Page 133

DANEMARK

119

II. — PREVIOUS COLONIES OF DENMARK Betaenkning over Forholdene paa de dansk-vestindiske Oer. Afgiven af den ved allerhojeste Resolution af 18. November 1902 anordnede vestindiske Kommission. — Kobenhavn, 1903. 29 1/2 X 22 cm., 351 pp. Betaenkning afgiven af den i Henhold til Lov Nr. 214 af 30. September 1916 nedsatte Rigsdagskommission angaaende de dansk vestindiske Oer. — Kobenhavn, 1916. 25x17 cm., 373 p. GALSTER (G.). — Trankebarmonter. Numismatisk Forenings Medlemsblad. Vol. X. — Kobenhavn, 1927. 21x17 cm., pp. 4-10,

17-19. ISERT (Paul). — Lœgen ...'s Breve fra Dansk Guinea, 1783-87. Ved Ingeborg Raunkiœr. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. — Kobenhavn, 1917. G. E. C. Gad. 19x12 1/2 cm., 191 pp. LARSEN (Kay). — De dansk-ostindiske Koloniers Historic I, Trankebar. II, De bengalske Loger. — Kobenhavn, 1907-08. Centralforlaget. 25x18 1/2 cm., 183 and 134 pp. LARSEN (Kay). — Krôniker fra Trankebar. — Kobenhavn, 1918. Nordiske Forfatteres Forlag. 24 y>X 17 cm., 148 pp. LARSEN (Kay). — De danske i Guinea. — Kobenhavn, 1918. Nordiske Forfatteres Forlag. 25 %xl6 y2 cm, 147 pp. LARSEN (Kay). — Oplysninger om Trankebarmonterne. — Numismatisk Forenings Medlemsblad. Vol. VII. Kobenhavn, 1925. 22 y2xl4 y2 cm, pp.. 295-96. LARSEN (Kay). — Dansk Vestindien. 1666-1917. — Kobenhavn, 1928. C. A. Reitzel. 25 y2xl9 i/2 cm, 398 pp. LOFTING (Chr.). — Trœk af Dansk Vestindiens Saga. — Atlanten. Vol. IV. Kobenhavn, 1917. 23x16 cm, pp. 413-45. NIELSEN (William). — Lidt om Trankebar og Trankebarmonterne. — Numismatisk Forenings Medlemsblad. Vol. XL Kobenhavn, 1929. 22 y2 xl4 y2 cm, pp. 69-76, 81-86, 105-10, 122-26, 137-44,

157-61, 169-72, 183-88, 221-22, 232-34, 239-41, 270-73, 287-91„ 295-300, and 311-13. WILCKE (J.). — Kurantmônten, 1726-1788. — Kobenhavn, 1927. G. E. C. Gad. 25x14 y2 cm. (Colonial coinage pp. 271-316.) WILCKE (J.). — Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler. Montvsesenets Sammenbrud og Genrejsning, 1788-1845. — Kobenhavn, 1929. G. E. C. Gad. 25x14 y2 cm. (Colonial coinage pp. 431-95).

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement