Page 134

120

BIBLIOGRAPHIE COLONIALE

WILCKE (J.). — Sôlv- og Guldmontfod, 1845-1914. — Kobenhavn, 1930. G. E. C. Gad. 25x14 1/2 cm. (Colonial coinage pp. 273-300 and 312-15). WULFF (Wulff Joseph). — Da Guinea var dansk. Brève og Dagbogsoptegnelser fra Guldkysten, 1836-1842. — Udgivet med Noter og Oplysninger af Cari Behrens. — Kobenhavn, 1917. Nyt nordisk Forlag. 22x14 cm., 295 pp.

III. — OTHER COLONIES, EMIGRATION, ETC. BOBJERG (A.). — En dansk Nybygd i Wisconsin. 1869-1909. — Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. — Kobenhavn, 1909. G. E. C. Gad. 19 Y2xl2 cm., 72 pp. Hjemliv paa Prœrien. De derovre. En Rsekke Brève fra Canada. — Udgivet af H. F. Feilberg. — Kobenhavn, 1927. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 21x14 cm., 250 pp. JENSSEN-TUSCH (H.). — Skandinaver i Congo. Svenske, norske og danske Msends og Kvinders Virksomhed i den uafhœngige Congostat. — Kobenhavn, 1902-05. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 26x21 cm., VI, 730, and xxn pp. KONOW (Sten). — Indien i det nittende Aarhundrede. — Det nittende Aarhundrede skildret af nordiske Videnskabsmsend, redigeret af Aage Friis. Vol. VII, 2. —- Kobenhavn, 1920. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 23 %Xl5 % cm-i 131 pp. LARSEN (Karl). — De, der tog hjemmefra. Vol. I-IV. — Kobenhavn, 1912-14. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 19 X 12 i/2 cm, 183, 229, 212, and 242 pp. MOHR (Anton). — Det nittende Aarhundredes Kolonialpolitik. — Det nittende Aarhundrede, skildret af nordiske Videnskabsmsend, redigeret af Aage Friis. Vol. IV.— Kobenhavn, 1921. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 24 % X16 % cm.. 94 pp.

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement