Page 131

DANEMARK

117

landske Selskabs Aarsskrift, 1926-27. K0benhavn, 1927. G. E. C. Gad. 24x15 1/2 cm., pp. 40-70. KLER (H.). — Dansk Indflydelse i Grônland. — Kobenhavn, 1906. A. F. H0st & S0n. 22 i/2 xl5 cm., 143 pp. KRABBE (Th. N.). — Oversigt over det grônlandske Lsegevœsens Historié samt nogle mindre Forslag vedr0rende Lsegevœsenet. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1909. K0benhavn, 1910. 24x15 i/2 cm., pp. 45-80. KRABBE (Th. N.). — Fortegnelse over Lseger. Sygeplejersker og Dyrlœger, som indtil 1909 have virket i Gr0nland enten som fast ansatte eller som rejsende, udgaaede fra Danmark. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1909. K0benhavn, 1910. 24x15 i/2 cm., pp. 85-96. MATHIASSEN (Therkel). — Nordboruiner i Labrador ? — Geo grafisk Tidsskrift. Vol. XXXI. K0benhavn, 1928. Forlagt af Selskabet. 24 y2xl6 cm., pp. 75-86. Meddelelser fra Direktoratet for den Kgl. gr0nlandske Handel, 1900-08. — K0benhavn, 23x15 i/2 cm. MELDORF (G.).— Om den garnie islandsk grônlandske Kolonis Undergang. •—- Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1906. — Odense, 1906. Den Miloske Boghandel. 22x15 cm., pp. 1-19. MELDORF (G.). -— Sagaernes Beretninger om Sygdomsforhold m. m. i Gr0nland i Tidsrummet 986-ca. 1448. —- Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1909. K0benhavn, 1910. 24x15 i/2 cm., pp. 1-16. MIKKELSEN (Ejnar). — Ekspeditionem til Scoresbysund med Formaal at forberede Koloniseringen. — Geografisk Tidsskrift. Vol. XXVIII. Kobenhavn, 1925. Forlagt af Selskabet, 24 i/2X 16 cm., pp. 152-70. NIELSEN (R.). — Hvem er Fader til Forstanderskabstanken ? — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1913. K0benhavn, 1914. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 1-2. NÔRLUND (Poul). — Buried Norsemen at Herjolfsnes. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LXVIL K0benhavn, 1924. C. A. Reitzel. 28x18 cm., pp. 1-270. NÔRLUND (Poul). — Nordboproblemer i Grônland. — Geografisk Tidsskrift. Vol. XXXI. K0benhavn, 1928. Forlagt af Selskabet. 24 i/2xl6 cm., pp. 46-61. NÔRLUND (Poul). (in collaboration with AAGE ROUSSELL). — Norse ruins at Gardar, the episcopal seat of mediaeval Greenland. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LXXVI. K0benhavn, 1930. C. A. Reitzel. 28x18 cm., pp. 1-170.

x

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement