Page 1

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego" zgodnie z uchwałą Nr 13/184/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

wysokość przyznanego Całkowity dofinansowania z Wnioskowana koszt zadania budŜetu kwota dotacji w zł w zł województwa w zł

UWAGI

L.p

NR OFERTY

1

1/1/2011

Archikonfrateria Literacka - Dom w Bydgoszczy

Organizacja obchodów XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy oraz wydanie jubileuszowego wydawnictwa "30. Tygodni Kultury Chrześcijańskiej" w Bydgoszczy

37 000

20 000

10 000

2

2/1/2011

Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich Brzozówka

"Podtrzymujemy tradycję i kulturę naszych przodków"

14 220

9 360

0

3

3/1/2011

Bractwo Strzeleckie w śninie

Średniowieczny festyn rycersko-rzemieślniczy i igr plebejskich w Wenecji

43 630

30 500

4

4/1/2011

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury w Brodnicy

KsiąŜka ilustrowana dla młodzieŜy pt. "Powstanie listopadowe i jego epilog w Brodnicy"

22 000

12 800

5

5/1/2011

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury w Brodnicy

Noc Świętojańska na zamku w Brodnicy

21 200

13 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

6

6/1/2011

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury w Brodnicy

W 180 rocznicę zakończenia Powstania Listopadowego pod Brodnicą - widowisko

35 100

25 200

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

7

7/1/2011

Brodnickie Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne "FATIMA"

V(Jubileuszowy) Międzynarodowy Festiwal Sygnalistów Myśliwskich oraz III Turniej Fanfar i Hejnałów o statuetkę Anny Wazówny "Hubertus 2011"

36 850

19 950

8

8/1/2011

Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne w Bydgoszczy

Festiwal Sztuk "My. Tu i Teraz. 2011"

27 490

27 490

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

9

9/1/2011

Caritas Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy

Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka 2011 - KONCERT

41 918

29 300

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

0

8 000


10

10/1/2011

Caritas Diecezji Toruńskiej

Koncert Świąteczny Caritas Diecezji Toruńskiej

11

11/1/2011

Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

III Regionalny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Kruszwickie Echa"

12

12/1/2011

Centrum REHABILITACJI im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu

13

13/1/2011

14

0

29 500

19 500

8 520

3 000

XIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN 2011"

90 000

15 500

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Włocławek

"I Ty będziesz częścią kultury"

10 500

7 350

14/1/2011

Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

VI Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy

94 456

9 556

5 000

15

15/1/2011

Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

XVIII edycja konkursu plastycznego "Włocławskie impresje 2011"

14 510

9 600

0

16

16/1/2011

Elsa-Poland - Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Warszawie

Prawo autorskie w dobie nowych technologii regionalna konferencja dla twórców i odbiorców kultury

24 080

13 700

17

17/1/2011

Europejskie Zrzeszenie MłodzieŜy w Toruniu

"2011 Rok Czesława Miłosza"

42 000

22 500

9 000

18

18/1/2011

Fundacja PLATON im. Kuby Rumińskiego

Koncert: "Haiti- Blanyo pou nwa yo" (Biali dla Czarnych)

30 380

17 950

0

19

19/1/2011

Fundacja PLATON im. Kuby Rumińskiego

Instytut B61 - Powrót z gwiazd

393 500

135 000

35 000

20

20/1/2011

Fundacja PLATON im. Kuby Rumińskiego

Lubomski na Końcu Świata

197 600

77 600

0

21

21/1/2011

Fundacja "BORYNA" Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką w Toruniu

Festiwal MY MUSIC FOR PEACE - koncert Kitaro. Toruń Bydgoszcz 1-6 sierpnia 2011. 66 rocznica ataków nuklearnych na Hiroszimę i Nagasaki

2 490 000

249 000

0

22

22/1/2011

Fundacja "Fabryka Sztuki" w Poznaniu

SPEAKING CONCERTS "Ostatnie Requiem - czyli M - jak Mozart"

104 275

48 000

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

5 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu, zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


23

23/1/2011

Fundacja "Pro Theatro" w Toruniu

"Słowa" - amatorzy Województwa KujawskoPomorskiego na 8. Międzynarodowym "Festival de Theatre d'amateur" w Namur w Belgii

37 560

25 880

9 000

24

24/1/2011

Fundacja "Pro Theatro" w Toruniu

"Widzę tam na dnie"-zrozumieć Czesława Miłosza OSA Otwarta Scena Alternatywna - kontynuacja 3

59 880

18 280

0

25

25/1/2011

Fundacja "SieChce" w Brodnicy

Mała Fiesta Brodnicka

40 050

27 872

0

26

26/1/2011

Fundacja "SieChce" w Brodnicy

Brodnickie Kino Letnie

26 780

18 700

0

27

27/1/2011

Fundacja "TRADITIO EUROPAE" w Toruniu

Liga StaroŜytnicza

4 500

4 050

3 000

28

28/1/2011

Fundacja "TRADITIO EUROPAE" w Toruniu

Warsztaty retoryczne dla maturzystów

4 475

4 015

29

29/1/2011

Fundacja "Wiatrak" w Bydgoszczy

III Festiwal RóŜnorodności Kulturowej "MIXer"

45 000

31 300

30

Fundacja "Wszyscy Tworzymy Sztukę" w 30/1/2011 pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli Toruniu religii szkół podstawowych i gimnazjów województwa

49 142

34 390

263 360

99 690

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

0

"Anielskie śpiewanie na okrągło" Rozwijanie postaw twórczych dzieci i młodzieŜy oraz przygotowanie

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulanimu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

kujawsko-pomorskiego

31

31/1/2011

Fundacja "Z KULTURĄ!" w Toruniu

Święto Piernika

32

32/1/2011

Fundacja AKADEMIA TRANSPORTU w Bydgoszczy

"Country&Rock Festival Bydgoszcz 2011"

55 000

36 300

33

33/1/2011

Fundacja ARi ARi w Bydgoszczy

W samym środku miasta Kowal

17 620

12 320

4 000

34

34/1/2011

Fundacja ARi ARi w Bydgoszczy

Dziedzictwo Kulturowe@ Kujawy: Ładne k/Smólnika… idąc za ciszą

34 900

24 400

0

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)


35

35/1/2011

Fundacja ARi ARi w Bydgoszczy

Śladami ciszy. ŚcieŜka edukacji kulturowej na Kujawach Południowych

41 100

28 600

0

36

36/1/2011

Fundacja bez Nazwy w Bydgoszczy

Bajkomania - cykl warsztatów kreatywnych

46 380

24 280

6 000

37

37/1/2011

Fundacja Biuro Kultury w Toruniu

Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST

812 000

250 000

75 000

38

38/1/2011

Fundacja Biuro Kultury w Toruniu

Toruń SHORT FILM FESTIWAL 2011

70 000

49 000

0

39

39/1/2011

Fundacja EKSPERT-KUJAWY w Inowrocławiu

Plener fotograficzny

16 150

8 630

40

40/1/2011

Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i VI Festiwal Piosenki Europejskiej "Canto Cantare 2011" MłodzieŜy

77 478

30 000

0

41

41/1/2011

Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki

XVIII Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA

457 000

178 500

80 000

42

42/1/2011

Fundacja Form i Kształtów w Chełmnie

Teren Budowy 2011

40 000

25 500

8 000

43

43/1/2011

Fundacja Gaudeamus w Bydgoszczy

Pracownia Regionalistyczna - Dziedzictwo kultury ziemiańskiej w regionie kujawsko-pomorskim

43 334

26 570

8 000

44

44/1/2011

Fundacja Gaudeamus w Bydgoszczy

Galeria Debiut - Sztuka Młodych Bydgoszcz 2011, przegląd twórczości młodych artystów i promocja ich twórczości

45 500

23 500

0

45

45/1/2011

Fundacja Gaudeamus w Bydgoszczy

Regional Press Photo 2011- Przegląd Fotografii ReportaŜowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego

31 460

21 500

0

46

46/1/2011

Fundacja Generał ElŜbiety Zawadzkiej . Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek w Toruniu

"PATRIOTYZM" Prelekcje i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieŜy

66 480

42 250

8 000

47

47/1/2011

Fundacja Generał ElŜbiety Zawadzkiej . Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek w Toruniu

CHARKÓW-KATYŃ-TWER - BYKOWNIA. W 70. Rocznice Zbrodni Katyńskiej, pod. red. Andrzeja Koli, Jana Szilinga i Sylwii Grochowiny

49 900

31 600

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)


48

48/1/2011

Fundacja Generał ElŜbiety Zawadzkiej . Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek w Toruniu

Wydanie drukiem ksiąŜki: Bogdan Chrzanowski, Na froncie walki cywilnej... (tytuł roboczy)

37 980

19 670

49

49/1/2011

Fundacja Haskala w Toruniu

"Język Biblii językiem pokoju" Światowy Kongres Języka Hebrajskiego 2011 (Brit Ivrit Olami 2011)

47 275

28 275

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

50

50/1/2011

Fundacja Haskala w Toruniu

Międzynarodowe Forum Dialogu Interreligijnego 2011

51 610

30 610

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

51

51/1/2011

Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie

"Koncert na wodzie"

40 110

28 000

14 000

52

52/1/2011

Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie

Nieszawska Wiosna Filmowa

4 400

2 500

0

53

53/1/2011

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus

XV Festiwal Piosenki i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2011

793 317

200 000

0

54

54/1/2011

Fundacja Kalejdoskop Kultury w Legionowie

Europejskie Spotkania Artystyczne

82 710

49 900

20 000

55

55/1/2011

Fundacja Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy

Rodzic Działa: Rodzinna edukacja muzyczna

62 491

42 091

0

56

56/1/2011

Fundacja Kultury "YAKIZA" w Bydgoszczy

Inne Sytuacje

125 280

50 000

15 000

57

57/1/2011

Fundacja Miasto Projekt w Toruniu

Kreatywny Trawnik

14 240

9 825

0

58

58/1/2011

Fundacja Miasto Projekt w Toruniu

VI Festiwal Muzyki Etnicznej "Etniczny Zawrót Głowy"

84 620

25 500

0

59

59/1/2011

Fundacja Miasto Projekt w Toruniu

OKUDEN MUSIC SERIES 2011

43 800

19 800

8 000

60

60/1/2011

Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej w IX Chełmińskie Wieczory Organowe Chełmnie

13 070

5 000

4 000

0


61

61/1/2011

Fundacja Muzyka u Źródeł w Bydgoszczy

"Oblivion- znaczy zapomnienie…" - koncerty muzyki Astora Piazzolli

58 400

36 300

0

62

62/1/2011

Fundacja Muzyka u Źródeł w Bydgoszczy

"Komeda- muzyczne inspiracje"

75 400

47 500

25 000

63

63/1/2011

Fundacja Muzyka u Źródeł w Bydgoszczy

"Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyka u Źródeł"

160 800

44 000

0

64

64/1/2011

Fundacja na rzecz młodzieŜy muzykującej "VIVA-MUSICA" w Bydgoszczy

XI Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów

324 930

127 400

20 000

65

65/1/2011

Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

Sesja naukowa z okazji obchodów 90-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Toruniu

7 520

5 200

66

66/1/2011

Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

Koncerty Uświetniające Obchody 90-lecia Istnienia Szkoły Muzycznej w Toruniu

22 970

15 400

5 000

67

67/1/2011

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie

Poznajemy Plastykę

8 000

5 420

0

68

68/1/2011

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie

IX Ogólnopolski Plener Profesjonalistów

22 600

10 600

0

69

69/1/2011

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie

Warsztaty Plastyczne

34 160

20 450

10 000

70

70/1/2011

Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku

XIII Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie

34 500

10 000

0

71

71/1/2011

Fundacja Rusz w Toruniu

4. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki na Bilbordach ART MOVES

275 307

109 662

40 000

72

72/1/2011

Fundacja Smacznego w Toruniu

Dziwność elementarna.Cząstki Dziwne II

21 860

14 792

0

73

73/1/2011

Fundacja Smacznego w Toruniu

Laboratorium Sztuki 2011.Wielkie mi rzeczy

17 700

11 150

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


74

74/1/2011

Fundacja STABILO w Toruniu

Kulturalny region

34 650

22 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)

75

75/1/2011

Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie

Przewodnik turystyczny po zabytkach kulturalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

71 200

49 840

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

76

76/1/2011

Fundacja Sztuki ART-HOUSE w Bydgoszczy

KID ART ISLAND - cykl lekcji sztuki współczesnej dla najmłodszych

125 840

43 420

0

77

77/1/2011

Fundacja Sztuki ART-HOUSE w Bydgoszczy

8.Międzynarodowy Festiwal Sztuki ReportaŜu CAMERA OBSCURA 2011

295 410

56 240

25 000

78

78/1/2011

Fundacja TWOJA MUZA w Warszawie

V Szkoła Mistrzów Fortepianu 2011, z poszerzeniem o klasę fletu

86 950

25 000

0

79

79/1/2011

Fundacja Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Rozwojowych im. T. Kotarbińskiego

Opowieści z Kujawskiej i Dobrzyńskiej Chaty

42 820

29 180

0

80

80/1/2011

Fundacja Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Rozwojowych im. T. Kotarbińskiego

Współcześni artyści ludowi i folklorystyczni Województwa Kujawsko-Pomorskiego

56 530

39 100

0

81

81/1/2011

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu Wydawnictwa regionalne

5 650

4 250

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

82

82/1/2011

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

Warsztaty choreograficzne zespołu folklorystycznego "Jezioranie"

2 960

2 400

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

83

83/1/2011

Golubsko-Toruńskie Bractwo Rycerskie w Golubiu - Dobrzyniu

Rycerze i Puszkarze na Zamku Dybowskim - turniej średniowieczny

37 365

21 815

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

84

84/1/2011

Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne EX AEQUO

XXXII Festiwal Muzyki Organowej "Jesienne Wieczory Organowe"

27 200

17 000

6 000

85

85/1/2011

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne Festiwal Rozmaitości "Na styku kultur" "PRO-ARTE"

101 060

42 800

0

86

86/1/2011

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Toruniu

26 350

16 750

0

Kulturowe oblicza historii i współczesnej rzeczywistości polskiej


87

87/1/2011

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Toruniu

"Cztery kultury, cztery wyznania- Ciechocinek - Miasto pojednania"

48 100

33 600

0

88

88/1/2011

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Toruniu

Anielskie Spotkania

65 150

45 000

30 000

89

89/1/2011

Klub Jazdy Konnej w Działowie

"Zostały tylko ślady podków" - cykl imprez, inscenizacji historycznych, lekcji Ŝywej historii i rajdów konnych o charakterze historyczno-patriotycznym mającym na celu przypomnienie i kultywowanie tradycji kawaleryjskich II RP

49 980

34 940

90

90/1/2011

Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "RETRO-TRAKTOR" w Golubiu-Dobrzyniu

III Zlot i wystawa starych ciągników i maszyn rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego

23 606

6 580

4 000

91

91/1/2011

Klub Wiejskiego Towarzystwa Sportowego "Gwiazda" w Bukowcu

"Bukowiec 1939/2011"

34 370

19 838

4 000

92

92/1/2011

Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Szczęśliwa Dolina"

IX Inscenizacja Bitwy pod Koronowem

172 000

70 000

93

93/1/2011

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w VIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie POBOCZA Więcborku 2011

54 750

25 000

5 000

94

94/1/2011

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Tradycja i kultura Krajny - konkurs na wspomnienie z lat Więcborku 1939-2000

10 000

6 000

0

95

95/1/2011

KRISTOPOL - Krzysztof Wolsztyński

Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie"

204 000

50 000

96

96/1/2011

Kuria Diecezjalna Toruńska

XXVII Świętojański Festiwal Organowy

83 000

45 000

15 000

97

97/1/2011

Kuria Diecezjalna Włocławka

Koncert muzyki chrześcijańskiej - "Uwielbienie"

73 510

39 610

10 000

98

98/1/2011

Międzynarodowy Przegląd Tradycji i Obyczajów Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi Historycznych Bractw Strzeleckich - widowisko historyczne

41 920

27 000

8 000

99

99/1/2011

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o. w Bydgoszczy

84 524

45 086

Upowszechnianie i prezentacja kolekcjonerskich zasobów dziedzictwa kulturowego regionu kujawskopomorskiego

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu, zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(do dnia 2 lutego 2011 r.nie usunięto uchybień formalnych zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej )

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)


100

100/1/2011

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o. w Bydgoszczy

Jarmark Kujawsko-Pomorski

44 400

25 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

101

101/1/2011

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o. w Bydgoszczy

"Festiwal Aktywności Kobiet - Babie Lato 2011"

65 700

30 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

102

102/1/2011

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. 5. Przegląd Twórczości Filmowej "Pola i Inni" Poli Negri

67 600

29 000

15 000

103

103/1/2011

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego

X Inscenizacja Bitwy pod Płowcami

60 000

23 000

7 000

104

104/1/2011

Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewie

Festiwal Widzących Duszą "Muzyka otwiera oczy"

116 700

49 700

0

105

105/1/2011

Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewie

VI Festiwal Jacka Kaczmarskiego

127 520

49 510

8 000

106

106/1/2011

Miejski Dom Kultury w Barcinie

FORMA Festiwal Poezji Śpiewanej i piosenki Aktorskiej

76 100

30 100

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

107

107/1/2011

Miejski Dom Kultury w Barcinie

Foremka Festiwal Piosenki Przedszkolnej

18 071

10 400

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

108

108/1/2011

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólnopolskie Prezentacje "Stachuriada"

15 100

7 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 ( podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

109

109/1/2011

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Turniej Klubów Seniora "O zegar Czasu"

7 000

2 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

110

110/1/2011

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Wojewódzki konkurs fotograficzny - Kujawskie Cztery Pory Roku pt. "PejzaŜ kujawski"

4 800

2 200

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

111

111/1/2011

Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem

Dla uszka maluszka

4 848

4 000

0

112

112/1/2011

Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem

"Muzyka Kościołów" - Letnie Koncerty Muzyczne

4 992

4 000

3 000


oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

113

113/1/2011

Nakielskie Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO w Nakle

Ocalić od zapomnienia

21 580

15 490

114

114/1/2011

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Cekcynie

Festiwal Muzyki Elektronicznej (edycja VI) wraz ogólnopolskim konkursem kompozytorskim oraz warsztatami muzycznymi

48 500

33 000

0

115

115/1/2011

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w RaciąŜku

XVIII Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora

5 000

4 500

0

116

116/1/2011

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w RaciąŜku

XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dla Dzieci "Gdybym był malarzem"

5 000

4 500

3 000

117

117/1/2011

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Śliwicach

XII Festiwal Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego

19 430

13 580

4 000

118

118/1/2011

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Zarząd Główny w Bydgoszczy

Warsztaty dla instruktorów i kierowników zespołów prowadzących zespoły artystyczne

21 560

15 100

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

119

119/1/2011

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora w Bydgoszczy - Klub Seniora "Złoty Wiek" w Aleksandrowie Kujawskim

Turniej Klubów Seniora "O zegar Czasu"

7 000

2 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

120

120/1/2011

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości

"Na pakoskim Rynku" Przegląd Kultury i Sztuki Ludowej - Spotkania Artystyczne Zespołów Ludowych

10 973

6 720

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

121

121/1/2011

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości

OPEROBUS

10 800

7 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie)

122

122/1/2011

Parafia Prawosławna im. Św. Mikołaja we Włocławku

"Dni Kultury Prawosławnej"

11 810

8 250

4 000

123

123/1/2011

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marii PodróŜ do Korzeni Magdaleny w Biskupicach

8 805

4 980

0

124

124/1/2011

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Trójcy w Strzelnie

67 177

44 230

0

Cykl wydarzeń kulturalnych - "Norbertańskie Spotkania z Kulturą i Sztuką"


125

125/1/2011

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Trójcy w Strzelnie

"Strzelno zaprasza - Architektura i Sztuka Romańska Wydarzenia Kulturalne, Artyści - Twórcy i Tradycje Regionu" - folder i kalendarz informacyjno-kulturalny

38 650

27 000

126

126/1/2011

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Trójcy w Strzelnie

"Weekendowe Spotkania w zabytkach z muzyką dawną i współczesną"

72 061

49 270

15 000

127

127/1/2011

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy

Wojewódzki Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20 999

14 700

10 000

128

128/1/2011

Polski Związek Bibliotek w ChełmŜy

Wydanie "Słownika biograficznego Powiatu Toruńskiego"

22 500

15 700

129

129/1/2011

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Pomorski w Toruniu

XII jubileuszowy Konkurs Orkiestr Dętych wojew. Kujawsko-Pomorskie "O Puchar Marszałka Województwa"

24 400

15 240

10 000

130

130/1/2011

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

"Jesteśmy Razem"

5 600

4 950

0

131

131/1/2011

Polskie Stowarzyszenie Carillonowe w Gdańsku

Dzwony Heweliusza - Tour de Carillon 2011

50 000

25 000

15 000

132

132/1/2011

Polskie Stowarzyszenie SIGNUM w Toruniu

Ogólnopolskie Biennale Sztuki Sakralnej "IMITATIO DEI"

15 000

10 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

133

Polskie Stowarzyszenie SIGNUM w 133/1/2011 Toruniu

134

134/1/2011

135

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

Udział plastycznego Teatru Symbolu w festiwalach i przeglądach teatralnych

15 000

10 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Miejski w Toruniu

Opracowanie i wydanie czasopisma "Kujawy i Pomorze"

19 900

13 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

135/1/2011

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarząd Oddziału Nadgoplańskiego w Kruszwicy

"Z wizytą u Piasta i Popiela"

24 300

16 800

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

136

136/1/2011

Pracownia Kultury Współczesnej w Toruniu

Biblioteka - Lokalne Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej

18 915

13 205

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

137

137/1/2011

PROF -EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

VIII Regionalny Festiwal Małych Form Scenicznych "AbrAcAdAbrA" - pierwsze kroki na scenie w języku francuskim

15 797

9 626

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)


138

138/1/2011

Regionalna Orkiestra "Kujawy" w Piechcinie

"Koncert orkiestr dętych" jako promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie kultury muzycznej

139

139/1/2011

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

140

140/1/2011

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania MłodzieŜy Oddział w Bydgoszczy

141

Społeczny Komitet Budowy Kalwarii 141/1/2011 Bydgoskiej - Golgoty XX wieku w Bydgoszczy

142

142/1/2011

143

4 490

3 500

0

XXIII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

22 000

7 000

5 000

Koncert Charytatywny "Kochamy Cię Święty Mikołaju"

23 300

14 100

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

Edukacja historyczna społeczeństwa, a w szczególności młodzieŜy szkolnej w zakresie martyrologii XX wieku w regionie kujawsko-pomorskim, w tym Dolinie Śmierci na bydgoskim Fordonie

80 000

46 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu i zadanie nie wpisuje się cele konkursu)

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i XII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Sztuki Ludowej "POMORZE" w Chełmnie

72 365

30 950

0

143/1/2011

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Folk Kontrasty Udział ZP i T "Pomorze" w Sztuki Ludowej "POMORZE" w Chełmnie międzynarodowym festiwalu w Chorwacji

20 915

12 500

7 000

144

144/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin

Wychowanie przez kulturę 2011

19 459

13 590

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

145

145/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin

Aktywne Sołectwo Sadłowo - plener i warsztaty artystyczne

7 500

5 250

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

146

146/1/2011

Stowarzyszenie "DuŜe RóŜowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim

VII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych

10 715

6 605

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

147

147/1/2011

Stowarzyszenie "MY" Ruch Społeczny w śninie

IX Ogólnopolski Festiwal z Gwiazdą

26 400

11 960

0

148

148/1/2011

Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Świecie"

Orkiestra Dęta Świecie na Festiwalu w Castellon de la Plana (Hiszpania)

57 000

20 000

10 000

149

149/1/2011

Stowarzyszenie "Polski Klub Kawaleryjski" w Poznaniu

Widowisko historyczne "BUKOWIEC 1939/2011"

62 600

36 710

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)


150

150/1/2011

Stowarzyszenie "PRO FUTURO POLONIE" w Bydgoszczy

Edukacja Kulturalna - poznajemy Kraków i jego historię

4 992

4 492

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

151

151/1/2011

Stowarzyszenie "PRO PUBLICO BONO" w Grucie

"Inscenizacja Historyczna 63 Pułku Piechoty w bitwie pod Mełnem"

10 220

7 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)

152

152/1/2011

Stowarzyszenie "PRO PUBLICO BONO" w Grucie

Być jak Wiktor Kulerski

14 465

10 030

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)

153

153/1/2011

Stowarzyszenie "Razem Raźniej" w Nakle

Uniwersytet Powszechny - edukacja kulturalna w Dolinie Noteci

4 951

4 256

0

154

154/1/2011

Stowarzyszenie "Społeczne Forum Ziemi "Polski Wrzesień 1939" - widowisko Kociewskiej" w Nowem historyczne,plenerowe-w Nowem

37 760

22 374

0

155

155/1/2011

Stowarzyszenie "Społeczne Forum Ziemi Tradycje Ludowe, Widowisko Historyczne- Noc Kociewskiej" w Nowem Świętojańska nad Jeziorem Czarownic w Nowem

25 480

14 580

156

156/1/2011

Stowarzyszenie "Teatr na Barce" w Bydgoszczy

Jarosław Siech "Sąsiedzi" - produkcja przedstawienia teatralnego

5 600

4 450

0

157

157/1/2011

Stowarzyszenie "Teatr na Barce" w Bydgoszczy

"E'collage"

5 141

4 210

2 000

158

158/1/2011

Stowarzyszenie "Viva -Plastyka" w Bydgoszczy

Warsztaty Filmowe - realizacja dokumentu - dzielnica Bocianowo-Bydgoszcz

49 953

34 999

0

159

159/1/2011

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie

"Ocalić od zapomnienia"

11 800

8 600

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

160

160/1/2011

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie

IV Noc Świętojańska

2 120

1 420

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

161

161/1/2011

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie

Reggae & Blues w Zbicznie

46 460

32 500

0

162

162/1/2011

Stowarzyszenie Artystyczne "PianoClassic" w Krakowie

Cykl koncertów fortepianowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

50 000

35 000

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


163

163/1/2011

Stowarzyszenie Artystyczne ELJAZZ w Bydgoszczy

"9 Bydgoszcz Jazz Festival" Międzynarodowy Festiwal Jazzowy

192 000

77 500

30 000

164

164/1/2011

Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG w Bydgoszczy

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 7th MÓZG FESTIVAL

363 500

47 000

15 000

165

165/1/2011

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Toruniu

Taniec z ksiąŜkami - roztańczona biblioteka

5 839

2 660

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

166

166/1/2011

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Toruniu

Jak drzewiej bywało - ginące zawody

8 844

4 900

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

167

167/1/2011

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału we Włocławku

"W cieniu Miłosza"

5 550

5 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

168

168/1/2011

Stowarzyszenie dla Dzieci i MłodzieŜy dla Niepełnosprawnej oraz ich rodzin "Dziewiętnastka" w Toruniu

Poznajemy Toruń - wydanie trzech przewodników "łatwych" w czytaniu

5 000

4 500

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

169

169/1/2011

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Udział w III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w VLADISLAVIA we Włocławku Kiten (Bułgaria)

45 950

18 000

8 000

170

170/1/2011

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Koncerty z okazji jubileuszu 20-lecia chóru VLADISLAVIA we Włocławku młodzieŜowego CANTO

20 050

13 200

0

171

171/1/2011

Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr 'NASZ" we Włocławku

IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BRUKARNIA 2011

103 700

50 000

15 000

172

172/1/2011

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

Gala poezji ekologicznej

16 907

11 810

173

173/1/2011

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

XIII Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej

6 200

1 500

1 500

174

174/1/2011

Stowarzyszenie śeglarskie "YACHT KLUB TORUŃ"

II Przegląd Filmów Marynistycznych

4 124

3 640

2 000

175

175/1/2011

Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie

Niezapomniane Nutki - VI Przegląd Pieśni i Piosenek zwanych Frantówkami w Bysławiu

5 565

4 865

3 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)


176

176/1/2011

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Toruński

177

177/1/2011

178

Druk ksiąŜki Mariana Dorawy pt. "Organy Torunia i okolicznych kościołów"

16 000

51 550

30 000

Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Rozwoju Prezentacje mennonickiej kultury Chrystkowa Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy

11 000

10 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

178/1/2011

Stowarzyszenie Jakubowe w Płonnem

Z Kulturą za Pan Brat

19 543

13 243

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu, zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

179

179/1/2011

Stowarzyszenie Jakubowe w Płonnem

Śladami przeszłości w teraźniejszości

9 452

6 570

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (budŜet zadania niezgodny w wymogami formalnymi konkursu)

180

180/1/2011

Stowarzyszenie Katolickiej MłodzieŜy Akademickiej "POKOLENIE" w Bydgoszczy

XI Misterium Męki Pańskiej

33 745

18 945

0

181

181/1/2011

Stowarzyszenie KolorOFFon w Bydgoszczy

KolorOFFon Film Festiwal

49 615

33 850

0

182

182/1/2011

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku

"Borowiacki Folklor"

18 833

13 153

0

183

183/1/2011

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Gminy Cekcyn

"Po nitce do Kłębka"

4 950

4 100

0

184

184/1/2011

Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Nauczycielski CON ANIMA" w Toruniu

Rozwijanie i utrwalanie umiejętności artystycznych członków Chóru Con Anima w Toruniu w formie zajęć warsztatowych

43 300

24 140

0

185

185/1/2011

Stowarzyszenie Kulturalne "CISOWY ŁUK" w Bysławiu

VIII Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski Bysław 2011

16 725

4 400

0

186

186/1/2011

Stowarzyszenie Kulturalne "PUZON" w Chełmnie

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Letovice'2011 (Republika Czeska) Udział Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury

12 145

7 000

4 000

187

187/1/2011

Stowarzyszenie Kulturalne "PUZON" w Chełmnie

VIII Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora - "ZŁOTY, JESIENNY LIŚĆ"

12 145

7 000

0

188

188/1/2011

Stowarzyszenie Kulturalne "PUZON" w Chełmnie

XIV Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych z udziałem zespołów zagranicznych - "Czeskie granie"

14 540

8 000

0


189

189/1/2011

Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa "Kujawy pieśnią malowane - Zespół Folklorystyczny Ludzi Aktywnych w Lubrańcu Echo Lubrańca"

190

190/1/2011

Stowarzyszenie Ludzi z Pomysłem w Gąsawie

191

191/1/2011

192

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

25 500

17 500

"Cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie"

4 250

3 000

0

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO" w Gostycynie

"Cool-tura lokalna - nasze wspólne dziedzictwo" edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy przez komiks

5 900

4 000

0

192/1/2011

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO" w Gostycynie

Na styku kultur: Borowiackie Wesele Sztygara - chronimy i popularyzujemy dziedzictwo kulturowe unikatowego górnictwa węgla brunatnego w Województwie KujawskoPomorskim

6 380

4 110

2 000

193

193/1/2011

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO" w Gostycynie

"Powiedz mi …a zapomnę pokaŜ mi… a zapamiętam pozwól mi zrobić…a zrozumiem" - Przygotowanie edukacyjnej oferty wsi tematycznej "Górnicza Wioska" w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu

3 912

3 350

194

194/1/2011

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu

Spotkania ze Sztuką: rzeźba włoska XV wieku

46 200

29 500

0

195

195/1/2011

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu

Secesja kujawsko-pomorska: album i zdjęcia do portalu Europeany

36 500

23 300

10 000

196

196/1/2011

Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w śninie

Popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu

12 584

12 583

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu, budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi konkursu)

197

Stowarzyszenie Miłośników Koni 197/1/2011 "DŜokej" w Bydgoszczy

Obchody święta pułkowego 11. Dywizjonu Artylerii Konnej, Inscenizacja Historyczna Walki 11. Dywizjonu Artylerii Konnej z Bydgoszczy w dniu 3.09.1939 pod Bukowcem

38 500

27 700

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

198

198/1/2011

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej "ASTROLABIUM" w Toruniu

Nagranie płyty z muzyką Miłosza Bembinowa w wykonaniu Chóru Astrolabium WyŜszej Szkoły Bankowej w Toruniu

13 000

8 500

0

199

199/1/2011

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej "ASTROLABIUM" w Toruniu

Promocja kultury muzycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyjazd Chóru ASTROLABIUM WyŜszej Szkoły Bankowej na 4. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny Musica Sacra a Roma (Rzym, Włochy)

19 400

13 000

6 000

200

200/1/2011

Stowarzyszenie Muzyczne "Chorus Culmensis" w Chełmnie

VI Chełmińskie Międzynarodowe Spotkania Chóralne im. G.G. Gorczyckiego

21 300

12 550

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


201

201/1/2011

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i innymi Niepełnosprawnościami "Za Szybą" w Bydgoszczy

Bydgoszcz, jej folklor i zabytki widziane oczami dziecka

202

202/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu

203

203/1/2011

204

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)

29 745

20 210

Śladami Herberta

5 550

4 950

2 000

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu

Śladami Chopina

5 550

4 950

0

204/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu

Wyprawy terenowe ścieŜkami tradycji Olędrów ziemiami niziny sartowicko-nowskiej

8 530

5 780

0

205

205/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy Bobrowo "Horyzont"

Wydanie folderu dokumentującego sztukę wykonywania wieńców doŜynkowych oraz palm wielkanocnych w gminie Bobrowo i Powiatu Brodnickiego

4 560

3 400

0

206

206/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskie "SCLAVINIA"

Park Miniatur Zamków KrzyŜackich w Chełmnie przedsięwzięciem o walorach edukacyjnych

54 200

36 400

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

207

207/1/2011

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa w Pamiętowie

Śladami Leona Wyczółkowskiego

29 078

20 048

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

208

208/1/2011

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Koła Poznajemy sekrety Torunia i okolic Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach

5 940

4 790

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

209

209/1/2011

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Koła Zwiedzam i uczę się Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach

6 863

4 913

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

210

210/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie

2 720

2 400

211

211/1/2011

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy "Smak tradycji" Rogowo w Rogowie

20 546

14 350

212

212/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa

"Kultura muzyczna w gminie Kęsowo"

16 600

11 500

213

213/1/2011

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Olszewki i Lubaszcza

Chabry na Krajnie - młodzieŜowy zespół folklorystyczny przy NSP Olszewka warsztaty

6 635

4 985

Inwentaryzacja obiektów architektury zabytkowej z terenu gminy Kijewo Królewskie

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

6 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


214

214/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia "śakus"

Z aniołami za rękę

215

215/1/2011

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER w Grudziądzu

216

216/1/2011

217

3 650

2 400

0

Śladami tradycji i kultury Ziemi Chełmińskiej z Grudziądzem w tle

48 650

33 445

6 000

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Szansa" w Siemionkach

VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski pn. "Moje małe ojczyzny"

37 135

22 300

5 000

217/1/2011

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Szansa" w Siemionkach

Noc świętych

14 000

10 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

218

218/1/2011

Stowarzyszenie Odtwórstwa Historycznego Rota Zbrojna Grodu Lubicz

Turniej Rycerski na Zamku Dybowskim

21 800

11 900

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

219

219/1/2011

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. ORATORIUM w Toruniu

MICHAYLAND - 2011 - Fantastyczna Kraina Dzieciaków

36 500

8 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wspisuje się w cele konkursu)

220

220/1/2011

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi BliŜej korzeni Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim

2 300

2 070

221

221/1/2011

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Osobom ZagroŜonym Patologią i Wykluczeniem Społecznym ADITUS

17 176

12 000

222

222/1/2011

Stowarzyszenie Promocja Gminy Brzozie Warsztaty artystyczne "Brzozie w Europie"

41 810

25 410

0

223

223/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej we Włocławku

Publikacja albumu "Katedra Włocławska" z okazji 600lecia konsekracji Katedry we Włocławku i 600-lecia Dziękczynienia za Grunwald

100 000

40 000

20 000

224

224/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo

Festiwal Muzyczny "JASZCZUR MUSIC FESTIVAL" Lisewo 2011

27 060

19 000

0

225

225/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum IV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Młode Talenty Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 2011 Norwida "JEDYNKA" w Bydgoszczy

150 000

50 000

10 000

226

226/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy

109 090

20 000

0

Posmakuj muzyki

XXXI Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i MłodzieŜy

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele stutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)


227

227/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy

XII Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej

228

228/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy

34.Bydgoskie Impresje Muzyczne - Międzynarodowe Spotkania Muzykującej MłodzieŜy

229

229/1/2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym "Nasza Szkoła"

230

230/1/2011

231

22 080

9 500

0

229 200

30 000

15 000

Przewodnik historyczno-krajobrazowy po Gminie Złotniki Kujawskie

14 500

10 150

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego "MAŁA REWIA" w Toruniu

Warsztaty artystyczne Teatru Muzycznego "Mała Rewia"

62 020

19 000

10 000

231/1/2011

Stowarzyszenie Res Facta Musica w Nowym Mieście Lubawski

"Art. Star - wspieranie dzieci i młodzieŜy w kształceniu artystycznym"

57 143

40 000

0

232

232/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo "Bory" w Lubiewie

VII Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych w Bysławku

7 100

3 800

0

233

233/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" z siedzibą w PigŜy

"Wiedza na start - pokaŜ, na co Cię stać" Upowszechnianie wiedzy i rozwijanie uzdolnień dzieci z obszarów rustykalnych powiatu toruńskiego

6 000

4 800

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

234

234/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "BĄDŹMY RAZEM" w Zbicznie

Wycieczka krajoznawcza ukazująca uczestnikom bogactwo kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Krakowie, na Wawelu, Nowy Targ, Zakopane i Częstochowa

14 300

11 880

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

235

235/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "BĄDŹMY RAZEM" w Zbicznie

Upowszechnianie turystyki nadmorskiej i rozwój kultury, sztuki ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

10 274

9 104

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

236

236/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "BĄDŹMY RAZEM" w Zbicznie

Podtrzymywanie tradycji i promowanie darów z lasów, pól i wód na terenie gminy Zbiczno

5 500

5 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi konkursu)

237

237/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Ginące zawody wiejskie - poznać, docenić, skorzystać gminy Sępólno Krajeńskie

17 048

10 570

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

238

238/1/2011

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Kurki,Ŝurki i mazurki - "Wielkanoc na Krajnie" gminy Sępólno Krajeńskie

5 623

1 927

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

239

239/1/2011

Stowarzyszenie Sympatyków Sportu śuŜlowego "KrzyŜacy" w Toruniu

13 296

9 200

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu)

Oblicza toruńskich kibiców ŜuŜla. Trzy pokolenia jedna miłość

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu; zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


240

240/1/2011

Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu

History of Art. History in Central Easter And South Eastern Europe - Vol.II publikacja

241

241/1/2011

Stowarzyszenie Świętego Huberta w Golubiu -Dobrzyniu

Ocalić od zapomnienia - kościoły z okolic Golubia Dobrzynia

242

242/1/2011

Stowarzyszenie Teatr Piosenki w Toruniu

243

243

244

35 000

23 800

0

6 254

3 000

2 500

"Teatr u Nas"

40 000

28 000

0

Stowarzyszenie Teatr Wiczy w Toruniu

Teatr Wiczy tournee.20 lat

49 200

34 300

10 000

244/1/2011

Stowarzyszenie Teatr Wiczy w Toruniu

Teatr Wiczy - 20 lat działalności. Publikacja i dystrybucja ksiąŜki

70 350

47 900

0

245

245/1/2011

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej "Talent" w Cekcynie

"Połączy nas muzyka" - polsko-ukraińskie spotkanie młodzieŜy

30 750

21 500

0

246

246/1/2011

Stowarzyszenie Wyborcy w Toruniu

Marian Rose- historia opowiedziana na torze

95 790

63 500

247

247/1/2011

Stowarzyszenie Ziemia Izbicka w Izbicy "Mikrofon dla najmłodszych" - Ogólnopolski XXVII Kujawskiej Festiwal Piosenki Dziecięcej

29 500

17 500

2 000

248

248/1/2011

Stowarzyszenie Ziemia Izbicka w Izbicy Wehikuł Czasu Kujawskiej

23 000

16 000

10 000

249

249/1/2011

Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

Konkurs fotograficzny pt. Na rozstaju dróg - krzyŜe i kapliczki na Pałukach i Krajnie

1 915

1 715

0

250

250/1/2011

Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

"Dzielny Azorek" - Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci

4 769

4 269

0

251

251/1/2011

Toruńskie Stowarzyszenie Allianze Francaise w Toruniu

"Pod dachami ParyŜa"

18 919

12 571

0

252

252/1/2011

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w Toruniu

Barbarka - Bierzgłowo dziedzictwo kulturowe wsi chełmińskiej

19 500

13 000

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


253

253/1/2011

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy

Festiwal Młodych Organistów im. Ks. Jerzego Popiełuszki

100 500

50 000

12 000

254

254/1/2011

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy

Cykl koncertów Orkiestry XXI Wieku

101 100

50 000

0

255

255/1/2011

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy

Promocja poetów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wydaniem ksiąŜki jednego z nich

10 600

6 820

0

256

256/1/2011

Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd XX Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 56. Ogólnopolskiego Główny w Warszawie Konkursu Recytatorskiego

79 880

50 000

35 000

257

257/1/2011

Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia

Instytut B61 - Ewolucja Wszechświata

121 500

44 500

14 000

258

258/1/2011

Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej "DOMAN" w Ślesinie

"Teatr - terapia grupowa z udziałem publiczności"

9 700

6 770

4 000

259

259/1/2011

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej w Cekcynie

Kultywowanie legend borowiackich poprzez edukację teatralną

5 800

5 000

0

260

260/1/2011

Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

IV Sejmik Kultury - Dokąd zmierzamy ?

9 250

6 100

261

261/1/2011

Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

VIII Ogólnopolski Turniej Chórów "O Wstęgę Drwęcy" Brodnica 2011

43 306

25 260

8 000

262

262/1/2011

Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

Festiwal Muzyki Szantowej "BRAMA MAZUR" Brodnica 2011

49 425

34 000

8 000

263

263/1/2011

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem

XXXIV Dni Muzyki Karola Szymanowskiego - Bydgoszcz 2011

42 492

29 500

0

264

Towarzystwo Przyjaciół Niziny 264/1/2011 Ciechocińskiej w Otłoczynie

265

265/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół ChełmŜy

I Edycja Festiwalu "Białe Kujawy"

Historia ChełmŜyńskiego Sportu

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)

5 550

4 900

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

18 000

5 000

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (zadanie nie wpisuje się w cele konkursu)


"Łączy nas Wisła - Święto Soli. Literatura i sztuka solą Ŝycia

266

266/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

267

267/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Festiwal Dzieci Niepełnosprawnych - róŜne formy Miejski w Bydgoszczy ekspresji. Szósta edycja festiwalu

268

268/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Okręgowy w Toruniu

269

269/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Okręgowy w Toruniu

270

270/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Wilno Miłosza Bydgoszczy

271

271/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Dorota Podlaska. Miejsca i ludzie Bydgoszczy

272

272/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Walery Cyryl Amrogowicz (1863 - 1931). Pasja Ŝycia Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w kolekcja numizmatyczna Bydgoszczy

273

273/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

274

274/1/2011

275

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011(do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)

21 800

14 100

9 600

4 800

0

V jesienny Przegląd Piosenki

13 550

7 200

0

Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Kowalewskie Anioły"

36 800

10 410

0

9 185

4 585

4 000

11 433

7 933

0

2 888

2 000

0

Katalog wystawy: 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

84 000

50 000

20 000

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

"Tajemnice samurajów"

15 900

11 130

0

275/1/2011

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

KATALOG pt. Bronisław Jamontt - Malarstwo, Rysunek Towarzyszący monograficznej wystawie czasowej pod tym samym tytułem

28 550

18 300

0

276

276/1/2011

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo

"W Wiosce Chlebowej Straszy"

6 460

4 850

3 000

277

277/1/2011

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

"Jak to u babusi w świanta bywało"

5 600

5 000

0

278

278/1/2011

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

Międzynarodowy Plener Artystyczny 2011

14 400

10 020

0


279

279/1/2011

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

"Muzealne mury w nocnym świetle sztuki i kultury"

280

280/1/2011

Uczniowski Klub Sportowy "PIAST" w Strzelno

"I Amatorskie Potyczki Teatralne" - teatroterapia

281

281/1/2011

Unisławskie Towarzystwo Historyczne

282

282/1/2011

283

0

5 560

5 000

38 890

30 800

Fotokomis Historyczny - Nowoczesny Ośrodek Dydaktyczny Edukacji Regionalnej

5 967

5 000

2 500

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe "Edukacja i Przyszłość" w Brąchnówku

VII Festiwal Twórczości Ludowej im. E. Nowaka Dobrzejewice maj 2011

8 400

4 000

2 000

283/1/2011

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławski Słownik Biograficzny, T.VI

24 800

16 100

0

284

284/1/2011

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, Kujawy wschodnie, T.I cz.V

20 500

8 600

4 000

285

285/1/2011

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie

Edukacja filmowa - zrozumieć współczesność - przegląd filmów dokumentalnych i fabularnych na festiwalu Watch Docs- prawa człowieka w filmie"

17 280

7 560

0

286

286/1/2011

Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Tradycja, kultura, sztuka ludowa zbliŜa do siebie Rolniczych w Bydgoszczy mieszkańców regionów

14 258

8 900

3 000

287

287/1/2011

Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" Promocja Kultury Ludowej Pomorza i Kujaw za granicą w Bydgoszczy

63 200

35 000

21 000

288

288/1/2011

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski

7 cudów Województwa Kujawsko - Pomorskiego innowacyjny projekt filmowy

40 700

28 000

0

289

289/1/2011

Związek Kompozytorów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Landscape of Region

36 000

25 200

0

290

290/1/2011

Związek Kompozytorów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Musica Nova Pomorza i Kujaw

32 000

22 400

8 000

291

291/1/2011

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński

"XXXVII Dzieło Roku 2010" - konkurs, wystawa pokonkursowa, katalog wystawy

60 150

30 000

0

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (budŜet zadania niezgodny z wymogami formalnymi regulaminu konkursu)

oferta nie spełniająca kryteriów formalnych regulaminu konkursu nr 1/2011 (do dnia 2 lutego 2011 r. nie usunięto uchybienia formalnego; zgodnie z regulaminem konkursu oferta nie podlegała ocenie merytorycznej)


292

292/1/2011

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński

293

293/1/2011

Związek Sybiraków Koło Grudziądz

Stan posiadania - w stulecie Związku Polskich Artystów Plastyków

26 500

18 000

9 000

PrzeŜyliśmy - Wspomnienia Grudziądzkich Sybiraków

8 380

5 866

2 000

6 873 663

1 030 000

Pieniądze na kulturę w kujawsko-pomorskiem 2011  

Wyniki otwartego konkursu ofert