zingend engelenkoor

en de drie Wijzen uit het Oosten. De tocht eindigt bij een levende kerststal met Jozef en Maria, het kerstkindje en echte dieren. Het terrein rondom ECR Groot Stokkert is voorzien van verharde paden, die goed toegankelijk zijn voor rolstoelen, scootmobiels, kinderwagens en buggy’s. Deelname aan de tocht kost 3,50 euro p.p. Dit is

Kerstbijeenkomst Anbo Heerde

inclusief één (warme) consumptie onderweg en wat lekkers. U heeft keuze uit warme chocolademelk, glühwein, koffie of thee. De Lichtjestocht start tussen 18.30 en 20.00 uur bij de hoofdingang van ECR Groot Stokkert aan de Dr. Jan van Breemenlaan 2 in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 088-3280050.

HEERDE- Op woensdag 19 december komt de Zang/muziekgroep “Nostalgie” uit Vaassen een sfeervolle middag verzorgen voor leden van de Anbo, FNV en een ieder die het graag zou willen bij-

wonen. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de foyer van het Dorpshuis aan de Van Meurslaan te Heerde. Aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur. Het programma zal bestaan uit Kerstliederen, medleys en

bekende liedjes zoals “Een roosje mijn roosje” en “Droomland”. De middag zal worden afgewisseld met een aantal ‘overdenkingen’. Iedereen is welkom. Inlichtingen: tel. 0578-692117 of tel. 0578-692366.

WAPENVELD- Adri Dokter heeft vorige week (een besneeuwde) Abraham gezien. Muziek is zijn

lust en zijn leven. Hij speelt in maar liefst 3 bands: the Trabb (blues), the Lakesiders (cover) en

Backsound (achtergrondmuziek). Voor familie en vrienden was er een feestje in Vrieze’s Erfgoed.

Gemzenjeugd vooraan bij cross HEERDE- Zaterdag werd in Emmeloord de 2e cross van de IJsseldelta Cross Competitie gelopen. De organiserende vereniging AV NOP had een mooi parcours uitgezet. De sneeuw van vrijdag en de vorst van de nacht daarna maakten dat de atleten het zwaar hadden. Bij de start om half elf was het nog -5C. Toch deerde dat de Gemzenjeugd niet. Net als bij de eerste cross liepen Isabel van Houweling, Maikel Potkamp en Elisa Nap naar een plaats bij de eerste 3. Maar eindigden ze de vorige keer alle drie op de 3e plaats, nu legden Isabel en Elisa beslag op de 2e plaats. Heel dicht bij het podium eindigde ook Fleur Gerrits. Door een sterk eindschot finishte Fleur als 4e bij de jongste pupillen. Ook Merijn Renshoff en Bas Gerrits liepen

in de voorhoede van hun categorie. Dagtopper was Bas Oosterhof: ondanks een nare val liep Bas de wedstrijd uit en had nog een mooie eindsprint. Bij de meisjes junioren D 2e jaars wist Floor Doornwaard de overwinning te behalen. Was het bij de eerste cross Danique de Haan van AV ’34 die eerste werd, nu waren de rollen omgedraaid. Floor had zelfs een voorsprong van 10 seconden. Bij de jongens D 2e jaars moest Léon Mak, gehinderd door een virus, genoegen nemen met een 5e plaats. Jethel Bos uit Oldebroek, sinds kort lid van De Gemzen, deed het met een 9e laats prima bij de meisjes C. En bij de jongens A liep Jurian Onderdijk weer naar een 3e plaats. De volgende cross is in Harderwijk op 12 januari.

Schrijfacties van Amnesty

Bingo

EPE- Maandag was het de Internationale Dag van de Mensenrechten: een mooie gelegenheid voor het versturen van een schrijfkaart om te zorgen dat de mensenrechten wereldwijd worden gerespecteerd. In december heeft Amnesty schrijfacties naar Egypte en China. De schrijfkaarten kunt u gratis afhalen bij de bibliotheken en Wereldwinkels in Epe en Vaassen en bij diverse kerken in Epe en Vaassen. Nog handiger is het nemen van een schrijfabonnement: u krijgt dan de kaarten maandelijks, tegen kostprijs, incl. postzegels, toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dolly Sahanaja, tel. 0578-620388, e-mailadres: dolly.sahanaja@hotmail.nl. Inlichtingen over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u verkrijgen bij Hanneke Molenaar, tel. 0578-627926, e-mailadres: hanneke.molenaar@gmail. com. Of kijk op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Brocanterie De Tuinkamer HATTEM- Een aantal enthousiaste vriendinnen uit Hattem heeft het hele jaar brocante verzameld en zij willen dit in een sfeervolle Tuinkamer met knapperend houtvuur verkopen. “Tevens hebben wij een aanbod van eigen gemaakte woonaccessoires en prachtige schilderijen.” Onder het genot van een gratis kopje koffie, thee of glühwein zien zij u graag langskomen op donderdag 13 december van 16.00 uur tot 21.00 uur, vrijdag 14 december van 13.30 uur tot 21.00 uur en zaterdag 15 december van 12.30 uur tot 18.00 uur. Locatie: Nieuweweg 63, 8051 EB Hattem. Er is beperkte parkeergelegenheid, maar u kunt ook uw auto op parkeerterrein de Bleek kwijt.

EPE- De SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 19 december een bingoochtend, in het Kulturhus (Eper Gemeentewoning), Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 10.00 uur.

Ambacht ontmoet ambacht

EPE- De Eper kunstschilder Ben Aa houdt weer zijn jaarlijkse overzicht tentoonstelling. In de Salongalerie van de schilder staan de deuren op 15 en 16 december open. Een ieder kan zijn kleurrijke werk aanschouwen en kan kennis maken met de vele kleurrijke interpretaties. Het werk is hoofdzakelijk in olieverf geschilderd. Om het geheel op te fleuren heeft hij een bekende schoenmaker uit Apeldoorn uitgenodigd die tijdens de expositie zijn handgemaakte schoenen zal showen. Als extra krijgt iedere koper van een schilderij een paar hand gemaakte schoenen cadeau. Overigens heeft Ben Aa de prijzen van zijn doeken sterk gereduceerd deze prijs verlaging is alleen geldig tijdens de expositie dagen. De openingstijden zijn zowel zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Voor informatie Ben Aa, Parkweg 2, Epe, tel. 0578615665.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA2 1 7

…hyptheekvoorwaarden ! Wacht…

Onze

! el verhuurd e h e g l e w ij r V

vuurwerkfolder niet ontvangen ? U kunt de folder afhalen in onze winkel.

Te huur 160m² vanaf: € 672,- p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde

VUURWERKSHOP

-Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

VAN LOHUIZEN Dorpstraat 2, Heerde

Aktief – Aktiever – MOZA ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

x x x

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

www.moza.nl

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl

Autobedrijf Van Huffelen Winterbanden ijsd ! nu zeer scherp gepr Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., ..................... nieuw Ford Ka 1.3i T itanium, nieuw model . 2x ‘10 Ford Ka 1.3 T itanium, nieuw model ....... ‘09 Ford Ka 1.3 Cool en Sound .................. ‘08 Ford Ka 1.3i Style ................................. ´05 Ford Ka 1.3i 5 Edition ............................ ´05 Ford Ka 1.3 T rend ................................. ´03 Ford Fiesta 1.3, 5-drs., .......................... ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.4 5-drs. Futura ................ ´08 Ford Fiesta Futura 5-drs., ..................... ´06 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ...... ´02 Ford Fiesta 1.3i extra’s .......................... ‘99 Ford Fiesta 1.3 Classic ........................ ‘02 Ford Focus 2.0i T itanium, 5-drs. ........... ´07 Ford Focus C-Max 1.6i Futura .............. ´05 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ............... ‘09 Ford Focus 1.6i Futura, 5-drs., .............. ‘05 Ford Cougar 2.0i ................................... ´00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ...................... ‘06 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s .. ‘04 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ...................... ´95 Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘09

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Daihatsu Terrios 1.3 .............................. ´02 Mini Cooper 1.6i ..................................... 0 1 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi diesel ........ ´06 Citroen C1 1.0i Ambiance, 3-drs/. ......... ‘07 Peugeot 107 1.0i XS, 5-drs., ................. ‘ 11 Toyota Aygo 1.0i, 5-drs., ........................ ‘08 Renault Twingo 1.2i ............................... ‘08 Renault Megane Scenic, 2.0i automaat ‘00 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Eleg., extra´s .... ´ 0 1 Opel Zafira 1.6i Comfort ........................ `03 VW Fox 1.4i ........................................... 06 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i T itanium Wagon ....... ´ 1 0 Ford Focus 1.8i Combi T rend ................ ‘09 Ford Focus 1.8i Combi, T itanium,extra’s ‘08 Ford Focus 1.6i Combi, nieuw model .... ´05 Ford Focus 1.6i T rend, Wagon .............. ‘ 0 1 Ford Focus 1.6i Combi, ......................... ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .............. ´07 VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, .......... ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 18

25 jaar muziek tijdens Play In

De Praotstoel EPE/HEERDE- Op zaterdag 15 december zitten de makers van de Praotstoel bij Epe on Ice in het Loeffpark. Ze praten met de organisatie en met bezoekers. Ook is Petri van Ommen te gast in het programma. Zij is van de stichting Sidney and Friends die op 22 december een benefietcontcert organiseren in de Blue Sky. Zij willen geld inzamelen voor een huifbed. Van Monique (van Snoepie) en Henny Pol horen ze hoe de middenstanders van Epe de Kerstverkoop regelen. Hetty Kolkman heeft om 11.40 uur de uitgaanstips gereed in de EvenementenAgenda. De techniek/presentatie in de studio is van Gert Roelofs en de

presentatie op lokatie van Linda Seinstra en Cor Rorije. Tussn 9e en 10e dreijt Jordy Liefers disse keer streektaalplaeties uut de Brabant en Limburg. Weet u als luisteraar nog een lekker Kerstrecept. Mail het naar Praotstoel@live.nl en wie weet komt u op 22 december in de uitzending om te vertellen hoe je dat allemaal maakt. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00 - 12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether. Op zondag vanaf 17 uur en maandag vanaf 10 uur kunt u de herhalingen van de Praotstoel beluisteren. Kijk op www.radio794.nl of via Twitter: @ PraotstoelR794.

Goed jaar VVN Epe

EPE- ‘’We kunnen als ondernemers nu wel een ludieke actie bedenken, maar als je niet de mensen, de koren en orkesten hebt die zich er voor in willen zetten …’’ deze woorden, 25 jaar geleden gesproken door Wytske Lesger van de Ondernemersvereniging Epe, vormden het begin van de Play In. En ze stapte naar Wim van Waveren Hogervorst, destijds organist in de Grote Kerk. Deze kerk staat midden in het dorp Epe. Met muziek die klinkt uit de open kerkdeuren aan de kant van de Hoofdstraat, zou het een rustpunt kunnen bieden aan het winkelend publiek. Onder het boodschappen doen vrijblijvend de kerk in en uitlopen en onderwijl luisterend naar muziek. In de beginjaren alleen orgelmuziek, gespeeld door de

organisten van alle kerken in Epe. Langzaamaan gegroeid naar een evenement met 35 inloopconcerten van koren, solisten en orkesten uit de gemeente Epe, verdeeld over 4 dagen. Zo is het nog steeds: de Ondernemersvereniging maakt het evenement financieel mogelijk, de koren en orkesten zingen, spelen en zorgen voor een prachtige kerstsfeer. Op woensdag 19 december om 18.20 uur blazen de Veluwse Midwienterhoornblaozers de Grote Kerkdeuren weer wagenwijd open voor het begin van 4 dagen muziek. Het spits wordt afgebeten door de zangleerlingen van Cultuurplein Noord Veluwe onder leiding van zangcoach Pieter Jaap Idema. En zoals altijd wordt iedere avond afgesloten met 10 minuten samen-

Goud en brons voor GVH

zang, begeleid door de organisten Herman Dalhuisen en Ane Mulder en de trompettisten Anne Zweers en Arthur Wiegersma. Tijdens de 4 avonden en 2 middagen zijn er 35 inloopconcerten. Voor het 3de jaar op rij is er op de donderdagmiddag een ‘’mini Play In’’: licht klassieke muziek door het Ensemble Laag Riet, zang en accordeonmuziek door Willy Bourgonje en Johan van den Berg met een vertelling door Lijda van den Bremen, de Zanggroep Nostalgie en een lange samenzang begeleid door het orgel en trompet. De datums en tijden: woensdag 19 december vanaf 18.20 uur; donderdag 20 december vanaf 14.30 uur; vrijdag 21 december vanaf 18.30 uur; zaterdag 22 december vanaf 12.00 uur.

EPE- Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Epe, kunnen terugzien op een geslaagd jaar. Nadat op 3 december voor de laatste keer in 2012 is vergaderd door het team van 11 vrijwilligers zijn de activiteiten van dit jaar afgesloten. Door het aanbieden van een scala aan activiteiten voor alle leeftijdsgroepen hoopt het team ook dit jaar weer een bijdrage te hebben geleverd aan de verkeersveiligheid in de gemeente. Het jaar begon met het theoretisch Verkeersexamen op vrijwel alle basisscholen in Epe, Vaassen, Emst en Oene gevolgd door 2 dagen praktijkexamens in Epe en in Vaassen. Ook dit jaar konden de kinderen met 0 fouten weer hun diploma ophalen op het gemeentehuis. De caravankeuring kon zich ook dit jaar weer verheugen in een grote opkomst van camper- en caravanbezitters, die een grondige keuring aan het begin van het seizoen als een veilig

gevoel ervaren. Zowel in Epe als in Vaassen was VVN vertegenwoordigd op een braderie. Daar werd de kennis van het verkeer getoetst en kon men zich onderwerpen aan een reactietest. Ook werden vragen ingediend over de plaatselijke verkeersproblemen. De ouderen konden zich bij de Broemritten weer laten testen of zij zich nog veilig in het verkeer konden begeven. Voor de scootmobieltraining waren dit jaar te weinig deelnemers zodat VVN dit op individuele basis gaat doen. In september en oktober worden op de basisscholen de rijwielen van de kinderen uit groep 7/8 gecontroleerd en begin november was de grote fietsverlichtingsactie, waar weer meer mensen aan deelnamen dan vorig jaar. Inmiddels ligt het Jaarwerkplan voor 2013 alweer klaar. De afdeling VVN-Epe is er klaar voor en wenst iedereen een veilig 2013 toe met als motto: Iedereen veilig op straat.

BSO De Basishof in Kerststemming VAASSEN- De kinderen van BSO De Basishof zijn al druk bezig om hun BSO ruimte in te richten in de sfeer van Kerst.

HATTEM- Vorige week mochten er 5 meisjes voor GVH uitkomen op de 1e plaatsingswedstrijd van de 5e divisie. Anne-linde Jansen turnde een erg goede en stabiele wedstrijd in de categorie jeugd niveau 8. Met maar liefst vier hele punten verschil op de nummer twee mocht Annelinde de gouden medaille in ont-

vangst nemen. In de categorie pupil 1 niveau 10 kwamen 4 turnsters in actie. Sammy During eindigde in het totaalklassement als 20e. Joyce van Eikenhorst eindigde op een keurige 5e plaats. Yvet eindigde op een prima 12e plaats. Joëlle mocht het podium betreden voor de bronzen medaille.

Kaartavonden SV Vaassen VAASSEN – In het clubhuis van SV Vaassen komen deze week de kaarten twee keer op tafel. Woensdag 12 december wordt er gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Elke tweede en vierde woensdag in de maand komen de jokeraars bijeen. De negen beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Vrijdag 14 december kunnen de kaarters kiezen tussen jokeren en klaverjassen. Ook hier wordt een ranglijst bijgehouden. Wilt u echter één keer meedoen, dan bent u ook van harte welkom. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur. Het eerste kopje koffie wordt

aangeboden door voetbalvereniging SV Vaassen. De inmiddels traditionele kaartmarathon bij SV Vaassen staat voor zaterdag 12 januari op het programma. Van 10.00 tot 18.00 uur staan die dag het jokeren en klaverjassen centraal. Degenen die willen deelnemen kunnen zich opgeven in het clubhuis van SV Vaassen op sportpark De Kouwenaar, tel. 0578572285, of bij J. Stegeman, tel. 0578575482. Het inschrijfgeld bedraagt 9 euro, het eerste kopje koffie is ook deze dag gratis. Vol is vol, dus een ieder die wil meedoen dient zich tijdig in te schrijven.

Kerstbingo OENE- De ANBO afdeling Oene, houdt op dinsdag 18 december een

kerstbingo in de zaal van Post in Oene Dorpsstraat 10. Aanvang: 14.00 uur.

Aan de grote tafel zijn er met elkaar de mooiste kerstballen van papier, glitter en zilverdraad gemaakt. Natuurlijk onder het genot van een kerstmuziekje en kerstkransje. En nu alle kerstballen klaar zijn, kan de kerstboom gezet worden zodat iedereen de zelfgemaakte kerstballen kan bewonderen. KOM Kinderopvang biedt op verschillende locaties in Epe en Vaassen Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Voor meer informatie kijkt u op www. KOMkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer tel. 0578-569960.

Chanoeka, kerst en oliebollen VAASSEN- Op donderdagavond 13 december is er weer een interessante Bijbelstudieavond van Gravenderwijs in Vaassen. Wat is Chanoeka nu precies voor feest, heeft kerst daar iets mee te maken en waarom eten we oliebollen met oud-en-nieuw? Kunnen we iets leren van het Chanoeka feest en dit toepassen in ons dagelijks leven? De avond wordt gehouden in ‘de Rank’, Torenstraat 15 in Vaassen. Het begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de zaal open om alvast iets te drinken en elkaar te ontmoeten. De toegang is gratis. Voor meer info: Loes van ’t Wout, tel. 0578-795020.

VAASSEN- Rozeboom IJssalon heeft de handbalsters van C2 van CVO Rozeboom shirts geschonken. “Het feit dat Rozeboom

vol vertrouwen sponsor blijft en het enthousiasme deelt met dit team verdient een schriftelijk applaus.”


-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 1 9

…niet te lang met het kopen…

G N I

K

A LI

T EITSS C

EN

I T R

N

KO

G

M I RU

OP W

7 0% 0 1

EN

NU

KOMT U MAAR DAMES- EN , HE R E RE D IN

N

OP A LLE K

SCHAAPSKOOI

O H

START

12-12-’12

Vraagprijs: € 269.000,= k.k. Brekenseweg 4, Heerde - Op een werkelijk waanzinnig fraaie locatie aan een doodlopend weggetje, midden tussen de weilanden, staat deze woning op een perceel van 2.664m². De woning is gebouwd in 1964 en biedt de mogelijkheid om gerenoveerd te worden of wellicht nieuwbouw: max 150m², goot 6m, nok 10m. - Aan bijgebouwen mag maximaal 100m² gerealiseerd worden. - Voor liefhebbers van “buiten” en vrij wonen is dit een uitgelezen kans!

MOZA, voor succesvol verkopen! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Bedankt voor het goede in

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

2012, geniet van de feestdagen en voor 2013 wensen wij u alle voorspoed en gezondheid toe. Team Brink fashion in shoes

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

Markeresplein 10b in IJsselmuiden 038-3315823 www.schoenhuisbrink.nl

Nu bij Matthijs Klimaattechniek:

CW4

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

DAK ISOLEREN ? sp aar osten en bovendien Een goed geïsoleerd huis be besp spaar aartt u veel stookk ookko is het be better voor het milieu.

Voork om onnodig v erlie sv an w arm oorkom verlie erlies van warm armtte ! Ook benieuw osten ? benieuwd wat ko d naar w at dat u gaat k gar an Uw Bouw ouwgar garan antt aannemer dient u graag van advies. Bel ons, geheel vrijblijvend, voor een gesprek.

10 jaar garantie op alle onderdelen € 100 retour via Remeha

BOUWBEDRIJF

Inclusief installatie

IJZERMAN HEERDE B.V.

Ook geschikt voor propaangas Kerkdijk 9, 8181 RR Heerde Tel. 0578 - 69 1718

Ultrazuinig en duurzaam

BOUW GARANT

info@bouwbedrijf-ijzerman.nl www.bouwbedrijf-ijzerman.nl

Ruimtebesparend

1.550,Matthijs Klimaattechniek Gieterij 35 8171 ZC Vaassen T 06 5466 1422 E matthijsklimaattechniek@gmail.com I www.matthijsklimaattechniek.nl

15%

korting Vraag vrijblijvend offerte aan!

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Actie is geldig t/m 30 maart 2013

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Deze actie is geldig tot 31 december 2012


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 20

Restaurant De Hekserie pakt verder uit Restaurant De Hekserie blijft ook tijdens deze economische tijden aan de weg timmeren. Dick Berghorst vertelt vol trots van de vernieuwingen in en rondom zijn bedrijf. De gehele buitenkant van het pand is weer op en top geschilderd waardoor het hele pand een warme uitstraling heeft gekregen. Om het helemaal af te maken zijn er markiezen geplaatst om het totaal plaatje compleet te maken. Ook aan de binnenzijde zijn er vernieuwingen. Zo hebben wij nieuwe restauranttafels gekocht, die ten opzichte van

de vorige groter en breder zijn waardoor men comfortabeler en huiselijker kan dineren. Tevens is de menukaart weer aangepast aan het seizoen, hierdoor staan er niet alleen onze welbekende gerechten maar ook wildgerechten op onze menukaart. ”Sinds vorig jaar september ben ik weer zelf in de keuken gaan staan en zijn wij begonnen het bedrijf op een nieuw niveau te brengen. Waar we erg op gelet hebben is dat zowel de prijs- en de kwaliteitsverhouding scherp in balans is.

Hierdoor willen wij ons als bedrijf onderscheiden zodat de gasten zich helemaal

thuis voelen en met een geweldige beleving weer naar huis gaan. Mijn passie ligt bij het werken van verse producten, maar mijn geweldige vrouw en de rest van het personeel maakt dit restaurant geheel compleet” aldus de trotse Dick. Ook aan de kinderen is gedacht door middel van een kinderhoekje met speelgoed en sinds kort ook een televisie met dvd speler zodat ook de kleinsten kunnen genieten. “Men kan bij ons terecht voor zowel een klein hapje tot aan een uitgebreid diner. Vooral uniek is het familietafereel.

3-GANGEN À LA CARTE

Groteweg 24, Wapenveld - Telefoon 038 - 447 90 44

voor

Het tafereel serveren wij in twee varianten; vis en vlees. Gezellig onder het genot van een wijntje, biertje of misschien wel een glaasje bubbels. Gezellig met elkaar genieten van een gehele proeverij van de kaart” vertelt Dick. Restaurant De Hekserie is gevestigd aan de Groteweg 24 in Wapenveld.

Kijk voor meer informatie op www.dehekserie.nl of bel 038-4479044.

€ 24,50

www.dehekserie.nl

Geopend wo. t/m zo. vanaf 17.00 uur. Andere dagen en/of tijden in overleg mogelijk.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 2 1

…van een woning en geniet in het…

2 halen 1 betalen

Vraagprijs: € 168.500,= k.k. Groteweg 51, Wapenveld

EINDEJAARS

OPRUIMING

- Geschakeld herenhuis met diverse schuren op een royaal perceel van maar liefst 516m² - Woonkamer 24m² met schouw v.v. gashaard - Ruime woonkeuken 15m² met een eenvoudig keukenblok, vaste kast en toegang tot kelder - Slaapkamer en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en zolder - Enorm diepe achtertuin met diverse schuren en carport - Een leuke woning met veel leefruimte voor handige doe-het-zelvers!

MOZA, ook voor financieel advies ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

U betaalt het

Makelaardij

duurste artikel !

ijke zaak ! een duidel

Tot ziens bij

Aanname depot Cristel-Cleaning

1ste ronde 2de ronde 3de ronde

Veluwse Metaal Recycling Apeldoornseweg 1D 8051AA Hattem tel: 038-4443751 www.wokvanhattem.nl info@wokvanhattem.nl

voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs! Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: info@veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: ma. t/m vrij. zat.

08:00 uur - 17:00 uur 08.00 uur - 12:00 uur

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

www.moza.nl

Om de kerstdagen feestelijk te kunnen vieren hebben wij voor u een speciaal kerstarrangement samengesteld. Dit omvat het All-Inn wokken aangevuld met extra heerlijke gerechten. Alleen onderstaande tijden zijn mogelijk

Maandagmorgen gesloten Vrijdagavond koopavond

(440,+,=90,:

Hypotheken

KERST 2012!

Flair Mode Flair Bonenburgerlaan 24-26 8181 HE Heerde Tel. 0578-694596

&

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

13.30 - 15.30 uur 16.00 - 18.30 uur 19.00 - 22.00 uur

1e en 2e Kerstdag

1e ronde

2e en 3e ronde

Volwassenen

€ 28,50

€ 36,00

Kinderen t/m 11 jaar per leeftijdsjaar

€ 1,75

€ 2,00

Reserveer tijdig! VOL=VOL Meer informatie op www.wokvanhattem.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 22

Kleurrijke Kerst bij Bloemsierkunst De Groot

Opbrengst collecte HEERDE- Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is met 7 collectanten het mooie bedrag van 396 euro in Heerde opgehaald. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met

patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis. Wilt u bij de collecte van volgend jaar helpen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 0105919839 of via www.nationaalmsfonds.nl.

Lotgenotencontact EPE- Stichting De Kruimelschaar houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: Het Lotgenotencontact.

HEERDE- Op vrijdag 14 december van 8.30-21.00 uur is er een speciale klantendag bij Bloemsierkunst De Groot aan de Bonenburgerlaan 60 in Heerde. “De bindsters maken de hele dag diverse creatieve kerstarrangementen en kerstboeketten. Ook zijn er vele mooie aanbiedingen en staat er een hapje en drankje voor u klaar”, laat het team

van Bloemsierkunst De Groot weten. De kleuren van dit jaar zijn o.a. traditioneel rood, landelijk wit, zilver, maar ook roze en turquoise. De winkel staat vol met mooie kerstarrangementen en leuke cadeauartikelen. In de plantenkas vindt u o.a. orchideeën, Kerststerren, azalea’s, Kerstrozen, cyclamen, hyacinten e.d. Tevens zijn er nog enkele

plaatsen vrij op de Kerstworkshop, die tevens op vrijdag 14 december plaatsvindt. Voor meer info kunt contact opnemen met Bloemsierkunst De Groot. Door he uitknippen van de Kerstadvertentie elders in de krant krijgt u 20% korting op 1 kerstartikel naar keuze. U bent van harte welkom op de klantendag.

Eerder vonden deze bijeenkomsten in Villa Vijvervreugd plaats, voortaan zullen deze in de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 in Epe plaatsvinden. In informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van De Kruimelschaar aanwezig. Stichting De Kruimelschaar werkt niet vanuit een of andere levensbeschouwelijke of politieke overtui-

ging of achtergrond. De hulp die geboden wordt is voor iedereen, niemand uitgezonderd: voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking. De eerstvolgende keer is in verband met de feestdagen op maandag 17 december, van 16.00-17.30 uur. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Deelname is gratis. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Uitje voor G-Team Vios en sponsors

Voorstelling Toneelgroep Graficus HEERDE- Op zaterdag 15 december vindt in Dorpshuis Heerde de voorstelling ‘Yvonne, Prinses van Bourgondië’ plaats van Toneelgroep Graficus. Er was eens ... een koninklijk paleis waarin men alle chaos achter zich gelaten had en men leefde volgens vaste regels, patronen en rituelen. Een hypocriet hof vol schaamteloze profi¬teurs. En alles ging goed, alles ging fantastisch. Iedereen was grandioos, iedereen was fenomenaal. Iedereen was eerzuchtig, egoïstisch, tactloos en verschrikkelijk hebberig. En er was

Ruitersport VAASSEN- Vorige week heeft Christel Jansen v/d Sligte van de LR de Cannenburgh met haar paard Angel of Balaine meegedaan aan een dressuurwedstrijd te Zevenaar. Christel reed in de klasse M1 naar twee keer een 2e prijs met 185 punten en 187 punten.

vertier en plezier. Er was jaloezie, kortzichtigheid en machtsdrang. Kortom: iedereen hield van alles en iedereen, zichzelf voorop. Tot er op een mooie dag een meisje verschijnt. Ze is anders, maar vooral stil. Wat heeft zij en wie is zij? En mag Yvonne zijn zoals ze is? Haar natuurlijkheid en het ‘vreemde’ maakt de paleisbewoners gek. Het hof wordt geconfronteerd met zichzelf. Dit moet stoppen en wel gauw. De orde moet worden hersteld. Maar hoe? Yvonne, een sprookje? De voorstelling van Toneelgroep Graficus

werd vorig jaar zeer goed ontvangen. Dit jaar komen zij met een komedie van de Poolse schrijver Witold Gombrowicz. Zijn werk wordt vergeleken met dat van schrijvers als Kafka, Beckett en Ionesco. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.cultureelcentrumheerde.nl. De kaarten zijn ook te koop bij Primera in Heerde en het VVV-kantoor Epe, en uiteraard aan de zaal op de dag van de voorstelling. De voorstelling begint om 20.00 uur in het Dorpshuis van Heerde.

Vrouwen van Nu WELSUM- De laatste afdelingsavond van het jaar voor de Vrouwen van Nu afdeling Welsum is op donderdag 13 december. De leden gaan dan deze avond "A Christmas

Carol" kijken. Dit is een tijdloze klassieker geschreven door Charles Dickens. De avond wordt gehouden in dorpshuis " de Bongerd " te Welsum. Aanvang: 19.30 uur.

VAASSEN- Eerst een flinke training in de frisse buitenlucht en daarna de buikjes gevuld bij de Mc Donalds; zo zag de dag eruit voor de spelers van het G-team van Vios. Autoschadebedrijf De Wilde en Van Erkelens Adviesgroep, de sponsors van dit gemotiveerde

team, vonden het hoog tijd worden voor een gezellig uitje en hebben daarom de spelers en trainers meegenomen naar de Mc Donalds in Apeldoorn. Als dank kregen de sponsors een bos bloemen en een ingelijst wedstrijdshirt overhandigd.

Jubilaris Ontwaakt

Energieprestatienorm HEERDE- De energieprestatienorm is per 1 januari 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6 en deze zal per 1 januari 2015 zelfs worden aangescherpt tot 0,4. Denkt u nu niet meteen: dat is nog een lange weg en er kan nog zoveel gebeuren. Want dat is niet zo. Per 1 juli 2012 is namelijk de Energie Prestatie Gebouwen (NEN) 7120 van kracht. Hierdoor weegt de kwaliteit van de bouwkundige schil veel zwaarder mee dan die van installaties. De luchtdichtheid bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van de schil (muren, deuren, ramen, dak). Verder moet op 1 juli 2013 voor elke nieuw op te leveren woning een energielabel afgegeven worden. De energieprestatie- norm wordt op dit moment nog vaak gehaald door het toepassen van duurdere installaties en het bijeen sprokkelen van punten. Deze dure installaties, zoals lage temperatuurverwarming, werken alleen als er een goede luchtdichtheid wordt bereikt. Kleine wijzigingen in het ontwerp of in de uitvoering zorgen ervoor dat in werkelijkheid de eis van 0,6 lang niet wordt gehaald.

Luchtdichtheidstest Veel bouwers van woningen (maar ook ontwerpers) zijn zich onvoldoende bewust van de uitvoerbaarheid van bepaalde maatregelen. Ook zijn bouwers zich vaak onvoldoende bewust van de noodzaak van lucht-

dicht bouwen, waardoor er onnauwkeurig wordt gewerkt en er lekken ontstaan. Een afwijking of een fout is tegenwoordig snel aangetoond door middel van een warmtefoto of een luchtdichtheidstest. De schade is dan echter al aangericht en kost het de bouwer uiteindelijk veel geld en aanzien om deze te herstellen. Medewerkers van Bouwbedrijf IJzerman in Heerde hebben zich eind november 2012 uitvoerig laten voorlichten over het luchtdicht bouwen, en waren er tijdens de training getuige van dat een door hen nieuw gebouwde woning werd onderworpen aan een luchtdichtheidstest om te kijken of aan de voorgeschreven luchtdichtheid werd voldaan. Deze test werd een week later ook nog eens bij een

andere door ons bedrijf gebouwde woning uitgevoerd. De testen gaven hierbij een EPC-waarde welke ruim onder de wettelijk norm van 0,6 lagen. Tijdens de training werd samen gekeken naar wat goed is gegaan en wat eigenlijk best nog beter kan op het gebied van de uitvoerbaarheid, materiaalgebruik, etc. Met de gescoorde EPC-waarden bleef Bouwbedrijf IJzerman ruimschoots onder de thans geldende norm van 0,6. Reden voor de directie en de medewerkers om hier trots op te zijn en door te gaan op de ingeslagen weg voor wat betreft het luchtdicht bouwen. Geïnteresseerd in hun diensten, neem dan vrijblijvend contact met Bouwbedrijf IJzerman op voor een advies en/of offerte.

HATTEM- Tijdens het afgelopen najaarsconcert van de muziekvereniging Ontwaakt werd erelid Gerrit-Jan Veluwenkamp gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van de vereniging. Na in zijn jonge jaren te zijn begonnen op trompet verhuisde Veluwenkamp via o.a. de bariton naar uiteindelijk de es-bas. Tussendoor maakte hij een kort uitstapje naar het slagwerk maar

belandde toch weer op de bas, die hij nog steeds bespeeld. In die zestig jaar vervulde hij naast het muzikant zijn bij o.a. blaaskapel De Hanewakkers, tal van andere functies, o.a. in het bestuur en in commissies. Uit handen van bestuurslid Helma Adams kreeg hij de oorkonde en het bijbehorende insigne van de KNFM uitgereikt. Voor zijn vrouw was er een mooie bos bloemen.

Eye-T Webdesign OG WAPENVELD - Het was een drukke avond in Wapenveld op 3 december bij Eye-T Webdesign OG. Het eerste provinciale team ontving dammers uit Kampen in de strijd om de PODB Hoofdklasse West. Uitslag: Eye-t WebdesignSSS Kampen 7-5; Rienk van Marle (1284)- Teun van Gelder (1071) 1-1; Jan Lammers (1140)- Michel Stempher (1300) 1-1; Gerard Blok 1014)- Antoine Koster (1117) 0-2; Albert Lusink (1089)- Arie Heikoop (985) 2-0; Maikel van den

Esker (1044)- Johan Wezenberg (989) 2-0; Erik Bakker (1005)Harm Kist (907) 1-1. De overige dammers uit Wapenveld namen het tegen elkaar op in de Paddenbokaal en de Onderlinge Competitie. Uitslag: P.Borreman- V.Houtjes 0-2; G.W.Olthuis- M. Zandbergen 2-0; G. v. Renselaar- E. Houtjes 1-1 (02); H. v. Renselaar- G.J. Frelink 0-2. Stand van de onderlinge competitie na 13 ronden: 1. A. Lusink; 2. G.J. Smit; 3. E.J. Bakker; 4. M. v.d. Esker; 5. R. v. Marle.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 23

…nieuwe jaar van lagere lasten !

online Bestel online

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ? VË~j”j™~aË?wÜ?

container! uw container! www.herms.nl op www.herms.nl Epe Epe T.0578 0578 -- 612291 612291 T. F.0578 0578 -- 621739 621739 F. E.info@herms.nl E.info@herms.nl

Doetinchem Doetinchem 0314- -326490 326490 T.T.0314 0314- -330001 330001 F.F.0314 E.info@herms.nl E.info@herms.nl

Installatiebedrijf Gasservice

Amersfoort Amersfoort 033 - 7200950 T. T. 033 - 7200950 033 - 7200960 F.F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl E.info@herms.nl

www.herms.nl www.herms.nl

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Vraagprijs: € 249.500,= k.k. De Kade 10, Wapenveld - Op een prachtige locatie aan het Apeldoorns Kanaal staat deze charmante woning met diepe achtertuin en vrijstaande schuur - Woonkamer 17m² met schouw v.v. gashaard - Woonkeuken 11m² v.v. eenvoudig keukenblok - Bijkeuken 7m², slaapkamer 10m², kelder 4m² - 1e Verd.: overloop, drie ruime slaapkamers en badkamer (wit-geel) met douche en wasmachineaansluiting - Leuke woning voor de échte doe-het-zelver op een ruim perceel: 443m²!

MOZA, een duidelijke zaak! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J G.J.. Dul Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

HEETKAMP SCHOENEN nveld Wij danken u

Wape

hartelijk voor het vertrouwen en de goede samenwerking. Wij wensen u het beste voor 2013. Attentie: In verband met de kerstmarkt in Wapenveld op woensdag 12 december zijn wij geopend tot 21.00 uur. Op maandag 24 december 2012 en maandag 31 december 2012 zijn wij gesloten.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 24

wij bestaan

10 jaar!

en dat vieren wij met echte top(per) prijzen! GREEPLOZE KEUKEN

Verkrijgbaar in o.a. wit

* MAX. 1 PER PERSOON - PRIJS IS AFHAALPRIJS

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE T/M 22 DECEMBER 2012 VOOR

of knalrood...

INCLUSIEF: Combimagnetron | Koelk ast | RVS-Schouw Afwasautomaat | Kook plaat

NEFF VAATWASSER • HALF GEÏNTEGREERD • 5 PROGRAMMA’S • STARTUITSTEL • ENERGIEKLASSE A+

VANAF

OP=OP* ook het juiste adres voor • KEUKENMONTAGE • LOODGIETERSWERK • CV-WERK • ELECTRA • TEGELWERK

profiteer nu!

keukens • apparatuur

Kayersdijk 43 • Apeldoorn tel 055-5346161

openingstijden: ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

100-303

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 25

KOOP NOG IN 2012 GEWIJZIGD

NIEUW

GEWIJZIGD

Epe Oude Wisselseweg 63

Wapenveld Nachtegaalweg 24

Wapenveld W. H. v.d. Pollstraat 16

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 174.000 KK

€ 175.000 KK

€ 215.000 KK

-

Seniorenwoning met berging Gelegen nabij het dorpscentrum Slaapkamer en douche op BG Riante bijkeuken met schuifdeuren 1e Verdieping: ruime slaapkamer

- Vrijstaand woonhuis met stenen schuur - Tevens vrijstaand houten tuinhuisje - Perceeloppervlakte ca. 335 m² - Vrij uitzicht aan de achterzijde - T uin gesitueerd op het zuiden; veel privacy

-

Ruim 3- kamer appartement met berging Gelegen op de 1e verdieping aan het plein Open keuken v. v. diverse inbouwapparatuur V. v. elektrische screens en lift Zonnig terras vanuit de woonkamer bereikbaar

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Heerde Ten Veldhuize 42

Wapenveld Wildekampseweg 19

Heerde Op het Veld 2

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 205.000 VON

€ 225.000 KK

€ 227.500 VON

- Fraaie hoekwoning - Houten garage afm. 600x300 m - Totaal perceeloppervlak ca. 367 m² - Slaapkamer en badkamer op begane grond - Op loopafstand van het dorpscentrum

- Hoekwoning met berging, oplevering 2012 - Woonopp ca 118 m²/perceelopp ca 175 m² - Met sanitair: nog inbreng mogelijk - Geen overdrachtsbelasting, voordeel ca € 4550,- Collegiaal met Veltkamp & Stam uit Hattem

- T ussenwoning met berging, oplevering 2012 - Woonopp ca 126 m²/perceelopp ca 130 m² - Met sanitair: nog inbreng mogelijk - Geen overdrachtsbelasting, voordeel ca € 4100,- Collegiaal met Veltkamp & Stam uit Hattem

Pak nu uw kans ! Koopovereenkomsten

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

getekend vóór

Heerde Molenkampweg 15

Heerde Klein Doesburg 3

Heerde Schoolstraat 11 31 december

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 239.000 KK

€ 239.000 KK

VRAAGPRIJS vallen

- Zeer ruime 2/1 kap woning met garage - Laatste jaren veel onderhoud gepleegd - Maar liefst 140 m² woonoppervlakte - Ideale woning na een goede verf/saus beurt - Ruime woonkamer; totaal 4 slaapkamers

- Helft van dubbel woonhuis met royale garage - Casco zeer goed - Binnen: te renoveren naar eigen smaak - Geheel onderhoudsvrij door kunststof kozijnen - Nieuwe goten en CV ketel; toilet van 2011

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

€ 189.500 KK

2012

onder de

hypotheekvoorwaarden

− Modern 2 -kamer appartement − Met berging en parkeerplaats − Badkamer met o.a. ligbad en douche − Woonkamer met Frans balkon − Appartement voorzien van laminaatvloer

van 2012

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 26

Singer Kreatief op nieuwe plek

Kerstconcert Hosanna VAASSEN- Op vrijdag 14 december geeft de Chr. Gem. Zangver. Hosannauit Vaassen een Kerstconcert in de R.K. Martinuskerk, Deventerstraat in Vaassen. Medewerking wordt verleend door het evangelisatiekoor Luctor et Emergouit Oldebroek en het Wijhes Mannenkooruit Wijhe. Alle drie de koren staan onder leiding van dezelfde dirigente, Bea Schreurs. Alle koren zingen hun eigen repertoire, maar de gemengde koren brengen ook gezamenlijk een aantal mooie liederen ten gehore. De muzikale be-

geleiding bestaat uit pianist Gerrit Koele en organist Mario Telnekes. Verder is er een muzikale bijdrage van Ton Boekhoorn, doedelzak en Julie Boekhoorn op de harp. De solopartij bij de diverse koren wordt verzorg door de tenor Beert van Oene. Dirigente Bea Schreurs heeft de algehele leiding. De avond begint om 20.00 uur, de kerk is geopend vanaf 19.15 uur en de kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop en aan de kerk zijn ze 7,50 euro. Kaarten zijn nog te koop bij Kerkelijk Centrum De Rank, Torenstraat te Vaassen en via de leden.

Goede resultaten Team Van Bennekom

EPE- Singer Kreatief is in Epe al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres voor al uw fournituren, textiel, stoffen, enz. Vorige week heeft eigenaresse Attie Zweekhorst de winkel feestelijk geopend op het nieuwe adres: Hoofdstraat 127 in Epe (voorheen Grando Keukens). “We hebben de ontwikkelingen rondom de Marktwand niet afgewacht maar besloten de knoop door te hakken en te verhuizen naar een andere locatie”, laat Attie weten. “Het was een moeilijke beslissing, maar nu we hier

zitten, ben ik er erg blij mee. We blijven nu hier, het is gewoon een mooie plek”. Na de laatste dag aan de Marktwand vorige week zaterdag is er keihard gewerkt om de verhuizing te bewerkstelligen. “Het was een heel druk weekend en erg pittig om alles over te verhuizen. Dankzij de vele hulp hebben we het voor elkaar gekregen. Maandagavond was de officiële opening met het doorknippen van een lintje en vanaf dinsdag was de winkel voor het eerst geopend voor de klanten.” En die klanten

hadden geen moeite om de nieuwe locatie te vinden. “De winkel is iets ruimer, we beschikken over iets meer winkeloppervlakte. En het belangrijkste, er is voldoende parkeergelegenheid. Alles wat we wilden, zit in dit pand en eromheen”, vertelt Attie. Beneden de winkel is de ruimte waar de workshops worden gehouden. Aan de muren zijn diverse quilts van klanten te bezichtigen. “We hebben de quilts te leen en worden tentoongesteld. Het staat geweldig”, aldus Attie.

Kerstwensenactie Lionsclub EPE/VAASSEN- Maak een mens blij! Dat is ook dit jaar weer het motto van de kerstwensactie van de Lionsclub Epe Heerde. Wensen kunnen tot 25 december worden ingezonden via het e-mail adres epe@lions.nl. Vanaf nu is er weer de mogelijkheid om mensen in uw omgeving (Epe-Heerde-Vaassen) voor te dragen voor een schouderklopje. Het gaat hierbij met name om mensen die zich bijvoorbeeld buitengewoon hebben ingezet voor een goede zaak, personen die een moeilijk jaar achter de rug hebben of een

individu die gewoon eens even positieve aandacht nodig heeft. Gewoon omdat u hen dat gunt. Voor deze kerstwensactie geldt dat u alleen voor een ander een wens in kunt sturen. U dient bij uw suggestie kort aan te geven: a) wie u een een schouderklopje wenst te geven; b) waarom u deze persoon (of personen) een schouderklopje wenst te geven; c) wat in uw optie een leuke invulling is voor het schouderklopje. Vergeet u niet uw naam en telefoonnummer in uw mail te vermelden zodat de Lionsclub u eventueel kan

benaderen. Tussen kerst en oud en nieuw worden de inzendingen beoordeeld en zal bekeken worden welke kerstwensen gehonoreerd zullen worden. In de afgelopen jaren werd o.a.: bij ernstig zieken een bloemetje of een boek bezorgd, is een echtpaar verwend met een avondje theater en werd ook de hartenwens voor een rondrit in een antieke auto geregeld. Ook was er waardering in de vorm van een presentje voor hen die, zonder daarbij op de voorgrond te treden, hun hulpbehoevende medemens ondersteunden.

Dedemsvaart; Rik Oosterlaar - DOS/Hartholt Olie; Jurjen ten Hove - DEZ/NGKZ; Hidde Noppers- WvM Westerhaar; Robin Rosendal - DEZ/NGKZ. Pupillen 1: Niels van Ginkel - DEZ/NGKZ; Bryan Winter - DDD Dedemsvaart; David v. Keulen - DEZ/ NGKZ; Tijmen Rosendal - DEZ/ NGKZ; Alex Kijk in de Vechte - DOS/Hartholt Olie; Jorn de Ruijter - DOS Hartholt Olie; Matthijs Middag - WvM Westerhaar. Pupillen 2: Gijs de Smit - DOS/ Hartholt Olie; Robbert Land -

DOS/Hartholt Olie; Bas Meima - DEZ/NGKZ; Nick Hartman DEZ/NGKZ; Wouter v.d. Velde - OG Wapenveld; Gerjon Stoel OG Wapenveld; Elmira v. Erven DEZ/NGKZ. Welpen: Nout Lamberts - WvM Westerhaar; Mike Fronczak - DEZ/NGKZ; Damian Albrecht - DEZ/NGKZ; Christiaan Bosman - DEZ/NGKZ; Rosalique v. Erven - DEZ/NGKZ; Lisette v.d. Ziel - O.G. Wapenveld; Maaike Wielink - DEZ/NGKZ; Wout Oosterlaar - DOS/Hartholt Olie.

HEERDE- Het Team Van Bennekom Heerde is wederom zeer succesvol geweest in de nationale finale van de Volkswagen Worldcup. De Volkswagen WorldCup draait om merkbeleving, kennis en vaardigheden. Dit is niet de eerste keer dat het team Van Bennekom in de finale stond. De monteur, Mark van Bussel, en Service Adviseur, Guus Timmer, zijn eind november naar de finale in Lelystad

geweest. De dag stond in het teken van veiligheid en Service Kern Proces. Aan het eind van de dag zijn de winnaars per categorie bekend gemaakt. Mark behaalde de 2e plaats in zijn categorie en Guus werd 4e op zijn vakgebied. “Wij zijn trots op onze collega’s en feliciteren hen van harte met het behalen van dit prachtige resultaat!”, laat het Team Van Bennekom Heerde weten.

Cursus Glas in lood

Damuitslagen WAPENVELD- Onlangs werd er gestreden om de PODB-CUP in Wapenveld. Dit is een toernooi waar alle jeugd van Overijssel aan mee mag doen. Maar liefst 28 jeugdspelers kwamen hiervoor naar Wapenveld. Hieruit is een indeling gemaakt op basis van leeftijd en sterkte, namelijk 1 poule voor de aspiranten, 2 voor de pupillen en 1 voor de welpen. Alle nummers 1 tot 4 kregen een beker. Totaal overzicht uitslagen: Aspiranten: Damon Winter - DDD Dedemsvaart; Colin Winter - DDD

Kerstverloting v.v. Heerde HEERDE- Tradities zijn er om in ere te houden, zo ook de jaarlijkse kerstverloting van v.v. Heerde. Al weken lang zijn de leden van v.v. Heerde op pad om de loten aan de man te brengen. Op donderdag 13 december is het zover en zal de notaris de trekking van de verloting

verrichten. Er worden gedurende de avond diverse activiteiten georganiseerd. Het beroemde Rad van Avontuur zal gedraaid worden waar vele mooie en vooral lekkere prijzen mee te winnen is. Er is een sjoelcompetitie jeugd, dames en heren vaar men kan strijden om

de titel De beste schuiver van v.v. Heerde. Het clubhuis is open vanaf 19.00 uur. Wilt u nog loten kopen? Dat kan, neemt u dan contact op met de heer Bennie Kroeze, tel. 0578-694889 of de heer Gait Jan kommer, tel. 0578-693697.

OENE- Galerie ’t Koetshuys start in de 2e week van januari met de cursus glas in lood/ glasfusen voor beginners en gevorderden. De groepsexpositie van 28 Oener kunstenaars in het Kulturhus Oene werd goed bezocht. Vanuit het publiek kwamen positieve reacties en vragen aan de ter plaatse aanwezige glaskunstenaar Gert Koetsier omtrent mogelijkheden voor het volgen van een cursus. Het publiek kan nu kennismaken met glas in loodtechnieken of glas fusing technieken (het in en op elkaar versmelten van glas in een oven). In onze cursussen leert de cursist de beginselen onder de knie te krijgen. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Bij

het glasfusen kunnen verrassende en onvoorspelbare resultaten zich voordoen. Aan bod komen bij het maken van een glas in lood raam, het ontwerp, de verschillende soorten glas, het snijden van het glas, het in het lood zetten van het glas, het solderen, kitten en afwerken van het raam. Verder kan er nog aandacht besteedt worden aan het brandschilderen van het glas. Bij het glas fusen komt het snijden van het glas aan bod, het full fuse of tack fuse versmelten van het glas, het slumpen (buigen) van het glas, het werken met glasverf en het gebruik van mallen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ateliertkoetshuys@filternet.nl of tel.0578-642800.


SCHAAPSKOOI

P

Gratis parkeren! facebook.nl/jumbosupermarkten

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 27

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 28

Kerstrommelmarkt De Rode Beer

WAPENVELD- Vrijdag en zaterdag hield stichting de rode beer een grote kerstrommelmarkt in Wapenveld. De grote schuren en het buitenterrein van de opslagruimte aan de Lagestraat waren sfeervol

aangekleed. Vrijdagmiddag ging de rommelmarkt van start en volgens enkele vrijwilligers zag het zwart van de mensen. Zij troffen een keur aan spulletjes: brocante, meubels, kerstdecoraties, boeken

en natuurlijk één en ander voor de inwendige mens. De opbrengst is bestemd voor het realiseren van een vakantiehuis voor mensen met een beperking, de doelstelling van stichting de rode beer.

Vuurwerkverkoop Fietscity Vaassen VAASSEN- Fietscity Vaassen levert net als haar voorganger Kempes Fietsen professioneel vuurwerk. De vuurwerkbunkers zijn gereed en alle controles ten aanzien van veiligheid zijn uitgevoerd. Tamara van Oostenrijk van Fietscity Vaassen geeft aan op dezelfde voet verder te gaan en de vorige eigenaar Jan Kempes helpt daarbij. “Op deze locatie wordt al meer dan 50 jaar vuurwerk verkocht en dat willen we voortzetten. Natuurlijk geven we onze eigen invulling eraan, maar we blijven zeer scherp met de prijzen. Op dit moment is de winkel al ingericht met dummy’s

en kan iedereen het complete assortiment bekijken. Het grootste gedeelte bestaat uit de Prolineserie en daarnaast zijn aanvullende artikelen geselecteerd zodat er voor ieder wat wils is.” In bij-

Kerstbingo HATTEM- Op zaterdag 15 december wordt er in de kantine van de v.v. Hattem een Kerstbingo georganiseerd door de Vriendenkring der v.v. Hattem. Er zijn verschillende hoofdrondes, jackpotronde en dobbelsteenronde. De bingo is voor leden van de Vriendenkring

Hoe voorkom ik een woninginbraak? EPE- De gevolgen van een woninginbraak zijn groot: er is een ravage aangebracht, uw veilige gevoel in huis is verdwenen en DNA is moeilijk te achterhalen. Wist u dat 50% van de woninginbraken gepleegd wordt in de periode van oktober tot en met februari? Ook is het niet meer de trend dat dit ’s nachts gebeurd. Een ervaren inbreker heeft maximaal een paar minuten nodig om binnen te komen en ook maar een paar minuten om de woning te doorzoeken. Het forceren van ramen en/of deuren kunt u grotendeels voorkomen door het op de juiste wijze aanbrengen van hang- en sluitwerk met het SKG® keurmerk. De babbeltruc kunt u voorkomen door het gebruik van een kierstandhouder op de voordeur. Denk er dan ook aan, als er door een onbekende wordt aangebeld, dat de achterdeur op slot is. Vaak gebeurt het dat u aan de voordeur aan de praat wordt gehouden, terwijl er iemand achterom de woning binnengaat.

gaande vuurwerkfolder staat het hele assortiment. Men kan ook online vuurwerk bestellen via de site www.fietscity.bestelvuurwerk.nl. In de winkel wordt vuurwerk verkocht op 28, 29 en 31 december.

Laat ook geen vreemde de woning binnen om bijvoorbeeld te bellen i.v.m. autopech of iets soortgelijks. Dit zijn allemaal trucs die worden toegepast. Een bekend doelwit van inbrekers zijn woningen van middenstanders en marktkooplieden. De verwachting is dat hier een hoop contant geld aanwezig is. Het komt voor dat inbrekers via de website van de Kamer van Koophandel bedrijven natrekken en aan de hand daarvan een volgend slachtoffer uitzoeken. Tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Een gelegenheidsinbreker laat zich leiden door de gelegenheid. Hij ‘scant’ de woningen, hij bereidt de inbraak niet voor. Waar de gelegenheidsinbreker vooral naar kijkt is het aangebrachte hang- en sluitwerk. Een goed beveiligde woning is van de buitenkant te herkennen. Deze zal hij eerder overslaan. Om dit te bewerkstelligen kunt u uw woning laten beveiligen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen®. Indien uw woning voldoet aan deze eisen, verkleint u de kans op een inbraak met 90%. Hiervoor kunt u geeninbraak.nl inschakelen, deze zorgt ervoor dat alles vakkundig en netjes wordt aangebracht. Geeninbraak.nl verzorgt na oplevering ook het ‘Certificaat Veilige Woning’, als bewijs dat uw woning aan alle eisen voldoet. Met een kopie hiervan kunt u naar uw verzekeraar gaan en in veel gevallen een korting krijgen op uw inboedel/opstalverzekering. Voor informatie kunt u terecht bij: Geeninbraak.nl, Klinkenburg 7, 8162 BJ Epe, tel. 0578-627103 of 0640714682, info@geeninbraak.nl.

der v.v. Hattem en leden, donateurs van de v.v. Hattem met introducé. Aanvang bingo 19.45 uur. Kantine is open om 18.45 uur.

Feestavond Gevleugelde Vrienden

WAPENVELDPostduivenvereniging Gevleugelde Vrienden uit Wapenveld hield onlangs haar jaarlijkse feestavond. Tijdens deze druk bezochte avond werden de kampioenen van het jaar 2012 door voorzitter G. Wensink gehuldigd. Totaal generaal kampioen werd dit jaar W. Schuurman en zn. De kampioenschappen zien er verder als volgt uit: Vitesse onaangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- E.C.M. Woustra, 3- E. Bredenhoff, 4- A.H. Lantink, 5- R. Kers. Vitesse aangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- E.C.M. Woustra, 3- R. Kers. Midfond onaangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2E. Bredenhoff, 3- Comb. Van de Vrugt, 4- E.C.M. Woustra, 5- R. Kers. Midfond aangewezen: 1- E. Bredenhoff, 2- W. Buter, 3- W. Schuurman en zn. Fond onaangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2B.W. Nitrauw, 3- E.C.M. Woustra, 4- Comb. van der Vrugt, 5- E. Bredenhoff. Fond aangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- B.W. Nitrauw, 3- E. Bredenhoff. Jonge duiven onaangewezen: 1- E.C.M. Woudstra, 2- E. Timmerman, 3- E. Bredenhoff, 4- T. ter Velde, 5- W. Schuurman en zn. Jonge duiven aangewezen: 1- E.C.M. Woudstra, 2- Comb. van de Vrugt, 3- E. Bredenhoff. Natour onaangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- E. Bredenhoff, 3- E.C.M. Woustra, 4- Comb. Borreman, 5- H.B. Sanders. Natour aangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- Comb. Borreman, 3- Comb. van der Vrugt. Generaal kampioen onaangewezen tot 500 km: 1- W. Schuurman en zn, 2- E.C.M. Woustra, 3- E. Bredenhoff, 4- Comb. Borreman, 5- Comb. van der Vrugt. Generaal kampioen aangewezen tot 500 km:

1- E.C.M. Woustra, 2- W. Schuurman en zn, 3- E. Bredenhoff. Totaal generaal kampioen onaangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- E.C.M. Woustra, 3- Comb. van de Vrugt, 4- E. Bredenhoff, 5- R. Kers. Totaal generaal kampioen aangewezen: 1- W. Schuurman en zn, 2- E.C.M. Woustra, 3- E. Bredenhoff. Keizer generaal kampioen is geworden W. Schuurman en zn. Jeugdlid G. Remmerts is dit jaar jeugdkampioen geworden. Al met al kan de duivenvereniging weer terug zien op een zeer geslaagd seizoen, waarin wekelijks door de liefhebbers tot op het scherpst van de snede werd gestreden, om de snelste duif vanaf de lossingplaats weer op het hok terug te krijgen en hiermee de 1e prijs op de uitslag te bemachtigen. Helaas zien we in Nederland een duidelijke afname van het aantal duivenmelkers, maar in Wapenveld is hier gelukkig nog niet veel van te merken. De duivensport leeft nog heel duidelijk in dit dorp. Mochten er mensen zijn die kennis willen maken met de duivensport, dan zijn ze natuurlijk altijd welkom in het verenigingslokaal aan de Kanaaldijk 57 te Wapenveld. Op vrijdagavond 21 december en zaterdagmiddag 22 december staat de jaarlijkse clubshow weer op het programma. Misschien is dit een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen. Tevens zal er op vrijdagavond 21 december vanaf 21.00 uur een grote bonnenverkoop plaatsvinden van prominente liefhebbers uit de regio, hierbij zal o.a. een bon van de keizer generaal kampioen van regio 1 H. Groeneveld onder de hamer komen. Een ieder wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Jubilarissen Vérian Thuiszorg Heerde HEERDE- Onlangs vierde het vv-team van de thuiszorg Vérian een feestje ter ere van 3 jubilarissen Arien Bruins, Geke van Loo en Gaby Jacobs: 12,5 jaar in dienst. Gezien de aantal jaren hebben ze het goed naar hun zin bij hun werkgever. Ook waren er twee collega’s, Almut van Campen en Ans Klomp, die geslaagd zijn voor de opleiding tot niveau 3 IG. Dit alles werd gevierd bij Molencaten de Koerberg, met bowlen en een stamppottenbuffet.

Free running voor basisschooljeugd

HEERDE- Dat er iedere maandagmiddag in Heerde en iedere donderdagmiddag in Wapenveld leuke naschoolse activiteiten zijn voor de basisschool jeugd weten een heleboel kinderen inmiddels wel. Van 16.00 – 17.00 uur is er iedere week een gevarieerd aanbod. Ook

voor de maand december is er een leuk programma. Tijdens deze naschoolse activiteiten van Jeugd In Beweging (JIB) wordt er van alles gedaan, van voetbal tot turnen en van hoogspringen tot badminton. Voor ieder wat wils. Deze week krijgen de kinderen van groep 4

t/m 8 op school een nieuwe flyer mee met daarop een heleboel leuke activiteiten. Speciaal is er woensdag 12 december een Free running en Kin-ball activiteit in Heerde en op 19 december in Wapenveld. Deze activiteit is van 14.00 – 16.00 uur. Ook is er op woensdagmiddag 12 december een editie van Octofun in het Berghuizerbad van 16.00 – 16.45 uur. In de Kerstvakantie is er in het nieuwe jaar ook van alles te doen zoals een zaalvoetbal toernooi op woensdag 2 januari en een tafeltennis clinic van tafeltennis VINED in Heerde op donderdagmiddag 3 januari. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen een flyer mee naar huis en op school hangen her en der posters over de activiteiten. Let op, voor een aantal activiteiten zoals de tafeltennis clinic en het zaalvoetbaltoernooi moet je je voor 21 december aanmelden. Zie ook www.facebook.com/Jeugdinbeweging voor meer informatie.


SCHAAPSKOOI

OP DE GEHELE COLLECTIE LAMINAAT

BTW KORTING

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 29

Wij strooien

met korting

1

DE ONBETWISTE NUMMER

35.95

IN ALLE VLOEREN

OP DE GEHELE COLLECTIE PVC VLOEREN

BTW KORTING

In onze vestiging in Kampen

OP DE GEHELE COLLECTIE TAPIJT

BTW KORTING INCLUSIEF LAMINAAT ALTIJD INTEN EN LEGONDERVLOER, PL GEN TWEENS GORDIJNEN, INBE ING ER NW ZO EN EN BINN F ALTIJD INCLUSIE OPHANGEN EN EN AK M , EN ET M

IEF

US TAPIJT ALTIJD INCL LEGGEN

EUM VLOEPVC- EN MARMOL REN F ALTIJD INCLUSIE EN EN LEGJM LI , EN ER EGALIS GEN OR LATERE RESERVERING VO MOGELIJK LEVERING ALTIJD OGING RH ZONDER PRIJSVE

ELECTRIC DELUXE tYBMMJO tYBMMJO 5FHFONFFSQSJKTPPLMFWFSCBBSPQ 140x200

*

Alles in huis voor uw â&#x20AC;&#x2DC;thuisâ&#x20AC;&#x2122; Vestiging Kampen

Vestiging Wezep

Vestiging Zwolle

Openingstijden ma. Alleen op afspraak di-vr. 09.00 - 18.00 uur za. 09.30 - 17.00 uur vr. koopavond tot 21.00 uur

Openingstijden ma. Gesloten di-vr. 9.00 - 18.00 uur za. 09.30 - 17.00 uur vr. koopavond tot 21.00 uur

Openingstijden ma. Gesloten di-vr. 09.00 - 18.00 uur za. 09.30 - 17.00 uur do. koopavond tot 21.00 uur

Ambachtsstraat 29 T (038) 333 37 70 (vlakbij Mac Donalds)

Engelandsweg 1 T 038 - 376 50 14 (vlakbij de Friki)

Wipstrikkerallee 35 T (038) 453 56 44

info@floorever.nl ROUTE: ZIE WWW.FLOOREVER.NL Volg ons op en

* Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag naar onze vriendelijke voorwaarden. Niets uit deze uiting mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floorever.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 DECEMBER 2012 - PAGINA 30

Geslaagde slotavond Aan het woord! Veluwe

W.E.T. Ruiters EPE- Zaterdag 8 december is de 2e selectie springwedstrijd voor pony’s verreden in Hierden. De W.E.T. ruiters hebben ondanks de kou goed gepresteerd. Foutloze ritten werden gereden door Jordin van Apeldoorn met Superstar (B-D), Annemiek Bloemendaal met Lady Li(B-D), Lisa van Beek met Soraya (L-D) en Wim

Schokkenkamp met Aldancer(ME). Lisa Harmsen verzamelde met Wiskey (L-D) twee winstpunten. Jordin van Apeldoorn won met Superstar in het 2e parcours de 4e prijs in het B-springen (cat. D) met 75 stijlpunten. Lisa van Beek won met Soraya in het 1e parcours de 3e prijs in het L-springen (cat. D).

Klaverjassen HATTEM- Afgelopen zaterdag is er weer klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel. De eindstand was als volgt: 1. H. Viering 5403 pnt; 2. B. Sybesma 5314

VELUWE- Bij de schrijfwedstrijd Aan het woord!Veluwe 2012 domineerden dit jaar de vrouwen. Tijdens de slotavond in Theater de Dialoog werd de feestelijke slotavond opgeluisterd door schrijvers Tommy Wieringa en Hanneke Hendrix. De jury nomineerde uit 70 deelnemers de drie beste inzendingen. Dit jaar leverde dat louter vrouwelijke genomineerden op; Ellen Smal uit Harderwijk, Suzanne van Boven uit Heerde en Nina Bakker uit Putten. Alle verhalen werden door de schrijvers

zelf voorgedragen aan het publiek waarna het publiek de mogelijkheid had om op hun favoriete verhaal te stemmen. Publieksfavoriet dit jaar werd Ellen Smal met haar inzending ‘Azuurblauw’. Een kort verhaal over loslaten, gemis en de alomvattend aanwezige kleur blauw daarin, dat de lezer moeiteloos meeneemt. In het juryrapport werd geconstateerd dat de kwaliteit van de inzendingen bij deze vierde editie van de schrijfwedstrijd wederom waren toegenomen. Unaniem kozen zij als winnares van

de juryprijs voor Suzanne van Boven. Zij nam de geldprijs van 250 euro in ontvangst en won daarnaast een driedelige masterclass van de gerenommeerde redacteur Jasper Henderson. Suzanne schreef het verhaal ‘Einde'. Een verhaal over een zwart omrand spel voor drie dames en een heer, dat de lezer aan het grimlachen maakt.

pnt; 3. H. Talsma 4769 pnt; 4. M. Mulder 4751 pnt. De volgende wedstrijd is op zaterdag 15 december, Aanvang 14.00 uur en iedereen is welkom.

Cursus Positieve Coaching

De drie genomineerde verhalen zijn te vinden op de website www. aanhetwoord.nu waar ook het juryrapport terug te lezen is.

Kerstfeestviering PCOB EPE- De PCOB afdeling Epe, Emst en Oene viert de kerst op dinsdag 18 december in het Woonzorgcentrum de Boskamp in Epe. Aanvang 14.30 uur, einde ongeveer 16.30 uur. Vanaf 14.00 uur wordt u met een kopje thee of koffie welkom gehe-

ten. De viering staat onder leiding van de voorzitter Henk Ederveen, hij zal ook de meditatie verzorgen. Declamatie door eigen leden en veel samenzang. Muzikale bijdrage zal verzorgd worden door organist Jan van Garderen en door drie genera-

ties , De Winter’, nl. moeder Sita de Winter, dochter Mirjam de Winter en kleindochter Iris de Winter. Zij treden op met zang, gitaar en viool. Een liturgie is aanwezig. Leden en belangstellende gasten zijn allen van harte welkom.

Schrijvers bij De Fontein HATTEM- Vrijdag 14 december, tijdens de Wintermarkt, komen Bert Reinds en ds. Bernard van Vreeswijk bij De Fontein iets vertellen over pas verschenen boeken waaraan zij hebben meegewerkt. Bert Reinds schreef mee aan het boekje ‘Mosterd’, een 26-weken dagboek-

je om na de maaltijd aan tafel te lezen. Ds. Bernard van Vreeswijk is redacteur van ‘Schuurpapier’, een verfrissende kijk op de 450 jaar oude Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vanaf 19.00 uur zullen de mannen om de beurt een korte presentatie geven over hun boek.

De boeken ‘Mosterd’ en ‘Schuurpapier’ zijn te koop bij De Fontein en kunnen tijdens de presentatie worden gesigneerd. Er staat een pan pittige mosterdsoep klaar voor de verkleumde wintermarktbezoekers. De Fontein is te vinden aan de Kerkstraat 32 in Hattem.

Judoteam Bijsterbosch HEERDE- Zaterdag 8 december nam Judoteam Bijsterbosch met negen judoka’s deel aan de Veendammer Judokampioenschappen. Het was een internationaal toernooi met o.a. judoka’s uit Duitsland. Aan het toernooi namen judoka’s uit de leeftijdsklassen -12, -15 en -17 deel. In de ochtend waren Ivar van Stegeren (-33 kg) uit Hattem en Tim Krijt (-50 kg) uit Heerde

wisten een zilveren medaille te behalen. Kelvin Klock (-46) uit Hattem werd in de ochtend vierde. In de middag kwamen er nog vijf judoka’s op de tatami. Iris Klock (-30 kg) uit Hattem en, Cedric van Rijssen en Steve Groes (-60 kg) uit Deventer wonnen beiden goud. Wessel Cornelisse (+59 kg) uit Epe behaalde een zilvereren medaille.

Kerstzangdienst

HATTEM- Pupillenleiders van v.v. Hattem zijn enthousiast over de cursus “Positieve Coaching”. Tijdens de cursusavonden in november werd duidelijk dat iedere vrijwilliger zijn eigen ervaring en aanpak heeft met sommige voetbalvaders en moeders die het spel weten te bederven. Jammer, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de vrijwilligers van v.v.Hattem en hoogstwaarschijnlijk ook voor zichzelf. Onder leiding van Wilco van de Vosse, van trainingsbureau Coach 2.0 , zijn de jeugdleiders van v.v. Hattem getraind in het benaderen van emotionele voetbalvaders en moeders. In deze cursus werd duidelijk dat een bemoeizuchtige ouder vaak veel meer is dan een schreeuwende volwassene. En dat

een niet luisterend kind misschien wel een zeer zelfstandige speler is. “Ik heb hier veel van geleerd”, volgens één van de deelnemers, “ik weet zeker dat ik in de toekomst probeer situaties anders ga aanpakken”. Arjen Noordberger, jeugdvoorzitter: “Het is voor v.v. Hattem erg belangrijk dat alle ouders, kinderen en vrijwilligers met plezier naar het voetbalveld komen. Alleen op deze manier heeft jeugdvoetbal een meerwaarde en houden we het leuk voor kinderen, leiders en scheidsrechters. v.v. Hattem wil staan voor Respect en Sportiviteit en daar draagt deze cursus zeker aan bij. Gezien de reacties van de deelnemers zullen we ook zeker proberen later dit jaar nog een vervolg te geven aan deze cursus.

Prijswinnaars Jumbo Heerde

WAPENVELD- Op dinsdag 18 december wordt er een kerstzangdienst gehouden in de Ned. Herv. kerk aan de Kerkstraat te Wapenveld. De aanvang is 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur. Het thema van deze avond is “Op weg naar het Licht”. Aan deze zangdienst werken de volgende koren mee: Chr. Gem. Zangvereniging Lofstem, Dameskoor Sursum Corda, Jongerenkoor For You en een Projectmannenkoor Soli Deo Gloria, allen o.l.v. Roland Pleizier.

VAASSEN- Restaurant de Toren heeft het E4 team van KCVO nieuwe voetbaltassen geschonken. Deze tassen zijn voorzien van reflecterende teksten zodat de jongens goed zichtbaar over straat gaan in deze donkere tijd. KCVO E4 is daarnaast ook onlangs voorzien van nieuwe trainingspakken, welke geschonken werden door Pannenkoekenres-

taurant Kootwijkerduin. Beide sponsoren zijn bedankt met een boeket namens het team. Van links naar rechts op de foto: Mees Wiegman, Roos Kamerling, Daan Reusken, Duco de Hoogt, Milou de Wilde, Enzo Pol, Niels Holtman, Micha Heijder, Stijn van de Berg en Sem Heijder. Leiders: Arend Jan de Wilde en Gerard Holtman.

Ook is er veel samenzang. Voor muzikale begeleiding zorgen Harry Stijf, piano en Johan Smit, orgel. De algehele leiding en meditatie is in handen van Ds. van Ark. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

HEERDE- Naar aanleiding van de Sinterklaas actie bij Jumbo Heerde afgelopen week, waarbij de kinderen een Pietenmuts mochten versieren, is een aantal prijswinnaars uit de bus gekomen. Ze werden samen met zelfstandig onderne-

mer Gilbert Brinkman van Jumbo Heerde op de foto gezet nadat ze vol trots de prijs in ontvangst hadden genomen. Deze bestond uit een goed gevuld "De Club van Sinterklaas" pakket en natuurlijk een grote eer.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 3 1

Beheersbaar veranderen met Wonen 4.0 De Woonbond, Aedes, de Vereniging Eigen Huis, en de makelaarsverenigingen hebben in juni van dit jaar een integraal hervormingsplan gepresenteerd onder de naam Wonen 4.0. Hierin wordt een oplossing aangedragen voor de totale vastgelopen woningmarkt met een gelijke behandelingwant van huurders en eigenaren van woningen. Binnen Wonen 4.0 wordt een groot aantal maatregelen genoemd die moeten leiden tot een “normaal” functionerende woningmarkt. Meer informatie over Wonen 4.0 kunt u vinden op www.woonbond.nl of www.aedes.nl.

Worden huurders het kind van de rekening? Het regeerakkoord is onlangs bekend gemaakt. In het deel over ‘Wonen’ worden harde maatregelen voor de huursector aangekondigd. Huurders dreigen het kind van de rekening te worden. Triada en de Centrale Huurdersraad leggen zich hier niet bij neer. We vragen u samen met ons in actie te komen. Ook uw stem is belangrijk! Maatregelen en gevolgen De Rijksoverheid stelt vanaf 2013 een jaarlijkse heffing in op het maatschappelijk vermogen van woningcorporaties, dat bedoeld is voor betaalbare huurwoningen. Deze heffing loopt op naar € 2 miljard per jaar in 2017. Per woning betekent dit gemiddeld ruim € 1.000 per jaar. Anders uitgedrukt: ruim twee maanden huur vloeit rechtstreeks in de staatskas! Hierdoor kunnen de corporaties niet anders dan de volgende maatregelen treffen: x Extra huurverhogingen x Afzien van nieuwbouw x Uitstel (afstel) van renovaties x Afblazen van energiemaatregelen x Stoppen met maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid

Al met al leidt dit beleid tot een geleidelijke afbraak van de veel geprezen sociale huursector in Nederland!

Huurverhoging De huren gaan fors omhoog. Voor veel huurders betekent dit dat zij noodgedwongen moeten verhuizen. Maar waar naartoe? Koopwoningen zijn vaak niet te financieren en andere huurwoningen zijn er nauwelijks. Terwijl in de afgelopen jaren het Rijksbeleid voor de huurverhoging was gebaseerd op de inflatie, krijgen huurders nu naar schatting met de volgende huurverhogingen te maken (kader):

We vragen u samen met ons in actie te komen en bezwaar te maken tegen de kabinetsplannen. Laat uw stem horen Maakt u zich ook ernstige zorgen over de betaalbaarheid en kwaliteit van huurwoningen? Wij sturen deze week een brief met antwoordformulier naar al onze huurders. Stuur het antwoord-

Geschatte huurverhogingen Huishoudens met een totaal bruto gezinsinkomen: tot € 33.000: tussen € 33.000 en € 43.000: boven € 43.000: Actie Triada legt zich niet zomaar neer bij de voorgenomen maatregelen. Daarom zetten wij samen met de Stichting Centrale Huurdersraad (de CHR, de huurdersorganisatie voor huurders van Triada) een actie op om van ons te laten horen.

Huurverhoging 4 tot 5% 5 tot 6% 8 tot 9% formulier vóór 5 januari 2013 naar ons terug. Half januari 2013 willen wij alle ingestuurde bezwaarschriften aanbieden in Den Haag. Formulier kwijt? U kunt het downloaden van onze website www.triada.nl (zoekwoord: petitie) of bel onze klantenservice voor een kopie.

Dit is een informatiepagina van Triada, 11 december 2012 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Beleid ook desastreus voor woningmarkt en bouwsector Naast de negatieve effecten voor de sociale huursector heeft het kabinetsbeleid ook desastreuze gevolgen voor andere sectoren zoals de bouwsector en veel toeleveranciers. Deze sector is voor een belangrijk deel afhankelijk van de investeringen van corporaties. Het aandeel van corporaties in de landelijke bouwproductie was in 2011 al gestegen tot 58%! Door de maatregelen treden meer faillissementen op waardoor nog meer mensen hun baan verliezen. Niet alleen de koopsector zit in het slop, ook worden er geen nieuwe huurwoningen meer gebouwd, waardoor starters geen mogelijkheden meer hebben op een koopof huurwoning. Dit is economisch gezien een desastreus beleid. Het beleidsvoornemen moet gestopt worden in het belang van de totale woningmarkt. Dus niet alleen in het belang van alle huurders in dit land, maar ook van alle kopers en eigenaren van woningen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 32

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes-

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€664,66). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. 00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Totaal v er zamelink omen per jaar ver erz amelinkomen Dit is het totaal verzamelinkomen over 2012 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2011 (IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etage woning me agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw Boven dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. woning: woning bestemd voor senioren. Senior en enioren enw Beschikb aar chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Hanendorperweg 22 in Emst Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Zwijnenbergstraat 14 in Hattem Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod rregio egio

Adres __________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

www.hurennoordveluwe.nl

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 50

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 33

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, Dis ve 56, Gaper slanden HATTEM, Disttelhoe elhoev Gaperslanden

HA TTEM, Z uidw al 46 A, B innens HATTEM, Zuidw uidwal Binnens innensttad .: Adv er tienr 612508 dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: bovenwoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 7 januari 2013 Kale huur huur:: € 367,04 ek o sten: ervicek eko € 6,19 Servic Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1963 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.229 per jaar omens Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; geen lift; gelegen in het centrum van Hattem; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamer 11 m²; zolder (38 m²) bereikbaar met vlizotrap; balkon op het westen

D

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: ype woning: ew Typ Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: ek osten: Servic ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

612509 etagewoning met lift omstreeks 11 december 2012 €525,70 €16,81 2 1995 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal €34.085 per jaar

eis: Ink o mens menseis: Inko Bijz onderhe den: ijzonderhe onderheden: hoekwoning op de 1e etage; gelegen nabij plantsoen met vijver; oppervlakte woonkamer 31 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 6 m²; balkon op het zuidwesten; individuele fietsenberging

A

HEERDE, He oe tne st 84 anaals tr aat Hett R Roe oetne tnes 84,, K Kanaals anaalstr traat

HEERDE, He oe tne st 16, K anaals tr aat Hett R Roe oetne tnes Kanaals anaalstr traat Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612505 Type w oning: woning: bovenwoning aar Beschikb chikbaar aar:: omstreeks 14 december 2012 Kale huur huur:: €612,07 Servic ek osten: ervicek eko € 11,14 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar 1978 ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang, binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; gelegen in rustige buurt; bereikbaar met lift en trap; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamer 14 m²; zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het westen

B

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612506 oning: woning: bovenwoning Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 6 februari 2013 Kale huur huur:: € 604,22 ek osten: Servic € 8,26 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1978 Doelgr oep oep//aan Doelgroep aanttal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang, binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.229 per jaar onderheden: Bijz ijzonderheden: tussenwoning zonder lift; gelegen in rustige buurt, nabij het kanaal; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamer 15 m²; zolder (36 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het zuiden; de keuken wordt gerenoveerd

B

EPE, Br oodakk er 8, B ur ger enk Broodakk oodakker Bur urger gerenk

VEE SSEN, K erk str aat 2 3D ee ssen VEES Kerk erks traat 23 D,, V Vee ees Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: Type w woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: ek osten: ervicek eko Servic amer s: Slaapk amers: Slaapkamer Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

612507 bovenwoning omstreeks 1 februari 2013 € 378,06 € 5,85 1 1984 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.229 per jaar

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612502 oning: woning: eengezinswoning Type w aar Beschikb chikbaar aar:: omstreeks 5 februari 2013 Kale huur huur:: € 606,34 ek osten: Servic ervicek eko € 4,65 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1970 oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Doelgr Ink omens eis: maximaal €34.229 per jaar Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen aan de rand van het dorp; in de wijk is een basischool en een supermarkt; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; zolder (14 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het zuidwesten

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; prachtig gelegen midden in Veessen; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; geen buitenruimte; eigen fietsenberging; de woning wordt gedeeltelijk gerenoveerd

D

B

VAA SSEN, V ormerij 3 3, V ulc anus AAS Vormerij 33 Vulc ulcanus

EPE, S cho er 3 ur ger enk Scho chottakk akker 3,, B Bur urger gerenk Adv er tienr dver ertten entienr tienr.: .: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek osten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

612503 eengezinswoning omstreeks 6 maart 2013 € 631,64 € 4,65 3 1970 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.299 per jaar

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek osten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen aan de rand van het dorp; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 8 m²; zolder (14 m²) bereikbaar met vlizotrap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het zuidoosten

612504 eengezinswoning omstreeks 9 januari 2013 € 664,00 € 4,65 3 2008 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal €34.229 per jaar

omens eis: Inkomens omenseis: Ink Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen in nieuwbouwwijk in ontwikkeling; open keuken; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 18, 9 en 5 m²; zolder (28 m²) bereikbaar met vaste trap; vrijstaande berging; tuin op het noorden

A

B

VAA SSEN, P otgie str aat 7 6, Kruger str aat Z uid AAS Po gietter ers traat 76, Krugers traat Zuid Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: ek osten: ervicek eko Servic Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

D

612501 etagewoning met lift omstreeks 9 januari 2013 € 466,27 €29,30 3 1967 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal €34.229 per jaar

omenseis: Inkomens omens eis: Ink Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning met lift op de 1e etage; op loopafstand van scholen en sportvoorzieningen; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 9 en 8 m²; eigen fietsenberging; voorschot stookkosten € 50,— per maand; de woning is in 2012 gerenoveerd; balkon op het oosten

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA G IGNI A N A2 34

51 Eengezinswoningen in de Vogelbuurt te Vaassen Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko amer s: Slaapk Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

6129953 eengezinswoning omstreeks eind december 2013 variërend van € 514,58 tot € 528,87 afhankelijk van het woningtype € 4,65 2 2013 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: Bijz onderheden: ijzonderheden: In de Vogelbuurt te Vaassen worden zes patiowoningen gebouwd met alle voorzieningen gelijkvloers. Op de begane grond bevindt zich de entree/hal met toilet en een ruime woonkamer met open keuken (oppervlakte ca. 36 m²). Tevens bevinden zich hier de badkamer en de twee slaapkamers, oppervlakte ca. 17 en 8 m².

INL OOPBIJEENK OMS T INLOOPBIJEENK OOPBIJEENKOMS OMST WOENSDAG 12 DECEMBER 2012 VAN 16.00 UUR TOT 19.30 UUR IN DE BLOEMFONTEIN, DE WETSTRAAT 12, 8172 CL VAASSEN. Triada gaat starten met de bouw van 51 huurwoningen in de Vogelbuurt te Vaassen. De eengezinswoningen bestaan uit verschillende types. Er zijn zes gelijkvloerse patiowoningen met twee slaapkamers. Daarnaast zijn er 44 eengezinswoningen met drie slaapkamers. Er is één eengezinswoning met een slaap- en badkamer op de begane grond. Deze woning is bestemd voor een kandidaat met een regionale medische urgentieverklaring. Voor deze woning geldt geen inkomenseis. De woningen worden eind 2013 opgeleverd. Het is mogelijk om een parkeerplaats te huren in de parkeergarage aan de Vinkstraat. Keuz emogelijkheden euzemogelijkheden De huurders hebben de mogelijkheid om een keuken en badkamer naar keuze samen te stellen uit het keuzeaanbod van Triada. Huur slag Huurttoe oeslag De huurprijzen (inclusief subsidiabele servicekosten) van de woningen liggen onder de huurtoeslaggrens. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl, een website van de belastingdienst. Reager en ? ageren en? U kunt met een woonbon of via www.triada.nl reageren op een woning. Hierbij kunt u nog geen voorkeur aangeven voor een bepaalde woning. Als alle reacties binnen zijn, wordt een selectielijst samengesteld op basis van het puntenaantal. Woningt oe wijzing (er geldt een uitzondering voor advertentienr. 6129955). oningtoe oewijzing Bij toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Verkoopurgenten (bewoners van voor verkoop gelabelde huurwoningen van Triada). 2. Overige woningzoekenden op volgorde van puntenaantal. De puntentelling vindt plaats conform de regels van de regionale woningmarkt. Bij de verhuur worden de woningen verhuurd volgens het regionale aanbodsysteem. De kandidaat bovenaan de kandidatenlijst heeft de eerste keuze, vervolgens de tweede kandidaat, enz. Zodra de woningen zijn toegewezen, komt de verantwoording in de krant en op onze internetsite www.triada.nl te staan, zodat iedereen kan zien voor hoeveel punten de woningen zijn toegekend. Meer in infformatie Kijk voor meer informatie over dit project op www.triada.nl onder Over Triada bij Nieuwbouwprojecten/ Vogelbuurt. Ook is er een brochure beschikbaar met uitgebreide informatie. Deze kunt u tijdens de openingstijden ophalen op ons kantoor. Wij kunnen de brochure op uw verzoek ook toesturen, tel (0578) 67 66 20. De brochure is tevens te downloaden via bovenstaande site.

Voorlopig on onttwerp st huur app ar huurapp appar arttemen ementten Uilenne Uilennes Triada bouwt aan de toekomst van Hattem

er tienr .: Adv dver ertten entienr tienr.: 6129954 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks eind december 2013 Kale huur huur:: variërend van € 621,78 tot € 664,66 afhankelijk van het woningtype Servic ek os ten: ervicek eko € 4,65 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 2013 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang omens eis en: Ink omenseis eisen: maximaal € 34.229 per jaar Inkomens Bijz onderheden: ijzonderheden: In de Vogelbuurt te Vaassen worden 44 eengezinswoningen gebouwd. Op de begane grond bevindt zich de entree/hal met toilet en een ruime woonkamer met open keuken (oppervlakte varieert tussen de 36 en 42 m²) . Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers (oppervlakte circa 15, 11 en 7 m²) en een ruime badkamer. De zolder (ca. 28 m²) is bereikbaar met vaste trap. In sommige gevallen is realisatie van een 4e slaapkamer mogelijk tegen een kleine huurverhoging.

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 6129955 oning: Type w woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks eind december 2013 Kale huur huur:: € 664,66 ek os ten: ervicek eko € 4,65 Servic amer s: Slaapk amers: 4 Slaapkamer Bouwjaar ouwjaar:: 2013 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen in het bezit van een regionale medische urgentieverklaring Ink eis en: Inkomens omenseis eisen: geen omens Bijz onderheden: ijzonderheden: In de Vogelbuurt in Vaassen wordt één woning gebouwd, bestemd voor woningzoekenden die beschikken over een regionale medische urgentieverklaring. Op de begane grond bevindt zich o.a. de entree/hal met toilet en een ruime woonkamer met open keuken (oppervlakte 42 m²), één slaapkamer, oppervlakte 14 m² en een badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, oppervlakte 15, 11 en 7 m² en een badkamer. De zolder (28 m²) is bereikbaar met vaste trap. De woning is alleen bestemd voor kandidaten met een regionale urgentieverklaring voor medische urgentie. Dit moet door de woningzoekende op de woonbon worden ingevuld. Als er meerdere kandidaten op de woning reageren, gaat de persoon met de oudste urgentieverklaring voor.

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan anttal

Aan anttal

reactie s acties

Pun Puntten

HATTEM

Dahliastraat 7

eengezinswoning

612467

25

97

HATTEM

Allershoeve 12

benedenwoning

612468

3

990

VEESSEN

Veesser Enkweg 11

eengezinswoning

612465

7

100

EPE

Pandersakker 23

benedenwoning

612463

28

148

EPE

Kampjesstraat 35

eengezinswoning

bijzondere toewijzing

EPE

Broodakker 14

eengezinswoning

612464

41

342

EPE

Kapelstraat 25

etagewoning zonder lift

612461

34

109

EPE

Hazekeuken 15

etagewoning zonder lift

612462

38

123

Voldoen aan de voorw aar den oorwaar aarden Op dinsdag 18 december 2012 houdt Triada van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in De Open Poort aan de Veldhoeve 1 te Hattem. Belangstellenden zijn welkom om het voorlopig ontwerp van Groosman Partners Architecten te bekijken. Het college van B&W van Hattem heeft onlangs een positief besluit genomen om het voorontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van 60 seniorenappartementen te publiceren. Triada verwacht begin 2014 met de nieuwbouw te starten. Inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor een woning moet u in veel gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan in de advertentie genoemd onder “doelgroep/aantal”, “belastbaar inkomen” en eventueel onder “bijzonderheden”. Alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie, is het zinvol om de woonbon in te vullen. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. U wordt dan niet meegenomen in de selectie.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 35

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, Z wijnenber gs tr aat 14 HATTEM, Zwijnenber wijnenbergs gstr traat

EMS T, Hanendorperw eg 2 2 EMST Hanendorperweg 22

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop

Nieuw in verkoop

atie waar de: 1. 00 0 axatie atiew aarde: € 18 181. 1.00 000 Tax Zeer goed onderhouden twee-onder-één-kapwoning. Aangebouwde stenen berging (7 m²) met vliering. In 2011 Kor ting 10% 100 orting € 18. 18.100 is het voegwerk gedaan, is dubbelglas geplaatst en is VASTE VERK OOPPRIJS: € 16 2 .900 k.k. VERKOOPPRIJS: het buitenschilderwerk uitgevoerd. De besloten achtertuin is op het noord westen gelegen. Het bouwjaar van verleg Aan vaar ov anv aarding: ding: in o de woning is 1953 en de woning is gerenoveerd in 2004. Met binding De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u 2004. hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeTotale perceelsgrootte ca. 180 m². ven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelBegane gr ond grond den of u een doorstromer of starter bent op de Entree / hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; half open keuken (7 m²); woon- woningmarkt. kamer (27 m²). er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 2 slaapkamers (15 en 8 m²); gerenoveerde geheel betegelde badkamer (5 m²) met douche, wastafel en 2e toilet. Wasmachineruimte met CV-opstelling. er dieping 2e v ver erdieping Vliering (middels luik bereikbaar).

U moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec onomis ch economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte waarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit woning de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

atie waar de: 2. 00 0 axatie atiew aarde: € 17 172. 2.00 000 Tax Mooie 2-onder-1-kapwoning. Zeer ruime besloten achtertuin met twee terrassen met sierbestrating, op het Kor ting 10% .2 00 orting € 17 17.2 .200 oosten gelegen. De woning is gebouwd in 1950. De woning VASTE VERK OOPPRIJS: € 15 4 VERKOOPPRIJS: 4..800 k.k. is vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar 2008. verleg Aan vaar anv aarding: ov ding: in o Totale perceelsgrootte ca. 268 m². Met binding ond Begane gr grond Entree / hal; trapopgang; meterkast; woonkamer (18 m²) Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u met inbouwkast; half open keuken (12 m²) met keukenblok hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit in hoekopstelling, inbouwkast en toegang tot de kelder aangeven op de woonbon. Deze moet verder (6 m²); eetkamer (6 m²) met inbouwkast; bijkeuken (4 m²) volledig ingevuld worden waarbij u ook moet met aansluiting voor de wasmachine en een kast met vermelden of u een doorstromer of starter opstelplaats CV ketel; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m²) met bent op de woningmarkt. douche en wastafel. U moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec onomis ch economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte er dieping 1e v ver erdieping oning is gelegen. Kandidaten uit woning Overloop; 2 slaapkamers (18 en 9 m²), beide voorzien van waarin de w de plaats waar de dakkapel en inbouwkasten; berging (3 m²). woning is gelegen, 2e v er dieping hebben voorrang bij de ver erdieping Vliering, middels luik bereikbaar. verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, Smut sstr aat 11 AAS Smuts traat

HA TTEM, Z wijnenber gs tr aat 2 0 HATTEM, Zwijnenber wijnenbergs gstr traat 20

Te koop

Te koop

Zeer nette 2-onder-1-kapwoning. Ruime besloten achtertuin, op het oosten gelegen. De woning is gebouwd in 1948 en gerenoveerd in 2004. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar 2008. Totale perceelsgrootte ca. 265 m². Begane gr ond grond Entree / hal; meterkast; werkkamer (6 m²) met inbouwkast; woonkamer (18 m²) met schouw ten behoeve van een gaskachel; dichte keuken (12 m²) met inbouwkast en toegang tot de kelder (6 m²); gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; bijkeuken (4 m²) met aansluiting voor de wasmachine en een kast met opstelplaats CV ketel; gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel. er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 2 slaapkamers (18 en 9 m²), beide voorzien van dakkapel en inbouwkasten; berging (3 m²). 2e v er dieping ver erdieping Vliering, middels luik bereikbaar.

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

9.00 0 € 16 169 000 € 16. 16.900 900

VASTE VERK OOPPRIJS: € 15 2 .100 k.k. VERKOOPPRIJS: Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Vrije vestiging en ageren Reager Indien u belangstelling hebt voor deze woning, amp neem dan telefonisch contact op met Veltk eltkamp &S elarij in Hat ele 38) Sttam Mak Makelarij Hatttem, ttele eleffoon (0 (03 444 71 11 11. U kunt ook een mail sturen naar info@veltkampenstam.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de ze w oning dez woning geldt VRIJE VE STIVES GING GING.. U heb hebtt geen binding ((maat maat schappemaats lijk of ec onomis ch ch)) me mett economis onomisch de gemeen gemeentte nodig. Ieder een k an dus op Iedereen kan de ze w oning rre eager en. dez woning ageren.

Zeer nette 2-onder-1-kapwoning. Ruime besloten achtertuin, op het oosten gelegen. De woning is gebouwd in 1951 en gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Nefit Smartline, bouwjaar 2007. Totale perceelsgrootte ca. 272 m². Begane gr ond grond Entree / hal; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (11 m²) met inbouwkast; bijkeuken (10 m²) met aansluiting voor de wasmachine en opstelplaats CV ketel; gerenoveerde geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel; woonkamer (18 m²) voorzien van een schouw met aansluitmogelijkheid voor een gashaard. er dieping 1e v ver erdieping Overloop met inbouwkast; 3 slaapkamers (10, 9 en 8 m²), alle kamers zijn voorzien van een inbouwkast. e

2 v er dieping ver erdieping Vliering, middels luik bereikbaar.

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: orting Kor ting 10%

VASTE VERK OOPPRIJS: € 18 2 .700 k.k. VERKOOPPRIJS: Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Vrije vestiging Reager en ageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, rie st neem dan telefonisch contact op met Van T Trie ries Mak elaar s in V aas sen, ttele ele 78) 5 7 16 Makelaar elaars Vaas aass eleffoon (05 (057 57 29. U kunt ook een mail sturen naar info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de ze w oning geldt dez woning VRIJE VE STIGING VES TIGING.. U heb hebtt geen binding (maat schappelijk of maats ec onomis ch ch)) me mett de economis onomisch gemeen gemeentte nodig. Ieder Ieder-een k an dus op de ze kan dez woning rre eager en. ageren.

10% korting op de taxatiewaarde N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

0 € 20 3.00 000 € 20. 300


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 DECEMBER 2012 - PAGINA 36

Ladies Night bij Autobedrijf Rorije

COLUMN

Warenar

PRIKKELPRAAT

WAPENVELD- Autobedrijf Rorije te Wapenveld organiseerde onlangs een ladies night. Ongeveer 50 dames meldden zich op damesavond en werden hartelijk ontvangen met koffie met bonbons. Ze werden door de eigenaar op de hoogte gesteld hoe de avond er uit ging zien, waarna de groep in tweeën werd gedeeld. De ene groep ging naar de werkplaats om

wat technische kennis op te doen omtrent de ins en outs van een auto. Hoe verwissel je bijvoorbeeld een lamp of band? De andere groep bleef in de showroom om de onthulling van de nieuwe Nissann Micra Elle mee te maken. Er waren meerdere participanten aanwezig uit de regio, waaronder Mylene schoonheidsproducten, nagelstudio Smit, sportcenter Bijsterbosch

Bingo WAPENVELD- Volleybalvereniging P.S.H. houdt een bingo op woensdag 12 december in Horeca ’t Spyker,

Putterweg 1 te Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen (iedere bezoeker krijgt een presentje).

Oproep Vlijtbloazers

en een wijnproeverij van de Rode Beer. Er werd champagne geserveerd met enkele heerlijke amuses, waarna de groepen wisselden. Het werd een zeer geslaagde avond voor alle deelnemers. De dames kregen na afloop een rijk gevulde goody bag mee naar huis, die ook zeer in de smaak viel. Sportcenter Bijsterbosch schreef ook nog een prijsvraag uit.

Gewijzigde openingstijden in december

HATTEM- Vanwege de feestdagen zijn in december de publieksbalies van de gemeente Hattem op een aantal dagen anders geopend dan normaal. Van maandag 24 tot en met woensdag 26 december zijn de publieksbalies gesloten. Donderdag 27 en vrijdag 28 december is het stadhuis geopend van 8.00 tot 12.30 uur. De avondopenstelling vervalt op vrijdag 28 december. Op maandag 31 december 2012 en dinsdag 1 januari 2013 zijn de publieksbalies gesloten. Woensdag 2 januari is het stadhuis geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Kerstmiddag

WAPENVELD- Inmiddels zitten we in de Adventstijd , en het blazen op de Midwinterhoorn is weer duidelijk hoorbaar. De Vlijtbloazers uit Wapenveld proberen ook dagelijks de klanken van de roep hoorbaar te maken en daarmee aan te kondigen dat het nieuwe Licht eraan komt. “Wij zijn ook zeer verheugd, dat deze traditie een enorme opmars heeft op de Veluwe”, aldus Joop Jans, hoornmeester van de Vlijtbloazers, “Gezien de aanvragen

die wij krijgen, hopen wij dat er nog enthousiaste Wapenvelders zijn, die willen leren blazen op de midwinterhoorn. Omdat wij de rest van het jaar ook op de Jachthoorn blazen is dit misschien ook een mooie uitdaging voor nieuwe leden.” Aanmelden en/ of informatie kunt u krijgen via de site, of bij de blazers zelf. Voor verdere informatie , foto’s en natuurlijk de agenda waar u de bloazers vinden kunt: www.vlijtbloazers.nl.

Als het zwembad de afgelopen jaren net zo vol gezeten had als het gemeentehuis bij de zwembaddiscussie van de commissie samenleving, dan had deze discussie achterwege kunnen blijven. Octopus was op volle sterkte uitgerukt. Men vulde niet alleen de ruimtes van het gemeentehuis, maar zorgde ook voor overdaad bij de inspraakmicrofoon. Dat laatste was jammer, want opoe waarschuwde reeds: als je inspraak overdrijft, maak je dat er niets beklijft. Diverse commissieleden zag je na de vierde inspreker langzaam wegdutten, omdat de zwemverhalen steeds meer zwamverhalen werden. Men had zich beter kunnen beperken tot het zinnige betoog van de voorzitter en nog een tranentrekkend verhaal van een juniorlid. Voorzitter Van Bottenburg herinnerde aan de vergadering van twee jaar geleden toen zwembad, kunstgras en turnhal aan de orde waren. Opoe profeteerde toen al: soms moet er één lijden om er twee te verblijden. Geen enkel raadslid nam zijn uitdaging aan om het verschil tussen kunstgras en zwemwater uit te leggen. Wel vertelde iedereen dat men veel waardering had en diep geraakt was. Anton Westerkamp zei zelfs dat hij er bijna stil van werd. Zoals bekend is Anton niet stil te krijgen, dus waren we zo weer tien minuten verder. De enige toezegging die Octopus kreeg, was dat de executie ook iets later dan 1 augustus mag als dat zo uitkomt. Om de snelheid van vergaderen te vergroten kunnen de twee commissievoorzitsters en de griffier wellicht nog eens aan Wim de Weerdt uitleggen hoe je een vraag stelt. Als er een inspreker is geweest, mogen commissieleden een vraag stellen als ze iets niet begrijpen. Wim de Weerdt denkt in iedere vergadering dat hij voor staat en gebruikt deze gelegenheid om via een vast patroon te gaan tijdrekken. Eerst bedankt hij de inspreker zeer uitgebreid, vervolgens laat hij weten wat het standpunt van zijn fractie over het betreffende onderwerp is en waarom dat veel beter is dan de ideeën van het college en soms komt er dan nog een vraagje naar de bekende weg. Vergaderingen die toch meestal al te lang duren, worden zo nog eens nodeloos verlengd. Als de dames hem nog één keer waarschuwen, moet het toch mogelijk zijn dat Joke en Johanna in het vervolg na twee zinnen roepen: “en nu de vraag!!” Opoe was daar zeer resoluut in: wie zich niet houdt aan het reglement, wordt verwijderd uit de tent. Warenar

Molen de Fortuin in wintersfeer

HATTEM- Op dinsdag 18 december wordt de Kerstmiddag van de PCOB afdeling Hattem gehouden in Hanzeheerd De Bongerd. Aanvang: 14.45 uur. De meditatie zal door ds. M.L.W. Karels, Nederlands Hervormde predikant te Hattem, worden verzorgd. Het programma bestaat verder uit zang, samenzang, een kerstverhaal en enkele gedichten. Traditiegetrouw zullen ze de middag besluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Zowel leden als gasten zijn van harte welkom bij viering en maaltijd. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee.

Actie voor Sri Lanka op Kerstmarkt

VAASSEN- Voor de tweede keer zullen René en Evelien van Berkel hun stichting Beter wonen op Sri Lanka vertegenwoordigen op de Kerstmarkt in Vaassen. Het grote succes van vorig jaar met een opbrengst van ruim 800 euro was aanleiding om ook dit jaar op de Kerstmarkt te staan. De door hen zelf gemaakte voederstammetjes voor de vogels liggen weer in de kraam en, nieuw dit jaar, andere houten artikelen. Deze zijn gemaakt door de 3e klas Bouw van de RSG, de Regionale Scholengemeenschap in Epe. De zoon van René en Evelien zit op die school en daar werd enthousiast gereageerd toen hij vroeg of hij voor zijn maatschappelijke stage houten artikelen voor de actie op de Kerstmarkt mocht maken en verkopen. De mentor, dhr. Augustinus, heeft zich vervolgens samen met de leerlingen ingezet om een creatieve vorm daaraan te geven. Het resultaat is te zien op de Kerstmarkt die 14, 15 en 16 december gehouden wordt en zullen door René en

Evelien aan de man/vrouw gebracht worden. Daarbij zullen dit jaar kleine kerstcakejes en muffins verkocht worden. Wie dit lekkers koopt, doet niet alleen zich zelf een plezier, maar steunt tegelijkertijd het goede doel waar René en Evelien zich al jaren voor inzetten: het bouwen van eenvoudige onderkomens voor mensen

die sinds de tsunami in 2004 in onvoorstelbaar slechte omstandigheden moeten wonen. De muffins en kerstcakejes worden gebakken door Bakkerij Hagen uit de Deventerstraat die de opbrengst geheel ten goede laat komen aan dit goede doel. Voor meer informatie: www.stichtingbeterwonenopsrilanka.nl.

HATTEM- Tijdens de wintermarkt is ook molen de Fortuin in winterse sfeer. Bakker Ton Kamphuis komt een bakdemonstratie geven en wil u ideeën geven voor de Kerst. Ton bakt speciaal brood en wat lekkers voor bij de koffie.

U kunt van de gemaakte lekkernijen proeven. Ook is er voor de kinderen gelegenheid om zelf iets te maken en natuurlijk op te eten. De molen en de winkel zijn vrijdag 14 december open van 14.00 tot 21.00 uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 37

Spectaculaire prijsverlaging Luxe koopappartementen

Op e n H u i s

zaterdag 15 d ec ember 10:30 - 13:30 uur

Prijs € 292.000 t/m € 437.000, woonoppervlak 106 - 160 m2. Stationsstraat en Schoolstraat Heerde.

Voor meer informatie gaat u naar Companjen en Riphagen Makelaars

S t i j l vo l w o n e n in hartje Heerde Jubileum aanbieding

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde, 0578-692532 info@companjenriphagen.nl www.companjenriphagen.nl

Eperweg 61, Heerde www.epavlis.nl Epavlis Brinklaan Heerde BV is onderdeel van Triada

Met gratis Moduline 300 klokthermostaat*

De nieuwe trend in HR-ketels! Nefit BaseLine Compleet geïnstalleerd vanaf € 1250,-*

Klaar voor de toekomst? Kies voor de Nefit TrendLine! Uw nieuwe HR-ketel moet minstens 15 jaar meegaan. Maak daarom nu een verantwoorde keuze. De Nefit TrendLine HR-ketel is klaar voor de toekomst: voorbereid op veranderende gassamenstellingen. En vergeleken met gewone ketels bespaart de TrendLine met zijn Low Energy pomp in totaal tot wel € 800,- aan energie!

Ook in het nieuwe jaar staat Welldone voor u klaar!

Lange Veenteweg 20, 8161 PB - Epe, Tel. 0578-57 57 87 www.welldone-installatietechniek.nl info@welldone-installatietechniek.nl Wij adviseren * Aktie geldig vanaf 12 december 2012 t/m 31 maart 2013.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 38

L er op ACTION.N ld fo e d r o vo k Kij

ZOMERCOLLECTIE 2012

K E R ST KINDER

HOUTEN

GLAZEN

broek en jas maten 86 t/m 128

white washed metalen dak 50x22x22 cm

zilver met lint 13x13 cm leuk in de kerstboom!

SKI PAK

SFEER LANTAARN

COM PLETE

DECO HART

S ET

12.49 5.49 0.87

kinder HAND SCHOENEN

2.29

Elders 9.95 14.95

Elders 1.99 2.49

VERLICHTE PYRAMIDE OF

KERSTBOOM

VAN EYCK

pyramide: hoogte 40 cm 20 lamps kaarsenboog: hoogte 30 cm LED-kaarsjes

pompom/kralen lengte 120 cm

geschikt voor acrylen olieverf 100% katoen 60x80 cm

KAARSEN BOOG

Elders 5.95 7.95

2.99

SNEEUWBAL GUIRLANDE

1.39

sneeuwvlok KERSTBOOM HANGER SET/3

0.69

SCHILDERS DOEK

Van Eyck SCHILDERS DOEK 40x50 cm

1.59

MAX SMOKEY EYES

ORNAMENT ZILVER

MELKMEISJE

mascara, kohlpotlood en oogschaduw

16x11x5x8 cm

aloe vera en yoghurt, katoen en melk of vanille

MAKE-UP SET

Max LIPGLOSS PALETTE met spiegel en kwast

0.79

OPBERG BOX leuk om uw kerstcadeau in te verpakken!

1.19

19x14x10 cm 23x17x12 cm 30x23x13 cm 35x26x16 cm

2.49 2.99 3.49 4.49

1.89

2.99

DOUCHE en BADCREME

2 LITE R

Elders 3.95 4.95

2.29

Kijk voor winkeladressen en overige in


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 39

g i d e l l o v d n e s s a r r ve g i l e d r o o v d n e z v e rba

KERST METALLIC

GE SC HE N K Fx3O00LcmIE

HALVE

BAANTJER

SNEEUW/GLITTER

MINI

de XXL Dossiers keuze uit 5 verschillende boxen

diverse kleuren Ø 14 cm

incl. enveloppen diverse luxe uitvoeringen 10x7,5 cm

DVD BOX

0.49

70

ROOS met CLIP

KERST KAARTEN

S ET/30

'S B O X 3 DV D

4.49 0.69 0.69 SET/20 KERST KAARTEN

15x10,5 cm

0.69

Elders 1.49 1.99

UNI OF STREEP

POLYSTONE

CHOCOLADE

diverse kleuren maten S t/m XL

met LED-verlichting

200 gram

DAMES VEST

Elders 8.95 9.95

HURICANE

WIND LICHT

6.79

helder glas hoogte 31 cm

Huricane WIND LICHT helder glas hoogte 42 cm

6.49

KERST HUISJE

polystone VERKOOP KRAAM met verlichting

2.99

POWERBASE

2.99

BATTERIJ LADER geschikt voor AA en AAA excl. batterijen

3.89

SET/4 OPLAADBARE BATTERIJEN AA 2000 mAh of AAA 1000 mAh

2.49

1.99

KERSTBOOM HANGERS

Elders 1.98 2.29

1.39

GLAS/METAAL

THEELICHT HOUDER old look glas of metaal met hart

Elders 0.99 1.49

nformatie op onze website ACTION.NL

0.59

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 09-12 t/m za. 15-12

Elders 9.95 14.95


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 40

Officiële opening Rütli

Kerstconcert VIVO VEESSEN- Op zaterdag 15 december geeft muziekvereniging VIVO haar jaarlijkse kerstconcert in sporthal De Noord in Veessen. Het orkest onder leiding van Maarten v/d Kolk heeft dit jaar weer vlotte, swingende kerstnummers ingestudeerd. Natuurlijk spelen ze ook traditionele kerstliederen waar met meegezongen kan worden. Verder wordt er op deze avond medewerking verleend door het mannenkoor van Groot

Schuylenburgh. Dit is een groep van enthousiaste zangers met een verstandelijke beperking. Deze groep staat onder leiding van Zwier van der Weerd en komt uit Apeldoorn. Tussen de zang en muziek door zal Marianne van Zuuk de declamatie verzorgen en in de pauze wordt zoals gebruikelijk warme chocolademelk met een kerstkransje geserveerd. Het concert begint om 19. 30 uur en de toegang is gratis.

Serious Request EPE- Dit jaar wil BelCompany zich inzetten voor 3FM Serious Request. Elk jaar zet 3FM zich in voor een goed doel. Dit jaar zal babysterfte centraal staan. Om 3FM te helpen is BelCompany op zoek naar oude mobiele toe-

stellen. Elk toestel is namelijk geld waard wat BelCompany (Vodafone Retail) wil doneren aan 3FM. Meer informatie over deze actie is te vinden op www. mobilerequest.nl of www.seriousrequest.nl.

KiKaKerstboom slaat aan EPE- Zaterdag 8 december vond de officiële opening plaats van de nieuwe woonlocatie Rütli aan de Willem Tellstraat in Epe. Dhr. C. de Groot, lid van de Raad van Bestuur, knipte na enkele speeches het lint van de feestelijke strik door. Vervolgens konden cliënten, personeel en genodigden het pand via de hoofdingang betreden. Op

deze zaterdag was het precies 50 jaar geleden dat woonlocatie Rütli werd opgericht. Woonlocatie Rütli is onderdeel van InteraktContour; een stichting voor mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. De nieuwe locatie biedt huisvesting aan 14 cliënten, die elk beschikken over een ruim appartement (ca.

Christmas Kids HEERDE- Op zondagmiddag 16 december vindt er in Welgelegen in Heerde een speciale Sunday Kids plaats: Christmas Kids. Van 15.00 tot 17.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte

welkom. Op het programma staat: creatief gebed, kerstverhaal, zingen en samen eten. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Welgelegen is te vinden aan de Stationsstraat 2 te Heerde.

Tyfoon HATTEM- De handbalheren van Tyfoon wonnen zaterdagavond in de Marke van hekkensluiter UGHV uit Ulft (26-20). Hierdoor heeft Tyfoon zich, in deze 2e klasse oost, op een keu-

WAPENVELD- Onlangs bracht het derde elftal van WZC een bezoek aan Rik en Christa Reg-

rige vijfde plaats genesteld. De doelpunten van Tyfoon: Arno ter Wiele, Freddy Bredewold en Hans Kan 1; Robert ter Steege en Jelle v/d Bos 4; Rik Talens 6 en Jack Pruijn 9.

terschot in Biddinghuizen. Aanleiding van dit bezoek was de geboorte van Ryan.

Volleybal Heerde HEERDE- De heren 1 Van LanghenkelHEC heeft weer eens overtuigend kunnen presteren. Tegen HSC HS3 werd gewonnen met 4 – 0. Dames 1 speelde tegen Hellas DS1, eindstand 4 – 0. Door deze uitslag staan de Heerdenaren nog steviger op de 2e plek in hun poule. Overige uitslagen: LanghenkelHEC DS2 tegen HSC DS4

3 – 1, LanghenkelHEC DS3 tegen VVH DS7 3 – 1, LanghenkelHEC DS4 tegen VVH DS6 1 – 3, LanghenkelHEC HS2 tegen HSC HS2 0 – 4, LanghenkelHEC HS3 tegen HSC HS4 0 – 4, LanghenkelHEC MB1 tegen HSC MB2 4 – 0, LanghenkelHEC MC1 tegen Udeo MC1 1 – 3, LanghenkelHEC MC2 tegen Udeo MC2 3 – 1.

65-70 m2). Uitgangspunt is dat cliënten zo zelfstandig mogelijk wonen; indien nodig kunnen ze echter 7 dagen per week, 24 uur per dag, een beroep doen op professionele zorg en ondersteuning. Tijdens de open dag van Zorg en Welzijn op zaterdag 16 maart kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de nieuwe Rütli.

EMST- De eerste verkoopdag van de KikaKerstboom is goed verlopen. Een succes voor stichting Kika dus. Alle kopers hadden zo een eigen reden om naar de KiKa actie in Emst te komen. Niet alleen voor de trendy boom maar ook voor het verhaal erachter. Een Kika boom heeft iets doorstaan en deze laat je niet zo maar staan. De kopers die al geweest zijn geven hem een mooie plek. Elma en Peter kwamen speciaal met hun hybride

auto uit Dordrecht. Ze hadden op facebook van het evenement gelezen. Even later komt de buurman met de kruiwagen ongeveer 1,2 kilometer heen en terug. Een buurmeisje van anderhalf kwam per slee samen met haar ouders. In totaal zijn er nu 41 bomen verkocht en gaat de volledige 615 euro naar KiKa. Zaterdag 15 december 10.00 tot 16.00 uur is de tweede actiedag. Tegenover Oranjeweg 92 Emst bij de oranje KiKa vlaggen.

VAASSEN- De talenten van de E3 van v.v. K.C.V.O. zijn kampioen geworden. Op het veld werd allereerst de kinderchampagne ontkurkt, vervolgens werd er al luid zingend gedoucht om schoon en fris aan het huldigingsrondje door het dorp te beginnen. Met veel muziek en

gezang heeft iedereen hiervan meekunnen genieten.Bij terugkomst in het clubhuis van KCVO stonden de patatjes klaar voor de kampioenen en werd deze feestdag afgesloten. De dank gaat uit naar de leiders van dit team; Roy van Bussel, Joey van de Haar en Gerhard van Zuuk.

Wijnproeverij en Wijncursus EPE- Wijnkoperij Kroese organiseert aanstaand weekend een wijnproeverij. Op vrijdag 14 (van 14.00 - 18.00 uur) en zaterdag 15 december (van 11.00 - 17.00 uur) kan in de winkel aan de Hoofdstraat 147 een selectie van winterse wijnen geproefd worden. Zo zal onder andere de Solar de Urbezo Crianza op de proeftafel staan. Deze wijn kreeg de maximale score in de Guia Peñin, de belangrijkste wijnkoopgids van Spanje. Daarnaast kunt u kennis maken met verschillende bijzondere druivenrassen, zoals bijvoorbeeld de Touriga Nacional. Ook de Albet i Noya is van de partij. Deze wijn, gemaakt van het druivenras Xarello, is uitgeroepen tot “Beste wijn van Nederland 2012” in de prijscategorie t/m 10 euro. Om dit succes te vieren geeft Wijnkoperij Kroese 10% korting op alle wijnen van de proeftafel. Alle wijnen van Wijnkoperij Kroese komen uit eigen import, rechtstreeks van de wijnboer, zonder enige tussenschakel. “Hierdoor kunnen we de wijnen voor een zeer scherpe prijs aanbieden, waardoor alle wijnen een uitstekende prijskwaliteitverhouding hebben”, laat Kroese weten. Voor degene die wat meer over wijn willen weten, biedt Wijnkoperij Kroese in maart en juni 2013 wijncursussen aan. Gedurende de 4 lessen leert u wijnen analytisch te beoordelen en te proeven. Daarnaast krijgt u uitleg over hoe wijn wordt gemaakt, hoe etiketten gelezen kunnen worden en waar u zoal op moet letten als u wijn koopt. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het combineren van wijnen met gerechten. Kortom, alle vragen waar u als wijnliefhebber mee zit, komen tijdens deze cursus aan bod. Voor meer informatie kijkt u op www.kroesewijnen.nl.

Zilver op de tweede wedstrijd turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag 8 december werd de tweede voorwedstrijd 3e divisie geturnd. Sportvereniging P.R.O. Hattem werd deze dag vertegenwoordigd door zes turnsters, Maura Vosjan kon helaas nog niet deelnemen na haar blessure. Deze wedstrijddag begon met een minuut stilte om stil te staan bij geweld binnen sport. Tamer Willemsen, Zara de Ree en Gheanka Lijn turnen instap District 1. Gheanka eindigde op een hele mooie 6e plaats, Zara en Tamer werden 16e en 17e. Danique Rouwenhorst en Melissa Beekhof turnen junior niveau 5. Melissa werd 15e en Danique eindigde als 21e. Christien van Dijk turnt in de categorie senior niveau 4. Ze behaalde de tweede zilveren medaille van dit seizoen. Op 19 januari turnen de meisjes hun 3e en laatste voorwedstrijd en volgt bekendmaking van de doorstroming naar de finale. Voor meer informatie over turnen bij P.R.O. kijk op www.prohattem.nl.


-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 4 1

Reparatie van: â&#x20AC;˘ witgoed â&#x20AC;˘ inbouwapparatuur â&#x20AC;˘ huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

çüsjppmpoutupqqjohü (24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çüsjppmbbomfhüfoü°poefsipveü ç çüdbnfsb°jotqfdujf ç çütupfq°üfoühfwfmsfjojhjohü ç çühspoe°üfoühsbbgxfslü (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çütusbbuxfslü ç çüejbnboucpsjohü

Korte Veenteweg 8 â&#x20AC;˘ 8161 PC Epe ufmfgppoĂĽĂĽ(0578) 61 29 17 â&#x20AC;˘ gbyĂĽĂĽ(0578) 61 04 68 â&#x20AC;˘ fnbjm info@rsepe.nl

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 â&#x20AC;&#x201C; 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

SCHAAPSKOOI

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 â&#x20AC;&#x201C; 696729

De beste bijverdienste! Nu met â&#x201A;Ź 100,- Snelle Start Premie! - PLUS: elke dag een gratis krant - PLUS : een gratis regenpak - PLUS: sparen voor leuke cadeaus

voor informatie en aanmelden: *min. leeftijd: 18 jaar /legitimatie verplicht

&*$'+&!"!*+)$*+!&-!*,)* *+!!&(&-$ $!"+.

-!*

 

  

',&+&/

"' &&$ ...&$

!*$!+!+&

)!"*-!* ',&+&/ $*+!&-!* &$!&'# ',&

',&+&+*%+11&'$ 3.*,* &0%.)#)* &#&&!*-&0#& -'$&0! +)'##&&0!"&,.*())!&()+&)'( !&&!2$&!*$! !$+,.+&.+.!"-''),#,&&&+#&&&% &-'')&-)!"$!"-&#&&!*%#!&**()# '&++%+'&*'(


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 42

Ds. van Maasschool presenteert Jubileum CD

WAPENVELD- In verband met het 100-jarig jubileum van de Ds. van Maasschool in Wapenveld is er een speciale Jubileum CD uitgebracht. De titel van de cd is ‘Beloofd is beloofd’. Het is een cd met christelijke liedjes ingezongen door alle groepen van de school. Daarnaast staat het speciaal voor de school geschreven jubileumlied ook op de cd. De kinderen vonden de opnamen superspannend. Een echte cd op-

nemen doe je natuurlijk niet iedere dag. Henk van der Maten, die het hele project begeleid heeft, overhandigde de eerste cd aan juf Greet Eilander. Zij is onlangs met pensioen gegaan en was ruim 40 jaar werkzaam op de van Maasschool. Ook is zij betrokken geweest bij het schrijven van het jubileumlied. Een leuk moment voor haar en de kinderen om elkaar nog even weer te zien. De opnames werden ver-

Verkoop handgemaakte sieraden

zorgd door Ernst Burgmeijer van Blauwsnavel Producties uit Heerde. 3 leerlingen van de van Maasschool waren onlangs te gast bij Radio 794. In het programma van Infomix mochten ze uitgebreid vertellen over de nieuwe cd. Een spannende ervaring waar ze met viel plezier op terugkijken. Er zijn al veel cd’s verkocht. De CD is o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Shalom in Wapenveld en kost 6 euro.

HEERDE- Op woensdag 12 december vindt de Kerstfair van de Wendhorst in Heerde (10.00-16.00 uur) plaats en de Smaak van Kerst georganiseerd door Groei en Bloei Epe-Heerde locatie Middenstip Epe (18.30-22.00 uur). Op beide fairs zullen door de Maya’s Handgemaakte sieraden te zien en te koop zijn. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de projecten van Stichting Ayuda Maya. De Vaassense Sjoukje Dijkstra is sinds een bezoek aan Guatemala in 2011 diep onder de indruk van de omstandigheden waaronder de arme Mayabevolking moet zien te overleven. Zij was mee op een reis met het bevriende echtpaar Jan en Ineke de Smidt, (oud-Vaassenaren) die in 2009 Stichting Ayuda Maya oprichtten. Ayuda Maya betekent: Help de Maya’s. En dat is wat deze stichting op een praktische manier doet. Samen met Jan en Ineke, die al meer dan 10 achtereenvolgende jaren naar Guatemala reizen, bezocht Sjoukje het afgelegen berggebied van Alta Verapaz waar veel kinderen lijden aan diarree en het sterftecijfer heel hoog is. Dit wordt veroorzaakt door het vaak sterk vervuilde water in de rivier. Een waterleiding vanuit de hoger gelegen bron met schoon drinkwater naar de hutjes van het dorp biedt uitkomst. Sinds de oprichting in

2009 heeft Stichting Ayuda Maya in twee dorpen met succes een waterleiding aan laten leggen. In San Nicolas hebben nu 123 families voor hun hutje een kraan met drinkwater en in het 10 kilometer verderop gelegen Nuevo Palin zijn 42 kranen aangelegd. In totaal is er nu schoon drinkwater voor zo’n 1130 dorpelingen. Sjoukje Dijkstra was zo onder de indruk van de resultaten dat zij al haar vrije tijd sindsdien inzet als vrijwillig ambassadeur voor Ayuda Maya. Voor een volgend waterleidingproject, dit keer in Tuxila, is weer veel geld nodig. Ruim 32.000 euro. Dit hoopt Stichting Ayuda Maya bij elkaar te krijgen onder meer door de verkoop van de kunstig gemaakte sieraden die in extra koffers vanuit Guatemala worden meegenomen. Goed nieuws voor Stichting Ayuda Maya is dat Wilde Ganzen onlangs heeft besloten om dit nieuwste project in Tuxila te gaan steunen, dat betekent dat zij een subsidie van 55% verlenen op de inkomsten die Ayuda Maya voor dit project binnenhaalt. Sjoukje Dijkstra organiseert voor belangstellenden ook maya-party’s bij mensen thuis, waarbij informatie over de projecten wordt gegeven en de hele collectie artikelen te zien en te koop is. Voor meer informatie: www. stichtingayudamaya.nl.

EPE- Jaap Hengeveld uit Epe is 50 jaar geworden. Jaap is werkzaam bij de Felua en al jaren de vaste tuinman

van Zorgcentrum de Boskamp in Epe. De collega’s van de Boskamp verrasten Jaap met een Abraham.

Wintergasten spotten in de Hoenwaard HATTEM - In de winter komen vele vogels vanuit het buitenland naar Nederland. Een van de natuurterreinen waar jaarlijks veel wintergasten komen is de Hoenwaard bij Hattem. Op zondag 16 december organiseert Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen een vogelwandeling met de boswachter naar dit gebied. Deelnemers

kunnen diverse ganzen- en eendensoorten zien, zoals de kolgans, brandgans, smient, nonnetje, brilduiker, grote zaagbek en pijlstaart. Mogelijk ook wilde zwanen. Een verrekijker meenemen is aan te bevelen. Duur van de wandeling is 2 à 3 uur. Start om 10.00 uur vanaf de kleine parkeerplaats van de Algemene Begraafplaats van Hattem,

IJsclub Vosbergen kiest nieuwe voorzitter

Simon Verhoeven wordt bedankt voorzijn inzet voor de ijsvereniging.

HEERDE- Nadat hij gedurende 33 jaar als voorzitter de ijsvereniging heeft gediend, heeft Simon Verhoeven te kennen gegeven zich terug te willen trekken. Tijdens de ledenvergadering werd Marcel van Buul als nieuwe voorzitter gekozen. Hij werd meteen in de clubjas gehesen. De scheidende

voorzitter werd namens de vereniging door penningmeester Gerrit Nijhof bedankt en ontving als blijk van waardering een attentie en een bloemetje. Ook werd een jubilaris in het zonnetje gezet: Cor van Dommelen vierde zijn 40-jarig jubileum als lid van het bestuur van de ijsvereniging.

ten oosten van deze plaats aan de IJssel. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren niet nodig. Informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter Frans Duermeijer, 06- 53777549 (vr t/m zo).

Leukste winkel

EPE- In de gemeente Epe maakt iedere winkelier kans op de titel “Leukste Winkel van de gemeente Epe. Via www.leukstewinkelverkiezing.nl kan een winkel zichzelf eenvoudig kosteloos nomineren en deelnemen aan de verkiezing. Om de leukste winkel te worden van de gemeente Epe moet de winkel stemmen krijgen en hoog scoren op een aantal criteria. Sfeer, productaanbod, service, klantvriendelijkheid en de prijs/kwaliteit-verhouding zijn de criteria waar de stemmer de winkel op beoordeelt. Tot en met 22 februari kan er gestemd worden op de Leukste Winkel van de gemeente Epe. De winkel met de meeste stemmen en de winkel met de beste beoordelingen gaan door naar de Provincie Ronde. Via www. leukstewinkelverkiezing.nl kan er gestemd worden. Voor iedere stem betalen de partners 0,05 euro aan KiKa wanneer de stemmer daar toestemming voor geeft.

Onderwegdienst ’T HARDE- Zondagmorgen 16 december is er een dienst-vooriedereen in de nieuwe kerkzaal multifunctioneel centrum ‘Aperloo’ aan Stadsweg 27 in ’t Harde. Voorganger is ds. Barend H. Weegink uit Katwijk. Hij was

eerder predikant op de Veluwe. De bijeenkomst begint om tien uur. Het thema op deze adventszondag is: ‘Hoe gelukkig zijn we als Nederlanders?’ Bij binnenkomst ligt een liturgieblad gereed.

Winterfair bij Bosrand VAASSEN- Het belooft nog leuker en gezelliger te worden dan vorig jaar: de Winterfair van het Vaassense Vakantiepark De Bosrand. Op zondag 16 december kunnen de bezoekers zich aan de Elspeterweg 45 volledig onderdompelen in kerstsferen. Volgens Jeannet Braakman en Arjan van Werven van De Bosrand is deze winterse beurs in het leven geroepen om ‘kerstsfeer te beleven, maar ook te proeven’. “Op deze Winterfair ervaart een ieder een

maximale kerstsfeer. Ons advies? Komt allen!”. Zo zijn er onder andere stands en kramen van Slagerij ter Weele uit Oene, Wijnkoperij Kroese, De Kaasspecialist Richard Barnhoorn uit Epe, Bakkerij Hagen en Serrure Woonaccessoires uit Vaassen. Ook wordt er een presentatie gegeven over Hongaars ketelkoken. Natuurlijk zijn er diverse standjes aanwezig met woondecoraties in de kerstsfeer en nog veel meer. Verder is de Mobiele Kaarsenmakerij Vos-

senberg dit jaar ook weer van de partij. Kinderen kunnen daar zelf hun kaarsen maken. Over kinderactiviteiten gesproken: kinderen worden deze middag gratis geschminkt. Tijdens de fair verzorgt dweilorkest “Nu even niet” uit Apeldoorn een optreden. De Bosrand Winterfair vindt dit jaar van 12.00 tot 17.00 uur plaats op Vakantiepark de Bosrand aan de Elspeterweg 45. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

EPE- Het gaat uitstekend met de jeugdafdeling van zaterdagvoetbalclub EZC’84 in Epe. Drie van de pupillenteams vieren dit seizoen het kampioenschap in hun klasse. De D1 vierde het kampioenschap

al, de F1 viert binnenkort het kampioenschap en ook dit team, de E2, was het sterkst in haar afdeling. De manschappen gingen gezamenlijk de kar op voor een rondrit door Epe en er volgde een mooi feest.


SCHAAPSKOOI

Vaassen Wagenmakersstraat 15

Vaassen Gatherweg 32

t7SJKTUBBOEFSFDSFBUJFXPOJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFS t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t%FEPSQTLFSOFOWBO&NTU 7BBTTFOFO&QFMJHHFOPQ GJFUTBGTUBOE

t3VJNFNJEEFOXPOJOHNFU TUFOFOTDIVVS tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(FMFHFOPQFFOVOJFLFQMFLJO IFUDFOUSVNWBO7BBTTFO

t-BOEFMJKLHFMFHFO IBMGWSJKTUBBOEFXPOJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(FMFHFOJOFFOBHSBSJTDIF PNHFWJOHNFUWFFMSVTUFO SVJNUF

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 215.000,- k.k. Epe Vlijtweg 13

t)FMGUWBOFFOEVCCFMXPPOIVJTNFUHBSBHF tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t%FXPOJOHIFFGUFFOBDIUFSUVJOWBODJSDBNFUFS

t3VJNF TQFFMTFIPFLXPOJOH NFUTUFOFOCFSHJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(FMFHFOJOFFOSVTUJHFTUSBBU XFMLF[FFSLJOEWSJFOEFMJKLJT

t&FOLFVSJHPOEFSIPVEFO WSJKTUBBOEFXPOJOHNFUWSJKTUBBOEFTUFOFOHBSBHF tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t%FXPOJOHCJFEUFFOTMBBQLBNFSFOCBELBNFSPQEF CFHBOFHSPOE

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 229.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 255.000,- k.k.

Epe De Leegte 69

Vaassen Mettenboschstede 11

Vaassen Stationsstraat 23

t;FFSSPZBMFFOTQFFMTFNJEEFOXPOJOH TQMJUMFWFM NFU JOQBOEJHFCFSHJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(FMFHFOPQFFOWSJKFMPDBUJF UFHFOEFCPTSBOE

t(FTDIBLFMEFIFMGUWBOFFO EVCCFMXPPOIVJTNFUSVJNF BBOHFCPVXEFTUFOFOHBSBHF tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(PFEPOEFSIPVEFOFOHFMFHFOJOFFOLJOEWSJFOEFMJKLF XPPOXJKL

t3JBOULBNFSIPFLBQQBSUFNFOU tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS t0QMPPQBGTUBOEWBOBQPUIFFL IVJTBSUT EJWFSTFXJOLFMTFUD

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 279.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 295.000,- k.k.

