Page 129

DANEMARK

115

BOBÉ (Louis). — Hans Egedes Kolonisationsforsôg. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1915. — K0benhavn, 1916. G. E. C. Gad. 24x15 1/2 cm., pp. 83-97. BOBÉ (Louis). — Gronlands Genopdagelse og James Halls Rejser. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1916. — KØbenhavn, 1917. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 71-92. BOBÉ (Louis). — Hollaenderne paa Grônland. — Atlanten. Vol. IV. — K0benhavn, 1927. 23x16 cm., pp. 257-84. BOBÉ (Louis). — Gronlands Vaaben. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1918. — K0benhavn, 1919. G. E. C. Gad. 24 x 15 y2 cm., pp. 1-2. BOBÉ (Louis). — Grève Edmund Bourke. — Ophavsmanden til Gr0nlands Bevarelse for Danmark ved Kielerfreden, 1814. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1918. — K0benhavn, 1919. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 3-6. BOBÉ (Louis). — Heinrich Johannes Rink, 1819-1919. — Bidrag til hans Biografi. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1918. — K0benhavn, 1919. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 47-64. BOBÉ (Louis). — Gronlands Guvernôr Glaus Enevold Paars og Kolonien Godthaabs Grundlseggelse. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1922-23. K0benhavn, 1923. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm, pp. 38-49. BOBÉ (Louis). — Grônlœndere i Danmark. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1926-27. K0benhavn, 1927. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 5-28. BOBÉ (Louis). — Godthaab 1728-1928. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1927-28. K0benhavn, 1928. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 5-28. BOBÉ (Louis).— Diplomatarium Groenlandicum.— Meddelelser om Gr0nland. Vol. LV. K0benhavn. C. A. Reitzel. In preparation. BRUUN (Daniel). — Erik den Rôde og Nordbokolonierne i Grônland. — K0benhavn, 1915. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 21 i/2xl5 cm., 238 pp. BRUUN (Daniel). — The Icelandic colonization of Greenland and the finding of Vinland. — Meddelelser om Gr0nland. Vol. LVII. K0benhavn, 1919. C. A. Reitzel. 28x18 cm., 228 pp. BULL (Niels Rosing). —Inspektôr ...'sBeskrivelseaf Sydgrônlands Inspektorat, 1802. Med Indledning, Noter og Anmœrkninger af H. Ostermann. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1918. Kobenhavn, 1919. G. E. C. Gad. 24x15 i/2 cm., pp. 6-25. CARSTENS (S.). — Bidrag til en Nordgronlands Krônike. — Det

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement