Issuu on Google+

Scenkonst Västernorrland

KULTUR FÖR UNGA HÖSTEN 2017

Dans • Film • Musik • Teater


www.norrdans.se

Föreställn ing Foto: Carl Thorborg

På riktigt och på låtsas

AB3 och Pepper’s Ghost En föreställning i två delar. En akt om talet tre och om svårigheten att vara fyra, om vad som omger oss och varför det finns där. En akt om reflektioner, ljus och visuell magi. Med hjälp av ny teknik och antika element. Succén AB3 av Martin Forsberg är tillbaka. Efter premiären 2009 har AB3 turnerat flitigt i hela landet och på internationella festivaler. Föreställningen med häpnadsväckande uppfinningsrika kostymer och scenografi av Jenny Nordberg är ett föredömligt exempel på en banbrytande koreografi inom dansbranschen och hyllades av både publik och recensenter. En av de äldsta traditionerna inom scenkonsten är användandet av illusioner för att iscensätta till synes omöjliga bedrifter, liksom effekten ”Pepper’s Ghost”. Magi har charmat och förflyttat publik i århundraden. I föreställningen Pepper’s Ghost samarbetar Fernando Melo med bildkonstnären Yoko Seyama och kombinerar ny teknik och användningen av antika element som speglar, reflektioner, uppdykande och försvinnande, för att ta med publiken på en rytmisk resa i samtida bilder.

PRODUKTIONSUPPGIFTER AB3 Koreograf : Martin Forsberg Kostymdesign / scenografi : Jenny Nordberg Ljusdesign : Mads Nilsen Dansare : 4 dansare & 3 tekniker Med reservation för eventuella ändringar.

PRODUKTIONSUPPGIFTER Pepper's Ghost Koreograf : Fernando Melo Scenografi / ljusdesign : Yoko Seyama Musik : Dirk P Haubrich Kostymdesign : Jérôme Delbey Dansare : 8 dansare & 3 tekniker

FAKTA

Premiär : 11/3 2017 på Härnösands Teater Spelperiod : Vecka 40 - 43 Målgrupp : Åk F - gymnasium (AB3), Åk 6 - gymnasium (Pepper’s Ghost) Längd : Hel fst 90 min, alt 45 min / akt Publikantal : Max 300 Lokal : Teaterscen Scenmått : 10 x 7 m Tekniska krav : 12 lingångar, 5 m lingångshöjd, tillgång till scenen 11 tim före föreställning. Elektriker och scenmästare ska alltid finnas på plats när vi är i huset. El 1 st 63 A, 1 st 16 A. Bygg- / rivtid : 4 tim / 2 tim Pris : 11 000 kr exkl bärhjälp, 15 000 kr inkl bärhjälp (4 personer). Alla priser exkl moms. Föreställningen kan beställas som hel tvåaktsföreställning eller varje akt för sig.

KONTAKT

Kristina Gillström, 070-237 52 44 kristina.gillstrom@norrdans.se

17 0 2 n e t s ö h


www.norrdans.se

Besök Foto: Andreas Näsholm

Hälsa på hos ett danskompani

Studiebesök hos Norrdans Välkommen att besöka Norrdans i Härnösand och se hur vardagen ser ut på ett danskompani! Vi tar emot skolklasser och grupper för studiebesök i våra lokaler. Varje besök kan skräddarsys efter era behov men förslagsvis får ni en rundvandring i lokalerna, titta på när dansarna har daglig träning eller repetition samt möta tekniker och annan personal. Vi svarar gärna på frågor om arbetet på scenen och bakom kulisserna. Det finns också möjlighet att boka in en dansworkshop vid samma tillfälle, så att ni själva får prova på dans.

FAKTA

Period : Enligt överenskommelse Deltagarantal : Ca 25 st Målgrupp : Förskola - gymnasium Längd : Enligt överenskommelse Pris : Kostnadsfritt (Workshop vid samma tillfälle, se separat infoblad)

KONTAKT

Kristina Gillström, 070 - 237 52 44 kristina.gillstrom@norrdans.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.norrdans.se

Workshop Foto: Andreas Näsholm

Hälsa på hos ett danskompani

Workshop med Norrdans Att få prova på att dansa själv är en viktig beståndsdel i hur man skapar en relation till dansen som konstform. Vi erbjuder workshopar som kan vara fristående eller kopplade till en specifik föreställning. De innehåller uppvärmning av kroppen, en genomgång av grundstenarna inom den moderna och nutida dansen, samt rörelsematerial ur en föreställning eller en möjlighet att skapa rörelsematerial utifrån ett specifikt tema eller en frågeställning.

FAKTA

Period : Enligt överenskommelse Deltagarantal : Ca 25 st Målgrupp : Förskola - gymnasium Lokal : Gymnastiksal eller liknande Längd och pris : Max 60 min 1 500 kr, max 120 min 2 500 kr, heldag 4 500 kr. Priserna inkluderar resekostnader. Alla priser exkl moms.

KONTAKT

Kristina Gillström, 070 - 237 52 44 kristina.gillstrom@norrdans.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.dansvasternorrland.se

Workshop Foto: Lia Jacobi

Dans och rörelse för förskola, skola och fritid

Dansworkshop

Dansglädje, rörelsefrihet och kreativitet är grunden i dansworkshopen. Med individen i centrum vägleder vår danspedagog, på ett tryggt och inspirerande sätt eleven till att våga uttrycka sig med sin kropp och sina känslor. Dans Västernorrlands workshopar kan vara inspirerade av en föreställning som eleverna sett eller kommer att se eller vara helt fristående och skräddarsydd efter beställarens behov. Vi tar hänsyn till elevens individuella förutsättningar och jobbar med fördel med skolans mål och de estetiska läroprocesserna. Dans och rörelse främjar hälsa och inlärning. Vi kan förmedla och utforma dansprojekt t ex inom ramen för Skapande skola. Citat ur LGR 11: …Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska var inslag i skolans verksamhet. Utdrag ur Dans Västernorrlands värdegrund: …Vi främjar barns och ungas personliga utveckling och deltagaren ska känna sig trygg i gruppen, i sin egen kropp och i rörelsen. Målet är att bli vägledd och inspirerad till att våga dansa ensam och tillsammans med andra, att våga dela upplevelsen och att lära sig samarbeta. Med reservation för eventuella ändringar.

FAKTA

Spelperiod : Enligt överenskommelse Målgrupp : Förskola - gymnasium Deltagarantal : 25 st eller enligt överenskommelse Lokal : Gymnastiksal eller liknande Särskilda krav : Musikanläggning, ej betonggolv Längd och pris : Max 60 min 1 500 kr, max 120 min 2 500 kr, heldag 4 500 kr. Priserna inkluderar resekostnader. Alla priser exkl moms.

KONTAKT

Annika Högberg, 070 - 206 66 36 annika.hogberg@dansvasternorrland.se

17 0 2 n e t s ö h


www.filmvasternorrland.se

Workshop Foto: Lia Jacobi

Utmana fantasin!

Animationsverkstad Animation är en perfekt teknik för att utveckla elevernas kreativitet och fantasi. Genom animationen går det att göra det omöjliga möjligt. Tillsammans med en professionellt verksam animatör får eleverna skapa en film från idé till visning, med fokus på animation och berättarteknik. Denna pedagogiska workshop i animation passar alla åldrar och ger en grundläggande förståelse i hur rörlig bild och animation fungerar. Animationsverkstad är ett bra sätt att fördjupa undervisningen och teman som ni arbetar med i skolan. Vi skräddarsyr gärna workshoptillfället efter just era behov.

FAKTA

Målgrupp : Förskola – gymnasium Omfattning : 1 - 5 dagar Lokal : I era lokaler eller enligt överenskommelse Teknik : Kamera och redigeringsutrustning lånas ut av Film Västernorrland

KONTAKT

Kristoffer Berglund, 070 - 300 83 10 kristoffer.berglund@filmvasternorrland.se

Passar utmärkt som Skapande skola-projekt. Tänk på att du också kan söka stöd för filmkulturell verksamhet från Svenska Filminstitutet. Läs mer på www.filminstitutet.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.filmvasternorrland.se

Workshop Förstå världen genom filmen

Film & Analys Att kunna förstå, tolka och använda information är ovärderligt i vårt moderna samhälle. Denna workshop ger verktyg att bryta ner den rörliga bildens beståndsdelar och lära sig förstå hur en film är uppbyggd. Syftet med Film & Analys är att eleverna, utifrån en filmvisning, ska lära sig identifiera filmspråkets grunder, få förståelse för filmprocessen samt kunna granska film kritiskt utifrån ett större samhälleligt perspektiv. Film & Analys går väldigt bra att anpassa till just er undervisning eller de teman ni just nu arbetar med. Vi skräddarsyr gärna workshoptillfället med filmer och utgångspunkter efter era behov.

FAKTA

Målgrupp : Åk 6 - gymnasium Längd : 3 - 4 timmar Deltagarantal : Max 25 Lokal : I era lokaler eller enligt överenskommelse Teknik : Tillgång till digitala visningsmöjligheter

KONTAKT

Kristoffer Berglund, 070 - 300 83 10 kristoffer.berglund@filmvasternorrland.se

Passar utmärkt som Skapande skola-projekt. Tänk på att du också kan söka stöd för filmkulturell verksamhet från Svenska Filminstitutet. Läs mer på www.filminstitutet.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.filmvasternorrland.se

Filmvisnin g Foto: Johan Lehman

Möt nya världar tillsammans

Skolbio

Skolbio innebär att barn och ungdomar ser film på den lokala biografen under skoltid. Film- och mediekunskap spelar en allt större roll i skolan. Att se film på skoltid är ett sätt att låta elever möta biografen och filmen som konstart och medium. Barn och unga är stora konsumenter av rörlig bild och därför är det viktigt att skolan tar upp film i undervisningen, diskuterar mediets språk och innehåll samt resonerar kring vår gemensamma relation till den.

FAKTA

Skolbio arrangeras lokalt av varje enskild skola, biograf eller kommun. Film Västernorrland hjälper dig att ta reda på vad som gäller i din kommun.

KONTAKT

Kristoffer Berglund, 070 - 300 83 10 kristoffer.berglund@filmvasternorrland.se

Skolbio skapar en utmärkt möjlighet för lärare och elever att kritiskt granska och reflektera över film och rörlig bild. Film kan som inget annat media levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i andra länder, kulturer och livssituationer. En gemensam filmupplevelse är också en bra utgångspunkt för samtal kring livsfrågor, etik och moral. Tänk på att du också kan söka stöd för filmkulturell verksamhet från Svenska Filminstitutet. Läs mer på www.filminstitutet.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.filmvasternorrland.se

Workshop Foto: Lia Jacobi

Förvandla klassrummet till en filminspelning

Vi gör film!

Rörlig bild får en allt större plats i ungas vardag. Den som kan använda rörlig bild kan göra sig hörd och sedd över hela världen. Rörlig bild är också ett bra verktyg för att fördjupa sina kunskaper i andra ämnen. I denna workshop får eleverna lära sig det filmtekniska hantverket. Under ledning av verksamma filmare får eleverna praktiska verktyg för manusskrivande och dramaturgi, praktisk filminspelning och redigering i professionella program. När man skapar film lär man sig hur man kan manipulera rörlig bild för att påverka tittaren. Genom att förstå hur en avsändare av rörlig bild tänker kan eleverna öka sin kunskap i källkritik. Att göra film är ett bra sätt att fördjupa undervisningen och teman som ni arbetar med i skolan. Vi skräddarsyr gärna workshoptillfället efter just era behov.

FAKTA

Målgrupp : Åk F - gymnasium Omfattning : 2 - 5 dagar Lokal : I era lokaler eller enligt överenskommelse Teknik : Kamera och redigeringsutrustning lånas ut av Film Västernorrland

KONTAKT

Kristoffer Berglund, 070 - 300 83 10 kristoffer.berglund@filmvasternorrland.se

Passar utmärkt som Skapande skola-projekt. Tänk på att du också kan söka stöd för filmkulturell verksamhet från Svenska Filminstitutet. Läs mer på www.filminstitutet.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.filmvasternorrland.se

Workshop Foto: Lia Jacobi

Det har aldrig varit enklare att bli en youtuber

Vi gör film, med iPad Det har blivit lättare än någonsin att skapa rörlig bild. Med hjälp av enkel teknik som är vanligt förekommande i elevernas vardag ger vi dem verktyg att fortsätta filma på egen hand. Vi gör film, med iPad vänder sig i första hand till skolor som redan har iPads och som vill förkovra sig filmpedagogiskt. En erfaren filmare berättar om hur man hanterar iPaden samt visar film- och redigeringsprogram som klassen sen kan använda självständigt. Beroende på projektets storlek och era önskemål gör vi sedan film tillsammans med manus, inspelning och visning.

FAKTA

Målgrupp : Förskola - gymnasium Omfattning : 2 - 5 dagar Lokal : I era lokaler eller enligt överenskommelse Teknik : 4 iPads samt ljudutrustning kan lånas ut av Film Västernorrland

KONTAKT

Kristoffer Berglund, 070-300 83 10 kristoffer.berglund@filmvasternorrland.se

Denna workshop kan innehålla kunskap om hur ni med olika appar kan göra film med iPaden. Animation, filmtrailers, effekter och kortfilm – ni väljer själva i samråd med Film Västernorrland och en filmare vad ni vill jobba med. Kanske vill man lägga upp filmerna på Youtube, eller lära sig hur man gör en e-bok? Passar utmärkt som Skapande skola-projekt. Tänk på att du också kan söka stöd för filmkulturell verksamhet från Svenska Filminstitutet. Läs mer på www.filminstitutet.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.musikvasternorrland.se

ALLT KAN BLI MUSIK ! Foto: Christoffer Askman

Upptäckarglädje, lek och musik

Live & digitalt Upptäckarglädje är en nyckel till skapande. Thomas Sandberg har en stor upptäckarglädje och han delar med sig av den. Han tar reda på vad som låter och hur det låter. Han ger också tips på hur ni kan skapa er musik. Konserten ger eleverna en inblick i en levande kreativ process där arbetet och musiken skapas framför dem, i ögonblicket. Ingredienserna är både vanliga och ovanliga instrument. Genom att inkludera rummets ljud och föremål tillsammans med publiken så blir varje konsert en unik händelse. I många år har Thomas med humor och lekfullhet skapat musik. En stolpe, ett golv eller vad som finns i rummet kan bli musik. Han har själv utvecklat applikationer som han tipsar om hur ni kan använda. Låt dig ryckas med i denna tokroliga process där musiken blir till, mitt ibland er.

Med reservation för eventuella ändringar.

FAKTA

Spelperiod : Vecka 40 Målgrupp : Åk 1 - 6 Bygg- / rivtid: 60 min / 30 min Längd : Ca 50 min Publikantal : 100 Lokal : Scen, aula Scenmått : 4 m x 4 m Pris : 2 400 kr exkl moms

KONTAKT

Anna Zachrisson, 060 - 658 54 87 anna.zachrisson@musikvasternorrland.se

17 0 2 n e t s ö h


www.nordiskakammarorkestern.se

SING ALON G! Foto: Lia Jacobi

Lyssna och sjung med Nordiska Blåsarkvintetten

Nu ska vi sjunga

Orkesterns instrument är spännande. Inte minst de träblåsinstrument som Nordiska Blåsarkvintetten spelar på; tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott och valthorn. Barn, och även vuxna för den delen, får sällan chansen att möta dessa instrument på nära håll. Detta vill Nordiska Blåsarkvintetten ändra på! Ensemblen vill också gärna sjunga tillsammans med er. Vecka 43 spelar Nordiska Blåsarkvintetten för barn i förskoleklasser och lågstadium i produktionen Nu ska vi sjunga. Ensemblen möter barnen klassvis och presenterar sig själva och sina instrument. Hur låter en tvärflöjt? Hur får man ljud i en oboe? Hur ser en klarinett ut? Vilken är den lägsta tonen i en fagott? Hur långt är ett valthorn? Barnen får chans att ställa frågor och samtala med musikerna i ett nära och personligt möte. Vi sjunger också tillsammans följande klassiska barnsånger: Vi äro musikanter, Ekorrn satt i granen, Katten och Svansen, Mors Lilla Olle, Bä bä vita lamm och Lille Katt. Det är alltid roligare att sjunga om man känner till sångerna, därför är det bra om barnen får sjunga dem några gånger före vårt besök. Texterna finns på www.nordiskakammarorkestern.se

Med reservation för eventuella ändringar.

FAKTA

Spelperiod : Vecka 43 Målgrupp : Åk F - 2 Längd : Ca 30 minuter Publikantal : Max 30, gärna klassvis Lokal : Klassrum el liknande Scenmått : 2 x 4 m Särskilda krav : 5 stolar utan armstöd Pris : 1 grupp 900 kr, 2 grupper (på samma skola) 1 700 kr, 3 grupper ( på samma skola) 2 500 kr. Alla priser exkl moms.

KONTAKT

Anna Zachrisson, 060 - 658 54 87 anna.zachrisson@nordiskakammarorkestern.se

17 0 2 n e t s ö h


www.musikvasternorrland.se

Foto: Nadia Börjesson / Rebecca Davidsson

INTERAKT I MUSIK- VT ÄVENTYR

Spännande resa med Susanne Lind

Pandaresan

Upplev musikens värld från en flygande matta. En musikalisk berättelse om en resa i djurens och rörelsens värld. Flyg till Pandornas land, en resa där vi möter olika djur. Jorden runt på 21 rörelser! Alla barn får varsin matta. Den kommer under föreställningen att vara en flygande matta, en matta att gunga på, att sitta och lyssna på och att hoppa på. Rörelserna bygger på våra primitiva reflexer som är samma för alla barn i hela världen. Därför kommer vi att åla, krypa, kravla, vagga, ”flyga” samt samtidigt sjunga tillsammans. Deltagarna ska känna sig trygga i gruppen och med sig själva och att få uppleva glädjen i att göra något tillsammans och kommunicera med varandra på nya sätt. Efteråt får ni en CD, ett häfte med instruktioner och tillgång till filmklipp med rörelsebeskrivningar så att ni kan följa upp lekarna. Susanne Lind är folkmusiker och musikhandledare. I drygt 20 år hon producerat och framfört konserter och barnföreställningar över hela landet. Hon har även tagit emot framtidspriset på Folk och världsmusikgalan och Skaraborgs kulturstipendium för sitt arbete med musik och barn.

Med reservation för eventuella ändringar.

PRODUKTIONSUPPGIFTER

Medverkande: Susanne Lind Manus: Susanne Lind och Dag Norgård Regi: Dag Norgård

FAKTA

Spelperiod : Vecka 37 - 38 Målgrupp : Förskola - åk 2 Längd : Ca 45 min Publikantal : Max 40 Lokal : Gymnastiksal, samlingssal Scenmått : minst 7 m x 12 m golvyta Särskilda krav : Ej genomgångsrum Bygg- / rivtid : 60 / 30 min Pris : 2 000 kr exkl moms

KONTAKT

Anna Zachrisson, 060 - 658 54 87 anna.zachrisson@musikvasternorrland.se

17 0 2 n e t s ö h


www.nordiskakammarorkestern.se

SÅ FUNKA EN ORKES R TER Foto: Lia Jacobi

Nordiska Kammarorkestern

Repetitionsbesök Hur går det till när en orkester repeterar? Vilka instrument är med och spelar? Vad gör en dirigent? Vad är ett partitur? Kom och besök en repetition med Nordiska Kammarorkestern eller med en av orkesterns ensembler; Nordiska Blåsarkvintetten eller Nordiska Kammarensemblen! Då kan du få svar på dessa och andra frågor. Du får först i en introduktion veta lite grand om orkestern/ensemblen och deras instrument. Du får veta hur man dirigerar en fyrtakt, och titta i ett partitur. Du får också möjlighet att ställa egna frågor. Efter introduktionen lyssnar vi på repetitionen i ca 30 minuter med endera orkestern eller en av ensemblerna, och därefter har vi en kort samling, och besvarar eventuella frågor som dykt upp under repetitionen.

Med reservation för eventuella ändringar.

FAKTA

Spelperiod : Efter överenskommelse Begränsat antal, boka snarast möjligt. Målgrupp : Åk F - gymnasium Längd : Introduktion (20 min), repetitionsbesök (30 minuter) och kort samling efteråt (10 min). Publikantal : Klassvis, ca 30 elever Lokal : Tonhallen, Sundsvall Pris : Kostnadsfritt

KONTAKT

Anna-Lena Wigren, 060-658 54 84 annalena.wigren@nordiskakammarorkestern.se

17 0 2 n e t s ö h


www.musikvasternorrland.se

STRÅKKVARTETT Foto: Patrik Sundström

Från Bart Simpson till Mozart

Sexton Strängar Vad kan man använda musik till? Hur gjorde man förr? Följ med på en musikalisk upptäcktsfärd från då till nu. Är det någon skillnad på hur man använde musik förr och nu? Finns det kanske likheter? Med sin musikaliska bredd undersöker Sexton Strängar om musik använts på precis samma sätt, då som nu. Musik från film och teater blandas med Vivaldi och Mozart, mobilsignaler och välkända signaturmelodier från tv. Sexton Strängar bildades 2013 och har sedan dess haft en massa roliga musikaliska äventyr tillsammans med barn och vuxna runt om i Sverige. Som klassiskt utbildade musiker tar kvartetten avstamp i den klassiska musiken och färdas sen genom många olika stilar och genrer.

PRODUKTIONSUPPGIFTER

Medverkande : Filip Runesson (fiol), Gabriele Freese (fiol), Paula Gårsjö (altfiol), Anna Thorstensson (cello) Manus och regi : Sexton Strängar och Anna Arwidsson

FAKTA

Spelperiod : Vecka 41 Målgrupp : Åk 4 - gymnasium Bygg-/rivtid: 60 min / 30 min Längd : Ca 45 min Publikantal : 80 Lokal : Klassrum, aula, gymnastiksal Scenmått : 3 m x 4 m Pris : 2 400 exkl moms

KONTAKT

Anna Zachrisson, 060 - 658 54 87 anna.zachrisson@musikvasternorrland.se

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.musikvasternorrland.se

VOKAL POWERTR IO Foto: Lisa Irvall

Två miljoner visningar på youtube

Solala

Det började en vardagskväll i ett kök. Via deras sångvideos från köket har Solalas publik växt lavinartat. Under de senaste åren har gruppen gått från köksspelningar till konserthusturnéer genom hela Sverige och de gästade i somras Allsång på Skansen. Med enkla medel kan man göra mycket. Upplev en inspirerande ensemble som med sina röster, en kaffeburk, saltkar och spaghetti skapar musikalisk magi. Solala som nu gett ut sitt andra musikalbum, består av Jens Lindvall, Olle Bergel och Anders Gabrielson. De beskrivs som en vokal powertrio och har ett unikt tonspråk med en minst sagt varierad repertoar, allt ackompanjerat med hemmasnickrade rytminstrument. Förhoppningen är att denna konsert ska bli en inspiration till att använda sina röster.

PRODUKTIONSUPPGIFTER

Medverkande: Jens Lindvall, Olle Bergel och Anders Gabrielson

FAKTA

Spelperiod : Vecka 43 Målgrupp : Mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, folkhögskola Bygg- / rivtid: 90 min / 30 min Längd : Ca 60 min Publikantal : 120 Lokal : Scen, aula Scenmått : 5 m x 3 m Särskilda krav : Scenljus Pris : 30 kr / person exkl moms

KONTAKT

Anna Zachrisson, 060 - 658 54 87 anna.zachrisson@musikvasternorrland.se

Med reservation för eventuella ändringar.

7 våren 201


www.teatervasternorrland.se

Föreställn ing Foto: Lia Jacobi

En munter skröna om vårt län

This is Västernorrland This is Västernorrland är en föreställning som vill ta reda på vad Västernorrland egentligen är. Vilka är vi som bor här, vad gjorde att vi blev sådana, vilken är vår historia och vad vill vi ta med oss in i framtiden? Enligt en undersökning som gjordes bland landets studenter visade det sig att det län som var svårast att peka ut på kartan var Västernorrland. Även i intervjuer och enkäter är vårt län en vit fläck på kartan och till och med vi västernorrlänningar själva tycker att vårt län är tråkigt och blekt. Med den här pjäsen vill vi återerövra vår västernorrländska identitet, öka kunskapen om vår historia, om vad som har hänt i vårt län som har format oss till vad vi är idag. Vi vill göra oss stolta över att komma från Västernorrland! This is Västernorrland är en munter skröna, en kavalkad av röster och en historisk djupdykning i den västernorrländska myllan. Föreställningen bygger på historiska fakta och intervjuer med människor som bor eller har bott i Västernorrland. Den blandar humor och allvar och bjuder på sånger, sketcher och en och annan småkaka. Allt detta syftar till att få svaret på den eviga frågan: What is egentligen the Västernorrland?

Med reservation för eventuella ändringar.

PRODUKTIONSUPPGIFTER

Manus / Regi : Therese Söderberg Scenografi / Kostym : Anna Sigurdsdotter Medverkande : Anna Brixter, Maurits Elvingsson, Anja Rajic, Anders Öhrström

FAKTA

Spelperiod : 15 september - 22 november Målgrupp : Åk 6 - gymnasiet Längd : ca 1 tim 20 min Lokal : Mindre scener Publikantal : beroende på scen ca 80 - 100 Scenmått : 6 x 4 m, takhöjd min 2,5 m Tekniska krav : El 16A. Mörkläggning önskvärd. 2 st bygg- och bärhjälp varav en lokalansvarig. Bygg- / rivtid : 2 tim / 1 tim Pris : 7 500 kr exkl moms

KONTAKT

Frida Amnow, 060 - 658 54 25 frida.amnow@teatervasternorrland.se

17 0 2 n e t s ö h


www.teatervasternorrland.se

Workshop Foto: Lia Jacobi

Workshop till This is Västernorrland

Hur formulerar man en berättelse? Vad är ett dokumentärt berättande? Hur kan man förvandla fakta till fiktion? Går det att ta en historisk händelse och bygga en berättelse som känns aktuell idag? Hur bygger man egentligen upp en berättelse? Och vilka delar i ditt eget liv är värda att berätta om? Inspirerade av arbetet med föreställningen This is Västernorrland som bygger på dokumentärt material, historiska fakta och intervjuer med verkliga människor, erbjuder vi nu en kreativ och inspirerande workshop för elever i högstadiet och gymnasiet. Workshopen kommer att innehålla både skrivövningar och skådespeleri samt fördjupningar i vår svenska historia. Vi börjar med att jobba i grupper om fyra genom att ta några välkända historiska händelser, t ex Slaget vid Poltava, Gustav Vasas stavfärd, stadsbranden i Sundsvall, skotten i Ådalen etc, och sedan dramatiserar vi dem och redovisar för varandra. Vi tittar på vilka berättelser som finns i elevernas närmiljö, hos dem själva eller den närmaste omgivningen, och arbetar vidare med dem på samma sätt.

FAKTA

Spelperiod : 1 okt - 17 nov Begränsat antal, beställ snarast möjligt Målgrupp : Åk 7 - gymnasium Lokal : Klassrum eller liknande Antal : Max 25 Längd : 60 - 90 min, beroende på önskemål Pris : 1 500 kr exkl moms

KONTAKT

Frida Amnow, 060 - 658 54 25 frida.amnow@teatervasternorrland.se

Vi hoppas och tror att denna workshop tillsammans med föreställningen This is Västernorrland kommer att visa några av de sätt man kan bygga en berättelse, att använda historien som inspirationskälla men framför allt vill vi inspirera eleverna att skapa egna berättelser. Vi erbjuder också lärarmaterial i form av övningar och litteraturtips som kommer att finnas att ladda ner från vår hemsida. Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


www.teatervasternorrland.se

Foto: Lia Jacobi

Vad händer på teatern?

Besök Teater Västernorrland

Rundvandring bakom kulisserna Följ med på en spännande rundvandring hos Teater Västernorrland i Sundsvall och se vad som händer bakom kulisserna på en teater. Vi besöker de olika scenerna och repetitionslokalerna på Konsertteatern och går sedan vidare till teaterns ateljéer och verkstäder. Vi kollar bland annat vad som händer i måleriet och snickeriet och vad man gör i vår syateljé - där ett besök i vårt förråd av kläder och skor från olika teateruppsättningar brukar vara ett uppskattat inslag. Rundturens längd och innehåll anpassas efter gruppens storlek och eventuella önskemål.

FAKTA

Besöksperiod : Kontinuerligt under året enligt överenskommelse. Begränsat antal tillfällen. Antal : Ca 25 Lokal : Konsertteatern, Sundsvall Målgrupp : Åk 4 - gymnasium Längd : 60 min eller enligt överenskommelse Pris : Kostnadsfritt

KONTAKT

Carin Sjödin, 060 - 658 54 42 carin.sjodin@teatervasternorrland.se

Är det något område du vill veta mer om? Har du frågor du vill ställa till en skådespelare eller en belysningstekniker? Meddela oss när turen bokas, så försöker vi fixa det.

Med reservation för eventuella ändringar.

17 0 2 n e t s ö h


Kultur för unga - hösten 2017