Page 1

FONDSOVERSIGT - Brancherådet for Scenedans i Danmark - 2012

Fond Augus6nus Fonden   Amaliegade  47 1256  Kbh.  K Tlf.:  33  14  52  93 fax:  33  32  12  32 Kontaktperson  Tommy  Pedersen.

Uddeling

Formål

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist

Hele året

.....kunstneriske formål -­‐ikke  enkeltpersoner  /studieophold.  Musik

Nej -­‐  ikke  nogen  form-­‐krav  Ml  ansøgning Elektronisk  ansøgning  ikke  mulig.

Løbende

FastsæSes hvert  år

StøSe Ml  forfaSere,  oversæSere,  illustratorer,   Ja  -­‐  Ansøgning Årlig    i  nov. ….oplæsnings-­‐  og  udsMllingsvirksomhed,  fesMvaler,  kan  ikke  sendes  elektronisk. symposier.     Legatet  bliver  slået  op  om  e]eråret,  hvor  e]er   StøSe  Ml  indspilning  af  film,  Videogrammer, skemaet  kan  findes  på  hjemmeside

Ingen hjemmeside Autorkontoen Autorkontoudvalget Dansk  ForfaSerforening Strandgade  6,  st. 1401  Kbh.  K, Tlf.  32  95  51  00 hSp://www.danskforfaSerforening.dk/ legatmidler/autorkontoen.aspx   A/S  Fehr  Fond  &  CO Box  817 5230  Odense  M

StøSe Ml  projekter  og  formål  af  almen  kulturel Karakter

?

...kulturelle formål.  Kun  insMtuMoner

Nej

4 gange pr.  år

Økonomisk. støSe  Ml  kunst  og  kultur.  Årlig   legatsum  10.000.000 4  eks.

Nej

4 gange  pr.  år 1.  febr

Ansøgning kan indsendes  løbende.  

1. maj

Tlf. 51  90  17  16 www.fehrs-­‐fond.dk ansoegning@fehrs-­‐fond.dk Becke?  Fonden Adv.  Varming  &  Riise-­‐Knudsen Hammerensgade  1,  2.sal 1267  København  K.  

Bedømmes:

Tlf.: 33  15  50  00 Tlf.:  33  91  34  01  

1. marts

www.becket-­‐fonden.dk

1. sep.

1. juni 1.  dec..

1. aug 1.  nov.


Bikuben Fonden Fiolstræde  44 1171  Kbh.  K. Tlf.:  33  77  93  93 fax:  33  77  93  83 www.bikubenfonden.dk

Hele året 4-­‐6  ugers  behandling

info@bikubenfonden.dk Ben Websters  Fond Advokat  Svend  Brorsen  Københavnsvej  13B   ? 4760  Vordingborg   Tlf.  33930307 Fax.  33  33  79  12 Email:  info@benwebster.dk Bodil  Pedersen  Fonden Direktør  Niels  Armand Uddeles  3  gange  årligt. Postboks  18 3250  Gilleleje Båndkopimidlerne Sammenslutningen  af  Danske  Scenografer,   Kongens  Nytorv  21 Baghuset,  3.sal 1050  Kbh.  K Tlf.  33  14  33  55  sds@scenograf.dk www.scenograf.dk/reVghedsmidler/ baandkopimidler Carl  Julius  Petersens  Hjælpefond Advokat,  SMg  Lynghøj  Nielsen   UlMmo  september Vestergade  14-­‐16   1456  København  K   Tlf.  33  14  70  70  

Carlsberg Fondet H.C.  Andersens   Boulevard  35 1553  København  V Tlf.:  33  43  53  63 Fax:  33  43  53  64 www.carlsbergfondet.dk carlsbergfondet@carlsbergfondet.dk  

Medio december

Scenekunst –  et  af  de  primære  indsats-­‐områder Ja,  se  webside Virke  Ml  fordel  for  kulturelle  formål  +  enkeltpers  -­‐   ikke  rejse.    

Løbende 4-­‐5 behandlinger

Til fremme  af  jazzmusiklivet  i  Danmark.

?

Løbende

StøSe Ml  kulturelle  m.fl.  formål,  sjældent  enkelt-­‐ personer.

Nej

Løbende

1/3 af  blankkopimidlerne  uddeles  som   projektstøSe  

Ja. Downloades  fra  www.scenograf.dk  

1. februar Svar  forventes  ulMmo   februar  2011.

StøSe Ml  udøvende  kunstnere  ved  Det  kongelige   nej Teater  og  Kunstakademiet,  samt  gamle   scenekunstnere. Studierejser  eller  anden  uddannelse  for  udvalgte   kunstnere  indsMllet  af  Det  Kongelige  Teater  eller   Akademirådet.  

1. juli

StøSe Ml  grund-­‐videnskabelig  forskning  inden  for   Ja.  Se  webside humanisMsk  videnskab,  samfunds-­‐videnskab  og   natur-­‐videnskab.  

1. oktober Kun  elektronisk  ansøgning


Ny Carlsberg  Fondet Bryggergården,  Brolæggerstræde  5,  1211   København  K. Tlf.  33  11  37  65   fax:  33  14  36  46   mail:  sekretariatet@  nycarlsbergfondet.dk www.ny-­‐carlsbergfondet.dk Carlsbergs  Mindelegat  for  Brygger  J.C.   Jacobsen Gamle  Carlsberg  Vej  8 1799  København  V Tlf.  33  27  33  20 www.carlsbergmindelegat.dk

Løbende

StøSe Ml  kunst  og  kunstvidenskab.

Nej

Løbende

Løbende

…Ml støSe  for  samfundsgavnlige  formål  på  det   prakMske  livs  område,  særlig  sådanne  som  har   Mlknytning  Ml  videnskabens  arbejde.

Ja. Se  webside

Løbende

(behandlingsMd 2   måneder)

C. Bendix  Fond  s6^et  af  Ellen  og  Chris6an   Bendix Advokat  Jørgen  Jensen Arnen  Advokaqirma Kirkegade  49 6700  Esbjerg Postboks  118 6701  Esbjerg Tlf.  75  18  18  00 www.arnen.dk Clara  Hansens  Mindelegat Esbjerg  Kommune Økonomiafdelingen Rådhuset,  Torvegade  74 6700    Esbjerg Daniscos  Fond Langebrogade  1 Postbox  17 1001  København  K Tlf.  32  66  20  00 info@danisco.com www.danisco.com

hSp://www.carlsbergsmindelegat.dk/ SiteCollecMonDocuments/ CM_Ansoeg_e_udfyld.pdf

Kulturelle og  lignende  almennyrge  formål  inden   Nej for  Ringkøbing  Amt.  

21. Sept.

Kulturelle og  sociale  formål.

Ja. På  denne  side:  www.borgerblankeSer.dk/ 1.  september BBMenu/index.jsp?komnr=561

3-­‐4 gange  årligt

StøSe og  Mlskud  Ml  selskaber  og  insMtuMoner  Ml   Nej almennyrge  og  velgørende  formål  af  humanitær,   kulturel  og  faglig  art.

Løbende


Danmarks Na6onalbanks  Jubilæumsfond   AS.  Lillian  Karstensen Havnegade  5 1093  Kbh.  K Tlf.  33  63  60  27 email:  jubifond@naMonalbanken.dk

3-­‐4 gange  årligt

StøSe Ml  fremme  og  udvikling  af  kunstnerisk   udformning...arkitektur,  design…musik,  dans.     Personer,  insMtuMoner  m.m.

Nej

Løbende Ansøgning foretrækkes pr.  post

www.naMonalbanken.dk (under “om  naMonalbanken)

Dansk Færøsk  Kulturfond Statsministeriet Afd.leder  Lenna  Hansen Statsministeriet   Prins  Jørgens  Gård  11 1218  København  K.   Tlf.  33  92  22  31

UlMmo april

Kulturformidling mellem  Danmark  og  Færøerne   formål  inden  for  teater,  film,  musik  og  kunst,

?

1. marts

At yde  støSe  Ml  løsning  af  sociale,  kulturelle  og   andre  samfundsgavnlige  opgaver  i  Danmark  og   udlandet. Skal  fremsendes  gennem  lokal  Rotary  klub.

Nej

Løbende

Løbende

Diverse legater.  Se  webside

Nej

Løbende

BehandlingsMd 8-­‐10   uger

Projekter indenfor  alle  genrer  og  især  Ml  projekter,   Ja,  se  webside.   der  yder  væsentlige  og  nyskabende  bidrag  Ml   dansk  musik  og  film.  StøSe  Ml  indspilninger  af   CD'er,  film  og  videogrammer  indenfor  alle  genrer.   Formål  af  almen  kulturel  karakter,  herunder   uddannelsesformål.

www.stm.dk klik  Statsministeriet,  Fonde Dansk  Rotarys  Hjælpearbejde Ansøgning  sendes  Ml  lokal  Rotary-­‐forening.  Se   Hele  året liste  på www.rotarynyt.dk   Dansk  Skuespillerforbund Sankt  Knudsvej  26 1903  Frederiksberg  C Tlf.  33  24  22  00 fax  33  24  81  59 Sekretær:  Karin  Iwersen www.skuespillerforbundet.dk Klik  MedlemsMlbud Dansk  Skuespillerforbund Blankbåndsmidlerne Sankt  Knudsvej  26 1903  Frederiksberg  C Tlf.  33  24  22  00 Sekretær:  Karin  Iwersen www.skuespillerforbundet.dk   DSF@SKUESPILLERFORBUNDET.DK

Ca. 15.  marts. 8  eksemplarer


Dansk Skuespillerforbunds  Gramex-­‐Fond Dansk  Skuespillerforbund   Sankt  Knuds  Vej  26 1903  Frederiksberg  C Tlf.  33  24  22  00 www.skuespillerforbundet.dk  klik   MedlemsMlbud DSF@SKUESPILLERFORBUNDET.DK Den  Bille-­‐Brahe-­‐Selby`ske  Fond Fisketorvet  3,   5000  Odense  C.   Tlf.  6314  2020. Danske  Banks  Fond Den  Danske  Bank DirekMonssekretariatet Holmens  Kanal  2-­‐12 1092  Kbh.  K Tlf.  33  44  00  00 hSp://www.danskebank.com/da-­‐dk/CSR/ samfund/Pages/danske-­‐banks-­‐fond.aspx Den  Ingwersenske  Fond Kontorchef  Nicolas  Kong  Georgsvej  52,  st,  lejl.   5,  2000  Frederiksberg Tlf.  45  83  04  00 Det  Kongelige  Grønlandsfond AS.:  Mag.  art  Elisabeth  von  Buchwald Postboks  2143 Amaliegade  18 1015  København  K hSp://www.kongehuset.dk/publish.php? dogtag=k_dk_org_fonde#ol_DDD Direktør  Esben  og  hustru  Tanja  Neergaard   Dinesens  Fond Advokat  Torben  Ingemann  Hansen Advokaterne  Amaliegade  42 Amaliegade  42   1256  København  K Tlf.:  33  11  33  99

Løbende BehandlingsMd  6-­‐8   uger

StøSe Ml  musikfremmende  foranstaltninger  e]er-­‐   Ja og  videreuddannelse,  ind-­‐  og  udland,  kurser,   sangMmer,  stemmetræning,  CD-­‐udgivelser)

Løbende 8-­‐10  gange  årligt

Juni

StøSe Ml  dansk  musik,  musikere,   arkitektstuderende,  balletdansere  v/  Den  kgl.   Ballet  og  historiestuderende.

?

Hele året 1  mdr  svar

…Ml støSe  og  fremme  af  samfundsgavnlige  formål.   Nej Fonden  yder  ikke  studie-­‐  og  rejselegater.  

løbende

Hele året

Nordisk Samarbejde +  fransk  Kultur

Ja

Løbende

28. marts

Generelle oplysninger  og  formål: I  eller  udenfor  Grønland  at  yde  støSe  Ml   grønlandske  humanitære,  kulturelle  og   videnskabelige  formål.   Husk  cpr/SE-­‐nr  +  i  8  eks.  

Skema: Ja.  Downloades  fra   hSp://www.kongehuset.dk/publish.php? dogtag=k_dk_org_fonde#ol_DDD

1. januar

-­‐ Mlgodese  humanisMske  og  alment  kulturelle   formål,  herunder  især  historiske  formål…   Koncertarrangementer  og  Mlsvarende  der  kan   sidesMlles  hermed. Ingen  penge  i  2002  

Nej

Ja


Direktør Peder  Mortensen  og  hustru  Marry   Mortensens  Fond Advokat  Per  Jørgensen,  Advodan Filosofgangen  18 5000  Odense  C Tlf.:  66  11  00  47 Dronning  Margrethes  &  Prins  Henriks  Fond Hofmarskal,  kammerherre,  ambassadør  Ove   Ullerup Hofmarskallet Amaliegade  18 1015  Kbh.  K Tlf.  33  40  10  10 hSp://www.kongehuset.dk/publish.php? dogtag=k_dk_org_fonde   JazzDanmark  Puljen Blegdamsvej  4,  2.  ·∙  2200  København  N ansogning@dkjazz.dk   Tlf.  33  45  43  04  eller  Marga  Bokelund   marga@jazzdanmark.dk hSp://www.jazzdanmark.dk/

December

StøSe Ml  almen  velgørende  og  på  anden  måde   almennyrge  formål  af  social,  kulturel  og   videnskabelig  karakter. Enkeltpersoner,  ikke  kompagnier.

Nej

1. maj  –  31.  august

Juni, december  

StøSe ...  kulturelle  formål.  Årlig  legatsum   1.200.000  kr.   Max  1  side  i  ansøgning.

Ja, findes  på  webside

15/2, 15/8,  

BehandlingsMd ca.  3   uger

StøSe Ml  danske  musikere,  spillesteder  og   arrangører,  der  udbreder  kendskabet  Ml  dansk   jazz.  

Ja 1. feb.  –   hSp://www.jazzdanmark.dk/form/ jazzdanmark-­‐puljen-­‐ans%C3%B8gningsskema 4.  april   17.  juni.   for  1.  halvår  

FOAs kulturfond Ansøgning  sendes  Ml  din  lokale  FOA-­‐afdeling. Inden  udgange  af  juni Info  hos  Berit  Bredelund  Nielsen  på  Tlf.  46  97   22  51  e-­‐mail  bbn001@foa.dk   hSp://www.foa.dk/Forbund/Medlemsservice/ RabaSer-­‐og-­‐Mlbud/FOAs%20Kulturfond

..kan søges  af  alle  medlemmer  af  forbundet  Fag  og  Ja.  Findes  på  webside Arbejde  (FOA),  der  bruger  deres  kunstneriske   evner  Ml  gavn  og  glæde  for  andre,  f.eks.  ved  at   optræde  på  plejehjem.

1. maj

Fondet for  Dansk-­‐Svensk Samarbejde c/o  Nordisk  Råd,  ChrisMansborg,  1240   København  K Tlf.  3337  3436  

Gæstespil og  anden  virksomhed,  der  sigter  på  at   Ja vække  interesse  for  hinandens  kultur.  Godt  Ml   rejser,  men  andet  støSes  også.

15. januar,  15.  maj  og 15.  oktober.  

Talt med  Karen  Bue.


Frimodt-­‐Heineke Fonden c/o  Lars  Skibsted-­‐Hansen Edelslundsvej  1A 2930  Klampenborg   Tlf.    4585  2288 hSp://www.kl.dk/Dokumenter/ArMkler/brh/ 2008/07/Frimodt-­‐Heineke-­‐Fonden/ Foreningen  af  Danske  Sceneinstruktører Nørre  Voldgade  12  2.th. 1358  København  K Tlf.  33  33  08  88 www.dansk-­‐svenskfond.dk Kulturfonden  Danmark  -­‐  Grønland Statsministeriet AS.Tina  Søndergaard  Valenta Prins  Jørgens  Gård  11 1218  København  K 33  92  22  84  eller   33  92  33  00   hSp://www.stm.dk/_p_5634.html Funch  Fonden Ole  Funch H.C.  Andersens  Gade  49 5000  Odense  C Tlf.:  66  13  76  66 Hannibal  Sanders  Fond Adv.  Niels  Kahlke   Købmagergade  3,  2. 1150  Kbh.  K Tlf.  33  12  25  50 Hans  Kongelige  Højhed  Prinsgemalens  Fond Administreres  af:  H.K.H.  Prinsens   Sekretariatschef  Mogens  Christensen Hofmarskallatet Postboks  2143 Amaliegade  18 1015  København  K.

April og  oktober

kunstneriske –kulturelle  formål

Svar ulMmo/  medio   april.

FDS benySer  sin  andel  af  “Den  kollekMve  1/3  af   Ja   blankbåndsmidlerne”  Ml  at  uddele  et  arbejds-­‐,   rejse-­‐  og  inspiraMonslegat  Ml  skabende  kunstnere;   legatudvalget  har  behandlinger  to  gange  årligt.

14. marts  

Ca. medio  maj

Yder støSe  Ml  rejser  i  Grønland  med  kulturelt  sigte,  Nej samt  fremme  af  det  kulturelle  samkvem  mellem   Grønland  og  Danmark.    

15. marts

Januar og  februar

At støSe  kulturelle  og  sociale  formål  i  videst   muligt  forstand.

1. december

Uddeling hele  året

(Margrethe Brinchs  Legat)  ...kunstneriske  formål...   Nej humanisMske,  kunstneriske  og  videnskabelige   formål.  Pulje  på  75.000  kr.  pr.  år,  uddeler  beløb  á   5000  kr.,  får  5-­‐600  ansøgning  pr.  år.  Søg  Ml   produkMon  generelt.  Ikke  studierejser

1. april  og  

Fremme livskvaliteten  i  Danmark  og  øge   Danmarks  anseelse  kulturelt.  Erhvervsmæssigt   eller  inden  for  forskningen.  StøSe  personer  fra   kulturen,  erhvervslivet  eller  forskningen,  især   fremme  af  Dansk-­‐Fransk  samarbejde. Fonden  kan  ikke  søges.

Fonden kan  ikke  søges

11.juni.

Nej

Nej

Fonden kan  ikke  søges

1. marts   1.  sept.  

1. oktober


Hjerl-­‐Fonden Poul Buskov Hele  året Hjerl  Hedevej  16 7830  Vinderup Tlf.  97  44  80  60 Illum  Fondet Adv.firmaet    Jon  Palle  Buhl  Valkendorfsgade  16 ? 1151  Kbh.  K Tlf.  33  48  00  00 sj@jpb.dk www.jpb.dk Johanne  og  Ejnar  Flach-­‐Bundegaards  Legat Adv.  MeSe  Porskær Kromann  Reuter Rådhuspladsen  14 1550  Kbh.  V Tlf.  70  12  12  11 Jyllands-­‐Postens  Fond Morgenavisen  Jyllands-­‐posten Grøndahlsvej  3 8260  Viby  J Tlf.:  87  38  38  38   hSp://jp.dk/info/fond_og_styrelse/ arMcle926830.ece   Kamma  og  Harald  R.  Melchiors  Fond Fru  Dorrit  Norden Tømmerupgade  6 2770  Kastrup Knud  Højgaards  Fond Sekretariatet Klampenborgvej  221,  2. 2800  Kgs.  Lyngby Tlf.  45  87  07  11  (9-­‐11) h?p://www.khf.dk/

Løbende

Økkonomisk. støSe  ....kunstneriske  formål. Enkeltpers.  +  insMtuMoner

nej

?

… kunstneriske  formål.  Generelt  prioriteres  kult.   nej ansøgning.  lavt. Årlig  legatsum  500.000  kr. PorMoner  10-­‐25.000  

1. maj

Kulturelt sammenhold  i  Skandinavien.   Fremme  af  dansk  sprog  og  kultur  i  Sydslesvig.

nej

Løbende

yde støSe  Ml  løsning  af  ....  kulturelle  opgaver.   Områder  hvor  det  off.  ikke  kan  yde  støSe  i   Mlstrækkelig  omfang.  

Ansøgning via  hSp://jp.dk/info/ fond_og_styrelse/arMcle926830.ece

februar 2011  frem  Ml  den   20.  marts  2011

?

El. m/post

5. juni

StøSe Ml  humanitære,  kulturelle  og  videnskabelige  Nej. formål  af  almen  velgørende  elle  almennyrg   karakter.  Fortrinsvis  jødiske  formål.

1. april

Året rundt

…støSe Ml  fremme  af  erhvervsmæssige,  kulturelle,   Ja videnskabelige,  sociale  og  kunstneriske  formål  Ml   Rekvireres bedste  for  Danmark  og  dets  befolkning… 2  mdr.  før Årlig  legatsum:  20  millioner  kr.   hSp://www.khf.dk/da/pages/ansogning

Løbende


Kodas Kollek6ve  båndmidler Landemærket  23-­‐25 Postboks  2154 1016  København  K. Tlf.  33  30  63  00 medlem@koda.dk.     hSp://www.koda.dk/medlem/soeg-­‐stoeSe/ kodas-­‐kollekMve-­‐baandmidler/ KODA's  na6onale  midler  6l  6lslu?ede   medlemmer       Landemærket  23-­‐25 Postboks  2154 1016  København  K. Tlf.  33  30  63  00 h?p://www.koda.dk/nyheder/ar6cle/ stoe?e-­‐fra-­‐kodas-­‐na6onale-­‐midler-­‐6l-­‐ 6lslu?ede-­‐medlemmer/   Konsul  Georg  Jorck  &  Hustru  Emma  Jorcks   Fond Adv.  Per  Harder Valkendorfsgade  16 1151  Kbh.  K Tlf.  33  48  00  00 hSp://www.jorcksfond.dk/ www.jpb.dk     Kong  Chris6an  den  Tiendes  Fond c/o  Højesteret Prins  Jørgens  Gård  13 1218  København  K Tlf.:  33  63  27  50 Fax:  33  15  00  10 Administrator:  Højesterets-­‐præsident  Torben   Melchior

1.febr.

..kunstnere inden  for  alle  genrer,  …væsentlige  og   Ja.  Downloades  fra  hSp://www.koda.dk/ nyskabende  bidrag  Ml  dansk  musik  og  film.   medlem/soeg-­‐stoeSe/kodas-­‐kollekMve-­‐ baandmidler/

I løbet  af  juni

Oktober/nov.

..original dansk  musik  og  herMl  knySet  tekst.  Kan   Ja.  Downloades  fra  hSp://www.koda.dk/ søges  af  KODAs  medlemmer.   nyheder/arMcle/stoeSe-­‐fra-­‐kodas-­‐naMonale-­‐ midler-­‐Ml-­‐MlsluSede-­‐medlemmer/

1. september

hele året

fremme af  danske  nat.  og  kulturelle  formål  i  ind-­‐   nej og  udland.  Bl.a.  udgivelser.  Årlig  legatsum   3.000.000.  Søg  generelt,  uddeler  beløb  af  meget   forskellig  størrelse

4 x  årligt: i  sidste  halvdel  af  mdr.   marts,  juni,  sep-­‐tember  og   december. Ingen  ansøgning  på  e-­‐mail

26. sept.

StøSe Ml  kulturelle  formål....  Skal  angive  cpr/SE-­‐nr.   Ja.  Downloades  på  www.kongehuset.dk Legatsum  ca.  700.000

UlMmo maj


Kronprins Frederik  &  kronprinsesse  Marys   Fond Hofmarskallatet AS.:  Bodil  Jensen Amalienborg  Slotsplads  8 Fr.  VIII's  Palæ 1257  København  K

11. marts

Til humanitære  og  kulturelle  formål.  Ikke   rejseudgi]er  +  af  udpræget  lokal  karakter. Husk  cpr/SE-­‐nr  +  i  5  eks.    

Ja. Downloades  på  www.kongehuset.dk  

1.januar Kan ikke  indsendes  pr   e-­‐mail

Arbejdslegat/legat Ml  studierejse.

Nej

1.december Opslås  i  ’Spektakel’

Arrangementer der  fremmer  kendskabet  Ml   hinandens  kultur  og  samfundsforhold Sum:  300.000  DDK

Ja

3340 6190  Mrsdag  og  onsdag  kl.  10-­‐15 www.kronprinsparret.dk Koreograflegatet Dansk  Skuespillerforbund Sankt  Knuds  Vej  26 1903  Frederiksberg  C. AS.:  Karin  Krøyer  Iwersen   www.skuespillerforbundet.dk   hSp://www.skuespillerforbundet.dk/ Default.aspx?ID=141 Kulturfonden  for  Danmark  og  Finland Sekretariat:  Kirsten  Nørregaard  Rasmussen juni  &  dec. Udenrigsministeriet,  Kontoret  for  Nordeuropa AsiaMsk  Plads  2 1448  København  K.  DK  Tlf.nr  33  92  04  66 Mail:  kirras@um.dk Tlf.  33  92  93  00 hSp://www.danskfinskfond.dk/Ansog.php   Kulturfonden  Danmark-­‐Grønland Kulturfonden  Danmark-­‐Grønland   Statsministeriet   Prins  Jørgens  Gård  11   DK-­‐1218  København  K.   33  92  22  31,  www.stm.dk  klik  på   Statsministeriet,  Fonde stm@stm.dk   Kulturkontakt  Nord Info:  Ellen  WeSmark   Projektkoordinator info@kulturkontaktnord.org Tlf.  +  47  23  11  75  93 h?p://www.kknord.org/  

støSe Ml  fremme  af  de  kulturelle  forbindelser   Nej mellem  Grønland  og  den  øvrige  del  af  det  danske   rige

StøSe Ml  diverse  nordiske  kulturprojekter.  

15. september

15. marts


Lademanns Fond   Advokat  Steen  Lademann v/  Professor  Ib  Poulsen Kronprinsessegade  32   1306  København  K   Lasson  Andersens  Fond Susan  Gregers  Jensen  Luganovej  30,  1.  tv.   2300  København  S   50  94  19  09   L.  Zeuthens  Mindelegat Advokat  Per  Magid Bredgade  38 1260  København  K. Tlf.  33  47  88  00 www.jonasbruun.dk   hSp://www.control.aau.dk/~alc/Fonde/ Beskrivelse_af_fonde_I/ beskrivelse_af_fonde_i.html#Zeuthens Magasin  du  Nord’s  Fond c/o  Mogens  Vilstrup  Hansen Magasin Vingårdstræde  6 1070  København  K

-­‐ ..oplysning, uddannelse  og  kulturel  akMvitet,  ..   Nej udgivelse  af  danske  eller  udenlandske   skønliSerære  og  fagliSerære  bøger,  samt  visuelle,   audiMve  og  audiovisuelle  udgivelser.

1. marts

April og  Nov.

Til fordel  for  dansk  teaterhistorie....bogudgivelser   nej og  lign.

1/3 +  1/10

2 x  årligt

støSe bestræbelser  på..  kunstneriske  område..

nej

Hele året

At yde  støSe  Ml  godgørende,  almen  velgørende   Nej eller  almennyrge  formål,  …    kunstneriske  formål.

Før 1.maj

StøSe Ml  bl.a.  Kulturelle  projekter (studieprojekter  på  mindst  1  år)

løbende

StøSer bredt  kulturelt,  vedlæg  udpenslet  budget,   søg  beløb  på  10-­‐25.000  kr.  

2 gange  årligt

Nordea Danmark  Fonden     Heerings  Gaard.   Overgaden  neden  Vandet  1  .  1414  København   K.  

nej

Før 1.sept.

Tlf 3333  6116 hSp://www.nordeafonden.dk/37811/ Mogens  Hildesteds  Teaterlegat Dansk  Skuespillerforbund Sankt  Knuds  Vej  26 1903  Frederiksberg  C Tlf.  31  24  22  00 www.skuespillerforbundet.dk  

Oktober

indenlandske videreuddannelser  som  opmuntring   nej Ml  unge  teaterkunstnere,  såvel  som  støSe  Ml  ældre   teaterkunstnere.

1. september  –  opslås  i   ’Spektakel’


Nordisk Kulturfond     Nordisk  Ministerråd Store  Strandstræde  18 1255  Kbh.  K Tlf.  33  96  02  00 fax:  33  93  35  72  /3396  0202 www.nordiskkulturfond.org Oda  &  Hans  Svenningsens  Fond Advokaterne  Amagertorv   Amagertorv  11 1160  Kbh.  K Tlf.:  33  12  60  40

hele året  

StøSe Nordisk  Kultur-­‐samarbejde,  nyskabende,   Kun  webansøgning tværfaglig,  eksperimen-­‐ter.  Fortrinsvis  projekter  af   éngangskarakter.  Tre  nordiske  lande  med.

Uddelingsmøde ulMmo   okt./priomo  nov..   …at  støSe  kunst  og  videnskab...

nej

1. september

1/10

www.amagertorv11.dk h?p://homannlaw.dk/da/servicemenu/ legater/beskrivelse/ar6cle/oda-­‐og-­‐hans-­‐ svenningsens-­‐fond/ Prins  Joachim  og  Prinsesse  Maries  Fond Prins  Joachims  og  Prinsesse  Alexandras  Fond   Chr.  VIII's  Palæ   Amalienborg   1257  København  K Projektstø?e CKU  –  Center  for  Kultur  og  udvikling 33  17  97  00. Info  hos  Louise  Wolfson   lw@dccd.dk www.cku.dk   h?p://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/ projsup Statens  Kunstråds  Scenekunstudvalg Kunststyrelsen H.C.  Andersens  Boulevard  2 1553  København  V hSp://www.kunst.dk/scenekunst/omMlskud/ listeroverMlskud/

Nov./december

..støSe humanitære  og  kulturelle  formål  i  eller   Ja.  Downloades  fra  www.kongehuset.dk   udenfor  Danmark.  ..ikke  støSe  Ml  organisaMoners   Løbende  dri]  og  Ml  sociale  formål  for   enkeltpersoner.  

1. september

ProjektstøSe Ml  kulturudveksling  mellem  Danmark   Ja,  se  webside.   og  udviklingslandene

15. januar  15.  maj   15.  sept.  

Diverse puljer.  Følg  med  på   www.kunststyrelsen.dk  


Sydbank Fonden Sydbank  A/S Hele  året AS.  Ragnhild  Ladefoged Peberlyk  4 6200  Aabenraa   Tlf.:  74  36  26  01   hSp://www.sydbank.dk/omsydbank/ samfundsengagement/fonden/ Simon  Spies  Fonden AS.  AnneSe  Weinold Dec.  og  april Sankt  Gertruds  Stræde  10 1129  Kbh.  K Tlf.  70  27  10  80 hSp://kollabfonding.blogspot.com/2007/09/ simon-­‐spies-­‐fonden.html   Skibsreder  A.P.  Møller  og  hustru  Chas6ne   Mckinney  Møllers  fond  6l  almene  formål SvarMder  på  3  –  5  uger A.P.  Møller Esplanaden  50 1098  København  K Tlf.  33  63  33  63 hSp://www.apmollerfonde.dk/ Sonningfonden SonningFondens  Sekretariat Midt/ulMmo  juni Dan-­‐Ejendomme  as Tuborg  Boulevard  12 2900  Hellerup Tlf.  39  46  61  04 www.ku.dk/sonning-­‐fonden   Statens  Kunslond H.C.Andersens  Boulevard  2  1553  København  V   Tlf.  33  74  45  00 hSp://www.statenskunsqond.dk/ Tage  Lund-­‐Larsen  og  hustru  Claudine  Lund-­‐ Larsens  Fond Bent  Kortermann  Larsen NaSergalen  3,  1,  Næsby 5270  Odense  N Tlfefon:  66  18  09  91

..det kulturelle  og  folkelige  arbejde  i  den   sønderjyske  landsdel  og  i  Sydslesvig.   Søges  i  lokalafdeling.  

ja

løbende

….pers., virksomheder  el. inst.,  der  har/må  påregnes  yde  særlig  indsats… kunst  og  kultur.  

Nej

1. marts  el. 1.  december

Almennyrge øjemed,  ingen  enkeltprs. StøSer  danskheden  i  Sønderjylland  og  sam-­‐

Nej

virke mellem  Dk  og  andre  nordiske  lande.

Ingen e-­‐mailansøgning

StøSe Ml  kulturelle  formål  

Ja

Senest 1.  april

Arbejdslegater, 3-­‐årige  sMpendier,  besMllings-­‐ honorarer  og  rejselegater  Ml  komponister  m.m.

nej

1.febr. +  delvist  løbende

At yde  støSe  Ml  kulturelle,  sociale  og   videnskabelige  formål  samt  andre  formål  i   almennyrgt  øjemed.

Nej


Tipsmidlerne Kulturministeriet Nybrogade 2 1203  København  K Tlf.  33  92  33  70 www.kum.dk   hSp://kum.dk/da/KulturpoliMk/Kunstarterne/ Scenekunst/ Tuborgfondet Gamle  Carlsberg  Vej  8 1799  København  V   Tlfefon:  33  27  2900 www.tuborgfondet.dk hSp://www.tuborgfondet.dk/kontakt/Pages/ default.aspx Tuborgs  Grønne  Fond Gamle  Carlsberg  Vej  8 1799  København  V   Tlfefon:  3327  2900 www.tuborgfondet.dk Trepilefonden C/O  Kromann  Reumert  AS.:  Michael  Budtz Sundkrogsgade  5 2100  København  Ø Tlf.:70  12  12  11 hSp://www.tuborgfondet.dk/ Tuborgsgroennefond/Pages/Kontakt.aspx Undervisningsministeriet AS.:  Lone  Kyhl InsMtuMonsstyrelsen Frederiksholm  Kanal  25 1220  København  K Tlf.  33  92  50  86  Lone.Kyhl@uvm.dk. Walt  Rosenberg  Legat  af  1983 Advokat  Per  Magid Bredgade  38 1260  Kbh.  K Tlf.  33  15  00  11

1.dec

StøSe Ml  formål  af  almen  kulturel  karakter. Gives  meget  sjældent  Ml  musikalske  formål,  og   ikke  Ml  sager,  der  dækkes  af  statens  musikråd.    

Løbende

Løbende (behandlingsMd 2   måneder)

Ja. Se  webside …virke  for  samfundsgavnlige  formål,  særlig  Ml   støSe  for  dansk  erhvervsliv.  …kunst,  kultur,  sport,   foreningsvirksomhed,  uddannelse  samt   erhvervsrelateret  forskning.  

Løbende hele året

Hvert andet  år  –  lige  år Underfond  under  Tuborgfondet Skal  rekvireres …akMviteter  der  i  bredeste  forstand  gør  Danmark   lidt  ”grønnere”.

Hvert andet  år  –  i  lige  år

April og  oktober

29. juni

Samfundsgavnlige formål  –  kultur  mm.

Nej

1. marts  og  1.  september

støSe Ml  projekter  og  formidling  relateret  Ml   uddannelse  inden  for  …  KreaMve/musiske  fag

Ja. Downloades  fra  www.uvm.dk  

1. december

nej

15. maj

(moMvaMon) 1 -­‐  2  porMoner,  begræns.  midler.   Musik,liS.,teater,  ...studier,  arr.  Udviklende  el.   skabende  natur,  for-­‐nyelse,  formidling


Wilhelm Hansen  Fonden Gothersgade  11,  3.sal 1123  Kbh.  K Tlf.:  5135  60  09 hSp://www.wilhelmhansenfonden.dk/ Villum  Kann  Rasmussen  Fonden/Velux   Fonden Sekretariatet Tobaksvejen  10 2860  Søborg Tlf.  39  69  11  44 www.veluxfondene.dk  

Slut oktober

hele året

hSp://villumfonden.dk/ C12576AB002B2660/0/4C05C456014EDFD5C1 256E9F00371B87?OpenDocument Aarhuus S6^s6dende  Fond -­‐ Adv.  Steffen  Ebdrup Hans  Broges  Gade  2 8000  Aarhus  C Tlf  8934  0000

..legater Ml  støSe  for  da.  musik  &  teaterkunst Ja pers.  el.  grupper/ikke  udgivelser.  Husk  budget  og   hSp://www.wilhelmhansenfonden.dk/ CPR/CVR-­‐nr. Hvordan_soeger_man.php

Ansøgning åbner  1.  juni  

kan egtl.  ikke  søges -­‐enkelte  større  opgaver  indenfor  bl.a.  kunst-­‐ neriske  og  kulturelle  for-­‐mål. VKR  fonden  støSer  kun  større  opgaver  vedr.   lysvirkninger  og  rum,  Velux  støSer  ikke   foresMllinger  +  komposiMoner.

hele året

nej

Nej. …samt støSe  Ml  videnskabelige,  kulturelle,   uddannelsesmæssige  formål.

Frist 31.  august

Fondsoversigt2012  

Fondsoversigt Scenedans i Danmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you