Page 1

DDSKS KØBENHAVN SELVSTÆNDIGE AFGANGSPROJEKTER 2018


DDSKS KØB E N HAVN

2

AFGANG 2018


3

SELVSTÆNDIGE AFGANGSPROJEKTER 2018 – DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE KØBENHAVN

Den Danske Scenekunstskole København sender et nyt hold scenekunstnere på gaden. Vi er derfor stolte over at kunne præsentere de afgangsstuderendes selvstændige projekter, hvor de har undersøgt forskellige aspekter og faglige områder inden for scenekunsten. 20 afgangsstuderende præsenterer tilsammen 16 projekter - alt lige fra installationer, film og udstillinger til arbejdsdemonstrationer, stedsspecifikke performances, forestillinger m.v. Kom forbi og fordyb dig sammen med fremtidens scenekunstnere.

AFGANG 2018

I oversigtskemaet sidst i programmet er der anført visningssteder, datoer og tidspunkter - vær opmærksom på, at nogle af visningerne har begrænset antal publikum. På Facebook finder du uddybende information omkring adgang til de enkelte visninger og andre relevante opdateringer. Den Danske Scenekunstskole tilbyder uddannelser inden for alle aspekter

af scenekunst og har omkring 210 fuldtidsstuderende, der arbejder i et tværfagligt studiemiljø, hvor det både er muligt at fordybe sig i sit eget fag og deltage i tværgående projekter, produktioner og forestillinger i forskellige formater. Derudover tilbyder skolen både efterog videreuddannelse målrettet den professionelle scenekunstbranche. Find mere information om Den Danske Scenekunstskole, uddannelser og studerende på ddsks.dk


DDSKS KØB E N HAVN

4

16:29 ANNA MALZER

S C E N E I N S TR U K TI O N


5

16:29

Mere end tusinde mennesker kigger med tirsdag den 10. maj 2016 kl. 16:29, da 18-årige Océane hopper ud foran et tog og live-streamer sit selvmord. Inden hun hopper har Océane meget på hjerte, men Océanes følgere nedgør og sexualiserer hende i kommentarfelterne og ingen lytter på de vigtige ord, der strømmer ud af hende. 

Océane får derfor taletid i forestillingen 16:29, som skal spille på Teater Momentum i næste sæson og handler om en ung kvindes desperate opgør med et følelseskoldt forstadsmiljø uden for Paris. Velkommen til en cold-reading af manuskriptet.

KU NSTN E RISK HOLD:

AFGANG 2018

MANUSKRIPT: ANNA MALZER SKUESPILLER: AMIRA SHALABY ISCENESÆTTELSE AF READING: DITTE MARIA BJERG

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

6

M3allem – SPROGLÆRING TIL PROFESSIONELT BRUG C E C I LI E STR AN D M O S E S C E N E P R O D U K TI O N


M3allem – SPROGLÆRING TIL PROFESSIONELT BRUG

Sproglæring med målet om at kunne fortælle om en artikel på flydende arabisk efter fire ugers ophold i et arabisktalende land. Motivationen: At sprogtilegnelsen kan bane vej for et fremtidigt professionelt brug af sproget i jobbet som produktionsleder.

AFGANG 2018

G

7

Undersøgelseskriteriet: Hvordan et voksent menneske mest effektivt kan lære et fremmedsprog af en helt anden sprogstamme ved hjælp af forskellige sproglæringsmetoder. Udstillingen er en dokumentation af materialer, logbog og video-/lydklip, der viser min proces.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

8

FØRST SIG E R J EG I NG E NTI NG (TESTVISN I NG) EMMA SILJA SÅNGREN SKUESPIL


9

FØRST SIGER JEG INGENTING E N AG G R ESSIV M E DITATION OVE R I DE NTITET OG KAPITALISM E

Inden officiel premiere på Teater GROB 16. maj 2018 inviterer vi et lille, eksklusivt publikum med til to testvisninger som en del af Selvstændige afgangsprojekter på DDSKS København. Det bliver første gang materialet møder et publikum i al sin pre-premiere-usikkerhed, men vi vil være glade for at se jer i rummet! KH hele holdet bag FØRST SIGER JEG INGENTING «Janey siger jeg er et åbent sår. Al snavs trænger ind i mig. Alting, alle følelser og tanker og al snavs og hele den aggressive verden trænger sig ind i mig.»

Janey bliver droppet af sin kæreste og bliver til Januscka for bedre at kunne sælge sig selv. Hun drager gennem et Europa, der står i flammer, og møder Angela Merkel, Hannibal Lecter, Judith Butler, John Wayne, Pretty Woman, en flygtning, et hologram, en krig, en eksplosion. Til sidst står hun ansigt til ansigt med sig selv og må spørge: Hvilket marked sluger din krop, når din kæreste forlader dig? FØRST SIGER JEG INGENTING er en anarkistisk og aggressiv meditation over identitet, kapitalisme, popkultur og filosofi.

KU NSTN E RISK HOLD:

MANUSKRIPT: JÖRGEN DAHLQVIST INSTRUKTION, OVERSÆTTELSE OG BEARBEJDNING: NIELS ERLING (AFGANGSELEV,

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ)

MEDVIRKENDE: EMMA SILJA SÅNGREN (AFGANGSSTUDERENDE DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE KØBENHAVN) , BETINA NYDAL (EKSTERN) , MADS REUTHER OG MORTEN KJÆR (AFGANGSSTUDERENDE DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE AARHUS) SCENOGRAFI OG GRAFIK: PELLE STAACK (STUDERENDE, KADK - DESIGNSKOLEN)

INSTRUKTØRASSISTENT: NANNAN CHEN LYSDESIGN: MALTE HAUGE KOMPONIST OG LYDDESIGN: MARC BREIDFJORD VIDEOPRODUKTION: THOMAS HYTTEL PRODUKTION: PERNILLE ROSA THOMSEN OG MAGNUS POULSEN

AFGANG 2018

FØRST SIGER JEG INGENTING ER PRODUCERET SOM ET SAMARBEJDE MELLEM TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ OG DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

10

TÜ E R L E R O M U N D S TA D MYL I U S LY D ( N O R W E G I A N U N I V E R S IT Y O F S C I E N C E A N D TE C H N O L O GY)


11

Utforskning av musikk i tverrestetisk  uttrykksform. 

bevegelse instrumentutøvelse tekstil scenografi rekvisitt instrument karakter formidling

AFGANG 2018

Hvordan kan disse elementene oversettes, omforme og utvikle hverandre gjennom ulike eksperiment?

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

12

MØA-SAM LI NG I DA M U N K Ø R STR Ø M AN D E R S E N SCENOGRAFI


13

MØA-SAM LI NG

AFGANG 2018

Et KUA-projekt som en undersøgelse af de nye former, som opstår gennem destruktionen af allerede eksisterende værker.

Under KUA forløbet vil destruktionsprocessen af de gamle værker og udviklingen af de nye værker dokumenteres gennem fotografi, som til sidst samles i et fælles dokument.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

14

RI M H E LTE N HALFDAN KI M SAN D R A R AS K LYD


15

RI M H E LTE N HALFDAN

I mit afgangsprojekt skaber jeg et lyd- og lysdesign til en allerede eksisterende installation for at give Halfdan Rasmussens ABC et changerende, nyt og opdateret lag. Det skal hverken overdøve eller forsvinde, men skabe stemningen i det første rum, man træder ind i. Installationen skal udstilles i Arbejdermuseets kælderetage, som generelt bruges til skiftende udstillinger. Rummet, jeg skal arbejde i, er opført i akustisk spændende, hårde flader med en udfordrende efterklang.

AFGANG 2018

Ved at påføre installationen et 5.1 lyd designsystem med en lydflade bestående af flydende bogstaver og instrumentale improvisationer, vil jeg opnå en sammenfletning mellem det skulpturelle læringslegetårn og Osteskibet Ostenfeldt. Et 5.1 set-up er normalt det, man bruger i biografen, men mit design skiller sig ud, da jeg har gjort brug af en Butt-kicker og en trekantet trækasse, der kommer til at svare til 1-tallet i 5.1 (normalt ville man

bruge en alm. sub). Her kan fanges fiskefrikadeller og sejles i osteskib, mens sollyset udefra bliver projekteret ind i rummet med enkelte lystunneller. Skulpturerne er skabt af Sir Grand Lear på baggrund af rimene om Freddy fræk og Osteskibet Ostenfeldt i ABC´en. Mit ønske er at binde rummene og objekterne sammen med min lydflade. Rimhelten Halfdan tager sit afsæt i vandreudstillingen ”Halfdans Univers”, der er skabt af scenografgruppen Sir Grand Lear og sprogkonsulent Marianne Schmidt. På Arbejdermuseet er der desuden tilført lyddesign af Kim Sandra Rask, grafisk arbejde af Maria Tran Larsen og udbygget med læsehjørne og andre elementer.

L I N K TI L U D S TI L L I N G VISNING OG GENNEMGANG PÅ ARBEJDERMUSEET 9. maj kl. 13:00 11. maj kl. 13:00

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

16

I NSTITUT FOR PE RFE KTION MIA JANDJE WILLETT LYS

LISE MARIE BIRCH SCENOGRAFI


17

I N STITUT FO R PE R FE KTI O N

Instituttet for Perfektion (IFP) er et laboratorium, der undersøger den redigerbare krop og perfektion som den ultimative tilstand. Instituttet stiller undersøgelsen til rådighed for de besøgende, der aktivt kan tage del i perfektionsutopien.

Projektet har sit afsæt i CRISPRteknologien, der gør det muligt, enkelt, at ændre i geners opbygning og derved også ændre på planter, dyr og mennesker. Teknologien er banebrydende, på højde med atomteknologien, og er på nuværende tidspunkt i gang med at blive implementeret i vores verden.         Format: Installatorisk rum.

KU N STN E R I S K H O LD:

AFGANG 2018

LYS: MIA JANDJE WILLETT SCENOGRAFI: LISE MARIE BIRCH

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

18

SÅRBARH E DSTE KSTE RN E P E TR A A D L E R B E RT H-W I K S C E N E I N S TR U K TI O N


19

SÅR BAR H E D STE KSTE R N E - R EADI N G

AFGANG 2018

Når jeg instruerer, plejer jeg at tale med spillerne, jeg arbejder sammen med om at aktivt søge efter det sted, hvor man ikke ved, om man spiller godt eller dårligt. Hvor man aktivt afprøver noget, der sætter ens egen relation og tvivlen til fortællingen i forestillingen i spil.

Jeg taler med dem om at sætte forsøg op, hvor man prøver at ”gøre sig sårbar” (hvor det mulige nederlag er en del i iscenesættelsen). Efterfølgende prøver vi sammen at omformulere det til dramatiske eller performative handlinger, der kan udføres konkret. Gennem projektet vil jeg undersøge, hvordan jeg kan overføre disse principper for at dele tvivl og sårbarhed til arbejdet med at skrive en performativ tekst.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

20

DE FANTASTISKE MENNESKER R I K KE W E S T I , N I C O L A I J Ø R G E N S E N, M E T TE K L A K S TE I N W I B E R G & A N TO N H J E J L E SKUESPIL


21

DE FANTASTISKE MENNESKER

“De har bedt mig om at planlægge endnu en fest. Jeg har besluttet mig for at gemme mig indtil en løsning trænger sig på, og lad der for alt i verden være en udvej.”

I et mærkværdigt limbo, møder vi en uskøn samling af mennesker, der prøver at finde deres plads. De er alle forbundet i en søgen efter det aftryk, de kan efterlade hos andre. En deviset montageforestilling i et samarbejde mellem fire skuespillere og en dramaturg - et forsøg på at byde dem op til dans, der står og kigger på, mens andre danser i takt.”

KU N STN E R I S K H O LD:

MEDVIRKENDE: RIKKE WESTI, NICOLAI JØRGENSEN, METTE KLAKSTEIN WIBERG, ANTON HJEJLE (AFGANGSSTUDERENDE I SKUESPIL, DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE KØBENHAVN)

DRAMATURG: RIKKE FRIGAST JAKOBSEN (DRAMATURGISTUDERENDE V. AARHUS

UNIVERSITET)

AFGANG 2018

FOTO: ANNA MALZER

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

22

NOT AN AMERICAN DREAM SIGNE HENDEL MØLLER LYD


23

N OT A N A M E R I C A N D R E A M

”Not an American Dream” er et filmprojekt, hvor Caroline Livingstone og Signe Hendel Møller, tager til USA for at opsøge Carolines biologiske far.

Hun har aldrig haft meget kontakt med ham og har svært ved at spejle sig i ham. Som to kulturradikale Politiken-læsere er vi spændt på, hvordan mødet med Trumpstøttende Wayne fra Colorado kommer til at gå; interessant skal det nok blive.

KU N STN E R I S K H O LD:

AFGANG 2018

INSTRUKTION OG HISTORIE: CAROLINE LIVINGSTONE LYD, BILLEDE OG PRODUKTION: SIGNE HENDEL MØLLER

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

24

TÊTE-À-TÊTE TH E R E S E AN N E B E LLE J E N S E N F O R E S TI L L I N G S L E D E LS E & R E K V I S IT


25

TÊTE-À-TÊTE

Hovedbeklædning har taget mange forskellige afskygninger gennem tid, kulturer og traditioner.

AFGANG 2018

I mit KUA-forløb undersøger jeg hovedbeklædning etnografisk og historisk samtidig med, at jeg med udgangspunkt i de nordiske landes folkedragter og hovedbeklædninger finder inspiration til at fortolke, forstå og forny denne.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

26

BABY BORN E M I L P R E N TE R & A L B A A U G U S T SKUESPIL


27

B A BY B O R N

Med udgangspunkt i temaet ”at sætte børn i verden” prøver vi ud fra forskellige devising-metoder at skabe materiale, der har scenekunstnerisk værdi. Vi graver dybere i vores egne tanker i forhold til fremtiden og børn, men prøver også at få forståelse for, hvorfor andre menneskers børnesituation ser ud, som den gør. Det ender i en arbejdsdemonstration, der varer ca. 25 min.

KU N STN E R I S K H O LD:

AFGANG 2018

MEDVIRKENDE: EMIL PRENTER & ALBA AUGUST KONSULENT: ASTA AUGUST

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

28

U N DE RSØG E LSE AF G RU PPE DYNAM I K ALICE SJURKALINA

F O R E S TI L L I N G S L E D E LS E & R E K V I S IT


29

U N D E R S Ø G E LS E AF G R U PPE DYNAM I K

En undersøgelse omkring gruppedynamik, hvad der kan påvirke den og hvordan. Hvordan jeg som leder kan forholde mig til og håndtere personer eller situationer, som har en negativ indflydelse på gruppedynamikken.

AFGANG 2018

Undersøgelsen tager udgangspunkt i mit arbejde med forestillingen Vrede på Teater Momentum – k lik h er .

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

30

TÆT PÅ OG NÆSTEN FÆRDIG HASS E VALD E MAR N Ø R GAAR D

SCEN EPRO D U KTI O N


31

TÆ T PÅ O G N Æ S TE N FÆ R D I G

AFGANG 2018

Projekt af Hasse Valdemar Nørgaard, afgangsstuderende i produktionsledelse.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

32

E R TÅG E N H E R OGSÅ I MORG E N? MAD S E C KE RT H E R MAN S E N LYS


33

E R TÅ G E N H E R O G S Å I M O R G E N ?

AFGANG 2018

Turnébelysning er ofte en stor udfordring for mange mindre teatre, for hvordan holder man fast i en visuel vision, når forestillingen skal kunne spille på tværs af mange forskellige rum? Og hvordan ender turnékravet med at påvirke det endelige resultat? Ved at arbejde med en virkelig turnéforestilling som udgangspunkt, vil jeg cirka midtvejs i processen dele mine foreløbige tanker og erfaringer med de forskellige udfordringer og muligheder, som turnébelysning giver.

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

34

ZX JAKO B ÅKE R LI N D

SKUESPIL


35

ZX

ZX er en soloforestilling, som behandler de spilleregler, der er, når man træder ind i et forestillingsrum. Publikum bliver forhåbentlig udfordret på deres perception om den rolle, de spiller og rollen, jeg som performer, spiller – og om vi overhovedet spiller noget?

VISNING 14. maj kl. 19:30 15. maj kl. 19:30

AFGANG 2018

Se flere detaljer om sted på Facebook-eventet

F Ø L G P R OJ E KTE T PÅ FA C E B O O K


DDSKS KØB E N HAVN

36

ONSDAG 09.05


13:00 P7 TËTE-Á-TËTE DE SMUKKESTE MENNESKER RIKKE WESTI, NICOLAI JØRGENSEN, MØA-SAMLING

P7 STEN FÆRDIG
 20:00 GRUPPEDYNAMIK
 PERFEKTION 20:30 21:00 21:30

em

Tid:

12:00

12:30

13:00

DREAM

14:30 HVEM HVAD

T1

15:00 DE SMUKKESTE MENNESKER

P6

15:30 16:00 ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN?

T1

NOT AN AMERICAN DREAM SIGNE HENDEL MØLLER

P5

Sang/ Tale 7

37 40m P4

P5

ONSDAG 09.05

GENTING

DREAM

TÜ ERLE ROMUNDSTAD MYLIUS 13:00 M3allem

Sang/ Tale 7

13:30 14:00 BABY BORN

Å I MORGEN?

P6

METTE KLAKSTEIN WIBERG & ANTON HJEJLE

VARIGHED

HVOR

1t 30m

AV2

TÆT PÅ OG NÆSTEN FÆRDIG
 HASSE VALDEMAR NØRGAARD AV2 16:30 NOT AN AMERICAN DREAM UNDERSØGELSE AF GRUPPEDYNAMIK
 ALICE SJURKALINA INSTITUT FOR PERFEKTION MIA JANDJE WILLETT & LISE MARIE BIRCH 17:00 ZX AV2 Malersal (FERNISERING )

P8

17:30

M3allem CECILIE STRANDMOSE (FERNISERING )

13:00 16:29 P8

18:00 SÅRBARHEDSTEKSTERNE

P8

18:30 19:00 FØRST SIGER JEG INGENTING

P5

Sang/ tale 3

13:30 14:00 14:30 15:00

NESKER

Malersal AV2

19:30 MØA-SAMLING IDA MUNK ØRSTRØM ANDERSEN (FERNISERING )

P6

P7

20:00

15:30 20:30 21:00 21:30

16:00 16:30

P4

BABY BORN ALBA AUGUST & EMIL PRENTER

17:00

TÊTE-Á-TÊTE THERESE ANNEBELLE JENSEN (FERNISERING )

17:30 18:00

25m

ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN? MADS ECKERT HERMANSEN

P5 P7

20m

T1

1t 15min

P6

TÜ ERLE ROMUNDSTAD MYLIUS

40m

P4

OPLÆG

FORESTILLING

18:30 19:00 19:30 20:00

DE FANTASTISKE MENNESKER

RIKKE WESTI, NICOLAI JØRGENSEN, METTE KLAKSTEIN WIBERG & ANTON HJEJLE

20:30 21:00 21:30 UDSTILLING

FILM


DDSKS KØB E N HAVN

38

TORSDAG 10.05


21:30 13:00

P7 STEN FÆRDIG
 GRUPPEDYNAMIK
 PERFEKTION

em

Tid:

12:30

13:00

GENTING

DREAM

14:30 15:00 15:30

NESKER 16:00

17:00 ZX

P8

T1

P7

Malersal

Sang/ tale 3

17:30

16:29 P8

18:00 SÅRBARHEDSTEKSTERNE

P8

Malersal

18:30 19:00 FØRST SIGER JEG INGENTING

P5

AV2

19:30

P6

HVOR

P5

M3allem CECILIE STRANDMOSE

20:00 ALBA AUGUST & EMIL PRENTER BABY BORN

25m

P5

1t 15min

P6

20:30 21:00 21:30

16:30 17:00

VARIGHED

MUNK ØRSTRØMDREAM ANDERSEN AV2 MØA-SAMLING NOT AN AMERICAN 16:30 IDA AV2

14:00

Sang/ Tale 7

M3allem

15:30 16:00 ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN? ANNEBELLE JENSEN TÊTE-Á-TÊTE THERESE

P5

13:00 13:30

13:00

TÆT PÅ OG NÆSTEN FÆRDIG
 HASSE VALDEMAR NØRGAARD 14:30 ALICE SJURKALINA UNDERSØGELSE AF GRUPPEDYNAMIK
 15:00 MIA T1 DE SMUKKESTE MENNESKER JANDJE WILLETT & LISE MARIEP6BIRCH INSTITUT FOR PERFEKTION

13:00

DREAM

HVAD HVEM

13:30 14:00 BABY BORN

Å I MORGEN?

39

P7

TËTE-Á-TËTE MØA-SAMLING

TORSDAG 10.05

Sang/ Tale 7

12:00

21:30 TÜ

INSTITUT FOR PERFEKTION

P4

17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

DE FANTASTISKE MENNESKER

RIKKE WESTI, NICOLAI JØRGENSEN, METTE KLAKSTEIN WIBERG & ANTON HJEJLE

20:30 21:00 21:30 UDSTILLING

OPLÆG

FILM

FORESTILLING


DDSKS KØB E N HAVN

40

FREDAG 11.05


PERFEKTION

GRUPPEDYNAMIK
 INSTITUT FOR PERFEKTION 13:00

P7 STEN FÆRDIG
 GRUPPEDYNAMIK
 PERFEKTION

lem

Tid:

FREDAG 11.05 HVAD HVEM

Sang/ Tale 7

12:00

13:00

12:30

Å I MORGEN?

NGENTING

P8

T1

P7

NOTMUNK AN AMERICAN 16:30 IDA MØA-SAMLING ØRSTRØMDREAM ANDERSEN AV2 17:00 ZX

AV2

13:00

Malersal

Sang/ tale 3

M3allem CECILIE STRANDMOSE 17:30

16:29 P8

18:00 SÅRBARHEDSTEKSTERNE

P8

Malersal

18:30 19:00 FØRST SIGER JEG INGENTING

P5

DREAM 15:30

AV2

19:30

NESKER16:00

P6

FØRST SIGER JEG INGENTING 20:00 EMMA SILJA SÅNGREN

P4

20:30 21:00 21:30

14:30 15:00

ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN? MADS ECKERT HERMANSEN

16:30 17:00 17:00

HVOR

P5

15:30 16:00 ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN?ANNEBELLE JENSEN TÊTE-Á-TÊTE THERESE

P5

DREAM

14:00

VARIGHED

TÆT PÅ OG NÆSTEN FÆRDIG
 HASSE VALDEMAR NØRGAARD 14:30 ALICE SJURKALINA UNDERSØGELSE AF GRUPPEDYNAMIK
 15:00 DE SMUKKESTE MENNESKER T1 P6 INSTITUT FOR PERFEKTION MIA JANDJE WILLETT & LISE MARIE BIRCH

13:00

13:30

Sang/ Tale 7

M3allem

13:30 14:00 BABY BORN

13:00

41 P7

TËTE-Á-TËTE MØA-SAMLING

20m

T1

1t 30m

P5

40m

P8

2t

P8

1t 30m

AV2

1t 15min

P6

TÜ ERLE ROMUNDSTAD MYLIUS

40m

P4

OPLÆG

FORESTILLING

SÅRBARHEDSTEKSTERNE PETRA ADLERBERTH-WIK

17:30 16:29 ANNA MALZER

18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

NOT AN AMERICAN DREAM SIGNE HENDEL MØLLER DE FANTASTISKE MENNESKER

RIKKE WESTI, NICOLAI JØRGENSEN, METTE KLAKSTEIN WIBERG & ANTON HJEJLE

20:30 21:00 21:30 UDSTILLING

FILM


DDSKS KØB E N HAVN

42

LØRDAG 12.05


INSTITUT FOR PERFEKTION 13:00

P7 STEN FÆRDIG
 GRUPPEDYNAMIK
 PERFEKTION

em

43

P7

TËTE-Á-TËTE MØA-SAMLING

LØRDAG 12.05 Sang/ Tale 7

Tid:

13:00 HVEM HVAD

Sang/ Tale 7

M3allem

VARIGHED

HVOR

1t 15min

P6

12:00 13:30 RIKKE WESTI, NICOLAI JØRGENSEN, DE FANTASTISKE MENNESKER BABY BORN P5 HJEJLE 14:00 METTE KLAKSTEIN WIBERG & ANTON

12:45

Å I MORGEN? 13:00

GENTING

14:30 HASSE VALDEMAR NØRGAARD TÆT PÅ OG NÆSTEN FÆRDIG
 15:00 ALICE T1 DE SMUKKESTE MENNESKER SJURKALINA UNDERSØGELSE AF GRUPPEDYNAMIK
 15:30 16:00 ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN?

P5

P8

T1

TÊTE-Á-TÊTE ANNEBELLEDREAM JENSEN NOT AN AMERICAN AV2 16:30 THERESE MØA-SAMLING IDA MUNK ØRSTRØM ANDERSEN

13:00

REAM

17:00 ZX

AV2

P7

Malersal

Sang/ tale 3

17:30 CECILIE STRANDMOSE M3allem

13:00 13:30

P6

INSTITUT FOR PERFEKTION MIA JANDJE WILLETT & LISE MARIE BIRCH

16:29 P8

14:00

REAM 14:00

14:30

NESKER

18:00 SÅRBARHEDSTEKSTERNE

P8

18:30 AUGUST EMIL PRENTER BABY BORN FØRST SIGER & JEG INGENTING 19:00 ALBA

P5

NOT AN AMERICAN DREAM SIGNE HENDEL MØLLER

Malersal AV2

19:30

P6

20:00

P4

20:30 21:00 21:30

1t 30m

AV2

25m

P5

20m

T1

40m

P8

1t 30m

P5

15:00 15:30 16:00

ER TÅGEN HER OGSÅ I MORGEN? MADS ECKERT HERMANSEN

16:30 17:00 17:30 18:00

SÅRBARHEDSTEKSTERNE PETRA ADLERBERTH-WIK

18:30 19:00

FØRST SIGER JEG INGENTING EMMA SILJA SÅNGREN

19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

UDSTILLING

OPLÆG

FILM

FORESTILLING


DDSKS KØB E N HAVN

44

BYGNINGSOVERSIGT


45

DU FINDER DEN DENSKE SCENEKUNST SKOLE PÅ HOLMEN PÅ: PE R KN UTZONS VEJ 5 1437 KØBE N HAVN K

KLIK HER FOR GOOGLE MAPS

indgang


DDSKS KØB E N HAVN

46


47

SELVSTÆNDIGE AFGANGSPROJEKTER 2018 – DE N DANSK E SCE N E K U NSTSKOLE KØB E N HAVN

De selvstændige projekter er en del af Kunstnerisk Udviklings Arbejde (KUA), som er nyt pensum for de studerende på DDSKS. Det kan betragtes som en uddannelse i at bedrive Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV), som kan sammenlignes med forskning inden for scenekunsten.

AFGANG 2018

Definitionen på kunstnerisk udviklingsvirksomhed er: “Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet. Refleksionerne over den kunstneriske udviklingsvirksomhed skal være offentligt tilgængelige og af blivende karakter”. Kunstneren vælger selv medie eller præsentationsform. Det afgørende er, at der sker en formidling til fagfælle i et medie, som kan anerkendes af fagfæller.

Udøveren af kunstnerisk udviklingsvirksomhed arbejder reflekteret med at udvikle nye kunstneriske udtryksformer, forfine allerede kendte former eller en kombination heraf. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed på DDSKS er karakteriseret ved fokusering på en specifik kunstnerisk tematik inden for teater og/eller dans og en metodisk reflekteret og dokumenteret tilgang til proces såvel som værk.” (uddrag af Kulturministeriets definition) De afgangsstuderendes selvstændige projekter er undersøgelsesresultater af et på forhånd defineret undersøgelsesfelt og udgør den ene del af deres KUA-arbejde. Den anden del er en refleksion over metodiske tilgange, researcharbejde, valgte processuelle tilgange og undersøgelsesresultatet. Refleksionerne finder sted i uge 22.


SELVSTÆNDIGE AFGANGSPROJEKTER 2018

Modulansvarlig:

INGER EILERSEN Producent:

TR I N E VALE NTI N Produktionsledelse:

J E P P E L A W A E TZ O G OLE ANDERSEN Kommunikation:

Grafik:

ROAR LERCHE Vejledere for de studerende:

DANSKE SCENEKUNSTSKOLE PER KNUTZONS VEJ 5 1437 KØBENHAVN K

E D DY B. B R IXE N MICHAEL BREINER MILLE ELUNG C HAR LOTTE M U N KS Ø RASMUS ÖLME M ETTE SAN DAG E R BARBARA WILSON OG INGER EILERSEN

DEN

09.05 - 12.05

DDSKS KØBENHAVN

AN D R EAS R I S BY M O RTE N S E N O G JANNE SCHNIPPER

Selvstændige afgangsprojekter 2018 - DDSKS København  
Selvstændige afgangsprojekter 2018 - DDSKS København  
Advertisement