Page 130

116

BIBLIOGRAPHIE COLONIALE

gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1906. Odense, 1906. Den Miloske Boghandel. 22x15 cm., pp. 67-85. DALAGER (Lars). — Grönlandske Relationer. Med Indledning ved Louis Bobé. — Det gr0nlandske Selskabs Skrifter. IL K0benhavn, 1915. G. E. C. Gad. 24x15 y2 cm., 94 pp. DAUGAARD-JENSEN (J.). — Om de grônlandske Kommune-og Landsraads forste Begyndelse. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1912. K0benhavn, 1912. 22x15 y2 cm., pp. 5-18. DUASON (Jon). — Forslag til Nordbokoloniens Genrejsning i Grônland. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1916. K0benhavn, 1917. G. E. C. Gad. 24x15 y2 cm., pp. 93-142. DUASON (Jon). — Nybygd i Grônland. Atlanten. Vol. IV. — K0benhavn, 1927. 23x16 cm., pp. 373-84. EGEDE (Hans). — Relationer fra Grônland 1721-36 og Det garnie Gr0nlands ny Perlustration 1741. Udgivne af Louis Bobé. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LIV. K0benhavn, 1925. C. A. Reitzel. 28x18 cm., 442 pp. FREUCHEN (Peter). -— Nordboerne ved Upernivik. Supplerende Bemœrkninger af H. Bryder. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1919. K0benhavn, 1920. G. E. C. Gad. 24x15 y2 cm., pp. 48-53. GLAHN (Henric Christopher).-—Missionser i Grônland ...'s Dagb0ger for Aarene 1763-64, 1766-67 og 1767-68. Udgaven bes0rget ved H. Ostermann. — Det gr0nlandske Selskabs Skrifter. IV. K0benhavn, 1921. G. E. C. Gad. 24x15 y2 cm., 247 pp. Greenland. — Published by the Commission for the direction of the geological and geographical investigations in Greenland. Vol. I III. — Copenhagen & London, 1928-29. C. A. Reitzel & Humphrey Milford. 28x18 cm., 575, 415 and 468 pp. Grônland i Tohundredaaret for Hans Egedes Landing. Under Redaktion af G. C. Amdrup, Louis Bobé, Ad. S. Jensen og H. P. Steensby. Vol. I-11 and Atlas. — Kobenhavn, 1921. C. A. Reitzel. 28x18 cm., 567 and 795 pp., xx pi. (= Meddelelser om Gr0nland. Vol. LXLXI). Grônlandstraktaten belyst gennem de i Dagspressen fremkomne Artikler. Samlet ved 0. Bendixen. — K0benhavn, 1924. C. Ferslew & Co. 24x16 cm., 88 pp. HANSEN (Fr. C. C). — Anthropologia medico-historica Groenlandiœ antiquœ. I. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LXVII. Kobenhavn, 1924. C. A. Reitzel. 28x18 cm., pp. 293-547. HAUGE (C. N.). — Administrationen af Grônland. — Det gr0n-

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement