Page 132

118

BIBLIOGRAPHIE COLONIALE

OLDENDOW (K.). — Socialforsorg i Grônland. — Det grônlandske Selskabs Aarsskrift 1929-30. Kobenhavn, 1930. G. E. C. Gad. 24x15 2^m., pp. 11-74.

y

OLRIK (Harald).— Forslag om at bebygge Scoresby Sund-Egnen i OstgrOnland ved vestgr0nlandske Saelfangere. — Det grOnlandske Selskabs Skrifter III. Kobenhavn, 1926. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., 135 pp. OSTERMANN (H.). — Kirkeligt Liv i Godthaab gennem 200 Aar. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1927-28. G. E. C. Gad. 24x15 1/2 cm., pp. 29-54. ROSSEN (H. C). —Nordboerne ved Upernivik.— Det gr0nlandske Selskabs Arsskrift, 1915. K0benhavn, 1916. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 98-101. ROSSEN (H. C). — Nordboerne ved Upernivik. Med Efterskrift af Finnur Jônsson. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1918. Kobenhavn, 1919. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 64-85. SCHULTZ-LORENTZEN (C. W.). — Grônland under Krigen, 1807-14. — Atlanten. Vol. IL Kobenhavn, 1910. 23x16 cm., pp. 347-58, 363-70, 372-84. STEENSBY (H. P.). — Norsemen's route from Greenland to Wineland. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LVI. K0benhavn, 1918. C. A. Reitzel. 28x18 cm, pp. 148-202. STEENSBY (H. P.). — Uddrag af Professor, Dr. phil. ...'s Dagbog om Rejsen til Vinland. — Med Bistand af Kommand0r, Dr. phil. Gustav Holm, Dr. phil. & litt. Finuur Jonsson og cand. mag. Einar Storgaard udgivet ved Ad. S. Jensen. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LXXVII. Kobenhavn, 1931. C. A. Reitzel. 28x18 cm., pp. 45-116. THORHALLESEN (Egil). — Beskrivelse over Missionerne i Gronlands sôndre Distrikt, hvilke han som Vice-Provst visiterede i Aarene, 1774-1775. — Udgivet ved Louis Bobé. — Det grônlandske Selskabs Skrifter. I. Kobenhavn, 1914. G. E. C. Gad. 24xl5i/2cm.,116 pp. WALLOE (Peder Olsen). — Dagboger fra hans Rejser i Grônland, 1739-53. — Udgivet i Udtog ved Louis Bobé. — Det grônlandske Selskabs Skrifter. V. Kobenhavn, 1927. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., 128 pp.

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement