Page 1


Oživte šedé ploc hy a neutrální ma ter signální žlutou iály a červenou, inte riér získá šťávu!


Zaměř te se na detaily jako jsou kl ky, úchy tky a tře iba i otopná tělesa.

ůže m l y t s í n l á i r t Indus edení, v o r p á n z ů r t mí tního od extravagan y, až rch s vintage pov edení, ov po střídmé pr itér y, sol kde styl tvoří  doplňla svítidla, texti adě lze ř íp ky. V tomto p or i běžek využít dřevod tku. by nější kusy ná


d y: dřeMožné náhra a stěně n věné obložení etou či ta p lze nahradit mennou a k , u o et p a ot fot odlahu či dřevěnou p nou, ti vinylovou kr y e použít lz místo kamene . hu kamennou dý


Tam, kde si ch od všeho od ceme po potřebujeme činout, h nii. Tu získ armoám příjemným e os ním, něžný větlem mi, živými i vůněkv a střídmým ětinami i odstíny.


Interiér y b nejsou je udoucnosti n vybavení o technickém , snadná ú důležitá je d lů, ergon ržba materiáo vzhled, k mie a příjemný t od stresu er ý odpoutá a času kole nedostatku m nás.


36

37


HCS deco

MalíĚské šablony


Scéna: Inspirace & Trendy 2015  

Brožura ke speciální expozici s interiérovými trendy pro rok 2015

Scéna: Inspirace & Trendy 2015  

Brožura ke speciální expozici s interiérovými trendy pro rok 2015

Advertisement