__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Profile for Sceptic Lividity

Vplyv teploty a potravy na vývin vtáčkara Acanthoscurria geniculata  

Pozorovanie rastu vtáčkarov druh Acanthoscurria geniculata v dvoch experimentálnych skupinách. Prácu vypracoval Atilla Kántor.

Vplyv teploty a potravy na vývin vtáčkara Acanthoscurria geniculata  

Pozorovanie rastu vtáčkarov druh Acanthoscurria geniculata v dvoch experimentálnych skupinách. Prácu vypracoval Atilla Kántor.

Advertisement