Epe Vredenburglaan 10

Veessen Kerkstraat 8

Epe Torenweg 4

t3VJNFCVOHBMPXNFUJOQBOEJHFHBSBHF tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBSDB t8POFOUFHFOFFOCFUBBMCBSF QSJKTPQFFOGSBBJCPTQFSDFFMJO &QF/PPSE

t/JFVXFWSJKTUBBOEFXPOJOH NFUWSJKFTUFOFOHBSBHFFOFFO SVJNFTUFOFOCFSHJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t-VYF SVJNFOWSJKXPOFOJOIFU GSBBJF*+TTFMEPSQ7FFTTFO

t3VJNIFSFOIVJT UZQFUXFF POEFSFFOLBQ NFUGSBBJ UVJOIVJT tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(FMFHFOJOFFOQSBDIUJHF CPTSJKLFPNHFWJOH

Vraagprijs â&#x201A;¬ 420.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 189.000,- k.k. Epe Troelstrastraat 15

Vraagprijs â&#x201A;¬ 275.000,- k.k.

nieuw

nieuw

Epe Vleerveld 26

Vraagprijs â&#x201A;¬ 224.000,- k.k.

nieuw

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 43

Emst Hanendorperweg 172

Vraagprijs â&#x201A;¬ 75.000,- k.k.

recreatie

-

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 435.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 469.000,- k.k.

De Lindehove 9, 8161 EA Epe Tel. 0578 - 61 26 30 www.schievenkeizer.nl Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

Carinova Thuiszorg zoekt Wijkziekenverzorgende / Verpleegkundige in de wijk in Epe (voor gemiddeld 16 uur per week)

2012

Carinova werkt vertrouwd dichtbij met verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk. Dat doen we ook met veel plezier in Epe. Voor dit team zijn wij wegens uitbreiding van de zorgvraag op zoek naar enthousiaste kandidaten.

Wil jij ook werken als wijkziekenverzorgende of verpleegkundige in de wijk? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren op deze vacature. Ben jij: Ondernemend, een doorzetter, sociaal en in het bezit van mensenkennis, innovatief, een coach en stressbestendig? Meer informatie? Neem contact op met Bart Hegeman, manager V&V, tel. (06) 22 80 98 75 of kijk op www.werkenbijcarinova.nl.

Vertrouwd dichtbij Carinova

Postbus 49 8100 AA RAALTE T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

www.carinova.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 44

Movember afgesloten op RSG

Kerstmarkt in Oene OENE- Vrijdagavond 14 december is pittoresk Oene het decor voor de jaarlijkse sfeervolle kerstmarkt. Rond de kerk en bij cafe/restaurant Dorpszicht staan diverse kraampjes opgesteld waar verenigingen, ondernemers en particulieren zich presenteren en waar allerlei geschenken, decoraties, streekproducten en diverse lekkernijen verkrijgbaar zijn. Bij vuurkorven kan men genieten van al hetgeen de Oener Kerstmarkt te bieden heeft en een glaasje Gluhwein nuttigen. De kerstmarktcommissie is verheugd over het feit dat zij dit jaar een breder aanbod en programma kunnen aanbieden. Wat natuurlijk ook niet ontbreekt op de Oener Kerstmarkt is Fantasietheater Kaleidoscoop. Met het liedje`Stap vooruit`vegen zij de straten schoon voor de kerst. Waarna een warme wintersfeer wordt geschetst met

bekende en onbekende liedjes. Bezoekers kunnen verder meezingen bij het kampvuur van de groep en kleine en lekkere hapjes kopen bij de straatverkoopsters uit grootmoeders tijd. Kinderen kunnen in deze sfeervolle ambiance ook op ezeltjes rijden. Onderdeel van de kerstmarkt is ook een programma in de kerk van Oene. Om 18.00 uur start de kerstmarkt met het luiden van de klokken. Van 19.00-19.30 uur kunt u luisteren naar het kinderkoor. Van 19.45-20.15 staat het jeugdorkest op het programma en van 20.15 orgelspel uitlopend tot samenzang. De Oener Kerstmarkt duurt van 18.00- 21.00 uur. Aansluitend kunt u samen nagenieten van deze sfeervolle kerstmarkt bij cafe/ restaurant Dorpszicht waar tevens gezorgd wordt voor live muziek. U bent van harte welkom.

Denk en Zet /NGKZ EPE- De rector en zeven docenten van de RSG NO Veluwe in Epe lieten in movember de snor staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker. Movember staat voor Moustache in November en is ruim 10 jaar geleden bedacht door een groep man-

nen uit Nieuw Zeeland. Sindsdien wordt de actie wereldwijd gevoerd en daarmee wordt veel geld opgehaald voor onderzoek en bestrijding van deze bij veel mannen voorkomende ziekte. De docenten van de RSG lieten zich sponsoren door hun leer-

lingen en haalden daarmee ruim 530 euro op. Om het einde van de maand extra aandacht te geven trad de schoolband Louder! op en werden de snorren op zeer professionele wijze afgeschoren door de kapsters van Top Chic uit Epe.

HATTEM- Afgelopen dinsdag werden voor de onderlinge competitie van schakend Denk en Zet de volgende negen partijen gespeeld. M. Mujkanovic - J.B van der Velde: 1 – 0, J. Verhoeven - G.J. Kroes: remise, H. Kloppenburg - W. Jonkers: 1 – 0, B. Hospers - H.J. van Wijk: remise, M. Legtenberg - J.B. Redeker: re-

mise, W. van Enk - B. Morren: 1 – 0, H. van der Heide - E. Abdikerim: 1 – 0, M. Oppelaar - K. Kooistra: 0 – 1, G.J. van Wijk - P.J.J van de Nes: remise. Na deze ronde ziet de top van de ranglijst er als volgt uit: 1 J.B. Redeker 241, 2. H. Kloppenburg 203, 3. M. Mujkanovic: 202, 4. G.J. Kroes 170, 5. B. Hospers 141.

Benefietconcert Anton Koopman Susanne Thierry haalt makelaarsdiploma EPE- Vorig jaar overkwam muzikant Anton Koopman een groot drama: vandalen hadden zijn gitaar compleet verwoest en in de vijver bij Vijvervreugd gedumpt. Anton heeft de gitaar volledig gerestaureerd en deze krijgt op 16 december een mooi plekje in Het Tonnetje. Anton organiseert dan een benefietconcert onder de noemer Music against Vandalism. Zijn uiteindelijke doel is een 2-persoons-

fiets te kunnen aanschaffen, die door de gehele Eper gemeenschap gebruikt kan worden. “Voor wie bijvoorbeeld wil fietsen met zijn vader of moeder die dat zelf niet meer kunnen”, legt Anton uit. Dit benefietconcert is een eerste stap om te uiteindelijk te kunnen overgaan tot aanschaf. Van 16.00 tot 20.00 uur spelen Anton & Friends en kunt u genieten van blues- en folkklanken.

Kaartavond Epe- JBC Epétanque organiseert om de week een kaartavond voor haar eigen leden en heeft het volgende resultaat opgeleverd: Bij het klaverjassen was de 1e plaats voor Marie Dijkstra met 5894 punten; 2e plaats Willie Berends met 5182

punten; 3e plaats Diet Koeling met 5021 punten. Bij het jokeren was de 1e plaats voor Tini van Lohuizen met 52 punten; 2e plaats Mattie Beers met 64 punten; 3e plaats voor Maaike van de Vaart met 66 punten.

Opening nieuwe bruggen Oene OENE- Vrijdag 14 december om 13.00 uur opent wethouder Van Nuijs van de gemeente Epe samen met heemraad de heer Verhoef van het Waterschap Veluwe drie nieuwe bruggen in Oene. De openingshandeling zal plaats vinden bij de brug over de Stroombreed. De gemeente Epe heeft samen met het Waterschap Veluwe de afgelopen periode drie betonnen bruggen aan de Houtweg in Oene vervangen. Deze bruggen voldeden niet meer aan de huidige eisen en waren daardoor niet meer geschikt voor zwaar verkeer. Het gaat om de brug over de Grote Wetering, de brug over de Stroombreed en

Kerstvakantie onbeperkt zwemmen DuivensportOok voor de kerstva- met de kaart aan bijna alle extra forum in Hattem VAASSENkantie kan er bij de Koekoek een activiteiten deelgenomen worden, speciale vakantiekaart worden aangeschaft. Met deze kaart kan er gedurende de gehele kerstvakantie (22 december tot en met 6 januari), overdag tijdens het recreatief zwemmen, onbeperkt gezwommen worden. Ook kan

de brug over de Terwoldsche Wetering. De werkzaamheden bij de Terwoldsche Wetering zijn geheel voor rekening van de gemeente Epe. Het waterschap betaalt mee aan de andere twee bruggen. Bij de brug over de Stroombreed heeft het Waterschap Veluwe het doorstroomprofiel verbreed.Hierdoor kan water bij grote waterhoeveelheden sneller afgevoerd worden. Bij de brug over de Grote Wetering heeft het waterschap een stalen damwand geplaatst ter vervanging van een oude houten damwand. De damwand zorgt ervoor dat de aangrenzenden oevers op hun plaats blijven.

Voorlichtingsbijeenkomst over hoofdpijn en migraine HEERDE- Heeft u regelmatig last van hoofdpijn of migraine? En werken de pijnstillers van de apotheek of drogist niet of onvoldoende? Kom dan naar de gratis voorlichtingsbijeenkomst ‘Hoofdpijn & Migraine echt een kopzorg’ op woensdag 12 december in het Dorpshuis van Heerde. Tijdens de bijeenkomst praten diverse deskundigen u bij over de nieuwste ontwikkelingen rondom hoofdpijn en migraine. En wat blijkt: u hoeft uw dag niet te laten verpesten door migraine. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door Apotheek Heerde en is special

HATTEM - Susanne Thierry, medewerkster van Veltkamp & Stam Makelarij, is geslaagd voor het makelaarsdiploma. Na 4 jaar studeren heeft ze met goed gevolg haar opleiding afgerond en de praktijktoets doorstaan. Een bijzondere prestatie. Om de werkzaamheden van een makelaar te mogen uitoefenen, was op maandag 12 november de beëdiging door de NVM-voorzitter Ger Hukker. Daarmee heeft ze aangegeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Hiermee behoort Susanne tot een van de jongste gecertificeerde makelaars in Nederland. “Aangezien kennis de basis is van een goede dienstverlening, zijn wij zeer verheugd over dit feit. Hierdoor hebben alle medewerkers van ons kantoor de hoogste opleidingseisen gehaald”, vertelt Jan Willem Stam trots.

bestemd voor hoofdpijnpatiënten. Overige belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. De voorlichting ‘Hoofdpijn & Migraine echt een kopzorg’ is gemaakt in samenwerking met de Hoofdpijn Patiënten Vereniging Nederland en wordt gegeven door een hoofdpijnverpleegkundige, een neuroloog en Ruud Timmerman van Apotheek Heerde. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur. Het programma start om 19.30 uur. Koffie en thee staan voor u klaar. Dorpshuis Heerde is gevestigd aan de Van Meurslaan 3. Omdat de organisatie graag wil weten op

zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. De vakantiekaart is vanaf 10 december te koop bij de receptie van de Koekoek voor 15 euro (+ 2,50 euro borg) en is speciaal voor de jeugd tot en met 16 jaar.

Jubilaris bij De Vriendschap

HATTEM- Op vrijdagavond 14 december vindt in het clubhuis van ‘De Reizende Postduif Hattem’ Burgemeester Moslaan 1A te Hattem een duivensportforum plaats. Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij. De nationale toppers Henri en Mark van den Berg uit IJsselmuiden, Nico Jan Koenders uit Westervoort en voedingsdeskundige Martijn Oomen willen graag de vragen uit het publiek beantwoorden. hoeveel personen zij moet rekenen wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld. Dit kan op drie manieren. Via de website www.apotheekheerde.nl, via e-mail info@apotheekheerde. nl of door te bellen naar Apotheek Heerde, tel.0578-692790.

HEERDE- Voorzitter Peter Jansen van de vogelhoudersvereniging De Vriendschap uit Heerde is dit jaar 40 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hij is in 1991 lid geworden van de Vriendschap in Heerde, en in 1994 is hij in het bestuur gekozen waarin hij nu nog steeds zit. De laatste jaren als voorzitter, en dat tot volle tevredenheid, volgens de overige bestuursleden. De heer T. Hijmensen, voorzitter van het dis-

trict Gelderland, kwam hem de insigne opspelden en zei, dat mensen als Peter Jansen, die zich willen inzetten voor hun hobby en vereniging, nodig zijn. Het is vandaag aan de dag moeilijk om geschikte bestuursleden te vinden. De club is blij met deze voorzitter en verenigingsman hoopt dat hij die voorzittersfunctie nog een tijdje wil blijven vervullen. Tot slot werd hij nog door de vereniging in de bloemen gezet.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 45

KERST 2012

KERSTAVOND GEOPEND

6 SOORTEN SOEP

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND VANAF 13.00 U!!

VIS-, VLEES- EN PASTASALADES

KERSTARRANGEMENT 1 2 UUR ONBEPERKT

KERSTARRANGEMENT 2 3 UUR ONBEPERKT

€ 36,95 all-inclusive 2 uurs buffet

LUXE VISGERECHTEN

DIVERSE WILDGERECHTEN

KINDEREN € 2,50 PER LEVENSJAAR

LIVE COOKING MET VIS EN VLEES

ALLEEN OP RESERVERING!

MEER DAN 100 GERECHTEN

Prijzen Voor meerkerstmis: informatie,zie bel:achterzijde 0578 - 61 33 33!! RESTAURANT DE STERN HOOFDSTRAAT 108 8162 AN EPE TEL.: (0578) - 61 33 33 7 dagen per week telefonisch bereikbaar! WWW.RESTAURANT-DESTERN.NL


SCHAAPSKOOI

 

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA2 46

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke lij rede

Kennisgeving Wet bodembescherming

Ir. R.R. van der Zeelaan 1 in Wapenveld

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. :

Vaststelling besluit sanering Op 28 november 2012 is door Van der Zeelaan Vastgoed C.V. een evaluatieverslag en nazorgplan vande sanering op grond van de Wet bodembescherming ingediend. Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het evaluatieverslag en nazorgplan van de bodemverontreiniging gelegen aan Ir. R.R. van der Zeelaan 1 te Wapenveld.

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

Mogelijkheid van inzien Het evaluatieverslag en het nazorgplan liggen van 12 december 2012 tot 9 januari 2013 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren,

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden.

of kunnen worden ingezien via www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen door bij Kenmerk ge024600068 in te vullen. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen vóór 9 januari 2013 schriftelijke reacties onder vermelding van het zaaknummer toezenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99. Arnhem, 7 december 2012, zaaknummer 2012–021185 / ge024600068 Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bij Modehuis Dekker ontvangt u in de maand december 100% korting! Met deze kortingsadvertentie kunt u 4 artikelen naar keuze kopen tegen 10%, 20%, 30% en 40% korting. Elk kortingspercentage mag u 1x gebruiken. U hoeft deze kortingen niet in één keer te verzilveren. Tot en met

In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

22 december a.s. blijft deze kaart geldig!

100% KORTING

BIJ MODEHUIS DEKKER 10%

KORTING

20%

KORTING

30%

KORTING

40%

KORTING

Graag tot ziens bij Modehuis Dekker!

2012 t/m 22 december Wilt u ook het nieuwe jaar 2013 goed beginnen? Vul dan uw e-mailadres in op deze advertentie en ontvang per e-mail een kortingsvoucher van 50% korting!

Ja, graag ontvang ik de 50% korting en andere toekomstige aanbiedingen per mail

Vul hierboven uw emailadres in en lever de kaart in bij Modehuis Dekker.

*Deze actie geldt niet voor standaard-, basisartikelen en de nieuwe collectie.

· · · · · · · · · · ·

Modehuis Dekker | Dorpsstraat 39-41 | 8181 HN Heerde | T 0578 - 69 15 73 | E info@modehuisdekker.nl | www.modehuisdekker.nl | Openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur | zaterdag 09.30 - 17.00 uur Dekker Mannenmode | Duistervoordseweg 15 | 7391 CA Twello | T 0571 - 27 68 70 | Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur | vrijdag 10.00 - 20.00 uur | zaterdag 10.00 - 17.00 uur | maandag gesloten

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner

Kerstbomen te koop Volop keuze en in diverse afmetingen

Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Verkoop vanaf 1-12-2012 Maandag & Dinsdag geen verkoop

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl

Mussenkampseweg 24 8181 PK Heerde


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA247

Fijne feestdagen & een gelukkig

Tijdens de Kerstdagen

ONBEPERKT ETEN tafelbuffet met 4 soorten vlees en sausjes frietjes en geb aardappels

Vanaf 11 december

€ 19.95 p.p.

OPRUIMING WINTERCOLLECTIE

Eventueel uit te breiden met een voor en/of kerstnagerecht

1 artikel 10% korting 2 artikelen 20% korting 3 artikelen 30% korting 4 artikelen 40% korting bij 4 artikelen en meer 40 % korting op elk artikel

Bel ons voor verdere info: 038-4449885.

Nieuweweg 85, Hattem

www.heerdeonline.nl

Tussen kerst en nieuwjaar

2 halen 1 betalen

Bonenburgerlaan 12

-

8181 HE Heerde

-

0578-693824

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wanneer? Op zondagmiddag 16 december 2012 van 15:00 uur t/m 17:00 uur Voor wie? Voor alle kids van 4 t/m 12 jaar

Waar? In “Welgelegen” Stationsstraat 2 te Heerde Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten

Kerstverhaal

Berends & Slump, bankzaken – hypotheken – verzekeringen is een middelgroot advieskantoor met 24 medewerkers voor zowel de parƟculiere als de zakelijke markt met kantoren in Harderwijk, HaƩem en Twello. Gemak en zekerheid bieden wij onze klanten en daarom stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers. Voor uitbreiding van het team in Twello zijn wij op zoek naar een

RelaƟebeheerder Financieel Advies (0,5 Ōe) FuncƟeomschrijving: eerste aanspreekpunt voor ondernemers ondersteuning van de Įnancieel planner/pensioenadviseur ziet in nauw overleg met de adviseur toe op een opƟmaal beheer van de relaƟe Ben je een gedreven teamplayer, toe aan een nieuwe uitdaging binnen een dynamisch bedrijf en in het bezit van een relevant MBO-diploma (bank/verzekeringen) en minimaal de WFT-diploma’s basis en leven, dan hebben wij voor jou een prima job bij een kantoor met gezellige collega’s en leuke klanten. Ervaring in het werken met Įnanciële planning programma’s is een pré. Kijk op onzewebsite en Facebookpagina voor een indruk van ons bedrijf. Voor meer informaƟe over de funcƟe kun je contact opnemen met Gerard Rooks, Teamleider Twello (0571-274440 of 06-19629168). Solliciteren kan door een e-mail met curriculum vitae te sturen naar onze afdeling P&O: g.jeƩen@berends-slump.nl.

D uistervoordseweg 49 Twell

T. (0571) 27 44 40 www.berends-slump.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 48

Verlichtingsactie Heerde

HEERDE- "Hé waarom heb jij je licht niet aan? Ik wil je zien!" Met een ludieke overvalactie werden vrijdagmorgen de leerlingen van CC De Noordgouw gewezen op het belang van het voeren van goede fietsverlichting. Niet alleen om erbij te horen, het overgrote deel van de fietsers was gelukkig goed verlicht, maar vooral om goed zichtbaar te zijn voor de overige weggebruikers. Ondanks de barre weersomstandigheden ploeterden veel scholieren zich door de sneeuw een weg naar school. Soms waren de batterijen van de fietsverlichting kapot, soms hingen rugzakken voor de verlichting, maar ook werkten niet alle dynamo's goed vanwege de sneeuw. Fietsverlichting op batterijen is dan wel zo handig. Sommige leerlingen hadden gewoon niet de moeite genomen

EPE- Vorige week werden de winnaars van de kleurwedstrijd uitgeschreven door de Ondernemersvereniging Epe in het zonnetje gezet. Esmée Vosselman had de kleur-

de verlichting aan te zetten en maakten zich drukker om het uitlopen van de mascara. Wie de fietsverlichting voor elkaar had, kreeg een fluoriserende armband met daarop de tekst "ik val op". Veel aandacht ging uiteraard uit naar de fietsers die niet goed zichtbaar waren. Zij ontvingen een slapwrap met daarop de tekst "ik val niet op" en kregen een mini-fietslampje om in ieder geval weer veilig thuis te komen. Ook was rijwielspeciaalzaak Van de Put bij school aanwezig om bij de actie te assisteren en werden er bonnen uitgedeeld waarmee de fietsers 20% korting op fietsverlichting kunnen ontvangen bij de Heerder rijwielhandel. Ruim 23% van de fietsers had de verlichting niet in orde of aan. Snelle actie is niet alleen voor de eigen veiligheid noodzakelijk,

plaat van Sinterklaas het mooist ingekleurd. Tweede werd Jasper Eikelboom en de derde prijs ging naar Elike Visser. Ze kregen allemaal een envelop met inhoud.

Get Work zet assessments in bij bemiddeling kandidaten

maar ook om een bekeuring van 45 euro uit te sparen. Jaarlijks komen door slechte verlichting 40 fietsers om in het verkeer en raken nog eens 500 fietsers ernstig gewond. De politie heeft aangekondigd de komende tijd meer controles op fietsverlichting te houden. De actie werd mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) en georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Heerde in samenwerking met verkeersouders van CC De Noordgouw, Rijwielspeciaalzaak Van de Put en de Fietsersbond Epe. De fietsersbond wil ook in Heerde graag starten met een vrijwilligerswerkgroep. Belangstellenden kunnen mailen naar Jan Polman van de vrijwilligerswerkgroep Epe via epe@ fietsersbond.nl.

EPE- In samenwerking met Thomas International, een wereldwijde aanbieder van HR instrumenten, zet Get Work vanaf heden assessments in om haar kandidaten te begeleiden naar de juiste baan. Met behulp van een instrument genaamd Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) wordt snel en betaalbaar inzichtelijk gemaakt welke rol binnen een organisatie passend is voor de kandidaat. Voor verdere verdieping behoort een Global Intelligence Assessment (GIA) tot de mogelijkheden. Intern is het al zeer waardevol gebleken, reden te meer om ook extern er mee te gaan werken. Verschillende medewerkers zijn inmiddels volledig opgeleid en gecertificeerd in het afnemen en interpreteren van de PPA en GIA. “Op deze manier willen

we nog betere matches maken voor onze opdrachtgevers. Efficiënt werken in een organisatie is altijd belangrijk, maar in deze economische tijden zelfs doorslaggevend voor de toekomst. Het Fingerspitzengefühl blijft van belang, maar onze intercedenten kunnen dit nu staven met een wetenschappelijk instrument. Hoe duurzamer de match, des te beter het is voor onze kandidaat én onze opdrachtgever. In dat licht is het eigenlijk alleen maar logisch om op deze manier onze dienstverlening te verbeteren. Veel assessments zijn prijzig en tijdrovend, maar de PPA en de GIA zijn juist snel en betaalbaar. Dat maakt het een zeer geschikt instrument voor onze branche”, aldus operationeel directeur Sophia Adler.

Kerstbingo EPE- Op dinsdag 18 december organiseert Wios Epe haar traditionele Kerstbingo voor leden, donateurs, aanhang en belangstellenden. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe, aanvang 19.45 uur. De deelnameprijs bedraagt

1,75 euro voor vier ronden als u met één kaart meespeelt. Voor 7 euro speelt u al de gehele avond al mee. Het eerste kopje koffie/thee krijgt u aangeboden van de vereniging. De vereniging heeft het verenigingsgebouw geheel versierd in kerstsfeer.

Damuitslagen HOORN- Vorige week speelde damclub Hoorn/O.G. Oene de 7de ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: T. Bijsterbosch– L. G. Brummelkamp 1–1, H. van

Ommen– T. Tellegen 2–0, W. Muller– G. A. Groothedde 2–0, W. Bosch– J. van Ommen 0–2, K. Fiks– J. Vahl 1–1, T. van de Mars– A. Harms 0–2, H. B. Sanders– H. Boeve 1–1.

Dansavond in Emst

Anita in gesprek met….

EMST- Mensen die een avondje willen dansen op gezellige muziek zijn op zaterdag 15 december van harte welkom. Er worden verschillende soorten dans beoefend zoals

EPE/HEERDE- Radio 794 zendt iedere donderdagmiddag tussen 17.00 – 18.00 uur het programma: 'Anita in gesprek met…' uit, gepresenteerd door Anita Mulder. Op donderdag 13 december ontvangt zij Aad Breedveld. Een veelzijdige persoonlijkheid van sectordirecteur, trouwambtenaar tot voorzitter van de Koninklijke Harmonie en inspirator van het hoorspel. Mocht u donderdagmiddag niet kunnen luisteren, dit programma wordt op vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur herhaald. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Kerstbingo

de Tango, Rumba, Quickstep en nog vele andere, ook de Veleta. De dansavond is in Dorpshuis de Hezebrink in Emst. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.

HATTEM- De supportersvereniging Ons Genoegen houdt op zaterdag 15 december een Kerst-

bingo in de De Triangel, Veenburgerweg 13 in Hattem. Zaal open: 19.15 uur. Aanvang: 20.00 uur.

HEERDE- De wedstrijd op 24 november van F1 van v.v. Heerde bracht veel spanning met zich mee want bij

winst werd het team kampioen. En dat is gelukt. De spelertjes hebben het kampioenschap binnengesleept.

Knalfeest bij Viattence Heerde HEERDE- Het wordt onderhand een traditie dat Viattence, locatie Wendhorst Heerde, één keer per jaar de vrijwilligers trakteert op een feestje. Niemand van de 250 genodigden wist wat er op het programma stond. Maar liefst 160 vrijwilligers hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn daadwerkelijk gekomen. Alles was namelijk geheel in Country en Westernstijl. Bij binnenkomst werd iedereen opgewacht door een wat merkwaardige cowboy en de zaal in begeleid. Ook tussen alle bedrijven door heeft John Lunatic (Mr.Diamond) de gasten druk beziggehouden. Er was de hele tijd live-muziek verzorgd door Change of Key, bestaande uit Daniëlle, Marijke en Joop.

Hun inzet heeft zeker bijgedragen aan het slagen van dit feest. Als hekkensluiter nog een optreden van The Brown Wood Dancers (Country Line Dansgroep) van dansschool Bruinewoud Wezep. Deze groep heeft er voor gezorgd dat mensen uit de zaal ook de dansvloer op gingen. De grote klapper was toch het eten, geheel verzorgd door de medewerkers van het restaurant de Ontmoeting in Wendhorst. Het is belangrijk dat de vrijwilligers een keer in het zonnetje worden gezet en het is dan ook fijn om ze te zien genieten. Viattence kan niet genoeg benadrukken hoe groot de vrijwilligers van waarde zijn voor de totale organisatie en met name wat zij betekenen voor de cliënt.

Trekkingslijst De Vriendschap HEERDE- Bij de trekking van de verloting van de vogelhoudersvereniging De Vriendschap uit Heerde zijn de prijzen als volgt gevallen: 1e prijs 1239; 2e prijs 2590; 3e prijs 1916; 4e prijs 2865; 5e prijs 2683;

6e prijs 2956; 7e prijs 2112; 8e prijs 1013; 9e prijs 2768 (onder voorbehoud van typefouten). Prijzen zijn af te halen bij W. Bunte, Brandstraat 21, 8181 GC Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA249 D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA

NIEUW

NIEUW

Heerde, Braamkamp 7

Wapenveld, Oranjeweg 12 c

Heerde, Veldweg 17

Vraagprijs: € 195.000,- k.k.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

D Rustig gelegen HOEKWONING met aangeb.

D Vrijst. SEMI-BUNGALOW op royaal perc. van 840 m²

D Prachtig gelegen VRIJSTAANDE BUNGALOW

D Bouwjaar 1972, na 2003 gerenoveerd

D Gebouwd in 1968, div. malen verbouwd/renovatie

D Semi-bungalow, na 2004 geheel gerenoveerd,

D Slaapkamer en royale badkamer op beg. grond

D Perceel van 1.475 m²; heerlijke tuin met privacy

D Ideaal voor starters of senioren die

D 3 slaapkamers op verdieping

D Woonkamer 34 m², luxe badkamer

D Royale woning, woonopp. ca 170 m²

D 3 slaapkamers op begane grond

D Wonen temidden van groen en aan de bosrand!

D 4e slaapkamer op de verdieping

berging en tuin met tuinhuisje

niet willen klussen!

NIEUW

NIEUW

Heerde, De Sa 18

Heerde, Molenpad 9

Oene, Ooster Oenerweg 10

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

D Ruime HELFT VAN DUBBEL met garage en carport

D Royale VRIJSTAANDE WONING met schuur

D Bjr. 1967, perceel 383 m²

D Gelegen op perceel van 1095 m²

D Sfeervolle rietgedekte WOONBOERDERIJ met stenen schuur en bakhuis

D Verrassend diepe tuin achter de woning

D Woonkamer met erker

D Gerenoveerd met behoud authentieke kenmerken

D 4 slaapkamers op de 1e en 2e verdieping

D Werkkamer en slaapk. begane grond

D Perceel 5.155 m², schitterend landelijk gelegen

D Royaal wonen in een prettige woonomgeving!

D 3 slaapkamers op 1 verd.

D Centraal gelegen nabij uitvalswegen A50 en A28

e

NOORD VELUWSE MAKELAARDIJ Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl

De hele week in de reclame van dinsdag 11/12 t/m zaterdag 15/12

Hollandsch grof nu voor . ....................................................... Roomboter Kerstkransjes 250 gram . ........................ Proefstolletje nu voor . ................................................................. Serious Requestbroodje voor . .....................................

2,50 3,95 3,95 5,00

Maandag 24 december en maandag 31 december zijn wij GEOPEND GEOPEND.. Haal nu uw bestellijst !

REBEL Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

Fax (0578) 697247


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI NI NAA250 D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA

 maatvoering op maat onder hoge druk geïmpregneerd zeer slijtvast geschikt voor vloerverwarming

GROTE KEUZE UIT ONZE EIGEN HOUTSELECTIE Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • T 038 421 63 33 • E info@antonekkerparket.nl

Gezocht met spoed: woonruimte voor nette werkende vrouw, niet rokend, geen huisdieren, voor lange of onbep. tijd. Huur max. €600,- Bel: 0645520100 Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177 GEVRAAGD oud-ijzer, elektra, stuk geen bezwaar, gratis afgehaald, tel. 0622515632. Het Vosje, Marktwand in Epe, sluit op 19 jan. 2013 definitief haar deuren, op veel spullen 50% korting, tot ziens ! Verander uw overtollige spullen in geld ! Wij verzorgen alle rompslomp om de verkoop heen tegen een vooraf afgesproken tarief. Neem contact op voor een afspraak via: starterskoopjes@gmail.com of bel 06-12134029 www.starterskoopjes.nl GEVRAAGD hulp in de huishouding, 2x 3 uur per week in Wapenveld. Tel. 061 1076891. TE HUUR : Marktstraat 1A Heerde Vrijstaande woning met riante tuin. Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers en een garage maken dit huis in het centrum van Heerde compleet. Huurprijs 850 euro p/mnd, excl. gas/water/licht. KOPEN met mogelijke financieringsregeling via huidige eigenaar is bespreekbaar. Bij interesse kunt u bellen met 06-20411495

Uitgeroepen tot “Beste Slijter van 2012”

www.antonekkerparket.nl


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA25 1 D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA

DE EPE MARKTWAND e klant d j i b t h dic

Zaterdag 15 decemb er

Markt 36, Epe

van 15.00 tot 17.00 u ur.

Markt 26, Epe

Sint Martinusplein 5 Epe 0578-615476 w w w. s c h o e n m a k e r i j h e n n e k e s . n l

Kerstoptreden

www.jasmijntassen.nl

Eper Wegpiratenkoor

Sint Martinusplein 6, 0578-628730

Met medewerking van het kinderkoor Zang en Vriendschap uit Emst

Hoofdstraat 55 Epe 0578 - 627 555

Markt 33, Epe Tel. 0578621144

de Broodjeszolder Epe Markt 33 Epe 

Markt 21, Epe. Tel: 0578-573772

Markt 32, Epe

www.demarktwand.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 52

To You klaar voor uitvoering “Morning Star”

Foto: Hans v.d. Vlekkert

EPE- Interkerkelijk koor To You uit Epe is klaar voor de uitvoeringen van het kerstoratorium “Morning Star”, geschreven en gecomponeerd door Joseph M. Martin. Met veel bezieling heeft het koor gewerkt naar dit nieuwe hoogtepunt in haar 20-jarig bestaan. Op zaterdagavond 15 december zullen twee uitvoeringen van “Morning Star” plaatsvinden in de Grote Kerk in Epe, t.w. om 19.00 uur en om 20.45

uur. Naast het uit ruim 80 leden bestaande koor, zullen ook meewerken Martin de Deugd, viool Johan van der Graaf, vleugel, Anja van der Maten, hobo, Willem Veldkamp op synthesizer, Hendrie Westra, percussie en Marjolein de Wit, dwarsfluit. Als koorsolisten treden op Geke Tromp, sopraan en René Nijhof, tenor. Hans de Ruiter heeft voor het programmaboekje de Engelstalige teksten vertaald en zal ook

de verbindende teksten tijdens de concerten declameren. De algehele leiding is in handen van de dirigent van het koor, Henk van der Maten. Toegangsbewijzen zijn (voor zover nog voorradig) verkrijgbaar bij de leden van To You of email: koor@toyouepe. nl, of tel.0578-620095 (Epe), tel. 0578-616124 (Vaassen) of tel. 0578-693374 (Heerde). Toegang: 7,50 euro. Voor meer informatie: www.toyouepe.nl.

Intrede van Ds. Richard C. Vervoorn HEERDE- Vorige week is Ds. Richard Vervoorn in een goed bezette aula van de Noordgouw bevestigd als predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerde/Epe. Hiermee wordt hij de 5e predikant van deze kerk. Hij werd in zijn ambt bevestigd door zijn voorganger Ds. Krol, thans predikant te Schiedam. Het thema van de intrededienst van Ds. Vervoorn was ‘Zing een nieuw lied’ (Psalm 96), waarbij hij aangaf

dat een nieuw lied in de bijbel een lied van verlossing en redding is. De dienst werd begeleid met orgel, trombone en cornet. Ook de gospelband Revive verleende haar enthousiaste medewerking. Na de dienst werd Ds. Vervoorn o.a. toegesproken door de burgemeester van Heerde, mevrouw Pijnenburg. “Wij hebben beiden het belang van de gemeente Heerde voor ogen vanuit ons eigen terrein”, benadrukte de burgemeester. Zij

kleinschalig, maar nu zijn de cakejes en taarten niet aan te slepen. Op vrijdag 14 december staat Erna op de kerstmarkt rond de kerk in Oene, die dan van 18.00 tot 21.00 uur plaatsvindt. De Epese probeert zoveel mogelijk opbrengst te creëren voor het nieuwe hospice en wil daarom de prijs zo laag mogelijk houden. Mensen die willen sponsoren met vet of vogelzaad zijn zeer welkom. En ook oude schalen of etagères gebruikt ze graag. Erna staat volgende week op de kerstmarkt in Oene, maar

HATTEM- Op vrijdag 14 december vindt de Kerstmarkt in Hattem plaats. U kunt hier terecht voor o.a. winterartikelen, kerstkaarten, kerststukjes, handgemaakte kerstdecoraties en andere leuke cadeauartikelen. U kunt genieten van de midwinterhoornblazers, en diverse muziek optredens in de winkelstraten, en op de markt. Wellicht komt u de prachtige ijskoningin tegen, die u zeker zal betoveren. Droom mee met deze sprookjesachtige theateract. Maar er is nog veel meer te beleven op de Kerstmarkt. De Kerstman komt natuurlijk weer dit jaar, en er is een draaimolen. Er zijn ook speciale kerstworkshops voor de kinderen om een kerststukje te maken of iets anders creatiefs. Ook kunnen kinderen geschminkt worden, en koekjes bakken. De historische fietsgroep komt in Hattem door de winkelstraten fietsen. De oldtimer fietsen uit de jaren 1895 tot 1980 zien er nog picobello uit. Kent u het TV programma Kunst & Kitsch om de waarde van uw spullen te schat-

ten? In het stadhuis is de taxateur dhr. Bonhof uit Wapenveld aanwezig. Net zoals in het TV programma kunt u uw schilderijen, keramiek, sieraden, goud, zilver, glas of munten laten taxeren. Het Kunstgilde is aanwezig in het stadhuis met demonstraties schilderen, portret schilderen, vilten en ook kunt u zien hoe sieraden gemaakt worden. De molen is geopend, en tijdens de bakdemonstraties krijgt u lekkere ideeën voor de Kerst. Voor de kinderen is gelegenheid om zelf iets te maken en natuurlijk op te eten. Om 19.30 uur start er bij het Toeristisch Informatie Punt een gratis avondwandeling met gezellige lantaarns onder leiding van de stadsgids, Ad Bogaard die u alles kan vertellen over Hattem. De avondwandeling wordt poëtisch opgeluisterd door de dichter Hans Lambrechts. U kunt zich aanmelden via info@ ronduithattem.nl. Optredens op de markt: 18.30 uur Jeugdorkest Ontwaakt, 19.00 uur The All Singers, 20.00 uur ZENtrum dans, 20.15 uur Dickens Orkest.

Kerstkienen bij KCVO VAASSEN- Op woensdag 19 december gaan de balletjes voor het Kerstkienen weer rollen bij KCVO. De prijzen staan in het teken van de

kerst. De avond begint om 20.00 uur en het clubhuis gaat om 19.30 uur open. De koffie is deze avond gratis. Iedereen is welkom.

Concert in teken goed doel

hoopt op een goede samenwerking met ds. Vervoorn, zoals ze die ook ervaart met de andere predikanten in Heerde. Ds. Bocs, Gabor, van de zustergemeente Sarata in Roemenië was met een afvaardiging uit zijn gemeente aanwezig. Hij bood Ds. Krol en Ds. Vervoorn een plaquette namens de gemeente van Sarata aan. De jeugd van Heerde kreeg een schildering van een boom als teken van vriendschap en verbondenheid.

Eerste actie voor nieuw hospice voert ook de vogels

EPE– Het is nogal uit de hand gelopen, de nieuwe bezigheid van Erna van Roekel uit Epe. Ze maakt met frituurvet en zaad de meest feestelijke cup cakes en taarten voor vogels. De nieuwe hobby heeft zich ondertussen ontpopt tot de eerste inzamelactie voor het nieuw te bouwen hospice aan de Griseeweg in Epe, een bijna-thuis-huis voor terminale patiënten uit de gehele Noordoost Veluwe. Het begon met een paar cup cakes en taarten op schalen voor Erna’s eigen tuintafel. Het begon zo

Kerstmarkt Hattem

bestellen kan nu al. En de actie houdt niet op na de markt. ,,Ik ga zeker tot het voorjaar door. En ik hoop natuurlijk dat het anderen aanspoort om ook iets te gaan doen voor het nieuwe hospice”, zegt Erna, die zelf coördinator is bij het huidige hospice aan de Scheperstraat in Epe. ,,We zijn bijzonder blij met dit bericht”, reageert Leo Eland, voorzitter van de Stichting Hospice Noordoost Veluwe. ,,Wellicht zal de actie een inspiratie zijn voor anderen is om iets te gaan doen. Op deze manier wordt het hospice echt iets van ons allemaal.” Een etagère met zeven cup cakes of een taart gaan weg voor tien euro per stuk, een hanger kost vijftien euro. ,,Het zijn natuurlijk leuke cadeaus voor de feestdagen”, aldus Erna. En of ze een grote bestelling aankan, bijvoorbeeld voor een bedrijf dat haar personeel of klanten wil verrassen? ,,Ja hoor, dat gaat lukken, daarvoor ga ik dan keihard aan de slag!” Wilt u niet langer wachten en graag een bestelling plaatsen? Of misschien wilt u sponsoren met vet of vogelvoer? Bel of mail naar Erna, tel. 06-55874052 of erna. creatief@upcmail.nl.

EPE- Het Eperwegpiratenkoor bestaat dit jaar 20 jaar. Op zaterdag 15 december geeft het koor een Kerstconcert aan de Marktwand in Epe van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens het concert proberen de koorleden zoveel mogelijk geld op te halen voor Willemijn, een erg ziek 4-jarig meisje. Die zaterdag staan er twee melkbussen met daarop een foto van Willemijn die voor de inzameling gebruikt worden. Ook zal er om 15.30 uur een kinderkoor uit Emst optreden samen met de Eperwegpiraten. Ook komen er A-4tjes met informatie over Willemijn te liggen.

En er komen donatiekaartjes te liggen. Tijdens het kerstconcert zal er meerdere keren aandacht aan deze inzameling voor Willemijn gegeven worden. De stichting Willemijn’s Wens vindt het geweldig dat het Eperwegpiratenkoor op deze wijze ook een bijdrage wil leveren aan de vervulling van Willemijn's Wens. Op hun site Stichting "Willemijns Wens" is informatie over Willemijn te vinden. Natuurlijk kunt u uw donatie ook per bank overmaken t.n.v. Stichting Willemijn's Wens te Wezep, rekeningnummer 17364462.

Kerstviering HEERDE- Op zondagmiddag 16 december houdt Stichting Philadelphia Zorg locatie Brugstraat een kerstviering met als thema `een Koning is geboren`. De kerstviering wordt gehouden in de Ontmoetingskerk aan

de Kanaalstraat 21 te Heerde. Tijdens deze kerstviering zal muzikale medewerking worden verleend door een zangkoor. U bent van harte welkom deze middag. De kerstviering begint om 14.00 uur.

Kaartavond EPE- Op vrijdag 14 december vindt de maandelijkse kaartavond plaats in de kantine van S.V. Epe in

de kantine op de Wachtelenberg in Epe. Er wordt geklaverjast en gejokerd. Aanvang: 20.00 uur.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI NI NAA253 D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA

Carinova Thuiszorg zoekt Coördinerend Wijkverpleegkundige in Apeldoorn (voor 28 uur per week)

2012

Carinova werkt vertrouwd dichtbij met verpleegkundigen in de wijk. Dat doen we ook met veel plezier in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn is één van de nieuwe werkgebieden van Carinova.

Wil jij ook werken in een nieuw te vormen team in Apeldoorn? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren op deze vacature. Ben jij: HBO-Verpleegkundige, ondernemend, een doorzetter, een teamplayer, innovatief, een coach en stressbestendig? Meer informatie? Neem contact op met Bart Hegeman, manager V&V, tel. (06) 22 80 98 75 of kijk op www.werkenbijcarinova.nl.

Vertrouwd dichtbij Carinova

Postbus 49 8100 AA RAALTE T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

www.carinova.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 december 2012 - PAGINA 54

Kilometerkampioen Toerclub Hattem

HATTEM- Tijdens de jaarlijkse feestavond van de toerclub Hattem is de kilometerkampioen 2012 bekend gemaakt. Sinterklaas en zijn Pieten zijn afgereisd naar Hattemerbroek om de prijzen uit te reiken. Als 1e dame en dus de kilometerkampioen van 2012 met 7433 km is geworden Ina Veluwen-

kamp. Als 2e is geëindigd Gerrie Mooi met 5554 km. De 3e plaats is voor Jeanet Kinket met 5396 km. Bij de heren is Erik van Diepen de kilometerkampioen van 2012 geworden met maar liefst 16.144 km. Op de 2e plaats is geëindigd Herman Last met 14.848 km. De 3e plaats is voor Henk Bredewout

met 11.814 km. Op de 4e plaats Klaas Mooi met 10.750 km en Dik Klein met 8667 km op de 5e plaats. Iedereen is op toepasselijke wijze toegesproken door de Sint. Zaterdag 15 december is het volgende evenement van de toerclub namelijk de veldtoertocht. Zie de site www.toerclubhattem.nl.

40 jaar Tafeltennisvereniging De Spinners

EMST- Het is 40 jaar geleden dat de tafeltennisvereniging De Spinners is ontstaan vanuit de personeelsvereniging van Machinefabriek VMI en de tafeltennisvereniging Epe. De naam van de vereniging was makkelijk gevonden: Tafeltennisvereniging VMI. In die tijd had de vereniging meerdere speellocaties, zoals gymnastieklokaal De Klimtuin in de wijk de Burgerenk, de gymnastiekzaal bij de Wisselse School, de sportzaal De Haverkamp en een enkele keer bij de Woldyne. Na een aantal jaren be-

sloot het toenmalige bestuur dat er in ieder geval voor de senioren een vaste speellocatie moest zijn, en die werd gevonden bij Dorpshuis De Hezebrink in Emst. “Als vereniging waren we iedere week graag geziene gasten van het beheerdersechtpaar Henk en Annie Nieuwenhuis, later opgevolgd door Harrie en Jolanda de Wilde en nu door Jan en Netty van der Sluis. Menig uurtje werd er na de sportieve prestatie aan de bar doorgebracht, want in de loop van de jaren zijn we uitgegroeid naar een hechte gezellige vereniging”,

laat de club weten. “Toen het eind jaren 80 economisch wat minder werd, besloot de Machinefabriek VMI met de sponsoring van onze vereniging te stoppen en moesten we op zoek naar een nieuwe naam. In de ledenvergadering werd besloten dat dit Epe Emst Tafeltennis Vereniging (EETV) moest worden, maar na twee jaar werd deze naam ter discussie gesteld, omdat men dit geen geschikte naam vond. Je sprak het namelijk niet makkelijk uit. De nieuwe naam werd Tafeltennisvereniging De Spinners en zo heten we nu nog steeds.” Omdat de vereniging nu 40 jaar bestaat, heeft het bestuur besloten om een reünie te houden op zaterdag 22 december 2012. Programma: vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie en cake. Van 14.00 tot 18.00 een tafeltennistoernooi voor de liefhebbers. Vanaf 19.00 uur gezellige avond om bij te praten over “die goede ouwe tafeltennistijd”. Ze verzoeken alle oud-leden, die nog niet benaderd zijn, contact op te nemen met Hein Kers,voorzitter Tafeltennisvereniging De Spinners: tel. 06-38892453, hakers58@planet.nl. U kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden op www.ttvdespinners.nl.

Kanjers voor LadiesOnly

Kerst-Inn

HEERDE- Zaterdag 15 december om 13.00 uur is het eindelijk zover: LadiesOnly voor de actie alpe d’Huzes van Team Tapperij Teun in De Keet van Heerde. De organisatie is supertrots op de vele bedrijven uit de omgeving die belangeloos meewerken om deze middag tot een groot succes te maken. Kaartjes zijn nog te koop bij de verkooppunten H&H Flowers

EPE- Voor de Kerst Inn in het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Op 2e kerstdag, woensdag 26 december wordt voor alleenstaanden uit de gemeente een Kerst Inn georganiseerd. De inschrijftermijn is wat verlengd om ieder in de gelegenheid te stellen zich aan te melden. Aanmelden graag voor 15 december bij Henk Radstake via de mail: henkradstake@kpnmail. nl of tel. 06-11363751.

in Wapenveld, Banketbakkerij Kamphorst en Brasserie Meat en Eat in Heerde. Een kaartje kost 27,50 euro per persoon, dit bedrag is inclusief behandelingen, hight tea, workshops, super verloting, diverse optredens en alles wat deze middag verder te bieden heeft. Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie via het e-mailadres ladiesonly1512@gmail.com.

Volleybalmeiden kampioen HATTEM- In stijl hebben de volleybalmeisjes C van HVV ook hun laatste wedstrijd van deze competitie winnend afgesloten. Tegenstan-

der ESV uit Elspeet bood zaterdag fanatiek tegenstand aan de jonge dames van Deltion/HVV. Na een spannende wedstrijd, die met 3-1 werd

gewonnen kon de huldiging plaatsvinden van het door Marjan Klomp getrainde team dat ongeslagen kampioen is geworden van de 2e klasse.

Worden huurders het kind van de rekening? REGIO- Het regeerakkoord is onlangs bekend gemaakt. In het deel over “Wonen” worden harde maatregelen voor de huursector aangekondigd. Huurders dreigen het kind van de rekening te worden. Alle huurders van Triada krijgen na 12 december een brief waarin Triada en de Centrale Huurdersraad hen oproepen tot gezamenlijke actie. De Rijksoverheid verplicht woningcorporaties vanaf 2013 tot het betalen van een jaarlijkse heffing die in 2017 is opgelopen tot twee miljard euro per jaar. Per woning betekent dat gemiddeld ruim 1.000 euro per jaar. Anders uitgedrukt: ruim twee maanden huur vloeit rechtstreeks in de staatskas. Dit gaat ten koste van betaalbare huurwoningen. De corporaties worden zo feitelijk gedwongen tot de volgende maatregelen: extra huurverhogingen; afzien van nieuwbouw; uitstel (afstel) van renovaties; afblazen van energiemaatregelen en stoppen met maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid. “Al met al leidt dit tot een afbraak van de veelgeprezen sociale huursector in Nederland!”, concludeert directeur-bestuurder van Triada de heer Van de Ven somber.

jaren het Rijksbeleid voor de huurverhoging was gebaseerd op de inflatie, krijgen huurders nu naar schatting met de volgende huurverhogingen te maken: Huishoudens met een totaal bruto gezinsinkomen tot 33.000 euro: 4 tot 5% huurverhoging. Huishoudens met een totaal bruto gezinsinkomen tussen 33.000 euro en 43.000 euro: 5 tot 6%. Huishoudens met een totaal bruto gezinsinkomen boven 43.000 euro: 8 tot 9%.

Actie

Van de Ven vervolgt: “De huren gaan ten gevolge van het nieuwe kabinetsbeleid fors omhoog. Voor een grote groep huurders betekent dit dat zij moeten verhuizen. Maar waar naar toe? Koopwoningen zijn vaak niet te financieren en andere huurwoningen zijn er nauwelijks. Voor nog meer huurders betekent dit noodgedwongen de huurverhogingen accepteren omdat zij, gezien hun huidige of toekomstige inkomenssituatie, helemaal niet in staat zijn om naar alternatieven te kijken”. Terwijl in de afgelopen

Triada legt zich niet zomaar neer bij de voorgenomen maatregelen en daarom zet Triada samen met de Stichting Centrale Huurdersraad (de CHR, de huurders¬organisatie voor huurders van Triada) een actie op om van zich te laten horen. Triada vraagt per brief alle huurders om samen met hen in actie te komen en bezwaar te maken tegen de kabinetsplannen. Half januari 2013 worden alle ingestuurde bezwaarschriften door Triada aangeboden in Den Haag. De Woonbond, Aedes, de Vereniging Eigen Huis, en de makelaarsverenigingen hebben in juni van dit jaar een integraal hervormingsplan gepresenteerd onder de naam Wonen 4.0. Hierin wordt een oplossing aangedragen voor de totale vastgelopen woningmarkt, want huurders en eigenaren van woningen verdienen een gelijke behandeling. Binnen Wonen 4.0 wordt een groot aantal maatregelen genoemd die moet leiden tot een “normaal” functionerende woningmarkt. Meer informatie over Wonen 4.0 kunt u vinden op www.woonbond.nl of www.aedes.nl. Ook de Woonbond voert als belangenvertegen-woordiger van de huurders actie tegen de kabinetsplannen. Zie hiervoor de website www.woonbond.nl.

HATTEM- Vrijdag vond de overhandiging plaats van nieuwe kledingpakketten voor de jeugdtrainers van de v.v. Hattem. De groeiende jeugdafdeling prijst zich gelukkig met veel goede en enthousiaste jeugdtrainers. Om de waardering voor de trainers/

vrijwilligers uit te drukken heeft de voetbalvereniging samen met haar sponsoren installatiebedrijf Koller en de Eper Stoom en Wasserij functionele kledingpakketten samengesteld die aan de trainers werden overhandigd. Foto: Marcel Senz.

Huurverhogingen

Super Sundays in De Ruif

VAASSEN- Zaterdag 15 december is het zover, dan treedt Super Sundays op in café bar de Ruif in Vaassen als vervanging van de opgeheven band 7 op de schaal van Richter (met nog 2 bandleden van 7 op de schaal) met een show vol energie, sensationele acts, springende en luidkeels zingende menigten en een feest dat uit zijn voegen

zal gaan barsten. Dat is hoe een optreden van Super Sundays gegarandeerd de boeken in gaat. De 6 ervaren muzikanten in deze band - geobsedeerd door het vestigen van feestrecords bestormen de Nederlandse podia en de Ruif en hierbij is niets ze te gek. Aanvang rond half 10. Er zijn kaarten in de voorverkoop à 5 euro, vol=vol.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 55

Meiling uw vakbekwame juwelier Dorpsstraat 14 - 8181 HR Heerde. Tel. 0578-691856

TOT 15 DECEMBER


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA256 D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PA

Ongediertebestrijdingsbedrijf Broekhuis Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. · Flexibele, professionele kinderopvang thuis · Belang van het kind staat centraal · Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

wespenͲrattenͲmuizen vliegenͲvlooienͲspinnenͲboktorͲhoutworm. 06Ͳ53782605ofwww.broekhuisgroen.nl VUURWERKVERKOOP EPE voorverkoop vanaf 8 december. Losse verkoop 28, 29 en 31 december. Het Handelshuis Epe, Hoofdstraat 112 in Epe. Info: 0653898348. www.handelshuisepe. vuurwerkexpert.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

TE KOOP Kerstbomen. Meerdere soorten en maten. Dagelijks, Wezeweg na viaduct rechts. Tel: 05786 9 1107 / 06-10689440.

Tot de Kerst .....

20% korting op in voorraad zijnde meubelen

Zet nu de eerste stap. André Holwerda, coach voor leven en werk. Bel 06 -12 71 59 07 voor een oriënterend gesprek. Meer info: www.holwerdacoaching.nl.

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). AUTO WINTERBANDEN 155/80-13 45,00 euro 175/65-14 47,00 euro 195/65-15 56,00 euro excl. montage per stuk!

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V.

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ. ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS. www.restaurantgerrits.nl

ERVAREN SCHILDER Zoekt behang-, saus- en schilderwerk als bijverdiensten: 0624260466. BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE 1 1 december en 27 december in de Middenstip, Hoofdstraat 46, 8162 AK te Epe.

www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe Tel: 0578-614510.

Stucadoor zoekt: zelfstandige pleister- en ander stucwerk opdrachten (op factuur).

Tel 0645 754985 STEUN HET BERGHUIZER BAD. BLIJF ZWEMMEN !

SCHOONMAAKBEDRIJF Stralende Top Glasbewassing binnen en buiten Schoonmaken van dakpannen en straatwerk Schoonmaken van Houtwerk Dakgoten leeg halen

KERSTBOMEN In alle maten van 50 cm tot 7 m hoog. Picéa, Omorika, Nordman, Koréana, Blauwspar, Conica met kluit in pot. Bossen gemengde kerstgroen enz. enz. Alles A kwaliteit uit eigen kwekerij. Verder groot assortiment kerstartikelen tegen zeer scherpe prijzen. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5, Heerde Tel: 0578-693809 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . BELASTINGAANGIFTE ? Administratiekantoor DeWater kijk op www.de-water.nl of bel 06-23124835 Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

Schoonmaken van kantoren

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE 18 december in Kulturhus, Stationstraat 25, 8161 CP te Epe.

Pedicurepraktijk Fennie Hoekman Hullenzijweg 2 Wapenveld Tel: 06-43567157

Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

www.franken-dakkapellen.nl

Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

TE KOOP Prima aardappelen, diverse soorten o.a. Parel, Frieslander, Surpise, Bildtstar. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Uw schoonmaakwerkzaamheden in goede handen

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeaubonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer

VAN DE MARS

Ik (Robert) sta graag voor u klaar,

J. Franken Dakkapellen

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

HOUT EN PLAATHANDEL

Vraag naar onze mogelijkheden

Bel mij voor een afspraak. T. 06 472 55 260 voor meer energie en gezond en vitaal lichaam. 0620850386 www.jannie.coach4everybody.nl

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Knopen doorhakken Verder na ontslag. in 2013.

JONG EN OUD WIL BLIJVEN ZWEMMEN IN HET BERGHUIZER BAD

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Van Essen Ongediertebestrijding

Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 57

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop Kerstbomen, Omarica, Nordman, Koreana, Blauwspar, Conica v.a. 4,50 en Kerstgroen Diverse Kerstartikelen nu

70% korting ! Een doos plaatmos nu ............................................................ 2,95 Bolkaars v.a. ........................................................................... 0,35 Kinderknutselpakket van 14,95 voor ..................................... 4,95 100 Tulpenbollen nu ............................................................... 6,95 Cyclamen v.a. ......................................................................... 0,80 Kerstbakjes v.a. ...................................................................... 3,95 Winterwortelen ....................................................................... 2,95 Amarillesbol v.a. ..................................................................... 2,75 Hyacinten v.a. ......................................................................... 0,50 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Bruinkoolbriketten 25 kilo ................................................... 10,50

Nieuwe collectie binnenpotten/decoratie en volop creatieve Kerstarrangementen ! Violen, vogelvoer, heide en bloembollen. Super scherpe prijzen ! Openingstijden: ma t/m vr. 11.00-17.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

SCHOORSTEEN VEGEN?

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

faberparket.nl

NU VOOR 5

32,- ALL-IN

(geen voorrijkosten)

8191 JR WAPENVELD

Latin-nails

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Acryl nagels Gel nagels Nail art Manicure Mani-Q color Versteviging van de natuurlijke nagels Paraffine bad handverzorging Nagelbijt behandeling Bruids nagels Konad Stamping

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF FOPPEN ELBURG - TEL 0525-655281 www.SCHOORSTEENVEGERFOPPEN.nl

Behandeling alleen op afspraak 's avonds en in het weekend behoort ook tot de mogelijkheid. Nieuwe klanten 50% korting

Woesterbergweg 9 8166 HE Emst | GSM. 06-20528094 info@latin-nails.nl | www.latin-nails.nl

www.rienpool.nl

nd Geope - 17.00 u.

s 13.00 0 u. vrijdag 0 - 21.0 en 19.0 .00 - 16.00 u. 0 gs 1 aak) zaterda eks op afspr ewe d r o o (d

www.plankenvloerepe.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Epe Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

(op afspraak) 0578-631600 IJsseldijk 67 8194 LB Veessen 06-53441207 T 0578-631600 M 06-53441207 / 06-53235779 06-53235779 F 0578-629096 E plankenvloer@planet.nl plankenvloerepe.nl

plankenvloer@planet.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN

ow ui room op tsl af uite Vee sp n ss ra d en ak

Showroom Veessen 8162 AA Epe

ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Sh

Hoofdstraat 11

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

Maak kans op gratis scooter !

Informeer naar de voorwaarden.

Theo Remmers Telefoon: 06-22695024 Email: theo@remmersvakwerken.nl

www.remmersvakwerken.nl Complete montage en installatiewerk van keukens, badkamers en timmerwerken.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 11 DECEMBER 2012 - PAGINA 58

TV Wapenveld met veel perspectief de toekomst in

Hendrien Wagenaar uit Heerde: “Mijn kleindochter Amy van 5 weken voor het eerst in de sneeuw.” Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leuk-

ste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Veluwse Innovatieprijs 2012 REGIO- Tijdens een bruisende bijeenkomst in restaurant Coelenhage werd Hellebrekers Technieken uit Nunspeet uitgeroepen tot de winnaar van de Veluwse Innovatieprijs 2012. De prijs is een initiatief van VNO-NCW Noord-Veluwe en het Veluws Centrum voor Technologie (VCT), die samen de handen ineen hebben geslagen om innovatie te belonen in economisch zware tijden. Ook in andere twee branches

waren de inzendingen verrassend en innovatief. In de branche Recreatie was er een nominatie voor Super Roppert Studio in Veessen met de kanofiets. Door de combinatie te maken tussen fietsen en kanoën, ontwierp eigenaar Robbert van der Scheer een vernieuwend vervoersmiddel. Een zogenaamde cross-over met een hoge funfactor waarbij weg noch water een belemmering vormt.

WAPENVELD- Tennisvereniging Wapenveld kan het seizoen 2012 met trots afsluiten. Een jaar waarin met inzet van veel vrijwilligers binnen de vereniging veel is gebeurd. Zo ziet TV Wapenveld nog steeds kans om met inzet van ruim 150 vrijwilligers te voorzien in het eigen beheer en onderhoud. In 2012 heeft de kantine een gehele metamorfose ondergaan middels nieuwe frisse kleuren en een stijlvolle nieuwe inrichting, geadviseerd en geleverd, door het TVW-lid Jan van Doorn van meubelbedrijf Chateau te Zwolle. Ook buiten heeft het tennispark met behulp van de vele vrijwilligers een ander aanzien gekregen door het vervangen en opnieuw aanleggen van het terras met daarbij eigenhandig gemaakt nieuw houten meubilair, van duurzaam Douglas-hout uit het Zwolse Bos. Als klap op de vuurpijl heeft TV Wapenveld kans gezien om 2 gravelbanen om te zetten in kunstgrasbanen. In tegenstelling tot andere sporten, ziet de tennisvereniging door een goed en gezond financieel beleid en de inzet van de vele vrijwilligers kans om al deze zaken uit eigen zak te financieren. Wel loopt er bij de gemeente Heerde nog een aanvraag om een bijdrage van een derde van de kosten van de renovatie van de tennisbanen, zijnde 24.000 euro. Om ook voor de toekomst een gezonde en financieel sterke vereniging te blijven rekent TV Wapenveld erop dat in 2013 de door de vereniging gevraagde bijdrage zal worden verleend. Binnen TV Wapenveld hebben ook dit jaar weer vele leden deelgenomen aan de competities en de diverse toernooien. Tennis is een sport voor jong en oud, geeft ruimte voor deelname van alle leeftijden. Zoals ook blijkt uit het feit dat vanaf de leeftijd van 6 jaar tot ver boven de 70 nog actief wordt deelgenomen aan zowel toernooien als aan de competitie. Getuige het oudste lid van TV Wapenveld, Leo Scholte ter Horst, die dit jaar op 93 jarige leeftijd nog 2 keer in de week actief tennist en in 2012 zelfs nog deel heeft geno-

Wijn voor het goede doel nog voor de kerst geleverd

HEERDE- Een heerlijk glas rode of witte Bordeaux uit 2010 bij het kerstdiner, oudjaarsavond of zomaar? Team LiveLife2TheMax heeft in samenwerking met slijterij Herfkens uit Heerde een wijnactie georganiseerd. Een hele doos met 6 flessen rode of witte wijn of een luxe geschenkverpakking voor onder de kerstboom met een rode en een witte fles worden nog

voor de kerstdagen geleverd. Én de kopers steunen de KWF kankerbestrijding. De wijn is te koop in de winkel van Herfkens, maar kan ook besteld worden bij een van de teamleden van LiveLife2TheMax. Het team bestaat uit 7 volwassen en Rinke (14) en Jurre (13). In de buurt kan de wijn besteld worden bij: Jan Scholtens (Hattem), Marc van het Bolscher (Heerde), Rick

Speelman en Michel Adrichem (Epe). Team LiveLife2TheMax fietst geld bij elkaar voor het goede doel van Alpe D’HuZes. Het team organiseert diverse sponsoracties. Allemaal acties in ruil voor een beleving. Welke beleving? Kijk op www.facebook.com/LiveLife2tM. Ook uw bijdrage is van harte welkom. Vele kleine beetjes maken een hoop.

men aan enkele clubtoernooien.

Tennis voor alle leeftijden

Tennis is daarmee één van de weinige actieve sporten die bewegen voor ouderen tot op hoge leeftijd mogelijk maakt. De ouderen kunnen hierdoor langer in de gemeenschap blijven participeren en is de kans groot dat de ouderen minder snel in maatschappelijk isolement zullen geraken. Verder staat de vereniging open voor rolstoeltennis en is in het lesprogramma hiervoor ruimte opgenomen. TV Wapenveld heeft ook dit jaar weer een gratis inloopuur gedurende 4 weken georganiseerd voor de lagere schooljeugd, om kennis te kunnen maken met de tennis. De jeugd van TV Wapenveld neemt actief deel aan de bondscompetities en hierdoor leert de jeugd, net als bij andere teamsporten al op jeugdige leeftijd met teleurstellingen om te gaan en verliezen te incasseren. Dit jaar zijn 4 teams kampioen geworden en heeft het jongensteam t/m 17 zelfs bovenregionaal goed gepresteerd door Gelders Kampioen geworden. Dit geeft de tennisvereniging veel perspectief voor de toekomst. Ook bij het lesprogramma Tenniskids worden de jongste jeugdleden gestimuleerd met stickerboekjes, scorekaarten en behalen van diploma’s naar leeftijd, speelsterkte en capaciteit en ook dat ze zich op en naast de tennis baan correct dienen te gedragen. Het tegen gaan van onsportief en agressief gedrag is onderdeel van dit lesprogramma. Het vrijwilligerswerk binnen TV Wapenveld beperkt zich niet alleen tot het alles in eigen beheer uitvoeren zoals het totale park- en baanonderhoud. Ook ouders van juniorleden worden actief betrokken bij o.a. vervoer en begeleiding naar competitie en toernooien. Door al deze inzet van de vele vrijwilligers kan TV Wapenveld bogen op een gezellige, gezonde en sterke vereniging, met ruim 450 leden, met een plek voor jong en oud. TV Wapenveld kan dan ook met vertrouwen de toekomst in gaan.

Kerst in Villa Jacoba HEERDE- De Kerst Merklappen tentoonstelling in Villa Jacoba ter gelegenheid van het 35-jarige jubileum van Afke Wullink blijkt een groot succes te zijn, de ruim 60 merklappen zijn dan ook een echte bezienswaardigheid. Ook zijn er kerstquilts en experimentele kerstmerklappen te zien. Uit het hele land en zelfs uit België komen bezoekers kijken naar de Kerstmerklappen die door de cursisten van Afke beschikbaar zijn gesteld voor de expositie. Het komt dan ook zelden voor dat er zoveel merklappen in kerstsfeer tegelijk te zien zijn. Met nog maar 2 weken te gaan naar de sluiting met Kerst zijn er nu al ruim 500 bezoekers in 5 weken geweest. Villa Jacoba is speciaal geopend in de maand december op dinsdagmorgen en -middag, op donderdagmorgen en -middag en op zaterdagmiddag, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Ook tijdens de Kerstmarkt is het natuurlijk vanzelfsprekend om even naar de Kerstsfeer in Villa Jacoba te gaan. Entree kosten 2 euro. Zaterdag 29 december is de laatste openingsdag. Rolstoel bezoekers kunnen gebruik maken van de zij ingang. Meer info www.heerderhistorischevereniging.nl.

HVV dames HATTEM- De wedstrijd van Berends & Slump HVV D1 werd vooraf gegaan door 1 minuut stilte in de sporthal ter nagedachtenis van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. B&S HVV D1 speelden thuis in mfc de Marke tegen de onderste van de ranglijst: het tweede damesteam van Libero ‘99 uit Dronten. Het werd een 4-0 overwinning. Donderdagavond speelt B&S HVV D1 in Ermelo speelt tegen Pauwervoll D1. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 12 januari om 14.00 uur in de Marke.

Schuttersgilde HATTEM- Voor de laatste maal kwamen de schutters van het St. Anna Gilde uit Hattem bijeen in het Gildehuis de Tinne. Afgelopen donderdag is door een groot aantal schutters bijzonder goed geschoten, dus dit belooft wat voor het nieuwe seizoen. De eerste plaats werd zelfs bezet door vier personen omdat ze allemaal de hoogste score hadden van 58 pnt. 1e Angelin Lovey/Hein Steinz/Co Karssing/Henk Frelink, 2e Dirk van de Worp/DirkJan Septer.

KERSTBOMEN Abies, Omorica en Blauwspar. Gekluit, gezaagd en in pot tot + 5 meter. Ook Kerstgroen. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe, tel. 0578-620180 KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 30,25 per uur incl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469 ZWEMBAD DICHT? ECHT NIET! GEVRAAGD Oud ijzer, koper, fietsen, wasm. en drogers. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524. TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

BLIJF ZWEMMEN IN HET BERGHUIZER BAD TE HUUR Woonruimte (type kookhuisje) te Epe aan rand van dorp en bos: voor 1 werkende vr. Niet binnen roken.Op b.g.g. Moderne keuken en toilet. Boven: douche/badm. + zit-slaapgedeelte.€ 350,-/mnd + € 35,-/mnd voorschot energie. Borg 2 mnd. tel.0578-620001


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 59

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

Tuinderij Doorn

Ttomaten, paprika, aubergine, pepers Kerkdijk 3 te Heerde diverse soorten sla alles milieu bewust geteeld

Aardappelen: Surprise, Parel, Bildtstar DEZE WEEK

Stoofpeertjes € 2,40 per kg. Aubergine € 1,50 per kg.

Winkeltje open op: vrijdag

8.30 - 17.00

zaterdag

8.30 - 13.00

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD Dumco Spikes Het speciale antislipsysteem biedt zeer goede grip op ijs en sneeuw. Verkrijgbaar in verschillende maten. Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

- en isolatiewerken Dak

06-57585075 www.burggraaf-dakwerken.nl Vooronder 65

8081 NN Elburg


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 60

Een jong leven Te weinig gegeven. Te kort op deze aarde, Maar van onschatbare waarde!

betrokken â&#x20AC;&#x201C; dienstbaar â&#x20AC;&#x201C; meelevend â&#x20AC;&#x201C; actief

GEERHARD HUISKAMP Na een sterk afnemende gezondheid hebben wij afscheid van GEERHARD moeten nemen.

Voor altijd in onze gedachten onze lieve vriendin

Lieke Koetzier Wij wensen Ramon en verdere familie heel veel kracht toe om dit enorme verlies te dragen.

We zullen hem in alles missen. Mark & Tamara Fiks Milan, Jordy & Brian Wilma Dronkers Carmen

D. Huiskamp (in herinnering) A. Huiskamp â&#x20AC;&#x201C; Beumer J. Huiskamp M.Huiskamp â&#x20AC;&#x201C; de Graaf Neven en nicht

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 3 december jl. uit ons midden is weggenomen ons koorlid

Lieke

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

Geerhard Huiskamp

Haar lichaam gaf de strijd op Haar geest bleef tot het einde toe onverwoestbaar

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

Met Geerhard verliezen wij een trouw, enthousiast en actief koorlid.

Zo blijft zij bij ons Hans en Sanny Emiel en Anne Hans en Jolien Willem en Kim Kelly

Wij wensen Stannie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit verlies en bidden de HEER onze God daarbij om zijn nabijheid en troost. Bestuur, dirigent en leden van het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

Tot ons spijt hebben wij vernomen dat is overleden

Lieke Koetzier- Menning Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan onze lieve vader, opa en overgrootvader

Onze gedachten gaan uit naar Ramon en familie. WZC 3

Dirk Wensink sinds 19 augustus 1995 weduwnaar van

Gerritje Wensink - Kiezebrink Ă&#x2013; 24 april 1932

â&#x20AC; 2 december 2012 K. Wensink A. Wensink-Rorije H. Rorije-Wensink R. Rorije G. Wensink J. Wensink-Wolff D. Wensink T. Wensink-van Essen G. van Ommen-Wensink J. van Ommen J. Saija-Wensink E. Saija J. van Oene-Wensink L. van Oene J. Veerman-Wensink L. Veerman Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres K. Wensink De Wikke 27 8181 ZX Heerde De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve opa Ik zie je nu als een ster, hoog in de lucht heel ver. Nooit meer kan ik bij je komen, â&#x20AC;&#x153;samen koffiedrinkenâ&#x20AC;? alleen nog in mijn dromen. Wat kwam ik vaak op mijn fiets bij jou. Opa Derk ik hou van jou. Liefs Rachel

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Riek Doorn terzijde stonden. De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap en liefde, bloemen en kaarten.

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Asse Doorn Anneke en Carlie Karina en Arjen Laura en Ernst Wim en Korrie Ria Linda Marian Gert en Heleen Marije Martijn Thomas Heerde, december 2012

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 6 1

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Uw uitvaart , onze zorg Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen.

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid.

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart. Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790. Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.heerdeonline.nl

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

Wij zijn op zoek naar (m/v): • Oproepmedewerkers productie 5 pl. • Part-time magazijnmedewerker • Operator productie 5 pl. • Logistiek Manager • Aankomend calculator installatietechniek • Tekenaar / Werkvoorbereider installatietechniek

• Constructiebankwerker niv.3 • CNC Frezer • Constructeur/ Tekenaar WTB • CAM programmeur

Bezoekadres: Spinfondsweg 21 | 8171 NT Vaassen T: +31 (0) 578 - 677 266 | F: +31 (0) 578 - 621 354 E: personeelsdiensten@hkw-company.com | I: www.hkw-company.com


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 62

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen Tandar O..-V eluwe: andarttsen N. N.O tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be38reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 9818 33363 33. 44 79595, 05 78-6 1811 o off 09000900-3 633 447 057 8-69 theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Apo Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartts: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a : Silvia de Haan, Elizaerlosk undigenprak aktijk Vit ita skundigenpr beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C. Hoek, 19.00 uur ds. G.J. Röben. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur Maaltijd van de Heer, ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur dhr. M. de Bloois. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R.G. den Hertog, 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. R.C. Vervoorn, 17.00 uur ds. W.A. Scheffer. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur (in NGK) ds. R.C. Vervoorn, 16.30 uur ds. L.W. der Graaff. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. F. Karelse-Dijk, 19.00 uur ds. J. Karelse. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dhr. Cees Vork. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. René Ruitenberg. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur ds. G.E. Bonda. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.C. Borst. LOH: 10.00 uur Vrije. Evang. Gem. Heerde. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.M.D. van de Berg, 19.00 uur ds. A. van Oosterwijk. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. C.M. Buijs. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur Leerdienst, dhr. G.P. Hartkamp. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. F.R. Bruintjes. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R.H. Knigge. Filadelfia Gem.: 9.30 uur mw. J.C. Karsten-v.d. Brugge. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman, 17.00 uur Festivals of Lessons and Carrols. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. A. Juffer, 17.00 uur zie Grote kerk. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. L. Treur, 15.00 uur ds. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. H. Vreekamp,

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. it a: Silvia de Haan, Elizatijk La V Verlo sk undigenpr ak Vit ita erlosk skundigenpr undigenprak aktijk beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 skundigenpr Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Nitrauw - Levering van verf, behang en glas - Steigerverhuur Ook nu Uw Winterschilder !!!

Zoek je een fotograaf ?

www.fotovanderbeek.nl Iedere dag nieuwe foto’s

Zondag 16 dec ember 2 december 2012 012 de A dv en Derde Adv dven entt szondag Der

17.00 uur zie Grote kerk. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Hofstede. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Boer, 14.30 uur ds. G. van Goch. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. W.Chr. Hovius. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur Avondmaal, ds. C.M. van der Leek-Vosmeer, 19.00 uur Avondmaal en dankzegging, ds. A. Groeneveld. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur kand. C.M. Klok. Geref. Kerk: 10.00 uur Avondmaalsdienst, ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Johnny Meijerink. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Brylak. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder.

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. E.R. Veen, 10.30 uur Heilig Avondmaal, ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur Heiligv Avondmaal, ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. den Draijer 16.30 uur drs. W. Moolhuizen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. B. Schaaij; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. G. Geerds, 14.30 uur ds. A.H. de Hullu. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. van Keulen, 16.30 uur ds. F. van Deursen. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wetering. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. I.A. Gilson, 19.00 uur br. A. Haverkamp. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (Noordgouw): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. D. Lips. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering.

SMALBRAAK

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos

Fax

0578-695770

E-mail villamedia@online.nl Druk

Hoekstra Krantendruk

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90

Oplage

28.250 ex.

8180 AB Heerde

Bezorging

0342-471884

Telefoon

0578-691911

Emmeloord


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 63

ZZZFQO

$SSHOVLHQWMH VLQDDVDSSHOVDSHQ GXEEHOGUDQN

DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกOLWHU $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

PXYYRRUGHHOYHUSDNNLQJ& 5XQGHUJHKDNWJUDP

3$..(1NLOR

&*HURRNWH 1RRUVH]DOP SDNMHVยกJUDP 

/LWHU

&:LWORI JUDP

*UROVFKELHU

NUDWIOHVMHVยกPORI EHXJHOIOHVMHVยกPOOLWHUNLOR

1(7ยก.,/

&0DQGDULMQHQ

3$..(1 DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN+RQLJVRHS HQNHOSDNNHQ

2OG$PVWHUGDP NDDV VWXNJUDP

NLOR&)HHVWVWRO

JHYXOGPHWUR]LMQHQNUHQWHQHQDPDQGHOVSLMV SHUVWXNJUDP

6( 1 6(7)/(6

&RFD&ROD

UHJXODUOLJKW]HURRI FDIHร›QHYULM VHWIOHVVHQยกOLWHU

 OLWHU

C1000 Hardeman - WAPENVELD 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJGHFHPEHU$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHW EHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23 'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

2

6OLPEH]LJ


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 64

Geldig in week 50 (zondag 9 t/m zaterdag 15 december 2012)

Culinaire filetrollade Naturel

Per kilo Normaal

13.98

Nu 6.99

50% KORTING

Coca-Cola Alle smaken Set 4 flessen à 1,5 liter of 4 flessen à 1,5 liter naar keuze Elders 6.72

4 FLESSEN

Bij aankoop van 4 flessen Coca-Cola een GRATIS P Kerst puzzeltruck! OP=O

6.72

5.

39

Alleen op: zaterdag

14 15

3.99

december december

Kom proeven vanaf 16.00 uur!

Alle Heineken Bijv. Krat 24 flesjes Elders 12.60 Nu

PER STUK 2.55

1.79

9.45

Maximaal 3 kratten per klant.

CA. 3.5 KILO

2 VOOR 10.14

7.99

Unox Rookworst

Montalto

Per stuk 275 gram Elders 2.55

2 flessen à 75 cl naar keuze Normaal 10.14

Gelderse, extra mager of runder

2 VOOR

4.76

3.

3.

69

99

1

EXTRA A SPAARZEGELL

Unox Soep in zak

G

50% KORTIN

Alle varianten Uit Sicilië, Italië.

3.99

E

WIJNSUPE

ARKT RM

25% KORTING

1.

99

Luxe feeststol met echt amandelspijs OP=OP Doos 750 gram Normaal 3.99

BES T

vrijdag

GfK Gf G ffK K

201 20 2 012 0 01 12 1 2

Sneeuwpopijsjes Snowy OP=OP

Een sneeuwpoppetje gevuld met roomijs met vanillesmaak en aardbeiensaus. Geleverd met grappige decoratiestickertjes om Snowy het sneeuwpoppetje mee te versieren.

Alle varianten

Hand-perssinaasappelen Doos ca. 3,5 kilo

2 zakken à 570 ml naar keuze Elders 4.76

Doos 2 stuks

Profile for schaapskooi

Schaapskooi week 50 2012  

Schaapskooi week 50 2012

Schaapskooi week 50 2012  

Schaapskooi week 50 2012

Advertisement